Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP

)

RANCANGAN TAHUNAN ~ PENDIDIKAN SENI VISUAL ~ TAHUN 5
BIDANG / TAJUK
Menggambar Tajuk : Pemandangan Sawah Padi (Melukis dan mewarnakan gambar dengan teknik catan dan kolaj)

MINGGU

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. 2. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional. 3. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan. Aras 3 1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. 2. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 3. Mengumpul dan merekodkan maklumat secara pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Membuat lakaran pemandangan sawah padi. b. Mengenal hasil kerja antara teknik catan dan kolaj.

STRATEGI P&P
Visual dan Ruang

1

2 3

Membuat Rekaan dan Corak Tajuk : Batik Malaysia (Menghasilkan motif berdasarkan flora dan fauna dengan menggunakan teknik resis)

Aras 1 1. Mengaplikasikan elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. 2. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Aras 2 1. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat, bahan dan teknik yang menghasilkan sesuatu corak batik. b. Mengenal dan menghubung kaitkan aktiviti Seni Visual dengan mata pelajaran lain bagi menghasilkan idea yang kreatif.

Visual dan Ruang Logik Matematik Intrapersonal

1

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 1. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. 2. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 3. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. 4. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio

OBJEKTIF

STRATEGI P&P

4 5

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Beg Kertas Saya (Membuat corak pelbagai teknik bagi menghasilkan beg kertas)

Aras 1 1. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 1. Membuat lakaran reka bentuk corak. Aras 3 1. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi dalam kehidupan seharian. b. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk dan corak bagi menghasilkan beg kertas yang menarik. c. Membentuk dan membuat beg kertas yang menarik dengan menggunakan pelbagai teknik, struktur dan hiasan yang sesuai. Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Mengenali dan mengetahui sifat dan bahan yang digunakan. b. Mengenal dan menghargai kraf tradisional tempatan. c. Memperolehi idea dari perbincangan ke arah konsep mobail ikan dengan teknik anyaman.

Visual dan Ruang Logik Matematik

6

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Mobail Ikan (Menghasilkan mobail ikan dengan menggunakan teknik anyaman)

Aras 1 1. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. 2. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional. 3. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan. Aras 3 1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. 2. Membuat penyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 3. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

Logik Matematik Intrapersonal

2

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Menggambar Tajuk : RamaRama (Menghasilkan gambar rama-rama dengan menggunakan teknik mozek)

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. 2. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Aras 2 1. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. Aras 3 1. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. 2. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 3. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. 4. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Mempertingkatkan kemahiran teknik dan mempelbagaikan bahan dalam membuat gambar. b. Mempertingkatkan daya kreatif dalam membuat gubahan. c. Menyedari terdapat pelbagai jenis bahan yang boleh mewujudkan pelbagai jalinan untuk membuat gambar. d. Mempelbagaikan idea susunan yang kreatif.

STRATEGI P&P
Visual dan Ruang

7 8

9

Membuat Rekaan dan Corak Tajuk : Flora dan Fauna Malaysia (Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik lipatan dan guntingan)

Aras 1 1. Menggunakan bahan gentian untuk menghasilkan kraf tradisional melalui penerokaan. 2. Memahami motif flora dan fauna. Aras 2 1. Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas. 2. Menguasai kemahiran motor halus (psikomotor) dan tatacara serta disiplin kerja. Aras 3 1. Meneroka motif, bentuk dan corak yang mudah dalam penghasilan kraf tradisional. 2. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 3. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Meningkat pengetahuan tentang konsep lipatan dan guntingan dalam menghasilkan satu corak yang menarik. b. Memberi idea bagaimana corak dapat disusun agar kelihatan.

Visual dan Ruang

3

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Haiwan Fantasi (Menghasilkan arca dari bahan terbuang)

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan. 2. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 1. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer. Aras 3 1. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Meningkatkan kordinasi mata dan tangan murid dalam menghasilkan ciptaan robot yang menarik. b. Menggalakkan aspirasi individu yang kreatif. c. Mengetahui tentang perlunya imbangan dan kekukuhan dalam membuat binaan berstruktur. d. Mengalami keseronokan dan kepuasan dari hasil ciptaan sendiri.

STRATEGI P&P
Visual dan Ruang Interpersonal

10

11 12

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Bakul Bunga Telur (Menghasilkan bakul bunga telur dengan menggunakan teknik anyaman.)

Aras 1 1. Mengenali tokoh Kraf Tradisional tempatan dan menghargai sumbangan mereka. 2. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional. 3. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan Kraf Tradisional. 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan. Aras 3 1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. 2. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 3. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Mengetahui teknik asas anyaman. b. Mengetahui sifat bahan yang digunakan. c. Mengenal dan menghargai Kraf Tradisional. d. Menghasilkan satu reka bentuk anyaman bakul bunga telur yang cantik.

Visual dan Ruang Logik Matematik Interpersonal

13

Menggambar Tajuk : Alam Lautan (Menghasilkan menggunakan teknik capan)

Aras 1 1. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. 2. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Mempertingkatkan kemahiran membuat gambar secara capan. b. Menyedari hidupan Alam Lautan dapat menghasilkan kesan capan yang menarik.

Visual dan Ruang

4

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 1. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. Aras 3 1. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. 2. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 3. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. 4. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

OBJEKTIF

STRATEGI P&P

14

Membuat Rekaan dan Corak Tajuk : Corak Geometri (Menghasilkan corak geometri secara teknik capan)

Aras 1 1. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia. 2. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif, bahan dan teknik tertentu. Aras 2 1. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak. 2. Menyusun motif mengikut grid Aras 3 1. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak. 2. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai. 3. Membuat penyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menghasilkan gubahan corak dalam bentuk geometri. b. Memupuk nilai kerjasama, yakin diri dan bertanggungjawab. c. Menggunakan gubahan hasil kerja untuk hiasan dinding. Logik Matematik Intrapersonal Visual dan Ruang

15 16

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Boneka Kesayanganku (Menghasilkan boneka secara teknik tampalan.)

Aras 1 1. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan. 2. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Meningkatkan kemahiran membina watak-watak tertentu dalam membuat boneka secara kreatif. b. Memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan.

TKP Verbal Linguistik Intrapersonal

5

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 1. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer. Aras 3 1. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan.

OBJEKTIF
c. Dapat mengaitkan aktiviti seni boneka dengan matapelajaran lain.

STRATEGI P&P

17

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Ukiran (Menghasilkan gubahan mudah dengan menggunakan teknik ukiran.)

Aras 1 1. Mengenali tokoh Kraf Tradisional dan menghargai sumbangan mereka. 2. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional. 3. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan Kraf Tradisional. 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan. Aras 3 1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. 2. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 3. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menyedari tentang kesesuaian alat dengan bentuk ukiran. b. Membuat kemasan kerja ukiran dengan cara yang mudah. c. Menggunakan alat ukiran dengan cara yang betul. Visual dan Ruang

18

Menggambar Tajuk : Gambar Bunga (Menghasilkan gambar bunga secara gurisan)

Aras 1 1. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. 2. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Aras 2 1. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Mempelbagaikan cara dalam membuat gambar. b. Mengenal dan membezakan kesan yang didapati di atas permukaan tanah liat dengan pelbagai teknik. c. Memahami bahawa bahan alam boleh dimanipulasikan menjadi hasil seni yang menarik. Visual dan ruang

6

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 1. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. 2. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 3. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. 4. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

OBJEKTIF

STRATEGI P&P

19

Membuat Rekaan dan Corak Tajuk : Corak dari Tumbuhan Kering (Menghasilkan corak secara kolaj dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan.)

Aras 1 1. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia. 2. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif, bahan dan teknik tertentu. Aras 2 1. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak. 2. Menyusun motif mengikut grid Aras 3 1. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak. 2. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai. 3. Membuat penyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menyediakan tumbuhan kering untuk membuat corak. b. Meningkatkan kreativiti dalam pengubahsuaian bahan dalam membuat rekaan corak. c. Meningkatkan kemahiran dalam kerja menyusun dengan teliti.

Visual dan Ruang Logik Matematik

20

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Hiasan Diri

Aras 1 1. Mengenali tokoh Kraf Tradisional dan menghargai sumbangan mereka. 2. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional. 3. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2 1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan Kraf Tradisional. 2. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Meningkatkan kemahiran dalam seni manik. b. Meningkatkan kawalan otot tangan dan mata. c. Memupuk sikap kerja yang teratur dan teliti. d. Merasakan keseronokan dalam mempamerkan hasil kerja sendiri. Visual dan Ruang Logik Matematik

7

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. 2. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 3. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

OBJEKTIF

STRATEGI P&P

21 22

Menggambar Tajuk : Gambar Burung (Menghasilkan gambar burung menggunakan teknik catan.)

Aras 1 1. Menyenaraikan beberapa jenis burung dan warna-warna yang berdapat pada burung. Aras 2 1. Menyenaraikan bahan-bahan yang diperlukan. Aras 3 1. Menghasilkan gambar burung dengan menggunakan teknik catan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Mengetahui bahan yang sesuai untuk membuat catan. b. Memahami proses menghasilkan catan dengan menggunakan gabungan cat air dan pensel warna.

TKP : Naturalisme

23

Membuat Rekaan dan Corak Tajuk : Penanda Buku (Menghasilkan penanda buku dengan teknik pualaman.)

Aras 1 1. Mengenalpasti dan menyebut bahan yang boleh digunakan. Aras 2 1. Mengetahui langkah-langkah menghasilkan gambar dengan teknik pualaman. Aras 3 1. Menghasilkan penanda buku dengan menggunakan teknik pualaman yang menarik. Aras 1 1. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 1. Membuat lakaran beg kertas dan menyenaraikan bahan-bahan yang diperlukan. Aras 3 1. Menghasilkan beg kertas menggunakan bahan-bahan buangan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif.

TKP : Kinestetik

24 25

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Beg Kertas

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menggabungjalinkan aktiviti seni visual dengan mata pelajaran lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif.

TKP : Logik Matematik

8

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Alas Cawan (Menghasilkan alas cawan menggunakan teknik anyaman.)

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Menyebut contoh-contoh anyaman yang terdapat dipersekitaran. Aras 2 1. Menghasilkan anyaman berdasarkan kreativiti masingmasing. Aras 3 1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. Aras 1 1. Menyebut contoh-contoh corak yang terdapat di sekeliling. 2. Memotong bahan-bahan yang dibawa seperti pelepah pisang, bendi atau bawang. Aras 2 1. Menbuat dan menyusun motif untuk menghasilkan corak dengan tenik capan. Aras 3 1. Menghasilkan corak untuk dijadikan satu bahan yang berfungsi seperti alas meja dengan teknik capan secara kreatif.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif dalam kraf tempatan.

STRATEGI P&P
KBKK : Menjana idea, kreatif

26 27

28 29

Menggambar Tajuk : Alas Meja (Menghasilkan alas meja menggunakan teknik capan.)

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif dalam kraf tempatan.

KBKK : Kreatif, menjana idea

30

Membuat Rekaan dan Corak Tajuk : Pembalut Hadiah (Menghasilkan pembalut hadiah dengan teknik titisan)

Aras 1 1. Memahami teknik titisan yang boleh menghasilkan bentuk seperti titisan hujan. 2. Mengetahui bentuk yang terbina dengan jalinan dua bahan – lilin dan cat air. Aras 2 1. Membuat titisan lilin di atas kertas dan mewarnakannya dengan warna yang berlainan. Aras 3 1. Menghasilkan corak untuk dijadikan satu rekaan berfungsi seperti pembalut hadiah.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari.

KBKK : Membanding beza Cara menghasilkan corak Titisan secara menegak Titisan dengan kertas yang diserongkan

31 32

Menggambar Tajuk : Sejambak Bunga

Aras 1 1. Menyenaraikan beberapa contoh bunga. 2. Menyatakan bentuk-bentuk bunga yang dinyatakan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Meningkatkan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teknik kolaj.

TKP : Naturalisme

9

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK
(Menghasilkan gambar sejambak bunga dengan menggunakan teknik kolaj.)

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 1. Mengetahui alat dan bahan yang sesuai digunakan. Aras 3 1. Menghasilkan gambar sejambak bunga dengan menggunakan teknik kolaj. Aras 1 1. Menyatakan bentuk-bentuk penanda buku. 2. Menyatakan corak-corak yang dilihat pada penanda buku. Aras 2 1. Menghasilkan corak menggunakan teknik tiupan. Aras 3 1. Membentuk penanda buku secara kreatif.

OBJEKTIF
b. Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasikan elemen asas seni reka dalam penghasilan.

STRATEGI P&P

33

Membuat Rekaan dan Corak Tajuk : Penanda Buku (Menghasilkan penanda buku dengan teknik tiupan.)

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen asas seni reka dalam penghasilan penanda buku.

KBKK : Menjana idea

34 35

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Hidupan Laut (Menghasilkan keadaan hidupan laut dengan teknik mobail.)

Aras 1 1. Menyenarai contoh-contoh hidupan laut (sotong, ikan, ketam dll.) 2. Melukis hidupan-hidupan laut yang telah dinyatakan. Aras 2 1. Menggunting bentuk-bentuk hidupan laut yang telah dilukis. Aras 3 1. Menggantung objek-objek hidupan laut yang telah digunting dengan menggunakan tali mengikut susunan yang sesuai.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif.

TKP : Naturalisme

36

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Hiasan Diri (Menghasilkan hiasan diri menggunakan straw dan majalah.)

Aras 1 1. Menyenaraikan contoh-contoh hiasan diri. Aras 2 1. Menggunting dan membentuk objek hiasan diri. Aras 3 1. Mencantum bahan-bahan yang dibentuk.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif.

TKP : Naturalisme

10

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Menggambar Tajuk : Pemandangan Di Kampung (Menghasilkan gambar dengan menggunakan teknik gurisan.)

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Menceritakan pemandangan di kampung. 2. Menunjukkan contoh hasil gurisan. Aras 2 1. Mengetahui dan memahami teknik gurisan. 2. Mewarna kertas lukisan menggunakan krayon dan warna air. Aras 3 1. Menghasilkan gambar pemandangan di kampung menggunakan teknik gurisan.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif.

STRATEGI P&P
TKP : Naturalisme

37 38

39 40

Membuat Rekaan dan Corak Tajuk : Pembalut Hadiah (Menghasilkan pembalut hadiah dengan teknik cetakan.)

Aras 1 1. Memilih rupa bentuk geometri yang sesuai untuk membentuk blok motif. Aras 2 1. Menghasilkan motif yang menarik berdasarkan rupa geometri. Aras 3 1. Membuat garisan grid mengikut saiz motif.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Meningkatkan pengetahuan tentang konsep grid dalam menghasilkan corak terancang.

TKP : Logik Matematik

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful