You are on page 1of 20

Χιώτικη

Διαφάνεια
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
28 Νοεμβρίου 2019 - Έτος Ιδρύσεως: 1999 • Έτος 20ο - Αριθ. Φύλλου 985 - Τιμή φύλλου 1.00

11ης Νοεμβρίου 13,


στην είσοδο
της Απλωταριάς

Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41224, fax: 22710 26590, e-mail: konkyd@otenet.gr

Ν. Μηταράκης: "Κλείνει η ΒΙΑΛ


Μια προεκλογική μας
Με μικροπρέπειες ασχολείται η Λιμενική Αρχή
δέσμευση πραγματοποιείται" του Παντελή Κυδώνη

Μ
ε ζητήματα μηδαμινής
σημασίας ασχολείται η
Κεντρική Λιμενική
Αρχή Χίου και κάνει τα "στραβά
μάτια" στους παράνομους της
προκυμαίας. Και σαν να μην
έφτανε μόνο αυτό, καταπατά τη
νομοθεσία ορισμένες φορές και
η ίδια η υπηρεσία.
Πιο αναλυτικά, όλοι γνωρίζετε
Συνέχεια στη σελίδα 10 ότι αν περπατήσετε οποιαδή-
ποτε ώρα της ημέρας στην οδό
Λεωφόρο Αιγαίου θα παρατη-
Μεταναστευτικό: 411 νέες αφίξεις το ρήσετε πολλές αυθαιρεσίες και
παρανομίες. Όμως, για κάποιο
τελευταίο 24ωρο σε νησιά του Αιγαίου λόγο τα Λιμενικά όργανα κά-
νουν τα "στραβά μάτια".
Έχουμε ασχοληθεί με το συγκε-
κριμένο θέμα ουκ ολίγες φορές,
αλλά δυστυχώς οι αρμόδιες
αρχές συνεχώς κωφεύουν.

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνεδρίασε για πρώτη φορά το Περιφερειακό Συμβούλιο στη Χίο


Συνέχεια στη σελίδα 20 Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το μεταναστευτικό
Σ
τη Χίο συνεδρίασε τη Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου
2019, το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αι-
γαίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Βορείου
Αιγαίου, Κωνσταντίνου Μουτζούρη. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι επρόκειτο για μια συνεδρίαση που μετά από
πολλά χρόνια φιλοξενήθηκε εκτός Μυτιλήνης. Μια
προεκλογική υπόσχεση του συνδυασμού, η οποία
τηρήθηκε, με στόχο να πραγματοποιούνται οι συνε-
δριάσεις της Περιφέρειας σε όλα τα νησιά. Τις αποφά-
38

σεις για τα σχέδια της κυβέρνησης με τις κλειστές


δομές σε Λέσβο, Χίο και Σάμο έλαβε χθες το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο.
Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος
Μουτζούρης σε συνέντευξή του στην ραδιοφωνική
εκπομπή του Κων/νου Κυδώνη «Καλημέρα με τον
ΑΝΤ1» δήλωσε τα εξής:
«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε το πρόγραμμα της για το μεταναστευτικό. Εγώ έχω να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Πρώτον, θεωρώ ότι
είναι άδικος ο αριθμός δυναμικότητας των τριών κέντρων με δεδομένο ότι η Λέσβος έχει άλλον πληθυσμό και άλλη επιφάνεια, άλλη
έχει η Χίος και άλλη η Σάμος. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό όπου έκανα, παίρνοντας ως δεδομένο τους 5.000 της Λέσβου, στη Χίο αν-
τιστοιχούν 2.800 και στη Σάμο 1.700 αναλογικά με τον πληθυσμό.

Συνέχεια στη σελ. 8

Διαβάστε ΑΠΟΨΗ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Σήμερα Γιάννης Βρούτσης: Κατέβαλλαν λάθος συντάξεις – Ζητάμε να επιστραφούν 27,6 εκατ. ευρώ
Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μειώνουν τις τιμές στα δεδομένα χρήσης internet στα κινητά
Σελίδα 3 του Παντελή Κυδώνη Σελίδα 4
Σελίδα 2 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Την Παρασκευή στο Δημοτικό Οι Χιώτες στηρίζουν το εγχείρημα της συλλογής


Συμβούλιο η έγκριση χρησιμοποιημένων τηγανέλαιων στους
του Τεχνικού Προγράμματος 2020 πορτοκαλί κάδους - Ας συνεχίσουμε έτσι!
Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την πι-
Μπορείτε να μας λοτική εφαρμογή της συλλογής χρησιμοποιημένων
ακούσετε και διαδικτυακά τηγανέλαιων στους πορτοκαλί κάδους καθώς και οι
www.ant1aigaiou.gr ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες τηγανέλαιου που συ-
ή www.diafaneia.com νελέγησαν, οδηγούν αβίαστα στο ασφαλές συμπέρα-
σμα σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας
Καθαριότητας, ότι οι πολίτες με τη συμμετοχή τους,
Εβδομαδιαίο αγκάλιασαν και στήριξαν ένα ακόμα εγχείρημα της Δι-
πρόγραμμα εύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του
06.00 – 08.00
Δήμου, για μια πιο καθαρή Πόλη, σε ένα περιβάλλον
Non stop music απαλλαγμένο από ρυπογόνους επιβαρυντικούς παράγοντες.
08.00 - 09.30
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1»
Αύριο Παρασκευή (29/11) θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο «Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε την απαγόρευση ρίψης ορυκτέλαιων και άλλων άσχετων με
με τον Κων/νο Κυδώνη Χίου στις 18:00 το απόγευμα με στόχο να εξεταστούν 32 θέματα. Ανά- τα τηγανέλαια αντικειμένων στους κάδους καθώς και την αποφυγή συλλογής τηγανέλαιων σε γυά-
09.30
Δελτίο ειδήσεων
μεσα τους η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2020. Πρό- λινες συσκευασίες» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλω-
10.00-12.00 κειται για το πρώτο Τεχνικό Πρόγραμμα της νέας Δημοτικής Αρχής, σης.
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
με Δήμαρχο τον Σταμάτη Κάρμαντζη.
Εξετάσεις για τη απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης
«Φρένο – Γκάζι»
με τη Β. Χατζάκη

Δωρεάν Υπηρεσίες Κέντρου


Κάθε Τετάρτη

Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.)


«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες»
με τον Θ. Γκαραβέλα

Κοινότητας Δήμου Χίου


Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή
«Ελληνικό Top 40»
με τον Κ. Σιτόπουλο
12.25-14.00
Κάθε Δευτέρα, Τρίτη,
Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Πέμπτη & Παρασκευή Σας ενημερώ- της Π.Ε. Χίου ενημερώνει ότι στην αίθουσα θε-
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» (Ε)
12:25-14:00 νουμε ότι από το ωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας (Μονομά-
Κάθε Τετάρτη Κέντρο Κοινότητας χου 35 – 37) πρόκειται να διενεργηθεί ειδική
«Χωρίς φόβο αλλά με πάθος»
με τον Κων/νο Κυδώνη Δήμου Χίου παρέ- θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής
15.00 χονται στους πολίτες άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρή-
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
15.00-17.00 που το επιθυμούν σης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) στις 4 Δεκεμβρίου
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη δωρεάν υπηρεσίες 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Τα δι-
«Jazz Life»
με τoν Γ. Κοπανέλλη ψυχολογικής υπο- καιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη
ξένη μουσική εκπομπή
στήριξης και συμ- συμμετοχής (όσων έχουν ήδη καταθέσει δι-
με τον Κ. Κατραμάδο βουλευτικής από την ψυχολόγο Μαχαιρά Στέλλα. Επιπλέον καιολογητικά) θα γίνονται δεκτά μέχρι και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.
Κάθε Παρασκευή & Σάββατο
χορηγείται δωρεάν η κλίμακα νοημοσύνης WAIS IV σε εφήβους άνω
Στο λιμάνι του Πειραιά 76 μετανάστες
ξένη μουσική εκπομπή
με την Ε. Γαβρισέα των 16 ετών και σε ενήλικες.
17.00-18.00
Non stop music Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2271350059-7 κατά τις εργάσιμες
18.00
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
18.30-20.00
μέρες και ώρες.
και πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Non stop music
20.00-21.30
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε) Στο λιμάνι του Πειραιά στην
Καρκινοπαθών Χίου πύλη Ε-2 κατέπλευσε το επιβα-
21.30
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
22.00-00.00 τηγό οχηματαγωγό πλοίο «Δια-
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
«Φρένο – Γκάζι» (Ε)
γόρας» τη Τρίτη το πρωί
με τη Β. Χατζάκη Ο Σύλλογος Καρκινο- μεταφέροντας 46 πρόσφυγες και
Κάθε Τετάρτη παθών Χίου ΕλπιΖΩ κάνει μετανάστες από τη Μυτιλήνη και
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» (Ε)
με τον Θ. Γκαραβέλα γνωστό ότι θα πραγματο- 11 από τα Μεστά Χίου. Οι πρό-
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή
«Ελληνικό Top 40» (Ε)
ποιήσει ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕ- σφυγες και μετανάστες επιβιβά-
με τον Κ. Σιτόπουλο ΛΕΥΣΗ και στην συνέχεια στηκαν σε λεωφορεία με
00.00-03.00
Non stop music
εκλογές για την ανάδειξη προορισμό δομές φιλοξενίας.
03.00-04.30 του νέου ΔΣ του συλλό- Στο λιμάνι του Πειραιά και το
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
04.30-06.00
γου και καλεί τα μέλη του «Βlue Star Patmos» μετέφερε 10 πρόσφυγες και μετανάστες από την Κω και έναν από την Ρόδο.
Non stop music το ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11/2019 Επίσης, στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε και το «Νήσος Χίος» με 8 μετανάστες και πρόσφυγες
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
06.00 – 07.30 στις 10:00 το πρωί στο Ερ- από τη Σάμο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι μετανάστες και πρόσφυγες αναμένεται να επιβιβαστούν
Non stop music γατικό Κέντρο Χίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. σε λεωφορεία με προορισμό δομές φιλοξενίας.
07.30- 09.30
120’ με τη Μάγδα Τσέκου

Μέχρι 13/12 η αίτηση για λήψη ξυλείας Άνοιξε ο χώρος ανακύκλωσης στη ΒΙΑΛ για να
09.30
Δελτίο ειδήσεων
10.00-12.00
«Θέμα Υγείας»
με την Π. Θεοδοσίου
12.25-14.00
«Χωρίς φόβο αλλά με πάθος»
με τον Κων/νο Κυδώνη
προστατευτούν οι πρόσφυγες από την κακοκαιρία
14.00-21.30
Non stop music
Πρόσφυγες και μετανάστες που
21.30 ζουν μέσα και έξω από το Κέντρο Υπο-
Δελτίο ειδήσεων
00.00-06.00 δοχής και Ταυτοποίησης στην πρώην
Non stop music ΒΙΑΛ, βρήκαν καταφύγιο εξαιτίας των
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ έντονων καιρικών συνθηκών στις εγ-
09.30 12.00 15.00 18.00 21.30 καταστάσεις του κτηρίου που μέχρι
πρόσφατα στέγαζε δραστηριότητες της
Χιώτικη Eφημερίδα
ανακύκλωσης. Μετά από αίτημα της
XIΩTIKH ΔIAΦANEIA αστυνομίας ο Δήμος άνοιξε το χώρο
Κωδικός: 5431
ώστε να στεγαστούν εκεί άτομα από
ΧΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2019 μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ευάλωτες ομάδες. Πάντως ο χώρος
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ πολίτες για τη λήψη ξυλείας , από καμένα πεύκα στις δημοτικές δασι- χρησιμοποιήθηκε προς το παρόν από μικρό αριθμό προσφύγων- μεταναστών, αφού οι περισσό-
20ο Έτος κυκλοφορίας
Λεωφόρος Αιγαίου 80, T.K. 82100, XIOΣ, ΤΘ 183 κές εκτάσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο ενώ η όλη τεροι προτίμησαν να παραμείνουν μέσα στις σκηνές τους.
Tηλ: 22710.41224-41120
fax: 22710.26590 - Κινητό 6947408501
διαδικασία πραγματοποιείται σε συνεργασία και με την επίβλεψη της
διεύθυνσης δασών Χίου.
Νεκρός 35χρονος μετανάστης
e-mail: konkyd@otenet.gr- www.diafaneia.com

Προήχθη σε Πλοίαρχος ο πρώην


σύμφωνα με το νόμο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΥΔΩΝΗ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΥΔΩΝΗ στο Κέντρο Υποδοχής της Μόριας
Λιμενάρχης Χίου, Χρήστος Φραγκιάς
Δημοσιογράφοι-Συνεργάτες: ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΔΩΝΗΣ,
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΔΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΣΩ ΓΑΪΛΑ,
ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΡΑΣΙΑ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ,
Νεκρός μεταφέρθηκε αργά το βράδυ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ της Δευτέρας στο νοσοκομείο μετανά-
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΧΑΛΙΟΡΗ Σ. Σύμφωνα με από- στης που διέμενε στο Κέντρο Υποδοχής
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: φαση του Υπουργείου και Ταυτοποίησης της Μόριας, στη
ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ναυτιλίας και ειδικό- Λέσβο.
Tα ενυπόγραφα άρθρα δεσμεύουν τους αρθρογράφους τους
τερα του Υπ. Γιάννη Ο 35χρονος μετανάστης, πιθανόν Πα-
HΛEKTPONIKH ΣEΛIΔOΠOIHΣH - ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Πλακιωτάκη προήχθη κιστανός, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο
ΣYNΔPOMEΣ:
Ετήσια Εσωτερικού (ταχυδρομικώς): 65 ευρώ
σε Πλοίαρχος, ο του ΕΚΑΒ και, σύμφωνα με πληροφο-
TPAΠEZEΣ-ΔHMOΣIOI OPΓANIΣMOI: 150 ευρώ πρώην Λιμενάρχης ρίες, ο θάνατός του οφείλεται σε ανα-
Ετήσια Εξωτερικού: 150 ευρώ
Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης (για συνδρομές)
Χίου και νυν Λιμενάρ- κοπή. Στο νοσοκομείο όπου
Πειραιώς: 6359-010132-894 EUR χης του Κεντρικού Λι- μεταφέρθηκε η σορός του μετέβησαν η
IBAN: GR66 0171 3590 0063 5901 0132 894
Σε πελάτες που προβαίνουν σε μαζική αγορά φύλλων, η τιμή μεναρχείου Χαλκίδας, γυναίκα του με το μικρό τους παιδί και ο
διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας από 0,10 έως 0,70 λεπτά.
Χρήστος Φραγκιάς. αδελφός του.
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 3

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Με μικροπρέπειες ασχολείται η Λιμενική Αρχή


Συνέχεια από σελ. 1
του Παντελή Κυδώνη ΑΠΟΨΗ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης

Γιάννης Βρούτσης: Κατέβαλλαν


λάθος συντάξεις – Ζητάμε να
επιστραφούν 27,6 εκατ. ευρώ

Τα λύματα στο κεντρικό λιμάνι του νησιού


Η καταπάτηση σε όλο της το μεγαλείο... Τραπεζοκαθίσματα για να τεθεί και πάλι σε λειτουργία; Την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων
και ταμπέλες καταστημάτων τοποθετημένα πάνω σε διαβά- Πόσες φορές σας έχουν καλέσει για διατάραξη κοινής ησυ- ποσών συνολικού ύψους 27.619.682 ευρώ ζητά
σεις τυφλών. Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς, από τα αρμόδια όρ- χίας κα Λιμενάρχης; Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Θα το υπουργείο εργασίας και ο ΕΦΚΑ από περίπου
γανα, αν διαφυλάττουν μέχρι τώρα ικανοποιητικά το μου πείτε ότι όλα είναι ρόδινα φυσικά τη νύχτα στο νησί μας 8.000 συνταξιούχους στους οποίους πιστώθηκαν
συμφέρον των πολιτών και φροντίζουν να υπάρχουν επαρ- ή ότι υπεύθυνο για την αστυνόμευση των καταστημάτων λανθασμένα ποσά.
κείς χώροι για την κίνηση των πεζών, να μην εμποδίζονται είναι το Αστυνομικό Τμήμα Χίου. Πρόκειται για ποσά τα οποία καταβλήθηκαν σε
οι οδηγοί τυφλών, οι ράμπες αναπήρων, οι διαβάσεις πεζών, Αργά το βράδυ της Παρασκευής και ξημερώματα του Σαβ- συνταξιούχους από σφάλματα στην επεξεργασία
η ορατότητα των σηματοδοτών και άλλα αναγκαία στοιχεία βάτου το τηλεφωνικό κέντρο του Λιμεναρχείου αλλά και του των αρχείων πληρωμής σε δύο χρονικές στιγμές,
για την ασφάλεια των διακινουμένων; Ακόμα και οχήματα 100 παίρνει φωτιά από τα απανωτά τηλεφωνήματα και τις κα- το Δεκέμβριο του 2018 και τον Μάιο του 2019.
της Λιμενικής Αρχής Χίου καταπατούν πεζοδρόμια και δια- ταγγελίες. Ειδικότερα το Δεκέμβριο του 2018 πιστώθηκαν
βάσεις πεζών. Τελικά ποιος θα μεριμνήσει για αυτόν τον Η παραλιακή οδός της Χίου μετατρέπεται σε ένα μεγάλο νυ-
επιπλέον ποσά ύψους 19.362.673 ευρώ σε 6.410
τόπο; Τα όργανα της τάξης; Που παραβιάζουν οι ίδιοι τον χτερινό κέντρο. Εσείς τι κάνετε; Από το Κέντρο στέλνετε περι-
συνταξιούχους στρατιωτικούς και το Μάιο του
Κ.Ο.Κ; πολικό του Λιμεναρχείου ή της Αστυνομίας, τα στελέχη κατά
2019 ποσά ύψους 8.257.009 ευρώ σε 1.567 συν-
Έχει χυθεί αρκετό μελάνι και όχι άδικα, σε παλαιότερα δημο- την άφιξή τους διαπιστώνουν σειρά παρατυπιών και παρα-
ταξιούχους του ΕΦΚΑ.
σιεύματά για την κατάσταση που επικρατεί στην οδό Λεω- νομιών, που φυσικά δεν σχετίζονται μόνο με τη διατάραξη
φόρο Αιγαίου. Όμως, οι αρμόδιες αρχές δεν έδωσαν καμία της κοινής ησυχίας, αλλά και με την υπερβολική κατανά- Αναφορικά με τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ σε
σημασία. Γιατί; Ποιοι είναι άραγε οι λόγοι που είναι τόσο αδιά- λωση αλκοόλ, κτλ. Όλη η παραλιακή έχει μετατραπεί σε πρώτη φάση εστάλησαν το καλοκαίρι επιστολές
φοροι; Περιμένουν μήπως να θρηνήσουμε κάποιο αθώο υπαίθριο κέντρο διασκέδασης, με τραπέζια, καρέκλες, γκαρ- ενημέρωσης για ποσά άνω των 500 ευρώ ζητών-
θύμα - πολίτη, που καθώς θα περπατάει αμέριμνος στο πε- σόνια και μπουκάλια ποτών, δηλαδή σε κατάστημα υγειονο- τας την επιστροφή των σχετικών ποσών. Έχουν
ζοδρόμιο ή στην διάβαση θα πέσει ή θα σκουντουφλήσει μικού ενδιαφέροντος, εκτός καταστημάτων, καταπατώντας τα ήδη ανταποκριθεί 297 (263 εξόφλησαν πλήρως
πάνω στα τραπεζάκια, ή στις καρέκλες ή στις ταμπέλες, με πεζοδρόμια. Πόσες καταγγελίες έχετε και σε πόσες συλλήψεις και 34 μερικώς) επιστρέφοντας 2.801.715 ευρώ.
αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά έως και θανάσιμα; έχετε προβεί υπευθύνων νυχτερινών καταστημάτων της Λε- Για τους 1304 συνταξιούχους που δεν ανταποκρί-
Τα άτομα με αναπηρίες, μια πολύ σημαντική και ευάλωτη ωφόρου Αιγαίου; Τι κάνετε για όλα αυτά; Τελικά ποιοι θα μα- θηκαν θα ξεκινήσει η παρακράτηση του αχρεω-
ομάδα της κοινωνίας μας. Φυσικά και γνωρίζετε τα δικαιώ- ζέψουν αυτήν την κατάσταση; στήτως καταβαλλόμενου ποσού από τα τέλη
ματα τους και ότι έχουν προτεραιότητα στην ζωή. Αλλά δυ- Θα θέλαμε για άλλη μία φορά να απευθυνθούμε σε όλους Νοεμβρίου τμηματικά στο 1/3 της σύνταξης.
στυχώς δεν τους δίνετε καμία σημασία. Για την συγκεκριμένη τους παράνομους και πάνω από όλα στην Υπηρεσία του Λ.Σ. Αναφορικά με τους συνταξιούχους στρατιωτικούς
παράβαση του Λιμενικού (όπως μπορείτε να δείτε στην ει- για την κατάντια της παραλιακής οδού τον Ιούλιο του 2019 στάλθηκαν 140 επιστολές για
κόνα της σελ.1), ανάπηρος συμπολίτης μας, ο οποίος σταμά- και του Λιμένα της Χίου. ποσά άνω των 15.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν
τησε για λίγα λεπτά να αποβιβαστεί δέχτηκε έκθεση Γιατί εσείς είστε οι υπεύθυνοι, η δική σας ανταποκριθεί οι 83 και έχει επιστραφεί συνολικά
βεβαίωση παράβασης από τη Λιμενική Υπηρεσία εις γνώσιν υπηρεσία, για τις καταπατήσεις, τις πα- το ποσό των 1.429.150,21 ευρώ.
της Λιμενάρχη, κας Ειρήνης Αργύρη. Εδώ ταιριάζει η φράση ρανομίες, τα λύματα και τη δυσοσμία Μέχρι αρχές Δεκεμβρίου θα αποσταλεί αντίστοιχη
«Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκτράτεις». του κεντρικού λιμανιού του νησιού. επιστολή σε 793 που εισέπραξαν αχρεώστητα
Ας περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα, εξίσου σημαντικό. Μια Ο πολίτης καλώς ή κακώς θα παραδειγ- ποσά από 5.000 ευρώ και πάνω ενώ για τους υπό-
βόλτα αν κάνει κανείς εδώ και πάρα πολύ καιρό στο λιμάνι ματιστεί από σας. Αυτός είναι και ο λοιπους θα γίνει παρακράτηση του ποσού από τις
της Χίου, ειδικά βραδινές ώρες θα αντιληφθεί ότι ο πράσινος λόγος που όλοι μας λίγο - πολύ παρα-
συντάξεις του Φεβρουάριου 2020.
φάρος του κεντρικού λιμανιού του νησιού μας δεν λειτουρ- νομούμε. Πώς ο πολίτης θα είναι νόμι-
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
γεί! μος, όταν η κάθε αρχή που θα
κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε σχετικά:
Οι αρμόδιοι τι περιμένετε; Να προσαράξει κάποιο πλοίο χρειαστεί να τον επαναφέρει στην τάξη Παντελής Κυδώνης
«Ακόμα και 5 μήνες μετά βρισκόμαστε μπροστά
πάνω στους βράχους για να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες παρανομεί η ίδια πριν από εκείνον;
σε πρωτόγονες καταστάσεις αντιμετωπίζοντας σο-
βαρά λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος που
δεν είχαν αναφερθεί ούτε είχαν επιλυθεί. Σε συ-
νεργασία με την Διοίκηση του ΕΦΚΑ διορθώ-
νουμε σημαντικά σφάλματα στις πληρωμές
συντάξεων που έγιναν από την προηγούμενη πο-
λιτική ηγεσία του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, προ-
χωρούμε σε διόρθωση μέσω τμηματικής
παρακράτησης σε περίπου 8.000 συνταξιούχους
που, χωρίς να φταίνε, πιστώθηκαν στους λογαρια-
σμούς τους επιπλέον σημαντικά ποσά συντάξεων.
Έχουμε την υποχρέωση να τηρήσουμε τη νομιμό-
τητα και να περιφρουρήσουμε τα χρήματα του Δη-
μοσίου και των ασφαλισμένων γι’ αυτό και
παίρνουμε μέτρα επιστροφής αχρεωστήτως κατα-
βληθέντων ποσών. Ζητούμε την κατανόησή τους
και τούς διαβεβαιώνουμε ότι θα εργαστούμε με
όλες τις δυνάμεις για να δημιουργήσουμε ένα δι-
Παρατημένο σκάφος στην οδό Χανδρή. αυγές, απλό και κατανοητό από όλους ασφαλι-
Ποιος είναι ο υπεύθυνος; Η Τροχαία του Λιμενικού στικό σύστημα χωρίς λάθη και παραλείψεις».
Σώματος ή η Τροχαία του Αστυνομικού Τμήματος Χίου;
Σελίδα 4 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ Επιτυχής η Εθνική Επιχειρησιακή Αξιολόγηση


της 96 Μοίρας Α/Α Πυροβολικού
Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
μειώνουν τις τιμές στα δεδομένα
χρήσης internet στα κινητά
Επιμέλεια: Παντελής Κυδώνης

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εθνική Επιχειρη- Τα ενεργά στελέχη και οι οπλίτες συνεργάστηκαν αρμονικά
σιακή Αξιολόγηση της 96 Μοίρας Α/Α Πυροβολικού στη Χίο και μεθοδικά με τους περίπου 200 έφεδρους, ώστε σε ελάχι-
στις αρχές Νοεμβρίου. στο χρόνο η Μονάδα ήταν έτοιμη να εκτελέσει την πολεμική
Η άσκηση, καθαρά εθνικού χαρακτήρα, υπό τα αυστηρά της αποστολή.
μάτια των αξιολογητών του ΓΕΣ, στέφθηκε με απόλυτη επι- Να σημειώσουμε ότι οι έφεδροι συμμετείχαν αγόγγυστα και
Σε μείωση τιμών και αλλαγή των τιμοκαταλόγων τους στις τυχία, αφού έφεδροι από όλη την επικράτεια εντάχθηκαν στη αυτόβουλα δείχνοντας διάθεση και όρεξη τόσο στις κλάσεις
χρεώσεις των δεδομένων (data) για τις υπηρεσίες χρήσεως μονάδα, η οποία συμπλήρωσε την πολεμική της δύναμη και τους όσο και στις ασκήσεις που πήγαν.
του διαδικτύου μέσω κινητών τηλεφώνων, θα προχωρή- αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια στις θέ- Αξίζει να σημειωθεί πως οι βιωματικές καταστάσεις της συγ-
σουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. σεις της. κεκριμένης άσκησης δεν διαφέρουν πολύ από αυτές που θα
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες κινητής τηλεφω- Μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο πραγματοποιήθηκε η κατά- βίωναν οι στρατιώτες σε πραγματικές συνθήκες πολέμου,
νίας σε συνεννόηση με την κυβέρνηση θα προχωρήσουν ταξη των εφέδρων, οι οποίοι με τη βοήθεια των έμπειρων τόσο από άποψη διαδικασιών όσο και από άποψη σωματικής
σε μείωση των τιμών που χρεώνουν την χρήση internet στελεχών της μονάδας ενσωματώθηκαν πλήρως σε αυτήν κόπωσης, καθώς το σύνολο των ασκούμενων αξιωματικών,
μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. και έφεραν σε πέρας την αποστολή τους, επιδεικνύοντας υπαξιωματικών και οπλιτών λειτουργούσαν υπό καθεστώς
Οι ανακοινώσεις από την πλευρά των εταιρειών κινητής αξιοσημείωτη πειθαρχία, παρά τις δύσκολες συνθήκες μάχης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας, με διαρκή αξιο-
τηλεφωνίας θα γίνουν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Συγ- που προσομοίωναν τα ρεαλιστικά υποθετικά σενάρια. λόγηση των ενεργειών τους και των χρόνων αντίδρασης.
κεκριμένα θα ανακοινώσουν τη μείωση των τιμών για Οι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες είχαν την ευκαιρία να εκ- Στην άσκηση έλαβαν μέρος, εκτός της ασκούμενης μονάδας,
κάθε Mb χρήσης δεδομένων.
παιδευτούν σε σύγχρονα πυραυλικά συστήματα αλλά και να τμήματα των ειδικών δυνάμεων στο ρόλο του εχθρού, ενώ
Είναι χαρακτηριστικές οι παρεμβάσεις κυβερνητικών στε-
θυμηθούν το χειρισμό των οπλικών συστημάτων που υπη- για τις ανάγκες της άσκησης συμμετείχαν σε πραγματικούς
λεχών αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού κ. Μητσο-
τάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΣΕΠΕ για την
ρέτησαν στη θητεία τους, εκτελώντας βολές με πραγματικά χρόνους μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.
ανάγκη μείωσης των εν λόγω χρεώσεων. πυρά σε θαλάσσιους και επίγειους στόχους. Τέλος να αναφέρουμε, πως τέτοιου είδους ασκήσεις, πραγ-
Στην προτροπή προς τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας Εντύπωση προκάλεσε το υψηλό ηθικό, το πάθος και η εξαι- ματοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις συνεχώς και αδια-
να επανεξετάσουν τις χρεώσεις στα δεδομένα είχε προβεί ρετική απόδοση των εφέδρων, γεγονός που οφείλεται, εκτός λείπτως και δεν σηματοδοτούν προπαρασκευή για
και ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνη- των άλλων, στο υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και στο έμ- αντιμετώπιση υποτιθέμενης κρίσης αλλά καθαρά για την εκ-
σης, Κυριάκος Πιερρακάκης από το 21ο Συνέδριο Infocom πρακτο ενδιαφέρον της Διοίκησης και των στελεχών της Μο- παίδευση και την εμπερία των εφέρδων κάθε μονάδας.
World που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. νάδας. Πηγή: protothema.gr
Ο υπουργός είχε αναφερθεί στην απόκλιση μεταξύ των
ονομαστικών και των πραγματικών τιμών, δηλώνοντας ότι
πρέπει να υπάρξει αποκρυστάλλωση τού ποιες είναι οι
πραγματικές τιμές και να καταγραφούν.
Στη συνέχεια, επανέλαβε τη δήλωση του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του συνεδρίου του
ΣΕΠΕ, ότι πρέπει οι τιμές στα δεδομένα να πέσουν «γιατί
είναι ζήτημα δημοκρατίας, πρόσβασης και επιτάχυνσης
της πορείας της χώρας».
Συνεχίζοντας, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «αντιλαμβανό-
μαστε τις εταιρείες ως αρωγούς στην μετατόπιση της θέσης
της χώρας ποιοτικά. Και έχουμε ήδη καλά παραδείγματα
στις συνεργασίες μεταξύ μας, που είναι ενέργειες με προ-
στιθέμενη αξία. Εμείς από την πλευρά μας δεν επιθυμούμε
να συμπιέσουμε την αγορά. Θέλουμε να βοηθήσουμε την
αγορά να πραγματοποιήσει τις επενδύσεις.
Ωστόσο, ζητάμε να μας βοηθήσουν σε αυτή την πορεία
να πιάσουμε τους στόχους ως χώρα - με κυρίαρχο αυτόν
της σύγκλισης με τις άλλες χώρες της ΕΕ - και να γίνουν

Κοινωνικό μέρισμα 2019:


αρωγοί περαιτέρω στο κόστος των δεδομένων, γιατί αυτό
έχει μεγάλη τόσο πρακτική όσο και συμβολική αξία.
Αυτό είναι που τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης και είναι κάτι που πράγματι βρίσκεται ανάμεσα στα
όσα θα θέλαμε να δούμε να γίνονται πραγματικότητα
μέσα στο επόμενο διάστημα».
«Κλειδώνουν» οι δικαιούχοι
Να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία στις
ακριβότερες χρεώσεις δεδομένων του ίντερνετ στην Ευ- Κοινωνικό μέρισμα σε Επικρατέστερο σενάριο θεωρείται
ρώπη, με τους χρήστες στη χώρα μας να πληρώνουν χρήμα προετοιμάζεται να η χορήγηση του κοινωνικού μερί-
μέχρι και 30 φορές πάνω για σερφάρισμα από smart- δώσει η κυβέρνηση σε συγ- σματος να γίνει σε δικαιούχους του
phone. κεκριμένες ευάλωτες κοι- Κοινωνικού Εισοδήματος Αλλη-
Χαρακτηριστικά, η Ελλάδα είναι στην "κορυφή", και ακο- νωνικά ομάδες. λεγγύης, μονογενεϊκές οικογένειες
λουθούν Κύπρος, Αγγλία και Ιταλία, με Φινλανδία και Οι τελικές αποφάσεις για το και νοικοκυριά στα όρια της φτώ-
Μονακό να είναι πολύ πιο πίσω στις αντίστοιχες χρεώσεις. θέμα αναμένονται εντός της χειας, ενώ αρμόδιες πηγές διαψεύ-
Συγκεκριμένα, στον κατάλογο για τα ακριβότερα data της εβδομάδας, με τις αποφά- δουν πληροφορίες περί πιθανής
Ευρώπης η κατάταξη έχει ως εξής: σεις να τις λαμβάνει ο ίδιος εφάπαξ μείωσης της ειδικής εισφο-
-1η: ΕΛΛΑΔΑ (28,95 ΕΥΡΩ/ GB) ο πρωθυπουργός, Κυριά- ράς αλληλεγγύης, η οποία επιβάλ-
-2η: ΚΥΠΡΟΣ (17,91 ΕΥΡΩ/ GB) κος Μητσοτάκης. λεται σήμερα σε εισοδήματα άνω
-3η: ΑΓΓΛΙΑ (5,89 ΕΥΡΩ/ GB) Το εύρος των παροχών υπό των 12.000 ευρώ.
-4η: ΙΤΑΛΙΑ (1,53 ΕΥΡΩ/ GB) μορφή μερίσματος δεν Εφάπαξ μείωση της εισφοράς αλ-
Αντιθέτως, τις πιο φθηνές χρεώσεις data στην ΕΕ έχουν: αποκλείεται να ξεπεράσει ληλεγγύης θα στόχευε απευθείας
-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: (1,03 ΕΥΡΩ/ GB) τελικά τα 100-200 εκατ. στη μεσαία τάξη, η οποία δεν ωφε-
-ΜΟΝΑΚΟ: (1,07 ΕΥΡΩ/ GB). ευρώ, τα οποία προκύ- λείται ανάλογα με τα χαμηλότερα
πτουν από τον αρχικό δημοσιονομικό χώρο των 436 εκατ. ευρώ ή τα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια μέσω των δρομολογού-
που προσδιορίζεται στον προϋπολογισμό του 2020. μενων παρεμβάσεων στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 5

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ηχηρό «όχι» από το δημοτικό συμβούλιο στη δημιουργία κλειστού κέντρου μεταναστών

Ομόφωνα κατά της κατασκευής στη Χίο της νέας κλειστής ανάπτυξη δομής 5.000+ ανθρώπων, ενώ κατά πλειοψηφία επι- φερε: «Πριν λίγο καιρό έγινε συζήτηση για το μεταναστευτικό
δομής 5.000+ατόμων, όπως εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση, κύρωσε προηγούμενη απόφασή του για λειτουργία στη Χίο η οποία περιελάμβανε και το θέμα μίας νέας δομής, με συγκε-
τάχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου στην έκτακτη συνέ- μιας δομής καταγραφής και ταυτοποίησης, δυναμικότητας έως κριμένη χωρητικότητα. Καταλήξαμε ότι θα κλείσει η ΒΙ.ΑΛ. και
λευση που πραγματοποιήθηκε για το μεταναστευτικό την Πα- 500 ατόμων. θα έχουμε μόνο μία δομή για καταγραφή και ταυτοποίηση με
ρασκευή το απόγευμα. Παρουσία του υπουργού και τοπικού Ο δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης στην εισήγησή του αριθμό 500 άτομα. Αυτός ο αριθμός ήταν το 1% του πληθυ-
βουλευτή Νότη Μηταράκη και του ειδικού γραμματέα πρώτης εξέφρασε την θέση του υπέρ μιας νέας δομής, αλλά μόνο σμού με βάση και την εξαγγελία της κυβέρνησης. Είναι μία
υποδοχής κ. Μάνου Λογοθέτη, την Παρασκευή, το Δ.Σ. ομό- 500 ατόμων και όχι 5.000. απόφαση σεβαστή και πρώτος που θα τη σεβαστεί είναι ο Δή-
φωνα κατέληξε ότι διαφωνεί με τα κυβερνητικά σχέδια για την Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Χίου, Σταμάτης Κάρμαντζης ανέ- μαρχος που πρέπει να την εκτελέσει».

Αντίθετη στη δημιουργία νέας δομής 5.000+ ατόμων η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Χίου
Αντίθετη στη δημιουργία νέας δομής 5.000+ ατόμων είναι η Ένωση Τα ερωτήματα είναι πολλά. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν μπο-
Αστυνομικών Υπαλλήλων της Χίου. Σε ανακοίνωσή της αναλυτικά ρούμε να αποδεχτούμε την αύξηση της ονομαστικής δύναμης οποι-
αναφέρει: ασδήποτε δομής από τα 1000 περίπου άτομα στα 5000+ και ίσως
«Τις θεωρητικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης τις ακούμε με προ- παραπάνω».
σοχή. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η υλοποίηση τους είναι δύσκολη. Ο Μιχάλης Απέσσος καλεσμένος στη ραδιοφωνική εκπομπή του
Ως τώρα, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τον επιμέρους σχεδια- Κων/νου Κυδώνη Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 ανέφερε τα εξής:
σμό. Αναρωτιόμαστε: «Εκφράζουμε την αντίθεσή μας ως προς την δυναμικότητα της νέας
Οι 5000+ περιορισμένοι άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων, πως δια- δομής. Θέτουμε τα ερωτήματά μας θέλοντας να προβληματίσουμε
χειρίζονται σε μια κλειστή δομή; τους αρμοδίους και να συμβάλλουμε θετικά. Τι θα πει κλειστή δομή;
Κλειστή δομή σημαίνει κρατούμενοι; Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ανοιχτή δομή χωρητικότητας 1.014 ατό-
Πόσοι αστυνομικοί θα απαιτούνται για την φύλαξη μιας τέτοιας μων και διαμένουν 6.000, με τις νέες καταστάσεις και τη νέα δομή
δομής; χωρητικότητας 5.000+ ατόμων πόσοι στην πραγματικότητα θα ζουν;
Αλήθεια πότε ήταν η τελευταία επιστροφή στην Τουρκία; 20.000 άνθρωποι; Αν είναι κλειστή η δομή πόσους αστυνομικούς
Τι μας εμποδίζει και δεν ισχύει σήμερα, στην πράξη, η συμφωνία θα χρειάζεται; Αναρωτιόμαστε. Βέβαια πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι
ΕΕ-Τουρκίας, αλλά ευελπιστούμε ότι θα ισχύσει στο μέλλον; τουλάχιστον αυτή τη στιγμή εκφωνήθηκε ένα σχέδιο».

Κατά της δημιουργίας νέας κλειστής ή ανοιχτής δομής φιλοξενίας


προσφύγων τάσσεται η ΟΕΒΕ Χίου
καίωμα διαβίωσης στη χώρα τους και στη συνέχεια τους εγκλωβίζει
σε άθλιες συνθήκες στα νησιά απαγορεύοντας να φθάσουν στις
χώρες προορισμού τους ενώ παράλληλα οι συνέπειες στις ζωές των
ντόπιων κατοίκων είναι μεγάλες.
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η Ε.Ε. φοβάται το ενδεχόμενο ότι οι πρό-
σφυγες που θα περάσουν στην ενδοχώρα θα βρουν τρόπο να πε-
ράσουν τα σύνορα παράνομα, επομένως για τους Ευρωπαίους η
θάλασσα που χωρίζει τα νησιά μας από την υπόλοιπη Ελλάδα απο-
τελεί προστασία.
Είναι οφθαλμοφανές ότι το πρόβλημα δεν το δημιουργούν οι κα-
τατρεγμένοι άνθρωποι αλλά οι πολιτικές που ακολουθούν οι τελευ-
ταίες Κυβερνήσεις “δίνοντας το χέρι” στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
την Τουρκία.
Πρέπει λοιπόν, να έρθουμε σε ρήξη με τις πολιτικές αυτές καθώς κέντρων φιλοξενίας προσφύγων.
δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και οι προσφυγικές ροές δε θα Αποτελεί εμπαιγμό σε βάρος μας η αναγγελία διατήρησης χαμηλού
σταματήσουν ποτέ!! ΦΠΑ παράλληλα με την αναγγελία δημιουργίας κλειστών κέντρων
Μετά τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του Ζητάμε: καθώς είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται για να μην υπάρξουν αντιδράσεις
Προσφυγικού-Μεταναστευτικού, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, • τη λειτουργία ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ δομής που θα πραγματοποιεί κα- από τους νησιώτες. Στόχος τους είναι να μας «χρυσώσουν το χάπι»
Βιοτεχνών και Εμπόρων Χίου εκφράζει την ξεκάθαρη εναντίωση της ταγραφή, ταυτοποίηση και θα προωθεί τους πρόσφυγες στην ενδο- έτσι ώστε να υποστούμε την δημιουργία «φυλακών ψυχών» στα
στη δημιουργία νέας κλειστής ή ανοιχτής δομής φιλοξενίας προ- χώρα! νησιά.
σφύγων. • Την ολιγοήμερη παραμονή τους στη δομή σε ανθρώπινες και αξιο- Ωστόσο να υπενθυμίσουμε τις διαβεβαιώσεις της σημερινής Κυβέρ-
«Θεωρούμε απαράδεκτη την δημιουργία κλειστής δομής 7000 αν- πρεπείς συνθήκες νησης και του κ.Νότη Μηταράκη πριν τις εκλογές για διατήρηση μει-
θρώπων και πάνω, σε τόπο- εξορία που δεν υπάρχει ανθρώπινη • Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου, χορήγησης ταξιδιωτι- ωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, ανεξάρτητα από το
ζωή και παρουσία! κών εγγράφων ή ασύλου έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν τα νησιά» προσφυγικό-μεταναστευτικό, οι οποίες αποδείχθηκαν ψευδείς και
Ο εγκλωβισμός προσφύγων και μεταναστών σε έναν απομακρυ- αναφέρουν τα μέλη του ΔΣ της ΟΕΒΕ Χίου σε ανακοίνωσή τους. απλά «προεκλογικές υποσχέσεις» καθώς οι τελευταίες δηλώσεις της
σμένο τόπο όπως είναι η ευρύτερη περιοχή του Αίπους που φημο- Κυβέρνησης δένουν ρητά τα δύο ζητήματα μεταξύ τους.
λογείται ότι θα λειτουργήσουν οι νέες εγκαταστάσεις- φυλακές, Ανακοίνωση της ΟΕΒΕ Χίου για τον ΦΠΑ Κατόπιν τούτου, απαιτούμε
αποτελεί απάνθρωπη λύση για τους ξεριζωμένους και κατατρεγμέ- «Για ακόμη μια φορά οι κάτοικοι των νησιών Χίου, Λέσβου, Λέρου, • την οριστικοποίηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά
νους ανθρώπους που αναμένουν να πάρουν την έγκριση για να φύ- Κω και Σάμου γίνονται μάρτυρες των “γνωστών πολιτικών τακτι- χωρίς να συνδέεται με τις προσφυγικές ροές που βρίσκονται σε
γουν στις χώρες προορισμού τους. κών” που είναι πιο προκλητικές από ποτέ καθώς οι τελευταίες εξαγ- έξαρση
Η Ο.Ε.Β.Ε. είναι κάθετα αντίθετη με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής γελίες της Κυβέρνησης για την διατήρηση του μειωμένου • την ένταξη των Ψαρών και των Οινουσσών σε ειδικό ή μηδενικό
Ένωσης – Τουρκίας που μετατρέπει τα νησιά μας σε αποθήκες ψυχών συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι καθεστώς ΦΠΑ αφού το κόστος διαβίωσης έχει φθάσει τους κατοί-
αφού οδηγεί τους ανθρώπους στον ξεριζωμό στερώντας τους το δι- το τέλος του 2020, συνδέθηκαν απόλυτα με τη δημιουργία κλειστών κους των ακριτικών νησιών σε δυσμενή οικονομική θέση».
Σελίδα 6 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Συνελήφθη στη Χίο Έλληνας διακινητής Χτύπησε νέες αγορές στην


που έκρυβε μετανάστες στο φορτηγό του πρώτη του εκτός Χίου αποστολή
10 μετανάστες και μία
ο Ιδιωτικός Φορέας Τουρισμού νεργηθέντα έλεγχο δια-
βαλίτσα με 5.500 πιστώθηκε ότι ο ανω-
ευρώ βρέθηκαν σε τέρω 42χρονος ως
φορτηγό αυτοκίνητο οδηγός Φ/Γ οχήματος
που οδηγούσε κλειστού τύπου μετέ-
42χρονος Έλληνας το φερε καλά κρυμμένους
βράδυ της προηγού- εντός του οχήματος,
μενης Πέμπτης. δέκα (10) αλλοδαπούς
Στελέχη του Κεντρι- στερούμενους ταξιδιω-
κού Λιμεναρχείου τικών εγγράφων, με
Χίου συνέλαβαν τον σκοπό να διευκολύνει
άνδρα μετά από τη μεταφορά τους στην
έλεγχο που έγινε στο όχημα τύπου βαν. ενδοχώρα. Επίσης εντός του οχήματος εντοπίστηκε
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός μετέφερε βαλίτσα με το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων
τους μετανάστες στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα πεντακοσίων ευρώ, η οποία άνηκε στον ημεδαπό
με την ανακοίνωση του Λιμενικού: Στελέχη του οδηγό. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διε-
Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου συνέλαβαν ένα νεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ανωτέρω
42χρονο ημεδαπό. Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποί- Φ/Γ όχημα, τρία (03) κινητά τηλέφωνα καθώς και
ησης πληροφοριών των στελεχών του Κλιμακίου το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό, που βρέθη- Μια πολλαπλή βεντάλια νέων στοχεύσεων, μέσα μάλιστα από πρώτες προσωπικές επαφές,
Ειδικών Αποστολών και του Γραφείου Ασφαλείας καν στην κατοχή του 42χρονου. προσέφερε στα μέλη του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού η συμμετοχή πολυμελούς αντιπρο-
της οικείας Λιμενικής Αρχής, πραγματοποιήθηκαν Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί σωπείας του στην έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού «Greek Panorama».
έλεγχοι σε οχήματα που είχαν σταθμεύσει στον λι- την προανάκριση, κατασχέθηκε το ανωτέρω Φ/Γ
Επιστρέφοντας στη Χίο τα μέλη του Chios CTO μεταφέρουν την πεποίθηση ότι υπάρχει τε-
μένα της Χίου και επρόκειτο να φορτωθούν σε Ε/Γ- όχημα, τρία (03) κινητά τηλέφωνα καθώς και πέντε
ράστιο εύρος ανεξερεύνητων για τη Χίο αγορών, με μέρος των οποίων μάλιστα έγινε ήδη
Ο/Γ πλοίο το οποίο προερχόταν από λιμένα χιλιάδες πεντακόσια (5.500€) ευρώ που βρέθηκαν
η πρώτη επαφή, και θα επιδιωχθεί η συνέχιση της ώστε να εξελιχθεί και σε αποτέλεσμα.
Μυτιλήνης με προορισμό τον Πειραιά. Από τον διε- στην κατοχή του 42χρονου.
Στη διάρκεια των b2b συναντήσεων παρουσιάστηκαν οι διευρυμένες δυνατότητες της Χίου
ως προορισμού όλο το χρόνο, με πολλούς από τους ενδιαφερόμενους τουριστικούς πρά-

Λιμενικό Σώμα: κτορες να αναζητούν νησιά που διατηρούν τη ζωντάνια τους και τη χειμερινή περίοδο και
δεν «κατεβάζουν ρολά» με το τέλος του καλοκαιριού.

Αυτά είναι τα δέκα νέα ταχύπλοα Από τις αμέτρητες συναντήσεις κατά τη διάρκεια και στο περιθώριο της έκθεσης σταχυο-
λογούνται ως πιο ενδιαφέρουσες οι επαφές:

και θα είναι ελληνικής κατασκευής


• με πρακτορείο διοργάνωσης επαγγελματικών συνεδρίων με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία.
• με δύο Ταϋλανδικά πρακτορεία που αναζητούν νησιωτικό χειμερινό προορισμό, συμ-
πληρωματικό στο βασικό κορμό του ταξιδιού τους, την Αθήνα.
• με πρακτορείο από την Ιορδανία, που ήδη πετά με δυο πτήσεις charter στη Σμύρνη και
Ενισχύεται το ΛΣ με την από- ενδιαφέρεται για παράλληλο προορισμό.
κτηση 10 νέων ταχυπλόων σκα- • με Αμερικάνικο πρακτορείο της Νέας Υόρκης, που αναζητούσε τη Χίο έπειτα από επίμονη
φών κλειστού τύπου δωρεά της υπόδειξη ομογενών μας.
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. • με Γαλλίδα πράκτορα εναλλακτικού τουρισμού, η οποία ενθουσιάστηκε τόσο από τη
Τα σκάφη θα κατασκευαστούν Χίο, που ήδη ξεκίνησε την προώθηση του νησιού μας στο πελατολόγιο της.
από την ελληνική εταιρεία Raf- • με πρακτορείο τουρισμού από την Τυνησία, που απηύθυνε πρόσκληση στο Φορέα για
nar Hellas στο ναυπηγείο της τη διοργάνωση κοινού event παρουσίασης της Χίου.
εταιρείας που βρίσκεται στο βιο- • με πρακτορείο από την Ιαπωνία με ενδιαφέροντα στον θρησκευτικό και γαστρονομικό
μηχανικό πάρκο Κερατέας. τουρισμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρό- • Τέλος, μπήκαν οι βάσεις επαφής με ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά πρακτορεία, το
κειται για το σκάφος τύπου Raf- Manesis Travel.
nar 1100 Cabin μήκους 11,5 Τα μέλη του Ιδιωτικού Φορέα ήδη επεξεργάζονται τις επαφές, με στόχο να τις μετεξελίξουν
μέτρων με μέγιστη ταχύτητα των σε συνεργασίες.
56 κόμβων. Θα φέρει θωράκιση στη καμπίνα διακυβέρνησης επιπέδου ΙΙΙ σύμφωνα με τα πρότυπα Από τη συμμετοχή στο Greek Panorama προέκυψε το σημαντικό ενδιαφέρον πολλών πρα-
και τις προδιαγραφές του ΝΑΤΟ. Φέρει δύο εξωλέμβιους κινητήρες Mercury των 450 ίππων έκαστος, κτορείων για «ζεύγη προορισμών», με το νησί μας να έχει το προνόμιο της γειτνίασης με
θερμική κάμερα της FLIR τύπου M364, ραντάρ πλοήγησης της Simrad, σύστημα διοίκησης και ελέγ- την γειτονική Τουρκική αγορά, κάτι που οφείλει να αξιοποιήσει.
χου καθώς και κάμερα ημέρας/ νύχτας τύπου MOHOC ώστε να καταγράφονται τα περιστατικά. Παράλληλα προέκυψε η ανάγκη εκτεταμένης προώθησης της Χίου ως τουριστικής αγοράς
Ο οπλισμός θα αποτελείται από ένα πολυβόλο διαμετρήματος των 12,7mm στη πλώρη του σκά- και επομένως της δημιουργίας γηγενών τουριστικών πρακτόρων με το συγκεκριμένο θε-
φους επί ειδικής βάσης. Η καμπίνα δύναται να γίνει και ασθενοφόρο. Τα σκάφη είναι Ισλανδικής ματικό αντικείμενο.
σχεδίασης και ελληνικής κατασκευής. Ο Chios CTO ευχαριστεί το Δήμο Χίου για τη στήριξη της παρουσίας του στο Greek
Τα συγκεκριμένα σκάφη θεωρούνται αβύθιστα χωρίς δύναται να επιχειρούν σε εξαιρετικά δυσμενείς Panorama και ενημερώνει τα μέλη του ότι ήδη κινείται στην κατεύθυνση ενεργοποίησης
συνθήκες αφού ακόμα και σε περίπτωση ανατροπής το σκάφος επαναφέρεται στην αρχική του θέση. των επαφών του και θα τα κρατά ενήμερα για την κατάληξη τους.

Συνάντηση Δημάρχου Χίου με τον Τραγωδία σε πλοίο Χιώτη εφοπλιστή


Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Nεκρός ο Έλληνας καπετάνιος
Με το Δήμαρχο Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη Ενημερώθηκε, πρωινές
συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ώρες της Παρασκευής 22
κ. Παντελής Λεγάτος. Κατά τη διάρκεια της συ- Νοεμβρίου το Κέντρο Επι-
νάντησης συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμά- χειρήσεων του Αρχηγείου
των που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο Λιμενικού Σώματος – Ελ-
του νησιού αλλά και τον τομέα της ανάπτυξης. ληνικής Ακτοφυλακής για
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο θέμα των την εκδήλωση πυρκαγιάς
Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου (Open Malls) τα πρώτες πρωινές ώρες, στο
οποία κρίνεται πως θα συμβάλουν στην ανα- υπό ελληνική σημαία Φ/Γ
βάθμιση του εμπορικού κέντρου της Χίου και “ORE SUDBURY” Ν.Π.
την τόνωση της τοπικής μας αγοράς. Παράλ- 10723, στη θαλάσσια πε-
ληλα, επισφραγίστηκε η συνεργασία του ριοχή “GUAIBA” της Βρα-
Δήμου Χίου με το Επιμελητήριο με γνώμονα ζιλίας, καθώς και για το θάνατο του 40χρονου Έλληνα Πλοιάρχου.
την προβολή του νησιού, την ενίσχυση του εμ- Στο εν λόγω πλοίο επέβαιναν είκοσι επτά (27) μέλη πληρώματος, εκ των οποίων, εννέα
πορικού και επιχειρηματικού κλάδου, την του- (09) Έλληνες. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε σε χώρους ενδιαιτήσεων του τρίτου κατα-
ριστική προβολή και γενικότερα τη οικονομική στρώματος του πλοίου, κατασβέστηκε από το πλήρωμα με ίδια μέσα, ενώ χωρίς τις αισθή-
πρόοδο. Αμφοτέρωθεν, εκφράστηκε η σημα- σεις του ανασύρθηκε ο 40χρονος Έλληνας Πλοίαρχος.
σία της συσπείρωσης των δυνάμεων του νη- Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός άλλου μέλους πληρώματος, δεν προκλή-
σιού και η συμπόρευση με κοινό όραμα την θηκε ρύπανση, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι τοπικές Αρχές.
πρόοδο του τόπου. Το πλοίο ανήκει στην Ναυτιλιακή εταιρεία του ισχυρού Έλληνα εφοπλιστή Γ. Αγγελικούση.
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 7

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Δωρεάν σεμινάρια Α΄ βοηθειών για τη σωστή λειτουργία


του Εξωτερικού Απινιδωτή
Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Δήμου Χίου είχε προβεί στην τοποθέτηση
Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) σε διάφορα περιφερειακά και κεντρικά σημεία του Δήμου
μας (σε υπηρεσίες και σε λοιπούς κοινόχρηστους χώρους), προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτα
καρδιολογικά περιστατικά. Ο Αντιδήμαρχος Υγείας- Παιδείας – Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας
Δήμου Χίου κ. Γεώργιος Πατεριμός, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Φαρμακείο , το Κέντρο Κοινότητας
του Δήμου Χίου και το ΕΚΑΒ Χίου, με σεβασμό και ενεργό ενδιαφέρον απέναντι στον κάθε συμπολίτη
μας, προχώρησαν στον έλεγχο και τη συντήρηση των απινιδωτών που είναι τοποθετημένοι στους πα-
ρακάτω χώρους και βρίσκονται σε ενεργή λειτουργία:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΝΑΚΙΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΙΟΥ (ΚΛΕΙΔΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΕ-
ΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ κ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ), ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ, ΚΕΠ ΧΙΟΥ, ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝ-
ΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ (ΚΛΕΙΔΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΕΙΟΥ), ΑΠΛΩΤΑΡΙΑ,ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΥΡΟΣ (ΚΛΕΙΔΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΠΥΡΟΣ), ΦΑΡΚΑΙΝΑ ΠΥΡΟ-
ΣΒΕΣΤΙΚΗ ΧΙΟΥ, ΙΩΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ, και στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ.
Στο πλαίσιο αυτό το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χίου σε συνεργασία με το παράρτημα εκπαίδευσης
Μυτιλήνης και το ΕΚΑΒ Χίου πρόκειται να διοργανώσει μέσα στο επόμενο διάστημα μια σειρά από δω-
ρεάν πιστοποιημένα σεμινάρια Α΄ βοηθειών και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), ξεκι-
νώντας αρχικά με τους υπάλληλους του Δήμου μας ως άμεσα εμπλεκόμενους με τους περισσότερους
χώρους τοποθέτησης των απινιδωτών και στην συνέχεια σε πολίτες που βρίσκονται κοντά σε αυτούς.

Κτηματολόγιο: Σε ποιες περιοχές λήγει Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων


η προθεσμία 29 Νοεμβρίου 2019 για τους άνεργους Ναυτικούς
Ο Οίκος Ναύτου Χίου ενη-
μερώνει ότι η χορήγηση
Σε νέα μαζική αποστολή να δοθεί. Υπενθυμίζεται πως έκτακτης οικονομικής ενί-
ηλεκτρονικών μηνυμάτων για την καλύτερη εξυπηρέ- σχυσης, σε ορισμένες κατη-
(e-mails) πρόκειται να προ- τησή τους, οι πολίτες μπορούν γορίες ανέργων ναυτικών,
χωρήσει το Ελληνικό Κτη- να: για τις γιορτές των Χριστου-
ματολόγιο σε συνεργασία - Υποβάλουν ηλεκτρονικά τη γέννων 2019, θα γίνει από 28 Νοεμβρίου έως 27 Δεκεμ-
με την Ανεξάρτητη Αρχή δήλωσή τους μέσα από την βρίου 2019. Πληρωμή από 8.30 - 13.00. Για περισσότερες
Δημοσίων Εσόδων προ- ιστοσελίδα του Κτηματολο- πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
κειμένου να ενημερωθούν γίου, www.ktimatologio.gr, στα τηλέφωνα 2271044477 και 2271044475.
οι πολίτες για τις προθε- - Αποφύγουν την πολύωρη
σμίες υποβολής δηλώ- αναμονή, εφαρμόζοντας την ΑΔΑ:90ΨΨΩΗΝ-ΡΨ7
σεων της ιδιοκτησίας τους διαδικασία διαπίστωσης «εμ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
στο πλαίσιο της κτηματο- πρόθεσμης προσέλευσης», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
γράφησης. Πρόκειται για προκειμένου να ολοκληρώ- ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
φυσικά και νομικά πρό- σουν την υποβολή της δήλω- Οινοπίωνος 1 , 82131 Χίος
σωπα που είναι κάτοχοι ιδιοκτησίας ή διαμένουν/έχουν την σής τους σε μεταγενέστερο χρόνο με ραντεβού, Αριθμ. πρωτ. 54858/26.11.2019
έδρα τους σε μια ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες η - Λάβουν δωρεάν υπηρεσίες στα κατά τόπους Γραφεία Κτη- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
προθεσμία των οποίων λήγει τέλος Νοεμβρίου. Οι Περιφε- ματογράφησης από εξειδικευμένους δικηγόρους και τοπο-
1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου, προκηρύσσει ανοικτό δια-
ρειακές ενότητες στις οποίες λήγει η προθεσμία είναι οι εξής: γράφους σχετικά με την διαδικασία υποβολής δήλωσης, τα γωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία και διαμόρ-
Καστοριάς/Φλώρινας, Ευβοίας, Αχαΐας, Λακωνίας, Αργολί- απαραίτητα έντυπα, εντοπισμό, κλπ, φωση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Ομηρούπολης», σύμφωνα με το άρθρο
δας/Κορινθίας Σάμου/Χίου/Ικαρίας, Αιγίου, Μεσσηνίας και - Χρησιμοποιήσουν δωρεάν την υπηρεσία εντοπισμού και 27 του Ν.4412/2016 και συντίθεται από κατηγορία έργων Οικοδομικών
με προϋπολογισμό 117.019,73 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).
στο υπόλοιπο Μαγνησίας και Σποράδων. Για όλες τις παρα- οριοθέτησης ακινήτου με χρήση εφαρμογής μέσω έξυπνου 2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
πάνω περιοχές η προθεσμία έγκαιρης υποβολής δηλώσεων κινητού τηλεφώνου, Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο λήγει στις 29 Νοεμβρίου 2019. - Πληρώσουν το πάγιο τέλος σε δόσεις μέσω της χρήσης πι- 3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλε-
Τονίζεται δε πως καμία περαιτέρω παράταση δεν πρόκειται στωτικής κάρτας. κτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του

Παράταση της προθεσμίας για την κτηματογράφηση


Δήμου www.chioscity.gr
4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα:
16/12/2019 και ώρα 10:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών θα γίνει 20/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

των περιουσιών ζητά ο Δήμαρχος Χίου


5. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το
άρθρο 2.3 της διακήρυξης.
6. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του
ανοικτού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλό-
τερη τιμή), του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις
Παράταση για την κτηματογρά- κειμένου να προχωρήσουν οι έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». Η οικονομική προσφορά των δια-
φηση των περιουσιών της Χίου απαιτούμενες ενέργειες κατα- γωνιζομένων θα υποβληθεί σε ακέραιες μονάδες κατά το σύστημα με
ζητά από την εταιρεία «Ελληνικό γραφής των ακινήτων τους. Επι- επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών του άρθρου 95
παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.
Κτηματολόγιο» ο Δήμαρχος προσθέτως, επιβάλλεται να 7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
Χίου, Σταμάτης Κάρμαντζης. σημειωθεί και το σημαντικό οι- αυτών που δραστηριοποιούνται έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε
Ως γνωστόν η προθεσμία υπο- κονομικό κόστος για την ολο- κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες
βολής δηλώσεων λήγει στις 29 κλήρωση της διαδικασίας χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
Νοεμβρίου. Αναλυτικά στην επι- κτηματογράφησης, αφού για 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος
στολή του ο Δήμαρχος Χίου πολλούς συμπολίτες μας κρίνε- I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
αναφέρει: ται δυσβάστακτο, θέτοντας στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανά-
«Επανέρχομαι εκ νέου με την ωστόσο σε κίνδυνο τις περιου- θεσης δημοσίων συμβάσεων.
παρούσα επιστολή στο τεράστιο σίες τους. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.
πρόβλημα που αφορά την κτη- Με γνώμονα όλα τα παραπάνω 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του
ματογράφηση των περιουσιών ζητήματα και εκφράζοντας τη ν. 4412/2016.
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
των κατοίκων της Χίου με δεδομένη την εκπνοή της προθε- βούληση της τοπικής μας κοινωνίας συλλήβδην, ζητώ επι- 9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ με ΚΑ 30-
σμίας για την υποβολή των δηλώσεων στην Εθνικό Κτημα- πλέον παράταση στη διαδικασία της δήλωσης των περιου- 7331.121.
τολόγιο Α.Ε.”, σημειώνει ο Δήμαρχος Χίου Σταμάτης σιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, 10. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
Κάρμαντζης προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο: καθώς και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Εθνικού Κτη- που ανέρχεται στο ποσό των 2.341,00 ευρώ.
«Ως γνωστόν τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που έχουν δοθεί ματολογίου. 11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δ. Χίου.
δεν αφήνουν το περιθώριο στους συμπολίτες μας να δηλώ- Είναι αναμφίβολα επιβεβλημένο να διορθωθούν τα λάθη και
σουν τα ακίνητά τους. Μεγαλύτερο δε, είναι το πρόβλημα και οι υφιστάμενες παραλείψεις εκ μέρους της Πολιτείας, οι Χίος 26/11/2019
Ο Δήμαρχος
για τους συμπολίτες μας που ζουν εκτός Χίου, καθώς σε πολ- οποίες εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους πολίτες, θέτον- Σταμάτιος Κάρματζης
λές περιπτώσεις είναι αδύνατη η φυσική τους παρουσία προ- τας σε κίνδυνο τις περιουσίες τους».
Σελίδα 8 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Συνεδρίασε για πρώτη φορά το Περιφερειακό Συμβούλιο στη Χίο


Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το μεταναστευτικό
Συνέχεια από σελ. 1
Μια δεύτερη παρατήρηση που κάνω σχετίζεται με τον Παναιγιακή κινητοποίηση των φορέων του νησιού
αριθμό 5.000+, το + που αναφέρεται πρέπει οπωσδήποτε για το μεταναστευτικό
να προσδιοριστεί. Η Κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει το Την αντίθεσή τους για τη δημιουργία κλειστών δομών χωρη-
θέμα της χωρητικότητας των νέων αυτών κλειστών δομών τικότητας 5.000 + ατόμων έχουν εκφράσει τα δημοτικά συμ-
και να την προσαρμόσει σύμφωνα με την αναλογία του βούλια σε Λέσβο, Σάμο και Χίο. Την Τετάρτη ελήφθησαν οι
πληθυσμού των νησιών» σημείωσε ο Περιφερειάρχης. αποφάσεις σε επίπεδο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα
Ακόμα πρόσθεσε «πιστεύω πως με τις κλειστές δομές θα σχέδια της κυβέρνησης στο προσφυγικό. Στο μεταξύ διοργα-
μειωθούν οι ροές, αφού θα σταματήσει να υπάρχει δέ- νώθηκαν και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της δημιουρ-
λεαρ.., δηλαδή τώρα μπορούν οι μετανάστες να πάνε στις γίας προαναχωρησιακού κέντρου κατά τη διάρκεια του
πόλεις βόλτα ανενόχλητοι, δημιουργούνται φασαρίες και Περιφερειακού Συμβουλίου.
προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, τους παρέχεται χρημα- Να κλείσει τώρα το hotspot και να μη γίνει κανένα άλλο ανέ-
τική βοήθεια, μπορούν να βρουν δουλειά ή ακόμα να μεί- φεραν οι φορείς της Χίου, σε δηλώσεις τους, συμμετέχοντας
νουν και σε ξενοδοχεία και το κυριότερο οι ΜΚΟ τους στην παναιγιακή κινητοποίηση για το μεταναστευτικό.
προσφέρουν τα πάντα. Με αυτό τον τρόπο στέλνουν το μή- Η ΕΓ του ΝΤ Χίου της ΑΔΕΔΥ στο κάλεσμά της ανέφερε μεταξύ
νυμα στις πατρίδες τους ότι εδώ είναι ο παράδεισος και άλλων:
ελάτε. Στις κλειστές δομές θα είναι περιορισμένοι και σί- «Ο εγκλωβισμός χιλιάδων προσφύγων στην χώρα μας συμ-
γουρα θα υπάρχει έλεγχος. Με αυτό τον τρόπο οι πόλεις βαίνει γιατί υπάρχει η άθλια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης
των νησιών θα ανασάνουν. – Ελλάδας - Τουρκίας. Οι πρόσφυγες εγκλωβίζονται στα νησιά, τα οποία λειτουργούν ως φυλακές. Κα-
Είμαστε υπέρ της λειτουργίας κλειστών δομών βέβαια αφού πρώτα κλείσουν οι υπάρχουσες σε Λέσβο, λούμε τα σωματεία της δύναμής μας, το Εργατικό Κέντρο και τα σωματεία του ιδιωτικού τομέα, να απαι-
Χίο, Σάμο. Φυσικά, έχουμε ενστάσεις, όπως προανέφερα σχετικά με την δυναμικότητα των νέων κλειστών τήσουμε να σταματήσουν τα νησιά μας να είναι αποθήκες ψυχών και να στηρίξουμε τα θύματα των
κέντρων. Όσον αφορά τις θέσεις που θα επιλεγούν για τη Χίο και για τη Λέσβο, πρέπει να τύχουν της απο- πολέμων είτε στρατιωτικής είτε οικονομικής μορφής. Να συγκεντρώσουμε διάφορα είδη που χρειάζονται
δοχής των τοπικών κοινωνιών. Θα μας βρει μπροστά της η κυβέρνηση, αν δεν λάβει απόφαση, που γάλα, τροφές μακράς διάρκειας, κουβέρτες και χειμωνιάτικα ρούχα (χοντρά σακάκια) και να συντονιστούμε
βρίσκει σύμφωνη την τοπική κοινωνία», κατέληξε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μου- για την διάθεσή τους. Ξεκινάμε από τη συγκέντρωση και οργανώνουμε ως ΑΔΕΔΥ και σωματεία το αν-
τζούρης. θρωπιστικό μας καθήκον».

Σταϊκούρας: Ανοιχτό παράθυρο


για νέο επίδομα θέρμανσης τον Ιανουάριο
«Τέλος του έτους θα χορηγηθεί το επίδομα θέρμαν- Σχετικά με την 13η σύνταξη ο υπουργός Οικονομι- γηση».
σης και ανάλογα με τα περιθώρια θα δούμε μήπως κών είπε «ότι θα διατηρηθεί το κονδύλι των 800 Σχετικά με το δημοσίευμα για μαζική παραγραφή
δοθεί ένα έξτρα κονδύλι και για τον Ιανουάριο», τό- εκατομμυρίων για τους συνταξιούχους». οφειλών μέχρι 10 ευρώ στην εφορία, ο κ. Σταϊκού-
νισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας. Στο φορολογικό νομοσχέδιο, ο υπουργός Οικονο- ρας είπε «ότι ισχύει αυτή η πληροφορία. Αφορά
Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ ο υπουργός Οικονομικών μικών αποκάλυψε «ότι θα εξαιρούνται από την υπο- 536,000 οφειλέτες».
τόνισε «ότι για την ώρα έχουμε μειώσει τον ΕΝΦΙΑ χρέωση των ηλεκτρονικών δαπανών και τα ποσά Τέλος για την φορολοταρία ο κ. Σταϊκούρας τόνισε
μέχρι τώρα 22%.Εχουμε υποσχεθεί προεκλογικά που καταβάλονται για διατροφή διαζυγίου ,αλλά «ότι αυτή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Θα προ-
30%.Εκτιμούμε ότι θα μειώσουμε τον ΕΝΦΙΑ. και τις δωρεές προς το Δημόσιο και τα ιδρύματα». χωρήσουμε σε μια νέα φορολοταρία, όπου θα δί-
Τον Μάιο του 2020 θα έχουμε εικόνα για το πόσο Επίσης ανέφερε «ότι θα περιλαμβάνει και διατάξεις νουμε παροχές σε είδος, όπως αυτοκίνητα, κάρτες
θα μειώσουμε περαιτέρω τον ΕΝΦΙΑ». για τα ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονική τιμολό- απεριορίστων διαδρομών σε λεωφορεία».

Τέλος εποχής για ΑΜΚΑ και ΑΦΜ φέρνουν οι νέες ταυτότητες


Τέλος εποχής για ΑΜΚΑ και ΑΦΜ φέρνουν οι νέες ταυτότητες που δημόσιες υπηρεσίες αποφεύγοντας τις ουρές.
θα περιέχουν ένα ισχυρό τσιπ και έναν μοναδικό αριθμό για όλες τις Στόχος των δύο υπουργείων είναι να καθιερωθεί ένας αριθμός, ο
συναλλαγές και σε εφορία και ταμεία. οποίος δεν θα παραβιάζει - προδίδει τα προσωπικά δεδομένα των
Εσθονικό προφίλ θα έχουν οι νέες ψηφιακές ταυτότητες που σχεδιά- πολιτών και θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους που «ακολου-
ζουν τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του θούν» σήμερα τον πολίτη, όπως ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ.
Πολίτη, οι οποίες από το 2021 αναμένεται να αντικαταστήσουν τις Σε κάθε περίπτωση "καρδιά" των νέων ταυτοτήτων θα είναι το τσιπ
γνωστές αστυνομικές ταυτότητες που έχουμε σήμερα. Για τις αλλαγές που θα φέρουν και το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του
είχε μιλήσει στον Realfm97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αν- κατόχου τους: ονοματεπώνυμο, φορολογικά, ασφαλιστικά ακόμα και
τώνη Δελλατόλα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος την άδεια οδήγησης.
Πιερρακάκης. Το τσιπ αυτό, θα διευκολύνει τον πολίτη στις συναλλαγές του με το
Ο κ. Πιερρακάκης είχε πει ότι "οι νέες ταυτότητες θα θυμίζουν περισ- κράτος, δηλαδή με τις υγειονομικές υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά τα-
σότερο τις πιστωτικές κάρτες, θα έχει μια φωτογραφία, η οποία θα μεία, στις ηλεκτρονικές τραπεζικές του συναλλαγές, στην υπογραφή
είναι έγχρωμη, όπως είναι σε άλλες χώρες. Αν δει κανείς πώς είναι οι συμβάσεων, ακόμα και στις μετακινήσεις με τα ΜΜΜ.
ταυτότητες σήμερα στην Κύπρο, δεν έχουν έγχρωμες φωτογραφίες Στις νέες ταυτότητες θα αναγράφονται τα στοιχεία που συναντάμε και
αλλά μοιάζουν περισσότερο με πιστωτικές κάρτες και σε αυτές ανα- θα είναι η έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου τους, οι δύο αριθμοί στις σημερινές όπως το ονοματεπώνυμο ενώ θα προστεθούν ο αριθ-
γράφονται τα στοιχεία που έχουμε σήμερα και θα προστεθεί και ένας εκ των οποίων ο ένας θα είναι "μοναδικός" κι ένα ηλεκτρονικό υπερ- μος της ταυτότητας και ο εθνικός αριθμός αναγνώρισης, ο επονομα-
αριθμός, ο οποίος έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι θέλουμε οι πολλοί τσιπ που θα πιστοποιεί πλήρως και ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία του ζόμενος και αριθμός φορολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
αριθμοί που έχουμε να γίνουν ένας, για να μην ταλαιπωρούμαστε". εικονιζόμενους, επιτρέποντάς του ταυτόχρονα να επικοινωνεί μέσω Με αυτόν ο πολίτης θα αλληλεπιδρά με το Δημόσιο και θα τον ακο-
Σύμφωνα με την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", κύρια χαρακτηριστικά τους του υπολογιστή του- από το σπίτι ή το γραφείο- με τις περισσότερες λουθεί σε όλη του τη ζωή.

Χρειαζόμαστε επιστήμονες ναυτικούς σύμφωνα με τον καπετάν Π. Τσάκο


Χρειαζόμαστε επιστήμονες ναυτικούς. Στην επισήμανση- συμπέρασμα του του ΕΒΕΠ έκανε λόγο και για την καινοτομία αλλά και την πατέντα που πρέπει να
καπτ. Παναγιώτη Τσάκου κατέτειναν οι εργασίες της ημερίδας που συνδιορ- αποτελέσει αντικείμενο «πολιτικής» καθώς όπως είπε στο πεδίο αυτό η Ελλάδα σε
γάνωσαν ο Σύλλογος Αποφοίτων “Saint- Paul”, το ΕΒΕΠ και η Ελληνογαλ- ναυτιλία και όχι μόνο έχει «ανοικτό πεδίο». Επίσης σημείωσε τις ευκαιρίες που δια-
λική Σχολή “Saint- Paul” με θέμα: «Η ελληνική ναυτιλία προτεραιότητα στον νοίγονται από την πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά με το “blue lab”. Στην ανα-
επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων μας». γκαιότητα δημιουργίας σχολής επιμόρφωσης στελεχών της λιμενικής βιομηχανίας
Ουσιαστικά οι εργασίες της ημερίδας αποτέλεσαν ένα ακόμη βήμα για την αναφέρθηκε ο γ.γ. του ΥΝΝΠ αρμόδιος για θέματα λιμένων και λιμενικής πολιτικής
σύνδεση της εκπαίδευσης με την ναυτιλία μέσα από μία συζήτηση στην οποία Ευ. Κυριαζόπουλος ο οποίος επίσης τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης για την
τοποθετήθηκαν επώνυμα στελέχη του επιχειρείν στον Πειραιά. Ο κ. Τσάκος παραγωγή των κατάλληλα καταρτισμένων στελεχών είτε για τη λιμενική βιομηχανία
παρομοίασε την ναυτιλία της χώρας με ένα καρποφόρο δένδρο για να ση- είτε για τη ναυτιλία με την πρόεδρο της Ναυτιλιακής Λέσχης κ. Ει. Νταϊφά να συμ-
μειώσει ότι η δύναμή του εξαρτάται από την «φροντίδα» του έμψυχου δυ- φωνεί αλλά και να σημειώνει τη σημασία της ενημέρωσης των νέων για τη ναυτιλία.
ναμικού που χρειάζεται για να σημειώσει την αναγκαιότητα διαμόρφωσης Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιέρας και Φο-
του συστήματος παραγωγής στελεχών για τη ναυτιλία σε ξηρά και θάλασσα ρέων Ναυτιλίας ενημέρωσε για τις δυνατότητες και τη δυναμική και των δύο κλά-
αλλά και της αναμόρφωσης της ναυτικής εκπαίδευσης καθώς όπως είπε το δων του θαλάσσιου τουρισμού. Τέλος στη σημασία και το ρόλο των
προσεχές διάστημα η ναυτιλία θα απαιτήσει «επιστήμονες ναυτικούς». Από συνδυασμένων μεταφορών και της εφοδιαστικής αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του
την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Β. Κορκίδης τόνισε τη σημασία ενη- ΕΒΕΠ και Δ/νων σύμβουλος της Golden Cargo κ. Κ. Αχλαδίτης ενώ επι του θέματος
μέρωσης των νέων για τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης στη ναυτιλία σε ξηρά και θάλασσα υπεν- τοποθετήθηκαν απόφοιτοι της Σχολής που σταδιοδρομούν σε τομείς της ναυτιλίας.
θυμίζοντας το «χρυσό κανόνα» ότι για μία θέση στη θάλασσα ανοίγουν δύο θέσεις στη στεριά. Ο πρόεδρος Πηγή: portcity.gr
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 9

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

(Παρα)Πολιτικά Νέα
«Τα γεγονότα με άλλη ματιά»
✂ Ν. Μηταράκης: Η Κυβέρνηση υλοποιεί ανακοίνωσε η κυ-
τις προεκλογικές της δεσμεύσεις βέρνηση για την
στο μεταναστευτικό/ προσφυγικό δημιουργία κλει-
στής προσφυγικής
Η Κυβέρνηση υλοποιεί τις δομής στο νησί. Η
προεκλογικές της δεσμεύσεις απόφαση ελήφθη
στο μεταναστευτικό προσφυ- κατά τη διάρκεια
γικό τόνισε ο Νότης Μηταρά- έκτακτης συνεδρία-
κης στην ομιλία του κατά την σης του δημοτικού
έκτακτη συνεδρίαση του Δημο- συμβουλίου.
τικού Συμβουλίου όπου ήταν Ο κ. Στάντζος δή-
παρών. λωσε ότι θα στείλει
Ο υφυπουργός Εργασίας επιστολή στον πρω-
και Κοινωνικών Υποθέσεων ψήφισμα). θυπουργό για να του γνωστοποιήσει την παραίτησή του ιδίου
και βουλευτής Χίου αναφέρ- Στη μαραθώνια συνεδρίαση, που ολοκληρώθηκε μετά τα μεσά- αλλά και του δημοτικού συμβουλίου.
θηκε στα μέτρα που εξήγγειλε νυχτα και στη διάρκειά της κυριάρχησαν οι έντονες αντεγκλή- «Θέτω την παραίτησή μου αν δεν παρθεί πίσω η απόφαση με-
η κυβέρνηση τονίζοντας ότι η σεις, συμμετείχαν εκτός από τους αιρετούς και πολλοί τατροπής ενός νησιού σε ανοιχτή φυλακή. Σταθείτε δίπλα μου.
ασφάλεια και η τάξη θα επα- εκπρόσωποι φορέων αλλά και κάτοικοι χωριών στα όρια των Ο κόσμος με έβγαλε δήμαρχο και θα με ρίξει το σύστημα. Νοι-
νέλθει στην κοινωνία της Χίου. Παράλληλα επισήμανε ότι όπως οποίων φημολογείται η δημιουργία νέας δομής. ώθω περήφανος που επί 2 ½ μήνες υπηρέτησα ως δήμαρχος»
είχαν υποσχεθεί και προεκλογικά η ΒΙΑΛ κλείνει. Μέσα στο Με το ψήφισμα, εκτός από την αντίθεση «στη δημιουργία επι- ανέφερε ο κ. Γιώργος Στάντζος κατά τη διάρκεια του έκτακτου
πρώτο εξάμηνο του 2020 θα έχει δημιουργηθεί η νέα κλειστή πλέον δομής στο δήμο Μυτιλήνης», ζητείται «η μαζική αποσυμ- δημοτικού συμβουλίου.
δομή, η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στην ευρύτερη πε- φόρηση του νησιού, η φιλοξενία αιτούντων άσυλο στη Μόρια «Παραιτούμαστε και εμείς αν παραιτηθεί ο δήμαρχος. Και η
ριοχή του Πιτυούς χωρητικότητας 5.000 θέσεων, με σκοπό να στη δυναμικότητα των 2.800 ατόμων, όπως έχει σχεδιαστεί, ο δική μας παραίτηση είναι δεδομένη» είπε από την πλευρά του
αποτελέσει «ισχυρό όπλο αποτροπής νέων παράνομων αφί- έλεγχος της λειτουργίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων και και ο κ. Νίκος Κατρακάζος.
ξεων» ανέφερε ο κ. Μηταράκης. η ενίσχυση με προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας για αποτε-
λεσματικότερη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων». ✂ Στην θέση του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου
✂ Στ. Κάρμαντζης: Αυτά τα σχέδια ο Κυριάκος Ζωάνος
δεν πρέπει να περάσουν ✂ Ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα Χίου
ενάντια στους πλειστηριασμούς
Ο Δήμαρχος Χίου Σταμά-
της Κάρμαντζης στην ρα-
διοφωνική εκπομπή του
Κων/νου Κυδώνη «Καλη-
μέρα με τον ΑΝΤ1» ανα-
φέρθηκε στα νέα μέτρα
της κυβέρνησης, τις τε-
λευταίες εξελίξεις στο με-
ταναστευτικό καθώς και
στο έκτακτο Δημοτικό
Συμβούλιο που πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρα-
σκευή το απόγευμα. Καθήκοντα ανέλαβε η νέα διοίκηση του Διαδημοτικού Λιμενι-
Ο Δήμαρχος Χίου μετά τις εξαγγελίες για την δημιουργία νέου κού Ταμείου Χίου με πρόεδρο τον Κυριάκο Ζωάνο.
κλειστού κέντρου στην Χίο χωρητικότητας 5.000+ ατόμων δή- «Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένος να Ο έμπειρος επιχειρηματίας και νεοεκλεγείς Δημοτικός Σύμβου-
λωσε τα εξής: διεξαχθεί από την Εθνική Τράπεζας Μυτιλήνης ο πλειστηρια- λος με τον συνδυασμό «Σύμπραξη Δημιουργίας», αναλαμβάνει
«Μετά τη συνάντηση των περιφερειαρχών με τον Πρωθυπουργό σμός της πρώτης κατοικίας της Χ.Μ., η οποία είχε λάβει στεγα- τη θέση του απερχόμενου προέδρου Αντώνη Κέφη. Ο Κυριάκος
Κυριάκο Μητσοτάκη, περίμενα να δω πως θα εξελιχθεί τελικά στικό δάνειο 140.000 ευρώ. Ζωάνος κατά τη τελετή παράδοσης - παραλαβής ευχαρίστησε
αυτή η ιστορία. Αρχικά, διατήρησα την ψυχραιμία μου. Η δανειολήπτρια, μητέρα τριών παιδιών, λόγω της οικονομικής τον Αντώνη Κέφη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο
Όπως είχα πει, όταν θα υπάρξουν εξαγγελίες ή ανακοινώσεις κρίσης και καθώς είναι άνεργη, αδυνατούσε να εξοφλήσει τις μας κατά τη θητεία του.
από την κυβέρνηση το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να συγ- δόσεις του δανείου της και, με τους τόκους και τα πανωτόκια, το Εμείς με τη σειρά μας ευχόμαστε στο νέο πρόεδρο αλλά και σε
καλέσω δημοτικό συμβούλιο, που είναι το ανώτατο όργανο σε ποσό εκτοξεύτηκε σε πάνω από 400.000 ευρώ. όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλή επιτυχία στο έργο
επίπεδο νομού για να συζητηθεί το ζήτημα και να ληφθούν απο- Να μην επιτρέψουμε να γίνει καμία κατάσχεση! τους και καλή δύναμη με υπομονή και επιμονή σε αυτό που ανα-
φάσεις. Πράγμα το οποίο και έκανα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι μπορούμε να τους σταματήσουμε, μπο- λαμβάνουν.
Θέλω να γνωρίζετε βέβαια ότι όπως ενημερώθηκε όλος ο κό- ρούμε να βάλουμε φρένο στις ορέξεις τους, στους πλειστηρια-
σμος για τα νέα μέτρα, έτσι ενημερωθήκαμε και εμείς από την σμούς. ✂ 360.000€ για την τουριστική προβολή των νησιών
εξαγγελία που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Υφυ- Το κίνημα που, σύσσωμο σε Χίο και Μυτιλήνη κατάφερε να ανα- του Βορείου Αιγαίου
πουργός Άμυνας. Δεν υπήρξε καμία ειδική ενημέρωση, καμία στείλει τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας του Γιάννη Πα-
συνάντηση, παρόλο που το είχαμε ζητήσει όλοι οι Δήμαρχοι, να ληού, είναι αυτό που θα τους ξανασταματήσει.
συναντηθούμε και να συζητήσουμε με τον πρωθυπουργό για το Αν δεν τους σταματήσουμε, αυτοί δεν πρόκειται να σταματήσουν!
φλέγον αυτό ζήτημα, ειδικά μετά τις συνεχόμενες αποβάσεις Θα συνεχίζουν να βάζουν στο στόχαστρο τις λαϊκές κατοικίες,
των μεταναστών το τελευταίο διάστημα. να κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να τις βάλουν στο χέρι τους!
Κανείς δεν επικοινώνησε μαζί μας. Με τους Δημάρχους των νη- Μόνος δρόμος, που αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελμα-
σιών αυτών, που εδώ και χρόνια, σηκώνουν το μεγαλύτερο τίες, εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους, κάθε χρεωμένο
βάρος του προβλήματος. νοικοκυριό, κάθε πρώτη κατοικία που απειλείται, είναι ο αγώνας
Δικό μας είναι αυτό το πρόβλημα αυτή την ώρα. Δεν ξέρω κατά ενάντια στην αρπαγή των σπιτιών μας από τα μεγαλοαρπακτικά
πόσο είμαστε μόνοι ή αν υπάρχει βοήθεια και από που, και πως! των τραπεζών!
Αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τους φορείς
Εμείς θα δώσουμε την μάχη μας. Αυτά τα σχέδια δεν πρέπει να της Χίου και της Λέσβου να υψώσουν ξανά φωνή αντίστασης για
περάσουν. Απέχουν κατά πολύ οι προεκλογικές δεσμεύσεις της την προστασία της πρώτης κατοικίας της Χ.Μ., να συμπαραστα-
Νέας Δημοκρατίας από αυτά που εξαγγέλθηκαν. Η Χίος πρέπει θούν με αποφάσεις και με τη συμμετοχή τους να σταθούν ενάν-
να ζήσει. Καμία σημασία δεν έχει ο μειωμένος ΦΠΑ ή όλα τα τια σε κάθε πλειστηριασμό, σε κάθε κατάσχεση που έχει στο
αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση στις τοπικές κοι- στόχαστρο την εργατική - λαϊκή κατοικία». Υψώνουμε ανά- Σύσκεψη για την τουριστική προβολή των νησιών της Περιφέ-
νωνίες για το ΠΡΟΚΕΚΑ. Δεν ανταλλάσσετε η ζωή, η ελευθερία στημα: Κανένας μόνος του, όλοι για έναν και ένας για όλους. ρειας Βορείου Αιγαίου το 2020 πραγματοποιήθηκε το πρωί της
και η πατρίδα με όλα αυτά». Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη!» αναφέρουν τα μέλη της Επι- Τρίτης στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, παρουσία του Περιφε-
τροπής Αγώνα ενάντια στους πλειστηριασμούς σε ανακοίνωσή ρειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνου Μουτζούρη. Στη σύ-
✂ Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης: τους. σκεψη συμμετείχε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, κ. Νύκτας
«Όχι» σε νέα δομή προσφύγων-μεταναστών και όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του τουρισμού. Σύμφωνα
✂ Παραιτείται ο δήμαρχος Σάμου με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Ν. Νύκτα την επόμενη χρο-
Την αντίθεσή του στην δημιουργία της νέας κλειστής δομής που και το δημοτικό συμβούλιο νιά αναμένεται να διατεθούν 360.000 ευρώ για την προβολή των
η κυβέρνηση προτίθεται να κατασκευάσει στη Λέσβο, εξέφρασε νησιών, ποσό αυξημένο κατά 100.000 ευρώ σε σχέση με πέρσι.
το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης κατά πλειοψηφία (μειοψή- Ο δήμαρχος Σάμου, Γιώργος Στάντζος και το δημοτικό συμβού- Το πρόγραμμα κατατέθηκε στο περιφερειακό συμβούλιο, ενώ
φησε η προσκείμενη στο ΚΚΕ παράταξη που κατέθεσε δικό της λιο, αποφάσισαν να παραιτηθούν αντιδρώντας στα μέτρα που ζητήθηκε και η έγκριση για την υλοποίησή του.
Σελίδα 10 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Νότης Μηταράκης: "Κλείνει η ΒΙΑΛ - Μια προεκλογική μας δέσμευση πραγματοποιείται"


Συνέχεια από σελ. 1
Απέρριψε τον κυβερ- το κλειστό κέντρο να βρεθεί εκτός αστικού ιστού. Θεωρούμε ότι τους και συγκεκριμένα κριτήρια, που απαιτείται να έχουν. Πα-
νητικό σχεδιασμό για με τα δεδομένα αυτής της εποχής είναι η βέλτιστη λύση. Κλείνει ραμονή και λειτουργία στη χώρα, μόνο όσων πληρούν τις προ-
την δημιουργία ΠΡΟ- η ΒΙΑΛ, που ήταν προεκλογική μου δέσμευση, η οποία επηρε- ϋποθέσεις.
ΚΕΚΑ στην ευρύτερη άζει άμεσα θετικά και τα Καμπόχωρα, αλλά και την ευρύτερη Τελικός στόχος είναι η νέα δομή να χρησιμοποιηθεί για τη μετα-
περιοχή του Πιτυούς, περιοχή της χώρας της Χίου, και δημιουργείται μια δομή που φορά των φυλακών Χίου, οι οποίες αποτελούν ένα από τα χρό-
αλλά και σε οποιοδή- δεν θα επηρεάζει την κανονικότητα του νησιού μας. νια ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία του νησιού.
ποτε άλλο μέρος της Τώρα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020, θα έχει δημιουργηθεί Μάλιστα, μέσα στον Δεκέμβριο θα πραγματοποιήσουμε συνάν-
Χίου, το Δημοτικό η νέα κλειστή δομή, η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στην τηση με τη Γενική Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής και
Συμβούλιο στην ευρύτερη περιοχή του Πιτυούς και η οποία θα χρησιμοποιηθεί τους αρμόδιους, προκειμένου να εξετάσουμε συνολικά το σχέ-
έκτατη συνεδρίαση ως Προαναχωρησιακό Κέντρο και Κέντρο Υποδοχής και Ταυτο- διο υλοποίησης του πλάνου αυτού.
του. Ο Νότης Μητα- ποίησης (Κ.Υ.Τ.). Επομένως η πόλη θα κερδίσει και τη ΒΙΑΛ η οποία θα παραδο-
ράκης σε συνέντευξή Χωρητικότητας 5.000 θέσεων, ώστε να αποτελέσει πραγματική θεί στη δημοτική αρχή μετά το κλείσιμό της, ενώ και οι παλιές
του στην ραδιοφω- τροχοπέδη στις ροές. Θα αποτελέσει ισχυρό όπλο αποτροπής φυλακές μετά από χρόνια θα μπορούν να αξιοποιηθούν για άλ-
νική εκπομπή του νέων παράνομων αφίξεων. λους σκοπούς.
Κων/νου Αιγαίου Έπειτα και από συνεννόηση με το υπουργείο Μεταναστευτικής Τέλος, η κυβέρνηση προέβλεψε και τη δημιουργία Ειδικού Τα-
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» δήλωσε τα εξής: πολιτικής, μπορούμε να βεβαιώσουμε πως ο χρόνος παράλλη- μείου με 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2020, το οποίο θα χρη-
«Το δημοτικό συμβούλιο της Χίου δικαιολογημένα βιώνει μια λης λειτουργίας της ΒΙΑΛ και του νέου χώρου δεν θα υπερβαίνει ματοδοτήσει το «Πρόγραμμα Αλληλεγγύη» που θα υλοποιήσει
ανησυχία για την μεταναστευτική κρίση. Είναι μια πραγματικό- τις 20 ημέρες δηλαδή ένα εύλογο διάστημα μετάβασης. το Υπουργείο Εσωτερικών για την στήριξη των Δήμων που θα
τητα που αυτή τη στιγμή βιώνει η χώρα μας, αλλά και όλα τα Δεν θα υπάρχει πλέον ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΟΜΗ μέσα στον επιβαρυνθούν από τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών.
νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Η λύση για εμάς είναι μια αστικό ιστό της πόλης και η τοπική κοινωνία δεν θα επωμίζεται Το νησί μας σύντομα θα αλλάξει σελίδα και αυτό αποτελεί για
κλειστή δομή, μια δομή που θα ανταποκρίνεται σε ανθρώπινες πλέον το βάρος του προβλήματος. Το φαινόμενο πλέον, θα εμένα πέρα από πολιτική δέσμευση και μια προσωπική ευθύνη.
συνθήκες, οι οποίες θα είναι αξιοπρεπείς αλλά και η ασφάλεια είναι περιορισμένο και ελεγχόμενο από τους εργαζόμενους στις Μια ευθύνη που συνεχίζει να αποτελεί το υψηλότερο κίνητρο
της ευρύτερης περιοχής θα είναι εξασφαλισμένη. Προτείνουμε νέες δομές. να συνεχίσω να δουλεύω για το καλό του τόπου» ανέφερε ο
λοιπόν, μια μικρότερη δομή από αυτή που σήμερα στην πράξη Επιπλέον, η δράση των ΜΚΟ οριοθετείται από συγκεκριμένους Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και βουλευ-
υπάρχει στη ΒΙΑΛ, να μεταφερθεί σε ένα κλειστό κέντρο και αυτό και αυστηρούς κανόνες, καθορίζεται πλαίσιο υποχρεώσεών τής Χίου, Νότης Μηταράκης.

Εγκρίθηκε ομόφωνα το master plan Συνελήφθη 34χρονος στη Χίο,


του λιμανιού από το Λιμενικό Ταμείο για παράβαση του Κώδικα
Ομόφωνα εγκρίθηκε από το νέο δι-
Οδικής Κυκλοφορίας
οικητικό συμβούλιο του Λιμενικού
Ταμείου το σχέδιο της δεύτερης
φάσης του masterplan του κεντρικού
λιμανιού της Χίου, που εκπονεί η τε-
χνική υπηρεσία του Δήμου. Παρου-
σιάστηκε το σχέδιο στο συμβούλιο
από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας
κ. Λευτέρη Παπαλάνη, με το σώμα
να υιοθετεί την πρώτη πρόταση, η
οποία κοστολογείται στα 45 εκατομ-
μύρια ευρώ. Εφόσον δεν υπάρξουν
προβλήματα σε ένα χρόνο από τώρα
θα οδεύει για ΦΕΚ ο σχεδιασμός. Συνελήφθη, τη Τετάρτη (27-11-2019) στη Χίο, από αστυνομικούς
Όμως για να ξεκινήσει η υλοποίηση του Τμήματος Τροχαίας Χίου, 34χρονος αλλοδαπός, για παρά-
του master plan, χρειάζονται τρεις βαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
ακόμη μελέτες. Η μελέτη περιβαλ- Ειδικότερα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια τροχονο-
λοντικών επιπτώσεων, η κυκλοφο- μικού ελέγχου, να οδηγεί δίκυκλο μοτοποδήλατο, στερούμενος,
ριακή μελέτη και η μελέτη κυματι- όπως διακριβώθηκε, άδειας ικανότητας οδήγησης για το συγκε-
σμού. κριμένο όχημα.

Γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας


πάσα ιδέα. Όλοι τους κόπτονται για την βοήθεια την φροντίδα έθιμα, τα γράμματα, τις επιστήμες και τις τέχνες και δεν σβή-
των προσφύγων πολέμου όπως τους ονομάζουν όλους τους σαμε από προσώπου γης. Γιατί σώνει και καλά κύριοι εθνο-
παράνομους μετανάστες, (εγώ θα τους λέω λαθρομετανά- πατέρες θέλετε να μας επιβάλλεται συνταγματικά την
στες) όπως είναι και η πραγματικότητα εκτός από τις οικογέ- ανεξιθρησκία και παίζετε το παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης
νειες Σύριων με παιδιά που είναι πραγματικά πρόσφυγες που θέλει οπωσδήποτε την ισλαμοποίηση της Ευρώπης και
πολέμου. Μας προβάλλουν μονίμως ότι έχουν ανθρώπινα πρωτίστως του Ελληνικού λαού για να μας κατακτήσουν μ'
δικαιώματα και καλά κάνουν και ότι πρέπει να τους συμπε- αυτόν τον τρόπο επειδή δεν το κατάφεραν με τα όπλα και με
ριφερόμαστε με αγάπη και αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια γιατί την οικονομική κρίση και καταστροφή! Δυστυχώς για τον
είναι ταλαίπωροι πολέμου και εγκατέλειψαν την πατρίδα συμπατριώτη μας βουλευτή που έχει την προμετωπίδα της
τους. Το κακό όμως είναι ότι όσο εμείς τα πρώτα χρόνια τούς Ορθοδοξίας! Και εδώ πάει μία Πυργούσικη παροιμία που
προσφέραμε τα πάντα, οι περισσότεροι έδειχναν με τις παρα- λέει: άλλη είδηξες μου κι άλλη έβαλες μου! Δεν τον κατη-
νομίες τους τον χειρότερο εαυτό τους με εγκληματικές δρα- γορώ γιατί ούτε τον ψήφισα ούτε τις ίδιες ιδεολογίες έχουμε.
στηριότητες και ενέργειες, κλοπές καταστημάτων, βιασμούς Άλλο η κολεκτίβα και άλλο η ελεύθερη ιδιωτική πρωτοβου-
μεταξύ τους και άλλων εθνών ενέργειες που επιτρέπει η λία και οικονομία! Αυτά για την ιστο-
κουλτούρα, τα ήθη και έθιμα τους, ίσως και ο Αλλάχ . Και ρία της αναθεώρησης του
ενώ η χώρα μας τρομοκρατείται πανταχόθεν με εισβολή χι- Συντάγματος και ποιοί ψήφισαν τι,
Μεγάλος και μακροσκελέστατος τίτλος γεμίζει το στόμα σου λιάδων Ισλαμιστών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο παίζουν το πώς και γιατί!
να τον εκστομίσεις. Ακούγαμε τόσα χρόνια ταξίδια ανά τον θέατρο του παραλόγου για την αλλαγή του άρθρου τρία του Καλό ξημέρωμα!
κόσμο ως εκπρόσωπος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευ- Συντάγματος για να μας επιβάλουν στο 97% του Χριστιανι- Χίος, 26 Νοεμβρίου 2019 του
σης της Ορθοδοξίας και λέγαμε να ένας Συριζαίος Χριστιανός κού Ορθόδοξου Ελληνικού λαού την ανεξιθρησκία για τα Αγίου Στυλιανού βοήθεια μας!
Ορθόδοξος και όχι άθεος όπως όλοι οι Αριστερόστροφοι δήθεν προσωπικά δεδομένα και να μην χαλάσουμε την ζα- Και χρόνια Πολλά στις εορτάζουσες
κουλτουριάρηδες που βρίσκεται με παπάδες, Δεσποτάδες, χαρένια στους άθεους και αλλόθρησκους και κυρίως τώρα και εορτάζοντες!
Αρχιεπισκόπους και Πατριάρχες. Δεν γνωρίζω τι και πού πι- που είναι οι ισλαμιστές μουσουλμάνοι. Επί αιώνες το Ελλη-
στεύει αλλά τις θέσεις και τις τοποθετήσεις που άκουσα από νικό Έθνος βρίσκεται στην ζωή γιατί υπάρχει η Χριστιανοσύνη Λευτέρης Πυκνής
το στόμα του για την αναθεώρηση του Συντάγματος έχασα που κράτησε ζωντανή την γλώσσα τις παραδόσεις τα ήθη και Μαλλιάς Καλλιμασιώτης
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 11

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ένταση και προβλήματα στο Νοσοκομείο Χίου


Οι καταγγελίες του Σωμα- κλινών και προσωπικού καθώς και τα κτιριακά προβλήματα. νων, διότι προέχει η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου με
τείου Εργαζομένων του Σκυ- Πιο συγκεκριμένα, καταγγέλλονται εξυπηρετήσεις συγκεκριμέ- γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και συνθηκών
λίτσειου Νοσοκομείου Χίου νων ατόμων του νοσηλευτικού προσωπικού μέσω της μετακί- αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης και του νοσηλευτι-
σχετικά με ενέργειες της Διοι- νησής τους από μάχιμες θέσεις σε γραφεία και μάλιστα χωρίς κού προσωπικού. Οι αντιπαραθέσεις δεν εξυπηρετούν καμία
κήτριάς του προκαλούν εύ- αξιοκρατικά κριτήρια τη στιγμή που οι ανάγκες είναι πιεστικές σκοπιμότητα και θα πρέπει πάση θυσία να εκλείψει και η παρα-
λογα ερωτηματικά και καθώς και περίεργη μεθόδευση για την απομάκρυνση της προ- μικρή υπόνοια παραβίασης της νομιμότητας, της αξιοκρατίας και
ανησυχία για την εύρυθμη ϊσταμένης του γραφείου επιστασίας, στοιχεία που δημιουργούν η υπονόμευση της απρόσκοπτης λειτουργίας του νοσηλευτικού
λειτουργία του. Το Νοσοκο- αλγεινή εντύπωση για τη δράση της Διοίκησης του Νοσοκο- Ιδρύματος.
μείο Χίου και το νοσηλευτικό προσωπικό σηκώνουν τα τελευ- μείου. Η νέα μορφή διακυβέρνησης και η επιστροφή στην κανονικό-
ταία χρόνια το δυσανάλογο βάρος του προσφυγικού Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Υπουργός Υγείας θα αφουγκρα- τητα να γίνουν επιτέλους πράξη!
παράλληλα με τα χρόνια θέματα προς επίλυση, όπως η έλλειψη στεί και θα συμμεριστεί την αγωνία του Σωματείου Εργαζομέ- Αιμιλιανός Ευαγγελινός

Ραγδαίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό! Η Χίος τι κάνει;


Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου
Πολλές φορές έχουμε τονται από το μεταναστευτικό. Λάθος ! Ο μειωμένος ΦΠΑ είναι Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου πρέπει να μην επιτρέψει την
θίξει δημόσια και έχουμε μια κατάκτηση εξ αγώνων δεκαετιών, από τους νησιωτικούς δημιουργία δομής 5.000 και πλέον μεταναστών στη Χίο, διότι
μιλήσει για το μετανα- Δήμους και Νομαρχίες και ουδεμία σχέση έχει (ούτε πρέπει να αυτό θα σημάνει την μελλοντική "καταδίκη" μας, με ό,τι αυτό
στευτικό-προσφυγικό έχει) με το μεταναστευτικό. Ο ΦΠΑ πρέπει να παραμείνει μει- συνεπάγεται. Να πράξει αντίστοιχα με τη Σάμο. Ποια αναλογία
ζήτημα και έχουμε εκθέ- ωμένος σε όλα τα νησιά, λόγω ειδικών συνθηκών διαβίωσης τηρήθηκε και στην περίπτωση της Χίου; Διαμαρτύρονταν κά-
σει τις απόψεις μας περί του πληθυσμού τους, διαχρονικά. Εάν η ΝΔ δεν σεβαστεί το ποιοι για την ΒΙΑΛ (και πολύ ορθά) όταν είχε 2.000-2.500 με-
αυτού. δικαίωμα αυτό των νησιωτών, να είναι βέβαιη ότι, θα τους βρει τανάστες και θα υψώσουν τώρα το χέρι τους δίδοντας θετική
Πρόσφατα, μόλις πριν "μπροστά της " όπως τους βρήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. ψήφο στη δημιουργία δομής 5.000 ή 6.000 μεταναστών;
από 10 ημέρες, διερω- β) ο αριθμός των διαμενόντων στις κλειστές δομές. Αναφέρ- Λάθος!
τώμεθα τι προτίθεται να θηκε ότι, στη Μόρια Λέσβου θα διαμένουν 5.000 και πλέον δ) Δεν μας είπε ο κ. Υφυπουργός:
πράξει η νέα (από μετανάστες. Στη Χίο 5.000 και πλέον. Στη Σάμο 5.000 και 1) Όταν πληρωθεί (καλυφθεί) η δομή των 5.000 και έλθουν
4μήνου και πλέον) κυ- πλέον. Στην Κω 2.000 και πλέον και στη Λέρο 1.000 και πλέον. κι άλλοι, πού θα πάνε;
βέρνηση για όσα συμ- Και ρωτώ: Που είναι η αναλογικότητα στα νησιά μας, βάσει 2) Οι υπάρχοντες άλλοι τόσοι σήμερα εδώ, καθώς και οι κα-
βαίνουν. του μόνιμου πληθυσμού τους; Εάν στη Λέσβο φιλοξενούνται θημερινά εισερχόμενοι άλλοι -και μέχρι το καλοκαίρι του 2020
Μόλις χθες, ο αρμόδιος Υφυπουργός, Στρατηγός κ. Στεφα- 5.000 μετανάστες, στη Χίο θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τους (που ισχυρίζονται ότι θα ολοκληρωθούν οι νέες δομές)-, που
νής, αποκάλυψε τα σχέδια της κυβέρνησης. 2.700 και στη Σάμο τους 1.200. Επίσης, στην Κω, αναλογικά, θα πάνε;
Όμως, οι δηλώσεις του κ. Υφυπουργού μας προξένησαν συ- "χρεώνουν" μικρότερο όλων των νησιών αριθμό φιλοξενού- 3) Πόσοι θα μείνουν ΜΟΝΙΜΑ στο νησί μας (σε οικίες, ξε-
ναισθήματα χαρμολύπης. Χαρμολύπης, ναι, διότι ναι μεν επε- μενων μεταναστών. Μέγιστο ατόπημα εκ μέρους της κυβέρ- νοδοχεία, κλπ.);
χείρησε να αμβλύνει το πρόβλημα, αλλά όχι – κατά την νησης. Θα περιμέναμε από τη σημερινή κυβέρνηση, πριν ανακοι-
ταπεινή μου άποψη – με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. γ) Επίσης, μέγιστο ατόπημα, το γεγονός ότι, η κυβέρνηση νώσει οτιδήποτε, να συνεργαστεί με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε
Αποσαφηνίζω, ευθύς αμέσως, τα γραφόμενά μου. Ανακοί- ΝΔ καθημερινά, ενώ τα πάει καλά στα περισσότερα θέματα να υπάρχει, έστω η στοιχειώδης, κοινωνική αποδοχή για όσα
νωσε, ο κ. Υφυπουργός: α) την δημιουργία κλειστών δομών του δημόσιου βίου, απογοητεύει τους νησιώτες για το μετανα- σκέπτεται να κάνει.
στα νησιά μας. Σωστό !, στευτικό (όπως και τους Μακεδόνες, Ηπειρώτες και Θρακιώτες, Θα περιμέναμε να έλθουν οι αρμόδιοι Υπουργοί στα νησιά
β) την πρόσληψη 1.200 ατόμων (συνοριοφυλάκων, αστυ- με το ζήτημα αναγνώρισης των Σκοπίων -"Βαρντάσκα" - ως και σε ειδική συνεδρίαση των Δημοτικών τους Συμβουλίων,
νομικών, υπαλλήλων Ασύλου, Υπουργείου Εσωτερικών, "Βόρεια Μακεδονία" και την σιγή ιχθύος που επέδειξαν και να θέσουν τις σκέψεις και τα σχέδιά τους, να ακούσουν τα συλ-
κλπ.) με αντικείμενο απασχόλησης περί το μεταναστευτικό. επιδεικνύουν στο ζήτημα αυτό, ενώ άλλα διατείνονταν προ- λογικά αυτά Όργανα (που, μάλιστα, έχουν προέλθει από την
Σωστό !, εκλογικά), αφού προέβησαν σε ανακοινώσεις τετελεσμένων, πρόσφατη λαϊκή ετυμηγορία και εντολή) και κατόπιν να πρά-
γ) την χρηματοδότηση φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης δίχως να προηγηθεί καμία ενημέρωση και κανένας διάλογος ξουν, σεβόμενοί μας.
και κρατικών Υπηρεσιών στα μέρη που το πρόβλημα είναι έν- με τις τοπικές, νησιωτικές, κοινωνίες. Αλλά, δυστυχώς, ούτε η ΝΔ το έπραξε.
τονο και χρήζουν στήριξης. Σωστό !, Ήδη, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Δεν μένει, λοιπόν, παρά να αναμένουμε τη σθεναρή αντί-
δ) την ίδρυση ενιαίου φορέα αντιμετώπισης της μεταναστευ- Σάμου υπέβαλλαν την παραίτησή τους (συλλογικά) στον Πρω- σταση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου (όπως και των λοιπών
τικής κρίσης στη χώρα μας. Σωστό ! θυπουργό, διαμαρτυρόμενοι έντονα για την αντιμετώπιση τοπικών φορέων, που απαρτίζονται από συλλογικά Όργανα,
Όμως, υπήρξαν και πολλά λάθη – αν όχι ισάριθμα, τουλά- αυτή εκ μέρους της κυβέρνησης, δηλαδή καί για την έλλειψη αιρετού χαρακτήρα), τώρα, σήμερα, όχι αύριο, πριν είναι αργά.
χιστον – όπως, π.χ.: διαλόγου, αλλά καί για την δυσανάλογη κατανομή μετανα- Έτσι θα δούμε και ποιοι πραγματικά θα αγωνιστούν για το
α) η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα 5 νησιά που πλήτ- στών στο νησί τους, που υποφέρει. νησί μας, έμπρακτα.-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα ΛΕΩΝΙΔΑ Μ. ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ
& ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΣΕΤΤΑΚΗ
Ιατροί Ακτινολόγοι
• ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 1.5Τ
• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ
• ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
• ΕΓΧΡΩΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ TRIPLEX
• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Χωματουργικές Εργασίες- Εκσκαφές • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Αποφράξεις Εκκενώσεις Βόθρων
(ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ)
• ΒΙΟΨΙΕΣ ΘΥΡΟΕΙΔΗ - ΜΑΣΤΟΥ
(ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ)
Μαρτύρων 5, Χίος
Τηλ.: 22710 23055 -
22710 25500 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Fax: 22710 23533 - ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30-14:00 & 17:30-20:30 (ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)
22710 23553 ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:00
E-mail:
Αδράστου 6, Καστέλο, Τηλ. 22710 29773, κιν. 6937395540 leonbil1972@yahoo.gr
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
- settakis@hotmail.com
Σελίδα 12 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Μία ακόμη ευχάριστη έκπληξη


Είχα δημοσιεύσει σχετικά πρόσφατα στον Χιακό μνασίου και Λυκείου Βροντάδου», πρόταση η τούς που ξεκίνησαν την προσπάθεια, δηλώνω δε
Τύπο ένα άρθρο μου με τίτλο «Δύο ευχάριστες εκ- οποία καταρχάς κατετέθη από τον Διευθυντή του «παρών» και υπόσχομαι να βοηθήσω όπου και
πλήξεις». Η μία ήταν μια επιστολή από τον «Μα- Γυμνασίου Βροντάδου κ. Αντώνη Νικολάου στο όσο δύναμαι. Επειδή δε «από Θεού άρχεσθε»,
καριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Παμβρονταδουσιακό Συνέδριο το καλοκαίρι του προτείνω να βρεθούμε σε εκκλησία για επιμνημό-
Ελλάδος, τον ΙΕΡΩΝΥΜΟ Β΄» με την οποία με συ- 2018. Βέβαια την ιδέα προσπαθεί να «ξαναζωντα- συνη δέηση για όσους δεν βρίσκονται πλέον μαζί
νεχάρη για τα πονήματά μου και με προέτρεπε να νέψει» ο φίλος Παντελής Σαλλιάρης, μαθηματι- μας, μαθητές, εκπαιδευτικούς και όλους γενικώς
συνεχίζω, και η άλλη από… το Ομάν από κάποιον κός, ο οποίος (όπως και ο Α. Νικολάου) είναι τους εμπλεκομένους με το πιο πάνω θέμα.
γνωστό μου που με παρακάλεσε και με προέτρεπε αεικίνητος, είναι «μαμούνι» όπως λέμε στον Βρον- Εύγε λοιπόν στους πρωτεργάτες και καλή δύναμη.
να βοηθήσω για την αποπεράτωση ενός Ορθοδό- τάδο μας, και μπράβο τους! Η ιδέα αυτή «κοιμά-
ξου Ναού που ξεκίνησαν να κτίζουν με τη βοή- ται» πολλά χρόνια και μου θυμίζει τους Με ΑΓΑΠΗ,
θεια του Σουλτάνου του Ομάν (ο οποίος είναι αείμνηστους σήμερα Ζαννή Ρε και Αντώνη Τσα- Αναστ. Ι. Τριπολίτης
Μωαμεθανός – Ισλάμ – αλλά όχι φανατικός, όπως τσαρώνη, που προ… αμνημονεύτων χρόνων εί-
μου εξηγούν). χαμε συζητήσει την ίδρυση ενός τέτοιου 1. Όπως έχω ξαναγράψει, αποφεύγω το
Τις ίδιες ημέρες… τρίτη ευχάριστη έκπληξη! Δη- Συλλόγου. «μπράβο» γιατί μου έκαναν παρατήρηση ότι…
μιουργία «Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων Γυ- Τέλος πάντων! Ποτέ δεν είναι αργά και εύγε1 σ’αυ- «σκοτώνω την Ελληνική γλώσσα»!...

Ζήτησις λόγου
a

Με αφορμή επίσκεψη στον Αχέροντα


Του Κ. Α. Ναυπλιώτη όταν γεννήθηκε ο Αχιλλέας, η μάννα του[Θέτιδα] κρατώντας τον ξεις ποταμών και λιμνών βλ. Αχελώος, Αχερουσία, Αχέρων, Ίναχος,
από τη φτέρνα τον βούτηξε στα ύδατα της Στυγός για να τον κάνει Άραχθος βλ. ετυμ. λξκ. Βασδέκης Ν. Σταύρος. //Στις εκβολές τού
Δόξα και πλούτη κι ομορφιά αθάνατο. Όμως η φτέρνα του δεν βράχηκε, και αυτό ήταν το τρωτό Αχέροντα - ή Γλυκέως ποταμού υπήρχε λιμήν του αρχαίου Γλυ-
και της ζωής το ψέμα σημείο που βρήκε το βέλος τού Πάρη στον πόλεμο της Τροίας και κέως (νυν Αμμουδιά).
Όλα βουλιάζουν κάποτε τον σκότωσε. Έτσι έμεινε η έκφραση «Αχίλλειος πτέρνα». Αλλά και ** Νεκρομαντεία αρχ. νεκυομαντεία (νέκυς-γεν.-νέκυος[νεκρός] +
στου Αχέροντα το ρέμα όπως λέει ο Παυσανίας, ο Μέγας Αλέξανδρος δηλητηριάστηκε μαντεία) ήταν η μαντική τέχνη επικοινωνίας με τις ψυχές των νεκρών,
(από την Αχερουσία αφού ήπιε το «Στύγιον ύδωρ», ενώ οι αδελφές του[6], λούστηκαν μέσω της οποίας αποκαλύπτονταν αυτά που θα συνέβαιναν στο
του Ν. Γκάτσου) με αυτό το νερό και έγιναν αθάνατες. μέλλον. σχετ. λ. νεκρώσιμος -η, νεκροκρέβατο, νέκρωση, νεκρικός,
Από τα νερά τού ποταμού Αχέροντα, ο Ερμής Ψυχοπομπός [ψυχό˂ νεκρώνω, νέκρα, νεκρίλα, νεκροφόρα, νεκροψία.
Βλέποντας τις φωτογραφίες από ψυχή + πομπός ˂ πέμπω] οδηγούσε τις ψυχές των νεκρών μέχρι τις Σε απόσταση 50 περίπου χλμ. από το Νεκυομαντεῖον -Νεκρομαν-
την περσινή επίσκεψή μου στην πύλες τού βασιλείου τού Άδη, όπου τις παραλάμβανε ο Χάροντας τείο τού Αχέροντα βρίσκονται τα Σύβοτα, όπου έγινε η ναυμαχία
Ήπειρο και στον ποταμό Αχέ- ο πορθμέας του Άδη, και τις μετέφερε μέσω της Αχερουσίας λίμνης (στα πλαίσια του Πελοποννησιακού πολέμου) το 433 π.Χ. μεταξύ
ροντα, ένοιωσα την ίδια και μο- στον κάτω κόσμο παίρνοντας μεταφορικά το «χαρώνιον νόμισμα», των Αθηναίων και των Κορινθίων με τους συμμάχους τους. Η λέξη
ναδική χαρά που νοιώθει –πιστεύω- ο κάθε επισκέπτης, που ενώ που ήταν ένας οβολός- και όχι οποιοδήποτε άλλο νόμισμα- το «Σύβοτα» προέρχεται από το Ομηρικόν Συβόσιον δηλ. [συς (γου-
βρίσκεται στον «απάνω κόσμο», συγκινείται όταν αισθάνεται την οποίο έθεταν στο στόμα το νεκρού. Αυτό είχε και την ονομασία «πε- ρούνι) + το ρ. βόσκω] δηλ. τόπος όπου γινόταν αναμφιβόλως
ανάσα των προγόνων του μέσω των μύθων και της ιστορίας. ρατίκιον».Έτσι επιβεβαιώνεται πως, όλα σε τούτο τον κόσμο έχουν νομαί χοίρων [πρβλ. συοβόσκης {βόσκω} – συβότης, συβόσιον]
Να πούμε πως ο Αχέρων πηγάζει από τα δυτικά του όρους Τόμαρος το τίμημά τους ως την τελευταία στιγμή! (βλ.Οδυσ. στ. 449-50 «… ὄν ‘ρα συβότης…»… τότε[Εύμαιε] χοιρο-
και διαρρέει τη βραχώδη χώρα τού Σουλίου. Οι παραπόταμοι τού Και να τελειώσουμε με τις σχετικές αναφορές στους «Νεκρικούς δια- βοσκέ…. Κάποιοι ορθογραφούν τη λ. με ωμέγα [εσφαλμένα], λέ-
Αχέροντα αρχίζουν από τους νομούς Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων. λόγους» τού Λουκιανού, μεταξύ Χάροντα και του πάμφτωχου κυ- γοντας ότι «ονομάσθησαν Σύβωτα με το να έχουν καλήν τροφήν
Θα προσπαθήσω, όσο είναι δυνατό, να σας μεταφέρω την ομορφιά, νικού φιλοσόφου Μενίππου. ΧΑΡΩΝ Πλήρωσε καταραμένε τα δια τους χοίρους» δηλ. από το βρώσις- φαγητό. Ωστόσο η λ. πρέπει
την ιστορία και τις εντυπώσεις ενός ενδιαφερόμενου τής μάθησης, μεταφορικά («Ἀπόδος ὦ κατάρατε τά πορθμεῖα») να γράφεται Σύβοτα∙ και μεταγλωττισμένη SYVOTA και όχι SIVOTA,
της ιστορίας και της γλώσσας. ΜΕΝΙΠΠΟΣ Δεν μπορείς να πάρεις από έναν που δεν έχει («οὐκ ἄν όπως και οι Ολυμπιακοί αγώνες Olympic (games), και ο Ολυμπια-
Αρχίζοντας, να πούμε πως το νερό ήταν σύμβολο ζωής και πολιτι- λάβοις παρά τοῦ μή ἔχοντος»). κός Olympiakos κπα.
σμού όλων των λαών από τα πανάρχαια χρόνια. Εκτός από αυτό ΧΑΡΩΝ Υπάρχει άνθρωπος χωρίς τον οβολό του; [4] Ἴστω∙ του οἶδα ˂ αρχ. οἶδα ˂ Fειδ του άχρηστου εἴδω
όμως, ήταν και στοιχείο δύναμης γιατί καθαρίζει[αρχ. καθαρός + - ΜΕΝΙΠΠΟΣ Αν υπάρχει και κανένας άλλος δεν ξέρω, εγώ πάντως «βλέπω» ˂ Fοιδ- ˂ οιδ- ˂ ΙΕ woid-«γνωρίζω», weid – «βλέπω,
ιζω], θεραπεύει[υπηρετεί, γιατρεύει] αλλά και διασφαλίζει την αθα- δεν έχω(!). είδα» ειδητικός ˂ εἴδω «γνωρίζω» ετυμολ. [˂ αρχ. οἶδα]
νασία. Για τους αρχαίους Έλληνες το πιο ονομαστό ελιξίριο[1] ήταν ………….
βλ. Lexigram – διαδίκτυο. Απ’ εδώ και η αρχ. λ. ἳστωρ και
το νερό, αλλά ιδιαίτερα τα νερά τής Στυγός όπου ορκίζονταν οι θεοί. Διευκρινιστικές σημειώσεις - προσθήκες
Η Στύγα[2] ήταν φοβερή θεότητα και η μεγαλύτερη κόρη του Ου- ιστορία οι οποίες όμως δασύνονται (Fιστωρ ἳστωρ, ἱστο-
[1] Ελιξίριο (το)∙ είναι είδος φαρμάκου των Αλχημιστών που είχε
ρανού και της Τηθύος[3] η οποία έμενε στα Τάρταρα[•] και στην πα- ρία).
δήθεν θεραπευτικές και θαυματουργικές ιδιότητες (αραβ. el- iksir =
γωνιά όπου πίστευαν πως βρίσκονταν οι πύλες του Άδη. [5] Η λ. όρκος προέρχεται από το ρ. εἲργω [ἔργνυμι και εἴργνυμι] =
λίθος της γνώσεως) πρβλ. «ελιξίριο της ζωής - τής νεότητος» δηλ.
Ο ποταμός Αχέρων* ήταν αυτός – σύμφωνα με τη μυθολογία- που περιορίζω, φράζω, εμποδίζω, λ. ειρκτή, ειργμός, ερκείος… βλ. Ομ.
αυτό που δίδει ζωή και στη νεότητα. βλ. και Σταύρος Βασδέκης ρ.
οδηγούσε στον Άδη μέσω της Αχερουσίας λίμνης όπου ήταν η συμ- Ιλ. Δ 360 «Ποῖόν σε ἒπος φύγεν ἓρκος ὀδόντων».
ελίσσω.
βολή τριών ποταμών∙ τού Αχέροντα (ποταμού των στεναγμών), [6] Αδελφές τού Μ. Αλέξανδρου ήσαν, η αμφιθαλής* Κλεοπάτρα,
[2] Στύγα (η) αρχ. Στύξ προέρχεται από το ρ. στυγέω = μισώ, απεχ-
του Κωκυτού (νυν Βουβός, εδώ υπάρχει και κοινότητα που λέγεται η Θεσσαλονίκη και η Γοργόνα∙ η οποία σύμφωνα με τον μύθο
θάνομαι. Από το στύγος [ίστημι, ρίζα στα- + άγος (α ˃ υ) – μίσος,
Βουβοπόταμος) των θρήνων και των οδυρμών, και του Πυριφλε- αποστροφή, αντιπάθεια, απέχθεια, κατήφεια, βδέλυγμα. Απ’ εδώ έχυσε το «αθάνατο νερό»∙ όμως το μετάνιωσε και παρακάλεσε τον
γέθοντος, (φλέγοντος ποταμού) του οποίου παλαιότερα τα νερά και οι λέξεις στυγνός, στυγερός, στύγημα, στυγητός, στύγιος, στυ- θεό να ζη για να δεί τον αδελφό της Μ. Αλέξανδρο, για τον οποίο
ήσαν φωσφορούχα. Η Αχερουσία χώρα είναι περιοχή την οποία γνάζω, στύγνασις, στυγνότης, στυγνία, στυγνόω ( βλ. το ως άνω δεν ήθελε να πιστέψει πως μιά μέρα θα πεθάνει. Η παράκλησή της
διαρρέει ο Αχέρων. Το όνομα αυτό είχαν διάφορες τοποθεσίες και λξκ). εισακούστηκε, όμως, η βασιλοπούλα έγινε από τη μέση και κάτω
λίμνες που εθεωρούντο είσοδοι για τον Κάτω Κόσμο. Πιο γνωστή [3] Τυθής -ος∙ η Μεγάλη θάλασσα που χώριζε την Ευρασία (ηπει- ψάρι πήδησε στη θάλασσα και άμα έβλεπε κανένα καράβι ρωτούσε
ήταν αυτή της Θεσπρωτίας, η Εφύρα η οποία ήταν και πρωτεύουσα ρωτικός χώρος Ευρώπης – Ασίας). Η θάλασσα αυτή σταδιακά κά- τους ναυτικούς αν «ζη ο βασιλιάς Αλέξανδρος».
των Θεσπρωτών. Το Νεκρομαντείο «Νεκυομαντεῖον»** της οποίας ποια στιγμή, πριν εκατομμύρια χρόνια εξαφανίστηκε, και το τμήμα * Η λέξη, λέγεται για αδέλφια που έχουν γεννηθεί από την ίδια μη-
κατά τον Ηρόδοτο («Ιστορίαι» V, 92) ήταν το σπουδαιότερο όλων. που παρέμεινε, είναι η σημερινή Μεσόγειος θάλασσα. Από τα τμή- τέρα και τον ίδιο πατέρα (αμφί – θάλλω[βλαστάνω, μεγαλώνω,
Η Εφύρα κατά τον Θουκυδίδη «κεῖται ἐν τῇ Ἐλαιάτιδι τῆς Θεσπρω- ματα ξηράς δημιουργήθηκαν οι Ήπειροι. Επειδή η θάλασσα ήταν είμαι ακμαίος,]). Η πρόθεση αμφί χρησιμοποιείται μόνο στις σύνθε-
τίδος Ἐφύρῃ» βλ. Θουκυδίδου Ξυγγραφή Α σελ. 72 De bello pelo- και είναι τροφοδότης και τροφός για τον άνθρωπο, φαίνεται ως η τες λέξεις στη νέα Ελληνική, όπως, αμφιβάλλω, αμφιβολία, αμφι-
ponnesiaco, libri octo [διαδίκτυο] - . τίτθη - προμήτωρ που τρέφει τους ανθρώπους από τα αγαθά που σβητώ, αμφιταλαντεύομαι, … βλ. Γραμματική της Ελλην. Γλώσσης
Είναι γνωστό από τα παμπάλαια χρόνια, πως το νερό αποτελούσε τους προσφέρει. Όπως η μητέρα τρέφει, βυζαίνοντας το παιδί της Γ. Ζούκη Αθ. 1960. Κατά τον Ησύχιο βλ. λ. αμφιθαλής, είναι ο επ’
πηγή ζωής, στοιχείο πολιτισμού και έμπνευσης σε όλους τους (Ι.Ε dhe- θυλάζω). Έτσι λοιπόν θα τολμούσε να υποστηρίξει κανείς, αμφοτέροις τοις γονεύσι θάλλων. ή εφ’ ω αμφότεροι θάλλουσιν οι
λαούς του κόσμου. Σ’ αυτό ορκίζονταν ακόμα και οι θεοί. Οι επίορ- πως (και) η αγγλική λέξη teach [τήїch] διδάσκω, παιδεύω-er, δά- γονείς.
κοι θεοί τιμωρούνταν με βαριές ποινές όπως π.χ για ένα χρόνο έμε- σκαλος, δασκάλα, διδακτό (το) –ing, διδασκαλία (η), προέρχεται Βιβλιογραφία: Για τη συγγραφή του παραπάνω κειμένου εκτός από
ναν άφωνοι και δυστυχείς, χωρίς Αμβροσία και Νέκταρ, χάνοντας από το α.ε τιθή-θηλή- στήθος, τιτθίον (πρβλ .λ. τσιτσί= φαγητό). Είναι την προσωπική παρουσία και «έρευνα» στην περιοχή, χρησιμοποι-
όλα τα προνόμιά τους. Όταν κάποιος αποδεικνύετο ότι έλεγε ψέ- γνωστό ότι σε παλαιοτέρα χρόνια η γυναίκα που θήλαζε ξένο βρέ- ήθηκαν∙ το διαδίκτυο, Ομήρου Ιλιάς και Οδύσσεια των εκδ. Γεωρ-
ματα, έπρεπε να αποδεχτεί να πιεί το Στύγιον Ύδωρ∙ γιατί όπως ανα- φος, αλλά και φρόντιζε (τάїζε-βύζαινε) μικρά παιδιά, λέγοντάς τους γιάδη σε μετ/ση Κώστα Δούκα. Παυσανίου Ελλάδος Περιήγηση,
φέρει και ο Όμηρος (Ιλ. Ο 36-38) «Ἵστω[4] νῦν τόδε Γαῖα και «παραμυθάκια» αλλά και την άλφα-βήτα, αυτή ήταν η τίτθη-teach- ΠΡΔ Ελληνική Αγωγή τευχ. 14/67 & 15/68 2002. Λουκιανού Νε-
Οὐρανός εὐρύς ὓπερθε καί τό καταμειβόμενον Στυγός ὓδωρ, ὄς τε er. κρικοί Διάλογοι (παλαιό χ.χ). Εκτός από τα λεξικά που αναφέρονται
μέγιστος ὄρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοίσι…» ερμην. [•] Τάρταρα∙ αρχ. ελλην. λ. πληθυντ. του Τάρταρος (ο) μυθική σκο- στο κείμενο, τα: Λεξικόν ανωμάλων ρημάτων Γ. Παπαοικονόμου
Μάρτυς μου γι αυτό είναι η Γή και ο πλατύς Ουρανός επάνω και της τεινή άβυσσος, είσοδος της Κόλασης ή του Κάτω Κόσμου αλλά και εκδ. Καγιάφας 1951, Ησυχίου του Αλεξανδρέως Λεξικόν αναστα-
Στυγός το νερό που χύνεται στο Άδη, όπου ‘ναι πρώτος και φρικτός η ίδια η Κόλαση όπου ήταν και η φυλακή τών Τιτάνων. Σχετ. φρά- τική έκδ. Γεωργιάδης 1975, Σύγχρονον Λεξικόν της Ελληνική Γλώσ-
των αθανάτων όρκος (μτφ. Πολυλά διαδίκτυο). σεις, «πυρ της Κολάσεως», οι «Πύλες της Κολάσεως», «με ‘ριξε στα σης Ο.Ε.Ε. «ΑΤΛΑΣ» Αθήναι 1961.
Στις δυνατότητες του νερού τής Στύγας ήταν να δίδει και την αθα- Τάρταρα».
νασία, όπως και να τιμωρεί τους παραβαίνοντες τον όρκο[5]. Έτσι, * Η λέξη Αχέρων (Αχέροντας) έχει ρίζα αχ- η οποία υπάρχει σε λέ- knafpl@hotmail.com
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 13

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ένα μονόκαννο... φόβητρο της Χούντας


Πριν μερικές ημέ- του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπι- κού καθεστώτος. κάρα» για να αναδειχθεί ο νικητής. Τυχερός του
ρες, ο συμπολίτης σκόπου Μακαρίου και την τουρκική εισβολή στην • Ο μέγας μουσουργός Μίκης Θεοδωράκης στα χρό- «ΛΟΤΤΟ» ο ΠΑΟ! Σε πελάγη ευτυχίας ο αρχηγός του
μας Μιχάλης Ξυ- Κύπρο, όταν υπήρχε ορατός κίνδυνος Ελληνοτουρκι- νια της Χούντας, εξόριστος ή κρατούμενος ων, έγραψε «τριφυλλιού» Μίμης Δομάζος, για την…πανάξια κα-
λοπόδης, παρέ- κής σύρραξης. Τότε εγκατέλειψαν την εξουσία, αφού «Τα Τραγούδια Του Αγώνα». τάκτηση του τροπαίου!
δωσε στο 1ο προηγήθηκε μία γενική επιστράτευση που στέφθηκε • Ο ενσαρκωτής της αντίστασης κατά της Χούντας,
Γυμνάσιο Χίου, το από πλήρη αποτυχία! Ήμουν επιστρατευμένος επί τρί- Αλέξανδρος Παναγούλης, έχασε τη ζωή του σε πο- Ο ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ
σφραγισμένο κυ- μηνο. Τους δύο πρώτους μήνες ήμασταν χωρίς στολές λυσυζητημένο τροχαίο την Πρωτομαγιά του 1976. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
νηγετικό όπλο (με τα πολιτικά μας ρούχα), δεκαπέντε δε ημέρες προ- • Στα χρόνια της Χούντας κυκλοφορούσαν διάφορα Υπηρετούσα στην Ανωτέρα Δημόσια Σχολή Εμπορι-
του από την πε- τού αποστρατευτούμε μας χορηγήθηκε οπλισμός! ανέκδοτα μεταξύ των πολιτών. Εκείνο που έμεινε στη κού Ναυτικού Μηχανικών Χίου σαν καθηγητής Αγ-
ρίοδο του πραξι- • Το 1964 υπηρέτησα μέρος της στρατιωτικής μου θη- μνήμη μου, καθότι “septuagenarian” (75ετής), είναι γλικής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου
κοπήματος της τείας στο 485 Τ/Δ- Τάγμα Διαβιβάσεων σαν γραφέας το ακόλουθο: Η Ελλάδα θα μετονομαστεί Πατακιστάν χρόνου. Το έτος 1973 εξαναγκάστηκα σε παραίτηση
21ης Απριλίου Κέντρου Επικοινωνιών, που είχε έδρα τη Λάρισα. Δι- για να τιμηθεί … η προσωπικότητα, … το έργο και … από το δικτατορικό καθεστώς. Ο εξαναγκασμός μου
1967, με σκοπό οικητής του Τάγματος ήταν ο Αντισυνταγματάρχης Στέ- η προσφορά του δεύτερου τη τάξει χουντικού Στυλια- σε παραίτηση ήταν απόρροια κάποιας δράσης μου,
να τοποθετηθεί φανος Καραμπέρης, που έμελε να παίξει νού Πατακού. που δεν ήταν αρεστή στη Χούντα. Τοποθετήθηκε
στον εκθεσιακό πρωταγωνιστικό ρόλο στην επικράτηση της Χούντας • Επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου απεστάλη- άλλος καθηγητής στη θέση μου, 28 μέρες προτού
χώρο του Μου- στη Θεσσαλονίκη. Στη δράση του χουντικού αυτού σαν, με κάθε μυστικότητα, τμήματα Στρατού στην υποβάλω την παραίτηση μου. Για το ιστορικό ανα-
σείου Ιστορίας και Αξιωματικού αναφέρεται εκτενώς ο δημοσιογράφος Κύπρο. Ο δικτάτορας, Γεώργιος Παπαδόπουλος, αιφ- φέρω ότι ο τότε Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Χρυσανθακόπου-
Φυσικής του 1ου Νίκος Κακαουνάκης στο βιβλίο του «2.650 Μερόνυ- νιδίως τα απέσυρε. Και ο σχολιασμός του Γέρου της λος Ι., ήταν διευθυντής του Τμήματος Ναυτικής
Γυμνασίου Χίου. χτα Συνωμοσίας», το οποίο ανεπιφύλακτα συστήνω. Δημοκρατίας: «Οι φαύλοι εξόπλισαν την Κύπρο και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
Μετά από αυτή Δικάστηκε με τους πρωταίτιους πραξικοπηματίες Πα- οι ενθοσωτήρες την αφόπλισαν». και υποδιευθυντής/ εισηγητής ο Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.
του την κίνηση το παδόπουλο, Πατακό κ.λπ., καταδικάστηκε σε κά- • Επάνοδος στην ομαλότητα. Ο Εθνάρχης Κων/νος Βλάχος Αντώνιος .(Μεταπολιτευτικά τον συναντάμε,
Σωματείο "Φίλοι θειρξη 14 ετών και καθαιρέθηκε. Καραμανλής μετά την τραγωδία της Κύπρου, κληθείς, με το βαθμό του Πλοιάρχου, στη θέση του Διευθυντή
της αίθουσας • Αμέσως μετά την επικράτηση της Χούντας δόθηκε επανέκαμψε από το εξωτερικό τον Ιούλιο του 1974, του ίδιου Τμήματος). Διοικητής δε στην
Ιστορίας και Εκπαίδευσης του 1ου Γυμνασίου Χίου" εντολή να σφραγιστούν όλα τα κυνηγετικά όπλα. Οι για να αντιμετωπιστεί το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο ΑΔΣΕΝ/Μ/Χίου ήταν ο Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Κορομάν-
απέστειλε στον κύριο Ξυλοπόδη ένα ευχαριστήριο έγ- κάτοχοι των κυνηγετικών όπλων έπρεπε να τα προ- είχε περιέλθει η χώρα και να οδηγηθεί ο τόπος σε τζος Αλέξανδρος, ένα άτομο που ποτέ δεν θα ήθελα
γραφο στο οποίο ανέφεραν τα εξής: σκομίσουν άμεσα στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμή- εκλογές. Απήλλαξε δε τους συνεργάτες της Χούντας, να ξανασυναντήσω, αυτό το τονίζω και το υπογραμ-
«Αγαπητέ φίλε, προ ημερών παραλάβαμε ένα όπλο ματα προς σφράγιση. ο αριθμός των οποίων κάθε άλλο παρά ευκαταφρό- μίζω. Μετά την «κατάρρευση» της Χούντας και κατό-
κυνηγετικό εμπροσθογεμές μονόκαννο, σφραγισμένο • Αποσύρθηκαν περίπου είκοσι βιβλία από τα βιβλιο- νητος ήταν, από κάθε κατηγορία, με το περίφημο πιν σχετικής αιτήσεώς μου, η Επιτροπή του άρθρου 12
τις πρώτες ημέρες του πραξικοπήματος της 21ης Απρι- πωλεία, τα οποία η Χούντα έκρινε «ακατάλληλα». «Στιγμιαίο το αδίκημα». του Ν.1232/1982 με το με ημερομηνία 10/11/1982
λίου 1967, το οποίο και τοποθετήσαμε σε κατάλληλη • Την παραμονή της κηδείας του Γεωργίου Παπαν- πρακτικό της συνεδρίασής της έκανε ομόφωνα δεκτή
θέση ως έκθεμα του Μουσείου και σας ευχαριστούμε δρέου το 1968, οι πραξικοπηματίες, μέσω ραδιοφώ- Ο ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ … ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ την αίτηση μου, ότι πράγματι εξαναγκάστηκα σε πα-
θερμά» αναφέρει το ΔΣ του Σωματείου. νου (η τηλεόραση στην Ελλάδα ήλθε το 1970), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ραίτηση. Για να ενεργοποιηθεί όμως η ομόφωνη αυτή
Παρακάτω παρατίθεται το ευχαριστήριο έγγραφο. ανακοίνωναν ότι κατά την ημέρα της κηδείας ομάδες ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΡΟΜΑΙΝ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ απόφαση της Επιτροπής, έπρεπε ακολούθως το Υ.Ε.Ν.
αναρχικών θα προκαλούσαν επεισόδια. Και τούτο για • Ο Στυλ. Πατακός επανειλημμένα είχε δημόσια προ- να εκδώσει απόφαση αποκατάστασης και επαναφο-
να αποτρέψουν τον κόσμο από το να παραβρεθεί στην τείνει ο Ολυμπιακός να μετονομαστεί σε Οικουμενικός, ράς μου στην Υπηρεσία. Εδώ συνάντησα πρωτοφανή
κηδεία. Την ημέρα της κηδείας πήγα και στάθηκα στο κάτι που θεωρούσα εξοργιστικό. κωλυσιεργία εκ μέρους των ανδρών του Λιμενικού
πεζοδρόμιο του Ζαππείου, ακριβώς απέναντι από την • Πρόεδρος του Ολυμπιακού είχε τοποθετηθεί από τη Σώματος που υπηρετούσαν στο Τμήμα Ναυτικής Εκ-
οδό Φιλελλήνων. Μετά το πέρας της νεκρώσιμης ακο- Χούντα ο Συνταγματάρχης Κων/νος Μπουζάκης. Το παίδευσης του Υ.Ε.Ν. και πεισματικά απέφευγαν να εκ-
λουθίας, η νεκρώσιμη πομπή ακολούθησε τη δια- άτομο αυτό φοβόταν τα αεροπορικά ταξίδια, τα οποία δώσουν τη σχετική απόφαση. Αξίζει να αναφερθεί το
δρομή: οδός Μητροπόλεως, πλατεία Συντάγματος, και απέφευγε. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του και πρωτόγνωρο και πρωτάκουστο, το Υπουργείο Γεωρ-
οδός Φιλελλήνων, Λεωφόρος Συγγρού, κατευθυνό- μετά το πέρας ποδοσφαιρικού αγώνα που παρακο- γίας με το αρ. πρωτ. 319738/26-10-1984 έγγραφο του
μενη προς το Α’ νεκροταφείο Αθηνών. Μόλις η νε- λούθησε στη Βόρεια Ελλάδα, κατά την επιστροφή του να υποδεικνύει στο Υ.Ε.Ν. ότι έπρεπε να εκδώσει την
κροφόρα εισήλθε από την οδό Φιλελλήνων στη οδικώς στην Αθήνα σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα. προαναφερόμενη απόφαση επαναφοράς μου στην
Λεωφόρο Συγγρού, εμφανίστηκαν από το πουθενά • Αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ολυμ- Υπηρεσία, δηλαδή το αυτονόητο. Θα ήταν παράλειψη
περίπου 20 στρατιώτες και σχημάτισαν κλοιό, εμποδί- πιακού είχε τοποθετηθεί από τη Χούντα ο Αντισυνταγ- να μην αναφέρω ότι ο Πλωτάρχης του Λιμενικού Σώ-
ζοντας τοιουτοτρόπως το πλήθος που ακολουθούσε ματάρχης Δημήτριος Παπαποστόλου, ο οποίος ματος Πουλημένος Α., που υπηρετούσε τότε στη Δι-
να εισέλθει στη Λεωφόρο Συγγρού! Προπορευόταν καθόταν στον πάγκο μαζί με τους αναπληρωματικούς εύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης του Υ.Ε.Ν., ήταν ο
λοιπόν η νεκροφόρα αποκομμένη από τον κόσμο! ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. μοναδικός αξιωματικός που παρόλο άγνωστος μου,
• Όταν επεκράτησαν οι πραξικοπηματίες, Δήμαρχος • Τα χρόνια εκείνα που δεν υπήρχε τηλεόραση έπρεπε μου συμπαραστάθηκε και ενδιαφέρθηκε για την πε-
Χίου ήταν ο δικηγόρος Σωκράτης Χέλιος. Κάποιο πρωί κανείς να πάει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει κά- ρίπτωση μου. Του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ!
εμφανίστηκε στα γραφεία της εταιρείας «Μιχαλινός» ποιον ποδοσφαιρικό αγώνα. Όταν δε ο αγώνας ήταν Κατά πληροφορίες, λίγο αργότερα, αποστρατεύτηκε
στον Πειραιά κρατώντας ένα μπλοκάκι και ήθελε να σημαντικός, η εξασφάλιση εισιτηρίου ήταν πολύ δύ- τη αιτήσει του, γεγονός που ουδόλως με εξέπληξε. Τε-
κόψει απόδειξη 3.000 δρχ. με το αιτιολογικό για να αν- σκολη. Θυμάμαι, λοιπόν, ότι πριν από έναν τέτοιο ση- λικά το θέμα τακτοποιήθηκε μετά εξαετίας, έπειτα από
τιμετωπιστούν τα έξοδα δεξίωσης που δόθηκε προς μαντικό παιχνίδι, το 1968, είχα στηθεί περίπου επί ενέργειες του μακαρίτη βουλευτή Χίου, Αθανάσιου
Δραττόμενοι της ευκαιρίας παραθέτουμε κατωτέρω το τιμήν του πραξικοπηματία Στυλ. Πατακού κατά την τρίωρο έξω από τα εκδοτήρια στου Σταδίου Καραϊ- Βαρίνου, με την έκδοση του με αρ. πρωτ.
ιστορικό πόνημα του Μιχαήλ Αλεξ. Ξυλοπόδη «Σκόρ- επίσκεψη του στη Χίο. Ο διευθυντής και διευθύνων σκάκη, στον Πειραιά, για να αγοράσω ένα εισιτήριο. 4311.2/142/89-09 Οκτωβρίου 1989 εγγράφου του
πιες αναμνήσεις από την επταετία με την Δημοκρατία σύμβουλος της εταιρείας, μακαρίτης Νίκος Μίχαλος, Ήμουν στην κεφαλή της ουράς, όπου ξάφνου εμφα- ΥΕΝ, υπογεγραμμένου από τον Διευθυντή Σπουδών
στο γύψο». ένας Άγιος άνθρωπος στον οποίο απευθύνθηκε, του νίζονται από το πουθενά 4-5 υπαξιωματικοί του Στρα- Γεώργιο Μαργέτη (ΠΕ - Α'), όπου αναφέρεται ότι επα-
Σκόρπιες αναμνήσεις από την επταετία με τη Δημοκρα- είπε να συναντηθούν προς τούτο στο γραφείο της τού Ξηράς και αρχίζουν, δήθεν, να συνομιλούν νέρχομαι στην Υπηρεσία ως μηδέποτε απομακρυνθείς
τία στο γύψο Χίου, όπου θα μετέβαινε λίαν συντόμως, γνωρίζοντας μεταξύ τους σε κύκλο, δίπλα από την κεφαλή της (ΦΕΚ 210/28.9.89 Τεύχος Γ΄). Δυστυχώς απαιτήθηκαν
• Με αφορμή την 21η Απριλίου 1967 ο Μιχ. Ξυλοπό- ότι κάτι τέτοιο δεν επρόκειτο να συμβεί, και έτσι ο Δή- ουράς. Τότε ρώτησα ένα χωροφύλακα, υπεύθυνο της έξι ολόκληρα χρόνια ανείπωτης ταλαιπωρίας για να
δης ανασύρει στη μνήμη του προσωπικές περιπέτειες, μαρχος αποχώρησε άπρακτος! τήρησης της τάξης της σειράς προτεραιότητας «εδώ θα ολοκληρωθεί μια διαδικασία που μπορούσε και
ποδοσφαιρικά γεγονότα και ευτράπελες καταστάσεις • Οι πραξικοπηματίες κυκλοφόρησαν και χουντικά μείνουν, δεν θα μπουν στη σειρά;» Και η απάντηση έπρεπε να έχει περατωθεί αυθημερόν!
από μια περίοδο βιασμού της Δημοκρατίας. κέρματα. του χωροφύλακα: «έχουμε εντολή να εξυπηρετούμε
• Υπήρχε απόφαση οι Χουντικοί να ενταφιάζονται σε τις ένοπλες δυνάμεις». Έτσι οι υπαξιωματικοί ήταν οι ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΗΡΩΑ
εμφανή σημεία στα νεκροταφεία. πρώτοι που αγόρασαν εισιτήρια, παρότι ήλθαν περί- Ως επίσης παραθέτουμε την με Αρ. Πρωτ. 32257/02-
• Με πρωτοβουλία του πραξικοπηματία Στυλ. Πατα- που τρεις ώρες μετά από εμένα και δεν περίμεναν πε- 09-2019 αίτηση του προς τον Δήμαρχο Χίου, κ. Στα-
κού εορτάζετο η πολεμική αρετή των Ελλήνων επί ένα ρισσότερο από πέντε λεπτά της ώρας. μάτη Κάρμαντζη, με θέμα "Ονοματοδοσία πλατείας ή
έτος. • * Την περίοδο της δικτατορίας στην ποδοσφαιρική έστω οδού ή πεζόδρομου στη μνήμη του αποβιώσαν-
• Το περίφημο “slogan” «Ελλάς Ελλήνων Χριστια- ομάδα του Ολυμπιακού αγωνίζονταν ο Ελληνογάλ- τος την Πρωτομαγιά του 1976, ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝ-
νών» του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου, γραμ- λος ποδοσφαιριστής Ρομαίν Αργυρούδης. Αυτός ο ΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ". Κατωτέρω παραθέτουμε την εν
μένο με κεφαλαία γράμματα σε πινακίδες, δέσποζε σε ποδοσφαιριστής κάποτε μετέβη στη Γαλλία για ολι- λόγω αίτηση.
καίρια σημεία. Ο μακαρίτης Γεώργιος Παπανδρέου, γοήμερη παραμονή. Επειδή κατά την εκεί παραμονή
σχολιάζοντας το, το γελοιοποίησε προσθέτοντας τη του, ερωτηθείς από δημοσιογράφους, έκανε δηλώ-
φράση «καθολικά διαμαρτυρoμένων». σεις που αφορούσαν την κατάσταση στην Ελλάδα, η
• Από την 21 Απριλίου, 1967, που εγκαταστάθηκαν Χούντα του απαγόρευσε να επιστρέψει. Έτσι ο Ολυμ-
οι δικτάτορες, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέκοψε τη χορή- πιακός - και κατ’ επέκταση το ελληνικό ποδόσφαιρο -
Πέρασε μισός και πλέον αιώνας από τότε που η γηση της σημαντικής ετήσιας οικονομικής βοήθειας στερήθηκε των υπηρεσιών ενός έξοχου ποδοσφαιρι-
Χούντα των «Απριλιανών Εθνοσωτήρων» κατέλαβε που χορηγούσε στην Ελλάδα για να μπορέσει να γίνει στή.
την εξουσία, καταλύοντας τη Δημοκρατία, προτάσ- πλήρες μέλος της Ε.Ο.Κ.. Έτσι για επτά χρόνια η Ελ- • Ο χουντικός Στυλιανός Πατακός παρακολουθούσε
σοντας τα τανκς για να επικρατήσει η… επανάσταση. λάδα έχανε αυτή την οικονομική ενίσχυση επειδή δεν επίσημο αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ ΠΑΟ- Ολυμ-
Η παραμονή στην εξουσία των πραξικοπηματιών είχε δημοκρατική διακυβέρνηση. (πηγή πληροφόρη- πιακού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας το
διήρκεσε μία εφιαλτική επταετία, κατά την οποία ο ελ- σης περιοδικό ΤΙΜΕ). 1968. Κάποια στιγμή, χωρίς να συντρέχει λόγος, διέ-
ληνικός λαός υφίστατο παντοειδή καταπίεση. • Ο «ακροατής» (Αθανάσιος Κανελλόπουλος) με κα- κοψε τον αγώνα, κάλεσε τον ποδοσφαιριστή του
Αυστηρότατη λογοκρισία είχε επιβληθεί στα Μέσα θημερινές δημοσιεύσεις στο «ΒΗΜΑ» (28.04.1972- Ολυμπιακού Γιώργο Σιδέρη και του σύστησε να αγω-
Μαζικής Ενημέρωσης, που με την άσκηση συνεχούς 16.11. 1973) στη στήλη «Αντίλαλοι» διακωμωδούσε νίζονται ηρεμότερα.
προπαγάνδας αποσκοπούσαν και επεδίωκαν την και καυτηρίαζε τόσο το «αδιάβλητο» δημοψήφισμα • «Κάθε πόλη και γήπεδο, κάθε χωριό και γυμναστή-
πλύση εγκεφάλου των πολιτών. Το δικτατορικό κα- του 92% της 29.09.1968 για το Σύνταγμα όσο και την ριο» ήταν το “motto” του «αναμορφωτή» του αθλη-
θεστώς απαγόρευσε τις διαδηλώσεις, την κυκλοφορία αναγκαιότητα της Συμβουλευτικής Επιτροπής της τισμού, χουντικού συνταγματάρχη Κων/νου
ορισμένων εφημερίδων και την ελευθερία έκφρασης. Χούντας, όσο γίνεται πιο συγκεκαλυμμένα λόγω της Ασλανίδη.
Η τρομοκρατία σε όλο της το μεγαλείο, ελπίζοντας ότι υφισταμένης λογοκρισίας, με την ζηλευτή τέχνη της • Ο τελικός αγώνας ποδοσφαίρου Κυπέλλου Ελλά-
τοιουτοτρόπως θα διαιωνίζετο η παραμονή του στην γραφής που τον διέκρινε. δας μεταξύ Παναθηναϊκού- Ολυμπιακού που διε-
εξουσία. • Το α) «Από σήμερον και μέχρι νεωτέρας διαταγής» ξήχθη στο στάδιο Γεώργιος Καραισκάκης, στις 9
Το τέλος της σκοτεινής επταετίας των Συνταγματαρχών και β) «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» καθημερινά Ιουλίου 1969, παίχτηκε «στα ζάρια». Η Χούντα απο-
έληξε άδοξα το 1974, μετά την απόπειρα δολοφονίας μας υπενθύμιζαν τη… δημοκρατικότητα του τυραννι- φάσισε σε περίπτωση ισοπαλίας «να στρίψουν τη δε-
Σελίδα 14 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ - Χωριό Κακοπετριά Το Κεντρί


Ο "Παράδεισος" είναι εδώ…. Επιμέλεια: Μαρία Κόρμαλου-Κυδώνη

Ναι, μην ζητάτε παραδείσους και μαγικά τοπία …


στους ουρανούς. Ο παράδεισος είναι στην γή, στην Οι πρώτες κινήσεις που
Κύπρο και στο χωριό Κακοπετριά που βρίσκεται
στην κοιλάδα της Σολέας, στις παρυφές της οροσει- πρέπει να κάνει μία γυναίκα
που έχει πέσει θύμα βίας
ράς του Τροόδους. Η Κακοπετριά είναι κτισμένη σε
υψόμετρο 667 μέτρων κατά μήκος του ποταμού Καρ-
κώτη, 63 χιλιόμετρα από την πόλη της Λευκωσίας και
52 χιλιόμετρα από την πόλη της Λεμεσού.
Οι εκδοχές για την ετυμολογία του ονόματος της
πολλές όμως εγώ επέλεξα δύο από τις πιο αξιόπιστες.
Ήταν ένας άντρας που είχε δυο παιδιά, τον Πανα-
γιώτη και τον Πέτρο. Ο Παναγιώτης ήταν καλός και ο
Πέτρος κακός. Ο Παναγιώτης πήγε σε μια περιοχή,
αφού τσακώθηκε με τον αδελφό του, και το χωριό
που έμεινε ονομάστηκε Καλοπαναγιώτης. Ο Πέτρος
έμεινε στο χωριό, που ονομάστηκε Κακοπετριά
επειδή έμεινε ο κακός Πέτρος. Υπάρχει μια παραλ-
λαγή της εκδοχής αυτής που λέει ότι ήταν κάποιος
άρχοντας της Μαραθάσας που είχε τρεις γιους, το
Νίκο, τον Παναγιώτη και τον Πετρή. Ο Πετρής, ο πιο
μικρός, ήταν πολύ ζωηρός, άτακτος, νευρικός και Καμπάνια ενημέρωσης για την κακοποίηση των
τόσο ανυπόφορος που τα άλλα αδέλφια του τον γυναικών με κεντρικό μήνυμα «η γνώση είναι
είχαν βαρεθεί. Έτσι ο πατέρας αναγκάστηκε να τον ασπίδα», διοργανώνει για πέμπτη συνεχόμενη
στείλει στην άλλη πλευρά του βουνού να ζήσει. χρονιά η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία (ΕΙΕ),
Έφτασε ο Πετρής στην περιοχή του παλιού χωριού. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξά-
Ήταν ο πρώτος οικιστής. Από το όνομα Πετρής και το κακός το χωριό πήρε το όνομα Κακοπετριά… λειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον, το πλούσιο πράσινο, τα δροσερά και γάργαρα νερά, η αρχαία λαϊκή κληρονομιά που Έως τις 2 Δεκεμβρίου, οι συνεργαζόμενες ιατρο-
μπορεί να την θαυμάσει κάποιος αν επισκεφτεί την περιοχή της Παλιάς Κακοπετριάς και οι αρχαίες βυζαντινές εκκλησίες, δικαστικές δομές προσφέρουν ενημέρωση σε
όπως το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου της Στέγης, το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Περαχωρίτη, η αρχαία εκκλησία όσες γυναίκες αισθάνονται ότι το έχουν ανάγκη.
της Παναγίας της Θεοτόκου, η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, ο παραδοσιακός Μύλος, είναι μερικά από τα μο- Η συγκεκριμένη δράση προσφέρεται σε όλες τις
ναδικά αξιοθέατα που μπορεί κάποιος να θαυμάσει στην κοινότητα. δομές που συμμετέχουν στην καμπάνια και είναι
Τα λόγια όμως είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν την ομορφιά αυτού του ευλογημένου από το Θεό επίγειου παρα- δωρεάν και στα συνεργαζόμενα ιδιωτικά ιατροδι-
δείσου γιαυτό και σας παραπέμπω στο φωτογραφικό υλικό από το παλιό χωριό, την πλατεία , το καταπράσινο περιβάλλον καστικά ιατρεία. Οι συνεργαζόμενες ιατροδικαστι-
και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Στέγης για την οποία κι αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε τις σχετικές πληροφορίες . κές δομές είναι αναρτημένες στον ιστότοπο της
….Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης είναι μια από τις εννέα εκκλησίες του Τροόδους που αποτελούν παγκόσμια πολιτιστική Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας.
κληρονομιά της Unesco με τίτλο «Τοιχογραφημένοι ναοί στην περιοχή του όρους Τρόοδος». Ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Ποιες είναι, όμως, οι πρώτες κινήσεις που πρέπει
Κληρονομιάς της UNESCO, κυρίως για τις τοιχογραφίες που καλύπτουν το εσωτερικό της και οι οποίες αποτελούν εξαίρετα να κάνει μία γυναίκα που έχει πέσει θύμα βίας;
δείγματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής μνημειακής ζωγραφικής. Κατά την περιγραφή του Μπάρσκι (Ιούλιος 1735), η μονή Σε περίπτωση ξυλοδαρμού, η διαδικασία που
«έχει ένα πολύ παλαιόν ναόν ωραίας αρχιτεκτονικής μετά τρούλου, ο οποίος είναι αόρατος εκ των έξω, διότι ο όλος ναός μπορεί να ακολουθήσει μία γυναίκα είναι είτε να
είναι κεκαλυμμένος διά μεγάλης [δευτέρας] ξυλίνης στέγης μετά κεράμων, ένεκεν της χιόνος και των πάγων». υποβάλει άμεσα μήνυση εναντίον του δράστη είτε
Ο ναός με κεραμοπλαστικό διάκοσμο, ανήκει στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο και χρονολογείται να εκμεταλλευτεί το τρίμηνο περιθώριο που έχει
στο πρώτο μισό του 11ου αιώνα. Ο νάρθηκας προστέθηκε στις αρχές του 12ου αιώνα, και η δίρριχτη στέγη, απ’ όπου και η
δικαίωμα από το νόμο. Στην περίπτωση που υπο-
προσωνυμία «της Στέγης», χρονολογείται στα τέλη του 12ου ή στις αρχές του 13ου αιώνα. Διασώζονται θαυμαστής τέχνης
βάλει άμεσα μήνυση θα λάβει από το κατά τόπους
τοιχογραφίες.
αστυνομικό τμήμα εντολή ιατροδικαστικής εξέτα-
Μία ανάρτηση στο χρονολόγιο του φίλου χρήστη Χαράλαμπου Ιακώβου,Κύπριου με καταγωγή την Κακοπετριά και θέμα
σης και σε αυτή την περίπτωση η εξέταση είναι εν-
της ανάρτησης του… τα γαϊδούρια της Κύπρου (μεταφορική έννοια) και η εκπληκτική παρουσιαζόμενη φωτογραφία με τα
τελώς δωρεάν και πραγματοποιείται στην
μικρά αγοράκια στον γαιδουράκο υπήρξαν η αφορμή για την συγγραφή αυτού του άρθρου.
Ευχαριστώ θερμά τον Κύπριο επιστήμονα, ακτιβιστή και φυσιολάτρη Χαράλαμπο Ιακώβου για την άδεια αναδημοσίευσης πλησιέστερη δημόσια ιατροδικαστική δομή. Στην
της φωτογραφίας του με τα δύο μικρά παιδιά στον γαιδουράκο την οποία θα χρησιμοποιήσω κι αλλού. περίπτωση που η γυναίκα επιθυμεί να εκμεταλ-
Κακοπετριά, νερά, ποτάμι, πλατάνια, παλιό χωριό, νέος οικισμός και περίπου 1274 κάτοικοι που…. μας περιμένουν . Πάμε λευτεί το χρονικό περιθώριο του τριμήνου, τότε
με γαϊδουράκι; θα πρέπει να επισκεφθεί ιατροδικαστικό ιατρείο
Πηγή: Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια Α. Παυλίδη. για την πιστοποίηση των τραυμάτων και τη σύν-
ταξη της σχετικής έκθεσης.
Τασσώ Γαΐλα Από την ΕΙΕ τονίζεται ότι «ο ιατροδικαστής είναι ο
Αρθρογράφος-Ερευνήτρια μόνος ειδικός γιατρός που έχει την κατάλληλη εκ-
παίδευση και εμπειρία για την πιστοποίηση των
σωματικών βλαβών. Οποιαδήποτε εξέταση από
άλλον ιατρό είναι εύκολο να αμφισβητηθεί κατά
τη δικαστική διαδικασία. Επιπλέον, κρίνονται
άστοχες ορισμένες ενέργειες, όπως η φωτογρά-
φιση των τραυμάτων, καθώς τέτοιες πράξεις δεν
έχουν αποδεικτική επιστημονική αξία».
Σε περίπτωση βιασμού, είναι σημαντικό η γυναίκα
να επισκεφθεί έναν ιατροδικαστή το συντομότερο
δυνατό. Ειδικά στις περιπτώσεις σεξουαλικής κα-
κοποίησης, ο χρόνος, δυστυχώς, δεν είναι σύμ-
μαχος των θυμάτων. Αν μία γυναίκα προσφύγει
άμεσα σε έναν ιατροδικαστή, είναι δυνατό, πέρα
από την ορθή πιστοποίηση του βιασμού, να πραγ-
ματοποιηθούν και εργαστηριακές εξετάσεις, οι
οποίες είναι δυνατόν να ταυτοποιήσουν το δρά-
στη. Είναι σημαντικό οι γυναίκες να γνωρίζουν ότι
σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μην πραγμα-
τοποιήσουν λουτρό πριν από την επίσκεψή τους
στον ιατροδικαστή, ενώ θα πρέπει να αφαιρέσουν
τα ρούχα και τα εσώρουχα που φορούσαν και να
τα τοποθετήσουν σε μία καθαρή, κατά προτίμηση,
χάρτινη σακούλα.
Λευκωνιά (ΟΑΕΔ), 82100 Χίος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τηλ:(+30)22710 83129, email: argochios01@gmail.com
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 15

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η «Κιβωτός του Κόσμου» απαντά Με το μελάνι


στη μήνυση για τα περί ...ρατσισμού της ...Σουπιάς
Με ανακοίνωση της, η οργά-
νωση που έχει έμπρακτα απο-
δείξει το κοινωνικό της έργο για Παγκόσμια διάκριση για την
τα παιδιά όλου του κόσμου,
χωρίς διακρίσεις θρησκείας και
χρώματος απαντά στην μήνυση
Ελλάδα στην Ολυμπιάδα
που κατατέθηκε εναντίον της.
Η Κιβωτός του Κόσμου με
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
αφορμή δημοσιεύματα που
διαστρεβλώνουν τις θέσεις της
και παρουσιάζουν μια διαφορε-
τική πραγματικότητα για τις δρά-
σεις της, ενημερώνει αυτούς οι
οποίοι τυγχάνει να μην γνωρί-
ζουν το έργο της για τα εξής:
1. Η Κιβωτός του Κόσμου,
στις δομές φιλοξενίας ανηλίκων
έχει πρωταρχικό κριτήριο και
νομική ευθύνη, την ασφάλεια
των παιδιών, τόσο αυτών που Την καλύτερη επίδοση, μαζί με τη Ρωσία, είχε η
απομακρύνθηκαν από το περι- Ελλάδα στη φετινή Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομ-
βάλλον τους, για να προστατευτούν, με την εντολή του εισαγγελέα, όσο και των ανηλίκων και ασυνόδευτων προσφυγό- ποτικής WRO 2019, που πραγματοποιήθηκε στο
πουλων, των οποίων η ασφάλεια, αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για οποιαδήποτε δράση ή ανακοίνωση στις οποίες Γκιόρ της Ουγγαρίας.
προβαίνει. Η Ελλάδα συμμετείχε στον παγκόσμιο τελικό της
2. Η Δομή του Παιδικού Χωριού της Χίου, στην οποία αναφέρονται τα δημοσιεύματα, έχει φιλοξενήσει περισσότερους Ολυμπιάδας με δέκα ομάδες, αποτελούμενες συνο-
από 200 ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες, και τούτο το έπραξε κατά την αρχική περίοδο των έντονων
λικά από εικοσιοκτώ μαθητές και η ελληνική απο-
προσφυγικών ροών (έτη 2015-17), όταν είχε μόλις ενσκήψει το πρόβλημα της φιλοξενίας των ανήλικων προσφυγόπουλων,
στολή κατάφερε να επιστρέψει με τέσσερα
και μάλιστα αυτοβούλως χωρίς να επιδιώξει οποιαδήποτε δημοσιότητα και χωρίς να λάβει την παραμικρή βοήθεια.
μετάλλια -τρία αργυρά, ένα χάλκινο- και τρεις δια-
3. Η επίμαχη επιστολή, κατετέθη προς τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία
κρίσεις (τέταρτη, έβδομη και ένατη θέση). Πρόκει-
των ανήλικων ευπαθών ομάδων που φιλοξενεί. Κάποιες μεμονωμένες λέξεις και φράσεις των επίμαχων επιστολών, οι οποίες
ται για μία παγκόσμια διάκριση με ιδιαίτερη
αναπαράγονται και δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις, έχουν μοναδικό στόχο να καταδείξουν στις αρμόδιες αρχές την
ένταση του προβλήματος και να τονίσουν τους υπαρκτούς κινδύνους που εγκυμονούν οι αποφάσεις τους.
σημασία, αφού στη διοργάνωση συμμετείχαν 423
4. Λόγω ακριβώς της επικέντρωσης μας στο κοινωφελές έργο μας, δεν έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε και
ομάδες από 73 χώρες.
να απαντούμε άμεσα σε δημοσιεύματα, διότι μοναδικό μέλημα μας είναι η καθημερινή φροντίδα των παιδιών μας και των Το φετινό θέμα της Ολυμπιάδας ήταν οι Έξυπνες
οικογενειών που στηρίζουμε. Πόλεις (Smart Cities) και έτσι, οι προκλήσεις που
5. Η επίμαχη επιστολή, συντάχθηκε και προσυπογράφηκε από την διοίκηση της Κιβωτού του Κόσμου Αιγαίου Νικόλαο είχαν να αντιμετωπίσουν οι διαγωνιζόμενοι αφορού-
Τάγαρη (διευθυντή) και Έλλη Παπαϊωάννου (εθελόντρια, διοικητικό στέλεχος) που έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των σαν καινοτόμες ιδέες και ρομποτικές κατασκευές
ανηλίκων που φιλοξενούνται στην δομή της και όχι από τον πατέρα Αντώνιο προσωπικά. που μπορούν να συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση
των πόλεων του μέλλοντος.
Η διοίκηση της Κιβωτού του Κόσμου Μία από τις κατασκευές που έφεραν την Ελλάδα
στο βάθρο και τη δεύτερη θέση, ήταν εκείνη τριών
κοριτσιών από την Πάτρα: της Εύας Λαμπροπού-
λου, της Μαρίας Παναγοπούλου και της Μαρίας
Στεφανίδη. Πρόκειται για μία κατασκευή, που με

Δρομολόγια πλοίων τη βοήθεια GPS και πάνελ ηλιακής ενέργειας μπο-


ρεί να κινείται αυτόνομα στην πόλη. Είναι εξοπλι-
σμένη με κάμερα, η οποία χάρη στους κατάλληλους
αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να εξά-
γει συναισθήματα. Έτσι, το ρομπότ μπορεί να κι-
νείται μόνο του στην πόλη και να «καταλαβαίνει» τα
συναισθήματα των ανθρώπων γύρω του. Εάν αντι-
ληφθεί ότι κάποιος βιώνει συναισθήματα, όπως για
παράδειγμα πόνο ή φόβο, ξεκινά να συνομιλεί μαζί
του, ώστε να καταγράψει δεδομένα και, εάν χρει-
αστεί, να ενημερώσει σε πραγματικό χρόνο τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα ένα
νοσοκομείο.
«Η κατασκευή βασίζεται σε τεχνολογίες και ιδέες
που ήδη υπάρχουν για τις έξυπνες πόλεις, όπως
είναι οι αισθητήρες ή η αυτόνομη κίνηση, αλλά το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης κατα-
σκευής, είναι ότι υπάρχει Τεχνητή Νοημοσύνη και
όραση και ομιλία», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προπο-
νητής των κοριτσιών και επιστημονικός υπεύθυνος
του STEM Educadion στην Πάτρα, Παναγιώτης
Βέρρας.
Τι σημαίνει όμως «εκπαιδευτική ρομποτική»;
«Πρόκειται για την εκμάθηση των φυσικών επι-
στημών, με τη βοήθεια της κατασκευής ρομπότ, με
κομμάτια Lego, πιο εξελιγμένα από αυτά που
έχουμε συνηθίσει, με μοτέρ και αισθητήρες», εξηγεί
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φίλος.
Το σημαντικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι από
τη μία τα παιδιά κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν
να δουλεύουν σε ομάδες, αλλά και το ότι παίζοντας,
μαθαίνουν. «Είναι μία πολύ καλή εισαγωγή τα εκ-
παιδευτικά lego, γιατί είναι στη λογική του 'παίζω
και μαθαίνω'. Το παιδί νομίζει ότι παίζει, αλλά στην
ουσία μαθαίνει», συμπληρώνει.
Σελίδα 16 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Μπορεί να πάθω διαβήτη;


Ο διαβήτης έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αυτός μας απασχολήσει στο να τον διαχειριστούμε καλύτερα.
ως μία επιδημία που υπολογίζεται ότι το 2035 θα φθάσει να απα- Η άσκηση
σχολεί τουλάχιστον 600 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον Μετα-ανάλυση που έγινε από τα βρετανικά Πανεπιστήμια UCL και
κόσμο. Οι αιτίες είναι διάφορες και ποικίλες και έχουν να κάνουν με Cambridge έδειξε ότι η σωματική άσκηση, ακόμη και αν είναι λίγη,
τις συνήθειές μας και τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Παράγοντες όπως μειώνει τον κίνδυνο να αναπτύξουμε διαβήτη τύπου 2. Μάλιστα,
είναι η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, η κακή διατροφή συμβάλ- φάνηκε ότι όταν αφιερώνουμε στη γυμναστική 2,5 ώρες την εβδο-
λουν στην εμφάνιση του διαβήτη. Βέβαια, το αν θα πάθει κάποιος μάδα μειώνουμε κατά 26% τον κίνδυνο να εμφανίσουμε διαβήτη.
διαβήτη εξαρτάται και από άλλα ζητήματα, όπως είναι για παρά- Όταν μάλιστα γυμναζόμαστε καθημερινά μειώνουμε μέχρι 40% την
δειγμα η κληρονομικότητα ή άλλοι γενετικοί παράγοντες. Εύλογο πιθανότητα να πάθουμε σάκχαρο.
είναι, διαβάζοντας τα παραπάνω, να αναρωτιόμαστε αν ανήκουμε Το βάρος μας
κι εμείς οι ίδιοι σε αυτούς τους μελλοντικούς διαβητικούς και επίσης, Όσο πιο χαμηλό και ελεγμένο είναι το βάρος μας τόσο μικρότερες
ακόμη και αν έχουμε πιθανότητες να νοσήσουμε, αν μπορούμε να είναι οι πιθανότητες να μας απασχολήσει ο διαβήτης τύπου 2. Η πα-
κάνουμε κάτι για να αναστρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. χυσαρκία αυξάνει την πιθανότητα να πάθουμε διαβήτη και από την
Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο άλλη πλευρά όταν χάνουμε βάρος μπορούμε να ρυθμίσουμε κα-
Αν θέλουμε να ανακαλύψουμε πόσο πιθανό είναι να εμφανίσουμε λύτερα το σάκχαρό μας.
διαβήτη τύπου 2 κάποια στιγμή στη ζωή μας θα μας βοηθήσει το να Οι τιμές των άλλων παραγόντων κινδύνου
απαντήσουμε με ένα «ναι» ή με ένα «όχι» στις παρακάτω ερωτή- Χρειάζεται δηλαδή να ελέγχουμε τις τιμές της αρτηριακής μας πίεσης
σεις-φράσεις. Η καθεμία από τις προτάσεις που ακολουθούν περι- αλλά και των λιπιδίων στις εξετάσεις αίματός μας. Έτσι, θα πρέπει να
γράφει έναν παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση διαβήτη τύπου νηστεία τουλάχιστον 8 ωρών) παρουσιάστηκε μία αυξημένη τιμή είναι όλες αυτές οι τιμές μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια και κάτω
2, κάποιοι εκ των οποίων είναι αναστρέψιμοι και κάποιοι όχι. σακχάρου. από τα όρια που θέτουν οι διεθνείς οργανισμοί υγείας ως ασφαλή.
* Είμαι μεγαλύτερος-η από 45 με 50 ετών. – Έχω διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη (IGT, Impaired Glucose Tol- Αν έχουμε υψηλές τιμές σε αυτές τις εξετάσεις χρειάζεται να λάβουμε
* Είμαι γυναίκα και γέννησα παιδί 4 κιλά ή και βαρύτερο. erance), που περιγράφει μία κατάσταση όπου το σάκχαρο είναι υψη- ειδική αγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μας.
* Παίρνω για χρόνια κορτιζόνη ως φαρμακευτική αγωγή ή άλλα λότερο από 140 mg/dl, αλλά χαμηλότερο από 200 mg/dl στην Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουμε
φάρμακα που αυξάνουν τη γλυκόζη αίματος (π.χ. αντιψυχωσικά). εξέταση ανοχής γλυκόζης. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αμελούμε να ελέγχουμε τις
* Έχω έναν ή περισσότερους κοντινούς συγγενείς, μητέρα, πατέρα, – Είμαι γυναίκα και έπαθα διαβήτη κύησης. τιμές του σακχάρου μας σε τακτά χρονικά διαστήματα στο μικροβιο-
παππού, γιαγιά, αδελφό/ή, θείο/α, παιδί που έπασχε ή πάσχει από Τι μπορούμε να κάνουμε για να τον αποτρέψουμε λογικό εργαστήριο (πρωινό σάκχαρο μετά από τουλάχιστον 8 ώρες
διαβήτη τύπου 2. Όλοι οι ειδικοί που ασχολούνται με την διαβήτη θα μας διαβεβαι- νηστείας), ανάλογα και με τις συστάσεις του γιατρού μας. Αν η τιμή
* Έχω δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερο από 30. ώσουν ότι τόσο το αν θα εμφανίσουμε σάκχαρο αλλά και το πώς του σακχάρου νηστείας είναι φυσιολογική χρειάζεται να την επανα-
* Δεν γυμνάζομαι καθόλου, κάνω δηλαδή καθιστική ζωή και δου- θα διαχειριστούμε την ασθένειά μας και πόσο θα μας επηρεάσει τε- λαμβάνουμε κάθε 3 χρόνια.
λειά γραφείου. λικά έχει να κάνει πάρα πολύ με τις συνήθειές μας αλλά και με το Εάν η γλυκόζη νηστείας είναι φυσιολογική αλλά η υποψία για την
* Η περίμετρος της μέσης μου είναι μεγαλύτερη από 88 εκατοστά πώς θα χειριστούμε τη νόσο αν προκύψει. ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη είναι ισχυρή ή η τιμή του σακχάρου
(για τις γυναίκες) ή από 102 εκατοστά (για τους άνδρες). Τι περνάει από το χέρι μας: είναι αυξημένη μεταγευματικά (>140 mg/dl) ή οι τιμές του πρωινού
* Είμαι γυναίκα και έχω σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Η διατροφή μας σακχάρου (γλυκόζη νηστείας) είναι διαταραγμένες, τότε θα πρέπει
* Έχω ιστορικό υπέρτασης, καρδιακής νόσου ή δυσλιπιδαιμίας. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι μία προσεγμένη δίαιτα που βασίζεται να γίνει έλεγχος με δίωρη καμπύλη γλυκόζης 7 (παίρνοντας 5 γρ.
* Έχω εμφανίσει διαβήτη κάποια φορά, ακόμη και αν μετά υποχώ- στις αρχές της μεσογειακής διατροφής, που περιλαμβάνει πολλά γλυκόζης) ώστε να διαγνώσουμε την τυχόν ύπαρξη διαταραγμένης
ρησε ή δεν ξαναεμφανίστηκε. Για παράδειγμα: φρούτα, λαχανικά, σαλάτες, χόρτα, ψάρια, σύνθετους υδατάνθρα- ανοχής στη γλυκόζη (IGT, Impaired Glucose Tolerance) ή και σακ-
– Μετά από μία εγχείρηση ή μία μεγάλη λοίμωξη, όπου χρειάστηκε κες, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς και λίγο κρέας, γλυκά και κακής χαρώδους διαβήτη.
να νοσηλευθώ. ποιότητας λιπαρά, βοηθά τόσο στην απομάκρυνση της πιθανότητας Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τη δρα Ράνια Ζαχαροπούλου, πα-
– Σε κάποια τυχαία εξέταση (πρωινή μέτρηση σακχάρου μετά από να εμφανίσουμε διαβήτη τύπου 2 αλλά και στην περίπτωση που θολόγο με εξειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη.

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Ο Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ Ώρες ιατρείου: Ιατρείου: 22710 23610 Νοσοκομείο Πατρών, Ρίου Εθνικό Καποδιστριακό
Καθημερινά πρωϊ: 09.00-13.00 22710 43301 Δέχεται καθημερινά κατόπιν *** Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μπιλιράκης Μ. Λεωνίδας Απόγευμα: 18.00-20.30 Λογιστηρίου: 22710 22487 ραντεβού: 694 740 7076 Δρ. Καραμούζος Ε. Ανδρέας Ερμοφάντους 6, Χίος
Ιατρός Ακτινολόγος πλην Τετάρτης fax: 22710 23610 Συνεργάτης Κλινικής Ειδικός Ορθοδοντικός Καθημερινά πρωί 08:30 - 14:00
Μαρτύρων 5 Σάββατο με ραντεβού "ΕΛΕΥΘΩ" DDS, MS Ortho, Dr Dent Απόγευμα δέχεται με ραντεβού
Τηλ.:2271023055 ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ Γ. ΒΕΡΙΤΗ 49, ΒΑΡΒΑΣΙ - ΧΙΟΣ Διδάκτωρ Ορθοδοντικής Τηλ.: 22710 25010, Κιν.: 6947120150
Τηλ./Φαξ: 2271301041
Φαξ:2271023553 ΤΗΛ. 22710 29777, Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης E-mail:
Κιν.6974818639 Δρ. Καρατζάνος Χ. Παναγιώτης 22710 29888, 22710 43888
Κιν.:6944245857 Πολυτεχνείου 31, 3ος όροφος dre.m.fragkomichalos@gmail.com
E-mail: nipa_75@hotmail.com Επιστημονικός Υπεύθυνος E-mail: katerinakozikopoulou
E-mail:leonbil1972@yahoo.gr Δέχεται με ραντεβού
*** Διδάκτωρ Παθολογίας @hotmail.com Τηλ.: 2271022222 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ- Τ. Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.
Σεττάκης Ι. Γεώργιος ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ *** E-mail:andkar@dent.auth.gr
Ιατρός Ακτινολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Μαρία Ι. Κουτρουμπέ
Dr. Χρυσοβαλάντης Κουμπής ***
Μαρτύρων 5 Μάντικας Χρυσοβαλάντης Παιδίατρος
Φαρμάκης Ευάγγελος Χειρούργος Μαιευτήρας -
Τηλ.: 2271025500 Απόφοιτος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Mαρκούτσης Σ. Γεώργιος τ. Επιμελήτρια Γ. Ν. Χίου
Ιατρός Δερματολόγος Στρατιωτικός Ιατρός
Φαξ: 2271023553 Ιωάν. Χανδρή 1 Χειρούργος Οδοντίατρος Αγ. Ιακώβου 2, (2ος όροφος),
Αφροδιοσολόγος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
E-mail: settakis@hotmail.com Χριστός, Βαρβάσι, 82100 Χίος Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών 82100 Χίος
Πολυτεχνείου 31 (4ος όρ.) Αθηνών
Τηλ: 22710 22555, Μαρτύρων 9, 1ος όροφος Σύμβαση με ταμείο Στρατού,
Γ. Βερίτη 49, Βαρβάσι,
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ- Τηλ/Φαξ.:2271081808 Kιν: 6938285526, Fax: 22710 22555 Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικές
82100 Χίος Τηλ.:2271082175, Κιν.:6985641401
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ Κιν.:6944241909 Email: karatzanos@yahoo.gr ασφαλιστικές εταιρείες
Τηλ.: 22710 29777, E-mail:georgemarkoutsis@gmail.com
E-mail:evfarmakis@gmail.com Ώρες ιατρείου:
*** Fax: 22710 29700
Βουρνούς Μ. Νικόλαος Καθημερινά πρωί 10:00- 13:00
Παπαβασιλείου Δ. Ν. Κινητό: 6932 756 679, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ
Ιατρός Βιοπαθολόγος ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ- Απόγευμα 17:30-20:30,
Email: info@drkoumpis.com
Μικροβιολόγος ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ Kτηνίατρος Π.Θ., D.V.M. (εκτός Τετάρτης απόγευμα)
Ατσάλης Ι. Ευάγγελος
Πολυτεχνείου 33 Λεωφόρος Ενώσεως 92, Χίος Δέχεται με ραντεβού
NΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Χειρουργός Ορθοπεδικός
Τηλ.:2271042900, Τσιπουρλή-Καλλέργη Ειρήνη Περιοχή αεροδρομίου, τηλ./fax: 22710 41090,
Τραυματιολόγος
φαξ:2271041888 Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος πίσω από το Pet Shop Κιβωτός κιν: 6973820320
Καραμούζος Γ. Εμμμανουήλ Πολυτεχνείου 31
E-mail:nvournous@chi.forthnet.gr Ώρες ιατρείου πρωί: 8.30-13.00 μέσα στο Parking e-mail: mariakoutroumpe@yahoo.gr
Ειδικός Νευρολόγος, MD, MSc Τηλ.: 2271042000, Κιν.: 6944508756
Πολυτεχνείου 33, 3ος Όροφος Τηλ: 22710 40000,
Τηλ. (Ιατρείο): 2271043753 & Αερ. Ροδοκανάκη 37, Φάρκαινα *** ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ- Κιν: 6981487255, (Άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς)
ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΙ 2271043553 E-mail: dpap.vet@gmail.com Bασιλάκης Στέλιος
Τηλ. (Οικία): 2271029759 Τηλ.: 22710 44794, 6975991385 Χειρουργός Ορθοπεδικός Μαθιούδη- Μπιρλή Μαριάννα
email: emmanouilkdr@gmail.com Αγίου Ιακώβου 2, Χίος (2ος όροφος) Ψυχίατρος
Παντελάρος Ι. Νικόλαος ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ Τηλ.: 22710 44387, Κιν.: 6944573074 Αγ. Αποστόλων 3
Ειδικός Γαστρεντερολόγος- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ E-mail: stelvas@yahoo.com Τηλ.:2271081606, Κιν.6936525000
Κοζικοπούλου - Δημητράκη
Ηπατολόγος- ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧIOY ***
Ι. Κατερίνα ***
Ενδοσκόπος Πεπτικού «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» Χειρούργος Μαιευτήρας Γεωργούλης Ι. Νίκος Ευάγγελος Μ. Φραγκομίχαλος, Χαλκούσης Μ. Νίκος
Σύμβαση με ταμείο Στρατού, Συμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ Γυναικολόγος Στρατιωτικός Χειρούργος MD, Ορθοπαιδικός Ψυχίατρος
Λιμενικού Σώματος & Ιδιωτικές Ασφ/κες Εταιρείες Πτυχιούχος Αριστοτελείου Οδοντίατρος Χειρουργός Δέχεται με ραντεβού
και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Ευαγγελιστρίας 10, Χίος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κουντουριώτου 17, 4ος όροφος Charles University of Prague Πολυτεχνείου 33, (3ος όρ.)
Εταιρείες Τηλέφωνα: Ειδικευθείσα στο Δέχεται με ραντεβού MSc Μεταβολικά νοσήματα Τηλ.: 2271028222,
Καλοπλύτου 14, 2ος όρ. Κλινικής: 22710 44750 Πανεπιστημιακό Γενικό Τηλ.: 2271023739, Κιν.: 6945433113 των οστών Κιν.: 6944643405
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 17

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΕΙΝ Τι θα φάμε
σήμερα… το στέκι του βιβλίου
WWF Ελλάς: Ήπια σε πυρκαγιές
Επιμέλεια Μ.Κ.
χρονιά το 2019, αλλά πάντα ΧΑΡΑΚΙΕΣ ΠΑΝΩ
απαραίτητη η πρόληψη
ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΑΚΑΛΗ
Κατηγορία : Λογοτεχνία
Θεματική κατηγορία : Κοινωνικό,Αισθηματικό
Σειρά : Ελληνική λογοτεχνία
Ημ. Έκδοσης : 26/09/2019, Σελίδες : 352
Ηλικία : 18+

Πίτα του βοσκού


Υλικά:
Συνολικά 120.450 στρέμματα δασών και δασικών • 1 κιλό κιμάς μοσχαρίσιος
• 1/4 φλ. ελαιόλαδο
εκτάσεων υπολογίζεται ότι κάηκαν φέτος στην Ελ-
• 2 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
λάδα από την αρχή του έτους, όπως προκύπτει από • 3 κλωνάρια σέλερι ψιλοκομμένο
τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία του Ευρωπαϊκού • 3 καρότα ψιλοκομμένα
Πληροφοριακού Συστήματος για τις δασικές πυρκα- • 3 σκελίδες σκόρδο
γιές (EFFIS), αριθμός χαμηλός συγκριτικά με τον • 1 φλ. γάλα φρέσκο
μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας (259.500 • 1/2 φλ. λευκό ξηρό κρασί
• 1 συσκευασία (400 γραμ.) ντοματάκια ολόκληρα
στρέμματα).
• 2 δαφνόφυλλα
Σύμφωνα με το WWF Ελλάς, σε αυτή τη «σχετικά • αλάτι
ήπια» εικόνα συνέβαλε η άμεση αντίδραση του Πυ- • φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ροσβεστικού Σώματος στην πλειονότητα των περι- • 3 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη
στατικών, η μη ταυτόχρονη εκδήλωση σημαντικών Για τον πουρέ πατάτας
περιστατικών, εξέλιξη που δεν ώθησε τον δασοπυ- • 1 κιλό πατάτες βρασμένες με τη φλούδα τους
• 1/2 φλ. φρέσκο γάλα χλιαρό
ροσβεστικό μηχανισμό στα όριά του, αλλά και η
• 1/2 κ.γλ. μοσχοκάρυδο
προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για • αλάτι
την ενημέρωση του κοινού από δημόσιους φορείς, • φρεσκοτριμμένο πιπέρι
αλλά και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Προ- • 1 κ.σ. βούτυρο
σπάθεια που πρέπει να επαναλαμβάνεται διαρκώς
και με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό ΕΚΤΕΛΕΣΗ
επίπεδο. Για την πίτα του βοσκού με πουρέ πατάτας και κιμά, ζεσταίνουμε Λίγα λόγια για το βιβλίο
πρώτα το ελιαόλαδο σε φαρδιά κατσαρόλα. Προσθέτουμε το Μια κοπέλα, εγκλωβισμένη σ’ ένα σπίτι που έχει παν-
«Τα παραπάνω στοιχεία, ωστόσο, δεν πρέπει να δη- κρεμμύδι, το καρότο, το σέλερι και ελάχιστο αλάτι για να απο- τού χαραγμένο τ’ όνομά της, ασφυκτιά μέσα στον γάμο
μιουργούν εφησυχασμό και σίγουρα δεν αποτε- βάλουν τα λαχανικά τα υγρά τους, σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά της, στη φυλακή που αντί για σίδερα έχει λέξεις. Ένας
λούν ευκαιρία για πανηγυρισμούς, ιδιαίτερα μετά τις για 6΄-7΄ να μαλακώσουν, αλλά όχι να πάρουν χρώμα. Προ- άντρας, μεγαλωμένος με τη ρετσινιά του «γύφτου» και
σθέτουμε το σκόρδο ολόκληρο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα του «μπάσταρδου», μοναχικός, σκληρός, συναισθημα-
καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν αρκετές πε- για 1΄-2΄. Τότε προσθέτουμε τον κιμά και σοτάρουμε μέχρι ο τικά χωλός, ακροβατεί στο περιθώριο μιας κοινωνίας
ριοχές της χώρας μας τα περασμένα χρόνια. Τα δε- κιμάς να αλλάξει χρώμα, περίπου 6΄-7΄.
που από νωρίς τον απορρίπτει και τον εχθρεύεται. Ένας
δομένα αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά Προσθέτουμε τα δαφνόφυλλα, τις ντομάτες και το κρασί. Αφή-
νουμε να βράσουν για 2΄-3΄ σε δυνατή φωτιά. Τέλος προσθέ-
έρωτας, μια αμοιβαία ανάγκη, μια φυγή και ένα άδοξο
υπόψη, ώστε να σχεδιαστεί η προσαρμογή και η τουμε το γάλα, που θα βοηθήσει το ραγού κιμά να μελώσει και τέλος.
θωράκιση των δασικών εκτάσεων της χώρας απέ- θα του δώσει απίστευτη γεύση. Δεκαπέντε χρόνια μετά, ένας ξένος, ταλαιπωρημένος
ναντι σε χρόνια προβλήματα που αναμένεται να Σκεπάζουμε και βράζουμε σε μέτρια φωτιά, χωρίς να προσθέ- απ’ το ταξίδι, βρίσκει θαλπωρή και καταφύγιο στο σπίτι
σουμε νερό, για 35΄-40΄. Στο τέλος θα έχει γίνει ο κιμάς μελωμέ- μιας γυναίκας που είναι γεννημένη ν’ αγαπά, να προ-
διογκωθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, εξαιτίας νος και η σάλτσα πυκνή. σφέρει, να γαληνεύει τους ανθρώπους. Πιο πέρα, στο
της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα, μάλιστα, με την Λαδώνουμε ένα πυρίμαχο σκεύος ή ταρτιέρα κεραμική και πα- δάσος, η Ελισσώ. Γιάτρισσα, μαΐστρα, κατέχει τη Γνώση,
πρόσφατη έκθεση έξι εθνικών γραφείων του WWF σπαλίζουμε με τη φρυγανιά. Αδειάζουμε το ραγού με τον κιμά. τη Σοφία της ζωής. Ρίχνει τους ρούνους και βλέπει το
Για τον πουρέ πατάτας πριν και το μετά. Μα δεν τα βλέπει όλα.
στη Μεσόγειο («Η Μεσόγειος φλέγεται»), παρότι τα Στο μεταξύ έχουμε βράσει τις πατάτες με τη φλούδα τους. Τις Ένα μυστικό. Ένας γρίφος, που ζητάει να λυθεί. Ψυχές
περιστατικά και οι καμένες εκτάσεις μειώνονται με ξεφλουδίζουμε και τις πολτοποιούμε με κουτάλα ή πιρούνι.
ταραγμένες που προσπαθούν να ισορροπήσουν, να
αργούς ρυθμούς, οι μεγαπυρκαγιές αυξάνονται Προσθέτουμε το χλιαρό γάλα, το βούτυρο, το μοσχοκάρυδο,
αλατοπίπερο, και ανακατεύουμε καλά. βρουν τον σκοπό τους και να γιατρευτούν. Μόνος δρό-
κάθε χρόνο και περισσότερο, καθώς μόνο το 0,15% Αδειάζουμε τον πουρέ πατάτας πάνω στον κιμά και ψήνουμε μος, η Αλήθεια∙ αυτή που κρύβεται μέσα τους κι αδυ-
των περιστατικών ευθύνεται για το 35% των καμέ- την πίτα του βοσκού στους 200°C σε αντιστάσεις για 15΄. Χαμη- νατούν να δούνε. Αυτή μονάχα μπορεί να τους
νων εκτάσεων σε αυτές τις χώρες. Την ίδια ώρα, η λώνουμε στους 180°C και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 40΄, μέχρι λυτρώσει. Η Αλήθεια της ψυχής. Τίποτα πέρα απ’ αυτήν,
να ροδίσει ο πουρές. τίποτα χωρίς αυτήν…
ένταση των περιστατικών, οι περιοχές υψηλού κιν-
.
δύνου και η αντιπυρική περίοδος αναμένεται να αυ- Βιογραφικό συγγραφέα
ξηθούν λόγω και της επίδρασης της κλιματικής Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΑΚΑΛΗ
αλλαγής» επισημαίνει το WWF Ελλάς, που διενήρ- γεννήθηκε στην Αθήνα το
1965 και είναι εκπαιδευτικός.
γησε και αυτοψία στο Κοντοδεσπότι Εύβοιας, όπου
Σπούδασε Αγγλική Φιλολο-
καταγράφηκε τον περασμένο Αύγουστο η μεγαλύ- γία στο Πανεπιστήμιο Αθη-
τερη σε έκταση δασική πυρκαγιά της φετινής αντι- νών και αρχικά εργάστηκε
πυρικής περιόδου (23.506 στρέμματα. διδάσκοντας αγγλικά σε
Σκοπός του ήταν να παρουσιάσει τις επιπτώσεις της φροντιστήρια. Το 1997 διορί-
στηκε στη δευτεροβάθμια εκ-
συγκεκριμένης πυρκαγιάς και να προτείνει προς
παίδευση, όπου υπηρετεί
τους αρμόδιους φορείς μέτρα αποκατάστασης των μέχρι σήμερα, ζώντας μόνιμα
καμένων περιοχών, αλλά και πρόληψης μελλοντι- στη Μύκονο. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφο-
κών περιστατικών δασικών πυρκαγιών. ρούν, επίσης, τα μυθιστορήματά της ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΤΟΥΣ Η
ΘΑΛΑΣΣΑ και 219 ΗΜΕΡΕΣ ΒΡΟΧΗΣ.
Σελίδα 18 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Παρουσίαση της νέας έκθεσης της Ο Στέφανος Ξενάκης, συγγραφέας Eορτολόγιο


Άννας Ζαννάρα Μονοκονδυλιές των bestsellers "Το Δώρο" και "Κάπταιν", Πέμπτη 28 Noεμβρίου:
Την Πέμπτη 19 ταξιδεύει.... στην Ε.Β.ΑΤ. Στεφάνου, Ειρηνάρχου, 15 μαρτ., Τιβεριουπόλεως πολ. Κιλκίς
Δεκεμβρίου Η Ένωση Βροντα- Παρασκευή 29 Noεμβρίου:
2019 και ώρα Παραμόνου & 370 μ., Φαίδρου, Διονυσίου, Φιλουμένου
δουσίων Αττικής
20:00 στην
(Ε.Β.ΑΤ.), έχει την Σάββατο, 30 Noεμβρίου:
Gallery Gene-
sis (Κολωνάκι, τιμή να σας προ- + Ανδρέου Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αιθ., Αλεξάνδρου Μηθύμνης
Αθήνα) θα σκαλέσει στην
Kυριακή, 1 Δεκεμβρίου:
πραγματοποι- ομιλία του Χιώτη
Στέφανου Ξε- + Ι’ ΛΟΥΚ. (Τυφλ.) Ναούμ πρ., Φιλαρέτου, Θεοκλήτου Λακ.
ηθεί η παρου-
σίαση της νέας νάκη, συγγραφέα Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου:
έκθεσης της των bestsellers + Μυρόπης μάρτυρος της εν Χίω, Αββακούμ, πρ., Πορφυρίου
Άννας Ζαν- ΤΟ ΔΩΡΟ και Κά- Tρίτη, 3 Δεκεμβρίου:
νάρα «Μονο- πταιν με τίτλο:
+ Αγγελή νεομ. εν Χίω, Σοφονίου προφ., Αγαπίου μ., Θεοδούλου
κονδυλιές». Η «13 ιστορίες που
έκθεση θα μπορεί και να σου Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου:
είναι ανοιχτή αλλάξουν τη ζωή». Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, 19:30 Αίθουσα + Βαρβάρας μεγαλ., Ιωάννου Δαμασκηνόυ, Σεραφείμ Φαναρίου
προς το κοινό Ε.Β.ΑΤ. (Περγάμου 5, Νέα Σμύρνη)
μέχρι και τις 4 Ο Στέφανος Ξενάκης, μέσα από τις καθημερινές ιστορίες ανθρώπων
Ιανουαρίου που ζούν δίπλα μας, αναδεικνύει μία σειρά από απλές και φαινομε-
2019. νικά ασήμαντες καθημερινές συνήθειες που κάνουν τη διαφορά και ΑνΑκοινωση
παρουσιάζει έναν διαφορετικό τρόπο θέασης της ζωής που θα σας
συναρπάσει! Παρακαλούνται οι φίλοι συνδρομητές
Διαβάζοντας τον Κάπταιν θα νιώσεις ένα σεισμό μέσα σου. Ένα σεισμό αναγνώστες που για οποιονδήποτε λόγο δεν
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΣ , 06/11/2019 που ίσως σε κάνει να αναθεωρήσεις τη σχέση με τους δικούς σου γο- παραλαμβάνουν τη “Χιώτικη Διαφάνεια”
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ νείς, είτε ζουν είτε όχι. Σίγουρα όμως θα σε κάνει να αναθεωρήσεις τη να επικοινωνούν με τα γραφεία μας, για να
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6752 σχέση με τον γονιό που έχεις μέσα σου.
Διεύθυνση : Δημοκρατίας 4 ξαναστέλνεται, στα τηλέφωνα 22710 41224
82131 Χίος Ο Στέφανος Ξενάκης έχει δώσει ομιλίες σε περισσότερες από 20 πό-
Τηλέφωνα : 2271044351 έως 57 λεις της Ελλάδας και της Κύπρου και έχει συγκινήσει εμπνεύσει και και 22710 41120.
Τμήμα : Τεχνική Υπηρεσία
Λεωφόρος Ενώσεως
παρακινήσει εκατοντάδες ανθρώπους να δουν την κάθε ημέρα, τη

°£©®£¤¢
Πληροφορίες : Αναστασιάδης Δημήτριος ζωή την ίδια, σαν ένα Δώρο! Ο Στέφανος Ξενάκης, θα βρίσκεται την
Τηλέφωνο : 2271044351 Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στις 19:30 στην αίθουσα του συλλόγου
FAX : 2271041553
e-mail : dxiosvio@otenet.gr
μας για μια ομιλία που μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή! Σας περιμέ-
νουμε...
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ),


διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπό- Παρουσίαση βιβλίου «Η αγάπη μπορεί» της —£ž¦ž« £ž‚
Στέλλας Πετρίδου την Παρασκευή στο Ρόδι +!˜ › ¥›®¢
νηση της μελέτης: «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Ν.
Χίου», (CPV: 71800000-6, 71900000-7), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016.
2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 212.480,83 € (χωρίς
ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επι- Οι Εκδόσεις Ελκυστής
μέρους κατηγοριών μελετών:
α. 25.578,00€ για μελέτη κατηγορίας 13: Μελέτες υδραυλικών έργων (εγ-
σας προσκαλούν –ºÊÂϾÆÎÔÊÁÍˌÅϸÒÏÌ;
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ
στην παρουσίαση του
Τηλεφωνήστε στα: 22710 41224, 41120
γειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και δια-
χείρισης υδατικών πόρων
β. 159.187,94€ για μελέτη κατηγορίας 17: Χημικές μελέτες και έρευνες (εκ
μυθιστορήματος «Η
αγάπη μπορεί» της
4ÅÉÂÃÑʹÎÏÂÎϾ 
των οποίων το ποσό των 151.149,14€ αντιστοιχεί στο κόστος διενέργειας Στέλλας Πετρίδου την
εργαστηριακών αναλύσεων)και 27.714,89€ για απρόβλεπτες δαπάνες.
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 25/11/2019 στον ειδικό, δημό-
Παρασκευή 29 Νοεμ-
βρίου 2019, στις 18:00
ΦAPMAKΕIA
σια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης μ.μ. στο καφέ Το Ρόδι
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος (Μαγαζιωτίσσης 1-4),
φορέα www.deyaxiou.gr ΔIHMEPEYEI
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, Χίος.
Πέμπτη, 28/11
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για το βιβλίο θα μιλή-
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών σουν η Βαρβάρα ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι, ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ορίζεται η 14/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13, ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χίονης 2
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών Ηλιάδη, Πρόεδρος
ορίζεται η 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. του Πολιτιστικού και Παρασκευή, 29/ 11
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικο- Λαογραφικού Συλλό- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι, ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
νομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με
βάση τα σταθμισμένα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της διακή-
γου Οινουσσών «Οι- ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13, ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χίονης 2
ρυξης. νόεσσα» και η
Σάββατο, 30/ 11
5.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις συγγραφέας. Απο-
αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών σπάσματα από το βι- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι, ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
που αναφέρονται στην παρ. 2 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, βλίο θα διαβάσει ο…. ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13, ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χίονης 2
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), Θα ακολουθήσει βιω- Κυριακή, 01/12
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό ματικό εργαστήρι, με
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ- τίτλο: «Γυρίσματα Ζω-
ής», βασισμένο στο μυθιστόρημα της συγγραφέως από την Ελένη Δευτέρα, 02/12
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας Μουρκογιάννη, εκπαιδευτικό, θεατρολόγο, συγγραφέα. ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38, ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ.Πολυτεχν. 13
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
5.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω- 19PROC005918302 2019-11-27 Tρίτη, 03/12
σης.
5.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των
ΑΔΑ: ΩΔΑΒΩΗΝ-4ΑΕ ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Χίος 26-11-2019 ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38, ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ.Πολυτεχν. 13
άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθ.πρωτ 54987 Τετάρτη, 04/12
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια Πληροφορίες: Γεωργία Καλλίτση ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Ταχ.Δ/νση: Οινοπίωνος 1, 82 100 Χίος
6. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμ- ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38, ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ.Πολυτεχν. 13
Τηλέφωνο: 22713-51603
μετοχής, ποσού 4.249,00€. FAX: 22713-51622
7. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου
2014-2020» και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δη- Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
μοσίων Επενδύσεων (κωδ. Ενάριθμου 2019ΕΠ08810025) με συγχρημα- ΔIΑNYKTEPEYEI
τοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (80%) και
από Εθνικούς Πόρους (20%).
Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύ- Πέμπτη, 28/11 ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
ρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλει-
8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, κατά τους στικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων και Παρασκευή, 29/11 ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
όρους των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016. σιδηρών υλικών», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.598,64 ευρώ
Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ. συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. Σάββατο, 30/11 ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ.Πολυτεχνείου 13
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμ- Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά και
βούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.4412/2016, συνεταιρισμοί Κυριακή, 01/12 ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020». και ενώσεις προμηθευτών. 
10. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύ- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δευτέρα, 2/12 ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
νουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο (Οινοπίωνος 1, Χίος, 1ος όροφος), την 9 Δεκεμβρίου 2019 και από ώρα 10.00
λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης. π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 10.30 π.μ. (ώρα λήξης
Τρίτη, 03/12ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών). Τετάρτη, 04/12 ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
Χίος, 06/11/2019 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναφέρον-
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ται αναλυτικά στα Άρθρα 2.4.3 και 2.4.4 της αναλυτικής διακήρυξης.
της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου Πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Νεαμονίτης Παντελής στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου, Οινοπίωνος 1, Χίος (1ος όροφος, γρα- ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
φείο 4) καθώς και στο τηλ. 2271351603 (κ.Καλλίτση), fax 2271351622. ΔIHMEPEYEI - ΔIANYKTEPEYEI
Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση www.chioscity.gr (προκηρύξεις). 25/11/2019 - 01/12/2019 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΟΓΚΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 02/12/2019 - 08/12/2019 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 19

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπηρεσιών Τηλέφωνα επικοινωνίας


της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Υπηρεσιών του Δήμου Χίου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη . . . . . . . .22713-50503,22713-50567
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50550 Υπηρεσία Τηλέφωνο
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508,
στην εφημερίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530 Γραφείο Δημάρχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350803
“XIωTIKH ΔIAΦANEIA”
τηλεφωνήστε στα 41224 - 41120 Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508, Αντιδήμαρχος Περιβ. & Διοικ. Υπηρεσιών . .2271350851
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας . . . . . . . . . . . .2271350820
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος . . .22713-50508,ΦΑΞ: 22713-50509
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Τμήμα Εργαστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22710-44460
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας . . .2271350806
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χίου . . . .2271350807
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας . . . . . . . .22713-52323,
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350809
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52306
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού . . . . . . . . . .22713-50504, Οικονομική Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350883
Περίπτερο στην περιοχή Χριστός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552
στις εργατικές κατοικίες «Σαρακήνα» Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351713
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . .22713-50510,
Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε Τμήμα Καθαριότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350850
στο τηλέφωνο 6947408500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50511, 22713-50515, 22713-50565
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων . . . . . . . . . . . . . .2271351726
Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης . . . . . .22713-50523, 22713-50547 Άδειες Καταστημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350842
Παράδοση μαθημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551 Τμήμα Διοίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350815
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας . . . . . . .22713-50520, 22713-50562, Τμήμα Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350816
Φιλόλογος με πολυετή εμπειρία παραδίδει
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές όλων των Τμήμα Ληξιαρχείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350826
βαθμίδων. Για μαθητές δημοτικού Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . .22713-50519, 22713-50521
Τμήμα Δημοτολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350849
5€/ώρα & γυμνασίου 6€/ώρα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50519
Τηλ. επικοινωνίας: 690 7536267 Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . . . . . . .22713-50512, 22713-50535 Τμήμα Μηχανοργάνωσης . . . . . . . . . . . . . . .2271350004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50561 Τμήμα Περιουσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351735
Τμήμα Πληροφορικής . . . . . . . .22713-50526, ΦΑΞ: 22713-50519 ΚΕΠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350888
Πωλείται Διεύθυνση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής . . . . .22713-53328,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-53338
Τμήμα Ταμείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351706

Επιχείρηση εστίασης στην περιοχή Λήμνος της Τμήμα Εσόδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351734


Τμήμα Αλιείας . . . . . . . . . . . . . .22710-44438, ΦΑΞ: 22710-43358
Βολισσού, λόγω συνταξιοδότησης, σε τιμή ευκαιρίας. Τμήμα Λογιστηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351721
Τμήμα Κτηνιατρικής . . . . . . . . .22713-53206, ΦΑΞ : 22713-53207
Δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου . . .22713-53332, Τεχνική Υπηρεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351623
Τηλ. επικοινωνίας: 6944842501
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-53337 Πολεοδομία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351600
Διεύθυνση Ανάπτυξης . . . . . . . .22713-52300, ΦΑΞ: 22713-52306 Δημοτική Αστυνομία Χίου . . . . . . . . . . . . . . .2271044415
Πωλείται Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . .22713-52305, ΦΑΞ: 22713-52306
Τμήμα Διά Βίου Μάθησης . . . . .22713-52309, ΦΑΞ: 22713-52306
Τμήμα Πρασίνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351920
Επιχείρηση τουριστικών ειδών στο κέντρο της Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές . . . . . . . . . . . . . .2271350812
Τμήμα Εμπορίου . . . . . . . . . . . .22713-52312, ΦΑΞ: 22713-52322
πόλης, σε προσιτή τιμή λόγω συνταξιοδότησης. Δημοτική Ενότητα Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350847
Τμήμα Επαγγέλματος . . . . . . . . .22713-52319, ΦΑΞ: 22713-52313
Για πληροφορίες καλέστε στο 6947408500
ΤμήμαΧορήγησης Αδειών . . . . .22713-52318, ΦΑΞ: 22713-52313 Δημοτική Ενότητα Αγ.Μηνά . . . . . . . . . . . . .2271351400
Τμήμα Τουρισμού . . . . . . . . . . .22713-50514, ΦΑΞ : 22713-50517 Δημοτική Ενότητα Ιωνίας . . . . . . . . . . . . . . . .2271351500
Πωλούνται Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών . . . . . . . .22713-52400
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52404
Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων . . . . . . . . .2272350021
Δύο επικερδείς επιχειρήσεις εστίασης Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων . . . . . . . . .2271357930
(εστιατόρια) στο κέντρο της πόλης Τμήμα ΚΤΕΟ . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52903, ΦΑΞ: 22713-52904
Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων . . . . . . .2271351200
και στην οδό Λεωφόρο Αιγαίου. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52400
Δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις. Διεύθυνση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας . . .22713-52603, Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης . . . . . . . . .2271093392
Για ραντεβού καλέστε στο 6947408500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-52615 Δημοτική Ενότητα Αμανής . . . . . . . . . . . . . .2274021208
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης . . . . . . . .22713-52616 έως 618 ΔΗΚΕΧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271081106
Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας . .22713-52605 έως 608 ΚΑΠΗ Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271044395
Πωλείται Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . .2271022200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52609 έως 614
Φουσκωτό ZODIAC Ομήρειο Πνευματικο Κέντρο . . . . . . . . . .2271044391
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας . . . . . .22713-50536, 22710-44212,
σε άριστη κατάσταση
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22710-44211 Ενιαία ΔΕΥΑ Nήσου Χίου . . . . . . . . . . . .2271044351-52
δηλωμένο 4.80m,
Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ . . . . .22713-50533, ΤΗΛ-ΦΑΞ: 22710-44211 Ταμειακή Υπηρεσία ΔΕΥΑΧ . . . . . . . . . . . . . .2271044353
είναι 6.0m.
Υπάρχει η δυνατότητα
ελέγχου εν πλω. XPHΣIMA THΛEΦΩNA
Τηλ. 6947408500
AΣΤΥΝΟΜΙΑ: ...............................................................100 BΛΑΒΕΣ ΔEH
AΞ. YΠ.: ....................................................................44428 Xίου: ..............................................................22710.44365
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ..........................................................199 Kαλαμωτής: ..................................................22710.71288
Πωλείται NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ........................................................22710.44306 Oινουσσών: ..................................................22710.55249
Kλινική AYΓOYΣTH: .....................................22710.44750 Bολισσού: .....................................................22740.21225
Kλινική APΓYPOYΔH: ..................................22710.29777 Kαρδαμύλων: ..............................................22720.22240
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: .............................................22710.44434 BΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
PAΔIO TAΞI: ..................................................22710.41111 Xίου: ..............................................................22710.44353
NEΛ: ..............................................................22710.23971 Aγ. Mηνά: .....................................................22710.31232
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ .............................................22710-81919 Aμανής: .........................................................22740.21289
Δ.ΚΤΕΟ Χίου ...............22713-52903, ΦΑΧ: 22713-52904 Oμηρούπολης: .............................................22710.93202
OΔIKH BOHΘEIA INTERAMERICAN- ΕΛΠΑ: .................... Iωνίας: ...........................................................22710.61318
Πωλείται ΚΑΪΚΙ 11m. με όλο τον εξοπλισμό του. Χρειάζεται .......................22710.31104, 22710.33233 & 6942841283 Kαμποχώρων: ..............................................22710.78477
μόνο στοκάρισμα και βάψιμο. Έχει περαστεί τρία χέρια μίνιο, και- KΑΙΡΟΣ: ........................................................................149 Kαρδαμύλων: ..............................................22710.23766
νούρια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Θα παραδοθεί είτε όπως BΛΑΒΕΣ OTE Oινουσσών: ..................................................22710.55326
έχει, είτε τελειωμένο μετά από συνεννόηση με τον αγοραστή. Xίου: .............................................................................121 K.T.E.Λ. XIOY
Τιμή: 8.000 ευρώ όπως είναι και 12.000 ευρώ τελειωμένο.
Bολισσού: .....................................................22740.21199 Aστικές Γραμμές: ..........................................22710.23086
Τηλ.6947408500
Kαρδαμύλων ................................................22720.22121 Yπεραστικές Γραμμές: .......................................22710.24257
Σελίδα 20 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Χιώτικη TV
Διαφάνεια
www.diafaneia.com www.livestream.com/antenna_aigaiou
www.ant1aigaiou.gr

Έως το 2029 σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση της Χίου


με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Έως το 2030 η πλειοψηφία των νησιών του Αιγαίου θα δες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσι-
έχει διασυνδεθεί με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς μες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και μονάδες αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό προβλέπει το νέο Εθνικό ενέργειας. Ήδη στην Ικαρία λειτουργεί το υβριδικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). έργο της ΔΕΗ (με αντλησιοταμίευση) και στην Τήλο
Το 2018 και το 2019 ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτες πιλοτικό έργο (με μπαταρίες) ενώ προωθείται η μετα-
φάσεις της διασύνδεσης των Κυκλάδων, δηλαδή συν- τροπή του Άη Στράτη σε «Πράσινο Νησί» και από τον
δέθηκαν τα ηλεκτρικά συστήματα της Πάρου (συμπερι- ΔΕΔΔΗΕ τα πρότζεκτ για τα «Έξυπνα Νησιά» (Καστε-
λαμβάνει τη Νάξο, την Αντίπαρο, την Ίο, τη Σίκινο, τη λόριζο, Αστυπάλαια, Σύμη). Για να προωθηθούν τα
Φολέγανδρο, κ.α.), της Σύρου και της Μυκόνου. Το υβριδικά έργα απαιτείται υιοθέτηση κατάλληλου θε-
2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί η τρίτη φάση της δια- σμικού πλαισίου για την προώθηση συστημάτων
σύνδεσης των Κυκλάδων (η ηλέκτριση του δεύτερου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, είτε στο πλαίσιο
καλωδίου «Λαύριο – Σύρος») ενώ η τέταρτη φάση του υβριδικών σταθμών, είτε στο πλαίσιο μίας ανεξάρτη-
έργου που αφορά τη διασύνδεση των Δυτικών και Νό- της κεντρικής αποθήκης που θα επιτρέψει την εγκα-
τιων Κυκλάδων θα ολοκληρωθεί το 2023-2024 ώστε τάσταση νέων ΑΠΕ, είτε στο πλαίσιο εγκατάστασης
να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το 2025. μονάδων αποθήκευσης μικρής χωρητικότητας σε
Για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων, ο σχεδιασμός συνδυασμό με κάθε νέο σταθμό ΑΠΕ.
προβλέπει ολοκλήρωση το 2027 προκειμένου να έχει τεθεί σε πλήρη σύνδεση το 2028. Περι- Όπως ανέφερε και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
λαμβάνει τη διασύνδεση σε Υψηλή Τάση των νησιών Κω, Ρόδου και Καρπάθου και – μέσω κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, σε ομιλία της στο 24ο συνέδριο ΙΕΝΕ, στο νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ
αυτών – με διασυνδέσεις Μέσης Τάσης τα νησιά Κάσος, Χάλκη, Κάλυμνος, Ψέριμος, Τέλενδος, και τη ΔΕΠΑ που ψηφίστηκε στη Βουλή περιλαμβάνεται ρύθμιση που αφαιρεί την υποχρέωση
Νίσυρος, Τήλος, Λέρος, Λειψοί, Γυαλί, Πάτμος, Αρκιοί και Μαράθι. αναφοράς στις άδειες παραγωγής για υβριδικούς σταθμούς που εκδίδει η ΡΑΕ των τιμών απο-
Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου τα έργα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το 2028 για να τεθεί ζημίωσής τους. Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας υποστήριξε ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση
η διασύνδεση σε πλήρη λειτουργία το 2029. Περιλαμβάνει τη διασύνδεση σε Υψηλή Τάση των περί τις 180 με 190 επενδυτικές προτάσεις για ανάπτυξη υβριδικών σταθμών στα νησιά επιτέ-
νησιών Λήμνος, Λέσβος, Σκύρος, Χίος και Σάμος και μέσω αυτών με διασυνδέσεις Μέσης Τάσης λους ξεκολλάνε. Όπως σημείωσε «αμέσως μετά θα θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση το κα-
τα νησιά Ικαρία και Αγαθονήσι. θεστώς στήριξης των σταθμών αυτών, καθεστώς που στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί ώστε να
Για τα μικρότερα νησιά, για τα οποία δεν προβλέπονται έργα ηλεκτρικής τους διασύνδεσης τα πάρει την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για να προχωρήσουν οι επενδύσεις
επόμενα χρόνια, θα προωθηθεί η υλοποίηση υβριδικών έργων που θα περιλαμβάνουν μονά- για την ανάπτυξη των υβριδικών σταθμών».

Μεταναστευτικό: 411 νέες αφίξεις το


τελευταίο 24ωρο σε νησιά του Αιγαίου
Συνέχεια από σελ. 1

Στη διάσωση και περισυλλογή 177 προσφύγων και με-


ταναστών και στη σύλληψη τριών διακινητών, προχώ-
ρησε το τελευταίο 24ωρο το Λιμενικό Σώμα Ελληνική
Ακτοφυλακή, σε τρία διαφορετικά περιστατικά που έλα-
βαν χώρα σε Λέσβο, Χίο και Κω. Το ίδιο χρονικό διά-
στημα άλλοι 234 μετανάστες και πρόσφυγες αποβι-
βάστηκαν με λέμβους, ενώ συνελήφθησαν 3 διακινητές
σε έξι διαφορετικά περιστατικά που εξελίχθηκαν στα
νησιά Λέσβο, Χίο και Σάμο. Στο μεταξύ, στο λιμάνι του
Πειραιά κατέπλευσε χθες το πρωί το επιβατηγό οχημα-
ταγωγό πλοίο «Νήσος Σάμος» μεταφέροντας 166 μετα-
νάστες και πρόσφυγες από τη Μυτιλήνη και 130 από τη
Χίο. Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε και το επιβα- ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ - ΤΟΙΧΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ
τηγό οχηματαγωγό πλοίο «Βlue Star 1» μεταφέροντας
20 μετανάστες και πρόσφυγες από την Κω και 262 από
τη Λέρο. Οι μετανάστες και πρόσφυγες και στις δύο πε-
ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΝΑΡΓΙΛΕΔΕΣ - ΚΑΠΝΟΙ
ριπτώσεις αναμένεται να επιβιβαστούν σε λεωφορεία
με προορισμό δομές φιλοξενίας. 11ης Νοεμβρίου 13, στην είσοδο της Απλωταριάς

Διαφημιστείτε στο Ρ/Σ “ΑΝΤ1 ΑΙΓΑΙΟΥ”, τη “Χιώτικη Διαφάνεια” και τις ιστοσελίδες www.diafaneia.com & www.ant1aigaiou.gr

Έχεις φωνή... παντού και πάντα!


Τηλ.: 22710.41224 & 41120 , Fax: 22710.26590 • e-mail: konkyd@otenet.gr