SalaMun

,

Ala Sulaiman, Fil alamin.

Gangguan Jin 1. Cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengusir gangguan - Melaknat Iblis dengan Laknat Allah SWT. - Ditepuk punggungnya dan berdoa yang ertinya " Keluarlah kau wahai musuh Allah dan Aku Melaknat-mu dengan Laknat Allah" - Membaca Ayat2 Ruqyah : Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-4, Al-Baqarah 163-164, Al-Imran 18, Al-Hasyr 1-3,Ash-Shaffat 1-10, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas. 2.Cara selepas Zaman Rasullulah SAW. a. Zaman Imam Ahmad: Membaca Al-Fatihah, Al-Hasyr 1-3, Ash-Shaffat 1-10, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-N aas. Dituliskan, dicelupkan serta diminumkan airnya. b. Membacakan Ruqyah pada orang yg terkena gangguan jin. c. Hal dalam menangani gangguan Jin. - Langkah-langkah Pencegahan Mengikuti Perintah dan Menjauhi larangan Allah SWT serta mengikuti Sunnah Rasu lullah SAW. Contoh : - Solat Berjamaah 5 waktu di masjid & Solat Sunnat - Tilawah Qur'an - Ta'alim - dsb - Langkah-langkah Bertahan/Defensif Berdo'a: Contoh: Al-Mu'minun 97-98 "Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku b erlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku." Rasulullah SAW membaca do'a diatas pada saat hendak solat, selesai solat dan hen dak tidur Membaca do'a Al-ma'tsurat Rasulullah pagi dan petang. - Langkah-langkah Melawan Gangguan/Offensif Surat Fathir: 6 " Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh (mu), ke rana sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka m enjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Tanamkan sikap permusuhan & rasa benci dengan Syaitan. - Laknat Syaitan tersebut dengan Laknat Allah. Jin.

- Mencari penyebab gangguan Jin pada tubuh manusia Jenis-jenis Gangguan 1. Gangguan Pelet / Pengasihan Tempat gangguan -> Saraf betis kanan mengeras (Lelaki) Saraf betis kiri mengeras (Wanita)

2. Tekanan Mental Tempat gangguan -> di terapi pula dgn ubat2-an medic. 3. Tekanan Fikiran Tempat gangguan -> Saraf otak kecil bahagian belakang 4. Mengelamun panjang. Tempat gangguan -> Saraf otak kecil bahagian depan 5. Sihir Tempat gangguan -> Saraf yang berhubungan dgn mata, telinga dan hidung. Seluruh tempat gangguan diatas harus diurut agar aliran darah kembali lancar dgn konsist en. Kemudian terus membaca do'a ruqyah yang diajarkan Rasulullah SAW tanpa berpa ling sedikitpun dgn mengabaikan seluruh permintaan Jin kepada kita serta tetap d alam keberanian penuh sesuai keyakinan kita kepada kekuatan Allah SWT. " Sesungguhnya tipu daya setan sangat lemah". 6. Gangguan di rumah Membaca Surat Al-Baqarah + tanamkan keberanian. Menghidupkan Sunnah Rasulullah SAW.

7. Keluar ke tempat yang ada suasana bersih & Suci. Datangi tempat tersebut dan lakukan perlawanan dengan Jin tersebut. (Dianjurkan mengikuti pelatihan terapi terlebih dahulu). Pertanyaan 1. Bagaimana membezakan orang sakit karena medic dengan orang sakit karena non-m edic. Sebab non-medic atau Gangguan jin Malas Semangat yang hilang. Mudah Marah Suka & selalu tidur Sering Panas tetapi Dingin Leher / Punggung sering terasa berat. Rasa kesal dan benci kepada orang tanpa alasan yg rasional. Rasa sakit pada tubuh yang tidak terbukti secara medic.

Sebab medic - Penyakit dapat dikesan dengan rawatan moden. - Penyakit dapat dirawat melalui rawatan moden.

TANDA SIHIR TANDA-TANDA PADA WAKTU TIDUR 1. Sangat susah tidur pada waktu malam, kalaupun dapat tidur sudah lama bersusah payah. 2. Rasa cemas dan sering terbangun pada waktu malam. 3. Mimpi yang buruk atau mimpi melihat sesuatu yang menakutkan serta ingin memek ik untuk meminta pertolongan akan tetapi tidak sanggup. 4. Mimpi yang sangat menyeramkan. 5. Mimpi melihat berbagai macam binatang seperti melihat kuching, anjing, unta, ular, singa, serigala atau tikus. 6. Gigi geraham yang berbunyi pada waktu tidur. 7. Tertawa, menangis atau memekik pada waktu tidur. 8. Berperasaan sedih pada saat tidur. 9. Berdiri serta berjalan ketika tidur tanpa sedar. 10. Mimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat yang tinggi. 11. Mimpi sedang berada di kuburan, ditempat pembuangan sampah atau tempat yang mengerikan. 12. Bermimpi melihat orang sangat aneh, seperti sangat tinggi, sangat pendek ata u sangat hitam. 13. Bermimpi melihat hantu. TANDA-TANDA PADA WAKTU SEDAR ATAU JAGA 1. Kepala selalu pusing, yang tidak disebabkan oleh penyakit pada dua mata, teli nga, hidung, gigi, tekak atau perut. 2. Selalu lupa dari zikir Allah, solat dan ketaatan lainnya. 3. Fikiran yang kacau / Selalu lesu dan malas / Saraf yang tersumbat. 4. Rasa sakit pada salah satu anggota badan sedangkan doktor perubatan tidak san ggup mengubatinya. MACAM-MACAM GANGGUAN JIN 1. Gangguan sepenuhnya, iaitu jin mengganggu seluruh badan seperti orang yang me ngalami berbagai macam saraf yang tersumbat. 2. Gangguan tidak secara keseluruhan, iaitu jin mengganggu salah satu dari anggo ta badan, seperti tangan, kaki atau lidah. 3. Gangguan yang berterusan, iaitu jin terus berada dalam tubuh seseorang sehing

ga memakan waktu yang sangat lama. 4. Gangguan seketika, iaitu tidak lebih dari beberapa detik seperti seseorang ya ng mengalami mimpi buruk. DIANTARA PENYEBAB GANGGUAN JIN : 1. Jin lelaki kadangkala jatuh cinta kepada orang perempuan dan kadangkala jin p erempuan jatuh cinta kepada orang lelaki. 2. Kerana kezaliman manusia terhadap mereka, seperti menumpahkan air panas atau menimpakan sesuatu barang dari tempat yang tinggi. 3. Kezaliman yang dilakukan oleh makhluk jin kepada manusia tanpa sesuatu sebab tertentu. Yang berhubungan dengan prekara ini jin tidak akan dapat menganggu man usia kecuali manusia itu dalam keadaan : Sangat marah, Sangat takut, Sangat lala i dan Mempunyai nafsu syahwat yang tinggi. SEBAB-SEBAB MASUKNYA JIN KE DALAM DIRI MANUSIA Kadang-kadang terjadinya gangguan jin kepada manusia adalah dikeranakan syahwat, hawa nafsu dan mabuk cinta, keadaan ini sama seperti yang dialami manusia. Ada pula kadangkala manusia dan jin melakukan perkahwinan serta mempunyai anak. Perk ara yang demikian banyak terjadi dan banyak pula ulama' yang membicarakannya. Berlakunya perkara tersebut adalah disebabkan kebencian atau pembalasan oleh ker ana ia disakiti sebahagian manusia, atau makhluk jin ini menyangka bahawa sebaha gian manusia sengaja menyakitinya dengan cara mengencingi mereka, menumpahkan ai r panas, atau membunuh mereka, padahal manusia tidak mengetahuinya. Dikalangan makhluk jin juga ada yang bodoh, ada yang zalim, sehingga mereka menj atuhkan hukuman dengan cara yang tidak patut, keadaan ini sebagaimana juga yang kita jumpai dalam kehidupan manusia yang bodoh. Jika keadaan tersebut terjadi, perbuatan yang demikian itu adalah merupakan perb uatan yang keji dan dilarang oleh Allah SWT. Justeru itu perkara ini haruslah di jelaskan kepada jin tersebut dengan mengatakan bahawa perbuatan mereka itu dalah perbuatan keji yang diharamkan. Penjelasan seperti ini perlu dijelaskan kepada mereka supaya mereka tahu bahawa pada diri mereka akan berlaku hukuman Allah dan Rasul-Nya yang diutus kepada sem ua makhluk manusia dan makhluk jin. Kepada mereka juga harus dijelaskan, bahawa manusia tersebut tidak mengetahui da n tidak sengaja menyakiti mereka sehingga tidak patut untuk dihukum. Jika mereka melakukan hal itu di rumah atau di kerajaan mereka maka mereka dibolehkan atau bebas bertindak. Sedangkan mereka tidak mempunyai hak untuk tinggal di tempat ke diaman manusia tanpa izin dari mereka, mereka hanya berhak tinggal di tempat-tem pat kosong yang bukan menjadi tempat tinggal manusia. CARA JIN MASUK KE DALAM TUBUH MANUSIA. Jin adalah sejenis makhluk berwujud udara sedangkan manusia memiliki lubang bulu roma, kerana itulah dia dapat masuk ke dalam tubuh manusia dari bahagian manapu n juga. Makhluk jin diciptakan dari zat yang sejenis udara sebagaimana firman Al lah: Ertinya,"Dan Allah menciptakan jin dari api yang menyala". ( Ar-Rahman: 15 ) Dalam hal ini Ibn Abbas berkata: Iaitu dari hujung nyalanya api, sedangkan huj

ung nyalanya api adalah merupakan udara panas yang keluar dari api. Ketika jin masuk ke dalam tubuh manusia, makhluk ini langsung menuju ke otak, me lalui otak ini dia dapat mempengaruhi bahagian mana saja yang dia sukai dari tub uh manusia. Para doktor perubatan telah mengkaji dan membuktikan bahawa orang ya ng terkena penyakit kerasukan jin memiliki gelombang otak yang sangat halus dan sangat aneh yang ada di dalam otaknya. Ditambah lagi dengan keterangan dari oran g yang ahli tentang cara pengubatan orang yang kerasukan jin, bahawa jin itu mem beritahunya bahawa mereka berada di otak manusia. PERLINDUNGAN TERHADAP GANGGUAN. 1. Sentiasa berzikir dan bertaqarrub kepada Allah dengan memperbanyakkan istighf ar. Ini adalah kerana apabila seseorang semakin bertambah dekat dengan Allah mak a syaitan akan semakin menjauinya. 2. Mengucapkan "Bismillah" pada setiap kesempatan, iaitu ketika :~ Hendak melompat dari tempat yang tinggi. ~ Terjumpa sesuatu di atas tanah. ~ Memasuki tempat yang menakutkan seperti tempat yang gelap, sunyi dan kosong. 3. Berzikir kepada Allah pada waktu-waktu tertentu. Seperti pada waktu pagi, pet ang ataupun pada waktu makan. 4. Tidak membunuh ular yang bersada di dalam rumah kecuali telah memohon kepada Allah agar ia keluar dari rumah. 5. Tidak mendengar nyanyian ataupun seruling yang dapat mengundang syaitan dan m enimbulkan perbuatan zina. Yakni, nyanyian yang dapat merangsang nafsu seseorang . 6. Tidak memandang wanita dengan penuh nafsu dan juga tidak berdua-duaan dangan wanita yang bukan muhrimnya. 7. Jangan tinggal di rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni orang, di kawasan perkuburan dan tempat-tempat kotor lainnya. Jangan menunaikan solat sewaktu mat ahari terbit dan terbenam. 8. Jangan membuang air kencil merata-rata atau di lubang binatang. 9. Jangan sekali-kali menyeksa dan menyakiti anjing atau kucing. 10. Hindarkan dari melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu adalah sen jata ampuh bagi syaitan. [align=left]JIN Makna Jin.[/align][align=left] Jin adalah satu nama jenis dan dalam bahasa Inggeris di sebut Ginie - perkataan tunggalnya " Jinny " yang bermaksud yang tersembunyi, yang tertutup atau yang gelap pekat. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang Jin. Antarany a :[/align][align=left]1. Surah Al-Hijr ayat 26 - 27 : Yang bermaksud : Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang

kering kontang yang berasal dari lumpur hitam yang di beri bentuk dan Kami telah ciptakan Jin sebelum di ciptakan manusia daripada api yang sangat panas. [/align][align=left]2. Surah Ar-Rahman ayat 15 : Yang bermaksud : Dia ( Allah ) menciptakan Jann ( Jin ) dari nyalaan api ( Pucuk api yang menyala-nyala atau Maarij ) [/align][align=left]3. Surah Al-?raf ayat 12 : Yang bermaksud : " Engkau ciptakan aku ( kata Iblis ) dari api sedangkan ciptaka n dia ( Adam ) dari tanah. [/align][align=left]4. Dari Hadis Nabi s.a.w yang telah diriwayatkan oleh Muslim r.a Maksudnya : " Malaikat diciptakan dari cahaya, Jaan diciptakan dari lidah api se dangkan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan kepada kamu ( tanah ). [/align][align=left] [/align][align=left][b]Asal Kejadian Jin.[/b][/align][align =left] Keterangan "Al-Maarij " Maarij bermaksud nyalaan api yang sangat kuat dan sangat panas bahangnya atau " Al-Lahab " iaitu jilatan api yang sudah bercampur antara satu sama lain iaitu merah, hitam, kuning dan biru. Sesetengah ulama pula mengatakan " Al-Maarij " itu ialah api yang sangat terang yang memiliki suhu yang amat tinggi sehingga bercampur antara merah, hitam, kuning dan biru. Sesetengah pendapat pula mengatakan Al-Maarij itu ialah api yang bercampur warna nya dan sama maknanya dengan " As-Samuun " iaitu api yang tidak berasap tetapi sangat ti nggi suhu panasnya. Angin samuun yang telah sebati dengan Al-Maarij itulah Allah jadikan J aan. Menurut suatu Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas?d pula menyatakan bahawa ang in Samuun yang dijadikan Jaan itu hanyalah satu bahagian daripada tujuh puluh bahag ian angin Samuun yang sangat panas itu. Dari api yang amat panas inilah Allah telah menciptakan Jin, iaitu dari sel atau atom atau daripada nukleas-nukleas api. Kemudian Allah masukkan roh atau nyawa padanya, ma ka jadilah ia hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jin juga di beri izin oleh Allah m enzahirkan berbagai-bagai bentuk dan rupa yang disukai dan dikehendakinya kecuali rupa Rasu lullah s.a.w mengikut tahap dan kemampuan masing-masing. Jin juga diperintahkan oleh Allah me nerima syariat Islam sepertimana yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Rupa ben tuk Jin yang asal selepas di cipta dan ditiupkan roh itu, hanya Allah dan Rasulnya sahaja yan g mengetahuinya. [/align][align=left]Menurut sesetengah ulama rupa, tabiat, kelakuan dan perangai Jin adalah 90 peratus mirip kepada manusia. Asal kejadian manusia ialah campuran daripada Jisim Kathif iaitu tanah dan air, Jisim Syafaf iaitu campuran api dan angin dan Nurani, iaitu roh, akal, nafsu dan hati yang dinamaka n "LatifaturRabbaniah " sesuai dengan manusia sebagai sebaik-baik kejadian yang diciptakan A llah dan

sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini. Manakala kejadian Jin pula ialah campur an Jisim Syafaf iaitu campuran api dan angin dan Nurani iaitu roh, akal, nafsu dan hati yang ses uai dan sepadan dengan kejadian Jin. Manakala mahkluk-makluk lain pula Allah jadikan daripada sa lah satu unsur tersebut, contohnya, binatang yang dijadikan daripada campuran Jisim Ksayif dan Jisim Syafaf sahaja. Batu dan tumbuh-tumbuhan pula dijadikan daripada Jisim Kasyif semata-mat a. Manakala Malaikat pula dijadikan daripada Nurani semata-mata. [/align][align=left][b]Cara pembiakan Jin.[/b] [/align][align=left]Manusia memerlukan masa mengandung selama sembilan bulan unt uk melahirkan zuriat dan anak manusia juga memerlukan masa yang lama untuk matang dan menjadi baligh. Ber beza dengan Jin di mana, apabila di sentuh alat kelamin lelaki dengan alat kelamin pe rempuan, maka Jin perempuan akan terus mengandung dan beranak dan anak Jin yang baru lahir itu terus mukallaf. Begitulah keadaanya sehingga ke hari kiamat. Iblis pula apabila menyen tuh paha kanan dengan paha kiri akan mengeluarkan 33 biji telor. Dalam setiap biji telor itu ad a 33 pasang benihnya. Tiap-tiap pasang benih itu apabila menyentuh paha kanan dengan paha ki ri akan keluar seperti yang terdahulu. Begitulah proses pembiakan Jin dan Iblis sehinggalah ke hari kiamat. Bunian atau lebih masyhur di kalangan orang-orang Melayu dengan panggilan orang Ghaib pula ialah hasil campuran lelaki atau perempuan Jin dengan lelaki atau perempuan dari kalangan manusia. Anak yang terhasil daripada percampuran itu dikenali dengan nama Bunian . Perangai dan tingkah laku serta rupa bentuknya orang Bunian ini dalam beberapa perkara me ngikut manusia dan dalam beberapa perkara pula mengikut Jin. Jika asal usul datuk manusia ialah Nabi Adam, maka asal usul datuk Jin pula iala h " Jaan " yang asalnya adalah beriman kepada Allah dan melahirkan keturunan yang beriman. Selep as itu terdapat pula dari keturunan Jaan yang kufur dan melahirkan pula keturunan yang kufur. Anak cucu Jaan yang asal beriman itu ada yang kekal dalam iman dan ada pula yang kufu r dan ada pula yang kembali beriman kepada Allah. [/align][align=left][b]Agama puak-puak Jin.[/b][/align][b][align=left] [/b]Jin Juga seperti manusia, iaitu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang sole h, ada yang tidak soleh, ada yang alim lagi mukmim, ada ada yang kufur, ada yang murtad, fasik dan zalim, ada yang masuk syurga dan ada yang dihumbankan oleh Allah ke dalam neraka di hari akhirat kelak. Majoriti puak-puak Jin terdiri daripada golongan Jin kafir. Golongan Jin kafir i ni kebanyakanya beragama Yahudi, Kristian, Komunis dan sangat sedikit daripada mereka yang berag ama Buddha dan Majusi. Terdapat juga golongan Jin yang tidak beragama. Golongan Jin yang me meluk Islam hanyalah sedikit bilangannya dan terdiri daripada golongan manoriti jika di band

ingkan dengan keseluruhan bilangan Jin. Seperti juga manusia biasa, Jin juga berada dalam tingkat-tingkat iman, ilmu dan amalan yang tertentu berdasarkan kepada keimanan dan amalan mereka kepada Allah. Antaranya a da Jin Islam yang bertaraf awam sahaja , Jin Islam yang di tingkat iman Khawas dan Jin Islam yang berada ditingkat iman yang Khawasil-Khawas. Walaupun Jin Islam yang paling tinggi imannya dan paling soleh amalannya serta p aling luas serta banyak ilmunya , tetapi masih ada pada diri mereka sifat-sifat mazmumah se perti takbur, riak, ujub dan sebagainya, tetapi mereka mudah menerima teguran dan pengajaran. Mungkin inilah yang sering diperkatakan bahawa " sebaik-baik Jin itu ialah sejahat-jahat manusia yang fasik. " Tetapi yang berbezanya manusia yang paling jahat susah menerima pengaja ran dan teguran yang baik. Golongan Jin Islam yang awam dan Jin kafir suka merasuk manusia yang awam dengan berbagaibagai cara, kerana pada pandangan mereka manusia-manusia yang awam itu bukanlah manusi a sebenarnya, sebaliknya adalah rupa seekor binatang. Manusia yang Khawas dan Khaw asilKhawas tidak dapat di rasuk oleh Jin, bahkan Jin pula akan datang kepada mereka untuk bersahabat.[/align][align=left] [/align][align=left] [/align] Rupa Bentuk Jin. Pada asasnya rupa bentuk Jin tidaklah banyak berbeza daripada rupa bentuk manusi a, iaitu mereka mempunyai jantina, mempunyai hidung mata, tangan, kaki, telinga dan sebag ainya, sepertimana yang di miliki oleh manusia. Pada dasarnya 80 hingga ke 90 peratus J in menyerupai manusia. Cuma yang berbezanya fizikal Jin adalah lebih kecil dan halus daripada manusia. Bentuk tubuh mereka itu ada yang pendek, ada yang terlalu tinggi dan ada bermacam-macam warna, iaitu putih, merah biru, hitam dan sebagainya. Jin yang kekal dalam keadaan kafi r dan Jin Islam yang fasik itu mempunyai rupa yang huduh dan menakutkan. Manakala Jin Islam yang soleh pula mempunyai rupa paras yang elok. Menurut sesetengah pendapat tinggi Jin yang sebenarnya adalah kira-kira tiga has ta sahaja. Pengetahuan mereka lebih luas dan umurnya tersangat panjang dan ada yang beribu tahun umurnya. Kecepatan Jin bergerak adalah melebihi gerak cahaya dalam satu saat. Me mandangkan Jin adalah terdiri daripada makluk yang seni dan tersembunyi, tidak zahir seprti manusia dan tidak sepenuhnya ghaib seperti Malaikat, maka ruang yang kecil pun boleh di dudu

ki oleh berjuta-juta Jin dan ianya juga boleh memasuki dan menghuni tubuh badan manusia. Jumlah Jin terlalu ramai sehingga menurut sesetengah pendapat bilangannya ialah jumlah semua manusia daripada Nabi Adam hingga ke hari kiamat di darab dengan haiwan-haiwan, di darab dengan batu-batu, di darab dengan pasir-pasir dan semua tumbuh-tumbuhan. Itu pun baru satu persepuluh daripada jumlah keseluruhan Jin. Manakala jumlah keseluruhan Jin iala h satu persepuluh daripada jumlah keseluruhan Malaikat. Jumlah keseluruhan Malaikat han ya Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahuinya. Alam kediaman Jin ialah di lautan, daratan, di udara dan di Alam Mithal iaitu su atu alam di antara alam manusia dan alam malaikat. Jika di berikan oleh Allah kepada kita me lihat Jin, sudah tentulah kita akan melihat jarum yang dijatuhkan dari atas tidak akan jatuh ke b umi , tetapi hanya jatuh di atas belakang Jin, disebabkan terlalu banyaknya jumlah mereka. Sebab itulah orang-orang tua kita selalu berpesan supaya anak-anak segera balik ke rumah apabila telah tiba waktu maghrib dan pintu serta tingkap rumah mesti di tutup, supaya ti dak dimasuki oleh Syaitan dan Iblis. Sebagaimana sebuah Hadis yang telah diriwayatkan oleh Im am Bukhari daripada Rasulullah s.a.w yang bermaksud : " Apabila kamu menghadapi malam atau kamu telah berada di sebahagian malam maka tahanlah anak-anak mu kerana sesungguhnya syaita n berkeliaran ketika itu dan apabila berlalu sesuatu ketika malam maka tahanlah me reka dan tutuplah pintu-pintu rumahmu serta sebutlah nama Allah, padamkan lampu-lampu mu serta sebutlah nama Allah, ikatlah minuman mu serta sebutlah nama Allah dan tutuplah s isa makanan mu serta sebutlah nama Allah ( ketika menutupnya ) " Hadis di atas bermaksud bahawa Jin dan Syaitan akan tidur di waktu siang dalam c ahaya dan sinar sehingga menjelang petang, di mana pada waktu itu mereka berkeliaran menca ri rezeki dan makanan, baik lelaki maupun perempuan, samada yang dewasa atau kanak-kanak. Melihat Jin. Pada prinsipnya Jin tidak boleh di lihat, di sentuh dan di dengar oleh manusia d alam bentuk yang asal sebagaimana ianya diciptakan, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, Jin b oleh di lihat dalam rupa bentuk yang diingininya. Jin juga boleh di lihat oleh manusia dalam k eadaan sihir atau ketika meminum air sihir atau melalui kemahuan Jin itu sendiri untuk memper lihatkan dirinya kepada manusia. Di dunia semua Jin boleh melihat manusia manakala manusia yang Khawas dan Khawas ilKhawas sahaja yang boleh melihat Jin selain daripada para Nabi dan Rasul. Manaka la di akhirat

pula semua manusia mukmin yang ahli syurga boleh melihat Jin manakala Jin yang K hawas dan Khawasil-Khawas sahaja yang boleh melihat manusia. Antara kelebihan Jin yang telah diberikan oleh Allah ialah kemampuannya untuk me ngubah dirinya dalam berbagai bentuk dan rupa. Contohnya dalam peperangan Badar, Iblis telah menampakkan dirinya dalam bentuk seorang lelaki dari Bani Mudlij dan Syaitan pul a dalam rupa Suraqah bin Malik yang datang membantu tentera musrikin memerangi tentera Islam. ( Iblis dan Syaitan adalah juga merupakan sebahagian daripada golongan Jin ). Dalam Sahih Bukhari juga ada meriwayatkan bahawa adanya Jin yang menampakkan dir inya dalam bentuk seekor ular dan membunuh seorang pemuda yang cuba membunuh ular ter sebut. Di samping itu Jin juga boleh menampakkan dirinya dalam rupa bentuk haiwan yang lain seperti rupa bentuk kucing, anjing dan sebagainya. ASM. Buat Aza dan Monterez... memang betul kalau kita kata Jin tu "makan" asap dan haruslah asap kemenyan tu t ergolong dalam makanannya... saya juga setuju dengan apa yang ramai ahli dalam bidang ni kata kerana mereka bercakap bersandarkan Ilmu yang betul. tapi apa yang saya katakan tu bukan saya cut & paste dari mana-mana atau saya a mbil dari mana-mana ceramah atau kekata orang, tapi apa yang saya katakan itu ad alah suatu yang valid dan harus pulak bagi ustaz2 dan pakar-pakar tu semua tahu apa yang sebenarnya saya lakukan... insyaAllah. Penggunaan kemenyan dalam perubatan tradisional & Islam bukan suatu yang salah.. . Asap kemenyan sebenarnya punya khasiat penyembuhan dan macam-macam lagilah. Sa ya sering berdepan dengan keadaan bilamana kemenyan dibakar, orang akan memandan g serong pada perbuatan tu, tanpa tahu apa yang sebenarnya berlaku. Hal ni suatu yang bagi saya, tak sepatutnya berlaku. Memang benar, saya tidak menolak bahawa ada golongan yang memuja Syaitan, Jin dan seumpamanya dan mereka juga menggunak an kemenyan, colok, setanggi, buhul dll. untuk tujuan pemujaan. tetapi haruslah bagi kita mengetahui, bahawa yang salah adalah amalan dan niat orang tersebut... bukan kemenyan yang digunakan... Kemenyan yang digunakan dengan kaedah dan niat yang betul, tidak mengundang teta pi menjauhkan Jin. Asap kemenyan jika perlu, boleh "ditukar" menjadi senjata, t erpulang pada tahu dan perlu orang yang mengamal... Kemenyan boleh digunakan untuk perubatan saraf, sakit sendi, untuk menguatkan ot ot dan saraf serta lain-lain lagi. Asap kemenyan juga mempunyai bahan yang boleh menawarkan bisa dan parasit yang hinggap pada kulit. Kemenyan yang direndam di dalam air juga antara kaedah yang digunakan dalam perubatan alternatif. Kemenyan jika dicampur denagn ukuran yang betul bersama lain-lain bahan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan khusus untuk kesihatan badan dan rohani. Untuk menghalau Jin, tak perlu kepada kemenyan...cukup dengan air tawar saja...i nsyaAllah. Air itu digunakan sebagai senjata, sama seperti senapang yang boleh m enembak. tetapi Jin sebenarnya lebih takut pada Manusia yang mengendalikan air a tau apa saja yang digunakan untuk menghalau Jin kerana manusia mempunyai Nur... Nur ini kepada Jin adalah umpama api kepada manusia... Kalau kita campakkan diri kita ke dalam api, pada adatnya kita akan terbakar...begitulah kalu Jin yang ha kikat kejadiannya daripada Naar, akan alah kepada Nur...yang bukan saja membakar

tetapi mempunyai kuasa penembusan yang amat-amat kuat atas sekelian makhlus yan g halus... sila rujuk ayat Al-quran, sebagai contoh, ayat-ayat awal surah Assafa at. dll lagi lah. Saya sebenarnya tak suka nak beri-beri dalil ni kerana saya ta k pandai. tetapi hal ini sememangnya ada dinyatakan dalam Al-Quran. Wallahua'lam . Adalah satu hal yang menjadi manafaat jika ramai antara orang Islam khususnya, f aham tentang makhluk bernama Jin ini. Bagi saya yang lebih penting, semoga kita mempunyai Ilmu yang betul serta terpandu. Usia masyarakat Melayu misalnya sudah tua. Tentu sahaja budaya, pandai dan lebih-lebih lagi keperluan Agama Islam perl u dijaga sebaik-baiknya dan diimbang agar apa yang betul tidak dipandang bathil dan sebaliknya... salam, "...dan kepada Allah lah kembali segala urusan..." Al-Quran.

Feb 14, 2009 Bagaimana menghalau jin? (Di tulis oleh seorang manusia yang jarang berhadapan dengan pengalaman mistik, dan tidak pernah menghalau jin seumur hidupnya) Ketika manusia dan para remaja yang jauh dari tuhan menghabiskan malam minggu de ngan jutaan dosa dan noda, menyediakan diri sebagai bahan bakar api neraka , namun , di satu sudut dunia ini, masih ada yang sayang pada Tuhan, sayang pada diri se ndiri, dan sayang pada ummat.., yang mana mereka sedia menghabiskan malam minggu dengan menjauhkan lambung kanan dari tempat tidur lantas sibuk bermunajat pada Allah Tuhan sekalian alam, dan dalam ruang yang gelap itu, ada syair sedu sedan, dan ada air mata yang tumpah ke atas sejadah.., membasuh dosa-dosa, dan sempat bertaubat untuk dosa orang lain Mereka adalah antara golongan yang sedang belajar menjauhkan lambung kanan dari tempat tidur yang empuk, datang beriktikaf di Rumah Allah, dengan niat mencari k eredaan Allah dan mengharap agar kemurkaan Allah pada ummat, dapat diredakan den gan menghidupkan kembali amalan kekasih Allah pada malam muda mudi dan para rema ja yang jauh dari tuhan menghabiskan malam minggu dengan jutaan dosa dan noda, m alam muda mudi dan para remaja yang jauh dari tuhan menyediakan diri sebagai bah an bakar api neraka , lantas sekali lagi, dalam ruang yang gelap itu, ada syair se du sedan, dan ada air mata yang tumpah ke atas sejadah.., membasuh dosa-dosa, da n sempat bertaubat untuk dosa orang lain Kalau korang teringin nak jumpa mereka, atau korang takde aktiviti waktu malam, jemputlah pada setiap malam minggu datang bermalam di masjid Sri petaling Kuala Lumpur, atau masjid Kubang Bujuk di Terengganu, atau Masjid Mat Kilau di Kuantan atau mana mana masjid terpilih di seluruh Malaysia, (ada di semua negeri) dan j uga mana-mana Masjid masjid terpilih di seluruh dunia (ada di semua negera) inysy Allah Aku kadang-kadang cuba ikut jejak langkah mereka, sebab ada hadith yang di riway atkan oleh hazrat Asma r.a, bagitahu pada hari akhirat kelak, sebelum hisab berm ula, akan terdengar satu seruan yang menyeru mencari siapakah yang menjauhkan la mbung kanan mereka dari tempat tidur yang empuk lalu sibuk beribadat, dan akan d ipimpin untuk masuk shurga tanpa hisab Tapi aku? Baru ¼ hadith tu aku amal kot , iaitu aku berjaya menjauhkan lambung kanank u dari dari tempat tidur yang empuk di rumah, tapi sampai di masjid, aku mendeka tkan pulak lambung kananku pada lantai masjid, terlelap sampai subuh! Hampeh bet ul!!

Apa-apapun, ada banyak faedah bila joint puak-puak ni, sebab mereka adalah antar a khazanah dunia yang ajaib, apatah lagi mereka terdiri daripada pelbagai lapisa n masyarakat, dari Ulamak kepada ustaz, dari Profesor Universiti hinggalah pejal an kaki, dari doctor hingga pawang, dari kulit hitam kepada kulit sawo matang, d ari orang kaya sehinggalah si fakir, dari bangsa Arab sehinggalah bangsa India, dari Mualaf sehinggalah buzruko, pendek kata, semua datang berkongsi dulang dan ruang untuk beriktikaf mencari keredahaan Tuhan, dan sebelum sepertiga malam men jengah, ada antara mereka melepak sekejap di kedai kopi sambil minum teh tarik d i warung sekitar masjid, dan dapatlah aku belajar sesuatu yang baru tentang kaed ah menyelamatkan dunia dari pelbagai sumber.. Maka, dari warung kedai kopi itu, tertulislah cerita hari ini 15 KAEDAH BAGAIMANA MENGHALAU JIN Selain aku ini yang dikenali sebagai bukan seorang ustaz atau ulamak atau kial, aku jugak nak mengaku bahawa aku ini bukan Pak puncak , dan aku juga bukan bomoh, b ukan dukung atau pawang, dan aku belum pernah ada pengalaman yang terlalu mistik , belum pernah muncul dalam dokumenteri Misteri Nusantara dan belum jugak pernah j oint Uncle Seekers cari hantu Setelah penafian demi penafian dibuat, masih ada antara korang yang dah buang te biat pulak untuk mintak tolong aku halau hantu dan jin? Aku tahu, korang terlalu sangka baik dengan aku, tapi sangka baik korang tu hanya dapat bertukar kepada Nasib baik , sebab aku bukan kaki paw, kalau tak.. masuk lagi Harian Metro cerita bomoh r ogol bini orang.., Naduzubillah.., Arggh, malas aku nak membebel tengah hari but a begini, Baik korang email Ustaz harun din ke, Uncle Seekers ke, Zainal Abidin Misteri Nusantara ke, atau Tamar Jalis.. tak gitu? Bukan apa, merujuk masalah hidup mati kepada yang bukan ahlinya samalah bahaya sep erti merujuk masalah riba kepada Along , atau merujuk masalah tak puas bersetubuh kep ada bomoh yang air naik kepala dan lain lain.. Namun, walaupun aku bukan ustaz atau bomoh, ada jugaklah aku belajar serba sedik it bab bab bagaimana nak menghalau jin, bolehlah aku amal untuk diri sendiri dan korang yang lebih arif, bolehlah tambah apa yang patut.., aku belajar nipun den gan secara tak langsung dekat kedai kopi dengan bomoh dan pawang yang tidur kat masjid dan beberapa pendakwah yang juga bermalam di masjid sebelum mereka berqia mulai.., insyAllah.. * * Secara asasnya, cara terbaik menggelakkan diri daripada gangguan jin adalah deng an mewujudkan kekuatan dalaman yang terkuat, yang mana di kenali sebagai FIKIR NA BI .., orang yang ada Fikir Nabi, insyAllah, telah mendapat perisai rohani yang ku at.., Sebelum tu, aku cerita sikit pasal jin yang aku dengar dengar dari warung sekita r masjid tu.. * * Jin ini makhluk yang IQnya rendah sikit, jadi senang kena tipu, dan kasihan juga k kat Jin sebab selalu jadi mangsa keadaan, bomoh tipu dia suruh masuk dalam bad an orang lain, kalau tak masuk kena pukul, lepas tu dah masuk badan orang lain, ustaz pulak halau jin sambil pukul jin tu, lepas tu balik jumpa bomoh kena pukul lagi, lepas tu masuk balik badan orang dan kena pukul pulak oleh ustaz.., kasih an kat jin, hidup kena pukul kiri kanan, Kadang Kadang ada si penghalau jin, tipu jin tu supaya keluar dari badan mangsa, ugut macam-macam, reverse psychology dan sebagainya.., last last jin tu kena tipu kiri kanan.., kasihan jin.. dahler ken a tipu, lepas tu kena pukul, akhir sekali, bila jin tu mati kena pukul pulak den

gan malaikat sebab menyusahkan orang.., Kasihan kau jin, (geleng kepala sambil hirup teh tarik..) Sambung balik, Sebenarnya, ada banyak jugak hadith cerita kisah manusia bunuh jin, kisah sahaba t Nabi pukul ular lantas ular tu mati terbakar sebab ular tu jin, dan jin mati m enjadi api kerana mereka di buat dari api dan kita mati menjadi tanah sebab kita berasal dari tanah.. Pendek kata, mengikut hukum Islam, adalah menjadi satu kesalahan dalam akta penj elmaan jin ke alam manusia, yang mana jika jin menjelma ke alam manusia, maka hu kum bunuh untuk jin itu adalah halal, jadi korang tak payahler takut jumpa Punti anak ke, Puaka Niyang Rapik ke, Keliwong ke, dia jelma, terus korang tetak denga n parang, biar mati terbakar.., apa nak takut dengan makhluk yang tidak sesempur na manusia? Malahan, Jin tu sebenarnya jauh lebih takut kepada manusia, sebab tu jika jelmap un jauh jauh, duduk atas pokok, belakang rumah, atas bumbung, itu pun beberapa s aat atau just bunyi suara perasan seram, aku cadangkan, kalau korang ada senapan g korang boleh tembak terus, atau boleh paku dahi si puntianak tu.., dah toreh K M, kat perut dia, (Km bermaksud keretamayat-apa-apalah!) Cuma yang jadi masalah adalah apabila jin tu masuk dalam tubuh manusia, nak bunu h jin tu waktu tu akan mengorbankan pulak nyawa manusia yang di rasuk.., jadi ki ta akan pergi pada perkara perkara atau beberapa peralatan yang boleh digunakan dalam menghalau Jin yang jahat.. insyAllah.. 1) Al Fatihah. Banyak kelebihan yang tertulis dalam hadith bab surah Al fatihah ini, baca denga n Bismilah bersambung dengan ayat pertama dan baca ayat seterusnya sehingga cuku p 7 ayat, bersamaan 7 nafas, hembus pada air, dan minum.. insyAllah jin akan kel uar.. Aku pernah demam, 2 hari, datang 5 orang kawan aku baca surah ni dan hembus pada air, automatik aku dah sihat dan boleh bersetubuh dengan bini aku malam itu, se mua nikmat datang dari Allah.. 2) Ayat Qursi Kata seorang bomoh yang tinggal di kemaman pada aku, apabila kita terjaga pada w aktu malam dan terasa seram atau mengalami mipi ngeri, korang kena buat isyarat ludah sebelah kiri, beristigfar dan sambung tidur balik (jangan ludah betul) dan sekiranya, masih bermimpi, baca Ayat Qursi 41 kali, dan sambung tidur, jika mas ih bermimpi ngeri, itu bermakna tempat tu keras, baca lagi ayat Qursi 41 kali, d an tidur dan jika mimpi jugak, ulang baca ayat Qursi 41 kali sampai kau menang.. , tapi jika korang nak jimat masa, korang beralih tempat tidur terus, tak payah nak berebut tempat dengan jin, tak daya aku nak baca ayat Qursi 41 kali malam ma lam buta.. tak gitu? 7 ayat Qursi yang di baca dan dihembus pada semua arah, atas bawah, kiri-kanan, dan satu telan, juga akan menguatkan pertahanan, insyAllah.. 3) 3 surah terakhir Al quran (Al ikhlas, Al Falaq, Al Nass) Baca 3 surah terakhir dalam Al quran ini, dan tiupkan pada tapak tangan, sapu ta ngan pada semua anggota tubuh dan tidur.. dapat mengelak sihir dan dapat menutup laluan jin ke dalam tubuh.. (semua dengan kuasa Allah)

4) Yassin Baca Yassin juga boleh mendapat kekuatan rohani.., hembus pada air dan bagi pesa kit minum.., insyAllah.. 5) Manzil Ini antara yang paling mujarab setelah di ceritakan oleh banyak pengelaman, ayat Al quran yang disusun dari hadith Imam Ahmad, Hakim, yang mana di riwayatkan ol eh hazrat Ubai Ibnu Kaab r.a , dan korang boleh baca detail hadith ini dalam kit ab Hayatul Sahabah susunan Maulana Yusof, pada jilid ke 3 lembaran 374, Jadi, baca pada air, renjis di sekitar rumah dan baki bagi minum satu keluarga, dua orang jiran aku pernah kena, malam malam ada lembaga kacau, dan setelah dibu at amalan manzil ini, semua selasai, syukur pada Allah.. Oh, ye, Buku manzil boleh di beli dengan harga RM 2.50, senang korang baca sebab dah susun dalam buku kecik.. 6) Minyak wangi Anak kawan aku di Selangor, menangis tak henti henti waktu malam, dah beratus ra tus ringgit duit di habiskan untuk berubat.., satu hari, jumpa ahli iktikaf masj id, diapun datang baca ayat lebih kurang sambil sapu minyak wangi kat badan buda k tu, terus baik.., moralnya adalah, minyak wangi adalah bau yang di sukai Nabi dan merupakan sunnah Nabi, jin pulak suka pada asap atau bau kemenyang, maka dal am setiap sunnah nabi ada Nur, yang mana boleh menghalau jin jahat.., insyAllah. . 7) Kayu Sugi Balik pada Rahsia Nur Sunnah Nabi, setengah orang rasa kotor tengok kayu sugi te rsembur keluar daripada pokot kanan ahli iktikaf, tapi kawan aku cerita, dia per nah berubat dengan cara masukkan kayu suginya itu kedalam mulut pasakit, tonyoh tonyoh sikit kiri kanan atas bawah, jolok jolok sikti, jin tu terus keuar dari b adan pesakit, mungkin jin tu rasa kotor atau sememanya Sunnah nabi yang ada Nur itu buat jin itu tak senang duduk.., semua dalam kuasa ALlah.. 8) Serban hitam, Biasa orang pakai macam ni, Belum tiba kat pesakit, jin dah blah, balik kepada r ahsia Nur dalam Sunnah Nabi tadi, lu fikirlah sendiri.., tapi kalau pakai naik m otor kena saman.. 9) Celak, Jubah putih dan lain lain accessory.... Jin takut bertentang mata dengan orang yang pakai celak dengan niat ikut Sunnah. ., Rujuk point no 8 tadi dan yakinlah bahawa dalam setiap Sunnah Nabi ada kejaya an.. 10) Fikir Nabi Ini satu lagi perisai jin yang terbesar dalam hidup, orang yang ada fikir Nabi a kan selamat di alam manusia serta di alam jin, alam kubur dan alam akhirat juga akan selamat.. inyAllah, maka korang kenalah belajar fikir risau macam nabi fiki r.. Nabi fikir yang paling asas adalah : bagaimana semua orang Islam boleh solat ber jemaah, Semua orang kafir masuk Islam dan semua orang Islam amal ugama yang semp

urna, dan dari fikir risau cara nabi Muhammad SAW, akan datang ILMU dan HIKMAH d ari Allah.. Selamat belajar Fikir cara Nabi.. 11) Sabar Jin akan kalah dengan sabar, dalam proses menghalau jin banyak nak kena sabar, s ebab jin akan kuat bila pesakit marah, bernafsu, buingung dan lalai.., begitu ju gak si penghalau, banyak nak kena sabar, tundukkan nafsu dan berzikir.., ni nak kena belajar lagi pada ustaz yang ada pengalaman.., dan jin akan mudah masuk pad a manusia, yang marah, ghairah, lalai dan bingung.. ingat tu! 12) Ahli Tarikat Bagus jugak dalam proses menhalau jin, lantik seorang ahli tarikat untuk bantu roh ani kita dengan duduk bertawajuh pada Allah di satu sudut, biarkan dia berzikir dan bermunajat sementar kita halau jin tu.., insyallah, proses pengusiran akan l ebih cepat berlaku.. 13) Botol Kicap Nabi Muhammad SAW pernah tangkap jin dan nak ikat kat tiang masjid Nabawi, tapi Nabi tak buat sebab terkenangkan jasa Jin pada Nabi sulaiman a.s, maka korang ya ng dah berjaya tangkap jin, tak payahler nak simpan dalam telur ke, dalam botol ke, sebab sunnah tangkap jin bukanlah di kurung si jin tu, cubalah islamkan si j in.. itu Sunnah Nabi, dan itu fikir Nabi Muhammad SAW.. 14) Dakwah Masa halau jin tu, kena niat dakwah, sampaikan kalimah iman padanya, banyak ceri ta tentang 6 perkara, iaitu iman, ibadat, ilmu, akhlak, niat dan takazar.., insy allah, korangpun akan dapat pahala lebih bila jin tu masuk islam.. 15) Reverse psychology Last, korang kena pandailah nak pujuk si jin ni suruh dia keluar, mungkin jin ni akan mintak syarat yang pelik pelik, nak ayam hitamler, nak darah anjing tompok putih ker, nak kuku warewolf ker, tak payahler ikut, cakap kat jin jika kau nak semua benda tu, mintak kat Allah, akupun nak kena mintak dengan Allah, kena pan dai lah Reverse psychology sikit.., sebab jin suka lawan cakap secara opposite d engan manusia, suruh keluar-tak nak, maka apa kata korang larang pulak jin tu ke luar, sebagai contoh: Manusia: Kau jangan keluar! Jin: Eh, apa pulak bang?, tak pernah orang suruh saya tak keluar..

Manusia: "Kau duduk dalam tu sampai mati, kalau kau keluar, aku tikam kau dengan keris hitam bersepuh emas" Jin: Eh bang, tak bestler camni, bukan best duduk dalam badan manusia lama-lama, bagiler saya keluar Manusia: Tak boleh, kau nak duduk sangat, duduk dalam tu sampai mampos, padan muk a kau! Ha ha Jin: Tolong bang, saya nak keluar ni, tolongler jangan tikam saya Baik, jika kau nak keluar, kau keluar senyap senyap, jangan bising-bisin

Manusia:

g, Maka, Jin itupun keluar dan tidak kembali lagi.. Boleh gitu? Woha! Selamat beramal! Ps; janganlah kita buat naye kat manusia, kelak jin pulak buat naya kat kita..oh ! Salam.. Makhluk-makhluk halus adalah satu realiti yang wujud dalam alam maya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang fana ini. Ia kekal menjadi satu rahsia dan berstatus misteri kerana sifatnya yang luar dar ipada dunia 2 atau 3 dimensi. Kehadirannya di alam manusia sejak kejadian nenda Adam alihis salam, perangai jahat dan niatnya yang busuk untuk merosak dan menyesatkan anak-anak Adam a.s jelas tersebut di dalam A l -Quran dan As -sunnah dan kekal tidak berubah sehinggalah tibanya hari kiamat. Kebolehan makhluk ini menguasai manusia dan kebolehan manusia mengatasi makhluk tersebut tersurat jelas di dalam lipatan lembaran sejarah. Hakikat tersebut dijelaskan di dalam Al -quran yang ditafsir dalam kitab-kitab t afsir yang muktabar. Begitulah juga perihalnya dalam as-Sunnah dan ulasannya yang benar tentang kewujudan makhluk terebut dengan meny ebut nama jin, iblis saitan, ifrit, qarin dan sebagainya. Semua ini menunjukkan betapa banyaknya makhluk ini berkongsi hidup bersama-sama dengan kehidupan manusia di alam ini. Oleh sebab itu ilmu pengetahuan manusia mu takhir ini (manusia akhir zaman) banyak tertumpu kepada material, alam madiah da n perkara zohiriah sahaja. Lantaran itu, pengetahuan dan pendedahan kepada alam ghaib tidak diambil peduli dan dianggap sebagai perkara yang remah, fantasi dan mitos semata-mata. Apa yang menyedihkan lagi ilmu pengetahuan untuk menyelamatkan mangsa kepada makhluk hal us ini hampir pupus umpama kepupusan dinasour. Kedua-dua makhluk yang bernama jin dan manusia ini sentiasa bermusuh-musuhan sej ak dari dahulu lagi. Apabila permusuhan ini terjadi, maka pelbagai cara telah pu n digunakan oleh kedua-duanya dalam agenda untuk mengatasi pihak lawan, oleh seb ab permusuhan itu dimulakan oleh pihak makhluk halus itu sendiri tanpa kerelaan, kehendak dan kesa lahan manusia... maka manusia pada umumnya berada dalam situasi mempertahankan diri dan bukannya pada posisi ingin menyerang dan mengapa-apakan makhluk ini. Kebiasannya pihak yang menyerang mempunyai lebih banyak peluang untuk membinasak an lawannya. secara automatik, kerugian, kesengsaraan dan penderitaan banyak di tanggung oleh pihak yang bertahan. Dalam pertembungan ini, manusialah yang paling banyak menanggung akibat, kesanny a manusialah yang paling banyak berhadapan dengan masalah.

Terjadi demikian, kerana manusia tidak memahami keadaan, keupayaan dan kelebihan yang dimiliki oleh musuh....dalam masa yang sama manusia kurang persediaan untu k menghadapi musuh tersebut. bersambung........ mangkarung 23-05-2008, 12:56 PM tingkatkan lg usaha anda .. biarpun beratus kali ko send perkara yg sma WD .. si a tatap sukung ... ngam ngam sabahan for sabah WhiteDaisy 10-06-2008, 03:43 PM Bersambung........... Salam... serangan JIN di dalam tubuh manusia. 1. Otak: melalui jalan ini jin mampu menguasai mana-mana anggota manusia di mana pergerakan tubuh berpunca daripada arahan otak. 2. Sendi-sendi kaki dan tangan: menyebabkan mangsa menjadi gagah atau sebaliknya sakit 3. di mata kanan atau kiri: menyebabkan mata menjadi kabur dan mudah melihat per kara-perkara pelik (aneh), jika sesorang itu membela atau telah dimasuki jin dal am badan mereka, mereka tidak berani bertentang mata dengan orang lain. 4. berada di telinga kanan dan kiri: menyebabkan mangsa mendengar suara-suara an eh (pelik) terkdang terdengar org memanggil namanya... 5. berada di mulut manusia: dengan itu manusia yang telah dimasuki jin dan saita n amat suka bercakap benda-benda yang tidak berfaedah, dan mendatangkan dosa sep erti mengumpat, melaga-lagakan maunsia lain dan mencela dsbnya 6. berada di ari-ari ( di bawah pusat): menyebabkan orang tersebut sentiasa meng alami sakit dalam perut dan pelbagai penyakit yang tidak boleh di kesan oleh dok tor. 7. Rahim : merosakkan benih lelaki atau perempuan hingga menyebabkan keguguran d an mandul... ........... WhiteDaisy 08-09-2008, 09:01 AM Salam dan Selamat Berpuasa... Jin adalah makhluk yang berakal dan berkesedaran.. kerana itu jin dibebani taklif (kewajiban) beriman kepada Nabi Muhammad saw, dan di nyatanya ada di antara mereka yang beriman seperti di tuturkan di dalam ayat berikut:"dan sesungguhnya setelah kami mendengar petunjuk itu kami beriman kepadanya, ma ka barang siapa beriman kepada tuhannya ia tidak takut akan sesuatu kerugian dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan" (Al_jin:13)

di samping kemampuan jin yang luar biasa ia juga berbentuk halus, adalah tidak b ertentangan dengan akal bahawa makhluk yang berbentuk halus tidak menyamai makhl uk-makhluk lain dalam khiasat-khasiatnya, serta mempunyai kemampuan luar biasa, kerana alam ini memang penuh dengan rahsia yang membingungkan akal fikiran manus ia... Maha suci Allah dengan segala ciptaan yang tiada taranya serta Maha Agung kekuas aannya... sebenarnya, golongan jin pernah melakukan beberapa kali kunjungan kepada Nabi Mu hammad saw salah satu antara kunjungan itu mereka tidak dilihat oleh Rasullah sa w... kunjungan ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari, muslim dan at-Tirmidzi melalui Ib nu Abbas, menurut riwayat muslim: "Rasullah saw tidak membacakan Al-Quran dan tidak melihat mereka, Rasullah bersa ma serombongan sahabat pergi menuju 'Suq Ukadh' ketika itu jin telah terhalang u ntuk menyemak berita dari langit. mereka juga di halau dengan AS syuhub, maka para jin kembali kepada kaumnya dan bertanya; "ada apa dengan kamu?" mereka menjawab: ' kami telah dihalau dari lang it dan syuhub telah dilontarkan untuk menghalau kami".. Para jin itu berkata" yang demikian itu pasti akibat sesuatu yang terjadi, pergi lah kamu ke barat dan ke timur dan carilah apa sebenarnya yang telah menghalangi kita untuk mendapatkan berita dari langit.. mereka pun pergi ke barat dan ke timur...rombongan jin yang menuju "Tihamah" mel alui "Nakhlah" ketika sedang menuju "suq Ukadh" mereka melihat Nabi sedang solat subuh berjamaah bersama beberapa orang sahabat... ketika mendengar bacaan Al_quran, rombongan jin itu lalu menyemaknya, lalu berka ta: "inilah yang menghalangi kita mendapat berita dari langit... jin-jin itu lalu kembali kepada kaumnya dan berkata: "sesungguhnya kami mendengar Al_Quran yang menakjubkan, ia memberi petunjuk kepa da kebenaran maka kami beriman dengan Al_Quran itu dan kami tidak akan menyekutu kan Tuhan kami dengan sesuatu yang lain".. (Al_jin1 -2) Allah swt kemudian mewahyukan ayat-ayat ini kepada Nabi Muhammad saw.. ...............

WhiteDaisy 08-09-2008, 09:19 AM ........ Kunjungan kedua adalah ketika Rasulallah saw diperintah oleh Allah swt untuk ber dakwah kepada jin dan ketika itu rasullah saw melihat mereka..

Al_Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab As Sunan, melalui berapa sanad( istilah r iwayat) dari sahabat Ibnu Mas'ud katanya: 'Nabi menunaikan solat isyak lalu meme gang tanganku (mengajakku pergi bersamanya) sehingga kita sampai ke suatu tempat ... Nabi membuat garis lalu berkata kepadaku: 'jangan keluar dari garis ini'. ketika aku sedang duduk tiba-tiba berdatanglah makhluk-makhluk yang nampak seper ti kaum zuth (orang-orang yang berwarna kulit hitam) secara panjang lebar Ibnu m as'ud menceritakan : 'Nabi saw baru kembali kepada ku pada waktu fajar, ketika itu aku mendengar berb agai suara' aku bertanya; 'dimanakah engkau selama ini ya rasullah?'.. Nabi saw menjawab: ' aku diutus untuk menyampaikan dakwah kepada golongan jin', aku kembali bertanya: 'suara-suara apakah yang aku dengar tadi'? Nabi menjawab: ' itulah suara mereka ketika pergi , mereka memberi salam kepada ku'... kunjungan ketiga, adalah ketika jin-jin mengundang Nabi saw untuk menemui mereka , Nabi saw memenuhi undangan itu dan membacakan Al_Quran serta menyeru mereka ag ar memeluk islam, ketika itu tidak ada seorang sahabat pun turut menyertai nabi saw... Abdul Ibnu Humaid, Ahmad, Muslim dan lain-lain meriwayatkan dari Al-Qamah, katan ya: ' aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud: 'adakah di antara kamu yang menyertai nab i saw?' Ibnu Mas'ud menjawab: 'tidak ada seorang pun ketika itu yang menyertai baginda'. . pada suatu malam kita bersama nabi saw, tiba-tiba nabi saw menghilang dan pergi memisahkan diri dari kami, kami mencari baginda di lembah-lembah dan bukit-bukit , sehingga kami mengira baginda benar-benar telah hilang, atau dibunuh orang. Pada pagi hari baginda datang dari arah Gua Hira, kami menceritakan apa yang tel ah kami alami malam itu.. dan nabi saw menjawab: ' telah datang kepadaku undangan para jin dan aku pergi m enemui mereka serta membacakan Al_Quran.' kemudian baginda mengajak kami melihat bekas-bekas perabian para jin itu... wallahu a'lam ................. WhiteDaisy 08-09-2008, 09:47 AM salam... kunjungan keempat adalah pada golongan jin yang datang dari negeri Nushaibain, i aitu setelah datang perintah Allah kepada baginda untuk berdakwah kepada para ji n dan membacakan ayat-ayat Al_Quran kepada mereka... Allah swt telah mendatangkan serombongan jin dari Nushaibain dan mengumpulkan me reka untuk berdakwah kepada mereka...Rasullah menyampaikan perintah Allah itu ke pada para sahabat seraya katanya: ' malam ini aku akan menyampaikan dakwah kepad a para jin, siapakah di antara kamu yang hendak mengikutiku?'

para sahabat yang hadir hanya menundukkan kepala (tanpa memberi jawapan), rasull ah mengulang lagi tawarannya itu dan para sahabat hanya menundukkan kepala, demi kian pula halnya ketika tawaran itu disampaikan untuk yang ketiga kali, ketika i tu sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata: 'aku ya rasullah'.. ketika itu kata Ibnu Mas'ud tidak ada orang yang hadir mengikuti rasullah selain aku, setelah sampai di luar kota Mekah, Rasullah memasuki sebuah kampung yang b ernama Al Hajun.. beliau berhenti dan memerintahkan aku untuk duduk seraya pesannya: ' janganlah e ngkau pergi (meninggalkan tempat ini) sebelum aku datang kembali kepada mu'... Nabi saw pergi dan mulailah membacakan ayat-ayat Al_Quran, aku hanya berdiam dir i sambil melihat makhluk-makhluk yang nampak seperti burung garuda menggelepar t urun dan berjalan, serta mendengar suara hiruk pikuk, sehingga aku merasa khuati r dan cemas terhadap diri nabi saw yang sedang dikerumuni oleh mahkluk-mahkluk y ang nampak kehitaman dan tidak jelas...menghalang pandangan antara aku dengan ba ginda sehingga suara baginda tidak terdengar lagi... lalu makhluk-makhluk itu nampak terpisah pisah seperti awan dan kemudian pergi m eninggal nabi... Pertemuan antara Nabi saw dengan mereka baru selesai pada saat fajar terbit.. ketika ini baginda menghampiri aku seraya katanya: ' apakah engkau tertidur? 'ti dak, demi allah' jawab Ibnu Mas'ud.. 'aku hampir sahaja berteriak minta tolong k alau sahaja aku tidak melihat engkau memukulkan tangkatmu kepada mereka supaya d uduk'.. Rasullah berkata' jika engkau meninggalkan tempatmu ini aku khuatir engkau akan dibawa oleh mereka, 'apakah engkau melihat sesuatu?', benar ya Rasullah, aku melihat makhluk-makhluk hitam bercawat dengan kain putih' kata Ibnu Mas'ud..'itulah jin Nushaibain' jawab baginda.. Diriwayatkan pula Ibnu Mas'ud bercerita: ' aku mendengar suara hiruk -pikuk yang ramai sekali, Rasullah kemudian menerangkan bahawa jin-jin itu saling tuduh men uduh tentang salah satu di antara mereka yang mati terbunuh...mereka mengadukan perkara itu kepada ku (nabi saw) lalu aku menyelesaikan perkara itu dengan benar dan adil'.. wallahu a'lam.... WhiteDaisy 08-09-2008, 09:58 AM Kekuasaan Nabi Sulaiman Atas Jin... Allah swt telah memberi Nabi Sulaiman doa yang dikabulkan olehnya, iaitu: 'Ya tuhanku, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seo rang pun sesudahku, sesungguhnya engkau maha pemberi' (Sad: 35) permohonan ini diperkenankan oleh Allah, seperti diterangkan: 'maka kami tundukkan angin baginya yang berhembus dengan lembut menurut ke mana saja yang dikehendakinya, dan kami tundukkan pula saitan-saitan semuanya ahli-ah li bangunan dan penyelam, dan saitan-saitan lain yang terikat dengan belenggu..i nilah anugerah kami maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk tidak memberi tuntutan atau pertanggunganjawab. Dan sesungguhnya ia mempunyai keduduka

n yang dekat pada sisi kami serta tempat kembali yang baik' (Sad: 36 - 39) Allah telah menundukkan bagi Nabi Sulaiman as angin yang lembut, yang dimaksudka n adalah angin yang dapat diperintahkan untuk mengangkat hampiran ( permaidani) yang dikenderainya ke mana saja ia menghendakinya... Seperti dinyatakan oleh Ibnu Abbas ra: ' angin tunduk bagi Nabi Sulaiman as sepe rti diterangkan di dalam surah Saba: 'dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sa ma dengan perjalanan sebulan dan perjalannya di waktu petang sama degan perjalan an sebulan" (Saba: 12) ......................

WhiteDaisy 08-09-2008, 10:27 AM Baiklah.., Adapun yang dimaksudkan dengan ayat di atas tadi yang ertinya: ' dan kami tundukkan baginya saitan-saitan semuanya ahli-ahli bangunan dan penye lam, dan saitan-saitan lain semuanya terikat dengan belenggu'...saitan yang dima ksudkan di sini adalah jin.. mereka terbahagi menjadi dua golongan, segolongan patuh dan taat akan segala per intah Nabi Sulaiman untuk mengerjakan berbagai jenis tugas, sedangkan segolongan yang lain menentangkannya, namun Allah swt menundukkan mereka baginya, sehingga mereka dapat diikat dengan belenggu. Golongan pertama mengerjakan segala bangunan yang dikehendaki, seperti dijelaska n di dalam ayat berikut: ' para jin membuat baginya apa saja yang dikehendaki berupa gedung-gedung yang t inggi, patung-patung, baki baki yang besar seperti kolam dan periuk yang tetap b erada di atas tungkunya, beramallah hai keluarga Daud untuk bersyukur.. (kepada Allah swt dan sedikit sekali dari hamba-hamba kami yang pandai bersyukur )' (Saba: 13) 'adalah bentuk jamak dari kata' iaitu gedung atau istana, seperti dijelaskan Ath iyah' adalah bentuk jama dari kata' iaitu patung, yang dimaksudkan adalah patung para malaikat..para nabi dan orang orang soleh yang dikirimkan di tempat tempat peribadatan, diperbuat dari tembaga kuningan, kristal serta batu pualam, dengan maksud agar supaya amal perbuatan mereka dapat dicontohi orang.. membuat gambar, lukisan dan patung merupakan perkara yang dibolehkan di dalam ag ama mereka, seperti dinyatakan oleh ADhdhahak dan Abul Aliyah... Al_Alusi menerangkan: 'adapun mereka yang meriwayatkan bahawa jin telah membuat untuk Nabi Sulaiman as patung singa di bawah singgasana Nabi Sulaiman dan dua ek

or burung garuda di atasnya, di mana apabila Nabi Sulaiman hendak duduk maka ked ua singa itu merentangkan kedua kakinya dan setelah duduk kedua garuda itu menge mbangkan sayap untuk menaungi baginda, yang demikian bukanlah merupakan sesuatu yang mustahil... .......................... Nas 1: As Saad [34] Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji Nabi Sulaiman (dengan satu kejadian), dan Kami letakkan di atas takhta kebesarannya satu jasad (yang tidak cukup sifat nya) kemudian ia kembali (merayu kepada Kami): [35] Katanya: " Wahai Tuhanku! Ampunkanlah kesilapanku, dan kurniakanlah kepadaku seb uah kerajaan (yang tidak ada taranya dan) yang tidak akan ada pada sesiapapun ke mudian daripadaku; sesungguhnya Engkaulah yang sentiasa Melimpah kurniaNya ". [36] Maka (Kami kabulkan permohonannya lalu) Kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kemahuannya, ke arah mana sahaja yang hendak ditujunya; [37] Dan (Kami mudahkan baginya memerintah) Jin Syaitan; (ia memerintah) golongan-gol ongan yang pandai mendirikan bangunan, dan yang menjadi penyelam (bagi menjalank an kerja masing-masing). [38] Dan Jin-jin Syaitan yang lain dipasung dalam rantai-rantai belenggu. [39] (Serta Kami katakan kepadanya): " Inilah pemberian Kami (kepadamu), maka berikan lah (kepada sesiapa yang engkau suka), atau tahankanlah pemberian itu; (terserah lah kepadamu) dengan tidak ada sebarang hitungan (untuk menyalahkanmu) ". Nas 2: Nabi saw melakukan solat wajib, lalu tiba-tiba menggenggamkan tangannya. Ketika selesai solat para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang baru dalam solat?". Sabdanya: "Tidak, tetapi sesungguhnya setan hendak lewat dihadapanku, lalu aku cekik sampa i tangan ku merasakan dinginnya mulut setan itu. Demi Allah, seandainya saudara ku Nabi Sulaiman, tidak mendahului ku, niscaya akan aku ikat setan itu di salah satu tiang masjid ini supaya boleh dilihat oleh anak-anak penduduk Madinah. Hadis sahih riwayat Ahmad, Daraqutni dan Thabarani Berdasarkan kupasan dari nas 1 di atas serta di dalam Al Quran lainnya, Allah te lah memberikan kelebihan ke atas Nabi Allah Sulaiman seperti boleh memerintah ha iwan dan jin termasuk jin setan. Nabi Allah Sulaiman juga berdasarkan hadis memp unyai 70 orang isteri. Kelebihan ini Allah hanya berikan kepada Nabi Sulaiman. D alam ayat 35 di atas, Nabi Allah Sulaiman berdoa "..dan kurniakanlah kepadaku se buah kerajaan (yang tidak ada taranya dan) yang tidak akan ada pada sesiapapun k emudian daripadaku; .." dan dalam ayat 36 dan 37 pula Allah memakbulkan permohon an Nabi Sulaiman ini dengan mengizinkan pelbagai kelebihan sehingga mampu mengaw al angin dan jin setan. Apa yang sangat penting sekali difahami di sini ialah ba hawa Nabi Sulaiman berdoa agar kelebihan ini tidak diberikan kepada semua umat s elepasnya termasuk Nabi Muhamad dan Nabi-nabi lain (yang tidak akan ada pada ses iapapun kemudian daripadaku). Berdasarkan kupasan nas 2 di atas, Nabi Muhammad saw walaupun mempunyai kelebiha n sehingga mampu mencekik jin setan sehingga setan ini tidak dapat lari, namun k erana atas dasar tidak mahu bercanggah dengan doa Nabi Sulaiman sebagaimana dise

but Allah dalam Nas 1 di atas, Nabi tidak jadi untuk mengikat setan tersebut di tiang masjid untuk tontonan kanak-kanak. Allah sudah menyusun sunnah Nabi Muhama d SAW sebagai sedemikian rupa iaitu tidak menangkap jin setan apatah lagi memasu kkan ke dalam botol atau ke dalam telur ayam. Sekiranya menangkap jin setan ini adalah sesuatu sunnah Nabi saw, pastinya Nabi akan mengajarkannya kepada para sahabat. Cerita pengamal ini menggunakan sireh dan menangkap dan memasukkan jin pendindin g ke dalam telur yg ditebuk atasnya bagi saya mencukupi untuk mengkategorikan pe ngamal ini sebagai melakukan sesuatu diluar sunah Nabi Muhamad saw dan ini meman glah ciri amalan bomoh sesat. Terdapat satu amalan yang diamalkan oleh Pusat Raw atan Islam *** *** yang juga menggunakan amalan ini tetapi kononnya mereka menan gkap jin setan lalu memasukkan ke dalam botol. Sekiranya amalan seperti ini dibolehkan dalam Islam, apakah hujah yang akan dibe rikan apabila bomoh lain pula menggunakan alat lain seperti jala atau jaring ata u menggunakan keris dan kemenyan untuk menghalau atau menangkap jin setan? Perka ra ini tidak akan ada kesudahannya. Sunnah Nabi Muhammad saw tidak mengajarkan kita menangkap dan menghalau jin seta n tetapi apa yang diajarkan adalah menghormati mereka sebagai salah satu makhluk Allah dan apabila memasuki kawasan mereka seperti bilik air / tandas, kita diaj arkan memohon perlindungan dengan Allah dari gangguan iblis jantan dan betina. K ita tidak diajar sebelum masuk tandas, tangkap jin setan atau menghalau mereka a patah lagi memasukkan ke dalam telur atau botol apatah lagi kalau dibantu pula d engan daun sireh. Saya merasakan bahawa pekerjaan menangkap jin setan ini lebih kepada permainan s ihir setan semata-mata. Mirip macam permainan sihir David Copperfield. Walaupun menggunakan khidmat setan, hajat mereka masih diizinkan oleh Allah. Setengah per buatan sihir manusia seperti menjadikan seorang perempuan mabuk kepayang kepada lelaki yang berhajat, juga insya-Allah diizinkan oleh Allah namun keizinan Allah ini bukan membawa maksud Allah redho dengan pekerjaan ini. Ia adalah sekadar me njadi ujian kepada manusia! Bersahabat dengan jin walau dari golongan beriman atau kafir telah juga dilarang oleh Allah sebagaimana penjelasan Allah dalam Al Quran berkaitan meminta bantua n kepada jin:: Golongan jin itu akan menimbulkan masalah. Allah memperingatkan dengan sebuah ay at berbunyi mafhumnya, Al Jinn:6 `Dan bahawa sesungguhnya adalah (amat salah perbuatan) beberapa orang dari manus ia, menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin berta mbah sombong dan jahat.

Di atas segala rahmat kesedaran dan keinsafan yang Allah berikan kepada sdr ebkc , saya merasa amat terharu dan bersyukur dan saya berdoa semoga rahmat Allah ini tidak berhenti sekadar itu sahaja. Saya berdoa semoga Allah tambahkan rahmat, b erkat, taufik, hidayah serta pertolongan kepada sdr ebkc terutama sekali di peri ngkat awal proses pemurnian akidah ini. Bukan senang untuk senang (beriman) teta pi memang senang untuk susah (sesat). Sekian wassalam wallahualam

Emjay ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Demikianlah kisah seorang ustaz yang hafiz Al Quran dan berjawatan besar di mena ra gading tetapi rupanya menjadi agen CIA kepada syaitan untuk menjerumuskan mas yarakat umum Melayu ke lembah kesyirikan. Ingatlah wahai pembaca sekelian bahawa seorang hafiz belum semestinya kebal dari direkrut menjadi agen CIA kepada syai tan laknatullah. Kemungkinannya sdr ebkc adalah salah seorang dari antara puluha n atau ratusan umat Islam yang telah berjaya dipujuk oleh Ustaz Z ini agar menja di musyrik dengan berurusan dengan bomoh sesat dari Kelantan ini. Pada artikel lalu bertajuk Orang besar melanggani khidmat bomoh ??? saya ada men jelaskan bagaimana kisah benar sepasang ustazah dan ustaz dari Al Azhar Mesir ya ng kerjanya menyesatkan umat Islam dengan persekongkolan bersama seorang bomoh s esat. Itu belum lagi cerita disebuah IPTA dimana salah seorang ustaz menjadi pengamal bomoh sesat. Ustaz ini boleh nampak jin di beberapa tempat di IPTA ini. Tanpa ilmu tauhid yang mantap, adalah sangat mudah untuk seseorang ditipu oleh s yaitan. Apabila umat gemar melakukan bidaah, Islam akan semakin tersasar dan uma tnya akan menjadi sasaran mudah untuk syaitan menyesatkannya. Sekian wassalam wallahualam

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful