INSTITUTUL de ARHITECTURA „ION MINCU”- Bucuresti

Cum se realizează şi redactează un referat ştiinţific
(Cerinţe minimale pentru realizarea unui referat la.......)

Prof arh. Mihaela Radulescu
.......vezi exemple mai jos..........

-arată motivaţia alegerii temei (care este importanţa temei aşa cum este văzută de către referent). -ideile şi organizarea lor îi aparţin autorului (referentului). Ce conţine un referat Referatul este compus din: abstract. încheiere şi bibliografie. -conţine: a) o ipoteză (o idee pe care referentul o expune şi pe care o va argumenta). cuprins. Cuprinsul -reprezintă baza referatului (3-7 pagini) unde se argumentează logic. personală care: -abordează o temă (dată de titlul referatului). bibliografie). prin citarea unor cercetări sau studii în domeniu). introducere. 6 rînduri. -argumentaţia este logică şi inteligibilă. -constată punctele „forte” şi slabe ale investigării. Abstractul -urmează după titlu şi nu are mai mult de 5. c) concluzii (ideile care se degajă în urma demonstraţiei realizate). unele dintre lucrări nu au fost citate sau aduse în discuţie în textul referatului.Ce este un referat Referatul este o lucrare ştiinţifică. introducere. . dar pentru argumentaţie se recomandă apelul la studii şi cercetări ştiinţifice consacrate cu condiţia de a fi specificată sursa. d) recomandări (modalităţi de ameliorare a situaţiei care se degajă în urma demonstraţiei şi din concluzii). încheiere. cuprins. -are o desfăşurare logică (abstract. Încheierea -prezintă (în 1-2 pagini) descoperirile. Introducerea -prezintă succint tema aleasă (în una. b) demonstraţia ipotezei (ideea expusă este susţinută prin observaţii personale argumentate ştiinţific. -reflecţii ştiinţifice personale Bibliografia -lista completă cu lucrările ştiinţifice consultate pentru realizarea referatului chiar dacă. ideile apărute în urma cercetării temei. două pagini). -prezintă succint ideile principale ale referatului. -arată posibile căi de continuare şi investigare a subiectului. ştiinţific ideile referentului.

Cum NU trebuie să fie un referat Referatul este o lucrare ştiinţifică. -argumentaţia sare peste paşi în explicaţie sau nu ajunge la final. publicate sau nu. ci utilizate pentru a oferi impresia de ştiinţific). a unor argumente selectate subiectiv pentru a demonstra veridicitatea unei idei. lipsită de onestitate ştiinţifică. cînd). deci nu este: Compilaţie Compilaţia este o lucrare constituită din îmbinarea citatelor cu ideile şi demonstraţiile altor autori (aceştia se află specificaţi în textul referatului). Manipulare ideologică Manipularea ideologică reprezintă o prezentare. -limbaj de lemn (formule tipice. Lipsa de rigoare logică apărută atunci cînd: -subiectul tratat nu corespunde cu tema aleasă. Nu este suficientă existenţa bibliografiei. Scopul poate fi acela de a convinge. Lipsa de rigoare a prezentării: -prezentare neîngrijită. -se porneşte de la premise false or lipsite de generalitate. Plagiatul poate fi evitat prin citare şi prin specificarea autorului. uzitate în limbajul de specialitate. . în forma lor originală sau modificată. Plagiat Plagiatul este furt ce contravine legii dreptului de autor. Atenţie. -se amestecă tipurile de criterii. Ce trebuie evitat în scrierea unui referat Lipsa de rigoare ştiinţifică apărută atunci cînd: -datele prezentate nu sunt exacte. autorul trebuie specificat şi în text acolo unde apar ideile lor chiar dacă citarea nu se face cu acurateţe şi între ghilimele. locului şi timpului prezentării ideii). -greşeli ortografice. ortoepice sau de punctuaţie. unde. personală. -se fac generalizări („cercetătorii consideră” – fără a se specifica cine. -se demonstrează un alt aspect decît cel tratat. -greşeli de tehnoredactare. care nu ţine seama de rigorile unui referat. Este plagiat atunci cînd ideile altora. -argumente emoţionale sau argumente statistice (e necesară o ponderare a lor). sunt prezentate fără specificarea sursei (autorului. -apar contradicţii în argumentaţie. asta nu scuteşte referentul de o demonstraţie personală). dar care nu sunt înţelese pe deplin. de a impune un punct de vedere personal sau al unei instituţii. Să se abuzeze de: -argumentul autorităţii (dacă X este specialist în domeniu. -apar incoerenţe logice şi afirmaţii nesusţinute. se poate considera intenţie de îndoctrinare sau reclamă mascată.

Scriere şi tehnoredactare: . . anul. .nu se folosesc abrevieri (prescurtări) în text.în parte de jos sau de sus a paginii se inserează număr de pagină. . în mare parte. deci nu identic. -dacă ideea unui autor nu a fost publicată. De exemplu: E. . . profesorul coordonator.textul se scrie folosind un program cu diacritice (se poate alege grafia cu „î” sau „â”. De pildă: I. nu se pun ghilimele.prima pagină reia titlul referatului. -dacă ideea unui alt autor este prezentată din memorie. .. suficient de mare pentru a putea fi citit (ex. disciplina pentru care este realizat.I. Atenţie! Anexele sunt exemple. în cartea sa „Critica raţiunii pure” spunea…. . lect. se verifică textul dacă este scris corect gramatical. . fie este urmat de o paranteză cu aceleaşi date. După închiderea ghilimelelor. la conferinţa de „Pedagogie comparată” spunea…. citatul este fie marcat cu un număr pentru trimiterea la nota de subsol ce specifică autorul. la un rînd şi jumătate. iar autori se trec în ordine alfabetică (anexa 4).o pagină de „gardă” sau „coperta” cu titlul referatului. Nu se amestecă tipurile de numerotări. .dr. dar este specificat autorul şi locul unde apare ideea.înainte de tipărire. Times New Roman 12). -dacă ideea aparţine unei sinteze de curs atunci se specifică autorul şi cursul. numele referentului şi abstractul (anexa2). -dacă se doreşte scurtarea textului citat se vor folosi următoarele: […].bibliografia este la sfîrşit. doar forma contează.„Pedagogie comparată”. cu margini suficiente pentru prindere şi corectură. Citările -citarea cu ghilimele presupune preluarea identică a unui text aşa cum se găseşte el într-o publicaţie.numerotarea capitolelor şi subcapitolelor se realizează consecvent şi atent de la general către particular (anexa 3).textul este aliniat stînga-dreapta. . în nota de subsol sau în paranteză se poate trece doar idem. locul şi anul de apariţie. Kant. publicaţia.fiecare paragraf începe cu alineat (anexa 2).Ioniţă . se specifică doar autorul şi contextul în care a fost auzită. numele referentului. editura.Cum redactăm un referat Referatul conţine: .conţinutul referatului este scris cu un corp de literă clasic. De exemplu: note de curs. instituţia şi data (anexa 1). -dacă apar mai multe citări. dar să fie folosită aceeaşi grafie pe tot parcursul referatului).Ion. fictive. consecutive din aceeaşi publicaţie şi acelaşi autor. ca numerotare şi aliniere. ca punctuaţie. conţinutul este realizat cu date.

. Arh... Mihaela Radulescu Bucureşti.N.Anexa 1 Colegiul de Arhitectura si Lucrari Publice „I.Socolescu” Referat (Titlu) LOCUINTA DUPLEX CUPLAT Elev (.) .. specializarea ARHITECTURA an(clasa XI ...Ion Ion . semestrul ...Atelier de specialitate) Prof. 2010 . disciplina..

idei principale Idei principale.text text text text text text text text text text. Editura Cerc. idei principale Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text: „Citat citat citat citat citat citat citat citat citat citat citat citat citat citat” (M. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. .text text text text. citat citat citat citat citat citat citat citat citat” (idem).. semestrul II Idei principale.Popescu. 1904.. specializarea Arhitectura clasa XI. idei principale. Cluj). idei principale. idei principale. Text. idei principale..Anexa 2 Locuinta duplex Cuplat Elev (. idei principale. . idei principale. Idei principale. . text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text: . „Introducere în Pedagogie”. idei principale.. Idei principale. Ion Ion . idei principale.text text text text text text..

Subdiviziune a subcapitolului I.II.2. Subdiviziune a subcapitolului 2. Subdiviziune a subcapitolului I. Subdiviziune a subcapitolului 2.I.1.1.II.I.2.1.B. Subcapitol 1.2.2.II.1. Subdiviziune a subcapitolului II. Capitol 2. Subdiviziune a subcapitolului I. Subdiviziune a subcapitolului 1.2.3. Subcapitol 2. Subdiviziune a subcapitolului 2.I. Subdiviziune a subcapitolului 1.1. Subdiviziune a subcapitolului 2.2.C.A. Subdiviziune a subcapitolului 1. Subdiviziune a subcapitolului II. Capitol II.1.3.C. Subcapitol I. Capitol I. Subdiviziune a subcapitolului II. Subdiviziune a subcapitolului 1.B.A.3. Subdiviziune a subcapitolului II.1. Subdiviziune a subcapitolului I. Subdiviziune a subcapitolului 2. Subcapitol 2.II.II.II. Subcapitol 1.2.C.1.2.I.A.A.B.C.2.1. Subdiviziune a subcapitolului Atenţie nu se mixează cele două modele de numerotare! .2. Subdiviziune a subcapitolului I.I.1.II.2.Anexa 3 Model de numerotare 1 1. Subcapitol I. Subcapitol II.I. Subdiviziune a subcapitolului Model de numerotare 2 I. Capitol 1.II. Subdiviziune a subcapitolului II.2. Subcapitol II.B.3. Subdiviziune a subcapitolului 2. Subdiviziune a subcapitolului 1.I.1. Subdiviziune a subcapitolului II.1.I.

Editura Paralela 45.H. – „Fundamentele educaţiei permanente” . Presa Universitară Clujeană 2000 Neacşu..G. R. Teorii şi metode” . 2001 Ctin. Editura Didactică şi Pedagogică...Pănişoară – „Prelegeri pedagogice” . 1975 Miron. Examene.Dave coord. P. 1995 Wallon şi colaboratorii. Bucureşti. I.. 1997. Bucureşti 1999 Şchiopu V.Anexa 4 Bibliografie. Psihologia desenului la copil. E.. J.L. 2003 sau Gagne. Bucureşti 1983 Tomşa. G. I. Bucureşti 1995 Thorndike. Evaluare continuă. Bucureşti 1985 Iucu.O. Bucureşti.Cerghit. Bucureşti.Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Viaţa Românească.. Verzea. Orientarea şi dezvoltarea carierei la elev.. Didactica. Iaşi. G. . Bucureşti 1975 Golu. Editura Polirom. 2002 R. Psihologia vîrstelor. Farca – „Psihanaliza şi cele patru dimensiuni ale psihicului uman” .T. Şcoala şi doctrinele pedagogice în sec. Bucureşti.„Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei” – E. Dewey . Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. I.XX..Neacşu. Bruner – „Pentru o teorie a instruirii” -Editura Didactică şi Pedagogică. Învăţarea umană..exemplu ( aici treceti Bibliografia folosita de Dvs.. Bucureşti. Cucoş – „Pedagogie” . 2001 Landsheere. Editura Didactică şi Pedagogică. Piteşti. Metode şi tehnici moderne de învăţare eficientă. Bucureşti. I.. Abric – „Psihologia comunicării. Editura Didactică şi Pedagogică.Bucureşti S.Editura Polirom. Bucureşti 1970 I. 1995 J. Radu. Editura Militară Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.Editura Didactică şi Pedagogică.D. Învăţare şi dezvoltare. 1991 J. I.Negreţ-Dobridor. Editura Didactică şi Pedagogică.C.P. 2006 Stanciu. Editura Trei.Editura Polirom. I.... 2002 C. Condiţiile învăţării. Bîrzea – „Arta şi ştiinţa educaţiei” . Instruirea şcolară.Editura Didactică şi Pedagogică. I. Buc. E. Demersuri creative în predare şi învăţare. 2007 ... Bucureşti. Asa cum eu am trecut pentru un alt referat Bibliografia folosita de mine la un subiect de Pedagogie) J.Editura Trei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful