The D47 Semi-Slav begins with 1.

d4
d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6 5.Nf3
Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5 8.Bd3
Bb7. Here is the position at that point:

19.Bd2 Qb6 20.Qa4 Bd6 21.Ba5 Qxb2
22.Bxd8 Rxd8 23.Qxa7 Qb6 24.Ne5
Bb8 25.Qxb6 Nxb6 26.Nc6 1-0
Gelfand, Sokolov and Piket are the top
practitioners as White and Dreev,
Shirov and Anand take it as Black.
This is a collection of 50 recent
miniatures from master play. The
diagram attempts to highlight the
critical point in the game.
Gregory S Kaidanov (USA) 2574 Alexander Ostrovsky (RUS) 2362 ,
Arlington, 10/ 9/2010
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 b4 9.Ne4 Nxe4 10.Bxe4 Bb7
11.a3 Qb6 12.O-O c5 13.Bxb7 Qxb7
14.Qa4 cxd4 15.Rd1 Bc5 16.axb4
Qxb4 17.Qc6 Rd8 18.exd4 O-O

Juraj Lipka (SVK) 2414 - Klaus
Neumeier (AUT) 2380, Austria, 10/
2/2010
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Be2 Bb7 9.O-O Be7 10.e4 b4 11.e5
bxc3 12.exf6 Bxf6 13.bxc3 c5 14.dxc5
Qc7 15.Ba3 Be7 16.Bb5 a6

18.Bc4 Re7 19.Ba3 Nb6 20.Qxf6 1-0

Sergey Slugin (RUS) 2427 - Arseny
Kargin (RUS) 2400, Lipetsk, 6/26/2010
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.a3 Bb7 10.O-O O-O
11.Qc2 a5 12.e4 e5 13.Ne2 c5 14.dxe5
Nxe5 15.Nxe5 Bxe5 16.Bxb5 Bxe4
17.Qa4 Qc7 18.Bg5 Rab8 19.f4 Bxb2
20.Ra2 Rxb5 21.Qxb5 Rb8 22.Qxb2
Rxb2 23.Rxb2 Nd5 24.Rc1 h6 25.Bh4
c4 26.Bf2 c3 27.Rb5
17.Bxd7+ Qxd7 18.Qxd7+ Kxd7
19.c6+ Bxc6 20.Ne5+ 1-0

Aleksandar Colovic (MKD) 2452 Hans Olav Lahlum (NOR) 2230,
Aarhus, 7/16/2010
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 e6 4.e3 Nf6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Be2 a6 9.O-O Be7 10.e4 b4 11.e5
bxc3 12.exf6 Bxf6 13.bxc3 O-O 14.Rb1
Qc7 15.Qd3 Re8 16.Ng5 g6 17.Qf3 e5

27…Qc4 28.Rb8+ Kh7 29.Nd4 Nxf4 01

A R Saleh Salem (UAE) 2483 - Li
Hanbin (CHN) 2330 , Olongapo City,
4/28/2010
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.O-O O-O 10.Qc2 Bb7
11.a3 Qe7 12.e4 e5 13.Ne2 a6 14.Ng3

g6 15.Bg5 Rfe8 16.Qd2 exd4 17.Rae1
Bxg3 18.fxg3 Qc5 19.Qf4 Re6 20.Bxf6
Rxf6 21.Qc7 Bc8

22.Ng5 (if 22…Bxg5 23.Qxg5+ Kf8
24.Rfd1) 1-0
22.e5 Re6 23.Ng5 Re7 24.e6 Qxg5
25.Qd8+ Nf8 26.exf7+ Kg7 27.Rxe7 10

Laszlo Zsinka (HUN) 2293 - Istvan
Taskovits (HUN) 2314 , Hungary,
4/11/2010
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 e6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Be2 Bb7 9.a3 a6 10.b4 a5 11.Rb1
axb4 12.axb4 Be7 13.O-O O-O 14.e4
Nb6 15.Bg5 Na4 16.Nxa4 Rxa4
17.Bxf6 gxf6 18.Qd2 Qd6 19.Qh6 Rd8
20.e5 fxe5 21.dxe5 Qd5

Mario Gavilan Diaz (ESP) 2256 - David
Recuero Guerra (ESP) 2481, Malaga,
2/21/2010
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 c6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.O-O O-O 10.e4 e5 11.Re1
exd4 12.Nxd4 Ne5 13.Bc2 Bc5 14.Nb3
Nfg4 15.Nxc5 Qh4 16.Qd2 Qxh2+
17.Kf1 Qh1+ 18.Ke2 Qxg2 19.Qf4

19…Nxf2 20.Rg1 Qxg1 21.Qxe5 Bg4+
22.Kd2 Rad8+ 0-1

26.Rxc5 Qxd5 ( 26...Nxc5 27.Qxc5+ )
27.Rcxd5 bxa4 28.Bc2 1-0

Babakuli Annakov (USA) 2451 Tautvydas Vedrickas (LTU) 2241,
Dallas, 11/28/2009

Peter Varley (WLS) 2280 - Alexey
Fernandez (CUB) 2419, Mislata,
8/28/2009

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.Nf3 c6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bb3 Bb7 9.O-O a6 10.e4 c5 11.e5
cxd4 12.Qxd4 Bc5 13.Qf4 Bxf3 14.exf6
Bb7 15.Ne4 gxf6 16.Rd1 Bxe4 17.Qxe4
Ra7 18.Bf4 Qb6 19.Rac1 f5 20.Qf3 Rg8
21.a4 Rg6 22.h3 e5 23.Bg3 f4 24.Bh4
Kf8 25.Qd5 Qe6

1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Nf6 4.Nc3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.e4 e5 10.O-O O-O 11.d5
cxd5 12.Nxb5 Nc5 13.Nxd6 Qxd6
14.Bc2 Ncxe4 15.Re1 Rd8 16.b4 Bb7
17.Bb2 d4 18.Bd3

18…Nxf2 19.Kxf2 e4 20.Nxd4 Qf4+
21.Kg1 Ng4 22.Qxg4 Qxg4 23.Bf1 e3
24.h3 Qf4 25.Ne2 Qf2+ 26.Kh2 Rd5
27.Bc3 Rg5 0-1

Arnd Lauber (GER) 2517 - Adria Del
Valle Cirera (ESP) 2200, Barcelona,
8/22/2009
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c6 4.e3 Nf6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.a3 a5 10.O-O b4 11.Ne4
c5 12.Nxf6+ Qxf6 13.e4 cxd4 14.Bg5
Qg6 15.Bb5 Qxe4 16.Qa4 Qd5

17.Rac1 Be7 18.Rc7 Rd8 19.Bxe7 Kxe7
20.Bc4 1-0

Conrad Holt (USA) 2303 - Huifen
Chen (SIN) 2201, Indianapolis , 8/
9/2009
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c6 4.e3 Nf6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.e4 e5 10.O-O O-O 11.Bg5
h6 12.Bh4 exd4 13.Nxd4 Qc7 14.Rc1
a6 15.Nce2 Bxh2+ 16.Kh1 Ng4
17.Nxc6 Qb6 18.Ne7+ Kh8 19.Nd5
Qb8 20.f3 Nge5

21.f4 Ng4 22.Nd4 Nb6 23.Rxc8 Qxc8
24.Nxb6 Qc5 25.Qxg4 Qxb6 26.Nf5
Qg6 27.Qh3 1-0

Andrey Gutov (RUS) 2459 - Viacheslav
Tilicheev (RUS) 2326 , Tomsk,
6/29/2009
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.Bd2 O-O 10.Ne4 Nxe4
11.Bxe4 Bb7 12.b4 Qe7 13.Rb1 f5
14.Bd3 e5 15.dxe5 Nxe5 16.Nxe5
Bxe5 17.Be2 Rad8 18.Qb3+ Kh8
19.Bc3 c5 20.bxc5 Bxc3+ 21.Qxc3
Qe4 22.Rxb5 Qxg2 23.Rf1 f4 24.Rb4
Bf3 25.Rd4

25…Bxe2 26.Kxe2 fxe3 27.Rfd1 Qf3+
0-1

Sergei Ovsejevitsch (UKR) 2583 Andreas Strunski (GER) 2413,
Ditzingen, 5/23/2009
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Nf6 4.Nc3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Be2 a6 9.e4 b4 10.e5 bxc3 11.exf6
Nxf6 12.bxc3 c5 13.Ne5 Bb7 14.Qa4+
Nd7 15.d5 Bxd5 16.c4 Bxg2 17.Rg1
Be4 18.Bg5 Qc7 19.O-O-O f6

20.Rxd7 Bc6 21.Bh5+ g6 22.Rxc7
Bxa4 23.Bxf6 Rb8 24.Rxg6 1-0

Robert Markus (SRB) 2587 - Dane
Tojagic (SRB) 2282, Sombor,
5/21/2009
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.e3 e6
5.Nc3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Be2 Bb7 9.O-O b4 10.Na4 c5
11.dxc5 Bxc5 12.Nxc5 Nxc5 13.Bb5+
Ke7 14.Qe2 Qb6 15.Rd1 Nce4 16.a3
a6 17.Bc4 a5 18.Nd4 Rhd8 19.axb4
axb4 20.Rxa8 Bxa8 21.f3 Nc5 22.Bd2
e5 23.Nf5+ Kf8

24.Bxb4 Nd5 25.Ba3 g6 26.Bxd5 gxf5
27.Bxa8 Rxa8 28.Qc4 Rxa3 29.bxa3
Ne6 30.Qb4+ 1-0

Remi Ludwig (FRA) 2208 - Eric
Luminais (FRA) 2203, France,
11/23/2008
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.a4 a6 10.O-O Bd6 11.e4
e5 12.dxe5 Nxe5 13.Nxe5 Bxe5 14.Be3
O-O 15.Qe2 Re8 16.f3 Qd6 17.g3 Qe6
18.Qc2 Rac8 19.Ne2 Bb8 20.Nd4 Qh3
21.Nb3 Nd5

22.exd5 Rxe3 23.Bf5 Qh6 24.Bxc8 Ba7
25.Kh1 Bxc8 26.axb5 1-0

Luka Lenic (SLO) 2569 - Jozsef Pinter
(HUN) 2536, Sibenik, 9/29/2008
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.e3 e6
5.Nc3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.a3 O-O 10.Bd2 e5 11.Ne4
Nxe4 12.Bxe4 exd4 13.Bxc6 Rb8
14.exd4 Re8+ 15.Be3 Bf4 16.Qb3 Qf6
17.Rc1 Rb6 18.Bd5 b4 19.O-O bxa3
20.Qxa3 Bb7 21.Bxb7 Rxb7 22.Bxf4
Qxf4 23.Rfe1 Reb8 24.Rc2 h6 25.Rce2
Nf6 26.Ne5 Rc8 27.Qd3 Rb4

28.Nc6 1-0

Piotr Staniszewski (POL) 2384 - Avetik
Grigoryan (ARM) 2513, Warsaw, 8/
8/2008
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 e6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.O-O O-O 10.e4 e5 11.Bg5
exd4 12.Nxd4 Ne5 13.Bc2 Bc5 14.Nf5
Kh8 15.Qe2 Be6 16.Rad1 Qb6 17.Bb3
Rae8 18.h3 a5 19.Qc2 Bxf5 20.exf5 a4
21.Bxa4 Qc7 22.Ne2 Bb6 23.Bb3

23…Nf3+ 24.gxf3 Rxe2 25.Qxe2 Qg3+
26.Kh1 Qxh3+ 27.Kg1 Bc7 28.f4 Ng4
0-1

Gerhard Lorscheid (GER) 2348 Duong The Anh (VIE) 2420, Budapest,
8/ 7/2008
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.O-O O-O 10.b3 Bb7
11.Bb2 Qe7 12.Ne4 Nxe4 13.Bxe4 f5
14.Bd3 Rad8 15.e4 fxe4 16.Bxe4 Nf6
17.Bd3 c5 18.dxc5 Bxc5 19.Qe2 Nh5
20.Be4 Nf4 21.Qc2 Rc8 22.Qb1

22…Nh3+ 23.gxh3 Rxf3 24.Bxh7+
Kh8 25.Be4 Rcf8 26.Bxb7 Rxf2 0-1

Jan Van Mechelen (BEL) 2275 - Geert
Van Der Stricht (BEL) 2381, Eupen, 7/
8/2008
1.d4 Nf6 2.Nf3 d5 3.c4 e6 4.Nc3 c6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.O-O O-O 10.e4 e5
11.dxe5 Nxe5 12.Nxe5 Bxe5 13.Bg5
Re8 14.Kh1 Qa5 15.Bxf6 Bxf6 16.Qc2
Ba6 17.f4 b4 18.Nd1 Bxd3 19.Qxd3
Rad8 20.Qf3 Bd4 21.a3 Qa6 22.Re1 c5
23.Re2 Qc4 24.axb4 cxb4 25.b3

25…Bxa1 0-1

Marco Baldauf (GER) 2325 - Matthias
Dann (GER) 2203, Willingen,
5/12/2008
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.e3 e6
5.Nc3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bb3 Bb7 9.O-O a6 10.e4 c5 11.e5
Nd5 12.Nxd5 Bxd5 13.Re1 cxd4
14.Nxd4 Nc5 15.Bc2 Be7 16.Qg4 Qa5
17.Be3 g6 18.Bh6 Bf8 19.Bxf8 Rxf8
20.a3 Nd7 21.Be4 f5 22.exf6 Nxf6

23.Bxg6+ hxg6 24.Qxg6+ Kd7
25.Qg7+ Kd6 26.Nf5+ 1-0

Petar Krstic (SRB) 2295 - Dragan
Damjanovic (SRB) 2229, Bar, 4/
3/2008
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Be2 Bb7 9.O-O a6 10.e4 b4 11.e5
bxc3 12.exf6 cxb2 13.fxg7 Bxg7
14.Bxb2 c5 15.Rb1 Be4 16.dxc5 Bxb1
17.Bxg7 Rg8

18.c6 Bxa2 19.cxd7+ Qxd7 20.Qa1
Bd5 21.Bd1 Bc6 22.Ne5 Rxg7 23.Nxc6
Kf8 24.Bf3 Qd6 25.Rd1 Qc5 26.Ne5 1-0

Alexander Zubarev (UKR) 2546 - T
Gubaydulin (UZB) 2278, Tashkent,
3/28/2008

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 e6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.a3 b4 10.Ne4 Nxe4
11.Bxe4 bxa3 12.O-O Bd6 13.b3 Qe7
14.Nd2 Nb6 15.Bf3 O-O 16.Ne4 Bb4
17.Nc5 Bxc5 18.dxc5 Rfd8 19.Qc2 Nd7
20.Bxa3 a5 21.g3 Rab8 22.Rfd1 Ne5
23.Be2 Qf6 24.Bb2 Qg6 25.Qc3 Nd7
26.Qxa5 Qc2 27.Rd2 Qxc5

28.Qc7 Qe7 29.Rad1 Bc8 30.Qxb8 1-0

Alexander Morozevich (RUS) 2787 Viswanathan Anand (IND) 2783, Nice,
3/20/2008
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.e4 b4 10.Na4 c5 11.e5
Nd5 12.O-O cxd4 13.Re1 g6 14.Bg5
Qa5 15.Nxd4 a6 16.Bd2 Qd8 17.Rc1
Bg7 18.Be4 Bxe5 19.Nf3 Bd6 20.Bh6
N7f6 21.Qd4 Rg8 22.Bg5 Be7 23.Nc5
Nxe4 24.Qxe4 Rb8

25.Nxe6 fxe6 26.Qxe6 Rf8 27.Rcd1 Rf7
28.Ne5 Rg7 29.Bh6 1-0

Olivier Renet (FRA) 2523 - Stefan
Kuipers (NED) 2292 , Cappelle la
Grande, 2/18/2008
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 e6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Be2 Bb7 9.O-O a6 10.e4 b4 11.e5
bxc3 12.exf6 cxb2 13.fxg7 Bxg7
14.Bxb2 O-O 15.Rb1 c5 16.dxc5 Bxb2
17.Rxb2 Nxc5 18.Qc1 Qf6 19.Rb4 Rac8
20.Qe3 Bd5 21.Ne5 Qe7 22.Rg4+ Kh8
23.Rc1 f6 24.Rxc5 Qxc5 25.Ng6+ Kg7
26.Nxf8+ Kxf8 27.Qh6+ Ke7 28.Rg7+
Kd6

29.Qf4+ Kc6 30.Bxa6 1-0

Aleksej Aleksandrov (BLR) 2614 Sergey Solovjov (RUS) 2461, St.
Petersburg, 12/ 8/2007
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.a3 b4 10.Ne4 c5
11.Nxf6+ gxf6 12.O-O cxd4 13.Nxd4
Rg8 14.e4 Bd6 15.Qh5 Nc5

16.Bb5+ Ke7 17.axb4 Bxe4 18.Nc6+
Bxc6 19.Bxc6 Nb3 20.Ra6 Nxc1
21.Rxc1 Rc8 22.g3 Rc7 23.Rd1 Qc8
24.Rxd6 Rg5 25.Qe2 1-0

Dana Aketaeva (KAZ) 2248 Alexander Karpov (UZB) 2330 ,
Novosibirsk, 7/26/2007

1.c4 Nf6 2.Nf3 c6 3.Nc3 d5 4.e3 e6
5.d4 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.O-O Be7 10.a3 a6 11.b4
a5 12.Rb1 axb4 13.axb4 Nd5 14.Nxd5
exd5 15.Qc2 Nf6 16.Ne5 Qd6 17.Bd2
g6 18.Rfc1 Ra6 19.Ra1 Rxa1 20.Rxa1
O-O 21.Ra7 Rb8

1.Nf3 d5 2.d4 e6 3.e3 Nf6 4.c4 Nbd7
5.Nc3 c6 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5 8.Bb3
Bb7 9.e4 b4 10.e5 bxc3 11.exf6 cxb2
12.fxg7 bxa1=Q 13.gxh8=Q Ba6
14.Bd2 Qxd1+ 15.Kxd1 Bd3 16.Re1
Qe7 17.Bg5 Qd6 18.Qg8 Bf5 19.Ke2 a5
20.Kf1 a4 21.Bc4 Rb8 22.Nd2 Qxh2
23.f3 Qg3 24.Re2

22.Bxb5 cxb5 23.Rxb7 Ra8 24.f3 Qe6
25.Qc7 Ra1+ 26.Kf2 Qf5 27.Qxe7
Ne4+ 28.Ke2 Nc3+ 29.Bxc3 Qc2+
30.Bd2 1-0

Andreas Van Elst (FRA) 2350 - Joseph
Sanchez (PHI) 2496, Condom,
7/??/2007
24…Nf6 25.Bxe6 Nxg8 26.Bxf5+ Be7
0-1

Konstantin Lerner (UKR) 2513 - Eyal
Deutsch (ISR) 2406, Elkana,
7/18/2007

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.e4 b4 10.Na4 c5 11.e5
Nd5 12.O-O cxd4 13.Nxd4 g6 14.Qg4
Bg7 15.Bg5 Ne7 16.Bb5 Rc8 17.Nxe6
fxe6 18.Qxe6 Bd5 19.Qd6 Bc6
20.Qxb4 a5 21.Qb3 Rb8 22.Nc3 Bxe5
23.Rfe1 Rf8 24.Rad1 Qb6 25.Bxc6
Qxc6

22.Bxe6+ Kh8 23.Bxf5 1-0
26.Rxe5 Rf7 27.Qxf7+ Kxf7 28.Rxe7+
Kg8 29.Rexd7 Re8 30.Nd5 1-0

Yuriy Kuzubov (UKR) 2582 - Robert Ris
(NED) 2381, Neuhausen, 6/10/2007
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 e6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.O-O Be7 10.e4 b4 11.e5
bxc3 12.exf6 Bxf6 13.bxc3 c5 14.Rb1
Qc8 15.Re1 O-O 16.Ng5 Bxg5 17.Bxg5
Re8 18.Qg4 f5 19.Qg3 c4 20.Bxc4 Be4
21.Bh6 Re7

Ruslan Pogorelov (UKR) 2462 - Marcin
Dziuba (POL) 2535, Calvia, 10/22/2006
1.Nf3 d5 2.d4 c6 3.c4 e6 4.Nc3 Nf6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.O-O O-O 10.Qc2 Bb7
11.a3 a6 12.b4 a5 13.Rb1 axb4
14.axb4 Qe7 15.e4 e5 16.dxe5 Nxe5
17.Nxe5 Bxe5 18.Ne2 Rfd8 19.Ng3 g6
20.Bg5 h6 21.Bxh6 Ng4 22.Bc1 Bd4
23.Be2 Nxh2 24.Rd1 Qh4 25.Rxd4
Rxd4 26.Qc5 Rd7 27.Qg5 Qh7

28.Nh5 1-0

David Housieaux (FRA) 2336 Stanislav Savchenko (UKR) 2532,
Marseilles, 7/ 3/2006
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.e4 b4 10.Na4 c5 11.e5
Nd5 12.O-O cxd4 13.Re1 Be7 14.Nxd4
O-O 15.Qg4 Re8 16.Bh6 Bf8 17.Nb5 a6
18.Nd4 Rc8 19.Rad1 Qa5 20.b3 Nc3
21.Nxc3 bxc3 22.Qg3 g6 23.Bxf8 Nxf8
24.Bc2 Red8 25.a4 Rd5 26.f4 Rcd8
27.Qf2 Qb4 28.Ne2 Rd2 29.Qe3

29…Rxd1 30.Bxd1 ( 30.Rxd1 Rxd1+
31.Bxd1 c2 ) 0-1

Jouni Yrjola (FIN) 2383 - Huynh Minh H
Nguyen (VIE) 2395, Budapest ,
3/29/2006
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.e4 b4 10.Na4 c5 11.e5
Nd5 12.O-O h6 13.Bd2 Rc8 14.Qe2
Bc6 15.Nxc5 Nxc5 16.dxc5 Bxc5
17.Ba6 Rc7 18.Rfc1 Qe7 19.Qc4 Bd7
20.Qg4 g5 21.Rc4 Rc6 22.Rac1 h5
23.Qe4 g4 24.Bg5 Qf8 25.Nd4 Rxa6
26.Rxc5 Qg7 27.Bf6 Nxf6 28.Rc8+ Ke7

White Mates in 4. 29.Nc6+ Bxc6
30.Qxb4+
(30…Kd7 31.Qb7+ Bxb7 32.R1c7#) 10

Mikhail Zacurdajev (RUS) 2376 Anton Rumiantsev (RUS) 2227 ,
St.Petersburg, 1/24/2006
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c6 4.e3 Nf6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Be2 Bb7 9.O-O a6 10.e4 c5 11.e5
Ne4 12.a4 b4 13.Nxe4 Bxe4 14.Ng5
Bd5 15.Bh5 g6 16.Bf3 Nb6 17.a5 Nc4
18.Bxd5 Qxd5 19.Qa4+ Qd7 20.Qc2
Qb5 21.b3 Nxa5 22.Qe4 Ra7

23.Rxa5 Qxa5 24.Qc6+ Rd7 25.Nxf7
Qc7 26.Qxe6+ Re7 27.Nd6+ Kd8 1-0

Peter K Wells (ENG) 2513 - Yoshiharu
Habu (JPN) 2341, Hoogeveen,
10/22/2005
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 e6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Be2 b4 9.Na4 Bd6 10.e4 Nxe4
11.Qc2 f5 12.Ng5 Nxg5 13.Qxc6 Ne4
14.Qxa8 O-O 15.Qc6 Ndf6 16.f3 Bd7
17.Qa6 Bxa4 18.Qxa4 Bxh2 19.Rxh2
Qxd4 20.fxe4 Nxe4 21.Rh1 Qf2+
22.Kd1 Rd8+ 23.Kc2 Qxe2+ 24.Kb1

Black Mates in 7. 24…Nc3+ 25.bxc3
bxc3 26.Ba3 Rb8+ 27.Qb3 Qd3+
28.Kc1 Qd2+ (29.Kb1 c2+ 30.Kb2
c1=Q#) 0-1

Ognjen Jovanic (CRO) 2469 - Sandor
Videki (HUN) 2406, Trieste, 9/ 7/2005
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 e6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.O-O O-O 10.e4 e5 11.Bg5
b4 12.Ne2 Bb7 13.Ng3 exd4 14.Nf5
Bc7 15.Re1 c5 16.Nd2 Ne5 17.Nc4 h6
18.Bh4 Ng6 19.Bg3 Bxg3 20.hxg3 Qc7
21.e5 Qc6 22.f3 Nd5 23.Nfd6 Qc7
24.e6 Nh8 25.Qc2 g6 26.Nxb7 Qxb7
27.Nd6 Qc6 28.exf7+ Nxf7

29.Re6 Nxd6 30.Bc4 1-0

Aleksander Czerwonski (POL) 2372 Michail Panarin (RUS) 2486, Internet ,
8/ 6/2005
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.e3 e6
5.Nc3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.e4 b4 10.Na4 c5 11.e5
Nd5 12.O-O cxd4 13.Bg5 Be7 14.Bxe7
Qxe7 15.Re1 O-O 16.Qe2 Nf4 17.Qc2

17…Bxf3 (if 18.gxf3 Qg5+ mates) 0-1

11.dxc5 Nxc5 12.Bb5+ Ncd7 13.Ne5
a6

Genadi Ageichenko (RUS) 2402 Sergei Beshukov (RUS) 2470, Moscow,
2/21/2005
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c6 4.e3 Nf6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.O-O O-O 10.Bd2 Bb7
11.Rc1 Rc8 12.a3 Qe7 13.Re1 a6
14.e4 e5 15.dxe5 Nxe5 16.Nxe5 Bxe5
17.f4 Bd4+ 18.Kh1 h5 19.Re2 Rcd8
20.Bb1 c5 21.e5 Ng4 22.Qe1

14.Bxd7+ Nxd7 15.Nxd7 Qc7 16.Nxf8
1-0

Dragisa Blagojevic (MNE) 2527 Franjo Bilobrk (CRO) 2328, Zadar,
12/19/2004

22…Bf2 23.Rxf2 Qh4 24.Kg1 Qxf2+
25.Qxf2 Nxf2 26.Be3 Nd3 27.Bxd3
Rxd3 28.Bxc5 Rc8 29.Bf2 Rd2 30.b4
Rxc3 0-1

Rene Alonso (CUB) 2392 - Sander
Hilarius (NED) 2236, Sevilla,
1/15/2005
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 b4 9.Na4 Bb7 10.O-O c5

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c6 4.e3 Nf6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Be2 Bb7 9.O-O a6 10.e4 b4 11.e5
bxc3 12.exf6 gxf6 13.bxc3 c5 14.Rb1
Qc8 15.Bf4 Rg8 16.Nh4 Be4 17.Bd3
Qc6 18.Re1 f5 19.f3 Bxd3 20.Qxd3
cxd4 21.cxd4 Be7

22.Nxf5 exf5 23.Qa3 Qf6 24.Bd6
Qxd4+ 25.Kh1 Qd2 26.Rxe7+ Kd8
27.Rg1 Rc8 28.Bb4 Qd5 29.Ba5+ Qxa5
30.Rxd7+ 1-0

Stellan Brynell (SWE) 2473 - Ali
Maoloud Salem(LBA) 2228, Calvia,
10/16/2004
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 c6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Be2 Bb7 9.O-O a6 10.e4 b4 11.e5
bxc3 12.exf6 gxf6 13.bxc3 c5 14.Rb1
Qc7 15.Bf4 Qc8 16.Nd2 cxd4 17.cxd4
Bd5 18.Rc1 Qd8 19.Bc7 Qe7 20.Bf3
Bxf3 21.Qxf3 Ra7 22.Ba5 Qa3

23.Rc8+ (if 23…Ke7 24.Bd8+ Kd6
25.Nc4#) 1-0

Peter Gilruth (USA) 2217 - Igor
Schneider (USA) 2315, Washington,
8/28/2004
1.Nf3 d5 2.d4 e6 3.c4 c6 4.e3 Nf6
5.Nc3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.Qe2 b4 10.Na4 c5 11.O-O
cxd4 12.exd4 Bd6 13.Nc5 Nxc5
14.dxc5 Bxc5 15.Bb5+ Ke7 16.Bg5
Qb6 17.Ne5 Rhd8

18.Qh5 Qxb5 19.Qxf7+ Kd6 20.Bf4
Bd4 21.Rfd1 Kd5 22.Nf3 Ke4 23.Bg3
e5 24.Re1+ Kf5 25.Nh4+ 1-0

Mikheil Mchedlishvili (GEO) 2504 Chanda Sandipan (IND) 2543,
Abudhabi, 2003
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 c6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.Ng5 Bb7 10.Qf3 a6 11.OO Qc7 12.Qh3 h6 13.e4 e5 14.Nf3 Bc8
15.Qh4 exd4 16.Nxd4 Ne5 17.Qg3 Nh5
18.Qe3

18…Ng4 19.Qe2 Bxh2+ 20.Kh1 Bg1
21.e5 Bxf2 0-1

Dejan Nestorovic (SRB) 2416 - Srdjan
Benderac (MNE) 2301, Budva, 2003
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Nf6 4.Nc3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 b4 9.Ne4 Bb7 10.Nxf6+ Nxf6
11.e4 Be7 12.O-O c5 13.e5 Nd7
14.dxc5 a6 15.Qe2 Nxc5 16.Bc2 Rc8
17.Rd1 Qc7 18.Rd4 a5 19.h4 Ba6
20.Qd1 Rd8 21.Bg5 h6

22.Ba4+ Nxa4 ( if 22...Kf8 23.Bxe7+
Kxe7 24.Rc1 ) 23.Qxa4+ Kf8 24.Rc1
Qb6 25.Rxd8+ Bxd8 26.Bxd8 Qxd8
27.Qc6 g5 28.Qxa6 Kg7 29.Qc4 1-0

19.Nxe6 fxe6 20.Qxe6+ Kh8 21.Rxd7
Rxd7 22.Qxd7 Be4 23.Qe6 Qf4 24.Re1
Bg6 25.Qe2 Qf6 26.h3 a5 27.Bc2 Qc3
28.Bxg6 Qxa3 29.Bxh7 Rc8 30.Bf5 1-0

Fernando Peralta (ARG) 2531 Gerardo Cativelli (ARG) 2223, Buenos
Aires, 2003

Mohamed Ezat (EGY) 2383 - Oleg
Korneev (RUS) 2583, Linares 2003

1.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 c6 4.Nc3 e6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bb3 Bb7 9.O-O a6 10.e4 b4 11.e5
bxc3 12.exf6 cxb2 13.fxg7 Bxg7
14.Bxb2 c5 15.Qe2 cxd4 16.Rad1 Qf6
17.Nxd4 O-O 18.Ba3 Rfd8

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c6 4.e3 Nf6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.e4 b4 10.Na4 c5 11.e5
Nd5 12.Nxc5 Nxc5 13.dxc5 Bxc5
14.Bb5+ Kf8 15.O-O h6 16.Qe2 Qb6
17.Bd2 g6 18.a4 a5 19.h4 Kg7
20.Rac1 Ne7 21.h5 Nf5 22.Kh2 Rhd8
23.hxg6 fxg6 24.g4 Nd4 25.Nxd4 Bxd4
26.Be3 Rd5 27.Rc4 Rf8 28.Rxd4

28…Rxd4 29.Rd1 ( 29.f4 Qd8 30.Kh3 )
Qd8 (30.Bxd4 Qh4+ 31.Kg1 Qh1#)
( 30.Kg3 Rxd1 ) 0-1

P Harikrishna (IND) 2612 - R B
Ramesh (IND) 2465, Mumbai, 2003
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Be2 Bb7 9.O-O a6 10.e4 c5 11.e5
Nd5 12.a4 b4 13.Bg5 Qc7 14.Nxd5
Bxd5 15.Rc1 Qb7 16.a5 h6 17.Be3
cxd4 18.Qxd4 Be7 19.Qg4 g6 20.Rfd1
Kf8 21.Ne1 Nxe5 22.Qg3 Nc6 23.Bf3
Rd8 24.Bb6 Bxf3 25.Rxd8+ Nxd8
26.Nxf3 Kg7

27.Bd4+ f6 28.Rc7 Qe4 29.Rxe7+ Kf8
30.h3 1-0

Dean Ippolito (USA) 2392 - Alexander
Stripunsky (USA) 2533, New York,
2003
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6
5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.O-O O-O 10.b3 Bb7
11.Bb2 a6 12.e4 e5 13.Nxb5 cxb5
14.dxe5 Nxe5 15.Nxe5 Re8 16.f4 Bxe4
17.Bxe4 Nxe4 18.Kh1 Qh4 19.Qf3 Nd2
20.Qf2 Qxf2 21.Rxf2 Ne4 22.Rc2 f6
23.Nd3 Rad8 24.g3 Bf8 25.Nf2

25…Rc8 26.Rac1 Nxf2+ 27.Rxf2
Rxc1+ 28.Bxc1 Re1+ 0-1

Michael Dougherty (CAN) 2231 Pieter Bierkens (USA) 2232,
Philadelphia 2003
1.d4 d5 2.Nf3 c6 3.c4 Nf6 4.Nc3 e6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bd6 9.e4 e5 10.d5 cxd5
11.Nxd5 Nxd5 12.exd5 O-O 13.O-O a6
14.Bg5 f6 15.Be3 f5 16.Ng5 Nc5
17.Bc2 Qe7 18.Kh1 Bd7 19.g3 Rad8
20.Qh5 h6 21.Nf3 Ne4 22.Nh4 Nf6
23.Qg6 Ne4 24.f3 Rf6 25.Qh5 Rc8
26.Bxe4 fxe4 27.fxe4 Rc4 28.Kg2 Rxe4
29.Rxf6 Qxf6 30.Rf1

30…Bh3+ 0-1

Darcy Lima (BRA) 2521 - Everaldo
Matsuura (BRA) 2438, Brasilia, 2002
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 e6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.e4 b4 10.Na4 c5 11.e5
Nd5 12.O-O g6 13.Re1 Bg7 14.Bb5 a6

15.Nxc5 axb5 ( 15...Bc8 16.Bc6 Rb8
17.Ng5 O-O 18.Ngxe6 ) 16.Nxb7 Qb6

17.Nd6+ Kf8 18.Ng5 Nxe5 19.Rxe5
Bxe5 20.Ndxf7 1-0

Ruslan Pogorelov (UKR) 2517 - Aryam
Abreu (CUB) 2455, Madrid, 2002
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 e6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5
8.Bd3 Bb7 9.e4 b4 10.Na4 c5 11.e5
Nd5 12.O-O h6 13.Qe2 Rc8 14.Bd2
Bc6 15.b3 g5 16.h3 Rg8 17.Rac1 h5
18.dxc5 g4 19.Nd4 Bxa4 20.bxa4 Bxc5
21.Ba6 Rc7 22.Nb5 gxh3 23.Qxh5
hxg2 24.Rfe1 Nc3
25.Nd6+ Bxd6 26.exd6 1-0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful