Modul Pengajaran Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu Genre Cerpen

Tingkatan Masa Tajuk Genre Fokus Utama

:1 : 80 minit : Tempang : Cerpen : 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar,plot,gaya bahasa,dan sudut pandangan Aras 1 ( vi ) Memerihalkan watak dan perwatakan dalam karya. Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif Aras 1 ( iv) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.

Fokus Sampingan : 12.0 Objektif

: Pada akhir pelajaran, murid dapat : i.
ii. iii.

Menjelaskan watak dan perwatakan watak utama dan sampingan dalam cerpen yang dikaji. Memberi pendapat atau kritikan yang bernas tentang sesuatu tajuk Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 ayat yang mengandungi kata adjektif dalam perbahasan. Kemahiran menulis Kemahiran bertutur

Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa Kata :

: Kata Adjektif – Contoh : Umum Istilah : terbang bebas, bergerak bebas, serik, kecoh, melangkah longlai : motivasi
1

mengaplikasi. hormat-menghormati Kemahiran Bernilai Tambah : Pembelajaran Kontekstual – mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid.(Menghubung kait.Modul Pengajaran Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu Genre Cerpen Pengisian Kurikulum : Ilmu : P. dan alam pekerjaan.Moral/ Agama Nilai : Hemah tinggi . . keberanian. masyarakat. bekerjasama dan memindahkan) 2 . mengalami.

• • 1 Teater Mini • Mencapai Objektif (i) Guru mengaitkan tajuk perbincangan tersebut dengan tajuk cerpen yang dikaji iaitu Tempang. hasil karya Pitteriah Abdullah. Guru mengedarkan Lembaran Pengurusan Grafik kepada setiap kumpulan untuk mencatat watak dan 3 Lampiran 2: Kad Dialog Teater Mini KBT: Pembelajaran Kontekstual. Guru menerangkan maksud rangkai kata yang terbentuk melalui teka silang kata tersebut. Guru meminta empat orang pelajar melakonkan babak yang terdapat dalam cerpen Tempang.Bekerjasama. Guru meminta murid melengkapkan teka silang kata tersebut berpandukan petunjuk yang diberi. Guru membahagikan pelajar yang tidak mengambil bahagian dalam ’Teater Mini’ kepada empat kumpulan. • • • . Guru membuat rumusan akan jawapan murid.Modul Pengajaran Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu Genre Cerpen Langkah Set Induksi Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Permainan Teka Silang Kata • • Penilaian Formatif Mencapai objektif set Induksi KBT/Catatan Lampiran 1: Teka Silang Kata KBT: Pembelajaran KontekstualBekerjasama Guru menarik perhatian murid dengan permainan teka silang kata.

Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk membuat pembentangan hasil perbincangan selepas ’Teater Mini’ tamat.Memindahkan Lampiran 4: Perbahasan • .Membuat Penyelesaian Masalah d. Penilaian .Lakukan pembacaan c. Guru memberikan tajuk perbincangan iaitu ‘Orang Kurang Upaya Wajar Diberikan Bantuan Penuh’ menggunakan strategi berikut: a.Mengenal pasti isu perbincangan b. 4 Mencapai Objektif (ii) KBT: KBT: Pembelajaran Kontekstual . Kemahiran .Modul Pengajaran Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu Genre Cerpen perwatakan watak utama dan watak sampingan.Mengaplikasi . Motivasi . Pemahaman . • • Guru mengajak murid menonton “ Teater Mini” yang akan dilakonkan oleh empat orang pelajar yang dipilih.Perbincangan kelas .Ingat kembali fakta Utama Guru meminta murid dalam kumpulan Menyokong menyumbang saran dan berbincang tentang kewajaran OKU diberikan bantuan penuh. Lampiran 3: Lembaran Pengurusan Grafik Watak dan Perwatakan. 2 Kritikan Bernas • • Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan iaitu Kumpulan Menyokong dan Kumpulan Membangkang.

Murid yang terakhir akan menggulung pendapat setiap kumpulan. Masa yang diberikan kepada setiap murid ialah selama 30 saat sahaja untuk memberikan pendapat dan mengkritik . Setiap murid dikehendaki memberikan pendapat terlebih dahulu diikuti dengan kritikan terhadap pendapat pihak lawan. Guru juga melantik seorang penjaga masa dan membunyikan loceng setiap 30 saat. • Guru memantau perjalanan perbahasan dan meminta ketua hakim untuk memberikan keputusan. Guru meminta murid dalam kumpulan Membangkang menyumbang saran dan berbincang tentang ketidakwajaran OKU diberikan bantuan penuh. Selepas masa perbincangan tamat. b. Guru memberikan tempoh masa selama lima minit untuk murid-murid berbincang. KBT: 5 3 Kata Adjektif . • • a. c. guru meminta setiap orang dalam kumpulan memberikan pendapat dan kritikan yang bernas tentang tajuk perbahasan secara bergilir-gilir antara kumpulan penyokong dan pembangkang.Modul Pengajaran Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu Genre Cerpen • • • Guru melantik tiga orang hakim dalam kalangan murid.

Guru meminta murid-murid secara berpasangan berbincang dan mencari kata adjektif yang terdapat dalam keseluruhan cerpen Tempang.Modul Pengajaran Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu Genre Cerpen • • Guru mengedarkan Lembaran Pengurusan Grafik Kata Adjektif.Memahami Lampiran 4: LPG Kata Adjektif • • • Ikhtibar Pen • Guru meminta seorang murid merumuskan tentang isi ilaian dan pengajaran pada hari ini. Lampiran 1 : Teka Silang Kata 2 K 6 . Pengukuhan • Guru mengingatkan murid agar mengambil iktibar dari cerpen tersebut dan menegaskan bahawa kita seharusnya mempunyai perasaan belas kasihan terhadap Orang Kurang Upaya kerana mereka juga mahkluk ciptaan tuhan. Guru menuliskan Sembilan Jenis kata adjektif di papan tulis. Guru membentulkan Kata Adjektif yang diberikan oleh murid sekiranya terdapat kesalahan. Objektif (iii) tercapai Pembelajaran Kontekstual. Guru meminta murid menuliskan kata adjektif mengikut jenis Kata Adjektif yang betul.

Antonim dengan perkataan lebih Lampiran 2: Kad Dialog Teater Mini Kumpulan 1 7 .Modul Pengajaran Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu Genre Cerpen 3 U P A Y A R A N 1 O R A N G Petunjuk: Melintang : Makhluk ciptaan tuhan Sinonim dengan mampu Ke bawah : 2.

tetapi si cacat yang sering kau hina dan kau permainkan setiap hari. Lupakanlah semua itu. Hafizi : Usah dilayan perangai Si Kamil tu. Raja : Tolongggg!!!! Kamil lemas! Jangan memandang rendah Pada OKU. Lampiran 3 : Kumpulan 1 Lembaran Pengurusan Grafik Watak dan Perwatakan Kumpulan 2 8 . memandang rendang pada orang Hafizi terus terjun untuk menyelamatkan Kamil. Aku tak pernah menyimpan dendam atas segala perbuatan kau. Hafizi hanya melihat kawan-kawannya yang sedang mandi-manda di dalam kolam. budak tempang ! Jangan tunjuk lagak di sini. apa bising-bising ni? Kenapa Hafizi? Mereka mengganggu awak lagi? Raja : Tak ada apa-apa . Hafizi : Sudahlah. orang akan suka kepada kau. kau bijak dan pandai dalam semua mata pelajaran. hari ni nak cari gaduh lagi. hari tu dia kena denda oleh Cikgu Ridzuan. . Kumpulan 2 Program perkelahan yang dirancang oleh pelajar 4S1 berjalan dengan lancer. Kamil : Terima kasih Raja kerana telah menyelamatkan aku! Raja : Bukan aku yang menyelamatkan kau. tahu tak? Raja: Apa ni Kamil? Kau jangan nak buat hal dengan aku. Suka buat kecoh. Jangan kau ingat.Modul Pengajaran Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu Genre Cerpen Kamil: Hai. Kamil : Hafizi. maafkan aku. Kamil. Itu sudah menjadi tanggungjawabku sebagai seorang manusia. Kau Nampak penumbuk aku! Cikgu Ridzuan: Eh. Tiba-tiba…. cikgu. Memang tak serik Si Kamil ni. Menyampah aku tengok muka kau..

……………………… ……………………… Kumpulan 4 W. …………………………… ……………………………… Lampiran 4: Perbahasan ORANG KURANG UPAYA WAJAR MENDAPAT BANTUAN PENUH 9 . ………………………. ……………………...Modul Pengajaran Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu Genre Cerpen Watak Utama : Hafizi Perwatakan :……………………... Kumpulan 3 Watak sampingan 2: Kamil Perwatakan :……………………. sampingan 3 : Cikgu Ridzuan Perwatakan :…………………….. ……………………… Watak sampingan 1: Raja Perwatakan :……………………… ……………………….

Modul Pengajaran Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu Genre Cerpen WAJAR TIDAK WAJAR Lampiran 5: Kata Adjektif Sifatan dan Keadaan Warna KATA ADJEKTIF DALAM CERPEN TEMPANG Ukuran Bentuk Waktu Jarak Cara Perasaan Pancaindera 10 .

Modul Pengajaran Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu Genre Cerpen 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful