You are on page 1of 12

23.

SMOTRA
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA
STROSSMAYERA U OSIJEKU
6. PROSINCA 2019. GODINE

PREDSTAVLJANJE PODRUČJA
ZNANOSTI/UMJETNOSTI
Popis predavanja i radionica
Popis LL Područje prirodnih znanosti

predavanja ODJEL ZA BIOLOGIJU


i radionica: Radionica:
studenti:
Što se krije u superhrani?
Martina Sušjenka, Fran Prašnikar, Ivona Kirchbaum
Vrijeme održavanja: 11:00 - 11:45 sati
Radionica: CSI: Odjel za biologiju
studenti: Ana Lucić, Marina Bocek
Vrijeme održavanja: 11:00 - 11:45 i 14:30 - 15:15 sati
Radionica: Utrka biljnih pigmenata
student: Tomislav Mandir
Vrijeme održavanja: 11:00 - 11:45 i 14:30 - 15:15 sati
2
Sve radionice održat će se u izložbenom prostoru Odjela za biologiju (Smotra), Fakultet
popis predavanja i radionica

agrobiotehničkih znanosti, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek (Sveučilišni kampus).

ODJEL ZA KEMIJU
Radionice: Kemijski show 1
doc. dr. sc. B. Matasović, doc. dr. sc. A. Amić
Vrijeme održavanja: 11:30 - 12:30 sati
Kemijski show 2
doc. dr. sc. A. Amić, doc. dr. sc. B. Matasović
Vrijeme održavanja: 13:30 - 14:30 sati
Mjesto održavanja navedenih radionica: laboratorij L1, 1. Kapsaicin
kat, Odjel za kemiju Robert Petrić
Vrijeme održavanja: 13:10 - 13:30 sati
Radionica: Magija ili kemija?
Heterociklički spojevi – antioksidansi?
Andrea Dandić, mag. chem.,
Elena Gotal, doc. dr. sc. Ana Amić
Milenko Korica, univ. bacc. chem.
Vrijeme održavanja: 13:30 - 13:50 sati
Vrijeme održavanja: 12:30, 14:30 i 16:00 sati
Trajanje: 60 minuta Je li kemija samo eksperiment?
Mjesto održavanja: laboratorij L2, 1. kat, Odjel za kemiju doc. dr. sc. Ana Amić
Vrijeme održavanja: 13:50 - 14:10 sati
Predavanje i radionica: Kristali: Razotkrivanje
Valentina Novački, Adrijana Lastrić,
Mjesto održavanja navedenih predavanja: predavaonica
Ana Kolarić, Jela Ćosić
P3, 1. kat, Odjel za kemiju
Vrijeme održavanja: 11:00, 11:30 i 12:00 sati
Trajanje: 30 minuta 3
Sve radionice i predavanja održat će se u navedenim
Mjesto održavanja: predavaonica P3, 1. kat, Odjel za kemiju
laboratorijima i predavaonicama Odjela za kemiju, Ulica

popis predavanja i radionica


Predavanja: Kakvu vodu pijemo – Kvaliteta vode cara Hadrijana 8/A, 31000 Osijek.
rijeke Drave
Ana Rack, doc. dr. sc. Ana Amić
Vrijeme održavanja: 12:30 - 12:50 sati
Istraživanje kvalitete vode rijeke Mure
Iva Jurčević, doc. dr. sc. Ana Amić
Vrijeme održavanja: 12:50 - 13:10 sati
LL Područje tehničkih znanosti LL Područje biomedicine i zdravstva

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK


INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK Radionica: Pravilno održavanje oralne higijene
Radionica: Frontend Web tehnologije studenti sveučilišnog studija Dentalne
doc. dr. sc. Ivica Lukić higijene i Dentalne medicine
Vrijeme održavanja: 9:00 - 11:00 sati Vrijeme održavanja: 10:00 - 14:00 sati
Mjesto održavanja: Fakultet elektrotehnike, računarstva i Mjesto održavanja: Fakultet za dentalnu medicinu i
informacijskih tehnologija Osijek zdravstvo Osijek, Crkvena 21, 31000
Cara Hadrijana 10b, 31000 Osijek Osijek
(Sveučilišni kampus) Zbog ograničenog broja sudionika, svi zainteresirani
učionica K3-1 trebaju napraviti prijavu za radionicu najkasnije do 3.
prosinca 2019. godine. Prijaviti se može s naznakom
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK osnovnih podataka – srednja škola, broj učenika koji bi
4 Radionica: Mostovi od balze – izrada i ispitivanje pohađali radionicu i termin (ponuđeni termini: u 10:00
nosivosti modela mosta sati, 11:00 sati, 12:00 sati i 13:00 sati), na e-mail adresu:
popis predavanja i radionica

Vrijeme održavanja: 12:00 sati marija.candrlic@fdmz.hr


Mjesto održavanja: Građevinski i arhitektonski fakultet
Osijek Radionica: Pretilost – javnozdravstveni problem
Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek 21. stoljeća
(Sveučilišni kampus) studenti sveučilišnog studija
predavaonica II/49, II. kat Sestrinstvo i Fizioterapija
Vrijeme održavanja: 10:00 - 12:00 sati
Mjesto održavanja: Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E,
31000 Osijek (Sveučilišni kampus)
LL Područje biotehničkih znanosti

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI Radionica: Život uživo


Radionica: Korak po korak: od zrna do soka Voditelj: Miroslav Lisjak
Voditelj: Sanja Grubišić Suradnici u radionici: Marija Špoljarević, Marija Kristić,
Suradnik u radionici: Dunja Fotez Lucija Galić, Gabriella Rebecca
Vrijeme održavanja: 10:00 - 10:45 i 11:00 - 11:45 sati Stanković
Mjesto održavanja: Laboratorij za biljnu genetiku i Vrijeme održavanja: 10:00 - 10:45, 11:00 - 11:45 i
biotehnologiju (III. kat, soba 365) 12:00-12:45 sati
Mjesto održavanja: Praktikum za fiziologiju i ekofiziologiju
Radionica: Terenska i laboratorijska istraživanja (III. kat, soba 320)
u pedologiji
Voditelj: Vladimir Zebec Radionica: Biološka raznolikost tla = održivost
Suradnici u radionici: Domagoj Rastija, Zoran Semialjac, života
Boris Berečić Voditelj: Mirjana Brmež
5
Vrijeme održavanja: 10:00 - 10:15, 11:00 - 11:15 i Vrijeme održavanja: 10:00 - 10:45 i 11:00 - 11:45 sati
12:00 - 12:15 sati Mjesto održavanja: Aula media (II. kat)

popis predavanja i radionica


Mjesto održavanja: Laboratorij za ishranu bilja Radionica: Njega ljekovitim biljem
(III. kat, soba 341 i 342) Voditelj: Monika Tkalec Kojić
Izložba: Molekule u akciji Suradnici u radionici: Ivana Varga, Dejan Bošnjak,
Voditelj: Vesna Rastija Boris Ravnjak
Suradnici: Maja Karnaš, Domagoj Šubarić Vrijeme održavanja: 10:00 - 11:00 i 11:00 - 12:00 sati
Vrijeme održavanja: 10:00 - 10:30, 11:00 - 11:30 i Mjesto održavanja: Praktikum za specijalno ratarstvo
12:00 - 12:30 sati (II. kat, soba 256)
Mjesto održavanja: Ulazni atrij u prizemlju FAZOS-a
Radionica: Proizvodnja zdrave hrane korištenjem Izložba: Drveće našeg podneblja – uzgoj i
korisnih mikroorganizama sadnja
Voditelj: Suzana Kristek Voditelj: Alka Turalija
Suradnici u radionici: Jurica Jović, Marina Brica Vrijeme održavanja: 10:00 - 10:45 i 11:00 - 11:45 sati
Vrijeme održavanja: 10:00 - 10:20 sati Mjesto održavanja: istočni hodnik zgrade FAZOS-a (I. kat),
Mjesto održavanja: Predavaonica P-5 (II. kat) ispred sobe 128
Radionica: Ekološki proizvodi u medicini Radionica: Kako buka utječe na zdravlje
i kozmetici: Kreme i kozmetički Vrijeme održavanja: 9:00 - 9:30 sati
pripravci s posebnom namjenom Mjesto održavanja: Praktikum za mehaniku i hidrauliku
Voditelj: Suzana Kristek (II. kat, soba 224)
Suradnici u radionici: Jurica Jović, Marina Brica
Radionica: Kartiranje poljoprivrednog zemljišta
Vrijeme održavanja: 10:30 - 11:00 sati
pomoću dronova
Mjesto održavanja: Predavaonica P-5 (II. kat)
6
Vrijeme održavanja: 9:40 - 10:10 sati
Radionica: Uporaba konja u terapijske i Mjesto održavanja: Praktikum za mehaniku i hidrauliku
rekreacijske svrhe (II. kat, soba 224)
popis predavanja i radionica

Voditelj: Mirjana Baban


Radionica: Pametna kupovina poljoprivredne
Suradnici u radionici: Maja Gregić, Pero Mijić, Tina Bobić,
tehnike
Ante Bagarić, Matea Drageljević,
Vrijeme održavanja: 10:20 - 10:50 sati
Mihael Đurin, Filip Bank, Tihana Ristić,
Mjesto održavanja: Praktikum za mehaniku i hidrauliku
Marijana Ač Rapčan, Anđela Jerković,
(II. kat, soba 224)
Iva Mandek, Iva Šuker i
Marina Koprivnjak
Vrijeme održavanja: 9:00 -13:00 sati
Mjesto održavanja: južni ulaz u zgradu FAZOS-a (prizemlje)
Radionica: Tehnički sustavi u sjetvi i zaštiti bilja Sve radionice i izložbe održat će se u prostorima Fakulteta
Vrijeme održavanja: 10:00 - 10:30 i 10:30 - 11:00 sati agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1,
Mjesto održavanja: Servisno-edukacijski praktikum za 31000 Osijek (Sveučilišni kampus).
mehanizaciju u poljoprivredi
(prizemlje, soba 1)
Radionica: Roboti za mužnju PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
Vrijeme održavanja: 10:00 - 10:30 i 11:20 - 11:50 sati Radionice: Zima u laboratoriju
Mjesto održavanja: Praktikum za mehanizaciju i Mirjana Lončar
zdravstvenu zaštitu u stočarstvu
Blago iz košnice
(III. kat, soba 330)
Blanka Bilić Rajs
Radionica: Poljoprivreda i obnovljivi izvori
Čarobna noć kemije
energije
Ivana Tomac
Vrijeme održavanja: 10:40 - 11:10 i 12:00 - 12:30 sati
Božićna sapunomanija 7
Mjesto održavanja: Praktikum za mehanizaciju i
Stela Jokić
zdravstvenu zaštitu u stočarstvu

popis predavanja i radionica


(III. kat, soba 330) Prirodna kozmetika za muškarce – jer
i mi to zaslužujemo!
Izložba: Entomološka izložba
Hrvoje Pavlović
Vrijeme održavanja: 10:00 - 15:00 sati
(svakih 15 minuta grupa od 15 učenika) Eksplozija boja
Mjesto održavanja: Laboratorij za entomologiju Dajana Gašo Sokač i Valentina Bušić
(IV. kat, soba 402) Njezino veličanstvo – voda
Mirna Habuda-Stanić
Slatki okus znanosti LL Područje društvenih znanosti
Veronika Barišić i Antun Jozinović
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU
Escale Lab
Josipa Grgić, Ivana Ivić, Maja Ižaković, Radionica: Faktor uspjeha
Marta Ostojčić, Gordana Šelo i doc. dr. sc. Ljerka Sedlan König
Darijo Šibalić Vrijeme održavanja: 10:00 - 10:45 sati
Mjesto održavanja: dvorana 13
Predavanja: Zaboravljena povijest piva
Natalija Velić Radionica: Upravljanje osobnim financijama
studentska udruga Financijski impuls
Pravilna prehrana ili o prehrani Vrijeme održavanja: 11:00 - 11:45 sati
popularno Mjesto održavanja: dvorana 13
Lidija Šoher
Radionica: Kako se dobro predstaviti ?
Koji je tvoj GI score? studentska udruga Bookmark
8
Ines Banjari Vrijeme održavanja: 12:00 - 12:45 sati
popis predavanja i radionica

Mjesto održavanja: dvorana 13


Vrijeme održavanja radionica i predavanja: 18:00 - 21:00
sati Radionica: U moru riba, budi morski pas
studentska udruga EWOB
Sve radionice i predavanja održat će se u prostorima Vrijeme održavanja: 13:00 - 13:45 sati
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Ulica Franje Mjesto održavanja: dvorana 13
Kuhača 18, 31000 Osijek.
Sve radionice održat će se u navedenom prostoru
(dvorana 13) Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita
Gaja 7, 31000 Osijek.
LL Područje društvenih i humanističkih Tema: Suvremena američka ratna proza,
znanosti studij Engleskog jezika i književnosti
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki
FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK Vrijeme održavanja: 9:45 – 10:30 sati
Tema: Osjeti i percepcija, studij Psihologije Mjesto održavanja: učionica 58
dr. sc. Marija Milić Tema: Teorija jezika, studij Hrvatskog jezika
Vrijeme održavanja: 9:45 - 10:30 sati i književnosti
Mjesto održavanja: učionica 9 doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić
Tema: Hrvatska povijest 20. st., Vrijeme održavanja: 12:20 - 13:05 sati
studij Povijesti Mjesto održavanja: učionica 58
doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek Tema: Kultura i civilizacija Austrije i
Vrijeme održavanja: 9:45 - 10:30 sati Švicarske, studij Njemačkog jezika i
Mjesto održavanja: učionica 31 književnosti 9
Tema: Teorija i praksa informacijskih Daniela Dämon
Vrijeme održavanja: 11:30 - 12:15 sati

popis predavanja i radionica


djelatnosti, studij Informacijske
znanosti Mjesto održavanja: učionica 84
dr. sc. Tamara Zadravec Tema: Povijest i kultura Mađara, studij
Vrijeme održavanja: 13:15 - 14:00 sati Mađarskog jezika i književnost
Mjesto održavanja: učionica 36 Eldina Lovaš
Tema: Socijalna pedagogija, studij Pedagogije Vrijeme održavanja: 8:00 - 8:45 sati
Karlo Bojčić Mjesto održavanja: učionica 36
Vrijeme održavanja: 15:00 - 15:45 sati
Mjesto održavanja: učionica 66
Tema: Novovjekovna filozofija I, studij LL Umjetničko područje/
Filozofije interdisciplinarno područje znanosti
Demian Papo
Vrijeme održavanja: 13:15 - 14:00 sati AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU
Mjesto održavanja: učionica 31 Radionica: Izrada plošnih lutaka, Odsjek za
Tema: Uvod u kriminologiju, studij kreativne tehnologije
Sociologije Ivana Živković i Sheron Pimpi-Steiner
doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić Vrijeme održavanja: 11:00 - 13:00 sati
Vrijeme održavanja: 10:35 - 11:20 sati Mjesto održavanja: Smotra, izložbeni prostor Akademije za
Mjesto održavanja: učionica 62 umjetnost i kulturu,
Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Tema: Božićni lov na blago, studij Osijek, Vladimira Preloga 1,
Psihologije 31000 Osijek (Sveučilišni kampus)
10
Karla Ižaković
Vrijeme održavanja: od 17:00 sati Radionica: Interpretacija - klavir, komorna
Mjesto održavanja: Filozofski fakultet Osijek glazba, tambure
popis predavanja i radionica

Odsjek za instrumentalne studije


Filozofski fakultet nudi učenicima srednjih škola i svim izv. prof. art. Konstantin Krasnitski,
zainteresiranima mogućnost da nazoče predavanjima, doc. art. Mia Elezović,
seminarima i vježbama svih studijskih smjerova. Tihomir Ranogajec, ass. 
Vrijeme održavanja: 12:00 sati
Sve radionice održat će se u navedenim učionicama Mjesto održavanja: Akademija za umjetnost i kulturu,
Filozofskog fakulteta Osijek, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek. Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek
popis predavanja i radionica
11