Tu e ti cu mine

În toate zilele vie ii mele ai fost lâng mine. Fiecare secund am petrecut-o în prezen a Ta. Când am fost tristâ, i lacrimile îmi udau obrajii, Ai plâns împreun cu mine... Pic turile de ploaie care au început s cad , mi-au relevat ca Tu plângi când eu suf r. Când am fost fericit , i surâsul îmi era pe fa , Ai râs împreun cu mine... C ldura soarelui pe cerul senin, mi-a demonstrat c Tu te bucuri, când eu sunt multumit . Când dormeam, ai fost lâng mine... Prezen a îngerilor T i lâng patul meu, miau insuflat protec ia Ta Divin . Când am c zut, M-ai prins. Bra ele Tale mi-au inspirat siguran .

Când nu mai puteam înainta din cauza obstacolelor, puterea Ta m-a ajutat s îmi iau avânt. În toate zilele vie ii mele ai fost cu mine i te rog s continuare. îmi r mâi al turi în

Am un drum de parcurs i tiu c m vei sus ine, pentru c m iube ti. M iube ti cu o iubire ve nic nici m car pentru o secund . i neclintit i nu m-ai lipsit de bun t ile Tale

Acum îmi st în fat o provocare, dar sunt pe deplin încredin at c E ti aici. Trebuie doar s cred ... c Tu e ti cu mine!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful