You are on page 1of 70

Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.

2 ĐH CNKT Điện 2-K2

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN
…o0o…
***

BÀI TẬP LỚN


TÌM HIỂU PHẦN MỀM THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

DIALUX
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Quang Thuấn

Nhóm sinh viên 1 thực hiện: Trần Văn Chính


Nguyễn Văn Chỉnh
Nguyễn Văn Cường

Version 4.7.5.2

HÀ NỘI – THÁNG 3/2010

-1-
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

GIỚI THIỆU
DIALux là phần mềm thiết kế chiếu sáng độc lập, được tạo lập bởi công ty
DIAL GmbH – Đức và cung cấp miễn phí cho người có nhu cầu.
Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux bao gồm 2 phần:
1. Phần DIALux 4.7 Light Wizard:
Đây là một phần riêng biệt của DIALux từng bước trợ giúp cho người thiết
kế dễ dàng và nhanh chóng thiết lập một dự án chiếu sáng nội thất. Kết quả chiếu
sáng nhanh chóng được trình bày và kết quả có thể được chuyển thành tập tin PDF
hoặc chuyển qua dự án chiếu sáng DIALux để DIALux có thể thiết lập thêm các chi
tiết cụ thể chính xác với đầy đủ các chức năng trình bày.
2.Phần DIALux 4.7:
Đây là phần chính và là toàn bộ phần mềm thiết kế chiếu sáng DIALux.
Từ phần DIALux 4.7 bạn có thể chọn để vào nhiều phần khác nhau:
- Phần trợ giúp thiết kế nhanh (wizards) cho chiếu sáng nội thất, chiếu sáng
ngoại thất và chiếu sáng giao thông.
- Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng nội thất.
- Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng ngoại thất.
- Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng giao thông.
- Phần mở các dự án đã có hoặc các dự án mới mở gần đây.
- DIALux tính toán chiếu sáng chủ yếu theo các tiêu chuẩn châu Âu như EN
12464, CEN 8995.
- DIALux cho phép chèn và xuất tập tin DWG hoặc DXF
- DIALux có thể chèn nhiều vật dụng, vật thể các mẫu bề mặt cho thiết kế
sinh động và giống với thực tế hơn.
- Với chức năng mô phỏng và xuất thành ảnh, phim. DIALux có hình thức
trình bày khá ấn tượng.

-2-
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- DIALux là phần mềm độc lập, tính toán được với thiết bị của nhiều nhà sản
xuất thiết bị chiếu sáng khác nhau với điểu kiện các thiết bị đã được đo đạc sự
phân bố ánh sáng và có tập tin dữ liệu phân bố ánh sáng để đưa vào DIALux .
- DIALux cung cấp công cụ Online cho việc cập nhật, liên lạc với
DIALGmbH và kết nối với các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng.
Bạn có thể tải DIALux vể miễn phí từ địa chỉ trang web: www.Dialux.com

A- CÀI ĐẶT VÀ KHỞI ĐỘNG DIALUX 4.7.5.2


- Từ đĩa cài đặt DIALux hoặc phần mềm trên máy tính . Nhấp đôi chuột vào
tập tin DIALux Setup – Chọn Next – chọn I agree – Next để cài đặt.
- Chọn Browse để xác định thư mục cài đặt DIALux vào nơi bạn muốn. Mặc
định DIALux sẽ được cài đặt vào ổ đĩa C:\Program Files\DIALux .
- Chọn các gói cài đặt đi kèm
- Chọn Next nhiều lần để cài đặt.
- Finish để kết thúc.
- Sau khi cài đặt, vào Start – All Programs – Chọn DIALux .

Lần đầu khởi động DIALux, chọn phần Start options sau đó nên chọn DIALux 4.7

direct3D. Kể từ lần thứ 2, chỉ cần chọn DIALux 4.7 hoặc chọn biểu tượng
trên màn hình Desktop. DIALux sẽ khởi động theo chế độ Direct3D.

-3-
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Để có thể sử dụng các loại đèn của một thương hiệu cho thiết kế của mình,
bạn phải cài đặt dữ liệu đó. Thí dụ: Philips Dialux Plusins, Setup_Thorn_Plugins,
Siteco Dialux-Plugins… Bạn sẽ chọn dữ liệu để cài đặt từ điã CD hoặc từ Menu
Luminaire Selection sau đó chọn thương hiệu muốn sử dụng và tải về từ Internet.
Với cách này, máy tính của bạn phải kết nối với Internet.

B-GIỚI THIỆU GIAO DIỆN DIALUX 4.7.5.2


1. Cửa sổ khởi động của DIALux 4.7.5.2
Sau khi kích chuột khởi động, cửa sổ Welcome của DIALux sẽ xuất hiện để bạn
chọn tiếp (Hình 1)

( Hình 1)

-4-
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Tại cửa sổ Welcome bạn phải chọn 1 trong 6 chức năng:


- New Interior Project: Lập một dự án chiếu sáng nội thất mới.
- New Exterior Project: Lập một dự án chiếu sáng ngoại thất mới.
- New Street Project: Lập một dự án chiếu sáng giao thông mới.
- DIALux Wizards: Phần trợ giúp thiết lập nhanh dự án.
- Open Last Project: Mở dự án mới làm việc lần sau cùng.
- Open Project: Mở một dự án đã lưu trữ.
Nếu bạn chọn phần trợ giúp nhanh thì cửa sổ Wizard selection sẽ xuất hiện (Hình
2) để bạn chọn tiếp cho một thiết kế chiếu sáng nội thất (DIALux Light); Thiết kế
nhanh một dự án (Quick Planing); Thiết kế chuyên nghiệp nhanh một dự án
(Professional Quick Planing); hoặc Thiết kế nhanh một dự án chiếu sáng giao
thông (Quick Street Planing)

.
( Hình 2)

-5-
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Nếu bạn mới sử dụng DIALux để thiết kế chiếu sáng cho các công trình thì
bạn nên dùng công cụ Wizards để từng bước chương trình giúp bạn lên thiết kế
tổng quát một cách nhanh chóng.

2. Cửa sổ dự án chiếu sáng giao thông (Street Project)


Sau khi chọn New Street project cho thiết kế chiếu sáng giao thông, màn
hình cửa sổ DIALux xuất hiện (Hình 3)

( Hình 3)

Màn hình DIALux luôn có thanh Menu (Menu bar), thanh công cụ (Tool
bar), thước ngang, thước dọc, thanh trạng thái (Satus bar) và Ô Quản lý dự án
(Project Manager with Inspector) bên trái màn hình.
Để thiết kế các công trình chiếu sáng khác thì màn hình DIALux cũng xuất
hiện với những phần cơ bản như trên. Tuỳ vào các chức năng và yêu cầu trong khi
thiết kế, các công cụ khác mới xuất hiện thêm trên màn hình.

-6-
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

C. HỆ THỐNG MENU (Menu Bar)


Thanh Menu bao gồm các Menu sau từ trái qua phải trên màn hình của
DIALux . (Hình 4):
- File
- Edit
- View
- CAD
- Pick
- Paste
- Luminaire Selection
- Output
- Window
- Online
- ? (Help)

( Hình 4)

-7-
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Sau đây là phần giới thiệu từng Menu, các Menu con và chức năng của các
Menu liên quan đến phần thiết kế chiếu sáng giao thông công cộng.
1/ File menu:
Để kích hoạt Menu File, nhấp chuột vào File trên thanh Menu.
Với Menu File, bạn có thể thực hiện các thao tác liên quan đến tập tin dự án
như tạo mới, mở tập tin, lưu tập tin, chèn tập tin AutoCAD, các tập tin công cụ.
Xuất kết quả ra các dạng tập tin khác nhau. Các thao tác liên quan đến cài đặt cho
việc in ấn kết quả.
Sau khi kích hoạt, cửa sổ Menu File sẽ xuất hiện (Hình 5) với các mục sau:

( Hình 5)

-8-
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- New … : Tạo một dự án thiết kế chiếu sáng mới.


Vào Menu File, chọn New, cửa sổ New project của Dialux sẽ xuất
hiện.(Hình 5a)

(Hình 5a)

Ở cột Project Manager, bạn có thể nhập thông tin về dự án tại các thẻ:
- Project: Tên dự án, mô tả về dự án
- Contact: Thông tin về người để liên hệ
- Address: Địa chỉ công ty
- Details: Các chi tiết khác
- Location: Điạ điểm của dự án
Sau khi nhập thông tin về dự án, bạn phải tiếp tục chọn ứng dụng chiếu sáng
trên thanh công cụ:

-9-
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Một thiết kế chiếu sáng nội thất

Một thiết kế chíếu sáng ngoài trời

Một thiết kế chiếu sáng giao thông.

Tương ứng với mục New của Menu File là biểu tượng trên thanh công cụ.
- Open … : Mở một dự án đã lưu trữ.
Mở Menu File, kích chuột vào Open ..., cửa sổ Open sẽ xuất hiện (hình 5b).
để bạn chọn nơi để tập tin ở ô Look in… Kích chuột vào tên tập tin dự án muốn
mở. Các ô bên phải là thông tin của dự án mà bạn sẽ mở Open hoặc kích đôi chuột
vào tên tập tin, dự án sẽ được mở. Cancel để huỷ bỏ.

(Hình 5b)

- 10 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Tương ứng với mục Open của Menu File là biểu tượng trên thanh
công cụ.
- Close : Đóng dự án đang hiển thị.
Kích chuột vào Close, tập tin dự án đang hiển thị sẽ được đóng.

- Save : Lưu trữ dự án với tên và địa chỉ đã có.


Kích chuột vào Save để lưu tập tin đang hiển thị trên màn hình. Lưu ý rằng
tập tin sẽ được lưu với tên và địa chỉ đã có.

Tương ứng với mục Save của menu File là biểu tượng trên thanh công
cụ.
- Save As… : Lưu trữ dự án với tên mới
Kích chuột vào Save As..., cửa sổ Save As sẽ xuất hiện (Hình 5c). Ta đặt
tên cho tập tin vào ô File name. Save as type: mặc định là DLX tức định dạng tập
tin của DIALux . Chọn nơi lưu trữ tập tin ở ô Save in. Sau đó kích vào ô Save để
lưu trữ. Cancel để huỷ bỏ.

(Hình 5c)

- 11 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Bạn cũng có thể nhanh chóng chọn nơi lưu trữ với 5 biểu tượng bên trái:
- My Recent Document: Vào các thư mục mới mở.
- Desktop: Trên màn hình Desktop
- My Documents: Thư mục My Documents
- My Computer: Các ổ đĩa và thư mục trên máy tính của bạn
- My Network: Trên cấu trúc thư mục mạng.
- Wizards… : Trợ giúp thiết lập nhanh.
Mở Menu File, kích chuột vào Wizards..., cửa sổ Wizard selection sẽ xuất
hiện (Hình 5d).

(Hình 5d)

- 12 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Phần trợ giúp nhanh này chủ yếu là cho các thiết kế nội thất.
Phần trợ giúp chèn tập tin CAD (DWG and DXF Import) tương tự như ở
Menu File Import.
Để sử dụng phần trợ giúp nhanh này cho thiết kế chiếu sáng giao thông.
Chọn Quick Street Planning.
Next để qua các bước kế tiếp cho việc thiết lập dự án. Cancel để huỷ bỏ.
- Import: Chèn tập tin CAD, các loại bề mặt và vật dụng
Mở Menu File, chọn Import. Sẽ có 3 chọn lựa (Hình 5e)

(Hình 5e)
- DWG or DXF file… : Chọn mục này, chương trình sẽ mở phần trợ giúp
nhanh để chèn tập tin CAD (Wizard for importing a DWG or DXF file).
- Texture files : chèn tập tin các loại mẫu bề mặt.
- Furniture files : chèn tập tin các loại vật dụng.

- 13 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Export: Xuất kết quả ra các dạng tập tin khác nhau.
Vào Menu File, chọn Export, sẽ có nhiều chọn lựa. (Hình 5f)

(Hình 5f)

- Save Output as PDF… : Lưu kết quả thành tập tin định dạng PDF
- Save Single Sheet Output as PDF… : Lưu kết quả từng trang thành tập tin
định dạng PDF.
- Save Request for Quotation as RTF…: Lưu lại yêu cầu báo giá dạng Rich
Text Format.
- Save maintenance plan as RTF…: Lưu lại kế hoạch duy trì dạng Rich Text
Format.

- 14 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Save project luminaire list in GAEB format (D81)…: Lưu danh sách dự án
đèn định dạng GAEB.
- Calculate CAD View with POV-Ray…: Tính toán và mô phỏng chiếu sáng
với phần mềm POV-Ray.
- Save CAD View as JPG… Lưu lại màn hình CAD View thành tập tin hình
định dạng JPG.
- Save 3D video…: Lưu lại tập tin mô phỏng hình ảnh động .
- Save Furniture…: Lưu lại các vật dụng đã sử dụng trong thiết kế.
- Save DWG or DXF file…: Lưu kết quả thành tập tin định dạng DWG hoặc
DXF.
- Save STF file…: Lưu lại thành tập tin theo định dạng STF (chương trình
STF CAD, giao diện STF)
- Save DIALux light scene file…: Lưu các cảnh thiết kế của DIALux thành
tập tin định dạng DLC (DIALux Light Control).
Sau mỗi chọn lựa, cửa sổ Save As sẽ xuất hiện. Bạn đặt tên, chọn nơi lưu trữ
rồi chọn Save để lưu. Cancel để huỷ bỏ.
- Page/Printer Set up…: Chọn lựa giấy và máy in.
Bạn có thể chọn lựa các cài đặt về khổ giấy, trang in và máy in
- Settings: Sắp xếp một số chức năng.
Trong mục Settings của Menu File có 2 phần: Phần General Options và phần
Customize Toolbars and Keyboard…
Vào Menu File, chọn General Options, cửa sổ Setting xuất hiện với nhiều
thẻ:
+ Thẻ Standard Value Xác định các thông số cho nội thất (Hình 5g)

- 15 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

(Hình 5g)
- Ô Standards: Chọn theo tiêu chuẩn của nước nào
- Ô Room Dimensions: Xác định kích thước phòng: Dài (Length), Rộng
(Width) Cao (Height)
- Ô Reflection factors: Xác định hệ số phản chiếu của Trần (Ceiling), Tường
(Walls), Sàn (Floor).
- Ô Work plane: Xác định Độ cao mặt (Height) phẳng làm việc. Vùng tường
(Wall zone)
- Ô Maintenance: Nhập hệ số duy trì của hệ thống chiếu sáng

- 16 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Xác định vùng độ rọi trong ngoài, Phân loại đèn theo tiêu chuẩn, Tỉ số giữa
UGR khoảng cách và chiều cao...
+ Thẻ Global: Xác định các thông số chung (Hình 5h)

(Hình 5h)
- Project Directory: Thư mục mặc định chứa các tập tin dự án.
- Language: Ngôn ngữ sử dụng trong thiết kế.
- Show welcome dialog at program start: Trình bày Hộp thoại chào khi khởi
động chương trình.
- Mặc định mở một dự án mới là : Trống (Nothing). Nội thất (Room). Ngoại
thất (Exterior Scene). Giao thông (Standard Street)

- 17 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Dimension: Chọn hệ thống đo lường.


- Lighting: Hệ thống đơn vị chiếu sáng theo châu Âu hay Mỹ
OK để kết thúc các chọn lựa, Cancel để huỷ bỏ.

* Lưu ý rằng những thay đổi mới chỉ có hiệu lực và thể hiện khi mở một dự
án mới hoặc khởi động lại chương trình.
+ Thẻ CAD Window: Hiển thị cho màn hình CAD của DIALux (Hình 5i)

(Hình5i)

- 18 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Background Colors: Chọn màu nền cho các cửa sổ. 2D: kiểu nhìn 2D. Kiểu
3D vùng bên trong dự án (window inside projects). Kiểu 3D vùng bên ngoài dự án
(3D outside project).
- Select graphic driver: Chọn các driver thích hợp để làm việc với DIALux.
- Additional Settings: Các chọn lựa khác.
OK để kết thúc các chọn lựa, Cancel để huỷ bỏ.
* Lưu ý rằng những chọn lựa chỉ có hiệu lực thể hiện khi mở một dự án mới hoặc
khởi động lại chương trình.
+Thẻ Output: Xác định các hình thức trình bày trên trang báo cáo kết quả
chiếu sáng (Hình 5j)

(Hình 5j)
- 19 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Isoline: Cỡ nét đường đồng mức


- Isoline Values Font Size: Cỡ chữ
- Value Chart Font Size: Cỡ số
- Scale of graphics: Tỉ lệ thể hiện đồ họa. Maximum size: cỡ tối đa. Optimal
standard scale: tỉ lệ tối ưu.
- Logo: Xác định đường dẫn đến nơi để logo của công ty.
- Footer: Chú thích tuỳ ý cuối trang.
- Header: Đầu trang Display file path: hiển thị đường dẫn đến tập tin dự án.
- Display file name: hiển thị tên tập tin dự án.
- Project details: Nhập các thông tin chi tiết liên quan đến dự án
OK để kết thúc các chọn lựa, Cancel để huỷ bỏ.
+Thẻ Contact: Các thông tin để liên hệ về dự án (Hình 5k)

- 20 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

(Hình 5k)
- Ô Contact: Nhập các thông tin về người phụ trách dự án như tên, số điện
thoại, số Fax, địa chỉ e-mail.
- Ô Company: Nhập các thông tin về công ty như tên, địa chỉ công ty.
OK để kết thúc việc nhập thông tin, Cancel để huỷ bỏ.
* Lưu ý rằng những thông tin mới nhập vào chỉ được thể hiện khi mở một
dự án mới hoặc khởi động lại chương trình.

+ Thẻ Energy Evaluation : Đánh giá năng lượng ( Hình 5.l)

( Hình 5.l)

- 21 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Energy Evaluation according to … Sự đánh giá năng lượng theo


- Utilisation Profile (relevant only for Din 18599): Thông tin năng lượng chỉ
dung cho 18599
- Automatic Adaptations of Daylight Supplied Assessment Zones

+ Thẻ WinDow

-Daylight properties: Đặc tính ánh sáng.


- Energy Evaluation : Đánh giá năng lượng

- 22 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

+ Thẻ Rooflights

Tương tự thẻ Window


- Last Projects Opened: Tập tin dự án cuối cùng đã mở.
Vào Menu File, chọn Last Projects Opened, chương trình sẽ hiển thị đường
dẫn và tên tập tin dự án cuối cùng đã được mở.
- Exit: Chấm dứt chương trình DIALux.
Vào Menu File, chọn Exit để chấm dứt chương trình DIALux.
2/ Edit menu:
Để kích hoạt Menu Edit, nhấp chuột vào Edit trên thanh Menu.

- 23 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Với Menu Edit, bạn có thể thực hiện các thao tác liên quan đến chỉnh sửa,
sao chép, sắp xếp…
Sau khi kích hoạt, cửa sổ Menu Edit sẽ xuất hiện (Hình 6) với các mục sau:

(Hình 6)
- Undo: Thao tác vừa thực hiện không còn hiệu lực nữa. Tương ứng với

Undo trong Menu Edit là biểu tượng trên thanh công cụ.
- Redo: Trả lại tình trạng trước các thao tác Undo vừa thực hiện. Tương ứng

với Redo trong Menu Edit là biểu tượng trên thanh công cụ.
- Cancel selection: Huỷ bỏ các chọn lựa trong thiết kế

- 24 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Cut: Cắt phần đã đánh dấu chọn lựa. Tương ứng với Cut trong Menu Edit

là biểu tượng trên thanh công cụ.


- Copy: Sao chép phần đã đánh dấu chọn. Tương ứng với Copy trong Menu

Edit là biểu tượng trên thanh công cụ.


- Paste: Dán phần đã copy vào thiết kế. Tương ứng với Paste trong Menu

Edit là biểu tượng trên thanh công cụ.


- Delete: Xoá phần đã đánh dấu chọn.
- Align and Distribute: Sắp xếp các vật thể, đồ đạc trong phòng.
Sau khi đánh dấu chọn các đồ đạc, vật thể muốn sắp xếp. Vào Menu Edit,
chọn Align and Distribute. Cửa sổ nhỏ Align and Distribute xuất hiện với các mục
sau (Hình 6a). Bạn cũng có thể trực tiếp thực hiện thao tác bằng cách chọn các biểu
tượng tương ứng trên thanh công cụ.

(Hình 6a)

- Align to left: xếp thẳng hàng theo bên trái.

- 25 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Align centrally in X: xếp thẳng hàng theo giữa từ X.

- Align to right: xếp thẳng hàng theo bên phải.

- Align to back: xếp thẳng hàng theo mặt lưng

- Align central in Y: xếp thẳng hàng theo giữa từ Y

- Align to front: xếp thẳng hàng theo mặt trước

- Align to top: xếp thẳng hàng theo trần

- Align central in Z: xếp thẳng hàng theo giữa từ Z

- Align to bottom: xếp thẳng hàng theo sàn

- Distribute in X-direction: phân phối đều theo trục X

- Distribute in Y-direction: phân phối đều theo trục Y

- Distributr in Z-direction: phân phối đều theo trục Z


- Copy along a line: Sao chép vật thể theo hàng.

Sau khi đánh dấu chọn vật thể muốn sao chép. Vào Menu Edit, chọn Copy
along a line, cửa sổ Copy line ở cột Project Manager sẽ xuất hiện (Hình 6b)

- 26 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

(Hình 6b)
- Number of Copy: số lượng vật thể muốn sao chép
- Ô Distance: Khoảng cách theo chiều X và chiều Y giữa các vật thể sao
chép.
- Position of the last copy: Vị trí của vật thể sao chép cuối.
Theo dõi trên màn hình hình CAD bạn cũng có thể thấy được điểm đầu (vật
thể gốc) và cuối của hàng vật thể sẽ được sao chép
Chọn Copy để thực hiện sao chép. Cancel để huỷ bỏ.
Các mục sau đây sẽ được đề cập đến cách cụ thể hơn trong phần chiếu sáng
nội thất:
- Edit Room Geometry…: Chỉnh sửa hình dạng phòng
- Edit daylight obstruction…: Chỉnh sửa các vật thể bên ngoài phòng có thể
ảnh hưởng đến độ rọi của phòng.

- Edit Calculation Surface…: Chỉnh sửa mặt phẳng tính toán

- 27 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Edit Ground Element…: Chỉnh sửa các yếu tố mặt sàn


- Combine Furniture: Các vật thể được đánh dấu sẽ hợp thành nhóm
- Subtract Furniture: Tạm thời loại trừ một số vật thể khỏi không gian tính
toán.
- Split Furniture: Tách nhóm các vật thể
- Split Luminaire Arrangement: Tách nhóm đèn thành từng đèn đơn lẻ riêng
biệt.
- Edit Maintenance Factor: Hiệu chỉnh Hệ số duy trì của hệ thống chiếu
sáng.
- Set Illumination point: Xác định phương vị của đèn theo điểm đến quy ước
của đèn hoặc theo cường độ phát sáng tối đa của bộ đèn.

3/ View menu:
Để kích hoạt Menu View, nhấp chuột vào View trên thanh Menu.
Với Menu View, bạn có thể thực hiện các thao tác liên quan đến sự hiển thị
của DIALux trong khi thiết kế …
Sau khi kích hoạt, cửa sổ Menu View sẽ xuất hiện (Hình 7) với các mục sau:

- 28 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

(Hình 7)
- Project tree: Trình bày các chi tiết của dự án trong ô Quản lý dự án
(Project Manager with Inspector). Tương ứng với Project tree trong Menu View là

biểu tượng trên thanh công cụ.


- 3D Standard View: Cửa sổ dự án thiết kế hiển thị dạng 3D. Tương ứng với

3D Standard View trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ.
- Floor Plan (X-Y Level Symbolic): Cửa sổ dự án thiết kế hiển thị dạng 2D từ
trên nhìn xuống. Tương ứng với Floor Plan (X-Y Level Symbolic) trong Menu

View là biểu tượng trên thanh công cụ.


- Front View (X-Z Level): Cửa sổ dự án thiết kế hiển thị dạng 2D từ trước nhìn ra

sau. Tương ứng với Front View (X-Z Level) trong Menu View là biểu tượng
trên thanh công cụ.

- 29 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Side View (Y-Z Level): Cửa sổ dự án thiết kế hiển thị dạng 2D từ trái nhìn
sang phải. Tương ứng với Side View (Y-Z Level) trong Menu View là biểu tượng

trên thanh công cụ.


- Wireframe Display: Trình bày dự án theo đường viền chung quanh của vật
thể.
- Display Texture: Trình bày các dạng bề mặt
- Display light scene dimming values in CAD: Trình bày các cảnh chiếu sáng
với các giá trị giảm sáng trong CAD.
- Show maintenace plan factors in CAD: Trình bày các chỉ số của hệ số duy
trì trong CAD.
- Help Rays for Luminaire: Hiển thị các đường mô tả điểm đến quy ước của
bộ đèn.
- 3D Light Distribution Display: Bật/tắt hiển thị các đường phân bố ánh sáng
của bộ đèn dạng 3D. Tương ứng với 3D Light Distribution Display trong Menu

View là biểu tượng trên thanh công cụ.


- Display Light Output of a Luminaire: Bật/tắt hiển thị sự chiếu sáng phát ra
từ 1 bộ đèn. Tương ứng với Display Light Light Output of a Luminaire trong Menu

View là biểu tượng trên thanh công cụ


- Show Isoline in CAD: Bật/tắt hiển thị đường đồng mức trong CAD. Tương

ứng với Show Isolinbe in CAD trong Menu View là biểu tượng trên thanh
công cụ.
- Isoline Properties: Xem và hiệu chỉnh các thuộc tính của đường đồng mức.
- Show False Colour in CAD: Bật/tắt hiển thị sự phân bố ánh sáng dưới dạng
màu sắc trong CAD. Tương ứng với Show False in CAD trong Menu View là biểu

tượng trên thanh công cụ.


- 30 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- False Colour Properties: Hiệu chỉnh các thuộc tính thể hiện kết quả bằng
màu sắc.
- Show DWG or DXF Background: Bật/tắt hiển thị hình ảnh của tập tin
DWG hoặc DXF đã chèn vào dự án. Tương ứng với Show DWG or DXF

Background trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ.
- DWG or DXF properties / Layer selection: Hiệu chỉnh, bật tắt các lớp của
tập tin DWG hoặc DXF.
- Adjust Brightness…: Điều chỉnh độ sáng/tối của hình ảnh mô phỏng sự
phân bố ánh sáng

4/ CAD menu:
Để kích hoạt Menu CAD, nhấp chuột vào CAD trên thanh Menu.
Với Menu CAD, bạn có thể thực hiện các thao tác liên quan đến sự hiển thị
ở cửa sổ CAD của DIALux trong khi thiết kế
Sau khi chọn CAD, cửa sổ menu CAD sẽ xuất hiện với các mục như sau: (Hình 8).

(Hình 8)

- 31 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Pick Options: Các chọn lựa cho việc chọn trực tiếp trên màn hình CAD của
DIALux.
Sau khi chọn Pick Options, cửa sổ nhỏ của Pick Options sẽ xuất hiện (Hình 8a)

(Hình 8a)
- Pick on Fixed Grid: Bật/tắt chức năng chọn trực tiếp trên cửa sổ CAD của
DIALux.
- Wall Luminaire Pick on Walls: Bật/tắt chức năng chọn đèn tường trực tiếp
trên tường.
- DXF Object Pick: Bật/tắt chức năng chọn các vật thể của tập tin DXF trên
màn CAD của DIALux .
- Set Pick Grid: Chọn giữ kiểu lưới trên màn hình CAD của DIALux
- Select Filters: Các chọn lựa trực tiếp trên màn hình CAD của DIALux về
đèn và các vật dụng.
Sau khi chọn Select Filters, cửa sổ nhỏ của Select Filters của sẽ xuất hiện
(Hình 8b)

- 32 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

(Hình 8b)
- Luminaire Arrangements: Bật/tắt chế độ cho phép chọn cả nhóm đèn trên
màn hình CAD của DIALux.
- Individual Luminaires: Bật/tắt chế độ cho phép chọn từng đèn riêng lẻ trên
màn hình CAD của DIALux.
- Rotate Luminaire Parts: Giới hạn hoặc cho phép xoay chuyển góc độ của
đèn
- Funiture: Bật/tắt chế độ cho phép chọn vật dụng trên màn hình CAD của
DIALux.
- Room surfaces and Room elements: Bật/tắt chế độ cho phép chọn các thành
phần trên màn hình CAD của DIALux.
- Window, Doors, Calculation Surfaces: Bật/tắt chế độ cho phép chọn cửa
sổ, cửa ra vào, bề mặt tính toán trên màn hình CAD của DIALux.

- 33 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Calculation Points: Bật/tắt chế độ cho phép chọn các điểm tính toán trên
màn hình CAD của DIALux.
- Save camera View: Lưu lại các vị trí của camera từ 1 đến 10.
- Redo camera view: Chọn lại các vị trí camera từ 1 đến 10.
- Select: Kích hoạt chế độ chọn lựa
- Zoom: Kích hoạt chế độ nhìn phóng to thu nhỏ
- Rotate: Kích hoạt chế độ nhìn xoay tuỳ ý
- Move: Kích hoạt chế độ nhìn di chuyển
- Roam: Kích hoạt chế độ di chuyển ảo trong dự án
- Zoom In: Phóng to
- Zoom Out: Thu nhỏ
- Maximum Size: Phóng to tối đa đầy màn hình CAD của DIALux

5/ Paste menu:
Để kích hoạt Menu Paste, nhấp chuột vào Paste trên thanh Menu.
Với Menu Paste, bạn có thể thực hiện các thao tác chèn các cảnh chiếu sáng,
một bố trí đèn, các vật dụng, bề mặt…
`Sau khi chọn Paste, cửa sổ Menu Paste sẽ xuất hiện với các mục như sau (Hình 9).

- 34 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

(Hình 9)

- New Scene: Chèn một cảnh mới.


Sau khi chọn New Scene, cửa sổ của New Scene sẽ xuất hiện với nhiều chọn
lựa (Hình 9a)

- 35 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

(Hình 9a)
- Room: Chèn thêm một thiết kế phòng mới. Tương ứng với Room trong

Menu Paste/New Scene là biểu tượng trên thanh công cụ.


- Exterior Scene: Chèn thêm một thiết kế ngoại thất mới. Tương ứng với

Exterior Scene Room trong Menu Paste/New Scene là biểu tượng trên thanh
công cụ.
- Standard Street: Chèn một thiết kế giao thông chuẩn mới. Tương ứng với

Standrd Street trong Menu Paste/New Scene là biểu tượng trên thanh công
cụ.
- Duplicate Current Scene: Sao chép thêm cảnh thiết kế đang hiển thị. Room
Wizard: Phần trợ giúp thiết kế nhanh một phòng mới:
Rectangular Room Wizard: Phòng tứ giác
L-Shaped Room Wizard: Phòng dạng L
Polygonal Room Wizard: Phòng dạng bất kỳ
Round Room Wizard: Phòng dạng tròn
Luminaire Arrangement: Chèn thêm đèn vào thiết kế.
- 36 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Sau khi chọn Luminaire Arrangement, cửa sổ của Luminaire Arrangement


sẽ xuất hiện với nhiều chọn lựa (Hình 9b)

(Hình 9b)
- Individual Luminaire: Chèn thêm một đèn đơn lẻ mới. Tương ứng với

IndividualLuminaire trong Menu Paste/Luminaire Arrangement là biểu tượng


trên thanh công cụ.
- Field Arrangement: Chèn thêm một dàn đèn mới bố trí theo dạng tứ giác
(một số đèn theo chiều ngang và một số đèn theo chiều dọc).
Tương ứng với Field Arrangement trong Menu Paste/Luminaire

Arrangement là biểu tượng trên thanh công cụ.


- Line Arrangement: Chèn thêm một hàng đèn mới. Tương ứng với Line

Arrangement trong Menu Paste/Luminaire Arrangement là biểu tượng trên


thanh công cụ.
- Circle Arrangement: Chèn thêm đèn mới theo bố trí dạng tròn.

- 37 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Tương ứng với Line Arrangement trong Menu Paste/Luminaire

Arrangement là biểu tượng trên thanh công cụ.


- Street Arrangement : Chèn thêm đèn mới theo dạng bố trí chiếu sáng giao
thông. Tương ứng với Street Arrangement trong Menu Paste/Luminaire

Arrangement là biểu tượng trên thanh công cụ.


- Luminaire Wizard: Phần trợ giúp nhanh bố trí đèn theo dạng tứ giác (Field
Arrangement Wizard) và dạng thẳng (Line Arrangement Wizard)
- Street Element: Chèn thêm các yếu tố, công trình liên quan đến đường. Sau
khi chọn Luminaire Arrangement, cửa sổ của Luminaire Arrangement sẽ xuất hiện
với nhiều chọn lựa (Hình 9c)

(hình 9c)
- Roadway: Thêm một đường giao thông mới
- Lay-by: Thêm một chỗ lõm để đậu xe bên đường
- 38 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Sidewalk : Thêm vỉa hè cho người đi bộ.


- Grass Strip : Thêm các mảng cỏ xanh.
- Bicycle Lane: Thêm làn đường cho xe đạp.
- Emergency Lane: Thêm làn đường khẩn cấp
- Funiture: Chèn thêm các vật dụng trong phòng
- Room Elements: Chèn thêm các yếu tố khác trong phòng.
- Windows and doors: Chèn thêm cửa số và cửa ra vào cho phòng trong thiết
kế.
- Exterior scene elements: Chèn thêm các yếu tố ngoại thất.
- Calculation surfaces: Thêm các mặt phẳng tính toán chiếu sáng vào thiết
kế.
- Calculation points: Thêm các điểm tính toán chiếu sáng vào thiết kế.
- GR Observer: Thêm các vị trí người quan sát để tính độ chói.
- Textures: Thêm các loại bề mặt vào thiết kế.
- Control group: Thêm các nhóm đèn. Tương ứng với Control group trong

Menu Paste là biểu tượng trên thanh công cụ


- Light scenes: Thêm các cảnh chiếu sáng. Tương ứng với Control group

trong Menu Paste là biểu tượng trên thanh công cụ

6/ Luminaire Selection menu


Để kích hoạt Menu Luminaire Selection. nhấp chuột vào Luminaire
Selection trên thanh Menu.
Với Menu Luminaire Selection, bạn có thể thực hiện việc chọn thiết bị chiếu
sáng cho thiết kế của mình từ các nhà cung cấp thiết bị chiếu sáng.
Sau khi chọn Luminaire Selection, cửa sổ Luminaire Selection sẽ xuất hiện
với các mục như sau (Hình 10)
- 39 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

(Hình 10)

- DIALux Catalogue: Chọn các thiết bị chiếu sáng vào thiết kế tử các nhà
cung cấp có liên kết với DIALux và dữ liệu phân bố ánh sáng của đèn đã được bạn
cài đặt sẵn hoặc dữ liệu sẽ được cài đặt nếu bạn chọn.
- Online Catalogue: Chọn các thiết bị chiếu sáng từ trang Web của các nhà
sản xuất có cung cấp dữ liệu phân bố ánh sáng đèn trên web. Bạn phải cài đặt dữ
liệu của nhà sản xuất thì DIALux mới chấp nhận.
- Luminaire Files: Chèn một tập tin dữ liệu tính toán của một đèn vào thiết
kế.
- My Database… : Chọn đèn từ một số các nhà cung cấp mà bạn thường
xuyên sử dụng và đã lập thành một dữ liệu riêng cho mình.

- 40 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Previous Luminaire Used: Chọn đèn từ một số đèn mà bạn vừa sử dụng
trước đây.

7/ Output menu
Để kích hoạt Menu Output. nhấp chuột vào Output trên thanh Menu.
Với Menu Output, bạn có thể thực hiện việc tính toán kết quả chiếu sáng
cho thiết kế của mình.
Sau khi chọn Output, cửa sổ Output sẽ xuất hiện với các mục sau: (Hình 11).

(Hình 11)

- Start Calculation… : Thực hiện tính toán chiếu sáng.


Sau khi chọn Start Calculation, cửa sổ Start Calculation xuất hiện (Hình 11a)

- 41 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

(Hình 11a)
Tại cửa sổ này bạn chọn lựa các tính toán:
- Ô Scene to be Calculated: Chọn tất cả (Select all) hay Bỏ chọn tất cả
(Cancel Selection). Tính toán với tất cả vật dụng (All with Furniture) hoặc không
(All without Furniture). Tính toán tất cả với đèn (All with luminaires) hoặc không
(All without luminaires).
- Ô Calculation options: Chọn Standard để tính toán theo tiêu chuẩn Very
accurate: Để tính toán chi tiết.
- Ô Calculation method: Chọn Automatic: tự động theo chương trình.
Standard : Tính toán theo chuẩn. Alternative: Chọn lựa giữa 2 cách.

- 42 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Tương ứng với Start Calculation trong Menu Output là biểu tượng trên
thanh công cụ
- Configure Output: Xác định các trang trình bày kết quả tính toán.
Sau khi chọn Configure Output. Bên ô Quản lý dự án (Project Manager
with Inspector) Sẽ xuất hiện như hình dưới (Hình 11b).

(Hình 11b)

Tại ô này bạn sẽ kích chọn những trang kết quả muốn trình bày trong phần
báo cáo kết quả tính toán chiếu sáng.
Những chọn lựa này có thể lưu thành một chọn lựa riêng của bạn nếu bạn
ghi tên vào ô Name. Ở các dự án khác, nếu bạn cũng muốn trình bày các trang in
tương tự thì bạn chỉ cần chọn lại đúng tên mà bạn đã nhập trên ô Name (kích vào
mũi tên , các tên sẽ xuất hiện)

- 43 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Print Single Sheet Output: In riêng lẻ từng trang kết quả tính toán.
Để có thể in riêng lẻ từng trang kết quả tính toán theo ý muốn. vào Menu
Output, chọn Print Single Sheet Output. Chương trình sẽ trình bày trước trang in
số 1(Print Preview). Bạn vào Menu Print sau đó ở ô Pages: bạn nhập số trang
muốn in, hoặc từ trang số… - đến trang số…).
Kích Print để in, Cancel để huỷ bỏ.

8/ Window menu
Để kích hoạt Menu Window. nhấp chuột vào Window trên thanh Menu.
Với Menu Window, bạn có thể thực hiện việc sắp xếp các cửa sổ trình bày
cảnh thiết kế.
Sau khi chọn Window, cửa sổ Window sẽ xuất hiện với các mục sau. (Hình 12).

(Hình 12)

- 44 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- Cascade: Sắp xếp các cửa sổ cảnh chồng lên nhau.


- Tile Horozontally: Sắp xếp các cửa sổ bên cạnh nhau theo chiều từ trên
xuống dưới.
- Tile Vertically: Sắp xếp các cửa sổ bên cạnh nhau theo chiều từ trái qua
phải.
- Close All: Đóng tất cả các cửa sổ.
- Close Preview: Đóng cửa sổ xem trước.
- Display Guide Window: Mở cửa sổ trợ giúp thiết kế ở phía bên phải của
màn hình.
- Toolbars: Sau khi chọn Toolbars, cửa sổ nhỏ Toolbars sẽ xuất hiện, theo
đó bạn có thể tuỳ nghi đóng hoặc mở các nhóm công cụ hiển thị trên thanh công
cụ. (Hình 12a)

(Hình 12a)
- Phần dưới cùng liệt kê các cảnh mà bạn đang mở. Cảnh có dấu là cảnh
đang được hiển thị.

- 45 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

9/ Online menu
Để kích hoạt Menu Online. nhấp chuột vào Online trên thanh Menu.
Với Menu Online, bạn có thể thực hiện việc trao đổi thông tin liên lạc, yêu
cầu trợ giúp các vấn đề liên quan đến sử dụng DIALux với nhà tạo lập DIALux là
DIAL GmbH.
Sau khi chọn Online, cửa sổ Online sẽ xuất hiện với các mục sau. (Hình 13).

(Hình 13)
- DIALux Hompage: Kết nối với trang chủ của DIALux .
- Online Update…: Cập nhật DIALux qua web.
- Manage nesletter subscription…: Yêu cầu gửi các tờ tin tức qua mail.
- Wishes and feeback: Gửi mail yêu cầu trợ giúp đến đường dây trợ giúp
nóng của DIAlux .
- Send proplem report: Gửi các báo cáo trục trặc kỹ thuật đến trung tâm trợ
giúp của DIALux.
- 46 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

10/ ? Menu (Help menu)


Để kích hoạt Menu Help. nhấp chuột vào ? trên thanh Menu.
Với Menu Help, bạn có thể tra cứu các phần trợ giúp của DIALux đã được
cài đặt đồng thời khi cài đặt DIALux.
Sai khi chọn ?, cửa sổ Trợ giúp sẽ xuất hiện với các mục sau (Hình 14).

(Hình 14)
- Contents: Liệt kê tất cả các nội dung trợ giúp của DIALux .
- Search…: Nhập nội dung cần tra cứu. DIALux sẽ tìm đến phần liên
quan cho bạn.
- Reset user interface…: Trả lại giao diện nguyên thuỷ của DIALux.
- About DIALux …: Giới thiệu phiên bản và chế độ hiển thị của DIAlux mà
bạn đang sử dụng.

- 47 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

D. THANH CÔNG CỤ (Toolbar).

(Hình 15)
Thanh công cụ nằm ở bên dưới thanh Menu (Hình 15). Các biểu tượng của
thanh công cụ cho phép thực hiện một số chức năng một cách trực tiếp thay vì phải
qua hệ thống Menu.
Chức năng của các biểu tượng được liệt kê ở trang sau :
THANH CÔNG CỤ (Toolbar)

Mở một dự án chiếu sáng mới

Mở một dự án chiếu sáng đã lưu

Lưu dự án với tên đã có

In báo cáo kết quả chiếu sáng

Xem trước trang in

Lưu báo cáo kết quả ở định dạng PDF

Cắt các phần đã được đánh dấu chọn lựa

Copy các phần đã được đánh dấu chọn lựa

- 48 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Dán các phần đã được copy hoặc cắt vào nơi mới

Undo – Trả lại tình trạng trước một thao tác

Redo – Trả lại tình trạng trước thao tác Undo

Nhìn dự án thiết kế theo kiểu 3D

Nhìn dự án thiết kế theo kiểu 2D từ trên xuống

Nhìn dự án thiết kế từ trái qua phải

Nhìn dự án thiết kế từ trước ra sau

Phóng lớn dự án đầy màn hình

Xem cảnh chiếu sáng trước

Xem cảnh chiếu sáng kế

Trình bày các giá trị giảm trên màn hình CAD

Trình bày hệ số duy trì của đèn trên màn hình CAD

Trình bày sự phân bố ánh sáng của đèn theo dạng 3D

Mô phỏng sự chiếu sáng sáng của 1 bộ đèn

Mô phỏng ánh sáng và bóng của ánh sáng tự nhiên

Hiển thị tập tin CAD đã được chèn

Trình bày kết quả chiếu sáng dạng đường đồng mức

Trình bày kết quả chiếu sáng dạng màu sắc

- 49 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Xác định phương vị đèn theo sự phân bố ánh sáng đèn

Thực hiện tính toán chiếu sáng cho dự án

Xuất kết quả theo từng ttrang riêng lẻ

Thực hiện việc mô phỏng chiếu sáng theo POV

Thực hiện mô phỏng chiếu sáng với hình ảnh động

Kích hoạt ô quản lý dự án bên phải màn hình

Sắp xếp các cửa sổ cảnh chồng lên nhau

Sắp xếp các cửa sổ bên cạnh nhau từ trái qua phải

Cho phép chọn cả nhóm đèn trên màn hình CAD

Cho phép chọn từng đèn riêng lẻ trên màn hình CAD

Giới hạn hoặc cho phép xoay chuyển góc độ của đèn

Cho phép chọn vật dụng trên màn hình CAD

Cho phép chọn các thành phần trên màn hình CAD

Cho phép chọn cửa ra vào, cửa sổ, bề mắt tính toán

Cho phép chọn các điểm tính toán trên màn hình CAD

Cho phép chọn trực tiếp trên cửa số màn hình CAD

Cho phép chọn vật thể của tập tin CAD trên màn hình

Cho phép chọn đèn tường trực tiếp trên tường

- 50 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Chế độ chọn đối tượng

Chế độ phóng to

Chế độ xoay kiểu nhìn

Chế độ nắm dời màn hình

Chế độ di chuyển ảo trong dự án

Chèn thêm một phòng mới

Chèn thêm một cảnh ngoại thất mới

Chèn thêm một đường giao thông mới

Chèn thêm một đèn đơn lẻ

Chèn thêm một hàng đèn

Chèn thêm một dàn đèn phân bố dạng tứ giác

Chèn thêm một dàn đèn phân bố dạng tròn

Chèn thêm đèn phân bố dạng chiếu sáng giao thông

Thêm một nhóm điều khiển đèn

Thêm một cảnh chiếu sáng

Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo bên trái

Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo giữa từ X

Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo bên phải

- 51 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo mặt lưng

Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo giữa từ Y

Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo mặt trước

Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo trần

Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo giữa từ Z

Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo sàn

Phân phối vật thể đều theo trục X

Phân phối vật thể đều theo trục Y

Phân phối vật thể đều theo trục Z


E. THANH TRẠNG THÁI (Status bar):
Nằm bên phải phía dưới màn hình DIALux. Thể hiện vị trí toạ độ nơi con trỏ
chuột trên màn hình CAD của DIALux .4.7

- 52 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

PHẦN HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ


I. THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG MỘT DỰ ÁN GIAO THÔNG:
Đây là phần hướng dẫn thiết kế chiếu sáng một dự án giao thông mới, không
phải là phần tìm giải pháp tối ưu cho chiếu sáng, điều này có nghĩa là các thông số
kỹ thuật về con đường đã có theo thiết kế xây dựng. Các thông số kỹ thuật về lắp
đặt và về bộ đèn sử dụng có thể tuỳ nghi thay đổi trong một phạm vi giới hạn mà
thiết kế xây dựng cho phép để hệ thống chiếu sáng đạt hiệu quả cao nhất.

- Khởi động DIALux từ biểu tượng


Trên màn hình Desktop hoặc từ Stảt _All Programs_DIXLux_DIALux 4.7.
- Lúc này cửa sổ Welcome của DIALux sẽ xuất hiện. Để thiết kế chiếu sáng
giao thông, bạn chọn biểu tượng New Street Project. (Hình dưới)

1. Chèn đường và các thành phần liên quan.

- 53 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Sau khi chọn New Street Project, toàn bộ cửa sổ màn hình DIALux sẽ xuất
hiện. Màn hình CAD bên phải của DIALux sẽ có một con đường chính. Bên trái
màn hình CAD là ô Project Manager.
- Chèn thêm đường và các thành phần liên quan:

Dùng mũi tên qua lại ở ô Project Manager để tìm thẻ. Bạn chọn thẻ
Arrangement để chèn thêm đường và các thành phần khác của đường theo yêu cầu:
(Hình 16). Hoặc vào Menu Paste, chọn Street Elements để chèn.
Roadway: Thêm một đường giao thông mới. Khi có thêm một đường
thì ở giữa sẽ xuất hiện dải phân cách (Median)
Lay-by: Thêm một chỗ lõm để đậu xe bên đường
Sidewalk : Thêm vỉa hè cho người đi bộ.
Grass Strip : Thêm các mảng cỏ xanh.
Bicycle Lane: Thêm làn đường cho xe đạp.
Emergency Lane: Thêm làn đường khẩn cấp.

(Hình 16)

- 54 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Các thành phần mới chèn vào đều nằm phía trên con đường chính, để di
chuyển vị trí, bạn chọn thành phần đó ở ô Project Manager, sau đó kích vào mũi

tên lên xuống để di chuyển. Kích vào để xoá.


- Hiệu chỉnh thông số của các thành phần:
Để hiệu chỉnh thông số của từng thành phần, bạn chọn thành phần muốn
hiệu chỉnh, chọn thẻ General ở ô Project Manager. (Hình 17)

(Hình 17)
Bạn có thể nhập tên cho từng thành phần (Name), Bề rộng của thành phần
(Width), Số làn đường (Number of Lane) Độ cao của thành phần (Height) .
- Hiệu chỉnh bề mặt của các thành phần:
Để hiệu chỉnh bề mặt của từng thành phần, bạn chọn thành phần muốn hiệu
chỉnh, chọn thẻ Surface ở ô Project Manager. (Hình 18)

- 55 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

(Hình 18)
Thẻ nhỏ Material: Bạn chọn loại vật liệu cấu thành của thành phần ở ô
Material hoặc tự chọn màu sắc (Color), hệ số phản chiếu (Reflectionfactor) của bề
mặt.
Thẻ nhỏ Texture: Nhập các thông số về mẫu bề mặt.
Thẻ nhỏ Raytracer: Nhập các thông số cho việc mô phỏng chiếu sáng.
- Hiệu chỉnh các yếu tố của đường:
Riêng về đường thì có nhiều yếu tố cần hiệu chỉnh hơn. Bạn chọn Roadway,
ô Project manger sẽ xuất hiện 4 thẻ. (Hình 19)

- 56 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

(Hình 19)
- Thẻ General: Bạn nhập bề rộng đường và số làn đường.
- Thẻ Street Coating: Chọn loại mặt đường và hệ số phản chiếu ở ô Tamac.
Chọn các thông số khi mặt đường ướt ở ô Umiformity Coating on Wet Roadways
- Thẻ Observer: Xác định tuổi trung bình của người quan sát ở ô Average
age of observer, Xác định vị trí X, Y, Z của người quan sát.
- Thẻ Surface: Gồm các thẻ nhỏ Material, Texture, Raytracer như đã giới
thiệu.

2. Chọn đèn và phân bố đèn.


- Chọn đèn:
Để có thể chọn đèn từ một nhà sản xuất nào đó, bạn phải cài đặt dữ liệu đèn
của nhà sản xuất đó. Việc cài đặt có thể thực hiện từ đĩa CD, hoặc trực tiếp tải về
từ Internet.

- 57 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Để thực hiện việc chọn đèn, vào Menu Luminaire Selection, hoặc chọn thẻ
Luminaire Selection bên dưới ô Project manager. (Hình 20)

(Hình 20)
Bạn chọn vào tên nhà sản xuất muốn sử dụng. Nếu dữ liệu nhà sản xuất đã
được cài đặt thì bạn chỉ việc chọn đèn, loại bóng và công suất theo yêu cầu. Nếu
dữ liệu chưa được cài đặt thì từng bước, chương trình sẽ hướng dẫn cho bạn cài
đặt.
Sau khi chọn đèn, cửa sổ Project manager sẽ xuất hiện hình ảnh, tính năng
kỹ thuật của bộ đèn vừa chọn.
- Phân bố đèn:
Vào Menu Paste, chọn Luminaire Arrangement, chọn Street Arrangement. Ô
Project manager sẽ xuất hiện cửa sổ Arrangemen: Chọn phương án bố trí đèn tối
ưu (Hình 21)

- 58 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

(Hình 21)
Ở ô Arrangement Type, bạn chọn kiểu phân bố đèn : 1 bên phía dưới (Single
row, bottom). 1 bên phía trên (Single row, top). 2 bên đối xứng (Double row,
opposing). 2 bên đối xứng cách lề (Double row with offset).
Chương trình sẽ chọn cho bạn phương án bố trí tối ưu.
Nếu bạn không sử dụng công cụ tìm phương án tối ưu này thì sau khi chọn
phương án bố trí, chọn nút Paste để vào các thẻ điều chỉnh thông số.

- Thẻ nhỏ Pole/Boom:


Ở thẻ nhỏ Pole /Boom bạn nhập các thông số chính xác về phân bố trụ trên
đường (Hình 22)

- 59 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

(Hình 22)
- Mounting Height: Độ cao lắp đèn
- Height Độ cao của đèn so với mặt phẳng làm việc (mặt phẳng tính toán
chiếu sáng)
- No.of Luminaire per Pole: số đèn trên mỗi trụ
- Pole Distance: Khoảng cách giữa 2 trụ
- Longitudinal Displacement: Khoảng cách dịch chuyển so với vùng tính
toán. Trong tính toán chiếu sáng giao thông thì khoảng này phải bằng 0.
- Boom Length: Chiều dài của cần.
- Boom Inclination: Độ ngẩng của cần tính bằng độ.
- Overhang: Khoảng cách treo đèn tính từ lề
- Distance Pole to Roadway: Khoảng cách dựng trụ tính từ lề
- Angle of Rotation: Góc xoay của cần.

- 60 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

3. Lưu tập tin dự án.


Sau khi bạn đã thiết lập được cấu trúc con đường và phân bố đèn một cách
cơ bản, lúc này bạn có thể lưu tập tin dự án với tên và vào nơi bạn muốn. Vào
Menu File, chọn Save As… để lưu tập tin dự án.
4. Tính toán chiếu sáng.
Để thực hiện việc tính toán chiếu sáng, bạn vào Menu Output, Chọn
Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán bằng cách chọn vào ô

bên trái của đại lượng.


Sau khi đã chọn các đại lượng, vảo Menu Output, chọn Start Calculation

hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để chương trình thực hiện tính toán.

Vào Menu File, chọn Print Preview hoặc biểu tượng trên thanh công
cụ để xem kết quả và điểu chỉnh nếu cần thiết.

Vào Menu File, chọn Print hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để in
báo cáo kết quả nếu muốn.

Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu
lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới.

- 61 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

SO SÁNH CÁC PHẦN MỀM CHIẾU SÁNG


Xin kể ra đây một số phần mềm đang được phổ biến hiện nay trên thế giới
như sau :

* Đối với khối ngành Kiến trúc, Mỹ thuật :


1. 3DsMax :
là phần mềm của hãng Autodesk, với thế mạnh là dựng hình và cho phép
chèn nhiều vật liệu khác nhau vào dư án , dựng cảnh với nhiều kiểu dựng ánh sáng
khác nhau …
Hỗ trợ Plug-in rất mạnh là V-Ray cho phép xuất hình 3D ra y như thật – rất
chuyên nghiệp
Phần mềm này hiện nay đang được coi là “ hot” nhất tại châu Âu
Sau đây là một số Reference images được thiết kế bởi V-Ray

- 62 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- 63 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- 64 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Vì công cụ V-Ray khá mạnh nên cũng có một khuyết điểm: Render rất rất
lâu…

2. AGI32 :
Cũng giống như những phần mềm khác, AGI32 cho dựng mô hình kiến trúc,
tính toán độ Lux, cường độ sáng Cadenla… Ngoài ra thế mạnh của phần mềm là
có thể tạo ra file IES – tạo ra specification của một thiết bị chiếu sáng (cái này rất
quan trọng cho các nhà sản xuất) .Cho phép nhập file IES của một số hãng đèn có
sẵn và kể cả của chính mình thiết kế ra để tính toán.
Nó có giá khá cao (có thể là cao nhât ) trên thị trường hiện nay
- 65 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

- 66 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

Khuyết điểm : Render cũng rất là lâu

* Đối với khối ngành M&E


Cái mà người ta quan tâm nhiều nhất là những thông số: phòng thiết kế như
vậy có đủ độ Lux không ? Hiệu suất phát sáng(cd/m2) và bài toán kinh tế…?
Vì vậy những phần mềm đòi hỏi Render nhanh và cho ra kết quả chính xác
là sự lựa chọn hàng đầu

- 67 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

1. Luxicon:
là phần mềm do hãng Cooper Lighting phát triển. Với khả năng dựng hình
nhanh, đơn giản….vì vậy cho phép tính toán nhanh và hiệu quả.
Một trong những ưu điểm của phần mềm là đưa ra nhiều phương pháp lựa
chọn bộ đèn, không chỉ các bộ đèn của hãng Cooper mà có thể nhập các bộ đèn của
các hãng khác. Luxicon còn đưa ra các thông số kỹ thuật ánh sáng, giúp ta thực
hiện nhanh chóng các quá trình tính toán hoặc cho phép ta sửa đổi các thông số đó.
Cho phép ta nhập và xuất các file bản vẽ *.DXF hoặc *.DWG. Tính toán chiếu
sáng trong những không gian đặc biệt (trần nghiêng, tường nghiêng, có đồ vật, vật
dụng trong phòng) trong điều kiện có và không có ánh sáng tự nhiên.
Một ưu điểm khác là Luxicon còn đưa ra một chương trình Wizard rất dễ
dàng sử dụng để tính toán chiếu sáng các đối tượng như : mặt tiền nhà (Facade),
bảng hiệu (Sign), đường phố (Roadway), chiếu sáng sự cố (Emergency Lighting)
và chiếu sáng trong nhà (Interior Layouts). Luxicon còn cho phép ta lập các bảng
báo cáo, tổng kết các kết quả dưới dạng số, đồ thị, hình vẽ…và còn có thể chuyển
các kết quả sang các phần mềm khác.
Tuy nhiên lại có những khuyết điểm là : không thể chèn (áp) vật liệu cho các
bề mặt như : tường , vật dụng,.. nên chỉ Render ra ảnh trắng đen, thiếu sự sinh
động trực quan.
Mặt bằng chỉ cho phép thiết kế dạng vuông hoặc chữ nhật , không thế thiết
kế dạng góc chữ U được…
2. Dialux
Là phần mềm được khuyên sử dụng nhiều nhất hiện nay,với tính năng dễ
thiết kế và hỗ trợ nhiều Database của nhiều hãng đèn khác nhau trên thế giới như :
Erco, Thorn, Iguzzini, Meyer,….
Dialux cho phép chèn nhiều vật dụng khác nhau vào dự án như : bàn, ghế,
TV, giường, gác lửng, cầu thang,…Bên cạnh đó là một thư viện khá nhiều vật liệu
- 68 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

để áp vào các vật dụng trong dự án…cũng như dễ dàng hiệu chỉnh mặt bằng theo ý
muốn của mình
Vì vậy khi Render, sẽ cho ra hình dạng màu, rất trực quan sinh động

Vì vậy đây cũng là lí do chúng tôi sẽ chọn Dialux để viết bài tập lớn sắp tới.

Đây là số ít kinh nghiệm của tôi tìm hiểu được về các phần mềm thiết kế
chiếu sáng

Mong nhận được sự góp ý của các bạn và thầy cô giáo!

Trân thành cảm ơn!

- 69 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng Dialux 4.7.5.2 ĐH CNKT Điện 2-K2

MỤC LỤC
Giới thiệu 2

A -Cài đặt và khởi động DiaLux 4.7.2 3

B -Giới thiệu giao diện 4

C -Hệ thống Menu 7

1. File 8
2. Edit 23
3. View 28
4. CAD 31
5. Past 35
6. Lumnaire Selection 39
7. Output 41
8. Window 44
9. Onile 46
10. ? 47

D -Thanh công cụ 48

E -Thanh trạng thái 52

Hướng dấn thiết kế chiếu sáng giao thông 52

So sánh các phần mềm chiếu sáng 62

- 70 -
Nguyễn Văn Cường Trần Văn Chính Nguyễn Văn Chỉnh