BACAAN SHALAT

Disusun Oleh : Rahmahadiq

Diperagakan oleh : Triyogo

SHALAT SUBUH 2 RAKAAT

Sengaja Aku Shalat subuh

Fardu karena Allah
2 rakaat

ALLAHU AKBAR Allah Maha besar

- INNII WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZII FATHARAS SAMAAWAATI WAL ARDHA HANIIFAM MUSLIMAW WAMAA ANA MINAL MUSYRIKIIN. Kuhadapkan Wajahku Kepada Zat Yang Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Dengan Penuh Ketulusan Dan Kepasrahan Dan Aku Bukanlah Termasuk Orang-Orang Yang Musyrik. -INNA SHALAATII WANUSUKII WAMAHYAAYA WAMAMAATII LILLAAHIRABBIL ‘AALAMIIN. Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidupku Dan Matiku Semuanya Untuk Allah, Penguasa Alam Semesta.
-LAA SYARIIKA LAHUU WA BIDZAALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIIN.

Tidak Ada Sekutu Bagi-Nya Dan Dengan

RAKAAT 1 AL-FATIHAH BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Atas Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. AL HAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN. Terpujilah Allah, Tuhan nya Seluruh Alam. ARRAHMAANIR RAHIIM. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. MAALIKIYAUMIDDIIN. Penguasa Hari Pembalasan. IYYAAKA NA’BUDU WAIYYAAKA NASTA’IINU. Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Menyembah Dan Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Memohon Pertolongan. IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM. Tunjukilah kami/aku Jalan Yang Lurus. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WALADHDHAALLIIN. AAMIIN. Yaitu Jalannya Orang-Orang Yang Telah Kau Berikan Nikmat, Bukan Jalannya Orang-Orang Yang Kau Murkai Dan Bukan Pula Jalannya Orang-Orang Yang Sesat. Amien!

RAKAAT 1 SURAT AL IKHLAS (boleh juga surat yang lainnya)

QUL HUWALLAHUAHAD Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, ALLAHUSHAMAD Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. LAMMYALID WALAMYULLAD Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, WALAMYAKULLAHU KUFFWAN AHAD dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia".

ALLAHU AKBAR

R U K U’ 1
SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH.
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya.

I’TIDAL 1
SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH. Semoga Allah Mendengar ( Menerima ) Pujian Orang Yang MemujiNya ( Dan Membalasnya ).
RABBANAA LAKAL HAMDU MIL’US SAMAAWATI WA MIL ‘ULARDHI WA MIL ‘UMAASYI’TA MIN SYAI’IN BA’DU.

Wahai Tuhan Ku ! Hanya Untuk-Mu lah Segala Puji, Sepenuh Langit Dan Bumi Dan Sepenuh Barang Yang Kau Kehendaki Sesudahnya.

ALLAHU AKBAR

SUJUD 1/1
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD 1
RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA’AAFINII WA’FU ‘ANNII. Ya Tuhanku ! Ampunilah Aku, Kasihanilah Aku, Cukupkanlah(Kekurangan)- Ku, Angkatlah(Derajat)- Ku, Berilah Aku Rezki, Berilah Aku Petunjuk, Berilah Aku Kesehatan Dan Maafkanlah(Kesalahan)- Ku. ALLAHU AKBAR

SUJUD 1/2
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

RAKAAT 2 AL-FATIHAH BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Atas Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. AL HAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN. Terpujilah Allah, Tuhan nya Seluruh Alam. ARRAHMAANIR RAHIIM. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. MAALIKIYAUMIDDIIN. Penguasa Hari Pembalasan. IYYAAKA NA’BUDU WAIYYAAKA NASTA’IINU. Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Menyembah Dan Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Memohon Pertolongan. IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM. Tunjukilah kami/aku Jalan Yang Lurus. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WALADHDHAALLIIN. AAMIIN.

RAKAAT 2 Membaca salah satu surat Al Qur'an Surat An Naas Qul a'uzubirabbinnas Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Malikinnas Raja manusia illahinnas Sembahan manusia. Minsarril waswasil khannas dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi, Allazi yuwaswisufi sudurinnas Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia Minaljinnati wannas dari (golongan) jin dan manusia

ALLAHU AKBAR

R U K U ’ 2
SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH.
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya.

I’TIDAL 2
SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH. Semoga Allah Mendengar ( Menerima ) Pujian Orang Yang MemujiNya ( Dan Membalasnya ).
RABBANAA LAKAL HAMDU MIL’US SAMAAWATI WA MIL ‘ULARDHI WA MIL ‘UMAASYI’TA MIN SYAI’IN BA’DU.

Wahai Tuhan Kami ! Hanya Untuk-Mu lah Segala Puji, Sepenuh Langit Dan Bumi Dan Sepenuh Barang Yang Kau Kehendaki Sesudahnya. ALLAHU AKBAR

SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

SUJUD 2/1

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD 2
RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA’AAFINII WA’FU ‘ANNII. Ya Tuhanku ! Ampunilah Aku, Kasihanilah Aku, Cukupkanlah ( Kekurangan )-Ku, Angkatlah ( Derajat )-Ku, Berilah Aku Rezki, Berilah Aku Petunjuk, Berilah Aku Kesehatan Dan Maafkanlah ( Kesalahan )-Ku.
ALLAHU AKBAR

SUJUD 2/2
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

TASY AHUD
ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWATUTH THAYYIBAATU LILLAAH. Segala Anugrah, Keberkahan, Rahmat Dan Kebaikan Adalah Milik Allah. ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH. Semoga Anugrah, Rahmat Allah Dan Berkah-Nya ( Tetap Tercurahkan ) Atas Mu, Wahai Nabi. ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALAA ‘IBADADILLAAHISH SHAALIHIIN. Semoga Anugrah( Tetap Terlimpahkan ) Atas Kami Dan Atas Hamba-Hamba Allah Yang Saleh. ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH. Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah. Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD. Wahai Allah ! Limpahkanlah Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarga Penghulu Kami Nabi Muhammad. KAMAA SHALLAITAA ‘ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM. Sebagaimana Telah Engkau Limpahkan Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Ibrahim Dan Kepada Keluarganya. WA BAARIK ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD. Dan Limpahkanlah Berkah Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarganya. KAMAA BAARAKTA ‘ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM. Sebagaimana Telah Engkau Limpahkan Berkah Kepada Penghulu Kami, Nabi Ibrahim Dan Kepada Keluarganya. FIL AALAMIINA INNAKA HAMIIDUMMAJIID. Sungguh Di Alam Semesta Ini, Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Mulia

Ucapan salam
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakattuh
Keselamatan dan rahmat Allah serta keberkatanNYA tercurah padamu

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakattuh
Keselamatan dan rahmat Allah serta keberkatanNYA tercurah padamu

SHALAT LOHOR 4 RAKAAT

SENGAJA AKU SHALAT LOHOR FARDHU KARENA ALLAH 4 RAKAAT

ALLAHUAKBAR Allah Maha besar

- INNII WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZII FATHARAS SAMAAWAATI WAL ARDHA HANIIFAM MUSLIMAW WAMAA ANA MINAL MUSYRIKIIN. Kuhadapkan Wajahku Kepada Zat Yang Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Dengan Penuh Ketulusan Dan Kepasrahan Dan Aku Bukanlah Termasuk Orang-Orang Yang Musyrik. -INNA SHALAATII WANUSUKII WAMAHYAAYA WAMAMAATII LILLAAHIRABBIL ‘AALAMIIN. Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidupku Dan Matiku Semuanya Untuk Allah, Penguasa Alam Semesta.
-LAA SYARIIKA LAHUU WA BIDZAALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIIN.

Tidak Ada Sekutu Bagi-Nya Dan Dengan

RAKAAT 1 AL-FATIHAH BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Atas Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. AL HAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN. Terpujilah Allah, Tuhan nya Sekuruh Alam. ARRAHMAANIR RAHIIM. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. MAALIKIYAUMIDDIIN. Penguasa Hari Pembalasan. IYYAAKA NA’BUDU WAIYYAAKA NASTA’IINU. Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Menyembah Dan Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Memohon Pertolongan. IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM. Tunjukilah kami/aku Jalan Yang Lurus. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WALADHDHAALLIIN. AAMIIN. Yaitu Jalannya Orang-Orang Yang Telah Kau Berikan Nikmat, Bukan Jalannya Orang-Orang Yang Kau Murkai Dan Bukan Pula Jalannya Orang-Orang Yang Sesat. Amien!

RAKAAT 1 SURAT AL FALAQ (boleh surat yang lainnya) QULA'UZUBIRRABILFALAQ Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, MINSARRIMAKHALAQ dari kejahatan makhluk-Nya, WAMINSARRI GHASIQIN IZAAWAQAB dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, WAMINSARRIN NAFASATI FIL'UQAD dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, WAMINSARRI HASIDIN IZAHASAD dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki".

ALLAHU AKBAR

R U K U’ 1
SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH.
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya.

I’TIDAL 1
SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH. Semoga Allah Mendengar ( Menerima ) Pujian Orang Yang MemujiNya ( Dan Membalasnya ).
RABBANAA LAKAL HAMDU MIL’US SAMAAWATI WA MIL ‘ULARDHI WA MIL ‘UMAASYI’TA MIN SYAI’IN BA’DU.

Wahai Tuhan Ku ! Hanya Untuk-Mu lah Segala Puji, Sepenuh Langit Dan Bumi Dan Sepenuh Barang Yang Kau Kehendaki Sesudahnya. ALLAHU AKBAR

SUJUD 1/1
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD 1
RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA’AAFINII WA’FU ‘ANNII. Ya Tuhanku ! Ampunilah Aku, Kasihanilah Aku, Cukupkanlah ( Kekurangan )-Ku, Angkatlah ( Derajat )-Ku, Berilah Aku Rezki, Berilah Aku Petunjuk, Berilah Aku Kesehatan Dan Maafkanlah ( Kesalahan )-Ku.
ALLAHU AKBAR

SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

SUJUD 1/2

RAKAAT 2
AL-FATIHAH BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Atas Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. AL HAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN. Terpujilah Allah, Tuhan nya Seluruh Alam. ARRAHMAANIR RAHIIM. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. MAALIKIYAUMIDDIIN. Penguasa Hari Pembalasan. IYYAAKA NA’BUDU WAIYYAAKA NASTA’IINU. Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Menyembah Dan Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Memohon Pertolongan. IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM. Tunjukilah kami/aku Jalan Yang Lurus. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WALADHDHAALLIIN. AAMIIN. Yaitu Jalannya Orang-Orang Yang Telah Kau Berikan Nikmat, Bukan Jalannya Orang-Orang Yang Kau Murkai Dan Bukan Pula Jalannya Orang-Orang Yang Sesat. Amien!

RAKAAT 2
Membaca salah satu surat Al Qur'an
Surat An Nashr

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.

IZAJA ANASSRULLAHI WALFTH

WARAAITANNAS SAYADKHLUNA FIDDINIILLAHI AFWAJAN
Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,

FASABBIH BIHAMDI RABBIKAA WASTAGHFIRHU INNAHU KANATAUWABA

maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadaNya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat.

ALLAHU AKBAR

R U K U ’ 2
SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH.
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya.

I’TIDAL 2
SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH. Semoga Allah Mendengar ( Menerima ) Pujian Orang Yang MemujiNya ( Dan Membalasnya ).
RABBANAA LAKAL HAMDU MIL’US SAMAAWATI WA MIL ‘ULARDHI WA MIL ‘UMAASYI’TA MIN SYAI’IN BA’DU.

Wahai Tuhan Kami ! Hanya Untuk-Mu lah Segala Puji, Sepenuh Langit Dan Bumi Dan Sepenuh Barang Yang Kau Kehendaki Sesudahnya. ALLAHU AKBAR

SUJUD 2/1
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD 2
RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA’AAFINII WA’FU ‘ANNII. Ya Tuhanku ! Ampunilah Aku, Kasihanilah Aku, Cukupkanlah ( Kekurangan )-Ku, Angkatlah ( Derajat )-Ku, Berilah Aku Rezki, Berilah Aku Petunjuk, Berilah Aku Kesehatan Dan Maafkanlah ( Kesalahan )-Ku.
ALLAHU AKBAR

SUJUD 2/2
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

TASYAHUD awal
ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWATUTH THAYYIBAATU LILLAAH. Segala Anugrah, Keberkahan, Rahmat Dan Kebaikan Adalah Milik Allah. ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH. Semoga Anugrah, Rahmat Allah Dan Berkah-Nya ( Tetap Tercurahkan ) Atas Mu, Wahai Nabi. ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALAA ‘IBADADILLAAHISH SHAALIHIIN. Semoga Anugrah( Tetap Terlimpahkan ) Atas Kami Dan Atas Hamba-Hamba Allah Yang Saleh. ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH. Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah. Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD ( tasyahud awal ) WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD. Wahai Allah ! Limpahkanlah Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarga Penghulu Kami Nabi Muhammad. ALLAHU AKBAR

RAKAAT 3
AL-FATIHAH BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Atas Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. AL HAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN. Terpujilah Allah, Tuhan nya Seluruh Alam. ARRAHMAANIR RAHIIM. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. MAALIKIYAUMIDDIIN. Penguasa Hari Pembalasan. IYYAAKA NA’BUDU WAIYYAAKA NASTA’IINU. Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Menyembah Dan Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Memohon Pertolongan. IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM. Tunjukilah kami/aku Jalan Yang Lurus. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WALADHDHAALLIIN. AAMIIN. Yaitu Jalannya Orang-Orang Yang Telah Kau Berikan Nikmat, Bukan Jalannya

R U K U ’ 3
SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH.
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya.

I’TIDAL 3
SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH. Semoga Allah Mendengar ( Menerima ) Pujian Orang Yang MemujiNya ( Dan Membalasnya ).
RABBANAA LAKAL HAMDU MIL’US SAMAAWATI WA MIL ‘ULARDHI WA MIL ‘UMAASYI’TA MIN SYAI’IN BA’DU.

Wahai Tuhan Kami ! Hanya Untuk-Mu lah Segala Puji, Sepenuh Langit Dan Bumi Dan Sepenuh Barang Yang Kau Kehendaki Sesudahnya. ALLAHU AKBAR

SUJUD 3/1
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD 3
RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA’AAFINII WA’FU ‘ANNII. Ya Tuhanku ! Ampunilah Aku, Kasihanilah Aku, Cukupkanlah ( Kekurangan )-Ku, Angkatlah ( Derajat )-Ku, Berilah Aku Rezki, Berilah Aku Petunjuk, Berilah Aku Kesehatan Dan Maafkanlah ( Kesalahan )-Ku.
ALLAHU AKBAR

SUJUD 3/2
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

RAKAAT 4
AL-FATIHAH BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Atas Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. AL HAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN. Terpujilah Allah, Tuhan nya Seluruh Alam. ARRAHMAANIR RAHIIM. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. MAALIKIYAUMIDDIIN. Penguasa Hari Pembalasan. IYYAAKA NA’BUDU WAIYYAAKA NASTA’IINU. Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Menyembah Dan Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Memohon Pertolongan. IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM. Tunjukilah kami/aku Jalan Yang Lurus. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WALADHDHAALLIIN. AAMIIN. Yaitu Jalannya Orang-Orang Yang Telah Kau Berikan Nikmat, Bukan Jalannya Orang-Orang Yang Kau Murkai Dan Bukan Pula Jalannya Orang-Orang Yang

R U K U ’ 4
SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH.
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya.

I’TIDAL 4
SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH. Semoga Allah Mendengar ( Menerima ) Pujian Orang Yang MemujiNya ( Dan Membalasnya ).
RABBANAA LAKAL HAMDU MIL’US SAMAAWATI WA MIL ‘ULARDHI WA MIL ‘UMAASYI’TA MIN SYAI’IN BA’DU.

Wahai Tuhan Kami ! Hanya Untuk-Mu lah Segala Puji, Sepenuh Langit Dan Bumi Dan Sepenuh Barang Yang Kau Kehendaki Sesudahnya. ALLAHU AKBAR

SUJUD 4/1
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD 4
RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA’AAFINII WA’FU ‘ANNII. Ya Tuhanku ! Ampunilah Aku, Kasihanilah Aku, Cukupkanlah ( Kekurangan )-Ku, Angkatlah ( Derajat )-Ku, Berilah Aku Rezki, Berilah Aku Petunjuk, Berilah Aku Kesehatan Dan Maafkanlah ( Kesalahan )-Ku.
ALLAHU AKBAR

SUJUD 4/2
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

TASY AHUD Akhir
ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWATUTH THAYYIBAATU LILLAAH. Segala Anugrah, Keberkahan, Rahmat Dan Kebaikan Adalah Milik Allah. ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH. Semoga Anugrah, Rahmat Allah Dan Berkah-Nya ( Tetap Tercurahkan ) Atas Mu, Wahai Nabi. ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALAA ‘IBADADILLAAHISH SHAALIHIIN. Semoga Anugrah( Tetap Terlimpahkan ) Atas Kami Dan Atas Hamba-Hamba Allah Yang Saleh. ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH. Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah. Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD. Wahai Allah ! Limpahkanlah Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarga Penghulu Kami Nabi Muhammad. KAMAA SHALLAITAA ‘ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM. Sebagaimana Telah Engkau Limpahkan Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Ibrahim Dan Kepada Keluarganya. WA BAARIK ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD. Dan Limpahkanlah Berkah Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarganya. KAMAA BAARAKTA ‘ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM. Sebagaimana Telah Engkau Limpahkan Berkah Kepada Penghulu Kami, Nabi Ibrahim Dan Kepada Keluarganya. FIL AALAMIINA INNAKA HAMIIDUMMAJIID. Sungguh Di Alam Semesta Ini, Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Mulia

Ucapan salam
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakattuh
Keselamatan dan rahmat Allah serta keberkatanNYA tercurah padamu

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakattuh
Keselamatan dan rahmat Allah serta keberkatanNYA tercurah padamu

SHALAT MAHGRIB 3 RAKAAT

SENGAJA AKU SHALAT MAHGRIB FARDHU KARENA ALLAH 3 RAKAAT

ALLAHUAKBAR Allah Maha besar

- INNII WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZII FATHARAS SAMAAWAATI WAL ARDHA HANIIFAM MUSLIMAW WAMAA ANA MINAL MUSYRIKIIN. Kuhadapkan Wajahku Kepada Zat Yang Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Dengan Penuh Ketulusan Dan Kepasrahan Dan Aku Bukanlah Termasuk Orang-Orang Yang Musyrik. -INNA SHALAATII WANUSUKII WAMAHYAAYA WAMAMAATII LILLAAHIRABBIL ‘AALAMIIN. Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidupku Dan Matiku Semuanya Untuk Allah, Penguasa Alam Semesta.
-LAA SYARIIKA LAHUU WA BIDZAALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIIN.

Tidak Ada Sekutu Bagi-Nya Dan Dengan

RAKAAT 1 AL-FATIHAH BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Atas Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. AL HAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN. Terpujilah Allah, Tuhan nya Sekuruh Alam. ARRAHMAANIR RAHIIM. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. MAALIKIYAUMIDDIIN. Penguasa Hari Pembalasan. IYYAAKA NA’BUDU WAIYYAAKA NASTA’IINU. Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Menyembah Dan Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Memohon Pertolongan. IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM. Tunjukilah kami/aku Jalan Yang Lurus. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WALADHDHAALLIIN. AAMIIN. Yaitu Jalannya Orang-Orang Yang Telah Kau Berikan Nikmat, Bukan Jalannya Orang-Orang Yang Kau Murkai Dan Bukan Pula Jalannya Orang-Orang Yang Sesat. Amien!

RAKAAT 1 SURAT AL KAFIRUUN (boleh juga surat yang lainnya) QULYA AYYUHAL KAFIRUUN Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir, LA A'NUDUMATA'BUNUNA aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. WALA ANTUM A'BIDUNAMA A'BUDU Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. WALA ANA A'BIDUMA A'BADTUM Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. WALA ANTUM A'BUDUNAMA A'BUDU Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. LAKUM DINUKUM WALIYADDIN Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku".

R U K U’ 1
SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH.
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya.

I’TIDAL 1
SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH. Semoga Allah Mendengar ( Menerima ) Pujian Orang Yang MemujiNya ( Dan Membalasnya ).
RABBANAA LAKAL HAMDU MIL’US SAMAAWATI WA MIL ‘ULARDHI WA MIL ‘UMAASYI’TA MIN SYAI’IN BA’DU.

Wahai Tuhan Ku ! Hanya Untuk-Mu lah Segala Puji, Sepenuh Langit Dan Bumi Dan Sepenuh Barang Yang Kau Kehendaki Sesudahnya. ALLAHU AKBAR

SUJUD 1/1
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD 1
RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA’AAFINII WA’FU ‘ANNII. Ya Tuhanku ! Ampunilah Aku, Kasihanilah Aku, Cukupkanlah ( Kekurangan )-Ku, Angkatlah ( Derajat )-Ku, Berilah Aku Rezki, Berilah Aku Petunjuk, Berilah Aku Kesehatan Dan Maafkanlah ( Kesalahan )-Ku.
ALLAHU AKBAR

SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

SUJUD 1/2

RAKAAT 2
AL-FATIHAH BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Atas Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. AL HAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN. Terpujilah Allah, Tuhan nya Seluruh Alam. ARRAHMAANIR RAHIIM. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. MAALIKIYAUMIDDIIN. Penguasa Hari Pembalasan. IYYAAKA NA’BUDU WAIYYAAKA NASTA’IINU. Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Menyembah Dan Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Memohon Pertolongan. IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM. Tunjukilah kami/aku Jalan Yang Lurus. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WALADHDHAALLIIN. AAMIIN. Yaitu Jalannya Orang-Orang Yang Telah Kau Berikan Nikmat, Bukan Jalannya Orang-Orang Yang Kau Murkai Dan Bukan Pula Jalannya Orang-Orang Yang Sesat. Amien!

RAKAAT 2
Membaca salah satu surat Al Qur'an Surat AL Kautsar
INNA A'TAYNA KALKAUTSAR Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. FASHALLI LIRABBIKA WANHAR Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. INNASA NIAAKA HUWAL ABTAR Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

ALLAHU AKBAR

R U K U ’ 2
SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH.
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya.

I’TIDAL 2
SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH. Semoga Allah Mendengar ( Menerima ) Pujian Orang Yang MemujiNya ( Dan Membalasnya ).
RABBANAA LAKAL HAMDU MIL’US SAMAAWATI WA MIL ‘ULARDHI WA MIL ‘UMAASYI’TA MIN SYAI’IN BA’DU.

Wahai Tuhan Kami ! Hanya Untuk-Mu lah Segala Puji, Sepenuh Langit Dan Bumi Dan Sepenuh Barang Yang Kau Kehendaki Sesudahnya. ALLAHU AKBAR

SUJUD 2/1
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD 2
RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA’AAFINII WA’FU ‘ANNII. Ya Tuhanku ! Ampunilah Aku, Kasihanilah Aku, Cukupkanlah ( Kekurangan )-Ku, Angkatlah ( Derajat )-Ku, Berilah Aku Rezki, Berilah Aku Petunjuk, Berilah Aku Kesehatan Dan Maafkanlah ( Kesalahan )-Ku.
ALLAHU AKBAR

SUJUD 2/2
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

TASYAHUD awal
ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWATUTH THAYYIBAATU LILLAAH. Segala Anugrah, Keberkahan, Rahmat Dan Kebaikan Adalah Milik Allah. ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH. Semoga Anugrah, Rahmat Allah Dan Berkah-Nya ( Tetap Tercurahkan ) Atas Mu, Wahai Nabi. ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALAA ‘IBADADILLAAHISH SHAALIHIIN. Semoga Anugrah( Tetap Terlimpahkan ) Atas Kami Dan Atas Hamba-Hamba Allah Yang Saleh. ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH. Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah. Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD ( tasyahud awal ) WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD. Wahai Allah ! Limpahkanlah Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarga Penghulu Kami Nabi Muhammad. ALLAHU AKBAR

RAKAAT 3
AL-FATIHAH BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. Atas Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. AL HAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN. Terpujilah Allah, Tuhan nya Seluruh Alam. ARRAHMAANIR RAHIIM. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. MAALIKIYAUMIDDIIN. Penguasa Hari Pembalasan. IYYAAKA NA’BUDU WAIYYAAKA NASTA’IINU. Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Menyembah Dan Hanya Kepada-Mu lah kami/aku Memohon Pertolongan. IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM. Tunjukilah kami/aku Jalan Yang Lurus. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WALADHDHAALLIIN. AAMIIN. Yaitu Jalannya Orang-Orang Yang Telah Kau Berikan Nikmat, Bukan Jalannya

R U K U ’ 3
SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZIIMI WA BIHAMDIH.
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya.

I’TIDAL 3
SAMI’ALLAAHU LIMAN HAMIDAH. Semoga Allah Mendengar ( Menerima ) Pujian Orang Yang MemujiNya ( Dan Membalasnya ).
RABBANAA LAKAL HAMDU MIL’US SAMAAWATI WA MIL ‘ULARDHI WA MIL ‘UMAASYI’TA MIN SYAI’IN BA’DU.

Wahai Tuhan Kami ! Hanya Untuk-Mu lah Segala Puji, Sepenuh Langit Dan Bumi Dan Sepenuh Barang Yang Kau Kehendaki Sesudahnya. ALLAHU AKBAR

SUJUD 3/1
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

DUDUK DIANTARA DUA SUJUD 3
RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA’AAFINII WA’FU ‘ANNII. Ya Tuhanku ! Ampunilah Aku, Kasihanilah Aku, Cukupkanlah ( Kekurangan )-Ku, Angkatlah ( Derajat )-Ku, Berilah Aku Rezki, Berilah Aku Petunjuk, Berilah Aku Kesehatan Dan Maafkanlah ( Kesalahan )-Ku.
ALLAHU AKBAR

SUJUD 3/2
SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. SUBHAANA RABBIYAL A‘LAA WA BIHAMDIH. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya. ALLAHU AKBAR

TASY AHUD Akhir
ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWATUTH THAYYIBAATU LILLAAH. Segala Anugrah, Keberkahan, Rahmat Dan Kebaikan Adalah Milik Allah. ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH. Semoga Anugrah, Rahmat Allah Dan Berkah-Nya ( Tetap Tercurahkan ) Atas Mu, Wahai Nabi. ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALAA ‘IBADADILLAAHISH SHAALIHIIN. Semoga Anugrah( Tetap Terlimpahkan ) Atas Kami Dan Atas Hamba-Hamba Allah Yang Saleh. ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH. Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah. Dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD. Wahai Allah ! Limpahkanlah Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarga Penghulu Kami Nabi Muhammad. KAMAA SHALLAITAA ‘ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM. Sebagaimana Telah Engkau Limpahkan Rahmat Kepada Penghulu Kami, Nabi Ibrahim Dan Kepada Keluarganya. WA BAARIK ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD. Dan Limpahkanlah Berkah Kepada Penghulu Kami, Nabi Muhammad Dan Kepada Keluarganya. KAMAA BAARAKTA ‘ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM. Sebagaimana Telah Engkau Limpahkan Berkah Kepada Penghulu Kami, Nabi Ibrahim Dan Kepada Keluarganya. FIL AALAMIINA INNAKA HAMIIDUMMAJIID.

Ucapan salam
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakattuh
Keselamatan dan rahmat Allah serta keberkatanNYA tercurah padamu

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakattuh
Keselamatan dan rahmat Allah serta keberkatanNYA tercurah padamu