AA025 PERAKAUNAN PENGURUSAN

MUHAMAD SYAKIR SHUKOR A06

PERSOALAN PERAKAUANAN PENGURUSAN

1

persoalan mengenai perakaunan pengurusan.AA025 E AKAUNAN ENGURUSAN Bil 1 Persoalan Syarat kelayakan akauntan pengurusan 2 Maksud belanjawan beserta contoh 3 Kepentingan kawalan dalam syarikat 4 Belanjawan tunai penentu prestasi syarikat 5 Penentuan kos produk dan perkhidmatan penting 6 Contoh ciri-ciri maklumat perakaunan pengurusan 7 Gambarajah kawalan dan penilaian prestasi 8 9 Ciri fleksibel dalam perniagaan Perakaunan pengurusan tidak terikat dengan akta 10 Belanjawan tunai dan belanjawan kunci kira -kira 11 12 Varians dalam perniagaan Kelebihan belanjawan fleksibel   ¡   m/s 3 A lhamdullah.dengan limpah dan kurnia Allah.diharapkan dapat menjawab segala persoalan mengenai perakaunan pengurusan 3 4 5 6 6 ISI KANDUNGAN 7 9 9 10 11 11 2 .Dengan ini.

belanjawan overhed kilang.Contoh belanjawan operasi ialah belan jawan jualan.2.mengorganisasi.1.3.Belanjawan induk merupakan satu belanjawan yang mengandungi belanjawan-belanjawan yang meliputi keseluruhan aktiviti operasi syarikat.Apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan serta contohnya? 2.Manakala belanjawan fleksibel ialah satu siri belanjawan yang disediakan untuk beberapa tahap aktiviti tertentu 3 ¢ ¢ . 2.belanjawan kos barang dijual dan belanjawan penyata pendapatan. 2.Menurut Institusi Akauntan -akauntan Kos Dan Pengurusan di England dan Wales.3.belanjawan buruh langsung.bertujuan untuk mencapai sesuatu objektif.Contoh belanjawan kewangan i alah belanjawan tunai dan belanjawan kunci kira-kira.Mempunyai ijazah sarjana muda perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dari institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan setaraf dengannya (gred W41:P1T9)atau ahli penuh badan -badan ikhtisas perakaunan yang diiktiraf kerajaan(gred W41:P1T9) atau kedua -duanya(gred W41:P1T9) 2.Warganegara dan berusia tidak kurang dari 18 tahun 1.1.Apakah syarat kelayakan akauntan pengurusan? 1.belanjawan belian bahan mentah.1.mengawal dan menilai sumber yang ada. 2. 2.1.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 1. 2.Sebagai satu langkah untuk menghadapi persaingan yang hebat pada masa depan.3.belanjawan pengeluaran.Belanjawan dapat dibahagikan kepada 2 iaitu belanjawan induk dan belanjawan fleksibel.belanjawan inventori akhir barang siap.Ia terbahagi kepada dua iaitu belanjawan operasi dan belanjawan kewangan.Segala aktiviti yang dirancang untuk mencapai objektif syarikat boleh dicapai jika syarikat bijak menguruskan satu penyata iaittu satu penyata yang dinamakan belanjawan.2.belanjawan ialah ³sebuah penyata yang kuantitatif dan kewangan yang disediakan serta diluluskan sebelum sesuatu tempoh tertentu tentang satu polisi yang akan diikuti sepanjang tempoh tersebut.4.syarikat perlu merancang.

pihak pengurusan akan memastikan segala sumber-sumber pengeluaran mencukupi dan berkualiti tinggi.kelemahan.Pada tahap 4 ¤ ¤ ¤ ¤ £ £ roses kawalan . 3.Secara keseluruhannya.2.Pada peringkat kawalan awala n.Apakah kepentingan kawalan dalam sesebuah organisasi? 3.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 3.pihak pengurusan akan menyediakan satu piawaian yang menepati kebolehan syarikat iaitu melalui proses perancangan.halangan dan peluang yang syarikat ada.kawalan semasa dan kawalan akhir an.Terdapat beberapa alat -alat kawalan digunakan dan salah satu daripadanya adalah belanjawan.Berikut adalah carta proses kawalan dalam sesebuah organisasi roses penetapan piawaian roses penilaian prestasi roses tindakan pembetulan ataupun operasi diteruskan 3.Sebelum sesebuah projek atau aktiviti operasi dijalankan.pihak pengurusan akan mengadakan analisis SWOT untuk mengetahui kelebihan.4.kawalan penting bagi memastikan piawaian yang ditetapkan oleh tercapai dan memastikan tiada sebarang penyelewengan atau pembaziran berlaku bermula dari awal hingga akhir proses pengeluaran.Semasa penetapan piawaian.Proses kawalan terbahagi kepada tiga bah agian iaitu kawalan awalan. 3.3.1.

Mereka juga dapat mengetahui kadar dividen yang akan diterima. ¥ ¥ 5 .Melalui belanjawan tunai juga.Tujuannya untuk memastikan produk yang dikeluarkan mempunyai kualiti tinggi dan sumber-sumber yang ada digunakan dengan cekap.pemegang saham dapat mengetahui aliran wang masuk dan keluar serta masanya.segala kos-kos perbelanjawan akan direkod menggunakan b elanjawan induk . Kawalan penting pada peringkat ini untuk memastikan tidak berlakunya penyelewengan dan pembaziran berlaku.proses penilaian prestasi iaitu perbandingan antara prestasi akhir dengan piawian yang ditetapkan diadakan.6.5.jika berlakunya sebarang kesilapan ber laku.kilang dan lain -lain tidak mencukupi.Belanjawan tunai disediakan oleh seorang akauntan untuk menunjukkan jumlah wang yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti perniagaan pada tempoh yang akan datang supaya syarikat tidak menghadapi masal ah kekurangan wang.proses pengeluaran dijalankan.2.Adakah syarikat mempunyai kedudukan yang kukuh atau syarikat perlu membuat sebarang bentuk pinjaman. 4.pihak pengurusan haruslah segera melakukan tindakan pembetulan.segala perbelanjaan akan direkod pada setiap tahap pengeluaran mengunakan belanjawan fleksibel.3.Pada peringka t ini. 3. 3.Jika prestasi dicapai terlalu rendah atau terlalu tinggi.Setelah menganalisis semua sumber yang ada. 4.Selain itu.1.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN ini. 4.Selain itu.Selain itu.tindakan pembetulan diadakan bagi memastikan tahap pengeluaran adalah paling optimum.prestasi syarikat dapat dinilai dari segi kedudukan kewangan semasa syarikat. Jika sumber modal iaitu mesin.Setelah proses pengeluaran selesai.pihak pengurusan harus memastikan sumber -sumber kewangan yang ada mencukupi untuk keseluruhan proses pengeluaran.pihak pengurusan perlu menyediakan belanjawan modal untuk memilih dan membiayai pelaburan aset tersebut.Bagaimanakah untuk mengetahui prestasi syarikat melalui belanjawan tunai? 4.Prestasi syarikat dapat dinilai dengan melihat kepada kecekapan firma dalam menjangka sebarang penerimaan dan merancang sebarang perbelanjaan.

setiap butiran penerimaan dan pembayaran mestilah melibatkan pengeluaran 500 buah kereta bukannya melibat perbelanja an umum syarikat 2 Boleh difahami Penggunaan istilah yang mudah Contohnya.Kos produk perlu ditentukan bagi mengetahui jualan dan harga minimim yang perlu diletakkan bagi mendapat sekurang -kurangnya pulangan kos pengeluaran 6.Apakah contoh bagi setiap ciri-ciri maklumat pengurusan? 6.2.1.Berikut adalah jadual berserta contohnya Bil 1 Ciri-ciri Relevan Contoh Segala butiran yang digunakan mestilah melibatkan keputusan yang berbeza dan berkaitan dengan masa depan.Mengapakah syarikat perlu menentukan kos produk atau perkhidmatan? 5.akauntan haruslah merekodkan pembeliaan mesin fotokopi sebagai pembelian mesin fotokopi bukannya mesin rizo 3 Tepat pada masa Segala butiran yang direkodkan haruslah tepat pada masanya ¦ ¦ 6 .pihak pengurusan akan mengadakan analisis kos volum untung untuk mengkaji hubung kait antara kos .boleh difahami.tepat pada masa.boleh dibandingkan dan boleh dipercayai 6. setelah selesai mengira kos kerja.Ciri maklumat pengurusan terbahagi kepada 5 iaitu relevan.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 5.1.jika syarikat memilih untuk mengeluarkan 500 buah kereta sehari.kos bahan dan kos proses.untung dan jualan bagi tujuan pembutan keputusan 5.2. Contohnya.

1.Bagaimanakah cara pihak pengurusan membuat kawalan dan penilaian prestasi?beserta rajah. Contohnya.pembeliaan bahan mentah mestilah mempunyai dokumendokumen sumber bagi menyokong transaksi tersebut 7 .halangan dan peluang yang syarikat ada. Segala transaksi mestilah boleh dibezakan melalui lokasi.kelemahan.pihak pengurusan akan mengadakan analisis SWOT untuk mengetahui kelebihan.transaksi pembelian bahan mentah haruslah direkod secara spesifik dan boleh dibezakan Segala transaksi yang berlaku mestilah mempunyai dokumen-dokumen sumber Contohnya.pihak pengurusan akan menyediakan satu piawaian yang menepati kebolehan syarikat iaitu melalui proses perancangan.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 4 Boleh dibandingkan 5 Boleh dipercayai 7. 7. § § Contohnya transaksi yang berlaku pada 12 julai haruslah direkod sebagai maklumat perakaunan pada 12 julai .Semasa penetapan piawaian.Sebelum sesebuah projek atau aktiviti operasi dijalankan.masa dan fungsi.

Pada peringkat ini.pihak pengurusan harus memastikan sumber -sumber kewangan yang ada mencukupi untuk keseluruhan proses pengeluaran.segala kos-kos perbelanjawan akan direkod menggunakan belanjawan ind uk .Setelah menganalisis semua sumber yang ada.Pada tahap ini.proses pengeluaran dijalankan.3.Selain itu.Terdapat beberapa alat -alat kawalan digunakan dan sa lah satu daripadanya adalah belanjawan.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 7.Berikut adalah carta proses kawalan dalam sesebuah organisasi roses penetapan piawaian S roses penilaian prestasi roses tindakan pembetulan ataupun operasi diteruskan 7.Kawalan penting pada peringkat ini 8 © © © © ¨ ¨ roses kawalan .segala perbelanjaan akan direkod pada setiap tahap pengeluaran mengunakan belanjawan fleksibel.kawalan semasa dan kawalan akhiran.kawalan penting bagi memastikan piawaian yang ditetapkan oleh tercapai dan memastikan tiada sebarang penyelewengan atau pembaziran berlaku bermula dari awal hingga akhir proses pengeluaran.Secara keseluruhannya.Pada peringkat kawalan awalan.5.4.Proses kawalan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu kawalan awalan.pihak pengurusan akan memastikan segala sumber-sumber pengeluaran mencukupi dan berkualiti tinggi. 7.Jika sumber modal iaitu mesin. 7.pihak pengurusan perlu menyediakan belanjawan modal untuk memilih dan membiayai pelaburan aset tersebut.2.kilang dan lain -lain tidak mencukupi.

proses proses penilaian prestasi iaitu perbandingan antara prestasi akhir dengan piawian yang ditetapkan diadakan.Selain itu.Jika prestasi dicapai terlalu rendah atau terlalu tinggi.tindakan pembetulan diadakan bagi memastikan tahap pengeluaran adalah paling optimum.Setelah proses pengeluaran selesai.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN untuk memastikan tidak berlakunya penyelewengan dan pembaziran berlaku.pihak pengurusan haruslah segera melakukan tindakan pembetulan.jika berlakunya sebarang kesilapan berlaku.Segala butiran dan maklumat perakaunan pengurusan tidak perlu didedahkan kepada pihak luar organisasi.Oleh itu.2.dimana segala maklumat adalah tidak tepat tetapi hanyalah berbentuk ramalan.Apabila sesebuah maklumat berbentuk fleksibel. 9.Ia penting bagi memastikan syarikat dapat ditakbir dan diurus dengan baik.Fleksibel bermaksud maklumat yang digunakan tidak semestinya tepat tetapi ia mudah disesuaikan mengikut keperluan keputusan yang dibuat.Bagaimanakah ciri fleksibel boleh berperanan dalam perakaunan pengurusan? 8.Selain itu.1.Maka segala transaksi yang terlibat hanyalah melibatkan urusan operasi harian syarikat.ia akan membolehkan syarikat merancang kewangan m asa depan samaada untuk membuat keputusan pembiayaan atau keputusan pelaburan. 8.Ia hanya diperlukan oleh pihak pengurusan sahaja bagi mengurus syarikat.Apakah yang dimaksudkan dengan perakaunan pengurusan tidak terikat dengan akta? 9.1. 8.Segala urusniaga dan aktiv iti operasi syarikat berbentuk ramalan. 9.Segala butiran dan maklumat yang terlibat tidak perlu melibatkan pihak luar organisasi.Dimana syarikat hanyalah menganggarkan penerimaan dan pembayaran pada masa hadapan. 7. maklumat perakaunan 9   .maklumat tersebut ramalan.2.Tujuannya untuk memastikan produk yang dikeluarkan mempunyai kualiti tinggi dan sumber-sumber yang ada digunakan dengan cekap.Skop bidang tugas akauntan pengurusan hanya melibatkan penyediaan maklumat kewangan / kos kepada pengguna dalaman bagi membantu pihak pengurusan membuat keputusan .6.

Belanjawan kunci kira-kira disediakan menggunakan kunci kira -kira tahun semasa dan tahun selepasnya.Belanjawan tunai diwujudkan bertujuan untuk menentukan samaada lebihan atau kurangan yang berlaku dalam urusan operasi syarikat. .Apakah yang dimaksudkan dengan sisihan atau arian dari aspek perniagaan? 10 . .Berikut adalah format belanjawan tunai: . .Ia berbanding perakauan kewangan ang perlu didedahkan kepada umum untuk mengkaji kedudukan kewangan semasa sesebuah syarikat dan ia terikat dengan akta kenyataan laporan kewangan ekoran maklumat yang diterima umum haruslah seragam dan mempunyai piawaian antarabangsa. .Belanjawan ini mempunyai pembiayaan. ormat belanjawan ini sama dengan format kunci kira -kira.AA025 PERAKAUNAN PENGURUSAN pengurusan ti ak terikat pada ana -mana akta. . .piawaian mahupun takbir urus ang tertentu. ikenali juga sebagai belanjawan kunci kira kira proforma.Apakah kepentingan dan bagaimanakah menwujudkan belanjawan tunai dan belanjawan kunci kira-kira.pembayaran dan . . . syeksen iaitu penerimaan. . .

. .tindakan penilaian prestasi syarikat dapat dibuat. .AA025 PERAKAUNAN PENGURUSAN .contoh format iaitu arians bahan langsung. leh itu.Selain itu. . arians 11 . engan menggunakan belanjawan fleksibel.Varians digunakan untuk melakukan analisis arians. . .Apakah kelebihan menyediakan belanjawan fleksibel? .Kos piawian adalah kos yang dijangkakan mankala kos sebenar ialah kos sebenar yang dibelanjakan bagi setiap unit barang siap.Belanjawan fleksibel ialah satu siri belanjawan yang disediakan untuk beberapa tahap aktiviti tertentu.pihak pengurusan dapat mengetahui hasil dan belanja sebenar yang terlibat pada setiap tahap aktiviti. . .ia menunjukkan varian yang disebabkan oleh kawalan kos yang baik atau sebaliknya. .Kos piawai menjadi satu kayu ukur atau alat untuk mengawal perbelanjaan operasi..Analisis arians terbahgi kepada buruh langsung dan arians overhed.Varians ialah perbezaan antara k os piawaian dan kos sebenar. .ia membantu pihak pengurusan untuk meminimumkan kos dan membaiki belanjawan semasa. .Pihak pengurusan juga dapat membuat perbandingan antara belanjawan sebenar dengan belanjawan yang dibuat pada awal operasi. engan menganalisis arians.

ederal Publication.MODUL AA Kuala Nerang. homson.Low oon Yean. PE AKAUNAN PEN U USAN. .AA025 PERAKAUNAN PENGURUSAN Bib iogr fi .PEN U USAN PE NIA AAN ILI SA U AN . . alaysian ommercial ertificate(MCC).Unit Perakaunan Kolej Mara 12 . .Universiti Malaya.PE AKAUNAN K S AN PEN U USAN. .Sabri Haji Hussin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.