You are on page 1of 1

PENANDA WACANA BAGI MENUNJUKKAN MAKSUD TAMBAHAN

Ini bererti
Sejajar dengan ini
Pendek kata
Justeru
Sebagai tambahan

PENANDA WACANA BAGI MENUNJUKKAN MAKSUD SEBALIKNYA

Sungguhpun
Berbanding dengan
Dalam masa yang sama
Sebaliknya
Walau bagaimana sekalipun

PENANDA WACANA BAGI MENUNJUKKAN SEBAB

Berdasarkan
Berpegang pada
Sekiranya begitu
Akibatnya
Kesudahannya

PENANDA WACANA YANG MENUNJUKKAN MAKSUD KETIKA.

Merujuk
Berbalik kepada
Akhirnya
Sementara itu
Sejenak kemudian