Percubaan SPM 2007

1.

Apakah jenis garisan yang digunakan pada rajah roda basikal di bawah?

A B C D 2.

Beralun dan berlengkar Berpusing dan bergerigi Berpusat dan berpancar Berpusat dan bergetar

Penggunaan garisan dalam rajah di atas dapat menghasilkan…………………… A B C D 3. Corak Ton Bentuk Pergerakan

Perhatikan set illustrasi pemandangan dalam rajah, kemudian pilih gambar yang dapat menimbulkan kesan ruang paling jauh.

A

B

C

D

1

4.

Warna-warna cerah, terang dan harmoni yang terdapat pada corak kain, kertas pembalut, hiasan dalaman dan kertas dinding dapat menimbulkan perasaan… I II III IV A B C D riang muram sunyi senang hati I dan II I dan III I dan IV I, II, III dan IV

5.

A C

B

D

Berdasarkan gabarajah di atas, objek manakah perlu diwarnakan dengan ton warna yang cerah dan hebat sekali. 6. Aplikasi prinsip rekaan yang manakah paling ketara dalam ciptaan di sebelah. A B C D Harmoni Pergerakan Kontra Imbangan

2

7.

Apakah unsur-unsur seni yang diberi penekanan dalam gambarajah di atas. A B C D 8. Penegasan Imbangan Jalinan Rupa

Kenyataan berikut adalah benar mengenai gambarajah di atas. A B C D 9. Rupa yang mempunyai sempadan yang tidak jelas Rupa yang bersudut dan mempunyai sempadan yang jelas Rupa yang berada di lokasi yang menarik Rupa positif yang dapat dilihat dengan mudah

Manakah diantara kenyataan berikut benar tentang bentuk ilusi. A B C D Bentuk yang dapat dirasa, dilihat dan diubah kedudukannya Bentuk yang bersifat 3 dimensi Objek-objek bentuk sebenar digambarkan dalam catan atau lukisan yang bersifat dua dimensi Objek-objek sebenar yang terdapat di alam sekeliling

3

Kesepaduaan unsur-unsur seperti garisan, warna, jalinan, bentuk susunan akan menimbulkan keselesaan, keseragaman dan ketenangan. 10. Apakah prinsip rekaan yang dapat dikaitkan dengan kenyataan di atas. A B C D 11. Penegasan Kontra Kepelbagaian Harmoni

Manakah di antara lambang dan corak hiasan berikut menunjukkan ciri-ciri imbangan simetri

A

B

C 12. Arca Estetik ialah A B C D 13.

D

arca untuk tatapan dan dipamerkan sebagai penghias ruang arca yang memerlukan daya pemikiran tinggi untuk menilainya arca yang menampilkan objek sebenar seperti manusia arca yang boleh digunakan bagi tujuan-tujuan tertentu

Cetakan datar juga dikenali sebagai A B C D relief intaglio serigraphy planography

4

14.

Gambarajah di atas adalah arca yang bertajuk Ayam Jantan yang dihasilkan oleh seorang pengarca tempatan yang terkenal…. A B C D T. Selvaratnam Anthony Lau Bayu Utomo Radjikin Redza Piyadasa

15.

Apakah nama motif ragam hias tembikar tradisionaldi sebelah? A B C D Pucuk Rebung Bunga Kedudut Bunga Tanjung Siku Keluang

16.

Untuk mendapatkan kesan warna hitam pada tembikar tradisional, langkah berikut perlu dilakukan: A B C D tembikar dimasukkan ked lam sekam padi sebelum dibakar tembikar yang masih panas selepas dibakar, dimasukkan ke dalam sekam padi tembikar yang telah dibakar, dibiarkan sejuk sebelum dimasukkan ke dalam sekam padi tembikar yang masih panas selepas dibakardicelup ke dalam air yang dicampur sekam padi

5

17.

Berdasarkan gambarajah di bawah, namakan jenis kain batik yang ditunjukkan dan fungsinya.

A B C D

Batik lepas – untuk upacara penggebumian Batik lepas – pakaian harian Batik sarung – untuk upacara perkahwinan Batik Sarung – pakaian basahan

Soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah • • • Kelongsong funnel digunakan untuk mengisi bahan laker Kain dikukus atau diwapkan untuk mengekalkan warna Bahan laker terdiri daripada campuran thinner dan emulsi yang bertindak seperti lilin Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan jenis batik yang menggunakan alat dan bahan tersebut. A B C D 19. Batik skrin Batik canting Batik terap Batik pelangi

18.

Bagi mendapatkan hasil ukiran yang berkualiti, kayu yang digunakan perlulah A B C D mempunyai urat yang halus dan liat mempunyai urat yang kasar sebaik sahaja ditebang daripada pokok mempunyai banyak mata pada urat

6

20.

Apakah fungsi alat dalam rajah di sebelah? A B C D Memotong dan membentuk lengkungan pada ukiran kayu Melurus, merata dan melicinkan permukaan kayu Membentuk kayu secara kasar untuk mendapatkan permukaan yang baik Merata dan melicinkan corak ukiran kayu

21. Melurut : Proses melurut perlu dilakukan sebelum proses menganyam dilakukan. Proses ini biasanya dilakukan berulangulang dengan menggunakan alat pelurut. Mengapakah langkah di atas dilakukan dalam proses penyediaan daun untuk anyaman? A B C D 22 A Menjadikan daun lebih lembut dan tidak bergulung Daun akan kelihatan berkilat-kilat dan berseri ketika dianyam Menjadikan daun lebih licin dan memudahkan proses menganyam Daun yang dianyam akan tidak mudah putus

7

B

C D Rajah di atas adalah rajah sebuah tikar. Bahagian manakah yang menerangkan mengenai bucu tikar

I

III

II

IV

23. Antara set gubahan logo di atas , pasangan yang manakah mempunyai ciri ulangan cerminan? A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 24. Pilih logo yang paling sesuai bagi pengusaha kilang kertas yang membawa nama ‘Syarikat Paperteries de Serrieres’ A B

8

C

D

25. Apakah ciri-ciri poster yang bermutu? I warna poster yang berkesan II Ilustrasi yang bertentangan dengan tema III muka taip keterbacaan IV gubahan asli dan unik A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

26. Apakah perkara-perkara yang perlu ada dalam sesebuah komik? A Watak dan dialog B Kapsyen, cerita dan latar belakang C Watak, dialog, cerita, kapsyen dan latar belakang D Dialog , watak dan latar belakang 27. Apakah jenis tulisan khat di bawah?

A Kufi B Thuluth C Naskh D Riq’ah 28. Rekaan-rekaan di bawah, yang manakah menunjukkan kesan pergerakan yang paling hebat? A C

9

B

D

29. Rekaan di bawah dihasilkan berpandukan

A garisan grid B garisan grid perspekstif C garisan gird berpancaran D garisan grid berlingkar 30. Perbezaan yang ketara antara muka taip klasik dengan mukataip San Serif ialah A berekor B Bentuk C dari segi saiz D condong 31. Apakah jenis papan iklan yang menggunakan kenderaan awam sebagai media pengiklanan? A Rambu jalan B Iklan persinggahan C Iklan persimpangan D Iklan pengangkutan 32. Pilih kenyataan yang benar berkaitan dengan senjata berikut A B C D Senjata Lawi ayam Cokmar Tumbuk lada Lembing Fungsi Senjata untuk mempertahankan diri Lambang kebesaran dalam upacara diraja Senjata untuk mempertahankan diri bagi kaum wanita Senjata bagi adat istiadat orang kenyah

10

33. Teknik pembinaan arca yang boleh bergerak dan menggunakan kuasa kinetik ialah A arca mobail B arca stabail C arca bergerak D arca timbulan

34.

Berdasarkan gambar rajah di atas, pilih kenyataan yang benar tentang perhiasan wanita itu A untuk menyemat dan menahan sanggul supaya tidak terburai B untuk mengemas dan mendandan rambut C untuk dijadikan hiasan pada telinga wanita D untuk dijadikan hiasan kancing baju bagi kaum wanita 35. Semasa membuat reka bentuk risalah,apakah perkara utama yang perlu dilakukan? A Pemilihan gambar-gambar yang sesuai B Membuat lakaran reka bentuk sebanyak mungkin C Mengetahui mesej yang hendak disampaikan D Memilih huruf yang pelbagai jenis

11

36. Ruang bertanda X dan Q dipanggil ___________ A batil-batil, batang B sampir, tuli-tuli C buntut, tuli-tuli D sampir, batil-batil 37.

Arca bertajuk ‘Hasil Laut’ dalam gambar di atas dihasilkan oleh _____ A Jolly Koh B Cheong Laitong C Anthony Lau D Yeoh Jin Leng

38.

12

Simbol bangau pada bahagian hadapan perahu tradisional Melayu melambangkan _______ A kesepaduan B semangat jati diri C kemurahan rezeki D berani

39.

Arca ukiran ‘ Bes Bongkok’ dalam gambar di atas dihasilkan oleh masyarakat orang asli kaum ______ A Iban B Kenyah C Jah hut D Jakun 40. Rajah di bawah menunjukkan empat cara menanam dua jenis tumbuhan di satu sudut taman. Antara berikut, yang manakah menimbulkan kesan visual dengan hubung kaitan yang baik dan menarik

A

B

C

D

41. Antara berikut yang manakah tidak benar tentang papan iklan? A Imej menarik dan berkesan B Lebih padat dengan teks daripada ilustrasi C Mesej ringkas dan tepat

13

D Saiznya bersesuaian dengan kawasan 42. Kelebihan penggunaan multimedia dalam seni visual A Boleh menghasilkan grafik dengan baik B Mempunyai banyak maklumat C Menggabungkan banyak elemen seperti teks, grafik dan animasi D Dapat menggunakan sistem komputer

43. Telitikan lukisan epal dalam rajah. Punca cahaya datang dari arah

44. Semua lukisan unta dalam rajah di sebelah merupakan lukisan grafik kecuali

A B C D

45. Apakah teknik catan yang memerlukan campuran warna yang tidak terlalu cair, manakala kertasnya kering? A Basah atas basah B Basah atas kering C Impasto D Hard-edge

14

46. Karya-karya Abdullah Arif dan Tay Hooi Keat sealiran dengan hasil karya pelukis-pelukis di Eropah seperti Paul Cezanne, Van Gogh dan Goya. Apakah jenis aliran ini? A. Ekspresionisme B Abstrak C Impresionisme D Realisme

47. Bagaimanakah kita dapat mengelakkan kesan bilik tidur daripada terlalu bersifat kelakian atau kewanitaan ? I menggunakan warna merah jambu II menggunakan warna coklat kayu III menggunakan warna neutral IV mengelakkan warna yang terlalu lembut atau terlalu hebat kesannya A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV 48. Nyatakan fungsi-fungsi pragmatik pembungkusan I Perlindungan fizikal II Jaminan kualiti barang III Kemudahan penghantaran, penyimpanan dan pameran IV Penyampaian maklumat dan pengiklanan A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV

49. Ciri-ciri berikut tidak ada dalam aliran catan lain kecuali dalam aliran Surealisme A Melukis dengan terperinci B Melukis mengikut ekpressi pelukis C Melukis objek alam mimpi D Mengutamakan bahan cat minyak 50. Tujuan papan cerita dihasilkan adalah untuk _____ A melihat pergerakan B memudahkan animatur C membetulkan skrip D memudahkan pelukis

15

KERTAS SOALAN TAMAT 2611/1

2611/1 Pendidikan Seni Visual Kertas 1 Sept/Okt 2007 1 1/4 jam

2611/1

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN SPM TAHUN 2007

PENDIDIKAN SENI VISUAL Kertas 1 (Teori Seni) 1 JAM 15 MINIT 16

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan.

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times