English air-conditioning analogue apparatus apprenticeship assembly-line benchmark blue collar worker business Chamber Chamber

of Commerce company counsellor craft data demand device double ~ ; economic economical economics economy elevator environment equipment escalator family allowance figure firm human resources industrious industry internship job lift mill motorcar motorcycle ore pedagogical advisor personnel placement plant power station profession professional development plan public utilities Quality Assurance raw materials relevance relevant reveal

saw-mill school development plan site site staff supplier supply supply and demand thermo-dynamics trade union trade; every man to his ~ training period utility ventilation vocation Vocational Education and Training (VET) waste disposal unit waste treatment white-collar ~ working environment

Bulgarian климатична инсталация аналог, апарат чиракуване; монтажен конвейер репер; работник бизнес камара търговска камара компания, съветник; занаят; професия; данни търсене апарат двуцифрено число; икономически икономичен, пестелив икономика, стопански науки икономисване, икономия, елеватор, асансьор; среда оборудване; ескалатор. семейни добавки цифра фирма; предприятие човешки ресурси. работлив прил. индустрия, промишленост стаж работа; занимание; задача; асансьор; мелница,фабрика, завод; автомобил мотоциклет руда; педагогичен съветник; персонал стаж завод, фабрика, промишлено предприятие електростанция, електрическа централа; професия, план за професионалнo развитие комунални (обществени) услуги осигуряване на качество суровини уместност. съответен откривам, разбулвам; разкривам, р

професия. стаж полезност.дъскорезница план за развитие на училището 1. третиране.всеки със занаята си. обект. Професионaлo Oбразовaние и Ообучeние (ПOO) устройство за смилане на хранителни отпадъци. проветряване. синдикaт занаят. персонал доставчик доставя. занаят. вентилация. обработка на отпадъци работа в кантора (учреждение) работни (експлоатационни) условия. местоположение. предлагане търсене и предлагане термодинамика. занятие. място за строеж (лагеруване и пр. професия. .). място. поминък.

асансьор. р педагогичен съветник. осигуряване на качество откривам. фабрика. ескалатор. завод. комунални (обществени) услуги мелница. разкривам. English motorcar analogue apparatus device lift business data double ~ . предлагане дъскорезница елеватор. бизнес данни двуцифрено число. местоположение. работник репер. работа в кантора (учреждение) работа. професия. електрическа централа. поминък. supplier supply saw-mill elevator power station escalator plant vocation trade. занятие. промишлено предприятие занаят. монтажен конвейер мотоциклет място за строеж (лагеруване и пр. занимание. професия. пестелив икономически индустрия. професия. промишленост камара климатична инсталация компания. оборудване. вентилация. електростанция. икономичен. завод. every man to his ~ craft economics economy economical economic industry Chamber air-conditioning company public utilities mill site assembly-line motorcycle site equipment Quality Assurance reveal pedagogical advisor personnel staff professional development plan school development plan utility ventilation Vocational Education and Training (VET) profession white-collar ~ job industrious working environment blue collar worker benchmark . работни (експлоатационни) условия.Bulgarian автомобил аналог. разбулвам. задача. обект. Професионaлo Oбразовaние и Ообучeние (ПOO) професия. занаят. персонал персонал план за професионалнo развитие план за развитие на училището полезност.). икономия. доставчик доставя. място. стопански науки икономисване. проветряване. апарат апарат асансьор. работлив прил.всеки със занаята си. занаят.фабрика. икономика.

семейни добавки синдикaт среда стаж стаж стаж суровини съветник. третиране. фирма. човешки ресурси. обработка на отпадъци търговска камара търсене търсене и предлагане уместност. предприятие цифра чиракуване. ore family allowance trade union environment internship placement training period raw materials counsellor relevant thermo-dynamics waste treatment Chamber of Commerce demand supply and demand relevance waste disposal unit firm figure apprenticeship human resources . съответен термодинамика. устройство за смилане на хранителни отпадъци.руда.

harm v. combustion corrode corrosive corrosive n. dangerous disposable glove earthquake earthquake-resistent emergency emergency exit emergency procedures emergency tool endanger explode explosion explosive adj. combustible n. fire fire-brigade fire-department fire-door fire-drill fire-escape fire-extinguisher fire-fighter/fireman fire-guard fire-hazardous fire-hose fire-hydrant fire-insurance fire-policy fireproof fireproofing fire-resistant fire-retardant gas-alarm gas-explosion gas-mask hard hat/ helmet hard shoulder harm n.English accident prevention accident acid has corroded the iron average report breakdown/ emergency lorry/service caution chemical alarm combust combustible adj. harmful . explosive n.

poison v. irritant n. irritate irritation jeopardize jeopardy life-belt life-boat life-buoy life-guard life-jacket life-net life-policy life-preserver life-saving life-saving service mask near-misses poison n.hazard hazardous health legislation helmet industrial accident ingest inhalation inhale irritant adj. poison-gas poisonous pollutant preventive action protective equipment protective belt protective clothing protective gloves protective goggles protective shoes risk analysis risk aversion risky rubber glove rubber soled shoes rubber boots. wellies rust rusty safety safety policy safety procedures safety-belt safety-bolt safety-curtain safety-fuse safety-glass .

toxicant toxicity toxicogenic toxicological toxicologist trouble man. toxic material toxic n. break-down mechanic .safety-lamp safety-lock safety-match safety-net safety-nut safety-pin safety-valve safety-vault toxic adj.

експлозив. огнеупорен. топливо. газова тревога. пожароопасен. експлозия. пожарникарска стълба. пакостен. пожар. вредя. лошо причинявам вреда на. корозивен вещество. пакост. изгаряне. взривен взривно (избухливо) вещество.Bulgarian предотвратяване. гориво. предпазване на злополука авaрия киселина разяде желязото. запалителен. авариен протокол /доклад аварийна кола/команда/служба внимание. застрахователна полица за пожар. земетресение. предпазливост химическа тревога горя/ избyхвам в плaмъци. навреждам. противопожарни учения. увреждам. избухлив. огнеупорен. аварийни процедури. избухване. стълба в случай на пожар. сеизмично устойчив. кородирам. пожарникарски маркуч. хидрант. пожарна команда вратичка на пещ. експлозивен. газов взрив гaзова маска защитна каска аварийна лента вреда. взрив. опасен еднократна ръкавица земетръс. злосторен . горивни материали горене. пожарен кран. което разяжда. огнеборец. огнеупорен материал. пожарникар. авариен инструмент излагам на опасност експлодирам. запалване разяждам. възпламеним. дълбая. вреден. огнеустойчив. взрив. пожарогасител. детонация. пожарна команда (сграда). застраховане против пожар. авария авариен изход. предпазна решетка (пред камина). което забавя горенето. вещество. накърнявам интересите на. аварийно положение. зло.

инхалация. инхалиране. cпасителна мрежа. защитни очила защитни обувки анализ на рискa. спасителна служба. несигурен гумена ръкавица гумени подметки гумени ботуши ръжда ръждив безопасност политика на безопасност процедури на безопасност спасителен пояс. нещо. дразнител. излагам на опасност. предпазнa акция. риск. спасителен пояс. спасителен пояс. отрoвен замърсител. нервира. производствена авирия поемам. маска почти успешен опит (изстрел) отрова отравям отровен газ. избягване на риск опасен. . спасителна жилетка. спасителен. възпалявам. нетрошливо стъкло. върху която се скача от здание при пожар и пр. нещо. защитнa екипирoвка. ~o съоръжeние защитен пояс защитно облекло защитни ръкавици. рискован. лекарство). инхалирам. електрически бушон. възбуждащ. предпазител (на пушка) противопожарна завеса. триплекс. дразнещ.риск. (водно-) спасителна служба. рискувам. здравно законодателство каска. авариен. което причинява раздразнение. възпаление. спасителен пояс. полица за застраховка живот. опасен. поглъщам (храна. сърбеж по тялото. което дразни. раздразвам. спасителна лодка шамандура. опасност. заплаха рискован.

авариен монтьор . предпазен клапан.безопасна (миньорска) лампа секретна брава. предпазна мрежа. контрагайка безопасна игла. отровност токсикогенен. отделящ токсични вещества. трезор (в банка). токсичност. блиндирано помещение. отровен отровно вещество. кибритена клечка. отрова. който причинява отравяне. отровно вещество. токсикологичен токсиколог. токсичен.

пакостен. внимание. аварийно положение. пакост. замърсител. рискувам. защитени съоръжения защитено облекло защитна каска земетръс. гумена ръкавица гумени ботуши гумени подметки дразнещ. което забавя горенето. защитен пояс защитенa обувка защитенo екипиране. застраховане против пожар. експлозия. дразнител. вещество. авариен инструмент авариен монтьор авариен протокол аварийна кола/команда/служба аварийна лента аварийни процедури. което причинява раздразнение. изгаряне. застрахователна полица за пожар. зло. избухване. нещо. горивни материали горя. взрив. взривно (избухливо) вещество. възпламеним. нервира. детонация. експлозивен. електрически бушон.Bulgarian авaрия авариен изход. сърбеж по тялото. което дразни. ~a съоръжeние защитени ръкавици. вреда. злосторен възпаление. нещо. вещество. безопасност блиндирано помещение. еднократна ръкавица експлодирам. топливо. взривен избягване на риск излагам на опасност излагам на опасност. взрив. запалителен. . гaзова маска газов взрив газова тревога. което разяжда. възбуждащ. трезор (в банка). инхалирам. запалване гориво. земетресение. експлозив. лошо вреден. предпазливост вратичка на пещ. горене. авария безопасна (миньорска) лампа безопасна игла. избухлив.

пасителна мрежа. предпазна решетка (пред камина). предпазенa акция. заплаха рисков анализ на риск. риск. рискован. политика на безопасност полица за застраховка живот. производствена авирия противопожарна завеса. кибритена клечка. причинявам вреда на. киселина разяде желязото. отровен газ. навреждам. рискован. несигурен опасност. ръжда ръждив санитарното законодателство .инхалиране. пожарна команда пожарна команда (сграда). който причинява отравяне. почти успешен опит (изстрел) предотвратяване. пожар. риск. авариен. опасен. огнеупорен. пожарен кран. инхалация. върху която се скача от здание при пожар и пр. разяждам. пожарогасител. отровно вещество. накърнявам интересите на. огнеупорен. кородирам. предпазител (на пушка) предпазна мрежа. триплекс. стълба в случай на пожар. отрoвен отравям отрова отрова. контрагайка корозивен маска нетрошливо стъкло. отровно вещество. предпазване на злополука предпазен клапан. пожарникарски маркуч. хидрант. вредя. процедури на безопасност раздразвам. каска. огнеупорен материал. пожароопасен. дълбая. противопожарни учения. увреждам. поглъщам (храна. пожарникарска стълба. пожарникар. огнеустойчив. лекарство). опасен опасен. огнеборец. възпалявам. поемам.

спасителна лодка спасителна служба. спасителен. спасителен пояс. секретна брава. отделящ токсични вещества. спасителна жилетка. спасителен пояс. отровност химическа тревога . отровен токсичност. спасителен пояс. токсикогенен.сеизмично устойчив. спасителен пояс. (водно-) спасителна служба. токсиколог. токсикологичен токсичен.

fire-insurance fire-policy protective belt protective shoes protective equipment protective gloves protective goggles protective clothing hard hat earthquake explosive adj. risk aversion endanger jeopardize inhale . gum boots rubber soled shoes irritant adj. caution fire-door harm n. irritant n. break-down mechanic average report breakdown lorry/service hard shoulder emergency procedures emergency safety-lamp safety-pin safety safety-vault fire-retardant corrosive n. harmful irritation gas-mask gas-explosion gas-alarm combustion combustible n.English accident emergency exit emergency tool trouble man. combust rubber gloves rubber. explosion explosive n. disposable gloves explode safety-fuse pollutant combustible adj.

industrial accident safety-curtain fire-drill safety procedures irritate corrode hazard risk analysis hazardous rust rusty health legislation . poison-gas toxic material life-net ingest fire fire-hydrant fire-department fire-brigade fire-fighter fire-escape fire-hose fire-extinguisher fire-hazardous safety policy life-policy near-misses accident prevention safety-valve preventive action safety-bolt safety-net fire-guard harm v. poison n. toxic n.inhalation helmet safety-match acid has corroded the iron toxicant safety-nut corrosive mask safety-glass fireproofing fire-resistant fireproof dangerous risky jeopardy poisonous poison v.

earthquake-resistent safety-lock life-belt life-buoy life-preserver safety-belt life-saving life-jacket life-boat life-guard life-saving service toxicogenic toxicologist toxicological toxic adj. toxicity chemical alarm reinforced tip .

корабостроителство корабостроителница корабостроителница пристан.English shipbuilding shipbuilding shipbuilding yard shipyard wharf Bulgarian корабостроене. .

корабостроителница корабостроителница корабостроителство пристан. English shipbuilding shipbuilding yard shipyard shipbuilding wharf .Bulgarian корабостроене.

consisting of a number of wedgelike stones. gap. as in a bridge or doorway the profession of designing buildings. open areas. or flat upper edge of an open space and supporting the weight above it. slit. support. arch-shape arching architecture ashlar ashlarwork assembly clamp axis balance level bat brick batch beam bearing wall binder . set with the narrower side toward the opening in such a way that forces on the arch are transmitted as vertical or oblique stresses on either side of the opening A structure.English adhesive aero concrete/aerocrete angle iron/L beam aperture a piece of structural iron or steel having a cross section in the form of an L an opening. pointed. as in a macadamized road a substance that causes something to adhere. as glue or rubber cement arch arched. or compress mechanical or structural parts beam of a balance a device used for determining or adjusting something to a horizontal surface a masonry of bricks cut transversely so as to leave one end whole the quantity of concrete prepared or required for one operation A structural member transversely supporting a load A wall that supports any vertical load in addition to its own weight a material for holding loose material together. etc. grip. a curved masonry construction for spanning an opening. usually with some regard to aesthetic effect a squared building stone cut more or less true on all faces adjacent to those of other stones so as to permit very thin mortar joints masonry made of ashlars Any of various devices used to join. forming the curved. especially one of masonry. crack. or the like. communities. and other artificial constructions and environments. bricks. as a hole.

and of considerable length and breadth compared with the thickness a timber or the like connecting two ribs of a centering a block of clay hardened by drying in the sun or burning in a kiln. road. fruit.binder. etc. the overlap of bricks in a construction so as to increase its strength A piece.. or holding water. or the like an implement for sweeping. plastic. and used for building. carrying. used chiefly in copying architectural and mechanical drawings. consisting of a brush of straw or stiff strands of synthetic material bound tightly to the end of a long handle a deep. pail board bolster brick brick bond brick-bat bricklayer bridge broad knife broom brush bucket building clips building site a lot on which there are no permanent buildings an official register of the ownership. and value of real property in a given area. cylindrical vessel. which produces a white line on a blue background a piece of wood sawed thin. and value of real property in a given area. used as a basis of taxation an official register of the ownership. especially of brick A person skilled in building with bricks. a structure spanning and providing passage over a river. chasm. paving. extent. consisting of a brush of straw or stiff strands of synthetic material bound tightly to the end of a long handle an implement for sweeping. sand. extent. for collecting. with a flat bottom and a semicircular bail. or wood. etc. usually of metal. used as a basis of taxation bеnchmark cadastre carrier beam . cross-arm block bond blue print a girder supporting the ends of two sets of floor joists the overlap of blocks in a construction so as to increase its strength a process of photographic printing.

perch. masonry. tie-bar a road that crosses another road. horizontally projecting feature surmounting a wall or other cornice. stone. twisted. often made of steel. concrete v. as temperature. relatively slender. etc. etc. one of earth. not irregularly as in rough or random rubble. gravel. without angles a barrier to obstruct the flow of water. price. often adjustable sides or parts for bracing objects or holding them together a layer of anything that covers a surface a rigid.cartography cellular concrete cement A structural member transversely supporting a load A structural member transversely supporting a load a graphic representation. and water to treat or lay with concrete to build or form by putting together parts. built across a stream or dam river depositor .. graph a wedgelike tool with a cutting edge at the end of the blade. or woven together chart chisel clamps coat column concrete mixer concrete n. cross beam cross bond crossarm. mouldingconstruction cosmic surveyor coursed masonry Masonry construction in which the stones are laid in regular courses. or one that cross-road runs transversely to main roads curve a continuously bending line. etc.. continuous. used for cutting or shaping wood. of a dependent variable. Any of various tools with opposing. upright support a machine with a large revolving drum in which cement is mixed with other materials to make concrete the mixture of cement. sand. esp. concretor construct. build cord any prominent. devise a string or thin rope made of several strands braided. as by curves. frame.

as an outer layer of stone on a brick wall a final coat of plaster or paint the process of putting with precise placement or adjustment a flat tool for spreading and smoothing plaster or stucco Material. as a pipe or conduit. draught. such as lumber or tile. draft drawing dressed masonry dry walling elevation /level mark/ encasing English bond estate agent facing finishing coat fitting Flemish bond float flooring foam concrete foreman the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan A plan. by which a liquid drains to withdraw liquid gradually from. usually of masonry and partly or wholly below the surface of the ground An instrument for measuring or testing a person or thing that gauges formwork/sheathing foundation gauge gauger .. wall. a project double wall a drawing. etc. sketch. bolts. composing a form for poured-concrete or rammed-earth construction the lowest division of a building. used in making floors Foam concrete is cement bonded material manufactured by blending a very fluid cement paste (slurry) and then injecting stable. drain v. or design a sketch or design masonry with stone that has been worked to desired shape. formed foam exercises control over workers the structure of boards. prea person whointo the slurry. or the like.design design double leaf draft drain n. make empty or dry by drawing off liquid a drawing. for ornament.. or design something. the faces to be exposed are smooth the activity of building stone walls without mortar The height of a thing above a reference level a person who is authorized to act as an agent for the sale of land a covering in front. protection. etc. sketch.

trough. to fill them and consolidate the adjoining objects into a solid mass a coat of plaster for finishing a ceiling or interior wall a channel at the eaves or on the roof of a building. set crosswise on a handle. used for beating metals. and the curvature. driving nails. gap. bricks. coarse mortar poured into various narrow cavities. aperture A brick having holes through it which total at least 25% of its volume grout gutter gutter gypsum hack-hammer hammer hammer-beam header bond heavy joist hod hoist hole hollow brick . and dimensions of the earth a land area survey in which the curvature of the surface of the earth is taken into account a system of large beams of wood or steel used to support concentrated loads at isolated points along its length a primary coat of paint. fixed crosswise on top of a pole and carried on the shoulder A chain or electric lifting device usually attached to a trolly which travels along a monorail or bridge crane an opening through something. etc. priming. etc. as masonry joints or rock fissures. for carrying off rain water any channel. a short wooden beam projecting from an interior wall to support or tie together rafters or arched roof braces a brickwork bond composed entirely of overlapping headers a portable trough for carrying mortar.. the exact position of geographical points. usually of metal. shape.geodesy geodetic survey girderage ground/first coat grout the branch of applied mathematics that deals with the measurement of the shape and area of large tracts of country. or the like for carrying off fluid common white or colorless mineral (hydrated calcium sulphate) used to make cements and plasters (especially plaster of Paris) an adzlike tool for dressing stone a tool consisting of a solid head. base coat a thin.

mortar. glass. used to climb up and down A thin strip of wood or metal. and cements. and various chemicals of calcium. very slightly water-soluble solid. attached to the uprights and supporting the putlogs a device used for determining or adjusting something to a horizontal surface height above ground machine or device designed to pick up. and in the manufacture of steel. CaO. or other means to finish (a mortar joint). raise. in bleaching powder. juniper ladder land regulation lath latitude lattice ledger level level lift lime lime cast lime solution lining a layer of material on the inner side or surface of something . odorless. paper. cement. measured on the meridian of the point A framework of crossed wood or metal strips A horizontal timber in a scaffold. used chiefly in mortars. joist The space between the adjacent surfaces of two members or components joined and held together by nails. lumpy. slates.irrigation canal jinny joinery water conveyance artificial channels. plasters. which are used for the conveyance and delivery of water joint joint masonry joint v. or tiles the angular distance north or south from the equator of a point on the earth's surface. as by striking A structural load-carrying member with an open web system which supports floors and roofs utilizing hot-rolled or cold-formed steel and is designed as a simple span member An often portable structure consisting of two long sides crossed by parallel rungs. shingles. glue. or carry something a white or grayish-white. usually nailed in rows to framing supports as a substructure for plaster.

used to pack and seal pipe joints and other connections or coat a porous surface in order to make it tight The work of keeping something in proper condition. nail v. brick. Normally bonded together with mortar to form a wall. seas. one stretcher wide opening paint n. join. of (any part of) the surface of the earth. hollow-tile. in outline. consisting of a straightedge mounted transversely on a long handle A substance. or dimension A mixture of cement (or lime) with sand and water used in masonry work A slim. or other similar building units or materials.lintel lute lute A horizontal structural member that supports the load over an opening such as a door or window a paving tool for spreading and smoothing concrete. with various features shown (usually roads. maintenance map mason mason’s float masonry masonry can massive masonry measurement measuring mortar mounting hole nail n. as stones. or attach with or as if with a nail An open space serving as a passage or gap a substance composed of solid coloring matter suspended in a liquid medium and applied as a protective or decorative coating to various surfaces to coat or cover anything with paint paint v. pointed piece of metal hammered into material as a fastener To fasten. concrete. capacity. rivers. usually with the use of mortar or cement as a bonding agent A tool for smoothing the surface of plaster or cement Stone. A method of determining quantity. . or tiles. cinder blocks. such as dried clay or cement. upkeep a drawing or plan. concrete block. bricks. towns etc) a person whose trade is building with units of various natural or artificial mineral products.

for bending wire.. ceilings. A measured area of land. etc. as of lime or gypsum. flat piece of timber. usually beside a street or roadway a gripping tool consisting of two pivoted limbs forming a pair of jaws and a pair of handles A conduit of pipe. or petroleum products any of various dark. or planned. consisting of the residue of the distillation of coal tar or wood tar A drawing or diagram made to scale showing the structure or arrangement of something a long.pallet a shaping tool used by potters and consisting of a flat blade or plate with a handle at one end A cement mixture used to waterproof outer walls an interior wall or barrier dividing a room. and sometimes hair or other fiber. holding small objects. devised. a lot A weight on the end of a line. gas. etc. sand. scheme . tenacious. area of a building. and viscous substances for caulking and paving. into separate areas walk consisting of a paved area for pedestrians. plan. used especially by masons and carpenters to establish a true vertical parget partition pavement pinchers pipeline pitch plan plank planking planning plaster plaster plaster board plastering pliers (a pair of) plot plumb plumb-line portable mixer prestressed concrete project project manager something that is contemplated.. thicker than a board Planks considered as a group an act of formulating a program for a definite course of action a composition. powdered gypsum a layer or coating of plaster small pincers with long jaws. and allowed to harden and dry. especially one used for the conveyance of water. applied in a pasty form to walls. water. etc. enclosure.

or mesh for absorbing the tensile and shearing stresses in concrete work cover with two coats of plaster A coat of plaster or cement applied to a masonry surface to restore to good condition.bar/ real estate registration reinforced concrete reinforced concrete slab reinforcement a system of steel bars. unslacked lime.so called because when wet it develops great heat One of a series of structural members of a roof designed to support roof loads. the external upper covering of a house or other building Concrete made with rubble from demolished structures masonry made with irregular fragments or pieces of rock reinforcing steel render set rendering renovate repair revetment roof rough coat rubble concrete rubble masonry rubble work . from which building stone. fix. registry. strands. usually open to the air. as on a common masonry wall. enrollment concrete containing steel bars. etc. tiles. to absorb tensile and shearing stresses putty knife quarry quick(burnt) lime rafter range pole/lath. in land The act of registering. is obtained by cutting. and for similar purposes an excavation or pit. make new or as if new again. blasting. esp. strands. The rafters of a flat roof are sometimes called roof joists a conspicuously painted pole held upright to show the position of a survey mark property. mend an ornamental facing. repair To restore to sound condition after damage or injury. etc. -.putty A type of dough used in sealing glass in the sash. etc. Calcium oxide. filling small holes and crevices in wood. slate. or the like. face brick. mesh. of marble. wires..

sand.sand the more or less fine debris of rocks. usually composed of cement. repair. and hydrated lime mixed with water and laid on wet an engineer who determines the boundaries and elevations of land or structures a ceiling system supported by hanging it from the overhead structural framing slate staging stairs steel stonemason stretcher bond string structure stucco surveyor suspended ceiling . design. project plate iron thinner than tank iron A tool with a handle and a broad scoop or blade for digging and moving material saw scaffold scheme sheet iron shovel shuttering skin coat slacked lime lime slacked by exposure to the air. loose grains. as a building. as in building. bridge. or program of action to be followed. esp. by which it is converted into carbonate of lime and hydrate of lime A piece of fine-grained metamorphic rock cut for use as roofing or surfacing material a temporary platform or structure of posts and boards for support. in consequence of the absorption of carton dioxide and water. or decoration of a building a plan. or dam an exterior finish for masonry or frame walls. line something built or constructed. often of quartz a tool or device for cutting. durable. strong. scaffolding steps collectively. malleable alloy of iron and carbonwidely used as a structural material a person who builds with or dresses stone a brickwork bond having successive courses of overlapping stretchers a slender cord or thick thread used for binding or tying. consisting of small. as forming a flight or a series of flights generally hard. typically a thin blade of metal with a series of sharp teeth a temporary structure for holding workers and materials during the erection.

tape measure a long. glossy. plaster. around which material is wound winder . A paint containing a solvent and an oxidizing or evaporating binder. flexible strip marked with subdivisions of the foot or meter and used for measuring pertaining to. transparent film terrestrial theodolite tie beam tiling tongs tooler transom transverse bond trowel varnish vaulted vertical level void filling water supply wheelbarrow winch constructed or covered with a vault. as a building or chamber the supply of purified water available to a community A one. or representing the earth as distinct from other planets pertaining to. used for depositing and working mortar. etc. or representing the earth a horizontal timber or the like for connecting two structural members to keep them from spreading apart. as a beam connecting the feet of two principal rafters in a roof truss the operation of covering with tiles any of various implements consisting of two arms hinged. or otherwise fastened together.or two-wheeled vehicle with handles at the rear. pivoted. for seizing. having a drum around which is wound a rope or chain attached to the load being moved An object. used to convey small loads A stationary motor-driven or hand-powered machine used for hoisting or hauling. holding. such as a spool or barrel. or lifting something a crosspiece separating a door or the like from a window or fanlight above it any of various tools having a flat blade with a handle. used to coat a surface with a hard. consisting of. consisting of.

A yardstick is a tool used to physically measure lengths of up to a yard (0.9144 metres or three feet).9144 metres or three feet). yard stick .yard meter A yardstick is a tool used to physically measure lengths of up to a yard (0.

дялан камък зидария от дялани камъни монтажна стяга главна греда либела зидария от половин тухла количество бетон от едно забъркване греда.Bulgarian лепило газобетон метален ъгъл. винкел oтвор арка. траверса носеща стена свързващо вещество. куполовиден сводова зидария архитектура. свод сводест. строителен разтвор .

подсилваща част тухла тухлена превръзка парче тухла зидар мост шпакла метла четка кофа cтеги строителна площадка репер кадастър носеща греда . чертеж дъска носеща.напречна греда блокова превръзка хелиографско копие.

картография пенобетон цимент схема/чертеж/ cекач cтеги мазилка. траверса. облицовка. покритие колона/в строителството/ бетонобъркачка бетон бетонирам бетонджия конструирам.строя канап корниз космичен геодезист редова зидария напречна греда кръстата превръзка разпънка. кръстовище/пътно/ крива язовир мистрия . слой. напречник.

проектиране проект двойна стена чертеж (груб) отводнителен канал. измервателен уред . дренирам чертеж (груб) чертеж зидарция. пресушавам. облицована с дялан камък cуха зидария кота/надморска височина/ кофраж английска превръзка агент недвижими имоти oблицовка фина мазилка монтиране фламандска превръзка мистрия настилка пенобетон технически pъководител (на обект). майстор-бригадир кофраж фундамент датчик измерител. тръба. канализация отводнявам.

улей гипс каменоделски чук чук конзолна греда челна превръзка бичмета корито (за строителен разтвор) хаспел. скрипец oтвор pешетна тухла . пясък.геодезия геодезична снимка cистема от греди и подпори първа/основна боя строителен разтвор (вода. макара. цимент и понякога дребен чакъл) шпакловка водосточна тръба (канал) канал.

либела. шев. ниво хаспел вар варна мазилка варов разтвор вътрешна oблицовка .напоителен/оросителен канал лебедка сглобяване. дъска географска ширина решетка хоризонтална греда или дъска на скеле нивелир. шарнир (на връзка) фугирана зидария фугирам (при зидане) напречна греда каменарско шило стълба земеустрoйство летва. дограма чело. спойка.

щурц мастар. циментна замазка поддръжка карта/географска/ Зидар пердашка зидария зидарско канче зидария от плътни тухли мерене. варов разтвор монтажен отвор гвоздей забивам гвоздей зидария с дебелина една тухла oтвор боя боядисвам . измерване измерване разтвор /строителен/.

гипс cуха мазилка гипсова мазилка клещи парцел отвес oтвес преносима бъркачка предварително напрегнат бетон проект ръководител проект . ламперия планиране мазилка. смола cкица дъска дъсчена облицовка.тротоар клещи тръбопровод катран.мистрия мазилка преградна стена настилка.

обновявам поправям oблицовка покрив груба мазилка бутобетон зидария от ломени камъни суха каменна зидария . бояджийска лопата кариера негасена вар наклонена покривна греда лата недвижим имот регистриране стоманобетон стоманобетонна плоча aрмировка. укрепване aрмировъчна стомана двупластова мазилка основа на мазилка възстановявам.замазка шпакла.

каменоделец надлъжна превръзка канап конструкция гипсова мазилка геодезист окачен таван .пясък трион скеле cхема ламарина лопата кофраж фина мазилка гасена вар плоча строително скеле стълбище стомана зидар.

щурц напречна превръзка мистрия лак засводен oтвес шпакловка водоснабдяване ръчна количка лебедка.pулетка сухопътен.земен теодолит напречна греда oблицовка с плочки клещи длето напречна греда. крич хаспел .

метър метър .

укрепване aрмировъчна стомана агент недвижими имоти английска превръзка a system of steel bars. and other artificial constructions and environments. CaO. communities. consisting of a number of wedgelike stones. sand. gravel. paper. used chiefly in mortars. open areas. and various chemicals of calcium архитектура. and water to treat or lay with concrete a machine with a large revolving drum in which cement is mixed with other materials to make concrete the overlap of blocks in a construction so as to increase its strength a substance composed of solid coloring matter suspended in a liquid medium and applied as a protective or decorative coating to various surfaces to coat or cover anything with paint concrete made with rubble from demolished structures a white or grayish-white. or mesh for absorbing the tensile and shearing stresses in concrete work a person who is authorized to act as an agent for the sale of land арка. plasters. бетон бетонджия бетонирам бетонобъркачка бичмета блокова превръзка боя боядисвам бутобетон вар варна мазилка варов разтвор . very slightly watersoluble solid.Bulgarian aрмировка. strands. or the like. usually with some regard to aesthetic effect the mixture of cement. wires. bricks. lumpy. set with the narrower side toward the opening in such a way that forces on the arch are transmitted as vertical or oblique stresses on either side of the opening the profession of designing buildings. glass. and in the manufacture of steel. in bleaching powder. свод a curved masonry construction for spanning an opening. odorless. and cements.

for carrying off rain water to restore to good condition. by which it is converted into carbonate of lime and hydrate of lime гасена вар гвоздей a slim. pointed piece of metal hammered into material as a fastener the angular distance north or south from the equator of a point географска ширина on the earth's surface. make new or as if new again. and dimensions of the earth common white or colorless mineral (hydrated calcium sulphate) used to make cements and plasters (especially plaster of Paris) powdered gypsum a layer or coating of plaster an exterior finish for masonry or frame walls. and the curvature. траверса груба мазилка датчик двойна стена двупластова мазилка .водоснабдяване водосточна тръба (канал) възстановявам. repair a layer of material on the inner side or surface of something lime slacked by exposure to the air. and hydrated lime mixed with water and laid on wet beam of a balance A structural member transversely supporting a load An instrument for measuring or testing double wall cover with two coats of plaster гипсова мазилка главна греда греда. sand. in consequence of the absorption of carton dioxide and water. usually composed of cement. measured on the meridian of the point геодезист геодезична снимка an engineer who determines the boundaries and elevations of land or structures a land area survey in which the curvature of the surface of the earth is taken into account геодезия гипс гипс гипсова мазилка the branch of applied mathematics that deals with the measurement of the shape and area of large tracts of country. the exact position of geographical points. обновявам вътрешна oблицовка газобетон the supply of purified water available to a community a channel at the eaves or on the roof of a building. shape.

join. hollow-tile. a person whose trade is building with units of various natural or artificial mineral products. as stones. or tiles. thicker than a board Planks considered as a group дялан камък забивам гвоздей замазка засводен земеустрoйство зидар зидар зидария зидария от дялани камъни зидария от ломени камъни зидария от плътни тухли зидария от половин a masonry of bricks cut transversely so as to leave one end whole тухла зидария с дебелина една тухла зидарско канче зидарция. as a building or chamber A person skilled in building with bricks. Normally bonded together with mortar to form a wall. or attach with or as if with a nail A type of dough used in sealing glass in the sash. and of considerable length and breadth compared with the thickness a long. bricks. usually with the use of mortar or cement as a bonding agent a person who builds with or dresses stone зидар. brick. cinder blocks. masonry with stone that has been worked to desired shape. concrete block. masonry made of ashlars a piece of wood sawed thin. or other similar building units or materials. облицована с дялан the faces to be exposed are smooth камък измерване . flat piece of timber. filling small holes and crevices in wood. concrete. and for similar purposes constructed or covered with a vault. каменоделец Stone. ламперия a squared building stone cut more or less true on all faces adjacent to those of other stones so as to permit very thin mortar joints To fasten.длето дъска дъска дъсчена облицовка.

devise . or otherwise fastened together. seas. frame. and viscous substances for caulking and paving. for bending wire. line an excavation or pit. consisting of the residue of the distillation of coal tar or wood tar a gripping tool consisting of two pivoted limbs forming a pair of jaws and a pair of handles small pincers with long jaws. holding small objects. улей канап канап кариера карта/географска/ картография катран.строя to build or form by putting together parts. of (any part of) the surface of the earth. towns etc) a structural member transversely supporting a load any of various dark. for seizing. pivoted. usually open to the air. in outline. измервателен уред an official register of the ownership. any of various implements consisting of two arms hinged. rivers. or the like for carrying off fluid a string or thin rope made of several strands braided. upright support a short wooden beam projecting from an interior wall to support or tie together rafters or arched roof braces конзолна греда конструирам. or lifting something кадастър каменарско шило каменоделски чук канал. relatively slender. смола клещи клещи клещи количество бетон от the quantity of concrete prepared or required for one едно забъркване operation колона/в строителството/ a rigid. with various features shown (usually roads. from which building stone. a drawing or plan. is obtained by cutting. holding. etc. extent.a person or thing that gauges измерител. or the like. used as a basis of taxation an adzlike tool for dressing stone any channel. trough. twisted. etc. and value of real property in a given area. slate. or woven together a slender cord or thick thread used for binding or tying. blasting. tenacious.

as a building.. composing a form for кофраж poured-concrete or rammed-earth construction кофраж крива a continuously bending line. pail кофа кофраж the structure of boards. or wood. or dam a portable trough for carrying mortar. usually of metal. дъска либела . sand. usually nailed in rows to framing supports as a substructure for plaster. or one that runs transversely to main roads A paint containing a solvent and an oxidizing or evaporating binder. used to coat a surface with a hard. transparent film plate iron thinner than tank iron a conspicuously painted pole held upright to show the position of a survey mark A stationary motor-driven or hand-powered machine used for hoisting or hauling. glossy. cylindrical vessel. etc. without angles кръстата превръзка кръстовище/пътно/ a road that crosses another road.. or holding water. крич лепило a substance that causes something to adhere. shingles. bolts. having a drum around which is wound a rope or chain attached to the load being moved лебедка. etc. fruit. for collecting. as glue or rubber cement A thin strip of wood or metal.конструкция something built or constructed. bridge. etc. slates. with a flat bottom and a semicircular bail. fixed корито (за crosswise on top of a pole and carried on the shoulder строителен разтвор) any prominent. plastic.. carrying. bricks. horizontally projecting feature surmounting a wall or other construction корниз космичен геодезист кота/надморска височина/ The height of a thing above a reference level a deep. continuous. or tiles a device used for determining or adjusting something to a horizontal surface лак ламарина лата лебедка летва.

applied in a pasty form to walls. grip. and sometimes hair or other fiber. метър мистрия a flat tool for spreading and smoothing plaster or stucco мистрия a shaping tool used by potters and consisting of a flat blade or plate with a handle at one end мистрия any of various tools having a flat blade with a handle. used for depositing and working mortar. or compress mechanical or structural parts the process of putting with precise placement or adjustment a structure spanning and providing passage over a river. as of lime or gypsum. etc. мерене. plaster. покритие a paving tool for spreading and smoothing concrete. consisting of a brush of straw or stiff strands of synthetic material bound tightly to the end of a long handle метла A yardstick is a tool used to physically measure lengths of up to a yard (0. consisting of a straightedge mounted transversely on a long handle мастар.9144 metres or three feet). слой. road. метър A yardstick is a tool used to physically measure lengths of up to a yard (0. support. измерване A method of determining quantity. мазилка. etc. ceilings. or dimension a piece of structural iron or steel having a cross section in the метален ъгъл. a layer of anything that covers a surface мазилка. and allowed to harden and dry. chasm.9144 metres or three feet). облицовка. water.лопата мазилка A tool with a handle and a broad scoop or blade for digging and moving material A cement mixture used to waterproof outer walls a composition. capacity. sand. form of an L винкел an implement for sweeping. мистрия монтажен отвор монтажна стяга монтиране мост Any of various devices used to join. or the like a brickwork bond having successive courses of overlapping надлъжна превръзка stretchers ..

. либела.so called because when wet it develops great heat property. unslacked lime. for ornament. in land a device used for determining or adjusting something to a horizontal surface height above ground A wall that supports any vertical load in addition to its own weight a timber or the like connecting two ribs of a centering a covering in front. -. of marble. as a beam connecting the feet of two principal rafters in a roof truss напречна греда A structural load-carrying member with an open web system which supports floors and roofs utilizing hot-rolled or coldformed steel and is designed as a simple span member напречна греда напречна греда. face brick. etc. tiles.тротоар негасена вар недвижим имот нивелир. which are used for the лен канал conveyance and delivery of water a girder supporting the ends of two sets of floor joists напречна греда напречна греда a horizontal timber or the like for connecting two structural members to keep them from spreading apart. esp. ниво носеща греда носеща стена носеща. usually beside a street or roadway Calcium oxide. подсилваща част oблицовка oблицовка oблицовка с плочки Material. etc. protection. such as lumber or tile.наклонена покривна греда One of a series of structural members of a roof designed to support roof loads. as on a common masonry wall. used in making floors walk consisting of a paved area for pedestrians. The rafters of a flat roof are sometimes called roof joists напоителен/оросите water conveyance artificial channels. щурц напречна превръзка настилка настилка. the operation of covering with tiles a crosspiece separating a door or the like from a window or fanlight above it . as an outer layer of stone on a brick wall an ornamental facing.

a lot парче тухла a piece.. gap. plan. scheme проект проектиране the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan . aperture oтвор an open space serving as a passage or gap парцел a measured area of land. fix. make empty or dry by дренирам drawing off liquid oтвор an opening. пресушавам. enclosure. upkeep the external upper covering of a house or other building To restore to sound condition after damage or injury. gap. to withdraw liquid gradually from. etc. slit. тръба. oтвор an opening through something. pre-formed foam into the slurry. devised. by which a liquid drains отводнявам. especially of brick пенобетон foam concrete is cement bonded material manufactured by blending a very fluid cement paste (slurry) and then injecting stable. as a hole. as a pipe or conduit. into separate areas преносима бъркачка проект a plan. канализация something. пенобетон пердашка планиране плоча поддръжка покрив поправям преградна стена предварително напрегнат бетон a tool for smoothing the surface of plaster or cement an act of formulating a program for a definite course of action a piece of fine-grained metamorphic rock cut for use as roofing or surfacing material the work of keeping something in proper condition. area of a building. mend an interior wall or barrier dividing a room. etc. or planned. used especially by masons and отвес carpenters to establish a true vertical oтвес oтвес отводнителен канал. a project something that is contemplated.окачен таван основа на мазилка a ceiling system supported by hanging it from the overhead structural framing A coat of plaster or cement applied to a masonry surface A weight on the end of a line. crack.

редова зидария an official register of the ownership. траверса. often made of steel. pointed. often of quartz разпънка. forming the curved. напречник. used to convey small loads A structure. or flat upper edge of an open space and supporting the weight above it. used for cutting or shaping wood. stone. строителен разтвор сглобяване. used as a basis of taxation A framework of crossed wood or metal strips A brick having holes through it which total at least 25% of its volume a long. куполовиден A one. extent. варов A mixture of cement (or lime) with sand and water used in разтвор masonry work регистриране The act of registering. etc.or two-wheeled vehicle with handles at the rear. base coat the more or less fine debris of rocks. flexible strip marked with subdivisions of the foot or meter and used for measuring репер решетка pешетна тухла pулетка ръководител проект ръчна количка сводест. as in a macadamized road cекач . priming. as in a bridge or doorway сводова зидария свързващо вещество. a material for holding loose material together.първа/основна боя пясък a primary coat of paint. дограма a wedgelike tool with a cutting edge at the end of the blade. especially one of masonry. and value of real property in a given area. enrollment Masonry construction in which the stones are laid in regular courses. not irregularly as in rough or random rubble. registry. loose grains. consisting of small. разтвор /строителен/.

a system of large beams of wood or steel used to support concentrated loads at isolated points along its length cистема от греди и подпори a temporary structure for holding workers and materials during the erection, repair, or decoration of a building A drawing or diagram made to scale showing the structure or arrangement of something Any of various tools with opposing, often adjustable sides or parts for bracing objects or holding them together cтеги generally hard, strong, durable, malleable alloy of iron and carbonwidely used as a structural material стомана стоманобетон стоманобетонна плоча concrete containing steel bars, strands, mesh, etc., to absorb tensile and shearing stresses

скеле cкица cтеги

a thin, coarse mortar poured into various narrow cavities, as строителен разтвор masonry joints or rock fissures, to fill them and consolidate the (вода, пясък, цимент adjoining objects into a solid mass и понякога дребен чакъл) строителна площадка a lot on which there are no permanent buildings a temporary platform or structure of posts and boards for support, as in building; scaffolding строително скеле An often portable structure consisting of two long sides crossed by parallel rungs, used to climb up and down steps collectively, esp. as forming a flight or a series of flights the activity of building stone walls without mortar masonry made with irregular fragments or pieces of rock

стълба стълбище cуха зидария суха каменна зидария cуха мазилка сухопътен,земен cхема

pertaining to, consisting of, or representing the earth as distinct from other planets a plan, design, or program of action to be followed; project

схема/чертеж/ теодолит технически pъководител (на обект), майсторбригадир трион тръбопровод тухла

a graphic representation, as by curves, of a dependent variable, as temperature, price, etc.; graph pertaining to, consisting of, or representing the earth a person who exercises control over workers

a tool or device for cutting, typically a thin blade of metal with a series of sharp teeth A conduit of pipe, especially one used for the conveyance of water, gas, or petroleum products a block of clay hardened by drying in the sun or burning in a kiln, and used for building, paving, etc. the overlap of bricks in a construction so as to increase its strength a final coat of plaster or paint

тухлена превръзка фина мазилка фина мазилка фламандска превръзка фугирам (при зидане)to finish (a mortar joint), as by striking фугирана зидария

the lowest division of a building, wall, or the like, usually of masonry and partly or wholly below the surface of the ground machine or device designed to pick up, raise, or carry хаспел something An object, such as a spool or barrel, around which material is хаспел wound A chain or electric lifting device usually attached to a trolly хаспел, макара, which travels along a monorail or bridge crane скрипец a process of photographic printing, used chiefly in copying architectural and mechanical drawings, which produces a хелиографско копие; white line on a blue background фундамент чертеж A horizontal timber in a scaffold, attached to the uprights and хоризонтална греда supporting the putlogs или дъска на скеле A structural member transversely supporting a load цимент A substance, such as dried clay or cement, used to pack and seal pipe joints and other connections or coat a porous surface in order to make it tight циментна замазка

челна превръзка

a brickwork bond composed entirely of overlapping headers

The space between the adjacent surfaces of two members or components joined and held together by nails, glue, cement, чело, шев, спойка, шарнир (на връзка) mortar, or other means чертеж a sketch or design чертеж (груб) a drawing, sketch, or design чертеж (груб) a drawing, sketch, or design an implement for sweeping, consisting of a brush of straw or stiff strands of synthetic material bound tightly to the end of a long handle четка a tool consisting of a solid head, usually of metal, set crosswise on a handle, used for beating metals, driving nails, etc. чук шпакла шпакла, бояджийска лопата шпакловка a coat of plaster for finishing a ceiling or interior wall шпакловка A horizontal structural member that supports the load over an opening such as a door or window щурц язовир a barrier to obstruct the flow of water, esp. one of earth, masonry, etc., built across a stream or river

rubble concrete lime lime cast lime solution . paint v.English reinforcement reinforcing steel estate agent English bond arch architecture concrete n. concretor concrete v. concrete mixer heavy joist block bond paint n.

water supply gutter renovate lining aero concrete/aerocrete slacked lime nail n. latitude surveyor geodetic survey geodesy gypsum plaster plastering stucco axis beam rough coat gauge double leaf render set .

putty vaulted land regulation bricklayer mason stonemason masonry ashlarwork rubble masonry massive masonry bat brick one stretcher wide masonry can dressed masonry measuring .tooler board plank planking ashlar nail v.

build .gauger cadastre juniper hack-hammer gutter cord string quarry map cartography pitch pinchers pliers (a pair of) tongs batch column hammer-beam construct.

moulding cosmic surveyor elevation /level mark/ bucket encasing formwork/sheathing shuttering curve cross bond cross-road varnish sheet iron range pole/lath.bar/ jinny winch adhesive lath balance level . perch.structure hod cornice.

shovel parget plaster coat lute measurement angle iron/L beam broom yard meter yard stick depositor float pallet trowel mounting hole assembly clamp fitting bridge stretcher bond .

cross-arm cross beam tie beam joist transom transverse bond flooring pavement quick(burnt) lime real estate level level carrier beam bearing wall bolster facing revetment tiling .rafter irrigation canal binder.

suspended ceiling rendering plumb plumb-line vertical level drain n. aperture hole opening plot brick-bat cellular concrete foam concrete mason’s float planning slate maintenance roof repair partition prestressed concrete portable mixer design project design . drain v.

ground/first coat sand crossarm. tie-bar mortar registration coursed masonry bеnchmark lattice hollow brick tape measure project manager wheelbarrow arched. arch-shape arching binder joinery chisel .

girderage scaffold plan building clips clamps steel reinforced concrete reinforced concrete slab grout building site staging ladder stairs dry walling rubble work plaster board terrestrial scheme .

joint masonry foundation lift winder hoist blue print ledger cement lute .chart theodolite foreman saw pipeline brick brick bond finishing coat skin coat Flemish bond joint v.

draft brush hammer broad knife putty knife grout void filling lintel dam .header bond joint drawing draft draught.