THEMADOSSIER BIBLIOTHEEK VLISSINGEN

Vlissingse burgemeesters

Inleiding
De eerste bij naam bekende burgemeester van Vlissingen was Cornelis Janssen 1468-1469. Beter is het in die tijd te spreken van één van de burgemeesters. Want Vlissingen heeft vanaf de Middeleeuwen, vanaf het ontvangen van stadsrecht in 1315 tot aan 1795 telkens twee burgemeesters tegelijk gehad. Vanaf 1574 werd zelfs nadrukkelijk bepaald dat één van die twee een geboren Vlissinger moest zijn. Op 16 februari 1795, na de toen zogenaamde bevrijding door de Fransen, kwam er een maire in plaats van een burgemeester. Deze maire was door het volk aangesteld. Na een jaar verdween de maire alweer en er kwam een dertienkoppige volksvertegenwoordiging. Deze elkaar snel opvolgende veranderingen hadden alles te maken met de weinig stabiele staatkundige verhoudingen. Het was niet typisch iets voor Vlissingen alleen. Vanaf 1808 kreeg Vlissingen, sinds 1807 inmiddels onderdeel van het Franse keizerrijk, een bestuur op Franse leest geschoeid: een maire en twee advocaten. Toen Vlissingen in 1814 weer onder Nederlands bestuur kwam, werd er weer één burgemeester benoemd. Op grond van nieuwe reglementen kwamen er in 1816 weer twee burgemeesters. Ze werden door de Koning benoemd uit leden van de raad. Jaarlijks trad één van hen af, maar was terstond weer herkiesbaar. Vanaf 10 maart 1824 veranderde dit weer omdat in 1814 in de Grondwet was bepaald na 10 jaar de benoemde besturen zouden worden herzien. Er kwam weer één burgemeester, door de Koning benoemd. De benoeming gebeurde voor zes jaar. Men was echter terstond weer benoembaar na afloop van die zes jaar. Vanaf 1851, bij de inwerkingtreding van de Gemeentewet, hebben we de burgemeester als functionaris zoals we die nu nog kennen, benoemd en ontslagen door de Kroon. Per 15 december 2010 is René Roep (CDA) burgemeester van Vlissingen. Hij volgt dan Wim Dijkstra op. Bron: Den Spiegel,1990 .Jrg. 8 (1), p. 4-8.

Kranten, tijdschriften en folders
Foute burgemeesters waren eigenlijk heel goed. In: NRC , 28 mei 2010. Recensie van het boek: P.C.Callenfels. Het veelbewogen leven van de NSB-burgemeester van Vlissingen en Woerden door Ton Crijnen en Ina Herbers. Burgemeester Van Dok treedt af In: PZC, 22 november 2007. Burgemeester Anneke van Dok verlaat Vlissingen. Zij legt haar functie op 1 januari 2008 neer. Zij heeft dat vanochtend bekendgemaakt. Dijkstra flitsend uit de startblokken In: PZC, 21 december 2007. De nieuwe burgemeester van Vlissingen maakte dan wel een bijzonder diepe buiging op het moment dat wethouder Tineke Verhage hem de ambtsketting omhing, buigen voor geneuzel deed hij niet. René Roep nieuwe burgemeester Vlissingen In: PZC, 21 oktober 2010. René Roep (57, CDA) wordt de nieuwe burgemeester van Vlissingen. Dat is donderdagavond bekend geworden. Roep is sinds 2001 burgemeester van Gilze Rijen. Volledige tekst Volledige tekst Volledige tekst Volledige tekst

Beeld- en geluid
Kinderen vuren pittige vragen af op burgemeester Vier Vlissingse kinderen kregen woensdag 27 februari 2008 de kans om burgemeester Wim Dijkstra te ontmoeten. Via de website Jong konden kinderen zich aanmelden. De kinderen met de meest originele vraag mochten hun vraag aan de burgemeester stellen.

Dijkstra, Verhagen + Deelder 1/2 Het was aan waarnemend burgemeester Wim Dijkstra van Vlissingen om dichter Hans Verhagen (70) namens zijn geboortestad nog eens geluk te wensen met het behalen van de P.C. Hooft-prijs voor Poezie. Dat gebeurde op de slotavond van het intieme Hans Verhagen festival, dat de stad hem bereidde op initiatief van Joep Bremmers en de stichting Dock and Shipyard op 4 juli 2009 .

Dijkstra, Verhagen + Deelder 2/2 Het was aan waarnemend burgemeester Wim Dijkstra van Vlissingen om dichter Hans Verhagen (70) namens zijn geboortestad nog eens geluk te wensen met het behalen van de P.C. Hooft-prijs voor Poezie. Dat gebeurde op de slotavond van het intieme Hans Verhagen festival, dat de stad hem bereidde op initiatief van Joep Bremmers en de stichting Dock and Shipyard op 4 juli 2009.

'Een goede burgemeester staat tussen de bevolking' Op 21 oktober 2010, de vooravond van de bekendmaking van de nieuwe burgemeesters van Vlissingen en Goes, ging PZC-TV de straat op en vroeg voorbijgangers aan welke voorwaarden een burgemeester moet voldoen.

Boeken en dvd’s
Lijst van baljuws, burgermeesters, schepenen, raden, pensionarissen, secretarissen en rentmeesters van Vlissingen / C.A. van Woelderen

Woelwater : een leven van overwinning : C.A. van Woelderen, burgemeester van Vlissingen 1919-1945 / Helene W. van Woelderen Door zijn enige dochter is het levensverhaal van Carel Albert van Woelderen (1877-1951) beschreven, die in de jaren 1919-1945 burgemeester van Vlissingen is geweest. In de mooi uitgegeven biografie met vele (familie-)foto's komen ook het leven van zijn ouders en zijn gezinsleven uitvoerig aan bod. Daarnaast vallen enkele aspecten in het bijzonder op in het leven van deze opmerkelijke persoonlijkheid, zoals zijn relatie met het Koninklijk Huis en zijn rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De burgemeester die in Vlissingen geloofde / Auteurs: A.H. van Dijk Artikel over burgemeester Van Woelderen in Den spiegel, 1990 , Jrg. 8 nr. 1 p. 14-17

P. C. Callenfels: het veelbewogen leven van de NSB-burgemeester van Vlissingen en Woerden / Ton Crijnen en Ina Herbers P. Callenfels was een jaar burgervader in Vlissingen en nog een half jaar in Woerden. De auteurs pogen het negatieve beeld te nuanceren dat bestaat van NSB-burgemeesters. Callenfels was weliswaar een naïef man en een meeloper; bovendien rokkenjager, avonturier en ineffectief bestuurder. Maar zijn optreden tegenover de bevolking was mild en verantwoordelijk te noemen. Hij zette burgers wel onder druk mee te helpen bouwen aan Duitse verdedigingswerken, maar gaf geen medeburgers aan. Toe hij in Vlissingen aantrad, waren de joden overigens al gedeporteerd. De auteurs besteden aandacht aan onder andere Vlissingen in oorlogstijd en Woerden tijdens de hongerwinter, de naoorlogse internering en berechting van Callenfels wegens collaboratie (hij kwam in 1947 vrij). Foto-Album: aangeboden aan mr. B. Kolff ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van Vlissingen op 29 september 1967

Interview met burgemeester A. Dok-van Weel (Zaandam, 1947) van Vlissingen / Theo Rietveld (CD) Interview van Theo Rietveld met burgemeester A. Dok-van Weel. Deel uit de programmareeks: Bestuurdersportretten

Meer boeken

Websites
Vlissingse burgemeesters Lijst van Vlissingse burgemeesters sinds 1631 (niet compleet) Biografische gegevens van burgemeester Cornelis Lampsins. Informatie over de geschiedenis van het Lampsinshuis, gebouwd voor Cornelis Lampsins. Biografische gegevens van burgemeester Arie Smit op de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Beknopte biografische gegevens van burgemeester Tutein Nolthenius. Biografische gegevens van burgemeester Van Woelderen.

Burgemeester Cornelis Lampsins 1650-1652

Het Lampsinshuis

Burgemeester Arie Smit 1879-1888

Burgemeester Tutein Nolthenius 1888-1897

Burgemeester Van Woelderen 1919-1943 en 19441945

Reportage over Het Wooldhuis

Artikel naar aanleiding van de radioreportage 'Het verhalende huis' van Middelburger Theo Rietveld. Zijn documentaire gaat over het Wooldhuis op de punt van de Vlissingse boulevard, ooit gebouwd voor burgemeester Van Woelderen. Presentatie door Ton Crijnen en Ina Herbers van hun boek ‘Een eigenzinnige NSB’er, Het bewogen leven van P.C. Callenfels, burgemeester van Vlissingen en Woerden’ in de Vlissingse Bibliotheek. Recensie op Biebblog over de biografie van burgemeester Callenfels. Biografische gegevens van burgemeester Derk Roemers in het Biografisch Woordenboek van Nederland Biografie van burgemeester Theo Westerhout van de website het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. Biografie van burgemeester Jaap van der Doef van de website het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. Biografie van burgemeester Anneke van Dokvan Weele van de website het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden Korte biografie van burgemeester Wim Dijkstra. Korte biografie van burgemeester René Roep.

Presentatie biografie burgemeester Callenfels

Recensie biografie Burgemeester Callenfels

Burgemeester Derk Roemers 1967-1972

Burgemeester Theo Westerhout 1972-1985

Burgemeester Jaap van der Doef 1986-1999

Burgemeester Anneke van Dok-van Weele 19992007

Burgemeester Wim Dijkstra 2008-2010

Burgemeester René Roep 2010-….

Bibliotheek Vlissingen, samengesteld op 26 november 2010

Disclaimer
Dit themadossier (samengesteld door Bibliotheek Vlissingen) heeft niet tot doel diepgaande wetenschappelijke informatie te verstreken. Na totstandkoming van het dossier zijn de opgenomen informatie en verwijzingen aan veroudering onderhevig. Het kan voorkomen dat links naar websites niet meer werken. De samenstellers van dit dossier hebben getracht naar zo betrouwbaar mogelijke informatie te verwijzen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatie en/of publicaties voorkomen. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie in dit dossier zijn voor zijn eigen rekening en risico. Meer themadossiers: www.vlissingen.nl/themadossiers

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful