You are on page 1of 1

Lancaran Tropongan, laras pélog pathet lima

Buka
J I H - J H I J L M L@

[ M J L M) N M^ L M) L K^ I K) I H^ F E@

I H F E) I H^ F E) I H^ E F) H I^ J I@

J H I J) L M^ L J) L M^ L J) I J^ I H@

I J I H) I J^ I H) I J^ H I) J L^ M L@ ]