]INSTRUCTIUNI PROPRII NR.

DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU LUCRARI DE INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE INCALZIRE PREVEDERI COMUNE PENTRU LUCRARI DE INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE INCALZIRE Angajarea lucratorilor Angajarea personalului muncitor pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire se face numai pe baza unui examen si de aviz medical. Examenul medical in vederea incadrarii in munca se efectueaza obligatoriu urmatoarelor categorii de personae: care urmeaza sa fie angajate; - care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 12 luni calendaristice; - care sunt transferate sau detasate in alte locuri de munca sau activitati ce nu pot fi ocupate, decat cu indeplinirea cerintelor legale de ordin sanitar. Examenul medical in vederea angajarii, periodicitatea controalelor medicale, tipul investigatiilor clinice si de laborator se efectueaza conform normelor tehnice si instructiunilor elaborate de Ministerul Sanatatii. Repartizarea lucratorilor Repartizarea personalului muncitor pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire se va face tinand cont de : a) calificarea profesionala; b) modul de insusire a prevederilor normelor specifice de securitate a muncii; c) experienta si aptitudini conforme cerintelor necesare exercitarii meseriei. In cazul tehnologiilor complexe, a unor conditii de munca deosebite sau care se pot modifica in timp, se vor repartiza numai lucratori cu cunostinte si aptitudini deosebite (selectionati in conditiile art.10) si care nu au incalcat anterior disciplina tehnologica sau prevederile normelor de protectia muncii. Dotarea cu echipamente individuale de protectie Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor se va face in conformitate cu prevederile ³Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie´ emis de Ministerul Muncii si Protectie Sociale. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardelor si normativele in vigoare. Persoana juridica care acorda echipament individual de protectie este obligata: (1) sa doteze lucratorii cu echipament individual de protectie adecvat naturii activitatii pe care acestia o desfasoara; (2) sa intretina echipamentul individual de protectie in conditii perfecte de utilizare si siguranta prin pastrare, curatare, reparare si verificare corespunzatoare. Personalul muncitor care executa lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire este obligat: (1) sa poarte echipamentul individual de protectie cu care a fost dotat;

(2) sa nu foloseasca echipamentul individual de protectie in alte scopuri decat cel pentru care i s-a cordat; (3) in cazul schimbarii specificului activitatii sa solicite echipament individual de protectie adecvat.

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor In incaperile cu pericol de incendiu si explozie se pot efectua lucrari de instalatii tehnicosanitare sau de incalzire numai in conditiile impuse de normele PSI in vigoare. Este interzis accesul in incaperile cu pericol de explozie tuturor persoanelor straine. Pe usile acestor incaperi se vor monta tablite cu inscriptia ³PERICOL DE EXPLOZIE´. Este interzisa pastrarea in incaperile de lucru, cu exceptia celor special amenajate a: rezervoarelor, bidoanelor cu combustibili lichizi, carbide, uleiuri si a vaselor cu acizi, vopsele, diluanti. In toate situatiile in care exista riscul de producere a incendiilor sau exploziilor se vor lua masurile de prevenire adecvate in conformitate cu normele PSI in vigoare. Organizarea locului de munca Inainte de inceperea conducatorul lucrarilor este obligat sa ia toate masurile necesare asigurarii conditiilor normale si sigure privind securitatea muncii pentru lucratorii care efectueaza activitati la instalatiile tehnico-sanitare si de incalzire. (1) Inainte de inceperea lucrului conducatorul formatiei de munca este obligat sa se asigure: a) daca tuturor lucratorilor li s-a facut instructajul de protectie a muncii specific meseriei si lucrarilor ce urmeaza sa le execute in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii in vigoare; b) daca printre personalul muncitor care urmeaza sa execute lucrari de instalatie tehnico-sanitare si de incalzire exista persoane bolnave, obosite sau sub influenta bauturilor alcoolice; c) daca toti lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie corespunzator activitatilor ce le au de executat; (2) Existenta unor situatii neconforme cu punctele a, b, c, d, atrage automat obligativitatea neacceptarii la lucru a persoanei respective. Personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de conducatorul formatiei de munca si numai acelea pentru care este calificat si autorizat. Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor asigura masurile de prevenire necesare in conformitate cu Normele specifice de securitate a muncii (NSSM) pentru utilizarea energiei electrice. Lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire care urmeaza sa se efetueze in spatii in care se afla utilaje, echipamente si instalatii in functiune (gaze, abur, apa sub supraincalzire, etc.) se vor executa numai pe baza de fisa tehnologica de executie a lucrarii care va cuprinde obligatoriu masurile de securitate a muncii ce urmeaza a fi adoptate. La lucrarile de instalatii care se executa in exteriorul cladirilor in apropierea unor mase metalice sau retele electrice, vor fi luate masuri contra descarcarilor electrice. In timpul

ploilor insotite de descarcari electrice va fi intrerupt lucrul, iar muncitorii se vor adaposti in locuri protejate Toate locurile de munca unde exista pericol de intoxicare, sufocare, electrocutare, cadere de la inaltime, etc., vor fi marcate cu tablite avertizoare, iar spatial respective va fi izolat si imprejmuit fata de zona inconjuratoare prin bariere, balustrade, etc. Toate suprafetele pe care se circula (podete, pasarele, platforme, etc.), vor fi in permanenta mentinute in stare de curatenie, indepartandu-se orice urma de noroi sau grasimi care ar putea provoca caderea prin alunecare a personalului muncitor. Locurile de munca de pe caile publice vor fi astfel anemajate incat sa asigure circulatia pietonilor si vehiculelor in deplina siguranta, in conformitate cu NSSM pentru lucrari de drumuri, poduri si constructii de cai ferate. Iluminatul. Ventilatie Locurile de munca vor fi iluminate corespunzator in conformitate cu NSSM si dupa caz vor fi ventilate, in vederea eliminarii riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala datorat gazelor nocive sau explozive ce se pot produce in timpul lucrului sau din alte cauze. Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diversilor parametri vor fi iluminate, pentru a fi oricand posibila distingerea clara a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de masura si control, culori conventionale ale conductelor si cablurilor, capacele si chepengurile, scarile de acces, tablite avertizoare, etc. Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi alimentate la tensiune foarte joasa de maximum 24V.

Accesul in spatii foarte periculoase (1) Accesul lucratorilor in retele de canalizare sau de termoficare, in puturi, camine, camere de deversare, canale vizibile si alte costructii anexe, subterane sau in legatura directa cu spatiile prin care circula apele uzate se va face numai dupa aerisirea spatiilor respective. (2) Aerisirea se va face prin ridicarea capacelor de la caminele situate in zona in care se lucreaza, precum si de la caminele din amonte. (3) Conducatorul formatiei de lucru este obligat sa controleze daca s-a facut aerisirea spatiilor de lucru, verificand cu aparatura adecvata lipsa substantelor nocive (oxid de carbon, bioxid de carbon, metan, hidrogen sulfurat, etc.) si numai dupa aceea va dispune intrarea lucratorilor. (4) Este interzisa folosirea flacarii deschise (hartie, lumanare, chibrit, etc.) pentru detectarea existentei gazelor din camine,canale, rezervoare, etc. (1) Intrarea in camine, puturi, camere de vizitare, canale vizitabile, decantoare, bazine de aerare, rezervoare, etc., se va face cu echipamentul de protectie prevazut in Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului de protectie si numai dupa verificarea starii scarilor de acces. (2) In cazul in care constructiile respective nu sunt prevazute cu scari fixe, se vor utiliza scari mobile, cu lungimi care sa depaseasca cu cel putin 1 m adancimea la care se

coboara. Lucrarile in puturi, camine adanci, rezervoare de combustibil sau substante toxice etc., vor fi executate de echipe alcatuite din minim trei personae, dintre care unul intra in interior fiind legat cu funie de centura de siguranta; ceilalti doi raman la suprafata pentru a-l supraveghea sau scoate afara in caz de pericol. Lucratorii prevazuti la articolul precedent vor fi bine instruiti in ceea ce priveste aplicarea metodelor de salvare in caz de accident sau asfixiere. Este interzisa ridicarea cu mana a capacelor de fonta ale caminelor. In acest scop vor fi utilizate carlige speciale, rangi de fier sau tarnacoape. Se interzice circulatia lucratorilor pe conducte indiferent de diametrul acestora sau la inaltimea care se afla montate, iar trecerea peste conducte, cand nu exista o alta posibilitate, se va face cu scari duble fixe, pasarele, podete, amenajate in punctele cu cel mai usor acces si prevazute cu mana curenta. Manipularea, transportul si depozitarea materialelor In operatiile de manipulare, transport si depozitare a materialelor, utilajelor si sculelor pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire se vor respecta NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare sau mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor. Incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor, utilajelor si a sculelor pentru instalatii tehnico-sanitare si de incalzire se vor executa de personal specializat si dotat cu echipament individual de protectie corespunzator. Materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii sau miscarilor necontrolate. Transportul sculelor de mana se va face in ladite sau truse speciale a caror masa nu va depasi 20 Kg. Se interzice aruncarea materialelor si sculelor devenite disponibile in timpul lucrului si in mod special a celor aflate in sapaturi adanci sau pe schele. Acestea vor fi ridicate sau coborate cu grija pentru evitarea accidentelor. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare a vehiculelor la rampa, intre acestea si vehicul se va aseza un podet de trecere, pentru preluarea denivelarilor existente. Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual vor fi dimensionate astfel incat sa reziste la greutatea sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase si prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea daplasarilor in timpul lucrului. In cazul cand operatiile de incarcare si descarcare a unor materiale se executa manual, podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale la o distanta de 300-400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare dintr-un mijloc de transport, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franarea pe teren orizontal si prin franare si saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare si descarcare. . Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, se va stabili de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie

Se vor opri lucrarile si se va evacua personalul muncitor din zona sapaturilor. fara a se executa lovituri bruste si numai sub supravegherea conducatorului formatiei de lucru. nivelari si consolidari de teren. din zona sapaturii. puturilor. care nu sau cunoscut dinainte. In cazuri deosebite. cand intreruperea curentului nu se poate face. Se vor lua totodata toate masurile necesare pentru prevenire unor explozii sau incendii. Asfaltul decupat va fi asezat in gramezi pe trotuare. muncitorii sunt obligate sa poarte ochelari de protectie. Sapaturi Lucrarile de sapatura necesare executarii santurilor. Lucrarile se vor relua numai dupa eliminarea completa a gazelor din zona sapaturilor si numai dupa luarea unor masuri sigure impotriva unor emanatii ulterioare. La spargerea bolovanilor cu barosul si dalta. santurilor etc. In cazul in care este posibila o eventuala emanatie de gaze toxice sau inflamabile. In cazul cand se intampina dificultati la evacuarea completa a gazelor. fundatii. de conditiile terenului etc. canalelor. terasamente. . caminelor. Pamantul va fi asezat la o distanta de minimum 0. acestea vor fi stivuite cu grija pentru a nu se produce accidente prin caderea lor in santuri in timpul lucrului. Daca imbracamintea drumului sau soselei este alcatuita din bolovani sau pietre pavele. Pamantul rezultat din sapaturi sau imbracamintea desfacuta va fi asezat in partea opusa celei pa care vor fi aduse materialele. In acest caz se interzice folosirea rangilor. In cazul cand timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane. personalul muncitor va fi dotat cu masti de protectie corespunzatoare. precum si altor activitati specifice instalatiilor tehnico-sanitare si de incalzire se vor executa numai pe baza de proiect si fisa tehnologica de lucrare. atunci cand se constata existenta gazelor. daca nu au fost scoase de sub tensiune. lucrarile se vor executa numai cu luarea de masuri care sa asigure securitatea lucrarilor. se intrerup imediat lucrarile si se evacueaza personalul muncitor pana la identificarea instalatiilor descoperite. Saparea pamantului in apropierea cablurilor electrice sub tensiune se va face cu deosebita atentie. Inceperea executarii lucrarilor de sapatura este permisa numai pe baza unui accord scris incheiat de executant cu unitatea careia ii apartin instalatiile subterane. astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare. Se interzice executarea in apropierea cablurilor electrice subterane. de caracteristicile materialelor manipulate. personalul muncitor va fi prevenit si instruit special in privinta masurilor de protectie. Numai dupa luarea masurilor de protectie necesare se va putea continua lucrul. La executarea lucrarilor de sapatura se vor respecta prescriptiile tehnice si de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale cuprinse in NSSM pentru lucrari geotehnice de excavatii. Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura se va urmari stabilirea existentei si naturii instalatiilor subterane si felul cum sunt amplasate in pamant. tarnacoapelor si a penelor metalice.70 m de la marginea santului. puturilor.de felul mijlocului de transport. iar in cazul santurilor adanci la o distanta de minimum 1 m.

fasonarea etc. cu exceptia ajustarii racordurilor intre conducte. desfacerera busonului etc. Se interzice executarea operatiilor de prelucrare a tevilor pe schelele de montaj. dispozitive si utilaje in buna stare de functionare si cu respectarea NSSM privitoare la operatiile respective. ACTIVITATI SPECIFICE LUCRARILOR DE INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE INCALZIRE Operatii de prelucrare Operatiile de prelucrare a tevilor (taierea. iar folosirea turnului va fi posibila numai dup ace in prealabil a fost verificat de catre conducatorul formatiei de lucru.) vor fi executate pe bancul de lucru din atelierele de semifabricate. Prelucrarea tevilor metalice in vederea executarii ³pozitiilor´ sau a prefabricatelor. umplerea tevilor cu nisip va fi facuta numai cu ajutorul unui turn special amenajat pe baza unui proiect. demontarea si montarea lampii. in apropierea unei flacari deschise. in vederea definitivarii pozitiei de montaj. racirea cu apa a tevilor incalzite va fi facuta de la distanta cu ajutorul causilor cu manere lungi.Lucrul la inaltime In toate cazurile in care se executa lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire la inaltime se vor respecta prescriptiile NSSM pentru lucrul la inaltime. precum si operatiile de pilire. La operatia de indoire a tevilor la cald vor fi luate urmatoarele masuri: pentru tevile lungi se vor intrebuita suporti sustinatori. tevile vor fi uscate bine inainte de a fi umplute cu nisip. este interzisa umplerea rezervorului. se vor efectua cu scule. iar in timpul iernii cu suprafata acoperita cu gheata sau zapada. indoirea. In astfel de cazuri se vor respecta prevederile standardelor in vigoare ce cuprind prescriptii privind protectia impotriva electrocutarii la utilaje si echipamentele mobile sau fixe precum si a NSSM pentru utilizarea energiei electrice. este interzisa aprinderea lampii de benzina cu busonul rezervorului desfacut sau . Utilizarea lampii de benzina La utilizarea lampii de benzina cu care se executa lipiturile se vor respecta urmatoarele: umplerea cu benzina a rezervorului nu va depasi trei sferturi din capacitatea acestuia. gaurire. Aparatele electrice portabile sau fixe folosite la lucrarile de instalatiil tehnico-sanitare si de incalzire vor fi obligatoriu conectate la instalatia de legare la pamant. Prelucrarea tevilor si a prefabricatelor din materialele plastice se va efectua cu scule. dispozitive si utilaje in buna stare de functionare si se vor respecta NSSM pentru prelucrarea cauciucului sintetic si a produselor macro-moleculare. este interzisa indoirea tevilor cu suprafata interioara umeda. zona de lucru a turnului va fi ingradita. La operatia de indoire la rece a tevilor folosite in instalatii vor fi respectate urmatoarele instructiuni: umplerea tevilor se va face numai cu nisip bine uscat. este interzisa introducerea benzinei prin arzator in scopul unei amorsari rapide a flacarii. lipire si sudare a tevilor si confectiilor metalice.

Coborarea tevilor cu mufe in santuri va fi facuta cu mufa in sus. In cazul depozitarii tevilor pe marginea santului vor fi luate masuri pentru a impiedica rostogolirea acestora in sant. iar picioarele trepiedelor vor fi legate intre ele pentru a impiedica si limita deschiderea acestora. Coborarea sau ridicarea in/si din santuri a conductelor si armaturilor a caror masa nu depaseste 50 Kg. tuburilor sau a armaturilor in sant prin aruncare. Este interzisa scoaterea elementelor de sustinere a unui sant sprijinit pentru coborarea tevilor in sant. Pentru impiedicarea rasturnarii macaralei picioarele vor fi asezate la 120 grade. Asezarea in santuri a tuburilor sau conductelor cu dimensiuni pana la 200 mm sa va face cu ajutorul chingilor cu latime de minimum 15 cm. Dirijarea coborarii tuburilor se va face numai din pozitia laterala. Este interzisa infasurarea chingii dupa mana sau dupa corp. Suspendarea acestora de trepiede va fi realizata cu ajutorul unui inel special. Coborarea si ridicarea in/si din santuri a conductelor si armaturilor cu o masa mai mare de 50 Kg va fi facuta cu ajutorul macaralelor ce se pot misca de-a lungul santurilor sau cu ajutorul scripetilor fixate pe trepiede. dupa ce in prealabil picioarele acesteia au fost bine fizate in pamant. Este interzisa depozitarea tevilor la distanta mai mica de 0. Inainte de coborare conducta va fi adusa pana la marginea santului si asezata pe bile rotunde amplasate de-a curmezisul santului. evitand inclinarea acestora. Pentru coborarea tuburilor si conductelor in santuri se poate folosi si un plan inclinat. acesta va fi desfacuta pe o latime de minimum 0. Este interzisa coborarea tevilor. Este interzisa prezenta lucratorilor in santuri sau puturi sub sarcina care coboara . fundatii. cu respectarea prevederilor NSSM pentru lucrari geotehnice. terasamente. In cazuri speciale este permis a se scoate o parte din piesele sprijinirii pe timpul coborarii tevilor in sant numai pe baza unui proiect aprobat de o persoana cu atributii conform functiei pe care o detine. pe sub sosele si drumuri se face pe cat posibil inainte de executarea imbracamintei. Daca sunt totusi necesare traversari pe sub drumuri sau sosele ce au imbracamintea executata. Este interzisa folosirea de sprijinire a peretilor santurilor ca support pentru tuburile ce urmeaza a fi instalate in sant. Trepiedele vor fi asezate pe podine de dulapi.incomplete insurubat. Coborarea conductelor in santuri va fi facuta o data pe toata lungimea. Chinga va avea capetele libere. Asezarea in sant a tuburilor sau conductelor grele se va face cu ajutorul macaralei. este interzisa desfacerea arzatorului lampii de benzina cand rezervorul acestuia se afla sub presiune.75 m de marginea santului. va fi facuta prin trecerea acestora din mana in mana. nivelari si consolidari de teren. de excavatii. Pentru a nu se rupe lantul in timpul manevrei se4 va face o verificare prealabila a acestuia. Montarea conductelor si armaturilor Montarea conductelor si armaturilor subterane.5 m in ambele parti ale santului care urmeaza a fi sapat pentru montarea conductelor si armaturilor. Este interzisa suspendarea palanelor si macaralelor diferentiale direct de bulonul din varful trepiedului. In acest caz se interzice muncitorilor sa stea in fata tuburilor ce se coboara.

Personalul muncitor ce lucreaza pe acestea este obligat a folosi centuri de siguranta legate de elementele solide ale constructiei sau instalatiei. Franarea numai cu ajutorul penelor este interzisa. . In cazul in care este necesar sa se execute lucrari de montaj cu ajutorul unor scule mecanice. spatii cu conducte in exploatare. in mod obligatoriu se vor asigura urmatoarele conditii: iluminatul corespunzator. vase de expansiune etc. se vor lua masuri de sprijinire a utilajelor tehnologice. pompe. sali de cazane. ateliere. Montarea echipamentelor si utilajelor Transportul echipamentelor si utilajelor pe santier (cazane.(armaturi sau conducte).avertizarea zonelor de lucru periculoase si organizare corespunzatoare a pazei la . . Canalele si golurile subterane executate pentru montarea utilajelor tehnologice si care raman dseschise se vor ingradi si acoperi cu podete rezistente. In acest scop vor fi folosite dornurile sau suruburile. Se interzice sprijinirea schelelor si podetelor pe utilaje tehnologice. unul de tractiune si unul de franare. statii de hidrofor. elementele in miscare ale utilajelor se blocheaza. Schelele si scarile necesar a fi montate pe utilaje in scopul executarii unor lucrari de imbinari sau finisaj se vor monta inaintea ridicarii lor. masura si control prevazute in proiecte. semne care sa indice sensul de rotire al dispozitivului de inchidere. ungerea si reglarea pieselor mobile ale utilajelor. vor fi afisate in locuri vizibile schemele instalatiilor (conductelor) precum si instructiunile de deservire a lor in conditii normale de functionare. sub utilajele tehnologice in curs de montare sau pe acestea. ca si modul de procedura in situatii de avarie. Pe timpul ridicarii si montarii. asigurarea dispozitivelor de protectie. coborarea sau ridicarea acestora in vederea montajului se vor face sub supravegherea directa a conducatorului formatiei de lucru. Este interzisa sa se lase achipamentele sau utilajele pe plan inclinat fara sa se blocheze frana troliului si fara sa se asigure stabilitatea cu suporti si opritori corespunzatori. Pentru trasportul utilajelor sau echipamentelor pe plan inclinat se vor folosi obligatoriu doua trolii. recipienti de hidrofor. Daca acesta nu se poate face din considerente tehnologice se vor folosi schele suspendate conform detaliilor date prin proiectul de organizare. In sectii. chiar pe ele. astfel incat sa se evite posibilitatea producerii unor accidente de munca.existenta si buna stare de functionare a tuturor aparatelor de siguranta.). schimbatoare de caldura. Este interzis a se face controlul cu mana al coincidentei orificiilor suruburilor la imbinarea tevilor prin flanse. Ventilele de inchidere si suberele vor avea marcate in mod vizibil. Dispozitivele de fixare a conductelor vor fi confectionate din materiale incombustibile. Pentru incercarea utilajelor tehnologice la mers in gol sau sub sarcina. indepartarea personalului muncitor din zona periculoasa. precum si sensul de miscare a fluidului in conducta.

Operatii de curatare Lucratorii care executa operatii de curatare mecanica a conductelor sunt obligati a purta manusi si ochelari de protectie. Transportul plumbului topit in cantitati mici se face cu o lingura cu coada lunga. utilaj se va afisa: ³Utilaj in revizie´. Plumbul pentru topit va fi uscat pentru a nu stropi. utilajul trebuie deconectat de la reteaua electrica sau alta sursa de energie. fiind interzisa intrebuintarea franghiei de canepa. Plumbul se va topi la o distanta suficient de mare de sant a nu prezenta nici un pericol pentru cei care lucreaza in sant. Introducerea bucatilor de plumb rece in cazanul cu plumb topit se face numai cu ajutorul unor clesti metalici. iar muncitorii isi vor unge mainile cu alifie protectoare. in cadrul lucrarilor de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire se vor respecta NSSM pentru sudarea si taierea metalelor.efectuarea probelor tehnologice. dupa pornirea de proba. puturilor. Toarta vasului va fi legata cu cablu metalic sau lant. santurilor sau in orice alt spatiu ingust. Operatii de sudare La efectuarea operatiilor de sudare electrica sau oxiacetilenica. Daca se lucreaza cu mastic de asfalt topit vor fi respectate aceleasi reguli ca la plumb. pentru ca muncitorul sa nu se stropeasca. Se vor usca bine mufele tevilor inainte de inceperea umplerii acestora pentru evitarea stropirii cu plumb. Sunt interzise topirea plumbului sau prepararea masticurilor izolante in interiorul caminelor. Personalul muncitor ce ia parte la incercarea utilajelor va fi instruit in preabil asupra modului lor de functionare. lingura se prinde de coada cu amandoua mainile si in pozitia potrivita. Transportul plumbului se va face cu atentie pentru a evita alunecarea si se va da avertismentul:´Atentie. Lucratorii ce executa operatia de curatare chimica a conductelor cu diferiti acizi sau . Cand se face turnarea. se fereste de apa. Nu se incalzeste pana la fierbere. Este interzis a se lua in primire cazanul cu plumb de la o inaltime care trece de mijlocul muncitorului. se transporta plumb topit´. Inainte de revizia sau reparatia ce se executa. Operatii cu plumb topit si masticuri izolante Plumbul se va topi in cazane asezate pe sobe speciale si se va turna cu o lingura cu cioc. Este interzis ca plumbul topit sa se adauge plumb varsat care a stat pe pamant fara o preabila uscare a acestuia.50 m de locul coborarii. Coborarea plumbului in santuri se face cu vasul prins in carlig cu siguranta. La coborarea plumbului in sant primitorul va sta la distanta de 1. Se interzice punerea in functiune. Pe timp de ploaie topirea si transportul plumbului se vor face sub adapost.

Locurile de asezare a flanselor oarbe in timpul incercarii hidraulice a conductelor vor fi prevazute cu semen distinctive. b) metodele de evacuare a aerului din instalatii. c) modul de marire si micsorare treptata a presiunii din instalatii. temperature acestora nu va depasi 40 grade C. In cazul conductelor asezate in santuri si acoperite cu un strat de pamant de cel putin 0. Conductele de alimentare prin care vine apa de la pompa la instalatia care se incearca vor fi verificate hidraulic in prealabil.3 m. g) interzicerea ciocanirii conductelor in locurile imbinate prin ambutisare care se afla sub presiune. Probe si operatii conexe pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire Incercarea conductelor.baze. Piesele fasonate si armaturile conductelor care urmeaza a se monta sub cai de comunicatie sau in locuri greu accesibile vor fi incercate la presiune inainte de montaj. lungimea portiunilor care se incearca cu aer comprimat nu este limitata. hidrofuge si protectie anticoroziva. Incercarea cu aer comprimat a conductelor va fi executata numai dupa asezarea elementelor profilate si armaturilor care au fost in prealabil incercat hidraulic. e) presiune maxima admisa de normele tehnice in vigoare. si va fi executata dupa instructiunile speciale prevazute in prezentele norme. Operatii de vopsire La efectuarea operatiilor de vopsire in cadrul lucrarilor de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire se vor respecta NSSM pentru activitati de vopsire. Se interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se incearca. Lungimea portiunilor conductelor care se incearca cu ajutorul aerului comprimat nu va fi mai mare de 1. In general conductele se incearca la presiune hidraulica. d) interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se gaseste sub presiune. instalatiilor tehnico-sanitare si de incalzire va fi executata sub supravegherea conducatorului lucrarilor sau a unui technician de specialitate. Dimensiunile specificate mai sus se pot mari numai daca exista o justificare corespunzatoare in proiect. Incercarea cu aer comprimat este admisa numai in cazuri excaptionale (iarna sau in lipsa de apa). La curatarea chimica a tevilor cu acizi. vor fi echipati cu echipament de protectie individual conform Normativului ± cadru de acordare emis de MMPS si vor purta obligatoriu manusi de cauciuc si masti de gaze cu filtru pentru vapori si acizi. Operatii de izolatie si protectie La efectuarea operatiilor de izolatie si de protectie in cadrul lucrarilor de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire se vor respecta NSSM pentru lucrari de izolatii termice.5 km in cazul in care sunt incercate in preabil langa marginea santului si de 5 km in cazul in care incercarea se face in sant deschis. f) procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune. Lucratorii care participa la incercarile de presiune a conductelor li se va face inaintea lucrului un instructaj in legatura cu: a) asezarea armaturilor si flanselor oarbe. .

Inlaturarea defectelor observate in timpul incercarii cu aer comprimat se va face dupa reducerea presiunii. Inainte de incercarea cu aer comprimat se vor controla si verifica atat aparatajul (regulatoare. cat si etanseitatea conductelor si armaturilor. anexele lui si aparatele de masura utilizate la incercarea cu aer comprimat a conductelor se vor amplasa la o distanta de cel putin 10 m de conducta care se incearca. Se interzice coborarea muncitorilor in santuri sau puturi. In timpul incercarii cu aer comprimat sectoarele respective de conducta vor fi supravegheate de persoana cu atributii conform functiei pe care o detine. Conductele de legatura dintre compresor si conducta care se incearca vor fi verificate in prealabil prin presiune hidraulica. Urmarirea conductei in timpul incercarii cu aer comprimat este permisa numai de la o distanta de cel putin 5 m. manometre). INTOCMIT. Compresorul. Examinarea conductei este permisa numai dupa instalarea presiunii de regim. Se interzice examinarea conductei care se incearca cu aer comprimat in timpul introducerii aerului comprimat. .Se interzice incercarea cu aer comprimat a conductelor pe care sunt montate elemente profilate si armature langa marginea santului. precum si ciocnirea conductelor in timpul incercarii. In timpul incercarilor este interzis accesul muncitorilor sau al altor persoane in apropierea conductelor in curs de incercare si a instalatiei de aer comprimat in functiune.

1 Trasarea necesara amplasarii constructiei Trasarea se va executa in conformitate cu prevederile STAS-ului 9824/1-75 respectandu-se tolerantele de trasare din tabelele 2. precum si a exigentelor privind conditiile de calitate.1. 2.1.1. Toleranta pozitiei cotei 0.2.1 si 2.Tolerantele pozitiei constructiei pe orizontala L Td1 Td2 In care: L-cota din proiect a lungimii tronsonului[m].1. Td2-idem. in vederea asigurarii cerintei de rezistenta si stabilitate.1. o 25 2 3 30 2 4 100 3 5 150 4 6 200 5 7 250 5 8 0-3 0 o 3 -10 25 o o . Receptia lucrarilor de trasare se va face conform STAS 9824/0-74 verificandu-se: ‡ ‡ ‡ respectarea la trasarea pe teren a prevederilor din planul de trasare. pozitia in teren a reperelor de trasare. pentru laturile conturilor de trasare[m]. 2. Lucrari de pregatire 2. in raport cu panta terenului P Sporul S In care: P-unghiul de panta a terenului in grade centisimale.1.00 a cladirii este 1cm.Sporurile Tolerantelor din tabelul 2. Td1-toleranta coordonatelor rectangulare de trasare pentru amplasarea pe orizontala a cladirilor[m].2. pentru unghiuri toleranta de trasare este de 1 .1.1. Generalitati Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice ce trebuie indeplinite la executarea lucrarilor de constructii. 2. pozitia in teren a punctelor caracteristice si a dimensiunilor contururilor constructiilor trasate.

P 70-79 Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea construc iilor pe p mânturi cu Contrac ii mari. precizia masuratorilor-tolerantelor la distanta intre axe 0.S P TURI I UMPLUTURI COMPACTATE I.C 83-75 Îndrum torul privind executarea tras rii de detalii în Construc ii. volumele executate manual se vor stabili în func ie de condi iile specifice ale fiec rei lucr ri în parte.Dezafectarea acestora se va face numai cu acordul beneficiarului.Constructorul are obliga ia s urm reasc stabilitatea masivelor de p mânt. ca urmare a execut rii lucr rilor de terasamente.C 56-85 Normativ pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de construc ii i instala ii aferente.10 -15 50 o o p>15 100 o ‡ valoarea si marcarea reperelor de 0.Folosirea utilajelor vibratoare se face numai cu luarea m surilor astfel încât vibra iile produse s nu afecteze construc iile învecinate.P 7-92 Normativ privind proiectarea i executarea construc iilor fundate pe p mânturi sensibile la umezire .Lucr rile de terasamente nu vor începe înaintea execut rii lucr rilor preg titoare.00m. .C 29-85 Normativ privind îmbun t irea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice. II. .Sprijinirea s p turilor se va executa ori de câte ori este nevoie.C 169-88 Normativ privind executarea lucr rilor de terasamente pentru realizarea funda iilor construc iilor. . La receptia lucrarilor de trasare a anexelor se va verifica: ‡ ‡ modul de alcatuire a reperelor care sa asigure stabilitatea acestora. . ‡ 3. metodele manuale fiind aplicate acolo unde folosirea mijloacelor mecanice nu este justificat economic i organizatoric. se va anun a beneficiarul i proiectantul pentru luarea de m suri corespunz toare.Beneficiarul are obliga ia s asigure studiile geotehnice necesare.2. GENERALIT I . . . .Executarea lucr rilor de s p turi se execut de regul mecanizat. .În cazul când pe amplasament sunt informa ii asupra posibilit ii existen ei de corpuri explozibile.Când s p turile implic dezvelirea unor re ele subterane. . Trasarea axelor constructiei Trasarea axelor constructiei se va executa in conformitate cu prevederile indrumatorului privind executarea de detaliu in constructii indicativ C83-75.C 16-84 . . În cazul adapt rii unor metode mixte. trebuiesc luate m suri pentru protejarea acestora. STANDARDE DE REFERIN . amplasarea reperelor astfel incat sa se poata asigura materializarea axelor in vederea lucrarilor de terasamente si infrastructura. . . . astfel încât s se evite orice fel de accident.05m. 2.

Lucr rile de terasamente sunt precedate.defri ri . . .).U.Ordinul 1233/K 1980 ± Norme de protec ia muncii în activitatea de construc ii montaj (aprobat de M. în principal de : .I.demol ri . LUCR RI PREG TITOARE .Suprafe ele ce urmeaz a fi defri ate se stabilesc prin proiect.Ordinul 34/1975 i 60/1975 ± Normele republicane de protec ia muncii (Ministerul Muncii i Ministerul S n t ii). ---------------------------------------------------------------------------4 din 22----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C.Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de Construc ii i a instala iilor aferente. .Ind. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 . III.amenajarea terenului i a platformei de lucru.C.

1 www.ro . se vor anun a organele competente. diferen a executându-se eventual manual.Scurgerea apelor superficiale se va dirija în afara zonelor de lucru prin executarea de an uri de gard . gaze.82. office@idealproiect.S p turile executate cu excavatorul nu trebuie s dep easc profilul proiectat al s p turii. 0722. în vederea fund rii se vor stabili de proiectant. .În cazul terenurilor sensibile la ac iunea apei.Lucr rile de epuismente trebuie s nu produc instabilitatea masivelor de p mânt din zon sau daune datorit afuierilor de sub construc iile învecinate.men inerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii de funda ie.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE. .). beneficiar i geotehnician.88. Nu se vor amplasa pu uri de colectare sub talpa funda iilor construc iilor. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel. la ac iunea apei.80. canalizare.Dac în timpul demol rilor se întâlnesc construc ii de interes arheologic. . . pentru asigurarea colect rii apelor. în vederea dren rii terenului. . EXECUTAREA S P TURILOR . s p tura se va opri cu 20-30 cm mai sus decât cota final . lucr rile de s p tur se execut de la început pân la cota prev zut în proiect. .adâncimea s p turii.în terenurile sensibile. din zona construc iilor.Stratul vegetal se va excava i se va avea în vedere redarea acestuia circuitului agricol. .natura. . se recomand amenajarea de rigole. Orice modificare de cote fa de proiect se va consemna în proces verbal de lucr ri ascunse semnat de constructor.98.Necesitatea sprijinirilor s p turilor este în func ie de : . datorit precipita iilor. omogenitatea. coeziunea terenului etc. . m surile necesare. stratifica ia.72.:0788. Trasarea pe teren trebuie s cuprind fixarea pozi iei construc iilor pe amplasamentele proiectate i apoi trecerea la trasarea lucr rilor de terasamente în detaliu. în care scop se va opri cu 2030 cm deasupra cotei profilului s p turii. Schimbarea cotei de fundare în timpul execu iei se poate face numai cu acordul proiectantului.99. fundul gropii trebuie l sat s se zvânte. în cazul când turnarea nu se face imediat. . vor avea fundul s p turii înclinat spre unul sau mai multe puncte.Dac fundul gropii la cota de fundare prezint cr p turi.. .00.66.S p turile pentru funda ii trebuie s aib în vedere urm toarele : . iar dac umezirea este puternic se va îndep rta stratul de noroi.Demol rile încep cu o examinare a re elelor subterane ale instala iilor de ap .00. Când debitul apelor de colectat este redus.idealproiect. pentru a nu afecta terenul de fundare al viitoarelor lucr ri învecinate. înainte de betonare.În cazul terenurilor nesensibile la ac iunea apei (pietri uri.IDEAL PROIECT fax/tel. executantul va solicita beneficiarului i proiectantului solu ii tehnice de fundare . S p turile cu lungimi mari. . IV. electrice etc. în faza ini ial se atac lucr rile cu funda iile la adâncimea cea mai mare.de la 15-25 cm pentru p mânturi argiloase sensibile la umezire S parea acestui strat se face imediat înaintea începerii execu iei funda iei.: 031. . terenuri stâncoase etc.În cazul descoperirii unor gropi cu adâncimea sub nivelul cotei de fundare.În cazul .În aceea i incint .În cazul unei umeziri superficiale. . . Demol rile se vor executa astfel încât s se evite accidentele sau incendiile.de la 20-30 cm pentru nisipuri fine . s p tura se va opri la un nivel superior cotei prev zute astfel : .

U. V. verific rile i încerc rile care trebuiesc f cute la fiecare faz de execu ie.Pentru lucr rile de terasamente cu volume mari. EXECUTAREA S P TURILOR DEASUPRA NIVELULUI APELOR SUBTERANE ---------------------------------------------------------------------------5 din 22----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C.În timpul execu iei. modific rile stabilite la executarea solu iilor de fundare preconizate se vor ata a la cartea construc iei.execut rii de s p turi lâng construc ii existente sau în curs de execu ie. . 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 . atacarea lucr rilor se face pe baza unui proiect tehnologic ce va cuprinde controlul calit ii lucr rilor.I. constructorul are obliga ia de a solicita prezen a proiectantului geotehnician la stingerea cotei de fundare i ori de câte ori constat neconcordan e între studiu geotehnic i caracteristicile reale ale terenului i a caracterului apelor subterane. cu tehnicitate ridicat .Turnarea betonului se va executa imediat dup atingerea cotei de fundare din proiect sau aunui strat pentru care proiectantul (geotehnicianul) î i d acordul. . . proiectantul la proiectare i constructorul la execu ie se vor lua m suri speciale pentru asigurarea stabilit ii acestora. Rezultatele cercet rilor efectuateîn timpul execu iei.

50 1:1 1:0.: 031.Alegerea sistemului de sprijinire se face pe baza datelor cuprinse în studiile geotehnice.75 m în cazul terenurilor necoiezive i slab coiezive b) 1.75 1:0.dac din cauze neprev zute turnarea funda iilor nu se efectueaz imediat dup s pare i se observ fenomenee de surpare se vor lua m suri de spijinire a pere ilor s p turii sau de transformare în pere i cu taluz.75 V. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel.50 > 3m tg = h/b 1:1.66. .S p turile de funda ii utilizatepot fi cu pere i par ial sprijini i (pe adâncimea inferioar a gropii) i par ial cu pere ii taluza i. Constructorul este obligat s urm reasc apari ia cr p turilor longitudinale paralele cu marginea s p turii ce indic începerea surp rii malurilor i s ia toate m surile de prevenirea accidentelor.terenul din jurul s p turii s nu fie înc rcat i s nu sufere vibra ii .IDEAL PROIECT fax/tel.idealproiect. 0722. .50 1:0.Pentru sprijiniri mai adânci de 5.00.98.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE.25 m în cazul terenurilor cu coeziune mijlocie c) 2. .se vor înl tura rapid apele din precipita ii .Dimensiunile în plan aale s p turii trebuie sporite corespunz tor cu spa iul necesar execut rii lucr rilor de funda ii. în cazul când este necesar sprijinirea pere ilor. f r a pune în pericol securitatea muncitorilor ce execut aceast opera ie.Tipul de sprijiniri se stabile te în func ie de natura terenului i dimensiunile s p turii.Dup executarea mecanizat a s p turilor.1 www. * S p turi cu pere i în taluz Aceste s p turi se pot executa în orice teren cu respectarea urm toarelor condi ii: .nu este posibil desf urarea talazului. suprafe elor acestora vor fi verificate manual. .ro .p mântul are o umiditate natural între 12-18 % . .67 1:0. dimensiunile i elementele necesare execut rii sprijinirilor vor fi stabilite prin proiectul de execu ie.88.S p turile cu pere i verticali nesprijini i se pot executa pân la adâncimi de : a) 0.adâncimea s p turii dep e te condi iile de la s p turi cu pere i verticali nesprijini i. .:0788.72.Când dintr-un calcul economic s p tura sprijinit e mai economic decât cea taluzat . .50 m. S P TURI SUB NIVELUL APELOR SUBTERANE În cazul s p turilor adânci. pentru men inerea stabilit ii malurilor se iau urm toarele m suri : .p mântul rezultat din s p tur s nu se depoziteze la o distan mai mic de 1.25 1:0. .Executantul împreun cu beneficiarul i proiectantul vor stabili necesitatea remont rii la recuperarea elementelor de rezisten ale sprijinirilor..99. .00 m de la marginea gropii .panta taluzului s p turii ( tg = h/b) s nu dep easc valorile maxime de mai jos : Natura terenului Adâncimea s p turii pân la 3 m Nisip pietros Nisip argilos Argil nisipoas loess 1:1. sub nivelul apei subterane.67 1:0.00.s p tura nu st deschis mult timp . * S p turi cu pere i verticali sprijini i se utilizeaz în urm toarele cazuri: .80. . îndep rtarea apei se poate efectua prin : a) epuismente directe .00 m în cazul terenurilor cu coeziune foarte mare În acest caz.82. office@idealproiect.67 1:0. Între partea superioar cu pere i în taluz i partea sprijinit trebuie l sat o banchet orizontal de 50-100 cm l ime în func ie de în l imea por iunii în taluz.

I. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 .U.b) epuismente indirecte ---------------------------------------------------------------------------6 din 22-----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C.

Capacitatea de pompare .75 m.pompe centrifuge pentru ape curate sau pu in murdare ..evacuarea apei este posibil prin crearea de incinte impermeabile (palplan e. se realizeaz în incinte etan e închise formate din pere i mula i încastra i într-un strat de baz cu permeabilitate redus .36 m /h În toate cazurile debitul total al pompelor instalate trebuie s asigure 1. În cazurile în care epuismentele nu fac baza unor studii prealabile.epuismente directe prin pompare intermediar -7 -4 3. K = 10 ± 10 m/s .epuismente directe sau filtre aciculare -4 -1 4.nisipuri mijlocii . ecrane impermeabilitate i pere i adânci turna i în teren.) a) Epuismente directe În cazul epuismentelor directe se vor executa mai întâi lucr rile preg titoare stipulate în capitolul special.00.5 ± 1. fi a palplan ei se va stabili prin calcul.0.: 031. debitul de ap pe 1 mp suprafa fund groap se consider : 3 . Pentru calculul ini ial.16 m /h 3 . ele având adâncimea între 0. Pe m sur ce cota s p turii coboar sub nivelul apei subterane. fi a (adâncimea de batere sub nivelul s p turii) palplan ei este de 0.5 ori debitul necesar.2-0.88. Pu urile colectoare vor avea adâncimea de cel pu in 1.vibrare în p mânturi necoezive i batere în p mânturi coezive. Dup terminarea lucr rii palplan ele se vor recupera pentru a putea fi refolosite la alte lucr ri. KL 10 ± 10 m/s . alegerea modului de execu ie a epuismentelor.ro . se poate asigura prin sprijinirea pere ilor cu palplan e. depinde de situa ia hidrogeologic . K = 10 ± 10 m/s . Dac nu este pericol de refulare a p mântului în groapa de funda ii.0 m sub cota fundului s p turii.afluxul de ap este neglijabil -9 -7 2. La alegerea tipului de pompe se va ine seama de urm toarele : .00. chesoane etc. În restul cazurilor.24 m /h 3 . K = 10 m/s .66.idealproiect. În cazul sprijinirii cu palplan e se vor lua urm toarele m suri : ghidarea acestora în tot timpul înfigerii .ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE.:0788. În cazul unui aflux important de ap în s p turi cu terenuri antrenabile.0.IDEAL PROIECT fax/tel.pompe cu diagram pentru apele murdare care antreneaz n mol.nisipuri mari . Înfigerea palplan elor se face prin: . Evacuarea apei din groapa de funda ie se face prin pompare direct . excava iile se protejeaz prin intermediul unor re ele de an uri de drenaj care capteaz apa i o dirijeaz spre pu urile de colectare de unde este evacuat prin pompare. executarea s p turilor în terenuri cu ap subteran . Pentru orientare se pot folosi urm toarele criterii în func ie de permeabilitatea terenului: -9 -7 1.50-0.0 m în func ie de caracteristicile p mântului. se va c ptu i pu ul colector cu filtru invers pentru a evita afuierea.epuismente directe sau pu uri filtrante -1 5.nisipuri fine . adâncimea gropii i distan a la care trebuie pompat apa. num rul i tipul de pompe întrebuin ate se vor stabili în func ie de debitul apei de infiltra ie. 0722.lungimea palplan elor va fi egal cu adâncimea gropii plus fi a acestuia.99. office@idealproiect. K = 10 ± 10 m/s .1 www. Puterea pompelor se verific prin încerc ri de pompare. Pentru lucr ri deosebite.98. an urile se adâncesc pe m sura avans rii s p turii.72. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel.82.80.0. M rirea gradului de stabilitate a fundului s p turii executate cu epuisment direct fa de ac iunea apei de infiltra ie. Sprijinirea pere ilor s p turii se face cu palplan emetalice de inventar.

Acestea se a eaz în afara conturului excava iei. filtrele se a eaz etajat. Pentru a asigura o evacuare continu a apei din s p tur trebuie ca : . având în vedere c debitul de pompat poate dep i de 2-3 ori prevederile de calcul.I.în l imea coloanei de aspira ie s nu dep easc 6 m. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 . pe unul sau mai multe rânduri.U. b) Epuismente indirecte Se execut cu ajutorul pu urilor filtrante sau al filtrelor circulare. .se definitiveaz în timpul exploat rii.sta ia de pompare s fie prev zut cu agregate de rezerv complet instalate. în caz contrar pompele vor fi coborâte pe platforme de lucru sau înlocuite cu pompe submersibile etajate. Apa pompat trebuie evacuat cât mai departe pentru a nu se infiltra din nou în groapa de funda ie. --------------------------------------------------------------------------7 din 22----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C.grup electrogen de rezerv pentru pan de curent. Ele pot coborâ nivelul apei subterane cu 4-5 m. Dac nivelul apelor subterane de coborât este mai mare de 4-5 m. .

Dimensionarea instala iei de epuisment (pu uri de epuisment sau filtre aciculare) se face pentru fiecare caz în parte i este func ie de debit.5% pentru scurgerea apelor din precipita ii.80. pe întreaga grosime i suprafa . Se pot utiliza pentru umpluturi de asemenea zguri.99.ro . distan a între filtre fiind de 1-5 m. Având stabilite tipul utilajului.66. office@idealproiect.1 www.5-10.72.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE. Filtrele se racordeaz la sta ii de pompare cu vacuum.00.98. Filtrele aciculare sunt pu uri cu diametrul mic ( 7. având grosimi uniforme stabilite ini ial prin compact ri de prob . argile moi. Se interzice realizarea umpluturilor din p mânturi cu umfl turi i contrac ii mari.00. cu care urmeaz a se lucra grosimea optim a stratului i num rul minim de treceri prin care se realizeaz gradul de compactare prescris. Umpluturile de p mânturi loessoide. de caracteristicile hidrogeologice i cele geometrice ale acestora. grosimea stratului i umiditatea optim . Umpluturile executate sub funda iile construc iilor se vor face pe baz de proiecte speciale.IDEAL PROIECT fax/tel.0 cm) care se înfig de obicei cu jet de ap . astfel încât s se realizeze gradul de compactare prescris. Umpluturile din p mânturi coezive compactate prin cilindrare se vor efectua în straturi nivelate. EXECUTAREA UMPLUTURILOR COMPACTATE Umpluturile se vor executa de regul din p mânturile rezultate din lucr rile de s p tur . În condi ii normale se pot realiza depresion ri de 4-5 m. Înainte de executarea umpluturilor este obligatoriu îndep rtarea stratului vegetal.. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel. prev zut cu fante. resturi de lemn.: 031.idealproiect.:0788. cu condi ia prealabil de a fi studiat posibilitatea de compactare i ac iunea chimic asupra elementelor de construc ii. Compactarea de prob se execut pe poligon de încercare cu scopul de a stabili pentru fiecare utilaj de compactare. Pu urile de epuisment se realizeaz în foraje cu diametrul de 200-600 mm.0-1. se va trece la compactarea efectiv a straturilor pân la realizarea grosimii umpluturii. bulg ri etc.82. mâluri. iar suprafa a rezultat va fi amenajat cu panta de 1. Coloana filtrant se dispune pe toat grosimea stratului acvifer. Umiditatea p mântului pus în oper trebuie s fie cât mai aproape de umiditatea optim de compactare. Determin rile în poligoanele de prob se fac întotdeauna în prezen a proiectantului. coezive compactate cu maiul greu i p mânturi necoezive compactate prin vibrare se vor executa conform normativ C29-85. num rul de treceri ale utilajului. Umpluturile între funda ii i exteriorul cl dirilor pân la cota prev zut în proiect se vor executa imediat dup decofrarea funda iilor pe baza unui caiet de sarcini întocmit de proiectant. Când înclinarea terenului este mai mare de 1:3 se vor executa trepte de înfr ire a umpluturilor cu stratul de baz . cu con inut de materii organice. VII. în care se lanseaz o coloan filtrant metalic sau din plastic cu diametrul de 150-200 mm. reziduuri din exploat ri miniere etc.88. Între coloana de lucru i coloana cu fante se introduce material filtrant granular (dup regula filtrului invers) cu nisip spre exterior i pietri m rg ritar la contactul cu coloana li uit . Verificarea compact rilor umpluturilor se face pe . la o treapt de filtrare. 0722. printr-un num r corespunz tor de treceri succesive .

I. IX.8 din 7.Nomenclatorului încerc rilor de laborator´ în conformitate cu ord. La recep ionarea terasamentelor executate în p mânturi sensibile la umezire se vor controla dac s-au respectat i s-au consemnat în procesele verbale de lucr ri ascunse. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 . cu prevederile .. pentru ca în cazul în care se constat c umplutura este necorespunz toare. RECEP IONAREA LUCR RILOR DE TERASAMENTE Verificarea calit ii i recep ionarea lucr rilor de terasamente se vor face în conf.Instruc iunilor pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor ascunse la construc ii´ ± indicativ C56-85.Normativului C29-85´.11. IGSIC nr. Unitatea executant a lucr rilor de umpluturi va organiza verificarea compact rii cu personal calificat.Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii´ indicativ C16-84.1981.U. VIII. EXECUTAREA LUCR RILOR DE TERASAMENTE PE TIMP FRIGUROS La executarea lucr rilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie respectarea m surilor generale prev zute în .. prevederile Normativelor P7-92 i P70-79. s se ia la timp m surile necesare...baza proiectelor speciale cu respectarea prevederilor . La recep ionarea lucr rilor de terasamente pentru construc ii civile i industriale se va controla documenta ia de antier privind : --------------------------------------------------------------------------8 din 22-----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C. Controlul va avea un caracter operativ.. laboratoarele trebuind s respecte prevederile .Normativului pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de construc ii´ C56-85 i a .

Cofrajele se pot confec iona din : lemn. fazele de execu ie.s permit la decofrare o preluare treptat a înc rc rii de c tre elementele care se decofreaz . office@idealproiect.: 031.). produse pe baz din lemn. Atât pentru prevenirea cât i pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe antierele unde se execut lucr ri de terasamente se vor respecta normele în vigoare.în cazul s p turilor executate în p mânturi situate sub nivelul apelor subterane se va preciza cota la care sa reu it a se coborî nivelul apelor subterane.IDEAL PROIECT fax/tel.00. . .1233/D 1980. constructorul va stabili tipul de cofraj elaborând fi ele tehnologice.1 www. X.resursele necesare. Este interzis depozitarea cofrajelor direct pe p mânt.Normele de protec ia muncii în activitatea de construc ii montaj´ aprobate de M. pentru ridicarea sau coborârea acesteia. .m surile luate pentru respectarea cotei de s pare.s asigure ordinea de montare i demontare stabilit f r a degrada elementele de beton.82.pozi ia eventualelor ferestre de cur ire sau betonare. putrezire.m suri speciale de siguran luate în leg tur cu executarea de s p turi lâng funda iile unor construc ii existente.idealproiect. cu ordinul nr. . sus inerile i piesele de fixare se vor dimensiona inând seama de preciz rile date în anexa din C 140-86. precum i pentru remedierea gre elilor f cute la executarea acestor lucr ri . . ..organizarea ra ional a locului de munc . respectându-se înscrierea în abaterile admisibile precizate în anexa X.ro .COFRAJE I SUS INERI Date generale Cofrajele i sus inerile trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: .. 4.programul de control al calit ii. .s fie etan e pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. . Care vor cuprinde : .ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE. Preg tirea lucr rilor Pe baza analizei proiectantului. pentru preg tirea fundului s p turii..98.88.99.Normele republicane de protec ia muncii´ aprobate de MINISTERUL S N T II cu ordinele nr. Agen ii de decofrare trebuie s nu p teze betonul i s se aplice u or.s asigure ob inerea formei. care urmeaz a se men ine i dup terminarea lucr rilor de funda ii. .34/1975 i 60/1975 i . metal sau produse pe baz de polimeri. . se vor cur i i preg ti .72.3 din C 140-86. murd rire.cofraje fixe : .C.amplasarea pu urilor de colectare pentru drenarea terenului. Detaliile de alc tuire a cofrajelor se elibereaz de constructor în cadrul proiectului tehnologic. M SURI DE TEHNICA SECURIT II MUNCII La executarea lucr rilor de s p turi se vor respecta prevederile din .00.:0788. Cofrajele sunt : .80. 0722.66.Ind. deoarece distrugerea prin foc a sprijinirilor ar putea da na tere la surparea pere ilor i la accidente grave.cofraje demontabile sta ionare. Cofrajele. ruginire etc.confec ionate i montate la locul de turnare. .cofraje demontabile mobile (glisante)..s fie stabile i rezistente. Manipularea. XI. . Pentru a reduce aderen a între beton i cofraje. acestea se ung cu agen i de decofrare pe fe ele care vin în contact cu betonul. . Înainte de începerea opera iei de montare a cofrajelor. M SURI DE PAZ CONTRA INCENDIILOR Se interzice cu des vâr ire focul în s p turile cu pere i sprijini i. . dimensiunilor etc. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel.lucr ri preg titoare. transportul i depozitarea cofrajelor se va face astfel încât s se evite deformarea i degradarea lor (umezire.

I.U.suprafe ele de beton care vor veni în contact cu betonul ce urmeaz a se turna i se va verifica i corecta pozi ia arm turilor de leg tur sau continuitate precum i a benzilor de rost. Standardele de referin sunt: C 11-74 ± Instruc iuni tehnice privind folosirea panourilor din placaj. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 . ---------------------------------------------------------------------------9 din 22----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C.

în cursul execu iei se va verifica pozi ia în raport cu trasarea i fixarea elementelor.00.asigurarea identific rii u oare a fiec rui sortiment. . Abaterile fa de dimensiunile din proiect sunt indicate în anexa X.IDEAL PROIECT fax/tel. fixare. În cazul când exist dubiu asupra modului în care s-a f cut echivalarea. Controlul calit ii Opera ia de control const conform anexa XI pct. Montarea cofrajelor cuprinde urm toarele opera iuni: . Controlul i recep ia lucr rilor de cofraje Verific rile necesare unei execu ii corecte se etapizeaz astfel : .3-80. (tabelul X. Pentru o eluri din import este obligatorie existen a certificatului de calitate în care se va men iona tipul de o el echivalent din STAS 438/1. . 5.verificarea dimensiunilor. evitarea murd ririi cu p mânr. .: 031.trasarea pozi iei cofrajelor.242 ± Buletinul Construc iilor vol.. În cazul în care elementele de sus inere reazem direct pe teren. în spa ii amenajate asigurându-se : .3) pag.99. .82. legarea i sprijinirea definitiv . Când livrarea se face de o baz de aprovizionare.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE.în final se consemneaz recep ia cofrajelor în . se va asigura solicit rilor astfel încât s se evite producerea tas rilor.2.ARM TURI O elurile trebuie s îndeplineasc condi iile tehnice prev zute în STAS 438/1. Se utilizeaz urm toarele tipuri: .verificarea prin îndoire la rece. se trece la fasonarea arm turilor de c tre executant dup analizarea posibilit ilor practice de montare.ro .5 din C140-86 în : constatarea existen ei certificatului de calitate. Livrarea Se face conform prevederilor în vigoare înso it de certificatul de calitate.se controleaz lucr rile preg titoare de cofrare i sus inere. o elul se va putea utiliza pe baza încerc rilor de laborator însu ite de proiectant.examinarea aspectului.80.Registrul de procese verbale pentru verificarea calit ii lucr rilor ce devin ascunse´.PC52 ± arm turi de rezisten . trebuie înso it de certificate de garan ie corespunz toare loturilor pe care le livreaz . .STNB ± arm turi de rezisten sau constructive.66.00. Dac se consider necesar se va solicita proiectantului reexaminarea dispozi iilor de armare. .încheierea. .verificarea i corectarea pozi iei panourilor.88.12 din 1986.asamblarea i sus inerea provizorie. . Arm turile ce se fasoneaz trebuie s fie curate i drepte în care scop se vor îndep rta eventualele impurit i i rugina de pe suprafa a barelor cu ajutorul periei de sârm . C 140-86 ± Normativ pentru executarea lucr rilor din beton. Depozitarea Se depoziteaz separat pe tipuri i diametre. 438/2-91. . .idealproiect. ..3 din C 140-86.A. . Fasonarea arm turilor Se face în strict concordan cu proiectul.1 www. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel. betonare i compactare.OB37 ± arm turi de rezisten sau constructive.72.98.3-81.:0788.PC60 ± arm turi de rezisten .evitarea condi iilor care favorizeaz corodarea o elului. office@idealproiect. 0722. ---------------------------------------------------------------------------10 din 22----------------------------------------------------------------------- .

I.U.J39/455/2006 C. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 .

Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.IDEAL PROIECT fax/tel.1. Arm turile vor fi montate în pozi ia prev zut în proiect. barele de armare sunt legate între ele prin leg turi cu sârm neagr STAS 889-80) sau prin puncte de sudur ..). agrafe. Pentru men inerea în pozi ie a arm turilor de la partea superioar a pl cilor..98./mp în câmp. se vor folosi capre din o el beton sprijinite pe arm tura inferioar ( 1 buc.1 www. va fi îndreptat prin întindere cu troliul f r a se dep i o lungime de 1mm/m. Se vor prevedea : .. Re elele de . Pentru arm turile cu profil periodic.. 3 m a unor spa ii libere între arm turile de la partea superioar care s permit p trunderea liber a betonului.: 031.72. Capetele barelor înclinate trebuie s aib o por iune dreapt cu o lungime de cel pu in 20 d în zonele întinse i cel pu in 10 d în zonele comprimate.. Distan ierii pot fi din : .idealproiect. Praznurile i piesele metalice înglobate vor fi fixate de cofraj astfel încât s asigure men inerea pozi iei lor în tot timpul turn rii betonului. 0722.. respectiv 4 buc.66. Dup îndep rtarea ruginei. Fasonarea cercurilor i îndoirea arm turilor se execut cu o mi care lent . . arm tura s se monteze sub form de carcase. La legarea cu sârm se vor utiliza dou fire de sârm de 1..recep ionarea cofrajelor.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE.99. Se recomand când se dispune de mijloace mecanice de ridicare i montaj.. office@idealproiect.cel pu in doi distan ieri la fiecare mp de plac sau perete.cel pu in un distan ier între rândurile de arm tur .00.00.ro . f r ocuri. ciocul se îndoaie la 90º cu raza interioar de minim 2 D i por iunea dreapt de cap t de minim 7 D. Barele t iate i fasonate vor fi etichetate i depozitate astfel încât s nu fie confundate i s li se asigure p strarea formei pân în momentul mont rii.mas plastic .. capre etc.5 mm diametru. În cazul etrierilor.. raza cercului de îndoire va fi 2 d. La montarea arm turilor se vor adopta m suri pentru asigurarea bunei desf ur ri a turn rii i compact rii prin : . . Se interzice fasonarea arm turilor la temperatur sub -10ºC. luându-se m suri care s asigure men inerea acesteia în timpul turn rii betonului (distan ieri. Legarea arm turilor La încruci ri./mp în zonele în consol ).cel pu in 1 distan ier la fiecare metru linear de grind .. O elul beton livrat în colaci i bare îndoite..acceptarea de c tre proiectant a fi ei tehnologice de betonare. Pentru arm turile netede având diametrul .d´ ciocul se îndoaie la 180ºC cu raza interioar de minim 1. înainte de t iere i fasonare.. Arm turile se termin cu sau f r ciocuri conform proiect. 15 zile de la fasonare.88. Pe unele platforme industriale unde corodarea este favorizat se recomand montarea i betonarea arm turilor în max.crearea spa iilor necesare p trunderii vibratorului prin montarea par ial a arm turii sau prin solicitarea reexamin rii dispozi iilor de armare. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel.:0788..80. Montarea arm turilor Montarea arm turilor începe numai dup : . . prin puncte de sudur sau leg turi cu sârm de arm tura elementului..82.cre area la intervale de max.25 d i por iunea dreapt de cap t de minim 3 d.ciment în form de prisme . reducerea dimensiunilor sec iunii barei nu trebuie s dep easc abaterile limit din anexa III. se face dup un arc de cerc de raz cel pu in 10 d.1 din C 140-86.. Îndoirea barelor înclinate. .

I.arm turi din pl ci i din pere i vor avea legate în mod obligatoriu dou rânduri de încruci ri marginale pe întreg conturul. --------------------------------------------------------------------------11 din 22-----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C. Re elele din pl ci curbe sub iri se vor lega în toate punctele de încruci are. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 . Restul încruci rilor din mijlocul re elelor vor fi legate din 2 în 2 în ambele sensuri ( ah).U.

3. 4. .2 i respectând prevederile de la pct.ro . pot fi legate numai în ah.suprapunere sudur . dar f r a schimba tipul o elului si pastrand necesarul dat ca arie totala din proiect. Stratul de acoperire cu beton Pentru asigurarea protec iei arm turii contra coroziunii i buna conlucrare cu betonul este necesar s se realizeze un strat de acoperire. 2.5cm la grinzi de fundare.adoptarea altor diametre din acela i tip de o el cu cel înlocuit se face astfel încât aria arm turii rezultate s fie cu cel mult 5% mai mare decât cea din proiect. 5cm la fundatie.00. 3. Reguli constructive Prevederile constructive care trebuie s fie respectate la armarea elementelor din beton armat sunt indicate în anexa III.88.72.IDEAL PROIECT fax/tel. office@idealproiect. pentru elementele de b.înlocuirea sau schimbarea arm turii la bazine nu se face decât cu aprobarea scris a proiectantului. Barele înclinate vor fi legate în mod obligatoriu de primii etrieri cu care se încruci eaz . Etrierii i agrafele montate înclinat fa de arm turile longitudinale se vor lega de toate barele cu care se încruci eaz .ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE. 0722.1. STAS 3622-86 ± .sudarea electric prin puncte sudare electric cap la cap prin topire . CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel.3 din C 140-86 sunt indicate abaterile limit admise la fasonarea i montarea arm turilor.2 din C 140-86.66.sudare manual cu arc electric. vor fi legate toate încruci rile barelor arm turii cu col urile etrierilor.82. . prin suprapunere i cu eclise a) sudare în cochilie b) sudare în semiman on de cupru sudarea în mediu de bioxid de carbon La executarea i controlul calit ii în dirilor se vor respecta reglement rile tehnice specifice.1 din C 140-86. Acoperirea minima in cazul in care nu sunt date precizari suplimentare va fi de: 1 cm la placi cu grosimea mai mica decat 10cm a placii. având grosimea corespunz toare prevederilor din anexa III. Înlocuirea arm turilor prev zute în proiect În cazul când nu se dispune de diametrele i sortimentul prev zut în proiect. respectându-se urm toarele: .: 031. se va efectua numai cu avizul proiectantului. se poate proceda la înlocuirea acestora.99.00.în cazul arm turilor de rezisten din grinzi. Toleran e de execu ie În anexa X. Standarde române ti 1.1 www. .:0788. diametrul nou adoptat trebuie s fie mai mic sau cel mult cu 25% mai mare decât cel prev zut în proiect. STAS 790-84 ± Ap pentru mortare i betonare..distan ele minime i maxime între bare precum i diametrele minime adoptate trebuie s îndeplineasc condi iile din anexa ±III. cu por iunile drepte ale etrierilor.man oane presate la rece . 6.man oane sudate metalotermic În direa prin sudare se poate face prin urm toarele procedee: . Fretele vor fi legate de toate barele longitudinale cu care se încruci eaz .BETOANE A.18. În direa arm turilor În direa arm turilor se face conform proiect. La grinzi i stâlpi. 3.idealproiect.Cimenturile pentru fiecare tip de construc ie se aleg conform anexa IV. Restul încruci rilor acestor bare. i poate fi prin : .98.a..5 cm la placi mai groase de 11cm. STAS 1667-76 ± Agregate naturale pentru montare i betonare cu lian i minerali.2 din C 140-86.80. înlocuirea arm turilor cu bare din alt tip de o el. decât cel prev zut în proiect.

I.U.Betoane de ciment. ---------------------------------------------------------------------------12 din 22----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 .

82.3. D.98. trensportul. c) APA Apa utilizat la betoane trebuie s îndeplineasc condi iile tehnice din STAS 790-84. cofraje i arm turi (Dac pe arm turi se constat prezen a ruginei se va proceda la cur irea acesteia i apoi se trece la o nou --------------------------------------------------------------------------13 din 22----------------------------------------------------------------------- . B.1 din C14086.1 din C 140-86.4.99..66.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE. Prepararea i transportul betonului a) Betonul se prepar în sta iile de betoane care func ioneaz pe baza certificatului de atestare eliberat la înfiin area de c tre Comisia de atestare. înc rcarea în mijloace de transport.Au fost recep ionate lucr rile de s p turi.80. e) CENU A DE TERMOCENTRAL Utilizarea se face în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare (vezi Anexa I poz. D. 10. Verificarea calit ii cenu ii de termocentral se face conform prevederilor din anexa X.fi a tehnologic pentru betonarea obiectului. d) ADITIVE Tipurile uzuale i condi iile de utilizare sunt indicate în anexa V.2 din C 140-86. beton armat i beton precomprimat.00. transportul betonului.4. 5.00.IDEAL PROIECT fax/tel. durata maxim de transport a betonului sunt specificate în Normatic C 140-86 pag. 8.sunt aprovizionate i verificate materialele necesare. D. b) AGREGATE Agregatele naturale trebuie s îndeplineasc condi iile tehnice din STAS 1667-76 (anexa IV.107/0-90 ± Calculul i alc tuirea elementelor structurale din beton. amestecarea betonului.sunt stabilite i instruite forma iile de lucru. pentru betoane de clas mai mare de Bc 25 se dispune încerc ri. office@idealproiect. c) Dozarea materialelor.A. (Bulet. Constr.19-5. . .12 din 1986.: 031. STAS 35-76 ± Verificarea impermeabilit ii la ap 7. compozi ia betonului sunt în conformitate cu prevederile din anexa V. Executarea lucr rilor de betonare a) Preg tirea turn rii betonului impune : .3 i D. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel. vezi anexa X.72. Pentru depozitarea. Materiale utilizate la prepararea betoanelor a) CIMENTURI Sortimentele uzuale de cimenturi sunt precizate în anexa IV. verificarea calit ii acestora.Normativului pentru executarea lucr rilor din beton i beton armat´ C140-86. beton armat.12 din 1986) b) Tipurile uzuale de beton. C.2. .2 i pct.30-32 puncte 5.88. (vezi C 140-86 din Bulet.5. Livrarea.Constr.idealproiect.1 www. iar verificarea caracteristicilor se fac conform anexa X. Metodele de încercare sunt reglementate în STAS 4606-80 anexa IV. controlul calit ii cimentului se realizeaz respectând toate cerin ele .2 Normativ C 140-86Buletinul Construc iilor vol. 0722.1. P100-92 ± Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor.:0788.12 anul 19986. STAS 10.31 din Buletinul Construc iilor vol. depozitarea. 9. B. 6.1 pct.12 din 1986).3) iar pentru cele concasate se vor lua în considerare prevederile din STAS 667-84. C140-86 ± Normativ pentru executarea lucr rilor din beton i beton armat. vol.ro . STAS 1799-81 ± Prescrip iile pentru verificarea calit ii materialelor i betoanelor destinate execut rii lucr rilor de construc ii din beton. D. Certificatul de atestare con ine modul i condi iile de func ionare ale sta iilor de betonare.1. B.. C16-84 ± Executarea lucr rilor de betoane pe timp friguros. nr.

I.U. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 .J39/455/2006 C.

Betonul trebuie r spândit uniform în lungul elementului.În cazul elementelor cu în l imea de max. La turnare trebuiesc respectate urm toarele regului generale: . .În cazul recipien ilor. . . cofrate cu în l imi mai mari de 3 m se va face prin ferestre .Din mijlocul de transport.00. 2. c) Betonarea diferitelor elemente i p r i de construc ii 1. 0722. benzi transportoare etc.Betonarea se va face continuu pân la rosturile de lucru prev zute în proiect. Betonul trebuie pus în lucru în max.1 m în l ime.1 www.99. 3. pere i) se va face respectând urm toarele preciz ri suplimentare . .În cazul funda iilor. Betonarea elementelor verticale (stâlpi.Se va urm ri comportarea i men inerea pozi iei ini iale a cofrajelor i sus inerilor.98.IDEAL PROIECT fax/tel. se va urm ri cu toat aten ia umplerea complet a sec iunii.Se va urm ri înglobarea complet a arm turilor în beton. . b. prin fi a tehnologic i nu va dep i în l imea de 30 cm. 3.Nu este permis ciocnirea sau scurtarea arm turii i nici a ezarea vibratorului pe arm turi.Durata maxim admis a întreruperilor nu trebuie s dep easc timpul de începere a prizei (nu mai mult de 2 ore de la prepararea betonului). Betonarea va fi condus nemijlocit de eful punctului de lucru.80.3 m. beneficiar sau Inspec ia teritorial pentru construc ii. pe în l imea de max. dac vibrarea nu este stânjenit de desimea arm turilor sau grosimea redus a elementului. diafragme.Circula ia lucr torilor pe plan eele betonate prin intermediul podinelor este permis numai dup 24-48 ore.idealproiect.Circula ia muncitorilor în timpul beton rii se va face pe podine.În zone cu arm turi dese. completându-se cofrajul pe m sura beton rii sau se va betona prin ferestre laterale. iar pe cealalt . reluarea este permis numai dup preg tirea suprafe elor rosturilor.72. betonul se descarc în pompe.În l imea de c dere liber a betonului nu trebuie s fie mai mare de 3 m.Betonarea element. ploi abundente. Primul strat de beton va avea o lucrabilitate situat la limita admis .:0788.Dac betonul nu se încadreaz în limitele de lucrabilitate admise. cofrajul va fi montat pe una din fe e pe întreaga în l ime. 2. sau direct în lucrare. .88.82.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE. . sunt prev zute m suri de dirijarea apelor provenite din precipita ii.Nu se întrevede condi ii climatice nefavorabile (ger. furtun etc. . completându-se pe m sura beton rii. betonul vechi venit în contact cu betonul proasp t se vor stropi cu apa cu 2-3 ore înainte. Pozarea funda iilor din beton armat se va face pe minimum 5 cm cu beton de egalizare.: 031.Suprafa ele de beton turnate anterior i înt rite. office@idealproiect.66. Reguli generale de betonare 1. . . . care vin în contact cu betonul prosp t sunt cur ate de pojghi a de lapte de ciment. 15 min de la aducerea lui.. .În momentul când s-a produs o întrerupere de betonare. .1 m. Betonarea grinzilor i pl cilor se va face cu urm toarele . se admite cofrarea tuturor fe elor pe întreaga în l ime i betonarea pe la partea superioar . . . .Cofrajele.) .ro .Începerea beton rii se va aproba de proiectant. se refuz . .00. se va cofra o fa pe max.Se vor lua m suri pentru a evita deformarea sau deplasarea arm turilor fa de pozi ia prev zut .În cazul element cu în l imea mai mare de 3 m sau cu dificult i de compactarea betonului. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel. . recep ie) .

. 4. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 .... ---------------------------------------------------------------------------14 din 22-----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C.la turnarea pl cilor se vor folosi reperi dispu i la 2 m pentru a se asigura grosimea prev zut în proiect.I.. .preciz ri suplimentare: ..U.1/3 din deschiderea pl cii.grinzile i pl cile care vin în leg tur se vor turna de regul în acela i timp. Betonarea cadrelor se face dând o mare aten ie zonelor de noduri. se admite crearea unui rost de lucru la 1/5..2 ore de la terminarea turn rii stâlpilor sau pere ilor.turnarea grinzilor i pl cilor va începe dup 1.

. Compactarea mecanic se face prin vibrare.60 sec. suprafa a betonului devine orizontal . rogojini. Betonarea elem. când betonarea se face perpendicular pe direc ia nervurilor. rostul se face între 1/5 i 1/3 din deschiderea nervurilor. dozaj mai sc zut.. Vibrarea se termic când betonul nu se mai taseaz .Pentru reducerea eforturilor din temperatur i construc ie se adopt cimenturi cu termicitate redus .1 www.la plan ee cu nervuri..ro . când betonarea se face paralel cu nervurile.masive se face în strat continuu sau în trepte .). execu ia f cându-se f r întrerupere pe nivelul respectiv sau între rosturi de dilatare. ..4 ore de la terminarea beton rii unei zone se va proceda la protejarea suprafe ei libere a betonului cu materiale care s asigure evitarea evapor rii apei din beton (saltele. Grosimea stratului de beton turnat (înainte de compactare) trebuie s fie 1. .88.1. rostul de lucru va fi situat la 1/5..de suprafa = se utilizeaz la compactarea pl cilor cu grosime de max.intern durata de vibrare este de 5-30 sec.la pl ci.idealproiect.0 m.1. agregate cu dimensiuni mari i asigurarea unor temperaturi cât mai sc zute pentru betonul prosp t.35 ori mai mare decât grosimea final a stratului compactat.IDEAL PROIECT fax/tel.1. .:0788. 0722.99.. . pozi ia eventualelor rosturi se indic în proiect. masive rezervoare. 7.80.. 5. vergele sau ipci. pot fi prev zute rosturi în zona cu eforturi minime numai dac se adopt dispozi ii de . silozuri. Betonarea elementelor masive ± (cea mai mic dimensiune este de min.: 031. vibrarea poate fi: .la stâlpi se vor prevedea rosturile numai la baz . Lucrabilitatea betoanelor se recomand s fie minim L 3 (tasare minim 5 cm).introducerea în beton a vibratorului nu este posibil . radiere etc. ..La 2. se vor evita rosturile de lucru.00. rostul se face între 1/5 i 1/3 din deschiderea grinzilor principale. 6. cuve. constr. La stabilirea pozi iei rostului de lucru se vor respecta urm toarele reguli: . CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel.la funda iile de utilaje supuse la solicit ri dinamice. Grosimea stratului de beton supus vibr rii s nu dep easc ¾ din lungimea capului vibrator. .. Pozi iile succesive de lucru ale pl cilor vibrante trebuie s se suprapun pe minimum 5 cm în raport cu pozi ia precedent ..1/3 din deschiderea pl cii..98.. 20 cm.. 1. a elementelor de sus inere sau rezemare... 6... Durata vibr rii s fie 30.extern = este indicat la elementele prefabricate.2. office@idealproiect. . Se iau m suri pentru m rirea rigidit ii cofrajelor..Detalierea tehnologiei de betonare se va face prin caiete de sarcini speciale pentru elementul în cauz . în paralel cu cioc nirea cofrajelor) se face în urm toarele cazuri: . . ROSTURI DE LUCRU În m sura în care este posibil.82..la grinzi întreruperea se face în zona de moment minim.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE.Betonarea se face f r întreruperi asigurându-se în prealabil toate condi iile. .72. de dimensiuni reduse.lips de curent pentru vibrator.la pl ci curbe sub iri i la pere ii rezervoarelor pentru lichide nu se admit rosturi de lucru. Distan a dintre 2 puncte succesive de introducere a vibratorului este de 1.5m) se va face inând seama de urm toarele: .la plan ee cu nervuri. Compactarea manual (cu maiul.00. prelate etc. Pentru elemente de mare deschidere.66. Compactarea betonului 6. . .la bol i i arce se admit rosturi perpendiculare pe directoare.

8. conlucrarea acestora realizându-se prin pi uirea suprafe ei rostului.în cazul diafragmelor sau pere ilor de lungime mare.suprafa a rostului va fi bine cur at îndep rtându-se pojghi a de lapte de ciment.în cazul elementelor masive cu grosime mare (peste 2. se vor prevedea rosturi verticale pentru evitarea fisur rii din construc ie.I. Rosturile de lucru vor fi realizate inând seama de urm toarele regului: . . denivel ri sau arm turi suplimentare (conectori) între lamele. Tratarea betonului dup turnare --------------------------------------------------------------------------15 din 22-----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C.suprafa a rosturilor înainte de betonare va fi sp lat cu ap .armare corespunz toare. .suprafa a rosturilor de lucru la stâlpi i grinzi va fi perpendicular pe axa acestora. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 . . se vor prevedea rosturi verticale realizate cu tabl expandat sau cofraje.în cazul elementelor masive cu lungime mai mare de 20 m.5 m) se va prevedea un rost orizontal creându-se dou lamele suprapuse. . .U.

rogojini.3 din C 140-86. 6.99. .6 ore. Pe timp ploios.Instruc iuni tehnice C 149-87.. Materialele de protec ie vor fi din prelate. Peliculele de protec ie se aplic în conformitate cu prescrip iile speciale.3 din C 140-86 în urm toarele pozi ii. Stropirea se va repeta la intervale de 2.... În termen de 24 ore de la decofrare. se va asigura men inerea umidit ii betonului minim 7 zile dup turnare (pentr recipien i pentru lichide.ro .. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel. Toleran e Abaterile maxime admisibile la executarea lucr rilor de beton armat sunt în anexa X.aplicarea de pelicule de protec ie. a) la grinzi având pân la 6 m deschidere se las un pop de siguran la mijloc.1. Constr..5 N/m.12 din 1986. 9.1 www. nu se va proceda la stropirea cu ap . Betonul ce ar urma s se afle în contact cu ape curg toare va fi protejat de ac iunea acestora prin devierea provizorie a apei timp de cel pu in 7 zilee (palplan e sau batardouri).28 zile în func ie de anotimp) protejând suprafe ele prin: .stropirea periodic cu ap ..66. În cazul decofr rii se vor respecta urm toarele reguli: a) desf urarea opera iunilor vor fi supravegheate direct de conduc torul punctului de lucru.. consemnându-se într-un proces-verbal calitatea lucr rilor precum i eventualele defecte constatate..6.12 din 1986. b) la pl ci se va l sa cel pu in un pop de siguran la mijlocul lor.: 031.. PREFABRICATE 1. Pentru asigurarea condi iilor favorabile de înt rire i a reduce deforma iile de contrac ie. Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12 m se vor face preciz ri speciale în proiect. Stropirea cu ap va începe dup 2. În cazul construc iilor etajate având deschideri mai mari de 3m. c) decofrarea se va face astfel încât s se evite preluarea brusc a înc rc rilor de c tre elementele ce se decofreaz . la decofrare se vor l sa sau remonta popi de siguran conform tabel 6.72..88.80. office@idealproiect.idealproiect. EXECUTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE PE ANTIERE Elementele prefabricate se vor confec iona pe baza documenta iei tehnice de execu ie precum i a fi ei tehnologice. Remedierea defectelor se vor face conform . men inerea umidit ii va fi asigurat 14. .vol.IDEAL PROIECT fax/tel.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE.. conduc torul punctului de lucru i delegatul beneficiarului vor trece la o examinare am nun it a tuturor elementelor de rezisten .:0788.98. 10. strat de nisip.acoperirea cu materiale de protec ie.47 din C 140-86-B. Când temperatura mediului este mai mic de + 5°C. c) între diferitele etaje popii de siguran se vor a eza pe cât posibil unul sub altul. În lipsa încerc rilor de stabilire a rezisten ei betonului se vor respecta termenele minime indicate în tab. 0722.82. Cofrajele fe elor inferioare la pl ci i grinzi se vor îndep rta demontând popii de siguran atunci când rezisten a betonului a atins procentele indicate în Normativ C 140-86 pag.00.00.3 pag. b) sus inerile cofrajelor se vor desface începând cu zona central a deschiderii i continuând c tre reazeme.. Nu este permis îndep rtarea popilor de siguran ai unui plan eu aflat imediat sub altul care se cofreaz .2 i 6.12 ore de la turnare. Conducerea execu iei .. etc. Decofrarea P r ile laterale ale cofrajelor se pot îndep rta dup ce betonul a atins o rezisten de minimum 2.46-Buletinul Construc iilor vol.. suprafe ele de beton proasp t vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilen ..

Tipare Elementele prefabricate se vor confec iona în tipare metalice. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 .3.U. recep ionarea i verificarea tiparelor se va avea în vedere încadrarea în abaterile admise prin proiect sau din anexa X. fe ele tiparelor care vin în contact cu betonul vor fi unse cu agen i de decofrare. Înainte de utilizare.1. În cursul utiliz rii tiparelor se va verifica încadrarea în toleran ele de form i dimensiuni cu ajutorul abloanelor.va fi încredin at unor cadre tehnice cu experien . de beton sau de lemn. ---------------------------------------------------------------------------16 din 22----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C. Atât tiparele cât i piesele lor de fixare sau prindere vor fi suficient de rigide pentru a nu suferi deform ri. La executarea elementelor prefabricate pe antier se vor respecta urm toarele preciz ri suplimentare: 1.I. La proiectarea.

7. 1. Probele de control pe faze i frecven acestora se face conform C 140-86 pag.00.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE... În timpul turn rii pieselor se va urm ri ca arm turile.6. office@idealproiect.88.5 ± normativ C140-86. proiect i comand . La executarea arm turilor nu se vor dep i abaterile din anexa X.12-86.arm turile pentru îmbin ri sunt corect montate i fixate.idealproiect. Rezisten a betonului se face pe epruvete.1 www.55 din Buletinul Construc iilor vol. s î i p streze pozi ia din proiect.6 din C 140-86. anexa X. Unitatea executant va întocmi .80.IDEAL PROIECT fax/tel. 1.ro .98. Ridicarea elementelor se va face cu ajutorul unor dispozitive speciale. Nu se depoziteaz într-o stiv decât elemente din acela i tip.82.tiparele sunt bine încheiate.72. Se interzice folosirea distan ierilor de o el. Interpretarea rezultatelor ob inute la vârsta de 28 zile se face conf. Elementele care nu corespund condi iilor tehnice prev zute vor fi rebutate. piesele înglobate. Dup decofrarea prefabricatelor li se va nota num rul de ordine din registru i tipul pentru a fi u or depistate la montaj. 1. astfel concepute încât solicit rile elementului s fie minime. 0722. loca urile pentru îmbin ri etc. Transportul se va face folosindu-se piese de fixare sau rastele. Condi ii tehnice i reguli de verificare a calit ii Se stabilesc prin proiect sau fi a tehnologic . Încerc rile preliminare se vor efectua conform prevederilor din anexa V. Armarea elementelor prefabricate Corespunde desenelor de execu ie.5. b) Înainte de începerea turn rii se va verifica: .3. pozi ia diferitelor piese metalice înglobate vor fi asigurate prin distan ieri de beton. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel.:0788.99. Între piesele dintr-o stiv se vor prevedea distan ieri de cel pu in 3 cm.Registrul de eviden a verific rii calit ii´. ----------------- .66.4. Betonarea elementelor a) Tehnologia adoptat pentru betonarea elementelor va asigura ob inerea unui beton de calitate. arm tura este corect a ezat .3 ± Normativ C140-86. Pozi ia arm turii în tipare. 1. diametrelor i nr. Nu se admite modificarea sortimentelor de o el.: 031. constructorul trebuie s verifice: a) existen a certificatului de calitate.00. 1. Manipularea. Certificatul de calitate se va întocmi pentru întreaga construc ie.2. grosimea stratului de acoperire. 1. b) coresponden a între tipul de element livrat. Decofrarea se va executa cu grij pentru ca muchiile s nu se rup . Prepararea betonului Prepararea betonului pentru elemente prefabricate se va face numai în sta ii care asigur gradul de omogenitate I sau II. A ezarea în depozit se face la minim 10 cm de sol pentru a nu se murd ri. Verificarea calit ii se face pe loturi. Decofrarea Decofrarea elementelor prefabricate se va face la termenul prev zut în fi a tehnologic . . Transportul betonului de la sta ia de preparare la locul turn rii se face cu utilaje adecvate i pe drumul cel mai scurt. În cazul elementelor livrate de alte unit i.de bare f r avizul proiectantului. cuprinzând nominalizarea elementelor livrate. c) Compactarea se va face cu vibratoare de suprafa . A ezarea elementelor prefabricate în mijlocul de transport se face conform fi tehnologic .5 i X. transportul i depozitarea Ag area elementelor din alte puncte decât cele prev zute în proiect este interzis .

18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 .I.U.----------------------------------------------------------17 din 22----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C.

la introducerea în pahar se va urm ri aducerea în coinciden a axelor marcate pe stâlpi cu cele de pe fe ele superioare ale paharelor. . La montarea stâlpilor prefabrica i este necesar ca în prealabil: . . Înainte de începerea lucr rilor de montare se vor executa urm toarele lucr ri preg titoare: ..s se verifice pozi ia elementelor de sus inere. arcelor.verificarea elementelor transportate la locul de montare. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel.locul de depozitare pe antier.ordinea de executare a sudurilor.abaterile admise la montaj.88.cantitatea de elemente de montat.graficul calendaristic de lucru.idealproiect. S se verifice cotele de nivel ale paharului. . . Elementele necorespunz toare vor fi rebutate. .72.aducerea la nivel a tuturor suprafe elor pe care se reazem . Grinzile.1.80. Reguli generale de montaj 1.metodele de montare. 7. . MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE 2. se execut o verificare a aliniamentului stâlpilor.în cazul grinzilor de rulare s se marcheze axele acestora pe consolele întregului ir de stâlp. .99.S se verifice dimensiunile interioare ale paharului. În cazul g sirii unor necoresponden e între stâlp i pahar se va ciopli paharul. 5. .modul de pozi ionare. 4.98. care trebuie s coincid cu cele de pe pahar. grinzilor sau pl cilor cu deschidere mai mare de 6 m este necesar ca în prealabil: . . La ridicarea elementelor prefabricate se va executa în prealabil o s ltare provizorie de cca. . 6.trasarea axelor necesare pozi ion rii corecte.S se marcheze pe cele 4 fe e ale stâlpului axele de montare. forma i dimensiunile. La montarea fermelor. Lucr rile de montare se vor executa pe baza unei fi e tehnologice care cuprinde: . . .:0788. forma iile de lucru necesare. . office@idealproiect. La montarea panourilor mari se vor respecta prevederile Normativului P42-71.S se verifice rezisten a betonului din funda iile pahar .executarea schemelor provizorii pentru montare i monolitizare.IDEAL PROIECT fax/tel.modul de preg tire al suprafe elor pe care se vor rezema. .s se marcheze limitele suprafe ei de rezemare. . . .executarea c ilor de comunica ii necesare accesului mijloacelor de transport i montare.m surile necesare pentru fixare provizorie. îns nu mai mult de 2 cm. 9. 2. 8. Montarea elementelor prefabricate va fi condus de un inginer sau subinginer specializat.: 031. Elementele care nu au certificat de calitate vor fi refuzate. instruirea echipelor de lucru. pozi ionarea corect din punct de vedere al lungimii de rezemare i a contactului cu suprafe ele de . Nu se admite cioplirea stâlpului. asigurarea verticalit ii dup care se fixeaz provizoriu cu pene. 0722.mijloace de transport. fermele se prind de cârligul macaralei prin intermediul unor dispozitive care s permit a ezarea pe reazeme.S se traseze axele longitudinale i transversale ale irurilor de stâlpi pe fa a superioar a paharului.66.verificarea bunei func ion ri a utilajelor de montare.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE. 20 cm pentru verificarea prinderii elementului. . 2. 3.00.1 www. .ordinea de desf urare a opera iilor. Înainte de monolitizare. c) aspectul.82. În cazul constat rii unor abateri va fi convocat proiectantul pentru stabilirea solu iei de remediere.ro . Stâlpii se vor prinde la cârligul macaralei prin intermediul unui dispozitiv ce permite u or aducerea acestora la pozi ie vertical .00.

U.rezemare. ---------------------------------------------------------------------------18 din 22----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C.I. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 .

88. Bitum pentru lucr ri de hidroizola ii tip H68/75 i H80/90 conform STAS 7064-78. normativ ± C140-86. hidroizola ie bituminoas cu straturi multiple) i a structurii hidroizola iei se va ine seama de : a) Categoria de umezire admisibil a suprafe ei interioare a pere ilor sau radierului: . la hidroizolarea construc iilor subterane i bazine ± indicativ C 216-83 din B.: 031..Constr. f r apari ia pic turilor de ap .20 % din . 2. vol. pentru consumarea deforma iilor i verificarea etan eit ii.C.II ± umed ± care admite por iuni de umezeal izolate.9 din 1986 (pentru modific ri vezi B.4-1987 i 3-1989). 3. etan area urmând a se asigura prin betoane impermeabile. Dac la nivelul hidroizola iei presiunea dep e te 5 daN/cmp.5-1984.V.72.Constr.MATERIALE Cartoane bitumate tip CA 333.98. La alegerea tipului de hidroizola ie (tencuial . Este interzis s se monteze elemente pe altele care nu au fost fixate definitiv. 14.1 www. P140. Executarea îmbin rilor uscate se va face cu respectarea condi iilor tehnice din proiect i reglement rile în vigoare. Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din P. Fe ele elementelor care urmeaz a veni în contact cu betonul de monolitizare sau mortarul de paz vor fi bine cur ate cu peria de sârm .idealproiect.IDEAL PROIECT fax/tel.3.80.I ± uscat ± care admite numai pete izolate de umezeal pe max. Fe ele elementelor care urmeaz a veni în contact cu betonul de monolitizare sau mortarul vor fi bine cur ate cu peria de sârm i apoi sp late cu ap sau suflate cu jet de aer.00.ro . În condi iile execut rii pe timp friguros se vor respecta prevederile Normativului C 16-84. Este obligatoriu a se asigura echilibrul stabil al tuturor elementelor montate. respectiv dup cel pu in 3 zile de la betonare.82. Pânz bitumat tip P150. Asigurarea se va realiza înaintea desprinderii elementului din cârlig. 10. vopsitorii. Monolitizarea construc iilor din elemente prefabricate Executarea îmbin rilor betonate (umede) se face respectând detaliile din proiect i prevederile din anexa IX. Elementele vor fi eliberate din dispozitivul de prindere dup realizarea corect a rezem rii. Bitum cu adaos de cauciuc tip SAC90/105 conform STAS ± 10546-76. în func ie de cerin ele tehnologice sau constructive. sau dac exist vibra ii sau eforturi tangen iale nu se va prevedea hidroizola ie bituminoas . CONDI II GENERALE În cazul recipien ilor. 1% din suprafa a total . HIDROIZOLA II LA CONSTRUC II SUBTERANE 1.. PA55 i PA45 conform STAS 1046-78. fie prin mijloace provizorii. CA 400 conform STAS 138-80. 15. Verificarea mont rii elementelor se face respectând toleran ele admisibile la montare indicate în anexa X. vol.2. 0722. pe o suprafa de max. înainte de execu ia izola iei la interior i exterior se face proba cu ap . Piesele de prindere provizorie nu vor putea fi demontate decât dup executarea îmbin rilor definitive.00. 12. 13. vol. . fie prin executarea îmbin rilor definitive. dup caz. office@idealproiect.:0788. NORMATIVE Normativ pentru proiectarea i executarea hidroizola iilor din materiale bituminoase la lucr rile de construc ii ± C 11286 din B. cuv metalic etc.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE. Succesiunea opera iilor de montaj este condi ionat de posibilitatea execut rii îmbin rilor definitive. 2. 11.Constr.66. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel.99. sau temperatura este mai mare de 40ºC.

se poate adopta sistemul de execu ie a hidroizola iei din interior pe peretele de protec ie cu rol de suport.total suprafa .2 la 0.) d) Ac iunea temperaturii i solicit rilor mecanice asupra hidroizola iei.1 mm. se va prevedea de regul pe structura de rezisten din beton armat. e) Forma construc iei Hidroizola ia bituminoas a pere ilor.I. compozi ia acestora etc. . În cazul când nu se mai poate asigura la exterior spa iul de lucru.1 la 0.I ± cu deschiderea fisurilor pân la 0. al apelor freatice.II ± cu deschiderea fisurilor de la 0.2 mm. cuvelor.III ± umed ± care admite por iuni de umezeal cu apari ia pic turilor de ap max. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420 .5 mm. . III ± cu deschiderea fisurilor de la 0. subsoluri.U. 20% din suprafa a total . b) Rezisten a la fisurare a construc iei: . execu ia f cându-se dinspre exteriorul construc iei. ---------------------------------------------------------------------------19 din 22----------------------------------------------------------------------J39/455/2006 C. c) Condi ii hidrotehnice i geologice în amplasamentul construc iei (nivelul max.

Se admite aplicarea acestui tip de hidroizola ie i la grupa III de fisurare.00.88. hidroizola ia va fi dintr-o amors cu emulsie sau solu ie de bitum. 6. La ape cu coloan între 15 i 30 m se va aplica în plus fa de tabel câte 2 straturi de pânz sau es tur bitumat . b) ± la construc ii ± ce depoziteaz apa în mi care. Alc tuirea hidroizola iilor împotriva apelor cu presiune exterioar . Construc iile subterane vor fi prev zute dup caz i cu hidroizola ii contra umidit ii terenului sau a apelor cu presiune. 5.. HIDROIZOLA II LA CHESOANE I PU URI . La ape cu coloan între 5 i 15 m se va aplica în plus fa de tabel un strat de pânz sau es tur bitumat . lipite fiecare cu mastic de bitum.ro . Alc tuirea hidroizola iei în func ie de categoria de umezire a pere ilor este prev zut în tabelul nr. 0722. de minim 3 cm grosime.. Hidroizola ia inferioar se va stabili în func ie de grupa de fisurare.5 cm grosime.3 pag. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel.:0788. Se va aplica o protec ie alc tuit dintr-un strat amors i 2 straturi de pânz bitumat acoperit cu 1 strat de carton bitumat CA 400.Constr. Aceste straturi vor fi protejate pe orizontal cu sap de mortar de ciment M100 de 4. vol. P8.9 din 1986.66. nivelul apei freatice fiind sub cota de fundare. office@idealproiect. HIDROIZOLA II LA BAZINE I REZERVOARE Hidroizola ia contra infiltra iilor la construc ii subterane. i se va racorda cu hidroizola ia orizontal pe zona supral rgit a betonului de egalizare. Hidroizola ia vertical a pere ilor se aplic dinspre exterior pe structura de rezisten rectificat prin tencuire. 42-C112 ± 86 ± din B. plus un strat de carton bitumat CA 400 lipite cu mastic de bitum i un strat de protec ie din tencuial de ciment armat . iar pe vertical cu perete din prefabricate de beton sau zid rie plin . 4.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE.: 031. contra apelor cu presiune sub 5 m coloan de ap .72. Hidroizola iile sau protec iile suprafe elor verticale exterioare se vor executa dup verificarea probei de etan eitate prin umplerea cu ap a recipientului.98.idealproiect. În cazul rezervoarelor i decantoarelor circulare cu ± pere i etan i realiza i din beton cu grad de impermeabilitate P4. va fi prev zut la partea inferioar a structurii de rezisten . 7.80. a c ror coloan este sub 5 m se face conf. P12 se vor prevedea la exterior urm toarele sisteme de protec ie : contra umidit ii p mântului i apelor f r presiune. HIDROIZOLA II CONTRA APELOR CU PRESIUNE Aceste hidroizola ii se prev d în cazul prezen ei apelor freatice sau acumulate din precipita ii în zona de umplutur .9 din 1986 ± Normativ C 11286. straturi de pânz bitumat func ie de presiunea interioar a apei.99.IDEAL PROIECT fax/tel. vol. tabel 4 ± pag. dac este asigurat verificarea anual i repararea acesteia. 45 din B. HIDROIZOLA II CONTRA APELOR F R PRESIUNE Aceste hidroizola ii se prev d împotriva umidit ii p mântului i a apelor din precipita ii ce nu stagneaz în zona de umplutur .. cu rol de depozitare a apei.00.1 www.Constr.82. Hidroizola ia orizontal de la nivelul inferior se va aplica pe betonul de egalizare cu o ap din mortar de ciment. de modul de ac iune al apei depozitate i de presiunea acesteia: a) ± la construc ii ± ce depoziteaz ape stagnate ± din grupa I i II de fisurare se va prevedea o tencuial impermeabil în grosime de 3 cm aplicat în 2 straturi.

180ºC în perioada de var i cu 10ºC. suprafe ele suport trebuie s fie rigide. Pe suprafa a orizontal a betonului de egalizare se va prevedea o hidroizola ie bituminoas împotriva umidit ii p mântului sau împotriva apelor cu preiune. trotuarele s aib pante spre exterior pentru scurgerea apelor.. la rosturi i str pungeri. în cazul bazinelor.100 cm l ime. masticul de bitum se va aplica numai la temperatura de 160ºC. aderen .11. încheindu-se procese verbale din care s rezulte c au fost respectate urm toarele : Calitatea suportului ± rigiditate. planeitate. În cazul în l imilor mai mari. Muncii i . b) Hidroizola ia se verific vizual dac îndepline te urm toarele condi ii: straturile hidroizola iei sunt lipite uniform i continuu cu mastic de bitum. pentru preâmtâmpinarea alunec rii straturilor hidroizolatoare. 10. nu se vor face s p turi lâng pere i. ÎNTRE INEREA HIDROIZOLA IILOR a) Beneficiarul trebuie s asigure o între inere permanent luând urm toarele m suri.Ind. este continu i nu prezint umfl turi. La protec iile din beton. racordarea cu elementele de str pungere asigur o etan are perfect . se va face i o verificare practic a execu iei prin sondaj ca: desfacerea în unele puncte a izola iei pentru a se constata identitatea structurii cu proiectul. interzicerea spargerii protec iei i a hidroizola iei pentru execu ia ulterioar de str pungeri.. verificarea izola iei prin determin ri de laborator. CONDI II DE EXECU IE La execu ie se vor mai respecta urm toarele : coborârea i men inerea nivelului pânzei freatice la minim 30 cm sub cota inferioar a radierului pe întreaga durat a execu iei. 9. calitatea materialelor hidrpizolatoare. pe tot conturul construc iei pân la ± în l imea de maxim 2 m.1024/11. a probei de umplere cu ap necesar consum rii deforma iilor i verific rii etan eit ii. hidroizola ia pe vertical la pere i se va începe de la scafe i se va executa complet. la scafe i muchii hidroizola ia se va înt ri cu fâ ii din pânze de 50. pe baza indica iilor date de speciali ti. hidroizola ia se va înt ri cu straturi suplimentare de pânze bitumate de minim 50 cm l ime. lucr rile care se impun în urma verific rilor periodice a lucr rilor de hidroizola ii vor fi executate numai de muncitori speciali ti. pe m sura execu iei. arm tura se va fixa cu distan ieri pentru a nu str punge hidroizola ia. Pe timp c lduros.C. hidroizola ia se va executa în structur complet pe por iuni urmat imediat de execu ia peretelui de protec ie.. strângerea flan elor aferente str pungerilor. leg tura straturilor cu cele superioare trebuie s se execute în trepte cu petreceri de minimum 10 cm. M SURI PRIVIND TEHNICA SECURIT II MUNCII I PREVENIREA INCENDIILOR a) La executarea lucr rilor de hidroizola ii se vor respecta m surile privind tehnica securit ii muncii prev zute în : Norme republicane de protec ia muncii aprobate de Min. 11. calitatea amorsajului i lipirea corect a fiec rui strat al hidroizola iei. iar rosturile m rite se vor umple cu mastic bituminos. dup caz... protec ia este asigurat conform prevederilor din proiect. La str pungeri se va prevedea continuitatea hidroizola iei pe elementele de str pungere.20ºC în plus în perioada de iarn . b) Dac este cazul. panta c tre gurile de scurgere este conform proiectului.Hidroizola ia la aceste construc ii se aplic numai celor din categoria II i III de umezire admisibil . executarea. pozi ionarea i ancorarea în beton a pieselor metalice de str pungere. VERIFICAREA CALIT II LUCR RILOR DE HIDROIZOLA II a) Hidroizola iile fiind lucr ri ascunse.1980. Pe suprafa a exterioar se va prevedea o hidroizola ie rigid din tencuial impermeabil în grosime de minim 3 cm. umiditate conform ordin M. calitatea lor se va verifica împreun cu beneficiarul. 8. etapele i succesiunea opera iilor. care s înl ture împingerea p mântului. vopsit cu 2-3 straturi emulsie de bitum.. nr.

b) La proiectarea hidroizola iilor bituminoase se vor respecta m surile privind prevenirea incendiilor prev zute în : Norme generale de protec ie împotriva incendiilor aprobate cu decretul nr. cu ordinul nr.99.1233/D-1980. Norme de tehnica securit ii muncii M.72.00.10 i 11 privind depozitarea. Ing.80.C. Intocmit. IDEAL PROIECT fax/tel.66. Cap.: 031.82.00.S n t ii cu ordinele 34/1975 i 60/75. Marius Lulea .290/1977.Ind. Normele de protec ia muncii în activitatea de construc ii montaj aprobate de M. 0722.ro a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g PROIECTARE.98.C.88.Ind Ch. manipularea i transportul recipien ilor cu gaze lichefiate..1 www.:0788.M. Norme de prevenire i stingerea incendiilor în unit ile Ministerului Construc iilor Industriale aprobate cu ordinul nr.ro . office@idealproiect. CONSULTANTA SI MANAGEMENT Tel.idealproiect. 742/D-1981.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful