Mu kas u ra t |1

DEFINISI ISTILAH GEOGRAFI
1. CUACA Keadaan udara (cahaya matahari, angin, hujan, tekanan udara, dll) di sesuatu tempat pada sesuatu ketika tertentu. Sumber : Kamus Dewan Edisi Ke-4 Istilah yang digunakan untuk menghuraikan semua fenomena yang banyak dan pelbagai yang boleh berlaku dalam atmosfera planet. Sumber : Wikipedia Bahasa Melayu 2. IKLIM Keadaan cuaca (suhu, hujan) dalam jangka masa yang panjang di sesuatu tempat. Sumber : Kamus Dewan Edisi Ke-4 Purata unsur-unsur cuaca seperti suhu, hujan, kelembapan udara dalam tempoh 35 tahun dan meliputi skala yang luas. Sumber : Longman Teks Pra-U STPM Geografi Alam Sekitar Fizikal 3. KERPASAN Hujan, hujan batu, salji dan sebagainya yang terhasil daripada pemeluwapan wap air di udara yang jatuh ke permukaan bumi. Sumber : Kamus Dewan Edisi Ke-4 Merangkumi hujan, salji, hujan batu dan hujan beku yang terjadi akibat daripada proses pemeluwapan atau kondensasi. Sumber : Longman Teks Pra-U STPM Geografi Alam Sekitar Fizikal 4. SUHU Panas sejuknya sesuatu benda (badan, hawa, dll). Sumber : Kamus Dewan Edisi Ke-4 Darjah kepanasan udara di sesuatu tempat. Sumber : Longman Teks Pra-U STPM Geografi Alam Sekitar Fizikal

Mu kas u ra t |2

5. JULAT SUHU Lingkungan antara dua had iaitu Suhu maksimum ± suhu minimun (yang dinyatakan dengan angka) Sumber : Rusly Musa & Nurashikin Abdullah. 2007. Teks PRA-U STPM, Geografi Alam Sekitar Fizikal. Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 6. KELEMBAPAN MUTLAK Kuantiti air dalam isipadu tertentu udara. Unit paling biasa adalah gram per meter padu. Sumber : http://ms.wikipedia.org/wiki/Kelembapan Jumlah wap air yang terkandung dalam udara pada sesuatu suhu tertentu. Sumber : Yew Poi Keng, Subramaniam Periasamy, wa Chin Onn & Tee Wah Poo. 2006. Nota Lengkap STPM, Geografi Alam Sekitar Fizikal kertas 1. Oxford Fajar Sdn. Bhd. 7. KELEMBAPAN BANDINGAN Nisbah tekanan separa wap air dalam satu campuran gas antara udara dan wap air terhadap tekanan wap tepu air pada satu suhu yang diberi. Sumber : http://ms.wikipedia.org/wiki/Kelembapan Nisbah jumlah wap air yang sebenar yang terdapat dalam jisim udara berbanding dengan jumlah wap air yang boleh ditampung oleh jisim udara tersebut pada suhu dan tekanan tertentu. Sumber : Rusly Musa & Nurashikin Abdullah. 2007. Teks PRA-U STPM, Geografi Alam Sekitar Fizikal. Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 8. ANGIN MONSUN Satu pola angin musiman yang bertiup tanpa perubahan arah untuk beberapa bulan, kemudiaanya hilang dalam satu tempoh masa yang singkat lazimnya sebulan dan selepas itu bertiup pula pada arah yang bertentangan dalam tempoh beberapa bulan bagi baki dalam satu tahun tertentu. Sumber : Wladimir Peter Köppe

Mu kas u ra t |3

Menghuraikan satu sistem angin musiman di Laut Arab pada abad ke 6 dan ke 7. Sumber : Barry dan Chorley (1971) 9. BAYU LAUT Adalah angin dari laut yang terbentuk di permukaan laut berhampiran pantai. Ia terbentuk dengan perbezaan suhu di antara darat dan laut yang menghasilkan tekanan minimum ke atas daratan, udara lebih dingin dari laut berpindah ke daratan dan menolak udara panas yang lebih ringan ke laut. Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_breeze 10. BAYU DARAT Bayu darat merupakan sejenis angin yang bertiup dari daratan ke lautan. Ianya berlaku apabila wujudnya perbezaan suhu di daratan yang lebih rendah dari lautan. maka angin dari daratan yang lebih berat dan bertekanan tinggi akan menolak angin panas di lautan dan angin sejuk tadi akan bergerak ke arah lautan. Sumber : http://weather.about.com/od/l/g/land_breeze.htm 11. TOPOGRAFI Topografi bermaksud keterangan terperinci mengenai keadaan fizikal sesuatu tempat. Ia merujuk kepada keadaan semulajadi ataupun binaan buatan manusia yang membentuk permukaan bumi termasuk gunung, lembah, tanah pamah, tasi, sungai dan sebagainya seperti jalan, sempadan dan bangunan utama di sesuatu kawasan. Sumber : http://www.ehow.com/facts_5399701_definition-topography.html Topografi merupakan pengkajian mengenai bentuk dan sifat permukaan bumi, planet lain, bulan dan juga asteroid. Ianya juga menerangkan mengenai sesuatu bentuk dan sifat terutama ketika ingin menggambarkannya di dalam sesebuah peta. Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Topography

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful