AUTOPROTECŢIA PSIHICĂ

Dion Fortune
Cea mai comună formă de atac psihic este
cea care provine din mintea ignorantă şi
malignă a oamenilor. Chiar şi persecutorul
nostru poate fi o victimă. Atunci când vom da
mâna cu acest om noi vom simţi un şoc
puternic. Persoana de la care emană răul
poate să nu fie cea de la care provine acesta.
Pentru apărare noi trebuie să ne bazăm pe
metodele umane care sunt destul de eficiente
şi mai puţin periculoase.
- Felurile atacurilor psihice
- Diagnosticul unui atac psihic
- Semnele atacului psihic
- Credinţa în Vampiri
- Patologia contactelor non-umane
- Metode de apărare
Preţul cărţii: 28,5 lei cu TVA inclus.

CUPRINS
Prefaţă ................................................................................

3

PARTEA I
FELURILE ATACURILOR PSIHICE ....................................

17
17

Semne ale Atacului Psihic ..................................................
Analiza naturii Atacului Psihic ..........................................
Un caz de Vrăjitorie Modernă ...........................................
Proiecţia Corpului Eteric ....................................................
Credinţa în Vampiri ............................................................
Vânătoarea ..........................................................................
Patologia contactelor non-umane ......................................
Riscurile Ceremonialului Magic .........................................

17
23
35
42
49
56
73
87

PARTEA A II - A
102
DIAGNOSTICE DIFERITE ................................................... 102
Distincţia
dintre Atacul obiectiv psihic şi Atacul subiectiv psihic ..... 102
Pericolele non - oculte ale Adăpostului Negru ................... 110
Elementul Psihic
şi rolul pe care îl are acesta în tulburarea mintală........... 119
PARTEA A III - A
131
DIAGNOSTICUL UNUI ATAC PSIHIC ................................. 131
Metodele folosite
în producerea unui Atac psihic .......................................... 131
Motivele unui Atac psihic (1) .............................................. 143

1

Motivele unui Atac psihic (2) .............................................. 151
PARTEA A IV - A
159
METODE DE APĂRARE
ÎMPOTRIVA ATACULUI PSIHIC .......................................... 159
Aspectul fizic al Atacului psihic .........................................
Natura Atacului ..................................................................
Metode de Apărare (1) .........................................................
Metode de Apărare (2) .........................................................
Metode de Apărare (3) .........................................................
Metode de Apărare (4) ........................................................

159
164
174
183
193
203

CONCLUZIE ........................................................................ 217
BIBLIOGRAFIE ............................................................... 220

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful