You are on page 1of 2

Name: Flores, Chanel M.

December 10
Grade/Section: 10 Sta. Rosa Ma’am Lea Austria

Panuto: Batas/Panukala na nagpo protekta sa babae, lalaki at LGBT.

Sa Senate Bill 1326 o "Safe Streets and Public Spaces Act" na inihain ni Senador Risa Hontiveros noong 2017,
nakasaad na bawal ang lahat ng uri ng pambabastos sa kalye kagaya ng:
• Paninipol
• Leering o malaswang pagtitig
• Homophobic at transphobic na pag-iinsulto
• Catcalling
• Paulit-ulit na panghihingi ng pangalan at cellphone number
• Sexual jokes
• Malalaswang galaw
• Paglalabas at paghawak ng pribadong bahagi ng katawan
• Panghihipo
• Stalking

Anti-Discrimination Bill, Anti-Sexual Harassment Act of 1995


Prohibition on Discrimination Against Women - Ipinagbabawal ng RA 6725 ang diskriminasyon bilang pagtupad sa
“terms and conditions” sa pagtatrabaho na nakabase lamang sa kasarian.
Republic Act 11210 o Expanded Maternity Leave Law ang dating 60-araw
Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 - Kinikilalala ng RA 9262, o “An Act Defining Violence
Against Women and Their Children, Providing Protective Measures for Victims, Prescribing Penalties Therefore and for
Other Purposes,”
The Anti-Rape Law of 1997 - Isinasaad ng RA 8353 na “any person having carnal knowledge of a woman through
force, threat, or intimidation or by means of fraudulent machination or grave abuse of authority will be punished.”
Magna Carta of Women - Ang RA 9710 ay isang komprehensibong human rights law ng kababaihan na layuning
maiwaksi ang diskriminasyon sa pamamagitan ng pagkilala, proteksyon, at promosyon ng mga karaparan ng
kababaihan sa bansa, lalo na ang kabilang sa mahirap na sektor ng lipunan.
Republic Act 7192 — integrasyon ng pagkakapantay ng babae at lalaki; kung saan ay dapat makatanggap ng pantay na
oportunidad at pagkilala ang mga babae sa lalaki
Patungkol naman sa mga batas na pumoprotekta sa mga kalalakihan at komunidad ng LGBT, mahabang diskusyon at
debate pa din ang nakapaligid dito. Sa kasalukuyan, ang Anti-Discrimination Bill ay nakahain at minumungkahing
gawing batas para sa mga LGBT at kanilang mga karapatan.