You are on page 1of 50

Tö b b mag azi n is eg yb en 2019 XXI./IV.

Fideszes buktatta
Két öntelt,
dilettáns

Leleplezô
Ára: 1990 Ft, 15 euró

Tarlóst, Lángot, Nagyot?


ORSZÁGKRÓNIKA KÖNYVÚJSÁG
A legnagyobb magyar alternatív folyóirat
Milyen büntit kapnak?
Zérót, Aranyoskának meg lesz mit tönkretenni!

400 ezres CIA-s emberkísérlet volt tott


A lap nyomtaszer-

a Woodstocki LSD-s rockfesztivál kiadásában aájából


kesztôség hiba javítá-
hiányosan éshajtása
sok végre
mzavaró
nélkül, értelet meg Dr.
módon jelenállambiz-
Ilkei Csaba lmánya,
tonsági tanuújságíró,
(„Szluka Emil zerzô ôr-
belügyi hírs gságos
Zû rö s a nagy viszontaamiért
kísérletei”), és az
B ea t l e s a Szerzôtôl ézést
eln
Olvasóktól is k!
le ge nda k é rü n

Jó fiú vagy, nyalni szeretnél. A franciáknak 56 atomerômûvük van,


Sajnos a nyál elfogyott, de a becsapott németeknek egy sincs. A
hazafinak semmi akadály. francia okos atomfelhôk tudják, hogy
csak a Rajnáig mehetnek, minket ki
Sikerült porítani, elég hát, kell hagyni. Na magyar zöldek, LMP-sek!
ha a közelembe jössz és Nem sikerül a Paks-beetetés? Blöff?!
nagyot szippantasz. Így párás
porommal már csók is lehet!
Hagyjatok
minket
A klímavészhelyzet is
békén
isten szek-
tások, s
jelöltek!
lehet átverés, új frász
Aggódunk Áder János, csôbe húzhatják!

A jövô az internet uraié, Gorkij


a megmentô
saját tv-csatornákkal, A likvidálások mellett:
menekítések és
agy feletti uralommal megmenekülések
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô

A Leleplezô téli száma tartalomjegyzéke


Karácsony az ő kutyájuk kölyke és
klíma-helytartó és Orbánbuktató
jelölt lett – nyálhiány a köbön 10
Oda hozzá Demszky és Fletó hívei

Szabadi Béla: Várt, vagy váratlan


Fidesz-bukás 11

Rónaszegi Judit: Klímaagymosás,


klímahiszti és
Fu...k you Greta 29

Vajó Sándor, Titokszolga:


A harmadik világháború IV. rész 32

Az USA
mozgatja
a szálakat

Putyin
rémisztő
üzenete
Európának 46
Gyilkos harc indult
az utódlásért – Ki
garantálja a vagyonok
átmentését?

50 éves az INTERNET 50
– rendhagyó ,,leleplező” lapszemlékkel, sok tanulsággal és problémával,
kevés vidámsággal

A keresztény cionisták együttműködése a győztes neokon


politikai körökkel 58
Drábik János: Kik a világ urai sorozat 5. része

7
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

Tallózás a IV. negyedév aktuális információiból 81


Események felidézése 2019 szepemberétôl 2019 decemberéig az internetrôl

Dr. Szabadi Béla: Tovább folynak a gyilkosságok


a Romanovok likvidálási terve szerint 91
A ,,desztalinizációtól elferdítve, illetve a valóságban. Lavrentyij Berija élete,szerepe és
kivégzése XVIII

Csendes-óceáni szekció!
Vajó Sándor, CNN-es kolléga: Elképesztő, ami a rejtélyes
színfalak mögött zajlik. – Tavat csinálni a Földközi tengerből 102

8
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô
Magyarok Világszövetsége – Patrubány Miklós elnök szerkesztésében

VESSZEN TRIANON!
100 évvel Trianon után – Drábik János
elnök úr szinopszisa 121
Vujity Tvrtko
betekintett az eredeti trianoni szerződésbe, és lerántot-
ta a leplet az igazságról

Dr. Ilkei Csaba: Újságírók,


szerkesztők, sajtómunká-
sok és az állambiztonság 133
Szluka Emil újságíró, belügyi hírszerző őrnagy
viszontagságos kísérletei

Virág Éva: A cukorbetegség


gyógyítható? 142

Éliás Tíbor: A minőségi Propolisz használata 146

Szakadnak, pártot alapítanak


a Fidesz-árvák 151
Nem férnek a bőrükbe a ,,győztes” birodalom rombolók.
Mik akartok lenni? Miniszterelnökök,
V
pénzelosztók, esztergomi érsekek? EXKLUZÍ
Patrubány Miklós, Drábik János:
Vesszen Trianon! 169

Az MVSZ összeállítása
Vesszen Trianon!, Igazságot Magyarországnak!
Igazságot Európának.

Leleplező honlap: www.leleplezo.eu


Felhasznált anyagok:

Getty Image MTI, Facebook, jobboldali lapok, PPS-ek Leleplező blog:


Újvilágtudat blogspot, hazai tallózás, Intermix digitális www.LeleplezoMagazin.wordpress.com
archivum, Origo

Ilkei Csaba felvételei, valamint képernyő-fotózások, in-


ternet, YouTube és más portálok Következő számunk március
Ezúton is köszönjük amerikai barátaink segítségét.
közepén jelenik meg
9
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

Tôke Péter: De jó nektek, hatalom is, olcsó tisztelet, s persze lenyulási lehetôség is

Ideát féltáborral gyôzhettünk, amott


hiány lett a nyál, Fletó tobzódhatott
Csalódott vagyok Viktor. – Akar miniszterelnök
Orbán Viktor, Magyarország mi-
niszterelnöke gondolom te is, de
Jó fiú vagy, nyalni szeretnél lenni?
– Ki ne akarna az len-
téged a siker-propaganda, és a lel-
kes híveid másra köteleznek.
Sajnos a nyál elfogyott, de ni. Én rendet csinálnék,
az biztos.
Szavaid olyanok ilyenkor, mint a hazafinak semmi akadály. – Kérné Fletó segítsé-
jézusi manna. Adni kell, belőle, ez gét?
a jó vezető kötelessége is. Te pe- Sikerült porítani, elég hát, – Mi az hogy. Neki
dig adtál. Olyan baráti jobbot van tapasztalata. Együtt
nyújtottál a győztes langaléta kis- ha a közelembe jössz és biztos sikeresek lennénk.
aranyosnak, amilyent még egy Ő irányít, én meg végre-
szűz kezű tolvajnak sem szokás nagyot szippantasz. Így párás hajtom. Csak ne nyúlna
adni. A nagyérdemű táthatja a le minden nyálat önző
száját: milyen barátságosak, még- porommal már egy csók jövell! módon magának, azt el
hogy ő ellenség? Ugyan. Állítólag
Brüsszelben eladott bennünket. Azt is mondják, rossz választás
Marhaság, persze azok is téved- volt Kósa. Egy ilyen fontos posz-
nek, akik azt hiszik mosolygós tot rá bízni, még akkor is, ha éve-
őkelme egy fabatkát sem ér kig Kossuth Lajos muzeális író-
Sorosnak. Nagyon is értékes, hi- asztalánál ehette a fánkot. Nem et-
szen tönkretenni és rombolni is te? No persze, nem amerikai rend-
tudni kell. Aztán az sem mindegy, őr. Én is ültem ott, és akkor mi
kitől és milyen megbízást kapott? van? Szóval azt tapasztaltam,
Mert, ha kapott, akkor valaki, ha hogy nem egy koncepciózus em-
nem kapott, akkor meg zuglózz ber, a főnökeiből táplálkozik, jól
csak kedvedre Budapesttel is. interpretál, teszi azt és úgy, ahogy
Mielőtt folytatnám, elárulom, megkívánják, és ahogy a párt meg
hogy nem siettünk nyalni a nagyérdemű is elvárja tőle.
Karácsonynak, mint mások, de Végtére is jó gyerek vagy, de van
Mr. Újra eljött a te időd-uraság- az a mondás is: aki nem tud ara-
nak, Fletónak, és a jófésült Öcsis busul… Szóval kaptál valamilyen
srácnak: Felsőstencily, bűntetést a kampány szabotálásá-
Alsóstencily Demszkynek... ért? Nem? Nyugi, nem is fogsz.
(Apropó, éheztetnek téged? Miért Szerintem arra kellene ítélni, hogy
vagy még most is rohadtul so- mindenki szabadon vállon vere-
vány?) Hozzád meg, Gergő, lesz gethessen.
még néhány szavam. Hát te meg mi vagy Trocsányi
Kezdjük egy kérdéssel, azzal, Ex? Főszállásmester? Helyet szo-
hogy lehet-e bírálni Orbán rítottál a választási listákon az itt
Viktort? Nem, nem lehet, hiszen lebzselő külföldi liberális
nem diktátor! Az ellenzék kedvére ,,szszszszaszavazóknak”? Ludas
randalírozhat, bírálhat, lófaszoz- Matyi háromszor veri majd vissza re. Gondolták volna, hogy csak
hat. Csak tréfaként: egyik híráru- rajtad – így a bábszínházi kórus – tyúknyi ésszel ilyen magasra ju- lehetne osztani testvériesen is.
sunk azzal állt elő, hogy a mi- Megállj Gázsi! Rajta nincs mit tok? Nem? Én sem és előttem a – Orbán adott?
nisztrelnök, Ceausecu nyomába verni, – mondja egyikük – a po- csillagos ég. – Bolond lenne. Neki is kell,
lépett, Elzavartam. A hülyeségnek cakja se akkora, mint Döbrögié! Megerősítené, hogy olyan ritka a nyalizó, mint a piros
is van határa. Akkor meg azzal Arra kellene, ítélni, hogy körmöl- Brüsszelben felkérték, holló.
mentegetőzött, hogy összekeverte je le egy kockás füzetbe ezerszer: Budapestből csináljon klíma- – Demszky nyalt?
a neveket, Sztálinra gondolt. Oké, A 1.8 millió, kevesebb, és fele any- vészhelyzet fővárost, harcoljon a – Legfeljebb fagylaltot, azt hit-
mi volt a fő bűne? Holodomor? nyi, mint a 3.6 millió! diesel autók ellen, és álljon az te cukrászdában vagyunk.
Az valamiféle köleskása? Karácsony mondhat bármit, Orbán Viktor megbuktatásáért – Kaptak emléklapot a hívei?
Nos, mivel nem kapott az illető cukorfalat a népnek.,,Én győztem, mozgalom élére. – Nem, de ez egy jó ötlet. Aki
súlyos valagbarugást, kijelenthet- én vagyok mostantól a Tarlós, – Ugyan, maguk hetet-havat nyalásból jeleskedett, az a diesel
jük, hogy demokrácia és véle- pontosabban Karácsony Gergely, összehordanak és a számba adnak. kocsikat is elkergeti, méghozzá
ményszabadság van. Budapest főváros főpolgármeste- Ki a fene emlékszik ezekre? baseball ütővel. Hajrá!

10
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô

Dr. Szabadi Béla: Politikai helyzetkép (14.).

Önkormányzati választás: várt,


vagy váratlan Fidesz-bukás
Zavaros vízben könnyű ha- rására és arra, hogy sem a 2018- messze kétmillió fölött lenne. Szemben Matolcsyval (1955–),
lászni! as országgyűlési választásokon, Amit ugyan nem igazán sikerült aki az ingatlanadó parlamenti
(Közmondás) sem a 2019. évi EP-választáso- önállón, átszavazások nélkül el- megszavazása után – 71. sz. vi-
Zavaros vízbe sose ugorj be- kon nem sikerült a kormánypár- érni. (Hogy mi indítja arra az tairatában, a Jövőképben – sie-
le! toknak elérniük azt az ered- egyébként eredetileg nem ide tett hitet tenni az értékalapú in-
(Közmondás) ményt, amire lehetőségük volt. szavazni szándékozókat, hogy gatlanadó mellett. (A tanulmány
Ehhez azonban kellettek a kor- átszavazzanak, arról is nemso- írásában olyan „tekintélyek”
mánypártok egyre jellemzőbb kára lesz szó. Ismét, mivel a vettek részt, mint Bogár László,
Kormányzati hibák hibái is. Közben az ellenzéki Politikai helyzetképben már Gazsó L. Ferenc, Járai
kampány negatívumai még to- többször visszatértem ehhez a Zsigmond, Kopátsy Sándor,
2019. október 13-án talán vé- vább erősödtek, a kormányzati kérdéshez.) Lentner Csaba, Mellár Tamás,
get értek a lakosság gyötrelmei: hibák sokasodtak. Így igen nagy Nógrádi Zoltán, Papanek
lehet, hogy lezárultak a minden lett a valószínűsége annak, Gábor, aki a GKI elnök, Vértes
eddiginél színvonaltalanabb hogy ebből az ellenzéki zűrza- Véletlenszerûen András helyettese. (Vértes neve
kampányok. Főleg az egyesült
ellenzék oldalán, mivel a kor-
varból sok minden, sőt akármi
is kijöhet. Ki is jött az ellenzék
kialakul a MSZP-s kormányzati kapcsola-
tai miatt Gyurcsány utódjaként
mánypártok nem folytattak győzelme a legfontosabb tele- választási már 2009-ben felmerült. Aztán
kampányt, esetleg közvetetett püléseken. Az ország fővárosá- Töröcskei István stb.)
kampányt folytattak. Átadtak új ban és legnagyobb városai gyôzelmek Még az AB döntése előtt
vagy jelentősen megújított léte- többségében. technikája Orbán Viktor azonban már visz-
szakozott az értékalapú ingatla-
nadótól, és közbelépett.
Amíg ehhez a technikához Megígérte, hogy ha elfogadnák
tartották magukat, addig folya- is az értékalapú ingatlanadót és
matosan jöttek a választási győ- a LE-adó “differenciálását”, ha
zelmek. Amikor már nem, ami- kormányra kerül, ezeket vissza-
kor elhitték, hogy egyedül, át- vonja. Az ingatlanadó esetleg
szavazások nélkül is elég erő- már befizetett részletét vissza-
sek, jött a vereség. Onnan kezd- adja.
jük, hogy 2010-ben Orbán

sítmény(eket)t, de ezeket az Kormányzati hibákból lett


eredményeket és a jövőben vár- Karácsony Gergely főpolgár-
ható fejlesztéseket külön alkal- mester
makkor nem foglalták össze. És
ami ugyancsak nagy baj: elma- Ha nem derítenénk ki az oko-
radt a kormánypártok részéről a kat, az hiba lenne. Ahogy az is,
válasz az ellenzék sajátos kam- ha ezt a helyzetet a valósóság-
pányára. Az ellenzéki politizá- gal szemben jellemeznénk, ami-
lás agresszivitása, gyűlöletre re van is példa. Sokan mondják:
alapozása, rémhírterjesztése, október 13-án narancsszínbe Viktor 8 éve tartó és továbbra is Bajnai Gordon, a megszorí-
alaptalan ígéretei, handabandá- borult az ország, Vagy ha azt reménytelennek látszó kor- tások robotosa
zása, külföldi vezérlése és tá- mondják, jó eredmény, hogy 1,8 mányra kerülése mégis realitás Ezzel Orbán a tehetségtelen
mogatása már korábban is ké- millióan szavaztak a Fidesz- lett. Orbán nem várt lehetőség- Bajnait kiütötte. Hiszen olyan
pes volt a választók összezava- KDNP-re. Holott a jó eredmény hez jutott, amit fel is ismert. emberek tíz- vagy inkább szá-

11
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

Hol van már a tavalyi hó


Fletó: Jó nagyot kavartam, mi? Kellett már
egy kis gyôzelem. Ti meg nem szexeltek
Fideszessel? Kár, a DK nincs erre rászorulva

22
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô

23
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.
Szilveszternek volt. És nem turális marxizmus égisze Fel kell karolni a nemzeti
elég, hogy ezzel már alatt tevékenykedtek. zenekarokat. Már az
Bede Zsolt: Az hendikeppel indult, mellette Lázadni kell valami ellen. A Ismerős Arcok, Nélküled
önkormányzati rengeteg fakenews portál ,
ellenzéki mocskolódó Fb
kormány nemzeti, ezért
elkezdtek fasisztázni,
című szerzeményét elég
populárissá varázsolták, de
választások után oldalak és hirdetések ron-
tották az esélyeket. Én job-
FideSS-ezni, nácizni, pop-
ulistázni, ahogy nyugaton
van még elég olyan daluk,
amit kívülről fújhatnának a
2019.11.12. boldaliként azt vettem szokás. Még a fiatalok. Nyerges Attila
Facebook1, észre, hogy nem is kereszténységet sem zenekara mellett ott van
Kijelenthető, az önkor- lájkoltam ellenzéki dolgo- tisztelték, láthattuk a de- még a Kárpátia és a
mányzati választásokon a kat, az idővonalamon 5-10 cemberi tüntetéseken, hogy Romantikus Erőszak. Ők
moslék-koalició a bejegyzésenként dobálta fel mennyire elvakult gyűlölet azok, akik minden
Facebook miatt a ballib oldalak bejegyzé- volt a szemükben. Facebook esemény, média
nyerészkedett. seit, illetve reklámjait. figyelem, TV illetve rádió
Rengeteg pénzt áldoztak a MUSZÁJ KINEVELNI szereplés és reklámok
Nem bukta el a Fidesz, közösségi médiára. Nem VAD MAGYAROKAT! nélkül produkálnak
mert ez egy 2/3-os csak a Facebookon mentek Nem! Nem kell rettegnie teltházas koncerteket év-
győzelem lett volna egy a hirdetések, a Youtube Csányi úrnak nem a tizedek óta.
parlamenti választáson, de videókon és a telefonos al- rasszista és antiszemita
sikerült komoly károkat kalmazások reklámjaiban is uszításra gondolok. A na- Horvátországból a
okozniuk, gondolok itt a Karácsonyt kellett bámulni. cionalista vonalat kell Thompson együttest tudom
főváros elvesztésére első- megerősíteni. Nem is példaként említeni, akiket
sorban. Az ellenzékiek nagyon fideszeseknek kell állniuk, legalább országos szinten
kimaxolták a Facebookot és hanem hazafiaknak. tisztelnek. A VB második
Muszáj lesz létrehozni a többi közösségi oldalt Egymásra vagyunk utalva, futball válogatottnak is az
egy saját jobboldali vagy ez, vagy a pusztulás. első dolga volt otthon ünne-
közösségi oldalt, amit már a Itt gondolok Gulyás Hazánk csak egy van és pelni a nemzeti zenekarral.
tavalyi választáskor is meg Márton aktivitására. Sajnos nagyon sok a belső, illetve
lehetett volna csinálni. be kell látni, hogy nagyon külső ellenség. Azt lássuk Ezért is képedtem el
2022-ig össze lehetne rán- érzi a szarkeverést. A be, hogy a Fidesz mellé Tusványoson, amikor lát-
tani egy milliós közösséget. Partizán oldallal részt vett nagyon sok radikális tam, hogy a Quimby féle
Olyat például, mint az az ellenzéki főpol- odaállt. Az ő türelmük is liberális magyargyűlölők
IWIW. Rengeteg jó magyar gármesterek véges, és ha ezek az erők léptek fel a Fidesz ren-
programozó van, szerintem előválasztásától a Tarlós odébbállnak, akkor dezvényén. Óriási öngól
anyagi forrás is lenne rá. Ez filmig. (OK, gyenge kezdődik majd meg az igazi volt.
elengedhetetlen a mai eresztés volt a film, de hanyatlás és káosz.
világban. De van rengeteg nagyon látványos és káros) ISTEN – HAZA –
megoldás ehelyett is. Az Természetesen van neki is Az ilyen lázadó dolgok, CSALÁD – EZT KELL
orosz Facebook, a VK. támogatása Gyuri bácsiék- amik érdekelhetnék a fiat- “BELEVERNI” A FIAT-
Vagy a Telegram, ott van tól, nem sajátból fedezi, de alokat az a futballmeccs ALOKBA.
minden nyugati patrióta, akkor kell a jobboldalon is egy jó hangulattal. De, ah- Ezért is volt érdekes a
akit letiltottak egy hasonló revolver mé- hoz 180 fokot kellene vál- hétfői Függetlenség Menete
Zuckerbergék. dia, ami megszólítja a toznia az MLSZ-nek is. Varsóban. Nem tagadom az
lázadó ifjúságot. Egy-egy hangulatos utolsó Békemenet az
Sajnos a Facebook már mérkőzésen nem büntetni valóban fantasztikus volt,
egyre jobban korlátozza a Ha a fiatalokról van szó, kellene, hanem a fiatal de nincsen ehhez fogható
jobboldali eszmeiséget, és akkor érdemes megem- utánpótlásnak vonzóvá ten- felvonulásunk. Pedig
minden hazafias érzelmű líteni, hogy az ellenzék ni. Pl. Kisiskolásokkal, történelmi események
embert letilt. Nem értek (Momentum, DK) nagyon fiatalokkal feltölteni a sta- simán adhatnának rá okot.
egyet azzal sem, hogy ha ráment az ifjúságra. dionokat.
tiltanak, akkor megsértőd- Pl. Trianon emléknap,
jön valaki és otthagyja MIVEL? A LAZASÁG- Mi a liberáis legnagyobb Pozsonyi csata,
önként. Tessék küzdeni, GAL, AZ ellensége? A stadion és a Nándorfehérvári diadal
megvan a megoldás minden EGYSZERŰSÉGGEL, A sport, ezért ami őket zavar- stb…
ellen. A Vadhajtásokkal már DEMAGÓGIÁVAL A ja, azt kell erősíteni.
feketeöves túlélők SZÉLSŐSÉGGEL. Remek volt az idei fák-
vagyunk, még mindig jelen Igen, a legjobban a A HAZASZERETET lyás felvonulás, öröm volt
vagyunk. lázadó fiatalt a szélsőségek NEM FASIZMUS! látni a rengeteg gyereket.
érdeklik. Ők ezt a szél- Fontos megemlíteni a Az már kezdésnek elég jó
Az egyik legnagyobb hi- sőséget a baloldaliságból Fidesz rendezvényein az át- volt.
ba az volt, hogy Tarlós merítették. A legtöbb ren- lagéletkort. Egyszerűen
Istvánnak nem volt dezvényükön Che Guevara, nem aktívak a fiatalok, Csak elhatározás
Facebook oldala. vörös csillag, sarlókalapács, rendre csak középkorúakat kérdése. Varsóban is
antifasizmus tünt fel. A és idősebbeket láttam. néhány száz emberrel
Karácsony Gergely multikulturalizmus és a kul- kezdték 10 éve. Ma már

24
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô
150 000 hazafi vonul végig Nem akarjuk újra azokat magyar nyelvű oldala. Amit lyozni a baloldalt. Itt már
a lengyel fővároson, az időket átélni, mert az a azok az újságírók művel- nincsenek elvek, a másik
miközben Brüsszelben “ret- nemzet halálát fogja jelen- nek, azt kellene koppintani oldal mindent felrúgott.
tegnek”. Ha az ellenségnél teni. Gyurcsányi diktatúrára itthon is.
ezeknek a szélsőségeknek sokan emlékszünk. Vissza kell rúgni a labdát.
megadnak mindent segít- Visszatérve a hétfői Folyamatosan lőni kell
séget, akkor ezt is másolni Fontos megemlíteni varsói Függetlenség őket. Gyurcsány és
kell. A kormány álljon bele Matteo Salvinit és Donald Menetére: miért nincs olyan Karácsony összes lépését fi-
és teremtsen meg egy ellen- Trumpot is. Salvini ak- ihlet a jobboldalon, hogy gyelni kell és itt már lehetne
pólust. Ne a kommunisták tívitása elképesztő, van fogom a kollégát és érvek nélkül is osztani őket.
vonulgassanak tiltott olyan nap, hogy 3-4 kiküldöm ÉLŐZNI Európa Úgysem számítanak, csak a
önkényuralmi jelképekkel, helyszínen kampányol. legnagyobb hazafias gyűlölködés hat, mint az el-
hanem a magyar fiatalok a Nem csak az ellenzékben, eseményére? Mitől fél a lenzéknél. Rájuk kell égetni
trikolórral. amikor hatalmon volt, közmédia? Pedig ott lehetne azokat a jelzőket, amit a
akkor is járta az országot. tanulni. Le kellene vedleni másik oldal használ.
Varsóban is elég kemény Trump is előszeretettel már ezt a nácizást, meg az Lopnak, korruptak,
témák övezték a Marsz használja a közösségi attól való rettegést. magyarellenesek.
Niepodleglosci-t: oldalakat. Rengeteg esetben Idősemberek, gyerekek, as-
száll bele a CNN meg a töb- szonyok vonulnak fel ott Semmi mást nem kell
Abortusz-ellenesség, bi hazug portálba. Nem minden évben 100 ezres lét- művelni, csak amit az ellen.
Anti-EU, iszlamizáció-el- véletlen van Gyurcsánynak számban. Ez a lényeg.
lenesség, katolicizmus tá- is a Facebook mellett
mogatása, hazafiság, az YouTube, Twitter, Továbbá azt sem értem, Még egy nagy probléma:
LMBTQ elutasítása. Instagram oldala is. hogy a libsi médiával ellen- nem volt kampány a
tétben miért nem vette át a Fidesznél. Úgy gondolták,
ŐK ÚGY MONDJÁK: Be kell azt is látnunk, jobboldal az ÉLŐZÉST a elég az elért eredményeket
BÓG, HONOR, OJCZYZ- hogy a jobboldali média Facebookon. A leggyakrab- felsorolni. Normális
NA (ISTEN – TISZTELET gyengébb sokkal, mint a ban az ilyen live-ozás hozta lelkületű országban igen.
– SZÜLŐFÖLD) ballib. a legtöbb kedvelést az De itt nem. A gyűlölet, a
Nagy hangsúlyt kell fek- oldalunkon. Több esetben is harag, a pénz lenyúlása, a
tetni a magyar történelemre, PONTOSABBAN FO- egyedül álltam élőzve a bal- hataloméhség és a rombolás
erőt csak belőlük nyer- GALMAZVA: libek mellett. Pedig semmi- jellemzi az ellenzéket. A
hetünk. Atillától a Pongrátz ELAVULT lyen csodára nincs hozzá kormányzat hibát követett
fivérekig. A mai fiatalok Nem elég 28 cikkben szükség. Egy telefon meg el, és ezzel teret engedett az
már nem kapják meg azokat leírni a dolgokat. 300 mon- egy internet kapcsolat. Erre ellenzék megerősödésére.
a történeteket a nagyapáik- datban semmi értelme nincs kellene rávetemednie az Taktikai hiba volt. Sok
tól, amiket mi még a cikkeknek. Origo-nak, PS-nek, százezer jobboldali
megkaphattunk. A Lényegretörően, képekkel, Mandinernek stb. Az inter- érezheti, hogy magára
világháborúk és 56 valódi videókkal, Twitter illetve aktivitást ki kell használni. hagyták.
történéseit 100-szor Facebook bejegyzésekkel
meghallgathattuk őseinktől. beágyazva, tömören fogal- Viszonozni kell a fake- Talán egy-két ötletem
mazva sokkal ütősebb egy news jelenséget is. A ballib meghallgatásra kerül, csak
Emlékezni és emlékeztet- hír, mint simán szöveggel több tucat olyan internetes azért merem mondani
ni kell. Történt elég mocsok teleírva. Ezt kell megérteni. oldalt működtet, ame- ezeket, mert a jobboldalon
és gyalázat a rendszerváltás XXI. század van már. Nem lyeknek szinte nincs más uraljuk a közösségi oldalt,
utáni MSZP-SZDSZ elég az, ami a 90-es évek- céluk csak hergelni a népet annak ellenére, hogy nagy-
időszaktól kezdve a 2006- ben volt a nyomtatott a hazugságaikkal. on “vékony a jég” .
os gyurcsányi diktatúráig. sajtóban. Ha, a világ másik
Ezeket a politikusokat be felén történik valami, akkor OLKT.HU, BLIKK- Bede Zsolt –
kell mutatni a mai fiatalok- azt abban a pillanatban pub- RUZS.ME, NYU- Vadhajtasok.hu
nak. Nem elég leírni, fi- likálni kell. Nem ér rá más- GATIFÉNY STB.
gyelmeztetni kell óriás- nap reggel hajnalban. A dolog érdekessége, KÜLFÖLDI
plakátokon, Tv-ben, Sokszor vettem észre a job- hogy a Kígyó áll ezek SZAVAZÓK DÖNTÖT-
moziban, filmeken… boldali internetes mögött. 2-ben biztos benne TEK BUDAPESTRŐL ++
oldalakon, mintha egy van. Akkor én azt mondom ÚJRA KÉTPÁRTREND-
A leghatékonyabb formá- hétvégén eldobták volna a sárkány ellen sárkányfű. A SZER VAN ++ MEGDŐLT
ja ennek az utcai flashmob. munkát és nincs, aki figyel- jobboldalon is kellenek EGY TABU
Itt a Greta-féle klíma ret- je a történéseket. Ez ilyenek. Tökmindegy mivel
tegő megmozdulásokra cél- elképesztő. Mindig ott kell támadnánk, a jobb oldalon Új tényező jelent meg a
zok. Nagyon hatásos, ebben lenni “a gép előtt.” is vannak olyan egybitesek, magyar politikában. Ez
is az ellent kell másolni. Ez mint a DK-sok és erre pedig a külföldi szavazók
a látványos performansz Egy másik csalódás szá- ugranának. Nagyon sokat mára már tömeges mérete.
fogja meg a fiatalokat. momra, hogy egy Sputnik lehetne hozni velük, a A másik: egy újfajta két-
vagy Rt.com-nak nincs Facebookon kicsit ellensú- pártrendszer.

25
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

legi, új formájában (minden munikációban és szavazá-


EU-szabályozás miatt, ellenzéki párt együtt) telje- sokkor fognak használni, de ÉPÍTÉS ÉS ROM-
azok az EU-állampolgárok, sen új helyzetet teremt. akkor nagyon. BOLÁS: ÚJRAINDULT A
akik rendelkeznek egy CIKLUS
másik EU-országban Ebben a bejegyzésben a És még inkább amiatt,
érvényes lakcímmel, választás egyéb, tehát orszá- hogy helyhatósági választá- A főváros, a fővárosi
szavazhatnak ott. gos, megyei aspektusaira, sokon az itt élő külföldiek kerületek és az ellenzéki
Budapesten 90.000, igen, ki- fatális stratégiai hibákra szavazata mindig plusz min- irányítás alá került vidéki
lencvenezer ilyen külföldi nem térünk ki. imum 40.000 szavazót fog városok irányításával
él. jelenteni Budapesten. ÉVENTE 700 milliárd Ft
Annyit még kiemelünk, felett rendelkezik az ellen-
Ezek döntötték el, hogy hogy minél közelebb a A többi városban MÉG zék, amit a következő parla-
visszatér egy régi korszak, választás napjához derül ki nem szignifikáns a külföldi menti választásokhoz fog-
annak ellenére, hogy egy botrány, és minél szavazók száma. A főváros- nak felhasználni. Most vis-
Tarlósra 16.000-rel, tizen- kevesebb ruhát tartalmaz, ban azonban sikeresen szatőkésítik azt, amit az
hatezerrel TÖBBEN szavaz- annál ütősebb: a későbbi mozgósították őket most és elmúlt 10 évben kiloptak a
tak, mint 2014-ben. Maga a nyer. a jövőben is ez várható teljes pártkasszáikból. Köszönik a
VI. kerületben győztes bizonyossággal. fővárosiaknak! Bőven fi-
Niedermüller Péter ismerte Ezzel pedig megdőlt egy nanszírozottak lesznek az el-
el a 24ponthu-n, hogy tabu: egymás szexuális Az egyetlen szerencsénk lenzéki erők az évi 700Mrd-
70.000 külföldit elértek és életéről a politikusok nem MÉG, hogy az országos, ból a következő parlamenti
mozgósítottak. Egyébként teregetnek ki. Hát ha az el- parlamenti választásokhoz választásokra.
40.000 szavazatnyi több- lenzék ennyire híve az már kell a magyar állampol-
séggel győzött Karácsony. igazságnak, akkor kapják gárság: az ÁLLAMPOL- Ez a visszatőkésítés mi-
meg, de nagyon: viszont GÁRSÁG lyen jó buli, nem?
Hasonló helyzet alakult irányban is meg kell szegni MEGSZERZÉSÉT MINÉL Nyugodtan lophatsz
ki, mint Amerikában, vagy ezt a tabut, ezt a ki nem NEHEZEBBÉ KELL TEN- közpénzből, vehetsz fel
Nyugat-Európában, ahol a mondott szerződést, és NI az itt élő külföldieknek. hitelt a városnak/országnak
liberális erők az importált, szépen időzítve kiteregetni, Különben hasonló lesz, mint amiért persze zsebbe kapsz
letelepített külföldiek vok- melyik befolyásos ellenzéki pl. Svédországban: az im- egy kis jattot, mert jön utá-
sára számíthatnak. Az USA- hol és milyen pozíciókban portált külföldiek ott 5 év nad egy polgári kormányhoz
ban a demokraták ezért foglalkozik prostituáltakkal, múlva >>automatikusan<< tartozó ember, aki majd tör-
hívei a bevándorlásnak, az hol végeztet fellációt a par- megkapják az állampol- leszt mindent adósságot
EU-ban szintén. lament üres kistermeiben, gárságot. közpénzből és utána majd
melyik bordélyházba és jössz felváltani őt megint.
A miniszterelnök egykor swinger-klubba jár. A főváros újra liberális Milyen jól tette Tarlós, hogy
elmondta, szívesen látja bástya, és rengeteg vidéki visszaperelt az ellenzéknek
Magyarországon majd a Jó figyelmeztetés volt ez város balliberális lett, de egy csomó pénzt az
valódi menekülteket, azaz a az elkövetkező országos és valamit elhallgat a teljes el- Alstomtól? Kösz haver a
Nyugat-Európából EU-választásokra. lenzéki média! Lásd a zsetont!
menekülő ottani őshonos grafikont: A Fideszre
lakosokat. Eggyel nem szá- 140.000-rel többen, az ellen- Abba nem gondolnak
molt: ezek soha nem fognak Még egy gondolat: ezen- zékre 270.000-rel bele az agyatlan hülye
a magyar nemzeti erőkre túl a helyhatósági választá- kevesebben szavaztak 2019- szavazók (vagy alapjáraton
szavazni, hanem mindig a sok mindig másképp fognak es önkormányzati választá- magas a gyűlöletük), hogy
liberális erőkre. Ezek soha eldőlni, mint az országosak son, mint a 2019-es EP- így is, úgy is, minden tár-
nem fognak keresztény abban a tekintetben. választásnál. **** Fontos saság az övéit fogja támo-
erőkre szavazni, annak el- Röviden: Budapest ezentúl kiegészítés az alábbi gatni: hülye lenne az ellen-
lenére, hogy a keresztény 40.000 aktív tényleges képhez: Tarlósra 16.000-rel felét, te se tennéd. Csak az
civilizációból kifejlődött külföldi balliberális többen szavaztak, mint egyik társaság ad is a tár-
kultúra megőrzöttsége miatt szavazóval gazdagabb lett 2014-ben, csak most volt sadalomnak, méghozzá jó
menekülnek ide az az önkormányzati választá- aktivizálva a Budapesten élő sokat, építkezik, adóssá-
eliszlamizálódó, terror alá sokra. Amíg nincs állampol- 90.000-ből 70.000 külföldi gokat törleszt, a másik meg
került nyugati területekről. gárságuk, addig a parlamen- állampolgárságú, de bu- hiteleket vesz fel és nem
ti választásokba nem tudnak dapesti lakcímű szavazó, oszt vissza a társadalomnak
Nem kapcsolódik most a balliberális szavazataikkal ami egy új balliberális bázist pénzt vagy óriási áron teszi
témához, de hozzátesszük: beleszólni: minél nehezebbé jelent. Karácsony ebből azt.
30-40.000 muszlim él ma kell tenni, hogy megszerez- 40.000 plusz szavazóval
Magyarországon. zék. nyert. A veszély: ezek az Észrevettétek, hogy ez
emberek nehogy kapjanak egyfajta ki nem mondott
A másik meghatározó új- Részletesen: állampolgárságot, annak egyezség a két oldal között?
donság, amivel számolni az ellenzék is megtanulta, folyamatát meg kell szigorí- Vagy az élet rendezi így,
kell ezentúl, hogy újra két- "egy a tábor, egy a zászló" tani a parlamenti választá- vagy ez tényleg egy
pártrendszer van vagy "egységben az erő", sok miatt. rendszerszintű mega-alku.
Magyarországon, ami jelen- amit csak kampány-kom- Nemcsak fővárosi, hanem

26
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô
országos szinten is. munkadíja: arra költi, amire drogozás, rendkívül
akarja. Te is ha megkapod a alacsony teljesítmény sem Ha kilométerre leméred,
Rendszerváltás utáni munkáltatódtól a pénzt, az állja útját annak, hogy hogy mennyi út és autópálya
liberális-kommunista kor- már nem az ő pénze, hanem megválasszanak a épült, ha dekára leméred,
mányok: szétloptak amit bír- a tied. A politikus is ha magyarok egy önkor- hogy mennyi ingyenes isko-
tak, eladósították az orszá- megkapja a munkáltatótól, a mányzati vezetőt. lai étkeztetés történik, ha
got. néptől a pénzt, az már az ő Mélységes mélyen van a darabra leméred hogy men-
pénze. morál a magyar népben. nyi tankönyvért nem kell
Utána egyszer 4 év fizetni, akkor az összes
Fidesz: feltápászkodás a Érdekes, hogy abba sem Ezzel a mély- rendszerváltás óta regnáló
romokból, társadalmi gondol bele a bosszúálló magyaroknak, akik az kormány teljesítményét
építkezés, béremelés, magyar, hogy a Nemzeti egekig magasztalják a mag- messze veri a NER. Hogyan
adósságok visszafizetése. Együttműködés Rendszerét yar nyelv és a magyarság van minderre pénz, ha lop-
egy kormányváltásnál a csodáját, tisztában kell nak? A többiek hogy-hogy
Utána 8 év kommunisták: Liberális vagy lenniük. Normális emberek nem tudtak annyit lopni,
újabb szétlopások, ország Bevándorláspári vagy nem tennének meg hogy mindezekre legyen
szakadék szélére tolása Globalista Együttműködés vezetőiknek a fentiekkel pénz? Persze, a társadalom
hatalmas állami és társadal- Rendszere váltaná fel. lebukó embereket. Hacsak alsó rétegei mindig irigyek
mi eladósítás által. nem közéjük akarnak tar- lesznek, mindig kivetítik a
Utána Fidesz kormány: Ugyanis a hatalom sosem tozni vagy annyira gyűlölik saját gyatra életük feletti
építkezés, adósságvis- a szvámikat és gurukat von- a másik opciót, hogy telje- elégedetlenségüket má-
szafizetés, béremelések. zotta, hanem mindig a sen felülírják az érzelmeik a sokra, mindig a rendszerben
tündöklés, presztízs, szürkeállományukat. fogják keresni a hibát és ami
A fővárosban eddig egy hatalom, élvezetek iránt nyi- a legfontosabb: soha nem
ilyen teljes ciklus zajlott le: tott embereket (tisztelet a Jó érzés bosszúból és süllyednek odáig, hogy
Demszky 20 év stagnálás, sok kivételnek). gyűlöletből szavazni, mert elégedettek legyenek azzal,
hitelfelvétel, szétlopás, feljogosítottnak és erősnek amit már kaptak, pedig nem
Tarlós 9 év adósság-vis- Nem gondol bele az irigy érzi magát ilyen érzelmek szolgáltak rá. A magyarnak
szafizetés, építkezés, magyar, hogy bárki van közepette az ember, de semmi sem elég. Legyen
fejlesztések. hatalmon, az NEM az ellen- egyrészt valójában a legtöbb olyan élet, mint nyugaton.
feleinek fogja adni a pénzt, NER-ellen szavazó igazán Ja, hogy ott szombaton is
Most következik ki tudja nem az ő leváltását, elle- szívesen élne olyan életet, dolgozni kell? Na azt én már
hányszor 5 év, ugyanis hetetlenülését, megsem- csak ezt már kognitív diss- nem! A mocskos Fidesz az
40.000-rel több, külföldi de misülését kívánó üzleti zonancia lenne bevallani, oka!
magyar lakcímmel ren- köröknek fogja adni a pénzt. másrészt nem fogják fel a
delkező személy fog ezentúl Te se adnád a pénzedet a választás tétjét: az egy fel- Ugyanis amikor hatalmon
a helyhatósági választá- téged ellenségeként kezelő nőtt szerepet igénylő aktus, vagy, el kell döntened: az el-
sokon a balliberális oldalra embernek, ha egy feléd ahol ésszel kell dönteni, lenfeleidhez tartozó vál-
szavazni. rokonszenves, barátságos akkor is, ha az érzelmeim az lalkozói köröket pénzeled,
embernek is adhatod, aki eszem ellen hangolnak. hogy ők majd pénzeljék az
A magyar népnek úgy lát- nem akarja a vesztedet. Te Hányszor van ilyen az élet- ellenfeled politikai kam-
szik, kell egy ilyen cik- sem az ellenségednek adnád ben, amikor mégis tudunk pányát ellened, vagy azokat
likusság: szétlopás, a pénzed, ha egy barátnak is az eszünkre hallgatni az akik nem akarják a veszt-
újjáépítés, szétlopás, adhatod. érzelmeink helyett (pl. edet? Nincs harmadik opció.
újjáépítés. főnökkel, vagy csak bajt Harmadik opció az lenne,
Nem gondol bele abba se okozható befolyású kollégá- hogy az ellenfeledet
NER után LER: csak a az érzelmi alapon szavazó val való kommunikáció). De pénzeled.
lényeget nem látja a többség sokaság, hogy ha nem jár- a többségnek ez nem biztos,
nak yachtozni, prémi- hogy erőssége. Pusztuljon A LER, Liberális
Akik az önkormányzati umprostizni, a hatalmon Orbán (és a hozzá tartozó Együttműködés Rendszere,
választásokon a gyűlölet- levők akkor is ugyanazok- helyi vezetőjelöltek) akkor is a saját tagjait fogjak
demokrácia és bosszú- nak az üzleti köröknek is, ha nekem úgy rosszabb pénzelni, nem a nemzetibb
demokrácia jegyében a fogják adni a megren- lesz. Na ez viszont megy. érzelmű üzleti köröket, és a
NER ellen szavaztak, azért deléseket. Ez a LER-re is Eladósítják majd a várost LER lovagok is fognak
is tették, mert úgy gon- igaz. Az, hogy együtt eljár- úgy ahogy az elődeik is tet- yachtozni, luxusprostizni,
dolják, elég. Elég a közpénz nak a magánpénzüket elköl- ték? Ugyan már. Orbánnak a fehérporozni/whiskyzni.
bulizásra költéséből, hatalmi teni, addicionális, járulékos. középső ujjat bemutatni:
hálózatok kiépüléséből. Ha közétkeztetésbe fektet- igazán megér ennyit. Nem Amikor az ellenzék
nék vissza a magán- fogják fel, hogy az önkor- vezére, DK férje a szabad,
Érdekes, hogy abba nem pénzüket, akkor is egymás mányzati hitelek vis- demokratikus, európai
gondolnak bele, hogy on- között végeznék a tranzak- szafizetésénél a bankoknak Magyarországot építene,
nantól kezdve, hogy egy ciókat. menő pénz az a helyi akkor a szabad határokat, a
politikus megkapja a lakosságnak is mehetne, ha posztkommunista szél-
fizetését, az az ő fizetése, az Az külön sajnálatos, hogy nem hitelpárti helyi vezetés sőséges DK párt
ő személyi vagyona, a szexbotrány-adócsalás- lenne. demokratikusságát és a

27
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

fekete afroeurópát kell nyitónapján ismét balhézott próbálta kivenni az egyik nök miért titokban járta az
érteni. és ordenáré, érettségire is táblát a képviselő kezéből, országot? Szerinte a vidék
méltatlan módon viselkedett ez végül nem sikerült. rendkívül szegény és keresi
Érdemes emlékezni, hogy a balliberális-független, bal- a segítséget.
amikor 2010-ben az orszá- hébáró, borderline ellenzék! Az Országgyűlés elnöke
gos szinten eladósodott A borderline, azaz határeseti ezt követően azt mondta, Amikor a házelnököt
önkormányzatoknak, és a személyiségzavar, az őrült ezen a pulpituson egy több „Kövér elvtársnak” nevezte,
fővárosnak, felajánlotta a előtt van egy fokkal: már mint 100 éves golyónyom az elnök megvonta tőle a
nemzeti kormány, hogy nem normális, már nem is árulkodik az ellenzéki szót az Országgyűlés tekin-
átveszi a felhalmozott neurotikus (enyhe zavar), de felelőtlenségről, ostobasá- télyét sértő kijelentések és
adósságot, akkor kinyilvání- még nem pszichózisos/pszi- gról, hazafiatlanságról. Ezt az ülésvezetés bírálata miatt.
tották, hogy egyszer lesz chotikus (még nem vesztette még a kommunisták sem Kisnyilasoktól nem fo-
ilyen. Egyetlen egyszer. el teljesen a kapcsolatot a re- tüntették el, mert ők is gadunk el erkölcsi kioktatást
Nem rendszerszintű. Nem alitással). De néha alka- érezték valahol, hogy ennek – mondta Orbán Viktor a
lehet nyugodtan eladósítani lmanként elveszti, ez a pszi- van jelentősége – tette hoz- Jobbik frakcióvezetőjének
a helyi közösséget, és chotikus zavar, ami border- zá. Arra kérte az ellenzéki adott válaszában a parla-
közben teletömni a saját zse- line-oknál gyakori. képviselőket, hogy a mentben. A DK elnökének
büket, mert majd a hülye Vajon mi indokolja a bal- választási vereségből ne azt pedig az őszödi beszédből
balfék fideszes kormány liberális agyatlanok a következtetést vonják le, vett idézettel válaszolt a
úgyis átveszi a közadóssá- viselkedését? Ez: bár hogy ugyanaz „az agresszív miniszterelnök. A kor-
got, az adósságterhet. Karácsony Gergely nyerte a háborús politika” a cél- mányfő válaszánál Hadházy
Ha a mostani balliberális, főpolgármesteri címet, ravezető, amit idáig folytat- Ákos folytatta akcióját, és
álfüggetlen városvezetések Budapesten 50.000-rel tak. trágár feliratú táblát tartott
eladósítják a településeket, kevesebb szavazója volt az Arra kérte az ellenzéki fel az ülésteremben.
akkor a helyi lakosság: így ellenzéknek, mint az EP- képviselőket, tartsák be a Az ellenzéki padsorokból
járt. Ugyanis egyszer már választásokon, miközben a házszabályt, „ne csináljanak érkező hangzavarban
volt lehetőség. Mostmár kormánypártoknak 24.000- cirkuszt a parlamentből”. válaszolt a felvetésekre a
nem csaphatták be úgy az rel sikerült növelni miniszterelnök a
embereket mint 2010 előtt. szavazóik számát. A megyei Kövér László azt is kérte, Parlamentben. A Jobbiknak
Pontosan lehetett tudni, jogú városokban az EP- hogy aki erre nem képes, azt mondta, tőlük nem fogad
hogy ahol az ellenzéki erők választásokhoz képest forduljon szakemberhez el erkölcsi kioktatást.
győznek, azok a körök jó 47.000 szavazót vesztett az segítségért. Amilyen az adjonisten,
kapcsolatot ápolnak vagy ellenzék, miközben a Fidesz olyan a fogadjisten,
személyükben, egykori 5000 szavazót nyert. 1,8 Ezt követően Orbán szeretném világossá tenni,
vagy jelenlegi párthovatar- millióan szavaztak a Viktor folytatta beszédét, hogy kereszténységből és
tozásukban megegyeznek nemzeti-polgári-keresztény fideszes képviselők pedig erkölcsi kioktatásból bár jó
azokkal, akik korábban képviselőkre és 1,36 mil- egy nemzeti zászlóval előbb tanácsokra mindig szük-
eladósították a helyi lióan ellenzéki jelöltekre. eltakarták, majd kivették a ségünk van, kisnyilasoktól
közösséget. Alább egy összefoglaló a pulpitus előtt álló ellenzéki ilyet nem fogadunk el –
Remélhetőleg betartja Magyar Nemzetből az idió- képviselő kezéből a tábláit. idézte a miniszterelnök
majd a kormány a szavát, ta, siralmas, középiskolás szavait a Hír TV.
hadd élveze a döntései korú, lázadó kisbűnözők >> Jakab Péter sem akart
gyümölcsét a helyi lakosság. stílusát és mentális-lelki „lemaradni” >> Gyurcsánynak az
Ez így lenne fair, egyenes és színvonalát utánzó balhézá- őszödi beszédből idézett a
korrekt. sukról: Jakab Péter (Jobbik) a fel- kormányfő
szólalása kezdetén visszatért Orbán Viktor a DK-nak
Ha a LER győz 2022-ben, >> Óriási felháborodást a miniszterelnök fel- Gyurcsány Ferenc őszödi
akkor majd nem lesz keltett, hogy a Hadházy szólalására és azt mondta: az beszédéből idézett.
babaváró támogatás, csalá- trágár szöveget mutatott fel emberek nem jobbágyok, Most idézem a DK el-
diautó-támogatás, ked- a parlamentben hanem tisztességes nökét. Nyilvánvalóan, hi-
vezményes CSOK, magyarok, „ahogy a min- vatalban lévő miniszterel-
megszüntetik a KATA adót Megzavarta a miniszterel- iszterelnök úr sem őfelsége, nökként, nyilvánvalóan
amit régen is akartak, és azt nök parlamenti felszólalását hanem egy közönséges végighazudtuk az utolsó
a sok elvonást mind meg Hadházy Ákos független bűnöző, akit meg majd el fo- másfél két évet. Teljesen
fogja érdemelni a (balliberális) országgyűlési gunk számoltatni”. Kövér világos volt, hogy amit
nagyérdemű, nem fogjuk képviselő hétfőn napirend László házelnök emiatt fi- mondunk, az nem igaz.
őket sajnálni. előtt, az Országgyűlés őszi gyelmeztette. Második idézet, majdnem
ülésszakának első napján, Jakab Péter ezután azt beledöglöttem, hogy másfél
BORDERLINE SZEMÉ- miközben Orbán Viktor a kérdezte: a kormányfő évig úgy kellett tenni,
LYISÉGZAVAROS BAL- pulpituson beszélt. „miért fenyegette meg” az mintha kormányoztunk vol-
LIBERÁLISOK Kövér László házelnök embereket azzal, hogy ha el- na, ehelyett hazudtunk
természetesen rendreutasí- lenzéki polgármestereket reggel, éjjel meg este. Nem
Gratulálhatunk a rájuk totta a képviselőt. A kor- választanak, elmaradnak a tudunk önöktől morális
szavazóknak! A Parlament mányfő folytatta a beszédét, források? Arra is kioktatást elfogadni –
őszi ülésszakának első, majd mosolyogva meg- rákérdezett: a miniszterel- mondta Orbán Viktor.

28

A cikk folytatása a teljes számban olvasható.


A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô

Rónaszegi Judit:

Klímaagymosás, klímahiszti és: Fu.. k you Greta


Különleges matricákat látni né- fordul és bűnbánatot gyakorol. lyozására képes intézkedések hiá- gányos harcosként utazgató bátor
metországszerte teherautók, sze- Sokkal inkább kőkemény lobbiér- nyában, 10 , 20 vagy netán 30 év kamaszlány sztoriját, valójában
mélyautók sárhányóin vagy éppen- dekek állnak a háttérben, mely ha múlva összeomlik a Föld öko- azonban nagyon is kiterjedt lobbi-
séggel az idősebb generáció tetsze- nem vigyázunk, hamarosan az ál- szisztémája, kihal az élővilág, ami- hálózat működik a háttérben, mari-
tős hátizsákjain: az egyiken „Fuck talunk belélegzett levegő finanszí- vel együtt az emberiség léte is vég- onett bábuként mozgatják a sze-
you Greta”, (ba..d meg Gréta) a rozásának kérdéseit kezdi majd el veszélybe kerül. Ezen „tudomá- rencsétlen tinit, aki ha ráadásul
másikon „Fuck you climate crisis” feszegetni. Esetleg hamis bűntu- nyos előrejelzésekről” azonban spontán kérdezik a klímakatasztró-
(ba..d meg a klímakatasztrófát) ol- datérzést keltenek a mit sem sejtő időközben kiderült, (a világ több fáról, még egy épkézláb mondatot
vasható. Van remény ? Talán van- átlagemberekben annak érdeké- száz klímaszakértője bebizonyítot- sem tud kinyögni. A 15 éves lány-
nak még egészséges és értelmes ben, hogy kitalált ökológiai vész- ta), hogy téves adatokon alapuló ról annyit lehet tudni, hogy a híres
emberek a világon akik átlátnak helyzetekre hivatkozva, folyama- csúsztatások, egyszerűbben sze- operaénekes és egyben balliberális
azon a bizonyos szitán és képesek tosan újabb megszorításokat, fe- men szedett hazugságok, melyek aktivista, Marlena Ernman gyere-
ellenállni az éppen soron levő őrü- lesleges adókat kényszeríthesse- kizárólag, bizonyos üzleti körök ke, trénere pedig egy ismert német
lettel, az emberiség újabb átveré- klímaaktivista Luisa-Marie
sével szemben Neubauer. A klímahiszti hálózat
tengerentúli fiókirendeltsége, az
Az elmúlt években a baloldali amerikai szélsőséges balliberális
és liberális pártok világszerte sú- politikus, a pincérnőből lett képvi-
lyos válságba kerültek, mivel a selő, Alexandria Ocasio-Cortez
háttérhatalom érdekeinek vasszi- (AOC) aki már tavaly elindította
gorral való érvényesítésén, a mig- eszelős klímaváltozás elleni harcát
ráció, és a különféle gender/buzi kifejezetten gyermek -, és fiatalko-
és egyéb propagandák támogatá- rú aktivisták részvételével. Cortez
sán kívül, valójában már senkit és nemcsak rendszeresen szervez ut-
semmit sem képviselnek és ennek cai demonstrációkat, de a globális
köszönhetően senkit és semmit klímaváltozás meggátolása érde-
nem is érdekelnek. Valamit tehát kében még egy Green New Deal
sürgősen ki kellett találniuk, ami- néven elhíresült szürreális környe-
vel ismét felhívhatják magukra a zetvédelmi-jóléti-szociális prog-
figyelmet. Érdekes módon a nyu- ramcsomagot sem röstellt benyúj-
gat-európai volt kommunista és tani a képviselőházba. Azzal indo-
szociáldemokrata pártok - kevés kolja a kereken száz trillió(!) dol-
kivétellel - mára már eltűntek, he- lárra becsült program szükségessé-
lyükre a Zöld, (tehát szigorúan gét, hogy a klímaváltozás okozta
környezetvédő) amolyan görög- szélsőséges időjárás, az erdőtüzek,
dinnyesszerű, kívül zöld belül vö- viharok, a tengerszint-emelkedés,
rös pártok léptek, amikkel persze szárazság súlyosan veszélyeztetik
jobb az elővigyázatosság. A lát- nek rá a markukban tartott orszá- haszonszerzési céljait szolgálják. az emberi életet és a létfontosságú
szat és a környezetvédelem szlo- gok polgáraira. közösségi infrastruktúrákat, ami
gen ugyanis csal.. Néhány évvel ezelőtt, Al Gore, miatt sürgősen lépni kell. Az ame-
Zöld kötvények, zöld projektek, a Clinton rezsim egykori amerikai rikai jobboldal és a józanabb kong-
A balliberális klímalobbi óriási zöldülő pénzügyek alelnöke - akinek politikai karrier- resszusi képviselők szerint megint
pénzügyi forrásai és globális mé- jét amúgy Soros egyengette nyil- csak görögdinnyéhez hasonlít a
diafölénye birtokában évtizedek Az USA-ban és a Nyugat- ván az Open Society pénzforrások- demokraták és benne AOC „Green
óta propagálja már azt a zöldnek Európai országokban bizonyos ból -, úgy döntött, hogy mintegy New Deal” ötlete, mivel a globális
elnevezett álkörnyezetvédő nézet- balliberális politikai és üzleti kö- előretolt helyőrségképpen, egy fia- klímaváltozás hamis érveire és ki-
rendszert, aminek a legfőbb alap- rök a hetvenes évek óta szisztema- tal svéd (amúgy Asprerger szind- fejezetten a volt kommunista rezsi-
vetése, hogy az emberi tevékeny- tikusan dolgoznak az ember okoz- rómás) iskoláslányt alkalmaz előre meket idéző logikára alapul. A
ségek következtében hamarosan ta globális felmelegedés elméleté- kitervelt piszkos akciójához. Demokrata Párt és annak holdud-
kimutatható lesz a Föld hőmérsék- nek a közvélemény tudatába való George Soros „Nyílt Társadalom vara ugyanis állami pénzből és ga-
letének megemelkedése. Naívság sulykolásán. A szintén a hetvenes Alapítványa” egyébként 10 millió ranciavállalással, valamint a gaz-
lenne azt gondolni, hogy a világ évek óta külön erre a célra létreho- dollárt fizetett évente Al Gore kör- daság teljeskörű átszervezésével,
csaknem valamennyi országát gaz- zott „tudományos intézetek vala- nyezetvédő csoportjának, hogy az dollártrilliárdokat folyósítana tel-
daságilag és pénzügyileg marká- mint civil és nemzetközi szerveze- kamuadatokkal bombázza a nyil- jesen értelmetlen, és átláthatatlan,
ban tartó pénzhatalmi világelit, tek sokasága, évente több száz „tu- vánosságot az ember által okozott úgynevezett „éghajlati” alapítvá-
mely nyereségének növelése érde- dományos tanulmányban” riogatja globális felmelegedés bolygónkra nyokba”.
kében a lehető legnagyobb környe- a világ lakosságát, hogy az emberi gyakorolt hatásait illetően. Gréta
zetszennyezést okozta tevékenységek okozta felmelege- megtervezői megpróbálták elfo- Mi az a „Péntek a Jövőért”
Földünknek, most hirtelen magába dés miatt, illetve az ennek ellensú- gadtatni a közvéleménnyel a ma- mozgalom ?

29
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

Vajó Sándor – Titokszolga: A harmadik világháború IV. rész

AZ USA MOZGATJA A SZÁLAKAT


A folytatás egy sorozat
része, de főszerkesztő-
helyettesem, Drábik
János megjegyzése
alapján ide kívánkozik,
hogy nem sok híján az
események után kul-
lógókká váltunk. Most,
utólag már mindenki
megtudhatja, hogy ezév
derekán gyakorlatilag
kitört a 3. Világháború.
Legalábbis az amerikai
katonai vezetés nagyá-
gyúi úgy döntöttek, hogy
elkezdik. Az egyik
vezéralak, John Bolton is
benne volt, a keresztély
cionisták vezéralakjaként
megvolt ehhez a hatalma.
Irán nyakába varrták
volna az egészet. A
főcsapások tervei el is
készültek, még Trump el-
nököt is sikerült az or-
ránál fogva vezetni,
csakhogy ő mégis időben
közbelépett, megakadá-
lyozta. Akinek kellett az
beadta a lemondását,
egyesek fejmosást kaptak
és ,,elsimult” a dolog.
Van épp elég probléma
az USA-ban, így legalább
eggyel kevesebb, és
sorozatunkat foly-
tathatjuk ott, ahol az
előző számunkban vége
szakadt. gaz amerikai bankárkaszt deződött a Közel-Kelet sor- dzsipekkel mentették ki a
egy harmadikat is ki akar sa, folyamatosan destabi- háború végső időszakában.
Fotónkon Wesley Clark robbantani?! lizálták azt. Azért, mert Sőt katonai helikopterekkel
ötcsillagos tábornok. Az ő Amerika mindig is valójában mindent ők is szállították őket,
információi is hozzá szerette volna azt a bi- irányítottak a háttérben… miközben a mainstream
segítettek bennünket ah- zonyos aljas játékot, amit Ma már tudjuk, hogy az médiában nyílt háborút
hoz, hogy a vlágháború csak kétkulacsos politiká- ISIS nem csak úgy a föld- hirdettek ellenük, mond-
témakörét folytathassuk. nak hívunk. Az ellenségem ből nőtt ki, hanem ebben az ván, nincs kegyelem a ter-
ellenségei az én barátaim USA-nak jelentős szerepe rorral szemben...
Mint azt sokan tudják, elv mindig kifizetődő volt volt. Ha másért nem, akkor
egy új világrend van az USA-nak és a mögötte azért, hogy hagyták létre-
kialakulóban a jelenlegi álló pénzhatalomnak, mely jönni, sokáig nem tettek A SZÍRIAI HÁBORÚ
felett. Előbb azonban porig szinte korlátlan mennyiség-
kell rombolni a jelenlegit. ben látta el az egymást kiir-
semmit ellene.
Már léteznek olyan
MÖGÖTT REJLÔ
Bizonyos erők pedig éppen tani kívánó nemzeteket a előkerült jelentések, sőt IGAZSÁG
ezen munkálkodnak már világtörténelem során. képek és videók, melyek
évtizedek óta. Az első két Az elmúlt 50 év során azt mutatják, hogy az ISIS A szíriai háborúban is
világháború nem volt elég, látványos módon nem ren- egyes vezetőit Hummer mindkét felet pénzelték

32
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô

titokban. Erre mire a kur- Nem véletlen destabi- nem engedi haza. sértetlenül távozzanak,
dok rájöttek, már késő volt. lizálták az elmúlt 30 évben Szaud-Arábia Iránnal és szervezetten sz ISIS felső
Aki pedig megpróbált folyamatosan a Közel- Irán Libanoni szövetsége- vezetői és 250 terroristája,
tényfeltáró újságíróként a Keletet, egy állandó puska- seivel, a Hezbollah párttal valamint 3500 család-
felszín alá „kaparni”, azzal poros hordóként „megtart- való halálos, átgondolatlan tagjuk.
kegyetlenül elbántak. va”… harcában Libanon létét Egy haditudósítót, és
Egy bolgár újságírónő teheti kockára, miközben több női riportert is
– Diljana Tajtandzieva – Jement ugyanezen Irán el- lekapcsoltak, voltak, akiket
például amerikai eredetű AMERIKA ÉS A leni harc jegyében bombáz- kirúgtak azért, mert
fegyverraktárra bukkant,
melyek olyanokat
VILÁG ELLENSÉGEI za.
Csakhogy a sivatagi
fényképes bizonyítékokat
szolgáltattak arra
„címeztek, akikről a világ Nemrégiben láttam egy monarchia terve vonatkozóan, hogy az
tudta,valójában ellenség… filmet a BBC-n, amely működésképtelen, mert ISIS-t valójában az USA
Természetesen az Rakka mocskos titka címet Irán olyannyira látja el fegyverekkel,
újságírónőt később viselte. Sokan eddig is megerősödött katonailag és megkerülve a nemzetközi
lekapcsolták, de ő még sejtették és egyfajta nyílt a Hezbollah is, katonailag fegyver embargókat.
szerencsésen megúszta en- titokként kezelték. Az tökéletesen felkészült az el- Amerika számító mó-
nyivel, ugyanis rengeteg utóbbi időben azonban ko- lenállásra. don szinte az összes
embert kiiktattak végleg, moly jelek utaltak arra, és Szaud-Arábia készen háborút előre látta: mivel ő
aki valamit megtudott kézzel fogható dolgok áll arra, hogy az utolsó maga robbantotta ki azokat
ezekről a dolgokról… kerültek elő, melyek libanoniig harcoljon közvetett vagy közvetlen
A közvéleményt és a sejtetik, hogy a dolog tény- Iránnal, de mindez csak a módon.
médiát szántszándékkal leg igaz. Mi több, a BBC Hezbollah és Irán pozí- Wesley Clark elmondta
manipulálják sajtótörténelmet írt azzal, cióját és legitimitását egy riportban (melyet
folyamatosan, miközben a hogy dokumentálta az ISIS erősíti. később teljes egészében
világ nemzetei előtt teljes és az USA összejátszását… A BBC – mint azt fen- közlünk), hogy a szeptem-
mértékben elfedik az Ebben mélyen elítéli, tebb írtam-, „Rakka ber 11-i merénylet után 10
igazságot. Senki sem tudja, hogy a szaúdi rezsim a sza- mocskos titka” címmel nappal a Pentagonban járva
hogy az USA kivel van údi fővárosban, Rijadban vetített helyszíni miket látott, hallott és
valójában, leginkább kényszerítette Szaad Hariri tudósításában leleplezi azt tapasztalt…
ugyanis a káosz Libanoni miniszterelnököt is, hogy az USA és a britek Amerikának mindig is jó
megteremtésében és posztjáról történő által vezetett koalíció tette oka volt háborúzni. Ebből
fenntartásában érdekelt. lemondására, most pedig lehetővé, hogy onnan ugyanis a történelem során

33
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

Elkezdett olvadni a világ


legveszélyesebb gleccsere
Elkezdett olvadni a olvadás bekövetkezik, de városnak is. zétettek egy látványos és
világ legveszélyesebb ezután víz alá fognak A tengerszint-emelkedés ijesztő jövőt felvázoló ani-
gleccsere… kerülni jelentős területek, többek között London, mációt: ezen az látszik, mi-
A jelentések szerint és többek között Hollandia Amszterdam, Rotterdam és lyen lesz majd a világ, és az
óriási mértékű tengerszint nagy része. Hamburg városát is egyes nagyvárosok a sarki
emelkedést fog okozni, Velencének is búcsút fenyegeti. jégtakarók teljes olvadása
méghozzá rövid időn belül, mondhatunk, valamint Nemrégiben kutatók után:
vagy még hamarabb. rengeteg más, partmenti ehhez kapcsolódóan köz- Az elmúlt hónapokban
Ez egyúttal azt is jelenti
a számítások és előre-
jelzések szerint, hogy több
Európai nagyváros is víz
alá fog kerülni.
A szakértők szerint
ugyanis biztos, hogy az
Antarktisz Thawaites-
gleccser teljesen eltűnik.
Ez pedig teljes mérték-
ben át fogja rajzolni
Európa partvonalát, mivel
akár 2 méterrel is
megemelheti a tengerszin-
tet, ha teljesen elolvad,
A közzétett adatok
nagyon nyomasztóak:
Az antarktiszi képződ-
mény körülbelül nyolcszor
annyi jeget tartalmaz, mint
a grönlandi jégtakaró és
nagyjából 50-szer több
jeget, mint a világ összes
többi hegyi gleccsere.
Az “optimista” előre-
jelzések szerint van még
150 évünk, mire a teljes
borzalmas olvadásoknak,
és melegrekordoknak volt
tanúja a világ.
Alaszkában 32 fokot
mértek, nemrég
Olaszországban pedig
narancs nagyságú jégeső
vert szét mindent.
A klímaváltozásnak ko-
moly és ijesztő hatásai
vannak, amit az olvadás
csak tovább fog majd
fokozni: ezzel pedig szem-
be kell néznünk, fel kell
készülnünk rá, ha túl akar-
juk majd élni a
következő évtizedeket.
Forrás: klímaváltozás

44
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

Gyilkos harc indult Putyin utódlásáért – ki garantálja a vagyonok átmentését?

Putyin rémísztô üzenete Európának


Káncz Csaba, 2019. október adat megtalálni a megoldást Sojgu szerint Szíriában az oro- azonnal kirúgták és a cikket le-
07., 09:08 2024 problémájára. Sz. Bíró szoknak sikerült győzedelmes- vették az Izvesztija honlapjá-
Privátbankár.hu Zoltán történész szerint Putyin kedniük a legfejlettebb techno- ról.
A másik jelölt Szergej
A Kreml most két, Csemezov lehet, a Rosztyeh
katonai-ipari komplexu- állami katonai vállalat vezető-
mos nagyvadnak meg- je, aki egy üzleti lapnak adott
adta az engedélyt, hogy interjút. Csemezov még
informális kampányt in- Drezdából ismeri Putyint, ahol
dítsanak Putyin utódlá- az 1980-as években egy tömb-
sára. Értesülések szerint házban is laktak – Csemezov
az elnök Csemezovban az életrajza szerint minden
bízik meg legjobban, így bizonnyal a katonai hírszerzés
ő garantálhatná a legbiz- (GRU) ügynökeként tevékeny-
tosabb kezekkel a kedett, Putyin pedig ugyebár a
vagyonok átmentését és polgáriaknál (KGB). Egyes
Putyin biztonságát 2024 moszkvai értesülések szerint
után. Káncz Csaba jegy- Putyin Csemezovban bízik
zete. meg a legjobban, így ő garan-
tálhatná állítólag a legbizto-
Fotó: EPA/ALEXEI sabb kezekkel a vagyonok át-
DRUZHININ / SPUT- mentését és Putyin biztonságát
NIK / KREMLIN POOL 2024 után. Csemezov a múlt
Az orosz reáljövedel- héten komoly jelzést kapott a
mek hatodik éve csök- Kreml-től, hiszen megkapta az
kennek, a visszaesés a ország legmagasabb kitünteté-
2013-as csúcshoz képest helyzete ma olyan, hogy ha lógiával felszerelt terroristák sét, az „Oroszország Hőse”
már több, mint 10 százalékos. szeretne is távozni, koc- felett és ebben a folyamatban cím birtokosa lett. (Suday
Nem csoda hát, hogy a legfris- kázatmentesen már nem tudná javult a hadsereg taktikája, Express - napiujsag.hu)
sebb, júliusi felmérés sze- megtenni. Olyan utódot még egyben tesztelték a friss tech-
rint a megkérdezetteknek még találna, aki kész lenne garantál- nológiákat.
a 40 százaléka sem szeretné, ha ni az érinthetetlenségét, ám Putyin rémisztô
Putyin 2024 után is elnök ma- olyat, akiről el is hiszi, hogy az
radna. Valóban, már jó ideje ígéretét be tudja tartani, már
Csemezov, a hős jövôképet vetített
nemcsak az állampárt, az nem. Hogy ez mennyire ko- Ilja Kramnyik, az az Európai Unió
Egységes Oroszország népsze- moly probléma, azt a minapi Iszvesztyia katonai szakértője
rűsége alacsony, de a korábbi- kirgizisztáni események – a ezután válaszként egy olyan elé
akhoz képest Putyiné is. mandátumát 2017-ben kitöltő elemzést tett közzé, amelyben
Bizalmi indexe 2017 ősze óta elnök letartóztatása – minden- jórészt egyetértett Sojgu ál-
Hamarosan
kitartóan csökken és mára ez a nél jobban bizonyítják. laspontjával, de megkérdője- elszabadul a
mutató a két évvel korábbi 59- A jelek szerint azonban a lezte a propagandát, miszerint
ről 30 százalék körülire esett Kreml most két, katonai-ipari a miniszter lenne egy személy- pokol Európában.
vissza, vagyis lényegében komplexumos nagyvadnak ben felelős a katonaság újjáépí- Két lehetséges
megfeleződött. Arra, hogy egy- megadta az engedélyt, hogy téséért. Kramnyik szerint ez bi-
szerre legyen ennyire lent az informális kampányt indítsa- zony Sojgu elődjének, Anatolij utat vázolt fel az
állampárt és Putyin népszerű- nak Putyin utódlására. Szerdzsukovnak és a korábbi
sége, korábban soha nem volt Egyrészt Szergej Sojgu védel- vezérkari főnöknek, Nikolaj Európai unió
példa. mi miniszternek, aki 7 év után Makarovnak az érdeme is. A
először adott interjút két hete - mai orosz közállapotokat jól számára a
Ki garantálja az elnök biz- ennek nagy része öntömjéne- mutatja, hogy az újságírót a migránsválsággal
tonságát? zés az orosz hadsereg életre szakmailag helytálló, a Kreml
keltésében, amely aztán a szí- számára viszont politikailag el- kapcsolatban
Nem lesz tehát egyszerű fel- riai bevetésben kulminálódott. fogadhatatlan elemzése után

46
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

Drábik János: Kik a világ urai 5 rész?

A keresztény cionisták együttmûködése


a gyôztes neokon politika körökkel
A modern kor beköszöntével dinasztiái nagy reményeket Németországban formailag tegyenek világstratégiájuk meg-
Európában megindult a feudal- fűztek a kibontakozó demokratikus módon került hat- valósítására, egy zsidók által el-
izmus átalakulása. Az demokratikus korszakhoz, mert alomra Hitler, aki kezdettől fog- lenőrzött világkormányzat létre-
Európában korábban már jelen történelmi tapasztalatból tudták, va nyíltan hirdette antiszemita hozására. Ehhez volt szükséges
lévő humanizmus, a reneszánsz, hogy ha ellenőrzésük alatt ideológiáját. Hitler hatalomra úgy átalakítani a világ politikai
a reformáció, felvilágosodás, és tudják tartani a szellemi életet kerülésére is egy olyan időszak- rendszerét, hogy abban az egyes
a tudományok rohamléptékben és a tájékoztatást, és az párosul ban került sor, amikor a szuverén nemzetállamok
átalakították a gazdasági, tár- politikai célokat szolgáló nemzetközi zsidóság vezetői elveszítsék gazdasági
sadalmi és politikai vis- kimeríthetetlen anyagi forrá- meg voltak győződve arról, függetlenségüket, és
zonyokat. A diaszpóra kvázi ál- sokkal, akkor valójában a poli- hogy az első világháború és a beilleszkedjenek a globális
lamának is ki kellett alakítania a tikai folyamatokat is az el- párizsi szerződések nyomán világgazdaság rendszerébe.
saját viszonyát ezekhez az lenőrzésük alatt tudják tartani. szilárdan az ellenőrzésük alatt További feladat a szuverén
alapvető változásokhoz. Vezetői A történelmi valóság azonban tartják a német társadalmat. A nemzetállamok határainak a fel-
felismerték, hogy mindezek a nem pontosan azt a társadalmi második világháború idején a számolása, és egy világszintű
szellemi és társadalmi mozgal- változást hozta meg a diaszpóra diaszpóra vezetőségének már népvándorlás szervezett
mak hozzájárultak a számára, amiben vezetői nem voltak nyomós ellenérvei beindítása sokfajú, kevert iden-
kereszténység, elsősorban a reménykedtek. Így többek egy zsidó nemzeti otthon titású színesbőrű világnépesség
Római Katolikus Egyház tekin- között nem tudta elejét venni megteremtése ellen. Ily módon létrehozására. Ehhez az ugyanc-
télyének a csökkenéséhez, és annak, hogy az antiszemitizmus a diaszpórában élő zsidó
sak természetes és szilárd
megkezdődött az öröklési jogon ne erősödjön meg számos közösséget alkotó családokat fel
alapuló uralkodóházaknak és fontos európai országban. közösségek többségének már kell bomlasztani, elősegítve a
születési arisztokráciának a sikerült Izrael államot, - egy ré- homoszexualitás, valamint a
hanyatlása is. gi történelmi törekvést - meg- gender-ideológia és magatartás
valósítani. széleskörű elterjesztését.
Ezek a nagy horderejű tár- Elsőként lehet említeni a
sadalmi változások, valamint Dreyfus-ügyet, amely igen sok A diaszpóra felsőszintű Ma már tanúi és elszenvedő
azok az új birodalmak, amelyek vezetői ebbe lényegében
zsidó számára az utolsó csepp- alanyai is vagyunk ennek a pro-
a zsidó bankárok és kereskedők nek bizonyult a pohárban. Abeletörődtek. Ez nem azt jelen- gramnak, mert nagyon hasonló
aktív támogatásával jöttek létre, tette, hogy készek voltak
Dreyfus-ügyre 1894-ben olyan folyamatok játszódnak le a
lehetőséget adtak a diaszpóra lemondani arról az életmódról,
időszakban került sor, amikor a világ szinte minden nagyobb
hatalmi struktúrája számára is, diaszpóra-vezetők magabiz- ami a diaszpórában immáron országában. A világ népei és
hogy egy új világstratégiát több ezer év alatt kialakult, és
tosan arról biztosították a szét- nemzetállamai természetesen
kezdeményezzen. A diaszpóra szóratásban élő amelynek a világstratégiai
zsidó ellenállnak, ahol tudnak. Ennek
társadalmi hierarchiájában alac- közösségeket, végcélja a világuralom megsz-
hogy a gyengesége és sikertelensége
sonyabb szinten élő zsidó erzése volt. A zsidó állam létre-
Franciaországban szilárdan az viszont azt jelzi, hogy a di-
közösségek biztosak lehettek jötte ezt a stratégiát nem
ellenőrzésük alatt tartják a aszpóra vezetői igen jelentős
abban, hogy hamarosan kikerül- érvénytelenítette, de meg-
pénzügyi, gazdasági és politikai mértékben az ellenőrzésük alá
nek a különböző gettók jogfosz- gyengítette
viszonyokat, és üldöztetéstől a világ tudták vonni a világ politikai
tottságából, és jelentős előjo- hegemóniájára törekvő di-
többé nem kell tartani a zsidók- rendszerét, és gondoskodni
gokhoz és befolyáshoz jutnak. nak. A Dreyfus-ügy nyomán aszpóra-vezetőség pozícióit. Az tudtak arról, hogy a leg-
Ez számos esetben be is új lehetőség arra ösztönözte a
1897-ben új erőre kapott a tár- fontosabb országokban őket en-
következett, de csak egy diaszpóra vezetőit, hogy minél
sadalmi ranglétra középső szin- gedelmesen kiszolgáló politikai
átmeneti ideig. De rövid időn tjein lévő zsidóságnak az aelőbb eredményeket tudjanak vezetők legyenek.
belül észlelni lehetett az ellen- mozgalma, hogy létrehozza felmutatni a régóta ígért zsidó
hatást is, és bekövetkezett a di- világrend
saját zsidó államát. Ezt a di- létrehozásában. Felmerül a kérdés: hogyan
aszpóra-ciklus második része, aszpóra legfelsőbb szintű Mindez arra ösztönözte őket, tudták ezt a rendkívül fontos
az összes korlátozásával, hogy centralizálják és koncen-
vezetői ebben az időszakban is változást elérni? Itt jut kulcssz-
erőszakosságával, üldözésével. ellenezték. trálják a világ feletti pénzügyi, erephez az, hogy mindig is
gazdasági és politikai hatal- szilárdan az ellenőrzésük alatt
A diaszpóra vezető rétegének A két világháború között mukat, és konkrét lépéseket tartották a titkos társaságokat,
58
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô
olyanokat, mint a nemzetközi nem-zsidó tagjai elől azt, hogy a Azok, akik a legközelebb kötelező segíteni egymást, és az
szabadkőművesség, és annak legfelső szintű kontroll gyakor- kerülnek a csúcson lévő élet szinte minden
különböző irányzatai. De külön lói a diaszpóra talmudista hagy- vezetőkhöz, rendszerint max- vonatkozásában előnyben kell
is ki kell emelni a Skull and ományait őrző, a társadalmi imálisan zsarolhatóak, és nagy- részesíteni a titkos társaság tag-
Bones (koponya és csontok) és ranglétra magasabb szintjein el- on szigorú esküt kell tenniük ar- jait a többi emberrel szemben. A
az Illuminátusok szerepét. helyezkedő zsidók. A titkos tár- ra, hogy nem árulják el a csúc- titkos társaságok egyik leg-
saságok felépítése többszintű. A son elhelyezkedő vezetőket. Az fontosabb feladata, hogy tag-
felsőbb szintekre történő alá- és fölérendeltségi lánc be- jaikat az elérhető legelőnyösebb
előrelépés rendszerint titkosan tartására azért van szükség, és legfontosabb pozíciókhoz
történik, és csak azután kerül rá hogy a titkos társaságok tagjai juttassák a közéletben.
Hogyan mûködnek sor, amikor a konkrét személy közül csak néhányan tudják, ki
a titkos már bizonyította meg- valójában az irányító. A talmud- A világjobbító nemes cél a
titkos társaságok lételeme
bízhatóságát, alkalmasságát. A ista hagyományok folyam-
társaságok? magasabb fokozathoz több be- atosan figyelmeztetnek arra,
folyás és előny társul, de az il- hogy a diaszpóra vezetőinek Az ideológiai, eszmei kon-
troll elsősorban valam-
A történelem során a di- ilyen világjobbító,
aszpóra vezetői a Talmud titkos nemes célra hi-
tanításait követve mindig ker- vatkozik, amely az
esték a lehetőségeket arra, hogy egész emberiség javát
ilyen titkos társaságokat hoz- szolgálja. A titkos tár-
zanak létre minden új ország- saság tagjait a di-
ban, ahol letelepedtek. Gyakran aszpóra felső vezetése
már működtek ilyen titkos tár- rendszerint meggyőzi
saságok. Ebben az esetben az arról, hogy a nekik jut-
volt a céljuk, hogy azokat tatott előjogok és
valamilyen módon az el- közéleti pozíciók
lenőrzésük alá tudják venni. A ténylegesen egy
titkos társaságok működését kiemelkedően fontos
természetüknél fogva – hiszen nemes célt szolgálnak.
titkosak – meglehetősen nehéz Elmagyarázzák nekik,
kutatni, és úgy biztosat állítani hogy a hatalom megsz-
róluk, hogy arra ne lehessen így erzésével teljesíteni
vagy úgy azt mondani, hogy tudják a társadalom
azok tévesek, és tulajdonkép- titkos küldetését egy
pen összeesküvési elméletek. olyan világkormány-
letőnek fokozottabban el kell láthatatlanoknak kell marad- nak a létrehozását, amely az
A tagok motiválása, köteleznie magát. niuk, és a szigorú titoktartásra egész emberiség számára biz-
előnyök kilátásba helyezésével mindig nagy figyelmet kell tosítja a béke és a virágzás ko-
A titkos társaságok belső fordítaniuk. rszakát. Amikor az önérdek és a
Ezeknek a titkos társaságok- struktúrája és fokozatai világmegváltó kormányzat már
nak rendszerint nem-zsidókból Egy tipikus többfokozatú meghatározza a titkos társaság
(gójokból) áll a tagságuk több- A titkos társaság belső struk- titkos társaság rendszerint azt tagjainak a gondolkodásmódját,
sége. A diaszpóra vezetői azon- túráját és előléptetési fokozatait közli kezdő tagjaival, hogy akkor a talmudista vezetés a
ban titokban szigorúan el- részben ismertetik a tagsággal, mindössze néhány fokozatból hangsúlyt az egy központból
lenőrzik őket. Ez elsősorban az de a teljes struktúra ismeretlen a áll. A szabadkőműveseknél irányított világrend meg-
alá- és fölérendeltségi láncolat számukra. Vannak olyan titkos például tipikus az, hogy vannak valósítására helyezi. Ennek az
betartásával történik, de a fokozatok, amelyekről még a tanoncok, segédek és mesterek. elérése válik a legfontosabb cél-
különböző pártfogási, védnök- beavatottak sem tudnak, néhány Ez utóbbit nevezik a legma- lá, amely nemcsak igazolja az
ségi, szponzorálási módszerek kivételtől eltekintve. gasabb fokozatnak, és elhall- önérdeküket érvényesíteni
is hatékonynak bizonyultak. A Rendszerint minden beavatott gatják, hogy például a skót rí- akaró tagokat, de egyben iga-
kontroll természetesen gyakran csak a következő magasabb tusú szabadkőműveseknél 33 zolja azoknak a tagoknak a
ideológiai, világnézeti úton is fokozatról tud, de már nem fokozat van. A tagokat rendsz- szigorú megbüntetését is, akik
érvényesült. Ha a felsoroltak tájékoztatják az azok felett álló erint vonzza a titkos társaságot bármilyen módon, de
nem bizonyultak elegendőnek, fokozatokról. A magasabb körülvevő elitista, misztikus megszegik a titkos társaságnak
akkor használták a kényszerítés fokozatokon egyre kevesebb tag légkör és a hatalomhoz, be- tett esküjüket.
különböző változatait. tud egyre fontosabb informá- folyáshoz való jutás vágya.
ciókat a titkos társaság Mindez kiegészül azzal, hogy a Egyes titkos társaságoknál
Hogyan működik az alá- és működési módozatairól és cél- titkos társaságok tagjai rendsz- még ennél is tovább mennek.
fölérendelés? jairól. Ez a piramishoz hasonló erint olyan pénzügyi, gazdasági Az ideológia vallási jellegűvé
struktúra teszi lehetővé, hogy és politikai előnyökhöz jutnak, válik, ahol a világkormány
Az alá- és fölérendelés es- csak a legmagasabb fokozatot amelyek nem elérhetőek az át- létrehozása, valójában Isten
etében az egyik legfontosabb: elért tagok kerülnek kapcsolat- lagemberek számára. A tagság akaratának a teljesítése a
eltitkolni a titkos társaságok ba a legfelső vezetéssel. egyik alapkövetelménye, hogy Földön.

59
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô

Események felidézése 2019 szepemberétôl 2019 decemberéig az internetrôl

Tallózás a IV. negyedév


aktuális információiból
vezetője a hétvégéket feltehető- lás nem magánügy”
Meglepetés: jók Irodája mellett, leg a németországi Hannover
az Iphone-ok egy 25 melletti otthonában fogja tölteni Az a tan, hogy a vallás magán-
férjével és gyerekeivel. ügy, gyökerében rossz és bűnös.
Portfolio négyzetméteres Alapja és gyökere a láthatatlan
Elődje, Jean-Claude Juncker egyház, levegője a vallásközöm-
Jobban alakulnak az iPhone szobában fog ötéves mandátuma alatt egy bösség. A Katolikus Egyház kár-
apartmanhotelben lakott hoztatja a láthatatlan egyház ta-
11 értékesítései, mint amire az
Apple számított, emiatt az
lakni az Európai Brüsszelben, félig tréfásan egy nát. A vallásközömbösség önma-
amerikai technológiai óriás arra Bizottság elnöke interjúban meg is jegyezte, gában is föltétlen rossz, istente-
kérte a beszállítóit, hogy 10 hogy a legnagyobb gond ezzel len, lehetetlen, veszedelmes és az
százalékkal növeljék a gyártást MTI az volt, hogy nem fogadhatott Egyház kárhoztatta. De rossz a
– írja a Reuters a Nikkei Aisan hivatalos vendégeket az ot- célja is: az egy szükséges, a lélek
Review információira hivatkoz- thonában, hiszen mégsem üdvének leértékelése.
Ursula von der Leyen, az beszélgethetett velük az ágyon
va. Európai Bizottság megválasz- ülve. A vallás körül képmutatásnak he-
tott elnöke a brüsszeli testület
Az Apple meglehetősen székházában fog lakni, az irodá-
konzervatív volt az iPhone 11 ja mellett kialakított, mintegy Sajtójelentések szerint a kol- lye nincs. A vallás vagy igaz,
piacra dobásakor, kevesebb légái által munkamániásként vagy nem. Ha nem igaz, nem sza-
bad megtűrni a lelkek és a házak
megrendelést adott le az új legrejtettebb zugaiban sem. Ki
sorozatra, mint a tavalyi kell irtani, mint a morfiumot és a
modellekre. A lapértesülések hamis kártyát. De ha igaz, akkor
szerint most 8 millió darabbal, a vallásnak, mint igazságnak
vagyis 10 százalékkal növelte a nyilvánossági jogot és érvénye-
megrendeléseit az Apple, látva sülést kell engednünk az élet
az érdeklődést a telefonjai iránt, egész vonalán, községházán, a
így már az iPhone 11-sorozat vármegyén és a parlamentben,
megrendelt volumene meghal- iparban, gyárban, vasúton, hiva-
adja a tavalyi készülékekét. talban, hogy a magán- és közös-
ségi embernek megbízható vezé-
re legyen az élet útján.
A hírek szerint az olcsóbb
(699 dollárral kezdődő) iPhone Ha pedig ezt engedni nem akar-
11 és az iPhone 11 Pro mod- nák, magával az igazsággal
25 négyzetméteres helyiségben jellemzett von der Leyen koráb- akasztanak tengelyt. Ha hűvösre
ellek iránt erős igazán a - erősítette meg pénteken Jens
kereslet, ezekre növelte a ban, a német védelmi tárca akarják tenni, Rodostóba, kata-
Flosdorff szóvivő az erről szóló vezetőjeként is a minisztérium kombákba akarják küldeni, vagy
megrendeléseit az Apple, míg híreket.
az 1099 dollárral induló iPhone épületében aludt némaságot szánnak neki, valami
11 Pro Max megrendeléseit munkanapokon. lappang az elv mögött: nem akar-
Tájékoztatása szerint a ják, hogy a vallás tetteik tilalom-
némileg csökkentette. A meg megoldás költséghatékony, a
nem nevezett forrásoknak nyi-
latkozó vezető szerint most jó a
biztonságosnak számító épület- ÍME EGY MINDENKI fája, bűnös fejük ítélőbírája le-
gyen. Akik ezt az elvet – a vallás
ben nem kell külön védelemről
kereslet, de óvatosak, hogy ne gondoskodni, s nem kell időt SZÁMÁRA TANULSÁ- félreállításával – be akarják vinni
legyenek túlzottan optimisták. a nyilvános életbe, a maguk si-
Abban bíznak, hogy idén
tölteni a forgalomban regge-
lenként és esténként.
GOS INTÉS: lány magánéletét akarják a nyil-
tovább tart majd a csúcsszezon vános életben érvényesíteni és ál-
az Apple legnagyobb bevételű A várhatólag novemberben talánossá tenni. Oka van annak,
termékénél, mint tavaly. „Mindszenty József: A val-
hivatalba lépő bizottság leendő miért nem volna szabad a templo-

81
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

mon kívül is hirdetni: Ne ölj, Ne veszik át Hitlerék csődtö-


fajtalankodj, Ne lopj, Ne hazudj megét és milyen boldog-
és rágalmazz! ság születik még belőle.
Önmagában is lehetetlent kíván Pécs, 1946.10.20.”
ez az elv: a kamrában vallásos, az
utcán már pogány, a falak közt KSM: – A Civil
katolikus, munkahelyen istente-
len. Összefogás
Közhasznú Alapítvány
De ezt az elvet is, mint minden
fát, gyümölcseiről ismerjük meg. 2019.10.21-én érkezett
Ahol a vallás már magánügy, ott Hírlevelében olvasom
korrupcióba, bűnbe és kegyetlen-
ségbe fullad az egész élet. A tör- Bencze Izabella „blog”-
ténelmet eleget forgattam, külö- bejegyzésében:
nösen érdekeltek azok a korok, „Feltételezem, nem a
amelyeknek a homlokára azt pró- győri polgármester videója a hor- Fidesz-KDNP politikusai. megismerni, és a magyar jövő
bálták felírni: a vallás magánügy. vát politika centrális kérdése, és építéséhez felhasználni kell:
A francia forradalmat egyes vo- feltételezhetően csak attól lett Én nem is az uralkodó párto-
natkozásaiban felszámoló fontos, hogy a momentumos fiúk kért aggódom, hanem azért a sok
Napóleon mondotta: a vallástalan kérésére azzá tették.” jó intézkedésért, amelyeket már
végrehajtottak, – és amelyeket
A NASA szerint
világban egy szép nőért, egy mu-
tatós körtéért, itóka borért az em- A FIDESZ-KDNP SÍRÁSÓJA
még végre kellene hajtaniuk, – ilyen tél lesz
berek halomra ölik egymást. az, aki ezt hirdeti! mert a hatalomra jutásért egy-
Ahol lebegtetik ezt az elvet, ott mással is marakodó magyarelle- 2019. okt. 29.
– Aki a horvát politikus kriti- nesektől semmi jót nem várha-
elárad a gyilkosság, fajtalanság, káját azért veszi „zokon”, mert tunk. Groteszk jelenség is tőlük,
lopás, rablás, hazugság, rágalma- azt magyarellenes sugallattal ma- Ez vár ránk a következő hóna-
hogy éppen ők kifogásolták pl. a pokban. Egy híres könyvből egy
zás. Ez az eláradás és eliszaposo- gyarázza, és közben azt hiszi, győri Borkai dorbézoló életvite- román numerológus megfejtette a
dás aztán súlyos ügye a köznek, hogy a TISZTESSÉGES magya- lét. várható időjárást.
nehéz lesz megbírni állami költ- roknak nem az a JOGOS ELVÁ- Bencze Izabella következő
ségvetéssel. Állambölcsesség RÁSA, hogy a településük és szavaival értek egyet: A HIRTELEN FAGY MÉG
volna-e az államéletbe beereszte- HAZÁNK élén álló vezetők „Úgy kell élnünk és viselked- NOVEMBERBEN MEGÉRKE-
ni azt, ami társadalmi veszély PÉLDAMUTATÓ, ERKÖL- nünk, hogy ne adjunk mákszem- ZIK
lesz, mihelyt komolyan veszik? CSÖS EMBEREK LEGYE- nyi okot sem arra, hogy belénk
Azzal legyünk tisztában: a társa- NEK! köthessenek, hogy kihasználhas- A numerológus szerint a nagy
dalomban vagy a valláserkölcs, A magyarság végzetes tragédi- sák gyengeségeinket. Még akkor fagy november 21-én érkezik, és
vagy a bűn rothadása a közügy, ája lenne, ha a hazai vezetők er- is legyen alapelvünk a moralitás, eltart december 30-ig. A decem-
ez az élet kérlelhetetlen logikája kölcstelenségeit csak külföldiek ha ellenfeleinknek nincs is szük- ber faggyal indít, 2-án és 3-án
és váltógazdasága. és magyarellenes belföldiek kifo- sége tényekre a hazugsághoz, enyhülni fog az idő, 5-én jó időre
gásolnák! mert majd gyártanak.” „Mi, a számíthatunk, de hideg lesz, 6-
Hitlerék is magánüggyé tették a Szerencsére, erre még a szen- nemzetben és a kereszténység- án, 7-én és 8-án érkezik a hó. 9-
vallást. Jött is utána Dachau, tendrei választókerület önkor- ben, a klasszikus családban és az én felhős lesz az idő, 10-én és 11-
Auschwitz, börtönirodalom, gáz- mányzati választási eredményei Isten teremtette két nemben hí- én nagyon hideg lesz, 12-én erős
kamra, Gestapo, stb. Nietsche is rácáfolnak, mert ahol a testüle- vők nem bukhatunk el.” szélviharra kell számítani, 13-án,
volt mindennek az előfutára. Ő ti többség eddig visszaélt a hatal- Szerencsére, az önkormányza- 14-én és 15-én lesz részünk szél-
hirdette: túl vagyunk már a jó és mával, ott mindenütt leváltották! ti választásokon számos települé- ben, fagyban és egy kis melegben
a rossz avult fogalmán. „Most, Nem segített rajtuk még Orbán sen ez a magyarsághoz méltó is.
hogy meghalt az Isten, azóta tá- Viktor könyörgő levele sem: tisztesség-igény győzött, – és ez
madhattok fel ti, emberek!” „Szavazzunk a Fidesz-KDNP je- talán össze sem hasonlítható a VIHAR ÉS FAGY, MÉG KA-
Gyönyörű emberi élet Isten nél- löltjeire!” – Pedig a miniszterel- budapesti Fidesz-KDNP- RÁCSONYKOR IS
kül: az öreget, beteget, bénát az nök – finom papírra nyomtatott vereséggel, ami politikai öngól is
orvosok hivatalosan, állami pa- levelében – azt is megírta: „Most lehetett: – az akárhonnan idejöt- Ezután készüljünk a legrosz-
rancsra ölik meg, a zsidót gáz- vasárnap a településeink válasz- tek megengedett ideszavazásának szabbra! Viharos, nehéz időjárás-
kamrába vetik: 60 millió katona a tanak jövőt maguknak.” ban lesz részünk. Karácsonykor
eredménye. és Szilveszterkor sem számítha-
fronton, 10 millió ember a föl- Nos, mi olyan jövőt akartunk (Persze, megint eszembe jut a
dönfutó egész Európában. Egy magunknak, amelyet tisztességes tunk másra. December 17-én sok
miniszterelnök megnyugtató hó esik.
világ megőrül a siralomvölgyben. vezetők irányítanak, pontosan megjegyzése: „az EU-n kívül is
Aztán jön egy kis revolver, Hitler azért, mert – ahogy Orbán Viktor van élet…” – De ha az – már
agyonlövi magát, mert így sike- úr írja: – „Nekünk Magyarország, December 18-án viharra és
megtapasztalhattuk: – olyan sok sok hóra kell felkészülnünk, ezt
rült a magánügy. A vallás magán- a magyarok érdeke az első”. kárt okoz nekünk, akkor miért
ügy prófétái eltűntek, az elv három napos faggyal fűszerezik
Azonban a Fidesz-KDNP sír- vagyunk még mindig benne?) meg az égiek, de a legnagyobb
csődtömege itt maradt. A boldog- ját ássa mindenki, akinek „mind- A múltat NEM „végképp eltö- fagyra 20-a és 25-e között kell
talan emberiség kíváncsi arra, kik egy”, hogy milyen emberek a rölni” kell, – hanem igazságait számítani. December 27, 28 és 29

82
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô

Dr. Szabadi Béla: A „desztalinizációtól” elferdítve, illetve a


valóságban. Lavrentij Berija élete, szerepe és kivégzése XVIII.
Tovább folynak a gyilkosságok a
Romanovok likvidálásának terve szerint.
De vannak megmenekülések és
megmenekítések is
Az előző rész végén táblázat-
volt, a cári család és szemé- méterre, Alapajevszktől kb. Alekszandrovicsnál, majd utána
ban foglaltam össze a lyzete agyonlövésekor került 18 kilométerre. A cári család folyamatosan. Megölték a
Romanov-Ház elpusztításáhozsor. Még beljebb Szibériában, meggyilkolását követő napon, nagyherceg barátját és titkárát,
vezető intézkedéseket és es-
Jekatyerinburgban hajtották vé- mégpedig az 1918. július 19-ére Nyikolaj Nyikolajevics
eményeket. gre az 1918. július 17-ére vir- virradó éjszaka. Dzsonszont (1878 – 1918). A
radó éjszaka. A tragikus cári családdal együtt (illetve
Az első kivégzett Mihail történetben tulajdonképpen Jelizaveta Fjodorovna nagy- még azelőtt, majd azután)
hercegnő, majd apátnő agyonlőtték a személyzetet és
az egyéb kísérőket. Az alapa-
Korábban tárgyaltuk, ki jevszki mártírok között volt
számít Romanovnak, ami itt legalább három olyan személy,
azért sem tekinthető elméleti aki nem számított
kérdésnek, mert aki nem számí- Romanovnak.
tott Romanovnak, azt Romanov
mivoltáért – elvleg legalábbis – Alekszandrova nagyherceg-
nem végezhették ki. Mégis nő, cárné, II. Sándor felesége
megtették, sőt már az első eset-
nél is (Mihail Egyikük Vlagyimir

Alekszandrovics nagyherceg idáig jutottunk, bár az


volt; őt alig több, mint egy hó- előzményekkel továbbra is
nappal a cári család kivégzése foglalkoznunk kellett: újabb és
előtt gyilkolták meg (az 1918. újabb kérdések merültek fel,
június 13-ára virradó éjszaka.). nem ritkán visszamenőlegesen,
A helyszín Szibéria, Perm amelyekre választ kellett adni.
városa, ide száműzték Most jutottunk el a harmadik
Petrográd körzetéből a nagy- gyilkosságig, pontosabban a
herceget. A második esetre, második gyilkosságsorozatig.
ami már nemcsak gyilkosság, Ez is Szibériában történt,
hanem gyilkosságsorozat is Jekatyerinburgtól néhány kilo-

91
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.
Pavlovics Palej (Pavel 5.) Igor olyan hesseni-darmstadti hitet.1891-ben II. Miklós
Alekszandrovics morganatikus Konsztantyinovics uralkodóihercegnő volt, akiből orosz rábeszélte a nagyherceget: vál-
házasságból származó fia) nem vérből származó herceg (1894 –
nagyhercegnő lett és valame- lalja el Moszkva katonai kor-
lehetett a Romanov-Ház tagja. 1918); lyik orosz előkelőség felesége. mányzójának tisztségét:
Szergej Mihajlovics nagy- II. Sándor cárnak (1818 – 1881) fennálIó funkciói mellett. (Az
herceg magával vitte hi- Nem-Romanovok (3 fő) hesseni-darmstadti Mária (1824 Államtanács tagja, a moszkvai
vatalvezetőjét: őt is kivégezték – 1880), Alekszandra nagy- katonai körzet parancsnoka.)
a Romanovokkal együtt 1.) Vlagyimir hercegnő lett a feleség. A Ezzel az új megbízatással, a ka-
Ugyanez történt a Marfo- Vlagyimirovics Palej herceg hercegségből vitt feleséget tonai kormányzósággal a nagy-
Mariinszkaja kolostor nővérév- (1897 –1918) (Jelizaveta Fjodorovna) magá- herceg – ahogy várta – az ellen-
el, Varvara Jakovlevával, aki nak Szergej Alekszandrovics tétek és a támadások középpon-
Jelizaveta Fjodorovna nagy- 2.) Fjodor Szemjonovics nagyherceg. tjába került. Élete veszélyes for-
hercegnőt, rendfőnöknőt (Mihajlovics) Remez, Szergej dulatot vett. 1905. január 1-jév-
kísérte. Mihajlovics jószágigazgatója Ugyaninnen származott az el lemondott, ez azonban már
utolsó orosz cár felesége, nem tudta megóvni. Lemondása
Alapajevszki mártírok (8 fő) 3.) A Marfo- Jelizaveta Fjodorovna testvére, után a nagyherceg és családja
Mariinszkaja kolostor nővére, Hesseni Alekszandra először a Neszkucsnoje-palotá-
Romanovok (5 fő) Varvara Jakovlevna (1880 – Fjodorovna. ba költözött, ám a fokozódó
1918 veszély miatt később a Kreml-
1.) Jelizaveta Fjodorovna A képen Alexandra beli Nyikolaj-palota lett az ot-
nagyhercegnő; A kivégzettek között Fjodorovna cárné, II. Miklós fe- thonuk. A házaspárt legnagyobb
különösen két személy élete, lesége, Jelizaveta Fjodorovna problémája azonban az volt,
2.) Szergej Mihajlovics sorsa, körülményei kelthetnek testvére hogy kiderült: nem lehet közös
nagyherceg (1869 – 1918); nagy érdeklődést. Az egyik gyermekük.
Jelizaveta Fjodorovna és
Szergej Alekszandrovics nagy- Az új cár, II. Miklós és hitvese
herceg esküvőjére 1883-ban koronázási ünnepségét 1896-ban tar-

3.) Ioann Jelizaveta Fjodorovna nagy-


Konsztantyinovics uralkodói hercegnő. Nemcsak szépsége,
vérből származó herceg (1886 – hanem egyéb adottságai révén került sor, Szentpétervárott. A tották a hagyományoknak
1918); is. A másik Vlagyimir házaspár Moszkvában teremtett megfelelően Moszkvában. Szergej
Vlagyimirovics Palej herceg. magának otthont, a nagyherceg Alekszandrovics katonai kor-
4.) (ifjabb) Konsztantyin Természetesen másokról is szó ugyanis a moszkvai katonai mányzóként részt vett az ün-
Konsztantyinovics uralkodói lesz, akkor is, ha nem rájuk körzet parancsnoka volt. Nem nepségen, és ő engedélyezte a
vérből származó herceg (1891 – összpontosítunk. siettek a feleség pravoszláv népnek szóló ajándékok
1918); hitre térítésével. A feleség kiosztásának helyszínéül a
Jelizaveta nem az egyetlen 1891-ben vette fel a pravoszláv Hodinka mezőt. A helyszín biz-

92
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

Csendes-óceáni szekció!
Ilyen névem indítottunk Péter, Ausztráliából a hallgató Doma-Mikó építenek új otthont és iro-
új rovatösszeállítást a Föld nyugállományba vonult András is Tongáról. A szek- dát maguknak, amibe ter-
másik oldalán élő kollégák Cseh Ferenc és Baranyi ció ötletadói a lányok: mészetesen a szerkesztőség
írásaiból. Ide tartozik Győző aztán a világutazó- Nagy Suzy, Szabó is belefér. Van aki csak ku-
Szingapur-ból Neményi nak számító CNN-es kollé- Nikoletta és társuk, Vajó tat, szemléz, van, aki véle-
gánk, no meg a jó ideje Sándor, akik Új-Zelandon ményét osztja meg, s no
persze olyan is, aki írásai-
val szórakoztatni is akar.
Egy dolog összeköt ben-
nünket: büszkék vagyunk
arra, hogy a magyar ősha-
zából származunk. Az írá-
sok? Leleplezősök, olya-
nok, mint a más térségbeli-
ek, de emlékezetesek.

Vajó Sándor - CNN-s kolléga:


Elképesztô, ami a rejtélyes
színfalak mögött zajlik...
Elképesztő ami a színf- Hollandiában 1954 májusá- napjainkig – és egyben a Bundespräsident, Walter
alak mögött zajlik... ban Oosterbeckben, legtitokzatosabbá is. Scheel követte, őt később a
Hollandiában, a német ha- A német születésű brit Lord Carrington,
Retinger – saját szavai- tárhoz közel került sor egy Bernát herceg ellentmon- Henry Kissinger bizalmasa
val – azért hozta létre a szupertitkos találkozóra a dásos figura volt, notórius és későbbi üzleti partnere
Bilderberg csoportot, hogy Hotel de Bilderbergben. A playboy és szoknyavadász, váltotta.
„elősegítse az Észak- találkozó házigazdája aki a német NSDAP és a 2014-ben a Bilderberg
Amerika és Európa közti Bernát holland herceg, Reiter SS tagjaként is szol- Csoport kevés információt
dialógust”. Ezt szánták a volt, Julianna királynő fér- gált. Később 1976-ban tartalmazó, hivatalos web-
közvéleménynek. je. A találkozót egyszerűen megvádolták azzal, hogy oldala egyszerűen annyi-
Valójában nagyon sötét „A Bilderberg több, mint $1 millió kenő- ban fogalmazta meg célját,
agendát hozott létre, amely Konferenciának” nevezték, pénzt fogadott el a hogy „elősegítse az Észak-
bevonta a háború utáni a szálloda nevéről, ahol az Lockheed amerikai vadász- Amerika és Európa közti
Európa legreakciósabb kö- első megbeszéléseket tar- repülő-gyártótól, hogy a dialógust”. A csoport éven-
reit, és összekötötte őket a tották. Három napnyi zárt- holland légierőt befolyásol- te egyszer ül össze, körül-
háború utáni Amerika leg- körű tárgyalást követően ja amerikai vadászrepülők belül 120, a pénzügyi, poli-
hatalmasabb oligarcha csa- jött létre egy transz-atlanti vásárlása érdekében. Mikor tikai, ipari, média- és aka-
ládjaival, így a agytröszt. Ez vált a világ Bernátot lemondatták a démiai szektorok váloga-
Rockefellerekkel, és azok eseményeinek befolyásolá- botrányai miatt, a tott résztvevőivel.
„Amerikai évszázadával”. sára létrejött, leghatéko- Bilderberg elnöki posztján Szabályzata előírja, hogy a
Egy Grand Hotelben, nyabb szervezetté 1954-től az akkori német csoport kétharmada

102
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô
Európából érkezzen, a töb- és az Egyesült Államok európai igazgatói és főtit- pai résztvevőket.
bi Amerikából és stratégiai politikai orientá- kári szerepet látott el, távol Az első Bilderberg talál-
Kanadából, illetve a cso- ciója harmóniában legyen a nyilvánosságtól, épp, kozót 1954-ben egy befo-
port egyharmada mindig a egymással. A sarkalatos ahogy az kedvére is volt. lyásos személyekből álló
politikai szektor tagjaiból pont itt a bizonyos geopoli- Ez idő tájt lett vége a ko- operatív bizottság szervez-
álljon. A Bilderberg ameri- tikai célokra törekvő har- reai háborúnak, és lezárult te meg, melynek tagjai kö-
kai résztvevői szinte kivé- mónia. az Európát támogató ame- zött európai színekben ott
tel nélkül a Külügyi Joseph Retinger egyike rikai Marshall Terv is. volt Paul Rykens, az
Kapcsolatok Tanácsának volt a II. világháború utáni Józef Hieronim Retinger a Unilever élelmiszeróriás
(KKT) tagjai. Nyugat Európa atlanticista- háború éveit Londonban elnöke, de Gasperi olasz
Saját szavaikkal: „a kon- párti architektúrája alakítá- töltötte, Wladyslaw miniszterelnök, Denis
ferencia a megatrendekről, sának legnagyobb befolyá- Sikorski tábornok minisz- Healey brit munkáspárti
a világ jelentősebb kérdé- sú politikai személyiségei- terelnökségével emigráció- politikus, és két prominens
seiről szóló viták nem hiva- nek. Ő alapította a strass- ban működő lengyel kor- német – Carlo Schmid pro-
talos fóruma.” Nem egy
hagyományos, nyilvános
agytröszt, mint a Külügyi
Kapcsolatok Tanácsa,
amelynek találkozóit nyil-
vánosságra hozzák a nagy-
közönség számára, a köz-
vélemény alakítása érdeké-
ben. Saját szavaikkal: „A
találkozókat a Chatham
házirend értelmében tart-
juk, amely kiköti, hogy a
résztvevők szabadon fel-
használhatják az ott szer-
zett információkat, de nem
fedhető fel sem a beszélők,
sem a többi résztvevő iden-
titása vagy kötődése. A
konferencia zárt természe-
tének köszönhetően a
résztvevőket nem kötik sa-
ját hivatalaik szerződé-
sei… Nincs részletes napi-
rend, senki nem javasol
döntéseket, nem történnek
szavazások, és nem bocsá-
tunk ki politikai nyilatko-
zatokat.”

Rejtélyes eredet
A Bilderberg Csoport, az
első Bilderberg főtitkár, a
rejtélyes és rendkívül befo-
lyásos lengyel emigráns,
Joseph Retinger szavaival, bourg-i székhelyű Európa mány tanácsadójaként. Míg fesszor, és Otto Wolff von
egy 1952-es, általa létreho- Tanácsot, hogy lobbizzon a Retinger neve javarészt is- Amerongen.
zott iniciatívából eredt, Washington által támoga- meretlen volt a világ szá- Az első, 1954-es
amelynek célja leküzdeni tott Európai Egyesült mára, ő volt a háború utáni Bilderberg találkozó ameri-
az „Amerika elleni növek- Államok létrehozása mel- Európa és Egyesült kai operatív bizottságának
vő bizalmatlanságot, amely lett. Ő hozta létre a CIA ál- Államok egyik legbefolyá- elnöke Joseph E. Johnson
egyre nyilvánvalóbbá válik tal támogatott Európa sosabb háttérembere, aki volt, a Rockefeller-kötődé-
Nyugat-Európában, és Mozgalmat, valamint a tetszése szerint szervezett sekkel rendelkező Carnegie
amellyel párhuzamosan ki- CIA által támogatott magántalálkozókat a nemzetközi békealap elnö-
alakult Amerikában is a bi- Európai Ifjúsági Pápával, és az amerikai el- ke. A tagsághoz tartozott
zalmatlanság Nyugat- Kampányt. Messze legbe- nökkel. Ő választotta ki ezen kívül George Ball, aki
Európával szemben.” Célja folyásosabb projektje a Bernát herceget névleges a II. világháború idején
röviden annak biztosítása Bilderberg Group létreho- házigazdaként, és ő válasz- Londonban szolgált a
volt, hogy Nyugat Európa zása volt, amelyben fontos totta ki az amerikai és euró- Strategic Bombing Survey

103
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô országkrónika könyvújság A j ö v ô t ö r t é n e l m e 2013/4.

CNN-es kollégánktól - A Náci Németország elképesztô terve

Tavat csinálni a Földközi tengerbôl


A sci-fi regénybe illő merész valóság is lett belőle an-
és bizarr tervnek van valóság- nak idején. A náci
alapja, méghozzá nem is kevés. Németországról már tud-
Ha ezt a fenti mondatot meg- juk, hogy a valaha volt
halljuk, tényleg arra gondolunk legőrültebb ötletek az ő
akarva-akaratlanul is, hogy egy nevükhöz fűződnek, és
sci-fi regény első néhány beve- Hitleréhez, aki maga is
zető sorát olvassuk. hitt többek között az ok-
A helyzet az, hogy bár való- kult tudományokban, és
ban egy regényben lőtték el elő- az olyan vallási mágikus
ször az ötletet, de a náci ereklyékben, mint a vég-
Németország idején valóban zet lándzsája, mellyel
volt tervben egy nagyon hasonló Krisztust megsebzették a
projekt, ami végül szerencsére kereszten.
nem valósult meg. Az 1920-as években
Kezdjük talán azzal, hogy nagyon komoly erőfeszí-
egy regényben megírták az ötle- téseket tettek a németek,
tet, amit egyesek szerint meg is hogy egy nagyon hason-
lehetett volna valósítani. Philip ló tervet megvalósítsanak. gerbe, azonban ezek csak egy utánpótlását.
J. Dick "Ember a fellegvárban" A projekt végül az kis részét teszik ki annak a víz- Így a tengerfenék itt-ott a fel-
című regénye egy olyan sci-fi Antlantropa projekt néven vált utánpótlásnak, amit a tenger színre került volna, és ha emel-
mű volt, ami egy alternatív tör- ismertté, és később így emleget- kap. Ennek nagy része ugyanis lett még a maradék folyókat is
ténelmi időben játszódott. ték a tervezetet, ami eredetileg az Atlanti-óceánból érkezett. elzárták volna - ezekből nagyon
A történet egyik vonala sze- egy német építész, Herman Azonban a Gibraltári-szoro- sok volt - akkor teljesen száraz-
rint a németek hatalmas, gigan- Sörgel ötlete alapján lett kidol- son át egy óriási gátat lehetett zá tehették volna a Földközi ten-
tikus méretű gátakkal elzárták gozva. volna építeni, mely teljesen el- gert.
volna a Földközi tenger utánpót- Ő volt az, akit megbíztak a zárja a vizet. Ez már önmagában Már az Atlanti-óceán elzárá-
lását, így kiszárítva az egészet, tervvel, és aki a lehető legrészle- jelentős mértékben lecsökken- sát lehetővé tévő gát, és a másik
hogy összeolvasszák Európát és tekbe menőbben kidolgozta az tette volna a Földközi-tenger gát megépítése is elérhette volna
Afrikát. egészet. 1920-tól egészen 1952- vízszintjét. ezt az eredményt, és a Földközi-
Ennek több nagy előnye is es haláláig dolgozott rajta. Mindemellett a Fekete-tenger tengerbe áramló folyók pedig
lett volna, de ez a regényben le A terv ismertette, hogy renge- felől is tervetek volna egy gátat, egyszerű folyókként folytak
is van írva. Azonban majdnem teg folyó ömlik a Földközi-ten- ami szintén lezárta volna a víz volna tovább a kiszáradt tenger
mederben, maximum
apróbb tavakat kiala-
kítva.
Ezzel a németek
rengeteg új termőföld-
re tettek volna szert.
Az egész tengert ketté-
vágta volna még közé-
ben, egy hatalmas, 155
kilométeres gáttal
Szicília és Tunézia kö-
zött.
A földrajzi változá-
sok miatt még pár ki-
sebb kiegészítésre
szükség lett volna, pél-
dául a Szuezi-csator-
nát meg kellett volna
hosszabbítani az új
vízpartig, illetve a na-
gyobb kikötővárosok-
hoz is csatornákat kel-
lett volna ásni, hogy
megmaradhasson a

106
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

A 300-ak bizottsága és a jövôtervezô


ügynökség bedöntené a mai világrendet
Itt az ideje bedönteni a 250 szerepet fog kapni, miután a nagyobb beleszólást követelnek vezető elitjének mesterkedéseit
éve tartó stabil világrendet. kazár maffia által sikerült kirob- a bolygó egészének irányításá- vélték sokan a színfalak mögött,
Már megroppantották annak bantani egy újabb nagy ba. Hacsak a nyugat nem refor- az igazi bábmestereket senki
tartópilléreit, hogy egy total- világháborút, mely anyagi és málja meg a rendszereit az ázsi- sem ismerte fel.
itárius hatalom nőjön Itt is mint min-
a világ országai denhol, minden a
fölé…? pénzről szól.
A globális gaz- Az Európát és a
dasági kormányzás briteket is átszövő
rendszere a legma- bankhálózat a jelen
gasabb szinten vált helyzetben sokat
diszfunkcionálissá. A vesztene a britek
második világháború kilépésével, és amíg
után a győztes hatal- titokban nincs
mak által létrehozott megfelelően
intézmények – az előkészítve a nagy
IMF, a Világbank, az pénzügyi és gaz-
Egyesült Nemzetek dasági újraindítás,
Szervezetének addig minden létező
működése egy ki- eszközzel gátat
halási szintű ökoló- szabnak majd a
giai katasztrófához és Brexitnek.
a vagyon rendkívüli Nem véletlen,
koncentrációjához hogy az angolok las-
vezetett egy parazita elitnek egyéb értelemben is képes lesz ai modell sikeres részeinek san kis híján már kormányvál-
köszönhetően. lenullázni a nagyhatalmakat és beépítésével és fejlesztésével, ságban vannak, és már Boris
Az EU széthullóban van, az más országokat is. minél több idő telik el, annál Johnson sem tudja keresztülvin-
USA úszik az adósságban, A jövő tervezési ügynökség a erősebb lesz Ázsia, és annál ni akaratát Európából való
akárcsak a világ más nagyhatal- Japán Gazdasági Tervező gyengébb lesz a nyugat. kiválásuk kapcsán.
mai. Ügynökség (EPA) alapján lett Sokak szerint ez a fajta Távol- Az igazság az, hogy a
A látszat persze csal: modellezve, amely a háború Keleti fenyegetés része lesz an- briteket is behálózzák az angol
Mindenki fegyverkezik és utáni látványos (gyakran két nak a káosznak, ami mind bankházak és a mögöttük álló,
gőzerővel költi és fogyasztja az számjegyű) gazdasági pénzügyi, gazdasági és háborús azt működtető dinasztiák.
anyagi és egyéb javakat, a gaz- növekedés mögött állt a japán értelemben ki fog majd alakulni Minden és mindenki kilóra
daság pörög. gazdasági életben. a következő évtizedekben. meg van véve, csak egy szűk és
Ez azonban csak az összeom- Az egész rendszer lényege az A káoszt azért “csinálják”, idealista kisebbség nem…
lás előtti gyorsulás… a bukás volt, hogy az ország iránymu- hogy aztán bizonyos -eddig a Sokat elárul a Brexit elleni
háttérben megbúvó mesterkedésről, hogy az angol
– erők bankházak elérték azt, hogy
előléphessenek, és nagy és neves kulcsfigurák is
biztonságos és lázadnak.
megoldást nyújthas- Még maga Churchill
sanak vele szem- unokája is a lázadók között
ben. Ez pedig az Új van.
Világrend világkor- A pénzügyi reset, vagyis
mányának kezdete újraindítás csakis úgy
lehet. következhet be, ha a britek bent
A Rothschhild- maradnak az EU-ban. Ez egy
Bankdinasztia fontos kulcspozíció, mivel a
sötét tervei nagy válság előidézését és a
Nehogy azt gon- rendszer összeomlasztását a
doljuk, hogy a jelen britekkel együtt kalkulálták ki.
folyamatok pusztán Rothschild-terv ez, melyet
a véletlen művei. hamarosan kivitelezni fognak
Komoly érdekcso- még 2019 végén, vagy 2020-
portok és titkos ban.
előtti indokolatlan “virágzása” tatással és átfogó tervvel ren- szövetségek sérülnének azzal, A világ pénzügyi összeom-
a világrendnek, mely hanyatlik. delkezett a jövőre nézve. Ez ha a Brexit megtörténne. lása és a következő nagy válság
Bizonyos erők pedig nemcsak, megkönnyítette a vállalatok és Valójában titokban már a legtöbb elemző szerint is
hogy felkészültek a hanyatlásra, magánszemélyek számára a szabotálják a Brexit tárgyalá- nemcsak hogy valós veszély, de
de a romokon fogják létrehozni saját jövőjük tervezését. sokat, ezt még a vak is látja. alig 1-2 éven belül be fog
a z új Világrendet és a jövőter- A gazdasági hatalom egyen- Már több nagy angol politikus következni, és még
vező ügynökséget. súlyának ezen alapvető vál- is belebukott abba, hogy Magyarországra is hatással lesz.
Ez az egész már jelenleg is tozása az ázsiai országok kivezesse Nagy-Britanniát az Uj Zélandi szekció
létezik, de később komolyabb körében ahhoz vezetett, hogy EU-ból. míg korábban az EU Forrás: ujvilagtudat

108
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
A j ö v ô t ö r t é n e l m e 2013/4 . országkrónika könyvújság Leleplezô

Trump szerint a 9/11 megrendezett volt


Fizikailag és statikai érte- megrendezve, hogy fedjék a olyan riportot és egy átfogó in- Stephanopoulosra nézett.
lemben egy élethű és valós végső, nagy sztorit, az irányí- terjút adott, aminek volt egy Mindenki azt találgatja,
modelljét építették meg az tott robbantást? nagyon érdekes momentuma, hogy pontosan kikről beszél-
egykori Világkereskedelmi Ráadásul a mérnökök jó ré- mely majdnem rámutatott, hetett. Külön érdekes, hogy
központnak - World Trade szének az a véleménye, hogy vagy akár rá is mutat a végle- Bin Laden többször is tagadta
Centernek - hogy leteszteljék nem dőlhetett volna össze a ges, VALÓDI felelősökre 2001 azt, hogy érintett lenne a 2001-
rajta a natúr fizikát. World Trade Center egyik tor- szeptember 11-e kapcsán. es merényletsorozatban.
Azt a fizikát, ami nem hazu- nya sem, ugyanis a világtörté- Mint ismert, ezen a napon Sőt, léteznek olyan összees-
dik, és ami kész tények elé ál- nelem során ehhez hasonló tor- követték el az amerikai nemzet küvés elméletek, hogy talán
lít mindenkit: szeptember 11 nyok sokkal súlyosabb sérülé- ellen az eddigi legsúlyosabb nem véletlen “tüntették el”,
nem az volt, mint aminek ma seket is átvészeltek. terrortámadást. azaz likvidálták a terrorista ve-
oly sokan hiszik. Arról pedig már nem is be- A szeptember 11-i esemény- zért 2011-ben, majd “temették
A mozgás mögött álló kü- szélve, hogy a merényletek sor miatt közel 3000 ember el” titokzatos körülmények kö-
lönféle erőhatások, és azok előtti egyik este minden biz- vesztette életét, amikor is a vi- zött…
vizsgálatára irányuló kísérlet tonsági rendszer kikapcsolt lágkereskedelmi központ iker- A holttestet ugyan senki
ugyanis mindent meghazudtol egy áramszünet miatt, karban- tornyaiba csapódott két eltérí- sem látta, nincs is róla bizo-
ahhoz képest, amit nekünk su- tartás címén. Lehet, hogy ép- tett utasszállító. nyíték.
gároztak 2001 szeptember 11- pen akkor helyezték el a rob- Emellett a Pentagonba is be- Valójában persze mindenki
én a televízióban. banóanyagokat a tornyokban... csapódott egy gép, valamint a tudja, mi is történhetett, és mi-
A videóban 14 percen át Ezek mind olyan tények, Fehér házat is célba vette egy, ért történhetett egyáltalán meg
elemzik, hogyan, és miért melyek rávilágítanak szeptem- de ennek a gépnek az utasai amerikai földön mindez a bor-
NEM lett volna zalom.
szabad összeomlania A Bush admi-
az épületnek. nisztráció 9/11-et
Minden egyes adat használta fel ür-
és információ arra ügyként a 2003.
utal ugyanis, hogy az márciusi iraki invá-
épület szabadesés- zió megindítására
be kezdett az össze- azt állítva, hogy az
omláskor, vagyis kár- ország olyan tömeg-
tyavárként dőltek ösz- pusztító fegy-
sze a szintek, mint verekkel rendelke-
amikor irányított rob- zik, amelyek a terro-
bantást hajtanak vég- risták kezébe kerül-
re. hetnek.
A World Trade Trump elnök bí-
Center 7-es épületéről rálta az amerikai
nem beszélve, mely részvételt a Közel-
egy az épülethez mér- Keleten, amelyet
ten kevés és elhanya- “hazánk történelme
golható tűztől omlott ugyan- ber 11 igazságára. Arra az szembeszálltak az eltérítőkkel, legrosszabb döntésének” neve-
úgy össze, mint a két torony. igazságra, amiről nem akarják, így az idő előtt lezuhant. zett, amely több billió ameri-
A videó néhol a tömény fizi- hogy az emberek többet tudja- Nemrég Donald Trump ma- kai dollárba került.
kát hívja segítségül ahhoz, nak ga adott interjút George Szerintetek mit tudhat még
hogy bebizonyítsa, hogy az A videó mely igazolja az itt Stephanopoulosnak, amelyben Trump?
egész valójában megrendezett leírtakat: https://www.youtu- a 2003-as iraki beavatkozásra Vajon a mindenkori ameri-
volt, és az ikertornyokat be.com/watch?time_conti- is kitértek, valamint a 2001-es kai elnökök be vannak avatva
felrobbantották. nue=246&v=TJNzaMRsN00 eseményekre. egyáltalán ezekbe a részletek-
A videón kezdetleges ma- Forrás. a vizsgálatot végző “Egyébként nem Irak csa- be, geopolitikai mozdulatokba,
gyar feliratot is kapcsolhatunk, kutató csoport pott le a Világkereskedelmi vagy Putyinnak van igaza, aki
ha a feliratokon belül az auto- Központra,” – mondta az el- azt állította egy interjúban,
matikus feliratozást állítjuk be. Szeptember 11 felelősei... nök. hogy az amerikai elnökök csak
“Nem Irak volt. Más ember- bábok…?
Ezek után gondolja még Donald Trump amerikai el- ek voltak. És azt hiszem tu-
bárki, hogy az egész egy egy- nök rejtélyes kijelentést tett, dom, hogy kik voltak ezek az Ha ugyanis igaza van, az azt
szerű, klasszikus terrortáma- miszerint tudja, ki a felelős a emberek.” jelenti, hogy valójában az
dás volt? Mi van, ha maga a 9/11-es támadásokért, de nem egész 2001-es merényletsoro-
terrortámadás, és az azt körül- akart neveket mondani. “És talán ön is tudja,” – tet- zat mögött a Wall Street és az
vevő események voltak mind Az amerikai elnök nemrég te hozzá, miközben ott fészkelő bankárkaszt állhat.

109

A cikk folytatása a teljes számban olvasható.


Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

Magyar miniszterek rovata és a migrációról ző relokáció vagy pénzügyi bün- biztosított. A várhatóan jóval
egyeztettek elsősor- tetések bevezetése a követkző négy százalék felett alakuló nö-
ban. költségvetési időszakban” – ol- vekedés mellett a 2,4%-os uniós
vasható a találkozóról kiadott módszertan szerinti államháztar-
A V4-ek, tehát közös közleményben. tási hiánycél tartható.”
Csehország, Munkatársunk több alkalom- 2018 novemberéig általános
Lengyelország, mal is kért rövid tájékoztatót. A forgalmi adóból 343,6 milliárd,
Magyarország és miniszter megköszönte érdeklő- személyi jövedelemadóból 235,4
Szlovákia, szeretne dését és egyben válaszolt. milliárd, nyugdíj-, egészségbiz-
együttműködni a tosítási és munkaerő-
rendőrség számára piaci járulékokból
szükséges technika 247,3 milliárd, míg jö-
és műszaki eszközök vedéki adóból 81,3
bevásárlásában. milliárd forinttal több
Pintér Sándor “Keressük annak lehetőségét, bevétel folyt be, mint a
hogyan tudnánk ebbe bekap- tavalyi év azonos idő-
miniszterelnök- csolni minél több visegrádi vál- szakában. Miután no-
lalatot” – jegyezte meg vemberben 102,2 mil-
helyettes: Hamácek. liárd forint uniós bevé-
“A rendőri felszerelés témája tel érkezett, már 574,6
A MIGRÁCIÓT A SCHEN- nagyon aktuális, lényeges és fon- milliárd forintra emel-
GENI HATÁROKON KELL tos” – mutatott rá Pintér Sándor. kedtek a Brüsszeltől
MEGÁLLÍTANI Megjegyezte: a beszerzések ko- hazánknak megtérített
ordinálása nagyban elősegítené összegek. Ezzel szemben a kor-
Az Európába irányuló illegális
migráció megállításában alapvető
például az európai soknemzetisé- Varga Mihály mány eddig 1737,4 milliárd fo-
gű határvédelmi Frontex tevé- rintot fizetett ki a kedvezménye-
fontosságú az Európai Unió külső kenységét is. Denisa Saková, miniszterelnök- zettek részére –
schengeni határainak megvédése szlovák védelmi miniszter amel- VAGYIS 1162 MILLIÁRD
– jelentette ki Pintér Sándor bel- lett érvelt, hogy visegrádiak meg- helyettes FORINTNYI UNIÓS TÁMO-
ügyminiszter csütörtökön egyezhetnének a rendőri felsze- GATÁST A KORMÁNY A
Prágában, a V4-ek és Ausztria relések minimális normáiban, tősége A kormánynak minden lehe- KÖLTSÉGVETÉSBŐL ELŐ-
belügyi tárcavezetőinek találko- ami később alapul szolgálhatna a szaldósmeglenne arra, hogy null-
költségvetési gazdálko- LEGEZETT MEG – EZÉRT
zója utáni sajtóértekezleten. közös beszerzésekhez. ALAKULT KI A BRUTÁLIS
“A migráció terén egyértel- A belügyminiszterek egyetér- dást folytasson idén, ám az uniós 1842,4 MILLIÁRD FORIN-
műen a külső schengeni határok tettek abban, hogy Nagy- kiadások megelőlegezése miatt TOS HIÁNY.
védelme a legfontosabb. Britanniának az Európai Unióból novemberrelátott
soha nem
a
hiány alakult ki
költségvetésben. A Az uniós kiadások mellett a
Ugyanakkor a segítséget oda kell történő kilépése után is meg kell Pénzügyminisztérium előzetes költségvetés egyéb kiadásai is hiz-
vinni, ahol a problémák kelet- tartani a magas szintű biztonsági adatai szerint a hónap végén az lalták a novemberi hiányt: ezek
keznek” – mondta Pintér Sándor együttműködést és információ- államháztartás hiánya 1842,4 közül a PM nyugdíjprémium kifi-
újságíróknak nyilatkozva. cserét a felek között. zetését említi, több mint 2,5 millió
Leszögezte: Magyarország, Magyarország a találkozón ja- milliárd forint volt, nyugdíjasnak 41,2 milliárd forin-
amely külső schengeni határok- vasolta, hogy s négy visegrádi EGÉSZ 135
AMI
ÉVRE
SZÁZALÉKA AZ
ENGEDÉLYE- tos fizettek ki. Ezen túlmenően
kal rendelkezik, jelenleg ugyan ország egyeztesse lépéseit Nagy- ZETT DEFICITNEK. folytatódott a hazai forrásból
képes saját erőből is megvédeni Britannia megállapodás nélküli megvalósuló fejlesztések (mint
határait, de természetesen szíve- Ezzel megdőlt a novemberi
kilépése esetére – mondta Pintér rekord: például a közúthálózat felújítása, a
sen veszi visegrádi társai segítsé- Sándor az MTI tudósítójának. A milliárd eddig a 2006-os 1739,8
forinttal a Gyurcsány- Modern Városok Program stb.) fi-
gét is. cseh belügyminiszter elmondása nanszírozása, amely szintén nö-
Pintér Sándor ezúttal is köszö- szerint Brexit kérdésével munka- kormány tartotta a kétes rekor-
dot. Novemberben 164 milliárd velte a kiadásokat.
netet mondott a három másik vi- csoport fog foglalkozni. Maradok tisztelettel Varga
segrádi országnak, hogy koráb- A miniszterek úgy vélik, hogy forinttal
Ehhez
emelkedett a deficit.
képest a Mihály pénzügyminiszter
ban segítséget nyújtottak az Ursula von der Leyen, az Pénzügyminisztérium Budapest. 2019.11.15
Magyarországnak a határok vé- Európai Bizottság új elnöke által sajtóköz-
delmében a migránsok előtt. , javasolt új migrációs és befoga- leménye
rom
nem is egy, hanem há-
győzelmi jelentéssel ér fel:
x
Magyarország hasonló segítséget dási paktum kidolgozása jó alka- „az adócsökkentésre – Kip-kopp. Itt Fletó, az EX!
nyújt ezen a téren a nyugat-bal- lom a téma teljes felmérésére és daságpolitika mellett isépülő gaz-
hónapról
– Kösz, nyali nyál nem kell.
káni országoknak – tette hozzá. átértékelésére. – A vagyonomról lenne szó.
Jan Hamácek, cseh belügymi- “Az új befogadási és migráci- hónapra
a
növekedő adóbevételek
költségvetés stabilitását ered-
– Jó nagy. Hatalmas a lista, de
niszter, a találkozó házigazdája ós rendszernek azonban az ösz- ményezik. A különféle nem adjuk le, mert nincs hiteles
elmondta, hogy a miniszterek az szes tagállam egyetértésén kell és társadalompolitikai gazdaság- bizonyíték, főleg Indonéziában.
Európai Unió belső biztonságá- alapulnia és nem tartalmazhat megvalósítása célok Na, hess innen, Nyálkirály!
nak megerősítéséről, a Brexitről olyan javaslatokat, mint a kötele- így továbbra is

110
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô
cióival, amelyekbe akár zonyítani, hogy kitűnően
Földi László: A megtévesztéssel is képes
bevonni a magyar politikai
szervezett, sejtszerűen
felépülő és háttérakaratot
elit egy jelentős részét. képviselő rendszerekről
nemzetvédelem A profin létrehozott
szervezettség egy straté-
van szó, amelyek az
egyetemi és középiskolai
hiányossága giai állapot, ahol nem egy,
hanem több taktikai elem
ifjúság körében elképesztő
hatékonysággal képesek
van összegyúrva. Ebbe bázist építeni. Kiderülne
A közelmúltban lezajlott persze beletartozik például továbbá, hogy hol és mikor
önkormányzati választás a Borkai-jelenség, amely egyeztetnek ezen akciólánc
eredménye dühödt elke- épültek be nem véletlenül került elő a külföldön kiképzett és
seredést váltott ki szervezetszerűen a magyar legmegfelelőbb időpont- rendszeres külföldi
sokunkban, így belőlem is. politikai elitbe, amely im- ban. Valamint idesorolható továbbképzésen részt vevő
Nem hiszek abban a máron érzékelhető módon például a külföldi szavazók tagjai. Milyen információs
teóriában, hogy a végzetes alkalmassá tette őket az ok- aktiválása a szavazás hálózatot építettek ki per-
budapesti eredmény eredő- tóber 13-i siker elérésére. napján vagy a külföldön sze fedett, konspirált for-
je Borkai Zsolt, egyébként Ha valaki, hát a magyar élő magyarok egy részének mában, ami komoly
az én ízlésemtől is távol ál- miniszterelnök tudja, hogy pénzügyi támogatása, hogy nemzetbiztonsági kockáza-
ló, leleplezett cselekménye a világban egyre nagyobb a választásra haza tudjanak tot rejt.
vagy más, a felszínen befolyásra szert tevő – fő- utazni. A legkeményebb Ha ez nem lenne elég,
látható egyéb ok lett volna. leg gazdasági, pénzügyi – fegyverük azonban a hát- akkor a magyar hírszerzés,
Lehet, hogy mindezek hoz- erőterek mindent elkövet- térben régóta beindított az Információs Hivatal
zájárultak a nem kívánt nek, hogy Magyarország is különböző hálózatok vélelmezhetően ügynöki
eredményhez, de ettől álljon be a sorba Európán építése, melyek az NGO-k információi alapján meg
függetlenül is belül, és önként kövessen mintájára készülnek. A tudja erősíteni, hogy a
bekövetkezett volna el társadalmi öngyilkossá- megjelenítésük rendkívül külföldi NGO-központok-
Budapest elvesztése, az el- got. Vagyis szabaduljon egyszerű: a jóhiszemű em- ban Magyarországról kik
lenzék győzelme. meg identitásától, berek napi gondjainak és milyen gyakorisággal
Tévedésen alapuló elemzés értékeitől, de leginkább megoldására kínálnak fordulnak meg. Ezen infor-
lenne az is, ha a Fidesz– szabad akaratától, és segítséget, hogy később, a mációs bázisokból előre
KDNP-szövetség kerüljön végre rabszolga- közösséghez tartozás ereje lehetne látni a háttérhat-
magyarországi politikai el- sorba. okán, befolyással legyenek alom célkitűzéseit és
lenfeleinek okos és átgon- Ez nem belügy, és főként politikai jövőképükre. konkrét akcióterveit, ame-
dolt taktikai győzelméről nem egy önkormányzati Magyarul: manipulálják az lyek a jelenlegi magyar
beszélnénk. Természetesen választás tétje. Viszont egy emberek jelentős részét, kormány leváltásának
nem vonható kétségbe, ilyen esemény remek alka- hangsúlyozottan a különböző módozataira
hogy a koalícióra lépő, lom arra, hogy kipróbálják jóhiszeműségükre apellál- vonatkoznak. Egyik kísér-
egyébiránt egymástól ide- a már kiépített és va. letük volt a látszatra „kor-
ológiailag fényévnyi távol- folyamatosan épülő il- Amennyiben bármelyik rekt” módon befolyásolt
ságra lévő ellenzéki poli- legális háttérerejük illetékesnek kétségei van- önkormányzati választás. A
tikusok és lelkes aktivistáik ütőképességét. Mert nyil- nak az általam leírtak főpróbájuk sikerült, hisz
ne tettek volna meg min- vánvaló, hogy a jelenlegi valóságtartalmáról, kérem, Budapest elesett.
dent pártjaik sikerért. védtelenségben – mely az kérje be az A védelem stratégiai
De! Ebben az esetben a utcáról nézve a védekezés Alkotmányvédelmi felépítése olyan szakmai
Fidesz–KDNP vereségének hiányából adódhat – két- Hivataltól azokat a dossz- kihívás, amely nem engedi
az igazi háttere másban három éven belül akár kor- iékat, amelyek a teljes meg, hogy bárki illetékte-
keresendő. Egészen pon- mányzati hatalomra is magyarországi mikro- len kívülről ebbe belekon-
tosan a főváros bukásának kerülhetnek, amikor hálózatok meg nem en- tárkodjon. Operatív
oka az operatív védelem Budapest után majd gedett, vagyis jogszerűtlen értelemben annak elemei
részleges vagy akár teljes elesnek a nagyobb vidéki tevékenységének doku- láthatatlannak kell marad-
hiánya. Olyan illegális városok, legvégül pedig az mentálását tartalmazzák. janak. A hatásuk – mármint
rendszerek avatkoztak be a egész ország. Egy Ha léteznének ilyen oper- az ország védelme szem-
választási kampányba, tudatosan és – nem győzöm atív adatok, nyomon pontjából – viszont
amelyek ereje hangsúlyozni – szakmailag követhető lenne az a struk- érzékelhető kell legyen
szervezettségben, anyagi jól felépített támadást a túra és konspirált minden magyar polgár
forrásokban nemzetközi civilek, vagyis a választók megoldás, mely azt céloz- számára. Mert ha az ellen-
szinten is nagyságren- lelkiismerete nem képes za, hogy a hatóság és a ség, a megfelelő szakmai
dekkel haladják meg a kompenzálni. Nem lehet és kívülállók ne legyenek intézkedések ellenére is,
magyar pártok nem is szabad arra képesek bemérni másod- képes akaratát
lehetőségeit. Évek – szerin- alapozni, hogy a tömegek szándékukat. A közéjük – érvényesíteni, áttörni a
tem évtizedek – alatt építet- józansága elbír a jól remélhetőleg – beépült többrétegű védőgátat, az
tek fel struktúrákat, hoztak felépített manipulációval és operatív tisztek saját felveti a „hogyan lehet-
létre háttérbázisokat és az ellenség céltudatos ak- tapasztalataikkal tudnák bi- séges mindez?” kérdést.

111
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

100 évvel Trianon után-Drábik J. szinopszisa


1. rész: meghatározó személyek. ezzel közreműködött harminc- németellenessé tételét. A titkos
Kik az igazi felelősök a Kezdettől fogva kulcsfontossá- kétezer ártatlan asszony és elit kénytelen volt Nagy-
Nagy Háború kirobbantásá- gú irányító szerepet játszott a gyermek legyilkolásában. Egy Britannia korábbi ellenfeleihez
ért? Az Államok Feletti walesi herceg, a későbbi VII. másik körülmény is súlyosan fordulni, hogy szövetségeseket
Titkos Elit hogyan készíti elő Eduárd brit uralkodó. Az álla- ártott tekintélyének, a bányák- találjon Németország ellen.
a háborút Nyugaton? mok feletti hatalom informális ba importált kínai munkásokat Elsősorban Franciaországot és
kormányának is tekinthető tit- kíméletlenül kizsákmányolták Oroszországot kellett a maga
A brit világbirodalmon belül kos elit kezdettől fogva arra tö- és rendszeresen megkorbácsol- oldalára állítania. Ezt a fontos
erősödött meg az az államok rekedett, hogy újjáélessze és ták. Milner 1905-ben tért visz- feladatot jelentős részben a brit
feletti hatalom, amely előkészí- szorosra fűzze a brit világbiro- sza Dél-Afrikából úgy, hogy uralkodó, VII. Eduárd vállalta
tette és kirobbantotta a Nagy dalom és a belőle kivált előzőleg annak minden kulcs- magára. Viktória királynő, aki
Háborút, az általa elképzelt új Amerikai Egyesült Államok pozíciójába saját embereit he- 64 évig uralkodott, 1901-ben
világrend létrehozása érdeké- kapcsolatát. Ennek a kapcsolat- lyezte el. A londoni titkos elit meghalt, és ekkor került a trón-
ben. 1891-ben az a titkos társa- nak a megszilárdítása világstra- azért hívta vissza Európába, ra a franciabarátnak számító
ság, amely az angol történelmi tégiájának az egyik leglényege- mert már felgyorsult a Nagy walesi herceg, VII. Eduárd né-
uralkodó osztályból és a koro- sebb részét alkotta. Háború előkészítése ven. Eduárd szinte egész
nagyarmatokat irányító pénz- Ebben az időben a Németország legyőzésére. Európát beutazta, hogy érvényt
arisztokrácia összefonódásából Rothschild Bankház már nem- A City of London központtal szerezzen a titkos elit hosszú
jött létre, Londonban kitűzi azt zetközi pénzügyi hálózatot mű- működő pénzhatalom és az ál- távú tervének. Ő volt a londoni
a célt, hogy átveszi a világ ködtetett, amelynek a regioná- tala létrehozott titkos elit köz- informális kormány képvisele-
pénzügyi, gazdasági és politi- lis központjai Londonban, vetlen fenyegetésnek tekintette tében az Entente Cordiale, a
kai rendszerének az irányítását. Párizsban, Frankfurtban, a termelőkapitalizmus rendsze- szívélyes egyetértés, a nagyon
Ez a brit parlament és a brit Bécsben és Nápolyban voltak. rében sikeresen fejlődő jó kapcsolat megalapozója,
kormány felett álló titkos szer- A Rothschild-dinasztia a háttér- Németországot. A brit világbi- 1904-ben. Belga diplomaták je-
vezet ismeretlen maradt volna, ből irányította pénzügyi és gaz- rodalmon belül működő pénz- lentéséből tudjuk, hogy VII.
ha Carroll Quigley amerikai dasági birodalmát, és így keve- arisztokrácia időközben áttért a Eduárd a londoni informális
történész nem tárja fel a létre- sen tudták, hogy mekkora va- termelőkapitalizmusról a pénz- kormány tényleges külügymi-
jöttére vonatkozó tényeket. gyont kontrolláltak. Lord kapitalizmus rendszerére, mert nisztereként sikeresen aknázta
Quigley az államok feletti hata- Nathaniel Rothschild kezdettől azzal több jövedelmet tudott alá Németországot. Az termé-
lom bizalmi emberének számí- fogva részt vett Cecil Rhodes biztosítani a maga számára. A szetesen nem volt közismert ró-
tott, és ezért kutathatott a titkos vállalkozásaiban, és az általa gazdaságilag, iparilag és keres- la, hogy ő ezt az államok felet-
magánarchívumokban is. Az alapított titkos társaságban is. kedelmileg dinamikusan fejlő- ti hatalom titkos kormánya
amerikai történész tárta fel, Ennek az államok feletti kor- dő Németország olyan verseny- képviseletében teszi.
hogy Cecil Rhodes alapította és mánynak lett a vezetője Alfred társnak bizonyult, akit csak há- A titkos kormány másik tag-
finanszírozta azt a kiválasztott Milner, aki a legalkalmasabb- borúval győzhettek le. ja, Lord Esher kapta azt a meg-
csoportot, amelynek a feladata nak bizonyult az új világrend Nagy-Britannia azonban bízást, hogy vonja le a tanulsá-
volt titokban ellenőrizni a brit létrehozására szolgáló stratégia egyedül nem vívhatott egy si- got a brit hadsereg dél-afrikai
világbirodalom gyarmati politi- végrehajtására. Cecil Rhodes a keres háborút Németország el- kudarcaiból. Őneki volt abban
káját és külpolitikai stratégiá- Rothschild-ház bőkezű támo- len, ehhez neki olyan katonai is fontos szerepe, hogy VII.
ját. A titkos társaságba időről- gatásának köszönhetően hatal- szövetségesekre volt szüksége, Eduárd minden támogatást
időre bevontak új tagokat, akik mas vagyonra tett szert Dél- akik kellő létszámú szárazföldi megadott a brit hadsereg mo-
közül nem mindenki volt telje- Afrika arany- és gyémántbá- hadsereggel is rendelkeztek. A dernizációjához. Lord Esher
sen tisztába a titkos csoport nyáinak a megszerzésével. londoni titkos elit a búr háború- tagja volt annak a bizottságnak
hosszú távú céljaival. Rhodes és társai inváziót szer- ból megtanulta, hogy szilárdan is, amely közvetített az infor-
Működésüknek alapelve volt a veztek a búrok új állama, kézben kell tartania a külpoliti- mális titkos kormány és a for-
titkosság, valamint annak a Transvaal ellen. Ekkor vette át ka irányítását független attól, mális brit kormány között.
megértése, hogy a tényleges Alfred Milner a brit gyarmattá hogy milyen párt van éppen ha- Ennek az volt a neve, hogy a
hatalom lényegesen fontosabb, vált Fokföld kormányzói tisz- talmon. Azt is tudta, hogy a brit Birodalmi Védelem Bizottsága.
mint a hatalom látszata. tét. Milner sikeres gyarmatosí- hadsereget az alapjaitól át kell Lord Esher, aki maga is tagja
A titkos társaság működésé- tónak bizonyult, de két súlyos szerveznie, modernizálnia kell volt ennek a nagyhatalmú bi-
nek első éveiben Cecil Rhodes, probléma is ártott tekintélyé- fegyverzetét, és nem elég csak zottságnak, garantálta, hogy a
William Stead, Lord Esher, nek. Az egyik az volt, hogy el- a haditengerészet fejlesztése. titkos elit ellenőrzése alatt le-
Alfred Milner és Lord fogadta a koncentrációs tábor Szükségesnek tartották a gyen a hadsereg modernizálása
Nathaniel Rothschild voltak a rendszernek a bevezetését, és közvélemény áthangolását és és a külpolitika irányítása. Az
118
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô
angol–francia szívélyes egye- volt érdekelt, hogy a cári ni Németországot. VII. Eduárd szupergazdag pénzoligarcha
tértés nevű megállapodás meg- Oroszország már ne tudjon to- úgy semlegesítette a björköi kontrollálta, köztük a
erősítette, hogy Egyiptom brit vább terjeszkedni Dél felé megállapodást, hogy elintézte: Rothschild-Ház párizsi ága. A
ellenőrzés alá kerül, Mandzsúria és Kína, a Alexander Izvolszkij legyen Rothschild-dinasztia elsőszá-
Marokkóban pedig Himalájánál India és a Közel- Oroszország külügyminisztere. mú központja Londonban volt,
Franciaország érdekei érvénye- Keleten Perzsia irányába. Az Ekkortól kezdve Oroszország de a londoni és a párizsi
sülnek. A német kormány ezt államok feletti hatalom infor- külügyeit Londonból a titkos Rothschild-érdekeltségek a
1905 januárjáig elfogadta. A mális kormánya arra bátorította elit irányította. legszorosabban együttműköd-
londoni titkos elit tudta, hogy- Japánt, hogy támadja meg A londoni titkos elit fő tek egymással, és ők irányítot-
ha Németország megismeri a Oroszországot. Erre a háborúra ügynökét arra utasította, hogy ták Oroszország számára a töb-
megállapodás záradékait, akkor 1904-től 1905-ig került sor, ássa alá Joseph Caillaux mi- bi bank által is folyósított köl-
fel fog lépni legitim érdekei vé- amelynek során Japán döntő niszterelnöknek a pozícióját, és csönügyleteket.
delmében Marokkóban. csapást mért a távol-keleti juttassa a helyére az Elzász- Raymond Poincaré
Németország azonban egy orosz erőkre. A londoni titkos Lotaringiát fanatikusan vissza- Franciaország miniszterelnöke-
nemzetközi konferencia össze- kormányzat azt akarta, hogy követelő revansista Raymond ként viszonylag kiszolgáltatott
hívását kezdeményezte a kiala- Oroszországot távol tartsa a Poincarét, aki tudatában volt helyzetben volt, mert az ér-
kult konfliktus megoldására. A Távol-Kelettől és Indiától, annak, hogy mennyire le van vényben lévő francia alkot-
londoni titkos elit és az Elzász- mégis hosszú távú céljai közé kötelezve Izvolszkijnak és a mány lehetővé tette a minisz-
Lotaringia visszaszerzésében az is hozzátartozott, hogy meg- mögötte álló külföldi banká- terelnök viszonylag könnyű le-
érdekelt párizsi politikai cso- nyerje szövetségesnek roknak. Ez utóbbiak rendszere- cserélését. Ezért, hogy saját
port ekkor már számításba vet- Németország ellen. sen juttattak nagy összegű tá- emberük szilárdabb politikai
te a háború kitörését. Delcassé Ezzel a stratégiával II. mogatási és megvesztegetési státuszhoz jusson, a londoni tit-
francia külügyminisztert támo- Vilmos német császár, aki VII. pénzeket a vezető újságok szer- kos elit úgy döntött 1913-ban,
gatta VII. Eduárd és a titkos el- Eduárd brit uralkodó nővéré- kesztőinek, valamint azoknak a hogy egy nagyszabású meg-
it. A francia parlament azonban nek a fia, tisztában volt. A né- francia politikusoknak, akik vesztegetési és korrupciós
elutasította a szélsőségesen re- met császár 1905 júliusában tit- már elkötelezték magukat a program végrehajtásával
vansista Delcassé háborús kos megállapodást kötött II. Londonban működő államok Poincaré legyen Franciaország
szándékait, és lemondásra Miklós orosz cárral Björkö feletti hatalom titkos kormá- államelnöke. Amikor Poincaré
kényszerítette. Az államok fe- Soundban, egy bizalmas talál- nyának. köztársasági elnök lett, azonnal
letti hatalom informális kormá- kozón, a tengeren. Ez felborít- Raymond Poincaré irányítá- kibővítette az államelnök ha-
nya ebből azt a tanulságot von- hatta volna a háború előkészíté- sával a francia–orosz szövetség táskörét, és jelentős személy-
ta le, hogy ha biztos akar lenni sén fáradozó titkos elitnek természete lényegesen megvál- cseréket is hajtott végre.
Franciaország részvételében a a tervét. Ezért úgy döntött, tozott, mert mindkét ország el- Leváltotta a pacifista Georges
Németország elleni háborúban, hogy minden diplomáciai, gaz- kötelezte magát a támadó hábo- Louis nagykövetet
akkor olyan francia politikuso- dasági és politikai befolyását rú mellett és nem szorítkozott Szentpétervárott, és helyére az
kat kell kormányzati pozícióba latba veti, egy orosz–német csupán a védekezésre. Poincaré őhozzá hasonlóan fanatikusan
segítenie, akik teljes mértékben szövetség megakadályozása ér- látogatást tett Szentpétervárott revansista Theophile Delcassét
megbízhatóak. dekében. A német uralkodó he- is, hogy tárgyaljon Szergej nevezte ki. Az államok feletti
lyesen mérte fel a helyzetet, Szazonov külügyminiszterrel, hatalom londoni irányítóinak
Az államok feletti hatalmi amikor azt állította a cárnak, és biztosítsa őt arról, hogy megelégedésére Poincaré in-
elit hogyan készíti elő a Nagy hogy Nagy-Britannia Japánt mind Franciaország, mind tézkedéseket hozott a francia
Háborút a francia–orosz szö- használta fel az orosz terjeszke- Nagy-Britannia szilárdan elkö- hadsereg megerősítésére is.
vetség elmélyítésével? dés leállítására a Keleten, és telezte magát a Németország
hogy Londonnak az a szándé- elleni háború mellett. Az államok feletti hatalmi
A 20. század elején szinte ka, hogy Franciaországot is Az orosz állam hatalmas elit hogyan készíti elő a Nagy
minden nagyhatalmat meglepte Németország ellen fordítsa. kölcsönöket vett fel, amelyek Háborút az Egyesült Államok
az a tény, hogy 1902-ben Nagy- A londoni titkos elit tisztá- 80%-át a francia bankoktól fokozatos bevonásával?
Britannia szövetségre lépett ban volt azzal, hogy kapta. 1914-ben Poincaré és a
Japánnal. London minden se- Oroszország már évszázadok mögötte álló, Londonnak elkö- A dél-afrikai arany- és gyé-
gítséget megadott új szövetsé- óta törekszik arra, hogy kijára- telezett francia szabadkőműves mántbányák tulajdonosaként
gesének, hogy az egy modern tot nyerjen a meleg tengerek fe- körök ragaszkodtak ahhoz, óriási politikai befolyásra is
hajóhaddal rendelkezhessen. lé, és mézesmadzagként meg- hogy ezeket a kölcsönöket szert tett Cecil Rhodes felis-
Ehhez hatalmas kölcsönökre ígérte neki Konstantinápolyt, Szentpétervár az orosz hadse- merte, hogy az Egyesült
volt szüksége Japánnak ipara Isztambult, a Boszporuszt és a reg növelésére, a vasúthálózat Államoknak kiemelkedő fon-
fejlesztéséhez, és Nagy- Dardanellákat. Megállapodás modernizálására fordítsa, mert tossága van annak a világstraté-
Britannia vállalta a modern ha- született Perzsiával kapcsolat- ezekre mind szükség volt az giának a megvalósításában,
dihajók építését is Tokió szá- ban is, de az egésznek az volt a orosz fegyveres erők amely formálisan is bevezetné
mára. A brit világbirodalom- lényege, hogy létrejöjjön az a Németország elleni mozgósítá- az angolszász faj által dominált
ban, mint inkubátorban nagyra brit– francia–orosz szövetség, sához. A francia bankokat és az új világrendet. A tervezett
nőtt pénzuralmi világelit abban amely harapófogóba tudja fog- ottani központi bankot néhány Nagy Háborúnak ez volt a leg-

119
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô

Horváth Lajos: Hadtörténelmünk Szibériában

A Cseh Légió akadályozta a magyar foglyok hazatérését


A Cseh Légió és augusztus ezredhez, 1915. júl. 21-én jelszava szerint a politikai be- Szibériáról és Kínáról. Történeti
20 Galíciában, Dolina falunál orosz csület azonos az egyéni becsü- forrásértékűek írásának azok a
Magyar hadtörténelem fogságba esett. A transzszibériai lettel. részei, amelyek "vörös" magya-
Szibériában vasúton szállították keletre az Bárdi Pécelen jelentős rok és a "fehér" csehek szibériai
oroszok, 1915. dec. 6-án rakták közéleti szerepet vitt, megalapí- harcaira vonatkoznak. Bárdi
Van vagy hatvan éve, hogy ki a Bajkál tó partján, Bajkál totta 1924-ben a Péczel /később sorsában százezrek osztoztak a
gyűjteni kezdtem a Szibéria vasútállomáson. Az 1915-ös év Pécel/ című helyi újságot, mely magyarok közül, sokan ott lel-
népeit "boldogító", majd a karácsonyát már a Verchnye- a kor községi lapjai közül az ték halálukat, és akik hazatértek
Magyarország Felvidékét meg- Ugyinszkhoz tartozó Berezovka egyik legszínvonalasabb volt. is, kevesen fogtak tollat.
támadó Cseh Légió történetének fogolytáborban töltötte. Az újság az ő keze alatt, és utó-
adatait. A japánok 1918 őszén dai szerkesztésében is, nemzeti- A csehek háborúja a ma-
Éppen ezért örömmel elfoglalták Berezovkát és a ha- konzervatív beállítottságú, kor- gyarok ellen Szibériában
olvastam Dr. Drábik Jánosnak a difoglyokat november folyamán rekt orgánum maradt. A majdnem fél évszázadig
A Cseh Légió és Trianon c. hi- Transzbajkáliából Mandzsúrián Példányait azért maguk az olva- tartó un. szocializmus/kommu-
ánypótló és adatgazdag tanul- keresztül Primorszkaja tarto- sók semmisítették meg az 1945- nizmus idején a magyar törté-
mányát /Leleplező 2017/IV. 32-
45./.
Régóta jeles darabja
gyűjteményemnek Bárdi Lajos
írása hadifogságáról és utazásá-
ról hazafelé Mandzsúrián és
Kínán keresztül 1915-1920-ig.
Ki volt Bárdi Lajos?
Bárdi Lajos a Somogy me-
gyei Felsősegesden született
1888-ban, ahol apja gróf
Széchenyi Bertalannak, a főren-
diház tagjának főerdésze volt.
A nemes Bárdi család
egyébként évszázadok óta
Tápióbicskén és környékén volt
birtokos.
A budapesti Barcsay
utcai főgimnázium VIII. osztá-
lyos növendékeként érkezett
Pécelre Bárdi Lajos 1908-ban, mányba telepítették át. Bárdi ös szovjet megszállás után, fél- nettudomány, hadtörténet csak a
hogy Havelka Ignác gyógysze- Lajos a Nikolszk-Usszuriszkban ve a megtorlásoktól. Valószínű, vörös/szovjet csapatok esemény
rész Pál nevű fiának a házitaní- működő fogolytáborba került. hogy politikai okokból hagyták történetével foglalkozott. A
tója legyen. Jamriska Lajos, hí- Nikolszkból 1919. okt. 17-én ki Pest megye sajtóbibliográfiá- szovjet hódítás ugyanis ezt fa-
res péceli főjegyző lányát vette egy társával megszökött és elér- jából is 1977-ben. Ma már en- vorizálta, tűrte el és engedélyez-
feleségül 1912-ben. te Krasznaja-Rjecskát az Amur nek az újságnak a példányai rit- te. Az orosz polgárháborúban
Egyéves önkéntes ka- és az Usszuri torkolatánál, ahol kaság számba mennek. Teljes, résztvevő magyarok csak vörö-
tonai szolgálatra vonult be a 44. ötödik karácsonyát ünnepelte bekötött évfolyamát csupán sök/baloldaliak lehettek, akik
közös gyalogezredhez 1908 meg távol a hazájától. Innen a egyetlen példányban ismerjük. érdeklődésre tarthattak számot.
őszén. A bányamérnöki pályát Vlagyivosztok-Sanghaj- Trieszt Bárdi Lajos lapalapí- Így állt elő az a helyzet, hogy a
választotta élete céljául, 1909- tengeri úton 42 nap alatt haza- tó, lapszerkesztő és jó tollú író magyar hadtörténelemnek egy
ben beiratkozott a selmecbányai tért Európába 1920-ban. nevét is hiába keressük Pest me- markáns korszaka Szibériában,
bányászati és erdészeti főiskolá- Pécelre a családjához gye sajtóbibliográfiájában. a Távolkeleten és Közép-
ra. Amikor az intézetet politikai 1920 novemberében érkezett Éppen azért örömmel forgattuk Ázsiában zajlott. Ám ennek fel-
okokból bezárták 1911-ben, ak- meg. Folytatta félbeszakadt ta- a Pécel lapjait és fedeztük fel tárása és bemutatása, valóban
kor a Nyugatmagyarországi nulmányait, 1927. jan. 1-től az benne - más egyebek között - részként beillesztése a magyar
Kőszénbánya Rt. szolgálatába Elektromos Művek főtitkára Bárdi visszaemlékezéseit hadi- hadtörténelem egészébe felemás
állt, majd a fővárosi, kelenföldi volt. fogságára. Kétségtelen, hogy ő módon és eredménnyel ment
elektromos telep építésvezető- Az 1926-os ország- nem geográfus, se nem törté- végbe. Monografikus "marxis-
ségénél nyert alkalmazást. gyűlési választásokon képvise- nész, de ennek ellenére hasznos ta" összefoglalása 1985-ben je-
Az I. világháború első lőjelöltként indult, de nem jutott ismereteket közöl, érzékletes lent meg. Akkor, amikor már az
napjaiban bevonult a 44. közös be a képviselőházba. Választási képet rajzol az általa bejárt előadás vörös függönye legör-

125

A cikk folytatása a teljes számban olvasható.


A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô

Szánthó Miklós (Magyar Nemzet)

Szakadatlan szuverenitásharcok tegnapi, mai


és holnaputáni viszontagságos kísérletei
Szakadatlan szuverenitáshar- Nemzet, 2019. november 18.) moknak (nemzetközi bírósá- értelmezési monopóliumért
cok tegnap, ma és holnapután Egy új kor hajnalán vagyunk gok), vagy egyenesen a szuvere- folytatott harca.
Szánthó Miklós ugyanis, de minimum dimenzió- nitásából fakadó hatásköröket Mindenekelőtt látnunk kell,
váltás küszöbén: az államhoz ruházott át más intézményekre hogy a különböző nemzetközi
Szemünk előtt peregnek az való viszonyunk alapjaiban fog (Európai Unió). És ez igaz is, de politikai szerveződések – és az
események, mégis – talán azok megváltozni a következő évtize- hozzá kell tenni: ezeket az állam azokat saját érdekeik szerint
gyorsaságánál fogva – képtele- dekben. Pozitív vagy negatív önként, előre rögzített szabá- használó impériumok –, vala-
nek vagyunk felfogni, pontosan irányban, de a trend visszafor- lyok alapján tette, azzal, hogy mint a (többi) állam között köz-
mi történik. Úgy gondoljuk, tu- díthatatlan. Ugyanis a szuverén ezen engedményeket akár vissza jogi háború van kialakulóban. A
datunk racionális, azt hisszük, főhatalom birtokosát, az államot is vonhatja. (Azaz mégiscsak helyzet úgy áll, hogy a senki ál-
az ész vezet mindent, ezért ké- olyan mennyiségű és minőségű korlátlan maradt a főhatalom.) tal nem választott vagy legfel-
pesek vagyunk mindent tudo- támadás éri, hogy eddig ismert Az új „vetélkedő szuveré- jebb áttételes legitimitással ren-
mányosan megérteni – aztán ki- jellege vagy elenyészik, vagy nek” azonban nem az állam delkező nemzetközi bürokráciák
derül, a valóság sokszor kibab- éppen felértékelődik: hozzá hallgatólagos vagy aktív jóváha- (ENSZ, EU, Európa Tanács
rál velünk. A XXI. század im- mint „végső menedékeshez” fo- gyásával keletkeztek – vagy ha stb.), szakmai-tudományos taná-
pulzusrobbanása, az informáci- gunk oltalomért fordulni. eredetileg így is történt, mára csadó testületek (Velencei
ók általában kéretlen, de kike- Carl Schmitt már unalomig túltelepedtek eredeti felhatalma- Bizottság, UNHCR), nemzetkö-
rülhetetlen zubogása, a szaknév- ismételt, de igaz tétele szerint zásukon, és tevékenységük az zi – de sokszor a nemzeti – bíró-
soros aki kimarad, lemarad „szuverén az, aki a kivételes ál- állami szuverenitás szétmarásá- ságok, valamint az ezekkel szo-
posztmodern formájának megta- lapotról dönt”. De mi van akkor, ra irányul. És itt nagyon is intéz- rosan együttműködő, magát jog-
pasztalása a fomo (fear of mis- ha ezt a döntési jogosultságot az ményesült folyamatokra gondo- védőnek álcázó politikai maffia
sing out) formájában koncentrá- állam kezéből megpróbálják lok: a globális alkotmányjog és egy „globális alkotmányjogi
ciós zavart okoz. Nem engedi, egyre inkább kicsavarni? Vagy az ezt szolgáló hálózat kiépülé- filmréteg” (Pokol Béla) létreho-
hogy az igazán fontos dolgokra akkor, ha valójában egy „perma- sére; a gazdaság, pénzügyek zásán fáradozik.
figyeljünk, azokat meglássuk a nens kivételes állapotban” él- globalizációjára vagy például az Ennek lényege, hogy a „nem-
fodrozódó felszín alatt. Így van ünk, melyben pro forma (még) IT-óriások kiépülőfélben lévő zetközi standardok” vagy „uniós
ez a közéletben, a politikában is az állam az egyedüli szuverén, digitális szuverenitására, mely értékek” képlékeny homályos-
– napi harcok, küzdelmek, kam- de a gyakorlatban egyre több vetekszik az államéval. sága felette áll az állam által al-
pányok, választások, uniós és „társszuverén” jelenik meg a A folyamat abba az irányba kotott jognak, ugyanis a „jogál-
jogállamisági viták, szabadke- színen? Vagy mi van akkor, ha mutat, melyről oly sokan beszél- lamiság”, a „demokrácia”, az
reskedelmi csörték és társaik el- ez a szuverenitásharc pusztán a nek: a jobb- és baloldali meg- „emberi jogok” liberális (és ki-
tekerik nemcsak szemünk, de korunkban folyó biztonságpoli- osztottság átalakul, és helyébe a zárólagosnak tételezett) értel-
agyunk és intellektusunk fóku- tikai-geostratégiai harc leágazá- globális-lokális, föderalista-szu- mezése minden, azzal szembe-
szát arról a kérdésről, amit fel sa, és lényege, hogy egy egyre verenista, multikulturális-nem- menő jogalkotói akaratot leront.
kellene tenni mindenekelőtt. terebélyesedő proxyháború so- zeti törésvonal lép. Akárhogy is Sok esetben persze az államok
E kérdés pedig így hangzik: rán birodalmi, kolonizáló entitá- nevezzük a szembenállás új di- maguk léptek be e szervezetek-
kié a főhatalom? Ki és mi fogja sok (államok vagy államszerű menzióit, valamennyiben közös, be, vetették alá magukat egy-
gyakorolni a jövőben azt a for- képződmények) hibrid eszközök hogy míg az egyik oldal az egy- egy nemzetközi rezsimnek, de
mális vagy informális képessé- felhasználásával vívják harcukat mással végül fuzionáló nemze- arról az eredeti megállapodá-
get vagy tekintélyt, amely meg- egymás ellen, melynek áldoza- tek feletti metaszerveződések- sokban szó sem volt, hogy túl-
határozza, milyen elvek, szabá- tául esnek a kicsik? ben (birodalmakban) látja a „Jó terjeszkedő jogértelmezésekkel,
lyok és gyakorlatok alapján mű- Persze mondják, hogy az ál- rend” alapját, addig a másik a lopakodó jogalkotással átírják e
ködjön egy szervezett társada- lami szuverenitás – egy terület lehatárolt, a helyhez kötöttség megállapodásokat. Az emberi
lom? Az Alapjogokért Központ és lakossága felett gyakorolt ki- érzéséből táplálkozó társadalmi jogok nevében lényegében lefo-
ezért indította el a fő kérdésre zárólagos főhatalom – már rég entitásokban. Ez az egymásnak kozzák az államot, újabb és
válaszokat kereső kutatási pro- nem az, ami volt: az állam lea- feszülés persze nem pusztán va- újabb univerzális jogok felfede-
jektjét: Szuverenitásharcok teg- dott büntetőmonopóliumából lamiféle szervezetszociológiai zése révén mesévé zsugorítják a
nap, ma és holnapután. (Lásd (magánvád), peres ügyekben vita: sokkal több annál, melyet szuverenitást.
Molnár Balázs: Hazánk prece- alávetette magát más, befolyási átsző a posztmodern progresszió Történelmi naivitás volt tehát
denst teremtett, Magyar övezetén kívül eső döntési fóru- és a keresztyén szabadság világ- valamennyi jogot emberi jogi

129
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.
alapokra helyezni, így ma már Schanda Tamás pár hete e lap dunk, és lassan többet tudnak potenciál tárháza nyílik meg,
nem csodálkozhatunk azon, ha a hasábjain, hogy például az EU rólunk – nemcsak mint az állam, választási manipulációtól politi-
demokrácia liberalizmus elleni állami hatáskörbe tartozó szak- hanem –, mint mi magunkról. A kai oldalak – vagy éppen politi-
lázadásáról beszélnek. A jurisz- politikákba úgy avatkozik be, Szilícium-völgy digitális szuve- kai vezetők – diszkreditálásáig.
tokrácia által megalkotni vá- hogy az azokra vonatkozó támo- rénjei egyszerre jelentenek in- Az említett tendenciák azon-
gyott nemzetközi alkotmányos- gatási rendszerbe épít be olyan tézményi és szellemi veszélyt. A ban nemcsak az államra, de az
ság végső értelme ugyanis, hogy feltételeket, amelyek a nyugat- tény, hogy az állampolgárokról állampolgárokra is veszélyt je-
az váljon a legitim állami hata- európai érdekeket és célokat – így a politikai elitről is – átfo- lentenek: olyan aktorokról van
lomgyakorlás forrásává, és ne a szolgálják. (Lásd Felzárkóztatás gó adatbázissal rendelkeznek és szó ugyanis, melyek nem ren-
népakarat, a választások – így brüsszeli ellenszélben, Magyar lényegében nonstop gyűjtik és delkeznek választói felhatalma-
aztán a nemzeti alkotmányosság Nemzet, 2019. október 24.) aggregálják az információkat, zással, hozzáállásuk a szabá-
internacionalizálásával az állam Ráadásul a stratégiai szektoro- azzal fenyeget, hogy társadalmi lyokhoz igen szelektív, felelős-
hamar feloldódhat egy maga- kat, közműszolgáltatásokat bir- tudásban az állam fölé nőnek, ségrevonhatatlanok és elszámol-
sabban lévő struktúrában. tokló-irányító ipari, pénzügyi, hogy az egyre inkább digitali- tathatatlanok. Emberbarátnak
Másodsorban figyelmet érde- gazdasági technokrácia kiterjedt zált és virtuális élettérben – köz- maszkírozott, CSR- és érzéke-
mel az is, hogy a kozmopolita befolyással rendelkezik a szuve- vetetten, majd közvetlenül – ők nyítőkampányokkal megtámo-
pénzügyi elit a „gazdaságot de- rén döntéshozók irányába (vagy gyakorolják a főhatalmat. gatott imázsukat az álságosság
politizálta, a politikát viszont éppen azok felett). Az alkalma- Állami szabályozást kizáró sűrű szövedéke fonja át, mellyel
ökonomizálta” (Békés Márton), zott kényszer itt formálisan sok- felhőjellegük miatt komoly ki- előbb az államnak, utóbb a
vagyis míg az állami kalta puhább, de annál durvább: berbiztonsági kockázati ténye- transznacionális humanitás
kontroll/tulajdon háttérbe szo- pénz- vagy állampapírpiacok zők: ha a versengés úgy hozza, a magnetikus erejével megbűvölt
rult, az állami akaratképzés egy- mozgatásával, kulcsfontosságú kritikus állami IT-infrastruktú- polgárnak fognak súlyos káro-
re inkább piaci szereplők fog- szektorok, társadalmi elosztó- rák másodpercek alatt nyitott át- kat okozni. A központ említett
lyává vált. Az egyes nemzetközi rendszerek privatizáltatásával, járóházzá válhatnak számukra. kutatása e problémakör kapcsán
pénzügyi szervezeteknek, sza- kikényszerített liberalizációjá- A szellemi veszély pedig nyil- igyekszik majd lehetséges vála-
badkereskedelmi megállapodá- val komoly kontrollt tudnak vánvalóan az, hogy a társadalmi szokkal jelentkezni, nem feled-
soknak, választott bíróságoknak gyakorolni e láthatatlan infrast- kontroll révén lassan vélemény- ve természetesen a tanítást:
a különféle támogatások, men- ruktúrák. formálási monopolhelyzetbe ke- „Nem azé, aki akarja, és nem is
tőcsomagok megítélése, az rülnek. És csak a vak nem látja, azé, aki fut, hanem a könyörülő
azokhoz támasztott feltételek, Végül, de nem utolsósorban hogy a kellően haladó informá- Istené” (Róm. 9,16.).
jogviták eldöntése révén jófor- itt vannak a globális establish- ciókat átengedi cenzúrájuk szű-
mán utasításadási joguk van az ment virtuális adatintegrátorai, rője, a többi azonban a digitális A szerző az Alapjogokért
érintett állami irányítók felé. az IT-óriások, melyek jobban ré- totalitarizmus áldozatául esik: Központ igazgatója
Helyesen mutatott rá szei életünknek, mint a csalá- ezzel pedig széles beavatkozási

Nektek biztos van mondani valótok, nekem, nektek, nincs

A Leleplezôt megveheti digitális kiadásban is: www.DIMAG.HU

130
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô

Dr. Ilkei Csaba: Újságírók, szerkesztôk, sajtómunkások és az állambiztonság III. (2)

Szluka Emil újságíró, belügyi


hírszerzô ôrnagy
viszontagságos kísérletei
A BM II. Politikai Gáspár Sándor, Komócsin Szamosinak a hosszú évek alatt közben nem érhette el, Biszku
Nyomozó Főosztály 3. Zoltán)) embere volt, szemben erős befolyása alakult ki a párt- este minden bejelentés nélkül
Osztályának, a hírszerzésnek a reformszárnnyal (Fehér Lajos, ban és a végrehajtó hatalomban. megjelent a székházban egye-
„T”- állományú őrnagya; Nyers Rezső, Aczél György), Ismert az az anekdota is, misze- nesen Szamosi szobájába siet-
Az MDP KV apparátusá- akiknek nézeteit két másik fő- rint Kádár a Politikai ve. Miután végzett, a formaság
nak munkatársa, a „Szabad szerkesztő-helyettes: Rényi Bizottságban napirenden kívül kedvéért még beköszönt az
Nép” és a „Népszabadság” Péter és Földes István képvisel- tréfásan megjegyezte: „Maguk ügyeleti szobába a napi szer-
munkatársa, a „Technika” fő- te, hangos ideológiai viták és jól azt hiszik, hogy Szamosi elvtárs kesztőnek és a korrektoroknak.)
szerkesztője, a Qualitas kitapintható személyi ellentétek Biszku elvtárs embere a Nos, ez a nagyhatalmú fő-
Találmányokat Értékesítő közepette. Az utóbbira jellemző „Népszabadságnál”. De ez té- szerkesztő-helyettes, aki mindig
Vállalat igazgatója, a volt, hogy noha Szamosi és vedés. Valójában Szamosi elv- jól tájékozott volt titkos és bi-
Minisztertanács Földes szobái közös titkárságról társnak az embere Biszku elv- zalmas ügyekben, s minden hír-
Tájékoztatási Hivatalának nyíltak, bő egy évig nem kö- társ a Politikai Bizottságban.” csatorna megnyílt számára, ha a
előadója, a „Népszabadság” szöntek egymásnak és egy (Néha türelmetlenül hívta Blaha Lujza téri székházban
berlini tudósítója. mondatot sem váltottak. Szamosi Biszkut, s mivel nap- felemelte a telefonját, ezen a

1959. január 19-én a


„Népszabadság” személyzeti –
és káderügyekért felelős főszer-
kesztő-helyettesétől: Szamosi
Károlytól sürgős jellemzést
kért a pártközpont és a
Belügyminisztérium Szluka
Emilről (1922. december 6,
Budapest, Marek Jolán) a
„Szabad Nép” és a
„Népszabadság” volt munka-
társáról.
Szamosi Károly (1922. no-
vember 25.) munkáskáder, a
párt régi harcosa. 1945-46-ban
az MKP XIII. kerületi bizottsá-
gának titkára, 1947 és 1953 kö-
zött a KV Agitációs és
Propaganda Osztályának mun-
katársa, alosztályvezetője.
Majd a „Szabad Nép” rovatve-
zetője 1955-1956-ban, 1956
novemberében Kádár János
megbízásából a
„Népszabadság” szerkesztő bi-
zottságának tagja, főszerkesz-
tő-helyettes, egészen 1981-ig.
Mindvégig a párt ortodox
balos körének (Biszku Béla, Szamosi Károly jellemzése Szluka Emilről 1959-ben

131
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

napon, 1959. január sen 7016 az internáltak száma, körről a 2013-ban megjelent
19-én önmaga előtt is amely március 15-ig, a MUK „Internálótáborok Kistarcsától
információs csődöt je- tervezett időpontjáig egyre Recskig” című digitális köte-
lentve, megszégyenül- nőtt, s egyes becslések szerint temben:
ten kénytelen volt az elérte a 10  ezret. Csak 1960- http://mek.oszk.hu/14900/1491
utolsó mondatot így le- ban szüntette meg ezt az önké- 0]
írni Szluka Emilről: nyes jogintézményt az Elnöki Szamosi Károly, a
„1958 közepén inter- Tanács újabb törvényerejű ren- „Népszabadság” főszerkesztő-
nálták, tudomásom delete. helyettese azonban nemcsak az
szerint jelenleg is in- A közbiztonsági őrizetbe internálás okát nem ismerte, ha-
ternálva van, az inter- vétel indokának megállapítását nem azt sem ismerhette, ami ké-
nálás oka előttem is- szinte megyénként másképp ér- sőbb megdöbbentette: Szluka
meretlen.” telmezik, a tvr. a szubjektiviz- Emil újságíró a BM II.
Nem volt előtte is- mus és az önkény melegágya, Politikai Nyomozó Főosztály
meretlen ügy, ha ő meg rendőri vezetők egy-egy dönté- 3. Osztályának: a hírszerzés-
akart tudni valamit, azt se tetszőleges, a jogintézményt nek „T”- állományú őrnagya
meg is tudta. A min- alkalmazzák például a rendőr- volt.
denkori főszerkesztőn Móró Isrván r. őrnagy hatósági felügyelet, a kitiltás és
kívül ő tudta azt is, ha dolgozni kezdett az új lapnál és a figyelés helyett, vagy azokkal
a szerkesztőség valamelyik csak azért nem maradt itt, mert felváltva, illetve együttesen. A Móró István r. alezredes, a
munkatársát beszervezték a bel- egy párt-vállalatot alapított az közbiztonsági őrizet bármikor II/3 Osztály vezetője (1956 no-
ügyi szervek. Olyan azonban újítások és a találmányok kivi- megszakítható, majd a szabadí- vember – 1959 május) javasolta
sohasem fordult elő, hogy a párt telezésére. A vállalat megalapí- tás után bármikor újra kezdhető. felvételét 1957. március 5-én.
központi lapjának egyik mun- tása (novemberben!) is mutatja Gumi paragrafusainak alkalma- Indoklásában ez állt:
katársát, aki ráadásul korábban a párthoz való viszonyát. zását nem egyszer politikusok „1922-ben született
a KV apparátusában dolgozott, A vállalatot nem jól vezette, kezdeményezték a rendőrség- Budapesten. Apja gépészmér-
internálják előtte ismeretlen ok- leváltották, később (1957 vé- nél, mert valaki a párt útjában nök. Anyja Marek Jolán. Iskolai
ból. gén) a vállalatot felszámolták. állt, vagy bosszút akartak állni végzettsége Műszaki Egyetem.
Szamosi jó viszonyban volt A KEB [Központi Ellenőrző
Szlukával, becsülte helytállását Bizottság] az ottani hibák miatt
az „ellenforradalommal” szem- kizárta a pártból.
ben. Véleményét így fogalmaz- 1958. közepén internálták,
ta meg személyzeti jellemzésé- tudomásom szerint jelenleg is
ben: internálva van, az internálás
„Szluka Emil 1954-től 1956 oka előttem ismeretlen.”
végéig a „Szabad Nép”, illetve (ÁBTL 2.8.2.1. 51 Dob. 115)
a „Népszabadság” munkatársa
volt. 1954-ben a KB apparátu- [ Az 1953. júliusában az
sából került a laphoz. Először a amnesztiával nem ért véget az
tudományos rovatban, majd ké- állambiztonsági internálótábo-
sőbb az ipari rovatban dolgo- rok története. 1956 november
zott. 4-ével újra kezdődött az inter-
1955-56-ban a lap hasábjain nálás intézménye, csak más lett
főleg az újítások és a találmá- a neve: közbiztonsági őrizet.
nyok körüli problémákról írt Jogi alapja: az Elnöki Tanács
nagyon hasznos és pártos cikke- 1956. évi 31. törvényerejű ren-
ket. A többi között ő leplezte le a delete, mely szerint a fogva tar-
Találmányi Hivatal volt elnöké- tás időtartama 6 hónap, amely
nek (Perédi) visszaéléseit. Mint kétszer 6 hónappal meghosz-
jól képzett mérnök, sokat segí- szabbítható, ( lsd. még: NET,
tett, hogy a „Szabad Népben” 1957. évi 1.sz.tvr., 1957. évi
színvonalas műszaki cikkek je- 41.sz.tvr.) Így nyílt meg újra
lenjenek meg. előbb a budapesti, majd a kis-
Az ellenforradalom előtt és tarcsai és a tököli internálótá-
alatt azok közé a „Szabad Nép” bor. 1956 decemberében az Móró István javasolta Szluka felvételét a belügyi hírszerzéshez
munkatársak közé tartozott, Irházi Imre rendőr őrnagy pa-
akik hűek maradtak a párthoz. rancsnoksága alatt álló kistar- rajta. Volt, akit háromszor vittek Nős, két gyermeke van. Szülei a
Személyes kapcsolatban voltam csai táborban 3-4000 fő volt vissza ugyanabba a büntető tá- II. világháború után (sic!) ki-
vele, ismertem állásfoglalásait, közbiztonsági őrizetben, borba, mert „ az illető megrög- vándoroltak Franciaországba.
cselekedeteit. Ennek alapján ki- Tökölön, ahol Matheidesz zött reakciós elem, ellenséges 1933-34-ben tértek vissza
jelenthetem, hogy nagyon be- István rendőr őrnagy volt a pa- propagandájával szabadlábon Magyarországra.
csületesen és rendesen viselke- rancsnok, 2-3000 fő. hagyása mellett folyamatosan Szluka elvtárs a „Szabad
dett az ellenforradalom idején. “Ellenforradalmi magatartás” veszélyeztetné a köznyugal- Népnél” mint újságíró a műsza-
November 4.-e után azonnal miatt 1957. január 1-től össze- mat.” Részletesen írtam e téma- ki rovat szerkesztésében dolgo-

132
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

Virág Éva:

A cukorbetegség gyógyítható?
A cukorbetegség gyógyítha- vége felé) hatékony segítséget kapj! retik, ha a beteg okoskodik.
tó! Legalábbis kordában tart- Akkor kezdjük: hogyan old Mert van hatékony vegysze- És persze az is igaz, hogy
ható, a kezdeti állapotban visz- meg a fenti 5+1 okot, amely res segítség is. Olyan modern többnyire a ’net’-ről, vagy a
szafordítható! (folytatás, ko- visszatart a cukorbetegség test- gyógyszerek vannak a piacon, ’szomszédasszonytól’ hallott
rábbi cikk az előző számban) barát egyensúlyban tartásától. amelyek valóban segítenek tippek nagy része idegesítően
(akár a gyógyulástól) gyógyulni. (nem, nem a hülyeség. Sem ideje, sem türel-
Ez nagyon egyszerű. 1. Ha nem mondják el gyógyszer fog meggyógyítani, me az orvosodnak azokkal fog-
Egyszerűen csökkentsd a hogyan csináld, akkor magad- hanem támogatást nyújt a szer- lalkozni.
szénhidrát fogyasztásodat arra nak kell utána járnod. vezet gyógyulásához- de erről Így a fürdővízzel kiönti a
a szintre, amit a működő inzu- Ez rossz hír, mert nincs később). gyereket is, mert a betegek egy
lintermelő sejtjeid elbírnak*. olyan orvos, nincs olyan hír- része- TE IS ILYEN LÉGY-
Nos? Ez annyira kézenfek- portál, nincs olyan biztos for- Figyelem! Csak szakorvos jogosan, és okosan kér(ne) se-
vő, hogy mindenkinek tudnia, rás, amely egyszer, s minden- tud ilyen vizsgálatot kiírni, há- gítő támogatást.
és alkalmaznia kell(ene) korra kijelöli az utadat. Ez a ziorvos nem. Endokrinológus,
DE! TE feladatod. dietetikus kell. 5. A szénhidrát szegény
És itt ez a DE! Amennyire Itt most igyekszünk minden diéta, a mai viszonyok között -
pofon egyszerű a megoldás, információt megadni, de a saját 3. A dietetikusok nagy étel bőség, túlnyomó részt
annyira nehéz a megvalósítás. állapotodat magadnak kell többsége a cukorgyógyszer- szénhidrát alapú táplálkozás,
5+1 ok, amiért nem csinálod konfrontálni, és kijárni a meg- hez/inzulinhoz állítja be a dié- mozgásszegény életmód- szin-
meg: oldásokat is csak magad tudod. tát, tudod, méricskélj, és nem a te betarthatatlan.
diétát írják elő, majd ahhoz Könnyebb nem csinálni
#1. mert senki nem mondja Először hoznod kell egy igazítják a megfelelő (minél semmit.
el, hogyan csináld. döntést, hogy változtatsz! kisebb) mennyiségű gyógy- Ám, van megoldás! A mai
Ehhez nyilván az az állapot szer/inzulin hatóanyagot. Oda- modern gyógyszerek egy része
#2. mert a patikaszerekkel kell, hogy ráébredj, valami vissza csatolás kell. : SEGÍT A DIÉTA BETARTÁ-
gyors megoldást találsz. mégsem jó. (lassan kialakul- SÁBAN, akár teljesen meg is
nak a cukorbetegség testi kö- Soha, soha ne kezdj el dié- gyógyulhatsz.
#3. mert, ha tudod is mit kell vetkezményei: tázni az orvosod támogatása
tenned - diétázni!!!!-, rossz a hízás, látásromlás, szédülés, nélkül, mert annyira hatékony Azaz, helyreállhat a szerve-
dietetikus tanácsa (igen, igen, a csökkent fizikai aktivitás, düh- lehet a diéta, hogy változtatni zeted hormon-, és energia
dietetikusok is protokoll alap- romok, falási rohamok, szívbe- kell a gyógyszer hatóanyag egyensúlya.
ján dolgoznak, amely a legú- tegség, magas vérnyomás, ve- mennyiségén. Ezt magad nem
jabb trendek alapján bizony el- sebetegség, nehezen gyógyuló tudod felelősen megtenni. +1. Olvasd el a cukorbeteg-
avult lehet) sebek, koncentráció De kierőltetni a figyelmet ség ’mellékhatásait’, és hidd
zavar…külön-külön, vagy igen! (Vagy megfizetni.) el, veled is megtörténhet!
#4. mert megnyugtatnak, több egymás mellett. ) És azt Ez a TE dolgod, és felelős- Kezdj el félni! (Jobb, mint
hogy a patikaszerrel meg van gondolod ez így nem jó! séged. Senki nem fog plussz megijedni!) Mert ha megtör-
oldva (ne feledd, a betegséged munkáért jelentkezni. (magán- tént, már késő lehet. Egy stro-
egy üzlet is) 2. Az a következő lé- szektorban könnyebben érsz ke, vagy a láb amputációja
pés, hogy vagy öngyógyításba célt, de ott is néhány speciali- visszafordíthatatlan következ-
#5. mert mindenki a köny- kezdesz- ne tedd! -, vagy el- zálódott orvos elkötelezett ményekkel is járhat.
nyebb ellenállás felé mozdul mégy az orvosodhoz. csak.)
el, (a beteg is!) és a gyógyszer Ne juss el addig!
nélküli megoldás nehéz (értsd: Az orvos többnyire meg- 4. Amikor valami nem Tudnod kell,- és fentiek után
pofon egyszerű, de nagyon ne- nyugtat, hogy ez van, ez csak jó, akkor ne ahhoz menj vissza, itt jön a lényeg-, hogy létezik
héz betartani). rosszabb lesz (a hivatalos or- aki eddig kezelt. segítség.
#+1. mert a fenyegető kö- vosi álláspont, hogy a cukorbe- Tisztelet a kivételnek, de 1. Amikor még nem
vetkezmények fokozatosan, és tegség NEM gyógyítható), de vagy nem tud másképp kezel- vagy diagnosztizált cukorbe-
lassan alakulnak ki, és nem felír egy másik orvosságot, ni, mert nem ismeri az új lehe- teg:
félsz eléggé. hogy az majd segít. tőségeket, vagy egyszerűen el-
Megnyugtat. utasít, hogy ne ugrálj, örülj, Figyelj a következő tünetek-
Kérem, gondold végig a fen- De nem segít! Ne bizz a ha- hogy van egy beállt kezelés, ne re: fáradékonyság, gyengeség,
tieket. Igazam van? gyományos patikaszerekben. okoskodj, nem vagy te orvos. indokolatlan hízás, dühroha-
(Ha nem érdekel a hosszas Nem vagy kísérleti nyúl! És milyen igaza van! mok, falási kényszer, indoko-
magyarázat olvasd el a: Akkor Komoly vér-, és hormon- (Van az orvosokban egy fel- latlan álmosság, izomgyenge-
mit is tegyek? bekezdést a cikk szint elemzés kell ahhoz, hogy sőbbrendűségi érzés, nem sze- ség, hirtelen látásromlás, izza-

140
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

Nem férnek a bôrükbe a ,,gyôztes”-birodalom rombolók?

Szakadnak, pártot alapítanak a Fidesz-árvák


Nemcsak bennünket, a tetek rá eddig, hogy Brüsszel támogatott tévesen „mus- Orbánéknak és most új job-
Fideszt támogató szavazó irányításával egy szellemi zlimoknak és migránsoknak” boldali, konzervatív párt
tábort is felháborítja a nyúl- háború folyik az elhallgattatá- nevezett tömeggel sem, akik alapítására készülnek. Egy, a
farknyi kis csoport lázadása. sunkért, degradálásunkért. között kétségtelenül sok a Soros Magyarország és az Európai
Nem éhező kormánypárti sz- Most, hogy ez alkalomból sorra -féle fehérgalléros bűnözők és a Unió viszonyát kormánykri-
erencsétlenekről, holdud- vesszük dicső tetteiteket, sorra hozzájuk csatlakozott tikusan tárgyaló konferenciával
varukhoz tartozó üres zsebű kellene vennünk, köztörvényesek (embercsem- zászlót bontott egy értelmiségi
emberekről van szó, hanem egy kiérdemeltétek-e, amit kaptatok, pészek) által megtévesztett sz- csoportosulás, melyből a jelek
magát topértelmesnek beállító illetve, amit még rossz piaci ko- erencsétlen. De ezek nagyrészt szerint hamarosan új centrista
bukott, karrierista bagázsról. fa módjára zsebre vágni sz- kalandorok és politikai bűnözők párt is születhet. Az egyelőre
Kérdem én, hallottak már két eretnétek, azonnal kiderül, és az ősi Iszlámhoz ami egy val- “Felelős értelmiség” nevű
fontos szóról, a hűségről és fe- nagyobb volt a füstje, mint a lás és erkölcsi jogi rendszer közösség fő szervezője Pálinkás
gyelemről, amit be is kellene lángja. Én mégsem kérdő- nem sok közük van. És nem József, Orbán volt minisztere,
tartani? Uraim, amíg jól ment jelezem meg eddigi sikereiteket lehet értelmesen beszélgetni az és dominálnak benne az egyko-
a szekér addig hintózgattunk, és az érte adott pluszt, de elég! európai unió vezető politiku- ri Fidesz holdudvarához tartozó
dőzsölgettünk, szexszobára jár- Véget kell vetni a párton saival sem hiszen ők már bi- konzervatív értelmiségiek. Mint
tunk az egykori narancsosok belüli demokratikus bohózatnak zonyítottan irányított bábuk, de leszögezik, a végtelenül lebutí-
csecsszopóiként, ám amint a és liberális deformációknak. nem az őket delegáló tott közbeszéd és megosztásra
táboron belül is megjelent a Ezért a mostani ügyért pedig megtévesztett népek által akik építő gyűlöletpolitika helyett
szított elégedetlenség, akkor példát kell statuálni. A kívülál- képviseletükre jóhiszeműen értelmes és valódi vitát, egysz-
elő a hálót és lehalászni a zsák- lók, Fidesz-candidate tagság „demokratikusan” megválasz- erre nemzeti és nyugatias orien-
mány legjavát. nevében csak annyit üzennék: tották őket. tációt akar az egykori fidesze-
Valamit nem árt, ha a tu- Nincs az az érdem, ami ne Tehát ha az európai sekből álló értelmiségi csopor-
domásotokra hozunk, ahogy évülne el. Úgyhogy, nyilván közbeszéd és politizálás, tosulás. Már a honlapjuk is elin-
nemcsak az a zsidó, aki maguknál is van egy ajtó, ud- valamint a kézi vezérelt nem dult a felelosertelmiseg.com,
deklaráltan, illetve születésénél variasan kérem önöket, független sajtó - amelyet nem ahol a nyilatkozatuk is elérhető,
fogva az, hanem a candidate, a TÁVOZZANAK. A ,,Felelős Orbán és társai szültek és nem amit a kultúra és a tudomány
jelölt is, aki keresztény értelmiség” névhez pedig önök ők züllesztették le a mai szín- erőszakos kormányzati reform-
cionistaként azzá akar lenni és méltatlanok, mert, aki ezt teszi a vonalra – javulni fog, és min- ja ellen írtak alá sokan.
máris a zsidóbbnál zsidó lesz. jótevőjével az FELELŐTLEN! denki egyenlő lesz, és meghall- Végleges nevük még most
Így van ez a Fidesszel is, sokan Kétségtelen, hogy az alább gatásra talál akkor ki fog sincs, de illusztris névsoruk
e közösséghez tartozónak hiszik, közölt tudósításban akad alakulni az „értelmes igen - összegez az index
vallják magukat és tesznek is a igazság is, a régebben megfo- párbeszéd”” szinte magától a A portál megemlíti, hogy az
közös ügy érdekében. És elvárá- galmazott kritikák sok esetben tagországokban is. Az Európai új párt alapítói lehetnek többek
saik is vannak. találóak és az őszi választá- Unióhoz – ami nem egyenlő között, Urbán László, Orbán
Megengedhetetlenek tartják, a sokkal kapcsolatban születettek Európával - tartozni jelenleg Viktor 1998-as pénzügyi sza-
győzelmi lehetőségek is. Ezeket nem szabad elhallgat- szégyen ha csak a vezetőit kembere, Jeszenszky Géza, az
aláaknázását, az egyéni, vagy ni, fel kell hívni rájuk a figyel- (Juncker, stb, ...) nézzük. És még Antall-kormány külügymin-
kiscsoportos érdekek met és orvosolni kell őket. egy, hátrafelé nyilazni csak úgy isztere, Bod Péter Ákos volt
érvényesítését a nagyobb Fidesz candidate barátaink lehet, ha elől megy a ember. Ez MNB-elnök, Beer Miklós, a
közösségével szemben, vagy a kérdezik: Kik és milyen még mindig szimpatikusabb magyar katolikus egyház
több pénz követelését. Tehát ti, pénzösszeggel támogatják a mint a hátulról hátba nyilazás! püspöke, és sok ismert magyar
lázadó valakik nem poc- Fidesz szakadást? Nézzük az Index által köz- tudós, kutató, értelmiségi. A
skondiázhatjátok le csak úgy Egyik kolléga megjegyzése a zétett ,,forradalmi” írás miről Magyarország az Európai
Orbán Viktort és társait - a can- „végtelenül lebutított közbeszéd szól: Unióban című konferenciát és
didate-k egyetértésével - az EU és megosztásra építő gyűlölet- jelentős részben magát a cso-
gellert kapott politizálásával politika” megítéléséhez. Ezek a portot is az a Pálinkás József sz-
szemben. Nektek nem hőbörög- meghatározások teljesen lefedik Végérvényesen ervezte, aki korábban MTA-el-
ni kellene hanem kezet csókolni
Orbán Viktornak mindazért,
a jelenlegi liberális sajtó és
politika területéről, művelőitől
szakad a Fidesz nökként, majd tavalyi el-
mozdításáig lényegében tu-
amit nemcsak itthon, hanem érkező tartalmakat stílust és Az Index számolt be róla, dományos miniszterként irányí-
nemzetközileg is elért, vagy ti formát! hogy korábban a Fideszhez kö- totta a magyar kutatási és in-
talán még nála is híresebbek Velük nem lehet értelmesen thető értelmiségi csoport novációs szférát. Sokáig a
vagytok? Állítólagos nagy beszélgetni vitatkozni érvekkel végérvényesen hátat fordított Fidesz fő professzora volt, ma
okosságotok ellenére sem jöt- csatázni mint ahogy az általuk már nyíltan kritizálja Orbánt és

148
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô
kormányát. Pálinkás kijelen- Végleges nevük még most nak és nyalnak a liberálisoknak gondolkodás képviselete. A plu-
tette, ma szinte nincs normális sincs, de illusztris névsoruk ahelyett, hogy követnék a ralitás abban biztosan megje-
magyar közélet. A középszer és igen. Vezért a totális politikába. lent, hogy itt egymás után
a még lejjebb egyre hangosabb, Urbán László, Orbán 1998- voltak az európai elittel szem-
és tort ül a megtévesztett mil- as majdnem-pénzügymin- Te miért hallgattál? ben részben kritikus előadások
liók felett. A végletesen lebutí- isztere, Jeszenszky Géza, az (Fekete Balázs, MTA
tott közbeszéd minden honfitár- Antall-kormány külügymin- Ma szinte nincs normális Jogtudományi Intézet) és
sunk számára megalázó – ál- isztere, Bod Péter Ákos volt magyar közélet. A középszer és egyértelműen EU-párti szöveg-
lapította meg ezzel és a „mi” és MNB-elnök, Beer Miklós, a a még lejjebb egyre hangosabb, ek (például Király Miklós,
„ők” egybites logikájával szem- magyar katolikus egyház és tort ül a megtévesztett mil- ELTE Jogi Kar).
ben felvezetésében Pálinkás időnként Ferenc pápához ha- liók felett. A végletesen lebutí-
József. A Fidesz korábbi min- sonlított püspöke, és sok ismert tott közbeszéd minden honfitár- Fotó: Vasvári Tamás / Index
isztere szerint, újra létre kell magyar tudós, kutató, sunk számára megalázó – ál-
hozni annak a fórumát, ahol értelmiségi: néhányan azok lapította meg ezzel és a „mi” és Király szerint egyértelmű,
értelmes és valós kérdésekről közül, akik ott voltak a csoport „ők” egybites logikájával szem- hogy a magyar kormány ki nem
van szó, ahol az eltérő első nyilvános eseményén ben felvezetésében Pálinkás mondott célja az EU
vélemény nem bűn. A magyar csütörtök délután. A József. gyengítése. Az Európai
társadalom, benne az értelmiség Magyarország az Európai Az ex-miniszter, a magyar Ügyészséghez szerinte
nagy része apatikusan hallgat, Unióban című konferenciát és tudomány leváltott „jó királya” Magyarország azért nem csat-
talán még a gondolkodástól is jelentős részben magát a cso- arról beszélt, hogy újra létre lakozott, mert nálunk a jog az
tart. Valamikor meg fogják portot is az a Pálinkás József sz- kell hozni annak a fórumát, ahol uralkodó elitre csak formálisan
kérdezni, hogy hol voltunk és ervezte, aki korábban MTA-el- értelmes és valós kérdésekről kötelező.
miért nem szóltunk- jelentette nökként, majd tavalyi el- van szó, ahol az eltérő Nálunk a korrupciós ügyeket
ki Pálinkás. mozdításáig lényegében tu- vélemény nem bűn. csak a kis halaknál vizsgálja
dományos miniszterként irányí- A magyar társadalom, benne érdemben a rendőrség és az
totta a magyar kutatási
PÁRTOT és innovációs szférát.
ALAPÍTHATNAK A Aztán jött az újabb
Fidesz-kétharmad és
FIDESZ ÁRVÁK Palkovics, neki pedig
Kolozsi Ádám mennie kellett.

Egy, a Magyarország és az Dr. Király Miklós


Európai Unió viszonyát kor- beszél, mellette
mánykritikusan tárgyaló kon- Pálinkás József
ferenciával zászlót bontott egy Fotó: Vasvári Tamás
értelmiségi csoportosulás, / Index
melyből a jelek szerint
hamarosan új centrista párt is Ez nagyjából az a
születhet. Az egyelőre “Felelős politikailag elárvult,
értelmiség” nevű közösség fő mérsékelt konzervatív,
szervezője Pálinkás József, konzervatív-liberális
Orbán volt minisztere, és külön- vagy (nem orbáni
ben is dominálnak benne a értelemben)
Fidesz-árvák, az Európa-párti kereszténydemokrata
mérsékelt konzervatív eszmekör, amit az illiberális és az értelmiség nagy része ap- ügyészség, vannak minden
értelmiségiek. populista fordulatot végrehajtó atikusan hallgat, talán még a gyanú felett álló polgárok.(pl.
A független újságírás azt je- Fidesz egész korábbi értelmisé- gondolkodástól is tart. Klárika és Fletó)
lenti, hogy szabad világban gi hátországával együtt otthagy- Valamikor meg fogják kérdezni, Az ELTE tanszékvezetője ar-
élünk.\Végtelenül lebutított ott. Ők megszokhatták már, hogy hol voltunk és miért nem ról beszélt, hogy a valaha lege-
közbeszéd és megosztásra építő hogy kapnak mindenhonnan: szóltunk. lismertebb új tagállamból 15 év
gyűlöletpolitika helyett balról a kárörvendő „az elmúlt A csoport első konferenciáját alatt a perifériára küzdöttük le
értelmes és valódi vitát, egysz- években hol tetszettek lenni”, (jelképes helyszínen és időpont- magunkat értelmetlenül, egy
erre nemzeti és nyugatias orien- „miért csak most ébredtek fel” ban, az Európa Tanács budai bezárkózó, korrupt kis állam
tációt akar az az értelmiségi beszólásokat; az új jobboldal épületében, véletlenül éppen a képe rajzolódik ki rólunk. „A
csoportosulás, amely néhány büszke ifjú katonáitól pedig a D-napon) Magyarország és az magyar politikai elit zöme meg-
hónapon belül a politikai fel- trollface-es kétharmados jó EU viszonyának szentelték. mérettetett és könnyűnek talál-
lépést fontolgatja. Idáig csak reggelt! harsogását. Pálinkás azt mondta, az „állít- tatott.”
egy honlapjuk, a Utóbbiak a trumpista cuck- suk meg Brüsszelt”, és a Az EU-s támogatásokat, ezt
felelosertelmiseg.com és egy servative jelszót importálva „csináljuk meg az Európai az új Marshall-segélyt eltéko-
februári nyilatkozatuk volt, kiáltanak árulót: az ő jól fialó Egyesült Államokat azonnal” zolták, talán még az is jobb lett
amit a kultúra és a tudomány világképükben a konzervatív jellegű szlogenek helyett az át- volna, ha inkább a Bizottságra
erőszakos kormányzati reform- NER-kritikusok nem értik az gondolt, valódi vita a cél, az vagy valamelyik skandináv ál-
ja ellen írtak alá sokan. idők szavát, csak finnyáskod- egyszerre nemzeti és európai lamra bízzuk a források

149
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

Folytatás a 124. oldalról te. A Monarchia új külügymi- sét. Tisza István kapcsolatban független Csehország, majd pe-
nisztere, Andrássy Gyula igye- állt Raymond Poincaréval, dig a Csehszlovákiának elneve-
ajánlatáról. Ezt követően a még kezett menteni a menthetőt. Ő Georges Clemenceauval, zett cseh impérium létrehozásá-
államfői teendőket ellátó IV. nem bontotta fel a német szö- Sidney Sonninoval és nak a lehetőségéről.
Károly uralkodó elmozdította vetséget, és Wilson amerikai Carlottival. Ha Tisza Istvánt a Masaryk a tervezett
Tisza Istvánt, és ő tett egy kü- elnök feltételeit csak tárgyalási szabadkőművesek által felbuj- csehszlovák királyság élére
lön békeajánlatot az antant irá- alapul fogadta el. Andrássy tott radikális összeesküvők eredetileg egy orosz herceget
nyába. Ennek az volt a lényege, Gyula külügyminisztersége nem gyilkolják meg, akkor a szemelt ki. Orosz érdekkörbe
hogy a Monarchia felajánlja alatt kötötték meg 1918. no- béketárgyalásokon fel tudta került volna a Magyar
szövetségét az antantnak, és vember 3-án a padovai fegy- volna használni mindazokat a Királysághoz tartozó
szakít Németországgal. verletételi szerződést. Ez is titkos leveleket, amelyeket a Kárpátalja, Románia és a
Ekkor a Monarchia közös érintetlenül hagyta a magyar Versailles-ban fontos szerephez délszláv királyság is. Masaryk
külügyminisztere Burián István királyság területét. A csehek- jutott antantpolitikusokkal Magyarország nyugati vidékét
volt. Ő Tisza István nyomdoka- a Balatonig a csehek-
in haladva ismételten békét nek és a szerbeknek
ajánlott Wilsonnak, az amerikai szánta. Az antanthatal-
elnök által meghirdetett elvek mak Masaryk emlék-
alapján. Ez az ajánlat elfoga- irata alapján utasítot-
dásra került. Magyar diplomata ták vissza a központi
volt az, aki létrehozta az hatalmak békeajánla-
Osztrák–Magyar Monarchia és tait. A párizsi konfe-
az antantállamok közötti kétol- rencián is a Masaryk
dalú megállapodást 1918. októ- által javasolt határokat
ber 5-én. Az antant legfőbb ha- hagyták jóvá 1919.
ditanácsa október 6-án tartott május 8-án.
ülésén azt szabta feltételül, Wilson elnök 14
hogy az osztrák–magyar had- pontjának talán leg-
erő ürítse ki a megszállva tar- fontosabb tétele a
tott idegen területeket. Ez a kö- nek, a románoknak és a szer- folytatott. A radikális szabad- nemzeti önrendelkezés biztosí-
vetelés nem érintette beknek a magyarországi sza- kőművesekhez tartozó Kéri- tása volt. Ezt az elvet a nemzet-
Magyarország területi épségét. badkőművesség és a marxiz- Krammer Pál, Pogány- közi szabadkőművesség is hir-
IV. Károly ennek az előzetes mus minden árnyalatát követő Schwartz József és társaik csak dette, de soha nem vette komo-
békének a szellemében ismerte radikális értelmiségiek belső a végrehajtók voltak. Tisza lyan, ha az nem szolgálta világ-
el Ausztria népeinek az önren- bomlasztása miatt egy belülről István eltávolítása az élők sorá- uralomra törő univerzális stra-
delkezését az 1918. október 16- megbénított Magyarországgal ból a szabadkőműves közpon- tégiájának a céljait.
án kiadott nyilatkozatával. szemben kellett területi követe- tok működése nélkül nem ért- Eduard Beneš, Masaryk sza-
Ezzel egyben az 1867-ben kö- lésekkel fellépniük. Ahhoz, hető meg. badkőműves tanítványa 1908-
tött kiegyezés is érvényét vesz- hogy a történelmi, az etnikai és Az Osztrák–Magyar ban még csak föderalizálni,
tette, és a magyar királyság is az önrendelkezési elv mellőzé- Monarchia felosztására vonat- nem pedig felszámolni akarta a
visszanyerte függetlenségét. sével sikerült Magyarország kozó konkrét terveket a brit Habsburg Monarchiát. Az első
Tomáš Masaryk ekkor már nagy területeit elcsatolniuk, külügyminisztérium számára világháború kitörése után titkos
nem egy független cseh államot szükség volt a magyarországi Tomáš Masaryk dolgozta ki. ellenállási mozgalmat szerve-
akart, hanem valójában egy szabadkőművesség maximális Masaryk a Cseh Néppárt képvi- zett. Kezdettől fogva szoros
cseh birodalom létrehozása volt ideológiai és politikai támoga- selőjeként tagja volt a cseh or- kapcsolatot tartott az ekkor
a célja. Ezért 1918. október 18- tására is. szággyűlésnek. Elsősorban a Svájcban élő Masarykkal. 1915
án felkereste Wilson elnököt, A nemzetközi szabadkőmű- Habsburg Monarchia konföde- szeptemberében Beneš
és rávette, hogy a vesség és az utódállamok sza- rációs átalakítását szorgalmaz- Párizsba emigrált, és az ottani
Magyarországgal kötött meg- badkőműves szervezetei nélkül ta. A Nagy Háború kitörésekor szabadkőműves vezetőknél
egyezést egyoldalúan mondja nem érthető meg Tisza István Genfbe, majd Londonba emig- lobbizott egy független csehszlo-
fel. Masaryk még azt is elérte, meggyilkolásának a háttere rált. Az ő tanítványa volt vák állam létrehozása érdekében.
hogy a wilsoni feltételek helyé- sem. A nemzetközi szabadkő- Eduard Beneš és a szlovák Masaryk Párizsban ismertette
be az őáltala megfogalmazott művességnek és magyarországi Milan Rastislav Štefanik is. össze Benešt Milan Rastislav
feltételek lépjenek. A nemzet- támogatóinak azért kellett Velük hozta létre a Štefanikkal, aki korábban szintén
közi szabadkőművesség egyik Tisza Istvánt meggyilkoltatni- Csehszlovák Nemzeti tanítványa volt a Károly
befolyásos személyisége (aki- uk, mert ekkor ő volt az a törté- Tanácsot. 1917-ben fontos sze- Egyetemen. Štefanik csillagász-
nek a formális páholytagságát nelmi magyar államot képvise- repe volt a mintegy 40-50 ezer ként ekkor már ismert személyi-
még vitatják) cselszövésének lő személy, aki még megállít- főt számláló Cseh Légiónak a ség volt a francia értelmiségi kö-
esett áldozatául Magyarország hatta volna a magyar hadsereg megszervezésében. 1918-ban rökben, és maga is szoros kapcso-
és Ausztria is. lefegyverzését, és a történelmi az Egyesült Államokba utazott latokat ápolt a francia politikai
Németország mindezt elítél- magyar államrend megdönté- és meggyőzte Wilson elnököt a élet fontos tagjaival.

154
A jövô történelme 2019/04. országkrónika könyvújság Leleplezô
ókat a Jászi Oszkár főmester ál- volt, amelyet egy egész embe- vesztesnek számító
tal vezetett Martinovics sza- röltő államférfijai között hiába Ausztriának is ősi magyar terü-
Kik döntötték meg a törté- badkőműves páholy tagjai töl- keresünk Európában. leteket.
nelmi magyar államot 1918- tötték be. Ezek az ellenkezőjét Özvegyek, árvák sokaságának Ha a frontról hazatérő le
ban? tették annak, mint amit átkozó könnyei, melyek emlé- nem győzött, fegyverben álló, 1
Musztafa Kemal tett két kísérni fogják, bizonyára 200 000 fős magyar hadsereget
Magyarország a történelmi-, Törökországban. A hatalomra többet nyomnak az igazság a szabadkőművesek nem fegy-
az etnikai- és az önrendelkezé- került magyar szabadkőműve- mérlegében a vezér nélkül ma- verzik le rekordgyorsasággal,
si elvet is megtagadó trianoni sek szervilisen kiszolgálták an- radt magyar cinkostársak bána- akkor a történelmi magyar ál-
békediktátumnak Törökország nak a nemzetközi szabadkőmű- tánál.” lam területét meg lehetett volna
példáját követve tudott volna vességnek a döntéseit, amelyek Az államok feletti hatalom- védelmezni.
ellenállni. A frontról visszatérő, meghatározták a párizsi kor- nak és magyarországi ügynöke- Linder Béla, aki 9 napig volt
de le nem győzött magyar had- mány Monarchiával szembeni inek sikerült magukhoz ragadni a szabadkőműves Károlyi-kor-
seregnek meg kellett volna vé- keleti politikáját. államcsínnyel a hatalmat. Már mány hadügyminisztere, 1918.
delmeznie a padovai fegyver- Kéri-Krammer Pál, aki nem volt Tisza István, nem volt november 2-án elhangzott be-
szüneti megállapodás értelmé- Lendvai István megállapítása működőképes országgyűlés, de szédében többek között ezeket
ben érintetlenül hagyott ma- szerint maga volt a lábon járó volt még magyar hadsereg, vol- mondta: „Ezer évek tradícióit,
gyar határokat. Ehelyett a bolsevizmus, az Otthon tak érintetlen, intakt magyar ezer évek szolgaságát, ezer
Monarchiából kilépő Magyar Körben, a baloldali újságírók ezredek, amelyek meg tudták évek zsarnokságát kellett rom-
Királyság rendkívül rövid idő találkozóhelyén, 1918. október volna védeni a történelmi ma- ba dönteni. Ehhez 5 éves hábo-
alatt leszerelte saját mintegy 1 31-én este fél 5-kor elővette az gyar állam határait, ezért tehát rú kellett, ehhez ezer és ezer
200 000 főnyi hadseregét, és óráját, és azt mondta: „Már haladéktalanul fel kellett bom- halál kellett, hogy egy új győ-
teljesen védtelenül hagyta a csak másfél órája van Tisza lasztani a hadsereget. zelmes élet támadjon belőle. Ez
magyar határokat. Istvánnak.” Az államok feletti pénzhata- az új győzelmes élet a pacifiz-
Ennek a súlyos történelmi A szabadkőműves hatalom- lom által kirobbantott Nagy mus jegyében születik meg.
hibának az elkövetésében dön- átvétel vezetői tehát tudtak ar- Háború első világháborúnak Nem kell hadsereg többé! Soha
tő szerepet játszottak a marxiz- ról, mi készül Tisza István el- nevezett időszaka a nyugati többé katonát nem akarok látni!
mus minden árnyalatát képvi- len. Károlyi Mihály a Tisza fronton, az antantállamok terü- Esküdjenek meg arra, hogy
selő radikális csoportok, él- Istvánnal vívott híres párbajá- letén folyt. A háború sújtotta gyermekeiket olyan szellem-
ükön az ugyancsak radikalizá- ban megalázóan alulmaradt, Franciaországnak nem volt ere- ben fogják nevelni, hogy ezen-
lódott szabadkőműves páho- amikor Tisza játszva szorította je ahhoz, hogy a keleti fronton túl minden háborúnak a lehető-
lyokkal. A nemzetközi szabad- a vívóterem falához, akkor is harcoljon, és ezért a területe- sége ki legyen zárva.”
kőművesség a XIX. század vé- Károlyi megesküdött, hogy el- ket hódítani készülő Romániát Ez a megalkuvó és szervilis
gén a Vatikán támaszának szá- pusztítja Tiszát, még akkor is, azzal vette rá a központi hatal- pacifizmus megtévesztő érvelé-
mító Osztrák–Magyar ha vele pusztul egész mak megtámadására, hogy se. A hatalomra került szabad-
Monarchia feldarabolására tö- Magyarország. Történelmi megkapja egész Erdélyt, a kőműves radikálisok világosan
rekedett. A szabadkőműves tény, hogy amikor Károlyi ha- Tiszántúli területeket, továbbá látták, hogy a hadsereget azért
stratégia célkitűzése az volt, talomra került, azon a napon a Részeket és a Bánságot is. A is fel kell bomlasztani, mert
hogy Rudolf trónörököst fellá- megölték az igaz magyar Tisza párizsi szabadkőműves vezér- nem csak megvédheti a terület-
zítják apja, Ferenc József ellen. Istvánt. kar ugyanezt tette a cseh sza- rablásra készülődő szomszéd-
Magyarországot kiszakítják a A Népszava, amely 1918- badkőművesekkel is, nekik is a jaitól Szent István államát, de
Monarchiából és egy önálló, ban a Magyar történelmi magyar államtól el- azért is fel kell bomlasztani,
szabadkőműves királysággá Szociáldemokrata Párt lapja szakított hatalmas területeket mert ha ez a hadsereg hazajön,
alakítják át. Ez a terv nem sike- volt, így temeti a történelmi ígért oda. akkor leszámolhat az árdrágí-
rült, mert Rudolf trónörökös magyar állam megtestesítőjét: Ugyanezt tették a szerbekkel tókkal, a spekuláns hadimillio-
1889. január 30-án, „A geszti kényurat, a háború is. A párizsi szabadkőműves mosokkal, számukra ez a had-
Mayerlingben öngyilkos lett. egyik főbűnösét, Magyarország központokban Magyarország sereg életveszélyt jelentett. A
Az őszirózsás forradalom- megrontóját, akit eddig elkerült területeit használták fel arra, hadsereg felbomlasztására irá-
nak nevezett államcsíny nyo- a népítélet golyója, csütörtökön hogy az utódállamokat az an- nyuló tevékenység nem az ok-
mán alakult meg a Károlyi este elkeseredett forradalmárok tantnak tett szolgálataikért kifi- tóberi államcsíny után kezdő-
Mihály vezette kormány. megölték. (…) A leggonoszabb zessék. Ehhez arra volt szük- dött, hanem jóval előbb. Már
Előzőleg a történelmi magyar és legkonokabb osztályuralom- ség, hogy Magyarország gyen- 1918 januárjában teleszórták a
állam megdöntését célul kitűző nak, amelyhez foghatót ma már ge legyen és ne legyen ereje a kaszárnyákat és a frontra indu-
radikálisok fizetett ügynökei egész Európában sehol nem le- tőle elrabolt területek vissza- ló menetszázadokat röpcédu-
meggyilkolták Tisza Istvánt, het találni, ő volt a megszemé- szerzésére. Azt is célul tűzték lákkal. Ezeket a Szabad
azt a magyar politikust, akinek lyesítője a kormányzati kímé- ki, hogy egyetlen olyan ország Gondolkodók Magyarországi
a frontról visszatérő katonák letlen brutalizálásnak, a töme- se legyen a megcsonkított ma- Főiskolai Fiókja és a Galilei
engedelmeskedtek volna. geket provokáló junkergőgnek, radék Magyarország körül, Kör tagjai fogalmazták.
Károlyi Mihály kormányában a és hatalmi elbizakodottságnak amelyik ne kapott volna ma- Linder Béla, aki nem akar
legfontosabb miniszteri pozíci- olyan kimagasló képviselője gyar területeket. Így juttattak a katonát látni, néhány napos

155
A cikk folytatása a teljes számban olvasható.
Leleplezô Vesszen Trianon!, Igazságot Magyarországnak! Igazságot Európának A jövô történelme 2019/04.

"Trianon"-levél Angela Merkel Nyugat-Magyarország ügye – Rogán fel


részére - átadva Sopronban kérése és az Orbán Viktornak írt levél
A Magyarok Világszövet-ségének elnöke, Patrubány Miklós a
soproni evangélikus templomban 2019. augusztus 19-én, Mint arról tavaly hírt adtunk – lásd iménti ismétlésünket – a
Magyarok Világszövetsége Elnöksége valamint a Trianon
Páneurópai piknik 30. évfordulóján megtartott ökumenikus isten- Társaság Elnöksége egyhangú határozattal kérte Orbán Viktor
tisztelet keretében levelet adott át Angela Merkel német kancellár miniszterelnököt, hogy a magyar kormány, még 2019. szeptember
részére, amelyben a trianoni magyarellenes nemzetgyilkossági 10. előtt jelentsen be Ausztria felé területi igényt mindazon
kísérletre és annak rendezetlenségére hívta fel a figyelmet területekre, amelyeket a Saint Germain-i békével (1919. szeptem-
Az MVSZ Elnöksége egy nappal korábban, augusztus 18-án, az ber 10.) csatoltak Ausztriához. Alább ismertetjük az indítvány
MVSZ alapításának 81. évfordulóján ülésezett Budapesten. A je- további sorsát.
lenlevők egyhangúan javasolták, hogy ez a levél szülessen meg, és A két szervezet vezető testületének döntéseiről az MVSZ
adódjék át másnap a német kancellárnak. Sajtószolgálat 2018. november 20-án adott hírt. Közben a sz-
Az ökumenikus istentiszteleten részt vett és beszédet mondott ervezet vezetői keresték annak módját, hogy miként juttassák el a
Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkel kancellár. A levél kiemelt jelentőségű határozatot Magyaroszág miniszterelnökéhez.
megszületett és átadatott egy német nyelvű, Trianonról szóló Úgy ítélték meg, hogy – tekintettel az ügy súlyára, államközi vis-
Magyarságtudományi Füzettel (MTF-33) egyetemben. zonyokat érintő voltára – indokolt volna egy személyes találkozó
A vasfüggöny átvágásával végződő, és a berlini fal összeom- keretében ismertetni a határozatokat.
lásához vezető soproni Páneurópai piknikre 1989. augusztus 19-én Végül az a döntés született, hogy felkérik Rogán Antal min-
került sor. A történelmi eseményt a debreceni MDF gondolta ki és isztert, a miniszterelnöki kabinetiroda vezetőjét, hogy járjon közbe
szervezte meg, valamely soproni segítséggel. A szervezők e személyes találkozó létrejöttééért. Levélben kérték a minisztert,
Habsburg Ottót és Pozsgay Imrét, akkori államminisztert kérték hogy lehetőleg 2018. december 5-ig jelezzen vissza. Rogán Antal
fel a piknik fővédnökeivé, jóllehet - politikai megfontolásokból - azóta sem válaszolt a futárral kézbesített levélre.
egyikőjüktől sem kérték, hogy megjelenjék. Patrubány Miklós és Drábik János közös levele Orbán Viktor
Merő történelemhamisítás azt állítani, hogy Horn Gyulának bár- miniszterelnökhöz 2018. december 7-én született, és még aznap
mi szerepe lett volna a soproni piknik szervezésében, futár kézbesítette. Idézünk a levélből:
előkészítésében. A világ olyan sajátságosan működik, hogy a ma ”Magyarország szétszaggattatásának történetében egy külön-
élő nemzedék többsége mégis Horn Gyula érdemeként tartja azt leges helyet foglal el az Ausztriának ajándékozott mintegy né-
számon!? gyezer négyzetkilométernyi nyugat-magyarországi területet. Ez az
A Fidesznek sem volt semmi szerepe 1989-ben a soproni piknik elcsatolás minden erkölcsi és jogi alapot nélkülöz. Nyugat-
megszervezésében. Magyarország elcsatolásának 100. évfordulója felé közeledve a
Fájdalom, hogy a 30. évfordulón a soproni piknik kigondolóit magyarság nem maradhat tétlen.
Mind a Magyarok Világszövetsége, mind az Országos Trianon
és megszervezőit, még arra sem méltatták, hogy az első hét sor Társaság Elnöksége két korszakos jelentőségű határozatot fo-
valamelyikében biztosítsanak számukra ülőhelyet... gadott el ez ügyben. A két határozatot levelünkhöz mellékeljük.
Felkérjük Magyarország Kormányát, hogy még 2019. szeptem-
A képen Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke látható, a harminc ber 10. előtt jelentsen be területi igényt az Ausztria által elcsatolt
évvel ezelőtti Páneurópai piknik két szervezőjével, Dr. Medgyessy nyugat-magyarországi részekre.”
Istvánnal, aki az MVSZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke Azóta eltelt kilenc hónap. Orbán Viktor azóta sem válaszolt, és
és az MVSZ Etikai Bizottságának tagja, valamint Szabó Lukács a magyar kormány sem jelentett be területi igényt Ausztriával
volt országgyűlési képviselővel, aki jelenleg Hajdúbagos pol- szemben.
gármestere. Mindketten a Trianon ellen indított nemzeti konzultá- A Saint Germain-i béke századik évfordulójáig, Nyugat-
ció kiemelkedő aláírásgyűjtői is egyben. A kép a 30. évfordulón Magyarország elcsatolt részeinek a nemzetközi jog szerinti elbir-
Sopronban megtartott ökumenikus istentisztelet után készült. toklásáig még maradt kilenc nap…
(írtuk mindezt 2019 szeptember 1-jén)

174
Leleplezô Vesszen Trianon!, Igazságot Magyarországnak! Igazságot Európának A jövô történelme 2019/04.

MVSZ: Felszólalás Nyugat


-Magyarország elbirtoklása ellen
Holnap lesz a Saint Germain-i béke 100. évfordulója. Ez az a valóság, hanem alkotmányjogilag is rögzített határ is egyben.
„béke”, amelyre Magyarországot meg sem hívták, és amellyel • Magyarország semmiképpen nem kívánt a háború
Magyarország négy nyugati vármegyéjének több mint négyez- részesévé válni. Tisza István magyar miniszterelnök meg is vétóz-
ta a Koronatanácsban a Szerbiának a szarajevói merénylet után
er négyzetkilométernyi részét Ausztriához csatolták. Miután a küldendő hadüzenetet, amit rajta kívül mindenki támogatott.
területi vitákban egyedül illetékes magyar állam felkérésre sem Miután nagy nyomás alá helyezték, a megismételt
fogalmazott meg területi igényt Ausztriával szemben, kénysz- Koronatanácsban is csak azzal a feltétellel bólintott rá a hadüzene-
erűségből a Magyarok Világszövetségének elnöke szólalt fel tre, ha ezzel egyidejűleg jegyzék születik a nagyhatalmak felé,
Nyugat-Magyarország elbirtoklása ellen. hogy az Osztrák-Magyar Monarchia még egy győztes háború es-
etén sem támaszt területi igényt Szerbia felé. Jóllehet a Monarchia
Patrubány Miklós elküldte felszólalását Ausztria államel- kormánya Tisza István magyar miniszterelnök feltételét egyhangú
nökének, Alexander Van der Bellen úrnak, kancellárjának, szavazattal elfogadta, gróf Berchtold külügyminiszter annak végre-
Brigitte Bierlein asszonynak, kül- és Európa-ügyi min- hajtását elszabotálta, és a totális háború elkerülhetetlenné vált.
iszterének, Alexander Schallenberg úrnak és Ausztria mag- Tehát a hadat üzenő Osztrák-Magyar Monarchián belül is a
felelősség egyértelműen az osztrák felet terheli.
yarországi nagykövetének, Mag. iur. Elisabeth Ellison-Kramer Mindezek után Ausztria területszerzése Magyarországgal szem-
asszonynak. E felszólaló levél magyar példányát másolatban ben a legnagyobb igazságtalanság és gyalázat, amely jóvátételt
elküldte Áder János köztársasági elnök úrnak, Orbán Viktor követel minden időkben. Az aktusnak a jogtalanságát tetézi, hogy
miniszterelnök úrnak és Szijjártó Péter külügyminiszter úrnak. jóllehet a népek önrendelkezési jogára hivatkozva követték el az
Alább a felszólalás teljes szövege. elcsatolást, azt az adott terület akkor a többséget kitevő lakosságá-
nak – horvátok és magyarok – akarata ellenére hajtották végre.
Tisztelt Államelnök Úr! A Magyarok Világszövetsége tudatában van annak, hogy a
A Magyarok Világszövetsége nevében írok Önnek, amelyet az területi igény bejelentése a nemzetközi jog rendelkezései szerint a
Eucharisztikus Világkongresszus keretében ülésező Magyarok II. kormányok feladata, miként annak is, hogy a szóban forgó magyar
Világkongresszusa 1938-ban azért hívott életre, hogy az egyetemes területek 100 éves elbirtoklási ideje nem telik le 2019. szeptember
magyar nemzet képviseletére hivatott Magyarok 10-én, hanem kilenc évvel később. Ausztria nem 1919-ben, hanem
Világkongresszusának állandóan működő ügyvivő testülete legyen. két évvel később jutott Nyugat-Magyarország területeinek birtoká-
A Magyarok Világszövetsége, amelynek tagjai Magyarországon ba. Az osztrák államiság pedig szünetelt 1938-1945 között, amíg a
és a világ több mint ötven országában élnek, gróf Teleki Pál néhai népszavazással megerősített Anschluss-t követően Ausztria be-
magyar miniszterelnök kezdeményezésére jött létre. tagolódott a Német Birodalomba, és annak egyik közönséges
Jóllehet a Magyarok Világszövetsége pártok és kormányok területi alegységévé (Gau) vált.
fölötti, azoktól független szervezet, a magyar politikumhoz való Mégis most, még a Saint Germain-i béke századik évfordulójá-
kötődése letagadhatatlan. 1945-47 között Magyarország akkori nak bekövetkezte előtt szólalunk fel. Tesszük ezt egyrészt em-
miniszterelnöke, Nagy Ferenc egyben a Magyarok lékeztetésképpen és azért, hogy vitán felüli legyen a magyar
Világszövetségének elnöke is volt. A Magyarok nemzet örökös igénye bejelentésének időbeni volta. Másrészt azért
Világszövetségének jelenlegi elnökét, aki e levelet írja, 2000-ben tesszük, hogy a két kormány és a két állam a következő 9 évben ele-
Magyarország korábbi miniszterelnökével, Boross Péterrel szem- gendő idővel rendelkezzék a területi igény jogerős bejelentésére, és
ben választották elnökké, akit nyíltan támogatott Magyarország annak a Helsinki Egyezmény jegyében, békés eszközökkel, tár-
akkori és mostani miniszterelnöke, Orbán Viktor. gyalásos úton való rendezésére. Úgy, ahogy illik ez két államhoz,
A Magyarok Világszövetségének elnökéről a Magyarok III. amelyek, véres háborús évszázadok után mindketten az Európai
Világkongresszusán, 1992 augusztusában, 3000 küldött előtt Unió tagjai.
Magyarország akkori miniszterelnöke, Antall József azt mondta, Bízunk benne, hogy felszólalásunk kellőképpen indokolt ahhoz,
hogy míg Magyarország miniszterelnöke csak lélekben lehet 15 hogy a megszólított osztrák fél azt komolyan vegye, ugyanakkor ne
millió magyar miniszterelnöke, a Magyarok Világszövetségének el- tekintse „hadüzenetnek”. Tudatában vagyunk annak is, hogy az
nöke ténylegesen a világ minden magyarjának az elnöke. Európát fenyegető és részben máris sújtó veszedelmek el-
E levél a Magyarok Világszövetsége Elnökségének határozata hárításához összefogásra és közös fellépésre van szükség. Ám
alapján, az egyetemes magyar nemzet nevében íródik. Ausztria és Magyarország e nélkülözhetetlen összefogása nem
Még a nemzetközi jogban ismert száz éves elbirtoklási idő eltelte jöhet létre, amíg a Saint Germain-i igazságtalanság és gyalázat fen-
előtt, az egyetemes magyar nemzet nevében kijelentjük, hogy soha náll. Ausztria el sem szabadott volna fogadja azt. Az is lehetséges,
nem fogunk lemondani azokról a területekről, amelyeket az 1919. hogy Nyugat-Magyarországnak az Ausztriához csatolt területén –
szeptember 10-i Saint Germain-i béke nyomán nagyhatalmi önkén- amelyet később Vier-Burgenland, majd Burgenland névvel illettek
nyel Magyarországtól Ausztriához csatoltak. – ma élő népek, egy népszavazás esetén nem szavaznának a
Indokolás Magyarországhoz való visszatérésre. Ám erre a népszavazásra
• Ausztria és Magyarország nem volt nincs is szükség, hiszen azt az elcsatoláskor sem
egymással háborús viszonyban, sőt egy ál- tették lehetővé.
lamszövetség, az Osztrák-Magyar Ezt a kérdést a történelmi igazságosság je-
Monarchia két részét alkották az első gyében kell rendezni. Ha ehhez Ausztria partner
világháború kitörésekor és a fegyveres har- lesz, akkor a magyar nemzettel karöltve és váll-
cok ideje alatt. vetve védheti meg és érvényesítheti érdekeit, da-
• Az Osztrák-Magyar Monarchia colva a Mindkettőjüket érintő kihívásokkal és
nevű államszövetségben Magyarország fenyegetésekkel.
önálló állam volt, saját alkotmánnyal, saját Budapest, 2019. szeptember 5-én
Országgyűléssel, saját kormánnyal és Tisztelettel
egyértelműen megvont határokkal, azaz PATRUBÁNY Miklós István Ádám,
saját területtel. A Lajta mentén húzódó mag- a Magyarok Világszövetségének elnöke
yar-osztrák határ nem csak történelmi
175
Leleplezô országkrónika könyvújság A jövô történelme 2019/04.

178
Karácsonyi ajándék Gergônek (a nô nélkül!), de arcod sose legyen ilyen vörös