BANJA LUKA

PREDMET: „MENANDŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA“

SEMINARSKI
TEMA:

RAD

Infrastruktura e-Uprave

Tehnološka osnova e-Uprave zasnovana je na elementima informatičkokomunikacionih tehnologija (Internet. satelitski sistemi. UMREŽAVANJE. Upotreba raznih mehanizama zaštite privatnih podataka smanjuje mogućnost njihove zloupotrebe. radio sistemi. Neophodno je provesti reformu javne uprave. neefikasan je.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA 1. jer ogromni administrativni aparat kojeg Bosna i Hercegovina sada ima. Administracija se mora uvezati na svim nivoima vlasti. čime rad administracije postaje transparentan. e-Uprava približava administraciju građanima i poslovnim subjektima putem korištenja Interneta. Da bi se omogućio efikasniji i pouzdaniji rad javne uprave. SAŽETAK: E-Uprave. Uvođenje e-Uprave je prioritet u cijelom svijetu jer je još uvijek u povoju dok je kod nas gotovo i nema. Internet. pitanje privatnosti je od velike važnosti.kao termin podrazumijeva se upotreba informaciono-komunikacijske tehnologije. KLJUČNE RIJEČI : e-UPRAVA. skup za porezne obaveznike i sa komplikovanim procedurama i pratećom dokumentacijom. mobilna mreža. INTERNET. RTC broadcasting. Intranet. a komunikacija i povjerenje između korisnika i davaoca usluga se povećava. standardizovati njihov rad i definisati proceduru razmjene podataka. REFORMA UPRAVE 2 . Ekstranet) i na različitim sistemima komunikacije: fiksna tele-komunikaciona mreža. kao sredstvo za postizanje boljih rezultata rada Vlade i drugih organa javne uprave. INFORMATIČKO – KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT). kablovska TV. potrebno je priuritetno umrežiti sve objekte javne uprave i one od javnog značaja. Zbog velike dostupnosti informacija putem Interneta.

Javne nabavke. informacij rvisi za On-line se zaposlene đana Pristup gra ama informacij i za is on-line serv građana emokratija Digitalna d 3 . UVOD Definicije e-Uprave.) Internet Intranet Ekstranet anje Snabdijev . lokalnim upravama. a zaposlenima jednostavno i efikasno obavljanje poslova uz smanjenje troškova.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA 2. Intranet i Ekstranet u funkciji javne uprave oslenih Pristup zap i prav u javnoj u ama. Tehnološka osnova e-Uprave bila bi zasnovana na elementima informatičko-komunikacionih tehnologija od kojih su najznačajniji koncepti Interneta. Pod terminom e-Uprava podrazumijeva se intenzivna i široka primjena savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u javnoj upravi koja omogućava građanima. vladinim i nevladinim organizacijama i drugim institucijama permanentan pristup servisima javne uprave. Internet. lakoće pristupa i mogućnosti odgovora na zahtjeve građana. intenzivnim i strateškim korištenjem informacionih i komunikacionih tehnologija u unutrašnjem menadžmentu javnog sektora kao i u svakodnevnim odnosima sa građanima i drugim korisnicima javnih usluga. Intraneta i Ekstraneta (slika 1. ei Informacij servisi Slika 1. poslovnim subjektima. transparentnosti. u literaturi postoje različite a jedna od sveobuhvatnijih je da je e-Uprava način organizovanja javnog menadžmenta u cilju povećanja efikasnosti.

koje će olakšati građanima ostvarivanje svojih prava i pružiti jedan dostojanstven. o mogućnostima provođenja planova. kao i opšte informacije. prijava poreza itd. humani odnos prema građanima. e-Uprava približava administraciju građanima i poslovnim subjektima putem korištenja interneta. potrebno je izgraditi i odgovarajuću tele-komunikacionu infrastrukturu. o infra. počev od uputstava za popunu određenih formulara do naručivanja određenih dokumenata. INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE Za uspješnu realizaciju elektronskih inicijativa izuzetno je važno poboljšanje i jačanje demokratskih procesa putem upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Informaciono-komunikacione tehnologije omogućavaju prijenos i upotrebu svih vrsta informacija. o planovima svih nivoa.i surastrukturama urbanih i ostalih područja. Takvu infrastrukturu posjeduje dio razvijenih i srednjerazvijenih zemalja i već su počele da je vrlo intenzivno koriste. 4 . uz malo napora se može postići da gradske i državne službe zaista budu u službi građana i investitora koji rješavaju svoje probleme vezane za rad lokalne uprave i javnih službi.1. 3. preko odgovarajućeg Centra za informisanje. INFRASTRUKTURA e-UPRAVE Da bi se omogućio protok podataka i informacija. Drugim riječima. Koristeći informatičku insfrastrukturu. Savremene informatičke tehnologije danas omogućuju da se uz relativno skromna ulaganja pružaju novi servisi – informacija o prostoru.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA 3. Glavni naglasak je na korištenju informatičkih tehnologija sa ciljem da građani potrebne informacije dobiju putem interneta. dozvola.

povećanju zaposlenosti. mobilna mreža. a zajedničke tačke su im zajednički servisi i interoperativnost. iako dosta različiti. u svim područjima nauke i podloga su za uspješno djelovanje poduzetništva. IKT u svijetu se sastoji od različitih sistema komunikacije: fiksna telekomunikaciona mreža. Internet. Informaciono-komunikacione tehnologije trebaju pridonijeti privrednom rastu. programsku opremu i aplikacije kojima se sadržaj prisutan na mreži oblikuje. Informacijska infrastruktura obuhvaća sisteme. su na neki način povezani. Informacionu i komunikacionu infrastrukturu čine mreže. obrađuje. Jednostavan pristup informacijama i znanju omogućit će donošenje kvalitetnih odluka u segmentima poslovanja kao i privatnog života. Trebamo se što prije priključiti razvijenim zemljama u istraživanju i razvoju IKT. 5 . radio sistemi. Razvoj e-Uprave zasnovan na IKT trebao bi bitno unaprijediti kvalitetu usluga koje uprava pruža građanima.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA IKT su najprodavanija generička tehnologija današnjice i predstavljaju temelj ekonomije i društva. brze i sigurne informacione i komunikacione infrastrukture treba osigurati zadovoljavanje potreba građana. privrede. Tu još spadaju i razni uređaji. kako bi ove tehnologije postale značaj izvor prihoda. malim i srednjim preduzećima. osvajanju novih tržišta. društvenih i državnih struktura. informacije. IKT nalaze primjenu u svim granama privrede. organizovanje i uvid u informacije). kablovska TV. organa javne uprave i društva u cjelini. Izgradnjom jeftine. osiguravaju privatnost osoba i sigurnost informacija i pouzdanost mreža. Svi ovi sistemi. zatim mrežni standardi i prenosni kodovi (olakšavaju međusobnu povezanost – interconection i zajednički rad – inetoperation između mreža. obradu. satelitski sistemi. aplikacije i softver (omogućavaju pristup. kompanijama i drugima. pretražuje te predočava informacije s direktnom vrijednošću za korisnika. te u njihovoj primjeni. Udaljenost više neće biti prepreka. Informacionu infrastrukturu ne čine samo fizička oprema za povezivanje i prijenos raznih informacija. sistemi i usluge na raspolaganju korisnicima. RTC broadcasting.

iako znatno skuplja. Telekom RS i HT Telekom. što omogućava implementaciju ogromnih prijenosnih kapaciteta. omogućuje jednostavan pristup i do najudaljenih tačaka gdje ne dopire fiksna mreža. kako slijedi: 6 . 3. penetracija u oblasti fiksne telefonije je relativno niska a isto tako i pokrivenost u ruralnim područjima. Informatičku i komunikacioni infrastrukturu e-Uprave činila bi infrastruktura na pet nivoa (slika 2. Također treba omogućiti da sistem bude otvoren za korisnike. Fiksnu telekomunikacionu mrežu u Bosni i Hercegovini osiguravaju tri telekom operatera: Telekom BH. koji povezuju optičkim putevima veći dio gradova i mjesta u Bosni i Hercegovini. Međutim. Infrastruktura e-Uprave treba da ima sljedeće opće karakteristike: o o o mogućnost razvoja / evolucije da se izgrađuje na postojećim kapacitetima i na bazi kriterija ekonomske isplativosti da podržava mogućnost korisnika da dobije pristup informacijama od interesa na bazi interaktivne i direktne komunikacije Telekomunikaciona mreža treba omogućiti povezivanje organizacionih jedinica uprave koje se nalaze na različitim lokacijama.2. Mobis.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA Proces opće globalizacije ovih sistema ogleda se u fiksnoj mreži razvojem komutacionih digitalnih sistema.). primjena različitih medija prenosa. INFORMACIONO-KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA U e-UPRAVI Prilikom projektovanja razvoja IKT infrastrukture za eUpravu treba naročito voditi računa o interoperativnosti odnosno kompatibilnosti mreža u radu kao i o mogućnosti postepene dogradnje sistema. bez zabranjivanja pristupa. Mobilna telefonija (Telekom BH. Eronet). zajedničkih protokola. nego dozvoljavati univerzalnu povezanost.

Infrastruktura e-Uprave po nivoima 7 .trebaju imati podlogu za obradu podataka o razmjenu podataka sa višim i nižim nivoom organa uprave kao i sa eksternim subjektima državni nivo – razmjena podataka sa nižim nivoima uprave i eksternim sistemom o o o o EKSTERNI SISTEMI Javne pristupne tačke mjesne zajednice Općinski nivo Kantonalni / regionalni nivo Nivo entiteta i Distrikta Brčko Državni nivo Slika 2.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA o javne pristupne tačke – u formi informacionih centara. NVO. postavljenih na nivou mjesnih zajednica. preko kojih bi građani imali pristup informacijama i elektronskim servisima e-Uprave općinski nivoi – trebaju imati pristupne tačke za povezivanje sa višim nivoima i pristupne tačke za povezivanje sa drugim eksternim subjektima (građani. poslovni sistemi) kantonalni / regionalni nivoi – trebaju imati podlogu za obradu podataka o razmjenu podataka sa višim i nižim nivoom organa uprave kao i sa eksternim subjektima nivo entiteta i Distrikta Brčko .

a komunikacija i povjerenje između korisnika i davaoca usluga se povećava. Proces reforme je veoma spor. efikasan. REFORMA JAVNE UPRAVE Reforma javne uprave jedan je od prioritetnih ciljeva u Bosni i Hercegovini. nego i u komunikaciji sa eksternim subjektima. ima i pozitivnih primjera npr. te u našoj domovini ima 176 ministarstava. S toga je potrebno izvršiti reformu javne uprave i u tom smislu smanjiti broj zaposlenih u javnoj upravi. u skladu sa evropskim vrijednostima i standardima. potrebno je da se na prostoru cijele Bosne i Hercegovine izgradi i osigura koherentna informaciona i komunikaciona infrastruktura u javnom sektoru. 10 kantona. Naravno. čime rad administracije postaje transparentan. Da bi se omogućio efikasniji rad javne uprave. Tako glomazan i nefunkcionalan administrativni aparat nije efikasan proizvođač usluga građanima i iziskuje velike troškove lokalne uprave. U Bosni i Hercegovini postoje dva entiteta.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA Lokalne mreže (LAN) u organizacionim jedinicama uprave dosta su na niskom nivou ili ih uopće nema. u okviru zatvorenog administrativnog "silosa". Svako ministarstvo i javna uprava svoje poslove obavljaju nezavisno od svih drugih ministarstava (uprava). siguran i jeftin pristup i razmjenu informacija ne samo u okviru javnog sektora. jedan distrikt. Administracija se mora uvezati na svim nivoima vlasti. standardizovati njihov rad i definisati proceduru razmjene podataka. uglavnom zbog nespremnosti političkih činilaca i vlasti da se odlučno provedu reforme. depolitiziran rad uprave. transparentan. CIPS projekat i neki drugi projekti. najprije je potrebno umrežiti sve objekte javne uprave i one od javnog značaja. Sindrom zatvorenih "silosa" može se prevazići horizontalnim povezivanjem 8 . Da bi se stvorila podloga za razvoj i implementaciju programskih aplikacija i elektronskih servisa u oblasti uprave. Reformom uprave trebao bi se omogućiti profesionalan. koja bi obezbijedila pouzdan. Umrežavanje računara omogućava efikasniji i pouzdaniji rad državnih organa.

Potrebno je prepoznati zajedničke potrebe i ključne aktivnosti i njih povezati uz upotrebu novih tehnologija (slika 3. Prevazilaženje sindroma silosa uvođenjem horizontalne. Zloupotreba privatnih informacija. banaka i drugih državnih institucija.).FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA administracije. Ministarstvo 1 Ministarstvo 2 Uprava 1 Uprava n Administracija Administracija Administracija Administracija Šalter 1 Šalter 2 Šalter 3 Šalter n Slika 3. S toga je neophodno stvoriti klimu povjerenja u javnosti da se lične informacije neće zloupotrebljavati. Ovo je dovelo do razvoja mnogih mehanizama koji služe za zaštitu privatnosti i naročito se koriste na stranicama vlada. Programi e-Uprave oslanjaju se na volju građana da participiraju u on-line inicijativama i aktivnostima. Često nepostojanje pravnih okvira koji definišu i sankcionišu zloupotrebu privatnih informacija stvara kod građana otpor prema korištenju bilo kakvih Internet servisa. pitanje privatnosti na Internetu je od velike važnosti. naročito u domenu elektronske trgovine bila je često predmetom rasprava i sudskih slučajeva. procesno orijentisane infrastrukture ZAŠTITA PRIVATNOSTI I PODATAKA Zbog velike dostupnosti. te da će kroz politiku privatnosti biti definirano da podaci ostaju povjerljivi i da neće 9 .

e-Uprava je u svijetu još uvijek novina. i ako budemo dobro organizirani. 10 . kablovska TV mreža. nego i uticati na njihovu svijest motivacijom u smislu da se otrgnu od naslijeđenih šablona ponašanja iz starog sistema a radi stvaranja efikasne uprave koja će biti na zadovoljstvo svih. koncentrirani. i primaoca i davaoca usluga. izuzev u domenu dozvoljenom zakonom.omogučiti zapošljavanje u organima javne uprave stručnih umjesto podobnih kadrova. satelitski sistem.FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA biti subjektom dijeljenja između odjeljenja. ujedinjeni. nivo entiteta i Distrikta Brčko i nivo države. lako možemo napraviti veliki skok i sustići druge zemlje u uvođenju i razvoju e-Uprave. Ako odmah počnemo sa uvođenjem e-Uprave. uz određena ulaganja i malo napora može se postići da gradske uprave zaista budu servis građana. kao i povezanost administracije na svim nivoima: javne pristupne tačke. u pravcu smanjenja ogromnog administrativnog aparata koji je neefikasan i skup. radio sistemi. digitalni potpisi i sigurni on-line kanali. obučiti zaposlene u organima javne uprave ne samo za rukovanje i opsluživanje uređaja i baza podataka. mobilne mreže. Osim izgradnje infrastrukture za eUpravu. ZAKLJUČAK Bitan segment za brz prijenos podataka i informacija je dobra informatička infrastruktura. Koristeći savremene informatičke tehnologije: Internet. nepokolebljivi u našim naporima. smanjena je mogućnost zloupotrebe privatnih podataka. potrebno je provesti i reformu javne uprave. a kod nas je skoro i nema. Intranet i Ekstranet i već postojeće sisteme komunikacija: fiksne tele-komunikacione mreže. Zahvaljujući upotrebi mehanizama koji sprečavaju zloupotrebu privatnih podataka kao što su PKI program (Public Key Infrastructure). kantonalni / regionalni nivo. 6. općinski nivo.

... INFRASTRUKTURA eUPRAVE:............... 4....FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA 7.............. 8 ZAŠTITA PRIVATNOSTI PODATAKA:................. Mladen Radivojević.............. 6 REFORMA JAVNE UPRAVE:......................................................................................................................... I 9 ZAKLJUČAK:............ .....................................................“ELEKTRONSKO POSLOVANJEMENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA“ Banja Luka...1..................................................2.... 4 3............... 10 11 ...... SAŽETAK: ……………………………………………………………..2006..................... 2 2............ ...... INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE:...... LITERATURA (1) Dr.......... 3 3.............. UVOD:... SADRŽAJ 1.............. 4 3........... INFORMACIONO-KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA U e-UPRAVI:...........

......... ................................................ 11 12 ..................... LITERATURA:...................FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA 5...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful