THE SAUDI LABOR LAW IN THE PHILIPPINE LANGUAGE

LIBRENG SEMINAR NG BAGONG BATAS SA PAGGAWA NG KAHARIAN NG SAUDI ARABIA

Handog ni KaBayani ALEXANDER E. ASUNCION

mga manggagawa sa establisyementong pang-agrikultura at animal husbandry na may sampu o mahigit pang tauhan. HUWAG BASTA MAGRE-RESIGN KAHIT: Pinalitan ang kontrata Dinaya sa kontrata Ibang trabaho ang ipinagagawa May malaswang intensiyon ang amo Malupit ang employer May panganib sa kalusugan Iniipit ang manggagawa DAHIL PUWEDE MONG HINGIN SA KORTE NA PAUWIIN KA NANG LIBRE. PUWEDENG KASUHAN ANG EMPLOYER KUNG: Binibinbin ang suweldo Ayaw balikatin ang bayad sa iqama Hindi nagbabayad ng overtime Nagmumura at mapanlait Nangangaltas sa suweldo Gumagawa ng sariling alituntunin 2 . mga katulong at naglilingkuran sa bahay. at mga manlalaro at coach ng sports organizations – Artikulo 7. mga banyagang ang trabaho ay para gawin ang tanging gampanin na hindi lalagpas ang 2-buwan. anak o apo na nagtatrabaho sa establisyemento nang walang ibang empleyado. mga nagtatrabaho sa bukid na hindi binganggit sa Artikulo 5. SINU-SINO NAMAN ANG HINDI SAKOP NG BATAS SA PAGGAWA? Miyembro ng pamilya ng employer. Ayon sa Artikulo 81. (5) Ang sponsor ay malupit sa manggagawa at hindi makatwiran ang trato sa kanya. na sinasabi sa Artikulo 60. gaya ng kanyang asawa. mga manggagawang nago-operate at nagre-repair ng makinaryang ginagamit sa agrikultura) ay may karapatang mabigyan ng ESB . magulang. (6) May panganib sa kalusugan ng manggagawa ang lugar ng trabaho at hindi inaayos ng kumpanya ang mga nasabing panganib.Artikulo 5.SINU-SINO ANG SAKOP NG BATAS SA PAGGAWA? Mga naka-kontrata upang magtrahaho sa iisang employer at ganun din ang mga manggagawa sa kumpanyang pag-aari ng gobyerno at charitable organizations. kung: (1) Hindi tinupad ng sponsor (kumpanya) ang kanyang obligasyon sa manggagawa. (3) Ang trabahong ipinagagawa sa manggagawa ay iba sa napagkasunduan. (4) May violent assault o nagkaroon ng malaswang intensiyon ang sponsor o ang miyembro ng kanyang pamilya sa manggagawa o sa kanyang pamilya. (7) Dahil sa hindi makatwirang trato ay iniipit ang manggagawa na siya ang pinalalabas na nag-terminate ng kontrata. mga manggagawa sa establisyementong pangagrikultura na sila mismo ang nagpo-proseso ng kanilang mga produkto. (2) Dinaya siya ng sponsor tungkol sa kundisyon ng kontrata. puwedeng layasan ang kumpanya kahit walang notice o resignation letter at ang kumpanya mismo ang gagastos sa iyong repatriation. mga nagtatrabaho sa sasakyang dagat na ang bigat ay kulang sa 500 tonelada.

Samakatuwid. Kapag napatunayang nilabag ng kumpanya ang Artikulo 90 (bayaran ang sahod at overtime ng manggagawa sa takdang panahon ayon sa batas at ng kanyang kontrata). 3 . pati ang sponsorship transfer (Artikulo 40. BAYAD NG IQAMA AT TRANSFER: Kung ayaw kang bigyan ng iqama.1.Ayaw pauwiin ang manggagawa Kulang ang ibinibigay na benepisyo BINIBINBIN ANG SUWELDO: Bawal sa batas ang ginagawa ng kumpanyang hingan ng pondo ang mga manggagawa.Artikulo 104. kundi dapat itong balikatin ng tumatanggap na kumpanya. Ang oras para sa pagkain at prayer breaks ay hindi kasama sa opisyal na oras ng trabaho – Artikulo 102. libre ang paglipat mo sa ibang kumpanya.Artikulo 61. o kaya ikaw ang nagbabayad ng iyong iqama.1 – tratuhin ang manggagawa nang may paggagalang at iwasan ang ano mang kilos o salita na makakasakit sa kanyang pagkatao at pananampalataya. Kung meron ka mang babayaran sa pinanggalingang sponsor.3). mas mabuting ipaabot mo na ang problema sa pinakamalapit na Labor office sa iyong lugar.000. WORKING HOURS / OVERTIME: Hindi dapat magtrabaho ang manggagawa ng mahigit 8-oras sa isang araw. Biyernes ang itinakdang day-off sa lahat ng mga manggagawa. Ibig sabihin. magmumulta ang kumpanya sa Labor court ng halagang SR100. Dapat bayaran siya sa sobrang oras na katumbas ng kanyang hourly rate plus 50% ng kanyang basic pay – Artikulo 107. o mahigit 48-oras sa isang linggo – Artikulo 98. Ang mga gugulin sa proseso ng release o sponsorship transfer ay hindi dapat na akuin ng manggagawa. isumbong siya sa opisina ng Labor dahil nilabag niya ang Artikulo 61.000 hanggang SR600. magmumulta siya ng hindi bababa ng SR500 at hindi lalagpas ng SR3000 sa bawat manggagawa – Artikulo 235. ‘yon ay mga obligasyon sa kontrata na dapat na bayaran gaya halimbawa ng mga nagastos ng kumpanya sa iyong pagpunta rito. KUNG MINUMURA AT HINAHAMAK: Kung supervisor mo o may-ari ng kumpanya ang gumawa nito. pero maaari rin itong palitan ng ibang araw sa isang linggo . Walang karapatan ang kumpanyang binbinin ang suweldo ng manggagawa .1). sa tulad ng kumpanyang may 200 na Pinoy. Ang 8-oras na trabahong binabanggit sa Artikulo 98 ay maaaring maragdagan ng oras sa isang araw kung ang trabaho ng manggagawa ay hindi tuluy-tuloy – Artikulo 99. Kumpanya ang dapat na magbayad ng iqama at visa (Artikulo 40.

nasa diskresyon ‘yan ng kumpanya. Ang pag-uwi sa Pilipinas sa panahong emergency gaya ng pagkamatay ng kapamilya ayon sa nabanggit na artikulo ay dapat na nakasaad sa kontrata kung sino ang dapat na magbabayad ng air ticket. BAKASYON: Ang bakasyon ay hindi dapat na binabalewala kundi dapat itong gamitin – Artikulo 109. Kung hindi ka man pauuwiin. EMERGENCY LEAVE: Puwedeng bigyan ang manggagawa ng 3-araw na bakasyon para ipagluksa ang pagkamatay ng asawa. Subalit ang extension ay hindi dapat lalagpas ng isa pang taon – Artikulo 110. Kung kailangan ng kumpanya na manatili ang manggagawa na huwag munang magbakasyon ng mas mahaba pang panahon. Kung ang halagang ibinabawas sa iyo ay mahigit sa kalahati ng iyong suweldo nilabag ng kumpanya ang Artikulo 93. Kailangang may hawak kang patotoo gaya ng death certificate para maibigay sa iyo ang karampatang bakasyon. Hindi dapat bawasin ang sahod ng manggagawa nang wala itong pahintulot – Artikulo 92. MAGKAIBANG POSISYON SA VISA AT KONTRATA: Kung magkaroon man ng problema sa ministry of labor tungkol sa sitwasyong iba ang visa sa ginagampanan mo. kailangan ang written consent ng manggagawa. dapat ay bigyan ka ng 3-araw na day-off o kaya bayaran ka ng overtime na 3-araw. Hindi puwedeng ipatupad ang multa kung hindi ito nakalista sa alituntuning pinagtibay ng ministry – Artikulo 67. VACATION PAY: Ayon sa Artikulo 111. Samakatuwid ang bawat alituntunin (o by-laws) ay dapat na dumaan at aprubado ng ministry – Artikulo 13. Mayroon din siyang karapatan na mabayaran ng bahagi ng bakasyon na katumbas sa taon na kanyang ipinag-serbisyo. Maari itong mapostpone ng hindi lalagpas ng 90-araw. ireklamo ang kumpanya sa opisina ng Labor. 4 . hindi ikaw ang mananagot niyan kundi ang kumpanya sa paglabag nito ng Artikulo 38. karapatan ng manggagawa na bayaran siya ng hindi pa nagagamit na bakasyon kung aalis siya sa kumpanya bago gamitin ang bakasyon. Ang bawat manggagawang nakatapos ng limang taong sunud-sunod na serbisyo sa kumpanya ay may 30-araw na bakasyon sa bawat taon – Artikulo 109. May karapatan ang kumpanya na iyeskedyul at gawing “by rotation” ang bawat bakasyon upang hindi maapektuhan ang takbo ng negosyo.PAGKALTAS SA SAHOD: Kung hindi otorisado ang ginagawang pagbabawas ng inyong sahod. OFFENSES / PENALTIES: Walang saysay ang isang alituntunin kung walang pagapatibay ang ministry of labor. mga anak at magulang – Artikulo 113. Wala sa batas na puwedeng ma-encash ang ticket.

Samakatuwid. o kung specified ang kontrata mo. responsibilidad ng manggagawa ang kanyang ticket na pabalik ng kanyang point of origin kung hindi siya kwalipikado o kung siya ang nagpupumilit na umuwi nang walang makatwirang dahilan – Artikulo 40. CONTRACT EXPIRATION: Matatapos ang kontrata kung sumasang-ayon ang bawat panig na tapusin na ito. 5 . KUNG WALANG AIR TICKET NA PAUWI SA PILIPINAS: Inalis na ang libreng ticket na ibinibigay sa mga distressed OFWs dahil wala na rin ang mandatory repatriation bond mula noong 07 Hunyo 1995. Pero makakatulong ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995.1. Kilala ito bilang “Republic Act #8042 and its Implementing Rules and Regulations. Samakatuwid.2. matatapos naman ito sa kanyang expiry date – Artikulo 74. idulog ang problema sa ticket sa pinakamalapit na opisina ng POLO/OWWA kung na-terminate ka during probation at walang pambili ng ticket pauwing Pilipinas. Reperensiya ang Chapter 15 (Repatriation) ng RA-8042. plus allowances. HINDI NATAPOS ANG KONTRATA: Kung 2-taon ang iyong kontrata at 1-taon lamang ang makokompleto mo. Puwede siyang singilin ng employer ng hindi bababa ng SAR9. sa pulis ka magsumbong at humingi sa kanila ng medical referral na magpagamot sa hospital.000. SINO’NG MAGBABAYAD NG REPATRIATION TICKET: Kumpanya ang magbabayad ng inyong tiket pauwi ng Pilipinas kung natapos na ang inyong kontrata sa kanya – Artikulo 40. ang basic wage/pay ay binubuo ng halagang ibinabayad sa manggagawa nang dahil sa trabahong ginagampanan ayon sa kontrata. Narito ang mga artikulo tungkol sa benepisyo para maging gabay ninyo sa kalkulasyon kung magkano ang inyong matatatanggap. Samantala. sections 53 at 54 (na ang recruiting agency ang bibili ng ticket). END OF SERVICE BENEFITS (ESB) Kung ating babalikan ang sinasabi ng Artikulo 2. Hindi magbibigay ng medical report ang hospital na pupuntahan mo kung hindi rekomendado ng pulisya. Responsibilidad ng manggagawa ang kanyang tiket na pabalik sa kanyang bayan kung nagpupumilit siyang umuwi nang walang makatwirang dahilan – Artikulo 40. o kaya section 58 (na ang ang OWWA ang bibili nito kung ayaw makipagkaisa ang agency). pagbabayarin ka pa rin ng iyong visa pati ticket. tungkulin pa rin ng kumpanya na i-repatriate ka kung tapos na ang iyong kontrata – Artikulo 40. Isumbong ang ginawang pambubugbog ng hindi lalampas sa 24-oras.2.MEDICAL CERTIFICATE: Kung ikaw ay sinaktan ng pisikal o binugbog. Mahalagang papel ang medical report dahil gagamitin itong ebidensiya kung magsasampa ka ng kaso sa mga taong nanakit sa iyo. kung hindi natapos ang probationary period at pinagbabayad ka ng iyong repatriation ticket.

Ang severance award ay kakalkulahin base sa huling antas ng suweldo (basic pay).) Artikulo 87: Salungat sa Artikulo 85. at ang manggagawa ay may karapatan ding mabayaran ng pro-rata ng severance award. Halimbawa: Starting salary: SR1000 Last salary: SR2000 Ang basehan ng calculation ay hindi yong starting kundi yong last salary na SR2000. Kung ang manggagawa ang siyang nag-terminate ng kontrata. Artikulo 88: Kapag natapos na ang kontrata ng manggagawa. maliban kung ito ay pabor sa manggagawa. SAMPLE NG ESB CALCULATION – Artikulo 84: Narito ang pinakasimpleng calculation. babayaran siya ng kumpanya ng kanyang benepisyo nang hindi lalampas ng 2-linggo. babayaran siya ng severance award na .Artikulo 84: Sa pagtatapos ng kontrata (work relationship). Walang ESB ang mga naglilingkuran sa pamilya at mga magbubukid. Artikulo 85: Kung natapos ang kontrata dahil sa resignation ng manggagawa. Allowances: Food: SR500 Housing: SR500 Transportation: SR200 Total Monthly Wage: SR2000 + 500 + 500 + 200 = SR3200 (basehan ng calculation) 6 . maliban kung nakasaad ito sa kanya-kanyang kontrata dahil hindi sila sakop ng batas sa paggawa – Artikulo 7. dapat na bayaran ng kumpanya ang manggagawa ng severance award ayon sa haba ng kanyang serbisyo na kakalkulahin sa tig-kalahati ng isang buwang sahod para sa unang 5-taon at tigisang buwan sa mga susunod pang mga taon. maaaring pagkasunduang huwag isasama sa kalkulasyon ang mga komisyon at porsiyento sa bentahan na ibinibigay sa manggagawa na ang sitwasyon nito ay tumataas at bumababa ang halaga. (Artikulo 8: Itinuturing balewala ang anumang kondisyong hindi umaayon sa batas ng paggawa ganun din sa mga karapatan ng manggagawa sa panahon ng kontrata. Artikulo 86: Salungat sa Artikulo 8. ang manggagawa ay babayaran ng buong severance award kung siya ay umalis sa trabaho dahil sa “force majeure” Ang babaing manggagawa ay babayaran din ng buong severance award kung ititerminate niya ang kontrata sa loob ng 6 na buwang siya’y ikinasal. Karapatan ng kumpanya na ibawas ang lahat ng utang ng manggagawa. at 1-buwan (full award) kung nakapagserbisyo siya ng mahigit 10-taon.1/3 kung nakapagserbisyo siya ng hindi bababa ng 2-taon at hindi lalagpas ng 5-taon. babayaran siya ng kanyang benepisyo sa loob ng maximum period na isang linggo. 2/3 kung nakapagserbisyo siya ng mahigit 5-taon na hindi lalagpas ng 10-taon. o 3-buwan mula nang siya’y makapanganak.

Ibig sabihin . Bagama’t matatapos ang definite/specified contract sa kanyang expiry (Artikulo 74. Dapat na may pirma/acknowledgment ang supervisor o kaya ng Human Resources sa kopya mo ng termination notice. Pinapipirma ng “undertaking” ang mga manggagawang sensitibo ang nature ng kanilang trabaho.2). lahat ng circular. ministerial decision.400 (Total ESB for 7 years) Nota: Iba ang kalkulasyon sa Artikulo 85. Itago ang registration slip dahil magagamit mo ito kung dumating ang araw ng iyong pag-uwi na ayaw kang paalisin. Samakatuwid. Fraction lamang ng kabuuan ang makukuha. times 5 (years) = SR8000 (ESB for the first 5 years) SR3200 times 2 = SR6400 (ESB for the 6th and 7th years) Therefore: SR8000 + SR6400 = SR14. Article 83: If the work assigned to the workman allows him to get acquainted with the employer’s customers.SR3200 divided 2. huwag pipirma dahil karapatan mong tumanggi kung wala itong English translation. Puwedeng hingin sa kumpanya ang NOC. NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC): Ayon sa Artikulo 244. Kaya huwag basta pipirma ng kasulatan lalu’t nakasulat ito sa salitang Arabiko. ipadala by registered mail. Magbigay ng 30-day notice ayon sa Artikulo 75 kung ito ay indefinite/unspecified period.” kung natapos na ang kontrata. Patutunayan ng registration slip o kaya ng acknowledged or received copy ng iyong abiso na sinabihan mo ang kumpanyang hindi ka na magpapatuloy sa iyong kontrata (kung irereklamo ang kumpanya sa korte ng Labor).kung ikaw ay labor lang o pangkaraniwang clerk. ipaglaban mong huwag pumirma sa ganyang undertaking dahil hindi ka saklaw ng Artikulo 83. huwag gagamitin ang salitang “resign” kundi “contract completion. Maba-blacklist ang isang manggawa at haharangin siya sa immigration sa kanyang pagbabalik kapag pumirma siya ng undertaking. puwedeng bumalik ng Saudi na hindi na kailangan ng NOC kung ating pagbasehan ang mga paliwanag sa mga nasabing artikulo. Hangga’t maari. Kung ayaw tanggapin ang notice. pero hindi ito obligadong ibinibigay sa manggagawa. Kahit pilitin ka pa. the employer 7 . or to have access to his business secrets. kung walang pinipirmahang kasulatang hindi ka babalik sa kakumpetensiyang kumpanya (Artikulo 83). mas mabuti pa ring magpaalam nang maaga sa kumpanya kung ayaw mong ma-renew pa ito upang makahanap sila ng papalit sa puwesto mo at hindi mabibinbin ang iyong pag-uwi. na natanggap nila ang iyong abiso. TERMINATION NOTICE: Huwag magre-resign kung premature pa ang kontrata. Pero nasa diskresyon pa rin ng Saudi Embassy sa Manila kung hahanapin nila ito sa nagbabalik-Saudi. maliban kung mahigit naka-sampung taon na sa serbisyo na buong halaga na ang matatanggap. at iba pang decree na kaugnay sa NOC ay kanselado na ng bagong batas sa paggawa.

Huwag magtitiwala sa sinasabi ng kumpanya kung walang kontrata. Ilagay sa sulat ang pangalan ng iyong amo. Hangga’t maaari ay kumonsulta muna sa POLO upang sila ang makikipag-negotiate sa iyong kumpanya baka mareresolba pa sa magandang usapan ang iyong problema. samakatuwid may karapatan ang kumpanya na pagsabihan ang manggagawa kapag natapos ang kontrata nito sa kanya na huwag siyang kakumpetensiyahin nang hindi mabulgar ang mga lihim ng negosyo. katiwala. at i-fax sa 01-210-4565 ang reklamo ninyong nakasulat sa wikang Arabiko. Riyadh. kailangang may kasulatan tungkol sa saklaw na panahon. Hindi lahat ng kaso ay puwedeng idulog agad sa Labor. Napakaimportante sa mga lumilipat ng sponsor na magkaroon ng kontrata para matiyak na mayroong benepisyong matatanggap at mabibigyan ka ng libreng ticket sa iyong bakasyon o repatriation. driver. 8 . telepono o mobile kung saan ka puwedeng kontakin. In all cases the duration of such agreement shall not exceed two years as of the date of termination of the relationship between the two parties. mayordoma. maaaring ireklamo ito sa korte ng Labor. venue and type of work and to the extent required to protect the legitimate interests of the employer. caregiver) at walang paraan na makausap mo ang alkalde ng inyong siyudad. iqama number. Upang maging makabuluhan ang ganitong kundisyon. nagsasariling-kalooban. ang kanyang kumpanya. lalu kung nasusulat sa wikang Arabiko. Paliwanag sa Tagalog: Kung ang gampanin ng manggagawa ay may kinalaman o koneksyon na makilala ang mga kliyente ng kumpanya. Gawing maikli ang iyong sulat. Hindi tumatanggap ang Labor ng mga reklamo tungkol sa karapatan ng manggagawa kung lumampas na ng 12-buwan mula nang ma-terminate ang kontrata nito – Artikulo 222. hardinero. o dumirekta sa Expatriates Grievances Department (EGD) ng Ministry of Labor.reserves the right to require the workman in the contract not to compete with him or reveal his secrets upon expiration of the contract. tumatakas. fax at mobile. maaari mong ipasa sa EGD ang iyong karaingan. o kaya may nalalaman siya sa mga pasikut-sikot at lihim ng negosyo. Huwag kalilimutang isulat ang iyong buong pangalan. Kung ikaw ay kasambahay (katulong. Ang duration ng kasunduan ay hindi lalampas ng dalawang taon mula nang matapos ang kontrata ng manggagawa sa pinaglilingkurang kumpanya. lugar o klase ng trabaho para maingatan ang legitimate interests ng kumpanya. For this condition to be valid. telepono. Isulat ang reklamo at kung ano’ng artikulo (kung alam mo) ang nilabag ng iyong kumpanya. SAAN MAGREREKLAMO: Kung may paglabag na ginagawa ang kumpanya. postal address. it must be in writing and specific in terms of time. PAANO MAIIWASAN ANG MGA PROBLEMA SA TRABAHO? Malimit na ugat ng problema ang kamangmangan sa batas. Mag-ingat sa pagpirma ng mga dokumentong hindi naiintindihan.

Huwag magpapa-fingerprint kung wala o nawala ang iqama dahil ikukulong ka agad nang walang tanung-tanong. iche-check sa computer ang kanyag iqama number para malaman ang history ng kanyang pamamalagi sa kaharian. Ang requirement ng fingerprinting ay ang original na iqama. o illegal na pagpasok sa kaharian (halimbawa umuwi sa atin at nagpalit ng pangalan.FINGERPRINTING : Dapat tayong magpa-fingerprint para makumpleto ang ating tala sa Jawazat. Samakatuwid. Paglalaan ng kumpanya ng 4% sa mga posisyon nito para sa mga “disabled” na katutubo na may sapat na kwalipikasyon – Artikulo 28. Klarong batayan ng pag-terminate ng employment – Artikulo 74. gaya ng pinapalitan ang pangalan para maging Muslim na nanggaling sa Haj o ina-assume ang katauhan ng ibang tao. Pagbibigay ng pagkakataon ang mga kababaihang Saudi na magtrabaho – Artikulo 149.2. mati-trace agad lalo kung nagsumbong na ang amo sa opisina ng Jawazat. Kung tumakas ang manggagawa. na anak ng working mothers – Artikulo 159. dahil ili-link ang fingerprints record sa iqama. Pagbabawal na magtrabaho ang mga kabataang menor de edad. 9 . Pagkakaroon ng daycare facilities sa malalaking kumpanya para sa mga batang may anim na taon pababa. Ang vacation entitlement na 21-araw ay magiging 30-araw sa bawat taon kapag nakalimang taon na ang manggagawa sa kumpanya – Artikulo 109. illegal na trabaho. Obligado ang lahat ng manggagawa pati ang kanyang dependents na kasama niya sa kaharian. mga “TNT”. o kaya bumalik sa bagong kumpanya na may exit/re-entry sa dating kumpanya). mas madali sa otoridad na mahuli ang may criminal records na pinaghahanap ng batas. Mapuputol na rin ang sistema ng backdoor. Maternity leave na 4 na linggo bago at 6 na linggo pagkatapos manganak – Artikulo 151. MGA NARAGDAG SA BAGONG BATAS SA PAGGAWA • • • • • • • • • Saudization program na dapat maging 75% sa bawat kumpanya – Artikulo 26. o hindi pa lumalagpas ng 15-taong gulang – Artikulo 162. Kapag may violations ang isang expat. Tamang computation ng ESB – Artikulo 84 at 85. na magpakuha ng fingerprints sa pinakamalapit na Jawazat office at temporary offices na itinalaga ng gobyerno.

Also as per Article 40.sa) Bahay Kalinga (01-481-6448) POLO (01-483-2201/2202/2203) Labor Attaché Resty Dela Fuente (Riyadh) 056-526-6270 EASTERN REGION POLO Khobar (03-894-1846/2890) POLO Khobar Hotline (050-126-9742) / Email (polo_ero2005@yahoo. Therefore.1 and 74. May I personally thank you as well as the staff and co-employees for the exposure and experience I gained during my employment.IMPORTANTENG NUMERO: CENTRAL REGION Ambassador Villamor (01-482-0474/482-4357) Consul-General’s Office (01-480-3688) / Consular Section (01-482-3816) Assistance to Nationals Section (01-480-1918/482-4354/480-3662) Information (01-482-3559) / Fax (01-488-3945/482-1856) / Email (filembry@sbm.2 of the new Saudi Labor Law.com) Labor Attaché Bulyok Nilong (Jeddah) 050-459-9217 SAMPLE NG TERMINATION LETTER – SPECIFIED CONTRACT (Pangalan ng May-Ari o Manager) (Posisyon niya) (Pangalan at PO Box Address ng Kumpanya) Thru: (Immediate Supervisor o kaya Human Resources Manager) Dear Sir: (Petsa) In accordance with my employment contract and Articles 55. please communicate to me your arrangements on my repatriation under this article. 10 . I also anticipate payments of my final benefits in accordance with Articles 84.net. (YOUR NAME) (Position) Note . Very respectfully yours. the company shall bear the cost of my return to my point of origin.com) Website (www. I would like to inform the Management that I do not intend to renew my fixed-term contract that expires on ________________.jeddah@gmail. as well as my unused vacation days as per Article 111.Original of this letter was sent by registered mail and a copy hand-delivered to you to ensure you receive this early notice so you may now search for my replacement. Please note that I have already completed ___-year service since you hired me on ____________________. My best wishes to the entire Management.1. I would also like to have a copy of my service certificate in accordance with Article 64.pcgjeddah.com) Labor Attaché David Des Dicang (Al-Khobar) 055-860-5765 WESTERN REGION Duty Officer (051-5 01-6318) / Consular Section (055-521-9614) Assistance to Nationals (055-521-9613) POLO-OWWA (02-665-8462 / 051-512-4793) Phone (02-660-0348 / 667-0925 /663-0354 / 669-6303) / Fax (02-663-0838) Email (pc.

1. (Para mas siguradong matatanggap ito. (YOUR NAME) (Position) Note . please communicate to me your arrangements on my repatriation under this article. My best wishes to the entire Management. Please note that I have already completed ___-year service since you hired me on _____________________.Original of this letter was sent by registered mail and a copy hand-delivered to you to ensure you receive this early notice so you may now search for my replacement. i-mail mo by registered mail ang isang kopya. May I personally thank you as well as the staff and co-employees for the exposure and experience I gained during my employment. Also as per Article 40.Sample ng Termination Letter – Unspecified Contract (Pangalan ng May-Ari o Manager) (Posisyon niya) (Pangalan ng Kumpanya) (Pangalan at PO Box Address ng Kumpanya) Thru: (Immediate Supervisor o kaya Human Resources Manager) Dear Sir: (Petsa) In accordance with my employment contract and Article 75 of the new Saudi Labor Law. Get this translated also para lalo nilang maintindihan at para ipaalam mong hindi ka ignorante sa kanilang batas) 11 . I would like to advise the Management that I have decided to terminate my unspecified contract effective ________________. as well as my unused vacation days as per Article 111. Therefore. I also anticipate payments of my final benefits in accordance with Articles 84 or 85 whichever is applicable. I would also like to have a copy of my service certificate in accordance with Article 64. Very respectfully yours. the company shall bear the cost of my return to my point of origin.

artikulo ko sa Arab News. Puwedeng i-download doon ang kopya ng bagong Batas sa Paggawa.com ang mga lumang isyu ng aking pitak sa Pinoy Xtra. Kung may katanungan tungkol sa batas. maari ring magpagawa ng notarial documents gaya ng Affidavit (lahat ng klase). as long as you offer your heart to the needy. Saudi Arabia Code [9924-911-050] 12 . mag-email sa alexasuncion@gmail. at usapang OFW. Parental Travel Permit. weak and oppressed and be a model Filipino.multiply.alexasuncion.” KaBayani Alexander Edades Asuncion 19 June 2009 Al-Khobar. napapanahong tips bilang manggagawang dayuhan.Iba pang libreng serbisyo: On appointment basis. General or Special Power of Attorney – at ipa-notarize na lang ito sa Consular Section ng embahada.com. “You don’t have to die for your country to become a hero. Mababasa sa aking website: www.