tts '~"OQr6~o~1I11 egpnOiI m'lil~ 'UUII'II.. Sliz U,e.n m qhftl'IiO,l.~S Rem Q~nfl nmb elisorol n~ IUOnb!

lln rele~leg:u 'Volna e~d:kel elobO-Iekodni. t~gfel1ebb II kerde'S _fORIQ,SSi\:g6' uemb!1IetRI)\; B. e&eUq Ill'll Ia§~a'kmjhr meg. bogy menn~IT.:e ellen1~les 1rl!i,n]Ullk ,11% egJn meghI!1'rozB~j A knlombHgd az eOJes meg'h.ot4'fQz 's:okn~l, ml~dtg 1%011 mu.lng~ bog, nt'S ,lI, uempont I: j~legzetes ,onisot ,ijsz,sze'llills'~ I ..

,1.1 lilkalommftl pr6hAIJ,ilk 1I1egkeranl ~s meglliblit hoD m'i DI emi. 61. emb-ert iheuede~ lk,e n ,fill " a 1'f':g&la,tCson"abb mil "elt6ql fokt61 k8ifld". ,elUZein, n.fipJo!l~kI,g ii'lte,. k-en'$Du11eUe .QZ 6 ~sh!rn, kel'esesebefl., Ellekilll"e 81161,. hagJ u eIWlu,l -8~I'so..~t esem~,eg nem tarlJdk Igawnak. e k~ ... des megis fefiRhiU. Meg Ita ig;fflDt adR4P.k is 8'1oknek a modern ti'lmear,amlaloUak. mel,e:knek 8% II! mreggpOczidestlk, b:O!U a 1anis Uluz" rii'Us~ ItepzeU alap:ra .l:8m.flnbdik - nWg aklEor ,) s i!i.en·llten erdek,dne mmkel P.i .aUIis ."'dl!se" ml~ul az emhe:ll$~ hO"l:1',.olull 1.Irlinettben tuJ laljukt hon ,8nnak mJndilJ lelenlfis. sztnle sars" dinJi narepe y n,

B!Jf 11yeR J Ilum ]u~.pDJet n@:ID liZ: ember1

e~m.'e lelulnin aZlilethetett. nern is es.ak 1UJn5s IkAfD Lmeii}h!k hh~tlk 6lelr>8, hDnern olll1~klftlefl

101 li.le'k~a~k8t m~tJen.

MI T.IHAI' A VALtA~5 '1

M4Jr >d~lgO!;g~lmk elsjen meg"umdc':I~1U_'k~ hOQJ , ,,~n' i'iJllinbfiZlI Fc:u:-Rlili m'elJele;llIJisek 'ell ..

Inere is, ,egy&.igies sZlell em_am 'I al. A hos,-szUJI ,,'~~ o",_ 1:0' _ ~,p p en fejl3d6 em berll'rb1till e]emtb en It' .. ,~~!I'sJI' m[ndi.ll vln egy jeUeg;z,e:llt" m~ndJen mds~ ~6[ me.gka~ijlilh&deL3 j e:.nem~tnt'sB. Ebb,~p a, iijr" t6itlernemllJe!1!J fill' J;e lel'lilt Im~1J a Yilll,6~", miiliifi ,eI em .. ben ,sz:e.l]e;f(I! iegp h11!fGlOU m,e.gn,Ji_hr,juu~is8_. He. II iiilont.ijz.,i fef~k~efe~el melfo.\S.~I0m.8R'k a~o,k1Q1 ,lD Idlld, JemeUil, melrJetc '!JymIis16~ ~'I~nI61Ii1tl· - megikaplILin'k a 'Vonis: :mez(eleliL, va.osalos h~~ kit ti'l. Bb' 'lte'~~ @ze: _ mele~~ !Ill r;ili. "0" ~~Dbb ~_z[e,s'e~ nu~g81ko~(dt Fuhd.k megelll ,01 ,~gJ.es fe~ekezre!I,ek" 1'al,l&soi megell meghu{!o d6 'i:t8t~~e1t ~I!m,et m ellhft~6.ro,zl]l~ dEl: solito'sel!ll hthtbdLe" rel~~ ismemi lII:tL

. A ~~nri5 _[liml'frgba1t\'['ods~4Vl'!!I1k piiobh~m6ja "8 llik'dese _Il hu.!l~d s~, d nWo~61'Uiftinfik elJ' n.a.~fi k\ed,e;ne ~~m'j0 ~eH;. A'l anthr'C;p016gLI1, ·Gs l'~h_'8QiOm~ 'YftilHi ' tud'om' nr is L.nek~an nyuJ~ IO,I~~ data\[ IImp'ltiQ n.l!flOn smhn mE!gll[iba~'ak 8 '1'111166 'fog~m6~ kQ'l!zQ ienel~" j!i!:g,e:'k'e~ li!'!'1lr

ii6

61' , ,nrlll'OIll! ~en £z5ke:1 rneb'd ,II ",1.11'5 me.~

l.;lll·w ~ , r 1-

s:zlllef",s-enil iSzerepe.t jt\fsz~m. m'r ~~r III • ,

8 m b ef fond Qlahr,iraganak 1Iir'l,w6slima I ~it~gn."

A liOl'riiibbW fejleg~l,e,s,e.1I1k Ii em r8g~62kod narc bnmb ,a p,ftwilV . !eiO~nul' I,elkehez ~!S 'Ieil~hezl ~ un' mr 01 li~ lell&fiLOS v~dI16s~:s tepas:dailet,o~ bll1!lin~

C:Ol!Jl~j'ki _

. A1~a]4hm reU-a,g,lui,oU., hOllY' .sc']~ielrlomaQhlli!!r

~Oll~ I~ re~8ij 11:; ,0 '" U1d,so hl_ll~ 'I".IJ ~a:p"aJsz~a" l.at 'I,emuiszett~ melaJeg a le:,£onbls ablb, 108,,8'" r'{i~l~dftJ:81~ lu~fh::il. Adldll'gi' 'fnligl el6Ue mind ell IIil>eil,lo* g~8 ,aj Isllen fDI'Dlmlg~'1 ~l1Ld!lJ,lU ki ~ 'v,1I6s. til'" gy~~ais'nfn~ [i ,n ewberi lernel \'iil!U6sos t.urPIlSI tella1.U 1"0Ue k~lnchd6 p01ltu~li

KOlii's:z&killlHlO~6 mlftolt'Jr6branl) .s~h~e~ er .. m8e .. h,et a IlUosl iU, paI)S(Jtu,lt Jiiygfs jrzifJf~'Re.k ~ ae-

'Y@'Zi., A '~I 6'f61 'f ;o~oll fog 1101 aWl.1ban o,e'm ebbm ~ I!gJ1el1en, 501(11 i dJ~!e:t\, bi-f\~$ Plonda;o; Id,ban ~Otl'lhI16 eilllPafIJ. Hh ez, I!J gwmd~telnlfCJi21 rIij'iJ .. k~~, Ilz6\1" m~~~e' ~~it.6n megi¥611Io::daU'k, ¥8~l!io; m ell,wre ,fili71l:~ [ij'mi bie~,~e,lii!lmna~, ~lIt$:~oU, e r-ijvidl megho_t,6~cu'sbln~

Sl~r.h'iJ'I)e m~I!ld:B[I embed ,t5,n~lIJdrllt 5~OJiOS ,6sz~ s~diigg's.hellft"an ,0 ~s~elll - udClUal NiJRCS embed 'eb-me. tUrd. tloma,IM,61 ~udn _ I UOlIi'iurlkol' llhm ..

,I] ,i!\l-il:ell~~t&Lll hU: (The Christii!ln t'aat'h _ L ilJ(l..iQl

IO:r'cbJ !,}" .

,ZI:I ,foglilma n~m Ina .. Nlni:lend le'hA' Iga11 ,'to.16sAg05 ,atlH!I~st'k .. lstf;ntogadM.. bJlyen 8I6n,~

bUB It ember 8nmag8r61 tuel, o\yu er'n,ball min. dig Iud 19:1enl'll Le. milO .kkoT Ie. hll ut elts'merni nem Il'~rla..

'N'iniC8 rslonbon lkaI8n&H:bb sdkHgL1nl arr~ hOI' Schlelermacher elgondolbait rtuletnBIl imrm:lessiik. elq be mit me.gemlUJlk, hOD an~ flak tllr'Zl hie. 'I IIbban mulelkOlil. hOD 4J otll .. ,'d'sos ,mf)g,fI!;IIQ'II~/.. a OG'J68~ Impulzast az embed t'uda~' nl1l1.Hglzri h bm"e,eJI6 Ia/ojdO,tl'sd'gd,flDk mo'n,rJja. ",tI, luloJdonug n 11m'#)e,ri e#m,fj Ifd'fdAs~"el aranyosart &- ImnhZtl'8Sell n~ ~5 JeJlldllt.

M:lnd,amelieU an Schlelenaecher l'allU

me blitirozUoimo k kiilllD6sen h'rom bibiJa. BI6- S~(Jr finn, .. k a tOrebanek, ameli'" ~ .IOdln· teA~ .britt e lo.abi theol6g16k felfogMob.

melle. SlEW' a ,all'. utH!csf"" 'tatJ ~ mdf Jlelen~elt, ,&'I Jell I k5m1cezm6nJ'e~fl,. [ki.'r,6-1agos h_lIng8ll1J1 fektelett - _.,z 4n 110. h,o,,, 8 nem Jell'][ meg. hOGJ 81. :. lem ~ kDlfinb&o, 4M,ai .. tUb61 melJlkkeJ ..".~ Iii!", de esfs1: mBYib61 kI"eheII. rw:' 81 .... 'ir.ze.~m n~m, pu~zl'n '1 Gr&n ".!mr. t.en.e .. :;,etm,Q Jelp~nem efI1 raa:~eI.. meqel tizo:l\OS r..;u,.JI1 II! 1:m1afm:a8 itt I

, - c 'k' . I,ben 1'_, ~,i~o_"

lliibon Icnn@l.IlI:I- ifl'fj!.~et:lUn, me - _- ,_ . _.,_

" a, 0, 6' o~ 1.llO'II,"'re Bzomb,o.p a

c. ' ludatossig B$. clGOMo:;. ... ~I ,..,..~,I;: - , __

:!~. 'bl~ D~ ~"elm~ . el mne'k, D hl_~g$~b~O::.1. ~gr, icsi~ eg1o~d]II~IlI' ,tJes,~_ ~ m~llIb(i,~'f,I~;'Z'-_

, d-"_ 'h 'b ta.",ijD r~""'''''''''S is.szem9.'te~~e:n Y,if3JO.

mdso 'tilt] Ii 'IO'i£io~ !EUo!."WI'! ••• - -, .

A vlIIlJ st i) tgen .pa '1j\l1!i ie-h!gS,e'l l':Ua ~] IS el ..

t I ',' !~\" ~''!~''iiia,IFi:i -62 i. resz,.iU is llieU~gzleftes ...

'lei~e) 'a~f\, IUU~ d.oll&!!!Jll1III Q I, - - _

"f~~. ""B~16's,ngk, 'me!,~, :szerill'l ,Ui~ bte~~_erm~,~r '~S'lon b ]'I ,%, emballie:k 'flUln h' - t ' r~o ~~ t I , c~lete 'vi ~el'iel\'Ul. Al'l'mW~,en ,eUen~flJt(ulldo:n6k l'llllk I I I!!lmlndie!i.n~ele' 'I(lijll i ' ~yd)DIIGsl'Dlt lI8r1 0'1\" LudlllIIDltru.d- 'fe..nehd~lt .illJg,' ,a~ l.s.iellsegllll.ek: ~s ~till ige. VBO ~ ~mh~rre iI"~)1 ,A hILJjma41i. -' hmbjt ~-,'~dn - ~e~Jo~~c n 'iilJlJ 'rljOk 'meg h,~ re'muI8,· Ilink ~AlJdlolt 'Ol'IO,I)· - .JI!,Sze: btle.5,· eimii hlrE:_ kr6Jl ~ eben "~'lO It f~ileg',e-"1s4L e, ,Dna, e;'!p,en ug'lI mhljll Sc,~@,jermacher tiZ ,embef ~~IP'IlsJt bJtart . e .. $2J ·h:JI(.n.~I,~ "fi1J1']is ismeT.le-b~$enetJl Szmmt'e ,IJ

i'd! 6 os '1IIJdiili 'e'ller"e IQ 11II'IlI:awme:n"" en:,6sebre 11

lut6.lhai(6.,., E:Z m;, ,bits, eg I ege..'S-~e~ 'saj6.tJS6gDs v,al mi s legjohbBfR megirtj,[k. he, f!Jj vmd e'm'b .irnek :nd ;I-U klJlArd)s nUlg ~. rd - '1'1 gOfl(hlhJ n 'ill ak' _ Olj:' ,am.IJol' & liw;llmi 'I'1!L'emd'k.i,l1l~n ill ]AloU. .A. v I! . lejltHebb;, 1~ 'pc~''b. ,~M6~,iI£ i·s B ji,~erremteU ~ .,l\UM_U ems'.. QUi bi Zlon,os e)g,ondol,"· :SlOt migl mindtg1 'f'jlill ~,~1'9,'t rKQ b-i~j oz.o,ab lin

I} M_ \It!!W ': Qed, (~gtm~1 !3l ~.

129

., , .ml~or ,el 650S &zeimet

csal!;; fU~s erzetnek, henem .. J6r:' IIszLtn ~numen 6ntsnek'_ llilltillmtlnel- --,I"o.a

e:sJ1161)1) IIllt 1.1 meg,HOfUifll, melyel Sc::~-her e1 fe]ejl megcsln4ml 8, mel,. uutn~utma= m~st m,:,k~I.ldeli HOltel 1I fl.,. Mi .. sekt61 m~]J'eln.et, nines ,semlUlftle qll6sos

1l6auk & fzojOk., . . YO-

01 6 lOa: 'I tenMget q I .,q&:zen -III.

nuk. .epzeU eL Ol,ena.., meIJ milldea t~et., ben klUlnb50zIk a .telilemte" .. ~tlJl. - AtoAben alko!"~ II mil: or enne' heJree " metlJJkl '1olhd etiam ajllk. nem mu'lealhiltjal: eJ.,jemanit

hom' I 90116. 80, 6gU tlrl4ae1'be: aD uk..

hogr ,u embu .m "dIg Uf'ejedsl adott a b irHsenet, hOU H atnI mindeRek megeit • Val6- di .~ inl I~ edt, nem feltale:n .mM· min u embed szellent. sit .. l'Okomtll ... basoa16- aaaL n61' G~ antm 1001.uI 'fa"', .SteIIaaeIM-re ... dolunk., •• 'r _pedlg til SleJt1ebel mJatlkua n.JJ6., sos tep-aszia1ataira uIeIunk,. tBllntk U, bop' u lm4dkow 'I Jm6dott 01h tuWdont'_".k nodeUce.

A nen enye lea 8. WenneL

m Is ehel at maUp ell£ lid.

hili lIem 'tOrna l'alamelJ'es ~1OkoB··Ht u _her AIm I. tud nil Ee.me-rnE. tapauJal" 81 wens" II :

"flOr., W,lUtebead eg, Ikls kHIlJ,6'benl) Pleg-

, ~-C!!~11i ~"'~a elonkbej ~iI)D a b,Jlilom'oJos, "Ut\g-

gy(U;~ ILIJI _ ..

~I!lg,ar,&§zll. trw, IJnl·hro,po;~[&IUkiUs.,8hbftn a~ erie'"

leombe;n., hogy em b:ed mbdolll, .tIz, emberL t''p~52Ili1IBt sz:erbd tlijJJ1tR:il. A"I GItl o~J&P lood01ltok,Btt is 'Ita· tegltrJOftt IPr61!J6~ Illk,a IrmezruJ! rnerr,d ne:m ernbe-

ne' e'I(li'Sl~r meg k:el szOlljDn embe:Tne lenni AlI1i 'or e yol61 :s!em]ilik~, amelyben ,."unkDt eg .mth;- '16rgJiJ egy ~mM!II IIlam[. He nem . o1na .,m6s·, nem wdnRnk r01,~ ,mYel oem "\'01- nil mirol hldjll!l~.kJ uonben B sze.ml il,e&· klye'k-ec1:~'bell megszlllUitk "mia'" t~nlll" m,ert 'ludtl~unt 18m~eLmu'!fI, ~eTiJil, s igJ u.IIJS1i6h1Iin b enD.B 0 II. lesz. lil:em erl,'elembetl til Rodolf Ol~', Ie eg,et£'86 t,g'160

I1!J'IiIJJos •.

- 'BOD setal ',j~a~j:6k is vitaljukl, hog}'

tuhl,ldol\};ep,pep mUJ~n bn S s'lil1ks~gl£;s.s~g,e:

Ijts'~oI18k 'kl:Z1,e':~ ihi!lgy liZ em'ben.--J' ,0 llignut V,IUJ6SOS b~"il mQ mitBariISJ;I'lo'l iPldtlk~ A primm" '1l1il~iiu' ~'rliJ,a[t8i:il~n em II~e UUik iI'I, 1j~~'elllOirt'.a i-szfonf!, UJ ~e§Q1ID¥ ·o~en:d i~loo.u ~s m,g;s ehez: 1 1'90mb" t~5n6.kelr. mtl,ek til! "islensegl"· be_z

eileua ~ 6serrribetl

Le,g\\:l:ifibbOim Berb",ood RI!l.I8S~tl elf jeJes es d~YI)_~o I 'l'LilGl '1~6, ,t pol'ltllus,. ki :kUlIDnirH!'n I. 'IlHilie'i'~2e'~ ",b!lmfim!S~m· "fIani~D~ ir~DJzlllhln: ~lIl1dM1" ~ 'tou,l\1ibi!.1t .NMrl II'I.~.," wrO:,o.ff ~n

III "Stlmbc!tt;'im'l,1'§O'" ~

K'el'(}szl'I!Jtrl . 11. 611 :IJ-, hOgJ ,I \friUb fiZllrl 510- ~elik m.eg~ IJlief u ernbe::r kf!fI~fmel Ikere'S ,ebben 8 wi hig)li~i meilY . ~['ik"bb (ilel_m'e~u pu tl(lI-60" u ftk l,eliln'lbetJ" m:ird regJ'IlhJI,e.Ic~, Mil ft .,.. mID~r&,at el\igS'it;es, kij~6D"s.n. iielfmk~ hon- 8:ll errnbelf o 1;',0 m, E IllllfLek ~lelN ]ljY'SIUUUIIJ .ef~IU!:U me liu~~dtk)eit n· k,en.J'elme~" me~ek Bem hOB ad BErm ad I~ m~IJ de illftl'ui,o p-lu,g:lalans6gol, 10 .. ,cfin,s:6g 'fteh.~~' tit my ine1et Uilfi'flO!8ztaUlI!Ik henJlle. At, U,en mtt,Oei .... lz8tok ~!D' bila:nJ'M :uel· sBs.~ges. 1',u.l1uos kil16rv& j~lleg'lel az eg4sl emherwdig \\~~IAs os mllg1tdul'6s.6nd: IOkdl, :p.1i,b6Llm j tnt m~meloln] s ~!D' "eUUeMs 8Ih.!'llHiI'~80k. C !!Ip6llii.,

kz. e~bm ueUemn,ei; Y8'~8ml' nl~lJ'ebb ~s' tllllhmd611b h~ll5i szlli'bi;'tJ~' t,~U megncessuk. 5 e'2'1i6~ ~I-Ul;~ mig}! r zluk :z emher -all'DsosdliU 8 l~\~2!deneges@hh ti~l,oIPQtl6] ike:Uive 8. legfe:J~ foe Itebb. 'lJa90Iig~

II. Mllutaews IcOl1C: ~!Q.nd~ni Ctlnq-e dlk'nJ'!l ~Az em'be;y rlpa So1.laml il l:St~nw,1 iIIchnii Jdin,"i" b<enl)lltH h.o:lil','Q:!oU lenls.znks~ll!:jel~gl1lesil ,h't~ j8 8 yaHBS IDqJoyUelkozds6halill•

A'Z Bulk 811 1:1 ben $6 emberi sri ksqes:seg e kh",u' lom, :mely lIIe9rstJl',~l'enl~ 11:11111'1' 0 "". slk ~H~dJg ,p,cz it, vi.J!p me:'" III .&1etd; 61JMu16,.

~I) I,a' ~L

tll

sHa:a4r jiji rlli~ekHJl[m IE~ 'Ill&bld . Dtenben J:lAff:~E~g" Di~ is megl'ariilfiaI6J.' til .irl'itei: .~l".J~I'sAr61·

~£lliL _

Hcl~hews, SJerint 0 ¥o~IA'9. maqt'd6 ru;g6'Ja

,gem 'CtiUJp6n ~!U' ,olJ;r8n l'BgJ'~ mell is doJgok olr6f ,k(![J'l-sL E! G, r~fl6 t,e:myh~,g ftl ertelrnen. roz j'n1e.Uelduso~ hdllW 'fU~ de' ugJlin:aU:or II abrat, inlelem tart.Inti jeUege - (5] is ~~pl'lkol!ik s ol,an 1fAUal ~~teil~ I'iI e IJ' 'etJ5IlgS';i 8ssdmggUI ker,ea ~ ~,p&mulaJ 111st5, is Ibe.lso IrOJfU,iJj UZlH..

till'" ,kDltDnDt hOD' liZ eg"segr,a 1116 t50- :rEikv'al: 81 "aUas~s 'tu;pa9:t1ah~8i ,eLleplTeij) &.m;jsi· ~d: h;metJik el Az a '1]~IUj,JOm~'s, melret ,u eg,,", slen (n'lmltEy ¥~Ihha~ . z ,- .. i'mlzmL1s ii:s. poLl1be~ imus Ilesznek re4nkJ. illi6bb at ellm&ez:o irek .. "is.wl h6~ A'I!. a ""iihipk I'nklbll, 8zelhull. ',SiZe· OOgge.s..el, m@pzakadnd: s ,I etJ!il~lesIU;~fI1 hel,eU ifb1:~ete;zes~ la)jl11int. lzaMan '. i($Blk iOJ'litslf.kls oillk hUsz,k lO. l1UVi'I, mil ,II 's!iJ61 ll1As~ pom~un'IIb6!~ ,iJj m~ t~~elteibb "el is; 'vU,ugfel1:OUli,· S-\1nkk,s,' bb'6l,Juk ~l u ,oihlle'50Dl'abb,., mR'Ielellep l\lbb Milo, e'mber h\n,h die:se t. KD ml be1e Iud). nint helJew~m ~il 6, £ej~6de.'Si klrlilmiDJeib e. h~ 8'- 61 &-'lemiyel lA1ihllbt'6· ~9 Ruhemot ,s vi" l~so~. !l1Ikor 'lith. 's...e;v.eneld~J h09J iii I 5Z'" 'mlv.a adb eft a kWID'bizi Sze1'em~'k:ben '1.e;16 tin t~l~ido~'e~;p en 'L"e"U'9~ ,!'smn,lag'Os, '0DJ8qe:~

~u,s., BoJ PO~Uu!jsnkus ,010.poD ,ir1:eIOlezetl V,i .. , Ilig sokh~ 5~e.fQggild) is iI"MgE:5ebb~ m11ii.1 eo, '¥lhSg" mil! ..,61fa'16f,lj!1ltI!'!lC's lriIeJme:ne '~!i mal,ar4r"Z'¥a·'

A vaU,:so:s 6n1udall'lllll! k Iil, D~ ~lDsi'e&llts.:re "i16 ha,ll,amO!, It ~6!'1 kv'~u~ kll13110sII!n abh81f1J ~z, iI~~lInd8n szem~'lb'e:!o 'fej16dkben lil'uJIDL"dk~ mel,' y,ull'sok U,ltdJl eh!ben til ok l.tenIS' II E:!llY IsfeAhez ;11'16 IlIhll Jjebb

Az iii' erlaeil '11 a III d &sU ha II!; r. mlnt n1JUo$. m,Q90tu~ds9.l lelli1ldi20l ,6o, ~!!I :h,njllu'l1 ~eIJo.bi!n m~gerllheffi" ~iI 8f: ern~e~et alion ~6I'ek,isen:~ III 18~no:k" me~,' '5:jl~riJit J~IiHeh!llne)_", " J-6 es r05~ rli1)gQ:irMllllJoiJ!: oibje_JL ,olapot ~~e!ln.-elt,

KiDd~!J' sdilcseg vlOlt an~ hog, u UJen ilel,e:lelil: lD,e esa ~ !1l!111.d6, eli! Idiszern Yallaml"k le,gyen~ hllrl,e;m fJl YDlisDghl'n g,,akereueneL E_nnek me.gf-emalieR a :Glel'l~Je:Uen nepel: istenei, til 1,6n:9:~ ;5:-ZIQok'a~'k~, ~,is 6bb ~IIORBdo1i I:D~I),e' dreW ,es me;IJII!!IJ:1!6~ \tol~l!Iki A. .lHOllIll'lhelstihs. bit mar ,H ,erlek1el;: Ilin,eg'~ lAUa it'!; Isfenbenp 0 maga ,ped~1 'l'gr£ohh ,jltlit. ,As Jand&lU'&1 megki _ 'no lr.l'ke',k, fermeszl!teselt Y8lffozlBl tp Pif!fi rUtJi mimJ.aho,g y,aiUoz,oU mala ,81 I£mberi :nelilem.

A va~~~8SGS maga l'arhllsfillt,t; I_miD~ em'JildlJt Im,eg 'fin tI ma:11I siJdtos .I eUeg;:t'!te-ui,e.. O.Zcw

· .ze:hasa:nmrr,il 0, yoU'liso!!ll Jelknlet f . 4del'em meg .. rlJi'lotkoz's'j m6dj-tU es mUYeD;seget m6s e~b eri: m.£gnJ.I~yd nU rf~okklJl • 'knl41nl,eles ~s 8'8,jalas Jenemm~'B me.g,hUHlk~ Addfl p~. mig ~ ( .. do" m~lnJ>C)$. '[Z'8-g:"'~6des es, 'erJiillcs..i magaJ.afliis ol,an lel1ek'isek" meLyck llrB'lkoli'll!li~ l:Jlil!efiblimesk.edrd k iv4rmu II • iii. ern ,en 41 ¥~gr a .-110'$· ',dell .. amig a~ Q~f!:di¥ e,n,Jlltfoi ,at erle]em kat'eg6doii k6ze hoeZfl~ vcgr ekuI8~'Il!JIlI.'k c~~J!I li'~' rend,Q'Ji. 18,ddlg 81 ~,anli:5bWJiJ 8:1 .tEl."",. BiZ 'B:l!lb,m s,z~lrnem inl6b' ,RialIemjle'lrni kiY~JnJa ,a'nml!g6~ IlnnJ9~ Q ~Mi5~ -nair,. m~l, >I~ liJl!ek,ek v,'gs(I, lrnle:g,"81,6sUJli~ •• Ebben tlZ i'rlebnn"'ii!i1lJ a ",9~ID'so$ Jl['iljga~8rt's ~1S'OIl10 az. e:s_'Z~l!nkuB' ~Ive~e~he~ Im,el, S'lhd en UyefiIJ IlfIlOglil ,'t~d6 ,JeUegr61 i:OftUsck0 ,Ut., EI~QIIE5 kDt6nb6Zi,k azortlrian mm a v,lJIdrsos IDilgalodis n~m annYlra p '80,&11 I VlIUi&os II&p~s:dIl1i81 ~'fl1la s.h~sem e~el" hden:. h~10,ll~ hiifIJeID ll1iiruiig eloj Jele,\'em,:so i91 em' 16tl~od6i itgyUUe1tsi" eD(UtmuQJk'I~kiod list lel1:eloseget D,,--Il,U.

El"lie.~ Slom,s 6s~z.eftigs'shen '6U I! ,,~118SF rud~ q,y: m ' (t Jelf ~1~1e:3 YJQIl6· .!ll mel, miqden y~Ulsos, ~e_ntstte' 6te.,eben me!J'I~lblLbaN61. Az ijd\,ijzl~8 'foglmau tlcmdollnnlk. Tennbe' eS~D t'l Q "DlILdoleil !kQtallb6,t,6 m~g]e~IMe~bcR 81e~ .. ,~I u ",Des, YaU~sokrn.6t. 'fig;'- m!H, Je~@Illos, is Ih8'!ihO~t l61lnlJsi.11 1'111, ,"1., et.J,6~ a szoem-

po nIb 'I a 'Btlddblst~ 41 D, 'kerC'&1~in1 'Ia1'll6!8 klzl1"~.,

Az elso it s~eR.ed,es~ol", 8% utobb[ Ii bin tal ke:u',es Is 'yill' Slab <hd4sl. M~nden y,oUisbol1l meg laJ tUhatjuk ,,~oflib~n e~1 a UGDdoJQ~ott mi"el if!1. (t 'aiMs h~rm.t$itl~deben, Ifij~e-'Cl~k. He ,0;'; 'tmber ~al hlsos, egyma,g:,6b Jlj, legJedO~ tehe'I4![" lennek n]'omot~!tn~k eni mal"~. I.tnlJeo beml II'JiI~m Nil" ol}1\QO r0r.oket m~IJek iIIlit . , JOli met, ~~ kel'g~itiJ bm~osJ~J.6k .slo6mtba, Edrl eB '16 emt es, h,alalmo'l 'k er-e8 It. mj~" ·bfln~ ntel, ~e:sUI ,~e: is ip 'tleme'U (ii'l 1'1 eMge:deUeR is .. h~ tiirnieikiUB aLJapofbij'l. MlftdeZlel ufdn esn ~l' legye,-~lheWJilik mel, hOlY I. Le~ektllln bl'mn,.!5'gal 5!oerrild (} ",unu,s 111,001' ell' 8%, em'ber h:llelu:m [~tlQ!IS~lj klUonos 'Ie~e~~ek:p! \9'8" l'agynak a ~er-m,u~'e 'SI pJfO du k~llm~Jl aern is csa:k bJwnros II~ pIJs6 is fa}11 ernb~fulek tI kUIU,nlq:es IU]flJdonsigEl., 'Mi'nd ein e:mben-e fOiJ'mli16dotl teremlesi m'eIJlel~en'ln ~l iU{JJR6'lw6n 1\efe SIGI eteH h nJlamilr yillJIJ e$, ~:Ie[m q!l:filv.i nul4.s.a.

..