Spis treści

Rozdział 1 Korzystanie z programu Corel CAPTURE™
Przygotowanie do przechwycenia obrazka . . . . . . . . . . . . Określanie właściwości obrazka . . . . . . . . . . . . . . Określanie przechwytywanego okna . . . . . . . . . . . . . Określanie własnego przechwytywanego obszaru . . . . . . . . . . Przechwytywanie obrazu do schowka . . . . . . . . . . . . . Przechwytywanie obrazu do pliku . . . . . . . . . . . . . Przechwytywanie obrazu bezpośrednio na drukarkę . . . . . . . . . . Przechwytywanie obrazu do aplikacji . . . . . . . . . . . . . Przechwytywanie serii ekranów . . . . . . . . . . . . . . Rejestrowanie animacji . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

1 1 3 4 5 6 7 8 9 9 10

Spis treści

i

KORZYSTANIE Z PROGRAMU COREL CAPTURE™

1

Program Corel CAPTURE umożliwia przechwytywanie obrazów z ekranu komputera. Można przechwytywać cały ekran, poszczególne okna, paski narzędzi lub rozwinięte menu. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania kształtu przechwytywanego obszaru: prostokątnego, eliptycznego lub dowolnego. Przechwytywane okna i obiekty mogą być otoczone obramowaniem. Dzięki funkcjom automatycznego nadawania nazw i automatycznego numerowania można przechwycić cały zbiór obrazków. Inną opcją jest zapisywanie plików animacji w formacie wideo. Takie krótkie filmy mogą służyć do ilustrowania różnych operacji, na przykład otwierania pliku, uruchamiania aplikacji lub dowolnych innych czynności wykonywanych na ekranie. Przechwycone obrazki mogą być używane w dokumentacjach technicznych, materiałach szkoleniowych, prezentacjach i wszędzie tam, gdzie potrzebne jest „zdjęcie” ekranu.

Przygotowanie do przechwycenia obrazka
W celu zainicjowania procesu przechwycenia obrazka należy nacisnąć klawisz lub kombinację klawiszy. Klawisze te są nazywane klawiszami skrótu (lub szybkiego dostępu). Można wybrać jeden z proponowanych klawiszy skrótu lub zdefiniować własną kombinację. Po naciśnięciu klawisza skrótu takie elementy, jak rozwinięte menu i palety wysuwane natychmiast znikają. Jeśli elementy te powinny zostać uwzględnione, należy zdefiniować opóźnienie między momentem naciśnięcia klawisza a momentem faktycznego przechwycenia obrazka. To opóźnienie daje operatorowi czas na odpowiednie ustawienie wszelkich elementów interfejsu, które zniknęły z ekranu. Użytkownik decyduje także o tym, czy na obrazku powinny zostać uwzględnione detale w rodzaju wskaźnika myszy lub ikony programu przechwytującego. Specjalne okno dialogowe informuje o tym, że obrazek jest gotowy do przechwycenia, jak również o tym, że przechwytywanie zostało zakończone.

Aby zdefiniować klawisz skrótu:
1 Kliknij kartę „Aktywacja”. 2 Z listy „Klawisz skrótu” wybierz pozycję „Zadany”. 3 Wpisz klawisz skrótu w polu „Klawisz skrótu zadany przez użytkownika”.

Korzystanie z programu Corel CAPTURE™

1

Aby ustawić opóźnienie:
1 Kliknij kartę „Aktywacja”. 2 Zaznacz pole wyboru „Opóźnienie przed pierwszym przechwytywaniem”. 3 Wpisz długość opóźnienia w polu „Opóźnienie przed pierwszym przechwytywaniem”.

Aby włączyć wyświetlanie okien dialogowych związanych z przechwytywaniem:
1 Kliknij kartę „Aktywacja”. 2 Zaznacz dowolne z poniższych pól wyboru: Ÿ „Pokaż okno dialogowe gotowości do przechwytywania” — ta opcja powoduje wyświetlanie okna dialogowego, które informuje o gotowości do przechwycenia obrazka; Ÿ „Powiadom o zakończeniu przechwytywania” — ta opcja powoduje wyświetlanie okna dialogowego, które informuje o zakończeniu przechwytywania obrazka.

Aby ukryć ikonę programu przechwytującego:
1 Kliknij kartę „Aktywacja”. 2 Zaznacz pole wyboru „Ukryj ikonę podczas przechwytywania”.

Aby przechwycić bieżący wskaźnik myszy:
1 Kliknij kartę „Aktywacja”. 2 Zaznacz pole wyboru „Przechwyć wskaźnik”. 3 Zaznacz opcję „Bieżący wskaźnik”.

Aby przechwycić niestandardowy wskaźnik myszy:
1 Kliknij kartę „Aktywacja”. 2 Zaznacz pole wyboru „Przechwyć wskaźnik”. 3 Zaznacz opcję „Użyj wskaźnika niestandardowego”, a następnie kliknij selektor wskaźników niestandardowych i wykonaj jedną z poniższych czynności: Ÿ kliknij wskaźnik, który ma się znaleźć na przechwytywanym obrazku; Ÿ kliknij przycisk „Inny” i odszukaj wskaźnik, który ma się znaleźć na przechwytywanym obrazku.

2

Corel CAPTURE™: Rozdział 1

Określanie właściwości obrazka
Możliwe jest określenie rozmiaru, skali oraz rozdzielczości obrazka, który będzie wynikiem przechwytywania. Szerokość i wysokość obrazka mogą być zmieniane niezależnie od siebie lub z zachowaniem proporcji. Ponadto obraz może zostać wyskalowany względem pierwotnych rozmiarów ekranu. Wybrana głębia kolorów wpływa na zakres i odcienie kolorów w obrazku. Przechwycony obraz może być czarno biały lub zawierać 16,7 miliona możliwych kolorów. Głębia kolorów ma wpływ na format pliku. Na przykład, jeżeli dany format nie przewiduje określonej głębi kolorów, automatycznie wybierany jest inny format. Wybór wysokiej lub niskiej rozdzielczości zależy od miejsca, w którym ma zostać użyty przechwycony obraz. W zastosowaniach związanych z drukowaniem i wyświetlaniem wymagane są rozmaite rozdzielczości. Na przykład, jeśli obrazek ma być wyświetlany w sieci WWW, dopuszczalna jest rozdzielczość 96 punktów na cal (dpi). Jeśli obrazek będzie drukowany na papierze, rozdzielczość powinna wynosić 300 dpi.

Aby określić rozmiar obrazka:
1 Kliknij kartę „Obrazek”. 2 Zaznacz opcję „Określony rozmiar”. 3 Wpisz odpowiednią wartość w polu „Szerokość”. 4 Wpisz odpowiednią wartość w polu „Wysokość”. 5 Wybierz jednostkę miary z listy w sekcji „Określony rozmiar”.

Aby przeskalować obrazek:
1 Kliknij kartę „Obrazek”. 2 Zaznacz opcję „Skala”. 3 Wpisz odpowiednią wartość w polu „Szerokość”. 4 Wpisz odpowiednią wartość w polu „Wysokość”.

Aby zachować proporcje między wysokością a szerokością obrazka:
1 Kliknij kartę „Obrazek”. 2 Zaznacz opcję „Skala”. 3 Zaznacz pole wyboru „Zachowaj proporcje przy dopasowaniu wymiarów”.

Korzystanie z programu Corel CAPTURE™

3

Aby określić rozdzielczość obrazka:
1 Kliknij kartę „Obrazek”. 2 Wpisz wartość określającą rozdzielczość w polu „Rozdzielczość”.

Aby określić głębię kolorów obrazka:
1 Kliknij kartę „Obrazek”. 2 Wybierz głębię kolorów z listy „Typ”.

Ÿ Po wybraniu głębi kolorów należy sprawdzić, czy nie nastąpiła automatyczna zmiana formatu pliku. Ÿ Przy skalowaniu obrazka wszystkie wartości wyrażane są jako procent rozmiarów pierwotnych.

Określanie przechwytywanego okna
Przechwytywanie może dotyczyć całego pulpitu, wybranego okna lub fragmentu okna. Po naciśnięciu klawisza skrótu automatycznie przechwytywane są następujące obszary: bieżące okno, obszar kliencki i cały ekran. Takie elementy interfejsu Windows, jak okna dialogowe lub rozwinięte menu, mogą być przechwytywane poprzez wybranie opcji „Bieżący obiekt”. Ponadto dostępna jest opcja „Obiekt z obramowaniem”, powodująca obramowanie obrazka.

Aby określić przechwytywane okno:
1 Kliknij kartę „Źródło”. 2 Wybierz jedną z poniższych opcji określających rodzaj okna: Ÿ „Bieżące okno” — ta opcja powoduje przechwycenie aktywnego okna w całości; Ÿ „Obszar kliencki” — ta opcja powoduje przechwycenie aktywnego okna z wyjątkiem paska tytułu, paska stanu i krawędzi okna; Ÿ „Pełny ekran” — ta opcja powoduje przechwycenie pulpitu w całości; Ÿ „Obiekt z obramowaniem” — ta opcja powoduje otoczenie przechwytywanego okna lub obiektu obramowaniem.

Aby określić przechwytywany element okna:
1 Kliknij kartę „Źródło”. 2 Wybierz opcję „Bieżący obiekt”.

4

Corel CAPTURE™: Rozdział 1

3 Kliknij kartę „Aktywacja”. 4 Wybierz klawisz skrótu z listy „Klawisz skrótu”. 5 Zaznacz pole wyboru „Opóźnienie przed pierwszym przechwytywaniem”. 6 Wpisz wartość w polu „Opóźnienie przed pierwszym przechwytywaniem”. 7 Naciśnij przycisk „Przechwyć”. 8 Naciśnij klawisz skrótu. 9 W czasie ustawionym jako opóźnienie przed pierwszym przechwytywaniem wywołaj na ekranie element okna, który ma zostać przechwycony.

Określanie własnego przechwytywanego obszaru
Obszary zdefiniowane przez użytkownika nie są przechwytywane automatycznie po naciśnięciu klawisza skrótu. Należy dokładnie określić ich kształt. Na przykład, obszar przechwytywanego obrazka można wyznaczyć za pomocą eliptycznej lub prostokątnej markizy. Aby utworzyć inne kształty lub przechwycić tylko niektóre części obrazu, należy wybrać pozycję „Obszar dowolny”. W lewym górnym narożniku ekranu znajduje się pole powiększonego podglądu, umożliwiające bardziej szczegółowy podgląd przechwytywanego obszaru.

Aby zdefiniować własny obszar przechwytywania:
1 Kliknij kartę „Źródło”. 2 Wybierz jedną z poniższych opcji określających rodzaj okna: Ÿ „Obszar prostokątny” — ta opcja tworzy wokół przechwytywanego obrazka markizę prostokątną, Ÿ „Obszar eliptyczny” — ta opcja tworzy wokół przechwytywanego obrazka markizę eliptyczną, Ÿ „Obszar dowolny” — ta opcja tworzy wokół przechwytywanego obrazka markizę o kształcie dowolnym. Kształt markizy może być określony maksymalnie pięćdziesięcioma narożnikami. 3 Kliknij kartę „Aktywacja”. 4 Wybierz klawisz skrótu z listy „Klawisz skrótu”. 5 Naciśnij przycisk „Przechwyć”. 6 Naciśnij klawisz skrótu.

Korzystanie z programu Corel CAPTURE™

5

7 Ustaw wskaźnik myszy w miejscu, w którym obszar definiowany przez użytkownika ma się rozpoczynać i wykonaj jedną z poniższych czynności: Ÿ przeciągnij wskaźnik myszy, by otoczyć przechwytywany markizą prostokątną lub eliptyczna; Ÿ klikaj wokół interesującego cię obszaru, definiując kolejne narożniki.

Aby włączyć pole powiększonego podglądu:
1 Kliknij kartę „Aktywacja”. 2 Zaznacz pole wyboru „Pokaż obszar w powiększeniu”.

Ÿ Przechwytywanie zostaje zakończone po zwolnieniu przycisku myszy (jeśli tworzona jest markiza) lub po zamknięciu obszaru dowolnego.

Przechwytywanie obrazu
Obrazek po przechwyceniu może zostać przesłany do drukarki, zapisany w pliku lub umieszczony w schowku. Ponadto, dzięki technice łączenia i osadzania obiektów, obrazek można otworzyć w innych aplikacjach, na przykład w programie Corel PHOTO-PAINT®. Użytkownik określa, czy obrazek ma zostać przesłany w jedno miejsce, czy też w kilka miejsc jednocześnie.

Przechwytywanie obrazu do schowka
Obrazek po przechwyceniu może zostać umieszczony w schowku. Schowek jest to miejsce tymczasowego przechowywania danych, w którym obrazek jest przechowywany do czasu wklejenia go do programu graficznego lub do edytora tekstu.

Aby skierować przechwycony obraz do schowka:
1 Kliknij kartę „Źródło”. 2 Wybierz rodzaj okna lub obszar dowolny przeznaczony do przechwycenia. 3 Kliknij kartę „Aktywacja”. 4 Wybierz klawisz skrótu z listy „Klawisz skrótu”. 5 Kliknij kartę „Miejsce przeznaczenia”. 6 Zaznacz pole wyboru „Schowek”.

6

Corel CAPTURE™: Rozdział 1

7 Naciśnij przycisk „Przechwyć”. 8 Wywołaj na ekranie obraz, który ma zostać przechwycony i naciśnij klawisz skrótu.

Ÿ Opcja „Okno animacji” na karcie „Źródło” powinna być wybierana tylko w przypadku rejestrowania animacji. Ÿ Ikona przechwytywania na pasku zadań systemu Windows ma w trakcie przechwytywania kolor czerwony. Ÿ W celu ponownego otwarcia aplikacji po zakończeniu przechwytywania można kliknąć zieloną ikonę ma pasku zadań systemu Windows.

Przechwytywanie obrazu do pliku
Przechwytywany obrazek może zostać zapisany w pliku. Dostępny jest duży wybór formatów pliku, między innymi mapy bitowe typu JPG lub TIF. W celu wyświetlenia obrazka, należy otworzyć plik w innej aplikacji, na przykład w programie CorelDRAW®.

Aby określić ścieżkę pliku:
1 Kliknij kartę „Miejsce przeznaczenia”. 2 Zaznacz pole wyboru „Plik”. 3 Naciśnij przycisk „Przeglądaj”. 4 Wybierz folder w polu „Zapisz w”. 5 Wpisz nazwę pliku w polu „Nazwa pliku”. 6 Wybierz typ pliku z listy „Zapisz jako typ”. 7 Naciśnij przycisk „Zapisz”.

Aby zastosować kompresję pliku:
1 Wykonaj czynności od 1 do 3 z procedury „Aby określić ścieżkę pliku”. 2 Wybierz format kompresji z listy „Typ kompresji”. 3 Naciśnij przycisk „Zapisz”.

Korzystanie z programu Corel CAPTURE™

7

Aby zapisać przechwycony obraz w pliku:
1 Wykonaj czynności od 1 do 4 z procedury „Aby skierować przechwycony obraz do schowka” na stronie 6. 2 Kliknij kartę „Miejsce przeznaczenia”. 3 Zaznacz pole wyboru „Plik”. 4 Naciśnij przycisk „Przechwyć”. 5 Wywołaj na ekranie obraz, który ma zostać przechwycony i naciśnij klawisz skrótu.

Ÿ Przed zapisaniem przechwytywanego obrazka do pliku, sprawdź czy podana została prawidłowa ścieżka. Jeśli ścieżki nie podano, plik zostanie zapisany w poprzednio używanym folderze.

Ÿ Kompresja pliku pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku.

Przechwytywanie obrazu bezpośrednio na drukarkę
Obrazek po przechwyceniu można przesłać do drukarki. Użytkownik wybiera domyślnie używaną drukarkę, jak również rozmiar i orientację papieru. Obrazek można wydrukować na przykład na papierze formatu A4 lub na kopertach; można także wybrać orientację pionową lub poziomą.

Aby skierować przechwycony obraz do drukarki:
1 Wykonaj czynności od 1 do 4 z procedury „Aby skierować przechwycony obraz do schowka” na stronie 6. 2 Kliknij kartę „Miejsce przeznaczenia”. 3 Zaznacz pole wyboru „Drukarka”. 4 Naciśnij przycisk „Ustawienia”. 5 Wybierz domyślną drukarkę z listy „Nazwa”. 6 Naciśnij przycisk „OK”. 7 Naciśnij przycisk „Przechwyć”. 8 Wywołaj na ekranie obraz, który ma zostać przechwycony i naciśnij klawisz skrótu.

8

Corel CAPTURE™: Rozdział 1

Ÿ Przed przystąpieniem do wydruku należy sprawdzić, czy papier ma prawidłowy rozmiar i orientację. Ÿ Obrazek po przechwyceniu jest automatycznie przesyłany do drukarki.

Przechwytywanie obrazu do aplikacji
Przechwycony obrazek można przesłać do innej aplikacji, takiej jak CorelDRAW lub Corel PHOTO-PAINT.

Aby skierować przechwycony obrazek do aplikacji:
1 Wykonaj czynności od 1 do 4 z procedury „Aby skierować przechwycony obraz do schowka” na stronie 6. 2 Kliknij kartę „Miejsce przeznaczenia”. 3 Zaznacz pole wyboru „Aplikacja OLE”. 4 Wybierz aplikację z listy „Aplikacja OLE ”. 5 Naciśnij przycisk „Przechwyć”. 6 Wywołaj na ekranie obraz, który ma zostać przechwycony i naciśnij klawisz skrótu.

Ÿ Przechwycony obrazek jest automatycznie otwierany w wybranej aplikacji.

Przechwytywanie serii ekranów
Przy przechwytywaniu całej serii obrazków można posłużyć się funkcjami automatycznego nadawania nazw i numerów. W celu zapoczątkowania procesu automatycznej numeracji należy wpisać nawę i pierwszy numer z serii. Każdemu obrazkowi przyporządkowywana jest kolejna wartość. Jeśli na przykład określi się nazwę pliku jako „strzałka” i ustawi się wartość początkową na 1, wówczas pierwszy przechwycony obraz zostanie zapisany w pliku o nazwie „strzałka1”, drugi w pliku o nazwie „strzałka2”, itd. Po zakończeniu przechwytywania cały zestaw obrazków umieszczany jest w wybranym pliku. Następnie plik ten może zostać otwarty w aplikacji graficznej.

Aby przechwycić serię obrazów:
1 Kliknij kartę „Źródło” i wybierz rodzaj okna lub obszar dowolny do przechwycenia. 2 Kliknij kartę „Aktywacja” i wybierz klawisz skrótu z listy „Klawisz skrótu”. Korzystanie z programu Corel CAPTURE™

9

3 Kliknij kartę „Miejsce przeznaczenia” i wykonaj czynności od 2 do 6 z procedury „Aby określić ścieżkę do pliku” na stronie 7. 4 Zaznacz pole wyboru „Automatycznie nadawaj nazwy”. 5 Wpisz dowolną liczbę w polu „Rozpocznij nazwy od”. 6 Naciśnij przycisk „Zapisz”. 7 Naciśnij przycisk „Przechwyć”. 8 Wywołaj na ekranie obraz, który ma zostać przechwycony i naciśnij klawisz skrótu. 9 Powtarzaj czynności 7 i 8, by przechwytywać kolejne obrazki z serii.

Ÿ Wybrana nazwa pliku odnosi się do wszystkich obrazków z serii.

Rejestrowanie animacji
Sekwencja obrazów lub czynności może zostać zapisana w formacie animacji. Można na przykład zarejestrować proces otwierania pliku. Można określić czas trwania pliku animacji i liczbę ramek w ciągu jednej sekundy. Przy rejestrowaniu animacji przechwytywanie obejmuje wyłącznie obszar kliencki aktywnego okna.

Aby zarejestrować animację:
1 Kliknij kartę „Źródło” i zaznacz opcję „Okno animacji”. 2 Kliknij kartę „Aktywacja” i wybierz klawisz skrótu z listy „Klawisz skrótu”. 3 Kliknij kartę „Miejsce przeznaczenia” i wykonaj czynności od 2 do 6 z procedury „Aby określić ścieżkę do pliku” na stronie 7. 4 Wpisz wartości w poniższych polach w sekcji „Ustawienia animacji”: Ÿ „Czas trwania” — ta opcja określa czas nagrywania, Ÿ „Częstość klatek” — ta opcja określa liczbę klatek rejestrowanych w ciągu sekundy. 5 Naciśnij przycisk „Przechwyć”. 6 Naciśnij klawisz skrótu i wykonaj czynności, które mają zostać nagrane.

Ÿ Nagrywaną animację można wysłać tylko do pliku.

10

Corel CAPTURE™: Rozdział 1

Indeks

Indeks
A
animacja . . . . . . nagrywanie. . . . . okno . . . . . . wideo . . . . . . automatyczne nadawanie nazw . automatyczne numerowanie. . . . . . 10 10 10 10 . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O

B

bieżące okno . . . . . . . . . . . . . . . . 4 bieżący obiekt . . . . . . . . . . . . . . . . 4 bieżący wskaźnik przechwytywanie. . . . . . . . . . . . . . . 1

C

czas trwania nagranie . . . . . . . . . . . . . . . . 10 częstość klatek . . . . . . . . . . . . . . . . 10

D E

domyślna drukarka . . . . . . . . . . . . . . . 8

elementy okna przechwytywanie. . . . . . . . . . . . . . . 4

K

klawisz skrótu . . . . . . definiowanie . . . . . . predefiniowany . . . . . zdefiniowany przez użytkownika .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

1 1 1 1

obiekt z obramowaniem . . . . . . . . . . . . obrazek . . . . . . . . . . . . . . . . ekran komputera . . . . . . . . . . . . obramowanie . . . . . . . . . . . . . przechwytywanie. . . . . . . . . . . . . przechwytywanie i otwieranie w aplikacjach . . . . . . przechwytywanie i wysyłanie do drukarek . . . . . . przechwytywanie i wysyłanie do schowka. . . . . . . przechwytywanie i zapisywanie w plikach . . . . . . rozdzielczość . . . . . . . . . . . . . . rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . skala. . . . . . . . . . . . . . . . szerokość . . . . . . . . . . . . . . właściwości . . . . . . . . . . . . . . wysokość. . . . . . . . . . . . . . . obrazki z ekranu komputera. . . . . . . . . . . obszar . . . . . . . . . . . . . . . . dowolny . . . . . . . . . . . . . . . eliptyczny . . . . . . . . . . . . . . prostokątny . . . . . . . . . . . . . . obszar dowolny . . . . . . . . . . . . . . obszar eliptyczny . . . . . . . . . . . . . obszar prostokątny . . . . . . . . . . . . . okno dialogowe z powiadomieniem o zakończeniu przechwytywania . okno klienta . . . . . . . . . . . . . . określanie . . . . . . . . . . . . . . . przechwytywane okien . . . . . . . . . . . własne obszary przechwytywania. . . . . . . . . operacja przechwytywania . . . . . . . . . . . ikona . . . . . . . . . . . . . . . okno. . . . . . . . . . . . . . . . opóźnienie . . . . . . . . . . . . . . . orientacja papieru . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 3 1 4 6 9 8 6 7 3 3 3 3 3 3 1 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 4 5 1 1 4 1 8

L

P

listy menu . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

N

niestandardowy wskaźnik przechwytywanie. . . . . . . . . . . . . . . 1

palety wysuwane . . . pełny ekran . . . . . plik . . . . . . . format . . . . . kompresja . . . . ścieżka . . . . . pole powiększonego podglądu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 4 7 10 7 7

Indeks

i

Indeks
włączanie . . . . . . . . pomiar rozmiaru obrazka . . . . . przechwytywanie . . . . . . . bieżący wskaźnik . . . . . . elementy okna . . . . . . . niestandardowy wskaźnik . . . . obrazki . . . . . . . . . otwieranie obrazków w aplikacjach . . serie obrazków . . . . . . . wysyłanie obrazków do drukarek. . . zapisywanie obrazków w plikach . . . przygotowanie do przechwytywania obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 1 1 4 1 6 9 9 8 7 1

Z

zachowanie proporcji wymiarów . . . . . . . . . . . . 3

R

rejestrowanie . . animacje . . czas trwania . rozdzielczość drukarki rozdzielczość ekranu rozmiar papieru . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 10 . . 10 . . 10 . . 3 . . 3 . . 8

S

schowek przechwytywanie obrazków serie obrazków przechwytywanie. . . skalowanie obrazka . . . stosowanie kompresji plików.

. . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . 7

U

ukrywanie ikony programu przechwytującego ustawianie . . . . . . . . . czasy opóźnienia . . . . . . . rozdzielczość obrazka . . . . . rozmiar obrazka . . . . . . . ścieżki plików . . . . . . . właściwości obrazka . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

1 3 1 3 3 7 3

W

wideo animacje . . . . . . . . . . . . . . . . własne obszary przechwytywania . . . . . . . . . . . włączanie pola powiększonego podglądu . . . . . . . . . wyświetlanie okna dialogowego z informacją o gotowości do przechwytywania

10 5 5 1

ii

Indeks