MAIKLING KWENTO http://www.zedge.

net/group/Adult_Only/ (Pahayag)

1.PAGKILALA SA MAY- AKDA
Roweana Lugue-isa siya na gustong magbigay ng kalayaan sa lahat ng mga Pilipino.

2.URI NG PANITIKAN -Maikling kwento 3.LAYUNIN NG AKDA
- Magprotesta dahil simula nang dumating ang pang aalipin ay nagwakas na ang kaligayahan sa bayan at halos itakwil na siya na may pagkamuhi.

4.TEMA O PAKSA NG AKDA
-Napapanahon at makabuluhan ang kwentong ito dahil sa panahon natin ay nawawalan na ng kalayaan ang bawat isa.

5.MGA TAUHAN / KARAKTER SA AKDA. -Kalayaan-ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kabataan
-Kabataan- isang taong nalulumbay nang nagpakita si kalayaan -Pang-aalipin- tumalo kay kalayaan at nagwakas ng kaligayahan.

6.TAGPUAN / PANAHON
-Tahanan na natatanglawan ng isang tinghoy

7.NILALAMAN / BALANGKAS NG MGA PANGYAYARI
-Kakaiba ito dahil dito ang mga karakter ay hindi pinangalanan at hindi karaniwang tao.

8.MGA KAISIPAN / IDEYANG TAGLAY NG A-KDA
-Ito ay katotohanang unibersal dahil simula nang dumating ang pang aalipin napako na ang kapus palad na bayan tulad na lang sa Mindanao.

9.ISTILO NG PAGKASULAT NG AKDA
-Ito ay mahusay na akda dahil dito ipinakita ang isang aninong nagpakilala na siya ang KALAYAAN at nagbigay ng lakas ng loob sa kabataan.

Nakpil . Buiza III.Proyekto Sa Filipino (Suring basa) Ipinasa ni: Jeffrey delCano Ipinasa kay: Mr.

Dahil sa pang aalipin ay halos itakwil na si KALAYAAN. na hindi maaring wasto at tuwid ay maging kalaban ng wasto at tuwid. Dagdag pa nito na walang karapatdapat sa kanyang pangangalaga kung walang kakayahang mamatay para sa adhika. Sabi niya y. Nagulilat at naumid ang kabataan pagkarinig nito at pagkaraan ng ilang saglit saka nakapangusap. Kinaumagahan nang pawiin ng araw ang kadiliman ng gabi.Siya ang dahilan ng ginhawa at biyaya at kasaganahan ng lahat. Naturuan na ang mga tagalog na magdusa at magtiis. Tanong ng kabataan kung ano ang dapat gawin. Tugon ng kabataan kung may sanhi ang pagluha at ang sagot ni KALAYAAN ay DAPAT MAGDAMDAM AT LUMUHA . Sinagot niya ang anino at ang sabi niya y walang lunas ang kaniyang pighati. Ngunit isang araw ay dumating ang pang aalipin at nagpakilalang siya ang katwiran.Sumagot ang anino. Tinanong ng kabataan kung sino ang anino at ang sabi ay siya ang simula. ay may bagay na kumikislap sa mga mata ng kabataan na mistulang isang nagbabagang adhika. Nabatid ni KALAYAAN na ang pang aalipin ay nagdulot ng kapus palad na bayan at ang kaligayahan ay nagwakas na. Dagdag pa ni KALAYAAN noong sinaunang panahon ay nasa ilalim pa niya ang mga tagalog. Tinanong ng anino ang kabataan kung bakit siya lumuluha. Siya si KALAYAAN. Nang paalis na si KALAYAAN ay agad na pinigilan ito ng kabataan. Sa kinauupuan ng kabataan may isang nagmamasid sa kanya. kung mapagmamasdan ni KALAYAAN ang pang aalipusta. Gusto sanang tumutol ng kabataan sa sagot ni KALAYAAN na hindi lahat ng naugalian ay mabuti.BUOD PAHAYAG Isang gabing madilim nang naghihimutok ang isang kabataan sa tahanan na natatanglawan ng isang kukurapkurap na tinghoy. mga pangangailangan at mga kautusang dapat tiisin ng kanilang bayan ay tutubuan muli si KALAYAAN ng awa at muling kakalingain muli ang kanilang bayan. ang lahat ay maligaya.Dagdag pa nito y lumuha kung hindi na nangangailangan ng makatwiran at maagap na paghihiganti na maaring mabuhay sa piling ng mga kaaway. Ngunit agad na sumagot si KALAYAAN at sinabing ang kaniyang pagdamay at pagkalinga ay para lang sa naapi at sa mga dumaraing. Ang mga tagalog ay nauugali na sa ganoon.10. . Sa sagot ng anino ay nabighani ang kabataan. At sinabing maaring bang kalingain muli ang bayang tagalog.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful