You are on page 1of 2

SMK KEPONG BARU, 52100 KUALA LUMPUR

BORANG REKOD NILAM GURU DALAM PDPC


TAHUN 2020
Nama Guru: _______________________________
Buku Bahasa

Jumlah Muka Surat


Bahan Bukan Buku

Lain-lain Bahasa
Bahasa Inggeris
Bahasa Melayu
Bukan Fiksyen
Tarikh
Bil

Judul Contoh Aktiviti

Fiksyen

Aktiviti
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30