Vegetáriánus konyha Indiában

Rosta Erzsébet

Terebess Kiadó Budapest, 2001

© Rosta Erzsébet, 2001 Kiadta a Terebess Kiadó Budapesten, 2001-ben http://www.terebess.hu A kötetet tervezte és a kiadásért felel Terebess Gábor Szerkesztette: Steinert Ágota Mûszaki szerkesztõ: Bozzay Kristóf Készült a Szegedi Kossuth Nyomda Kft. üzemében ISBN 963 9147 47 8 TE 81

A vegetáriánusok részaránya
Ha létezik a vegetáriánusok számára kedvezõ hely, akkor India biztosan ilyen, e szubkontinens ugyanis tobzódik a hús nélküli ételekben, a kizárólag növényi alapanyagokból készített fogások sokszínûsége valósággal meghökkentõ, annak ellenére, hogy az általános hiedelemmel ellentétben nem minden hindu veti meg a húst. A vallásos hinduk azonban tojást, sõt tejterméket sem esznek. Bár a húsfogyasztástól való tartózkodás India egészére közel sem jellemzõ, a világon ez az egyetlen olyan ország, ahol a húsevést erkölcsi alapon, az ahimszá vagyis az erõszakmentesség elvére hivatkozva utasítják el. Az ahimszát, amely elsõsorban az indiai dzsainok körében alapvetõ morális erény, a hinduk és a buddhisták egyaránt mindig nagyra becsülték. Bár a buddhisták „ne ölj!” parancsa nemcsak az emberekre, hanem az állatokra is vonatkozik, sem õk, sem a hinduk soha nem követelték meg olyan mereven az ahimszá betartását, mint a dzsainok. A szigorú értelemben vett vegetarianizmus manapság elsõsorban az árja, illetve a késõbbi muszlim befolyástól érintetlen déli államokra, valamint Gudzsarát államra (69%) jellemzõ, ahol – miként azt önéletrajzában Mahátmá Gandhi írja – „... erõsen elterjedt a dzsainizmus, hatása mindenütt és mindenben érezhetõ volt. Sehol másutt Indiában, sem Indián kívül nem fogadták olyan irtózással és ellenállással a húsevést, mint Gudzsarátban a dzsainák és a Visnu-hívõk.” Ezzel szemben napjainkban a lakosság mindössze 25-30 százaléka vallja magát teljesen vegetáriusnak. A vegetáriánusok magas száma a már említett Gudzsaráton kívül Rádzsasztán (60%), Pandzsáb-Harijána (54%) és Uttar Pradés (50%) államokra jellemzõ, míg a sor másik végén egyaránt 6%-kal Kerala, Orissza valamint Nyugat-Bengál állnak, ahol – tengerparti államok lévén – a hal igen olcsó táplálék. A több mint 1 milliárd lelket számláló Indiában a vegetárius hindukon kívül a fennmaradó 70-75%-ból a lakosság egykilencedét kitevõ muszlimok vallása a sertéshús fogyasztását tiltja, a keresztényekre semmiféle húsevési tilalom nem vonatkozik, de – ellentétben a vallásos hindukkal – a marhahús kivételével a szikhek is bármilyen húst ehetnek.

5

hanem az apró. A régészek a Bélánvölgyi ásatások során olyan állatmaradványokra leltek. amikor az árják legnagyobb kincsnek a szarvasmarhát tartották. aztán fokozatosan bõvült az áldozati tilalom alá esõ állatok köre is. a 6 . disznót.Az ahimszá kialakulása Körülbelül 4500 éve. baromfit – tenyésztettek. mint írta az állatok megölésének tilalma igazából csak a felsõ kasztbéli papokra. a virágkorát élõ Indus völgyi Harappában. a Maurják leghatalmasabb királya (kb. majd a védikus kor (i. Az állatok leölésének tiltása már a Maurja-dinasztia hatalomra jutása elõtti (i. század közepén az elõbbieknél jóval pontosabban fogalmaz. 312) idõkben felvetõdött. juhot. ha az állatot nem szándékosan ölték meg. valamint a dél-indiai dravidák ugyancsak szívesen fogyasztottak állati táplálékot. Ezzel szoros kapcsolatban hódított teret az erõszakmentesség gondolata. kecskét. hanem maga is gyakorolta az erõszakmentességet. Az 5. s az állattenyésztés volt a lakosság fõ megélhetési forrása. Asóka. Az ahimszá alapján történõ áldozati tilalom Buddhával és követõivel kezdett elterjedni. Egyre inkább elvetették a szarvasmarhák áldozati állatként való levágását.1500-560 közötti idõszak) árjái. A Védákban nem kevesebb mint 250 állatról esik említés. ettek már húst. láthatatlan élõlényekre is kiterjesztette az ahimszá elvének gyakorlását – a buddhisták felfogásánál is erõsebb hatást gyakorolt az emberekre. az ökörrel szántani lehet) motiválták. században élt Fa Hszien kínai zarándok és a 7. az aggályokat azonban ekkor még nem erkölcsi megfontolások. Albiruni (973-1048) arab tudós a 11. Eleinte azonban csak az élõ állatok feláldozását tiltották meg. i. e. nemcsak megtiltotta az élõlények leölését. századi Hszüan Cang kínai buddhista utazó feljegyzései alapján Indiában általánosan elterjedtté vált a vegetarianizmus. beleértve a késõbbi korokban legnagyobb bûnnek számító tehénhúst is. Harappában már sokféle állatot – tehenet. Egy késõbbi utazó. A védikus korban. 273-232). de az állathús fogyasztását még Buddha is megengedte. 2500 körül már háziállat volt a szarvasmarha. amelyek arra utalnak. e. hogy az i. az ahimszá elve. e. aki élete során meggyõzõdéses buddhistává vált. e. a juh és a kecske. bivalyt. hanem gazdasági érdekek (a tehén tejet ad. közülük ötvenet tartottak alkalmasnak áldozatra és étkezésre. késõbb korlátozni kezdték az állatok levágását. A dzsainok hite – amely az élet elvételét táplálkozás vagy áldozat céljából kifejezetten tiltotta és nemcsak a látható. lassan kialakult a tehenek védettsége.

ghíben vagy olajban sütött süteményeket és pápadokat. hogy India földje mindig bõséggel ontotta a különféle. ghível. Gabonatermesztésre utaló leleteket Uttar Pradésben és Maharasztrá állam területén is találtak. A gabonát magtárakban tárolták.bráhminokra érvényes. az ásatások során Csanhudáróban elszenesedett szezám magvakat találtak. napon megszárított. 2800 körül kezdtek tudatosan gabonát termeszteni. lovakat. ugyanez igaz az olajos magvakra is. Emellett az is fontos érvként esett latba. tejjel vagy joghurttal elkeverve tésztává gyúrták és megsütötték vagy vízben kifõzték. mézesen. e. s ezért utána bétellevelet kell rágni. A hüvelyesekbõl leveseket. 4500 körüli idõkbõl származó gyapotmagokra leltek. zöldségeket és gyümölcsöket. Az árpalisztet vízzel. A hüvelyesek és az olajos magvak fogyasztásának általánossá válása az i. és az állatok közül sem mindegyik fajra igaz: „tilos megölni és megenni a teheneket. édes süteménynek készítették el. és a teje élelmet ad. ghíbe mártva fogyasztották.” A tehénhús megevésének tilalmáról úgy vélte. Pandzsáb) gabonaként búzát és árpát termesztettek. a tiltás oka inkább az. egyes dinnyeféléket és a gránátalmát ismerték. hogy az elsõsorban nem erkölcsi megfontolásból fakad. ekkor már kezdetleges eszközökkel felszántották a földet. A rizs csak késõbb vált elterjedtté. Süteményként tisztított vajba. hogy a tehén húsát nehéz megemészteni. papírvékony fûszeres 7 . fülemüléket és mindenféle tojást. varjakat. Harappában valamint az Indus völgyében több helyen zöldborsó és csicseriborsó maradványokra leltek. e. Mehrgahrban pedig az i. Dúsan termo´föld ´ Az ahimszá követésén túl a vegetarianizmus meghonosodásában meghatározó szerepe volt annak is. vadákat. fehérjében gazdag hüvelyeseket. valamint tiltott a bor fogyasztása is. Az ásatások szerint kb. a magvakat megõrölték. Mintegy 3500 évvel ezelõtt már ismerték a lencsét és a mung babot. e. A gyümölcsök közül a kókuszdió mellett bizonyítottan a citromot. i. Az Indus völgyiek ismerték a boronát. vízkitermelésre – lehet fogni. vagy ghíben megsütve. Évezredekkel ezelõtt az Indus völgyiek (Harappa. elsõ évezred második felére tehetõ. sõt a vizelete és a trágyája is kiválóan hasznosítható. olajos magvakat. hogy a szarvasmarhát mint házi igavonó állatot munkába – szántásra. papagájokat. Az árják legfontosabb gabonája az árpa volt. A hüvelyesek mindig fontos szerepet töltöttek be India élelmezésében. de az árják körében hamarosan fõ étel lett.

A hinduk négy nagy kaszt valamelyikébe születnek. A mustármagvakat betegség során a gonosz szellemek távoltartására ették. így például az együttétkezésre is kihatnak. a nagyon alsó kasztbéliek esetében azonban ez már nem volt megengedett. i. Ma már nem jellemzõ. Dardzsiling vidéke és Asszám teaültetvényeirõl híres. A vadszezám magját elsõsorban az aszkéták fogyasztották. Az igazi nagy rizsbetakarítás novemberben. de régen általános szabály volt. borsó és az olajos magvak tavasszal érnek be. a korai rizst szeptemberben vágják.pászkaféléket készítettek. hogy mikor és mit kell enni. A lakosság túlnyomó része a legtermékenyebb vidékeken él. e. a népesség mintegy egyhatodát teszik ki. decemberben történik. kovácsok. majd a kereskedõk. ipari munkások) és a súdrák (a szolgálók). A szezámot – a kilenc szent mag egyikeként – már a Rig-véda is említi. burgonya és zöldség terem. testüket óvniuk kell mindenfajta 8 . illetõleg. mosóemberek és takácsok által használt edényeket speciális és alapos tisztítás után mások is használhatták. Ezek a kasztrendszerbõl kizárt tisztátalanok. Patandzsali (i. század) írásai szerint az ácsok. A legmagasabb kasztbélieknek. 800 körül sajtoltak. a bráhminoknak. mustármagolajat elõször kb. sz. A páriák (az érinthetetlenek). A bab. a ksatriják (a harcosok). A melegebb völgyekben és a teraszosan kialakított hegyoldalakon árpa. mivel szellemi tevékenységet folytatnak. A kasztrendszer lényegi része a hinduizmusnak. kétszer takarítják be a termést. vagy – ahogyan Mahátmá Gandhi nevezte õket – a haridzsánok (vagyis „az isten gyermekei”) a kaszton kívülieket képviselik. 6. ennek körülbelül egynegyedét öntözik. Kerala kókuszerdeirõl nevezetes. ahol legalább 1500 mm az évi csapadék mennyisége és évente kétszer aratnak. A Jóga szútrák szerzõje. Igen népszerû ételük volt a borsóleves. ezek a bráhminok (a papok). hogy ki kivel ehet. a belõle sajtolt olajat szintén sokféleképpen felhasználták. A mind a mai napig meghatározó kasztszabályok az élet minden területére. köles. Kasztokra jellemzo´étkezési szokások ´ India társadalmát évezredek óta a kasztrendszer határozza meg. hogy fõtt ételt vagy vizet csak az azonos vagy a magasabb kasztba tartozóktól lehetett elfogadni. a vaisják (eredetileg a parasztok. elõírják. Manapság India területének mintegy háromötöde szántóterület.

amennyit csak kap. akik tisztátalan tevékenységük során állatot is ölnek. és azok. sokféle húst. különféle majmok húsának fogyasztása tiltott. szezámolajat. hasonlóan. hisz õk hasznos tevékenységet folytatva. úgy. marha-. oroszlánok.és csirkehúst ehetnek. és megforgatta az egyenletes talajon. A még el nem hamvadt fadarabot vízzel lelocsolta. . ezért nekik nem kell tartózkodniuk a húsfogyasztástól. hogy a kapott pénzért vegyen zöldséget. csupán a közepe táján vékonyodott el kissé. A második rendbe tartozó ksatriják. szamarak. meghántolta. Utána mozsártörõvel gyengéden ütögetve különválasztotta a szemeket a pelyvától. században élt dél-indiai író. és kinyíló bimbóhoz hasonlókká váltak. balzsamdiót. akik ilyen húst esznek páriák lesznek. amíg egyenletesen meg nem fõttek. és azzal folyamatosan kevergette a szemeket. így a húsevéstõl is. Azután a rizsbe beletett egy kanalat. lecsillapította a tûz hõjét. és egyenletes vastagságú volt. és miközben ujjaival újból meg újból megkavargatta azokat. Amikor a szemek megpuhultak. állatbõrökkel dolgoznak. Azt az anyóval elküldte olyan embereknek. A dolgozó rendet alkotó vaisjáknak sem kell megtagadniuk a húsevést. A 7. vagyis a ruhamosók) szintén nem vonatkozik a húsevés tilalma. tejfölt. tamarinduszfa gyümölcsét. Ezután egy kosárforma rostán szétválasztotta a rizsszemeket a héjuktól.. beletette a rizsszemeket egy nem nagyon mély és nem túlságosan nagyméretû öblös szájú famozsárba. olvasztott vajat. mivel elsõsorban testi cselekedetekkel foglalkoznak.Miután ezzel végzett. állatokat darabolnak fel. Akkor a fazekat szájával lefelé fordította. halásznak.fizikai és rituális tisztátalanságtól. században élt Hszüan Cang szintén az alacsony kasztbéliekkel hozta összefüggésbe a húsfogyasztást: „Az ökrök. a Dasa-kumára-csarita (Tíz herceg története) címû regényének egyik epizódjában egy felsõ kasztbéli ebédjének elkészítésérõl a következõképpen számolt be: „. hogy közben a mozsártörõ játékosan könnyed fel és le való mozgatásától karjai kifáradtak. majd a szemeket többször megmosta vízzel.. akik munkájuk kapcsán szennyes tárgyakkal érintkeznek (közülük kerülnek ki például a dhobik. sertés. A negyedik kasztbéli súdrákra. amelynek végét vas borította. forrásban lévõ vízbe helyezte. ahogy azt India legtöbb primitív törzse teszi.. 9 . Az érinthetetlen haridzsánok. meghagyván neki. A tûzhelynek járó megtisztelõ szertartást elvégezve. egy nehéz mozsártörõvel. a rizsszemeket a rizsmennyiség ötszörösét kitevõ. és így fekete faszénné változtatta.. akiknek szükségük volt rá. a vízrõl leöntötte a habot.a lány a hántolatlan rizsszemeket a napon egyenletesen szárítgatta. a harcosok. utcát sepernek.” Dandin a 7. nagyon igénybe veszik testüket. és a fazékra fedõt rakott. latrinát tisztítanak stb.

amely háromféle fûszerrel volt ízesítve. egészen felfrissült. majd gondosan felsepert kõpadozaton állt. megsózta.. 2. a feltehetõen Iránból érkezõ – az i. bele rizslevet öntött. levest és fûszeres étvágygerjesztõ mártást hozott.” (Wojtilla Gyula fordítása) Az indiai étkezés ethosza Minden egyes Indiában élõ közösségnek más és más az élelemhez. az egyik tányért a nedves homokra tette. vagyis a „Magasztos szózata” az ételeket három csoportba sorolja: „Háromféle a táplálék. legyezõvel keltett szellõvel lehûtötte. amelyek az udvarban növõ banánfa egyharmadra vágott világoszöld levelére voltak ráhelyezve. Azután inni kért. áldozat. egy kevés étel még maradt is. de a legtöbbjükre meghatározó hatással volt az árják hite és gyakorlata. tüstént tovatûnt az utazás okozta elcsigázottsága. majd az anyó közvetítésével megkérte az ifjút. A hinduk õsei. jó ételt szeret. évezred közepe után Észak-Indiát meghódító – árják szerint az élelem nem csupán a test fenntartásának az eszköze. hogy dörzsölje be magát velük. írót és savanyú rizslevest adott. majd a levet gyengéden.Azokból két-háromféle mártást készített. az ételekhez fûzõdõ viszonya. adomány és böjt ugyancsak háromféle – halld! A szent összhang szerint élõ friss.. leült egy padra. lótuszillattal megillatosította. amely az elõzõleg fellocsolt. Amint az ifjú azt megitta.. A lány egy új korsóból csurgatva fekete aloé illatával átfüstölt. Miután. e. A lány elõször csak a rizsitalt hozta. Ezek a fogások illatukkal és hûvösségükkel felfrissítették az ifjút. ízes. A hinduk legnépszerûbb vallási szövege a Bhagavad-gítá. Ezek után feltálalta a maradék rizst. hanem egyúttal a kozmikus erkölcsi ciklus része is. aki maga elõzetesen megmosakodott. hogy mosakodjék meg. 10 . és a faszénen átpárologtatott illatanyaggal átfüstölte. Az anyó. az ifjúnak szezámolajat és balzsamdiót adott. hozzá tejfölt.A balzsamdiót finom porrá törte. és végtagjait kinyújtóztatta. az ifjú szertartásosan megmosakodott.. Azután a lány két kanálnyi fõtt rizst. olvasztott vajat. melyet ki-ki kedvvel fogyaszt. és megérintette a két tányért. a teljesen kinyílt lótusz illatával vegyített friss pátalavirág illatát árasztó vizet öntött neki.. Miután jóllakott. .

a közepes velõvé válik. A megivott víz három részre oszlik. a legritkább lélegzetté válik. csípõst.” (Vekerdi József fordítása) Regionális konyhamuvészet ´ ´ A legtöbb Indiába látogató turistát kellemes meglepetésként éri a kiválóbbnál-kiválóbb ételek hatalmas választéka. a legritkább beszéddé válik. kedvet magas kort s egészséget ad. ahol jelentõs a mughal konyha befolyása. Svétakétunak a következõképpen magyarázta el. azaz a tanítvány letelepedése a mester mellé a titkos tan megismerésére”) közül a Csándógja upanisadban Uddálaka Áruni fiának. romló vagy ízetlen ételt szeret. nem pedig a csilin van. Északon. miként tagolódik háromfelé a három istenség mindegyike az emberben: „A megevett táplálék három részre oszlik. Északon kevesebb rizst. A hangsúly elsõsorban a fûszerezésen. kedvesem. a legritkább gondolattá válik. Legsûrûbb alkotóeleme bélsárrá válik.” (Fordította: Lakatos István) Az i. Az elfogyasztott hõ három részre oszlik. karcost. Ha az ember végigutazik Indián az ételeknek körülbelül olyan változatosságával találkozik. század között keletkezett upanisadok (az upanisad jelentése: „valaki mellé ülés”. mintha Európát járta volna be. 8-6. sósat. A szenvedély szerint élõ érzéki eledelt szeret s forró. hogy ezeknek az ételeknek a zöme egyáltalán nem hasonlít az Indián kívül elterjedt különbözõ currys készítményekhez. erõt. a lélegzet vízbõl származik. és áldott. Mert a gondolat táplálékból származik. kínt. Legsûrûbb alkotóeleme vizeletté válik. de különösen az.mely hõs szívet. A sötétség szerint élõ tisztátlan maradékra les. inkább gabonát 11 . a beszéd hõbõl származik. kórt okoz. e. Legsûrûbb alkotóeleme csonttá válik. Az ételekben északról dél felé haladva jelentõs regionális eltérés figyelhetõ meg. a közepes hússá válik. erjedõ. mely bút. fanyart. fõként húst esznek. a közepes vérré válik.

az ismereteket a háziasszonyok generációkról generációkra szóban adták tovább. magvakat és gyümölcsöt használnak. Valamennyi étel univerzális tartozéka a rizs. az ételek között legtöbbször megtalálható a hüvelyes dál. a puláv (a birijánihoz hasonló. és a konyhai fortélyokat. (A helytelenül mogulokként emlegetett mongol eredetû muszlim Mughal-dinasztia a 16-18. zöldséges marinált bárányhús). kalóriadús édességek. Maharasztra ve- 12 . a karik (szószok) egyre csípõsebbek.és kenyeret fogyasztanak. az indiai receptek is szájhagyomány útján terjedtek. tájegységrõl-tájegységre változik. hogy az indiai szakácsmûvészet – bár évszázadok során állandóan finomodott – kevésbé ismert mint a francia vagy a kínai. Dél-Indiában a fõ fogás a különbözõ karis zöldségekkel tálalt fõtt rizs. Észak-Indiában a vegetáriánusok két fõ étele a bádzsi és a barta. zöldséges ételt esznek. de rendszerint vegetáriánus fogás) mellé különféle kebabokat adnak. néha rendkívül erõsek. mellékfogásként kókuszdió csatni és pácolt savanyúság dukál. Az indiai étkezés végtelenül változatos. rágcsálnivaló pirított magvak. nélküle fõétkezés szinte elképzelhetetlen. minden egyes régiónak megvan a specialitása. Az asztalra kerülõ zöldségételek összetétele évszakról-évszakra. Észak-India konyhájára erõs befolyással voltak a nagy ínyenceknek tartott mughalok. A töltött szamosza és panírozott pakora ugyancsak az északiak specialitása. A fõmenük sokfélesége mellett szinte mindenütt kaphatók remek harapnivaló snackek. A dél-indiai konyha három – dosza.) Az ind szakácsmûvészet sohasem virágzott annyira mint uralkodásuk idején. a sokféle húsétel mellett az éretlen banánból készített golyók paradicsomos szaftban valamint a fekete köménnyel fûszerezett gombás indiai házi sajt keverékek. Ez a fõ oka annak. A mai Laknau körzetében élõk legismertebb csemegéi. tejföllel és ghível fõznek-sütnek. Ahogy haladunk délnek egyre több rizst. ugyanis akárcsak a védikus tanítások. és valamilyen hûsítõ hatású. sáfrányos. Nyugat-India konyhája szintén különleges. században uralkodott Indiában. emésztést segítõ joghurtkészítmény. idli és vadá – snackjérõl nevezetes és teázás helyett szívesen kávéznak. s utánozhatatlan ízû. a maga sajátos arculata. Az indiai konyha sokszínûsége ellenére nem sok szakácskönyv forog kézen. Zöldségbõl készült specialitásuk a szambár és a pacsadi. gyógynövényt. titkokat szigorúan megõrizték. Az északiak elsõsorban tejszínnel. Az egyes tájegységekre jellemzõ különös ízeket a frissen õrölt és/vagy az egész fûszerek különbözõ kombinációi adják meg. a szakácsok memorizálták az ételek elkészítését. A birijáni (sült rizs. s a rendszerint húst tartalmazó ételeik elkészítéséhez sokféle fûszert.

Ám ennek az édességnek a mûvészete a rizs megalkotásában van. a „nyitott szájú” kaviáros rizs. egyik leghíresebb karijuk a malái kari. elsõsorban édességeket fogyasztanak. a fények ünnepére. Laknau híres édessége a „mennyek íze és kincse”. ropogósra sült tök. raszmalái. Erre az alkalomra cukorból készült állatokat és játékokat formázó édességeket vagy édes töltésû parátát esznek. amelyrõl úgy tartják. Dípáválira. A nagymesterek állítólag 4:1 cukor-rizs arányt értek el. módakát készítenek. A párszik kedvelt étele a dhán szak. Ganés csaturthi idején édes leveles tésztát. még hasznosítható héjakat. Az édesített joghurtból és túróból készült édességek közül nevezetesebbek a szandés. hogy a rizs minél több cukrot szívjon magába. így lett egyik kedvencük a fûszeres. amely a jó gyõzelmének ünnepe a gonosz felett. Ráma isten kedvenc ételeként áztatott nyers dál (hüvelyes). csilis. ami kockára vágott uborkából és citromlével meglocsolt kókuszdióból áll. ami nem más mint egy édes rizs. Ez nem igaz. noha az 1:1 arány is már komoly teljesítménynek számít. és a Bombayi kacsának nevezett csípõs halkari. Kelet-India remek halételeirõl ismert. hogy ez Ganésa isten kedvelt étele volt. halavák. kulfik sorát stb. anélkül. az úgynevezett kosumali dukál. hogy a cukor karamellé válna. amit rákból és kókuszdióból készítenek.getáriánus konyhájának (mely a rizst és a búzát egyaránt variálja) jellegzetességei a viszonylag enyhén fûszerezett hüvelyes ételek. vagy ismertebb nevén Diválira. ugyanis úgy kell elkészíteni. hisz vég nélkül lehetne sorolni azokat az édességeket – az elõbb már említett bengáli édességeken kívül a barfik. raszagula. Bombayban mai nevén Mumbaiban meglehetõsen bizarr ízû édes zöldségeket és dálokat fõznek.vagy sütõtökhéj darabokból készült étel. S mivel a bengáliak a kínaiakhoz hasonlóan nem szívesen dobják ki a lehámozott. melyet pólinak neveznek. Dél-Indiában e fesztiválra áztatott csicseriborsóból készített sós étellel készülnek. guláb dzsamun. Édességek bo ´ ´választéka és ünnepi ételei Sokan vallják azt a tévhitet. melyek mellé különféle édes és savanyú fogásokat szervíroznak. A fesztiváloknak és az ünnepeknek megvannak a sajátos ételei. De a bengáliak elsõsorban édességeikkel járultak hozzá az indiai konyha hírnevéhez. a dzselábok. laddúk. a dálok. miszerint az indiai konyha gyenge az édességek készítésében. vagy a rizs az edényhez ragadna. Dél-Indiában az 13 . – melyekkel India ajándékozta meg a világot.

édes 14 . ghí. hogy az ételbe nem tesznek mustármagot. kesudió és kardamom mellett 3 tonna urad dált (fekete színû babot). gyömbérrel. Jack fruit és kókuszpálmacukor hozzáadásával. A különbözõ praszádok attól. banán. A Palani hegyek Muruga temploma pancsámritájáról. Lényeges. a ceremóniákhoz készített süteményérõl híres. joghurttal erjesztik. dosza és rava-áppam mellé. méz. amely kristálycukor. kardamommal és mévával vagyis többféle gyümölccsel ízesített pánaka. és megmutatják a felszabaduláshoz vezetõ utat. gyömbérrel és asa-foetidával fûszerezik. 2. majd párolják. dobverõ. hogy az isteneknek ajánlják fel. A Venkatésvarának emelt nagy Tirupati templomban. amely zöld banán. enyhítenek a lelki szenvedéseken. A zöld gyümölcsöket. egy palacsintaféleség dívik. a zarándokok prászad gyanánt laddúkat (õrölt hüvelyesekbõl vagy szezámmagból készített sült golyókat.5 tonna ghít használnak fel. kókuszolaj és joghurt keveréke. A szakácsok a nagy mennyiségû mazsola.Újévet kókuszpálma-cukorral édesített fõtt rizskészítménnyel. joghurtos rizst. praszádot készítenek a templomban lakozó istenségnek. datolya és mazsola) elegye. Kerala fõvárosában. 6 tonna cukrot. kardamom és gyümölcsök (banán. ahol 30 szakács dolgozik megállás nélkül. másfél kilós idlijeirõl ismert. a nairok kedvelt ételalapanyaga. lelki eledellé válnak. A zöld kesudió a keralai ksatriják. Ez a sütemény állítólag hat hét elteltével sem avasodik meg. sakkarai pongallal ünneplik. Az idliket borssal. amelyet rizslisztbõl készítenek. Kancsipuramban a Dévarádzsaszvámi nagy Visnu temploma hatalmas. a mintegy 3000 vadá. Triuvanthapuramban. köménymaggal. Templomi praszádok A legtöbb indiai templomban különleges ételt. majd kevés kókuszolajjal meglocsolt fûszeres joghurtban megforgatják. a volt Trivandrumban a Padmanábhaszvámi templomnak a speciális étele az avijal. Naponta 70 000 laddút készítenek a templom belsejében lévõ konyhában. friss kókuszdió. a babot és a dobverõt kókusztejben megfõzik. különféle babok. vagy édes búzadara golyókat) kapnak. zöld kesudió. Kisebb mennyiséget más édességekbõl is csinálnak. savanyú rizst. miután az áldozati ételt felajánlották az istenségnek. Keralában a Ganésa templomokban az unni-áppam. A belsõ konyhában ezenkívül kb. 400 kg rizskészítményt (rizs és hüvelyesbõl álló pongalt. Szintén nagyon kedvelt Dél-Indiában a kókuszpálmacukorral.

A szeszes italokhoz csak kijelölt üzletekben. számtalan ásványvízbõl. tamarindból és az öreg rizs fõzésekor keletkezõ lébõl fõzött italkeveréket isznak. – gyümölcslébõl lehet válogatni. valamint a túlérett Jack fruit magjaiból. íróból. szállodákban-éttermekben lehet hozzájutni. A legváltozatosabb és legbonyolultabb templomi ételek minden valószínûség szerint az Orissza államban lévõ Dzsagannáth templomban készülnek. a lasszival. Dél-Indiában pedig a friss kávé. Az isteneknek naponta rituálisan ötször szolgálnak fel praszádot. A hazai gin viszonylag jóízû. A lerészegedés ellenszereként gyömbérgyökér-darabot rágcsálnak. szénsavas üdítõbõl és valódi – mangó. hogy a betérõ vendégek a „vándorok” felfrissüljenek. zöldségekbõl. A fõzéshez ghít használnak. A nagy melegben azonban legjobban a jeges páni vagyis a jeges víz fogy. országszerte a limonádét (nimbú pánit). Észak-Indiában szeretik a rózsa italt. akik az étkezõ teremben táplálkoznak. Dél-Indiában kókuszpálmalébõl készítenek erjesztett alkoholos italt. Karnátakában a Dharmaszthalá templomban minden nap 30-50 ezer embert részesítenek ételben. Italok Indiában a legeldugottabb helyen – még az országutak mentén is – hûtött italokat kínálnak. a zarándokok a tágas étkezõben ehetnek. valamint a helyben termesztett urad dálból (fekete babból). pálmacukorból és fûszerekbõl. pájaszamot) állítanak elõ nap mint nap azoknak a zarándokoknak. Már az étkezést is azzal kezdik. a joghurtot azonban ízesítik még borssal. fahéjjal és gyömbérrel. éttermekben a pincérek kérés nélkül hozzák gyöngyözõ falú kancsókban a jeges pánit.rizses süteményt. ananász stb. A választék óriási. mindenhol kapható. narancs.vagy családi körben – még az asszonyok is elõszeretettel fogyasztanak. 15 . Dél Indiában pedig az ananászos vizet és a kardamomos tejet. sokan oltják szomjukat íróval és sós joghurttal. vagy a templomban kialakított nagy piacon vásárolhatnak mahápraszádot. Sokféle és kiváló sört árulnak. Igen népszerû a forró tejes tea. amelyet – baráti. ahol mindennap az 1000 személyt ellátó 750 kemencében és sütõben ételvariációk százait készítik el rizsbõl és búzalisztbõl. hideg sör szinte mindig. A tejtermékek szintén kedveltek. a whisky viszont nagyon „kaparós”. lime lemon (zöld citrom). Az indiaiak többsége – éghajlatuk és vallásuk miatt – általában absztinens. kiváló a rum is.

század) feljegyezte. önálló dál fogásként is fogyasztják. padlizsán. fûszeres ostyaféle pápadokat. többek között a ropogós. csicsóka. krumpli. hüvelyesek Az indiai háziasszonyok leírhatatlanul sokfajta zöldségbõl válogathatnak a piacon. csemege kukorica. A régi árják körében a számos himnuszukban említett szóma fogyasztása rendkívüli áldozatnak számított. (egyes helyeken nálunk is kapható) megpróbálhatjuk helyettesíteni spárgával. cukrot. A nálunk ismeretes zöldségek – paprika. zöldborsó. lisztté õrölve többféle tésztát. uborka. vizet és rizspálinkát tartalmaz. salátalevél. és az uborka is õshonos Indiában. hogy a nálunk törökparadicsomnak nevezett padlizsán indiai eredetû. A számtalan ismeretlen zöldség közül talán a legkedveltebb a hölgyujj. a mung és a masszúr hüvelyesekrõl már az árja irodalom is említést tesz. Óriási a választék. A fekete színû uradot magas foszfortartalma miatt használják fel szívesen. fehér és piros retek. de nem adja vissza az eredeti ízt. sárgarépa. a buddhista szerzetesek és a bráminok pedig szõlõbõl és cukornádból készült szörpöt és tejterméket isznak. hanem a puncs ital is (az öt jelentése az indiai páncs szóból származik). A zöld mung bab arról 16 . Gyümölcsök. Az italok sorában meg kell említeni az istenek részegítõ italát. Az urad. zöldségfélék. Hüvelyesekbõl is van sokféle. Feltárására számos tudós vállalkozott.) készült ételekkel egészítik ki. Érdekes. borsók. zeller. karfiol. lencse. fûszert.Nemcsak a toddi vagyis az erjesztett pálmalé indiai eredetû. de egészben is. amelybõl e különleges hatású szert nyerték. az alsó kasztbélieknek nincs megkülönböztetõ itala. amely öt alkotórészt: citromlét. Fa Hszien a Gupta-idõszakban (5. lencsefélék stb. Noha a hölgyujj speciális ízû. sárgaborsó. a vaisják erõs égetett szeszt. melynek sokféle elkészítési módját ismerik. a dálokból nyerik. hogy a szõlõbõl és cukornádból készült szeszes italt a ksatriják isszák. a fánkhoz hasonló vadákat. Sajnos annak a növénynek nyoma veszett. karalábé. A rizsfogásokat különféle hüvelyesekbõl (babok. A receptekben szereplõ mogyoróhagyma helyett használhatunk zöldhagymát vagy gyöngyhagymát. amelyet a világon széles körben ismernek. káposzta. ugyanis a vegetáriusok proteinszükségletüket elsõsorban ezekbõl az ételekbõl. a gõzben fõtt idliket készítik belõle. hogy indiai eredetû. spenót. A fekete színû urad és a zöld mung dálról úgy tartják. cékla. a szómát. de kísérletezésük nem járt sikerrel. sokféle bab és tök – mind kapható. paradicsom. paszternák.

a kókusztejet karis ételekhez adják. csatnikba használják. de fõznek belõle lekvárt is. mandarinból. Kisázsiából. salátának. A kókuszból hûsítõ ital és desszert készül. 17 . szilva. lekvárként és hûsítõ italként is kedvelt. hogy az összes hüvelyes közül ez okozza a legkisebb felfúvódást. A fõzõbanánt zöldségként fõzve vagy sütve készítik el. hanem megdarálva panírozásra. A mangó. a pakorák is csicseriborsó-lisztes masszával készülnek. sárgabarack.nevezetes. de nyersen is kitûnõ saláta alapanyag. A banánt fogyasztják nyersen. papaja. mangóból. Indiában a gyümölcskínálat egyszerûen ámulatba ejtõ. sózott vagy maszalás bundában sült földimogyoró szinte mindenhol kapható. guava. A kesudiót nemcsak önmagában ropogtatják. Az urad és a mung rokonai a sutari (rizsbab). kókuszdió és kapható hatalmasra növõ Jack fruit azaz Jancsi gyümölcs. licsi. kókuszolajjal pedig egyaránt sütnek és fõznek. csiku. ananászból lehet szemelgetni. de a legfinomabb rántott zöldségek. snacknek. a matki (borsóbab) és a lobia (tehén bab). szezámmag és cukor elegyébõl dresszinget készítenek. narancsból. kilóra mérik pl. gránátalma stb. Az olajos magvakból. ami nem más mint a csicseriborsó. Indiai változata kisebb mint az európai. illetve a Kaukázus térségébõl eredeztetik. A nálunk ismert lencse rokona. a papaját. a kardbab (badá-sem) és a galamb bab (thuvar). papaja. a maszúr az egyik legrégibb termesztett hüvelyes. dinnye. savanyú. A csanát más néven bengáli dált. e. karis ételekhez adagolva vagy desszertek díszítésére használják. a jácintbab (sem). A piacokon többnyire tucatszámra adják a narancsot. Rengeteg fajta banánból. jujube. körte. hanem salátaként. vagy lisztté õrölve sokféle édességbe. a mangót. További hüvelyesek a lóbab (kulthi). A mung babból nemcsak finom dált készítenek. 6-7 században ismerték. vékony héjú. Sok diót termelnek. szõlõbõl. Az indiai apró csana magokat vagy egészben fõzik meg. A pörkölt. csonthéjas gyümölcsökbõl szintén nagy a választék. füge. Van cseresznye. desszertnek. viszont sokkal gyorsabban érik. (A csicseriborsó lisztet helyettesíthetjük sárgaborsó liszttel. Dél-Indiában tamarind. Az illatos. banánt. guava nemcsak frissen. Törökországban és Perzsiában már az i. bõ levû citromot és a tamarindot ételek savanyítására használják. datolya.) A sok-sok hüvelyes mellett sokféle zöldborsós és sárga felesborsós étellel is kiegészítik étrendjüket.

zöldséges karikat. tartók és dobozkák sokasága sorakozik. mivel az ember szája szennyezõ. A pán a bétellevéllel rágott fûszerkollekció elnevezése. hogy parányi mennyiség is elég belõlük. állott ételt nem szolgálják fel. A szájöblítéshez használt vizet mindig ki kell köpni. natúr vagy az édes pánokat kikeverik. hogy érezzék az ételt. frissiben tálalják. rozsdamentes fémtálca. aromák. hogy bármelyik fogást megízlelje az elkészítés során. A thálín a rizs. amikor még ki sem alakult az európai konyha. mely nevét a tálból kapta. mint másutt az étel aromája vagy külleme. keserû. figyelve arra. A hagyományos indiai étkezést ánizsmagok elrágcsálásával vagy pánnal illik befejezni. Az alkotórészek között a bételdión kívül olyanok lehetnek mint a lime lemon paszta (ami 18 . A vizet nem szabad pohárból inni. hogy az evés az ember összes érzékszervének nyújtson élvezetet. evés után rágva elõsegíti az emésztést. savanyú. ezekben találhatók a különféle fûszerek és paszták. lédús és száraz étel. (de mindig a jobb vagyis a tisztának tartott kezükkel) esznek. a tálkákat pedig a tálon lévõ bemélyedések pótolják. hanem felülrõl kell a szájba önteni. ami a dél-indiai szakácsmûvészetben épp oly fontos. Az utcai pán-árusítók elõtt kis tálcák. ez a fajta evés teszi számukra lehetõvé. A thálí tulajdonképpen nagy peremes. A szennyezéstõl való félelem alaposan beívódott a fõzési és az étkezési gyakorlatba. egy csésze joghurt és valamilyen desszert is. Van. A helyesen összeállított étrendben egyaránt szerepel valamilyen csípõs. Egy szakács vagy háziasszony számára elképzelhetetlen. A menük általában 3-4 fogásból állnak. mivel az elõzõ étkezésbõl megmaradt. az ujjaik segítségével. amikor a tálcát friss banánlevéllel helyettesítik. sohasem szabad lenyelni. illatok. számos apró csészével (katóríval). a savanyú-ecetes pácban eltett savanyúságokat. Ez utóbbiak néha olyan erõsek. ez a szokás a déliekre különösen jellemzõ. édes. Az indiaiak nem szívesen használnak evõeszközt. A thálín megtalálható pár jófajta zamatos gyümölcs. Azt mondják. Kizárólag kézzel. édes-csípõs csatnikat. egy kis pörkölt mag. a cél ugyanis az. A bétel enyhén mámorító és kábító hatású. Még az egyes fogások közt felszolgált sörbet is az indiai tradícióból eredeztethetõ. ízek. hogy az ételekben a különféle színek. A kész ételt azonnal. Indiában már akkor fogásokból állt az étkezés. melyekbõl a sima. formák harmonizáljanak egymással.Étkezési szokások Az indiai háziasszonyok naponta háromszor fõznek. csapáti vagy puri köré sorakoztatják fel a különbözõ fogásokat: dálokat. Indiában a tipikus tálalási forma a thálí.

ha valaki rendszeresen hódol eme szenvedélynek. szegfûszeg. ezért a pánrágók gyakran köpködnek. a fokhagymát és a gyömbért. a másik növeli az étvágyat. de a fûszerek közé sorolják a sót valamint a cukrot is. mint a nagy méheké. A gyömbér. hisz tudvalévõ. a Rig-véda szerint a kis méhek által összegyûjtött méz finomabb volt. egy idõ után a fogai is árulkodnak róla. A keveréktõl a köpet vörösre színezõdik. van amelyik tartósít. ánizst. a gyömbér és a fokhagyma. az egyik fertõtlenít. A régi idõkben az iskolába járóknak és asszonyoknak nem volt szabad mézet fogyasztaniuk. hogy van amelyik serkenti az emésztést.és vörös csilipaprika használata elsõsorban Dél-Indiában jellemzõ. kömény. a gyömbér többek közt közömbösíti az izzadtságszagot. Az indiaiak fûszerként használják a hagymát.nem gyümölcs. melyet elrágcsálnak. A méregerõs zöld. a „catachu” néven ismert por. ezek nem mindegyike csípõs. különféle fûszerek. Fuszerek és ételadalékok ´ ´ Noha az ételek zöme meglehetõsen fûszerezett. melyekrõl feljegyzés maradt. az édeskömény segíti az anyatej termelést és hajtja a vizeletet. édességek ízesítésére szolgáló fahajat. A rágcsálás közben erõs nyálképzõdés indul meg. A legrégibb édesítõszer a méz. Az indiai fûszerek legtöbbje – hasonlóan a mi fûszereinkhez – a patikák polcairól került a háztartásokba ételízesítõként. sõt néha egy kis ópium is. a lepkeszeg oldja a bélgörcsöket. Az elsõ fûszerek. némelyik mint például a bors fokozza a szexuális erõt. a kurkuma és a hosszú bors voltak. A keveréket ehetõ bétellevélbe csavarják. A bors és a kardamom Dél-Indiából származik. A nálunk kizárólag sütemények. mint ahogyan azt külföldön gondolják. hanem gyógyhatásúk miatt is szívesen használják õket. A Harappa idõszak és a védikus korszak ismertebb fûszerei a kurkuma (haldi). a mustár. míg az asa-foetida Afganisztánból. hanem vegyi anyag). 19 . a koriander hûti a testet. a lepkeszeg (görögszéna). A fekete borsról és az asa-foetidáról az árják letelepedése után olvashatunk. szegfûszeget. kókuszreszeléket Indiában sós ételek alkotórészeként is alkalmazzák. Nemcsak az ételek ízesítésére. a savanyú balzsamszilva és az ecet használata a buddhista éra során vált megszokottá. a savanyú citrus. A buddhista korszakban a méz szerepét a kókuszpálma nedvébõl nyert cukor és a cukornádból készült cukor vette át.

A csilit Indiába a portugálok hozták be. csatnikhoz. gyomorerõsítõ.és méhbetegségek gyógyítására. – Csilipaprika: egészben (zölden vagy vörösen) illetve porítva teszik az ételbe (a zöld fajtája az erõsebb).és karamellcukrok készítéséhez is. 3000 táján ismerték. nyugat felé pedig az arab országokba és Európába. e. Sós ételek alkotóeleme. valamint ideg. A cukor szó szanszkrit eredetû (sarkará). – Borkõ: néhány indiai édesség – zselés desszertek.A leggyakrabban elo ´ ´forduló fuszerek ´ ´ – Agar-agar: fehér tengeri moszat. – Babérlevél: indiai változata nagyobb levelû. például kókuszlébõl és egyes pálmafajtákból pálmacukrot (kockacukrot) készítenek. Egészben vagy õrölve karis. – Asa-foetida (aszatgyanta): fokhagyma szagú. A cukornád termelés és a cukor elõállítás eljárásai Indiából terjedtek el kelet felé Indokínába. A borkõsavat savanyító szerként szénsavas italokba teszik. – Fahéj: ízjavító. – Bors: magas vérnyomást csökkentõ. emésztést serkentõ hatása miatt elmaradhatatlan része az indiai étkezésnek. vértisztító. A feketebors jóval csípõsebb ízû. kissé csípõs ízû gyökér. Õrölve szinte valamennyi indiai étel – az édességeken kívül – adaléka. Evés után rágcsálják. gyümölcszselék – alkotóeleme. izomhúzódás ellen. A vörös õrölt csilit erõs pirospaprikával pótolhatjuk. mint a fehérbors. Hatásos reuma. rándulás. a cukor készítését már i. fertõtlenítõ hatású. de felhasználják sütõporok. nõi bajok ellen hatásos szer. kellemes szagú és ízû fûszer. rizses ételekhez. savanyú. ízre is eltér a miénkétõl. – Fokhagyma: gyulladáscsökkentõ. Elsõsorban rizsek. a magas vérnyomás és érelmeszesedés elleni hatásos szer. étvágygerjesztõ. Sokféle cukrot használnak. fûszerezett ételek további tartozéka. – Gyömbér: rendben tartja a beleket. karik ízesítésére szolgál. összezúzva vagy szárítva. közvetítésük által lett az egyébként már gazdagon ízesített. Frissen vékony szeletekre vágva. csípõs. zselatin helyett használják édességek megkötésére. keserû ízû étvágyjavító. A nálunk vásárolható fûzér. szexuális erõt fokozó fûszer. Indiában hagyma és fokhagyma helyett zöldséges ételeket ízesítenek vele. – Cukor: az indiaiak meglehetõsen édesszájúak. erõs illatú.vagy cseresznye paprika hasonlóképpen erõs. savanyúságok ízesítõje. édességekhez adják. étvágyjavító. porrá 20 . szélhajtó. pulávok. – Ánizsmag: hurutoldó. apróra vágottan vagy péppé zúzva. Ezenkívül édességek.

Friss. s majdnem minden indiai édesség alkotórésze. gyorsan elillanó. Elõrenevelten néhol már nálunk is kapható. Gyógyszerként vércsillapító. Alapfûszere a különféle maszaláknak is. Ha elültetünk cserépben 20-30 koriandermagot és szorgalmas öntözzük. étvágygerjesztõ hatása miatt. ízületi fájdalmat csökkentõ növény. zöld levelét ízesítésre és díszítésre használják. bélgörcsöt szüntetõ. kristályos szer néhány indiai étel alkotórésze. A nagyon drága sáfrány helyett használt sárga színezõ. bádzsikba. csatnik. Jellegzetes indiai ízt ad az ételeknek. A különbözõ aromájú. szagra egészen más. kb. szélhajtó. Magját egészben vagy õrölten teszik az ételekbe. italok ízesítésére vagy ételek díszítésére alkalmas. – Mustármag: nálunk elsõsorban a fehér mustármag ismert. – Mák: sütemények. bár kinézetre hasonlít a korianderre. Csaknem valamennyi sós ételük hozzávalója. deszszertek. – Koriander: a nálunk elsõsorban savanyúságokba használatos fûszer Indiában nagyon közkedvelt. Nálunk gyószertárakban kapható.és gyomorerõsítõ. – Kardamommag: õrölten rizses. rizses ételek. A DélIndiában õshonos kardamom hatásos hányinger. – Kámfor: a jellegzetes szagú. Saláták. Az indiai köményeknek más az ízûk.törve fõként karis ételek ízesítésére használják. vértisztító. ízre. – Kurkuma: vagy más néven haldi már a védikus korszakban ismert fûszer volt. illatú köményeket elsõsorban karikba. mint a nálunk megszokott római köménynek. maszalák. – Lepkeszeg: (görögszéna) ánizsra emlékeztetõ. A koriandert pótolhatjuk petrezselyemmel. Indiában inkább a fekete mustár- 21 . borsmenta: ideg. nehogy elnyomja a többi ízt és a pirításával is vigyázzunk. epebántalmak gyógyítására ajánlják. Összetört levelét és magját pirítva karis ételek ízesítésére és besûrítésére használják. Szinte minden indiai sós ételnek – a hagyma és a fokhagyma mellett – a gyömbér is tartozéka. amit savanyúságokba raknak. nálunk a sáfrányos szeklicével helyettesíthetõ. enyhíti a hányingert és segíti az emésztést. – Kömény: jellegzetes szagú és ízû fûszernövény: erõsíti a testet és hûti a szemet. köhögés és fejfájás ellen. nehogy odaégjen. – Kari-levelek: a babérlevélhez hasonló aromát adnak az ételeknek. karis ételek ízesítésére alkalmas. valamint bõrbetegségek. karik alkotórésze. tíz nap alatt kihajt és máris felhasználhatjuk az illatos korianderleveleket. azonban csak módjával adagoljuk. olajával pedig fõznek. elsõsorban Dél-Indiában a különféle ételfogások ízesítésére használják. – Menta. pulávokba teszik.

hatásos szer a meghûlésekre. egy-egy ételbe általában hat-nyolcféle fûszert tesznek. ki nem nyílott virágbimbókat használják fûszerként. – Só: étvágytalanság és hasmenés ellen. A különféle 22 . az angolok révén vált általános kifejezéssé. – Sáfrány: görcsoldó. tisztítja a légzõszerveket. sütemények alkotóeleme. közvetlen a fogyasztás elõtt õrlik és a megadott mennyiségben adagolják az ételekbe. B és E vitaminban gazdag szezámolaj megvédi az ereket a koleszterin-lerakódástól. péppé õrölve karik. A curry a tamil kari szónak egy túlságosan leegyszerûsített változata. A magyar konyhához hasonlóan az indiai konyhának is alapanyaga. Olajával sütnek. a speciális fuszerkeverék ´ ´ A nálunk erõs. – Vöröshagyma: késlelteti az érelmeszesedést. zöldséges karik és édességek ízesítésére. s jó néhány receptjükben felbukkan a fekete só. Az indiaiak körülbelül 25-30 fûszerbõl állítják elõ a különbözõ kari-aromákat. apróra vágva vagy péppé zúzva teszik az ételekbe. süteménybe használják. hurut csillapító szer. pótolhatjuk szilvadzsem és citromlé elegyével. csatnik.mag elterjedt. szárazon megpirítva rizses. Módjával használva nagyon ízletessé teszi az ételt. Az ára meglehetõsen borsos és nagy adagban használva káros az egészségre. Az A. növeli a potenciát. India déli felén kevesebb sót fogyasztanak mint északon. „mártás” a jelentése. csatnik hozzávalójaként valamint savanyúságokba teszik. Jó reumás megbetegedésre és megfázás ellen. csökkenti a fejfájást. amit mindenféle indiai étel fûszerezéseként értelmeztek. – Tamarind: a tamarindusz-fa savanykás-édeskés gyümölcse enyhe hashajtó. izgató. Kenyérbe. A curry az indiaiak bánatára. zöldséges ételek. hüvelyes. valamint vizelettisztítóként és köptetõként hatásos. munkaképességet. melynek „szósz”. – Szerecsendió és szerecsendió-virág: sajátságos aromájú kedvelt fûszer. Curry vagy Kari? Maszala. – Szezámmag: növeli az erõnlétet. A pörkölt szezámmagoknak a mogyoróhoz hasonló az ízük. jellegzetes fûszerkeverékként ismert curry Indiában valójában nem létezik. Noha nálunk is kapható. az érelmeszesedéstõl. szemgyógyító. A fûszereket frissen. Kellemes illata miatt jól illik rizsek. – Szegfûszeg: a megszárított. Kiváló lecitinforrás.

édes köményt. A hagyományos indiai konyhában a maszala fûszerkeveréket otthon készítik el. 1 csapott evõkanál szezámmag. fél teáskanál mustármag. kurkumát. 25 kardamom Hámozzuk meg a kardamomokat és tisztítsuk meg a fûszereket. 1 teáskanál szegfûszeg. mákot. 12 szegfûszeg A fûszereket szárazon pirítsuk meg. borsot. 6 nagy kardamom magjai. ALAP MASZALA 1 csésze köménymag. 80-100 darab szegfûszeg. 2 evõkanál mák. 1 csapott evõkanál köménymag. FEKETE MASZALA 1 púpozott evõkanál kókuszreszelék. majd porrá õrölve. 1 1/2 cm nagyságú fahéj. 1 púpozott teáskanál só. mustármagot. Légmentesen záródó üvegben tároljuk. fahajat. csipetnyi lepkeszegmag. 2 kis darab fahéj. GARAM MASZALA 2 evõkanál fekete bors. szegfûszeget. A könyvben szereplõ receptekben leggyakrabban elõforduló fûszerkeverékek elõre elkészíthetõk. gyömbért. 2 evõkanál olaj. kardamommagot. 1/2 csésze koriandermag. szerecsendiót és virágot stb. 1 teáskanál reszelt szerecsendió Elõször 1 evõkanál olajban pirítsuk meg világosbarnára a kókuszreszeléket. csavaros üvegbe rakjuk. lepkeszeget. majd tegyük félre. az alkotó anyagok és azok aránya az adott étel és a háziasszony vagy szakács ízlése szerint változik. A fûszerkeverék tartalmazhat: köményt. 2-3 babérlevél. 4 kardamom. Utána szárazon pirítsuk meg 23 . amit a már majdnem kész ételekbe tesznek. összetörve vagy finomra õrölve légmentes üvegben tárolhatók. 1 teáskanál asa-foetida. 1 csésze koriandermag. mentalevelet. Egész finomra õröljük meg és jól keverjük össze.fûszerkeverékeket maszalának nevezik. 1 teáskanál kurkumapor. Számos savanyú fogáshoz és karikhoz használatos. ánizst. szegfûborsot. 25 nagy darab fahéj. az illatos. aromás fûszerkeveréket pedig garam maszalának hívják. 1 mokkáskanál csilipor vagy erõs õrölt pirospaprika.

A pirított magvakat õröljük meg és keverjük össze a reszelt szerecsendióval. 1 teáskanál gyömbérpor.a koriandermagot. a csilit és a sót. a szegfûszeget. mind rizskészítményekhez adagolva. bögre. így a nyersanyagok kiméréséhez a különbözõ konyhai eszközök – csésze. 2 teáskanál pirított köménymag. Légmentesen lezárva csavaros üvegben tároljuk. 3 teáskanál mangópor. 1 csésze folyadék = ~ 2 dl 5 csésze folyadék = ~ 1 l 1 csésze rizs = ~ 20 dkg 1 csésze cukor = ~ 20 dkg 1 csésze (összenyomott) liszt = ~ 15 dkg 1 bögre = ~ 3 dl 1 pohár = ~ 2 dl 1 evõkanál folyadék = 3 teáskanál 1 teáskanál folyadék = 3 mokkáskanál 1 púpozott evõkanál liszt = 25 g 1 csapott evõkanál cukor = 25 g 1 evõkanál vaj = 30 g 3 teáskanál ghí = 30 g 4 teáskanál vaj = 30 g 4 teáskanál cukor = 30 g 6 teáskanál liszt = 30 g Könyvünk receptjei 6 személyre szólnak! 24 . a mákot. az asa-foetidát. majd a kardamom magvakat. Megközelíto azonos mennyiségek ´ ´leg Az indiai háztartások többségében nincs mérleg. a lepkeszegmagot. Ezt követõen 1 evõkanál olajban pirítsuk meg a mustármagot. szezámmagot. A fekete maszalát elsõsorban Mahárasztra államban használják mind zöldség-. és a babérlevelet. CSÁT MASZALA 1/4 teáskanál asa-foetida. a fahéjat. pohár. 1 teáskanál só.és teáskanál – szolgálnak. Mivel ez az egyszerû mérési forma nálunk is a lehetõ legpraktikusabb. köménymagot. 2 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika Keverjük az egészet jól össze és daráljuk finomra. 1 teáskanál fekete bors. ezért alkalmaztuk mi is. a kurkumát. Légmentesen zárható üvegben tároljuk. evõ. adjuk hozzá a kókuszreszeléket.

Ha már nem habzik. úgy célszerû nagyobb mennyiséget készíteni belõle. részben az ára (indiai viszonylatban meglehetõsen drága). mint például a raiták. amíg átlátszóvá. majd mérsékeljük a hõfokot. délen rendszerint natúr joghurtként tálalják fel. Addig süssük.Tejtermékek Nemcsak a fehérjében. hagyjuk leülepedni. részben pedig magas zsírtartalma miatt jóval kevesebben használják. Indiai étkezés nem képzelhetõ el valamilyen joghurtos készítmény vagy ital nélkül. Ha mégis ki akarjuk próbálni a ghível való fõzést. krémsajtot megvásárolhatjuk. Ha az erõs. a túró (cséna) és a sajt (panír). hogy elkészítése sok idõt vesz igénybe. A sütéshez-fõzéshez legtöbbször növényi olajat használnak: északon és keleten a mustárolaj. hogy sokáig (évekig) eltartható. a tejen kívül nagyon kedveltek a különbözõ tejtermékek: az aludttej. bádzsik alapanyaga. különösen gyomoridegesség ellen hatásos. hogy az asztalra kerül. TISZTÍTOTT VAJ. Vastag fenekû edényben 1-2 kg vajat állandó kevergetés mellett lassú tûzõn hevítsünk fel forrásig. aranyszínûvé nem válik. de az ételek jellemzõ ízét adó ghít. míg nyugaton elsõsorban a kókuszolaj a ghí fõ helyettesítõje. A GHÍ A bivalytejbõl készült tisztított vajat. túrót. A ghí azonban mára sokat vesztett valamikori népszerûségébõl. Finom szövésû anyagon vagy apró lyukú szûrõn szûrjük át. A közölt receptek alapján valamenynyi tejterméket egyszerûen elõállíthatjuk magunk is. vajat. délen és keleten a szezámolaj. Elõnye. a lasszi rendkívül nyugtató hatású ital. Noha a natúr joghurtot. Számos étel. a sûrített tej (khoja). Északon a joghurtot fûszeres pácként salátákhoz adják. a joghurt. hátránya viszont. A sós joghurt. mint egykoron. A keletkezõ habot idõnként szedjük le róla. JOGHURT A joghurt fontos kelléke az indiai konyhának. sõt a joghurtot is jobb ha házilag készítjük el. csípõs ételtõl ég az 25 . a tisztított vaj (ghí). ebédre vagy vacsorára biztos. a ghít Indián kívül nem ismerik. csénát valamint a panírt. A boltban kapható sajt ugyanis tartalmaz nem vegetárius (állati) oltóanyagot. vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag tej tölt be fontos szerepet az ind táplálkozásban. vegyük le a tûzrõl. a krémsajt. mivel nem romlékony. ízekben gazdag karik.

Másnap a friss joghurtból tegyünk félre 2 dl-t a következõ adag tej beoltásához. sohase szabad vizet inni. savótlan száraz sajtot. illetve meleg helyre. kísérletképpen csak kevesebb (3-6 bögre) mennyiségû tejbõl készítsünk joghurtot. sóval ízesített citromsavat) és a joghurtot adjuk fokozatosan a tejhez. míg a tej össze nem ugrik. Fedjük le az edényt és. A túrót és a sajtot készíthetjük megsavanyodott tejbõl is. HÁZI TÚRÓ (CSÉNA) ÉS SAJT (PANÍR) 6-7 bögre tej. olcsó és hûtõszekrényben napokig. 2 csésze túrónk vagy sajtunk lesz. megtúrósodik. és helyezzük napos. Vegyük le a tûzrõl és hagyjuk állni legalább 15 percig. ha túl meleg. Ha már kicsapódott a fehérje. hanem nagyon egészséges. A friss natúr joghurtot keverjünk simára a cukorral. A sóval ízesített citromlevet (vagy az elõzõleg feloldott. majd az elõbb leírtak szerint járjunk el. 1 csésze natúr joghurt. hisz a joghurt nemcsak jóízû. Langyosítsuk meg a savanyú tejet. Megfelelõ körülmények között 6-8 óra alatt lesz belõle joghurt.) Ha egy evõkanálnál több cukrot teszünk a tejbe. pelenkán) szûrjük át. A kisebb adagot is egy pohár joghurttal oltsuk be. közben állandóan kevergessük. 45-50 °C-osra (akkor jó. 1 pohár joghurt. ruhával vagy pokróccal bugyoláljuk be. akkor viszont összeugrik. 40 percig nehezék alatt lepréseljük. ha a beoltott tej nem elég meleg. szûrjük le finom szövésû ruhán. addig kavargassuk. több mint egy hétig tárolható. akkor a joghurt megbuggyan. Elsõ alkalommal. öntsük a meleg tejbe és alaposan kavarjuk össze. hogy negyvenszer lehet oltóanyagot félretenni. Érdemes házilag egy nagyobb mennyiséget (3-4 litert) készíteni.ember szája. 1 csapott evõkanál cukor Melegítsük fel kb. A fennmaradt túró neve: cséna. panírt kapunk. de kevesebb (1 teáskanál) cukrot adjunk hozzá. Ha idõ elõtt felemeljük az edény fedõjét. 1 mokkáskanál só Forraljuk fel a tejet. (Az indiaiak úgy tartják. 2 citrom leve vagy 1 teáskanál citromsavpor. ez esetben nem alszik meg. Négy liter joghurt elkészítéséhez kell: 13 bögre zsíros tej. Egy szûrõbe helyezett gézen vagy finom szövésû anyagon (pl. hogy ne hûljön ki gyorsan. a joghurt savós lesz. sokkal jobban hûsít a joghurt. Hagyjuk egy éjszakán át állni a hûtõszekrényben. 26 . Ha az elkészített túrót kb. ha még nem égeti meg az ujjunkat) a tejet. A megadott mennyiségbõl kb.

hanem a kókuszkoprából nyert ízesítõ folyadék. Ha megsavanyodott (általában két nap kell hozzá) öntsük finom szövésû ruhába és a négy sarkánál fogva akasszuk fel. öntsük egy tálba és tegyük félre hûlni. KÓKUSZTEJ Többféle elkészítési módja ismert. Öt perc múlva fedjük le az edényt és hagyjuk állni egy napig. télen hosszabb ideig. Ha házilag akarjuk elkészíteni. Amikor lehûlt. hisz sokféle étel alkotóeleme a kókusztej. A KHOJA A tartós fõzéssel besûrített tejet nevezik khojának. akkor 1 liter friss. tömör péppé válik. Öntsünk a resze- 27 . A csatnikhoz és savanyúságok alapanyagául szolgáló ecet valamint a karamell szirup receptjét is megadjuk. Legyünk óvatosak. amíg be nem sûrûsödik. A fo zés néhány egyébb alapanyaga ´ ´ A tejtermékeken kívül néhány kókusztej készítési fortélyt is érdemes elsajátítani. édességekbe. Kenjünk be egy lábost vajjal (ghível) és öntsük bele a zsíros tejet. Három csésze kókuszreszeléket öntsük le 2 bögre forró vízzel. A paradicsom ketchupot és a zöldcsili-gyömbér pasztát ugyancsak gyakran használja az indiai konyha. egy csésze (24 dkg) sûrített tejet nyerünk. SÛRÍTETT TEJ. Másnap apró lyukú szûrön nyomkodjuk át a kókusztejet. A fennmaradt anyag a krémsajt. amit felhasználhatunk az indiai süteményekbe.KRÉMSAJT Savanyítsunk meg szobahõmérsékleten egy pohár friss tejszínt. A khoja nyáron 2 napig tartható el. Nálunk is kapható. majd egy fakanállal állandóan kavargatva addig forraljuk. Indiában a khoja elõre elkészítve vásárolható meg a boltokban. Vegyük le a tûzrõl. de helyettesíthetjük olyan (nem édesített) kondenz tejjel. A megmaradt kókuszkoprát ismét feldolgozhatjuk. zsíros tejbõl kb. (Kb. Nem árt mindegyikbõl készíteni egy-egy adagot. 30 perc kell hozzá míg teljesen elpárolog belõle a lé és kásás lesz). mert a khoja könnyen odakaphat az edény aljához. ami persze nem azonos a kókuszdió tejével. hogy a savó jól kicsöpögjön.

erõs zöldpaprika. 10 dkg zöldcsili vagy apró. HÁZI ECET 6 csésze víz. ZÖLDCSILI-GYÖMBÉR PASZTA Nagyon sok indiai recept kíván frissen aprított vagy õrölt zölcsilit és gyömbért. Szórjuk bele a citromsavat és a nátrium-benzoátot. 1 teáskanál só. 1 evõkanál ecet. majd sûrítsük tovább. 1 teáskanál citromlé Vágjuk nagyon apróra a csilit és a gyömbért. majd 1-2 órai állás után szûrjük le. 1 csésze cukor. ha a zöldcsili-gyömbér pasztát néhány nappal korábban. 2 teáskanál gyömbérpor. zúzzuk péppé a fokhagymát majd tegyük a gyömbérrel egy edénybe és lassan fõzzük. 1 mokkáskanál fahéj. PARADICSOM KETCHUP 1 kg paradicsom. Adjunk hozzá ecetet. Lefedve hagyjuk legalább 8 órát állni. 1 teáskanál cukor. 5 evõkanál almaecet 28 . cukrot és csiliport. késhegynyi nátrium-benzoát Mossuk meg és vágjuk össze a paradicsomokat. Törjük át szitán vagy turmixoljuk le a keveréket. jól zárjuk le. míg besûrûsödik. öntsük nyakon egy bögre forró vízzel. Egy hét múlva fogyasztható és közel egy évig eltartható. 3-4 cm-es friss gyömbér. Ha friss kókuszkoprából készítjük. 1 kardamom. 2 szegfûszeg. 1 mokkáskanál citromsav. Lefedve legalább 8 óra állás után szûrjük le és a kókuszpépbõl nyomkodjuk ki a tejet. 2 szegfûszeg. 3 teáskanál karamellszirup. majd szûrjük le. 1 mokkáskanál só. elõre elkészítjük és a hûtõszekrényben csavaros üvegben tároljuk. 1 kis darab fahéj. majd a citromlével és a sóval dolgozzuk pasztává. Öntsük a ketchupot palackokba. 1 nagy hámozott kardamom. 1 csapott mokkáskanál só. 4 fokhagymagerezd. Idõt takaríthatunk meg. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika.lékre egy bögre forró tejet. reszeljük le egy kókuszdió belét. A már kinyomkodott kókuszkoprát újra hasznosíthatjuk A maradék kókuszreszelékhez öntsünk egy bögre forró vizet.

A hámozással a vitaminokat is eltávolítjuk.Forraljuk vízben néhány percig a fahajat. – A mandula könnyen kibújik a héjából. a sót. – Ha friss fokhagyma helyett fokhagymaport használunk. a hosszú fõzés ugyanis elpusztítja. Szûrjük át a folyadékot tiszta üvegbe. – Egy teáskanál szárított gyömbérpor egyenlõ 2 teáskanál friss gyömbérrel (a szárított gyömbérport vízben áztassuk be). Fontos tippek – hasznos tanácsok – Tisztított ghí helyett bármilyen növényi zsiradék. HAMIS TAMARINDPÜRÉ Egy evõkanál szilvadzsemet keverjünk össze egy evõkanál citromlével és hagyjuk egy negyedórát állni. míg megbarnul. – Ha a rizs fõzõvízébe egy kis olajat vagy citromot öntünk. a kardamomot. – Ne használjunk sok vizet a zöldségek fõzésére. 1 mokkáskanál fokhagymapor 4 gerezd fokhagymának felel meg. Dugaszoljuk le a palackot. vaj. míg a cukor teljesen felolvad. A zöldségek héját ne hámozással. ha hámozás után hideg vízbe tesszük és ezután szárítjuk meg. majd jól rázzuk fel. Öntsük rá az almaecetet és a karamell szirupot. 29 . hogy a fûszerek teljes ízgazdagsága érvényesüljön. – A zöldségek takarékos megpuhítására tegyünk a fõzõvízbe egy kevés szódabikarbónát. ha elõtte (alufóliába csavarva) néhány percre mélyhûtõbe tesszük. – A karis ételeket mindig lassan fõzzük. – A kardamom magvakat használat elõtt szedjük ki a hüvelyükbõl. Üvegben 6 hónapig tárolhatjuk. a cukrot és a szegfûszeget. s megmarad a fehér színe. Öntsünk rá 1/2 csésze vizet és kavargassuk. – A paradicsom héját könnyen lehúzhatjuk. növényi fõzõmargarin vagy növényi olaj megfelel. KARAMELL SZIRUP Két teáskanál cukrot serpenyõben addig pirítsunk. ha rövid idõre forró vízbe mártjuk. hanem kaparással távolítsuk el. ha leforrázzuk. – A hagyma nem könnyeztet. a rizsszemek nem ragadnak össze. Hamis tamarindpüré esetén az eredeti tamarindpüré kétszeresét adagoljuk az ételhez.

szeleteljük fel a zöldbabot. a hagymát. kockára vágott paradicsom. 3 nagy hámozott. ha a gyártók utasításait követjük. – Langyos sütõn kb. A liszt. ha a keverékbe szúrt tûre nem tapad rá a ragacsos massza. só. – A sárgarépa megõrzi színét. 4 teáskanál reszelt sajt. anélkül azonban. 1 szegfûszeg. – A banánt ne tegyük hûtõszekrénybe. 4 evõkanál zöldbab. meleg sütõn 180-220 °C -ot. esetleg egy adag édességgel. 2 közepes nagyságú hagyma. a zeller. de indulhat egy tányér leves elfogyasztásával is. 30 . megmarad a szép színe. a vaj és a sajt kivételével keverjük össze az alkotórészeket és egy lefedett edényben lassú tûzön fõzzük. a kukorica. – A sütemények és pudingok akkor sültek meg. 2 evõkanál vaj vagy margarin. – Ha a sütõben tartott ételt alufóliával letakarjuk.tönkreteszi a vitaminokat. Hevítsünk vajat és néhány percig pirítsuk a lisztet. 2 sárgarépa. Ez után szûrjük le vagy turmixoljuk össze. ha fõzés. – Ha a gyümölcspürébe pár csepp citromot keverünk. Az erõs fõzés csökkenti az étel értékét. A szódabikarbónától megmarad a zöldségek eredeti színe is. – Megtartja színét a karfiol. a héjától megszabadított paradicsomot. a sárgarépát. ha a fõzõlébe pár csepp citromot cseppentünk. – Az ételeket lassú tûzön fõzzük puhára. 4 csapott teáskanál liszt. SAJTOS ZÖLDSÉG LEVES 6 bögre víz. – Ha a beszáradt mazsolát és szerecsendiót kb. A sütõk nagy változatosságot mutatnak. – A rántott zöldségeket itassuk le papírszalvétával vagy csöpögtessük le szûrõbe téve. akkor felpuhulva visszanyerik eredeti ízûket. szamoszával) vagy egy pohár víz felhörpintésével. 80-100 °C-ot. 4 kisebb burgonya. hogy megbarnulna. a legjobb. a teteje nem szárad ki. Levesek Egy indiai étkezés kezdõdhet valamilyen elõétellel (pl. késhegynyi fehér bors Vágjuk kockára a burgonyát. párolás közben nem fedjük le az edényt. forrón pedig 220-300 °C-ot értünk. 30 percig citromlébe tesszük. míg megpuhul.

majd adjuk hozzá a megszûrt levest és kavargassuk öt percig. Szórjuk meg reszelt sajttal. Forrón tálaljuk. ZÖLDSÉGKRÉM LEVES 2 nagy sárgarépa, 1 nagy fehérrépa vagy paszternák, 1 krumpli, 1 mogyoróhagyma vagy 2 zöldhagyma, 1 csésze zöldbab, 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél vagy petrezselyem, 3 evõkanál vaj vagy margarin, 2 bögre forró víz, 3 csésze tej, só, késhegynyi õrölt fehér bors, 1 evõkanál kukoricaliszt Vajban közepes hõfokon pirítsuk 5 percig az apróra vágott zöldségeket meg a zöldbabot. Öntsük fel vízzel, sózzuk és lassan pároljuk, míg megpuhul. Keverjük össze a kukoricalisztet a tejjel, adjuk a fõtt zöldséghez. Folyamatos kevergetéssel fõzzük még néhány percig, szórjuk meg fehér borssal és forrón szervírozzuk. SÁRGARÉPAKRÉM LEVES 3 csésze apróra vágott sárgarépa, 1 gyöngyhagyma vagy 2 szál zöldhagyma, 1 csésze fõtt rizs, 2 bögre tej, 2 bögre víz, késhegynyi õrölt fehér bors, 1 teáskanál cukor, 4 teáskanál vaj vagy margarin, 1 teáskanál apróra vágott koriander levél, 3 teáskanál kukoricaliszt, só Keverjük simára a kukoricalisztet egy kevés tejjel. Forraljuk fel a maradék tejet, majd egy részével kissé hígítsuk fel a kukoricapasztát. A megmaradt tejet tegyük félre. Az apróra vágott sárgarépát és hagymát pirítsuk vajban gyenge tûzön öt percig. Vigyázzunk, hogy a répa meg ne barnuljon. Adjuk hozzá a tejet, a fõtt rizst, a sót, a borsot, a cukrot, a vizet és a koriandert, forraljuk fel, majd lefedve lassú tûzön fõzzük 35-40 percig. Szûrjük át vagy turmixoljuk össze. Melegítsük fel és keverjük bele a vajat. (Ha a sárgarépa leves túlságosan sûrû, keverjünk hozzá egy kis tejet.) ZÖLDBORSÓKRÉM LEVES 1/2 kg zöldborsó, só, fehér bors, 2 bögre víz a borsóhüvelyhez, csipetnyi reszelt szerecsendió, 1 gyöngyhagyma vagy 2 zöldhagyma, 1 teáskanál apróra vágott mentalevél, 1 evõkanál kukoricaliszt, 4 teáskanál vaj vagy margarin, 1 csésze tej, 2 evõkanál tejföl, 1 teáskanál apróra kockára vágott hagyma

31

Fejtsük ki a borsót, a hüvelyeket alaposan mossuk meg. Sós vízben pároljuk puhára a borsóhéjakat kb. 35 percig, ezután szûrjük át. Vajban pirítsuk aranybarnára a hagymát, adjuk hozzá a fejtett borsót, a lekarikázott gyöngyhagymát, a szerecsendióõrleményt, öntsük fel a borsóhéj vízével és lassú tûzön fõzzük, amíg megpuhul. Az egészet nyomjuk át szitán vagy turmixoljuk össze. A tejjel elhabart kukoricaliszttel, folyamatos keverés mellett, sûrítsük be a levest. Tálalás elõtt a tejfölt keverjük össze az apróra vágott mentalevelekkel. Forrón szolgáljuk fel. SPÁRGATÖK ÉS MUNG BAB KRÉMLEVES 1 evõkanál vaj vagy margarin, 1 közepes fej apróra szeletelt hagyma, 1/2 csésze mung bab (zöld színû száraz bab), 1/2 kg spárgatök vékony szálakra reszelve, 6-8 teáskanál reszelt sajt, díszítéshez barna kenyér, tört krumpli, só, õrölt fehér bors, 1 csésze tej, pár szem cseresznye Áztassuk be a mung babot 2 órán át (konzervben is kapható, ez esetben nem kell áztatni). Olvasszuk fel a vajat és pirítsuk meg benne halványbarnára a felaprított hagymát. Adjuk hozzá a beáztatott babot és a szeletelt tököt. Öntsünk rá legalább 2 csésze vizet, sózzuk és borsozzuk meg és fõzzük puhára. Ha megfõtt a bab és a tök, turmixoljuk össze. Forraljuk fel a levest ismét, ha kevés rajta a lé, pótoljuk egy kis vízzel. A kitálalt leveseket szórjuk meg 1-1 teáskanál reszelt sajttal. Díszíthetjük a leveseket karikára vágott barna kenyérszeletekkel. Ez esetben a kenyérszeletek szélét tört krumpli, só, bors és egy kis tej keverékébõl készült masszával cifrázzuk meg. A kenyérkorongok közepére egy szem cseresznyét tehetünk. KRUMPLILEVES 4 nagy krumpli, 3 evõkanál vaj vagy margarin, 2 mogyoróhagyma vagy 4 zöldhagyma, 1 evõkanál apróra vágott korianderlevél vagy petrezselyem, 1 teáskanál csíkokra vágott gyömbér vagy 1 mokkáskanál száraz reszelt gyömbér, 2 sárgarépa apró kockára szeletelve, 1 csésze paradicsom ketchup, késhegynyi fehér bors, 4 bögre meleg víz, 3 evõkanál reszelt sajt, só A megfõtt krumplit nyomjuk át krumplinyomón. Vajban aranybarnára pirítsuk meg a mogyoróhagymát, a korianderlevelet, a gyömbért és a sárgarépát. Adjuk hozzá a paradicsom ketchupot, sót, borsot, meleg vizet és az áttört burgonyát, és az egészet fõzzük lassú tûzön 15 percig. Reszelt sajttal szolgáljuk fel.

32

LENCSE LEVES 1 csésze lencse, 1 evõkanál rizs, 5 bögre forró víz, 1 nagy hagyma, 1 nagy sárgarépa, 1 fehérrépa vagy paszternák, 1 babérlevél, só, késhegynyi fehér bors, 2 szegfûszeg, 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél vagy petrezselyem, 4 teáskanál vaj vagy margarin, 2 kis darab fahéj, 1 csapott evõkanál kukoricaliszt, 1 csésze tej, pirított zsemle vagy kenyérdarabkák A megmosott lencsét és a rizst szûrjük le. Vágjuk a zöldséget apró darabokra. Süssük a zöldséget, a lencsét és a rizst olvasztott vajban öt percig. Adjunk hozzá forró vizet, fûszereket és sót. Fedjük le és lassú tûzön fõzzük a zöldséget, míg megpuhul. Idõnként kavarjuk meg. Törjük át az egészet szitán vagy tumixoljuk össze. Forrósítsuk fel a levest, és habarjuk be a kukoricalisztes tejjel, fõzzük még kb. 7 percig. Jól fûszerezzük meg. Pirított zsemlekockákkal vagy kenyérdarabkákkal és korianderlevelekkel megszórva, forrón tálaljuk. SPENÓTKRÉM LEVES 1/2 kg spenót, 1 hagyma, 4 teáskanál vaj vagy margarin, 3 bögre víz, só, késhegynyi fehér bors, 1 csapott evõkanál kukoricaliszt, 1 csésze tej, 1 csésze tejszín, pirított zsemle- vagy kenyérkockák Mossuk meg a spenótot alaposan, szeleteljük fel a hagymát és süssük vajban néhány percig. Adjuk hozzá a spenótot és a vizet, forraljuk fel, majd lassú tûzön fõzzük 30-40 percig. Ha megpuhult, paszírozzuk át szitán vagy turmixoljuk össze. Öntsük fel a tejjel sima krémmé kevert kukoricaliszttel. Forraljuk fel és folyamatos kevergetés mellett fõzzük 2-3 percig. Jól fûszerezzük meg és keverjük habosra a tejszínnel. Pirított zsemle- vagy kenyérdarabkákkal, forrón tálaljuk. PARADICSOM LEVES 1/2 kg paradicsom, 2 bögre víz, 1 közepes méretû sárgarépa, 1 hagyma, 2 szegfûszeg, 1 kis darab fahéj, késhegynyi fehér bors, 4 teáskanál vaj vagy margarin, késhegynyi fekete bors, 1 mokkáskanál pirospaprika, 2 1/2 teáskanál kukoricaliszt, 2 teáskanál cukor, só, pirított zsemle vagy kenyér darabkák A paradicsomokat, a sárgarépát, a hagymát, az egész (õröletlen) fûszereket, sós vízben lassú tûzön fõzzük 45 percig. Az egészet törjük át szitán vagy turmixoljuk össze, majd fõzzük tovább.

33

csipetnyi só Pirítsuk meg a vajban a garam maszalát. 1 kávéskanál garam maszala. hûtsük le. a fehér borsot. hidegen tálaljuk.Keverjük el a kukoricalisztet egy kis levessel vagy vízzel. 2-3 bögre víz. pirított zsemle-. HIDEG UBORKALEVES 2 nagy kígyóuborka. a babérleveleket. Forrón. Korianderzölddel díszítve. só. Keverjük bele a citromlevet. 1 csésze tej A vajban pirítsuk aranysárgára a lisztet. folyamatosan kavargatva öntsük fel tejjel. a paradicsom fõzéséhez elegendõ vízmennyiség Vágjuk össze a hagymát. 2 babérlevél. Adjuk hozzá a cukrot. késhegynyi õrölt fehér bors. a sót és a tejszínt. majd lassan. A krém hozzáadása után már ne melegítsük a levest! HIDEG ALMALEVES 1 kg hámozott. 6 szegfûszeg. PARADICSOMKRÉM LEVES 1 1/2 kg paradicsom. késhegynyi õrölt fehér bors. és ha szükséges. 1 evõkanál vaj vagy margarin. a borsot. 2 evõkanál apróra vágott korianderzöld vagy kapor. késhegynyi reszelt szerecsendió. Pirított zsemle. só. Adjuk hozzá a cukrot és az almát. 3 teáskanál liszt. míg a mártás egyenletesen simává és sûrûvé nem válik. majd öntsük a levesbe és forraljuk kb. 1 bögre tejszín. és addig fõzzük. keverjük bele a krémet. A krém 2 teáskanál vaj vagy margarin. 2 teáskanál cukor. hogy ellepje. Sózzuk és borsozzuk meg. majd turmixoljuk simára. 1 evõkanál apróra vágott korianderlevél. míg kissé besûrûsödik. Hûtsük le és törjük át egy szitán. még sózzuk meg és színezzük pirospaprikával. 7 percig. 1 citrom leve.vagy kenyérdarabkákkal. az összeaprított hagymát. Melegítsük fel az áttört paradicsompépet. só 34 . 3 bögre joghurt. vagy kenyérdarabkákkal szolgáljuk fel. késhegynyi fehér bors. 1 teáskanál alap maszala. sót. szegfûszeget annyi vízben. Ha megpuhult az alma. Tegyük fel fõni a négybe vágott paradicsomokat. öntsük fel vízzel és forraljuk legalább 10 percig. forrón tálaljuk. 3 evõkanál cukor. reszelt alma. 2 hagyma.

Jól behûtve hidegen tálaljuk. szaftos. tegyük bele a rizst és jól keverjük el. hüvelyes. a rizs nem ragad össze. nagy szemû baszmati rizs. míg a víz teljesen átlátszóvá nem válik. Ezek után nem csoda. Forraljunk vizet sóval. A megpuhult rizs tetejét fakanállal lazíthatjuk fel. hogy a Gangesz medencéjében több mint 9000 évvel ezelõtt – elõbb mint Kínában – ismerték a vadrizst. FÕTT RIZS 2 csésze rizs. hogy jó ételt csak az öreg (legalább féléves) rizsbõl lehet készíteni. Öntsük az uborkára a joghurtot. a páli és szanszkrit nyelven írt feljegyzések szerint pedig az árják bejövetele óta már kiterjedten termesztik. A feltárt leletek gondos vizsgálata nyomán kiderült. 1 teáskanál só Válogassuk át. dúsíthatjuk dióval. hogy a rizsbõl készült ételek õsidõktõl elmaradhatatlan fogásai az indiai étkezésnek.A meghámozott uborkát reszeljük le és sózzuk be. 6 bögre víz. Lefedve. ízesíthetjük fûszerekkel és kókusszal. hogy melléjük rizst fogyaszszanak. Szûrjük és folyó vízzel öblítsük le. nagyon lassan fõzzük. a reszelt szerecsendiót és az õrölt fehér borsot. mandulával sõt túróval is. fûszeres ételek szinte megkívánják. A frissen aratott (fél évnél fiatalabb) rizst kevesebb vízzel fõzzük. Ha a fõzõvízbe pár csepp olajat vagy citromlevet teszünk. Párolás közben a rizst ne kevergessük. 35 . mossuk meg és áztassuk be a rizst 35 percig. A receptekben ismertetett módon mossuk meg és az elõírt ideig áztassuk be a rizst. A mosást addig ismételjük. A rizst kombinálhatjuk különbözõ zöldségekkel. amíg megpuhul. Az indiai asszonyok úgy tartják. hogy belõle egy szemet elharapva. A különbözõ zöldséges. Kari mellé forrón tálaljuk. melyre jellemzõ. szórjuk rá az alap maszalát. Hagyjuk állni legalább fél órán át. Indiában a sokféle rizs közül a legízletesebb a Himalája lábánál termesztett hosszúkás. Rizsek A rizs õshazája India. Turmixoljuk össze és szórjuk meg a levest a koriander zöldjével vagy kaporral. könnyen szétpattan. mogyoróval. majd csöpögtessük le róla a fölösleges vizet. Alaposan nyomkodjuk ki belõle a sós levet.

1 citrom leve. 1 evõkanál koriandermag. 5 szem fekete bors. Öntsük fel vízzel. 2 bögre víz.vagy korianderlevél. só Áztassuk 30 percig a megmosott rizst. míg megbarnulnak. míg a rizs megpuhulva a vizet magába szívja. 1 csésze víz. Forraljunk vizet sóval. 1 púpozott evõkanál kókuszreszelék. Olvasszunk vajat és tegyük bele (a citromlé kivételével) a hozzávalókat. késhegynyi õrölt fehér bors. 1/4 csésze tamarindpép (helyette 1/2 csésze hamis tamarindpüré). Köretként frissen. 2 kis darab fahéj. Öntsük fel forró vízzel. Lefedve pároljuk. 1 teáskanál gyömbérpor. 1 mokkáskanál mustármag. a lepkeszegmagot és a csilit. KURKUMÁS SÁRGA RIZS 2 csésze rizs. Szûrjük le. Öblítsük le. FÛSZERES RIZS 2 csésze rizs. Nem szabad kevergetni! Ha elkészült locsoljuk meg a citromlével és forrón köretként tálaljuk. Fedjük le az edényt és nagyon lassú tûzön pároljuk. 1/4 csésze kristálycukor. 2 bögre forró víz. lefedve pároljuk puhára. a fekete borsot. só Mossuk meg a rizst és áztassuk 1 órán át. de még minden szem elkülönül. 2 bögre víz. apró pirospaprika. 1/2 csésze olaj. 5 db csili vagy erõs. 1 teáskanál kurkuma. néhány petrezselyem. Lassú tûzön. 1 fej apróra vágott vöröshagyma. 1/2 mokkáskanál köménymag. 2 bögre víz. 2 evõkanál ghí vagy 3 evõkanál vaj vagy margarin. Adjuk hozzá a fûszereket és a rizst. tegyük bele a rizst és jól keverjük el. 1 teáskanál só Az átválogatott.PÁROLT RIZS 2 csésze rizs. 1 mokkáskanál lepkeszegmag.só Egy teáskanál olajban pirítsuk meg a koriandermagokat. melegen tálaljuk. 2 evõkanál ghí vagy 3 evõkanál vaj. 1 evõkanál földimogyoró. 8 kardamom magjai. a köményt. megmosott rizst áztassuk 25 percig. 36 . FEHÉR RIZS 2 csésze rizs. Ghíben pirítsuk aranybarnára a hagymát és a fokhagymát. Törjük össze finom porrá. 1 csapott teáskanál õrölt kömény. amíg a rizs megpuhul. 3 gerezd péppé zúzott fokhagyma.

Óvatosan keverjük a fûszeres rizshez és langyos tûzön hagyjuk kb. adjuk hozzá a durvára darabolt földimogyorót és a felaprított petrezselyemleveleket. 3 teáskanál köménymag. 5 evõkanál ghí vagy 6 evõkanál vaj vagy margarin. 10 percig. s amikor a pattogás véget ér. Oldjuk fel a tamarindpépet és a kristálycukrot egy csésze vízben. 2 bögre víz. só. 1 paradicsom. 2 darab fahéj. pár szál korianderzöld vagy petrezselyem zöldje Az alaposan megmosott rizst tegyük fel sós vízben fõni. mossuk meg és áztassuk be a rizst 15 percig. pár szem pörkölt kesudió vagy dió Válogassuk át. A lehûtött sûrû tamarindmasszát keverjük össze a porrá tört fûszerekkel. hûtsük le. 1 fehér húsú paprika. A rizst ne kavarjuk meg! Tálalás elõtt díszítsük pörkölt kesudióval vagy dióval. Befedve. 2 bögre víz. 1 teáskanál õröletlen fekete bors. a sót. 4 evõkanál vaj vagy margarin. Ha megfõtt és minden szem különválik. 2 evõkanál vaj.Válogassuk át. só. Amikor megpuhultak. A koriander zöldjével díszítve. adjuk hozzá a vajat. KUKORICÁS RIZS 2 csésze rizs. Ha már felmelegedett a fõzõvíz. BASZANT RIZS 2 csésze rizs. A maradék olajon pirítsuk meg a mustármagokat. 1 teáskanál kurkuma. a kockára vágott paradicsomot és zellert. Jól befedve pároljuk. A rizsszemek váljanak el egymástól. Öntsük fel vízzel és forraljuk fel. 1 hegyes zöldpaprika. Távolítsuk el a fekete borsot és a köménymagot. melegen szervírozzuk. a rizst. valamint egy teatojásban lógassuk bele a köménymagot és a feketeborsot. a kihûlt rizzsel és a kókuszreszelékkel. Kevés vízben pároljuk meg a kukoricát. lassan pároljuk. majd tûzön kevergessük. Melegen tálaljuk. mossuk meg és pároljuk meg kevés olajon és vízzel a rizst. Melegítsünk ghít és pirítsuk benne a fahéjat és a kardamom magvakat egy percig. óvatosan keverjük a zöldségeket és a kukoricát a megfõtt rizsbe és fedõ alatt még pároljuk pár percig. míg jól besûrûsödik. Adjuk hozzá a kurkumát. 2 csésze morzsolt fõtt csemegekukorica. 37 . amíg megpuhul és a vizet magába szívja. 4 szegfûszeg. Pirítsuk meg margarinban a kétféle lekarikázott paprikát. 1 zeller.

só Margarinban pirítsuk meg a feldarabolt csípõs paprikát. 3 szegfûszeg. 38 .ZÖLDBORSÓS RIZS 2 csésze rizs. majd keverjük bele a megmosott. CITROMOS RIZS 2 csésze rizs. Pirítsuk tovább. a borsot és a sót. Ne kevergessük. só Váltott vízben mossuk meg a rizst és sós vízben fõzzük puhára. 2 evõkanál durvára vágott kesudió vagy dió. a kesudiót és a felszeletelt zöldpaprikát. majd öntsük rá a rizsre és óvatosan kavarjuk össze. 3 citrom leve. 6 bögre víz. Ghíben pirítsuk meg a vöröshagymát és a fûszereket. lecsurgatott rizst és az egészet kevergessük egy kis ideig. Öntsük fel vízzel és lassan pároljuk. Szûrjük le. 3 evõkanál vaj vagy margarin. 2 kiskanál apróra vágott koriander vagy petrezselyem zöldje. 2 bögre víz Langyos vízben áztassuk be az elõzõleg alaposan megmosott rizst. só. Öblítsük le. a kókuszreszeléket. amíg a rizs megpuhul. késhegynyi törött fehér bors. adjuk hozzá a zöldborsót. 1 kis darab fahéj. 3 bögre víz. ZÖLDBORSÓS FÖLDIMOGYORÓS RIZS 2 csésze rizs. 3 hegyes erõs zöldpaprika. 1 kiskanál köménymag. 1 csésze zöldborsó. 2 zöldcsili vagy erõs hegyes zöldpaprika. késhegynyi kurkuma. 2 evõkanál ghí vagy 3 evõkanál vaj.vagy petrezselyemzöldet. Pároljuk lassan puhára. Fedjük be az edényt és langyos sütõben szárítsuk még 10 percig. Öntsük fel vízzel. a kurkumát és a koriander. 1 csésze zöldborsó. 1 kiskanál koriandermag. Melegen tálaljuk. Most már ne kavargassuk! Akkor jó. a földimogyorót. ha a rizsszemek szárazak és elválnak egymástól. 1 evõkanál reszelt vöröshagyma. 3 evõkanál vaj vagy margarin. Vajban pirítsuk meg a frissen õrölt koriandermagot. Alaposan keverjük össze és tegyük félre. tegyük bele a rizst és a zöldborsót. Forrón tálaljuk. 1 csésze durvára vágott földimogyoró. majd adjuk hozzá a citromlevet. Amikor megpirult. 4 szem kardamommag. 1 csésze kókuszreszelék. késhegynyi fehérbors. 3 kiskanál kurkuma.

2 bögre víz. a sárgarépát. Pirítsuk meg a vajban (margarinban) az összetört koriandert és az apróra szeletelt zöldcsilit. a sót. míg teljesen megpuhul és a rizs a vizet beszívja. ghí vagy margarin a sütéshez. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospapri- 39 . 2 közepes sárgarépa. 2 hagyma. 3 bögre víz. majd közepes tûzön fõzzük félpuhára. A tetejét sült hagyma szeletekkel díszítsük. 25 dkg spenót. 2 csésze zöldbab. a durvára aprított fûszereket. só Mossuk meg a rizst és vízben áztassuk 15 percig. 6 db kardamom õrölt magjai. 5 evõkanál ghí vagy 6 evõkanál vaj vagy margarin. Vágjuk a sárgarépát és a krumplit apró kockákra. 1 teáskanál összetört koriandermag. Forrón tálaljuk. só Az alaposan megmosott rizst és spenótot öntsük fel vízzel. 2 darab fahéj durvára aprítva. 2 krumpli. 2 babérlevél. majd pároljuk puhára. ZÖLDBORSÓS SAJTOS PULÁV 2 csésze rizs. 2 zöldcsili vagy erõs hegyes fûszerpaprika. 2 babérlevél. A hagymát szeleteljük szálasra.SPENÓTOS RIZS 2 csésze rizs. Pulávok A fûszeres. Adjuk hozzá a felszeletelt zöldbabot. 1 csésze házi készítésû sajt (panír). ZÖLDSÉGES PULÁV 2 csésze rizs. Ghíben süssük világosbarnára a hagymaszeleteket az õrölt kardamommal és a babérlevelekkel. zöldséges rizskészítmények igen õsi ételek. 4 darab durvára darabolt szegfûszeg. a rizst. 3 csésze fejtett zöldborsó. Közkedveltek az édes pulávok is. néhány karikát tegyünk félre a díszítésre. mogyorót. 2 bögre víz. A pulávokba gyakorta tesznek kesudiót. 2 evõkanál ghí vagy 3 evõkanál vaj esetleg margarin. a csiliport és a vizet. 2 nagy hagyma. sózzuk. borsozzuk. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. Keverjük a spenótos rizshez és forrón tálaljuk. Ezután tegyük bele a krumplidarabokat és lassú tûzön pároljuk. 3 teáskanál õrölt fehérkömény. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika.

1 babérlevél.ka. Fõzzük. Néhány percig kevés olajban süssük tovább. majd fõzzük sós vízben puhára. Öntsük fel vízzel. majd vágjuk apró kockákra és bõséges ghíben vagy margarinban süssük aranybarnára. majd adjuk hozzá a beáztatott rizst. õrölt köménymagot és a kisütött panírt. Amikor megpirult tegyük hozzá az asa-foetidát. csiliport. 5 evõkanál ghí vagy 6 evõkanál margarin Áztassuk a csicseriborsót egy éjszakán át. PADLIZSÁN PULÁV 2 csésze rizs. A fõtt csicseriborsót süssük néhány 40 . fahéjjal és a kardamom magokkal süssük aranybarnára. szegfûszeggel és a kardamommagokkal együtt süssük a hagymaszeleteket aranybarnára. 3-4 evõkanál kesudió vagy dió Áztassuk be a rizst 15 percig. csiliport és a köménymagot. Készítsünk 2 bögre zsíros tejbõl és 1/2 citrom levébõl panírt. óvatosan keverjük bele a fekete maszalát. 1 csésze csicseriborsó. amíg megpuhul a rizs. CSICSERIBORSÓS PULÁV 2 csésze rizs. 2 darab fahéj. só. Melegen tálaljuk. az összevágott kesudiót és a földimogyorót. 2 bögre víz. adjuk hozzá a rizst. só. az õröletlen feketeborsot. 3 db szegfûszeg. só. Adjuk hozzá a vizet. Szûrjük le és tegyük félre. sót. zöldborsót. A hagymát a babérlevéllel. Forrón tálaljuk. míg megpuhul és a vizet beszívja. 1 teáskanál mustármag. 1/4 kg padlizsán apró darabokra vágva. Adjuk hozzá az összevágott padlizsánt és a sót. Fedjük le és fõzzük meg. 5-6 evõkanál ghí vagy 6-7 evõkanál margarin. a kókuszreszeléket és a tejszínt. 2 nagy kardamom. rizst. 4 db kardamom magjai. majd fõzzük közepes tûzön. 4 szegfûszeg. 2 kis darab fahéj. Amikor már majdnem kész. Egy kicsit pirítsuk még. 1 teáskanál õröletlen fekete bors. 1 teáskanál köménymag. 5 teáskanál fekete maszala. 2 evõkanál kókuszreszelék. 1 teáskanál fehérkömény por. 1 mokkáskanál asa-foetida. 1/4 csésze olaj. sót. Pirított kesudióval díszítsük. 2 evõkanál földimogyoró. 3 evõkanál friss tejszín Áztassuk be a rizst. késhegynyi csilipor vagy õrölt erõs paprika. 2 evõkanál kesudió. helyette apróra vágott zsenge újhagyma. Melegítsünk olajat és pirítsuk meg benne a mustármagot. A babérlevelekkel. szegfûszeggel. 1 fej apróra vágott hagyma.

1 teáskanál só. sózzuk meg és forraljuk fel. 1 teáskanál alap maszala. 5 evõkanál ghí vagy 6 evõkanál vaj esetleg margarin. 25 dkg zöldbab. 25 dkg gomba. a sót. Öntsük fel vízzel. 2 bögre víz. Forrón tálaljuk. 1 nagy hagyma. 2 evõkanál házi készítésû sajt (panír). a felszeletelt gombát. Ha a zöldséges rizs megpuhult. 1 teáskanál csiliszósz. 1 csésze tej. 1 teáskanál korian- 41 . GOMBA PULÁV 2 csésze rizs. hogy gomba helyett 2 bögre szeletelt zöldbabot adunk hozzá. Tegyük bele a rizst. Pirítsuk meg az apróra vágott hagymát és a babérleveleket. Készítsünk 2 bögre zsíros tejbõl és 1/2 citrom levébõl panírt. Forrón szervírozzuk. 1 teáskanál fekete maszala. 2 babérlevél. 2 csésze szeletelt gomba. 2 babérlevél. majd közepes tûzön pároljuk a rizst puhára. 1 sárgarépa. 20 dkg panír (házi készítésû sajt). 2 zöldcsili vagy 1 hegyes erõs zöldpaprika. 1 közepes nagyságú szálasra szeletelt hagyma Mossuk meg és 15 percig áztassuk be a rizst. a csiliport és a gombát. 2 bögre víz. Vágjuk apró kockákra és ghíben süssük világosbarnára a sajtdarabkákat. 2 bögre víz. 1 hagyma. 25 dkg krumpli. öntsük fel a vízzel és forraljuk fel. az apróra vágott répát. SAJTOS GOMBA PULÁV 2 csésze rizs. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs piros paprika. 1 sárgarépa. SAJTOS ZÖLDBABOS PULÁV Ugyanúgy készül mint a sajtos gomba puláv. ezzel díszítsük a pulávot. Adjuk hozzá a rizst. 3-4 evõkanál kesudió vagy dió Mossuk meg és áztassuk a rizst egy óráig. pörkölt kesudióval vagy dióval díszítve forrón tálaljuk. csupán annyi az eltérés. 6 evõkanál ghí vagy vaj. majd óvatosan keverjük össze a fõtt rizzsel. Süssük a hagymát aranybarnára és ropogósra. 1 púpos teáskanál alap maszala. Ghíben kicsit pirítsuk meg az alap maszalát. 1 teáskanál csilipor vagy erõs piros paprika.percig ghíben. ZÖLDSÉGES PULÁV SÜLT KRUMPLIGOLYÓKKAL 2 csésze rizs. só. a csilit és a fekete maszalát.

A sajtdarabkákat bõséges olajban süssük meg. rizst. 2 csapott teáskanál só. a sót. a csiliport. hogy a kebabok kissé megpuhuljanak. 2 evõkanál liszt a palacsintatésztához 42 . 2 teáskanál fehérkömény por. fedjük le az edényt. a kockára vágott sárgarépát. késhegynyi fahéjpor. Adjuk hozzá a vizet. valamint a reszelt gyömbért és alaposan dolgozzuk össze. 1 teáskanál köménypor. Tegyük a sült burgonya kebabokat a tetejére.derlevél. 2 bögre víz. 2 teáskanál liszt. 1 csapott teáskanál apróra vágott friss gyömbér. koriander leveleket. 4 evõkanál ghí vagy 5 evõkanál vaj vagy margarin. só. Rendezzük el a zöldséges rizsen a sült krumpligolyókat és fedjük le az edényt. Adjuk hozzá a csiliszószt. Burgonya kebab 4 közepes krumpli. olaj a sütéshez. fûszereket. mossuk meg és 10 percig áztassuk be a rizst. 2 babérlevél. Sült krumpligolyók A fõtt krumplit nyomjuk át krumplinyomón. só Mossuk meg és áztassuk be a rizst 15 percig. késhegynyi fekete bors. majd forró olajban süssük aranybarnára. BURGONYA-KEBAB PULÁV 2 csésze rizs. olaj a sütéshez Válogassuk át. 2 finomra õrölt szegfûszeg. valamennyi krumpligolyót szórjuk meg liszttel. a felszeletelt zöldbabot és a sült panírdarabkákat és fõzzük. A szeletelt hagymát és a babérlevelet a négy evõkanál ghíben süssük barnára. forgassuk meg a rizspasztában. valamint a sót és közepes tûzön fõzzük. Készítsünk belõle apró golyókat. 1 csapott mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. 1 csapott teáskanál reszelt gyömbér. Rizspaszta Négy evõkanál rizslisztbõl kevés vízzel keverjünk puha pasztát. sót. amíg a rizs az összes vizet beszívja. 1 csapott teáskanál õrölt gyömbér. az alap maszalát valamint a vizet és forraljuk fel. 1 teáskanál apróra vágott korianderlevél. gyömbért. míg megpuhul a rizs és a víz elpárolog. Keverjük bele az apróra vágott zöldcsilit. Tegyük bele a rizst. Forrón tálaljuk. 2 zöldcsili vagy 2 kicsi hegyes erõs zöldpaprika. 1 hagyma. Süssük a hagymaszeleteket a babérlevelekkel barnára.

Keverjük az õrölt köménymagot. de ha van kéznél bármilyen (piros. A könyvben szereplõ édességekbõl kihagytuk ezt a fajta díszítõelemet. 1 mokkáskanál narancssárga ételszínezõ. sót. 2 evõkanál mazsola. Az édes rizsekhez különféle ételszínezõt és aromát. színezzünk bátran azokkal is. a mandulát és a kesudiót. használnak. míg a víz elpárolog. 3 nagy sárgarépa. Adjuk hozzá a cukros. takarjuk le az edényt nedves ruhával és alaposan lefedve lassú tûzön vagy forró víz fölött tartva melegítsük. s gyakran belefõzik a pulávba a pisztáciát. Forró olajban süssük aranybarnára. Ha esetleg néhány kemény szem maradt a rizsben. mert nálunk még nem kapható. Cseppentsünk a rizsre egy kevés aromát. Melegítsünk vajat és kissé pirítsuk meg az áztatott rizst és a kardamom magokat. 6-7 evõkanál vaj vagy margarin. A mazsolát mossuk meg és 5 percig áztassuk be. Rizses receptjeinkben színezõanyagként elsõsorban sáfrányt vagy sáfrányos szeklicét ajánlunk. SÁRGARÉPA PULÁV 2 csésze rizs. fekete borsot. cherry vagy õszibarack. elsõsorban kevarát. 3 bögre víz.A fõtt krumplit hámozzuk meg és (villával vagy krumplinyomóval) törjük össze. Édes pulávok Az indiaiak az édes pulávokat is – a süteményekhez hasonlóan – ehetõ ezüstlapokkal borítják be. 1 evõkanál pisztácia vagy dió Kaparjuk le a sárgarépát és reszeljük vékony szálakra. 6 evõkanál vaj vagy margarin. 43 . a lereszelt répát és a mazsolát egy kevés vízzel félig pároljuk meg. koriandert és a csilit a tört krumplihoz. a kevara aromát azért hagytuk ki. míg a rizs megpuhul. 2 csésze cukor. 2 teáskanál aroma. apróra vágott gyömbért. a mogyorót. Az édes pulávok fontos alkotórészét. majd durvára vágott pörkölt pisztáciával vagy dióval díszítsük. mazsolás répát és pároljuk. Hintsük meg liszttel és forgassuk meg a híg palacsintatésztában. A cukrot. majd öntsük fel 2 bögre vízzel és fõzzük. Formázzunk kis ovális (tojás) alakú golyókat. 6 zöld kardamom. Melegen tálaljuk. zöld) ételfestékünk. 6 zöld kardamom. 2 csésze cukor. SÁFRÁNYOS PULÁV 2 csésze rizs.

1 bögre tej. 2 teáskanál kókusz aroma vagy más gyümölcs esszencia Mossuk meg és 25 percre áztassuk be a rizst.vagy õszibarackkal). a mazsolát és a mangó (gyümölcs) pépet. míg a víz elpárolog. 4 evõkanál dió Melegítsük fel a vajat. A vajban pirítsuk meg a szegfûszeget és a kardamommagokat. 6 zöld kardamom. de helyettesíthetjük sárgadinnyével. 6 zöld kardamom. a megáztatott mazsolát és a rizst. 5 evõkanál vaj vagy margarin. Pároljuk. sárga. 2 teáskanál õszibarack aroma. Lassan pároljuk. 1 teáskanál narancssárga ételszínezõ. Öntsük bele a tejet. Melegen tálaljuk. Készítsünk a cukorból egy csésze vízzel szirupot. öntsük fel vízzel és lassan pároljuk. a szirupot és a kis vízben feloldott sáfrányt. Amikor elpárolgott a víz. Melegen tálaljuk. Fedjük le az edényt. a narancssárga ételszínezõt. 1 csésze khoja (nem édesített sûrített tej). A cukorból egy teáscsészényi vízzel fõzzünk ragadós szirupot. 1 evõkanál pisztácia vagy mogyoró. 2 csésze porcukor. a kardamom magokat. 6 csésze víz. az áztatott mazsolát és a durvára darabolt pisztáciát. 4 csésze víz. Durvára vágott pirított mandulával és dióval díszítsük. 1 mokkáskanál sáfrány vagy sáfrányos szeklice. 1 evõkanál mazsola. cseppentsünk rá egy kevéske aromát. 3 evõkanál porcukor. mossuk meg és 25 percre áztassuk be a rizst. 4 csésze víz. 2 evõkanál mandula. 4 evõkanál mazsola. míg a rizs megpuhul. CSERESZNYÉS PULÁV 2 csésze rizs. 8-10 szem cseresznye. Ha elkészült. Óvatosan keverjük hozzá a hámozott. 1 csésze érett mangópép (mangó nálunk is kapható. 1 evõkanál pisztácia Válogassuk át. 1 mokkáskanál gyümölcs aroma. MANGÓ PULÁV 2 csésze rizs. adjuk hozzá a rizst. majd öntsük fel 5 csésze vízzel. 5 evõkanál vaj.4 szegfûszeg. Olvasztott vajban forgassuk meg az összetört kardamommagokat. 12 evõkanál cukor. míg a rizs megpuhul és a víz elpárolog. 4 evõkanál mandula. 4 evõkanál mazsola. félbevágott mandulát. Óvatosan keverjük öszsze a porcukorral és az aromával. míg a rizs megpuhul és beszívja a szirupot. tegyük bele a 25 percig beáztatott rizst. 4 evõkanál mandula. adjuk hozzá a szirupot és a sárga ételszínezõt. és 3 csésze vízzel felöntve fõzzük lassú tûzön. Hagyjuk 44 .

A belõle készült kenyér jóízû és puha. mely tulajdonképpen víz és liszt keveréke. Óvatosan keverjük bele a porcukorral és az aromával elkevert sûrített tejet. Melegen tálaljuk. A sárga színezõbõl öntsünk egy teáskanállal a rizsre. Kenyérfélék és töltött lepények Észak-Indiában a szaftos koftákhoz. fogyasztás elõtt azonban sütõben ropogósra kell sütni. 6 csésze víz. adjuk hozzá a közel fél óráig beáztatott rizst. és lassan fõzzük. karikhoz inkább csapátit vagy nánt esznek. mint a pékkenyér. Dél-Indiában pedig a purit. különösen. 8 evõkanál hámozott mandula. 4 evõkanál pisztácia vagy mogyoró. Forgassuk meg olvasztott vajban a kardamommagokat.pár percig befedve pihenni a rizst. 8-10 szem cseresznye. 1 csésze sûrített tej (khoja). mandulát és a pisztáciát. valamint a purik 45 . 8 zöld kardamom. A különbözõ zöldségekkel. 2 csésze mazsola. a sûrített tejet. KÓKUSZOS PULÁV 2 csésze rizs. míg a rizs teljesen megpuhul.) Az élesztõ nélküli. majd jól fedjük le az edényt. Adjuk hozzá a szirupot. Tovább tart. fûszeres papádot pedig India-szerte mindenhol ropogtatják. 1 teáskanál narancssárga ételszínezõ Készítsünk az egy csésze cukorból és két csésze vízbõl híg szirupot. Ahogyan Gandhi mondta: „Legjobb a jól megtisztított búzából otthon õrölt liszt. A pulávot pörkölt pisztáciával és félbevágott cseresznyedarabokkal díszítsük. (Csilis és fokhagymás papádot nálunk is lehet készen vásárolni. A roti. A töltött parátákat reggelire teával. Lassan pároljuk. 1 mokkáskanál kókusz aroma. karfiollal vagy krumplival töltött paráták. parátát és a doszát kedvelik. a papírvékony. míg a víz teljesen elpárolog. Melegen szervírozzuk. Vágjuk darabokra a díszítésre szánt cseresznyéket. sütõben sütött. a kókuszreszeléket és a mandulákat. olyan mint a puha kenyér. Ezt a lisztet már nem kell átszitálni. öntsük fel 4 csésze vízzel. a beáztatott mazsolát. kerek formájú kenyérfélék viszonylag könnyen elkészíthetõk. 4 evõkanál kókuszreszelék. hiszen táplálóbb és kevesebb kell belõle. egészségesek.” A legegyszerûbb indiai lepény-kenyér a csapáti. hanem teljes õrlésû (Graham) lisztbõl készítjük. borsóval. 5 evõkanál vaj. ha nem fehér lisztbõl. 12 evõkanál cukor. ebédre pedig joghurttal szolgálják fel.

só Szitáljuk át a lisztet és keverjük hozzá a sót. ám itt ghít (tisztított vajat) is használnak. Ezután ismét gyúrjuk össze a tésztát. fél csésze víz. Apránként dolgozzunk bele annyi vizet. Tépjük szét a tésztát kisebb darabokra. Ezután ismét gyúrjuk össze. 10-12 darab 4 csésze jól összenyomott teljes õrlésû liszt. majd fedjük be õket. Melegen adjuk dál mellé. Jól dolgozzuk össze. 25 darab 4 csésze jól összenyomott (teljes õrlésû) búzaliszt. Az alaposan meggyúrt tésztát nedves ruhával fedjük le és egy órát hagyjuk pihenni. víz. 1 nagy vagy 2 kis karfiol. függ a sütési hõtõl és a búza sikértartamától. só Az átszitált liszthez adjunk ízlés szerint sót és morzsoljunk el benne egy evõkanál margarint.szintén forró fémserpenyõben sülnek. margarinnal kikent serpenyõben lassan süssük meg a paráták mindkét oldalát szép ropogós barnára. Ha elkészültek. a csapátikat egy tortavillával megfogva nyílt láng fölött süssük fényesre. 6-7 evõkanál margarin vagy vaj. de ne ragadós legyen. Ebédre dál. karival vagy bádzsival. a legjobb ha elválik a kezûnktõl és a táltól. majd csípjünk ki belõle kis darabkákat és nyújtsuk ki papírvékonyságú kerek lapokra. majd még egyszer nyújtsuk ki. 2 teáskanál durvára õrölt száraz 46 . kari vagy bádzsi mellé szolgáljuk fel. Az. Forró serpenyõben süssük néhány másodpercig a csapátik mindkét oldalát. de nem túl lágy tésztává. hogy a tészta puha. Olajat ne használjunk! KARFIOL PARÁTÁ kb. A nyers tésztákat alaposan kinyújtják és kerek formára alakítják. hogy a tészták mennyire dagadnak meg. tegyük egymásra halmozva egy tiszta ruhára. 25 darab 4 csésze jól összenyomott (teljes õrlésû) búzaliszt. csináljunk belõlük kis labdákat. só. nyújtsuk ki csapáti formájúra és kenjük be margarinnal vagy vajjal. Átforrósított. Réteslisztet ne használjunk! CSAPÁTI kb. Amikor a tészta felhólyagosodik. EGYSZERÛ PARÁTÁ kb. Öntsünk hozzá egy kis vizet és gyúrjuk puha.

5 evõkanál vaj vagy margarin.koriander. csiliporral. 5 evõkanál vaj vagy margarin A teljes õrlésû lisztbõl egy kis vízzel gyúrjunk egyszerû parátá tésztát. Nyomjuk ki belõle a vizet és keverjük össze sóval. Úgy süssük ki õket mint az egyszerû parátákat. ha megszáradt. Gyúrjuk a lisztet egy kis sóval ruganyos tésztává. 1 csésze apróra vágott karfiol. Melegen szolgáljuk fel tea mellé reggelire. KARFIOLOS PARÁTÁ kb. 1 csapott mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. Melegen tálaljuk reggelire. Ezután borítsuk egymásra a tésztákat. 1 evõkanál vaj. csilivel. korianderrel. reszeljük le. Vegyünk két kis darab tésztát és formáljunk belõle két egyforma csapátit. csak a felsõ részeit tartsuk meg. Ezután 10-15 percig süssük zsírjára. Ha kissé lehûlt. majd a széleiket dolgozzuk össze. 1/4 csésze ghí vagy vaj. 1 teáskanál durvára õrölt száraz koriander. só. õrölt fekete borssal. 47 . míg a megpuhult karfiol a vizet magába szívja. 1 teáskanál összevágott korianderlevél vagy petrezselyem. 1 csapott mokkáskanál õrölt fekete bors. Ezután a retek parátánál leirt módon kell eljárnunk. 1 mokkáskanál kurkuma por. vagy joghurttal ebédre. törjük össze durva pasztává. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. 1 evõkanál apróra vágott zöldcsili vagy kicsi zöld erõs paprika. só. A torzsáját dobjuk el. a másikat pedig kenjük be vajjal. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors Vagdaljuk a karfiolt apró darabokra. és óvatosan nyújtsuk ki kerek alakúra. ghí vagy vaj a sütéshez. Az apróra vágott karfiolt kevés vajjal. 1 csapott teáskanál õrölt köménymag. A megtisztított karfiolt mossuk meg. sóval és kevés vízzel elkeverve pároljuk. Tészta 2 csésze teljes õrlésû liszt. só. Az egyikre kenjünk egy réteg tölteléket. õrölt fekete borssal és apróra vágott korianderlevelekkel. 2 teáskanál csát maszala. 1 közepes nagyságú karfiol. 10-12 darab 4 csésze jól összenyomott teljes õrlésû liszt. KARFIOL ÉS PANÍR PARÁTÁ 12 darab Töltelék 1 csésze összemorzsolt panír (házilag készített sajt).

Sodorjuk ki mindegyiket egy kb. dolgozzuk össze és óvatosan sodorjuk ki négyzet alakúra. Néhány percig süssük. lefedve lassú tûzõn pároljuk. Melegítsük meg a vaj felét. 5 evõkanál vaj vagy margarin Az átszitált lisztbõl és sóból gyúrjunk 2 teáskanál olvasztott vajjal és vízzel sima tésztát. Kevés ghíben süssük meg. 1 teáskanál durvára õrölt koriander. 1 kis hagyma apróra vágva. Ezután adjuk hozzá az összemorzsolt panírt. adjuk hozzá a köményt. Jól keverjük össze. a széleiket dolgozzuk össze. 2 teáskanál összevágott korianderlevél vagy petrezselyem. kevés vizet aláöntve. Vegyünk két kis tésztalabdát és nyújtsuk ki két egyforma kerek formára. ghíbõl (vajból) és sóból. majd nyomjuk ki belõle a vizet. Reggelire szolgáljuk fel. 1-2 közepes nagyságú (25-30 dkg) fehér jégcsapretek. a zöldcsilivel és ízlés szerinti sóval süssük meg benne a reszelt retket szárazra. CSICSERIBORSÓ PARÁTÁ 12 darab Töltelék 1/4 kg csicseriborsó. Ha megpu- 48 . szórjuk bele a kurkumát és a csát maszalát. A bekent parátákat fektessük egymásra. és a fûszerekkel. Készítsünk tésztát lisztbõl. alaposan megmosott csicseriborsót áztassuk be egy éjszakán át. A megtisztított retket reszeljük le. és a sót. és a csilit. késhegynyi csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. fél percig süssük. hegyes erõs zöldpaprika. RETEK PARÁTÁ 12 darab 4 csésze jól összenyomott teljes õrlésû liszt. Pihentessük 25 percig.Olvasszunk meg 1 evõkanál vajat. majd fedjük le nedves ruhával. 15 cm átmérõjû nagyságú körlapra. só. Terítsük szét a tölteléket a korongok közepén négyzet alakban. 1 teáskanál összevágott zöldcsili vagy kicsi. Alakítsunk belõle 12 golyót. Az egyikre tegyünk egy vékony réteg retek-keveréket. Jól gyúrjuk össze. Nedvesítsük meg a tészta széleit. a másikat pedig kenjük be vajjal. 2 apróra vágott zöldcsili vagy kicsi. majd óvatosan egy kicsit nyújtsuk ki. 2 teáskanál összevágott friss gyömbér A váltott vízben. Másnap tegyük fel sós vízben fõni. Osszuk 12 adagra. Kb. hegyes erõs zöldpaprika. míg a karfiol megpuhul. só. a karfioldarabkákat. Melegen tálaljuk. 1 mokkáskanál kurkuma. Az egyszerû parátához hasonlóan süssük meg.

1/2 kg zöldborsó. 1 csapott mokkáskanál õrölt fekete bors. a korábban leírt módon töltsük meg. hegyes erõs zöldpaprika. 1 teáskanál alap maszala. só. Egy kis sóval és vajjal gyúrjunk a lisztbõl tésztát. a széleiket jól dolgozzuk össze. Hintsük meg sóval és tegyük félre 10 percig. Nyomjuk ki belõle a vizet és keverjük hozzá a csiliport. majd óvatosan nyújtsuk ki egy kicsit. 2 teáskanál összevágott zöldcsili vagy kicsi. szûrjük le és csöpögtessük le róla a fölösleges vizet. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. A keverékkel. mossuk meg és vágjuk apróra. BURGONYA PARÁTÁ kb. 1 bögre friss lepkeszeglevél. 2 teáskanál összevágott korianderlevél vagy petrezselyem.hult. Melegen szolgáljuk fel reggelire. A keverékkel töltsük meg a parátákat. só. Távolítsuk el a lepkeszeg hajtásait. ZÖLDBORSÓ PARÁTÁ 12 darab 4 csésze jól összenyomott teljes õrlésû liszt. a korianderrel valamint a csilivel készítsünk a zöldborsóból finom pasztát. 5 evõkanál vaj vagy margarin Fõzzük meg puhára a zöldborsót. Az egyik parátát kenjük be egy kis vajjal és a zöldborsós masszával. só. nyújtsuk ki és süssük meg a parátákat. csepegtessük le és az alap maszalával. borítsuk rá a másik tésztát. 5 evõkanál vaj vagy margarin 49 . Hûtsük le és keverjük össze az összes alkotórészt. nyújtsuk ki kerek formájúra. 2 teáskanál korianderpor. majd az egyszerû parátához hasonlóan süssük meg. LEPKESZEG PARÁTÁ 12 darab 4 csésze jól összenyomott teljes õrlésû liszt. késhegynyi csilipor. A tésztát a retek parátánál leírt módon készítsük el. A parátákat serpenyõben lassú tûzön süssük világosbarnára és ropogósra. késhegynyi csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. 5 evõkanál vaj vagy margarin Gyúrjunk tésztát a lisztbõl az egyszerû parátánál leírtak szerint. 10-12 darab 4 csésze jól összenyomott teljes õrlésû liszt. 1/2 kg fõtt krumpli. Szûrjük le. Szakítsunk belõle kis labdákat.

borssal és egy kevés vízzel gyúrjuk sima. majd azonnal forgassuk meg.Készítsünk egyszerû parátá tésztát. körülbelül 2 mm vastagságú lapokra és tegyük forró vajba. Forrón tálaljuk zöldség bádzsival. de elég kemény tésztává. Osszuk kis labdákra és nyújtsuk ki vastag purikra. mint a retek parátát. a tejszínt. Dolgozzuk össze alaposan a lisztet. Öntsünk hozzá egy kis tejet és gyúrjuk sima. 25 darab 4 csésze jól összenyomott teljes õrlésû liszt. 5 evõkanál vaj vagy margarin. Melegen szolgáljuk fel reggelire. 50 . vaj vagy margarin a sütéshez A fõtt. mérsékeljük a meleget és süssük a purik mindkét oldalát aranybarnára. Tartsuk lenyomva. Mindegyik golyót nyújtsuk ki kerek. langyos víz. hámozott krumplit törjük össze. só. 10-12 cm átmérõjû. TELJES ÕRLÉSÛ LISZTBÕL KÉSZÍTETT PURI kb. ghí. majd keverjük össze a fûszerekkel és az összevágott zöldekkel. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. amikor már füstölni kezd. Ezután ismét gyúrjuk meg. csak a teljes õrlésû liszt helyett fehér lisztet használjunk. aztán süssük meg. Melegen tálaljuk krumpli bádzsival ebédre vagy reggelire. kissé kemény. 1/4 csésze tejszín. SIMA (FEHÉR LISZTBÕL KÉSZÍTETT) PURI Ugyanúgy készül mint az elõzõ puri. Fedjük le egy nedves ruhával és hagyjuk egy óráig pihenni. de ruganyos tésztává. 25 darab 4 csésze jól összenyomott teljes õrlésû liszt. az összetört krumplit és egy kis sót. Melegítsünk elegendõ mennyiségû ghít egy serpenyõben. 3/4 csésze tej. majd csináljunk belõle kis diónyi golyókat. TEJSZÍNES PURI kb. míg felpuffadnak. vaj vagy margarin a sütéshez Az átszitált lisztet a sóval. Törjük össze a fõtt krumplit. Töltsük meg és lapítsuk le. 25 dkg fõtt burgonya.

1 teáskanál fehérkömény mag. 1/2 csésze aludttej vagy joghurt. hámozzuk meg és törjük össze. 2 zöldcsili vagy kicsi. Csöpögtessük le és még melegen szolgáljuk fel. Fõzzük meg a krumplit. TÖLTÖTT BURGONYA PURI kb. a csiliport. néhány koriander. só. 1 evõkanál ghí vagy vaj. bõséges vaj vagy margarin a sütéshez Fõzzük a krumplit puhára és törjük össze. 25 darab 4 csésze jól összenyomott teljes õrlésû liszt. 1/2 kg krumpli. 1 teáskanál alap maszala. Hûtsük le. Csináljunk a tésztából kis labdákat és nyújtsuk ki azokat ugyanúgy. ghí. 2 evõkanál olaj. zöldcsilit. 1 fehér retek reszelve (1/3 csésze). az alap maszalát. 25 darab 4 csésze jól összenyomott teljes õrlésû liszt. só. hagymát. Ghíben süssük a purikat aranybarnára. 5-6 teáskanál olvasztott ghí vagy 7-8 teáskanál vaj. 1 teáskanál fehérkömény mag. 1 mokkáskanál só. Bõséges vajban addig süssük. mint a sima puri esetében. 1 evõkanál zöldcsili-gyömbér paszta. A fölösleges zsiradékot csöpögtessük le vagy papírral itassuk fel. RETEK PURI 15-20 puri 1 csésze rizsliszt. 1 kis hagyma. só. a korianderleveleket. 1 kis fej reszelt hagyma.vagy petrezselyemlevél. 1 csésze búzaliszt. hegyes erõs zöldpaprika. Adjuk hozzá az olvasztott ghít és jól dolgozzuk össze. csak egy kissé vastagabbra. 1 evõkanál ghí vagy 2 evõkanál vaj. vágjuk a korianderleveleket. 1 mokkáskanál kurkumapor. a zöldcsilit és a hagymát apróra. Gyúrjunk a lisztbõl – a teljes õrlésû lisztbõl készített purinál leírtak szerint – tésztát. Hûtsük le. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. víz. a fehérköményt és az átszitált lisztet. vaj vagy margarin a sütéshez Õröljük meg a fehérköményt. Keverjük a krumplihoz a sót. 1/2 kg krumpli. Adjuk hozzá a fûszereket. Csináljunk biliárdgolyó méretû kerek labdákat. Melegen szervírozzuk reggelire. olaj a sütéshez 51 . és a sót. 1/2 centiméter vastag kerek lapokra. Töltsünk a golyókba krumplitölteléket és nyújtsuk ki azokat kb. míg felpuffadnak és aranybarnák lesznek. 2 teáskanál alap maszala.BURGONYA PURI kb. Melegített ghíben alaposan forgassuk meg a fûszerezett krumplit.

Tegyünk egy kupac krumplikeveréket a doszára és melegen tálaljuk. korianderlevelekkel és a sóval. Töltelék Melegítsünk ghít. Gyúrjuk elasztikus. Süssük két percig. Szórjuk meg tetejûket ánizs. 1 púpozott csésze teljes õrlésû liszt. gyömbérrel. Csináljunk vastag purikat (a krumpli purihoz hasonlókat). Ha megpuhult. Csöpögtessük le és melegen kínáljuk. Amikor már sercegnek. só. 52 . DOSZA 2 csésze rizs. mossuk meg és áztassuk be külön-külön a rizst és a babot egy éjszakán át. majd pirítsuk meg benne a mustármagokat. 1 kg krumpli. 10-12 kicsi zöldcsili vagy 2 nagy erõs hegyes zöldpaprika. Pihentessük 15 percig. adjuk hozzá az apróra vágott hagymát. 1 csésze víz Válogassuk át. Lazíthatjuk langyos vízzel. szódabikarbonával. A rizsbõl és a babból készült tésztából serpenyõben süssünk palacsintákat. 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél. Melegítsük fel a sütõt. 1 csapott teáskanál kurkuma. 1 csésze fekete bab. Közepesen meleg sütõben süssük aranysárgára. 4 1/2 teáskanál cukor. 3-4 közepes méretû összevágott hagyma. 2 teáskanál (fehér)mák Szitáljuk át a lisztet és a teljes õrlésû lisztet. 1 csésze joghurt vagy aludttej. csíkozzuk meg egy kés életlen részével õket. Csipkedjünk a tésztából nagy kerek labdákat. 2 teáskanál apróra vágott gyömbér. amelyben ázott. keverjük össze a sóval.Keverjük össze a hozzávalókat és készítsünk tésztát. 1 teáskanál szódabikarbóna. Olvasztott ghível és joghurt keverékével kenjük be. az apróra vágott zöldcsilivel. a fejtett zöldborsót. Forró olajban süssük aranybarnára. rugalmas tésztává. Keverjük a rizst és a babot össze.és mákmagokkal. 1 teáskanál só. keverjük jól össze a durvára tört fõtt krumplival. NÁN 3 púpozott csésze fehér liszt. Másnap törjük össze vagy daráljuk meg mindkettõt azzal a vízzel. Sodrófával nyújtsunk belõlük kerek nánokat. egy csésze vizet és pároljuk. és hígítsuk fel sûrû palacsinta készítéséhez megfelelõ mennyiségû vízzel. 1 evõkanál ghí vagy 2 evõkanál vaj. majd kézzel formázzuk azokat lepény alakúra. 1/2 teáskanál mustármag. 7 teáskanál olvasztott ghí vagy vaj. cukorral. 3 csésze zöldborsó. vajjal és a joghurttal. 2 teáskanál ánizsmag.

Nedves ruhával letakarva pihentessük másfél óráig. Keverjük össze a fûszereket és egy kis vízzel készítsünk finom pasztát belõlük. 2 dkg élesztõ. Mikor a sütõbõl kivéve a kalácsok már csak langyosak. Süssük a kalácsokat 15-20 percig. kenjük be tetejüket ghível. Ismét sodorjuk ki és közepes erõsségû tûzõn kevés ghíben süssük ki. 1 mokkáskanál só. a sütéshez ghí vagy vaj Az õrölt maszala pasztához 2 evõkanál ánizsmag. Keverjük össze a sót és az elmorzsolt élesztõt a liszttel. Tegyük a tésztát egy olajozott edénybe. 10 cm átmérõjû korongra. Bekent sütõlemezre rendezve a kalácsokat kelesszük duplájára. 1 mokkáskanál só. terítsük be tésztával és a tészta széleit összenyomva burkoljuk be a pasztát. míg kétszeresére növekszik. Dolgozzuk el a tésztát a ghível. Osszuk nyolc golyóra. ALUDTTEJES KALÁCS 8 db kalács 1 teáskanál cukor. csavarjuk be a nánokat egy konyharuhába és tartsuk egy lefedett edényben. Sodorjuk ki mindegyik golyót kb. 1 teáskanál zöldcsili-gyömbér paszta A kétféle lisztet szitáljuk át. takarjuk le nedves ruhával és pihentessük. 2 dkg friss élesztõ. 2 evõkanál ghí vagy vaj Oldjuk fel a cukrot kézmeleg aludttejben. a tésztához 1 evõkanál ghí vagy vaj. Mindegyik golyót más-más alakúra formázzuk. Dolgozzuk el alaposan a ghível és tegyük félre egy beolajozott edényben. 53 . Ha nem tudjuk azonnal tálalni. 1/2 csésze joghurt. Ha szükséges. Hevítsük fel a sütõt 250 °C-ra. Tegyünk mindegyikre az elkészített pasztából. hogy fényessé váljanak. Adjuk hozzá a joghurtot. Gyúrjuk meg ismét. PANDZSÁBI ROTI kb. 12 db 1 púpozott csésze fehér liszt. Gyúrjuk ismét meg a tésztát és formáljunk kis golyókat. 1 púpozott csésze teljes õrlésû liszt. 1 teáskanál cukor. 2 evõkanál csát maszala. 1/2 csésze sûrû aludttej. Készítsünk puha tésztát a cukros aludttejjel. cukrot és az elmorzsolt élesztõt. 2 púpozott csésze fehér liszt. sót. öntsünk hozzá kis langyos vizet.Melegen tálaljuk. míg a tetejük aranyszínû lesz. hogy puhák maradjanak.

Annyi vizet használjunk. 2 púpozott csésze fehér liszt. Takarjuk le nedves ruhával és várjunk míg ismét a kétszeresére kel. 1 púpozott csésze teljes õrlésû liszt. Középen egy üreget képezve. Kenjük be ghível vagy vajjal. ghí vagy vaj a fényezéshez Keverjük össze a sót a liszttel. tegyük bele a fõtt rizst. 1 púpozott csésze fehér liszt. míg a teteje világosbarna lesz. Fedjük le és pihentessük fél órán át. ghí vagy vaj a fényezéshez. majd tegyük egy olajjal kikent edénybe. 1 evõkanál olaj. Lisztezett deszkán gyúrjuk a tésztát néhány percig. 1 mokkáskanál só. néhány csepp karamell. fedjük be és kelesszük kétszeresére. míg duplájára nõnek a zsemlék. A sütõt 250 °C-ra melegítsük fel és süssük a kenyeret 20-25 percig. 1 csapott mokkáskanál só. Kikent sütõlemezen nedves ruhával lefedve kelesszük. 6 gerezd összezúzott fokhagyma. amennyi szükséges. 1 mokkáskanál só. 2 dkg friss élesztõ. 54 . 15-20 percig süssük. ghí vagy vaj a fényezéshez Oldjuk fel a cukrot és a sót a kézmeleg vízben. 2 dkg friss élesztõ. Ismét gyúrjuk át és formázzunk 8 ovális alakú golyót. 1/4 csésze fõtt rizs. A megkelt tésztát gyúrjuk össze a vajjal és a fokhagymával. Mikor már csak langyosak. Készítsünk puha tésztát. Gyúrjuk a tésztát néhány percig. amíg a kétszeresére növekszik. 1/2 csésze víz. ghível kenjük fényesre a zsemléket. BARNA KENYÉR 8 darab 1/2 evõkanál barna cukor.RIZSES ZSEMLE 8 db. hogy a lisztet háborgatnánk. hogy fényes színt kapjon. 1 teáskanál vaj. Öntsünk a rizsre kézmeleg vizet. 1/2 csésze és 3 evõkanál kézmeleg víz. Vegyük ki a sütõbõl és tegyük egy fémrácsra. FOKHAGYMÁS KENYÉR 1 csapott teáskanál cukor. Felszeletelve szolgáljuk fel. zsemle 2 púpozott csésze fehér liszt. 2 dkg friss élesztõ. Készítsünk a tésztából ovális alakú kenyeret és tegyük bekent sütõtálcára. majd tegyük egy olajozott edénybe. Takarjuk le nedves ruhával és pihentessük másfél órát. Tegyük 250 °C-os sütõbe és kb. Oldjuk fel benne az elmorzsolt élesztõt anélkül. Morzsoljuk a lisztbe az élesztõt és a 1/2 csésze langyos vízzel készítsünk puha tésztát.

55 . 1 mokkáskanál kurkuma. Melegítsük a sütõt 250 fokra. 1 teáskanál gyömbér. Speciális ízûket a fûszerek keverékétõl kapják. és lassú tûzön kavargassuk. míg a paradicsomos lé szafttá sûrûsödik. 20 percig. hogy a fûszerek teljes íze érvényesüljön. Fedjük le nedves ruhával és pihentessük másfél óráig. Dél-Indiában a csilis fûszerkeveréktõl meglehetõsen csípõs karikat fõznek. néhány korianderlevél. zöldségekbõl. köményt. Bekent sütõlemezen rendezzük el. Készítsünk puha tésztát langyos vízzel. Ismét gyúrjuk meg a tésztát. 3 darab közepes nagyságú paradicsom. amíg kétszeresére növekszik. 1 teáskanál õrölt fehérkömény Margarinon süssük meg az összevágott hagymát és péppé zúzott fokhagymát világosbarnára. kockára vágott paradicsomot. Kari készülhet mindenféle alapanyagból: húsokból. õrölt gyömbért. Hûtsük le nedves ruhán és ghível vagy vajjal kenjük be. Keverjük össze a kétféle lisztet az elmorzsolt élesztõvel és az olajjal. Adjuk hozzá a hámozott. TÚRÓGOLYÓ KARI Kari 4 hagyma. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. tojásból. szegfûszeget. Nyolc részre osztva alakítsunk belõle tégla formákat. fõzési szokásától és az elkészítõ egyéni ízlésétõl. annyiféle kari. Karik Bár nem minden indiai étel curry. Öntsük fel egy csésze vízzel és még 15 percig fõzzük. 4 evõkanál margarin. 6 gerezd fokhagyma. adjuk hozzá a pár csepp karamellt. Gyúrjuk néhány percig. só. halakból. A karis ételeket mindig lassan fõzzük. sót és az alap maszalát. melyeknek öszszetétele nagyban függ az adott háztartás vallási elõírásától. az észak-indiaiak mughal konyhája viszont kerüli az erõs fûszereket. Ahány ház. Tegyük a tésztát egy beolajozott edénybe. hogy fényesek legyenek. elsõsorban nyers kardamommagot. 2 teáskanál alap maszala. koriandert és köményt használnak. vagyoni helyzetétõl. fahéjat. feketeborsot. csiliport. kurkumát. süssük benne a kenyérkéket kb. mégis a kari az indiai konyha alapja. fedjük be nedves ruhával és kelesszük duplájára.Oldjuk fel a barna cukrot és a sót kézmeleg vízben.

Túrógolyók 2 liter tej, 3 evõkanál liszt, 1 evõkanál mandula vagy mogyoró, 1 teáskanál pisztácia, 10 kardamom, margarin a sütéshez A tejbõl készítsünk házi túrót (csénát). A túrót gyúrjuk a liszttel egyenletesen simára. A mandula (mogyoró) és pisztácia õrleményt és az összetört kardamommagokat keverjük el egy kis tejjel. Ezzel a masszával töltsük meg a túróból készült golyókat. Bõséges margarinban süssük aranybarnára. Tegyük a szaftba és fõzzük puhára. Melegen tálaljuk. TEJSZÍNES KRÉMSAJTOS KOFTA KARI Kofták 1 kg krumpli, 1 csésze liszt, 2 apróra vágott zöld hegyes erõs paprika, 1 csapott teáskanál felaprított korianderlevél vagy petrezselyemzöldje, 1 teáskanál gyömbérpor, 1 teáskanál köménypor, 1 mokkáskanál garam maszala, só, liszt a palacsintatészta készítéséhez, zsemlemorzsa a panírozáshoz, 1/2 csésze tejszínes krémsajt, bõséges margarin vagy vaj a sütéshez Készítsünk egy pohár tejszínbõl krémsajtot. Fõzzük meg a krumplit sós vízben. Hámozzuk meg és reszeljük le. Adjuk hozzá a garam maszalát, a köménymagot, a korianderleveleket, a paprikát, gyömbért és sót, majd jól dolgozzuk össze. Készítsünk sima kerek labdákat és mindegyikbe töltsünk tejszínes krémsajtot. Gömbölyítsük ki ismét a labdákat és mártsuk meg a palacsintatésztában. Forgassuk meg a zsemlemorzsában és forró margarinban vagy vajban süssük aranybarnára. Szaft 1 teli csésze kis kockákra vágott hagyma, 4 gerezd összetört fokhagyma, 2 teáskanál gyömbérpor, 1 teáskanál csilipor vagy csípõs pirospaprika, 1 teáskanál lepkeszegmag, 1 teáskanál alap maszala, 2 evõkanál margarin, 4-5 közepes nagyságú paradicsom, 1 babérlevél, 4 kardamom, 2 teáskanál õrölt kömény, néhány szál korianderlevél vagy petrezselyemzöldje, só A margarinban süssük a hagymát aranyszínûre vagy világosbarnára. Adjuk hozzá az õrölt gyömbért, a fokhagymát és öntsünk rá 1 1/2 csésze vizet, és addig fõzzük, míg a víz elpárolog. Tegyük bele a babérlevelet, a feldarabolt paradicsomot, az õrölt köményt, alap maszalát, csiliport, kardamommagokat, lepkeszegmagokat és sózzuk meg ízlés szerint. Fõzzük, míg a margarin el nem fogy alóla. Vegyük le a tûzrõl. Tegyük a koftákat egy tálba

56

és öntsük le forró szafttal. Szórjuk meg apróra vágott korianderlevelekkel. BANÁNKRÉM KOFTA KARI 7 éretlen zöld banán, 2 teáskanál só, 1 teáskanál kurkuma, 2 teáskanál õrölt friss gyömbér, 3 teáskanál apróra vágott koriander levél, 6 teáskanál zsemlemorzsa, 1/2 liter tejbõl készített khoja (kondenzált tej), késhegynyi reszelt szerecsendió, 4 kardamom összetört magjai, 10 hámozott mandula, 1 csapott teáskanál garam maszala, kevés liszt a panírozáshoz, vaj vagy margarin a sütéshez Vágjuk a banánokat négyfelé. Keverjünk kurkumát és sót a fõzõvízbe és fõzzük puhára a banánszeleteket. Miután lehûtöttük a banánokat, húsukat törjük össze és alaposan dolgozzuk el az apróra vágott korianderlevelekkel, gyömbérrel, zsemlemorzsával, sóval és garam maszalával. A kojához adjunk õrölt szerecsendiót, összetört kardamommagokat, mandulát és egy kevéske törtbanán-keveréket. Készítsünk kis gombócokat és mindegyik gombócba töltsünk egy kevéske khoja-keveréket. Hintsük meg a banángolyókat liszttel. Vajban vagy margarinban süssük barnára. Szaft 2 evõkanál vaj vagy margarin, 2 közepes nagyságú fej hagyma, 12 gerezd fokhagyma, 1 evõkanál kókuszreszelék, 1 evõkanál friss gyömbér, 1 teáskanál kurkuma, 1 közepes méretû paradicsom, 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél vagy petrezselyem, 1 teáskanál csilipor vagy õrölt csípõs pirospaprika, 4 teáskanál garam maszala, 1 teáskanál összetört kardamom, só, 2 teáskanál fehérkömény mag, 3 csésze víz A vajban süssük világosbarnára az apróra vágott hagymát és a péppé zúzott fokhagymát. Adjunk hozzá sót, csiliport és az egészet addig fõzzük, míg a hagyma megbarnul. Tegyük bele a kockára vágott paradicsomot, õrölt gyömbért, kókuszreszeléket, õrölt fehérköményt és a garam maszalát. Kavargassuk, míg sûrû szaft lesz belõle. Öntsük fel a vízzel és lassan pároljuk 15 percig. Ezután tegyük bele a sült koftákat és fõzzük, míg megpuhulnak. Apróra vágott korianderlevéllel hintsük meg. Melegen tálaljuk. Köretként citromos rizst és purit adjunk.

57

ANANÁSZ KARI 2 csésze darabolt ananász (konzerv vagy friss), 2 evõkanál olaj, 1 teáskanál köménymag, 2-3 darab fahéj, 3-4 darab szegfûszeg, só, 1/2 csésze vékonyra szeletelt hagyma, 1 mokkáskanál kurkumapor, 1 evõkanál citromlé, 8-10 összetört kesudió, 2 evõkanál mák, 3-4 zöldcsili apróra vágva, 1 mokkáskanál gyömbérpor, 1 1/2 csésze víz Ha friss ananászt használunk, akkor az ananászdarabkákat három evõkanál cukorral és egy csésze vízzel fõzzük puhára. Melegítsünk olajat, adjuk hozzá a köménymagot, a fahéjat, a szegfûszeget, sót, süssük kb. 1 percig, majd a hagymaszeletekkel együtt pirítsuk barnára. Keverjük bele a kurkumaport és az összetört kesudiót. Adjuk hozzá az ananászdarabkákat, a citromlevet és másfél csésze vízzel pároljuk 10 percig. KONDENZÁLT TEJES ZÖLDBORSÓ KARI 1 csésze khoja (kondenzált tej), 1 kg zsenge zöldborsó, 1 kis fej apróra vágott hagyma, 3 darab közepes nagyságú paradicsom, 6 evõkanál vaj vagy margarin, só, 2 teáskanál fehérkömény por, 1 teáskanál csilipor vagy õrölt csípõs paprika, 2 teáskanál garam maszala, 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél, 1 mokkáskanál kurkuma, 1 teáskanál összetört, friss gyömbér, 5 teáskanál kókuszreszelék Pirítsuk meg a vajban a hagymát, és a héjától megtisztított, apró kockákra vágott paradicsomokat. Öntsük bele a khoját, és kevergessük pár percig. Adjuk hozzá a zöldborsót, a csiliport, a fehérköményt, a kurkumát, a gyömbért, a sót, a kókuszreszeléket és öntsük fel annyi vízzel, hogy ellepje. Fedjük le az edényt. Pároljuk addig, míg a borsó megpuhul. Szórjuk rá a garam maszalát és az apróra vágott korianderleveleket. Melegen tálaljuk. MUGLAI KRUMPLI KOFTA KARI Kofták 1/2 kg krumpli, 1 evõkanál liszt, 2 teáskanál darált mák, 1 teáskanál õrölt friss gyömbér, 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél, 2 apróra vágott zöldcsili vagy kicsi, hegyes erõs zöldpaprika, 1 teáskanál garam maszala, 1 teáskanál köménypor, 4 zöld kardamom, só, zsemlemorzsa a panírozáshoz, palacsintatészta a bundához, margarin a sütéshez

58

a cukrot. a köményport. Hûtsük le. valamint az apróra vágott gyömbért és koriandert. majd fõzés közben kevergessük. GUDZSARÁTI BURGONYA KOFTA KARI Kofták 1/2 kg krumpli. a garam maszalát. forgassuk meg a zsemlemorzsában és forró margarinban süssük világosbarnára. a gyömbért. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt csípõs paprika. 2 teáskanál õrölt gyömbér. 2 zöldcsili vagy kicsi. Szaft 1 csésze összevágott hagyma. hegyes erõs zöldpaprika. dolgozzuk össze és formáljunk belõle kerek 59 . öntsünk rá 1 csésze vizet. só. Tálalás elõtt mindegyik koftát vágjuk kétfelé. majd keverjük össze a liszttel és a fûszerekkel. 1 kis hagyma. a péppé zúzott hagymát és zöldcsilit. só Törjük össze a csénát (túrót) és keverjük bele a búzadarát. Adjuk hozzá a sót. szeletelt paradicsomot. Öntsük fel két csésze vízzel és fõzzük a szaftot sûrûre. Tegyük bele a hámozott. pucoljuk meg és reszeljük le vagy nyomjuk át krumplinyomón. 6 gerezd fokhagyma. és öntsük rá a szaftot.Fõzzük meg a krumplit (héjában sós vízben) puhára. hámozzuk meg és nyomjuk át krumplinyomón vagy alaposan törjük össze. 2 evõkanál vaj vagy margarin Süssük az apróra vágott hagymát világosbarnára. Készítsünk apró gombócokat. 2 teáskanál garam maszala. a sárga színezõt és a sót. szórjunk bele vöröscsili port és sót. 1 teáskanál korianderlevél. 1 teáskanál cukor. 5 közepes méretû paradicsom. Mártsuk be a gombócokat híg palacsintatésztába. 2 evõkanál sárgaborsó liszt. az öszszetört kardamom magokat és a darált mákot. majd süssük zsírjára. 4 kardamom. kevés margarin sütéshez Fõzzük meg a burgonyát. só. 1 mokkáskanál sáfrányos szeklice vagy kurkuma. 2 teáskanál darált mák. 2 evõkanál liszt. Tegyük bele a koftákat és hintsük meg korianderlevelekkel. majd azokat göngyöljük be burgonya keverékkel. 1 teáskanál apróra vágott korianderlevél. 2 evõkanál búzadara. 1 teáskanál apróra vágott friss gyömbér vagy 1 mokkáskanál gyömbérpor. Adjuk hozzá az összetört fokhagymát. Töltelék 25 dkg cséna (házi túró). míg a víz elpárolog.

kis gombócokat. a fõtt csicseriborsót és a babot. Melegítsünk vajat és pirítsuk néhány percig az elõbbi õröltfûszer-keveréket. Rendezzük el ezeket egy szitán vagy szûrõn és 15 percen át gõzöljük. 1/4 kg fõtt mung bab (zöld színû szemes bab). 2 teáskanál köménymag. 60 . só. 3/4 csésze joghurt. 2 teáskanál tamarind-sûrítmény vagy 4 teáskanál hamis tamarindpép. 5 zöldcsili apróra vágva. 1/2 csésze lepkeszeglevél. 1 közepes hagyma apróra vágva. Adjuk hozzá a koftákat és pároljuk további öt percig. 2 paradicsom. só. 1 csésze tej Serpenyõben pirítsuk világosbarnára a koriandermagot. egy csipet asa-foetida. valamint a kókuszreszeléket és a csiliport. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. 1 evõkanál ghí vagy vaj Melegítsünk ghít és pirítsuk meg a maszalát. só. Ízlés szerint sózzuk meg. 2 evõkanál olaj Keverjük össze a kofták alkotórészeit és készítsünk kis labdákat. öntsük a szafthoz. 2 csésze sûrû kókusztej. majd forraljuk fel. egy késhegynyi szódabikarbóna. Hintsük meg a labdákat sárgaborsó liszttel és kevés margarinban süssük világosbarnára. VEGYES HÜVELYES KARI LEPKESZEG KOFTÁKKAL Kofták 1 csésze búzadara. majd õröljük meg. míg besûrûsödik. 1 teáskanál zöldcsili-gyömbér paszta. 1 kis darab reszelt friss gyömbér helyette 1 mokkáskanál reszelt gyömbér. 2 evõkanál ghí vagy vaj A maszalához adjuk a kókusztejet. 2 teáskanál rizsliszt vagy háztartási keményítõ. felszeletelt paradicsomot és 3 csésze vízzel fõzzük. Maszala 1/2 csésze kókuszreszelék. tegyük bele a koftákat. a köménymagot. 1 evõkanál vaj. Kari 3 evõkanál kókuszreszelék. késhegynyi õrölt fekete bors. Adjuk hozzá a tamarindpépet. Lassú tûzön pároljuk 10 percig. 10 gerezd péppé zúzott fokhagyma. Ezután tegyük félre. a héjától megszabadított. 1 teáskanál cukor. 4 teáskanál koriandermag. Kari 1/4 kg fõtt csicseriborsó. Habarjuk el a tejet a rizsliszttel.

1 csésze híg kókusztej. 1 csésze fõtt zöldborsó. a csiliport. só. 2 teáskanál garam maszala. BURGONYA KARI 1 kg krumpli. 1 teáskanál apróra vágott korianderlevél. Sûrítsük be a kókusztejes sárgaborsólisztet. Ezután tegyük félre. Sózzuk meg. a zöldcsilit. törjük össze alaposan. 10 db zöldcsili vagy apró zöld erõs paprika. 1 teáskanál száraz lepkeszegmag.GOAI ZÖLD KARI Zöld maszala 2 csésze összevágott korianderlevél. adjuk hozzá a gyömbért. 1/2 csésze ghí vagy vaj. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. 3 közepes nagyságú paradicsom. 2 teáskanál tamarindpép vagy 4 teáskanál hamis tamarindpép. a kesudiót. a kurkumát és süssük néhány percig. 1 mokkás kanál péppé zúzott fokhagyma (esetleg fokhagymapor). Tegyük bele a hámozott. Rakjuk bele a kockára vágott krumplit. majd keverjük össze a sûrû kókusztejben elvegyített fõtt zöldborsóval és a sült hölgyujjakkal. só. 1 kis friss gyömbér vagy 1 mokkáskanál gyömbérpor. 1/2 csésze vaj vagy margarin Vágjuk apróra a korianderlevelet. Pirítsuk meg az összes fûszert. 1 mokkáskanál õrölt gyömbér. Öntsünk rá egy csésze vizet és sózzuk meg. reszeljük le a gyömbért. néhány korianderlevél a díszítéshez Tegyük a ghít serpenyõbe és süssük meg a hölgyujjakat. a lepkeszegmagot. a 61 . A tamarindmpépet kevés vízben keverjük el. 3 közepes nagyságú hagyma. Korianderlevelekkel díszítsük. 1 csésze vaj vagy margarin Pirítsuk meg az összevágott hagymát világosbarnára. Kari 1/2 kg hölgyujj 1 cm-es nagyságúra darabolva. 1 közepes hagyma. majd adjuk az összetört zöld maszalához. 1 mokkáskanál kurkuma vagy sáfrányos szeklice. Melegen tálaljuk. míg a hagyma megpuhul. 1 evõkanál szezámmag. 2 evõkanál fehér mák helyette fekete mák. adjuk hozzá a vízzel hígított tamarindot. a fokhagymát. 1/2 csésze sûrû kókusztej. a hagymát. Ha kihûlt. esetleg petrezselyemzöld. Kavargassuk 1-2 percig. Oldjuk fel a sárgaborsó lisztet a híg kókusztejben. 2 evõkanál sárgaborsó liszt. 5-6 kesudió. apróra vágott paradicsomot és fõzzük híg szafttá.

4 közepes méretû paradicsom. hintsük meg apróra vágott korianderlevelekkel. míg megpuhul. 2 teáskanál garam maszala. míg a szaft besûrûsödik. Öntsük fel fél csésze vízzel és folyamatosan kavargatva pirítsuk a meghámozott és apróra vágott paradicsomot. 1 mokkáskanál kurkuma. 25 dkg panír (házi készítésû sajt). Melegen tálaljuk. só. az õrölt gyömbért. a sót. Ha elkészült. az apróra vágott korianderleveleket és süssük 2 percig. 2 teáskanál alap maszala. Vajban süssük világosbarnára az apróra vágott hagymát és péppé zúzott fokhagymát. az összetört kardamommagokat és a fehérkömény port. a gyömbért. fokhagymát. 1 teáskanál gyömbér. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt csípõs pirospaprika. 3 zöld kardamom. 1/2 csésze vaj vagy margarin. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt csípõs paprika. míg a borsó megpuhul. 1/2 kg zöldborsó. sót. 4 közepes hagyma. 10 gerezd fokhagyma. 62 . a sütéshez margarin Készítsünk a zsíros tejbõl panírt (sajtot). Adjuk hozzá a fejtett zöldborsót és a sült panír darabokat. Ezután tegyük bele a felszeletelt gombát. SAJTOS ZÖLDBORSÓ KARI Kari 3/4 kg zöldborsó. az alap maszalát. 4 evõkanál vaj vagy margarin. 4 hagyma. a csiliport. néhány korianderlevél. a panírhoz 2 liter tej. 1 teáskanál apróra vágott korianderlevél. 2 teáskanál gyömbér. GOMBA KARI 30 dkg gomba. A kész panírt vágjuk apró kockákra és süssük meg bõséges margarinban. Rizzsel körítve melegen tálaljuk. Süssük aranybarnára az apróra vágott hagymát. a zöldborsót. 3 közepes nagyságú paradicsom. 8 gerezd fokhagyma. majd öntsük fel kevés vízzel és nagyon lassan pároljuk puhára.garam maszalát és süssük 10 percig. kurkumát és a csiliport néhány percig. 1 mokkáskanál kurkuma. a kurkumát. Öntsük fel 3 csésze vízzel és lassan fõzzük. Fõzés közben állandóan kevergessük. majd 3 csésze vízzel felöntve fõzzük tovább. Szórjuk bele a garam maszalát és az apróra vágott korianderleveleket. 1 mokkáskanál fehérkömény por Tisztítsuk meg és szeleteljük fel a gombát. adjuk hozzá a meghámozott és összevágott paradicsomot. 1 citrom leve. Melegen tálaljuk.

1 teáskanál száraz koriander. Keverjünk palacsintatésztát és mártsuk 63 . a száraz koriandert. a tejszínbõl. 1 teáskanál kurkuma. majd tegyük félre. víz. Készítsünk pasztát a sûrített tejbõl. A ghít hozzáadva forraljuk további 15 percig. majd tegyük bele a pakorákat és fõzzük. 1 nagy hagyma. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. míg galuska állagú tészta lesz. 1 teáskanál apróra vágott koriander Verjük fel a tejfölt (aludttejet. Pakora 8 evõkanál sárgaborsó liszt. 1 csésze ghí vagy vaj. 1 teáskanál alap maszala. 2 evõkanál õrölt mandula. míg a kari besûrûsödik. 4 darab kardamom õrölt magjai. Öntsük bele a sárgaborsós keveréket és forrásig folyamatosan kavargassuk. és mindegyikbe töltsünk az elõbbi krémpasztából. 5 bögre víz. 1 csésze sárgaborsó liszt. Melegen tálaljuk ebédre fõtt rizzsel vagy csapátikkal. 2 evõkanál khoja (nem cukrozott sûrített tej). Forraljunk fel három csésze vizet a kurkumával. 3 evõkanál pirított zsemlemorzsa. Nyomjuk ki belõle a vizet és adjuk hozzá a gyömbért. az õrölt mandulából és a kardamomból. ghí vagy vaj a sütéshez Az átszitált sárgaborsó liszthez fokozatosan adjuk a vizet. 1 teáskanál gyömbér. a csiliport és a hagymaszeleteket. Keverjük hozzá a sót. só. a korianderleveleket. joghurtot) és keverjük bele a sárgaborsó lisztet. az alap maszalát valamint a sót. bõséges margarin a sütéshez Reszeljük le a tököt és fõzzük puhára. 2 összevágott zöldcsili vagy kicsi. a megpirított zsemlemorzsát. Hintsük meg korianderrel. só. hegyes erõs zöldpaprika. 1 teáskanál gránátalmamag (elmaradhat). 1/2 csésze tejszín. Melegítsünk ghít és a keverékbõl kanállal szaggassunk galuskákat és süssük aranybarnára. TÖK KOFTA KARI 1 kg tök. 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél. só.PANDZSÁBI SÁRGABORSÓ KARI Kari 2 bögre tejföl (aludttej vagy joghurt). 2 evõkanál liszt a palacsintatésztához. Alakítsunk 12 gombócot a fõtt tökbõl. és az egészet jól keverjük össze. Adjuk hozzá a sót. a zöldcsilit. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. a csilit és öntsük fel három bögre vízzel.

1 teáskanál alap maszala. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. 4 zöld kardamom. 1 mokkáskanál sárga színezõ (sáfrányos szeklice. Hûtsük le a koftákat. 2 teáskanál õrölt fehérkömény. míg sûrû szafttá nem válik. 1 teáskanál kurkuma. Burkoljuk be azokat az uborkamasszával és süssük bõséges margarinban aranybarnára. 5-6 közepes nagyságú paradicsom. hegyes erõs zöldpaprika. majd ízlés szerint sózzuk meg és öntsük fel kevés vízzel és pároljuk. tegyük bele a sült koftákat és hagyjuk így néhány percig. 1 mokkáskanál gyömbér. 4 gerezd péppé zúzott fokhagyma. só. 4 zöld õrölt kardamom Süssük az apróra vágott hagymát és a péppé zúzott fokhagymát világosbarnára. só. SAJTOS UBORKÁS KARI 1/2 kg kígyóuborka. 1 csésze margarin 64 . Szûrjük le. vágjuk félbe és tegyük félre. Ezután adjuk hozzá a khoját (kondenzált tejet) és néhány percig kevergessük. 2 szegfûszeg. kurkuma). Szaft 2 közepes hagyma. törjük össze. Keverjük bele a köményport. Öntsük fel egy fél csésze vízzel és fõzzük 15 percig. 6 hámozott mandula. 1 teáskanál apróra vágott korianderlevél. 25 dkg panír (házi sajt). 2 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. Vegyük le a tûzrõl. a koriandert és a sót. 3 nagy paradicsom. 2 teáskanál fehérkömény. míg a hagyma megpuhul. a gyömbért. a fehérköményt. só. a gyömbért. Kari 1 csésze reszelt hagyma. 2 zöldcsili vagy kicsi. Melegen tálaljuk. víz. 2 teáskanál gyömbér. 4 teáskanál alap maszala. Tegyük bele a meghámozott és kockára vágott paradicsomot. az alap maszalát. s ha kihûlt.meg benne a koftákat. margarin a sütéshez Kofta Fõzzük a feldarabolt uborkát sós vízben puhára. A panírt gyúrjuk össze a sárga színezõvel. a csiliport. 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél. 6 evõkanál vaj. 1 teáskanál gyömbér. a pirított sárgaborsó lisztet. 2 evõkanál khoja (sûrített tej). a kardamommagokat. a korianderleveleket és lassú tûzön fõzve kavargassuk. 1 csésze pirított sárgaborsó liszt. 6 gerezd fokhagyma. 2 teáskanál fehérkömény por. Formázzunk belõle kis kerek gombócokat. Bõséges mennyiségû margarinban süssük õket barnára. az apróra vágott zöldcsilit.

és addig fõzzük. 4 teáskanál fehérkömény mag. 4 teáskanál mangópor (kapható). adjuk hozzá a fokhagymát és a gyömbért. ezt azonban helyettesíthetjük reszelt szárított gyömbérrel vagy gyömbérporral. késhegynyi õrölt fekete bors. míg szafttá sûrûsödik. SÁRGARÉPA BÁDZSI 1 kg sárgarépa. a kurkumát. a csiliport valamint a sót. bõséges margarin a sütéshez. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. Melegítsünk 3 evõkanál vajat. a karalábét s nagyon kedvelik a tökféleségeket. fekete borsot. bõséges vajban süssük barnára. padlizsánnal vagy hagymával. A bádzsi alapanyagok kiválasztásánál bátran párosíthatjuk a különbözõ zöldségeket. 3 evõkanál vaj. A szaftot egy tálba öntve. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. A sokféleképpen elkészíthetõ paradicsomot pedig a zöldségek királynõjének tartják. Tegyük bele a fûszereket és a hámozott. összevágott paradicsomot. Fõzzük. 1 teáskanál kurkuma. rendezzük el rajta a koftákat és hintsük meg korianderlevelekkel. majd öntsük fel 1 csésze vízzel.Süssük a reszelt hagymát aranybarnára. amíg a lé egynegyedére csökken. 3 teáskanál fekete maszala. és folyamatosan kavargassuk. karfiollal. 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél A kockára vágott sárgarépát pároljuk meg egy kis sós vízben. Bádzsik A bádzsik szaft nélküli zöldséges ételek. A bádzsikba a friss gyömbért szeletelve adják. míg a víz elpárolog. Jól csöpögtessük le. a fehérkömény magvakat és süssük 2-3 percig. Öntsük fel 4 csésze vízzel. a zöldbabot. korianderleveleket. Vacsorára vagy ebédre tálaljuk. só. valamint a nálunk ritkán kapható hölgyujjat. az uborkát. csilit. 1 teáskanál kurkuma. Amikor megpuhult. tegyük bele a sült sárgarépát. a káposztát. például a krumplit borsóval. MASZALÁS SÁRGARÉPA BÁDZSI 1 kg sárgarépa. mangóport. a jégcsapretket. Az indiaiak elõszeretettel használják a céklát. melyekhez általában rizst adnak. A bádzsik akkor finomak. sót. 2 teás- 65 . Melegen tálaljuk rizs körettel. a spenótot. ha teljesen elfõtt a levük.

1 teáskanál garam maszala. Melegítsünk vajat. 4-5 evõkanál vaj. Adjunk hozzá sót és fekete borsot. só. Vajban lassan süssük a hagymát. hagymát és paradicsomot. 1 csésze vaj vagy margarin A meghámozott sárgarépát vékony karikákra szeleteljük fel és süssük világosbarnára. tegyünk bele kurkumát és süssük benne a paprikát. 5-6 darab közepes nagyságú hagyma. só. Tegyük bele a sárgarépát és süssük a fekete maszalával míg jól megbarnul. 2 közepes nagyságú hagyma. Adjuk hozzá a korianderport. só. a kurkumát és a csiliport. PAPRIKA BÁDZSI 5-6 darab közepes méretû fehérpaprika. 2-3 citrom felszeletelve Vágjuk vékony karikákra a sárgarépát. 1 teáskanál összevágott korianderlevél Vágjuk a hagymát szeletekre. a paprikákat és a paradicsomokat nagy darabokra. hegyes erõs zöldpaprika. BURGONYA BÁDZSI 1/2 kg burgonya. késhegynyi õrölt fekete bors 66 . 1 teáskanál kurkuma. 8-9 evõkanál vaj. 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél. 1 teáskanál fehérkömény mag. valamint a hámozott és apróra vágott paradicsomot. Melegítsünk vajat és pirítsuk meg benne világosbarnára az apróra vágott hagymát. míg a lébõl szaft lesz.kanál korianderpor. 4 zöldcsili vagy kicsi. 1 teáskanál õrölt fekete bors. Rizs mellé melegen szolgáljuk fel. a kurkumát és a sárgarépát. 1 mokkáskanál kurkuma. SÁRGARÉPÁS-HAGYMÁS BÁDZSI 1 kg sárgarépa. Melegen citromszeletekkel díszítve tálaljuk ebédre vagy vacsorára. 2 közepes nagyságú hagyma. Folyamatosan kavargassuk. hegyes erõs zöldpaprika. 4 közepes paradicsom. Szórjuk bele a garam maszalát és a korianderleveleket. 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél vagy petrezselyem. 2 teáskanál gyömbér. 4 közepes paradicsom. 1/2 csésze vaj vagy margarin. a gyömbért. 1 evõkanál mangópor (kapható). Szeleteljük fel a hagymát. 1 teáskanál apróra vágott zöldcsili vagy kicsi. Melegen tálaljuk. míg sima szafttá sûrûsödik. Keverjük öszsze a fûszeres sárgarépával és szórjuk meg a korianderlevelekkel. míg aranybarnára puhulnak. só.

1 teáskanál lepkeszeglevél. vagy 2 nagy zöld hegyes erõs paprika. 1 teáskanál kurkuma. 4 kis zöldcsili. 1 teáskanál köménypor. a kurkumát. PAPRIKA ÉS BURGONYA BÁDZSI 1/2 kg krumpli. 2 közepes nagyságú paradicsom. Melegítsünk vajat. 1 teáskanál fehérkömény mag. 30 dkg zsenge zöldborsó. 2 csapott teáskanál õrölt fekete bors. Melegítsünk vajat. csát maszalát. 4-5 evõkanál vaj vagy margarin. 3 gerezd fokhagyma. só. ebédre vagy vacsorára tálaljuk. majd adjuk hozzá a krumplit. a zöldcsilit. 2 hagyma. 1/2 csésze olvasztott vaj Fõzzük a krumplit sós vízben puhára. fekete borsot. 67 . Ebédre vagy vacsorára tálaljuk ZÖLDBORSÓS BURGONYA BÁDZSI 1/2 kg burgonya. hámozzuk meg. 2 zöldcsili vagy kicsi. 1/2 kg paradicsom. 1 mokkáskanál kurkuma. süssük benne a köménymagot. Melegen. a sót. szeleteljük hosszú. hámozzuk meg és vágjuk apró darabokra. Kavargassuk. 1 mokkáskanál reszelt szerecsendió.Fõzzük a krumplit sós vízben puhára. a vékony gyömbércsíkokat. A meghámozott paradicsomokat vágjuk négyfelé. 1 teáskanál õrölt fekete bors. vékony szeletekre és szórjuk meg az összekevert fûszerekkel. 5-6 darab közepes nagyságú fehérpaprika. ZÖLDBORSÓS GOMBA BÁDZSI 30 dkg gomba. hegyes erõs zöldpaprika. Keverjük össze a fõtt zöldborsót. néhány korianderlevél. késhegynyi szódabikarbóna. egy percig süssük benne a köménymagokat. Adjunk hozzá sót. az apróra vágott koriandert. 4 teáskanál garam maszala. 2 teáskanál mangópor (kapható). Fõzzük meg a zöldborsót egy késhegynyi szódabikarbónával. 2 csapott teáskanál só. az apróra vágott krumplit és a paprikákat lassú tûzön világosbarnára. Tálalás elõtt öntsünk forró vajat a krumplira. mangóport és jól keverjük el. az összevágott zöldcsilit és a korianderleveleket a krumplival. hogy jól összekeveredjenek. Adjuk a krumplihoz a paradicsomdarabkákat. a borsot és a mangóport. 1 teáskanál szálasra szeletelt friss gyömbér vagy 1 mokkáskanál reszelt szárított gyömbér. vájjuk ki a húsukat majd aprítsuk apró darabkákra. 1/4 kg zöldborsó. 1 teáskanál csát maszala Fõzzük meg a krumplit sós vízben félpuhára.

mossuk meg és vízben 15 percig áztassuk a lencsét. tegyük bele a kurkumát és süssük a hölgyujjat 5 percig. a borsót és a gombát. Állandó kevergetés mellett pirítsuk kb. a fokhagymát a lehámozott paradicsomot. Vajban pirítsuk aranybarnára a hagymát és a fokhagymát. Süssük szaftjára. keverjük bele a paradicsomot. 1/2 csésze vaj vagy margarin. SPENÓT ÉS LENCSE BÁDZSI 1 kg spenót. a kurkumát. só. fekete borsot.1 teáskanál garam maszala. Forrón tálaljuk csapátival vagy purival. só. só. 1 teáskanál õrölt fekete bors. sót és borsot és állandó kavargatás mellett kevés vízzel nagyon lassan süssük világosbarnára. Öntsük fel egy csésze vízzel és lefedve lassan pároljuk. míg a borsó megpuhul. 1 csésze lencse. Keverjünk kurkumát. Melegen tálaljuk. HÖLGYUJJ BÁDZSI 1/2 kg hölgyujj (helyette spárga). 2 evõkanál olvasztott vaj Vágjuk kockára a megtisztított gombát. 1/2 kg hölgyujj (helyette spárga). mangóport. 1 nagy paradicsom. Vegyük ki a vajból. 2 teáskanál alap maszala Vajban pirítsuk a hagymaszeleteket aranysárgára. Ebédre vagy vacsorára szervírozzuk. sót. sült hagymát és alap maszalát a sült hölgyujjhoz és kevés vizet aláöntve kavargassuk néhány percig. 1 csésze víz. 1/2 csésze vaj vagy margarin. Adjuk hozzá a garam maszalát. 6 percig. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. 2 teáskanál mangópor. majd adjuk hozzá a hagymát. 5 evõkanál margarin Válogassuk át. Melegítsünk vajat. 1 mokkáskanál kurkuma Szeleteljük fel a hagymát. és vágjuk a hölgyujjat kis darabokra. Pirítsuk a gyömbért margarinban világosbarnára és tegyük 68 . 2 teáskanál összevágott friss gyömbér. az apróra vágott zöldcsilit. majd süssük a lekarikázott hölgyujjat (spárgát) világosbarnára. a hagymát. 1 teáskanál õrölt fekete bors. 4-5 közepes nagyságú hagyma. só. 1 teáskanál kurkuma. MASZALÁS HÖLGYUJJ BÁDZSI 4-5 közepes méretû vöröshagyma.

1 nagy paradicsom. Ezután a megpirított gyömbért sóval. a csiliport és a sót. Mossuk meg és vágjuk össze a spenótot. adjuk hozzá a kurkumát. 69 . 1/2 csésze joghurt vagy aludttej. a csilivel és a kockára vágott paradicsommal forró vajban. 2 darab közepes paradicsom. Melegen tálaljuk. Melegen tálaljuk. csilivel és az összevágott paradicsommal forró margarinban süssük meg. só. míg a víz elpárolog. SPENÓTOS ZÖLDBAB BÁDZSI A recept elkészítése az elõzõvel azonos. SPENÓTOS CSICSERIBORSÓ BÁDZSI 1 kg spenót. majd adjuk hozzá a spenótos csicseriborsót és addig fõzzük. Melegítsünk vajat. margarin a sütéshez. amit szeletekre vágva nem kell beáztatni. mossuk meg és egy éjszakán át áztassuk be a csicseriborsót. 4 evõkanál csicseriborsó. majd lassan fõzzük szárazra. 2 teáskanál fekete maszala. só. SPENÓTOS HAGYMA BÁDZSI 1 kg spenót. majd a lencsével együtt fõzzük puhára. 1 mokkáskanál kurkuma. 2 teáskanál reszelt gyömbér. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. 1/2 csésze vaj. míg az összes víz elpárolog. SPENÓTOS KRUMPLI BÁDZSI 1 kg spenót. Mossuk meg és vágjuk össze a spenótot. a spenótot. 4 darab közepes nagyságú hagyma. míg elválik a serpenyõ falától. Tegyük bele a sült krumplit és a joghurtot vagy aludttejet. Melegen tálaljuk. 1/2 csésze vaj. Süssük meg a gyömbért a sóval. Keverjük hozzá a fekete maszalát. 5 evõkanál vaj vagy margarin Válogassuk át. 2 teáskanál gyömbér. 1 mokkáskanál péppé zúzott fokhagyma. 4-5 közepes nagyságú krumpli. csak itt a csicseriborsót zöldbabbal helyettesítjük. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. 1 teáskanál fekete maszala Az apró kockára vágott krumplit bõséges margarinban süssük világosbarnára.félre. folyamatosan kavargassuk. adjuk hozzá a megfõtt spenótos lencsét és addig fõzzük. Az alaposan megmosott spenótot vágjuk laskára és a csicseriborsóval együtt fõzzük puhára.

2 közepes paradicsom. 20 dkg panír (házi készítésû sajt). Ezután kavargassuk. majd daráljuk le vagy turmixoljuk simára. Süssük az összevágott hagymát és fokhagymát vajban aranybarnára. míg elválik a serpenyõ oldalától. 1 teáskanál fehérkömény mag. a gyömbért. a péppé zúzott fokhagymát és 70 . a spenótot laskára. 2 paradicsom. valamint az alap maszalát és fõzzük pár percig. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. a meghámozott és kockára vágott paradicsomot és lassan pároljuk szárazra (fõzzük el róla a nedvességet). 1 csésze khoja (cukrozatlan kondenzált tej). Fõzzük a spenótot puhára (a fõzõvízbe tegyünk szódabikarbónát). 1 csésze joghurt vagy aludttej. a fekete maszalát. a hámozott és kockára vágott paradicsomot. a spenótot (elõtte nyomjuk ki belõle a vizet). 9 gerezd fokhagyma. 6 fokhagymagerezd. a kurkumát. 1 mokkáskanál kurkuma. 1 csésze vaj. 1 teáskanál szódabikarbóna. só. Tegyük bele a spenótot és a joghurtot és fõzzük még néhány percig. 6 dkg kondenzált tej (khoja). sót. 2 hagyma. a csiliport. Vajban pirítsuk a fokhagymát világosbarnára. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika Vágjuk a hagymát vékony szeletekre. Adjuk hozzá a sült sajtdarabokat és kavargassuk. míg a hagyma megpuhul. SPENÓTOS PANÍR BÁDZSI 3/4 kg spenót. 2 teáskanál alap maszala. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. PATTISZON BÁDZSI 1/2 kg pattiszon. 9 zöld kardamom. 2 nagy hagyma. Pirítsuk meg a lereszelt hagymát. a sót. 2 evõkanál ghí vagy vaj Hámozzuk meg a pattiszont majd vágjuk ujjnyi szeletekre.só. Süssük meg a pattiszon szeleteket bõséges vajban világosbarnára. Öntsük bele a khoját. só. 3 teáskanál friss reszelt gyömbér. Melegen tálaljuk. 1 teáskanál friss szeletelt gyömbér helyette 1 mokkáskanál szárított reszelt gyömbér. adjuk hozzá a hagymaszeleteket. 1/2 csésze joghurt vagy aludttej. öntsünk rá egy kis vizet majd fõzzük. 2 teáskanál alap maszala Az apróra vágott panírt süssük aranybarnára. Melegen tálaljuk. 2 teáskanál koriandermag. Tegyük bele a gyömbért. amíg a spenót elválik az edény oldalától. csiliport és fõzzük sûrû szafttá.

1/2 csésze összevágott korianderlevél. 2 szegfûszeg. Készítsünk a maszszából citrom nagyságú golyókat. reszelt gyömbér Fõzzük az összevágott paradicsomot a szegfûszeggel puhára. a zöldcsiligyömbér pasztával. ghí vagy vaj a sütéshez Szaft 1/2 csésze ghí vagy vaj. 1/2 kg paradicsomból sûrítmény. Melegen tálaljuk vacsorára vagy ebédre. tegyük bele a vastagra vágott panírszeleteket. 3-4 gerezd fokhagyma péppé zúzva.a kardamom magokat barnára. korianderleveleket és fõzzük tovább. Keverjük össze a leszûrt babot. Adjuk hozzá a vajat. só. öntsünk rájuk egy csésze vizet. 2 nagy hagyma szeletekre vágva. Melegen tálaljuk. néhány korianderlevél. adjuk hozzá a meghámozott és összevágott paradicsomot és a sült pattiszont. Süssük meg ezeket ghíben aranybarnára. 1 nagy hagyma finomra vágva. a kurkumával és a sóval. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. de maradjanak épségben a szemek. és kavargassuk míg a hagyma megpuhul. 1 teáskanál kurkuma por. Szórjuk rá az alap maszalát. A szafhoz pirítsuk meg a hagymát egy 1/2 csésze ghíben aranybarnára. Kavargassuk. VAJAS PARADICSOM PANÍR BÁDZSI 1/2 kg paradicsom. a fokhagymával. Fõzzük 5 percig. 1 evõkanál zöldcsili-gyömbér paszta. MUNG BAB KOFTA BÁDZSI Kofta 1 csésze mung bab (zöld színû száraz bab). 1 teáskanál friss szeletelt gyömbér vagy 1 mokkáskanál szárított. A végén adjuk hozzá a khoját. míg egy kicsit besûrûsödik. az õrölt száraz koriandert és a durvára õrölt fehérköményt. 1 teáskanál zöldcsili-gyömbér paszta. Keverjük össze a paradicsompépet cukorral. 1/2 csésze vaj. csiliporral. a beáztatott kenyérrel. 1 mokkáskanál fekete maszala Áztassuk be a mung babot egy órára. fõzzük puhára. 3 teáskanál cukor. és még 2 percig kavargassuk. a hagymával. gyömbérrel. só. 1 teáskanál csilipor. öntsük nyakon a joghurttal. Paszírozzuk át egy szûrõn. a gyömbért. Adjuk hozzá a péppé zúzott fokhagymát és erõs 71 . tegyük bele a csiliport. 3 szelet kenyér vízben áztatva. sóval. 5-6 gerezd péppé zúzott fokhagyma. míg a szaft besûrûsödik. 25 dkg panír (házi sajt).

4 evõkanál margarin. Melegen tálaljuk ebédre vagy vacsorára. padlizsánt ugyancsak szívesen fogyasztják. FOKHAGYMÁS PADLIZSÁN BARTÁ 1 kg padlizsán. 2 nagy hagyma. míg a bartá az edény falától elválik. Padlizsán barták ás töltött zöldségek A bartá tulajdonképpen pépessé szétnyomott zöldségek fûszeres keveréke. só Az elõbbi receptnél leírtak szerint készítsük el a padlizsánt. paradicsomot. 5 felszeletelt zöldcsili vagy 3 hegyes erõs 72 . káposztát. Kis tûzõn fõzzük kb. Öt percig magas hõfokon süssük. süssük benne az apró kockákra vágott hagymát világosbarnára. Melegítsünk margarint és tegyük bele a padlizsánpépet.tûzön süssük rövid ideig. KÓKUSZOS PADLIZSÁN BARTÁ 1 kg padlizsán. majd keverjük hozzá a kókuszreszeléket és a koriandert. 10 percig. a zöldcsiligyömbér pasztát és a fekete maszalát. 1 mokkáskanál õrölt koriander. Sütés közben kavargassuk. mártsuk hideg vízbe. 4 közepes apróra vágott hagyma. majd hámozzuk meg õket. PARADICSOMOS PADLIZSÁN BARTÁ 1 kg padlizsán. 1 pohár kókuszreszelék. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. a csiliport. Ha már a héjuk kissé megpörkölõdött. az öszszevágott zöldcsilit és a gyömbérport. 1 mokkáskanál gyömbérpor. majd keverjük jól össze az összetört padlizsánnal és a paradicsomszeletekkel. 1/2 csésze margarin. 10 gerezd péppé zúzott fokhagyma. Melegítsünk margarint. Tegyük a szaftba a koftákat és melegen adjuk asztalra. Az indiaiak egyik kedvelt bartája padlizsánból készül. krumplit. Szórjuk rá a fûszereket. Melegen csapátival vagy purival kínáljuk. a korianderleveleket. 1 mokkáskanál õrölt feketebors. A töltött zöldségeket. Keverjük össze egy pohár vízzel a sûrített paradicsomot. 3 közepes nagyságú paradicsom. mint például a töltött paprikát. só Sütõben drótrácson. gyakorta megforgatva süssük (grillezzük) puhára a padlizsánokat. 4 felszeletelt zöldcsili vagy 2 erõs zöldpaprika.

3 teáskanál korianderpor. 2 teáskanál mustármag. só. Vegyük le a tûzrõl. 2 közepes paradicsom. 2 evõkanál apróra vágott korianderlevél vagy petrezselyemzöldje. tegyük bele az asa-foetidát vagy az összezúzott hagymát.zöldpaprika. késhegynyi fahéjpor. 1 evõkanál alap maszala. 10 percig. Melegen tálaljuk. MASZALÁS PADLIZSÁN BARTÁ 1 kg padlizsán. a pirospaprikát és az alap maszalát. FÛSZEREKKEL TÖLTÖTT PAPRIKA 6 nagy méretû fehérpaprika. 1 mokkáskanál reszelt gyömbér. a sót és kevergessük. Margarinban pirítsuk meg a hagymát. 3 pohár joghurt vagy aludttej. majd tegyük bele az apróra vágott korianderzöldet és a padlizsánpépet. A paprikákat tisztítsuk meg a száruktól és a csumájuktól és töltsük beléjük a sült fûszereket. 2 közepes hagyma. Margarinon pirítsuk barnára az apróra vágott hagymát. Adjunk mellé purit és behûtött joghurtot. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. 4 evõkanál vaj vagy margarin. a gyömbért. 1 evõkanál mangópor. Keverjük hozzá a padlizsámkrémet és alacsony hõfokon. az õrölt fûszereket. só A paradicsomos bartánál leírtak szerint grillezzük meg és készítsük el a padlizsánokat. 1 teáskanál asa-foetida vagy 1 kis fej összezúzott hagyma Melegítsünk vajat. 4 zöldcsili vagy 2 erõs zöldpaprika. 3 teáskanál fehérkömény por. a zöldcsilit és a mustármagot. adjuk hozzá a mangóport és hûtsük le. 1 mokkáskanál õrölt pirospaprika. a meghámozott és felszeletelt paradicsomot. Melegen tálaljuk. 2 õrölt szegfûszeg. a joghurtot (aludttejet). 5 evõkanál vaj A paradicsomos padlizsán bartánál leírtak szerint grillezzük meg és készítsük el a padlizsánokat. lassan fõzzük kb. a fokhagymát. Díszítsük apróra vágott zöldcsilivel és koriander zöldjével. fedjük le és lassan pároljuk. Kevés vizet öntsünk egy serpenyõbe. 1 mokkáskanál kurkuma. majd adjuk hozzá a kurkumát. 1 evõkanál apróra vágott korianderzöldje vagy petrezselyem só. míg a paprikák megpuhulnak. míg megbarnul. Melegen tálaljuk. 4 evõkanál margarin. Alaposan keverjük össze és forró tûzõn süssük öt percig. 73 .

melyben a tölteléket készítettük. míg megpuhulnak.KRUMPLIVAL TÖLTÖTT PAPRIKA 6 nagy tölteni való fehérpaprika. 2-3 zöldcsili vagy kicsi. Tegyük a töltött paprikákat abba a serpenyõbe. 4 evõkanál vaj. a köménymagot. 2 evõkanál apróra vágott koriander zöldje. rakjuk egymás mellé a paprikákat és kevés vizet aláöntve lassan pároljuk. 2 teáskanál apróra vágott friss gyömbér vagy 1 teáskanál szárított reszelt gyömbér. a feketeborsot. és a serpenyõt befedve lassan pároljuk a paprikákat. míg megpuhulnak. 1 teáskanál apróra vágott korianderlevél. A száruktól. a kardamomot és pirítsuk barnára. 5 evõkanál vaj Áztassuk 10 percig az alaposan megmosott rizst. 2 teáskanál garam maszala. koriander leveleket és a gyömbért néhány percig. 3-4 közepes méretû fõtt krumpli. 5 szem kardamom összetörve. keverjünk hozzá a kurkumát és pirítsuk benne az összetört fõtt krumplit. Vágjuk le a paprikák felsõ részét. hegyes erõs zöldpaprika. 1 mokkáskanál gyömbérpor. öntsük fel 1 bögre vízzel. a mogyorót és a koriandert. Öntsük rá a töltött paprikákra a paradicsom szószt és melegen szervírozzuk. Két evõkanál vajban süssük aranysárgára a hagymát majd szórjuk rá a garam maszalát. szeletelt paradicsomot és ízlés szerint megsózva fõzzük kb. öntsünk alá egy kis vizet. és az egészet jól keverjük össze. 1 csésze rizs. 1 késhegynyi kurkuma. míg szafttá nem sûrûsödik. magházuktól megszabadított paprikákat hosszában hasítsuk be és töltsük meg belsejüket a krumplis keverékkel. 1 mokkáskanál õrölt koriander. 1 késhegynyi õrölt fekete bors. Melegítsünk vajat. a kurkumát. zöldcsilit. 1 mokkáskanál kurkuma. adjunk hozzá sót. szedjük ki a magházukat és töltsük meg a fûszeres rizzsel. 74 . Adjuk hozzá a lecsepegtetett rizst. 2 evõkanál durvára vágott mogyoró. Egy evõkanál vajon pirítsuk meg a gyömbért. sózzuk meg és pároljuk puhára. 10 percig. só. 1 mokkáskanál alap maszala. Melegen tálaljuk. alap maszalát és mangóport. 3 közepes apróra vágott hagyma. 1 mokkáskanál õrölt kömény. 1 evõkanál mangópor Hámozzuk meg és törjük össze a fõtt krumplit. keverjük bele a meghámozott. 3 közepes paradicsom. Vágjuk nagyon apró kockákra a zöldcsilit. só. Vegyük le a tûzrõl. Egy serpenyõben olvasszunk fel 1 evõkanál vajat. RIZZSEL TÖLTÖTT PAPRIKA PARADICSOMMÁRTÁSSAL 6 nagy tölteni való fehér paprika.

adjuk hozzá az asa-foetidás vizet. Hámozzuk meg és egy alma-csumázóval vájjunk lyukat beléjük. a csiliport. 1 evõkanál khoja (sûrített tej). 2 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. 3 teáskanál alap maszala. 1 evõkanál margarin. 1 mokkáskanál kurkuma. Szaft Olvasszuk meg a vajat. hegyes erõs zöldpaprika. Nagyon lassan fõzzük néhány percig. valamint a lisztet és süssük meg. bõséges margarin a sütéshez. A krumplikon lévõ lyukakat tapasszuk be összetört krumplival. 3 teáskanál köménypor. Fedjük le az edényt. 2 közepes hagyma. míg a joghurt világosbarnává válik. a kurkumát. 8 teáskanál paradicsom ketchup. az apróra vágott korianderleveleket és a fûszereket. Süssük együtt a paradicsom ketchupot. só. 20 dkg vajbab. 1 evõkanál vaj. Adjunk hozzá két kanál paradicsompépet. eresszük fel egy csésze vízzel. 3-4 közepes nagyságú krumpli. Bõséges margarinban süssük a töltött burgonyákat aranybarnára. 1 mokkáskanál asa-foetidás víz (elhagyható) Fõzzük meg sós vízben. 2 teáskanál köménypor Vájjuk ki a paradicsomok belsejét. 3 csésze joghurt. míg 75 . TÖLTÖTT PARADICSOMOK KRUMPLI CHIPS-SZEL 3/4 kg paradicsom. csaknem puhára a krumplit. Melegen tálaljuk ebédre vagy vacsorára. 2-3 zöldcsili vagy kicsi. fedjük le és fõzzük 2 percig. Ha már forr. 1 evõkanál mazsola. a köménymagot és a sót. 2 teáskanál friss gyömbér lereszelve vagy 1 teáskanál gyömbérpor. a gyömbért. tegyük bele a sült krumplit. gyömbért és zöldcsilit vajban világosbarnára. Süssük az öszszevágott hagymát. fõzzük 5 percig. a mazsolát. a párolt zöldségeket és az apró krumplidarabokat. egyforma nagyságú) krumpli. 10 evõkanál vaj.TÖLTÖTT KRUMPLIK JOGHURTOS-SZÓSZBAN 2 kg (közepes. 20 dkg zöldborsó. 3 sárgarépa. néhány korianderlevél. 1 csapott teáskanál õrölt fekete bors. 1 fehérrépa vagy paszternák. majd süssük néhány percig. a fekete borsot. 1 csésze paradicsom ketchup. só. 1 evõkanál durvára vágott mandula. Pároljuk meg az összes öszszevágott zöldséget és fõzzük meg a krumplit. 4 evõkanál liszt. majd tegyük bele a sót. 2 teáskanál friss gyömbérdarabok vagy 1 teáskanál szárított reszelt gyömbér. 3 teáskanál apróra vágott korianderlevél. Öntsük bele a felvert joghurtot. a mandulát és a khoját néhány percen át és a kifúrt krumplikat töltsük meg a keverékkel. Keverjük hozzá az alap maszalát.

alacsony hõfokon süssük a hölgyujjakat világosbarnára és puhára. rakjuk bele a töltött paradicsomokat. Serpenyõben melegítsünk margarint. öntsünk rá a paradicsom ketchupot. Hûtsük le és töltsük a keveréket a paradicsomokba. 1 1/2 pohár joghurt. TÖLTÖTT HÖLGYUJJAK 1/2 kg hölgyujj. Melegen tálaljuk vacsorára vagy ebédre. só. 1 teáskanál fehérkömény por. 1 teáskanál só. Keverjük össze a mangóport. majd a keveréket töltsük a hölgyujjakba. 1 teáskanál összevágott korianderlevél vagy petrezselyem. 6 evõkanál margarin. a kurkumát. olaj a sütéshez. krumpli chipsszel tálaljuk. vágjuk le mindkét végüket és hosszában hasítsuk be õket. 2 púpos evõkanál ghí vagy 3 evõkanál vaj Mossuk meg a hölgyujjakat majd egy ruhával töröljük szárazra. 1 teáskanál õrölt fekete bors. Margarinban pirítsuk egy percig a köménymagot. Melegen adjuk a töltött paradicsomok mellé. 2 teáskanál alap maszala. Forrón. Melegítsünk ghít. 1 mokkáskanál csilipor vagy erõs pirospaprika.a lé elpárolog. Csurgassuk le róla az olajat. ruhára rakva szárítsuk le és bõséges menynyiségû olajban süssük világosbarnára. olaj a sütéshez Hámozzunk meg és szeljük vékony csíkokra a burgonyát. Fordítsuk meg a paradicsomokat és fõzzük újabb 2 percig. 1 teáskanál korianderpor. Fõzzük 3 percig. Krumplis ételek JOGHURTOS BURGONYA 1 kg apró szemû krumpli (lehetõleg újburgonya). Köretként rizst adjunk. 1 teáskanál kurkuma. szórjuk meg a köménnyel és sózzuk ízlés szerint. a sót. Vegyük ki a krumplikat és csöpögtessük le róluk az olajat. 1 teáskanál kurkuma. 1 evõkanál mangópor. 1 teáskanál összevágott zöldcsili vagy erõs hegyes paprika. Áztassuk vízben fél óráig. 1 pohár víz Bõséges olajban süssük világosbarnára a meghámozott egész burgonyákat. Sózzuk meg. Vegyük le a tûzrõl. 76 . Krumpli chips (Szalmaburgonya) 3 közepes méretû krumpli. a koriandert és a fekete borsot.

zöldcsilit és az alap maszalát. hogy jól átsülhessen. PÁROLT. majd pároljuk néhány percig. 3 evõkanál aludttej vagy joghurt. 4 evõkanál margarin. 1 bögre víz. 2 pohár joghurt. ghí vagy vaj Készítsünk palacsintatésztát a liszttel és tejjel. Kavargassuk kis ideig. a csiliport és a joghurtot. 1 mokkáskanál összetört friss gyömbér vagy 1 csapott mokkáskanál reszelt gyömbér. Csak ezután adjuk hozzá a krumplit. majd adjuk hozzá a sült krumplit. 3 karikára vágott zöldcsili vagy 1 nagy erõs zöld paprika. só.tegyük bele a kurkumát. 2 evõkanál vaj. csiliport. néhány szál korianderlevél Fõzzük meg a krumplit sós vízben. bõséges margarin a sütéshez. 20 db nagyon apró fõtt újburgonya. õrölt köménymagot. 1 mokkáskanál csilipor vagy erõs pirospaprika. só. kevés apróra tört cérnametélt. 2 evõkanál ketchup. pár szál korianderzöld vagy petrezselyem 77 . valamint az asa-foetidás vizet és pároljuk. Melegen szervírozzuk. Ghíben vagy vajban süssük ki és fogpiszkálóra szúrva tálaljuk. a ketchupot. só. Melegen tálaljuk. míg a szaft kissé besûrûsödik. SAJTOS BUNDÁBAN 1/2 csésze liszt. Öntsünk hozzá egy kis vizet és fõzzük. adjuk hozzá az aludttejet (joghurtot). 1 közepes méretû apróra szeletelt hagyma. Keverjük hozzá az összevágott koriandert. BURGONYÁS KARFIOL 1 kg közepes nagyságú krumpli. majd forgassuk meg mindegyiket az apróra tört cérnametéltben. fedjük le az edényt. 1 evõkanál csát maszala. Bõséges margarinban lassan süssük barnára. FÛSZERES BURGONYA 1 kg apró szemû krumpli (ha van újburgonya). szurkáljuk meg villával vagy fogpiszkálóval. 1 teáskanál csiliszósz. amíg az aludttejes keverék aranybarnává válik. 1 mokkáskanál fehérkömény por. sót valamint öntsünk rá egy pohár vizet és lassú tûzön fõzzük a krumplikat míg megpuhulnak. 2 evõkanál reszelt sajt. 1 teáskanál garam maszala. A megfõtt újburgonyákat mártsuk a palacsintatésztába. tej a palacsintatésztához. 1 nagy karfiol. néhány csepp asa-foetida víz. a csiliszószt és sózzuk meg. Olvasszunk fel 2 evõkanál vajat egy edényben. Szórjuk meg korianderlevelekkel és a garam maszalával. keverjük a maszszába a reszelt sajtot. Hámozzuk meg és. ÚJBURGONYA FÛSZERES.

Margarinon pirítsuk meg a hagymát és a zöldcsilit. 1 teáskanál friss gyömbér összezúzva vagy 1 mokkáskanál szárított reszelt gyömbér. Majd süssük ki bõséges margarinban. keverjük össze. FEKETE MASZALÁS SÜLT BURGONYA ÉS KARFIOL JOGHURTBAN 1 kg krumpli. Adjuk hozzá a paradicsom ketchupot és hûtsük le. Azonnal tálaljuk. margarin a sütéshez. Öntsük rá a joghurtot a fûszeres sült krumplis karfiolra és óvatosan keverjük össze. Fedjük le és pároljuk puhára. 2 pohár joghurt. Csöpögtessük le. 2 teáskanál összevágott korianderlevél vagy petrezselyem. só A megmosott. Díszítsük koriander zöldjével. 1 mokkáskanál kurkuma. a fekete borsot és az alap maszalát. só Fõzzük a krumplit sós vízben puhára. Ezután öntsünk rá vizet és fõzzük. 3 teáskanál paradicsom ketchup. 1 közepes karfiol. 2 közepes sárgarépa. 30 dkg zöldborsó. Hagyjuk kihûlni. Hintsük meg liszttel. Adjuk hozzá a kurkumát. Fõzzük meg az apróra vágott sárgarépát sós vízben. tisztított krumplit és karfiolt vágjuk apró kockákra. ízlés szerint sózzuk és tegyük bele a krumplit és karfiolt. 1 teáskanál fekete maszala. a gyömbért egy evõkanál margarinban egy percig. szórjuk rá a csát maszalát és pár pillanatig süssük barnára. majd zsemlemorzsában. 3 zöldcsili vagy csípõs hegyes zöldpaprika. sót. a gyömbért és a mangóport a kisült krumplira és karfiolra. és az egészet süssük együtt két percig. KRUMPLIKORONGOK PARADICSOM SZÓSSZAL 1 kg krumpli. margarin a sütéshez. Mártsuk meg a palacsintatésztában. Forrón tálaljuk. majd reszeljük le. a korianderleveleket. 78 . zsemlemorzsa a panírozáshoz. liszt a palacsintatésztához. Szórjuk a fekete maszalát. Melegen tálaljuk. 1 közepes fej kockára vágott hagyma.Apró kockákra vágjuk a megtisztított krumplit és karfiolt. a zöldcsilit. Csöpögtessük le a krumplikorongokat. míg a zöldségek megpuhulnak és a víz elpárolog. Öntsük fel vízzel. és formáljunk belõle rántani való korongokat. 1 teáskanál gyömbér. az összevágott karfiolt. Pirítsuk az összevágott hagymát. 1 teáskanál alap maszala. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. Öntsük rá a joghurot. Tegyük a karfiolt a reszelt krumpli és sárgarépa keverékébe. Serpenyõben forró margarinban süssük aranybarnára. 1 nagy karfiol. 1 evõkanál mangópor. a zöldborsót.

nemcsak dálokat. sima purival. hegyes erõs zöldpaprika. a galambbab. formájú és színû (a fehértõl a zöldön át a feketéig) magok közül ismert a rizsbab. 6 zöldcsili vagy kicsi.Babból készült ételek Indiában a sokféle babból. amelytõl a hüvelyesek közül a legkevésbé puffad fel az ember. Melegítsünk vajat. 8 teáskanál mangópor. 4 közepes méretû hagyma. az alap maszalát és a köménymagot. paradicsomot. 1 teáskanál csilipor a tamarindhoz. vasat és B1. hagyjuk 79 . a borsóbab. finoman keverjük össze. 4 teáskanál só a maszalához. Szûrjük le. majd áztassuk be a babot szódabikarbónás vízben éjszakára. a lóbab. a kardbab. 4 teáskanál alap maszala. A tamarind sûrítményt keverjük össze csiliporral. a meghámozott paradicsomokat közepes nagyságú darabokra. 3 csapott teáskanál szódabikarbóna. tegyük bele a csiliport. 1 teáskanál csilipor. a jácintbab. 1 teáskanál tealevél. a különbözõ nagyságú. 3 bögre víz. zöldcsilit és a tamarindpépet külön csészében szervírozzuk. Mung bab kimérten és konzervben nálunk is kapható. Forrón tálaljuk ebédre. A receptekben az egyszerûség kedvéért a babokat szín szerint ajánljuk. megmosott száraz babot áztassuk be a gézbe csavart tealevelekkel együtt szódabikarbónás vízben éjszakára. B2 vitaminokat tartalmazó. a beáztatott babot és az áztatóvízében fõzzük puhára. 2 teáskanál szódabikarbóna. Adjuk hozzá a sót. 1 evõkanál vaj. Lassan fõzzük sós vízben egészen puhára. 3 evõkanál szeletelt gyömbér vagy 1 púpos evõkanál reszelt szárított gyömbér Válogassuk ki és alaposan mossuk meg. SAVANYÚ BAB 2 csésze fekete vagy tarka bab. és a zöld mung bab. hanem másfajta babos ételeket is készítenek. SÜLT BAB THÁLÍ 2 csésze fehér bab. A fehérjében gazdag. a mangóport. Szeljük fel a gyömbért hosszú csíkokra. Nagyon népszerû a magas foszfortartamú fekete urad bab. 4 evõkanál tamarind sûrítmény vagy 8 evõkanál hamis tamarindpép. 4 közepes nagyságú paradicsom. A hagymát. 4 bögre víz Az átválogatott. 2 teáskanál õrölt fehérkömény. a tehénbab. 1 teáskanál só. Vágjuk a hagymákat vékony szeletekre.

Szórjuk meg gyömbérrel. 7 evõkanál alap maszala. és az egészet a gránátalmás vízben fõzzük néhány percig.) Szûrjük le. 7 evõkanál gránátalma por (elhagyható). 1 teáskanál feketekömény por. 2 teáskanál fekete bors. (Készíthetjük kuktában is. 2 teáskanál só. távolítsuk el a fûszereket. Õröljük a gránátalma magvakat egy csésze vízzel finomra és csöpögtessük le. Maszala 4 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. Ezután öntsünk rá forró vajat. 4 teáskanál tealevél (gézbe kötve vagy teatojásban). késhegynyi mangópor (kapható). valamint az egészben hagyott kardamomokat beletéve. majd finoman keverjük a fõtt babhoz. késhegynyi csilipor vagy õrölt erõs paprika. citrom. 80 . 8 bögre víz. a kurkumát. Fõzzük közepes tûzön szódabikarbónás vízben. Keverjük a sót. majd egy éjszakán át áztassuk. Tegyük egy serpenyõbe. FÛSZERES LAHORI BAB 2 csésze fehér bab.a vizet jól lecsöpögni. az õrölt fekete borsot. Savanyú fûszeres keverék 2 összevágott citrom. 1 teáskanál só. 2 evõkanál szárított gránátalmamag (elhagyható).és tealeveleket. 6 nagy kardamom. 6 zöldcsili vagy kicsi. a babér.és paradicsom szeletekkel. 2 közepes nagyságú paradicsom. 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél. 2 evõkanál olvasztott vaj Vágjuk a gyömbért hosszú csíkokra. lassan fõzzük míg a bab megpuhul. 1 evõkanál friss gyömbér vagy fele menynyiségû szárított reszelt gyömbér. majd mérsékeljük a hõfokot. 1 teáskanál kurkuma. 4 teáskanál korianderlevél. korianderrel. az õrölt csilit a babhoz. A leszáradt babot keverjük össze a következõ fûszeres keverékkel. 2 teáskanál szódabikarbóna. 3 babérlevél Válogassuk át és mossuk meg a babot. 2 teáskanál õrölt fekete bors. a feketekömény port. félbevágott zöldcsilikkel. 1 csésze vaj vagy margarin Elegyítsük össze a hozzávalókat és pirítsuk meg vajon. szálasra vágott hagymával. hegyes erõs zöldpaprika. 1 közepes méretû hagyma.

Szûrjük le és dobjuk ki a fûszereket. 1 teáskanál feketekömény por. 2 citrom Válogassuk át.Díszítéshez 4-5 zöldcsili vagy 3 nagy erõs zöldpaprika. 1 evõkanál összetört friss gyömbér vagy 1 teáskanál gyömbérpor. 3 nagy paradicsom. 2 teáskanál fehérkömény por. 4 szegfûszeg. 4 bögre víz. késhegynyi õrölt kardamommag. 2 darab fahéj. 2 közepes citrom. fehérkömény. késhegynyi õrölt fahéj. és készítsük elõ a fûszereket. 1 teáskanál korianderpor. késhegynyi õrölt szegfûszeg. Végezetül öntsünk vajat a babra és citromszeletekkel tálaljuk. összetört gyömbért és az õrölt szegfûszeget. a babbal és az összetört korianderlevelekkel. õrölt fahéjat. Melegen. 81 . 1 nagy friss gyömbér hosszú csíkokra vágva. 1 kis darab fahéj. s éjszakára ebben áztassuk be a kiválogatott és megmosott babot. 1 evõkanál gyömbér. feketekömény. 12 evõkanál vaj. 1 teáskanál só. 3 1/2 bögre víz. citromszeletekkel tálaljuk ebédre vagy vacsorára. néhány szál korianderlevél. 2 teáskanál szódabikarbóna. 4 szegfûszeg. Szûrjük le. 3-4 darab közepes méretû fõtt krumpli. Ugyanebbe a vízbe tegyünk két teáskanál sót. gyömbércsíkokat és korianderleveleket. köréje tegyünk félbevágott zöldcsiliket (vagy felszeletelt hegyes erõs zöldpaprikákat). 4 kardamom. majd fõzzük a babot puhára. Tegyünk sót a fõzõvízbe. SZAFT NÉLKÜLI FEHÉRBAB 2 csésze fehér bab. Süssünk gyömbérdarabokat vajban világosbarnára. 2 teáskanál szódabikarbóna. paradicsomkarikákat. koriander. keverjük a fûszeres krumplis babhoz. õrölt kardamomot. és lassú tûzön fõzzük a babot puhára. 1 teáskanál fekete bors. 6 kardamom. alaposan mossuk meg és áztassuk egy éjszakán át szódabikarbónás vízben a babot. majd elegyítsük el az apróra vágott fõtt krumplival. 2 teáskanál só. 1 teáskanál összetört korianderlevél. SZAFTJÁRA SÜTÖTT BAB 2 csésze fekete vagy tarka bab. Keverjük össze a sót a megmaradt õrölt fûszerekkel (fekete bors. 2 teáskanál mangópor. 1 teáskanál só A só kivételével az összes alkotórészt tegyük vízbe. 2-3 darabokra tört gyömbér. 1 csésze olvasztott vaj Rakjuk tálra a fûszeres babot. mangópor).

5 hagyma. Zöldcsilivel és paradicsomszeletekkel díszítsük. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. vágjuk apró kockákra a lehámozott paradicsomot. 1 mokkáskanál só. 5 zöldcsili vagy 2 nagy hegyes erõs zöldpaprika. 2 teáskanál apróra vágott zöld koriander.vagy petrezselyem zöldje. Tálalás elõtt szórjuk rá az õrölt fûszerek maradékát. 5 paradicsom. 1 teáskanál köménymag. 2 kisebb citrom. Adjuk a babhoz a meghá- 82 . 1 teáskanál õrölt koriander. a zöldcsilit és a gyömbért. PARADICSOMOS ZÖLDBAB 1 kg zöldbab. 2 evõkanál vaj vagy margarin Alaposan válogassuk át. 2 evõkanál apróra vágott koriander. 4 gerezd fokhagyma. 1 teáskanál korianderpor. Zúzzuk péppé vagy daráljuk le a hagymát. késhegynyi õrölt szegfûszeg.Fûszeres szaft 3 evõkanál friss gyömbér csíkokra vágva. az apróra vágott fõtt krumpliszeleteket és a gyömbércsíkokat. míg a bab megpuhul. 3-4 közepes nagyságú paradicsom. 2 citrom leve. A végén ne maradjon folyadék a babon. szórjuk meg a fekete maszalával. a fokhagymát. Az áztató vizet ne öntsük ki. sózzuk meg és nagyon lassan fõzzük addig. FEKETE MASZALÁS SZÁRAZ BAB 2 csésze fekete vagy tarkabab. 1 mokkáskanál fehérkömény por. 1 evõkanál fekete maszala. késhegynyi reszelt szerecsendió. 5 zöldcsili vagy kicsi. majd öntsük fel az áztatóvízzel. Öntsünk a fõtt babra felolvasztott vajat és egy csésze forró vizet és jól keverjük el. locsoljuk meg a citromlével és apróra vágott korianderzölddel díszítve melegen tálaljuk. 1 kis darab gyömbér. hegyes erõs zöldpaprika. só Pirítsuk meg margarinban a fûszereket. víztõl lecsepegtetett babhoz. só. Lassan fõzzük kb. Az elpárolgott vizet idõnként pótolhatjuk. tegyük bele a felszeletelt zöldbabot és pároljuk néhány percig. majd az egészet vajban pirítsuk meg. 2 teáskanál mangópor. Keverjük a leszûrt. mossuk meg és áztassuk be egy éjszakára a babot. késhegynyi fahéjpor. Ha elkészült. valamint az összeaprított korianderleveleket. 2 mokkáskanál feketekömény por. 3 evõkanál vaj vagy margarin. 3 evõkanál margarin. késhegynyi kardamom õrölve. 10 percig. 1/2 kg paradicsom. 1 teáskanál só Keverjük finoman a babhoz az õrölt fûszerek 3/4 részét. 2-3 darab közepes fõtt krumpli.

Melegen. a legfinomabbnak a zöld színû száraz babból készült mung dált tartják. (Mung bab – meglehetõsen borsos áron – nálunk is kapható. . 1 teáskanál feketekömény mag.. . õ szánakozva nyilatkozott az ízlésemrõl. Melegítsünk margarint. 1 teáskanál só. ebédre vagy vacsorára szolgáljuk fel. Így aztán rendszeres cserekapcsolat alakult ki közöttünk. Melegen rizzsel tálaljuk. 2 evõkanál gyömbér. 1 közepes hagyma. akirõl már hallottam mint íróról. õt azonban csakis az indiai konyha elégítette ki. 1 teáskanál feketekömény mag. 83 . 1 teáskanál felszeletelt gyömbér. Én elvittem neki az én ínyencségeimet – õ elhozta nekem az övéit. megfõzte.” MUNG DÁL 2 csésze mung dál (zöld színû szárazbab).Én angol módra fõztem.. az apróra vágott hagymát.) A mung babról Önéletrajz címû könyvében így ír Gandhi: „Ugyanez idõ tájban Angliába érkezett Nárájan Hemcsandra. Fõzzük. 2 teáskanál kurkuma. Gyakran megesett. míg megpuhul. Nagy élvezettel fogyasztottam el. Egyszer szerzett valamennyi mungot. 2 evõkanál margarin Válogassuk át. Gondolkodásunkban és cselekedeteinkben igen sok volt a hasonlóság. tegyük egy fazékba a kurkumával. és elhozta hozzám. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. süssük meg az egész feketekömény magokat. és kevés sós vízben fõzzük puhára.Naponta találkoztunk. 5 csésze víz. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. sóval és vízzel. csicseriborsóból) fõznek. 1 teáskanál kurkuma.. Sokféle dált (nemcsak babból hanem többféle lencsébõl. Répalevest és hasonló dolgokat készítettem. Dálok Az indiai vegetáriánusok egyik legfõbb energia. SÜLT MUNG DÁL 2 csésze mung dál (zöld színû szárazbab).mozott és felszeletelt paradicsomot.és fehérjeforrása a száraz hüvelyesekbõl készült dál. a gyömbért és keverjük el a babbal. Nem lehetett meg dál nélkül. hogy együtt költöttük el az ebédünket. mossuk meg a babot. 5 csésze víz. Mindketten vegetáriánusok voltunk.. feles sárgaborsóból. 2 közepes méretû paradicsom.

4 zöldcsili vagy kicsi. a korianderlevelekkel és díszítsük kockára vágott paradicsommal. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. 2 zöldcsili vagy hegyes erõs zöldpaprika. 1 közepes méretû kemény paradicsom. A tálalás elõtt szórjuk meg az apróra vágott zöldcsilivel. 1/2 csésze mung bab (zöld színû szárazbab). Amikor a bab csaknem megfõtt. 1 szárított gyömbérdarabka lereszelve vagy 1 mokkáskanál gyömbérpor. 1 nagy hagyma. Pirítsuk meg az összevágott hagymát és a gyömbért vajban világosbarnára. 1 apróra kockára szeletelt paradicsom. LENCSE DÁL 2 csésze lencse. néhány karilevél vagy petrezselyemlevél Mossuk meg alaposan az elõzõleg átválogatott lencsét és mung babot és áztassuk vízben két óráig. 2 teáskanál összevágott friss gyömbér. a fölösleges vizet csöpögtessük le róla. hegyes erõs zöldpaprika. de a lencseszemek még elválnak egymástól. 1 teáskanál kurkuma. az õrölt fekete borsot és az egészet együtt fõzzük még 5 percig. míg megpuhul. Tegyük bele a feketekömény magokat. Szûrjük le. Forraljunk vizet kurkumával. adjuk hozzá a babot. 1 teáskanál köménymag. Keverjük el a lencsével. Tegyük bele a meghámozott és összevágott paradicsomot és 1 percig kevergetve pároljuk. ARO DÁL 1/2 csésze lencse. só. gyömbért. az összevágott koriandert. 1 mokkáskanál kurkumapor.1 csésze vaj vagy margarin. 5 csésze víz. adjuk hozzá a köménymagot és süssük további 1 percig. majd öntsük rá a tejszínt. õrölt fekete borssal és sóval. 2 teáskanál összevágott korianderlevél. kurkumát. sót és lassú tûzön fõzzük. néhány korianderlevél. 1 evõkanál ghí vagy vaj. köménymagot és paradicsomokat. 1 kis hagyma. só. 8-10 gerezd fokhagyma péppé zúzva. és süssük egy szûk percig. Forraljunk vizet. Adjuk hozzá a beáztatott lencsét és fõzzük. só Mossuk meg és áztassuk a mung babot vízben 15 percig. 4 apróra vágott zöldcsili. keverjük bele a sült hagymát. 2 evõkanál vaj vagy margarin. az apróra vágott zöldcsiliket. 1 csésze tejszín vagy tejföl Áztassuk be a lencsét egy órára. 1 mokkáskanál feketekömény mag. Pirítsuk az apróra vágott hagymát és a finomra vágott gyömbért margarinban aranybarnára. A beáztatott lencséhez és 84 .

2 evõkanál feles sárgaborsó. 1 nagy paradicsom. a zöldcsilit. akkor a fõzési idõ 30-40 percre csökken. majd keverjük össze a dállal. 2 paradicsom. 1 teáskanál kurkuma. pirítsuk az összevágott hagymát és gyömbért világosbarnára. adjuk hozzá a feketekömény magokat. 4 csepp asa-foetida víz (kapható. és összevágott paradicsomot.babhoz keverjük a kurkumát. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. Ha azonban kuktában készítjük. a gyömbért. Forraljunk fel elegendõ mennyiségû vizet. 3 evõkanál koriandermag. 4 evõkanál fekete vagy tarka bab. ÖT ÉKSZER DÁL 4 evõkanál csicseriborsó. de elhagyható). majd fõzzük teljesen puhára és jól keverjük össze. 10 szem fekete bors. 2 felkarikázott zöldcsili vagy 1 nagy hegyes erõs zöldpaprika. Nyomjuk át egy szûrõn vagy turmixoljuk le. 3 teáskanál mustármag. valamint a sót. 1 evõkanál vaj. a meghámozott és felszeletelt paradicsomot és az egészet kavargassuk néhány percig. 1 csésze vaj. 1 teáskanál feketekömény mag. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. sót és aludttejet. a maradék fokhagymát. 3 evõkanál tamarindpép vagy 6 evõkanál hamis tamarindpép. mossuk meg és fõzzük a sárgaborsót sós vízben puhára. 2 teáskanál cukor. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. só. 3 bögre víz. Forraljuk fel. 2 teáskanál friss gyömbér reszelve (helyette 1 mokkáskanál gyömbérpor). 2 evõkanál margarin. a csilit és a karileveleket. Közepes lángon fõzzük míg a dál megfõ. 1 teáskanál apróra vágott zöldcsili. az apróra vágott és a felkarikázott zöldcsilit. Adjuk hozzá a meghámozott. a fokhagyma felét. Melegen tálaljuk vacsorára vagy ebédre. Keverjük bele a ghít. mossuk meg és áztassuk be 4 órára a dálokat. Melegítsünk vajat. 1 evõkanál aludttej vagy joghurt Válogassuk át. 4 evõkanál mung bab (zöld színû szárazbab). néhány szál korianderlevél Válogassuk át. tegyük bele a hüvelyeseket. 1 teáskanál kurkuma. Egy kis 85 . a kurkumát és fõzzük félpuhára. Adjunk a félig fõtt dálhoz egy kis vajat. 3 evõkanál kókuszreszelék. 4 zöldcsili vagy 2 erõs zöldpaprika. 4 evõkanál lencse. 4 egész vöröscsili vagy 2 cseresznyepaprika. Ez a dál 3-4 órás fõzést igényel. RASZAM (DÉL-INDIAI SÁRGABORSÓ DÁL) 2 csésze feles sárgaborsó. majd melegen tálaljuk. Szórjuk meg csiliporral és õrölt feketeborssal. 1 kis hagyma. só.

míg a bab megpuhul. 4 zöld kardamom. kardamommal. csiliporral. mossuk meg és áztassuk be éjszakára a dálokat. 1 csésze aludttej vagy joghurt. a csiliport. áztassuk be egy éjszakára. míg a dál megpuhul. 1 babérlevél. a kurkumát. tegyük bele a megáztatott hüvelyeseket. 1 teáskanál összevágott gyömbér. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. 1 teáskanál feketekömény mag. valamint a gyömbért. 1 evõkanál vajjal. 1 közepes nagyságú paradicsom. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. 1 teáskanál feketeköménymag Válogassuk át és mossuk meg a fehér babot. 8 hámozott félbevágott mandula. majd keverjük össze a raszammal (a sárgaborsó dállal). KIRÁLYI DÁL 2 csésze fehér bab. majd tegyük fel fõni a tejjel. 2 teáskanál összevágott friss gyömbér vagy 1 teáskanál száraz reszelt gyömbér. 2 teáskanál összevágott korianderlevél. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. 5 evõkanál vaj. a zöldcsilit. 4 evõkanál barna vagy tarka bab. 2 teáskanál alap maszala. Ebédre vagy vacsorára tálaljuk. 7 bögre víz. a sót. Tegyük a sárgaborsó pürébe a tamarindpépet. 1 csésze víz. a víz és a tej elpárolog. süssük benne az összevágott gyömbért és hagymát világosbarnára. a cukrot. 1 nagy hagyma. de a bab még nem fõtt szét. az asa-foetidát. a meghámozott és felszeletelt paradicsomot. Lassú tûzön fõzzük. Melegítsünk vajat. VEGYES DÁL 4 evõkanál mung dál (száraz szemes zöld bab). valamint a korianderleveleket és kavargassuk 1 percig. míg kissé besûrûsödik. a sót. 1 teáskanál fehérkömény mag. egy kis darabka asa-foetida (elmaradhat). a fehérkömény magokat. 1 kis hagyma. az asa-foetida vizet. 4 evõkanál csicseriborsó. 4 evõkanál fehér bab. só. 2 csésze tej. Adjuk hozzá az aludt- 86 . Ezután adjuk hozzá a feketekömény magvakat. 1 teáskanál kurkuma. fõtt rizzsel tálaljuk ebédre vagy vacsorára. Süssük meg a mustármagokat vajban. vízzel. Forraljunk vizet. só.vízzel vágjuk nagyon finomra a száraz koriandert. és az egészet fõzzük. mandulával és ízlés szerint sózzuk meg. a margarint és fõzzük. kurkumával. a meghámozott és kockára vágott paradicsomot. a csilipaprikát és a fekete borsot. 5 evõkanál vaj. a kókuszreszeléket. Melegen. 1 mokkáskanál fekete bors. Keverjük hozzá a fõtt babhoz és szórjuk meg fekete borssal. Szórjuk meg összevágott korianderlevelekkel. 1 mokkáskanál kurkuma. 2 egész vöröscsili Válogassuk át.

1 kis hagyma. 20 dkg panír (házilag készített sajt). SÁRGABORSÓ DÁL ÉS PANÍR 2 csésze feles sárgaborsó.tejet. pirítsuk a babérlevelet. adjuk hozzá a beáztatott dálokat. néhány csepp asa-foetida víz (elhagyható). 1 teáskanál 87 . 3 bögre víz. az õrölt csilit. 2 evõkanál margarin. Melegítsük meg a margarint. 1 csapott teáskanál õrölt fekete bors. 6 gerezd fokhagyma. Vacsorára vagy ebédre tálaljuk. szórjuk bele a feketekömény magokat és kavargassuk 1 percig. adjuk hozzá a sárgaborsót és lassan fõzzük félpuhára. Margarinban süssük világosbarnára az összevágott hagymát és a gyömbért. Forraljunk vizet. sót. majd keverjük össze a dállal. Melegen. 3 bögre víz. míg megpuhul. Szórjuk meg az alap maszalával. 1 csésze csicseriborsó. 1 hagyma. 2 teáskanál összevágott friss gyömbér vagy 1 teáskanál gyömbérpor Válogassuk át. ebédre vagy vacsorára. só. valamint a gyömbért és fõzzük. 3 bögre víz. mossuk meg és áztassuk be 15 percig a sárgaborsót. az összevágott fokhagymát és hagymát. 1 teáskanál feketekömény mag. az õrölt csilit. 1 csésze margarin. só. 5 evõkanál margarin Válogassuk át. só. a kurkumát. süssük a feketekömény magvakat 1 percig. 1 teáskanál kurkuma. 1 teáskanál õrölt fekete bors. 1 teáskanál kurkuma. FEHÉR BAB ÉS CSICSERIBORSÓ DÁL 1 csésze fehér bab. 1 teáskanál feketekömény mag. Melegen tálaljuk ebédre vagy vacsorára. a csilipaprikákat és az összevágott hagymát világosbarnára. 1 nagy paradicsom. és lassú tûzön fõzzük. 1 teáskanál összevágott friss gyömbér. az õrölt fekete borsot és kevergessük 1 percig majd az egészet öntsük a dálra. csapátival vagy fõtt rizzsel tálaljuk. Öntsük hozzá az asa-foetida vizet. míg megpuhul és jól elkeveredik. SÁRGABORSÓ DÁL 2 csésze feles sárgaborsó. 1 mokkáskanál fekete bors. és fõzzük. mossuk meg. a fekete borsot. míg jól összeelegyednek. Forraljunk vizet. Melegítsük meg a vajat. továbbá a fekete borsot. Keverjük össze a dállal és fõzzük néhány percig. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. áztassuk be a babot és a csicseriborsót egy éjszakán át. adjuk hozzá a köménymagokat.

(Az eredeti recept szerint egy éjszakán át beáztatott. Vágjuk a panírt apró darabokra és süssük világosbarnára. a meghámozott és kockára vágott paradicsomot. joghurt a palacsintatésztához. Szórjuk meg õrölt fekete borssal és csiliporral. majd kavargassuk néhány percig. Keverjük a sült alkotórészeket a fõtt paníros dálhoz. Melegítsünk margarint. 2 felkarikázott zöldcsili vagy 1 hegyes erõs zöldpaprika. 3 csésze joghurt. valamint a korianderleveleket és kavargassuk 2 percig. Szûrjük és csepegtessük le. sóval és erõs paprikával sima palacsintatészta sûrûségûre. PADLIZSÁN RAITÁ 1 nagy (kb. 1 mokkáskanál õrölt feketekö- 88 . vagy nyers zöldségek. Zsiradékkal megkent serpenyõben süssük a palacsinták mindkét oldalát aranybarnára. Forró rizzsel vagy sült krumplival tálaljuk. süssük az összevágott hagymát és gyömbért világosbarnára. mossuk meg alaposan és áztassuk be a sárgaborsót 15 percre. majd lassan fõzzük. 2 csésze sárgaborsóliszt. Keverjük el a kétféle lisztet a joghurttal. 35-40 dkg-os) padlizsán. 1 teáskanál apróra vágott mentalevél. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. 1 csapott mokkáskanál szódabikarbóna. só.) Raiták A raiták fûszeres. A sóssavanykás raitákon kívül az édes-savanyú mazsolás raitá különösen finom. melyek enyhítik a csípõs ételek erejét és kedvezõen hatnak az emésztésre. adjuk hozzá a sárgaborsót és a sült panírt. Forraljunk vizet a kurkumával és sóval. míg a dál megpuhul. DÁL-PALACSINTA 3 csésze rizsliszt. margarin vagy olaj a sütéshez.összevágott friss gyömbér. elsõsorban sós joghurttal elkevert reszelt vagy apróra vágott párolt. adjuk hozzá a feketekömény magvakat. majd péppé tört sárgaborsóból és rizsbõl készül a palacsintatészta. 1 mokkáskanál erõs pirospaprika. 1 teáskanál feketekömény mag. Melegen tálaljuk ebédre vagy vacsorára. 1 teáskanál apróra vágott koriander levél Válogassuk át. A kétféle lisztet csupán a könnyebb elkészítés végett javasoljuk. 1 közepes hagyma.

majd keverjük el az apróra vágott zöldcsilivel. só. késhegynyi õrölt fekete bors. Amikor megpuhult és a héja kissé megégett. Verjük fel a joghurtot sóval.) UBORKA RAITÁ 1-2 kígyóuborka (kb. Forraljunk vizet. dörzsöljünk rájuk 1 teáskanál sót és tegyük félre 10 percre. majd keverjük össze a fõtt uborkával. mentalevelekkel. azután jól mossuk ki. ebédre tálaljuk. só. majd keverjük össze a padlizsánpürével és a mentalevéllel. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors Verjük fel a joghurtot.1/2 kg). só. Verjük fel a joghurtot. hámozzuk meg és törjük össze. 1 teáskanál apróra vágott mentalevél. só. Hidegen tálaljuk ebédre vagy vacsorára. sóval és a fekete borssal. fekete borssal és az összevágott mentalevelekkel. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika Vágjuk a hagymát és a zöldcsilit vékony szeletekre. 2 zöldcsili vagy 1 hegyes erõs zöldpaprika. 3 csésze joghurt. A sóval és az õrölt fûszerekkel verjük fel a joghurtot. tegyük hideg vízbe.mény. közben olajjal locsoljuk meg. köménnyel. míg félig megpuhul. 1 mokkáskanál õrölt feketekömény. majd keverjük össze a hagyma.és zöldcsili szeletekkel. Hidegen tálaljuk ebédre vagy vacsorára. 1 evõkanál víz. 1 teáskanál õrölt feketekömény. csiliporral. 1 teáskanál só. 2 evõkanál apróra vágott friss mentalevél. Hagyjuk kihûlni és nyomjuk ki belõle a vizet. 1 csapott teáskanál õrölt fekete bors. olaj Sütõben grillezzük meg a padlizsánt. HAGYMA RAITÁ 2-3 közepes nagyságú hagyma. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. sóval. fõzzük két percig a reszelt uborkát. (Ha a raitá sûrû. MENTA RAITÁ 3 csésze joghurt. 89 . 2 zöldcsili vagy 1 hegyes erõs zöldpaprika. adjunk hozzá 3-4 evõkanál vizet és jól kavarjuk el. Hidegen. borssal. 1 mokkáskanál csilipor. 1 teáskanál apróra vágott mentalevél Hámozzuk meg az uborkát és reszeljük le. 3 csésze joghurt. köménnyel.

1 mokkáskanál õrölt feketekömény. 3 csésze joghurt. Verjük fel a joghurtot. Hidegen tálaljuk. Hagyjuk kihûlni. ebédre vagy vacsorára. TÖK RAITÁ 1/2 kg tök. 1 mokkáskanál õrölt feketekömény. PARADICSOM RAITÁ 4 nagy fej paradicsom. 2 teáskanál vágott mentalevél vagy petrezselyemzöld Hámozzuk meg és vágjuk apró kockára a paradicsomot. 2 teáskanál apróra vágott mentalevél vagy petrezselyem A lereszelt sárgarépát alaposan keverjük össze a fûszeres. 1 mokkáskanál õrölt fehérkömény (lehet feketekömény is). Hidegen tálaljuk. az apróra vágott zöldcsilit. keverjük hozzá a sót. a köménymagot. paradicsom helyett azonban kockára vágott fõtt krumplit használjunk. GALUSKÁS RAITÁ 2 bögre joghurt. a borsot. míg megpuhul. 2 zöldcsili vagy erõs zöldpaprika. Fõzzük. SÁRGARÉPA RAITÁ 30 dkg reszelt sárgarépa. 1 mokkáskanál õrölt feketekömény. 3 csésze joghurt. só. 2 teáskanál apróra vágott mentalevél Hámozzuk meg és reszeljük le a tököt. 2 apróra vágott zöldcsili vagy 1 hegyes erõs zöldpaprika. Jól hûtsük be és hidegen tálaljuk. BURGONYA RAITÁ Ugyanúgy készül mint a paradicsom raitá. a mentaleveleket és a fõtt tököt. só. majd keverjük össze a fûszerekkel. Szórjuk meg apróra vágott mentalevéllel. 1 mokkáskanál õrölt feketebors. 90 . Hûtsük le és hidegen tálaljuk. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. 1 teáskanál apróra vágott mentalevél. só. enyhén sózott joghurttal. 1 mokkáskanál csilipor vagy erõs pirospaprika.valamint az apróra vágott mentalevelekkel. 3 csésze joghurt. majd szûrjük le. só. sóval és a mentalevéllel ízesített joghurttal.

4 kicsi karfiol. A galuskákból óvatosan nyomjuk ki a vizet. Jól behûtve. sóval és borssal és adjuk hozzá a beáztatott mazsolát. 1 teáskanál összevágott koriander. vagy joghurttal. harapnivalók. majd szûrõlapáttal szedjük ki és dobjuk hideg vízbe. MAZSOLÁS ÉDES RAITÁ 3 csésze joghurt. vigyázva nehogy összetörjenek és tegyük a joghurtba. ebédre tálaljuk. Verjük fel a joghurtot sóval. öblítsük és csöpögtessük le. margarin vagy olaj a sütéshez Hámozzuk meg és vágjuk vékony. sült banánszeleteket. Snack-ek. bõséges olaj a sütéshez Készítsünk a szódabikarbónával elkevert sárgaborsó lisztbõl vízzel sûrû palacsintatésztát. sütõporral és 91 . 2 csésze mazsola. Két percig süssük az apró galuskákat aranyszínûre. néhány spenótlevél. csipetnyi só Tisztítsuk meg a mazsolát és áztassuk vízben két órán át. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. BUNDÁS ZÖLDSÉG PAKORA 2 csésze sárgaborsó liszt. vízzel. Szórjuk meg csiliporral és dekoráljuk mentalevelekkel. puffasztott rizst. A sárgaborsó liszttel. zöldséggel töltött szamoszákat. csiliporral és õrölt feketeköménynyel. 1 nagy krumpli. késhegynyi sütõpor. Ebédre vagy vacsorára szervírozzuk. ízletes ételek Az indiai konyha sokféle ízletes falattal szolgál. só. Melegítsünk olajat mély serpenyõben és a tésztát egy nagylyukú szûrõn keresztül csöpögtessük bele az olajba. fûszeres sült krumplit. késhegynyi szódabikarbóna. Verjük fel a joghurtot cukorral. víz.1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. sóval. ugyanis az indiaiak a nap bármely szakában szívesen rágcsálnak valami finomságot: különbözõ bundás zöldséges pakorákat. apró darabokra a zöldségeket. borssal. 2 púpos evõkanál cukor. kacsorikat. különleges fûszerezésû bundázott földimogyorót. 2 csésze sárgaborsó liszt. 1 kicsi padlizsán. 1 mokkáskanál õrölt feketebors. víz vagy joghurt a palacsintatésztához.

a csiliport és a garam maszalát. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. víz vagy joghurt a palacsintatésztához. késhegynyi sütõpor. 1 teáskanál csilipor vagy erõs õrölt pirospaprika. Forró margarinban vagy olajban süssük aranybarnára és ropogósra. PANÍR PAKORA 1 csésze sárgaborsó liszt. A kockára vágott fõtt krumplit mártsuk a híg masszába és süssük aranybarnára. késhegynyi csilipor. Készítsünk a zöldséges pakoránál leírt módon palacsintatésztát. BURGONYA PAKORA 2 csésze sárgaborsó liszt. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika.a koriander levelekkel készítsünk sûrû palacsintatésztát. Szórjuk a csilit és egy kevéske sót a zöldségekre. az õrölt csilivel. 1 mokkáskanál kurkuma. Keverjük össze a kurkumát. Forró margarinban vagy olajban süssük aranybarnára és ropogósra. só. só. A kisült krumplikat hempergessük meg a fûszerkeverékben. víz vagy joghurt a palacsintatésztához. sóval. dörzsöljük be egy kis sóval. Azonnal tálaljuk. 3 nagy fõtt krumpli. PADLIZSÁN PAKORA 2 csésze sárgaborsó liszt. A besózott szeleteket forgassuk meg a palacsintatésztában. Csöpögtessük le róla a felesleges olajat és hempergessük meg a fûszerkeverékben. 3 nagy padlizsán. borssal és a sütõporral sûrû palacsintatésztát. olaj a sütéshez Hámozzuk meg és vágjuk nagyobb kockákra a padlizsánt. késhegynyi sütõpor. só. 1 teáskanál garam maszala. késhegynyi sütõpor. Vágjuk a panírt nagy vékony szeletekre. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. Sózzuk meg és hagyjuk 30 percig állni. Amint elkészült. 25 dkg kemény panír (házi sajt). margarin vagy olaj a sütéshez Készítsünk a sárgaborsó lisztbõl vízzel. Csatnit adjunk mellé. margarin vagy olaj a sütéshez A lisztet a vízzel vagy joghurttal és a sütõporral kikeverjük palacsintatésztává. Melegen tálaljuk. 92 . majd forgassuk meg azokat a palacsinta tésztában. teával tálaljuk. Süssük forró olajban ropogós aranybarnára a padlizsánkockákat.

2 apróra vágott hagyma.). a sütõporral. Mindegyik kenyérszeletet vágjuk hat darabra. körte. 1 csésze kézmeleg víz. a kimagozott szilvát félbe. Áztassuk a kenyérdarabkákat egy percig a híg joghurtban. 1 csésze joghurt. margarin a sütéshez. Hintsük meg porcukorral és forrón tálaljuk tea mellé. só. késhegynyi sütõpor. 1 mokkáskanál só. A kiválasztott gyümölcsöt hámozzuk meg és vágjuk kockára. 4 evõkanál porcukor Keverjünk a lisztbõl egy evõkanál cukorral. Alakítsunk a tésztából 16 kerek gombócot. 1 teáskanál garam maszala. 6 db elõre szeletelt (szögletes) kenyér. Forrósítsuk meg a margarint és a palacsintatésztában megforgatott gyümölcsdarabkákat süssük ropogósra. késhegynyi õrölt fekete bors. az ánizzsal. csöpögtessük le és tegyük bele mind a hat darabot a tészta-masszába. 2 csésze fehér liszt. mangó. a banánokat karikákra szeljük. olaj a sütéshez Keverjük össze a kétféle lisztet 3/4 csésze joghurttal. langyos vízzel.) PANDZSÁBI KACSORI 2 csésze liszt. Annyi vizet öntsünk rá. csipetnyi só. 3 teáskanál aludttej vagy joghurt. (Ezt a pakorát sütõtökbõl is elkészíthetjük. GYÜMÖLCS PAKORA 2-3 nagy félérett gyümölcs (alma. szilva. csipetnyi sóval és a vízzel könnyû palacsintatésztát. Hagyjuk egy órán át pihenni. a csili-gyömbér pasztát. valamint az aludttejjel és gyúrjunk belõle sima tésztát. Melegen ketchuppal tálaljuk.KENYÉR PAKORA 1 csésze sárgaborsó liszt. jól burkoljuk be. Hígítsuk fel a maradék joghurtot egy csésze vízzel. víz a palacsintatésztához. keverjük össze a sütõporral. az õrölt földimogyorót. Bõ olajban süssük aranybarnára. bõséges olaj a sütéshez Szitáljuk át a lisztet. a garam maszalával. banán. 2 teáskanál zöldcsili-gyömbér paszta. sóval. sárgabarack. 1/2 csésze pirított földimogyoró õrölve. A pakorákról csöpögtessük le a zsiradékot. eper. a ghível. Mindegyik 93 . õszibarack. 2 evõkanál összevágott koriander levél. 1 csésze búza liszt. hogy sûrû tésztát nyerjünk. ananász stb. adjuk hozzá az összevágott hagymát. 2 evõkanál ghí vagy vaj. a fekete borssal. a koriander leveleket és a sót. késhegynyi sütõpor. késhegynyi õrölt ánizs.

Töltelék 1 csésze sárgaborsó. 3 zöldcsili vagy kicsi. Mindegyiket nyújtsuk ki vékony korong alakúra. 3 evõkanál párolt zöldborsó. Vegyük ki az olajból. 7-8 evõkanál olvasztott ghí vagy vaj. majd zúzzuk péppé vagy daráljuk finomra. Vizes ruhával letakarva hagyjuk állni legalább egy órát. Tegyünk egy kanál hideg krumplis tölteléket a tészta közepére. A töltelékhez 2 közepes krumpli. Készítsünk belõle puha. 1 evõkanál margarin 94 . süssük ki közepes tûzön világosbarnára. só. 1 teáskanál fehérkömény mag. 7-8 evõkanál víz. sima keveréket. majd ismét formázzuk azokat szabályos golyócskákká. 2 teáskanál durvára õrölt koriander. késhegynyi szódabikarbóna. Teához szolgáljuk fel. Megsüthetjük sütõben is. majd a közepét. hegyes erõs zöldpaprika. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. Szórjuk bele a sót. Szûrjük és csöpögtessük le. 2 teáskanál búzadara Áztassuk be a sárgaborsót hét órán át vagy egy éjszakára. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. A tésztából készítsünk két tucat gombócot. ZÖLDSÉG SZAMOSZA A bundához 3 csésze összenyomott liszt. Bõséges meleg olajban süssük világosbarnára. 2 teáskanál õrölt koriander. de akkor több vajjal készítsünk lágyabb tésztát. Ha valamennyi kacsorival elkészültünk. Csepegtessük le. majd adjuk hozzá a búzadarát és jól keverjük össze. 1 teáskanál fekete bors. késhegynyi só. bõséges olaj vagy margarin a sütéshez Az átszitált liszttel. 1 kis fej párolt karfiol.közepébe töltsünk egy kis fûszeres tölteléket. hogy sütés közben ne jöjjön ki a töltelék. sóval. Melegítsünk olajat (ne legyen nagyon forró) és süssük ki félig a kacsorikat. 1 teáskanál feketekömény mag. majd a megnedvesített széleket apró csavarásokkal nyomjuk össze. fûszereket és a szódabikarbónát. 1 teáskanál összevágott friss korianderlevél. 1 csapott teáskanál só. Nyomkodjuk meg finoman a kacsorik oldalát. olvasztott ghível/vajjal és vízzel gyúrjunk kemény tésztát. Hajtsuk félbe a töltött tésztát.

a párolt karfiolt. Vegyük le a tûzrõl és tegyük egy lapos tálba. tegyük bele a krumplit. Pirítsuk meg gyakran kevergetve. törjük péppé és töltsük bele a szamosza tésztába. 1 nagy méretû fõtt krumpli összetörve. az apróra vágott koriandert. Osszuk fel négy részre. só. A fõtt kukoricamasszát öntsük egy lapos tálba és hagyjuk kihûlni. a cukrot és a zöldcsili-gyömbér pasztát. Törjük össze vagy turmixoljuk le finom pasztává és tegyük egy vastag falú edénybe. a fûszereket. Tûzön folyamatosan kavargassuk. 3/4 csésze joghurt. Melegítsünk margarint. amíg megváltozik a színe. 1 teáskanál mustármag. majd vágjuk fel ujjnyi vastag szeletekre. 1 csésze kukoricadara. adjuk hozzá a sót. Osszuk négy adagra. sózzuk ízlés szerint és süssük két percig. Hagyjuk a rolókat teljesen kihûlni. Ezután hûtsük le.Fõzzük meg a krumplit. 95 . 2 teáskanál zöldcsili-gyömbér paszta. Adjuk hozzá a reszelt sárgarépát és a szeletelt francia babot. 1/2 csésze apróra vágott korianderlevél. Fõzzük.és a mustármagokat olajban. só és cukor az ízesítéshez. 1 csésze víz A szeletek beszórásához 2 evõkanál olaj. Nyújtsuk ki mindegyiket és közepükre tegyünk a töltelékbõl egy adagot. a párolt zöldborsót. Szórjuk be egyenletesen a szeletek mindkét oldalát. Gyúrjunk belõlük hosszú rudakat és tegyük félre. A bundához áztassuk be a mung babot 4-5 órára. 1 csésze tej. míg a tej felszívódik és a kukoricadara megfõ. míg a keverék elválik az edény falától. 1 citrom leve A bundához 2 csésze mung bab (zöld színû szárazbab). Kevergessük. Rendezzük el egy szerviz tálon. 1/2 csésze apróra vágott francia zöldbab. Enyhén pörköljük meg a szezám. 1/2 csésze reszelt sárgarépa. öntsük bele a tejet és keverjük tovább. Keverjük össze a kókuszreszeléket a korianderlevelekkel és az összetört burgonyával. 1 evõkanál szezámmag A töltelék elkészítéséhez melegítsünk olajat és tegyük bele a kukoricadarát. míg a keverék besûrûsödik. MUNG BAB TEKERCSEK A töltelékhez 3 evõkanál olaj. hámozzuk meg és vágjuk apró darabokra. 1/4 teáskanál kurkumapor. 1/2 csésze kókuszreszelék.

teához szolgáljuk fel. tegyük bele a kurkumát. az apróra vágott hagymát. a sót. Adjunk hozzá annyi joghurtot. 1 zöldcsili apróra vágva. só. Forgassuk meg benne a krumpligombócokat. Csináljuk belõle 30 darab lapos. Adjuk hozzá a krumplit és kavargassuk néhány percig. Szórjuk bele az apróra vágott korianderzöldet. hegyes erõs zöldpaprika. 1 mokkáskanál mustármag. 3 zöldcsili vagy kicsi. hámozzuk meg és szeleteljük fel. és nagyon forró olajban süssük aranybarnára. 1 csapott mokkáskanál kurkuma por. 3/4 csésze csicseriborsó. SÁRGARÉPA BONDA 30 db A bondához 1 csésze reszelt sárgarépa. 1 púpozott evõkanál reszelt hagyma. kerek bondát és bõséges olajban süssük aranybarnára. bõséges olaj a sütéshez. hidegen fûszeres joghurttal szervírozzuk. Melegen. 1 kis darab gyömbér finomra aprítva vagy 1 mokkáskanál száraz reszelt gyömbér. 3/4 csésze teljes õrlésû liszt. a mustármagot és együtt pirítsuk 1 percig. 1 csésze reszelt tök. 2 teáskanál csilipor vagy helyette erõs piros paprika. Készítsünk sûrû palacsintatésztát.vagy sárgaborsó liszt. 1 evõkanál zöldcsili-gyömbér paszta. Formázzunk a krumpli-keverékbõl biliárdgolyó-nagyságú gombócokat.BURGONYA BONDA (DÉL-INDIA) 1/2 kg krumpli. joghurt A bondához keverjük össze az összes alkotórészt. 1 púpozott evõkanál apróra vágott korianderlevél. 1 mokkáskanál kurkuma. 1 evõkanál olaj. só. késhegynyi szódabikarbóna. a zöldcsilit. a gyömbért. 1-1 teáskanál korianderlevél és friss gyömbér apróra vágva. majd hûtsük le. Vágjuk össze a hagymát és a zöldcsilit. 1 evõkanál vaj. hogy a keverék összeálljon. 1 mokkáskanál zsázsamag. Melegen paradicsom ketchuppal. Hûtsük le. A fûszeres joghurthoz 1 csésze friss felvert joghurt. 1 1/2 csésze víz Fõzzük meg a krumplit. 2 csésze sárgaborsó liszt. Végül hintsük meg apróra vágott koriander levelekkel. Mindegyik bonda tetejére kenjünk fûszeres joghurtot és rendezzük el azokat egy szervírozó tálon. Melegítsünk vajat. só. 2 közepes hagyma. 1 mokkáskanál mustármag 96 . késhegynyi asa-foetida. 2 teáskanál cukor.

1 mokkáskanál só. a köményt. vajat. késhegynyi sütõpor. majd gyúrjuk sima tésztává. majd tegyük vissza ismét a tûzre.Melegítsünk olajat és egy kicsit pirítsuk meg benne a mustármagvakat. tegyük bele az õrölt fekete borsot. 3 evõkanál reszelt sajt. Szûrõn csöpögtessük le. Nyújtsuk ki a gombócokat nagyon vékony kerek lapokra. hagyjuk így 5 percig. PANDZSÁBI MATHI 30 darab 2 púpozott csésze liszt. A hegyes végeiket nyomjuk össze sodrófával (de vigyázva. Hajtogassuk a korongokat háromszög formájú mathikra. hogy a réteges tészta egyéb részeit ne lapítsuk össze). Csöpögtessük le és még melegen teához szolgáljuk fel. Reggelire vagy teához szervírozzuk. A mathikat fordítsuk meg és az elõbbihez hasonlóan járjunk el. 3 evõkanál olvasztott vaj. sót. 1 mokkáskanál szódabikarbóna. 5-6 evõkanál víz. bõséges olaj a sütéshez Szitáljuk át a lisztet. 3 db köze- 97 . Készítsünk 30 apró kis labdát. mély serpenyõben melegítsünk vajat. olaj a sütéshez Szitáljuk át a lisztet és tegyük az összes alkotórészt egy mély tálba. DELHI MATHI 18-20 darab 2 csésze összenyomott liszt. 1 teáskanál só. 5-6 evõkanál víz. 2 teáskanál aludttej vagy joghurt. tegyük bele a mathikat. 1 teáskanál õrölt fekete bors. 1 mokkáskanál só. majd mindegyiket lapítsuk le sodrófával. amennyit felvesz. Jól öszszedolgozva csináljunk puha tésztát. a tésztához annyi víz. Bõséges olajban süssük meg közepes tûzön. ANGYALOK UJJAI 20-24 db 3/4 csésze liszt. majd az összes többi fûszert és jól keverjük össze. míg megbarnul. 1 mokkáskanál õrölt köménymag. Ezután adjuk hozzá a joghurthoz. Készítsünk belõle 18-20 kerek kis gombócot. Gyakran forgassuk meg. 1 evõkanál olaj. Forrósítsuk meg az olajat és süssük barnára a mathikat (közben gyakran forgassuk meg). vizet és a szódabikarbónát. 1 mokkáskanál köménymag por. Nyeles. vegyük le a tûzrõl. és süssük világosbarnára. 2 evõkanál vaj. aludttejet.

Tegyünk mindegyik félkorongra egy krumpliszeletet. Csöpögtessük le. 1 mokkáskanál só. 2 csésze sós joghurt. csát maszala Szedjük ki a spenótlevelekbõl a vastag ereket. késhegynyi õrölt fehér bors. szódabikarbónából és a sóból. paradicsom csatni. Készítsünk híg palacsintatésztát a kétféle lisztbõl. a tetejükre pedig egyenletesen kenjünk paradicsom csatnit. Jól mártsuk meg a spenótleveleket a tésztában és bõséges olajban süssük mindegyiket ropogósra. bõ olaj a sütéshez. Alaposan gyúrjuk össze. olaj a sütéshez. 1/2 csésze fehér liszt. KLUB SZENDVICS 6 db szendvics 12 szeletelt kenyér. 2 uborka. 5 apró savanyú uborka. 1/2 csésze sárgaborsó liszt. paprikalevelekkel díszítve.pes nagyságú fõtt krumpli. Tegyük félre egy fél órára. 1 evõkanál tejszín vagy tejföl. Tálcán szervírozzuk. Szórjuk meg mindegyiket egy kis sóval és csiliporral. Hámozzuk meg a fõtt krumplit és vágjuk (20-24) hoszszú hasáb szeletekre. sajtot. Gyúrjuk meg a tésztát ismét és készítsünk belõle 10-12 golyót. kissé sózzuk meg. 1 teáskanál csilipor. 3 kis hagyma. 6 vékony szelet sajt. hogy rugalmas tésztát kapjunk. 5 evõkanál vaj. ROPOGÓS SPENÓT 36 db 18 nagy spenótlevél. Nyomjuk össze a széleit és vágjunk rajta kis redõket. A korongok széleit vizezzük be. olaj a sütéshez. 6 paradicsom. A spenót sültekre öntsünk 2 csészényi enyhén sózott joghurtot. 1 csésze kesudió. só Vágjuk vékony karikákra a banánokat és bõ forró olajban hirtelen süssük ki. Végül szórjuk meg mindegyiket csát maszalával ROPOGÓS BANÁNKARIKÁK 6 kevésbé érett banán. vizet. Nyújtsuk ki a golyókat vékony korongokra. Vágjuk mindegyiket kétfelé. paprikalevelek a díszítéshez Keverjük össze a lisztet. Sodorjuk hoszszúkás alakúra. sót és az olajat. egy csipet szódabikarbóna. 1 teáskanál mustár. 2 evõkanál 98 . 1 csapott mokkáskanál só. Közepes tûzön bõ olajban süssük barna színûre. majd mossuk meg alaposan.

hegyes erõs zöldpaprika. 4 zöldcsili vagy kicsi. Kebabok Észak-Indiában népszerûek a kebab ételek. uborka karikákat. Készítsünk belõle rúd-formákat. a mustárt. 2 evõkanál liszt a palacsintatésztához. valamint a ledarált vagy péppé zúzott hagymát. Tegyük a szendvicseket egy tálra és sült kesudióval valamint burgonyaszirommal díszítsük. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. Kalkutta helyi specialitása például a „kati kebab”. 1 kis hagyma. Tegyünk a megkent kenyérre sajt. 2 teáskanál apróra vágott mentalevél. koriander levelet és a csiliport. vagy göngyölten. és a tûz fölött kavargassuk.kesudió vagy mogyoró. A palacsinta tésztának vékonynak és 99 . mártsuk palacsintatésztába majd forgassuk meg a zsemlemorzsában. sót. só. a köményport. Süssük az apróra vágott hagymát és zöldcsilit világosbarnára. és az egészet jól keverjük össze. a friss kenyérmorzsát. 4 teáskanál vaj. közben adjuk hozzá a szitált lisztet. margarin vagy olaj a sütéshez Õröljük a hámozott mandulát finomra. és borítsuk be (a vajas felével) egy másik szelet kenyérrel. Pirítsuk meg a kenyérszeletek egyik oldalát és a vajkeveréket kenjük a pirítatlan oldalukra. Bõséges margarinban vagy olajban süssük szép barnára. Szórjuk meg apróra vágott mentalevelekkel és melegen tálaljuk paradicsom ketchuppal. Keverjük bele a mandulát. 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél.és paradicsom szeleteket. a sült hagymát és zöldcsilit. Rögzítsük négy fogpiszkálóval és vágjuk négy háromszögbe. Öntsük ki egy tálba és hagyjuk kihûlni. margarin a sütéshez Csináljunk vajkrémet. A kesudiót vagy mogyorót forró margarinban süssük világosbarnára. a megreszelt savanyú uborkákat. 2 csésze tej. MANDULA KEBAB 7 evõkanál hámozott mandula. 4 közepes méretû krumpli a burgonyasziromhoz. Papíron csöpögtessük le és sózzuk meg. Adjuk a vajhoz a tejszínt. A kebabokat készíthetik nyárson. amíg el nem válik az edény falától és aljától (besamel mártás). zsemlemorzsa a panírozáshoz. melyeknek számos helyi változata ismert. Jól nyomjuk össze. Forraljunk tejet vajjal. 6 evõkanál friss zsemlemorzsa. 3 evõkanál liszt. Papírra szedve itassuk fel a fölösleges zsiradékot. 1 teáskanál köménypor.

Tegyük egy szûrõbe. 2 sárgarépa. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. 1 kis fej hagyma. Melegen szolgáljuk reggelire vagy tea mellé. a közepükbe fúrjunk lyukat. 2 zöldcsili vagy kicsi. majd forgassuk meg a zsemlemorzsában. 1 mokkáskanál apróra vágott gyömbér. ENERGIA KEBAB 1 fehérrépa. hegyes erõs zöldpaprika. Adjuk hozzá az apróra vágott hozzávalókat. olaj a sütéshez Válogassuk át. 2-3 darab közepes méretû krumpli. Mártsuk meg a híg palacsintatésztában. 1 teáskanál apróra vágott korianderlevél. majd sós vízben fõzzük. Reszeljük a fõtt krumplit egy edénybe. 5cm átmérõjû kerek korongokat. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. 1 teáskanál apróra vágott gyömbér. késhegynyi csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. hogy a fölösleges víz lefolyhasson róla. 1 teáskanál apróra vágott hagyma. 2 evõkanál vaj a tört krumplihoz. 4 teáskanál tejszínhab. 1 csésze zöldborsó. Ezután burkoljuk be a gombócokat a maradék krumplikeverékkel. 1 teáskanál margarin a zsemlemorzsa pirításához. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. valamint a csiliport és a fõtt csicseriborsót. 2 teáskanál apróra szeletelt zöldcsili vagy kicsi. 1 teáskanál apróra vágott koriander. Forró olajban süssük aranybarnára és szûrõn csöpögtessük le vagy papíron itassuk le. olaj a kebabok kisütéséhez 100 . 2 evõkanál liszt a híg palacsintatésztához. A krumplikeverékbõl formázzunk kerek gombócokat. Lapítsuk le és formázzunk kb. hogy a mandula helyett durvára õrölt mogyorót használjunk.csomómentesnek kell lennie. 1/2 kg fõtt krumpli. só. keverjük össze a tejjel. só. zsemlemorzsa a panírozáshoz. 2 púpos evõkanál liszt a híg tésztához. 15-16 teáskanál liszt. zsemlemorzsa a bundázáshoz. menta csatnival vagy paradicsom ketchuppal. áztassuk be egy éjszakán át a csicseriborsót. míg megpuhul. 1 közepes fõtt krumpli. a sóval és a fekete borssal. 1 evõkanál tej. MOGYORÓ KEBAB A mandula kebabnál leírtakat kövessük. CSICSERIBORSÓ DÁL KEBAB 2 csésze csicseriborsó. mossuk meg. 3 teáskanál zsemlemorzsa. melybe töltsünk a csicseriborsó dál keverékbõl. olyannak mint a pakora bevonatnak. 1 csésze zöldbab. azzal az eltéréssel. hegyes erõs zöldpaprika. 2 teáskanál reszelt sajt.

2 teáskanál apróra vágott korianderlevél. Hintsük meg liszttel. majd forgassuk meg a zsemlemorzsában. 4 fehérrépa. zsemlemorzsa a panírozáshoz. 1 csésze tejszín vagy tejföl. olaj a sütéshez Vágjuk össze a zöldségeket. ZÖLDSÉGKRÉM KEBAB 1 kis hagyma. 1 teáskanál köménypor. 1 kis hagyma. Szórjuk bele a lisztet és süssük egy percig. míg megpuhulnak. 4 teáskanál összevágott korianderlevél. és pároljuk. a sót. mártsuk meg a felvert híg palacsintatésztában és forgassuk meg a zsemlemorzsában. Papíron itassuk le és friss mentalevelekkel dekoráljuk. a fekete borsot. 5 evõkanál vaj. majd hûtsük le. azokba töltsünk a lehûtött krémbõl. Süssük az apróra vágott hagymát. Burkoljuk be ezzel a lehûtött krémmel a zöldséges masszájú kerek gombócokat. 3 teáskanál gyömbér. A zöldségkeverékbõl formázzunk csúcsos körte formákat. majd tegyük bele a párolt zöldséget. VEGYES ZÖLDSÉGKRÉM KEBAB 2 fehérrépa. Pirítsuk meg az apróra vágott hagymát. 4 zöldcsili vagy kicsi. Szórjuk meg liszttel. ezután keverjük bele az összetört fõtt zöldséget és a fõtt tört krumplit.Vágjuk apróra az összes zöldséget és pároljuk puhára. mentalevelek díszítéshez. a zöldcsilit és a gyömbért 2 teáskanál margarinban világosbarnára. 1 teáskanál alap maszala. 2 zöldcsili vagy kicsi. sót. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. hegyes erõs zöldpaprika. 2 fõtt krumpli. Papíron szárítsuk le. 5 teáskanál liszt. Az energia kebabokat vajas tört burgonyára rakjuk és melegen tálaljuk. 12 teáskanál zsemlemorzsa. a reszelt sajtból és a tejszínhabból. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. 4 közepes sárgarépa. Bõ olajban süssük barnára. majd hûtsük le. majd formáljunk belõle kerek gombócokat. hegyes erõs zöldpaprika. adjuk hozzá a margarinban megpirított zsemlemorzsát és jól keverjük öszsze. 2 csésze zöldborsó. 4 közepes sárgarépa. 1/2 kg zöldbab. Paradicsom ketchupot adjunk mellé. 2 csésze zöldbab. 1/2 kg zöldborsó. 1 csésze liszt a palacsintatészta készítéséhez. Adjuk hozzá a lisztet és süssük egy percig. zöldcsilit és a gyömbért egy evõkanál vajban világosbarnára. Bõséges olajban süssük barnára. az alap maszalát és 6 teáskanál zsemlemorzsát majd hagyjuk kihûlni. a csiliport. 2 fõtt krumpli. 101 . só. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. Csináljunk krémet a vajból és tejszínbõl. Hûtsük le. mártsuk palacsintatésztába. Készítsünk krémet a vajból. fekete borsot és fõzzük az egészet 2 percig.

3 evõkanál vaj. tejjel. és a lehûtött krémmel töltsük meg azokat. csiliport. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. majd adjunk hozzá 2 evõkanál zsemlemorzsát és keverjük össze. 1 teáskanál só a krumplifõzéshez. hegyes erõs zöldpaprika. 3 zöldcsili vagy kicsi. Hagyjuk kihûlni. olaj a sütéshez Fõzzük meg a krumplit. 1 mokkáskanál õrölt fekete bors. olaj a sütéshez Vágjuk apróra az összes zöldséget és pároljuk puhára. Az összetört fûszeres krumplikeveréket kanállal szaggassuk ki és formázzunk kis labdákat belõlük. 2-3 zöldcsili vagy kicsi. PÁRSZI KRUMPLI KEBAB 75 dkg krumpli. 2 evõkanál liszt a kebabok megszórásához. 2 teáskanál õrölt gyömbér. só. 1 teáskanál apróra vágott gyömbér. 4 evõkanál liszt a palacsintatésztához. 1 púpozott evõkanál vaj. hegyes erõs 102 . Adjuk hozzá a lisztet és süssük egy percig. Papíron itassuk fel. kevés víz a palacsintatésztához. mártsuk meg a palacsintatésztában és forgassuk meg a zsemlemorzsában. olvasztott vajjal. olaj a sütéshez. A tejszínbõl és a vajból csináljunk krémet és hûtsük le. só. 8 teáskanál liszt. majd tegyük bele a párolt zöldséget. BURGONYPÜRÉ KEBAB 1 kg burgonya. Vegyük le a tûzrõl és hûtsük ki. 1 csésze kókuszreszelék. Bõséges olajban süssük a kebabokat barnára. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. apróra vágott zöldcsilivel és korianderlevéllel majd pirítsuk 3 percig. majd keverjük össze sóval. Papíron itassuk fel és paradicsom ketchuppal szervírozzuk. fekete borssal. mártsuk meg a palacsintatésztában. 2 szelet kenyér. 4 evõkanál liszt a híg palacsintatésztához. 1/2 csésze tej. sót. 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél. Forró olajban süssük barnára. valamint az õrölt köménymagot és süssük még 3 percig. zsemlemorzsa a panírozáshoz. és forgassuk meg a zsemlemorzsában. hagyjuk lehûlni. a zöldcsilit és a gyömbért egy evõkanál vajban világosbarnára. 1 evõkanál vaj. zsemlemorzsa a panírozáshoz. 1/2 csésze tejszín. Formázzunk ovális alakú kotletteket. csiliporral.2 evõkanál zsemlemorzsa. Szórjuk meg liszttel. Melegen joghurt-csatnival tálaljuk. Készítsünk egy adag palacsintatésztát. Pirítsuk az apróra vágott hagymát. Szórjuk meg liszttel. 4 teáskanál apróra vágott korianderlevél. alaposan törjük össze vagy nyomjuk át krumplinyomón. fekete borsot.

Paradicsom ketchuppal szervírozzuk vacsorára vagy ebédre. hegyes erõs zöldpaprika apróra vágva. Forró olajban süssük világosbarnára. 3-4 zöldcsili vagy kicsi. olaj a sütéshez Fõzzük meg a meghámozott krumplit sós vízben puhára. 3 teáskanál fehérkömény. margarin a sütéshez Hámozzuk meg az uborkákat és vágjuk apró kockákra. 1 teáskanál õrölt gyömbér. csiliport és a pörkölt sárgaborsó lisztet majd az egészet jól dolgozzuk össze. a csiliport. 3 csésze tej. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. adjunk hozzá sót. alap maszalát. Áztassuk be a kenyérszeleteket valamint a kókuszreszeléket (külön-külön) vízben. Szûrjük és hûtsük le. a sót. 1 közepes nagyságú paradicsom.zöldpaprika. a fehérköményt. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. zsemlemorzsa a panírozáshoz. 2 evõkanál liszt a palacsintatésztához. Melegítsünk meg jól egy evõkanál margarint és a szikh kebabot serpenyõben süssük barnára. a gyömbért és a kókuszreszeléket világosbarnára. 2 teáskanál apróra vágott korianderlevél. 1 teáskanál fehérkömény. 2 teáskanál egészen apróra vágott friss gyömbér. 3 evõkanál reszelt sajt. míg a keverékbõl a nedvesség el nem párolog. apróra vágott korianderlevelet. Adjuk hozzá az apróra vágott korianderleveleket. 1 kis fej apróra vágott hagyma. gyömbért. 2 teáskanál alap maszala. Formázzunk apró kis rudakat és sütõben süssük világosbarna színûre. majd addig süssük. Melegítsünk egy evõkanál vajat. 2-3 evõkanál pörkölt sárgaborsó liszt. Készítsünk palacsintatésztát. só. Hagyjuk lehûlni. majd nyomjuk ki mindkettõt alaposan. só. a kebabokat mártsuk meg benne. majd fõzzük kevés sós vízben puhára. a meghámozott és felszeletelt paradicsomot. és pirítsuk benne az apróra vágott zöldcsilit. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospap- 103 . Az áttört krumpliból csináljunk 12 kerek gombócot és mindegyiket töltsük meg a kókuszkrémmel. 3 evõkanál vaj. hagymát. Hûtsük le. SZIKH UBORKA KEBAB 3/4 kg vékony kígyóuborka. Törjük össze. majd jól forgassuk meg zsemlemorzsában. majd törjük össze. a beáztatott kenyeret. zöldcsilit. Papíron szárítsuk meg és teához vagy reggelire szolgáljuk fel. az alap maszalát. õrölt fehérköményt. GRÍZ KEBAB 1 csésze búzadara. 2 teáskanál alap maszala.

Csatnik A kísérõ ételek között elõkelõ helyet töltenek be az édes-csípõs vagy erõs-savanyú csatnik. a köménymag port és a korianderleveleket. mangóból. 1 1/2 csésze zsemlemorzsa. 1 evõkanál apróra vágott koriander. Vágjunk belõle kotletteket. Paradicsom ketchuppal szervírozzuk reggelire vagy teához. zsemlemorzsa a panírozáshoz. csiliport. 2 evõkanál liszt a palacsintatésztához. Mártsuk meg a palacsintatésztában és hempergessük meg a zsemlemorzsában. az apróra vágott zöldcsilit. a szegfûszeget. 3 evõkanál reszelt sajt. Hagyjuk lehûlni. míg megszilárdul. gyömbért. 4 evõkanál liszt a palacsintatésztához. 2-3 zöldcsili vagy kicsi. 2 teáskanál összevágott friss gyömbér. Addig fõzzük. hegyes erõs zöldpaprika. míg besûrûsödik. guavából. 4 evõkanál liszt a palacsintatésztához. Bõséges mennyiségû olajban süssük barnára. Vegyük le a tûzrõl. RIZS KEBAB 1 csésze rizsliszt. 3 evõkanál vaj. 1 teáskanál köménypor. mártsuk palacsintatésztába. hegyes erõs zöldpaprika. 1 mokkáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. olaj a sütéshez. melyek általában valamilyen gyümölcsbõl (almából. szórjuk bele a rizslisztet és kavargassuk. 3-4 teáscsésze tej. forgassuk meg prézliben és bõséges mennyiségû olajban süssük barnára. 104 . sót. Vegyük le a tûzrõl. Díszítsük mentalevéllel. aztán csináljunk belõle apró rudakat. késhegynyi õrölt fekete bors. zsemlemorzsa a panírozáshoz. 3 teáskanál paradicsom püré. Adjuk hozzá a reszelt sajtot. sót. zöldcsilit. néhány darab mentalevél Forraljuk fel a tejet a vajjal. a paradicsom pürét és a garam maszalát. Nyújtsuk ki a keveréket egy gyúródeszkán és hagyjuk. borsot. szórjuk meg liszttel. só. adjuk hozzá a reszelt sajtot. Paradicsomszósszal szervírozzuk reggelire. egy szeletekre vágott citrom. csiliport. 1 összevágott zöldcsili vagy kicsi. apróra vágott korianderleveleket. olaj a sütéshez. 1 teáskanál apróra vágott korianderlevél. és adjuk hozzá a búzadarát. néhány szál mentalevél Melegítsük fel a tejet a vajjal. késhegynyi õrölt szegfûszeg. 1 teáskanál fekete garam maszala. míg a keverék besûrûsödik. Citromszeletekkel és menta levelekkel díszítsük. banánból.rika. citromból.

3 zöldcsili vagy kicsi. Párolt rizzsel és purival tálaljuk. Vigyázzunk mert a boltban vásárolt ecetbõl a recepteknél megadott mennyiségtõl jóval kevesebb kell! JOGHURTOS MENTA CSATNI 1 csésze joghurt. 1 csapott evõkanál mangópor. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. Vágjuk a gyömbért hosszú. Aprítsuk fel a fokhagymát és a hagymát. 1 evõkanál apróra vágott friss mentalevél. Húzzuk le a héjukat. Az indiai íz érdekében használjunk magunk készítette ecetet.) készülnek. 1 evõkanál friss gyömbér vagy reszelt száraz gyömbér. Vegyük le a tûzrõl. szilvából. Sült ételek mellé szervírozzuk. Folyamatosan kavargassuk. sárgarépás csatnik. vékony szeletekre. míg megpuhul. Az ecet készítésének leírását lásd „A fõzés néhány egyéb alapanyaga” résznél.eperbõl. 1 közepes hagyma. majd vágjuk apró darabokra. míg besûrûsödik. a mentaleveleket. csak érett paradicsom helyett zöld paradicsomot használjunk. cukrot. Ha ilyen ecettel ízesítjük a csatnikat és a savanyúságokat. Adjuk hozzá az ecetet. krémszerû ételt legtöbbször párolt rizs mellé tálalják. ZÖLDPARADICSOM CSATNI Ugyanúgy készítjük mint a paradicsom csatnit. 1 teáskanál összetört nagy kardamom. majd az apróra vágott zöldcsilit. PARADICSOM CSATNI 1 kg paradicsom. hagyjuk lehûlni és egy légmentes üvegben tároljuk. szószós csatnik növelik az ízválasztékot és segítik az emésztést. 105 . 1 evõkanál hámozott mandula Tegyük a paradicsomot forró vízbe 5 percig. hegyes erõs zöldpaprika. nem lesz vad savanyú ízûk. 2 fokhagymagerezd. A krémszerû. 1 púpozott csésze cukor. Ám nem kevésbé finomak a rebarbarás. 1 csésze házi ecet. 1 teáskanál só. a hagymát és a gyömbért egy edénybe és pároljuk. só Verjük fel a joghurtot. Ízlés szerint sózzuk. 4 evõkanál mazsola. a fokhagymát. a csiliport. kókuszból stb. a mangóport keverjük bele. Ezt a szószós. paradicsomos. a megmosott mazsolát és az összetört kardamom magokat. majd az egészet fõzzük 10 percig. Tegyük a paradicsomot.

SÁRGARÉPA CSATNI 1/2 kg sárgarépa, 1 evõkanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika, 1 evõkanál friss gyömbér vagy 1 teáskanál száraz reszelt gyömbér, 2 gerezd fokhagyma, 1 evõkanál hámozott félbevágott mandula, 4 evõkanál mazsola, 1 teáskanál só, 2 csésze cukor, 1 teáskanál összetört kardamom, 1 1/2 csésze házi ecet, 1 csésze víz Kaparjuk le és reszeljük meg a répákat, aprítsuk fel a fokhagymát és vékony, hosszú csíkokra szeljük a gyömbért. Tegyük a reszelt répát, vizet, fokhagymát és gyömbért egy mély serpenyõbe és lassan pároljuk, míg megpuhul és a víz lefõ róla. Közben gyakran keverjük meg. Adjunk hozzá ecetet, cukrot, sót, megmosott mazsolát, mandulát, az összetört kardamom magokat és fõzzük, míg kicsit besûrûsödik. Öntsük egy tiszta lekvárosüvegbe és jól zárjuk le. Két nap elteltével fogyasztható. GUAVA CSATNI 1/2 kg guava (konzervben is kapható, de helyette érett körtét is használhatunk), 1 csésze házi ecet, 2 csésze víz, 1 csapott teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika, 2 nagy kardamom, 1 csésze cukor, 1 mokkáskanál só, 1 evõkanál szeletelt gyömbér, 2 szegfûszeg, 1 evõkanál mazsola, 1 evõkanál hámozott mandula Hámozzuk meg a guavákat, négyfelé vágva távolítsuk el a magházukat. Ezután vágjuk vékony szeletekre, és a gyömbércsíkokkal, az összezúzott fokhagymával és vízzel fõzzük meg. Adjuk hozzá a cukrot, az összetört kardamommagokat, a megõrölt szegfûszeget, az ecetet, a csiliport, a mazsolát, valamint a mandulákat és forró tûzön fõzzük sûrûre. Hûtsük le, tegyük befõttesüvegbe és jól zárjuk le. A következõ nap szolgáljuk fel. CITROM CSATNI 1/2 kg citrom, 1 púpozott csésze cukor, 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika, 1 teáskanál só, 1 teáskanál nagy kardamom õrölve, késhegynyi õrölt szegfûszeg Mossuk meg alaposan a citromokat, majd egy ruhával töröljük õket szárazra. Csavarjuk ki a levüket és adjunk hozzá sót. Vágjunk hosszú csíkokat a citrom héjából, áztassuk be a lében majd rakjuk egy befõttesüvegbe. Tartsuk az üveget – minden másnap alaposan felrázva – egy hétig a napon vagy meleg helyen, míg

106

a citromhéjak meg nem puhulnak. Adjuk hozzá a cukrot, a csiliport, az õrölt kardamommagokat és az összetört szegfûszeget és jól keverjük össze. Hagyjuk a napon, míg a cukor elolvad. Ez a csatni egy évig eltartható, ha légmentes üvegbe teszszük. ALMA CSATNI 1 kg alma, 1 csésze cukor, 2 evõkanál vaj, 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika, 2 teáskanál õrölt ánizs, 1 teáskanál fahéj, késhegynyi õrölt szegfûszeg, csipet só A megmosott almát vágjuk nyolcfelé és metsszük ki a magházát. A vajban kissé pirítsuk meg a fûszereket, majd szórjuk az almára és fedõ alatt pároljuk. Annyi vizet öntsünk alá, hogy az alma oda ne kapjon. Ha az alma megpuhult, keverjük hozzá a cukrot. SZILVÁS-ALMÁS CSATNI 1/2 kg szilva, 1/2 kg alma, 1 csésze cukor, 1 csésze mazsola, 2 evõkanál vaj, 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika, 1 teáskanál fahéj, 1 teáskanál õrölt ánizs, 1 teáskanál kurkuma, 2 babérlevél, késhegynyi só Mossuk meg a gyümölcsöket. A magházától megfosztott almát nyolcfelé, a szilvát félbe vágjuk, szórjuk rá a fahéjat és a sót. Pirítsuk meg a vajban a fûszereket, majd adjuk hozzá a felvágott gyümölcsöt és a mazsolát. Kis vizet öntsünk alá, hogy le ne égjen és fõzzük pépessé a csatnit. Keverjük bele a cukrot. Hidegen tálaljuk. MENTA ÉS ÕSZIBARACK CSATNI 1/2 kg félig érett õszibarack, 1 maréknyi mentalevél, 1 közepes nagyságú hagyma, 4 zöldcsili vagy kicsi, hegyes erõs zöldpaprika, késhegynyi só Hámozzuk meg a barackokat és félbe vágva távolítsuk el a magjaikat. A mentaleveleket, a hagymát és a zöldcsilit valamint a barack húsát együttesen daráljuk finom pasztává. Sózzuk meg. MANGÓ CSATNI 1/2 kg éretlen mangó, 1 csésze házi ecet, 1 csésze víz, 1 teáskanál csilipor, 2 1/2 csésze cukor, 1 mokkáskanál só, 1 evõkanál gyömbér, 2 fokhagymagerezd, 1 teáskanál kardamom, 4 evõkanál mazsola

107

Mossuk és hámozzuk meg, majd vágjuk nagyon vékony, hosszú szeletekre a mangókat. Zúzzuk péppé a fokhagymát és hosszú vékony csíkokra a gyömbért. A mangószeleteket, a fokhagymát és a gyömbért lassan pároljuk egy kevés vízben. Amikor megpuhultak, adjuk hozzá a cukrot, az ecetet, a csiliport, az összetört kardamommagokat, a sót, valamint a hámozott mandulákat, és kavargassuk, míg besûrûsödik és aranyszínûvé válik. Vegyük le a tûzrõl, adjuk hozzá a mazsolát és jól keverjük el. Hûtsük le és tegyük egy légmentesen záró üvegbe. Hûvös, sötét helyen tároljuk. BANÁN CSATNI 1 kg érett banán, 1 csésze cukor, 1 evõkanál garam maszala, 1 teáskanál õrölt ánizs, késhegynyi fehérkömény por, só, 2 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika, 1 teáskanál gyömbér por, késhegynyi õrölt fekete bors, 4 evõkanál mazsola Hámozzuk meg és nyomjuk villával szét a banánokat. Keverjük a banánpéphez a fûszereket és a vízben áztatott mazsolát.

Saláták és savanyúságok
Bármilyen idény zöldségbõl és gyümölcsbõl készíthetünk ecetes savanyúságokat. Használjuk az általunk elkészített ecetet, melynek leírása megtalálható „A fõzés néhány egyéb alapanyaga” címû résznél. A különbözõ maszalák receptjeit lásd a „Curry vagy kari? Maszala, a speciális fûszerkeverék” címszónál. A savanyúságok nem tartalmaznak tartósítószert! ZÖLDBAB SALÁTA 1/2 kg zöldbab, 2 fehérpaprika, 2 evõkanál porcukor, 2 evõkanál citromlé, 2 evõkanál mustárolaj vagy olívaolaj, só A megmosott zöldbabot szeleteljük fel és annyi sós vízzel, hogy ellepje, fõzzük puhára. Helyette használhatunk zöldbab konzervet is. Szûrjük és csöpögtessük le. Keverjük össze a cukrot, citromlevet és az olajat, majd öntsük a babra. Karikázzuk fel a megtisztított, kicsumázott paprikákat és keverjük össze az ízesített zöldbabbal. Behûtve tálaljuk.

108

adjuk hozzá az ecetet.UBORKA SALÁTA 1/2 kg uborka. hogy a víz lecsöpögjön és a tök kihûljön. 2 teáskanál õrölt csili. só A megtisztított uborkát vágjuk apró kockákra. a reszelt szerecsendiót. Tegyük forró vízbe 10 percig. 2 teáskanál só Távolítsuk el a tök belsejét. 2 teáskanál õrölt lepkeszegmag. Vegyük le a tûzrõl. majd vágjuk a tököt héjastól hosszú szeletekre. Szûrjük le. 4 teáskanál õrölt ánizsmag. Ezután rakjuk azokat szépen sorba tiszta üvegbe és hagyjuk meleg helyen 3 napig. 1 kis darab szerecsendió-virág. majd tegyük légmentesen záródó befõttesüvegbe. Keverjük össze a fûszereket az olajjal és ezzel a keverékkel dörzsöljük be a tök szeleteket. Négy nap elmúltával fogyasztható. 1 csapott teáskanál reszelt gyömbér. Keverjük el a citromlével a gyömbért. 1 mokkáskanál szerecsendió. 109 . Behûtve tálaljuk. a sót és a borsot. 4 teáskanál alap maszala. majd öntsük az uborkára. Két nap múltával fogyasztható. míg megpuhul. a csiliport. 1 csésze mustárolaj (esetleg olívaolaj). kevés olaj Sós vízben fõzzük meg a megtisztított. Közben naponta egyszer rázzuk fel az üveg tartalmát. a citromlét. Hûtsük le. 2 citrom. 2 evõkanál citromlé. 2 teáskanál durvára õrölt lepkeszegmag. télen 2 hónapig tárolható (indiai éghajlati viszonyok mellett). a lepkeszegmagot. késhegynyi õrölt fehér bors. a szerecsendióvirágot és fõzzük. ECETES SÁRGARÉPA 1/2 kg sárgarépa. a sót. az ánizsmagokat. az alap maszalát. hagyjuk. OLAJOS PÁCOLT TÖK 1/2 kg zsenge fõzõtök. 3 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. Ez a savanyúság nyáron 15 napig. Szûrjük le és hagyjuk kihûlni. majd forró olajban süssük barnára. 1 teáskanál kurkuma. 1 csésze (házi) ecet. míg az olajat teljesen fel nem szívta. 2-3 teáskanál só. alaposan megmosott és kockára vágott sárgarépát. 4-5 teáskanál durvára õrölt mustármag. 1 csésze mustármag.

1/2 kg sárgarépa. Tegyük a hagymákat és a száraz csilit befõttesüvegbe. majd tegyük félre 35 percre. TÖLTÖTT PAPRIKA SAVANYÚSÁG 8 darab nagy töltenivaló fehérpaprika. 2 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. Töltsük meg a paprikákat ezzel a fûszerkeverékkel. 1 szárított egész csili vagy apró piros erõs paprika. 1 teáskanál õrölt fekete bors. 4 teáskanál fekete maszala. Dörzsöljünk csiliport és sót a hagymákra. 4 teáskanál köménypor. 3-4 szegfûszeg. 2 fokhagymagerezd. rakjuk üvegekbe a céklát. majd öntsük tele a forró ecettel. 1 teáskanál só. 1 csésze citromlé. citromos vízben pároljuk 15 percig. majd tegyük üvegekbe és öntsünk rájuk az olajat. Azonnal zárjuk le az üveget. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. 1 teáskanál õrölt mustármag. Szûrjük és csöpögtessük le. megmosott céklát vágjuk kis kockákra és áztassuk egy éjszakán át sós vízben. 1 csésze olaj. Lassan forraljuk 10 percig az ecetet. 1 teáskanál fekete bors Tisztítsuk meg a hagymákat és hagyjuk egészben azokat. Dolgozzuk össze az összes fûszert citromlével és egy kevés – elõzõleg felmelegített.GYÖNGYHAGYMÁK ECETBEN 25 dkg gyöngyhagyma. Érleljük egy hónapig. majd lehûtött – olajjal. 1 evõkanál só. 4 teáskanál pörkölt és õrölt lepkeszegmag. 1 teáskanál só. majd öntsük rá az elõzõleg felforralt ecetet. 4 teáskanál õrölt lepkeszegmag. 2 citrom. CÉKLA SAVANYÚSÁG 1 kg cékla. 6 teáskanál fekete maszala. Hûtsük le. 1 csésze (házi) ecet. 1 csésze (házi) ecet. Szûrjük le. 4 teáskanál õrölt mustármag. 1/2 kg fehérrépa (helyette paszternák vagy zeller). 2 teáskanál só A megtisztított. Két-három naponként rázzuk fel az üvegeket. 4 teáskanál mangópor Távolítsuk el a paprikák szárát és csumáját. Szórjuk a cékladarabokra az összekevert fûszereket és kevés sós. 8 teáskanál finomra õrölt ánizsmag. benne az összes alkotórésszel. ÉDES VEGYES ZÖLDSÉG SAVANYÚSÁG 2 kis fej karfiol. 2 evõ- 110 . 9 evõkanál cukor. 2 kis gyömbérszelet. 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika.

Öntsük az ecetet és a szirupot a fûszerekkel elegyített sült fokhagymához és gyömbérhez. 2 evõkanál lepkeszegmag. forró vízben 10-15 percig. 4 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. a karfiolt közepes méretû darabokra. 4 darab egész friss zöldcsili vagy zöld erõs hegyes paprika. 2 csésze mustárolaj vagy olívaolaj. Vágjuk a gyömbért és a fokhagymát nagyon apróra és egy csésze olajban süssük aranybarnára. 111 . 1 evõkanál só a citromléhez Mossuk meg alaposan és egy ruhával töröljük szárazra a citromokat. Hûtsük le. 1 csésze citromlé. pároljuk. törjük össze egy kanállal. 1/2 kg friss gyömbér. Keverjük hozzá a fûszereket. tegyük bele az asa-foetidát. 4 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. tegyük befõttesüvegekbe és 10 nap után fogyaszthatjuk. a friss zöldcsilikhez. hagyjuk ott körülbelül két hétig. Melegítsünk olajat. szórjuk a bevágásokba sót és egy kis sóval kívülrõl is dörzsöljük be a citromokat. Ezután keverjük a citromokhoz. valamint a gyömbérhez és fõzzük. míg füstölni kezd. A citromokat a citromdzsússzal együtt töltsük tiszta légmenetesen lezárható befõttesüvegekbe. 4-5 teáskanál mustármag. CITROM SAVANYÚSÁG OLAJBAN 1 kg apró citrom. vegyük le a tûzrõl. Ezután szûrjük le és csöpögtessük le róluk a vizet. végül a felmelegített olajat.kanál garam maszala. Készítsünk a cukorral sûrû szirupot (a cukor felénél kevesebb vízzel). a fehérrépát nem túl vastag karikákra). Fõzzük elõ a zöldségeket sós. 4 evõkanál õrölt mustármag. Adjuk a csiliport és a mustármagot az olajhoz és kavargassuk. míg vörös színûvé pirulnak. 1 evõkanál gyömbér. Fõzzük 5 percig. Rakjuk a besózott citromokat egy üvegbe. majd keverjük össze az õrölt lepkeszegmagot a citromlével és egy evõkanál sóval. míg egy kicsit megpuhul. 2 nagy darab asa-foetida. 3 csésze mustárolaj vagy olívaolaj Mossuk és hámozzuk meg majd vágjuk össze a zöldségeket (a sárgarépákat hosszú szeletekre. 3 evõkanál só. 1 evõkanál fokhagyma. Tegyük bele a zöldségeket. míg a zöldségek beszívják az olajat. 2 csésze (házi) ecet. Szárítsuk meg a lepkeszegmagokat egy tepsiben és õröljük meg. és amikor felpuffad. Fõzzük 5 percig. míg megpuhulnak (másnaponként jól rázzuk fel az üvegeket). Mindegyik citromba tegyünk négy bevágást.

TÖLTÖTT SAVANYÚ MANGÓ SÓS LÉBEN 1 kg közepes nagyságú éretlen mangó (helyette sárgabarack. annyi mustárolaj (olívaolaj) amennyi a mangók (sárgabarack. õszibarack). õszibarack) ellepéséhez szükséges Pörköljük meg a lepkeszeg-. Mossuk meg. ezalatt minden másnap rázzuk fel. 1 evõkanál õrölt ánizsmag. Hasítsuk négy részre.MANGÓ SAVANYÚSÁG PANDZSÁBI MÓDRA 1 kg éretlen mangó (helyette õszibarack. Rakjuk a töltött mangókat egy tiszta befõttesüvegbe. Gondoskodjunk arról. 4 teáskanál fekete maszala. Keverjük össze a fekete maszalát. Ezután öntsük rá a maradék olajat és hagyjuk 15 napig pihenni. csilit. 1 teáskanál kurkuma. 6 evõkanál õrölt mustármag 1/2 csésze só. Minden másnap jól rázzuk fel. hogy a mangókat ellepje. 1 teáskanál kurkuma. közben naponta egyszer jól rázzuk fel az üveget. majd az egészet törjük össze. 2 evõkanál csilipor vagy õrölt erõs pirospaprika. ezután készítsünk egy kis olajjal sûrû pasztát. vagy sárgadinnye). 2 csésze mustárolaj vagy olívaolaj Távolítsuk el a magvakat és vágjuk a mangókat (az ajánlott gyümölcsöket) nagy szeletekre. hogy a mangószeleteket ellepje az olaj. 1 evõkanál õrölt lepkeszegmag. 2 evõkanál mustárolajat és a kurkumát a mangószeletekre. Tegyük egy befõttesüvegbe és két napig hagyjuk a napon. hanem csak annyira. 2 teáskanál õrölt csili vagy õrölt erõs pirospaprika. 1 teáskanál ánizsmag. Zárjuk le az üvegeket szorosan. Ezután a konyhában vagy az éléskamrában tartsuk 15 napig. a csiliport. 2 evõkanál lepkeszegmag. míg a mangók megpuhulnak. a sót. de ne vágjuk teljesen végig a mangókat. 2 evõkanál só. Húsz nap után fogyaszthatjuk. és ánizsmagokat. Tartsuk 4 napig napon. de már ne a napon. majd töröljük szárazra a mangókat. Dörzsöljük az összes õrölt fûszert valamint a sót. 112 . a kurkumát és a mustármagokat. hogy a magot eltávolíthassuk. Töltsük a maszalás keveréket a mangókba. sárgabarack. Öntsünk mindegyik üvegbe annyi olajat. Ez a savanyúság egy-két évig is eltartható.

6 zöld kardamom Dobjuk egy percre forró vízbe a mandulákat. majd daraboljuk durvára. Melegítsünk vajat. szilvával.Édességek. 3 csésze tej. Tálalótálra rakva díszítsük aprított.) Halavák A halavákat bármilyen apróra vágott gyümölccsel (banánnal. 1 csésze búzadara. eperrel. almával. a pisztáciát. desszertek Az indiaiak híresen édesszájúak. vanília-. így nem csoda. 1 evõkanál aprított pisztácia vagy mogyoró. Forraljuk fel a tejet a cukorral. akik beszerezték külföldön ugyanis a kevarát jelenleg nálunk még nem lehet kapni. málnával. ananász-. A halavák önálló fogásként is fogyaszthatók. pirított pisztáciával. A süteményeket hártyavékonyságú ezüstpapírral díszítik. eperrel. (Az ezüstpapír díszítést kihagytuk receptjeinkbõl. Kedvelt fûszerük a kardamom és a sáfrány. ha kipróbáljuk õket. azután adjuk hozzá a durvára darabolt mandulát. amíg besûrûsödve a dara megduzzad. a mandulát a pirítás elején. Öntsük fel tejjel. a magvakat a darával együtt pörköljük meg. az összetört kardamommagokat és süssük világosbarnára. 1 csésze cukor. hogy az országba látogatók rengeteg egzotikus desszertféleség. Az édességek elkészítése során az indiaiak többféle ételfestéket és sokféle esszenciát (kevara-. MANDULA HALAVÁ 2 csésze mandula. a kevara esszenciát csak azoknak ajánljuk. mert az ezüstpapír kissé furcsa a magyar ízlésnek. nyomjuk ki a héjukból. 113 . szirupba mártott golyó és sütemény között válogathatnak. melyet általában megesznek. a mazsolát pedig a pirítás végén adjuk hozzá. rózsa ízût) használnak. szárítsuk meg. Melegen tálaljuk reggelire vagy teához. a mogyorót. és kevergessük. a diót. mazsolával) vagy különbözõ durvára vágott magvakkal dúsíthatjuk. Tegyük félre. A gyümölcsöket kissé pároljuk meg. a legjobb. mandula-. Mivel az édességek között számos azonosíthatatlan nyalánkság található. szederrel. süssük a búzadarát két percig. 9 evõkanál vaj.

adjuk hozzá a tejet és kavargassuk. 2 csésze khoja (nem cukrozott sûrített tej). SAHI BÚZADARA HALAVÁ 2 csésze búzadara. 1 teáskanál sárga színezõ (sáfrány vagy sáfrányos szeklice) Forraljuk fel a tejet. Melegen szolgáljuk fel ebédre. Melegen tálaljuk ebédre vagy vacsorára. vegyük le a tûzrõl. valamint a vajat. Keverjük bele a megmaradt kondenzált tejet. 1 evõkanál dió. Tegyük egy tálba és szórjuk meg összevágott pirított mandulával és pisztáciával. majd fedjük le az edényt.SÁRGARÉPA HALAVÁ 2 kg sárgarépa. 1 1/2 csésze vaj. pisztáciát. 4 evõkanál hámozott mandula. 8 evõkanál vaj. 114 . míg a cukor feloldódik. 1 evõkanál mogyoró. TÖK HALAVÁ 2 kg tök. 8 evõkanál vaj. Tegyük bele a kondenzált tej 3/4 részét és jól keverjük el a sziruppal. a reszelt tököt és a kondenzált tejet kavargatva addig forraljuk. Készítsünk cukorból és vízbõl híg szirupot. míg a tejet beszívja. 1 evõkanál hámozott pisztácia. az összetört mandulát és pisztáciát. a zöldkardamom-magokat. Tegyük félre. és magas hõfokon. Óvatosan nyomkodjuk ki a vizet belõle. állandóan kavargatva fõzzük. A búzadarát az összetört kardamom magokkal kevés vajon pirítsuk világosbarnára. 1 csésze víz. 4 evõkanál hámozott mandula. 4 evõkanál pisztácia. 4 evõkanál pisztácia vagy mogyoró Hámozzuk meg a tököt. 4 1/2 csésze tej. 1 teáskanál citromlé. Adjuk hozzá a reszelt répát. 4 zöld kardamom összetört magjai. míg a répa az összes vizet beszívja. Ezután adjuk hozzá a cukrot és kavargassuk. Tegyük a citromlevet vízbe és áztassuk benne a tököt 10 percig. 2 evõkanál mandula. mogyorót és a maradék vajat. A vajat. majd kevergessük. 2 csésze cukor. 1 teáskanál rózsa aroma. távolítsuk el a magokat. míg besûrûsödve elválik az edény falától. 2 csésze khoja (cukrozatlan kondenzált tej). míg a lé elpárolog belõle. 1 csésze cukor. adjuk hozzá a cukrot és a sárga színezõt. majd reszeljük le. Kb. mandulát. 2 csésze cukor. 6 zöld kardamom Reszeljük le a répát. 15 perc múltán készen vagyunk és melegen tálalhatjuk. Folyamatos kavarás közben tegyük bele a durvára vágott diót.

5 nagy kardamom. Pirítsuk meg vajban a búzadarát aranybarnára. BANÁN HALAVÁ 3 bögre tej. firnik és cérnametélt édességek Indiában igen kedveltek a különbözõ tejben fõtt rizses és zöldséges khírek. 5 evõkanál vaj. 4 evõkanál mandula. Pirítsuk a búzadarát 3 evõkanál vajban világosbarnára. 1 tubus kondenzált tej. RIZS KHÍR 4 bögre zsíros tej. 2 nagy kardamom. 1 teáskanál kevara aroma (helyette más esszencia) 115 .ISTENNEK AJÁNLOTT HALAVÁ 2 csésze cukor. 1 csésze cukor. 1 evõkanál liszt. 1 evõkanál pisztácia vagy dió. 4 evõkanál durvára vágott mandula vagy dió. 1 mokkáskanál sárga színezõ (sáfrányos szeklice) Készítsünk ragadós cukorszirupot és adjuk hozzá a sárga színezõt. az összetört kardamommagokat. Forrón szervírozzuk. 2 evõkanál hámozott mandula. 1 evõkanál mazsola. Öntsük az egészet körbe 2 evõkanál olvasztott vajjal. Adjunk forró szirupot a sült búzadarához. a firnik és a cérnametéltbõl készült édességek. Vegyük le a tûzrõl és fedjük le. a beáztatott mazsolát és a sárga színezõt. 4 evõkanál pisztácia vagy dió. 2 csésze rizs. 1 mokkáskanál sárga színezõ (sáfrányos szeklice). 2 evõkanál mazsola. folyamatosan kavargatva fõzzük. amíg besûrûsödik. szórjuk rá a cukrot és keverjük öszsze. Khírek. 4 érett banán. míg a vaj felszívódik. Melegen tálaljuk ebédre. 2 csésze búzadara. 1 csésze búzadara. és addig keverjük. 4 csésze víz. a hámozott mandulát és a durvára vágott pisztáciát. ezután keverjük bele a kondenzált tejet. majd 5 percen át kevergessük magas hõfokon. 5 kardamom magjai. Adjuk hozzá a cukros banánpépet. 3 evõkanál vaj Nyomjuk péppé a banánokat. 1 csésze cukor. adjuk hozzá a lisztet valamint az összetört kardamommagokat és süssük aranybarnára. Keverjük bele a durvára aprított mandulát. a tejet és lassan.

RÓZSA ÍZÛ RIZS KHÍR 4 bögre zsíros tej. ugyanazokkal az alkotórészekkel készül. 4 zöld kardamom Forraljuk fel a tejet az összetört kardamommagokkal. 6 zöld kardamom. 2 evõkanál hámozott mandula. majd befedve lassan pároljuk puhára. 4 evõkanál mandula. néhány szem málna vagy szeder 116 . mossuk meg alaposan és áztassuk be vízben a rizst 25 percig. míg besûrûsödve megduzzad és a tök megpuhul. Vegyük le a tûzrõl. 2 csésze rizs. 1 csésze cukor. egyetlen különbség. majd kavargassuk. szórjuk bele a cukrot. 2 tubus sûrített tej. a pisztáciát és a megmosott mazsolát. 4 evõkanál cukor. hagyjuk kihûlni. a kondenzált tejet. majd keverjük bele a rózsa aromát. 1 tubus kondenzált tej. 1 mokkáskanál rózsa aroma Válogatás után alaposan mossuk meg és áztassuk be vízben a rizst 15 percig.Válogassuk ki. az apróra vágott mandulát. hogy tök helyett reszelt sárgarépát kell használni. az összetört kardamomokat és jól keverjük össze. Forraljuk fel a tejet a kardamommagokkal. Melegen tálaljuk ebédre vagy vacsorára. kavarjuk bele a rizst. 1 csésze cukor. TEJES FIRNI 5 bögre tej. a beáztatott mazsolát. az apróra vágott mandulát és mogyorót. Vegyük le a tûzrõl. Hagyjuk lehûlni és keverjünk hozzá kevara aromát. 4 evõkanál mogyoró. SÁRGARÉPA KHÍR Lásd a tök khír receptjét. a durvára vágott mandulát és a pisztáciát. TÖK KHÍR 3 bögre zsíros tej. 4 evõkanál mandula. adjuk hozzá a reszelt tököt. Vegyük le a tûzrõl. 25 dkg tök. 8 nagy kardamom. Adjuk hozzá a cukrot. Ugyanúgy. 2 teáskanál kevara aroma (más eszszenciával helyettesíthetõ). Csöpögtessük le és fõzzük tejben puhára. 6 evõkanál kukoricaliszt. 4 evõkanál pisztácia vagy mogyoró. Adjuk hozzá a cukrot. Melegen vagy hidegen tálaljuk ebédre. Ebédre vagy vacsorára szolgáljuk fel. 2 evõkanál mazsola.

feldarabolt pisztáciával és hámozott mandulával dekoráljuk. míg besûrûsödik. 4 teáskanál vaj. Vegyük le a tûzrõl. 4 evõkanál pisztácia vagy dió. 6 evõkanál cukor. a hámozott és apróra vágott mandulát és az egészet fõzzük két percig. vajat. Öntsük kompótos tálakba vagy fagylaltos poharakba és hagyjuk megdermedni. mandulával és málna szemekkel díszítve tálaljuk. 3 csésze víz.Forraljuk fel a tejet a sûrített tejjel. majd fõzzük míg a vizet felszívja. szórjuk bele a cérnametéltet és az elõzõleg beáztatott mazsolát. Tegyük bele a cérnametéltet. 1/2 csésze vaj. 2 evõkanál hámozott mandula 1 csésze mazsola. 1 evõkanál hámozott mandula. LEVÉRE FÕTT CÉRNAMETÉLT 25 dkg cérnametélt. 1 mokkáskanál kókusz aroma. 3 bögre tej. Málna. 1 mokkáskanál reszelt szerecsendió. néhány csepp rózsaaroma Forraljuk fel a tejet vajjal és cukorral. 2 evõkanál kókuszreszelék. Ezután tegyük jénai tálon mérsékelten meleg sütõbe 10 percre. 1 pohár víz. CÉRNAMETÉLT TEJBEN 25 dkg cérnametélt. összetört kardamommagokkal. 3 evõkanál mazsola Tegyük fel a vizet. 4 evõkanál mandula. 1 pohár joghurt. cukrot és a reszelt szerecsendiót egy edénybe fõni.vagy szederszemekkel. 1 evõkanál pisztácia (dió vagy mogyoró). adjuk hozzá a cukrot és az aromát. a kókusz aromát és a tejszínt. 1 csésze tejszín. néhány szem málna Keverjük a rizslisztet vízzel simára és alacsony hõfokon – folyamatosan kavargatva – adjuk hozzá a joghurtot. a kókuszreszeléket. a mazsolát. Melegen szervírozzuk. JOGHURTOS FIRNI 1 csésze rizsliszt. 11 evõkanál cukor. apróra vágott pisztáciával. Keverjük el a kukoricalisztet egy kis vízzel simára és folyamatos keverés mellett öntsük a tejhez. 1 evõkanál mazsola. Amikor forr. Pár perc múlva adjuk hozzá a beáztatott mazsolát. Desszert tálakban. majd fõzzük. míg a keverék besûrûsödik. Hintsük meg durvára vágott pirított mandulával és pisztáciával. 1 csésze cukor. Vegyük le a tûzrõl és adjuk hozzá a cukrot. 117 .

3 1/2 evõkanál kukoricaliszt. 1/2 csésze tejszín a gyümölcshöz. 1 evõkanál pisztácia (mogyoró vagy dió). 1 teáskanál vanília esszencia. 2 szegfûszeg. Adjunk hozzá cukrot. az aromát és a beáztatott sáfrányt. 6 zöld kardamom Pirítsuk a beáztatott mazsolát és a hámozott mandulát vajban világosbarnára. 2 evõkanál hámozott mandula. Öntsünk hozzá tejet. szórjuk bele az összetört kardamommagokat és szegfûszegeket. 1 mokkáskanál kevara aroma (más esszencia is megfelel) Olvasszuk fel a vajat. 2 bögre tej. Ezután adjuk hozzá a cérnametéltet és állandó kavargatás mellett süssük aranybarnára. ÉDES FÁRSZI CÉRNAMETÉLT 1/2 kg cérnametélt. 2 evõkanál mandula. szórjuk bele az õrölt szerecsendiót. míg a cérnametélt megpuhul. a szerecsendió-virágot és jól keverjük össze. Ha már beszívta a tejet. 1 csésze ghí vagy vaj. 1 darabka szerecsendió-virág. míg a víz felszívódik. 2 csésze cukor. Keverjük hozzá a hámozott mandulákat. 4 banán. a pisztáciát. késhegynyi só. kevergessük 2 percig. tegyük a cérnametéltet a maradék vajba és süssük barnára. 10 evõkanál cukor. Ezután fedjük le az edényt néhány percig. Pudingok GYÜMÖLCS PUDING 4 bögre tej. 1 mokkáskanál õrölt szerecsendió. adjuk hozzá a kondenzált tejet és a cukrot.Cseppentsünk rá rózsa esszenciát és melegen szolgáljuk fel ebédre vagy vacsorára. Vegyük ki a vajból. az összetört kardamommagokat. Mérsékeljük a tüzet. 4 teáskanál vaj. Tegyük mérsékelten meleg sütõbe 10 percig. 1 csésze tejszín díszítéshez. 2 bögre víz. 4 kardamom. 1 mokkáskanál sáfrány vagy sáfrányos szeklice. Lassan fõzzük. 1 kis fürt 118 . Melegen tálaljuk. 2 csésze cukor. a mazsolát és melegen ebédre tálaljuk. valamint vizet és magas hõfokon fõzzük 8 percig. 1 csésze mazsola. majd keverjük hozzá a sült mandulát. jól keverjük össze és fedjük le az edényt. CÉRNAMETÉLT ZARDA 25 dkg cérnametélt.1/2 csésze sûrített tej (khoja).

majd ebédre vagy vacsorára szervírozhatjuk. a sütõpor. 2 teáskanál kakaó. a sárga színezõt. Tegyük egy tálba. Verjünk fel egy csésze tejszínt egy evõkanál porcukorral és a sárga ételszínezõvel. 3 evõkanál vaj. 1 teáskanál vanília aroma. 1 evõkanál porcukor. Forraljuk fel a tejet. 1 teáskanál kevara aroma (helyette más esszencia). 3 evõkanál porcukor. Lehûtve szervírozzuk.szõlõ. 1 alma. 1 teáskanál pisztácia vagy dió. 1 mokkáskanál vörös ételszínezõ. aztán ismét kenjük be a felvert tejszín-keverékkel. Díszítsük a gyümölcspudingot tejszínnel és pisztáciadarabkákkal. 2-3 evõkanál reszelt panír (házilag készített sajt). majd tegyünk rá apróra vágott gyümölcsöt. a gyümölcsöket (a leszemezett szõlõt és lekarikázott banánt). 1 evõkanál pisztácia vagy dió. öntsük a kukoricaliszt pasztához és kevergessük. Ezután az egészet öntsük egy bevajazott és belisztezett kerek tortaformába és mérsékelt tûzön (180-200 °C) süssük meg. 10 evõkanál liszt. 1 evõkanál tejszín a spirálokhoz. 1 teáskanál sütõpor. Ezután verjünk fel egy evõkanál tejszínt kakaóval és a vörös ételszínezõvel és csináljunk spirálokat belõle. majd tegyük rá a sült puding másik felét. 5 evõkanál cukor. Hagyjuk kihûlni. majd vágjuk keresztben ketté. egy csipetnyi só. adjuk hozzá a sót. 1 teáskanál hámozott mandula 119 . 1 csésze tej. 1/2 csésze víz. míg besûrûsödik. 3 banán. KIRÁLYI PUDING 1 liter tej. 1 teáskanál málna vagy szamóca aroma Keverjük alaposan össze az olvasztott vajat. a szódabikarbóna és a só keverékét szórjuk a tejbe. a kondenzált tejet. 1 narancs. 1 mokkáskanál vörös ételszínezõ. Vegyük le a tûzrõl. valamint a felvert tejszínt és a vanília esszenciát. A színeskrém-díszítést nyomócsõvel vagy zsírpapírból csavart zsákkal végezzük. 4-5 teáskanál kukoricaliszt. a tejet és a vanília esszenciát. Kenjük be vele az alsó szelet tetejét. a málna (szamóca) aromával és a porcukorral. Verjük fel kemény habbá a tejszínt a vörös színezõvel. 1 mokkáskanál szódabikarbóna. 1 mokkáskanál sárga ételszínezõ. Tegyük félre 15 percig pihenni. 1 csésze tejszín. 1 mokkáskanál sárga ételszínezõ. hûtsük le. majd az egészet jól keverjük össze. zsírpapír Keverjük ki a kukoricalisztet és a cukrot 1/2 csésze vízzel csomómentes pasztává. Az átszitált liszt. SÜLT GYÜMÖLCS PUDING 6 teáskanál kondenzált tej.

1 mokkáskanál sárga ételszínezõ Alaposan elegyítsük el a kondenzált tejet az esszenciával. egy kevés szirup Jól szárítsuk meg a mandulát és õröljük nagyon finomra. a tejjel. Adjuk hozzá a maradék mandula pasztához a zöld színezõt és jól keverjük el. 1 csésze tej. Ezután vágjuk a süteményt kukoricacsõ alakúra. 1 mokkáskanál vanília esszencia. Keverjük a kukoricalisztet vízbe. majd hagyjuk lehûlni. hintsük meg pisztáciával és mandulával. Ezután az egészet adjuk a tej-keverékhez. amíg besûrûsödve mennyisége a felére csökken. zöld ételszínezõ. Öntsük szervírozó tálba. Készítsünk a cukorból és vízbõl ragacsos szirupot. 1 teáskanál sütõpor. Vacsorára tálaljuk. Tegyünk félre egy kis mandula pasztát a szár készítéséhez. 5 evõkanál porcukor. Kenjünk be egy tepsit vajjal. szórjuk meg liszttel. A megmaradt szeletelt narancsot és banánt. cseppentsünk rá aromát. 10 evõkanál liszt. adjuk hozzá a besûrített tejhez és kavargassuk megduzzadásáig. 1 csepp narancs aroma. 120 . a sárga színezõt. 1 mokkáskanál vanília esszencia. A dekoráció 1 1/2 csésze tejszín. s azután a kukoricacsövet vágjuk három részre (két rétegre). Az átszitált liszthez keverjük a sütõport. szórjuk bele a reszelt sajtot és kevergessük. A levelek 5 evõkanál hámozott mandula. 3 evõkanál vaj. 1 mokkáskanál szódabikarbóna. a sárga színezõvel és az olvasztott vajjal. Öntsük bele a masszát és mérsékelt lángon (180-200 °C-on) addig süssük. ÉDES KUKORICAPUDING 1 tubus (khoja) kondenzált tej. Hûtsük le. 1 narancs apróra vágva. míg ragadós nem lesz. 4 evõkanál porcukor. a narancs esszenciát a maradék felvert tejszínnel használjuk fel a kukorica készítéséhez. majd a porcukorral és egy kevés sziruppal keverjük össze. míg a beleszúrt tû száraz marad. 2 csepp sárga ételszínezõ. Váltakozva kenjük meg vele a süteményeket és szórjuk meg apróra vágott gyümölcsökkel.Addig forraljuk a tejet. a szódabikarbónát valamint a tejes keveréket. 2 banán apróra vágva Verjük fel a tejszínt a porcukorral és a vanília esszenciával.

1 konzerv körte. 1 mokkáskanál vanília aroma vagy vaníliás cukor. 2 teáskanál szamóca esszencia. a színezõt és a citromlevet. 2 csésze víz. Kuglófsütõben rendezzük el a kimagozott cseresznyével díszített körtéket. rakjuk körbe szamóca. tegyük bele a cukrot. zöld és narancs ételszínezõk (mindegyikbõl 1 mok- 121 . Forraljunk vizet. 1 kisebb sárgadinnye Áztassuk be az agar-agart egy órára.vagy málnaíz. az aromát. 4 csésze víz. Dekoráljuk a kukoricacsövet levelekkel és szárral. SZAMÓCAZSELÉ PUDING 1 csésze cukor. 2 csésze tejszín. Borítsuk ki az öntõformából egy tálra.vagy málnaszemekkel. Csöpögtessük le a konzerv körtét. 1 teáskanál vörös ételszínezõ. míg sûrûsödni kezd. Cukrozott tejszínhabbal díszítve szervírozzuk. NARANCS-KOSÁR PUDING 6-7 csésze narancslé vagy 10-12 narancs leve. Forraljunk vizet. vörös. Verjük fel a tejszínt porcukorral és vanília esszenciával. Hagyjuk állni. az esszenciát és a színezõt és jól keverjük össze. 1 evõkanál agaragar. 2 evõkanál citromlé. 1 evõkanál porcukor. 2 evõkanál porcukor. 1 banán. Öntsük egy formába és hagyjuk megkocsonyásodni. 1 citrom leve. majd öntsük rá a maradék keveréket is. Vegyük le a tûzrõl. 1 teáskanál agar-agar. majd az egészet jól keverjük össze. 2 csésze cukor. a cukrot. Vegyük le a tûzrõl.Nyújtsuk ki egy sodrófával és csináljunk leveleket belõle. GYÜMÖLCSZSELÉ PUDING 1 csésze cukor. adjuk hozzá a agar-agart és kevergessük míg sûrûsödni kezd. adjuk hozzá a szamócaízt. Hidegen vacsorára vagy ebédre tálaljuk. 1 teáskanál vörös ételszínezõ. tegyük bele a beáztatott agar-agart és kavargassuk. öntsünk rá egy kis folyékony zselét a körtékre és hagyjuk megdermedni. Ezután vegyük ki a formából és tegyük egy lapos tányérra. 1 narancs. néhány szem cseresznye. 1 kis üveg szamóca. míg teljesen megköt. 2 teáskanál agar-agar. Az összevágott vegyes gyümölcsöket töltsük a zselé közepébe. 1 mokkáskanál narancs aroma. 1 teáskanál szamóca vagy málna aroma. 2 bögre víz. szamóca vagy málnaszemek Áztassuk be az agar-agart egy órára. 1 csésze tejszín. és a tetejét tejszínhabbal spricceljük díszesre.

1 mokkáskanál vörös ételszínezõ 122 . 2 teáskanál kukoricaliszt. egy csipet só. A kihûlt. Behûtve ebédre vagy vacsorára tálaljuk. A körtéket pörkölt manduladarabokkal díszítsük. majd préseljük ki a levüket. azután tegyünk hozzá cukrot. Ebédre tálaljuk. 4 evõkanál vaj. (Mindegyik narancskosárba más színû zselét tegyünk. citromlét. Ha megkötött. 2 evõkanál cukor. A félbevágott narancshéjakat tegyük félre. 4 cseresznye. majd mandula darabokkal. Hagyjuk kihûlni. 4 teáskanál citromlé Vágjuk félbe a narancsokat. 1 teáskanál sütõpor. Langyos vízben áztassuk be az agar-agart egy órára. narancslét. 1-2 teáscsésze víz.) A kosarakat tejszínhabbal. A körtékre tett mandulákra öntsünk a sárgabaracköntetbõl. A sárgabaracköntet 2 evõkanál sárgabarack dzsem. és töltsük meg a narancshéj-kosarakat zselével. sárgabaracköntet a körtékre Süssük a manduladarabokat és a körtéket sütõben világosbarnára. 2 evõkanál vízzel. vágjuk össze a zselét egy nedves késsel. 2 teáskanál citromlé. cseresznyékkel és pisztáciával díszítsük. Rendezzük el a tésztát bekenetlen tepsin és mérsékelt lángon (180-200 °C-on) süssük világosbarnára. tejszínnel és sárgabarack öntetû körtékkel díszítsük. vájjuk (kanalazzuk) ki a húsukat. narancs esszenciát és kavargatva jól elegyítsük el. 1 teáskanál pisztácia.káskanálnyi). KÖRTE ÉS MANDULA PUDING 10 evõkanál liszt. 3 evõkanál hosszában szeletelt hámozott mandula. Nyújtsuk ki a tésztát vékonyra és kiszúróval körte formákat vágjunk belõle. 2 teáskanál cukor. Osszuk a folyadékot három részre. 2 csésze tejszínhab. az oldalaikat pedig tejszínhabbal díszítsük. A dekoráció 1 konzerv körte. 1 csésze tejszín. hideg víz a tészta elkészítéséhez (összegyúrásához) Keverjük krémmé a vajat. sült körtékre nyomjunk felvert tejszínt. mindegyikhez adjunk egy színezõt és külön-külön hagyjuk azokat megkocsonyásodni. adjuk hozzá a sütõporral és sóval elegyített lisztet és jól gyúrjuk össze. és a cukrot. majd szûrjük le.

10 evõkanál liszt. 1 mokkáskanál vanília aroma. 1 evõkanál cseresznye. a kókusztejet. a dzsemet és a vizet egy kis edénybe és kavargatva forraljuk fel. 2-3 evõkanál szirup az õszibarack konzervbõl. Az egészet jól vegyítsük össze az átszitált és a sütõporral. 3 csésze tej. 123 . 11-13 evõkanál cukor. Ha elkészült. 1 csésze tej. a kondenzált tejjel. a khoját és a beáztatott agar-agart. Tegyünk cseresznyéket az õszibarackokba és rakjuk a töltött õszibarackokat egymás mellé a tepsibe. Melegen. majd adjuk hozzá a dzsem-keverékhez. Áztassuk be a agaragart 25 percre. a sárga színezõvel. míg a keverék besûrûsödik. míg a beszúrt tûre nem ragad rá a massza. adjuk hozzá az ételszínezõt és a citromlevet. 1 evõkanál mandula. KÓKUSZ PUDING 2 csésze kókuszreszelék. mert a barnacukor-keverék lefolyik a sütemény tetejérõl. a citrom. 3 evõkanál barnacukor. 1 evõkanál pisztácia. 1 pohár tejszínhab Kenjünk ki 2 evõkanál olvasztott vajjal egy tepsit. majd szórjuk meg õket hámozott. 1 tubus khoja (kondenzált tej). összevágott mandulával. Adjuk hozzá a cukrot és az esszenciát. 1 mokkáskanál sárga ételszínezõ. valamint a sóval elegyített liszttel.Tegyük a cukrot. Pudingos tálba öntve. 1 konzerv õszibarack. 1 tubus kondenzált tej. Kavarjunk ki 3 evõkanál olvasztott vajat a tejjel. díszítsük finomra vágott mandulával. Pár pillanatig ne vegyük le a kiborított pudingról a sütõlapot. majd szórjuk be egyenletesen barna cukorral. 1 teáskanál sütõpor. Vegyük le a tûzrõl. Öntsük a keveréket a gyümölcsökre és mérsékelten meleg sütõben (180-200 °C-on) süssük addig. és kevergessük míg besûrûsödik. 2 teáskanál kevara vagy kókusz esszencia Készítsünk a kókuszreszelékbõl kókusztejet. egy csipetnyi só. 1 teáskanál agar-agar.és vanília esszenciával. 1 evõkanál hámozott mandula. ÕSZIBARACK PUDING 5 evõkanál vaj. az õszibarack sziruppal. Hûtsük le és öntsük a körtékre. Tegyük vissza 2 percre a tûzre. és az egészet dolgozzuk össze. tejszínnel tálaljuk. óvatosan borítsuk rá a sült pudingot egy szerviztálra. 1 mokkáskanál citrom esszencia. Fõzzük folyamatos kavargatás mellett alacsony hõfokon a tejet. és jól keverjük össze. Öntsünk a kukoricaliszthez egy kis vizet. 1 mokkáskanál szódabikarbóna. valamint pisztáciával és hidegen szolgáljuk fel vacsorára vagy ebédre.

majd rendezzük el a gyümölcsöket a hideg „tészta-kosárban”. Vacsorára szervírozzuk. Melegítsük meg a gyümölcslét. Keverjük csomómentessé a kukoricakeményítõt 1/2 csésze hideg vízzel. A barfik sûrített tejbõl készített édességek. cseresznye vagy meggy a dekoráláshoz. hidegvíz a gyúráshoz. Adjuk hozzá a sárga színezõt. 2 evõkanál ghí vagy 3 evõkanál vaj. Vágjuk a széleit egyenesre. Villával szurkáljuk meg a „tészta-kosarat”. 1 csésze sûrített tej. Dolgozzuk össze a lisztet a ghível (vajjal). 1 evõkanál öszszevágott pisztácia vagy dió. néhány csepp sárga ételszínezõ. szakadások. 1 csésze tejszín. míg eltûnnek róla a repedések. 10 percig. majd kevés hideg vízzel gyúrjuk kemény tésztává. és a sárga színezõvel kevert tejszínhabbal díszítsük. 1 evõkanál durvára vágott mandula. 1 evõkanál cukor.GYÜMÖLCCSEL TÖLTÖTT VAJASTÉSZTA KOSÁR PUDING 10 evõkanál liszt. hogy a sütés közben keletkezõ gõz kijöjjön. 1 teáskanál kukoricakeményítõ. a vanília esszenciát és tegyünk bele 1 evõkanál cukrot. 3 teáskanál kukoricaliszt. KULFI FALUDHÁVAL 4 csésze tej. néhány csepp vanília esszencia Szitáljuk át együtt a sót és a lisztet. Tekerjük fel a sodrófára a tésztát és béleljünk ki egy kis tepsit kosárformájúra. Öntsük a gyümölcsre. hogy pereme legyen a tésztának. szórjunk a papírra néhány szem szárazbabot vagy rizst és forró sütõben (250-300 °C-on) süssük kb. jégkrémek fenségesek. hogy kiszáradjon. úgy. A tésztakosárkát szórjuk meg cseresznyével. 1 konzerv gyümölcskoktél. A gyerekek kedvenc csemegéje a kulfi. Jégkrémek és barfik Az indiai fagylaltok. egy csipet só. öntsük bele a keményítõ keveréket és melegítsük sima mártássá. néhány csepp kevara ízesítõ vagy más aroma 124 . Nyújtsuk ki a kívánt (tepsi) méretûre. 3/4 csésze cukor. hûtsük le. A maradék tésztából készítsünk leveleket a kosárka díszítéséhez. Távolítsuk el a papírt a babokkal és tegyük vissza a sütõbe 5 percre. Hûtsük le. A gyümölcsös kosár megtöltése céljából szûrjük és csöpögtessük le a gyümölcskonzervet. 3 zöld kardamom. Ezután fedjük le a tésztát zsírpapírral.

Adjuk hozzá a kondenzált tejet és kavargassuk. 2 csésze tejszínhab. A faludha 2 bögre víz. a sziruphoz 2 csésze víz és 1/3 csésze cukor. míg kissé megdermed. 1 evõkanál kukoricaliszt. 125 . Töltsük jégkockatartóba és fagyasszuk meg. Keverjük simára a kukoricalisztet egy kis vízzel. 1 csésze vékony szeletekre vágott mangó (helyette sárgabarack. sárgadinnye vagy õszibarack) Forraljuk fel a tejet a sûrített tejjel és kavargassuk. Tegyük bele a mangó (gyümölcs) szeleteket. összevágott mandulát. és fõzzük néhány percig. Hûtsük le és töltsük jégkockatartóba. míg egy kicsit besûrûsödik. majd vágjuk durvára. Forraljunk a vízzel és cukorral szirupot. PISZTÁCIA JÉGKRÉM 1 csésze pisztácia. Forraljunk tejet. majd keverjük a tejhez. Jégszekrényben legalább 8 órát pihentessük. Vegyük le a tûzrõl. Ebédre vagy vacsorára tálaljuk. Faludhával szervírozzuk. jeges víz.Forraljuk fel a tejet az összetört kardamom magokkal. A kukoricalisztbõl egy kevés vízzel készítsünk sûrû maszszát. néhány csepp vanília aroma. Lehûtve kulfival tálaljuk. míg besûrûsödik. néhány csepp mandula esszencia Dobjuk a pisztáciát forró vízbe. A kukoricalisztes masszát krumplinyomón keresztül nyomjuk jeges vízbe. tegyük bele a cukrot. Szûrjük le a faludhát és tegyük a szirupba. 3 csésze tej. míg egy kicsit ragacsossá válik. Öntsük bele az esszenciát. úgy. 1 csésze sûrített tej (khoja). 2 evõkanál liszt. Hagyjuk lehûlni. a hámozott. valamint a cukrot és fõzzük néhány percig. majd keverjük a tejhez. míg kissé besûrûsödik. 1 csésze kukoricaliszt. A fagyasztáshoz legalább 8 óra szükséges. hámozzuk meg. a pisztáciát és az aromát. MANGÓ KULFI 4 csésze tej. hogy a „szálak” a vízben szilárduljanak meg. Cukorral és egy kis tejjel készítsünk sima pasztát a lisztbõl. Hûtsük le. néhány csepp zöld és sárga ételszínezõ. majd adjuk a tejkeverékhez és fõzzük besûrûsödésig. Tegyük a keveréket egy lehûtött tálba és verjük fel habverõvel. 1 csésze cukor. 1 mokkáskanál kevara aroma vagy 4-5 csepp rózsa esszencia A vízzel elkevert kukoricalisztet állandó keverés mellett fõzzük a besûrûsödésig.

míg egy kicsit megdermed. 4 evõkanál pisztácia. az esszenciát. az eltérés csupán annyi. 2 csésze tejszínhab. kevés vaj 126 . SÁRGARÉPA BARFI 75 dkg khoja (3 liter zsíros tejbõl készített sûrített tej). a tejszínhabot és a pisztáciákat. hogy a felvert tejszínt keverjük el 2 evõkanál öszszevágott gyümölcs befõttel. Szórjuk bele a pisztáciát és a mandulát és ismét keverjük el. 2 evõkanál liszt. 1 teáskanál kevara (helyette mandula) aroma. 10 zöld kardamom. kevés vaj Lassú tûzõn kavargatva fõzzük a khoját. Készítsünk sima pasztát a liszttel. VANÍLIÁS GYÜMÖLCS JÉGKRÉM Lásd a vanília jégkrém receptjét. késhegynyi só. 4 evõkanál mandula. A fagyasztás legalább 8 órát igényel. Zsírpapírral kibélelt õzgerincformába öntsük. míg megszilárdul. Öntsük zsírpapírral kibélelt õzgerincformába és fagyaszszuk meg. Állandó kevergetés mellett öntsük a tejhez és nagyon lassan fõzzük. cukorral.Adjuk hozzá a színezõt. Teához tálaljuk. 1 csésze porcukor. Hûtsük le és töltsük egy fém edénybe. A félig megfagyott keveréket verjük fel habverõvel. fedjük le és fagyasszuk meg. MANDULA ÉS PISZTÁCIA BARFI 25 dkg khoja (1 liter zsíros tejbõl készített sûrített tej). Fagyasszuk. Öntsük egy kivajazott lapos tálba és tegyük félre. sóval és egy kis tejjel. 1 kis darab vanília (helyette vaníliás cukor vagy pár csepp vanília esszencia) Forraljuk fel a tejet vaníliával. VANÍLIA JÉGKRÉM 2 csésze tej. 1 csésze cukor. míg megvastagszik. 1/2 kg sárgarépa. Vegyük le a tûzrõl. Ugyanúgy készül. Vágjuk rombusz vagy négyzet alakú szeletekre. hogy az ujjunkhoz ragad. A fagyasztáshoz legalább 9 óra szükséges. adjunk hozzá cukrot és keveregessük egy lyukacsos fémkanállal a kihûlésig. 2 csésze cukor. míg annyira besûrûsödik. ugyanazokkal az alkotórészekkel mint a vanília jégkrém. Lazítsuk fel a tejszínhabbal.

öntsük bele a khoját és fõzzük tovább kavargatva kb. 1 evõkanál tej Fõzzük a khoját vajban. míg a víz elpárolog és a massza ragacsos lesz. öntsük a khoja felét egy vajjal kikent tálba. Szórjuk meg összetört kardamommal. 37 dkg khoja (1 1/2 liter zsíros tejbõl). 2 evõkanál víz. Kenjünk be vékonyan vajjal egy tálat vagy egy lapostányért és öntsük rá a keveréket. hûtsük le. kevés vaj 127 . Vegyük le a tûzrõl és hûtsük le. 1 teáscsésze mangópép (helyette sárgabarack. 1 evõkanál ghí vagy vaj. 1 csésze porcukor. vágjuk barfi (rombusz vagy négyzet) formára. Teához tálaljuk. kevés vaj Adjuk a narancs színezõt a mangópéphez (gyümölcspéphez) és fõzzük. Teához szolgáljuk fel. 1 csésze porcukor. 2 teáskanál hámozott mandula. 4-5 teáskanál kakaó. 1 teáskanál összetört zöld kardamom. fõzzük addig. míg besûrûsödik. Tegyük hûvös helyre. Tegyük bele a porcukrot és jól keverjük el. Nyomjuk ki belõle a nedvességet. 2 csésze porcukor. Amikor összeállt. majd tegyük félre megszilárdulni.vagy sárgadinnyepép). apróra vágott mandulával és pisztáciával. 1 teáskanál pisztácia. Adjuk hozzá a cukrot. CSOKOLÁDÉ BARFI kb. Tea mellé kínáljuk. A maradék khoját jól keverjük el a kakaóval (ha túlságosan sûrû lazítsuk egy kis tejjel). majd vegyük le a tûzrõl. 6 evõkanál kókuszreszelék. MANGÓ BARFI 25 dkg khoja (1 liter zsíros tejbõl). KÓKUSZOS KHOJA BARFI 1/2 kg khoja (2 liter tejbõl készített cukor nélküli sûrített tej). Vágjuk rombusz vagy négyzet alakúra. 10 percig. Öntsük a khoja-keverékre. vágjuk négyszögletes (barfi) alakúra. Tegyük a cukrot és a reszelt répát egy edénybe. Amikor megkötött. Adjuk hozzá a khoját és az összetört zöld kardamommagokat és 5 percig kavargassuk. míg tovább sûrûsödik. néhány csepp piros ételszínezõ (elmaradhat). Kenjünk be egy süteményes tálat vajjal és öntsük bele a keveréket.Reszeljük le a sárgarépát. 1 mokkáskanál narancs színezõ (sáfrányos szeklice). Ha már kihûlt. kevergessük a cukor elolvadásáig.

Ha piszkos a szirup. NARANCSOS KHOJA SZELETEK 1/2 kg khoja (nem édesített kondenzált tej). késhegynyi narancssárga ételszínezõ. margarin a sütéshez. 3 csésze víz. Pihentessük. 1 evõkanál pisztácia A szirup 4 csésze cukor. majd kézzel formáljuk nagy kocka alakúra. vágjuk vékony szeletekre és teához szolgáljuk fel. Adjuk hozzá a cukrot és a narancssárga színezõt és kevergessük két percig. Ezután vágjuk barfi alakúra. 10 percig. míg megszilárdul. és az egészet együtt gyúrjuk még kb. Öntsük a fehér khoját vajjal kikent tálra. Adjuk hozzá a cukrot és kevergessük. egy kicsit hûtsük le és keverjük össze a kókuszreszelékkel. 1 púpozott csésze liszt. majd rá a rózsaszínû khoját. Keverjük össze. 40 golyó 18 dkg khoja (1 tubus cukrozatlan sûrített tej). 3 evõkanál narancshéj. 1 csésze porcukor. Vegyük le a tûzrõl. a narancshéjdarabkákat. cseppentsük bele a narancs esszenciát és jól keverjük el vele. Szûrjük át és hagyjuk lehûlni. 2 evõkanál tej (a szirup megtisztításához) Készítsünk szirupot vízzel és cukorral. a tejet és a vajat egy serpenyõbe és tûzön kavargassuk. Hûtsük le. Kavargassuk a khoját és gyúrjuk a csénát (túrót) simára míg a szemcsék eltûnnek belõlük. Túrós és kókuszos édességek GULAB DZSAMUN (TÚRÓGOLYÓK RÓZSASZIRUPBAN) kb. 1 púpozott csésze porcukor. 35 dkg cséna (2 1/2 liter zsíros tejbõl készített túró). Adjuk hozzá az átszitált lisztet és a 128 . tisztítsuk meg egy kis tejjel. Teához kínáljuk.Állandó kavargatás mellett öt percig fõzzük a 2 evõkanállal vízzel felhígított khoját. Vegyük le a tûzrõl. míg egészen besûrûsödik. 4 teáskanál olvasztott vaj. 7 evõkanál tej. néhány csepp narancs aroma Vágjuk a narancshéjakat egész apróra. míg a khoja egy kissé besûrûsödik. A keverék felét színezzük meg piros ételfestékkel. Amikor megszilárdult. néhány csepp rózsa esszencia. Tegyük a khoját.

Mindegyik golyó közepébe töltsünk egy mokkáskanálnyi cukrot. 20 percen keresztül. Hagyjuk a tésztát 20 percig lefedve. 4 csésze cukor A túrót gyúrjuk össze a liszttel. RASZAGULA (TÚRÓGOLYÓK SZIRUPBAN) kb. 129 . Készítsünk apró golyókat. és kb. Három napi állás után – naponta kevergessük meg – fogyasztható. majd formázzunk ismét golyókat. a töltelékhez cukor. a közepükbe nyomjunk a porcukor-õröltpisztácia keverékbõl egy keveset. amikor már a szirup kihûlt. 30 golyó 1/2 kg túró (házi készítésû cséna). cukor a töltelékhez. amikor forrni kezd. Készítsünk kis golyókat. majd újból gyúrjuk össze azokat. 30 golyó 1/2 kg túró (házi készítésû cséna). Adjunk hozzá rózsa esszenciát. Ezután forraljuk fel a szirupot. 1 csésze búzadara. Készítsünk apró golyókat. 3 csésze cukor és 4 csésze víz a sziruphoz Gyúrjuk össze a túrót a búzadarával és készítsük belõle kis golyókat. 3 csésze víz. az összeset szedjük ki és csak azután tegyük vissza. ismét gyúrjuk át alaposan. Forró margarinban süssük barnára. frissen õrölt kardamom. tegyük nagyon óvatosan bele a túrógolyókat. majd áztassuk be a golyókat szirupban legalább egy órára. 1 csésze búzadara. 3 evõkanál liszt. RASZABOLI (KARDAMOMMAL TÖLTÖTT TÚRÓGOLYÓK SZIRUPBAN) kb. Minden golyó közepébe tegyünk egy 1/2 mokkáskanál cukros kardamom-õrleményt. Másnapig hagyjuk állni. 15 percig forraljuk. A raszagulákat a szirupban másnapig áztassuk. teához szolgáljuk fel.porcukrot. BENGÁLI RASZAGULA kb. 30 golyó 1/2 kg túró (cséna). Amikor a túrógolyók megduzzadtak. a sziruphoz 3 csésze cukor. tegyük bele a túrógolyókat. Újra formáljunk golyókat. és forrón. míg a túrógombócok megpuhulnak. Tegyük a túrógolyókat forrásban lévõ szirupba és nagyon lassan fõzzük kb. Készítsünk szirupot. 4 csésze víz Gyúrjuk össze a túrót a búzadarával. ha besûrûsödött. Forraljuk fel a vizet a cukorral.

adjuk hozzá a beáztatott mazsolát. KÓKUSZOS GOLYÓK kb. A grillázs akkor jó. jól dolgozzuk össze. Jól gyúrjuk össze és formázzunk belõle apró kis golyókat. a citrom levét és a héját. néhány csepp sárga ételszínezõ 130 .MAZSOLÁS TÚRÓKRÉM 1 kg túró (cséna). 1 csésze cukor. Adjuk hozzá a vajat. keverjük bele a porcukrot. késhegynyi kámfor (patikában kapható). a kámfort. pár csepp vanília esszencia. 1/2 kg zsúrkenyér. és ha kihûlt gyúrjunk golyócskákat. KÓKUSZGOLYÓK kb. 1 púpozott csésze kókuszreszelék. 1 csésze vaj A felolvasztott vajban pirítsuk világosbarnára a lisztet. késhegynyi só. 2 evõkanál vaj A megforrósított vajba tegyük bele a kókuszreszeléket és pirítsuk aranybarnára. Keverjük össze a vizet és a cukrot és forraljunk sûrû szirupot. 3 csésze porcukor. késhegynyi õrölt fehér bors. Lehûtve fogyasszuk. Öntsük a szirupot a kókuszra és keverjük össze. míg össze nem olvad. 50 golyó 1/2 kg kókuszreszelék. 50 golyó 1/2 kg kókuszreszelék. Adjuk hozzá a kókuszreszeléket és pirítsuk egészen barnulásig. 1 csésze vaj. 1 evõkanál reszelt citromhéj Nyomjuk át a túrót szitán. MÁGIKUS KÓKUSZ KOCKÁK 1 doboz (2 tubus) kondenzált tej. ha darabossá válik. 3 csésze cukor. csipet só Lassú tûzõn kevergessük a kókuszt a cukorral. 1 csésze víz. 1 csésze mazsola. 3 csésze liszt. 1 citrom leve. Dolgozzuk össze. a cukrot. KÓKUSZ GRILLÁZS 1/2 kg kókuszreszelék. Amikor kihûlt. 2 csésze cukor. a fehér borsot és a sót.

Ha kihûlt. majd szeleteljük fel 2 centiméteres darabokra.) KÓKUSZOS SÜTEMÉNY 1 tubus kondenzált tej. 7 evõkanál liszt. 2 evõkanál pirított kókuszreszelék. díszítéshez cseresznye vagy meggy Verjük fel együtt az olvasztott vajat. Keverjük össze a vanília esszenciát. majd vegyük ki. 6 teáskanál vaj. Tegyük néhány percre meleg szirupba. 1 evõkanál pörkölt mandula. 2 bögre víz Forraljuk a tejet. 1 mokkáskanál sárga ételszínezõ. valamint a tejet és keverjük össze az átszitált és a szódabikarbónával valamint a sütõporral elkevert liszttel. KÓKUSZOS.A kenyér héját vágjuk le. majd hintsük meg az elõzõleg aranybarnára pörkölt kókuszreszelékkel. 1 teáskanál sütõpor. vaj a sütéshez. 1 csésze tej. fordítsuk meg. Amikor az egyik fele megbarnult és ropogós lett a széle. Rakjuk szerviztálra és a purák barna oldalát hintsük meg összevágott pörkölt mandulával és aranyszínûre pirított kókuszreszelékkel. Töltsük a masszát bevajazott. a sütemény tetejére meggy málna vagy sárgabarack dzsem. Készítsünk a cukorból és vízbõl ragacsos szirupot. hogy ez az oldala már ne barnuljon meg. Melegen szervírozzuk. 1 mokkáskanál vanília esszencia. 2 teáskanál cukor. az eszszenciát. hengergessük meg az õrölt kókuszdióban és grillezzük aranybarnára. (Drótrácson süssük. 3/4 kg cukor. tetszõleges dzsemmel kenjük be. a színezõt és a sót a kondenzált tejjel. Melegítsünk kevés vajat serpenyõben. 1 csésze liszt. Minden egyes sütemény közepébe nyomjunk egy-egy szem cseresznyét vagy meggyet. 4-5 evõkanál kókuszreszelék. Keverjük simára a lisztet a 3/4 csésze tejjel és adjuk a besûrített tejhez. 131 . 16-18 pura 5 bögre tej (1 1/2 liter). belisztezett tepsibe. de vigyázzunk. Vegyük le a tûzrõl. MANDULÁS MALL PURA kb. öntsünk bele a keverékbõl egy kanálnyit és lapítsuk palacsintaformájúra. a sárga színezõt. Mártsuk meg a kenyérszeleteket a tejben. cukorral és a kókuszreszelék felével. míg teljesen besûrûsödik. 3/4 csésze tej. késhegynyi szódabikarbóna. majd hûtsük le. állandó kevergetés mellett. a kondenzált tejet. forró sütõben (250-300 °C-on) süssük meg. Forrón tálaljuk reggelihez.

1 teáskanál sütõpor. 1 teáskanál sütõpor. 3 evõkanál vaj. 10 evõkanál porcukor. Öntsük bele a masszát és forró sütõben (250-300 °C-on) süssük. az olvasztott vajjal és a szamóca esszenciával. míg a beleszúrt tû száraz marad. levétõl lecsöpögtetett cseresznye befõttet. a sárga színezõvel és a mandula esszenciával. Öntsük a sütemény tetejére és hagyjuk megdermedni. míg a belészúrt tû száraz marad. 3 evõkanál vaj. sütõporral és szódabikarbónával elegyített lisztet. Mérsékelt hõfokon (180-200 °C-on) süssük. 1/2 csésze víz. Kavarjuk ki a porcukrot. Vajazzunk be egy kerek (kb. késhegynyi szódabikarbóna. Hûtsük le. a piros színezõt és a melegvizet egyenletes simára. 5 evõkanál hámozott õrölt mandula. sütõporral elegyített liszttel és az õrölt mandulával. késhegynyi szódabikarbóna.Sütemények és kekszek MANDULÁS SÜTEMÉNY 2 evõkanál sûrített tej. valamint a kimagozott. 1/2 mokkáskanál piros ételszínezõ. majd keverjük össze az átszitált. 3 evõkanál vaj. 20 centiméteres átmérõjû) tortasütõt és hintsük be liszttel. 25 centiméteres) kerek tortasütõt vajazott zsírpapírral és öntsük bele a keveréket. Béleljünk egy (kb. sóval. 9 evõkanál liszt. tegyük egy forró vizes serpenyõ fölé. Cseresznyeszemekkel díszítsük. Ha túlságosan sûrû lenne. 25 dkg (kis üveg) cseresznye befõtt. Keverjük hozzá az átszitált. a tejjel. 1/2 mokkáskanál mandula esszencia Kavarjuk el az olvasztott vajat. a vízzel. sóval. egy csipetnyi só. szódabikarbónával. 10 evõkanál liszt. 8-10 szem cseresznye dekorációnak Kavarjuk el a kondenzált tejet. 10 evõkanál liszt. késhegynyi só. CSERESZNYÉS SÜTEMÉNY 1 tubus kondenzált tej. 1 teáskanál sütõpor. 1 késhegynyi szódabikarbóna. 132 . CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY 1 tubus kondenzált tej. 1 1/2 evõkanál melegvíz. majd szórjuk be porcukorral és szeleteljük fel. 1/2 csésze víz. a sûrített tejjel. 1/2 mokkáskanál szamóca esszencia. hogy a porcukor megpuhulhasson. Hûtsük ki. 1/2 mokkáskanál sárga ételszínezõ. 1 csésze tej.

2 evõkanál kakaó. Csokoládémázzal leöntve szórjuk be süteménymorzsával a sütemény oldalait. sima krémet kapunk. Kavarjuk el együtt a tejet. a szódabikarbónával és a reszelt szerecsendióval. és rétegenként kenjük be csokoládékrémmel. Keverjük krémmé a vajat és a cukrot. Ha a megsült massza kihûlt. Alaposan dolgozzuk össze a vajas tejet a sütõporos liszttel. míg elolvad. 1 teáskanál víz A cukorból és vízbõl fõzzünk sûrû szirupot. Ezzel a krémmel kenjük be a tortalapokat valamint a sütemény oldalát. késhegynyi reszelt szerecsendió. ha a beleszúrt tû száraz marad. olvasztott vajat. SZILVÁS SÜTEMÉNY 2 csésze liszt. csipetnyi só. Öntsük bele a keveréket és mérsékelten meleg (180-200 °C) sütõben süssük meg. adjunk kakaót. Vegyük le a tûzrõl. 1 evõkanál hámozott mandula. Tördeljük bele a fõzõcsokoládét és keverjük.néhány csepp vanília esszencia. a szódabikarbónát. 2 evõkanál cukor. 4 evõkanál porcukor. (kétrétegûre). tegyünk alá zsírpapírt és hintsük meg liszttel. 2 teáskanál sütõpor. Akkor kész. a sütõporral. 1 teáskanál szódabikarbóna. késhegynyi só. míg puha. 1/2 evõkanál karamell szirup. 3/4 kg szilva. vizet és addig keverjük. 1 evõkanál mazsola. akkor vonjuk be vele a süteményt. vizet és a vanília esszenciát. Vajazzunk be egy négyzet alakú tortasütõt. 1 tubus kondenzált tej (20 dkg) Az átszitált lisztet elegyítsük el a sóval. 2 evõkanál víz. A csokoládé öntet 10 dkg fõzõcsokoládé. A csokoládé krém 4 evõkanál vaj. 5 evõkanál vaj. adjuk hozzá a vajat és kavarjuk a sûrûsödés kezdetéig. díszítsük cseresznye. 1 teáskanál vaj. 2 púpos evõkanál kakaó. Adjuk a liszthez a sütõport. a sót és a kakaót. szeljünk le belõle két szeletet a morzsakészítéshez.vagy meggyszemekkel. 4 teáskanál hidegvíz A lágy vajhoz. s ha az öntet megfelelõen sima. majd szórjuk bele a lisztes keveréket. Ezután 133 . Ezután vágjuk a süteményt vízszintesen három részre. 2 csésze tej. Csokoládéöntettel leöntve. porcukrot. a dekorációhoz pár szem cseresznye vagy meggy Szitáljuk át a lisztet. Ezután keverjünk hozzá egy teáskanálnyi vizet. 3 evõkanál cukor.

Szitáljuk át a lisztet. valamint a vizet egy serpenyõbe és forraljuk fel. késhegynyi õrölt szegfûszeg. Hûtsük le. a kondenzált tejet. 2 evõkanál hámozott mandula. (A karamellszirup elkészítéséhez tegyünk 1 teáskanál cukrot serpenyõbe és süssük barnára. 1 csésze víz. majd törjük össze a datolyákat.) PANÍRRAL TÖLTÖTT DATOLYA LADDÚ 15 golyó 1 evõkanál tejszín. a szerecsendiót és a fahajat. 4 evõkanál mazsola. a karamell szirupot és a tejet. Szórjuk rá a kókuszreszelék felét. a szódabikarbónát. késhegynyi õrölt fahéj Keverjünk krémet a vajból és cukorból. 1 teáskanál sütõpor. Vegyük le a tûzrõl. Ez a sütemény két hétig eltartható. a krémnek kikevert vajat. 7 evõkanál cukor. Zsírpapírral béleljünk ki egy tortaformát. 5 evõkanál vaj. szórjuk meg liszttel. Vegyünk egy adag datolyát és lapítsuk el a tenyerünkben. burkoljuk azt be a datolyával. Kavarjuk össze a kondenzált tejet.adjuk hozzá a (lisztben meghengergetett) feldarabolt szilvát. 1/2 csésze porcukor. Osszuk 15 adagra. GAZDAG GYÜMÖLCS SÜTEMÉNY 8 evõkanál apróra vágott kandírozott gyümölcshéj (citrom vagy narancs). majd az egészet keverjük puha állagúvá. a cukrot és az összetört kardamomot egy lapos edénybe és készítsünk belõle finom pasztát. az õrölt szegfûszeget. késhegynyi szódabikarbóna. 1 1/2 csésze panír (házi készítésû sajt). majd golyót képezve. 1 tubus kondenzált tej. majd egyenként forgassuk meg mindegyiket a maradék kókuszreszelékben. A pasztából alakítsunk 15 golyót. Tegyük az összevágott gyümölcshéjat. a sütõport. 1 evõkanál méz. míg a beleszúrt tû száraz marad. 134 . majd adjunk hozzá 1 evõkanál vizet és kavargassuk. míg a karamellezett cukordarabok feloldódnak. Tegyünk a közepébe egy panír golyót. A szervírozásig tegyük hûtõszekrénybe. Hagyjuk kicsit állni. adjuk hozzá a datolyákat. a mézet. Vegyük le a tûzrõl és hagyjuk kihûlni. egy csipetnyi só. késhegynyi õrölt szerecsendió. 8-10 szem cseresznye. 1/2 teáskanál összetört kardamom Melegítsük fel a tejszínt. és a lisztes keveréket. 1 csomag mag nélküli datolya (400 g). Hasonlóan készítsük el a többi golyót is. míg pépessé nem válnak. 3 púpozott evõkanál kókuszreszelék. Tegyük a szétmorzsolt panírt. és keverjük bele a sót. Öntsük a masszát bele és mérsékelt hõfokon süssük. 3 csésze liszt.

késhegynyi szódabikarbóna. Apró szeletekre vágva teához szervírozzuk. Akkor vagyunk kész. majd a fehér-zöld krémmel díszítsük. az olvasztott vajjal. 1 evõkanál cseresznye. 3 evõkanál vaj. és mérsékelt hõfokon (180-200 °C-on) süssük meg a süteményt. a sóval és a sütõporral elegyített lisztet és jól keverjük össze. Hûtsük le és légmentesen záródó dobozba tegyük el. néhány csepp szamóca esszencia Kavarjuk ki az olvasztott vajat. só. 1 mokkáskanál sárga ételszínezõ Kavarjuk ki a kondenzált tejet a tejjel. 1 mokkáskanál sárga ételszínezõ. öntsük le rózsaszín cukormázzal.Béleljünk ki egy tortakarikát. 10 evõkanál liszt. 1 evõkanál ananász befõtt. Öntsük a süteménykeveréket a formákba és mérsékelt lángon (180-200 °C-on) süssük meg. Adjuk hozzá az átszitált. 135 . Hûtsük le. készen vagyunk. töltsük meg szamócás krémmel. Öntsük bele a masszát. az ananász esszenciával és a sárga színezõvel. 1 teáskanál sütõpor. 1 csésze tej. néhány csepp ananász esszencia. egy csipetnyi só. Öntsük a masszát a formába és mérsékelten meleg (180-200 °Con) sütõben süssük meg. a kondenzált tejjel. Vajazzunk ki 3 kis szögletes süteményes formát és szórjuk meg azokat is liszttel. Szúrjunk egy tût a tésztába. 3 evõkanál vaj. majd a kimagozott cseresznyével együtt szórjuk meg liszttel és keverjük a sütemény-masszába. ha a tû kihúzva száraz marad. a tejjel. APRÓ GYÜMÖLCSÖS SÜTEMÉNYEK 1 tubus kondenzált tej. Vágjuk az ananászt apró darabokra. Négy óra elteltével szeleteljük fel és szervírozzuk. Drótrácson hûtsük le. 1 evõkanál mazsola. a sütemény készen van. áztassuk be a mazsolát. ha száraz marad. Zsírpapírral béleljünk ki egy tortaformát. majd a szódabikarbónával. s ha már nem ragad rá a massza. szódabikarbóna és sütõpor keverékét. SZAMÓCÁS SÜTEMÉNY 1 tubus kondenzált tej. késhegynyi szódabikarbóna. tegyünk alá bevajazott zsírpapírt. 1/2 csésze tej. Szúrjunk bele egy tût. Adjuk hozzá az átszitált liszt. késhegynyi só. majd tegyük egy légmentesen záródó dobozba. 10 evõkanál liszt. 1 teáskanál sütõpor. a sárga színezõvel. valamint a szamóca esszenciával.

az olvasztott vajat. A rózsaszínû cukormáz 1 csésze porcukor. egy csipetnyi só Keverjük össze az átszitált lisztet a kakaóval. és töltsük meg a következõ krémmel. Töltsük meg a süteményt és kenjünk az oldalára is. 1 evõkanál víz. 1 csésze porcukor. 3 evõkanál vaj. A fehér és zöld krém 2 teáskanál vaj. adjuk hozzá a szamócadzsemet. és az egészet addig kavarjuk. késhegynyi szódabikarbóna. Töltsük bele a keveréket és mérsékelt hõfokon (180-200 °C-on) süssük meg. Dolgozzuk jól össze a tejet. DIÓS CSOKOLÁDÉ SÜTEMÉNY 1 tubus kondenzált tej. 1 mokkáskanál vörös ételszínezõ. 1 evõkanál pörkölt. néhány csepp zöld ételszínezõ Kavarjuk ki a vajat és a porcukrot sima krémmé. 1 csésze tej.A szamócás krém 4 evõkanál vaj. készen vagyunk. a sütõporral és a szódabikarbónával. Szúrjunk bele egy tût. a kondenzált tejet és a vanília esszenciát. Kenjünk egy kis dzsemet a sütemény tetejére és rózsaszínû cukormázat öntsünk rá. õrölt mandula Keverjük a vajat a porcukorral puha krémmé. néhány csepp piros ételszínezõ Forró vízzel teli edény felett fõzzük addig a hozzávalókat. 136 . Vajazzunk be egy kerek tortaformát és lisztezzük meg. egy kevéske vaj. 1 evõkanál szamócadzsem. csomómentessé nem válik. Öntsük a mázat azonnal a süteményre és hagyjuk megdermedni. A fehér krém felébe tegyünk zöld színezõt. Tegyük a süteményt egy légmentesen lezárt dobozba 4-6 órára. 1 teáskanál sütõpor. majd az oldalát szórjuk be világosbarnára pörkölt mandulaõrleménnyel. míg simává. Ezután vágjuk három rétegre (négy részre). 1 evõkanál kakaó. a vörös színezõt és a szamócás esszenciát. míg elolvadnak. 4 evõkanál porcukor. majd adjuk hozzá a lisztes keveréket. 10 evõkanál liszt. néhány csepp vanília esszencia vagy vaníliás cukor. néhány csepp szamóca eszszencia. és szépen dekoráljuk vele a süteményt. ha száraz marad kihúzva.

3 evõkanál kakaó. 6 evõkanál vaj. pár csepp vanília esszencia. A csokoládékrém 8 evõkanál vaj. 2 teáskanál kakaó Keverjük a vajat és a porcukrot krémmé. 18 evõkanál liszt. Vajazzunk be egy süteményes tepsit és hintsük meg liszttel. 2-3 teáskanál víz. adjuk hozzá a vanília esszenciát.A kakaós krém 4 evõkanál vaj. 1 csésze dió Tegyük a porcukrot. A sütemény oldalát süteménymorzsával burkoljuk be. egy kevéske vaj 137 . Öntsük bele a masszát és mérsékelt sütõben (180-200 °C-on) süssük meg. Szeljünk le egy szeletet a süteménybõl. a porcukorral és a vízzel. 1 teáskanál kakaó. egy csipet só. a vízzel és a vanília eszszenciával. KAKAÓS SÜTEMÉNY 2 tubus kondenzált tej. 7 evõkanál porcukor. sóval és kakaóval elegyített lisztet. A csokoládéöntet 1 tábla étcsokoládé. 2 evõkanál víz. 1 evõkanál kézmeleg víz. valamint az oldalát is. pár csepp vanília eszszencia. A sütemény oldalát durvára õrölt és megpörkölt dióval burkoljuk be. A csokoládé öntet 1 csésze porcukor. Vegyük ki a sütõbõl és hagyjuk kihûlni. 4 evõkanál porcukor. egy kis darabka vaj. könnyû krémmé a vajat a kakaóval. süteménymorzsa-készítéséhez. Vágjuk a süteményt keresztbe. A krémmel kenjük meg a süteményt. a kakaót és a vizet és kevergessük míg homogén lesz. 8 teáskanál hideg víz Keverjük habos. míg csomómentessé nem válik. a vizet. 2 teáskanál sütõpor. 4 evõkanál kakaó Verjük fel a tejet az olvasztott vajjal. 1 csésze víz. Addig kavarjuk. Keverjük hozzá az átszitált és a sütõporral. 1 evõkanál kakaó. késhegynyi szódabikarbóna. Öntsük a csokoládéöntetet a süteményre és hagyjuk rajta megdermedni. a vajat és a kakaót egy serpenyõbe és forró vizes edény fölött kavargassuk krémes állagúvá. szódabikarbónával. három részre és kenjük meg csokoládékrémmel. 2 evõkanál porcukor.

néhány szem cseresznye Verjük fel a kondenzált tejet. 1 evõkanál dió. majd daráljuk meg vagy vágjuk apróra. Öntsük egy olajozott márványra vagy deszkára. Csavaros üvegben tároljuk. és keresztben vágjuk háromfelé. Hûtsük le. majd ismét tejszínnel kenjük meg. Kenjünk be egy szögletes tepsit vajjal és hintsük meg liszttel. GRILLÁZS 1 evõkanál mandula. aztán kenjünk meg tejszínhabbal. 1-1 1/2 evõkanál tej. ANANÁSZOS SÜTEMÉNY 1/2 tubus kondenzált tej.Keverjük el a kakaóport vízzel és cukorral és fõzzük sûrû sziruppá. egy kávéskanálnyi vizet és melegítsük. 1/2 csésze ananász szirup. késhegynyi szódabikarbóna. Végezetül a süteményt cseresznye szemekkel és a megmaradt a tejszínnel díszítsük. Olvasszunk cukrot. 3 szelet ananászbefõtt. Vegyük le a tûzrõl és kavargassuk tovább a csokoládés szirupot. pirítsuk aranysárgára. az esszenciát és az olvasztott vajat. CSERESZNYÉS KEKSZ 1 csésze liszt. 1 csésze porcukor. 2 teáskanál vaj. 1 púpos csésze liszt. Rétegezzük egymásra a szeleteket. 1 csésze cukor. mert meglágyul. szórjunk rá apróra vágott ananászt. 6 zöld kardamom A magvakat mérsékelten meleg sütõben kicsit pirítsuk meg. Elõször ananász sziruppal locsoljuk meg mindegyik süteményszeletet. Tíz napnál nem tartható tovább. pár csepp vanília esszencia. az összetört kardamom magokat és az egészet jól keverjük össze. pár szem cseresznye a dekoráláshoz. 2 evõkanál vaj. és olajozott sodrófával gyorsan nyújtsuk ki 2-3 mm vékonyra. Öntsük bele a masszát és mérsékelten meleg (180-200 °C-os) sütõben süssük meg. hosszában pedig három hosszú darabra. 3 csésze cukros tejszínhab. késhegynyi só. míg felolvad. a vajat. míg besûrûsödik. majd keverjük össze az átszitált és a sütõporral valamint a szódabikarbónával elegyített lisztet. 1 evõkanál kesudió. 1 evõkanál földimogyoró. Közvetlenül ezután vágjuk körülbelül 2 cm széles és 5 cm hosszúságú csíkokra. Öntsük a sütemény tetejére és hagyjuk pihenni. 1 csésze tej. Hûtsük le és keverjük bele a vajat. néhány csepp vanília esszencia vagy vaníliás cukor 138 . 1 teáskanál sütõpor. Adjuk hozzá a darált magvakat. 12 teáskanál vaj. Tördeljük bele az étcsokoládét és addig kavarjuk. míg sima lesz.

Légmentesen záródó dobozban tároljuk. hagyjuk hûlni. 2 csésze liszt. 1 mokkáskanál szódabikarbóna. Öntsük bele az átszitált száraz alkotórészeket. majd adjuk hozzá az átszitált lisztet és sót. Kenjük be e kekszek tetejét tejjel és szórjuk meg kókuszreszelékkel. Mérsékelten meleg (180-200 °C-os) sütõben süssük 15 percig. KÓKUSZOS KEKSZ 12 teáskanál vaj. 1 csapott mokkáskanál tisztított borkõ. pár csepp vanília esszencia. 1 csésze barnacukor vagy kristálycukor. Mérsékelten meleg sütõben (180-200 °Cos) süssük 10 percig. Hûtsük le. Drótrácson hûtsük le. 3 1/2 139 . majd keverjük bele az átszitált lisztet és a sütõport. és az egészet gyúrjuk tésztává. 10 teáskanál vaj. 10 percig) a vajat a cukorral. ezután ismét nyomjuk le a pohár aljával. míg megszilárdul. Ezután öntsük bele a tejet és a vanília eszszenciát. a kakaót és a sót. 10 teáskanál vaj. Krémes állagúvá dolgozzuk össze (kb.Keverjük ki krémmé a vajat és a cukrot. majd keverjük el benne a szódabikarbónát. Mérsékelten meleg sütõben (180-200 °C-on) süssük aranybarnára. 3 teáskanál kakaó A lisztet szitáljuk át. Hûtsük le és légmentes dobozban tároljuk. 1 mokkáskanál sütõpor. a vanília esszenciát és keverjük ismét össze. hûtsük le. Nyújtsuk ki keksz-vastagságúra és vágjuk ki kekszvágóval. 4-4 1/2 evõkanál tej Kavarjunk puha krémet a vajból és a porcukorból. míg világosbarna lesz. 6 evõkanál hámozott mandula. KEKSZKÜLÖNLEGESSÉG 1 1/2 csésze liszt. késhegynyi só. 1 csapott mokkáskanál tisztított borkõ. 2-3 evõkanál tej. Adjuk hozzá a tejet és a kókuszreszelék háromnegyedét. majd adjuk hozzá a tejet. majd azokat egyenként lapítsuk le egy pohár belisztezett aljával. 1 csésze porcukor. 1 csésze kókuszreszelék. a tisztított borkõt. 1 mokkáskanál szódabikarbóna. Ha túlságosan puha. Osszuk a tésztát kis kerek golyókra. 1/2 csésze porcukor. 1 csésze porcukor. Valamennyi tetejét kenjük meg tejjel és szórjunk rá durvára õrölt mandulát. 1 csésze barna cukor vagy kristálycukor. késhegynyi só. Cseresznye darabokkal díszítsük. CSOKOLÁDÉS MANDULÁS ROPOGÓS SÜTEMÉNY 1 púpozott csésze liszt. Tegyük a masszát nyomózsákba és készítsünk apró fantáziadús formákat.

sörbetet. 140 . Ízlés szerint fûszerezhetjük fahéjjal. majd cakkos szélû kekszszaggatóval vágjuk ki. majd az egészet alaposan dolgozzuk össze. Adjuk hozzá a tejet és gyúrjunk sima tésztát. narancsból stb. forralt. szórjuk bele a lisztet. epret. szerecsendióval stb. 1 mokkáskanál kámforkristály (gyógyszertárban kapható). édes és sós joghurtot. emellett sok valódi gyümölcslevet (almából. 5 teáskanál tej Szitáljuk át a lisztet. Adjuk hozzá az átszitált hozzávalókat. köményes vizet is isznak. Keverjük ki krémmé a vajat. Mérsékelten meleg sütõben süssük halványsárgára. Sodorjuk ki a tésztát vékonyra. a tisztított borkõt és a sót. az esszenciát és a 2 evõkanál õrölt mandulát. Hûtsük le és teához szervírozzuk. SÓS KEKSZ 8 teáskanál vaj. Keverjük a vajat. ananászból. pár csepp vanília esszencia vagy vaníliás cukor Szitáljuk át együtt a lisztet. ugyanis a nagy melegben a jeges pání (víz) oltja a legtökéletesebben a szomjat. Egy pohár belisztezett aljával lapítsuk le a golyókat vékony lapokká. a szódabikarbónát. 1 csésze liszt. a sót és a kámfor-kristályokat. mangóból. Szurkáljuk meg a kekszeket egy tûvel. Szívesen fogyasztanak fehérjében gazdag tejet. Italok Indiában az étkezést a legtöbb esetben egy pohár víz felhörpintésével kezdik. 2 evõkanál õrölt mandula. a porcukrot és a barna cukrot finom krémmé. GYÜMÖLCS TURMIX A lehûtött. 1/2 csésze hámozott mandula a díszítéshez. Mérsékelten meleg sütõben (180-200 °C) süssük 15 percig. késhegynyi só. cukrozott tejhez keverhetünk bármilyen puha húsú gyümölcsöt. citromból. málnát. Jól turmixoljuk össze és behûtve kínáljuk. Hûtsük le és légmentes dobozban tároljuk.evõkanál tej. banánt. vaníliás cukorral. Mindegyik kekszre tegyünk egy fél mandulát.). tejsavót. gyümölcsturmixot. majd elegyítsük össze a tejjel. szedret. Tépjünk kis darabokat a tésztából és formáljunk belõlük kerek golyókat. Tegyük õket bevajazott tepsire egymástól 4-5 centire.

majd melegítsük fel. Hûtsük le. turmixoljuk össze. ANANÁSZ PUNCS 1 csésze cukor. Széles szájú poharakban kis gyümölcsvillákkal szolgáljuk fel. A sós joghurté: joghurt. Ezután hûtsük le. Behûtve fogyasszuk. 1 teáskanál õrölt kardamom A fûszerekkel együtt forraljuk fel a tejet. Keverjük össze a narancs. csipetnyi õrölt fahéj. majd tegyük a forró tejbe. Mindkettõt alaposan keverjük ki és lehûtve fogyasszuk. 141 . 3 érett banán. 3 evõkanál citromlé. csipetnyi õrölt késhegynyi szerecsendió. Tegyük a narancs és citrom dzsúsz keverékbe az ananászdarabkákat és öntsük hozzá a szirupot. szeletekre vágott sárgadinnye húsát törjük össze. Ha darabos maradt turmixoljuk le. Hûtsük le és öntsük a tetejére tejszínt. A remek ízû üdítõ ital hidegen a legjobb. 1 citrom leve. 2 csésze tejszín A meghámozott. késhegynyi õrölt koriander. 1 darabolt ananász konzerv. TEJSAVÓ A túró vagy sajt készítésénél visszamaradt savót ízesítsük õrölt borssal.IVÓ JOGHURT Készíthetjük édesen vagy sósan. 1/2 csésze narancslé. só és csipetnyi bors.és a citromlevet. 2 csésze cukor. ha darabos maradt. BANÁN NEKTÁR 6 csésze tej. 1 üveg 2 deci szénsavas ásványvíz. 1 üveg 2 decis limonádé Keverjük a cukrot az ananász konzerv levébe. citromlé és cukor. Az ananász darabkákat vágjuk nagyon apróra kockákra. 4 evõkanál cukor. Nyomjuk péppé a banánt és keverjük simára a cukorral. Mellé hideg szódát és limonádét adjunk. amíg a cukor feloldódik. Az édes joghurt hozzávalói: joghurt. SÁRGADINNYE SÖRBET 2 nagy sárgadinnye. Keverjük össze alaposan. adjunk hozzá citromlevet és cukrot.

keverjük hozzá a citromlevet és a (egy kis meleg vízben elkevert) tartósítót. késhegynyi tartósító Csavarjuk ki a citromok levét.és feketekömény port adagoljuk a vízhez. a sót. pihentessük két órán át. 1 teáskanál citromsav. szûrjük le. késhegynyi tartósító A hámozott. Forraljuk együtt a cukrot és a vizet ragadósra. 1 evõkanál citromsav. 2 csésze cukor. Oldjuk fel a meleg vízben a cukrot. 1-2 citrom leve. 4 evõkanál fehérkömény por. adjuk hozzá a citromsavat és addig forraljuk. 2 csésze tejszín Ugyanúgy készül mint a sárgadinnye sörbet. jól behûtve kínáljuk. 4 evõkanál apróra vágott mentalevél. 4 csésze víz. A szörpöt töltsük sterilizált palackokba és légmentesen dugaszoljuk be. szeletelt mangók vagy a sárgadinnye húsát zúzzuk péppé. a csiliport. 1 teáskanál garam maszala. 4 evõkanál cukor. 1 teáskanál feketekömény por Az õrölt gyömbért. szûrjük át. Felhasználás elõtt 8 napig érleljük. hegyes erõs zöldpaprika. 75 dkg cukor. 3 csésze víz. 3 evõkanál õrölt gyömbér. Adjuk hozzá a citromok levét. Jól keverjük össze.GÖRÖGDINNYE SÖRBET 1 görögdinnye. Vegyük le a tûzrõl. 7 csésze cukor. 1 teáskanál só. Szörpök és dzsemek CITROMSZÖRP 1 kg citrom. MANGÓ VAGY SÁRGADINNYE SZÖRP 1 kg érett mangó (helyette sárgadinnye). 1 teáskanál csilipor vagy õrölt erõs paprika. Szûrjük át fimon lyukú szûrõn vagy egy muszlinkendõn. KÖMÉNYES VÍZ 10 bögre víz. Hidegen. míg ragacsossá válik. Hidegen kínáljuk sós sütemények mellé. az apróra vágott mentaleveleket és zöldcsiliket. 1 citrom leve. a garam maszalát. 10 db zöldcsili vagy kicsi. a cukrot valamint a fehér. 142 .

Amikor lehûlt keverjük bele a színezõt és a rózsa esszenciát. majd pároljuk vízben puhára.majd adjuk hozzá a citromsavat és a mangópépet. 4 csésze cukor. 3 vagy 3 1/2 teáskanál citromsav. 1 mokkáskanál citromsav. Szûrjük le. 2 csésze víz. 2 teáskanál citromlé vagy 1 mokkáskanál citromsav Hámozzuk meg. NARANCSSZÖRP 10-12 nagy narancs leve vagy 4 csésze dzsúsz (narancslé). néhány csepp rózsa esszencia Készítsünk a cukorral és a vízzel szirupot. Tegyük sterilizált palackokba és jól dugaszoljuk be. melyet elõzõleg fél csésze vízben feloldottunk. 1 teáskanál narancssárga ételszínezõ Készítsünk a cukorral és a vízzel ragacsos szirupot. 6 csésze cukor. az esszenciát és a színezõt. 143 . magozzuk ki és vágjuk szeletekre az almát. míg dzsemmé nem áll össze. Egy nap után fogyaszthatjuk. ALMADZSEM 1 kg rétesalma. keverjük össze a citromsavval. Töltsük sterilizált palackokba és jól dugaszoljuk be õket. és azután keverjük össze a sziruppal elegyített narancs dzsússzal. pár csepp narancs esszencia. nem lesz keserû. Vegyük le a tûzrõl és szûrjük le. ezután öntsük bele a narancslevet. (Ha a narancs dzsúszhoz késhegynyi sót keverünk. A palackokat hûvös száraz helyen tároljuk. késhegynyi tartósító. 5 csésze víz. Adjuk hozzá a cukrot és a citromlét (vagy a citromsavat) és forró tûzön kevergessük. 1 teáskanál bíborkaktusz (speciális indiai színezõfesték) vagy piros ételfesték. Oldjuk fel a tartósítót 2 teáskanál forró vízben. Hûtsük le egy kicsit és öntsük sterilizált üvegekbe. oldjuk fel a citromsavat. valamint egy kis vízben feloldott tartósítót. A palackokat hûvös sötét helyen tároljuk. 3 csésze víz. Sterilizált palackokba töltsük és jól dugaszoljuk be. ugyanis a fény árt a gyümölcs színének. Nyolc nap után fogyaszthatjuk. Egy hét elteltével fogyaszthatjuk. majd az üvegeket jól zárjuk le. Fõzzük 5 percig.) RÓZSASZÖRP 4 csésze cukor.

1/2 citrom leve vagy 1 mokkáskanál citromsav Fõzzük a mangó (sárgadinnye) szeleteket kevés vízben puhára. Forrón töltsük a sterilizált üvegekbe. míg megpuhul. 1 mokkáskanál só. 5 csésze cukor. majd áztassuk sós vízben. Keverjük hozzá a citromsavat. Ha hideg porcelántálba cseppentve megdermed. Adjuk hozzá a cukrot és kavargassuk.KÖRTEDZSEM 1 kg érett körte. száraz üvegekbe töltsük. Mérjük le az almamasszát és fele mennyiségû cukrot tegyük hozzá. Adjuk hozzá a cukrot és a citromsavat. citromlevet és forró tûzön kavargassuk. és forró tûzön fõzzük a dzsem kocsonyásodásáig. 3 1/2 csésze víz. légmentesen lezárható üvegekbe. Egy kicsit lehûtve töltsük tiszta. Forraljuk forró tûzön egészen addig. alacsony hõfokon fõzzük a kocsonyásodásig. MÁLNADZSEM 1 kg málna. Vegyük ki és tegyük fel fõni. míg besûrûsödik. Ezután törjük össze vagy turmixoljuk össze. 6 csésze víz. s az üvegeket azonnal zárjuk le. akkor kész. ALMAKOCSONYA 1 1/2 kg rétesalma. míg elolvad a cukor. Hûtsük le és tiszta. Öntsük bele a citromlevet és kavargassuk. míg megpuhulnak. Tegyük üvegekbe. fél citrom leve vagy 1 mokkáskanál citromsav Hámozzuk meg és vágjuk apró szeletekre a körtét. Paszírozzuk át. 3 1/2 csésze cukor. Egy nap elteltével fogyaszthatjuk. 144 . és jól zárjuk le azokat. Adjunk hozzá cukrot. cukor. míg megpuhul és a víz elpárolog. fél citrom leve Vágjuk az almákat négyfelé és forraljuk szegfûszeges vízben. míg a próbaként hideg tálba cseppentett kocsonya gyorsan megdermed. míg elolvad. MANGÓ VAGY SÁRGADINNYE DZSEM 1 kg félérett mangó szelet vagy sárgadinnye. 4 csésze cukor. 4 csésze víz. 1 citrom A megtisztított málnát a vízzel nagyon lassan fõzzük. 2 szegfûszeg. 1 csésze víz.

Tartalom A VEGETÁRIÁNUSOK RÉSZARÁNYA / 5 AZ AHIMSZÁ KIALAKULÁSA / 6 DÚSAN TERMÕ FÖLD / 7 KASZTOKRA VONATKOZÓ ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK / 8 AZ INDIAI ÉTKEZÉS ETHOSZA / 10 REGIONÁLIS KONYHAMÛVÉSZET / 11 ÉDESSÉGEK BÕ VÁLASZTÉKA ÉS ÜNNEPEK ÉTELEI / 13 TEMPLOMI PRASZÁDOK / 14 ITALOK / 15 GYÜMÖLCSÖK. a khoja / 27 A FÕZÉS NÉHÁNY EGYÉB ALAPANYAGA / 27 Kókusztej / 27 Paradicsom ketchup / 28 Zöldcsili-gyömbér paszta / 28 Házi ecet / 28 145 . A SPECIÁLIS FÛSZERKEVERÉK / 22 Alap maszala / 23 Garam maszala / 23 Fekete maszala / 23 Csát maszala / 24 MEGKÖZELÍTÕLEG AZONOS MENNYISÉGEK / 24 TEJTERMÉKEK / 25 Tisztított vaj. ZÖLDSÉGFÉLÉK. HÜVELYESEK / 16 ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK / 18 FÛSZEREK ÉS ÉTELADALÉKOK / 19 A LEGGYAKRABBAN ELÕFORDULÓ FÛSZEREK / 20 CURRY VAGY KARI? MASZALA. a ghí / 25 Joghurt / 25 Házi túró (cséna) és sajt (panír) / 26 Krémsajt / 27 Sûrített tej.

Karamell szirup / 29 Hamis tamarindpüré / 29 FONTOS TIPPEK – HASZNOS TANÁCSOK / 29 LEVESEK / 30 Sajtos zöldség leves / 30 Zöldségkrém leves / 31 Sárgarépakrém leves / 31 Zöldborsókrém leves / 31 Spárgatök és mung bab krémleves / 32 Krumplileves / 32 Lencseleves / 33 Spenótkrém leves / 33 Paradicsom leves / 33 Paradicsomkrém leves / 34 Hideg almaleves / 34 Hideg uborkaleves / 34 RIZSEK / 35 Fõtt rizs / 35 Párolt rizs / 35 Fehér rizs / 35 Kurkumás sárga rizs / 35 Fûszeres rizs / 35 Baszant rizs / 36 Kukoricás rizs / 36 Zöldborsós rizs / 38 Zöldborsós földimogyorós rizs / 38 Citromos rizs / 38 Spenótos rizs / 39 PULÁVOK / 39 Zöldséges puláv / 39 Zöldborsós sajtos puláv / 39 Padlizsán puláv / 40 Csicseriborsós puláv / 40 Sajtos gomba puláv / 41 Sajtos zöldbabos puláv / 41 Gomba puláv / 41 Zöldséges puláv sült krumpligolyókkal / 41 Burgonya-kebab puláv / 42 ÉDES PULÁVOK / 43 Sárgarépa puláv / 43 Sáfrányos puláv / 43 Mangó puláv / 44 Cseresznyés puláv / 44 Kókuszos puláv / 45 146 .

KENYÉRFÉLÉK ÉS TÖLTÖTT LEPÉNYEK / 45 Csapáti / 46 Egyszerû parátá / 46 Karfiol parátá / 46 Karfiolos parátá / 47 Karfiol és panír parátá / 47 Retek parátá / 48 Csicseriboró parátá / 48 Lepkeszeg parátá / 49 Zöldborsó parátá / 49 Burgonya parátá / 49 Teljes õrlésû lisztbõl készített puri / 50 Sima (fehér lisztbõl készített) puri / 50 Tejszínes puri / 50 Burgonya puri / 51 Töltött burgonya puri / 51 Retek puri / 51 Dosza / 52 Nán / 52 Pandzsábi roti / 53 Aludttejes kalács / 53 Rizses zsemle / 54 Fokhagymás kenyér / 54 Barna kenyér / 54 KARIK / 55 Túrógolyó kari / 55 Tejszínes krémsajtos kofta kari / 756 Banánkrém kofta kari / 57 Ananász kari / 58 Kondenzált tejes zöldborsó kari / 58 Muglai krumpli kofta kari / 58 Gudzsaráti burgonya kofta kari / 59 Vegyes hüvelyes kari lepkeszeg koftákkal / 60 Goai zöld kari / 61 Burgonya kari / 61 Gomba kari / 62 Sajtos zöldborsó kari / 62 Pandzsábi sárgaborsó kari / 63 Tök kofta kari / 63 Sajtos uborkás kari / 64 BÁDZSIK / 65 Sárgarépa bádzsi / 65 Maszalás sárgarépa bádzsi / 65 Sárgarépás-hagymás bádzsi / 66 Paprika bádzsi / 66 Burgonya bádzsi / 66 Paprika és burgonya bádzsi / 67 Zöldborsós burgonya bádzsi / 67 147 .

Zöldborsós gomba bádzsi / 67 Hölgyujj bádzsi / 68 Maszalás hölgyujj bádzsi / 68 Spenót és lencse bádzsi / 68 Spenótos csicseriborsó bádzsi / 69 Spenótos zöldbab bádzsi / 69 Spenótos krumpli bádzsi / 69 Spenótos hagyma bádzsi / 69 Spenótos panír bádzsi / 70 Pattiszon bádzsi / 70 Vajas paradicsom panír bádzsi / 71 Mung bab kofta bádzsi / 71 PADLIZSÁN BARTÁK ÉS TÖLTÖTT ZÖLDSÉGEK / 72 Paradicsomos padlizsán bartá / 72 Kókuszos padlizsán bartá / 72 Fokhagymás padlizsán bartá / 72 Maszalás padlizsán bartá / 73 Fûszerekkel töltött paprika / 73 Krumplival töltött paprika / 74 Rizzsel töltött paprika paradicsommártással / 74 Töltött krumplik joghurtos szószban / 75 Töltött paradicsomok krumpli chipsszel / 75 Töltött hölgyujjak / 76 KRUMPLIS ÉTELEK / 76 Joghurtos burgonya / 76 Párolt, fûszeres burgonya / 77 Újburgonya fûszeres, sajtos bundában / 77 Burgonyás karfiol / 77 Fekete maszalás sült burgonya és karfiol joghurtban / 78 Krumplikorongok paradicsomos szósszal / 78 BABBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK / 79 Sült bab thálí / 79 Savanyú bab / 79 Fûszeres lahori bab / 80 Szaft nélküli fehérbab / 81 Szaftjára sütött bab / 81 Fekete maszalás szárazbab / 82 Paradicsomos zöldbab / 82 DÁLOK / 83 Mung dál / 83 Sült mung dál / 83 Lencse dál / 84 Aro dál / 84 Öt ékszer dál / 85 Raszam (dél-indiai sárgaborsó dál) / 85 Királyi dál / 86

148

Vegyes dál / 86 Fehér bab és csicseriborsó dál / 87 Sárgaborsó dál / 87 Sárgaborsó dál és panír / 87 Dál palacsinta / 88 RAITÁK / 88 Padlizsán raitá / 88 Uborka raitá / 89 Menta raitá / 89 Hagyma raitá / 89 Tök raitá / 90 Paradicsom raitá / 90 Burgonya raitá / 90 Sárgarépa raitá / 90 Galuskás raitá / 90 Mazsolás édes raitá / 91 SNACKEK, HARAPNIVALÓK, ÍZLETES FALATOK / 91 Bundás zöldség pakora / 91 Burgonya pakora / 92 Padlizsán pakora / 92 Panír pakora / 92 Kenyér pakora / 93 Gyümölcs pakora / 93 Pandzsábi kacsori / 93 Zöldség szamosza / 94 Mung bab tekercsek / 95 Burgonya bonda (Dél-India) / 96 Sárgarépa bonda / 96 Delhi mathi / 97 Pandzsábi mathi / 97 Angyalok ujjai / 97 Ropogós spenót / 98 Ropogós banánkarikák / 98 Klub szendvics / 98 KEBABOK / 99 Mandula kebab / 99 Mogyoró kebab / 100 Csicseriborsó dál kebab / 100 Energia kebab / 100 Zöldségkrém kebab / 101 Vegyes zöldségkrém kebab / 101 Burgonyapüré kebab / 102 Párszi krumpli kebab / 102 Szikh uborka kebab / 103 Gríz kebab / 103 Rizs kebab / 104

149

CSATNIK / 104 Joghurtos menta csatni / 105 Paradicsom csatni / 105 Zöldparadicsom csatni / 105 Sárgarépa csatni / 106 Guava csatni / 106 Citrom csatni / 106 Alma csatni / 107 Szilvás-almás csatni / 107 Menta és õszibarack csatni / 107 Mangó csatni / 107 Banán csatni / 108 SALÁTÁK ÉS SAVANYÚSÁGOK / 108 Zöldbab saláta / 108 Uborka saláta / 109 Ecetes sárgarépa / 109 Olajos pácolt tök / 109 Gyöngyhagymák ecetben / 110 Töltött paprika savanyúság / 110 Cékla savanyúság / 110 Édes vegyes zöldség savanyúság / 110 Citrom savanyúság olajban / 111 Mangó savanyúság pandzsábi módra / 112 Töltött savanyú mangó sós lében / 112 ÉDESSÉGEK, DESSZERTEK / 113 HALAVÁK / 113 Mandula halavá / 113 Sárgarépa halavá / 114 Tök halavá / 114 Sahi búzadara halavá / 114 Istennek ajánlott halavá / 115 Banán halavá / 115 KHÍREK, FIRNIK ÉS CÉRNAMETÉLT ÉDESSÉGEK / 115 Rizs khír / 115 Rózsa ízû rizs khír / 116 Tök khír / 116 Sárgarépa khír / 116 Tejes firni / 116 Joghurtos firni / 117 Levére fõtt cérnametélt / 117 Cérnametélt tejben / 117 Cérnametélt zarda / 118 Édes fárszi cérnametélt / 118 PUDINGOK / 118 Gyümölcs puding / 118

150

mandulás mall pura / 131 SÜTEMÉNYEK ÉS KEKSZEK / 132 Mandulás sütemény / 132 Cseresznyés sütemény / 132 Csokoládés sütemény / 132 Szilvás sütemény / 133 Panírral töltött datolya laddú / 134 Gazdag gyümölcs sütemény / 134 Apró gyümölcsös sütemények / 135 Szamócás sütemény / 135 Diós csokoládé sütemény / 136 Kakaós sütemény / 137 Ananászos sütemény / 138 Grillázs / 138 151 .Sült gyümölcspuding / 119 Királyi puding / 119 Édes kukoricapuding / 120 Szamócazselé puding / 121 Gyümölcszselé puding / 121 Narancs-kosár puding / 121 Körte és mandula puding / 122 Õszibarack puding / 123 Kókusz puding / 123 Gyümölccsel töltött vajastészta-kosár puding / 124 JÉGKRÉMEK ÉS BARFIK / 124 Kulfi faludhával / 124 Mangó kulfi / 125 Pisztácia jégkrém / 125 Vanília jégkrém / 126 Vaníliás gyümölcs jégkrém / 126 Mandula és pisztácia barfi / 126 Sárgarépa barfi / 126 Csokoládé barfi / 127 Mangó barfi / 127 Kókusz khoja barfi / 127 Narancsos khoja szeletek / 128 TÚRÓS ÉS KÓKUSZOS ÉDESSÉGEK / 128 Gulab dzsamun (túrógólyok rószaszirupban) / 128 Raszagula (túrógolyók szirupban) / 129 Bengáli raszagula / 129 Raszaboli (kardamommal töltött túrógolyók szirupban) / 129 Mazsolás túrókrém / 130 Kókusz grillázs / 130 Kókuszgolyók / 130 Kókuszos golyók / 130 Mágikus kókusz kockák / 130 Kókuszos sütemény / 131 Kókuszos.

Cseresznyés keksz / 138 Kókuszos keksz / 139 Csokoládés mandulás ropogós sütemény / 139 Kekszkülönlegesség / 139 Sós keksz / 140 ITALOK / 140 Gyümölcs turmix / 140 Ivó joghurt / 141 Tejsavó / 141 Banán nektár / 141 Ananász puncs / 141 Sárgadinnye sörbet / 141 Görögdinnye sörbet / 142 Köményes víz / 142 SZÖRPÖK ÉS DZSEMEK / 142 Citromszörp / 142 Mangó vagy sárgadinnye szörp / 142 Narancsszörp / 143 Rózsaszörp / 143 Almadzsem / 143 Körtedzsem / 144 Mangó vagy sárgadinnye dzsem / 144 Málnadzsem / 144 Almakocsonya / 144 152 .