BORANG SOAL SELIDIK PERTANDINGAN PERMAINAN DAN SUKAN KUMPULAN 2 DPLI AMBILAN JULAI 2010/2011

FAKULTI: «««««««««««««««««««««. JANTINA: «««««««««««««««««««««

BULATKAN T bagi µYa¶ dan T bagi µTidak¶ 1. Adakah anda berasa seronok dalam pertandingan permainan Frisbee 2. Adakah anda mengenali rakan-rakan anda dengan lebih dekat melalui pertandingan permainan Firsbee 3. Pengurusan masa pertandingan bersesuaian 4. Jangka masa setiap pertandingan bersesuaian dengan anda 5. Adakah lokasi pertandingan sesuai untuk permainan Frisbee 6. Adakah penyediaan peralatan dan kelengkapan bersesuaian 7. Adakah anda suka dengan permainan Frisbee 8. Adakah anda akan memperkenalkan permainan ini kepada rakan-rakan anda 9. Permainan ini sesuai untuk meningkatkan tahap kercergasan anda dan sesuai dilakukan pada masa lapang (Y/T) (Y/T)

(Y/T) (Y/T) (Y/T) (Y/T) (Y/T) (Y/T)

(Y/T)

ULASAN:««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful