FAKULTET ZA PREDUZETNIČKI BIZNIS

Doc.dr Branković M Boban

UVOD U MICROSOFT ACCESS
 Pojava Access-a 1992. godine otvorila je nove poglede

u razvoju baza podataka pod Windows okruženjem. To je bila jedna od prvih relacionih baza podataka koja je razvijena za Windows okruženje i bila je sigurno prva koja je tada zadovoljila potrebe mnogih programera koji su pokušavali da pređu sa DOS na Windows. Pored toga što je bio vrlo lak za korišćenje, prva verzija Access-a (Access 1.0) je napravljen tako da vrlo lako i brzo kreira jednostavne aplikacije.
INFO SISTEM malog biznisa 2010

2

UVOD U MICROSOFT ACCESS
 U početku Access nije imao sva obeležja koja karakterišu profesionalni alat za razvoj aplikacija, pa mnogi programeri su to nadomešćivali korišćenjem Visual Basic-a. Time je omogućeno menjanje osobina formi i kontrola u realnom vremenu, ali opet Visual Basic nije mogao da omogući tako laku manipulaciju sa podacima kao što je to bilo moguće u Access-u.
INFO SISTEM malog biznisa 2010 3

UVOD U MICROSOFT ACCESS
Nove verzije su doprinele da Access preuzme primat u desktop sistemima za upravljanje bazama podataka, a neki od razloga su i:
 Access 95 i 97 su 32-bitni sistemi za upravljanje bazama podataka sa 32-bitnom 

 

 

multi-treaded mašinom kao podlogom, Access ima dobru podršku relacionom modelu. Podržava dynaset, rečnik podataka, referencijalni integritet (uključujući podršku za kaskadno brisanje i ažuriranje) i SQL jezik sa izvesnom sopstvenom nadgradnjom, Access je u osnovi neproceduralno okruženje, mada poseduje snažan proceduralni jezik - Visual Basic for Applications, Visual Basic for Applications je standardan jezik implementiran kroz razne Microsoft-ove proizvode, ukljužujući Visual Basic, Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft Project, Access poseduje odličan model objekata za manipulaciju podacima korišćenjem VBA koda: Data Access Objects (DAO), Access podržava višekorisničko deljenje baze i u file-server i u client-server okruženju, poseduje podršku za replikaciju baze podataka.
INFO SISTEM malog biznisa 2010 4

Startovanje programa MS ACCESS 2003
1. Dvoklik na ikonu na Desktopu 2. Meni Start – All Programs- Microsoft Office Microsoft Office Access 2003 3. Meni Start – Run...- msaccess.exe 4. Meni Start – Search… All files or folders - *.mdb (traži bilo koju datoteku napravljenu u Accessu)
INFO SISTEM malog biznisa 2010 5

Pokretanjem MS Access-a, dobija se ovakav prozor Sistem menija i paleta alatki u MS Access-u funkcioniše na sličan način kao i ostalim programima Microsoft Office-a, dok se sve ostalo smatra radnom površinom u kojoj se razvija i izvršava MS Access aplikacija.
Na dnu prozora smeštena je statusna linija (Status bar) sa dodatnim informacijama o tekućem objektu i o tasterima Insert,Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock,...
INFO SISTEM malog biznisa 2010 6

Otvaranje postojeće baze: meni File – Open... ili izabrati u Task Pane
Kreiranje nove baze: -Meni File - New... ili u Task Pane izabrati Create a new file ... Izabrati opciju Blank database...

INFO SISTEM malog biznisa 2010

7

U prozoru File New Database Access,automatski, novoj bazi dodeljuje ime db1, db2,...na korisniku je da unese željeni naziv za bazu, npr. Proba. (Naravno specijalni znaci i dalje nisu dozvoljeni.) Pre izbora dugmeta Create, voditi računa o mestu gde se kreira – Save in i tipu fajla – Save as type
Kreiranje!!
8

Gde čuvamo !!

Tip datoteke !! Ime baze!! npr. Proba

Prozor Database – Prozor aktivne baze (Proba)
Struktura objekta Otvaranje postojećeg objekta Kreiranje novog objekta Brisanje izabranog objekta

Objekti baze podataka

Pogled na ikone kreiranih objekata Načini kreiranja objekata

Napuštanje programa: meni File – Exit ili na Vežba: napusti Access
INFO SISTEM malog biznisa 2010 9

Delovi baze podataka
Tabele (Tables) Upiti (Queries) Maske (Forms) Izveštaji (Reports) Stranice (Pages) Makro naredbe (Macros) Moduli (Modules)

INFO SISTEM malog biznisa 2010

10

Baza podataka u Accessu
 Baza podataka (BP) programa Access je skup svih

tablica, upita, maski, stranica, izveštaja, makro naredbi i modula koji sačinjavaju celoviti sistem i sastoji se od sledećih objekata:
 Tabele (Tables)  Upiti (Queries)  Formulari ili maske(Forms)  Izveštaji (Reports)  Stranice (Pages)  Makroi (Macros)  Moduli (Modules)
INFO SISTEM malog biznisa 2010

11

Baza podataka u Accessu

Tabele (Tables)

 Skup podataka o pojedinom entitetu  Sastoje se od:
 redova (rows) – sadrže podatke o jednom entitetu

(vrednosti atributa) i  kolona (columns) – sadrže istovrsne podatke (atributi)

 Red = zapis ili slog (record)
Slog je kolekcija svih polja za jednu osobu

 Kolona = polja (fields)
U polja se upisuju pojedinačne informacije (npr. ime, prezime, godina rođenja...)

 Definisanje veza između tablica
INFO SISTEM malog biznisa 2010 12

Baza podataka u Accessu
Tabele (Tables)

Red = zapis ili slog (record)

Kolona = polja (fields)
13

INFO SISTEM malog biznisa 2010

Baza podataka u Accessu Upiti (Queries)
 Načini na koje se informacije pronalaze u bazi
 Pitanja koje postavljaju korisnici o podacima iz baze

 Upiti služe za selekciju, sortiranje, grupisanje, kombinaciju postojećih podataka u BP i na osnovu njih stvaranje novih  Informacije koje se u upitu pronalaze, zadovoljavaju uslove koji se u upitu zadaju  Vrste upita: Select, Parametar and Crosstab upiti
INFO SISTEM malog biznisa 2010 14

Baza podataka u Accessu Upiti (Queries)

 Odgovor u obliku skupa zapisa (slogova)

INFO SISTEM malog biznisa 2010

15

Baza podataka u Accessu
Formulari - Maske (Forms)
 Formulari omogućavaju unos, promenu i pregled podataka (zapis po zapis) u bazu  Prikaz jednog zapisa na maski iz jednog izvora podataka (tablice ili upita) ili više izvora (upotrebom podmaski)  Na formularima se slogovi obično prikazuju jedan po jedan
INFO SISTEM malog biznisa 2010 16

Baza podataka u Accessu
Formulari - Maske (Forms)

INFO SISTEM malog biznisa 2010

17

Baza podataka u Accessu
Izveštaji (Reports)
 Dokumenti u kojima se prikazuju informacije iz BP

 Za oblikovanje preglednog ispisa podataka  Način izrade izveštaja gotovo istovetan izradi maske (ne mogu se upisivati podaci u tablice kao kod maski!)  Podaci se mogu grupisati, izračunavati i sortirati

INFO SISTEM malog biznisa 2010

18

Baza podataka u Accessu
Izveštaji (Reports)

INFO SISTEM malog biznisa 2010

19

Baza podataka u Accessu
Ostale naredbe-delovi BP:
Stranice (Pages):  omogućavaju korišćenje BP putem Interneta Makro naredbe (Macros):  Za automatizovanje različitih procesa unutar baze podataka (koje se inače izvode ručno po nekom redosledu)  Mogu se dodeliti različitim objektima (maskama, komandnim tipkama, …) koji štede vreme automatizujući niz akcija koje se izvršavaju kao jedna  Autoexec makro naredba izvodi otvaranjem određene BP u Accessu Moduli (Modules):  Služe za programiranje procedura za rad s bazom podataka u programskom jeziku MS Visual Basic for Application (VBA)  programi napisani programskim jezikom Visual Basic
INFO SISTEM malog biznisa 2010 20

POKRETANJE PROGRAMA
 Program se nalazi

na sledećoj adresi:

Start→All Programs→Microsoft Office→ Microsoft Office Access 2003

 Za novu praznu BP, klikne se

New na padajućem meniju File
 pojavljuje se komandna

 izabere se Blank Database

tabla sa elementima baze  snimi se na željeno mesto

INFO SISTEM malog biznisa 2010

21

PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
 Access u sebi ima čarobnjake (wizard) koji olakšavaju

pravljenje baze  Često čarobnjaci ne odgovarju zahtevima pa se baza pravi samostalno  Da bi se baza napravila samostalno, potrebno je:
 pažljivo isplanirati BP  utrvrditi namenu i obim BP  definisati tabele kao i kakve podatke će tabele sadržati  definisati kako se podaci iz jedne tabele odnose prema

podacima iz druge tabele

INFO SISTEM malog biznisa 2010

22

PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
 Nekoliko pitanja na koja je potrebno dati odgovor pre

pravljenja BP:

 Na koji način će se koristiti podaci?  Kakvi podaci će se prikupljati?  Kakvi podaci će se zapisivati?  Kakve veze postoje među podacima?  Da li se podaci mogu organizovati u manje posebne grupe?  Ko će biti krajnji korisnik baze?  Šta je rezultat baze?
INFO SISTEM malog biznisa 2010 23

PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Planiranje tabela BP:
 Informacije BP organizovati u nekoliko tabela  U svakoj tabeli postoje polja koja se odnose na istu oblast

npr. tabela Radnici sadržaće samo osnovne podatke koji se odnose na radnike, dok će tabela Gradilište sadržati samo podatke o gradilištima na kojima rade radnici.  Fokusiranjem tabele na jedan zadatak u mnogome se pojednostavljuje struktura tabela kao i eventualne kasnije izmene

INFO SISTEM malog biznisa 2010

24

PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Planiranje tabela BP:
 Kada se tabela definiše sa svim svojim podacima,

neophodno je definisati tip podatka  Tipovi podataka mogu biti:
  

numerički tekstualni objektni

 Dodeliti primarne ključeve

primarni ključ (Primary Key) je polje čija vrednost jedinstveno identifikuje svaki slog tabele
INFO SISTEM malog biznisa 2010 25

PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP:

 u pogledu Design  koristeći čarobnjaka  unošenjem podataka

INFO SISTEM malog biznisa 2010

26

PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design
 Prozor za pravljenje tabela u pogledu

Design je podeljen na dva dela

u gornjem delu se upisuju polja, tipovi polja i po potrebi opis polja

U donjem delu se određuju svojstva polja (izgled na ekranu, veličina, pravila za proveru itd.)

INFO SISTEM malog biznisa 2010

27

PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design
 Tipovi podataka:

 

Text – najčešće korišćen tip podataka i može sadržati do 255 karaktera i/ili cifara Memo – za čuvanje teksta promenljive dužine do 65535 karaktera Number – numerički podaci koji se koriste u izračunavanjima Date/Time – Datum i vreme Currency – za čuvanje podatak u novčanoj valuti

INFO SISTEM malog biznisa 2010

28

Pravljenje tabela BP u pogledu Design

PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
 Tipovi podataka:
 

AutoNumber – Jedinstven broj za svaki slog Yes/No – polje koje može imati samo jednu od dve vrednosti tipa Da/Ne OLE Object – Objekat (slika, grafika, zvuk, Excel-ova tabela...) Hyperlink – veza koja vodi do druge lokacije ili za povezivanje sa Internetom Lookup Wizard – polje sa ograničenom listom vrednosti

INFO SISTEM malog biznisa 2010

29

PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design

 Po unosu polja neophodno

je definisati ključeve

 Primarni ključ – je polje čija

vrednost jedinstveno identifikuje svaki slog tabele  Sekundarni ključ – je polje čija se vrednost koristi za povezivanje sa vrednošću primarnog ključa u nekoj drugoj tabeli.

INFO SISTEM malog biznisa 2010

30

PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design
Simbol Opis 0 Cifre od 0 do 9 (obavezan unos znaka)

 9
A a # & C L ? > <

Svojstva 0 do 9 (znak se ne mora uneti) Cifre od tekstualnog polja:
 Field Size – određivanje  Slovo ili cifra (znak se ne mora se podaci Format – određivanje kako uneti)

Slovo ili cifra (obavezanznakova u polju maksimalnog broja unos znaka)

prikazuju Cifra ili razmak– određivanje formata ili Input Mask oblika u kojem se podaci moraju Bilo koji znak ili razmak (obavezan unos znaka) uneti Bilo koji znak ili razmakkoji se prikazuje Caption – natpis (znak se ne mora uneti) kada je polje na formularu Slova od AValue(obavezan unos znaka)  Default do Z – Vrednost koju Access do Z (znak se unosi u polje Slova od A automatski ne mora uneti)
Sledeći znak prikaži velikim slovom Sledeći znak prikaži malim slovom

INFO SISTEM malog biznisa 2010

31

PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design
 Validation Rule – izraz kojim se

ograničavaju vrednosti koje se mogu uneti se prikazuje kada korisnik unese vrednost koja nije dozvoljena mora uneti vrednost

 Veličine numeričkih polja:

 Validation Text – tekst poruke o grešci koja

 Byte – celobrojne vrednosti od 0 do 255  Integer – celobrojne vrednosti od -32.768  

 Required – određivanje da li se u polje  Allow Zero – dozvoljava unos veličine nula  Indexed – označava da li Access održava

indeks vrednosti polja

 Unicode Compression – ušteda prostora

ukoliko se u polju nalazi samo tekst

do 32.767 Long Integer – celobrojne vrednosti od 2.147.483.648 do 2.147.483.647 Single – vrednosti iz intervala 3,402823E38 do -1,401298E-45 (za negativne vrednosti) i od 1,401298E-45 do 3,402823E38 (za pozitivne vrednosti) Double - vrednosti iz intervala 1,797693E308 do -4,940656E-324 (za negativne vrednosti) i od 4,940656E-324 do 1,797693E308(za pozitivne vrednosti) Replication ID – vrednosti koje se koriste kao jedinstveni identifikatori
32

INFO SISTEM malog biznisa 2010

PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design Unapred definisani formati datuma:
      

General Date Long Date Medium Date Short Date Long Time Medium Time Short Time

– 1/1/05 12:35:15 PM – Saturday, January 1, 2009 – 01-Jan-09 – 1/1/09 – 12:35:15 PM – 12:35 PM – 12:35

INFO SISTEM malog biznisa 2010

33

PLANIRANJE I PRAVLJENJE BP
Pravljenje tabela BP u pogledu Design
 Snimanje tabele
 Po završetku kreiranja tabele, potrebno je sačuvati tabelu  Klikom na ikonicu Save pojavljuje se sledeći prozor:

 Odabirom opcije Yes pojavljuje se sledeći dijalog:

 Upiše se naziv tabele i klikne OK

INFO SISTEM malog biznisa 2010

34

Literatura
[1] Vladimir Blagojević, Relacione baze podataka, ICNT, Beograd, 2006 [2] Roger Jennings, Vodic kroz Microsoft Access 2003 - Specijalno izdanje [3] S.Trajković, S.Marković, Praktikum iz Baza podataka 2009. [4] Svi udžbenici i časopisi koji pokrivaju sadržaj predmeta [5] Internet – elektronske knjige i časopisi [6] Predavanja nastavnika

INFO SISTEM malog biznisa 2010

četvrtkom od 12-14h
Predavač: Doc. Dr Boban Branković e-mail: bbrankovic@live.com Asistent: Mr Darko Vuković e-mail: darko@fpb.edu.rs
INFO SISTEM malog biznisa 2010

Konsultacije:

01-36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful