You are on page 1of 12

c c 

 

teknenin enlemesine kirişlerine ne ad verilir? Teknede ³Kemere´ nedir? Teknenin başını ve kıçını oluşturmak için uzanan. teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini sağlayan levhaya. dış kısmına ne ad verilir? ³Borda´ teknenin hangi bölümüdür? Teknenin su altında kalan dış kısmına ne ad verilir? ³Karina´ teknenin hangi bölümüdür ? Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana ne ad verilir? ³Sintine´ teknenin hangi bölümüdür ? Teknenin su kesiminden yukarda kalan. üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanı nedir? Teknede ³Omurga´ nedir? Karşılıklı postaları birbirine bağlayan ve üzerine güvertenin kurulduğu. teknenin iç tabanı neresidir? Dümen palasını kontrol eden parça aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda sayılan parçalardan hangisi teknenin gövdesine ait değildir? Aşağıda sayılan dört parçadan üçü birbiriyle bağlantılıdır. beklemesi durumuna ne denir? Usturmaça nedir? Teknenin iskeleye veya başka bir tekne üzerine bağlanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmış balon veya silindir şeklindeki yastıklara ne ad verilir? Avara olmak nedir ? Teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılmasına ne denir? Alabora olmak nedir ? Bir teknenin ters dönmesine ne denir? Aşağıdaki şemada soru işaretiyle belirtilen yönde gördüğünüz bir sandalı nasıl tanımlarsınız? Aşağıdaki şemada soru işaretiyle belirtilen yönde gördüğünüz bir kayayı nasıl tanımlarsınız? Aşağıdaki şemada soru işaretiyle belirtilen alanda gördüğünüz bir şamandırayı nasıl tanımlarsınız? Aşağıdaki şemada soru işaretiyle belirtilen yönde gördüğünüz bir yelkenli tekneyi nasıl tanımlarsınız? Aşağıdaki şemada soru işaretiyle gösterilmiş bölge nasıl tanımlanır? . bayrak. omurganın devamı olan uzantılara ne denir? Teknede ³Bodoslama´ nedir? Omurgaya bağlanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren eğri elemanlara ne denir? Teknede ³Posta´ nedir? Kıç bodoslamaya takılan. iç kısmına ne denir? ³Alabanda´ teknenin hangi bölümüdür ? Teknenin bel kemiği. sıvıların biriktiği. anele gibi yerlere bağlanması için verilen komut nedir? ³Volta´ komutunun anlamı nedir? Bir halat yardımıyla yukarı çekilmiş yelken.  Tekne iskeletinin altında bulunan ve baştan kıça uzanan. flama gibi gibi şeylerin aşağı indirilmesi için verilen komut nedir? ³Arya´ komutunun anlamı nedir? Herhangi bir şeyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına. temel yapı elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Teknede su yağ vb. boşlanması için verilen komut nedir? ³Laçka´ komutunun anlamı nedir? Halatın koçboynuzu. çekilmesine ne denir? ³Hisa´ komutunun anlamı nedir? Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut nedir? ³Vira´ komutunun anlamı nedir? Bir yükün indirilmesi. Farklı olan parça hangisidir? Bir yere bağlı halat veya düzeneğin çözülmesi. rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanaşmasına ne denir? Alargada olmak nedir? Bir teknenin sahilden açıkta durması. bir başka tekneye. düşey veya eğik. ne denir? Teknede ³Dümen Palası´ nedir? Posta başlarını birbirine bağlayan ve güvertenin en dıştaki ilk parçası nedir? Teknede ³Küpeşte´ nedir? Teknenin su kesiminden yukarda kalan. çıkarılması. açılması için verilen komut nedir? ³Fora´ komutunun anlamı nedir? Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancağın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut nedir? ³Toka´ komutunun anlamı nedir? Halatın tamamen elden çıkartılmadan. aşağı doğru yavaşça bırakılması için verilen komut nedir? ³Mayna´ komutunun anlamı nedir? ³Aborda´ olmak nedir? Bir teknenin.

saat 3¶te yelkovan pruvayı gösterirken akrep nereyi gösterir? Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesiştiği noktaya bir saat yerleştirsek. indirmeye yarayan halat hangisidir? Yelkenli teknelerde direğin orta boyunda veya daha yukarısında. saat 10:30¶da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?  Pupa-Pruva hattı hattı ile kemere hattının kesiştiği noktaya bir saat yerleştirsek. tekne aynı rüzgara tabi kaldığı sürece ne denir? Bir teknenin pupası neresidir? Bir teknenin pruvası neresidir? Pupa yönüne bakıldığında teknenin iskele tarafı neresidir? Pruva yönüne bakıldığında teknenin sancak tarafı neresidir? Teknenin baş ve kıç kısmında. her iki taraftaki köşelere ne denir? Bir yere aborda olan tekne bu yerden başka bir yere gidebilmek için ne yapar? Aşağıdakilerden hangisi avara teriminin zıddıdır? Neta terimi aşağıdakilerden hangisiyle zıt bir anlam ifade eder? Aşağıdaki terimlerden hangisi diğerlerine benzemez? Aşağıdaki terimlerden hangisi diğerlerine benzemez? Demir halatının/zincirinin yönü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine benzemez? Demir halatının/zincirinin yönü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine benzemez? Yelkenli teknelerde. direk ve yelken ile ilgili özellikleri kapsayan genel terim nedir? Bordalara açılmış ve teknenin içine hava ve ışık girmesini sağlayan sızdırmaz ne ad verilir? Lumboz nedir? Kemerelerin üstünü kaplayan ve baştan kıça uzanan alana ne ad verilir? Teknelerde başta bulunan. saat 04:30¶da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir? Teknenin rüzgarın geldiği tarafına.Aşağıdaki şemada tekne üzerinde soru işaretiyle gösterilmiş bölgeye ne ad verilir? Aşağıdaki şemada tekne üzerinde soru işaretiyle gösterilmiş alan nasıl tanımlanır? Aşağıdaki şemada soru işaretiyle gösterilmiş alan nasıl tanımlanır? Aşağıdaki şemada soru işaretleriyle gösterilmiş hat nasıl tanımlanır? Aşağıdaki şemada soru işaretiyle gösterilmiş bölge nasıl tanımlanır? Aşağıdaki şemada tekne üzerinde soru işaretiyle gösterilmiş bölgeye ne ad verilir? Aşağıdaki şemada soru işaretiyle gösterilmiş bölge nasıl tanımlanır? Aşağıdaki şemada soru işaretiyle gösterilmiş bölge nasıl tanımlanır? Aşağıdaki şemada soru işaretiyle gösterilmiş bölge nasıl tanımlanır? Kemere hattı nedir? Pupa-Pruva doğrultusu ile kemere hattı arasında kaç derecelik bir açı vardır? Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesiştiği noktaya bir saat yerleştirsek. omurga hattı ile 45 derecelik açı yapan. halat ve demir manevralarında kullanılan mekanizmaya ne ad verilir? Aşağıdaki hangi donanım halat bağlamak için kullanılmaz? Halatların tekneye istenilen noktadan kumanda etmesi için kullanılan donanım hangisidir? Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara ne ad verilir? Puntel nedir? Tekne etrafını güvenlik amacıyla koruyan tellere ne ad verilir? Vardavela nedir? Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını sağlayan donatı nedir? Manika nedir? Bir teknede direği baş-kıç doğrultusunda destekleyen tellere ne ad verilir? Istralya nedir? Bir teknede direği bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine bağlayan tel veya çubuğa ne ad verilir? Çarmıh nedir? Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettiği yelkene gore isimlendirilen halata ne ad verilir? Iskota nedir? Mandar halatının ana işlevi nedir? Yelkeni basıp. halat çımasına hangi bağın yapılması gerekir? . çarmıhları iki yana doğru açan metal veya ahşap çıkıntılara ne ad verilir? Denizcilikte kullanılan bağların ana özelliği nedir? Halatın bağ yapılan ucuna ne denir? Bir halatın çıma¶sı neresidir? Halatın yükü taşıyan kısmına ne denir? Bir halatın beden¶i neresidir? İzbarço bağının özellikleri nelerdir? Kesilen halatın uç kısmındaki kolların dağılmaması için. tekne aynı rüzgara tabi kaldığı sürece ne denir? Teknede rüzgarın geldiği tarafın tersindeki tarafına.

Çift çapa demirlemede iki zincir arasındaki açının ne kadar olması tavsiye edilir? . rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskele veya rıhtıma hangi taraftan aborda olmalıdır. yanaşma manevrası sırasında teknenin süratini kontrol etmek için kullanılan halatlara ne ad verilir? Aborda olan bir teknenin rüzgar ve akıntı etkisiyle rıhtımdan uzaklaşmasını engelleyen halatlara ne ad verilir? Şekildeki gibi aborda olan bir teknenin rıhtım boyunca ileri-geri gitmemesi için hangi bağlama noktaları arasında halat vermesi gerekir? Şekildeki gibi aborda olan bir teknenin rıhtımdan açmaması için hangi bağlama noktaları arasında halat vermesi gerekir? Bir halat koçbynuzuna nasıl volta edilir? Roda nedir? Bir bağın kolayca çözülmesi ve gevşetilmesi istenirse bağ nasıl yapılır? Halatın yüküne esneklik kazandırmak ve yükü paylaştırmak için ne yapılır? Manevrayı etkileyen unsur. rüzgar ve akıntı teknenin ne tarafından alınmalıdır? Uygun bir zemine normal hava şartlarında demir atacaksınız. yaygın bilinen ve kullanılan şekliyle. derinliğe tamamen zincir kullanıyorsanız kaç metre kaloma verirsiniz? Uygun bir zemine normal hava şartlarında demir atacaksınız. rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskele veya rıhtıma hangi taraftan aborda olmalıdır. aşağıdakilerden hangisidir? Yekeli teknede yekenin ucu sancağı gösteriyorsa tekne hangi yöne gider? Yekeli teknede yekenin ucu iskeleyi gösteriyorsa tekne hangi yöne gider? Sola devirli bir pervane kullanan teknenin kıçı tornistanda pervane etkisiyle hangi yöne çeker? Sağa devirli bir pervane kullanan teknenin başı ileri yolda pervane etkisiyle hangi yöne çeker? Sola devirli bir pervane kullanan teknenin başı ileri yolda pervane etkisiyle hangi yöne çeker? Sağa devirli bir pervane kullanan teknenin kıçı tornistanda pervane etkisiyle hangi yöne çeker? Dümenin dönmek istenen tarafa basılabildiği kadar döndürülmesi için verilen komut nedir? Aşağıdakilerden hangisi dümen komutlarından biri değildir? Tam pruvanızda gördüğünüz kayalıktan kurtulmak için dümen komutu ne olmalıdır? İki tarafı da kayalık dar bir kanaldan geçerken hangi dümen komutu yanlıştır? Hangi dümen komutu iskele baş omuzlukta gördüğünüz size oldukça yakın demirli bir tekne ile çatışmanıza neden olabilir? Denizden iskeleye doğru esen sert rüzgar veya manevra sahasının darlığı nedeniyle teknenin başı açılamıyorsa hangi manevrayla avara edilir? Eğer rüzgar iskele boyunca esiyorsa iskeleye nasıl yaklaşılmalıdır? Tornistanda kıçı iskeleye çeken bir tekne. 5 m. Kaç metre kaloma verirsiniz? Çapaya bağlı sadece zincir kullanılan bir tekne.Aborda olan bir teknenin ileri-geri gitmesini önlemek. Tornistanda kıçı sancağa çeken bir tekne. zincirin dikine ve gergin olduğu. Salınım dairesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki şekilde demirleyeceğiniz bir koyda muhtemel demirleme noktalarındaki salınım daireleriniz gösterilmiştir. demir zinciri veya halatın yükünün bir halat aracılığıyla alınıp. 12 m. durumuna ne denir? Demirlemede kullanılan ³Apiko´ teriminin anlamı nedir? Demir alma işlemine başlayacaksınız. Hangi demirleme noktasını tercih edersiniz? Mevcut tekneler sarı renkte gösterilmiştir. Başüstünde bulunan kişiye demir atması için verilecek komut aşağıdakilerden hangisidir? Demirlemede kullanılan ³Funda Demir ³ komutunun anlamı nedir? Demiralma işlemi sırasında başüstündeki kişi kaptana. çapanın dipten kurtulduğunu hangi terimi kullanarak haber verir? Demirlemede kullanılan ³Salpa³ teriminin anlamı nedir? Demir alma sırasında.9 metre derinliğe ve normal hava şartlarında tamamen zincir kullanarak demir atacaksınız. demirleme sırasında ne kadar kaloma vermelidir? Demirli bulunan bir teknenin rüzgar ve akıntı nedeni ile yer deştirerek salındığı daireye salınım dairesi denir. başüstündeki arkadaşınıza ırgata sarma (alma) yönünde vereceğiniz komut nedir? Demirlemede kullanılan ³ Vira ³ komutunun anlamı nedir? Çapaya bağlı halat ve/veya zincirin denize verilen miktarına ne denir? Demirlemede kullanılan ³Kaloma´ teriminin anlamı nedir? Hareket halindeki zincirin akışının durdurulması için verilmesi gerek komut nedir? Demirlemede kullanılan ³Aganta´ komutunun anlamı nedir?  Ani gerilimlerden ırgatın dişlilerinin zarar görmemesi için. demirleme sırasında ne kadar kaloma vermelidir? Uygun bir zemine. bir koç boynuzuna veya babaya aktarma işlemine ne denir? Demirlerken. çapanın dipten kurtulmadan önceki. derinliğe tamamen halat kullanıyorsanız kaç metre kaloma verirsiniz? Çapaya bağlı 5 metre zincir ve devamında halat kullanılan bir tekne.

Yangına taşınabilir söndürücüyle müdahale etmeden önce hangi manevrayı yaparsınız? Güvertede çıkan yangında . gaz yangınlarına karşı hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir? Teknelerde çıkabilecek elektirik ve motor bölmesi yangınlarında hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir? Yangın Söndürme Cihazlarını. yangın başladığında hemen alevlerin üstüne kapatılmalıdır. Demirledikten sonra çapanın tutup tutmadığını aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle anlarsınız? Demirlemede çapaya şamandıra bağlanması niçin önerilir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çok yakınınızdaki bir tekneden ³tehlike´ çağrısı aldınız. su içinde yardım beklemek zorunda kalan birden fazla kazazede. bütün kazazedeleri can salına aldıktan sonra ilk olarak ne yaparsınız? . tekne kurtarma işlemiyle ilgili olarak size yardıma gelen tekne kaptanıyla hangi hukuksal durumu mutlaka karara bağlamalısınız? Aşağıdakilerden hangisi Can Kurtarma amaçlı görünür işaret değildir? Kötü hava şartlarında güvertede çalışırken aşağıdaki hangi teçhizatı mutlaka kullanmalıyız? Denize Adam Düşmesi durumunda. Hangi dereceye gelince. çevredeki tekneleri uyarma amacıyla İşaret Şamandırasının ucunda hangi harf sancağı takılı olmalıdır? Deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gündüz vakti ³Denize Adam Düştü´ durumu diğer teknelere nasıl duyurulur? Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır?  080 derece rotasına ilerlerken sancak taraftan denize adam düşürdünüz. Williamson dönüşüyle kurtarma manevrası yapacaksınız. Bu hangi amaçla yapılır? Teknelerde katı. yün giysi. farklı yangın tiplerine karşı kullanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Yangın söndürücülerin bakıma gönderilmeleriyle ilgili olarak aşağıdaki hangi hususa dikkat edilmelidir? Tekne kimin emriyle terk edilir?  Tekneyi terk edecek kişiler neden üzerinde uygun giysiler (bere. yanan malzeme denize atılamıyorsa yangına nasıl müdahale edilir? Kamara içinde çıkan yangına nasıl müdahale edilmelidir? Gerilim altındaki elektrikli cihaz veya elektrik tesisatı yangınlarına aşağıdaki hangi malzemeyle müdahale edilmez? Yangın battaniyesi. bu nedenle suyun içinde yardım bekleme durumundasınız. öncelikle hangi yönde yüzdürülmeye çalışılmalıdır? Karaya oturmuş bir teknenin.gerekli manevra yapıldıktan sonra. Williamson dönüşüyle kurtarma manevrası yapacaksınız. Hangi dereceye döner ve sonra. oturulan bölge hakkında hiç bir bilgi elde edilememişse. suyu kesmek için gerekli önlemleri aldığınız halde batma ihtimaliniz varsa ne yapılmalıdır? Karaya oturmuş bir tekne. yardım almadan tekrar yüzdürülmesi hangi yöntemle sağlanabilir? Bir teknenin isteyerek karaya oturtulması halinde. yağmurluk) taşımalıdır? Tekneyi bir tehlike anında terk ederken. eldiven. ters alabandayla hangi rotaya girersiniz? Gece vakti ³Denize Adam Düştü´ durumlarunda hangi tip can simidi kullanılır? Çatışma halinde ilk yapılması gereken nedir? Çatışma sonrası. Misafirlerinizden birinin sigarasından rüzgarın kopardığı bir ateş parçası. tulum. kişisel açıdan yapılacak en önemli hazırlık hangisidir? Kışın soğuk denizlerde denize düşen bir kazazede için en büyük tehlike aşağıdakilerden hangisidir? Tekneyi terk ederken denize atlamanız gerekirse. Yasal sorumluluğunuz nedir? Bir tehlike durumunda. üzerinde ne kadar yol olmalıdır? Bir tekne isteyerek karaya oturtulurken tekrar yüzdürüleceği düşünülerek ne yapılmalıdır? Yedeklemeyi kim kontrol eder? Yedekleme sırasında yedek halatı hangi pozisyonda olmalıdır? Yedek halatı tekne üzerinde nereye volta edilmelidir? Yedekleme sürati ne olmalıdır? Bir yangının meydana gelmesi için aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi teknede yangın nedenlerindendir? Teknelerde yağ ve yakıtın sebep olabileceği yangınları önlemek için aşağıdaki hangi hususlara dikkat etmek gerekir? Teknelerde gaz tüplerinin yangına neden olmaması için aşağıdaki hangi hususa dikkat etmek gerekir. dümeni ters alabandaya basarak kurtarma rotasına girersiniz? 180 rotasına ilerlerken iskele taraftan denize adam düşürdünüz. dolap kenarından sızan benzinle temas ederek kıç üstünde yangına neden olmuştur. nasıl davranmalıdır? Can salına bindiniz. rüzgarlık. Teknelerde elektrik arızalarının neden olabileceği yangınları önlemek için aşağıdaki hangi hususa dikkat etmek gerekir? Aşağıdakilerden hangisi teknelerde yangına sebebiyet verebilecek kaynaklardır? Seyir sırasında güvertede yangın çıkması durumunda önce ne yapılmalıdır?  Güvertede sancak kıç omuzluktaki dolap içinde muhafaza etiğiniz yedek benzin bidonunuz devrilmiş ve içindeki çok az miktardaki yakıtın tamamı dolap içine dökülmüştür. hangi pozisyonda atlarsınız?  Tekneyi terk sırasında can salınız hasar gördü. ne yaparsınız? Açık denizde. sıvı.

Bu durumdaki hasta eğer kusmuyorsa hangi pozisyonda bekletilmelidir? Baygın durumdaki hasta ağrılı uyarılara cevap vermiyorsa. Henüz solunum başlamamışsa ne yaparsınız? Kanamayı durdurmak için sargı ile basınç nasıl uygulanır? Kolda. ne yapılmalıdır? Bilinci kapalı bir kazazedede kalp ve dolaşım sistemi değerlendirmesinde bakılan damar atımlarından en sağlıklı sonucu veren hangi bölgedir? . ilkyardıma nasıl devam edersiniz? Hava yolu açık ama kalp atışları saptanamayan kazazedeye ilkyardım nasıl uygulanır? Kalp masajında elinizi nereye koyarsınız ve hangi tempoyla uygularsınız? Tek kişi. koma durumundadır.ağrı kesici. Yaralanma sonucu vücutta yabancı cisim kalmışşa nasıl müdahale edilir? Hafif yanıklarda ilk müdahale nasıl olmalıdır? Giysileri yanmakta olan kazazedelere nasıl müdahale edilir? Yanma sonucu yanık bölgesinde kabarcıklar (bül) oluşmuşsa. dirsekten aşağı bölgede. lipsos ve trakonya gibi balıkların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? El veya ayaklar soğuk ısırığına maruz kalmış ise ne yapılmalıdır? Başına bumba çarpan bir kişide en tehlikeli belirtiler hangileridir Göze yabancı cisim kaçtığında ne yapmak gerekir? Yaralıların taşınmasında öncelikle sabitleştirilerek korumaya alınması gereken kırıklar hangi bölge kırıklarıdır? Bilinci kapalı hastada solunum yollarını en sık tıkayan olay nedir. kan şekerinin düşmesi gibi durumlarda beyne gelen kan miktarında azalma veya hiç kan gelmemesi geçici bilinç kaybına (bayılmaya) neden olur. önce varsa kanama durdurulur ve yaranın üzerine temiz gazlı bez konur. Turnikeyi nereye uygular. hangi sırayla uygulamalıdır? İki kişinin uygulayacağı Temel Yaşam Desteğinde sıra nasıl olmalıdır? Dört periyotluk Temel Yaşam Desteği sonunda kazazededen nabız almaya başladınız ve gözbebekleri küçülmeye başladı. kalp masajı ve suni solunumu birlikte uygulayacaktır.diken kalmışsa sıcak kompres ile vazelin veya zeytinyağı uygulanarak atılması kolaylaştırılmalı Sindirim yolu ile zehirlenmede hangi müdahale hastaya zarar verebilir? İskorpit. ilk yardım ve tedavi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hava yolu tıkanıklığı yaşayan kişiye uygulanacak Heimlich manevrasında yumruk yapılan eller nereye konur ve nasıl uygulanır? Kırıklarda ilkyardım uygulanırken. idrar veya dışkısını kaçırıyorsa. kırığa daha sonra nasıl müdahale edilmelidir? Omurga kırıklarında hangi hususa dikkat edilmelidir? Deniz tutmalarında ilkyardım uygulaması nasıl olmalıdır? Deniz tutmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Hipotermi tedavisi nasıl bir ortamda yapılmalıdır? Suda. hipotermiye maruz kalmış bir kazazedeye ilk yardım nasıl yapılmalıdır? (Solunum ve Nabız vardır) İlk yardım konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bilinci kapalı bir kazazedeye ilkyardıma başlarken saniyeler içinde yapılan ilk değerlendirmede sıralama nasıl olmalıdır? İlkyardımın genel ilkeleri nelerdir? Yapay solunum sırasında hasta kusarsa ne yapılmalıdır? Kanamayı durdurmada turnike uygulaması için hangisi yanlıştır? Burun kanamalarını durdurmak için ne yapılır? Eklem bağlarının ve yumuşak dokuların zedelenmesi olan burkulmalara nasıl müdahale edilmelidir? Sıcak çarpması durumunda neler yapılmalıdır? Hayvan ısırıklarında öncelikle ne yapılmalıdır? Dikenli deniz canlıları ile temas edildiğinde aşağıda sayılan ilkyardım şekilleri hangi öncelik sırası ile uygulanmalıdır? I. çok ağır atar damar kanaması olan kazazedeye turnike uygulayacaksınız. hangi pozisyonda bekletilir? Nefes darlığı olan hastalar nasıl bekletilmelidir? Temel Yaşam Desteğine başlanacak bilincini kaybetmiş bir kazazedede önce hangi kontrol yapılır? Hava yolunun açık olduğunu gördüğünüz ve nabız aldığınız kazazedede solunum olmadığını saptadınız. antihistaminik ve antibiyotik verilmeli II. zehirlenme.yarayı yıkamalı. hangi aralıklarda hangi süre gevşetirsiniz? Yara nasıl ve hangi malzemeyle temizlenmelidir? Kapalı yaralara nasıl müdahale edilmelidir. Bu durumdaki hasta veya kusan veya üst solunum yollarında kanaması olan hasta. Emniyetli mesafeye açılan can salında öncelikle ne yapmalıdır? Kazazedeler can salı içinde ne miktarda su kullanmalıdır? Can salında bulunan deniz tutmasına karşı ilaçlar ne zaman kullanılır? EPIRB nedir ? Yaralanma. antiseptik solüsyon sürülmeli III.

Anlamı nedir Yukarıdaki Sinoptik haritada. alçak basınç (siklon) bölgesinde rüzgar nasıl döner (dirise eder)? Kuzey yarı kürede. Doğu Karadeniz sahilleri önünde ³g´ harfi görülmektedir.5¶ N enlemleri arasındaki mesafe ne kadardır? Aşağıdaki hangi mevki yeryüzünde bulunamaz? Bir kerte kaç derecedir? Güneydoğu yönü kaç kertedir? Batı yönü kaç kertedir? Kuzeybatı yönü kaç kertedir? .Yaralanma sonucu gelişen kanamanın bir atardamar kanaması olduğu nasıl anlaşılır? Yaralanmalarda açık kırıklar neden daha tehlikelidir? Atmosferin ağırlığından dolayı birim alana dik olarak etki eden kuvvete atmosfer basıncı denir. alçak basınç merkezi nerenizde kalır? Meteorolojik bir haritada seyredeceğiniz bölge üzerinde aşağıdaki işareti gördünüz. sürati 38-40 knot tespit edildiğinde bofor ölçeğine göre kaç kuvvetinde esmektedir? Yukarda basit bir sinoptik harita görmektesiniz. bu haritada ³A³ harfi ile gösterilmiş bölgedeki hava sistemi nedir? Yukarıdaki sinoptik haritada kırmızı renkli yarım daireleri birleştiren çizgi ne tür bir cepheyi göstermektedir? Yukarıdaki sinoptik haritada mavi renkli üçgenleri birleştiren çizgi ne tür bir cepheyi göstermektedir? Yukardaki sinoptik haritada ³Y³ harfi ile gösterilmiş bölgedeki hava sistemi nedir? Yukarıdaki Sinoptik haritada. Karadeniz¶in kuzey kıyılarında ³r´ harfi görülmektedir. (dirise eder)? Kuzey yarı kürede sırtınızı gerçek rüzgara döndüğünüzde. Bölgede esecek rüzgarın yön ve sürati nedir? Kuzeyden esen rüzgara ne ad verilir? Yıldız hangi dereceden esen rüzgardır? 045 dereceden esen rüzgara ne ad verilir? Poyraz hangi dereceden esen rüzgardır? 090 dereceden esen rüzgara ne ad verilir? Gün Doğusu rüzgarı hangi dereceden eser? 135 dereceden esen rüzgara ne ad verilir? Keşişleme hangi dereceden eser? 180 dereceden esen rüzgara ne ad verilir? Kıble rüzgarı hangi dereceden eser? 225 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır? Lodos hangi dereceden esen rüzgardır? 270 dereceden esen rüzgara ne ad verilir? Gün Batısı hangi dereceden eser? 315 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır? Karayel hangi dereceden esen rüzgardır? Deniz Melteminin özelliği nedir? Kara Melteminin özelliği nedir? Sıcak cephe yaklaşırken basınç ve sıcaklık değerleri nasıl değişir? Kuzey yarı kürede soğuk cephe geçerken rüzgar nasıl dirise eder? Kuzey yarı kürede sıcak cephe geçerken rüzgar nasıl dirise eder? Cepheler hangi alanlarda oluşur? Uluslararası sinoptik haritalarda yüksek basınç hangi harfle gösterilir? Uluslararası sinoptik haritalarda alçak basınç hangi harfle gösterilir? Bir sinoptik haritada izobar çizgileri aşağıdaki hangi meteorolojik değerin tahmin edilmesine yardımcı olur? Rüzgarın hızını ve yönünü ölçen aletin adı nedir? Basıncın zamana göre değişimi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile ifade edilir? Basınç eğrilerinin ve cephelerin işlendiği hava haritalarına ne ad verilir? Bofor ölçeğine göre rapor edilen 5 kuvvetinde rüzgar yaklaşık kaç knot esmektedir? Rüzgar.Ölçtüğünüz uzaklık kaç mildir? 36° 45¶ N ve 36° 45. yüksek basınç (antisiklon) bölgesinde rüzgar nasıl döner. Anlamı nedir? Bir derece kaç dakikadır? Bir derecelik enlem yayı kaç mildir? 21° 55¶ N enlemi ile 22° 05¶N enlemi arasındaki mesafe ne kadardır? Bir deniz mili yaklaşık kaç metredir? Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında ölçtüğünüz uzaklığın en yakın enlemdeki karşılığının bir derece üç dakika olduğunu gördünüz. Normal şartlarda deniz kıyısındaki atmosfer basınç değeri nedir? Atmosfer basıncını ölçmek için kullandığımız alet hangisidir? Hava tahmini için barometre okurken hangi hususa dikkat etmeliyiz? Barometreyi tekne içine monte ederken hangi hususa dikkat etmeliyiz? İzobarların sıklaştığı bölgelerde rüzgar kuvveti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Rüzgar nasıl oluşur? Kuzey yarı kürede.

yıllık değişimi ise 1¶E verilmiştir. haritaya çizeceğimiz hakiki kerteriz hattı derecesi aşağıdakilerden hangisidir? Bulunulan mevkide doğal sapma 3°E . coğrafi kuzey ile manyetik kuzey arasındaki açıya ne denir? Seyrettiğiniz bölgede 1997 yılı için varyasyon değeri 2°55¶ E ve yılda 1¶ E değişim değeri verilmiştir. deviasyon değeriniz 0¶dır. mıknatıslı pusulamıza göre rotamız 080° ve bu rotaya göre yapay sapma 2°E ise. Dev 1° E olduğuna göre hakiki rota aşağıdakilerden hangisidir? Manyetik pusula ile 086°¶de kerteriz edilen A fenerinin hakiki kerterizi aşağıdakilerden hangisidir? (Var 3° E ± Dev 5° W) Haritada doğal sapma değeri 3°36¶E (1975) (1¶E) olarak gösterilmektedir. 1993 yılında 2°32¶ E ve yılda 2¶ E değişim değeri verilmiştir. Var 3° E. Bulunduğunuz bölgede 2000 yılı için varyasyon değeri 2°05¶W. yılda 1¶ E artmakta ise bu seneki tabii sapma değeri kaç derecedir?(2004) . Günümüzdeki varyasyon değeri nedir? (2006) Seyrettiğiniz bölgede 1995 yılı için varyasyon değeri 2°15¶ E verilmiş ve yıllık 2¶ W değişim olduğu belirtilmiştir. tekneniz hakiki kaç dereceye gidiyor demektir? Hakiki 290° rotasına giderken doğal sapma 3°E ve yapay sapma 3°W ise mıknatıslı pusulamız kaç dereceyi gösterir? Bulunduğunuz mevkide doğal sapma değeri 2°E . ) 2° E (1980). manyetik pusulanızda kaç dereceye gitmelisiniz? Manyetik pusulanızla 165° rotasına seyretmektesiniz. Buna göre pusula rotanız ne olmalıdır? (En yakın tam deviasyon değeri kullanılacak) Kadırga burnu fenerini manyetik pusulanızla 082° de kerteriz etmektesiniz.) 2° 00¶E (1980). Yıllık değişim değeri. sancak ve iskele kemerelerde nisbi kerteriz ne kadardır? Manyetik pusulanın yakın çevresindeki metal. Gitmek istediğiniz noktaya çizdiğiniz rota değeri 245° ise. Bulunduğunuz bölgede 2000 yılında varyasyon değeri 2°55¶ E verilmiştir. gerçek rota değeri aşağıdakilerden hangisidir? Manyetik pusula ile 335° rotasında seyredilmektedir. gittiğimiz rota üzerindeki yapay sapma değerimiz 4° E ise. yapay sapma. Deviasyon ³0´ dır. bulunduğunuz rotada yapay sapma 3°W ve harita rotamız 125° ise aynı anda mıknatıslı pusulamıza göre rotamız kaç derecedir? Manyetik pusula ile 076°de kerteriz edilen fenerin hakiki kerterizi aşağıdakilerden hangisidir? (Var ³3°E . dümen suyunda. Manyetik pusulamızla 210° kerteriz ettiğimiz fenerin hakiki kerterizi nedir? Seyrettiğiniz bölgede 1995 yılı için doğal sapma değeri 3° 40W. Harita üzerinde çizdiğiniz rotanız (gerçek) 148°30¶. Pusula rotanız ne olmalıdır? (2005) Haritada çizdiğiniz rota (gerçek) 215° dir. Bulunduğunuz bölgede 1999 yılı için varyasyon değeri 1° 54¶ E verilmiştir. teknemizin Deviasyon cetveline göre yapay sapma 2 E olduğu durumda manyetik pusulamızla tatbik edeceğimiz rota aşağıdakilerden hangisidir? 0 0 Manyetik pusulada 342 rotası ile seyrederken. 1¶ E dir. lodos yönleri kaç derecededir? Hakiki ve nisbi kerterizler arasındaki fark nedir? Pruvada. manyetik pusulamıza göre rotamız 075° ve bu rotaya göre yapay sapma 4° E ise teknemizin hakiki rotası kaç derecedir? Kullandığınız haritanın pusula gülü üzerindeki doğal sapma (Var. Seyredeceğiniz muhtemel rotada deviasyon değeriniz 1° W dir. yıllık değişim 5¶E verilmiştir.Deniz haritalarında mesafe ölçeği olarak ne kullanılır? Türk deniz haritalarında hangi bölge açık mavi rengin tonlarıyla gösterilmiştir? Raporlarda poyrazdan estiği belirtilen rüzgar kaç kerteden eser? Poyraz. mıknatıs ve elektrik devrelerinin oluşturduğu manyetik alandan etkilenmesi sonucunda meydana gelen hataya ne denir?  Her bölgedeki farklı manyetik alanlar nedeniyle bölgeden bölgeye değişen.) (2005) Manyetik pusulayla 197°de kerteriz edilen bir fenerin doğal sapma. Harita üzerine plotlayacağınız gerçek kerteriz değeri nedir? (2006) Bölgenizde doğal sapma değeri 3°E. Varmak istediğiniz noktaya ulaşabilmeniz için tutmanız gereken pusula rotanız ne olmalıdır? Harita üzerinde çizdiğiniz rota (gerçek) 312° dir.Yıllık değişim 1¶E dir. (Var) 5°E.Dev´5°W) Kullandığınız haritanın pusula gülü üzerindeki doğal sapma (Var. (Dev) 7°W ise. (2005) Teknenizin deviasyon tablosu aşağıdadır. yılda 1¶E değişmekte ise 2005 yılındaki doğal sapma değeri kaç derecedir? Seyir bölgenizde doğal sapma 5° E. Hakiki rotamız 126° iken manyetik pusulamız kaç olmalıdır? (Bu rotadaki yapay sapma 5° W¶dir. Günümüzdeki varyasyon değeri nedir? (2006) Seyrettiğiniz bölgede varyasyon değeri 1°30¶E . bulunduğunuz rotada yapay sapma değeri ise 2°E¶dir. tekneniz için hesaplanan 0 yapay sapma 3 E olduğu durumda. Bu bölgedeki doğal sapma değeri. Bulunduğunuz rotada yapay sapma değeriniz 2° W¶dir. Bu rotadaki yapay sapma değerimiz 3° W olduğuna göre hakiki rotamız nedir? (2005) Bölgedeki doğal sapma değeri 1° E. karayel. İki fenerin transitini manyetik pusulanızda 330° kerteriz ettiniz. bulunduğunuz bölgede doğal sapma 5 W. Bu transitin haritadaki değeri nedir? (2005) 0 0 0 Haritaya çizilen rotamız 147 doğal sapma 3 E .

uçları birbirine dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir? Haritada çizdiğiniz rota üzerinde aşağıda gördüğünüz şamandıra simgesi bulunmaktadır. kanal giriş-çıkışlarında seyir bölgesinin hangi ölçekli haritasını kullanmalıyız? Kıyı Seyri nedir? Aşağıda şeklini gördüğünüz şamandırayı bir kanal girişinde hangi tarafınızda bırakırsınız? Aşağıda şeklini gördüğünüz şamandırayı bir kanal çıkışında hangi tarafınızda bırakırsınız? Bir kanal girişinde pruvanızda üzerinde dörtgen tepelik bulunan kırmızı renkli bir şamandıra gördünüz. deniz derinliğini ölçmeye yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir? Parakete nedir ? Görüş şartlarının kısıtlı olduğu gece. barınak. Ne yaparsınız? İstanbul Boğazından Marmara Denizi¶ne çıkmaktasınız (aşağıdaki şekilde. uçları aşağıya dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir? Haritada çizdiğiniz rota üzerinde aşağıda gördüğünüz şamandıra simgesi bulunmaktadır. Anlamı nedir? Nara burnuna yaklaşırken. Mıknatıslı (manyetik) pusulamıza göre rotamız 075 derece ve bu rotaya göre arızi sapma 4 derece E ise teknemizin hakiki rotası kaç derecedir? Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında ölçtüğünüz uzaklığın en yakın enlemdeki karşılığının bir derece üç dakika olduğunu gördünüz.Seyir bölgenizde tabii sapma 5 derece E. yeşil tekne). Güvenli seyir için rotanızı bu bölgenin neresine kaydırırsınız? Tepeliği. uçları yukarı dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir? Haritada çizdiğiniz rota üzerinde aşağıda gördüğünüz şamadıra simgesi bulunmaktadır. Güvenli seyir için rotanızı bu bölgenin neresine kaydırırsınız? Altındaki veya çok yakınındaki bir tehlikeyi gösteren ve bulunduğu noktaya neta bir mesafeden geçilmesi gereken tehlike şamandırasının haritadaki simgesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda gördüğünüz şamandıranın anlamı nedir? Tecrit edilmiş su şamandıralarının tepeliklerinin şekli ve ışık karakterleri nedir? Aşağıda simgesini gördüğünüz şamandıranın anlamı nedir? Etrafında seyre müsait su olduğunu gösteren emniyetli su şamandırasının rengi ve tepeliği nasıldır? Haritada karakteri FlR3s10m6M olarak verilmiş fenerin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? (Marmara Adası.Güzelbahçe feneri)  Kaş limanı batısında Bucak denizine gireceksiniz. Güvenli seyir için neresinden geçersiniz? Haritada çizdiğiniz rota üzerinde aşağıda gördüğünüz şamandıra simgesi bulunmaktadır. Güvenli seyir için neresinden geçersiniz? Tepeliği. liman. Deniz üstünde nasıl gözlemlersiniz? (Fl WR 5s20m15-11 M) özelliklerine sahip bir fener normal şartlarda kaç milden görülür? (Fl G3s10m 5M) özelliklerine sahip bir fenerin anlamı nedir? (Fl WR 5s 20m 5-3M) özelliklerine sahip bir fenerin anlamı nedir? . Güvenli seyir için rotanızı bu bölgenin neresine kaydırırsınız?  Rotanızın üzerinde aşağıda şeklini gördüğünüz şamandıra ile karşılaştınız. doğal liman. Ölçtüğünüz uzaklık kaç mildir? 1/25 000 ölçekli haritada 4 cm ölçülen bir mesafe aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir? Cayro pusula ile mıknatıslı (manyetik) pusula arasındaki fark nedir? Bir teknenin süratini veya belli bir sürede kat ettiği mesafeyi ölçmek için kullanılan alet aşağıdakilerden hangisidir? Bir halat ve ucuna bağlı kurşun bir ağırlıktan oluşan. Güvenli seyir için neresinden geçersiniz? Tepeliği. burun sığlığındaki fenerin on saniyelik periyot içinde iki kere yeşil çaktığını gördünüz. sis gibi durumlarda radarı olan diğer tekneler ve özellikle gemiler tarafından radar ekranında görülmeyi sağlayan alet aşağıdakilerden hangisidir? Sığ sularda. tabanları bir birine dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir? Rotanızın üzerinde aşağıda şeklini gördüğünüz şamandıra ile karşılaştınız. İskele baş omuzluğunuzda kalan yeşil renkli şamandıraları hangi tarafınızda bırakarak yola devam edersiniz? Rotanızın üzerinde aşağıda şeklini gördüğünüz şamandıra ile karşılaştınız. denizden ondört metre yüksekte ve sekiz milden görünen fener haritada nasıl gösterilir? (İzmir. giriş feneri haritada FlWRG10s14m5-3-3M olarak verilmiştir. Ne yaparsınız? Aşağıda şeklini gördüğünüz şamandırayı bir kanal çıkışında hangi tarafınızda bırakırsınız? Aşağıda şeklini gördüğünüz şamandırayı bir kanal girişinde hangi tarafınızda bırakırsınız? Bir kanal girişinde pruvanızda üzerinde üçgen tepelik bulunan yeşil renkli bir şamandıra gördünüz. balıkçı barınağı giriş feneri) 10 saniyelik periyot içinde iki kere beyaz çakan. Bu fener haritada nasıl gösterilmiştir? Fenerbahçe bankını markalayan şamandıra haritada Q(9)W15s5m3M olarak gösterilmiştir. haliç. Güvenli seyir için neresinden geçersiniz? Tepeliği. marina. Güvenli seyir için rotanızı bu bölgenin neresine kaydırırsınız? Rotanızın üzerinde aşağıda şeklini gördüğünüz şamadıra ile karşılaştınız.

pruva pruvaya gelen motorlu tekneler nasıl davranırlar? . 40°47¶ N ± 28°45¶ E¶dir. ne yaparsınız? Gece. 40°52¶ N ± 29°05¶ E noktasına seyretmek istiyorsunuz.den az olan bir tekne veya bir yelkenli tekne. Süratiniz 5 knot¶tır.036 35 E koordinatından 180 hakiki rotası ile üç saat seyirden sonraki yeni mevkiinizin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 0 ¶ 0 / 0 Saatte 10 deniz mili hız ile 41 40 N . ne yaparsınız? Aşağıdaki sayılan durumlardan hangisinde tekneler çatışma tehlikesi içindedir? Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışma tehlikesi doğuracak şekilde bir birlerine yaklaşmaları durumunda. ne yaparsınız? Gündüz. mevkinin kesin doğruluğu için kerterizler arası açılar kaç derece olmalıdır? Dar bir kanalda ilerleyen bir tekne. hakiki B-C transit hattı kaç derecedir? 270° rotasına ilerlerken. yelkenle seyrediyorsunuz. bu fenerin nisbi kerterizi nedir? Hakiki ve nisbi kerterizler arasındaki fark nedir? Pruvada. sancak ve iskele kemerelerde nisbi kerteriz ne kadardır? İki kerterizle mevki koyma yöntemindekesin mevkinin doğruluğu için kerterizler arası açılar kaç derece olmalıdır?  Çapraz üç kerteriz yöntemiyle mevki koyarken. Rotanız nedir? 310° rotasına giderken. gösterilen yönde ve 1 knot süratte akıntı tesbit ettiniz. Teknelerin hareket tarzı ne olmalıdır? Gece yelkenle seyrederken pruvanızda gördüğünüz beyaz bir fenere doğru yaklaşmaktasınız. Tam kuzey istikametinde seyrederek Burgaz Ada¶ya yaklaşmak istiyorsunuz. B ± C fenerlerini nisbi İskele 090° kerteriz ettiğine gore. Gerçek ve Pusula rotanız ne olmalıdır? (Teknenizde pusulayı etkileyecek yapay sapma yoktur) (2005) ADF sınav çalışma haritası üzerinde Büyükada güneyinde 40°50¶N ± 29°07¶E mevkiinde bulunmaktasınız. Gerçek rotanız ne olmalıdır?(2005) ADF sınav çalışma haritası üzerinde son bulunduğunuz mevki.) (2005) ADF sınav çalışma haritası üzerinde Ataköy Marina¶dan çıktıktan sonra koymuş olduğunuz mevkide 40°58¶ N ± 28°53¶E koordinatlarında olduğunuzu saptadınız ve 40°55¶ N ± 28°46¶ E noktasına seyretmek istiyorsunuz. Bu transit hattının bulunduğunuz mevkiye göre harita üzerindeki kerterizi nedir? Mavi tekne 025° rotasında ilerlemektedir. sivri uçları birbirine dönük iki koni gösteren bir tekneyle karşılaştınız. 40°47¶ N ± 29°15¶ E noktasına seyredeceksiniz. diğeri motorla seyreden (sarı) iki tekne çatışma noktasına yaklaşmaktadır. Pusula rotanız ne olmalıdır? (Teknenizde pusulayı etkileyecek yapay sapma yoktur.036 40 ¶E koordinatından 000 hakiki rotası ile dört saat seyirden sonraki yeni mevkiinizin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 080 rotasına giderken nisbi sancak 030° de kerteriz ettiğiniz bir teknenin hakiki kerterizi kaç derecedir? Nisbi iskele 120° bir balıkçı teknesi kerteriz ettiniz. Gemi de sizi nisbi sancak 070° kerteriz etmektedir. Gerçek ve Pusula rotanız ne olmalıdır? (Teknenizde pusulayı etkileyecek yapay sapma yoktur) (2005)  ADF sınav çalışma haritası üzerinde son bulunduğunuz mevki 40°50¶ N ± 28°55¶ E¶dir. 090° yönünde seyretmek istemektesiniz. dümen suyunda. trafik ayırım düzeniyle ilgili aşağıdaki hangi kurala uyacaktır? Trafik ayırım düzeninde karşıdan karşıya geçmek zorunda olan bir tekne nasıl geçecektir? Yelkenli bir tekne. 40°52¶ N ± 29°05¶ E noktasına seyretmek istiyorsunuz. yedekleyen bir tekneyle karşılaştınız. Motorlu tekne nasıl hareket etmelidir? Hangi hallerde ''yetişen tekne '' sayılırsınız ?  Aşağıdaki şekilde biri yelkenle (yeşil). Bu teknenin nisbi kerterizi nedir? 090° rotasına ilerlerken nisbi sancak 050° bir gemi kerteriz ettiniz. 40°47¶ N ± 28°45¶ E¶dir. ne yaparsınız? Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları gereğince. Akıntıya gore önleme rotanız ne olmalıdır? ADF sınav çalışma haritası üzerinde 40°45¶N ± 29°04¶ E mevkiinde bulunmaktasınız. Fakat bölgede Yassıada batısında. Bu teknenin hakiki kerterizi ise 160°. motorla seyrediyorsunuz. bir tekneyi hakiki 100° kerteriz ettiniz. diğeri motorla seyreden (sarı) iki tekne çatışma noktasına yaklaşmaktadır. hangi tekne diğerinin yolundan çıkacaktır? Aşağıdaki şekilde çatışma noktasına yaklaşmakta olan ve her ikisi de motorla seyreden teknelerden yeşil renkli tekne nasıl haraket etmelidir? Aşağıdaki şekilde biri yelken (yeşil). bir feneri hakiki 260° kerteriz etmektesiniz. ADF sınav çalışma haritası üzerinde son bulunduğunuz mevki. hangi durumda kuvvetle yürütülen tekne sayılır ? Seyir fenerleri ne işe yarar ? Yol vermekle yükümlü tekne nasıl hareket eder? Yelkenle seyrediyorsunuz. Geminin rotası nedir? 235° rotasına ilerlerken nisbi iskele 080° bir fener ve bir burnu kerteriz ettiniz. Bölgede 090 yönünde ve 1 knot süratte akıntı tesbit ettiniz. kanalın neresinde seyredecektir? Trafik ayırım bölgesinin kullanım sınırlılıklarına göre hangi durumdaki tekneler bu bölgelere giremezler?  Boyu 20m. Önleme rotanız ne olmalıdır? 0 ¶ 0 ¶ 0 Saatte 15 deniz mili hız ile 42 50 N . aşağıdaki şekilde fener gösteren tekneyle karşılaştınız.

üzerinde yol bulunan motorlu tekneler hangi fenerleri göstermek zorundadır? Boyu 50 m. aşağıdakilerden hangisidir? Sis. hangi sektörden görünür? Sancak borda feneri ne renktir ve hangi sektörden görünür? İskele borda feneri ne renktir ve hangi sektörde görünür? Üzerinde yol bulunan. dikey bir doğru üzerinde. Telsiz telefonla hangi tip mesajla yardım talep edersiniz? Tehlike ve Aciliyet mesajlarında. Ne yaparsınız? Gece. altta beyaz. aşağıdakilerden hangisidir? Borda ve Pupa fenerlerine ilaveten. iki fener gösteren tekne. Yol verecek tekne. üzerinde her yönden görünür üste kırmızı.den uzun. sancak bordada bir teknenin iskele borda fenerini gördünüz.den uzun demirli tekneler hangi feneri göstermek zorundadırlar? Aşağıdaki şekilde gördüğünüz fenerler ne tip bir tekneye aittir ve tekneyi hangi yönden görmektesiniz? Şekilde gördüğünüz fenerler ne tip bir tekneye aittir ve tekneyi hangi yönden görmektesiniz? Şekilde gördüğünüz fener. yelkenle seyretmektesiniz. Yeşil teknenin görünür bir yerinde işareti bulunmaktadır.den kısa. Teknelerin hareket tarzı ne olmalıdır? Gece. den küçük tekneler nasıl ses işareti verirler? Çatışma pozisyonunda olduğunuz bir tekneye karşı yol hakkına sahipsiniz. bu durum aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Dikey bir doğru.den kısa karaya oturmuş bir tekne gece hangi fenerlerini gösterir? Şekilde görülen fenerler ne tip bir tekneye aittir ve hangi yönden görülmektedir? Şekilde görülen fenerler ne tip bir tekneye aittir ve hangi yönden görülmektedir? Şekilde görülen fenerler ne tip bir tekneye aittir ve hangi yönden görülmektedir? Ağ balıkçılığıyla uğraşan. aynı anda manevra yaptığınız bir tekne. Telsiz telefonla hangi tip mesajla yardım talep edersiniz? Tekneniz hareketsiz kalmış durumda.den kısa demirli tekneler hangi feneri göstermek zorundadırlar? Boyu 50 m. öncelikli olarak hangi bilgiyi vermek zorundasınız? . Bu niyetinizi diğer teknelere nasıl belli edersiniz? Üç kısa düdük ne anlama gelir? Bir uzun düdük süresi kaç saniyedir? Bir kısa düdük süresi kaç saniyedir? Gündüz demirli bir tekne görünür bir yerinde hangi işareti göstermelidir? Gündüz yelkenle birlikte motor kullanarak seyreden yelkenli bir tekne hangi işareti göstermelidir? Kumanda altında bulunmayan bir tekne gündüz hangi işareti gösterir? Karaya oturmuş tekneler gündüz hangi işareti gösterirler? Sivri uçları birbirine bakan iki koni gösteren tekne. Gece. hangi ses işaretiyle uyarırsınız? Marina içinde. muhtemel bir çatışmayı engellemek için bir kısa düdük işareti vermiştir. aşağıdakilerden hangisini ifade etmez? Dikey bir doğru üzerinde iki kırmızı fener gösteren tekne aşağıdakilerden hangisidir? Şekilde görülen fenerler ne tip bir tekneye aittir ve hangi yönden görülmektedir? Boyu 50m. her yönden görünür üste yeşil. altta beyaz fener gösteren tekne. boyu yedi metreden uzun yelkenli tekne gece hangi fenerlerini gösterir? Üzerinde yol bulunan. çatışma noktasına yaklaşmanıza rağmen çatışmadan kaçınacağını gösteren manevrayı yapmamaktadır. silyon ve pupa fenerleri dışında hangi feneri gösterecektir? Boyu 50m. çekiciye ihtiyacınız var. pus gibi görüşün kısıtlı olduğu hallerde 12 m. sancak bordanızda. rüzgarı iskele bordadan alarak yelkenle seyretmektesiniz. üzerinde yol bulunan motorlu tekne. üzerinde yol bulunan bir teknenin fenerleri iskele bordadan aşağıdaki şekillerden hangisine uygun görünür? Pruvanızda dikey doğrultuda iki kırmızı fener ve borda fenerleri yanan bir tekne gördünüz. açık sularda. iskele borda ve silyon fenerini gördüğünüz bir tekne ile çatışma pozisyonuna girdiniz. Anlamı nedir? Deniz trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede rotanızı iskeleye değiştirmek istiyorsunuz. teknenizle motor seyrindesiniz. silyon ve borda fenerlerini birlikte gördüğünüz bir tekneye yaklaşmaktasınız? Ne yaparsınız? Rüzgarı farklı bordalardan kullanan iki yelkenli tekne çatışma tehlikesinde ise hangi tekne diğerinin yolundan çıkacaktır? Rüzgarı aynı bordadan kullanan iki yelkenli tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşıyorlarsa. aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tehlike işaretidir? Aşağıdakilerden hangisi tehlike işareti değildir? Tekneniz yanmakta ve batma ihtimali var. yelkenli veya kürekli bir tekne hangi fenerleri göstermek zorundadır? Boyu 50 m. tekne adını bildirdikten sonra. borda. hangi tekne yol verecektir? Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi iki yelkenli tekne çatışma noktasına yaklaşmaktadırlar. Ne yaparsınız? Silyon feneri ne renktir ve hangi sektörde görünür ? Pupa feneri teknenin neresinde bulunur. boyu yedi metreden kısa.

Nasıl bir seyir şekli izlersiniz? Yanaşma manevrası esnasında. İçten takma motorlarda Dizeller. amatör denizcilerin kullanacakları hangi tip tekneler. tehlikeli bir duruma düşmemek için: İki zamanlı dıştan takma motorlar dört zamanlı benzerlerine göre.Yürürlükteki kanun gereğince ³denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araca. Buna göre. tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun µGemi¶ denir. bilinen şaft ve kovanlı güç aktarma sistemlerine kıyasla: .  Yola çıkmadan önce. hangi tip deniz araçları Marpol sözleşmesi hükümlerine uymakla yükümlüdür. Amatör denizcilerin kullandığı özel tekne ve yatlarda hangi tip sular. hangi katkı maddesi. en yakın sahile kaç mil uzaklıktan sonra denize boşaltılabilir? Yiyecek atıklarımız Marpol¶e göre en yakın sahile kaç mil mesafeden daha yakın uzaklıklarda denize boşaltılamaz? Marpol¶e göre plastik maddeler. gerekiyorsa ayarlanması gereken aksam hangisidir? Dizel motorlarda yakıtı. teknenin yola ve denize elverişli olmasından. Motoryatlarda Z. Marpol¶e göre en yakın sahile kaç mil uzaklıkta denize boşaltabiliriz? Akdeniz içinde seyrederken teknede biriken çöplerimizi ne yapmalıyız? En yakın sahilden 3 mil açıkta ve iç sularda kirlilikle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Arıtılmış pissuların denize boşaltılmasına ilişkin MARPOL kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Motorların yardımcı sistemlerini sayınız. Marpol anlaşması hükümlerine göre pissu sınıfına girer? Marpol¶e göre evsel katı atık sınıfına giren çöplerimiz. Prospektüsünde 10 Kw güç ürettiği belirtilen bir motor kaç Beygir Gücündedir (BG)? İki zamanlı dıştan takma bir motorun yakıtına. Bu raporun yazılmasından kim sorumludur? Aşağıdakilerden hangisi Kaptanı tanımlar? Çatışan gemi kaptanlarının görevleri nedir? Kaptanın. yelkenlilerde S. Özel Alan kabul edilen Akdeniz¶de. hangi oranda katılmalıdır? Dolaysız (direkt) soğutmalı bir motorun gövdesinde dolaşan sıvı hangisidir? Ekonomik seyirde motor devir saati motorun azami devrinin yüzde kaçı mertebesinde olmalıdır? İdeal (azami değil !) seyir hızına motor devrinin yüzde kaçında ulaşılır? Bir tekne dişli kutusunda (şanjıman) hangi konumlar seçilebilir? Dizel ve benzin motorlarını kullandıkları yakıt cinsi dışında.tahrikli. denizde karşılaştığı ³can tehlikesine uğramış´ kişilere karşı sorumluluğu nedir? Başka bir tekneden imdat işareti alan bir tekne kaptanının sorumluluğu nedir? Seyir emniyetini tehlikeye düşürecek cisimler veya 10 kuvvet üstünde fırtına ile karşılaşan tekne kaptanının sorumluluğu nedir? Gemi jurnalinin aşağıdaki teknelerden hangisi için tutulması zorunlu değildir? Alacağınız Amatör Denizci Belgesi ile aşağıdaki teknelerden hangisini sevk ve idare edebilirsiniz? Özel tekneler. saat ve mevki belirtilerek bütün ayrıntılarıyla rapor haline getirilir. adı. yolculuk için gerekli belgelerin ve emniyet teçhizatının tam olmasından kim sorumludur? Kaptanın tutmakla yükümlü olduğu gemi jurnalı (logbook) hangi sürelerde tutulmalı ve hangi bilgileri içermelidir? Seyirde olan kazalar tarih. sentetik halatlar. Dört zamanlı bir dıştan takma motorun yağlaması nasıl gerçekleşir? Hem içten hem dıştan takma motorlarda herhangi bir göstergeye bakmadan soğutma sisteminin düzgün çalıştığını kabaca hangi şekilde kontrol edebiliriz ? Bir Dizel motorlu teknede depodaki yakıt miktarının sınırlı ve varılmak istenen limana ulaşmak için yeterli olamayabileceğini tespit ettiniz. çatışma ve can kurtarma durumlarında ³gemi´ olarak değerlendirilecektir. plastik çöp torbaları en yakın sahile kaç mil uzaklıktan sonra denize boşaltılabilir? Arıtılmamış pissuların denize boşaltılmasına ilişkin MARPOL kuralı aşağıdakilerden hangisidir? İçine az miktarda yağ ve yakıt karışmış sintine suyumuzu. bakımı ve belli aralıklarda değiştirilmesi gereken tüm filtreleri sayınız. Zamansal bir sıkışıklığınız yok. depo tamamen boşalana kadar tüketmek doğru mudur? Motora yol vermek ve ileri / geri manevra için gerekli basit bir kumanda sisteminin temel parçalarını işaretleyiniz. Boyu 24 metreden kısa bir ³özel tekne´yi kullanmak için Amatör Denizci Belgesi ile birlikte aşağıda sayılan belgelerden hangisini yanınızda bulundurmanız gerekir? Gemilerin neden olduğu deniz kirliliğinin önlenmesi için yapılan uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolu Yönetmeliği¶ne göre. benzinli motorlara göre . denizde çatma. ayıran belirleyici özellik nedir? Motorun prospektüsünde belirtilen gücü tekne pervanesinde de alabilir miyiz? Motor kontrol panosunda bir uyarı ışığı yandığında ve sesli uyarı duyulduğunda ilk yapılması gereken nedir? Motorlarda deniz suyu pompası. Türk karasuları içinde hangi belgeyle seyahat ederler? Amatör denizcilerin kullanacağı ³özel tekneler´ hangi makam tarafından kayıt altına alınır? Özel Tekne/Yatlar için yurt dışına çıkışta hangi belge düzenlenir. alternatör gibi yardımcı donanımları çalıştıran ve sık kontrolü.tahrikli (saildrive) sistemleri. Bir motorda bulunabilecek.

Teknenizin aküsünün (veya akü gruplarının) ertesi gün bile motoru çalıştırmak için yeterli kapasitede olmaları için toplam güçleri en az kaç Ah olmalıdır? 12 Voltluk bir aküden hangi noktaya kadar elektrik alınabilinir ? Boşalmış bir akü teknede nasıl ve hangi yöntemlerle şarj edilebilir? Basit bir tekne elektrik sisteminin ana parçalarını sayınız. Teknelerde en çok rastlanan egzos sistemi ne şekildedir ve hangi parçalardan oluşur? Motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan yardımcı donanım hangisidir? Benzin ve Dizel motorunu kullandıkları farklı yakıtlar haricinde ayıran temel özellik: Motor yağına yataklık yapan ve motorun iç kısımlarını harici etkilerden koruyan motor parçasına ne ad verilir? Motorlarda soğutma sistemi kaç çeşittir? Motorunuzun kontak anahtarını çevirdiniz ve marşa bastınız. Geliştirilmiş ve emniyetli bir tekne elektrik sistemi ne şekilde kurulmuş olmalıdır? Teknede akülerin kapasite ve şarj durumu ne şekilde takip edilebilir ? Güvenilir bir elektrik tesisatında kullanılan kablolar nasıl seçilmiş olmalıdır? 12V veya 24 V¶luk tekne elektrik sistemi zayıf akımla çalıştığından herhangi bir tehlike yaratır mı? Eriyen tipte sigortalar. basit. Neyi kontrol edersiniz? Dişli Kutusunun (Şanjıman) ömrünü uzatmak için hangi hususa dikkat edilmelidir? Şarj dinamonuzun (alternatörün) bakımı yeni yapıldığı halde. Arıza aşağıdakilerden hangisi olamaz? Motorla seyirde sırasında. dolaylı soğutma yapan motorunuz egzostan su attığı halde hararet göstergesi aşırı yükselmiş ve sesli uyarı vermeye başlamıştır. Dıştan takma motorların ilk çalıştırılmasında hangi emniyet önlemleri alınmalıdır ? Salmastra ne işe yarar ? Yakıt buharının bir kıvılcım etkisiyle patlama yaratma tehlikesi açısından bir teknede hangi tipte içten takma motorlar en çok dikkat gerektirirler? İçten takma motorların rahat çalışmaları ve havalandırması için. Arıza ne olabilir? Sakin bir havada motorla seyrederken tekne içinde egzos kokusu almaya başladınız. en doğru kullanım tarzı nedir? Teknede kullanım veya tamirat için karadan alternatif akım elektrik alınması gerekirse ne yaparız? Elektrik panomuzda. en uygun bağlama sistemi nedir? Tekneden ayrılırken elektrik sistemi ile ilgili alınacak en iyi tedbir aşağıdakilerden hangisidir? Şimşekli fırtınalarda ve yıldırım tehlikesinde tekne ekibi hangi tedbirleri almalıdır? Teknede aküler ve bunları motor ile şarj etme imkanı olduğuna göre. otomatlı sigortalara göre hangi avantaj ve dezavantajlara sahiptir? Tekne tesisatları döşenirken kablo renk seçimi tercihan nasıl yapılmalıdır? Jelli akülerin µ¶sulu akü¶¶ denen asitle doldurulmuş akülere göre avantajları nedir? Akü şarj edilirken nelere dikkat edilmelidir? Teknede elektrikli sintine pompası varsa. motorunuz birden durdu. Demir atmaya uygun bir yerdesiniz. motorun egzostan su atmadığını ve su hararet göstergesinin hızla yükseldiğini gördünüz. Arıza aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tekne elektrik sistemleri kaç volt gerilimle çalışır ? Teknenizdeki tüm elektrikli cihazların 24 saat içinde toplam 30 Ah tükettiğini hesapladınız. seyir öncesi yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? Motorumuzun ömrünü uzatmak ve verimli kullanabilmek için aşağıdaki sayılan hususlardan hangisine dikkat etmek gerekir? Seyire çıkmadan önce hangi kontrolu mutlaka yapmanız gerekmektedir? Motor seyrinde kontrol panelindeki yağ basınç uyarı lambası yanmış ve sesli alarm vermeye başlamıştır. hız kestiniz ve demir atarak motoru durdurdunuz. Arızanın sebebi ne olabilir? Motorda güç kaybı gözlemlediniz ve seyir sırasında egzostan siyah dumanlar çıkmaktadır. Yakıt deponuzda çok az yakıt bulunmaktadır ve arızanın yakıt sisteminden kaynaklandığını düşünüyorsunuz. her hangi bir hareket olmadı.Yelken seyrinde katlanır pervane. camlı eriyen tip sigortalar bulunuyorsa. Aşağıdakilerden hangisi arızanın nedeni olamaz? Motorla seyirde sırasında. bu durumda önce nereyi kontrol edersiniz? Seyir halindeyken aniden oluşan bir vibrasyonda nokta neresidir? Motorunuz çalışma anında egzostan mavi renkli duman atıyorsa bunun anlamı nedir? Saatteki yakıt sarfiyatı bakımından en ekonomik tekne makinesi aşağıdakilerden hangisidir? Motor yağının görevi aşağıdakilerden hangisidir? Motor bloğundaki su kanallarında çok miktarda pas ve kireç yerleşmişse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Dizel motorların yakıt sisteminde. fakat motor yeterli devire çıkmasına rağmen sönmemiştir. yandıklarında ne yapılır? Sulu tip akü teknede nereye yerleştirilmelidir? Akü gözleri kapaklı ve açılabiliyor ise bakımı için ne yaparsınız? . Derhal gaz keserek en düşük motor devriyle yola devam ederken arızayı tesbit etmeye çalışıyorsunuz. motor çalıştıktan sonra şarj uyarı ışığı yanmış. Arıza hangi sistemtedir? Kötü havada motorla seyrediyorsunuz.