Duhul Sfant: Daruitorul si 1 Corinteni darurile Sale12: 1-14:40

Dăruitorul— Divinitatea F. Ap. 5:3 și 4—ați mințit pe Duhul

Sfânt = ați mințit pe Dumnezeu  1 Cor. 3:16-17; 6:19-20—Templul lui Dumnezeu = Templul Duhului Sfânt  Atotștiința—1 Cor. 2:10-11; Ioan 16:13  Atotputernicia—Luca 1:35; Rom. 15:19; Ioan 16:8-11; 3:5-8  Eternitatea —Evr. 9:14, comp. 1:10-12  Implicat în creație—Gen. 1:2; Iov 26:13  Oferirea Scripturilor—2 Tim. 3:16; 2 Petru 1:21  Egalitate cu Tatăl și Fiul—Mat. 28:19;

Dăruitorul— Personalitatea Folosirea pronumelui masculin—

Ioan 16:13-14; Efes. 1:14  Comparat cu Domnul Isus— Paraclet: Ioan 14:6  Duhul Sfânt are calități personale
   

Inteligență: cunoștință (Ioan 14:26) Voință: 1 Cor. 12:11 Emoții: poate fi întristat (Efes. 4:30) Face lucrări și acțiuni morale: ajută (Rom. 8:26), călăuzește (Ioan 16:13), iluminează (1 Cor. 2:12), sfințește (Gal.

Darurile Duhului Sfânt
Ce NU este dar spiritual
Nu este o stare de extaz (1 Cor. 12:2) Nu este Roada Duhului
Darurile Duhului Slujire Au un sfârșit Ce are omul Date dinafara omului Vor înceta în timp Roada Duhului Caracter Sunt finalitatea (R. 1:13) Ce este omul Produse înlăuntrul lui
Toate aspectele sunt în om

Un om nu le are pe toate

Permanentă

Nu este talent natural
Talent Sursa: Timpul primirii: Natura: Scopul: Harul comun

Ce NU este dar spiritual
Dar Harul special

La nașterea fizică La nașterea din nou Abilitate naturală Împuternicire spirituală Instruire, Împuternicre amuzament pentru slujire

Daruri spirituale —Texte biblice Patru liste cu daruri spirituale:
Rom. 12; 1 Cor. 12-14; Efes. 4:1116; 1 Petru 4:9-10 Alte daruri spirituale: celibatul (1 Cor. 7:7), meșteșugitului (Exod 31:1-11), Muzicii (1 Cronici 16:4142), Exorcism (F. Ap. 16:16-18).

Clasificarea darurilor spirituale
VESTIRE Apostolia
Cuvinte despre cunoștință Cuvinte despre învățătură

SLUJIRE Ajutorări Cârmuire Credință Dărnicie Discernământ Milă Ospitalitate

SEMNE Minuni
Tîlmăcirea limbilor Vorbirea în limbi

Evanghelizare Învățătură Păstorire Prorocie Sfătuire

Vindecări

Cum să-ți descoperi și să-ți dezvolți darul Condiții fundamentale: născut din nou, spiritual credință că Duhul Sfânt dă daruri, gata

  

să muncești din greu Învață despre darurile spirituale: din Biblie, din cărți, prin studii și discuții cu oameni daruri Pune la lucru toate darurile spirituale pe care crezi că le ai Examinează-ți sentimentele Evaluează-ți eficiența Așteaptă confirmarea bisericii că ai darul pe care ți l-ai descoperit Implică-te în lucrare și dezvoltă darul

Concluzii
Duhul Sfânt este a treia Persoană din Triunitatea Divină  Duhul Sfânt este Cel care dă daruri spirituale credincioșilor  Darurile Duhului Sfânt sunt pentru slujirea celor din jur  Fiecare credincios are cel puțin un dar spiritual pe care trebuie să și-l recunoască, să și-l accepte, să-l dezvolte și să-l pună în lucrare  Biserica are datoria să recunoască

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful