You are on page 1of 11

PENENTUAN STRATA POSYANDU

PUSKESMAS INDRAJAYA TAHUN 2019

BKB PAUD TPA


NO NAMA POS % KRITERIA
Terintegrasi Mandiri Terintegrasi Mandiri Terintegrasi Mandiri
1 Keutapang 90% Mandiri ­ ­ ­ √ ­ √
2 Sukon Ulgam 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
3 Teungoh Suwiek 77% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ √
4 Lamreuneung 82% Mandiri ­ ­ ­ ­ ­ ­
5 Teungoh Blang Bluek 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ √
6 Pante Garot 65% Madya ­ ­ ­ ­ ­ ­
7 Lamkabu 80% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
8 Pulo Gampong U 77% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ √
9 Mesjid Dijiem 77% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
10 Baroe Bluek 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
11 Peutoe Gapui 71% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
12 Raya Lhok kaju 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
13 Guci 74% Purnama ­ ­ ­ √ ­ ­
14 Balee Baro Bluek 74% Purnama ­ ­ ­ √ ­ ­
15 Mesjid Ulgam 71% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
16 Blang Garot 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
17 Mesjid Baroe 77% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
18 Baroe Jruek 71% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
19 Balee Baroe Gapui 71% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
20 Dayah Caleue 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
21 Drien 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
22 Rumia 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
23 Dayah Keurakoe 71% Purnama ­ ­ ­ √ ­ √
24 Mesjid Tungkop 71% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
25 Beureudeup 68% Madya ­ ­ ­ ­ ­ ­
26 Mesjid Suwiek 82% Mandiri ­ ­ ­ ­ ­ √
27 Neulop II Gapui 68% Madya ­ ­ ­ ­ ­ ­
28 Tamping Baroh 77% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ √
29 Ulee Birah 77% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
30 Keubang Tunong 60% Madya ­ ­ ­ ­ ­ ­
31 Keubang Baroh 60% Madya ­ ­ ­ ­ ­ ­
32 Blang Lhok Kaju 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
33 Wakheuh 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
34 Tuha Suwiek 65% Madya ­ ­ ­ ­ ­ ­
35 Rawa Tungkop 77% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
36 Baroe Gapui 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
37 Mesjid Lam Ujong 71% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ √
38 Meulayu 68% Madya ­ ­ ­ ­ ­ ­
39 Garot Cut 71% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
40 Lampeunteut 71% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ √
41 Jurong Caleue 80% Purnama ­ ­ ­ √ ­ √
42 Cot Seukee 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
43 Pante lhok kaju 82% Mandiri ­ ­ ­ ­ ­ ­
44 Gle Gapui 77% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
45 Yub Mee 77% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ √
46 Dayah Muara 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
47 Dusun Dayah 66% Madya ­ ­ ­ ­ ­ ­
48 Jurong Kupula 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
49 Dayah Bie 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
50 Tungkop Cut 77% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
51 Sukon Tungkop 77% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
52 Tamping Tunong 77% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
53 Blang Rapai 74% Purnama ­ ­ ­ ­ ­ ­
STATUS POSYANDU TEMPAT KEGIATAN
KET
POSYANDU
Tidak terintergrasi
­ Polindes
­ Bale Desa
­ Kantor Keuchik
­ Kantor Keuchik
­ Bale Menasah
­ Menasah
­ Pos Posyandu
­ Menasah
­ Kantor Keuchik
­ Menasah
­ Menasah
­ Menasah
­ Kantor Keuchik
­ Toko Desa
­ Kantor Keuchik
­ Pos Posyandu
­ Kantor Keuchik
­ Kantor Keuchik
­ Kantor Keuchik
­ Menasah
­ Menasah
­ Kantor Keuchik
­ Menasah
­ Menasah
­ Kantor Keuchik
­ Polindes
­ Menasah
­ Gedung Paud
­ Menasah
­ Gedung PKK Desa Keubang
­ Pos Posyandu Desa Keubang
­ Poskesdes
­ Menasah
­ Pos Posyandu
­ Menasah
­ Kantor Keuchik
­ Kantor Keuchik
­ Kantor Keuchik
­ Bale Desa Desa Garot Cut
­ Bale Desa Desa Garot Cut
­ Kantor Keuchik
­ Kantor Keuchik
­ Poskesdes
­ Menasah
­ Menasah
­ Menasah Desa Dayah Muara
­ Menasah Desa Dayah Muara
­ Menasah Desa Dayah Muara
­ Polindes
­ Kantor Keuchik
­ Kantor Keuchik
­ Pos Posyandu
­ Bale Desa

Mengetahui
A/n Pengelola Gizi

Murniati.STP
Nip.197605172007012003