You are on page 1of 31

Elektronicznie

podpisany przez
Mariusz Lachowski
Data: 2010.05.10
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6510 — 10:54:42 +02'00' Poz. 501

501
UMOWA

l
między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

v.p
dotycząca stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji,
sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji
między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki,
podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r.,

sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

.go
Dnia 9 czerwca 2006 r. w Warszawie została sporządzona Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki dotycząca stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczo-
nymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia
o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia
25 czerwca 2003 r., w następującym brzmieniu:
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6511 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6512 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6513 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6514 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6515 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6516 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6517 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6518 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6519 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6520 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6521 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6522 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6523 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6524 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6525 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6526 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6527 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6528 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6529 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6530 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6531 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6532 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6533 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6534 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6535 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6536 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6537 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6538 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6539 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.
ww
Dziennik Ustaw Nr 77 — 6540 — Poz. 501

l
v.p
.go
rcl
w.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
ww

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński