You are on page 1of 6

APUNTS RENÉ DESCARTES

DATES NAIXEMENT-MORT I
SEGLE

LLOC DE NAIXEMENT, PAÍS I


LLENGUA MATERNA

COL·LEGI ON VA ESTUDIAR

LLOC ON VA MORIR I PER


QUÈ

FILOSOFIA REBUTJADA I
CIÈNCIA MODÈLICA?

OBRES DESTACADES

1628

1633

1637

1641

1644

EL DISCURS DEL MÈTODE


SITUACIÓ DELS SABERS AL SEGLE XVII

PER QUÈ HI HA D’HAVER UN SOL MÈTODE?

QUÈ ENTÉN DESCARTES PER MÈTODE?

NOM COMPLET DEL DISCURS DEL MÈTODE?

1
LLENGUA ORIGINAL?
CARACTERÍSTICA DE L’OBRA?

PARTS DEL DISCURS? QUINES SÓN MÉS RELLEVANTS?

LES ………………….. REGLES DEL MÈTODE DE LA …………………….. PART

1.

2.

3.

4.

ON S’APLIQUEN LES REGLES?

APLICACIÓ DE LES REGLES A LA ……………………….. A LA ………….. PART

APLICANT LA ……. REGLA ES FORMULA EL DUBTE……………………..

EL DUBTE…………………………. AL DISCURS DEL MÈTODE


QUÈ ÉS I QUÈ NO
ÉS?

DE QUÈ ES 1.
DUBTA PRIMER I
PER QUÈ?

DE QUÈ DUBTA 2.
EN SEGON LLOC I
PER QUÈ?

2
DE QUÈ DUBTA
EN TERCER LLOC
I PER QUÈ?

DE QUÈ NO ES
POT DUBTAR?

I PER TANT LA
PRIMERA
VERITAT
INDUBTABLE
ÉS…?

LES ……………………………….. METAFÍSIQUES


PER QUÈ ESCRIU LES MEDITACIONS?

EN QUINA LLENGUA HO FA?

A QUI L’OFEREIX I INTEGRA LES SEVES OBJECCIONS?

QUANTES MEDITACIONS HI HA?

EL DUBTE ……………………… A LA …………………………. MEDITACIÓ

LES FASES DEL DUBTE SÓN:

1.

2.

3.

4.

LA …………………… MEDITACIÓ: EL …………………….

QUÈ PASSA SI JO ESTIC ENGANYAT EN TOT EL QUE CREC?

PER TANT, LA PRIMERA VERITAT INDUBTABLE ÉS…?

3
QUÈ SÓC JO?

QUÈ NO SÓC JO?

LA ……………………… MEDITACIÓ: EL …………………… PENSA …………………...

1. IDEES………………………………..
.

2. IDEES………………………………..
.

3. IDEES………………………………..
.

QUIN TIPUS D’IDEA ÉS LA D’​INFINIT​?


PER QUÈ?

QUI L’HA FICADA DINS LA NOSTRA


MENT?
PER QUÈ?

PER TANT, LA SEGONA VERITAT


INDUBTABLE ÉS…?

I SI ……… EXISTEIX TAMBÉ


EXISITEIX…?
PER QUÈ?

4
LES 3 SUBSTÀNCIES
DEFINICIÓ DE “SUBSTÀNCIA”:

FINITA O INFINITA?

HI HA ALGUNA COSA MÉS QUE NO SIGUI UNA D’AQUESTES 3 SUBSTÀNCIES?

SI - NO. PER QUÈ?

ANTROPOLOGIA. L’ÉSSER HUMÀ


L’ÉSSER HUMÀ ES COMPOSA DE:

RES... RES...

QUÈ ÉS EL/LA... QUÈ ÉS EL/LA...

CARACTERÍSTIQUES: CARACTERÍSTIQUES:

PER TANT, DESCARTES ÉS…?

ON ES CONNECTEN LES DUES PARTS?

QUÈ SÓN ELS ANIMALS?

5
ÈTICA………………………………………………………………………………………………………….
EN QUÈ CONSISTEIX AQUESTA MORAL?

COSMOLOGIA

QUIN TIPUS DE SUBSTÀNCIA ÉS EL BUIT, EL NO-RES?

COM ÉS L’UNIVERS PER DESCARTES?

RESUM