Truờng ĐH Đồng Tháp

Giáo án Tin Học 7

PHẦN MỀM HỌC TẬP
MỤC TIÊU * Kiến thức - Học sinh hiểu và biết cách thực hành với các phần mềm học tập. - Học sinh hiểu được ý nghĩa của các phần mềm máy tính ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. * Kỹ Năng - Học sinh có kỹ năng sử dụng và khai thác các phần mềm học tập. -Rèn khả năng thao tác nhanh với vàn phím và chuột máy tính. * Thái độ - Ý thức trong việc sử dụng máy tính đúng mục đích. ============================================ Tuần : Tiết: 1 1 Ngày soạn:

LUYỆN GÕ BÀN PHÍM BẰNG TYPING TEST

Ngày giảng:

I - MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm. - Tự khởi động, mở được các bài và chơi trò chơi. - Thao tác thoát khỏi phần mềm. 2. Kỹ Năng - Thành thạo thao tác gõ phím nhanh, thuộc bàn phím. 3. Thái độ - Tự giác, ham học hỏi. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm. 2. Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa. III - PHƯƠNG PHÁP - Thực hành trực tiếp trên máy tính. IV - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
A - ỔN ĐỊNH B - KIỂM TRA BÀI CŨ (KHÔNG KT) C - BÀI MỚI:

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 1/134

Truờng ĐH Đồng Tháp
HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS

Giáo án Tin Học 7
GHI BẢNG

GV: Em hãy nhắc lại lợi ích của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón? ? Nêu những thuận lợi và khó khăn trong việc học gõ 10 ngón với phần mềm? GV: Giải đáp và chỉ cho học sinh thấy thế nào là chơi mà học. GV: Tương tự như các phần mềm khác, em hãy nêu cách khởi động của phần mềm Typing Test. - Giới thiệu 2 cách. GV: Hướng dẫn các thao tác khi vào chơi. - Giới thiệu 4 trò chơi: Đám mây, Bong bóng, Gõ từ nhanh và Bảng chữ cái. ? Để bắt đầu chơi một trò chơi em làm như thế nào? Giới thiệu cách vào trò chơi Bubbles. GV: Giải thích các từ Tiếng Anh trong trò chơi.

- Là phần mềm dùng để luyện gõ 10 ngón thôgn qua một số trò chơi đơn giản nhưng rất hấp dẫn. 2. Khởi động C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng của Typing Test trên màn HS: Nhớ lại và trả hình nền. lời. C2: Start -> Prorgam -> Fre Typing Test. HS: Nghe và ghi - Gõ tên vào ô Enter your neme chép. -> Next. - Warm up games để vào cửa sổ các trò chơi. HS: Quan sát. - Để bắt đầu chơi một trò chơi ta chọn chò trơi đó và nháy chuột vào nút > 3. Trò chơi Bubbles - Gõ chính xác các chữ cái có HS: Quan sát và ghi trong bong bóng bọt khí nổi từ chép. dưới lên. - Bọt khí chuyển động dần lên trên, gõ đúng thì mới được điểm. - Score: Điểm số của em, Missed: số chữ đã bỏ qua (không gõ kịp). HS: Quan sát. 4. Trò chơi ABC - Ghi chép. GV: Giới thiệu cách vào trò - Cách vào trò chới tương tự chơi ABC. tương tự trò Bubbles. - Hướng dẫn các thao tác - Gõ các kí tự xuất hiện trong chơi. vòng cung, bắt đầu từ kí tự có màu sáng.
D - CỦNG CỐ

HS: Trả lời, tự do nêu ý kiến của mình. HS: Trả lời theo ý hiểu. HS: Ghi chép.

1. Giới thiệu phần mềm

- Nhắc lại các thao tác, cách vào và cách chơi hai trò chơi.
E - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

V - RÚT KINH NGHIỆM

----------˜˜˜˜˜----------

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 2/134

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần : Tiết: 1 2

Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng:

LUYỆN GÕ BÀN PHÍM BẰNG TYPING TEST (tt)
I - MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết cáh khởi động Fre Typing Test. - Biết được ý nghĩa, công dụng của các trò chơi Clouds và Wordtris. 2. Kỹ Năng - Thành thạo thao tác gõ phím nhanh, thuộc bàn phím. 3. Thái độ - Tự giác, tập trung, ham học hỏi. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm. 2. Học sinh: Kiến thức. III - PHƯƠNG PHÁP - Thực hành trực tiếp trên máy tính. IV - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
A - ỔN ĐỊNH B - KIỂM TRA BÀI CŨ

? Cách khởi động Free Typing Test. ? Cách lựa chọn trò chơi ABC. TL: - Cách khỏi động: Nháy đúp chuột vào biẻu tượng có trên màn hình hoặc vào từ Start  Program Typing Test. - Cách lựa chọn: Gõ tên người dùng  CHọn Warm up gamé  Chọn trò chơi thích hợp.
C - BÀI MỚI HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG

1. GV: Giới thiệu trò chơi HS: Nghe và quan sát. Clouds. HS: Quan sát và ghi chép. Hướng dẫn hoạt động HS: Trả lời. của trò chơi và các thao tác chơi. ? Theo em muốn quay lại SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trò chơi Clouds (đám

mây) - Trên màn hình xuất hiện các đám mây, chúng chuyển động từ phải sang trái. Có 1 đám mây đóng khung, đó là vị trí làm việc hiện thời. - Khi có chữ xuất hiện tại vị trí đám mây đóng khung, ta gõ Trang 3/134

.Truờng ĐH Đồng Tháp đám mây đã qua ta sử dụng HS: Ghi chép. 2. nếu gõ chữ đúng thì đám mây biến mất và ta được điểm. D .Chỉ dẫn cách chơi. E . nếu gõ sai hoặc chậm thanh gỗ rơi xuống.Học sinh thực hành nghiêm túc và thực hành tốt trên máy tính . . phím nào? GV: Giới thiệu các chữ TA có trong trò chơi.CỦNG CỐ .Score: Điểm của trò chơi. Missed: Số từ bị bỏ qua.Giáo viên cần quản lý tốt HS trong quá trình thực hành . gõ xong ấn phím Space. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 4/134 .Hoàn thành nội dung giáo án.Thời gian đảm bảo.Nhắc lại các thao tác. Trò chơi Wordtris (gõ từ nhanh) . cách vào và cách chơi hai trò chơi. .RÚT KINH NGHIỆM .Khi gõ sai chữ trong đám mây. muốn quai lại đám mây ta dùng phím Backspace.Gõ đúng từ xuất hiện trên thanh gỗ. Giáo án Tin Học 7 chữ. . GV: Giới thiệu cách vào trò chơi. .Nếu gõ đúng thanh gỗ biết mất.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ V .

IV . công dụng của các trò chơi trong Fre Typing Test. CHUẨN BỊ 1.PHƯƠNG PHÁP . 2. .Nháy Next.Biết cách khởi động và ra khỏi phần mềm Fre Typing Test.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A .MỤC TIÊU 1.ỔN ĐỊNH B . Giáo viên: Giáo trình.Khi xuất hiện màn hình HS: Nhập tên đăng nhập. Test bằng 2 chách.Biết sử dụng chương trình phần mềm.Hình thành tính kiên nhẫn. phần mềm. 1.Biết được ý nghĩa. Kỹ Năng . Kiến thức .Thoát: (nội dung như Sgk. đăng nhập hướng dẫn học sinh nhập tên của mình vào và các thao tác tiếp theo. II. . phòng máy. . chịu khó ở các em. Học sinh: Kiến thức. ) C .Thực hành trực tiếp trên máy tính.KIỂM TRA BÀI CŨ ? Các cách khởi động và thoát khỏi Free Typing Test. Trò chơi Bubbles .BÀI MỚI HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG GV: Yêu cầu học sinh bật máy tính sau đó khởi động HS: Thực hiện theo yêu phần mềm Free Typing cầu của giáo viên.Nhập tên của mình vào ô I am a new user (tên không có dấu). TL: Khởi động: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình. . 3.GV: Gọi học sinh nhắc SV:Trần Thị Ngọc Suơng HS: Trả lời. Trang 5/134 . III . . chọn Warm up Games chọn trò chơi Bubbles.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần : Tiết: 2 3 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: BÀI THỰC HÀNH LUYỆN GÕ BÀN PHÍM BẰNG TYPING TEST I . . 2.Biết cách lựa chọn chương trình phù hợp từ dễ đến khó. Thái độ .

* Chú ý: Phân biệt chữ hoa và chữ thường.Gõ các kí tự xuất hiện trong vòng cung. D . chơi.CỦNG CỐ . chọn kiểu hiện dãy ký tự trong môc With Keys. 2. bóng thì trò chơi kết thúc và xem kết quả. Trò chơi bảng chữ cái ABC .RÚT KINH NGHIỆM . .Thời gian đảm bảo. bắt đầu từ kí tự có màu sáng. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 6/134 .Ghi chép. GV: Hướgn dẫn một số thao tác cần thiết khi cho HS: Thực hiện.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ V .Học sinh thực hành nghiêm túc và thực hành tốt trên máy tính .Truờng ĐH Đồng Tháp lại cách chơi trò chơi. E . . các em chơi. * Chú ý: Giáo án Tin Học 7 Cố gắng gõ hết những bong bóng có màu sắc chuyển động HS: Thực hiện thao tác và trả nhanh.Nhắc lại cách chơi 2 trò chơi. GV: Hướng dẫn học sinh cách HS: Thực hành.Giáo viên cần quản lý tốt HS trong quá trình thực hành . trò chơi và nhắc lại cách HS: Quan sát và ghi chép. GV: Cho hs thực hành.Chơi sau 5 phút trò chơi kết thúc và xem diểm tại môc Score. GV: Lưu ý cho học sinh. Nếu bỏ qua 6 bong GV: yêu cầu học sinh vào lời.

IV . . .ỔN ĐỊNH 2 .Thành thạo cách khởi động và thoát khởi phần mềm. CHUẨN BỊ 1. 2. cầu của giáo viên. 3.Các đãm mây hình mặt trời sẽ có điểm số cao hơn.Thực hành trực tiếp trên máy tính.Củng cố cách khởi động và ra khỏi phần mềm Fre Typing Test.PHƯƠNG PHÁP . Trò chơi Clouds GV: Yêu cầu học sinh vào HS: Thực hiện theo yêu trò chơi Clouds và nhắc lại cầu của giáo viên.Khi gõ xong một từ dùng Enter hoặc Space để chuyển sang đãm mây khác.Nếu bỏ qua 6 đám mây thì trò chơi kết thúc. GV: Hướng dẫn lại cách chơi.KIỂM TRA BÀI CŨ(KHÔNG KT) 3 . Kiến thức . III . Kỹ Năng .BÀI MỚI HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG 1. 2. HS: Thực hiện theo yêu . công dụng của các trò chơi trong Fre Typing Test. Giáo viên: Giáo trình. phần mềm. chịu khó ở các em. HS: Nghe và quan sát.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1 . Trò chơi Wordtris . cách chơi.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần : Tiết: 2 4 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: BÀI THỰC HÀNH LUYỆN GÕ BÀN PHÍM BẰNG TYPING TEST (tt) I .Xem điểm ở môc Score. Thái độ . . Học sinh: Kiến thức. phòng máy. II.MỤC TIÊU 1. GV: Yêu cầu học sinh vào SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 7/134 2.Biết được ý nghĩa.Hình thành tính kiên nhẫn. .

Giáo án Tin Học 7 . . lại cách chơi. D .Xem điểm tại môc Score. GV: Để thời gian cho học sinh thực hành.RÚT KINH NGHIỆM ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 8/134 .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ .Truờng ĐH Đồng Tháp trò chơi Wordtris và nhắc HS: Nghe và quan sát. E .Xem lại các thao tác đã thực hiện .Nhận xét giờ thực hành của học sinh và ý thức làm bài của từng máy.CỦNG CỐ . GV: Hướng dẫn lại cách so sánh điểm với nhau. chơi.Gõ nhanh.Gõ xong một từ cần nhấn phím Space để chuyển sang từ tiếp theo.Xem trước bài cho giờ sau V . chính xác các từ HS: Thực hiện trò chơi và có trong thanh gỗ. .

Kĩ năng: . dạng bảng. 2. bảngbảng tính.Học sinh đọc SGK.Yêu cầu học sinh lấy thêm.Giới thiệu những ví dụ đơn.Học sinh đưa ra ví dụ theodụng đất ở xã Xuân Phương. quan sát và tổng kết IV. Phương pháp: . tin dưới dạng bảng để họckiến thức. vở ghi III. II.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. => Khái niệm chương trình cầu xử lý thông tin dưới Ví dụ: Bảng lương. Kiểm tra bài cũ 3.Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và học tập.Biết lấy một số ví dụ để minh hoạ về nhu cầu xử lý thông tin dưới dạng bảng. Chuẩn bị: – GV: Giáo án. biểu đồ theo dõi tình hình sử . Bảng và nhu cầu xử lý bảng và nhu cầu xử lý thông thông tin dạng bảng: tin dạng bảng. Thái độ: . Tiến trình dạy và học: 1. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 9/134 . .Nắm được khái niệm chương trình bảng tính.Ví dụ 3: Bảng số liệu và sinh dễ nhận biết. 3. . .Ví dụ 2: Bảng theo dõi kết giản. Kiến thức: . gần gủi về xử lý thôngví dụ của giáo viên => ghi nhớquả học tập.Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính.Ví dụ 1: Bảng điểm lớp 7A . ví dụ để minh hoạ về nhuyêu cầu của giáo viên. – HS: Nghiên cứu SGK. .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 3 Tiết: 5 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Phần I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? I. Mục tiêu: 1. chấm công… Từ đó dẫn dắt để học sinh hiểu được khái niệm chương trình bảng tính.Học sinh chú ý theo dõi các.Thái độ học tập nghiêm túc. sách giáo khoa. máy tính điện tử. . yêu thích môn học. Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung + Hoạt động 1: Tìm hiểu 1. Ổn định lớp 2.

Rút kinh nghiệm: Một số đặc điểm chung của chương trình bảng tính: a) Màn hình làm việc ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 10/134 . 4.Học sinh nghiên cứu sách trình bảng tính.2/9 SGK 6. . b) Dữ liệu.Màn hình làm việc các chức năng đó. 2. Học sinh chú ý lắng nghe => .Giới thiệu cho học sinh biếtghi nhớ kiến thức.Yêu cầu học sinh nhắc lại.Dữ liệu.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 ? Nêu khái niệm chương. Dặn dò: (2 phút) . 5.Học bài kết hợp SGK . thực hiệnthực hiện các tính toán cũng các tính toán cũng như xâynhư xây dựng các biểu đồ dựng các biểu đồ biểu hiệnbiểu hiện một cách trực quan một cách trực quan các số liệucác số liệu có trong bảng.Tạo biểu đồ. . .Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn. . chung của chương trình bảng+ Chức năng chung của tính. có nhiều chương trình bảng tính khác nhau như: Excel. giáo khoa => nêu khái niệm: Chương trình bảng: tính là Chương trình bảng: tính làphần mềm được thiết kế để phần mềm được thiết kế đểgiúp ghi lại và trình bày giúp ghi lại và trình bày thôngthông tin dưới dạng bảng. Củng cố: (5phút) ? Nhắc lại chức năng chung của chương trình bảng tính. tin dưới dạng bảng. có trong bảng.Làm bài tập 1. c) Khả năng tính toán và sử Quattpro… nhưng chúng đều dung hàm có sẵn. có một số chức năng chung => Giới thiệu chức năng d) Sắp xếp và lọc dữ liệu. Chương trình bảng tính: + Hoạt động 2: Giới thiệu một số chức năng chung của chương trình bảng tính.Sắp xếp và lọc dữ liệu. chương trình bảng tính: e) Tạo biểu đồ .

. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung + Hoạt động 1: Tìm hiểu 3.Thanh công cụ. yêu thích môn học.Hiểu rõ khái niệm hàng.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 3 Tiết: 6 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (tt) I. . – HS: Nghiên cứu SGK.Trang tính. ô. Màn hình làm việc của màn hình làm việc của chương trình bảng tính: chương trình bảng tính. 2. Thái độ: . + Học sinh chú ý lắng nghe và Giới thiệu những thành phầnquan sát trên màn hình => ghi. vở ghi III. .Thái độ học tập nghiêm túc. … . . II. Phương pháp: . tương tự như màn hình soạn số thành phần cơ bản trên+ Màn hình làm việc của Excelthảo Word nhưng giao diện màn hình Excel? gồm các thành phần: này còn có thêm: . Chuẩn bị: – GV: Giáo án.Thanh tiêu đề.Tương tự như màn hình+ Học sinh suy nghĩ => trả lờichương trình bảng tính Word.Bảng chọn Data. . Ổn định lớp 2.Chương trình bảng tính là gì? Nêu các chức năng chung của chương trình bảng tính? 3.Thanh công thức. Màn hình làm việc của . địa chỉ ô. quan sát và tổng kết IV. Kiểm tra bài cũ (5 phút) .Thanh công thức. 3. sách giáo khoa. Tiến trình dạy và học: 1. Kiến thức: .Biết được các thành phần cơ bản của trang tính. Kĩ năng: .Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. cột. em hãy cho biết mộttheo yêu cầu của giáo viên. Mục tiêu: 1. đặc trưng của Excel: nhớ kiến thức. máy tính điện tử (nếu có).Học sinh đọc SGK. Thanh công thức SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 11/134 .Rèn luyện kĩ năng nhập dữ liệu vào trang tính.

Học bài kết hợp SGK . khác so với các ô tính khôngvà chuột.Các nút tiêu đề cột và tiêu đềchuột để di chuyển. 5. được kích hoạt. tính: .Chuẩn bị bài. của một ô: nháy đúp chuột+ Học sinh trả lời theo yêu cầu vào ô đó => thực hiện sửa. chuột vào ô đó.Trả lời các câu hỏi ở trang 9 của SGK .Giới thiệu hàng. Củng cố: (5 phút) ? Màn hình làm việc của Excel có gì đặc trưng cho chương trình máy tính.Giới thiệu cách sửa dữ liệuhướng dẫn của giáo viên.Truờng ĐH Đồng Tháp Thanh bảng chọn Trang tính Học sinh chú ý lắng nghe. phím. . Dặn dò: (2 phút) . chuột vào ô đó và nhập dữ ? Ta nhập dữ liệu vào từ bộHọc sinh quan sát trên màn hìnhliệu vào từ bàn phím. tiết sau thực hành 6. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 12/134 .Để di chuyển trên trang tính ta thực hiện như thế nào? 4. b) Di chuyển trên trang tính: Ô tính đang được kích hoạt: .Để sửa dữ liệu ta nháy đúp . cột.Hướng dẫn thao tác chuột.Hướng dẫn cách nhập dữ liệu vào một ô của trang tính a) Nhập và sửa dữ liệu: bằng cách nháy chuột vào ôTa nhập dữ liệu vào từ bàn. để biết cách sửa dữ liệu theo. của giáo viên.Để nhập dữ liệu ta nháy đó. địa chỉ ô. Sử dụng phím mũi tên và để chọn một ô tính => yêu. phận nào của máy. Nhập dữ liệu vào trang cách nhập và sửa dữ liệu. địa chỉ khối.Có đường viên đen bao quanh.. . cầu học sinh quan sát trênhàng có màu khác biệt. Giáo án Tin Học 7 + Hoạt động 2: Tìm hiểuChú ý lắng nghe và quan sát4. màn hình và cho biết ô tính+ Để di chuyển trên trang tínhc) Gõ chữ Việt trên trang đang được kích hoạt có gìta sử dụng các phím mủi têntính. thao tác của giáo viên.

II. nhận thức được ưu điểm của chương trình bảng tính. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 18p + Hoạt động 1: Khởi động Excel. Chuẩn bị: – GV: Giáo án.Rèn luyện kĩ năng di chuyển trên trang tính 3. hàng. Ổn định lớp 2. . cột trên trang tính.Gv quan sát. tập 1” . .Biết cách khởi động và kết thúc Excel. 2. IV. Phân và chia việc cho từng nhóm thực hành.Thái độ học tập nghiêm túc. 3.Đặt vấn đề.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 4 Tiết: 7 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL I. vở ghi III. Thái độ: -. ? Ta có thể khởi động+ Có thể khởi động Excel Excel theo những cáchtheo 2 cách: nào. động Excel. sách giáo khoa.Nháy chuột vào nút Start => All Programs => Microsoft office 2003 => Microsoft excel 2003. 1. . . + Thực hiện lưu kết quả theo2. Kĩ năng: . Khởi động Excel. . Kiến thức: . đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. nhận xét công việc của từng nhóm. Tiến trình dạy và học: 1. Phương pháp: . máy tính điện tử.Nhận biết các ô. Mục tiêu: 1.Kích đúp vào biểu tượng Excel trên màn hình nền.Chọn menu File => Save SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 13/134 . phòng máy – HS: Nghiên cứu SGK. Học sinh khởi động Excel Yêu cầu học sinh khởitheo 1 trong 2 cách trên. Lưu kết quả và thoát .Phân nhóm Hs thực hành. hướng dẫn các nóm thực hành.Lưu kết quả với tên”Bàiyêu cầu của giáo viên: khỏi Excel.

bằng bàn phím. . chương trình bảng tính . Mở các bảng chọn và quansát các lệnh trong các bảng .Mở các bảng chọn và quan hình Word và Excel. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 14/134 . và khác nhau giữa màngiáo viên. quan sát các lệnh trongdẫn của giáo viên.Nháy vào nút Close trên thanh tiêu đề.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5.Chọn menu File => Exit.Nêu cách để thoát khỏitheo 2 cách: Excel .Liệt kê các điểm giống và Excel. Học sinh hoạt động theokhác nhau giữa màn hình ? Liệt kê các điểm giốngnhóm => trả lời câu hỏi củaWord và Excel.Mở các bảng chọn vàsát các lệnh đó theo hướngchọn đó. Quan sát sự thay đổi của nút tên hàng và tên cột.Khởi động Excel.Kích hoạt một ô tính vàdi chuyển trên trang tính => thực hiện di chuyển trênquan sát sự thay đổi của nút trang tính bằng chuột vàtên hàng và tên cột. bảng chọn đó. Bài tập: + Hoạt động 2: Tìm hiểu . Nhận xét: (5 phút) . . Dặn dò: (2 phút) . Học sinh thực hiên thao tác .Về nhà xem trước bài thực hành 6. Giáo án Tin Học 7 20p 3.Truờng ĐH Đồng Tháp + Ta có thể thoát khỏi Excel . 4.

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 4 Tiết: 8 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 1 (tt) LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL I. chính xác trong công việc. hướng dẫn các nóm thực hành. 3.Phân nhóm Hs thực hành.Khởi động Excel + Học sinh độc lập khởi1. – – II. . Kiến thức: . Tiến trình dạy và học: 1.Bài tập 2: động Excel . Phương pháp: GV: Giáo án. Ổn định lớp 2.Gv quan sát. rèn luyện tính cẩn thận.Nhập dữ liệu tuỳ ý vào+ Nhập dữ liệu vào một ôô tính.Nhấn phím Enter để kết Enter để kết thúc công việctác theo yêu cầu của giáothúc công việc. .của giáo viên và đưa ra nhậnvà nhấn phím Delete. 3. Kỹ năng: . . Bài mới: Hoạt động của trò Nội dung T/g Hoạt động của thầy 18p + Hoạt động 1: . Cho nhận xét về cácliệu và nhận phím Delete thìnhận xét về các kết quả. . một ô tính.Thực hiện được việc chọn các đối tượng trên trang tính. .Chọn một ô tính có dữ liệu liệu và nhấn phím Delete. máy tính điện tử. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy.Chọn một ô tính có dữ+ Thực hiện theo yêu cầu. kết quả dữ liệu trong ô tính đó sẽ bị Trang 15/134 SV:Trần Thị Ngọc Suơng . . Thái độ: . vở ghi IV.Mục tiêu: 1. sách giáo khoa. và quan sát ô được kíchviên.Biết cách di chuyển và nhập dữ liệu vào trang tính. Chọn Chọn một ô tính khác cóxét: một ô tính khác có dữ liệu dữ liệu và gõ nội dung.Nhập dữ liệu tuỳ ý vào một .Quan sát ô được kích hoạt hoạt tiếp theo. Chuẩn bị: III. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK. nhận xét công việc của từng nhóm.Đặt vấn đề. Nhấn phímbất kỳ và thực hiện các thao.Khi chọn một ô tính có dữvà gõ nội dung mới => cho mới. . tiếp theo và đưa ra nhận xét. Phân và chia việc cho từng nhóm thực hành.Thái độ học tập nghiêm túc.Rèn luyện kĩ năng nhập dữ liệu vào ô tính. 2.Phân biệt và nhập được một số kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.

Bài tập 3: Khởi động lại Excel và nhập 20p + Hoạt động 2: Khởi độngThực hiện theo yêu cầu củadữ liệu ở bảng dưới đây vào lại Excel và nhập dữ liệu ởgiáo viên.Về nhà xem trước bài mới 6. .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 xoá. 2. Dặn dò: (2 phút) . Nhận xét: (5 phút) . bảng vào trang tính. trang tính.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. A B C D BẢNG ĐIỂM LỚP 7A E F 1 2 STT Họ và tên 3 1 Đinh Vạn Hoàng An 4 2 Lê Thị Hoài An 5 3 Lê Thái Anh 6 4 Phạm Như Anh 7 5 Vũ Việt Anh 8 6 Phạm Thanh Bình 9 7 Nguyễn Linh Chi 10 8 Vũ Xuân Cương 11 9 Trần Quốc Đạt 12 10 Nguyễn Anh Duy 13 11 Nguyễn Trung Dũng 14 12 Hoàng Thị Hường 4. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 16/134 .Khi chọn một ô tính có dữ liệu và gõ nội dung mới thì nội dung củ của ô đó sẽ bị mất đi và xuất hiện nội dung mới nhập vào.

Thái độ: .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 5 Tiết: 9 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I. Kiến thức: . II. 2. Mục tiêu: 1.Trang tính được kích hoạt biệt bằng tên trên các nhãn ởhỏi: là trang tính được hiển thị phía dưới màn hình Trang tính đang được kíchtrên màn hình.Muốn chọn các đối tượng khác nhau trên bảng tính em phải làm như thế nào? 3. có nhãn màu ? Có nhận xét gì về tranghoạt là trang tính đangtrắng. Chuẩn bị: – GV: Giáo án. Tiến trình dạy và học: 1. Kiểm tra bài cũ (5 phút). yêu thích môn học. vở ghi III. sách giáo khoa.Trình bày cánh lưu bảng tính với tên khác? .Hiểu được vai trò của thanh công thức. Phương pháp: . SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 17/134 . . mỗi bảng tính có 3 trang tính) Học sinh nghiên cứu sách .Thái độ học tập nghiêm túc. được hiển thị trên mànchữ đậm.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. .Biết được các thành phần chính của trang tính . tên trang viết bằng tính đang được kích hoạt.Các trang tính được phângiáo khoa => trả lời câu. Kĩ năng: . máy tính điện tử (nếu có). Một bảng tính có thể cólắng nghe => ghi nhớ kiến nhiều trang tính (ngầm địnhthức. – HS: Nghiên cứu SGK.Giới thiệu cho học sinh biết .trang tính.Nêu vài ví dụ về những dạng dữ liệu đã học? . Ổn định lớp: 2.Học sinh đọc SGK.Một bảng tính gồm nhiều phân biệt khái niệm trangHọc sinh chú ý quan sát. quan sát và tổng kết IV. Bảng tính: bảng tính. 3.Rèn luyện kĩ năng phân biệt các thành phần chính trên trang tính. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15p + Hoạt động 1: Tìm hiểu 1. tính. .

chữ đậm.Hàng chính của trang tính mà em+ Thành phần chính của. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 18/134 .Hộp tên: là ô ở góc trên. chọn.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 + Hoạt động 2: Tìm hiểuhình. bên trái trang tính.Các hàng. ? Hãy nêu một số thành phần . tên trang viết bằngtrên trang tính: trang tính.Thanh công thức: cho biết nhật.. liền nhau tạo thành hình chữ .Các cột. .Cột đã biết.Thanh công thức: cho biết=> ghi nhớ kiến thức.Khối: là một nhóm các ô bên trái trang tính.Ô tính 18p Giới thiệu một số thành phần. nội dung của ô đang được chọn. .Hộp tên: là ô ở góc trên. Học sinh chú ý lắng nghenội dung của ô đang được . Các thành phần chính các thành phần chính củatrắng. . có nhãn trang màu2. khác của trang tính: .Khối: là một nhóm các ô nhật. liền nhau tạo thành hình chữ .Các ô tính. trang tính: .

Truờng ĐH Đồng Tháp ÔThanh được chọn đangô công Địa chỉ ôcột chọn Hộp hàng thức Khối được Tên tên Giáo án Tin Học 7 4. Củng cố: (5phút) SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 19/134 .

Dặn dò: (2 phút) .Học bài kết hợp SGK . Rút kinh nghiệm: Giáo án Tin Học 7 ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 20/134 .Làm bài tập 1.2. 5.3/18 SGK 6.Truờng ĐH Đồng Tháp ? Hãy nêu các thành phần chính của trang tính.

một hàng. .Thanh công thức của Excel có vai trò như thế nào? 3. chuột. . HS: Nghiên cứu SGK. II. tự khám phá. . Phương pháp: GV: Giáo án. 2. yêu thích môn học. một cột và một khối. Thái độ: . máy tính điện tử (nếu có). Mạnh dạn trong tìm tòi.Chọn một ô: Đưa con trỏchuột tới ô đó và nháy chuột tới ô đó và nháychuột.Yêu cầu học sinh nghiênHọc sinh nghiên cứu thôngĐể chọn các đối tượng trên cứu thông tin ở sách giáotin ở sách giáo khoa =>trang tính ta thực hiện như khoa => phát biểu về cáchphát biểu cách để chọn cácsau: để chọn các đối tượng trênđối tượng trên trang tính: . Mục tiêu: 1. chuột tại nút tên hàng.Chọn một cột: Nháy chuộttại nút tên cột.Chọn một hàng: Nháychuột tại nút tên hàng. . Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 18p + Hoạt động 1: Tìm hiểu 3. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 21/134 .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 5 Tiết: 10 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (tt) I.Thái độ học tập nghiêm túc. 2. .Hãy nêu các thành phần chính của trang tính? . 3. kiểu dữ liệu kí tự. Chọn các đối tượng cách chọn đối tượng trên trên trang tính: trang tính. vở ghi IV.Chọn một cột: Nháy chuột .Rèn luyện kĩ năng chọn các đối tượng trên trang tính. Kiến thức: .Phân biệt được kiểu dữ liệu số. học hỏi.Chọn một ô: Đưa con trỏ trang tính. quan sát và tổng kết Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: (5 phút) . . sách giáo khoa. nghiên cứu.Học sinh đọc SGK. .Chọn một hàng: Nháy .Biết cách chọn một ô. Chuẩn bị: – – III. Kĩ năng: . Tiến trình dạy và học: 1.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét.

Dữ liệu kí tự: là dãy cáclề phải trong ô tính. một cột.Vd: 123. . một hàng.. chữ số và các kí hiệu. . Hai dạng dữdấu . Củng cố: (5phút) ? Hãy nêu cách để chọn một ô. .1.Chọn một khối: Kéo thả . của trang tính.Dữ liệu số: là các số 0.chỉ số âm và dấu %.Làm bài tập 4. 456.. dấu + chỉ số dương.5/18 SGK 6.. liệu kiểu kí tự được căn lề trái trong ô tính.Ở chế độ ngầm định.Chọn một khối: Kéo thảchuột từ một ô góc đến ô chuột từ một ô góc đến ôgóc đối diện. dữ liệu thường dùng là: chỉ tỉ lệ phần trăm. góc đối diện.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 tại nút tên cột.. .Ngầm định: dữ liệu kiểu Vd: ABC.Học sinh chú ý lắng nghe.Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau taHọc sinh chú ý lắng nghe chọn khối đầu tiên. giữ phím Ctrl và lần lược chọn các khối tiếp theo.Ở chế độ ngầm định. dữ dữ liệu kí tự được căn thẳng=> ghi nhớ kiến thức.a) Dữ liệu số: liệu khác nhau vào các ô….9. Dặn dò: (2 phút) . Dữ liệu trên trang tính: tính. . 4. số được căn thẳng lề phải . 7D. 15p + Hoạt động 2: Tìm hiểu các dạng dữ liệu trên trang 4. thẳng lề trái trong ô tính.Học bài kết hợp SGK . nhấn=> ghi nhớ kiến thức. một khối. OK!. 5. * Dữ liệu kí tự? chữ cái. liệu kiểu số được căn thẳng * Dữ liệu số? . Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 22/134 . b) Dữ liệu kí tự: .Có thể nhập các dạng dữ.

. . mục chứa tệp và nháy đúp=> Save as chuột trên biểu tượng của ? Để lưu bảng tính ta thựctệp.Biết phân biệt được bảng tính. II. hiện như thế nào. Mở và lưu bảng tính: .Mở và lưu bảng tính trên máy.Gv quan sát. . máy tính điện tử. Ổn định lớp Phân việc cho từng nhóm thực hành. Để lưu bảng tính ta chọn . Kiến thức: . vở ghi IV.Để lưu bảng tính với một bảng tính đã được lưu trêntrên máy tính ta mở thưtên khác ta chọn Menu File máy tính. yêu thích môn học.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 6 Tiết: 11 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 2 LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I. . 2.Ta có thể mở một bảngHọc sinh chú ý lắng nghe tính mới hoặc một bảng tính=> ghi nhớ kiến thức. Mục tiêu: 1. hướng dẫn các nóm thực hành. sách giáo khoa.Phân nhóm Hs thực hành. 3. Thái độ: .Ta có thể mở một bảng đã được lưu trên máy. ? Cách thực hiện để mở mộtĐể mở một bảng tính đã có. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK. Kĩ năng: . Phương pháp: GV: Giáo án. Tiến trình bài thực hành: 1.Rèn luyện kĩ năng mở và lưu bảng tính trên máy 3.Thái độ học tập nghiêm túc. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 18p + Hoạt động 1: Mở và lưu bảng tính bảng tính. Chuẩn bị: – – III. 1. trang tính và các thành phần chính của trang tính. nháy nút New trên thanh công cụ. tính mới hoặc một bảng tính ? Cách thực hiện để mở mộtĐể mở một bảng tính mới tađã được lưu trên máy. nhận xét công việc của từng nhóm. . 2.Đặt vấn đề. bảng tính mới. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 23/134 .Để lưu bảng tính với mộtMenu File => Save.

Thanh công thức. trang tính. . .Khởi động Excel nhận biết các thành phần chính trên+ Các thành phần chính trên trang tính? trang tính gồm : .Ô tính. 4.Nháy chuột để kích hoạt.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 24/134 . Nhận xét: (5 phút) . Dặn dò: (2 phút) .Về nhà xem trước bài thực hành 6. .Cột.Truờng ĐH Đồng Tháp tên khác ta chọn Menu File => Save as Giáo án Tin Học 7 + Hoạt động 2: Bài tập 1: 2.Hộp tên. hộp tên. .Hàng. 20p .Khối . . Bài tập 1: Tìm hiểu các Tìm hiểu các thành phần thành phần chính của chính của trang tính.Nhập dữ liệu tuỳ ý vào các ô và quan sát sự thay đổi+ Học sinh thực hiện theo nội dung trong hộp tên. yêu cầu của giáo viên. các ô khác nhau và quan sát+ Học sinh thực hiện theo sự thay đổi nội dung trongyêu cầu của giáo viên.

đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. . một hàng. . Kĩ năng: . Kiến thức: . . 3.Thực hiện các thao tác trang tính. Thái độ: -.Gv quan sát.Phân biệt và nhập được một số kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính. Bài tập 2 : trang tính. hiện thao tác đó và nhận xét. Khi đó em cần thựcmáy tính => Nhận xét kết hiện thao tác gì? Hãy thựcquả. cuối cùng nhấn phím Enter => nhận xét kết quả.Phân nhóm Hs thực hành. Phương pháp: GV: Giáo án.Đặt vấn đề. 2. vở ghi IV. 2. sách giáo khoa.Rèn luyện kĩ năng chọn các đối tượng trên trang tính. . . B.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 6 Tiết: 12 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 2 (tt) LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH. máy tính điện tử. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK. chọn một ô. Mục tiêu: 1. nhận xét công việc của từng nhóm. Tiến trình bài thực hành: 1. Chuẩn bị: – – III. hướng dẫn các nóm thực hành. II.Giả sử cần chọn cả ba cột+ Học sinh thực hành trên A. 3. . một cột và một khối trên trang tính.Nháy chuột ở hộp tên và nhập dãy B100 vào hộp tên. Chọn các đối tượng trên . C.Thực hiện được việc chọn các đối tượng trên trang tính. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15p + Hoạt động 1: Bài tập 2: Chọn các đối tượng trên 1. yêu thích môn học. Ổn định lớp Phân việc cho từng nhóm thực hành. 2.Thái độ học tập nghiêm túc. Bài tập 3: Mở bảng tính. I. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 25/134 .

tính theo sự hướng dẫn của giáo viên A B 1 2 STT Họ và tên 3 1 Đinh Vạn Hoàng An 4 2 Lê Thị Hoài An 5 3 Lê Thái Anh 6 4 Phạm Như Anh 7 5 Vũ Việt Anh 8 6 Phạm Thanh Bình 9 7 Nguyễn Linh Chi 10 8 Vũ Xuân Cương 11 9 Trần Quốc Đạt 12 10 Nguyễn Anh Duy 13 11 Nguyễn Trung Dũng 14 12 Hoàng Thị Hường 4.Mở bảng tính”danh sách+ Chọn Menu File => New bài thực hành 1.Mở bảng tính”danh sách . 6.Mở một bảng tính mới lớp em”đã được lưu trong . lớp em”đã được lưu trong+ Chon Menu File => Open bài thực hành 1. Nhập dữ liệu sau đây vào + Hoạt động 3: Bài tập 4: các ô trên trang tính của Nhập dữ liệu vào trang tính. Rút kinh nghiệm: C D BẢNG ĐIỂM LỚP 7A Ngày sinh Chiều cao 12/5/1994 1. 10p Mở bản tính. => chọn tệp”danh sach lop3.5 1/2/1995 1. bản tính danh sach lop 13p Nhập dữ liệu ở hình 21 vào em vừa mở trong bài tập trang tính danh sách lớp emHọc sinh thực hành trên máy3 vừa mở ở trong bài tập 3.51 12/3/1994 1.5 27/10/1995 1. Dặn dò: (2 phút) .48 14/5/1994 1.48 28/7/1995 1.52 25/4/1996 1. Nhận xét: (5 phút) .5 24/10/1993 1.48 8/12/1994 1. Bài tập 3: em”=> Open.5 E Cân nặng 36 35 37 38 35 34 37 36 35 35 34 37 F ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 26/134 .Mở một bảng tính mới.48 30/4/1994 1.52 2/3/1995 1.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 + Hoạt động 2: Bài tập 2: .52 16/5/1996 1.Về nhà xem trước bài mới.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. .

3. Phương pháp: . * : Kí hiệu phép nhân vd: (5+3)/12.Giới thiệu công thức toán + : Kí hiệu phép cộng học: Trong toán học ta+ Học sinh chú ý lắng nghe.Học sinh đọc SGK. vở ghi III. máy tính điện tử (nếu có). 2. Thái độ: . Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. Bài mới: IV.Viết đúng được các công thức tính toán theo các kí hiệu phép toán của bảng tính. Kĩ năng: . .Giới thiệu kí hiệu được sử dụng để kí hiệu các phép toán trong công thức.Biết cách nhập công thức vào ô tính.Thái độ học tập nghiêm túc. Ổn định lớp: Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs.=> ghi nhớ kiến thức. II. 2 x 5 + 9. HS: Nghiên cứu SGK.Biết cách sử dụng địa chỉ của ô tính trong công thức. .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 7 Tiết: 13 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH I. yêu thích môn học. quan sát và tổng kết 1. Kiến thức: . Tiến trình dạy và học: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 17p + Hoạt động 1: Tìm hiểu cách sử dụng công 1. tính toán: .… / : Kí hiệu phép chia Các công thức cũng được ^ : Phép lấy luỹ thừa dùng trong bảng tính. . sách giáo khoa.Rèn luyện kĩ năng nhập công thức vào ô tính để tính toán. . % : Phép lấy phần trăm . 3. 2. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 27/134 . Sử dụng công thức để thức để tính toán. Mục tiêu: 1.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét.Giải thích thứ tự ưu tiên các phép toán.: Kí hiệu phép trừ thường tính các biểu thức.

Xem trước mục 3/23 SGK 6. còn trong ô là kết quả tính toán bằng công thức.Nhập công thức. + Các bước thực hiện nhập.Nhấn Enter hoặc nháy .Yêu cầu học sinh nghiêncông thức: thức.Gõ dấu = thực hiện nhập công thức? thức.Chọn ô cần nhập công . liệu trong ô. cứu SGK và đưa ra các bước. 4.Nhấn Enter hoặc nháythúc. Nhập công thức: Cách nhập công thức. .Nhập công thức. . chuột vào nút V để kết . Dặn dò: (3phút) . Các bước thực hiện nhập bảng tính phải có dấu (=)ở công thức: phía trước. chuột vào nút V để kết thúc. + Chú ý lắng nghe => ghi .Chọn ô cần nhập công. ? Chọn một ô không có côngHọc sinh quan sát => rút ra thức và quan sát thanh côngnhận xét: Nội dung trên thức => so sánh nội dungthanh công thức giống dữ trên thanh công thức với dữliệu trong ô.Giới thiệu công thức ởnhớ kiến thức. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 28/134 .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 18p + Hoạt động 2: 2.2/24 SGK 5.Học bài kết hợp SGK . Củng cố: (7 phút) – Làm bài tập 1. ? Chọn một ô có công thứcHọc sinh quan sát màn hình => So sánh nội dung trên=> rút ra nhận xét: Công thanh công thức với dữ liệuthức trên thanh công thức trong ô.Gõ dấu = .

Kiến thức: . Kĩ năng: . . Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. yêu thích môn học. . khối. B2. hàng. 2. C5… Ta có thể tính toán với dữ 3. máy tính điện tử (nếu có). Phương pháp: . các ô Kết luận ? Kết luận: Các phép tính SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 29/134 . vở ghi III. Thái độ: . cho vícột và tên hàng mà ô đó dụ nằm trên. quan sát và tổng kết 1.Trong chương trình bảng tính để nhập công thức ta phải làm gì? (5 phút) 3.Biết cách sử dụng địa chỉ các ô tính trong công thức 2. Mục tiêu: 1. Sử dụng địa chỉ trong liệu có trong các ô thông qua công thức: địa chỉ các ô. + Địa chỉ ô là một cặp têntính toán: ? Thế nào là địa chỉ ô.Rèn luyện kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức 3.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. II.Học sinh đọc SGK.Đưa ra ví dụ cách tính có Trong các công thức tính địa chỉ và cách tính khôngChú ý quan sát cách thựctoán với dữ liệu có trong các dùng địa chỉ => thay đổi sốhiện của giáo viên =>ô. . . Sử dụng công thức để công thức. HS: Nghiên cứu SGK. dữ liệu đó thường được trong ô dữ liệu => nhận xétNhận xét kết quả cho thông qua địa chỉ của kết quả. Ổn định lớp: 2. Bài mới: IV. Tiến trình dạy và học: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15p + Hoạt động 1: Cách sử dụng địa chỉ trong 1. sách giáo khoa. Kiểm tra bài cũ. Nhập công thức: Ví dụ: A1. cột.Biết cách nhập công thức vào ô tính.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 7 Tiết: 14 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (tt) I.Thái độ học tập nghiêm túc.

Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 30/134 .Truờng ĐH Đồng Tháp mà không dùng đến địa chỉ thì mỗi lần tính toán ta phải gõ lại công thức và ngược lại nếu dùng công thức có địa chỉ. Đơn giá. Tênviên.Học bài kết hợp SGK . + Hoạt động 2: 17p Sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.Làm bài tập 4/24 SGK 6. khi ta thay đổi giá trị => kết quả tự động thay đổi theo. Dặn dò: (3phút) . sách. Số lượng=> Yêu cầu học sinh tính cột”thành tiền” Thành tiền = đơn giá * số lượng Giáo án Tin Học 7 V. Củng cố: (5 phút) – Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức ? VI. Học sinh thức hiện tính Giáo viên đưa ra một bảngtoán theo yêu cầu của giáo tính gồm các cột STT.

Mục tiêu: 1.Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác trên bảng tính 3. Kĩ năng: .Mở trang tính mới và nhậphướng dẫn của giáo viên.Nhập các công thức vào cácHọc sinh thực hiện nhập công thức vào các ô tính như 1 E F G H I 20p ô tính như hình 25b. hình 25b. Kiến thức: . Chuẩn bị: – GV: Giáo án. Thái độ: -. .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 8 Tiết: 15 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 3: BẢNG ĐIỂM CỦA EM I. các dữ liệu như hình 25a. máy tính điện tử. 3.Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính 2. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 18p + Hoạt động 1: + Học sinh khởi động Excel và thực hiện nhập các + Hoạt động 2: công thức vào trang tính theo yêu cầu của giáo viên Tạo trang tính và nhập công thức. sách giáo khoa. Phân việc cho từng nhóm thực hành. yêu thích môn học. Ổn định lớp 2.Thái độ học tập nghiêm túc. Tiến trình bài thực hành: 1. phòng máy – HS: Nghiên cứu SGK. vở ghi III. Thực hiện mở trang tính mới và nhập dữ liệu theo sự . II. 2 = A1 + 5 = A1*5 = A1 + B2 3 = A1*C1 = B2 – A1 = (A1 + B2) 1 A B C D E F – C4 2 5 4 = B2*C4 =(C4 – = (A1 + 3 8 A1)/B2 B2)/2 4 12 5 5 6 6 Hình 25a Hình 25b SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 31/134 .

Dặn dò: (2 phút) .3%/tháng. + Lưu bảng tính với tên .7 8.5 9.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh V. Hãy sử dụng công thứctrên máy tính theo yêu cầu và hướng tính để tính xem trong vòng 1 năm. Rút kinh nghiệm: C D E BẢNG ĐIỂM CỦA EM KT 15 phút KT 1 tiết KT học kỳ 8 7 10 8 8 9 8 8 7 9 10 10 8 6 8 8 9 9 7 6 8 8 9 9 F Điểm tổng kết 8. thức.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò + Hoạt động 3: Giả sử em có 500.000 đồng gửi tiết kiệm không kì Học sinh tiến hành làm bài thực hành hạn với lãi suất 0.Về nhà xem trước bài thực hành 6.3 8.8 7. A B 1 2 STT Môn học 3 1 Toán 4 2 Vật lý 5 3 Lịch sử 6 4 Sinh học 7 5 Công nghệ 8 6 Tin học 9 7 Ngữ văn 10 8 Giáo dục công dân IV.Lưu bảng tính với tên so tiet kiem So tiet kiem + Hoạt động 4: + Học sinh độc lập thực hành trên máy Mở bảng tính mới và lập bảng điểm của em như hìnhtính 27 dưới đây.8 7.Lưu bảng tính và thoát khỏi chương trình.2 8. Lập công thức để tính điểm tổng kết+ Lưu bảng tính bảng tính với tên của em theo từng môn học vào các ô tương ứng bảng điểm của em và thoát khỏi trong cột G chương trình . có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm? Hãy lập trang tính như hình 26 để sao cho khi thay đổi số tiền gửi+ Thay đổi lãi suất và tiền gửi ban đầu ban đầu và lãi suất thì không cần phải nhập lại côngđể kiểm tra.5 7. hằng tháng emdẫn của giáo viên. Nhận xét: (5 phút) .8 ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 32/134 .

ta chọn pháp của nó và nhấn Enter ô cần nhập. kiến thức sau đó gõ hàm theo đúng cú Để nhập hàm vào một ô. 3. III. Chuẩn bị: . ta + Hoạt động 2: Chú ý lắng nghe => ghi nhớchọn ô cần nhập. Kiến thức: . định nghĩa từ trước. Tiến trình bài dạy: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 20p + Hoạt động 1: + Chọn một ô sau đó gõ công Giới thiệu hàm trong chươngthức vào.Biết cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính. hàm là công thức được định=(5 + 15 + 25)/3 và nhấn nghĩa từ trước. Hàm số 5. Hàm được sửEnter. máy tính điện tử. Ta gõ vào một ô bất kì tính.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 8 Tiết: 16 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN I.Thái độ học tập nghiêm túc. Để nhập hàm vào một ô. II. Củng cố: (5 phút) – Em hãy nêu cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính V. Rút kinh nghiệm: ----------˜ ˜ ˜˜ ˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 33/134 . gõ dẫu =. Mục tiêu: 1.25. Thái độ: .Biết được khái niệm hàm trong chương trình bảng tính . Dặn dò: (3phút) .31 toán với các công thức trên trangCách thực hiện: Trong chương trình bảng tính. yêu thích môn học. ghi nhớ kiến thức. Kĩ năng: . 15. 2. * Ví dụ trình bảng tính: . Hàm trong chương trình bảng tính. sau đó gõ hàm theo đúng cú pháp của nó 17p và nhấn Enter. dụng để thực hiện tính toán theoKết quả: 15 2. Cách sử dụng hàm: công thức với các giá trị dữ liệu+ Học sinh chú ý lắng nghe => cụ thể.Rèn luyện kĩ năng sử dụng hàm trong chương trình bảng tính.Học bài kết hợp SGK 6.Gọi học sinh nhắc lại cách tínhTính tổng của 10. Tìm hiểu cách sử dụng hàm.+ Ta nhập vào ô tính như sau: các giá trị dữ liệu cụ thể.Sách giáo khoa. IV. 1. hàm là công thức được Để tính trung bình cộng của ba= 10 + 25 + 31 rồi nhấn Enter. 25 ta thực hiện như thếKết quả: 66 được sử dụng để thực hiện nào? tính toán theo công thức với Trong chương trình bảng tính. gõ dẫu =.

b.Cú pháp: AVERAGE(a.c…) Học sinh chú ý lắng nghe => Trong đó: Các biến a. a) Hàm tính tổng: được đặt cách nhau bởi dấy .b. yêu thích môn học.c… gọi là các biến biến .c …ghi nhớ kiến thức.c…) của ô. Max. . . Min .Biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như: Sum.Chức năng: Cho kết quả không giới hanh.Cú pháp: chương trình bảng tính: SUM(a.b.24. tổng các dữ liệu số trong các biến.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 9 Tiết: 17 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt) I.b. Tiến trình bài dạy: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 10p + Hoạt động 1: Tìm hiểu hàm tính tổng.Cú pháp: phẩy là các số hay địa chỉ SUM(a. Kĩ năng: . Học sinh trả lời theo yêu cầulà giá trị trung bình của của giáo viên: các dữ liệu số trong các a. Mục tiêu: 1.b.Rèn luyện kĩ năng sử dụng hàm cơ bản trong chương trình bảng tính 3. Chuẩn bị: .c…) AVERAGE(a. Kiến thức: . Một số hàm trong .Sách giáo khoa.45). là tổng các dữ liệu số .Chức năng ? + Cho kết quả là giá trị trung bình của các dữ liệu số trong SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 34/134 .Biết vận dụng một số hàm cơ bản để làm một số bài tập 2. 10p + Hoạt động 2: b) Hàm tính trung bình Tìm hiểu hàm tính trung cộng: bình cộng. Average. Số lượng các biến là .Chức năng: Cho kết quả ? a.c… gọi là gì. III.Chức năng: Cho kết quả là trong các biến.Cú pháp: .Thái độ học tập nghiêm túc.b. 1.c…) . Thái độ: . II. Ví dụ: =SUM(15. máy tính điện tử.b.

5).).Cú pháp? Max(a. . MIN V. + Hoạt động 4: Tìm hiểu hàm xác định giá d) Hàm xác định giá trị trị nhỏ nhất.c.Chức năng: Cho kết quả . Học sinh quan sát MAX(a.c…).A5). Củng cố: (5 phút) – Hãy nêu cú pháp và chức năng của các hàm cơ bản: SUM.b.65. AVERAGE.c.24.Học bài kết hợp SGK 6.Truờng ĐH Đồng Tháp các biến. + Hoạt động 3: Tìm hiểu hàm xác định giá c) Hàm xác định giá trị trị lớn nhất.56.Chức năng: cho kết quả là .Cú pháp: MIN(a.Chức năng: cho kết quả giá trị nhỏ nhất trong các là giá trị nhỏ nhất trong biến. Giáo án Tin Học 7 9p Ví dụ: AVERAGE(15..A5. AVERAGE(A1.45). Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 35/134 . Học sinh chú ý lắng nghe =>nhỏ nhất: .24).. .b.Chức năng? + Cho kết quả là giá trị lớnlà giá trị lớn nhất trong nhất trong các biến. . MIN(a.b..c…).Cú pháp: ghi nhớ kiến thức..). Hãy cho một số ví dụ khác? AVERAGE(A1.b. các biến. . 9p IV. Dặn dò: (2phút) . lớn nhất: Giáo viên đưa ra ví dụ: . các biến. MAX.Cú pháp: MAX( 45.

Tổng số tiền…. Hoạt động của trò Học sinh chép nội dung bài tập vào vở SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 36/134 .Tính cột thành tiền theo công thức bằng số lượng nhân đơn giá. Chuẩn bị: .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 9 Tiết: 18 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: BÀI TẬP I. Số Thành STT Tên sách Đơn giá lượng tiền 1 Turbo pascal 50 32000 2 Tin học VP 150 16000 3 Turbo C/C++ 40 40000 4 Foxpro 200 27000 5 Office 2000 90 25000 Tổng số cuốn sách…cuốn.Tổng số cuốn sách=tổng cột số lượng. yêu thích môn học. b.Tổng số tiền bằng tổng cột thành tiền. average.Thái độ học tập nghiêm túc.Nội dung bài tập. min. max. GV hướng dẫn.HS biết nhập công thức và hàm đúng quy tắc..Biết sử dụng các hàm sum. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy + Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 HOÁ ĐƠN XUẤT NGÀY Ngày:…. a.đồng. 3. phòng máy. II. Kĩ năng: . Tên khách hàng: Nguyễn Văn Minh. c. Kiến thức: .Hướng dẫn HS làm thêm một số bài tập. 2. Thái độ: . Mục tiêu: 1. Học sinh tiến hành làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên. III. .………………….

tiết sau kiểm tra 1 tiết(TH) 6.5 6 6 8 9 6 6 Thiết 5/6/90 8.Về nhà xem trước bài. Rút kinh nghiệm: Học sinh thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 37/134 . GV hướng dẫn IV.5 7 8 6 5 5 5 Kiên 9/9/89 7.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 + Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập 2 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Ngày STT Họ tên Toán Lý Văn Sử Địa Anh ĐTB sinh 1 Lê 1/1/89 10 9 7 9 8 9 2 Quân 2/3/90 9.6 5 6 6 6 5 4 Tiến 6/7/89 5. Củng cố: (5 phút) – Giáo viên nhận xét và đánh giá V.5 8 8 9 7 9 3 Minh 8/5/89 4. Dặn dò: (3phút) .5 5 7 7 6 5 Tính cột điểm trung bình.

. Mục tiêu: 1. tích cực học tập II.Hướng dẫn HS cách nhập đúng hàm theo quy tắc. trung bình của các bạn b) Sử dụng công thức thích. 3. tính có tên Danh sach lop Open → chọn bảng tính có em đã được lưu trong bàitên Danh sach lop em →a) Nhập điểm thi các thực hành 1. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 19p + Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1: LậpHS lắng nghe . Chuẩn bị: – – III. Kĩ năng: . a) Nhập điểm thi các môn-HS tự nhập b) Sử dụng công thức của lớp em như hình 30 thích hợp để tính đểm SGK trang 34. vở ghi IV.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 10 Tiết: 19 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM I.Khởi động chương trình trang tính và sử dụng công bảng tính Excel và mở thức. . Ổn định lớp Phân việc cho từng nhóm thực hành. 2. Thái độ: -. Phương pháp: GV: Giáo án. máy tính điện tử. . 2. . min. hướng dẫn các nóm thực hành. môn của lớp em như hình 30 SGK trang 34. max. sách giáo khoa. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK.Biết sử dụng các hàm sum. bảng tính có tên Danh . SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 38/134 .Đặt vấn đề.Thái độ học tập nghiêm túc. nhận xét công việc của từng nhóm.Start → All Program→ -sach lop em đã được lưu bảng tính Excel và mở bảngMicrosoft Excel → File→trong bài thực hành 1.HS biết nhập công thức và hàm vào ô tính. 3.Phân nhóm Hs thực hành.Khởi động chương trình. Tiến trình bài thực hành: 1.Gv quan sát.Ô F3 nhập công thức: lớp em trong cột Điểm hợp để tính đểm trung bình=(C3+D3+E3)/3 trung bình. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. Kiến thức: . average. Open.

Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 39/134 .Ô E15 nhập công thức: thực hiện các tính toán Lưu trang tính sau khi đã=Average(E3:E14) theo yêu cầu thực hiện các tính toán theo yêu cầu . cùng của cột điểm trung d)Lưu bảng tính với tên bình. cân nặng.Start → All Program→ Mở bảng tính So theo học sinh làm bài tập 2/ 35 Microsoft Excel → File→doi the luc đã được lưu Mở bảng tính So theo doi Open → chọn bảng tính cótrong BT4 của BTH2 và the luc đã được lưu trongtên So theo doi the luc →tính chiều cao trung bình.File→ Save 4.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5.Ô F16 nhập công thức: dưới cùng của cột điểm cả lớp và ghi vào ô dưới=Average(F3:F15) trung bình.Về nhà xem trước bài tập 3. c)Tính điểm trung bình của cả lớp và ghi vào ô c)Tính điểm trung bình của.File→ Save Bang diem lop em 19p + Hoạt động 2: Hướng dẫn. Tiết sau”Thực hành”(tt) 6. Bang diem lop em d)Lưu bảng tính với tên. cân nặng trung bình của cao trung bình. các ô F4 đến F15. trung bình của các bạn trong=Average(D3:D14) Lưu trang tính sau khi đã lớp em. BT4 của BTH2 và tính chiềuOpen.Ô D15 nhập công thức: các bạn trong lớp em. . 4/35.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 của các bạn lớp em trong cộtTương tự nhập công thức cho Điểm trung bình. Nhận xét: (5 phút) . Dặn dò: (2 phút) .

Kiến thức: .Thái độ học tập nghiêm túc.Gv quan sát. a) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã=Averege(C3:E3) tính trong BT1 và so sánh với cách tính bằng công thức. tích cực học tập II. 2. máy tính điện tử.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 10 Tiết: 20 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 4 (tt) BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM I. MAX. vở ghi IV. Tiến trình bài thực hành: 1. Kĩ năng: . Chuẩn bị: – – III.Đặt vấn đề. Phương pháp: GV: Giáo án.Phân nhóm Hs thực hành. hướng dẫn các nóm thực hành. average. MIN.HS biết nhập công thức và hàm vào ô tính. Bài mới: Nội dung T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 19p + Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3/ 35:HS lắng nghe Sử dụng hàm AVERAGE. =Averege(D3:D15) -Ô E16 nhập công thức: =Averege(E3:E15) SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 40/134 . đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. Mục tiêu: 1. sách giáo khoa. 3. b) Sử dụng hàm Averege để-Ô C16 nhập công thức: tính điểm trung bình từng=Averege(C3:C15) môn học của cả lớp trong-Ô D16 nhập công thức: dòng Điểm trung bình.Biết sử dụng các hàm sum. . . Ổn định lớp Phân việc cho từng nhóm thực hành. min. Thái độ: -. max. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK. 3. nhận xét công việc của từng nhóm. . . 2.Hướng dẫn HS cách nhập đúng hàm theo quy tắc.

Truờng ĐH Đồng Tháp c) Hãy sử dụng hàm Max. Nhận xét: (5 phút) . Rút kinh nghiệm: Giáo án Tin Học 7 -------------------------------.-Ô F17 nhập công thức: Min để xác định điểm trung=Max(F3:F15) bình cao nhất và điểm trung-Ô F18 nhập công thức: bình thấp nhất =Min(F3:F15) 19p + Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 4/35: Lập trang tính và sử dụng Hãy lập trang tính và sử* Tổng giá trị sản xuất vùng dụng hàm thích hợp dể tínhđó theo từng năm tổng giá trị sản xuất vùng đó-Ô E4 nhập công thức: theo từng năm vào cột bên=Sum(B4:D4) phải và tính giá trị sản xuấtTương tự nhập công thức cho trung bình trong 6 năm theocác ô E5 đến E9. Dặn dò: (2 phút) .˜ ---------------------------------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 41/134 . Lưu* Giá trị sản xuất trung bình bảng tính với tên Giá trị sản trong 6 năm theo từng ngành sản xuất xuát -Ô B10 nhập công thức: =Average (B4:B9) Tương tự nhập công thức cho các ô C10. từng ngành sản xuất.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5.Về nhà xem trước bài 5 :”Thao tác với bảng tính” 6. D10 4.

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 11 Tiết: 21

Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng:

KIỂM TRA 1 TIẾT

I. Mục tiêu: - Củng cố lại một số kiến thức đã học II. Nội dung: * Đề bài: I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
1. Địa chỉ ô B3 nằm ở : a) Cột B, dòng 3 b) Dòng B, cột 3 c) Dòng B, Dòng 3 d) Cột B, cột 3 2. Để thoát khỏi màn hình EXCEL ta chọn cách nào đây? a/ File/Open b/ File/Exit c/ File/Save d/ File/Print 3. Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng? a) (C2+D4)*B2; b) = C2+D4* B2; c) =(C2+D4)*B2; d) =(C2+D4)B2; 4. Cho biết kết quả của hàm =Average(4,10,16)? a) 30 b) 10 c) 16 d) 4 5. Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện? a) Tính tổng của ô A5 và ô A10 b) Tính tổng từ ô A5 đến ô A10 c) Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10 d) Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10 6. Cho dữ liệu trong các Ô sau A1= 19; A2 = 12; A3 = 5. = SUM (A1: A3) có kết quả là: a/ 47 b/ 25 c/ 21 d/ 36 7. Để mở một trang tính đã có, ta thực hiện như thế nào? a) Chọn File/Save b) Chọn File/Close c) Chọn File/Open d) Chọn File/New 8. Giả sử trong các ô từ A1 đến A10 có các giá trị tương ứng từ 1 đến 10, hàm =SUM(A1,A2,A6) sẽ cho kết quả như thế nào? a) 55 b) 43 c) 9 d) Không thực hiện được II. Phần tự luận: (6 điểm)

1. Em hãy nêu khái niệm chương trình bảng tính và nêu một số đặc trưng chung của chương trình bảng tính? 2. Em hãy nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính? 3. Cho bảng tính sau: A B C D E F 1 SỐ HỌC SINH GIỎI KHỐI 7 2 STT Lớp Nam Nữ Tổng cộng 3 1 7A 7 10 4 2 7B 13 9 5 TRUNG BÌNH
Hãy lập công thức để tính: a) Tổng số học sinh giỏi của mỗi lớp?......................................………………………………………… b) Trung bình có bao nhiêu học sinh giỏi trên mỗi lớp?……………………………………………

----------˜ ˜ ˜˜ ˜----------

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 42/134

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 11 Tiết: 22

Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng:

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng. - Biết cách chèn thêm, xóa cột hoặc hàng 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:
– –

GV: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính điện tử (nếu có). HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi

III. Phương pháp:

- Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. - Học sinh đọc SGK, quan sát và tổng kết

IV. Tiến trình dạy và học:

1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs: 3. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 19p + Hoạt động 1: Tìm 1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ hiểu cách điều chỉnh cao hàng: độ rộng của cột và độ a) Điều chỉnh độ rộng của cột: cao của hàng. Học sinh chú ý lắng- Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách GV hướng dẫn, minhnghe => ghi nhớhai cột. hoạ H32. kiến thức - Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang Điều chỉnh độ rộng trái để thu hẹp. cột khi dãy kí tự quá dài hiển thị ở các ô b) Điều chỉnh độ cao của hàng: bên phải; cột quá- Đưa con trỏ chuột- Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách rộng; dữ liệu số quávào vạch ngăn cáchhai hàng dài sẽ xuất hiện các kíhai cột. - Kéo thả chuột để thay đổi độ cao của hiệu # #. - Kéo thả sang phảihàng. Để điều chỉnh độ rộngđể mở rộng hay cột em làm thế nào? sang trái để thu hẹp. Để thay đổi độ cao- Đưa con trỏ chuột hàng em làm thế nào? vào vạch ngăn cách Lưu ý: Nhấy đúp hai hàng Trang 43/134

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 chuột trên vạch phân - Kéo thả chuột để2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng: cách cột hoặc hàng sẽ thay đổi độ cao củaa) Chèn thêm cột hoặc hàng: 18p điều chỉnh độ rộng hàng. cột, độ cao hàng vừa - Nháy chuột chọn một cột. khít với dữ liệu có Học sinh chú ý lắng- Mở bảng chọn Insert và chọn columns. trong cột và hàng nghe - Nháy chọn một hàng. + Hoạt động 2: Tìm - Mở bảng chọn Insert và chọn lệnh hiểu cách chèn thêm Rows. hoặc xoá cột và hàng. GV cho Hs quan sát a) Xoá cột hoặc hàng: H38 Học sinh quan sát * Chèn thêm cột hoặc H38 theo yêu cầu- Sử dụng lệnh Edit ˜ Delete hàng: của giáo viên - Để chèn thêm cột- Nháy chuột chọn em cần thực hiện ntn?một cột. H39 - Mở bảng chọn - Một cột trống sẽInsert và chọn được chèn bên trái cộtcolumns. được chọn. H40 - Nháy chọn một - Để chèn thêm mộthàng. hàng em làm thế nào? - Mở bảng chọn - Một hàng trống sẽInsert và chọn lệnh được chèn thêm vàoRows. bên trên hàng được chọn. Học sinh chú ý lắng Lưu ý: Nếu chọn nghe trước nhiều cột hay - Sử dụng lệnh Edit nhiều hàng, số cột ˜ Delete. hoặc số hàng mới được chèn thêm đúng bằng số cột hoặc hàng em đã chọn. * Xoá cột hoặc hàng: Nếu chọn các cột cần xoá rồi nhấn phím delete, em sẽ thấy dữ liệu trong các ô trên cột đó bị xoá, còn bản thân cột thì không. Cho Hs quan sát hình 41. - Để xoá cột hoặc SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 44/134

Dặn dò: (3phút) Học bài kết hợp SGK 6. Rút kinh nghiệm: -----------------------------.˜ ---------------------------------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 45/134 . Củng cố: (5 phút) – Em hãy nêu cách điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng 5.Truờng ĐH Đồng Tháp hàng em làm như thế nào? Giáo án Tin Học 7 4.

.Chọn ô hoặc các ô có tính em làm thế nào? công cụ.Nháy nút copy trên thanh .Nháy nút Paste trên thanh. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 12 Tiết: 23 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH (tt) I.Nháy nút copy trên thanh. Sao chép và di chuyển cách sao chép và di chuyển. Mục tiêu: 1.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. Lưu ý: Khi sao chép em cần . Kĩ năng: . tính . quan sát và tổng kết 1.Thái độ học tập nghiêm túc.Rèn luyện kĩ năng sao chép và di chuyển dữ liệu 3. .Biết cách sao chép và di chuyển dữ liệu. máy tính điện tử (nếu có). Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 16p + Hoạt động 1: Tìm hiểu 3. Ổn định lớp: 2.Chọn ô em muốn đưacông cụ. HS: Nghiên cứu SGK. => ghi nhớ kiến thức * Di chuyển nội dung ô Học sinh chú ý lắng nghe SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 46/134 IV. Tiến trình dạy và học: .Học sinh đọc SGK.Nháy nút Paste trên thanh chú ý để tránh sao đè lên dữ Học sinh chú ý lắng nghecông cụ liệu. Phương pháp: . 2. II. sách giáo khoa. yêu thích môn học. vở ghi III. Thái độ: . thông tin được sao chép vào. .Để sao chép nội dung ô.Chọn ô em muốn đưa công cụ thông tin được sao chép vào. . Kiến thức: .Hãy nêu cách chèn thêm hoặc xoá cột và hàng? (5 phút) 3. thông tin em muốn sao chép. Kiểm tra bài cũ.Biết cách sao chép công thức.Chọn ô hoặc các ô códữ liệu: dữ liệu. thông tin em muốn sao a) Sao chép nội dung ô * Sao chép nội dung ô tính: chép. .

Củng cố: (5 phút) Em hãy nêu cách sao chép và di chuyển dữ liệu 5. Dặn dò: (3phút) .Chọn ô hoặc các ô có nội dung ở ô ban đầu đi. .Khi sao chép một ô có nội không bị điều chỉnh.Nháy nút cut trênthông tin em muốn di -Vậy di chuyển nội dung ô chuyển. nghĩadung là công thức chứa địa là công thức được sao chépchỉ. tính em làm thế nào? . có công thức. Khi di chuyển nội dung các. cáctheo yêu cầu của giáo viên.Xem trước”Bài thực hành số 5” 6. Sao chép công thức: chỉnh để giữ nguyên quana) Sao chép nội dung các ô y nguyên hệ tương đối về vị trí so vớicó công thức: ô đích Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức b) Di chuyển các ô có công thức – 4.Học sinh quan sát ví dụ ô có chứa địa chỉ bằng cácminh hoạ ở sách giáo khoa nút lệnh Cut và Paste.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 tính: GV: Di chuyển nội dung ô.Nháy nút cut trên thanh công cụ. 16p minh hoạ ở hình 45a và 45b Nháy nút Paste trên thanh công cụ.Chọn ô em muốn đưa cách sao chép công thức * Sao chép nội dung các ôthông tin được sao chépthanh công cụ. + Hoạt động 2: Tìm hiểu . . vào. các địa chỉ được điều4.Chọn ô em muốn đưa có công thức: Nháy nút Paste trênthông tin được sao chép Cho học sinh xem ví dụ vào. địa chỉ trong công thức. .Chọn ô hoặc các ô cób) Di chuyển nội dung ô tính sẽ sao chép nội dung ôthông tin em muốn ditính: tính vào ô tính khác và xoáchuyển.Học bài kết hợp SGK . Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 47/134 . ? Kết luận * Di chuyển nội dung các ô thanh công cụ.

IV.Tính cột thành tiền theo công thức bằng số lượng nhân đơn Học sinh tiến hành giá. Hoạt động của trò Học sinh chép nội dung bài tập vào vở a. min. . Số Thành STT Tên sách Đơn giá lượng tiền 1 Turbo pascal 50 32000 2 Tin học VP 150 16000 3 Turbo C/C++ 40 40000 4 Foxpro 200 27000 5 Office 2000 90 25000 Tổng số cuốn sách…. Kĩ năng: .Thái độ học tập nghiêm túc. Mục tiêu: 1.. average. làm các bài tập SGK. sách giáo khoa.…. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy 18p + Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 HOÁ ĐƠN XUẤT NGÀY Ngày:…. làm bài tập. vở ghi. Kiểm tra bài cũ. 3. Kiến thức: . II.HS biết nhập công thức và hàm đúng quy tắc.Hướng dẫn HS làm thêm một số bài tập. Tổng số tiền…….Biết sử dụng các hàm sum.. yêu thích môn học. Tiến trình dạy và học: Ổn định lớp: 2. HS: Nghiên cứu SGK. Tên khách hàng: Nguyễn Văn Minh.Hãy nêu các bước sao chép và di chuyển dữ liệu? 3. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 48/134 . làm bài tập theo yêu b. 2. đồng. quan sát và tổng kết 1. max. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. Thái độ: .. Phương pháp: . III.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. . cuốn. (5 phút) .Học sinh đọc SGK.Tổng số cuốn sách=tổng cột số lượng.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 12+13 Tiết: 24+25 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: BÀI TẬP I. máy tính điện tử (nếu có).

GV hướng dẫn. Dặn dò: (2 phút) . 6.Truờng ĐH Đồng Tháp c.5 7 8 6 5 5 5 Kiên 9/9/89 7.Tổng số tiền bằng tổng cột thành tiền.Về nhà xem trước bài. Giáo án Tin Học 7 cầu của giáo viên. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 49/134 . tiết sau học bài thực hành 5. GV hướng dẫn – 4. Củng cố: (3 phút) Giáo viên nhận xét và đánh giá 5.5 5 7 7 6 5 Tính cột điểm trung bình.5 8 8 9 7 9 3 Minh 8/5/89 4.6 5 6 6 6 5 4 Tiến 6/7/89 5. 16p + Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập 2 Học sinh thực hành KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên Ngày STT Họ tên Toán Lý Văn Sử Địa Anh sinh 1 Lê 1/1/89 10 9 7 9 8 9 2 Quân 2/3/90 9.5 6 6 8 9 6 6 Thiết 5/6/90 8.

b) Chèn thêm các hàng trống và thựcc) Sau khi thêm một cột. sao chép và Excel và mở bảng tính Bang diem Insert → Column di chuyển dữ liệu. Phương pháp: GV: Giáo án. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung + Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1: Điều chỉnh độ rộng Bài tập 1: Điều côt. Thái độ: -.Khởi động chương trình bảng tínha) Chọn cột vật lý ( cột D) vàovà cột. cũ.Điều chỉnh lại cột và hàng. tích cực học tập II. như minh hoạ trên hình 48a. độ cao của hàng . . . vở ghi. Kĩ năng: . sách giáo khoa.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 13 Tiết: 26 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 5 CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM I.Đặt vấn đề. hướng dẫn các nhóm thực hành. a) Chèn thêm cột trống vào trước cộtb) Chọn hàng 1 Insert → Row. 2. IV. lop em đã được lưu trong bài thực hành 4. Tiến trình bài thực hành: 1. c) Trong các ô của cột G (ĐiểmCông thức cũ ở ô G5 là: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 50/134 . máy tính điện tử. sao chép và di chuyển dữ liệu cột. chèn thêm hàng và Hs thực hành chỉnh độ rộng của cột.Phân nhóm Hs thực hành. độ cao hàng để có trang tínhthay đổi nhưng kết quả vẫn như tương tự như trên hình 48a.Gv quan sát. . công hiện các thao tác điều chỉnh độ rộngthức trong các ô của cột G đã cột. Mục tiêu: 1. nhận xét công việc của từng nhóm. chèn thêm hoặc xóa hàng và cột của trang tính. độ cao hàng. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. Thực hiện thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng. Kiến thức: .Thực hành thành thạo 3.Chọn hàng 3 Insert → Row. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK. 3.Thái độ học tập nghiêm túc. D (vật lý) để nhập điểm môn tin học. Ổn định lớp Phân việc cho từng nhóm thực hành. Chuẩn bị: – – III. 2. .

thích hợp để có trang tính như hình.F5.G5).Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5.E5.8 như trước.vào nút Paste. Kiểm tra công thức trong cột điểm. thức cho đúng. Dặn dò: (2 phút) .đúng.7 chứ không Sử dụng hàm thích hợp để tính điểmphải là 7. Lưu bảng tính của em. điều chỉnh của công thức khi chèn Ô F5 có công thức: thêm cột mới =AVERAGE(C5:E5) công thức a) Di chuyển dữ liệu trong cột D tạmnày đã tự điều chỉnh lại cho thời sang một cột khác và xoá cột D. trung bình ba môn học của bạn đầub)-Chọn cột F vào tiên trong ô F5 và sao chép công thứcInsert→Column.F5) trung bình của HS. + Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bàia) Chọn cột D vào nút lệnh Cut. vào cột F thời vào cột mới đuợc chèn thêm. thời (điểm tin học) vào cột mới b) Chèn thêm cột mới vào sau cột Eđược chèn thêm: chọn cột điểm và sao chép dữ liệu từ cột lưu tạmtin học vào nút copy.D5. vào Edit → Delete. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 51/134 . Hãy kiểm traCông thức mới ở ô H5 sau khi công thức trong các ô đó để biết sauđã chèn thêm một cột (ví dụ khi chèn thêm một cột.Về nhà xem trước bài. Tiết sau”Thực hành”(tt) 6.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 trung bình) có công thức tính điểm=average(C5. để tính điểm trung bình của các bạn-Sao chép dữ liệu từ cột lưu tạm còn lại. Nhận xét: (5 phút) .Chọn cột vừa chèn thêm và 48b. Bài tập 2: Tìm hiểu trung bình có còn đúng không? Từ các trường hợp tự đó hãy rút ra kết luận thêm về ưu điều chỉnh của công điểm của việc sử dụng hàm thay vì thức khi chèn thêm sử dụng công thức.E5. cột mới 4.Công thức không còn đúng. tập 2: Tìm hiểu các trường hợp tự chọn cột H vào nút lệnh Paste. Kết quả là 7. công thức cóchèn thêm 1 cột trước cột D) là: còn đúng không? Điều chỉnh lại công=average(C5. Kết quả điểm trung bình sau khi d) Di chuyển dữ liệu trong các cộtchèn thêm một cột vẫn như cũ.

Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.Đặt vấn đề. 3. b) Sử dụng hàm hoặc công thứcb) Công thức trong ô D1: thích hợp trong ô D1 để tính tổng=Sum(A1:C1) kết quả là 6 các số trong các ô A1.Thực hành thành thạo 3. E3. tích cực học tập II. Trang 52/134 . Thái độ: . nhận xét công việc của từng nhóm. . Kiến thức: . Quanc) Công thức trong ô D2 là: sát các kết quả nhận được và giải=Sum(A2:C2) kết quả là 15 thích.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 14 Tiết: 27 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 5 (tt) CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM I. Phương pháp: GV: Giáo án. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK. Kĩ năng: . Chuẩn bị: – – III. B1 và C1. chèn thêm hoặc xóa hàng và cột của trang tính. 2. Phân việc cho từng nhóm thực hành. E1. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 19p + Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3: Thực hành Hs thực hành sao chép và di chuyển công thức và dữ liệu. Quan sátCông thức trong ô E2 là: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Nội dung Bài tập 3: Thực hành sao chép và di chuyển công thức và dữ liệu.Gv quan sát. c) Sao chép công thức trong ô D1 vào các ô D2. a) Tạo trang tính như hình 50a) Học sinh tạo trang tính trang 47 SGK. Tiến trình bài thực hành: . máy tính điện tử. E2. . đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. Mục tiêu: 1.Thái độ học tập nghiêm túc.Phân nhóm Hs thực hành. vở ghi IV. Thực hiện thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu. Di chuyển công thức trongCông thức trong ô E1 là: ô D1 vào ô G1 và công thức=Sum(B1:D1) kết quả là 11 trong ô D2 vào ô G2. Ổn định lớp 2. hướng dẫn các nhóm thực hành. 1. sách giáo khoa.

hành 2. +Nếu sao chép nội dung của +Sao chép khối A1:A2 vào cácmột ô và chọn một khối làm khối sau: A5:A7.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 các kết quả nhận đuợc và rút ra=Sum(B2:D2) kết quả là 26 nhận xét của em. ta chọndung của các ô trong khối được khối đích truớc khi nháy nútsao chép vào các ô bên dưới và Paste.Mở bảng tính So theo doi the đích nếu khổi đích lớn hơn bấy luc đã được lưu trong bài thựcnhiêu lần khối cần sao chép. hành chèn và điều chỉnh độ rộng cột.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5.Về nhà học bài. C5:C9. điềuHọc sinh thực hành theo yêu cầu chỉnh các hang và cột để có trangcủa giáo viên Bài tập 4: Thực 19p tính như hình 51 SGK trang 48. đích (không chỉ là một ô). độ cao hàng 4. bắt +Sao chép nội dung ô A1 vàođầu từ ô đó. tiết sau học bài 6 : Định dạng trang tính 6. nội các ô và nháy nút Copy. Công thức trong ô E3 là: d) Ta nói rằng sao chép nội dung=Sum(B3:D3) kết quả là 0 của một ô (hay một khối) vào một khối có nghĩa rằng sau khi chọnd)+Khi chọn một ô đích. + Hoạt động 2: Hướng dẫn làm+Nếu sao chép nội dung của bài tập 4: Thực hành chèn và một khối và chọn một khối làm điều chỉnh độ rộng cột. bên phải các ô được chọn. nội Quan sát các kết quả nhận đượcdung ô đó sẽ được sao chép vào và rút ra nhận xét của em. sao chép nhiều lần vào khối . B5:B8. độ cao đích. Nhận xét: (5 phút) . mọi ô trong khối đích. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 53/134 . khối H1:J4. nội dung khối đó sẽ được hàng. thêm cột. Thực hiện các thao tác chèn them hang. Dặn dò: (2 phút) .

Kiến thức: . cỡ chữ. cỡ chữ và kiểu chữ. vở ghi III. trên thanh công cụ ta còn có thể dùng bảng chọn. Ngoài thao tác dùng nút lệnh .Biết cách căn lề trong ô tính.Chọn ô (hoặc các ô cầnc) Thay đổi kiểu chữ: như thế nào? Trang 54/134 SV:Trần Thị Ngọc Suơng .Chọn ô (hoặc các ô) cầnb) Thay đổi cỡ chữ: đổi phông chữ GV nhận xét và bổ sung:định dạng. Tiến trình dạy và học: Ổn định lớp: Kiểm tra sự chuẩn bị của hs. cách định dạng phông chữ.Rèn luyện kĩ năng định dạng trang tính.Chọn ô (hoặc các ô cần . máy tính điện tử (nếu có). cỡ chữ và chọn màu chữ.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 14 Tiết: 28 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH I. * Định dạng phông chữ. sách giáo khoa.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 20p + Hoạt động 1: Tìm hiểu 1. yêu thích môn học. cỡ chữ và kiểu chữ a) Thay đổi phông chữ: Em có thể định dạng văn bản hoặc số trong các ô tính vớiHS chú ý lắng nghe => ghi. . cỡ chữ và kiểunhớ kiến thức. Mục tiêu: 1. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án.Nháy mũi tên ở ô Font. Thái độ: .Chọn cỡ chữ thích hợp . chữ khác nhau. Kĩ năng: . Để thay đổi cỡ chữ ta làm+ Ta thực hiện: . .Học sinh nắm được định dạng Font chữ.Thái độ học tập nghiêm túc. IV. . định dạng. 2. 3.Chọn ô (hoặc các ô) cần phông chữ. 3. quan sát và tổng kết 1. Phương pháp: .Nháy mũi tên ở ô Font Học sinh chú ý lắng nghe * Thay đổi cỡ chữ: size. 2.Chọn Font chữ thích hợp định dạng. + Ta thực hiện: . .Nháy mũi tên ở ô Font. II. HS: Nghiên cứu SGK.Chọn Font chữ thích hợp Yêu cầu học sinh nghiên cứuĐể thay đổi phông chữ ta SGK => nêu các bước thaythực hiện: .Học sinh đọc SGK. . Định dạng phông chữ.

Nháy vào nút mũi tên thay đổi kiểu chữ.Học bài kết hợp SGK .Nháy vào nút Center để được hiển thị màu gì? căn giữa.Nháy chọn màu thích nhiều nút lệnh này để có các+ Hiển thị màu đen 10p kiểu chữ kết hợp . ta sử dụng các nút lệnh.Chọn ô hoặc các ô cần địnhhợp 3. HS chú ý lắng nghe => Ghi. hoặc Underline để chọn chữ2. .Tiết sau học tiếp bài:”Định dạng trang tính” 6.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 định dạng. cách căn lề trong ô tính.Nháy vào nút Bold. Học sinh chú ý lắng nghe. Ngầm định văn bản và sốcạnh nút Font Color . bên cạnh nút Font Color Ta có thể sử dụng đồng thờinhớ kiến thức. Căn lề trong ô tính: + Hoạt động 2: Tìm hiểu dạng. + Các bước thực hiện: . . * Thay đổi kiểu chữ. . Nêu các bước thực hiện đểgạch chân. Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu cách định dạng màu chữ 5. Định dạng màu chữ: đậm. nút Left để căn ? Nêu cách thực hiện để định 8p dạng màu chữ. Dặn dò: (2 phút) .Chọn ô (hoặc các ô) cần . Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 55/134 . Ngầm định văn bản và số+ Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.Chọn ô hoặc các ô cần định dạng. chữ nghiên đậm. .Chọn ô (hoặc các ô) cầnchọn chữ đậm.Nháy vào nút Bold.Nháy chọn màu thích hợp . nghiên hoặc gạch chân. Italic .định dạng.Nháy vào nút mũi tên bên. + Các bước thực hiện: Italic hoặc Underline để Để định dạng các kiểu chữ. số được căn thẳng lềphải.Chọn ô hoặc các ô cần cách định dạng màu chữ định dạng. chữ nghiên hoặc chữ.Nháy mũi tên ở ô Font size.Chọn cỡ chữ thích hợp định dạng. phải. hoặc chữ gạch chân. + Văn bản được căn thẳng lềtrái hoặc nút Right để căn + Hoạt động 3: Tìm hiểu trái. được căn lề như thế nào? Giáo viên giới thiệu cách căn lề trong ô tính 4.

Trong khi thực hiện tính a) Thay đổi phông chữ: toán với các số. . để thay đổi số chữ số sau . kiểu chữ? (5 phút) 3. Mục tiêu: 1.Nêu các bước định dạng phông chữ cỡ chữ. b) Thay đổi cỡ chữ: .Nháy chọn nút để tăng thực hiện. . đôi khi ta cần làm việc với chữ số thậpHS chú ý lắng nghe => ghi.Chọn ô (hoặc các ô) cần trong ô tính. .Nháy mũi tên ở ô Font. . màu chữ. phân (điểm trung bình) định dạng. II.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét.Chọn ô (hoặc các ô) cần nhớ kiến thức.Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính. Phương pháp: .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 15 Tiết: 29 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (tt) I. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 20p + Hoạt động 1: Tìm hiểu 1.Biết tăng.Thái độ học tập nghiêm túc. Kĩ năng: . Tiến trình dạy và học: 1.Khi giảm hoặc tăng chữ số thập phân chương trình sẻ + Ta thực hiện: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 56/134 . Ổn định lớp: 2.Trong Exel có các nút lệnh . quan sát và tổng kết IV. 2. sách giáo khoa. Kiến thức: . cách tăng hoặc giảm chữ số cỡ chữ và kiểu chữ.Rèn luyện kĩ năng định dạng trang tính.Yêu cầu học sinh nghiêntăng hoặc giảm chữ số thập cứu sách giáo khoa => cáchphân. Định dạng phông chữ. 3.Học sinh đọc SGK. máy tính điện tử (nếu có). hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. . yêu thích môn học. . Kiểm tra bài cũ. Thái độ: . . thập phân của dữ liệu số. HS: Nghiên cứu SGK. vở ghi III.Chọn Font chữ thích hợp dấu chấm thập phân của số .

? Tác dụng của tô màu nền.Chọn ô hoặc các ô cần tô màu nền. Chọn ô hoặc các ô cần .Chọn ô (hoặc các ô cần định dạng. được giữ nguyên.Học bài kết hợp SGK .Nháy mũi tên ở ô Font size.Chọn ô (hoặc các ô) cần đường biên của các ô tính định dạng. 2. nháy chọn màu nền 8p IV. B2. B3.Truờng ĐH Đồng Tháp thực hiện quy tắc làm tròn. * Cách tô màu nền: . .Nháy vào nút mũi tên . chữ nghiên hoặc chữ gạch chân.Màu nền của các ô tínhbên cạnh nút Font Color giúp ta dể dàng phân biệt và. để chọn màu nền. Dặn dò: (2 phút) . hoặc chọn nút . . . Định dạng màu chữ: . Suy nghĩ trả lời tác thực hiện. nút Left để căn trái hoặc nút Right để căn phải.Chọn ô hoặc các ô cần ? Tìm hiểu sgk và nêu thao định dạng.Chọn cỡ chữ thích hợp c) Thay đổi kiểu chữ: Học sinh chú ý lắng nghe =>+ Các bước thực hiện: + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tô màu nên và kẻ ghi nhớ kiến thức . Căn lề trong ô tính: B1. Giáo án Tin Học 7 để giảm.Việc làm tròn chỉ để hiển thị còn khi thực hiện phép tính giá trị trong ô tính đóchữ số thập phân.Nháy vào nút Center để bên phải nút Fill color căn giữa.Nháy chọn màu thích so sánh các miền dữ liệuhợp khác nhau trên trang tính.Nháy vào nút Bold. Italic hoặc Underline để chọn chữ đậm. 10p định dạng. 3.Tiết sau học tiếp bài:”Định dạng trang tính” ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 57/134 . Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu cách định dạng màu chữ V. Nháy vào nút mũi tên .

được định dạng và trang tính đã Nghe hướng dẫn . Thái độ: -.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 15 Tiết: 30 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 6: TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM – – I.Cân đối. Chuẩn bị: Nội dung bài thực hành Máy tính điện tử III. Kĩ năng: . ? Thực hiện thao tác mở bảng. dễ phân biệt và so . tích cực học tập II. căn chỉnh dữ liệu.Hướng dẫn quan sát từng phầnsánh nhờ hàng tiêu đề cột có kiểu phông chữ khác biệt. kẻ đường biên và tô màu nền.Đọc và trả lời yêu cầu của bài ? Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm quan sát. tô màu văn bản. so sánh. Tiến trình bài thực hành: T/g Hoạt động của thầy 38p Bài tập 1: Thực hành định dạng văn bản và số. Kiến thức: .Học sinh quan sát và đưa ra sự khác biệt giữa trang tính chưanhận xét.Rèn luyện kĩ năng định dạng văn bảng. kẻ đường biên và tô màu nền. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 58/134 Hoạt động của trò Nội dung Bài tập 1: Thực hành định dạng văn bản và số.Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính 2. căn chỉnh dữ liệu.Thái độ học tập nghiêm túc. nhận xét. tô màu văn bản.Thực hiện mở bảng tính đã có tính Bang diem lop em đã lưutrong máy trong bài thực hành 5 ? Yêu cầu học sinh đọc và nêu. . các ô nội dung trang tính: tiêu đề của được định dạng SGK. 3. Mục tiêu: 1.

. dữ liệutính được tô màu nền theo nhóm 5 học sinh.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh V. màu nền vàdữ liệu kiểu số được căn giữa.Liệt kê các thao tác: phông chữ. đường biên của ô. tiêu đề của cột. trọng TB có màu riêng biệt. IV. màu chữ hàng tiêu đề và nào ưu tiên hơn. cỡ chữ. điểm nào.Yêu cầu học sinh thực hành hiện theo yêu cầu bài toán.Học sinh thực hành bài tập 1. Hàng tiêu đề bảng được căn giữa nhiều ô.Về nhà xem trước bài. phân tích yêu cầu của bài toán.Nghe và ghi vở ? Để có được các kết quả đó cần+ Định dạng: Phông chữ.. kiểu chữ.Định dạng: font chữ. giảm chữ số thập phân.. ? Các yếu tố định dạng khác biệt . Nhận xét: (5 phút) . . Dặn dò: (2 phút) . ưu điểm hơn ở hàng tiêu đề các cột. căn lề. dữ liệu quan trong các cột về kểu chữ.Nhân xét và ghi lên bảng trình + Thực hiện thao tác gộp các ô tự thao tác cần định dạng theotừ A1 đến G1 thành 1 ô . cỡ chữ và màu sắc khác thực hiện các thao tác định dạng nhau theo hình 66. Tiết sau”Thực hành”(tt) 6.. gì? + Thực hiện thao tác tăng. ? Cách trình bày của trang tính.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 bảng. . các màu chữ. hoàn thành các thao tác thực . biệt đó. cỡ chữ. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 59/134 . là gì? Hãy liệt kê các yếu tố khácmàu chữ hàng tiêu đề bảng và hàng tiêu đề cột..

. 3. Tiến trình bài thực hành: 1.Rèn luyện kĩ năng định dạng văn bảng. Kiến thức: . hướng dẫn các nhóm thực hành. Kĩ năng: .Gv quan sát. 3. Chuẩn bị: – Nội dung bài thực hành – Máy tính điện tử III. căn chỉnh dữ liệu và tô tính. Thái độ: -. . sử dụng công màu. Phương pháp: .Nhận xét và bổ sung .Thực hành. nhận xét công việc của từng nhóm. IV. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. lập trang tính với dữ liệu các.Yêu cầu nhập đúng vị trí các ô trong sgk SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 60/134 . .Nhận xét và bổ sung Ghi bài ? Mở mới một tập tin.Trả lời các cách khởi động và tô màu. định dạng. sử dụng công thức. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 38p Bài tập 2: Thực hành lập trang Bài tập 2: Thực tính. Kiểm tra bài cũ.Thực hiện thao tác mở mới ? Tại trang tính có tên Sheet 1. nhập dữ liệu đúng nước trong khu vực Đông Nam átheo mẫu hình 67 như hình 67 . Ổn định lớp: 2. tích cực học tập II.Phân nhóm Hs thực hành.Thái độ học tập nghiêm túc. thức. . ? Khởi động chương trình bảng căn chỉnh dữ liệu tính Excel. Mục tiêu: 1. .Đặt vấn đề.Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính 2. địnhHọc sinh thực hiện theo yêu cầuhành lập trang dạng.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 16 Tiết: 31 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 6 (tt) TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM I.

Dặn dò: (2 phút) . Các cột diện tích.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 ? Lập công thức tính mật độ dânCông thức tính: số cho các nước.Thực hiện thao tác lưu nội mình -BAITH 6 dung ? Quan sát bảng tính trước và sau khi thực hiện các thao tác định dạng. V.chữ số phần thập phân. E6=D6/C6*1000 .Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh VI. tỉ lệ dân số thành thị cầnThực hành các thao tác hiển thị một chữ số phần thập phân. dân số.Về nhà xem trước bài”Trình bày và in trang tính” ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 61/134 .Chèn cột trống cột trống cần thiết ? Định dạng trang tính theo đúng.Thực hành theo hướng dẫn thức. các ô tiếp theo tính theo sao chép công. số bài chưa tốt cần khắc phục.Các bước thực hiện tăng.Nhận xét kết quả của bài thực hành: nêu gương một số bài hoànNghe và rút kinh nghiệm thành tốt. ? Thực hiện thao tác chèn thêm. Nhận xét: (5 phút) . ? Thao tác giảm chữ số thập phân trong cột mật độ để chỉ hiển thị. giảm phần nguyên. So sánh tính toán trên máyQuan sát và trả lời và thủ công có đặc điểm gì? .Nhận xét: tính cho một ô.Thực hiện các định dạng theo mẫu hình 68 đúng mẫu hình 68 ? Lưu nội dung trang tính theoQuan sát và trả lời đường dẫn: C:\TIN HOC \ Tên.

biết sử dụng một số hàm đã học để giải bài tập II. Lập công thức tính điểm tổng – dùng địa chỉ của ô (2. Lập trang tính như hình trên. nhận xét tiết kiểm tra.Củng cố lại một số kiến thức đã học. Kết thúc : – Gv: Đọc điểm. (5 điểm) b.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 16 Tiết: 32 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: KIỂM TRA 1 TIẾT (TH) I. Mục tiêu: .5 điểm) III.5 điểm) c. Lập công thức tính điểm trung bình – dùng địa chỉ của ô (2. Nội dung: * Đề bài: A B C D E F G H 1 BẢNG ĐIỂM LỚP 7A 2 STT Họ và tên 3 1 Đinh Vạn Hoàng An 4 2 Lê Thị Hoài An 5 3 Lê Thái Anh 6 4 Phạm Như Anh 7 5 Vũ Việt Anh 8 6 Phạm Thanh Bình 9 7 Nguyễn Linh Chi 10 8 Vũ Xuân Cương 11 9 Trần Quốc Đạt 12 10 Nguyễn Anh Duy 13 11 Nguyễn Trung Dũng 14 12 Hoàng Thị Hường Toán 7 6 5 6 7 6 8 5 5 7 8 5 Tin 6 9 8 6 8 6 8 8 6 6 7 8 Văn 7 8 7 7 7 7 6 6 5 5 6 6 Anh văn Điểm tổng 5 6 6 8 6 8 8 7 6 8 4 9 Điểm TB a. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 62/134 . – Hs: Về nhà chuẩn bị cho tiết sau ôn tập.

Củng cố lại một số kiến thức đã học.c…) + Cú pháp: chức năng của các. Mục tiêu: 1. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 20p + Hoạt động 1: Ôn lại 1.c…) + Cú pháp: . .c…).Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và nhận xét.Hàm xác định giá trị Cho kết quả là giá trị lớn Cho kết quả là giá trị lớn nhất lớn nhất.b. . Tiến trình dạy và học: Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ. Kĩ năng: .Chức năng: Cho kết quảSUM(a. nhất trong các biến. 3.Hàm tính tổng ? Hãy nêu cú pháp vàSUM(a.Hàm tính tổng các biến.Cú pháp: * Cú pháp: Max(a.Thái độ học tập nghiêm túc.Cú pháp: .Hàm tính trung bình cộng. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án.Học sinh đọc SGK. . SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 63/134 . của các dữ liệu số trong các biến. II. Thái độ: .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 17 Tiết: 33 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: ÔN TẬP I. vở ghi III. HS: Nghiên cứu SGK.c…) hàm sau: là tổng các dữ liệu số trong+ Chức năng: Cho kết quả là . tổng các dữ liệu số trong các biến. . Max(a.c…) cộng.Kiểm tra trong khi ôn tập 3.Hàm xác định giá trị lớn nhất.b. . vận dụng để làm một số bài tập 2.b.Cú pháp: . Cho kết quả là giá trị trung+ Chức năng bình của các dữ liệu số Cho kết quả là giá trị trung bình trong các biến. . AVERAGE(a. quan sát và tổng kết 1. trong các biến.Hàm tính trung bình. Phương pháp: . . yêu thích môn học. máy tính điện tử (nếu có).b.Chức năng AVERAGE(a. 2.b. Ôn lại một số hàm đã học: một số hàm đã học.b.Chức năng: * Chức năng: .Rèn luyện kĩ năng sử dụng hàm để tính toán trong Excel. IV. Kiến thức: .c…). sách giáo khoa.

columns. .Cú pháp: .Kéo thả sang phải để mở rộng vạch ngăn cách hai cột.Kéo thả chuột để thay đổi. .Nháy chọn một hàng.Nháy chuột chọn một cột.Nêu cách thực hiện. ngăn cách hai cột. . lệnh Rows.).Nêu cách thực hiện. + Điều chỉnh độ rộng của. 23p .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 ..Chức năng: cho kết quả là giá .Đưa con trỏ chuột vào. ..Hàm xác định giá trị nhỏ nhất .Mở bảng chọn Insert và chọn độ cao của hàng. cao của hàng.Mở bảng chọn Insert và chọn . hàng: . rộng hay sang trái để thu.b.b..Đưa con trỏ chuột vào+ Chèn thêm cột hoặc hàng: cột và độ cao hàng? vạch ngăn cách hai hàng . Củng cố . nhỏ nhất biến.Đưa con trỏ chuột vào vạch + Hoạt động 2: Các hẹp.Dặn dò: (2 phút) Về nhà ôn lại bài. ngăn cách hai hàng thao tác với bảng tính + Điều chỉnh độ cao của.Mở bảng chọn Insert và chọn lệnh Rows.Chức năng: cho kết quả là.Hàm xác định giá trịgiá trị nhỏ nhất trong cáctrị nhỏ nhất trong các biến.Nháy chuột chọn một cột. để chèn thêm cột hoặc. để xóa cột hoặc hàng . tiết sau”Ôn tập”(tt) ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 64/134 . + Chèn thêm cột hoặc. + Để xoá cột hoặc hàng: . để điều chỉnh độ rộng.Dử dụng lệnh Edit ˜ Delete 4. 2.. hay sang trái để thu hẹp.c.).Đưa con trỏ chuột vào vạch cột.Nháy chọn một hàng.c. Các thao tác với bảng tính + Điều chỉnh độ rộng của cột.Kéo thả chuột để thay đổi độ .Cú pháp: MIN(a.Kéo thả sang phải để mở+ Điều chỉnh độ cao của hàng.Nêu cách thực hiệnhàng.Dử dụng lệnh Edit ˜ Delete .Mở bảng chọn Insert và+ Để xoá cột hoặc hàng: hàng chọn columns. MIN(a.

Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. Kĩ năng: .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 18 Tiết: 34 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: ÔN TẬP (tt) I. b/ Tính tổng số học sinh giỏi của từng năm? (Sử dụng địa chỉ ô không nhập bằng tay). quan sát và tổng kết IV. . c/ Tính tổng số HS giỏi trong các năm qua ? Sử dụng hàm phù hợp để tính. Kiến thức: . Bài mới: Bài tập 1: Cho mẫu biểu sau: Số học sinh giỏi của lớp qua từng năm học Năm Nam Nữ Tổng 2001-2002 8 4 ? 2002-2003 8 5 ? 2003-2004 6 6 ? 2004-2005 9 6 ? 2005-2006 9 7 ? Tổng số HS giỏi trong các năm qua là: ? a/ Nhập mẫu biểu như trên.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. sách giáo khoa. vở ghi III. . HS: Nghiên cứu SGK. 3. vận dụng để làm một số bài tập 2. máy tính điện tử (nếu có).Rèn luyện kĩ năng sử dụng hàm để tính toán trong Excel. Kiểm tra bài cũ.Củng cố lại một số kiến thức đã học. II. Phương pháp: . yêu thích môn học. Ổn định lớp: 2.Thái độ học tập nghiêm túc. Mục tiêu: 1.Kiểm tra trong quá trình ôn tập 3. GVHD bài tập Bài tập 2: Cho mẫu biểu sau: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 65/134 . Thái độ: .Học sinh đọc SGK. Tiến trình dạy và học: 1.

b. tiết sau kiểm tra học kì I ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 66/134 . STT Loại Đơn vị 1 Sách giáo khoa Quyển 2 Vở học Quyển 3 Bút Chiếc 4 Quần áo Chiếc Tổng số lượng tất cả các loại là: Số lượng 100 150 200 50 ? Giáo án Tin Học 7 a/ Nhập mẫu biểu như trên b/ Tính tổng số lượng tất cả các loại GV hướng dẫn Hs làm bài Bài tập 3: A B C D E F 1 BẢNG ĐIỂM LỚP 7A 2 STT Họ và tên 3 1 Đinh Vạn Hoàng An 4 2 Lê Thị Hoài An 5 3 Lê Thái Anh 6 4 Phạm Như Anh 7 5 Vũ Việt Anh 8 6 Phạm Thanh Bình 9 7 Nguyễn Linh Chi 10 8 Vũ Xuân Cương 11 9 Trần Quốc Đạt 12 10 Nguyễn Anh Duy 13 11 Nguyễn Trung Dũng 14 12 Hoàng Thị Hường Toán 7 6 5 6 7 6 8 5 5 7 8 5 Tin 6 9 8 6 8 6 8 8 6 6 7 8 Văn 7 8 7 7 7 7 6 6 5 5 6 6 G H Anh văn Điểm tổng Điểm TB 5 6 6 8 6 8 8 7 6 8 4 9 a. Củng cố . Lập công thức tính điểm trung bình – dùng địa chỉ của ô 4. Lập trang tính như hình trên.Truờng ĐH Đồng Tháp Danh sách ủng hộ các bạn vùng bão lụt. Lập công thức tính điểm tổng – dùng địa chỉ của ô c.Dặn dò: (2 phút) Về nhà ôn lại bài.

Kĩ năng: .Rèn luyện kĩ năng sử dụng bảng tính Excel 3. Kiến thức: .Thái độ nghiêm túc.Kiểm tra. Thái độ: .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 19 Tiết: 35+36 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: KIỂM TRA HỌC KÌ I I. Mục tiêu: 1. II. Nội dung: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 67/134 . đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh qua các nội dung đã học 2.

tài liệu tham khảo HS: Học kỹ lý thuyết. màn hình nền. . di chuyển bản đồ. Tiến trình dạy và học: 1. Phương pháp: GV: SGK. mềm: . Ổn định lớp 2. Thái độ: . Mục tiêu: 1. 2. Phần mềm Earth chuyên dùng để tra cứu bản đồ Explorer chuyên dùng thế giới.Đặt vấn đề. Khởi động phần 15p + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách mềm: khởi động phần mềm. học tốt môn địa lý trong nhà trường phổ thông.Gv quan sát. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 8p + Hoạt động 1: Giới thiêu phần 1. Chuẩn bị: – III. yêu thích môn học. Kĩ năng: . II. 2.Giới thiệu phần mềm Earth+ Học sinh chú ý lắng nghe Explorer là một phần mềm=> ghi nhớ kiến thức. để xem và tra cứu bản . giáo án.Học sinh hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm. phóng to. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận. thu nhỏ. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 68/134 . + Nháy đúp chuột vào tượng trên màn hình biểu tượng trên nền. hướng dẫn các nhóm thảo luận. Kiểm tra bài cũ. .Thái độ học tập nghiêm túc. 3. 3. Kiến thức: . nhận xét công việc của từng nhóm.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 20 Tiết: 37 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: PHẦN MỀM HỌC TẬP HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER I.Phần mềm này giúp các em đồ thế giới. IV.Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác: xem.Yêu cầu học sinh nghiên cứu+ Nháy đúp chuột vào biểu SGK => cách thực hiện để khởi động phần mềm. . đọc trước bài ở nhà. Giới thiệu phần mềm.

5. * Bảng thông tin các quốc gia trên thế giới. * Thanh trạng thái. * Thanh công cụ.Xoay từ trái sang phải.Trên màn hình chúng ta sẽ thấy: * Thanh bảng chọn.Xoay từ dưới lên trên.Giới thiệu và hướng dẫn học bản đồ bằng cách cho sinh với các nút lệnh để điều. Dặn dò: (2 phút) . + Học sinh chú ý lắng nghe.Học bài kết hợp SGK ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 69/134 .Xoay từ trên xuống dưới. ? Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK => Ý nghĩa của các nút lệnh. * Hình ảnh trái đất với bản đồ+ Học sinh chú ý lắng nghe địa hình chi tiết nằm giữa mànvà quan sát. + Hoạt động 3: Tìm hiểu quan sát bản đồ bằng cách cho trái 15p đất tự quay.Dừng xoay. 4. .Xoay từ phải sang trái. hình. Tìm hiểu quan sát .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 . . Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu ý nghĩa và cách khởi động phần mềm Earth Explorer. . 3. . trái đất tự quay: khiển trái đất trong phần mềm quay theo các hướng qui định.

Bài mới: III. Ổn định lớp 2. (5’) ? Em hãy nêu ý nghĩa và cách khởi động phần mềm Earth Explorer. đồ: . . di chuyển bản đồ. . giáo án. 2. thu nhỏ.Gv quan sát. to. phóng to. II. thu nhỏ và dịch và dịch chuyển bản chuyển bản đồ.Thái độ học tập nghiêm túc. Xem thông tin trên bản đồ Trang 70/134 . hướng dẫn các nóm thảo luận. 3. Kiểm tra bài cũ. Phóng to. yêu thích môn học. đọc trước bài ở nhà.Dịch chuyển bản đồ: 15p + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác để xem thông tin trên bản đồ.Giới thiệu và hướng dẫn học sinh với các nút lệnh để phóng+ Học sinh chú ý lắng nghea) Phóng to. trên màn hình.Học sinh hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.Thu nhỏ bản đồ: . Kĩ năng: . Thái độ: . Mục tiêu: 1. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 20 Tiết: 38 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER (tt) I.Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác: xem. 3. thu nhỏ và di chuyển bản đồ=> ghi nhớ kiến thức.Phóng ta bản đồ: . Phương pháp: IV. nhận xét công việc của từng nhóm. tài liệu tham khảo HS: Học kỹ lý thuyết. Kiến thức: . Tiến trình dạy và học: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 10p + Hoạt động 1: Tim hiểu cách 4. Chuẩn bị: – GV: SGK. b) Dịch chuyển bản đồ trong phần mềm.Đặt vấn đề. thu nhỏ phóng to. . thu nhỏ. 1. SV:Trần Thị Ngọc Suơng 5.

của giáo viên.Cho học sinh làm ví dụ trên máy với việc đo khoảng cách từ Quảng Ninh đến Hà Nội. các con sông.Tên các nước và thủ đô tính khoảng cách giữa hai vị trí . 5. . Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu cách thực hiện để xem thông tin trên bản đồ.Tên các sông.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 .Tên các thành phố và hải đảo trên bản đồ. * Kéo thả chuột đến vị trí thứ hai cần tính khoảng cách. các thành phố và các đảo trên biển.… có hai vị trí muốn đo khoảng cách. b) Tính khoảng cách * Nháy chuột vào nút lệnh để giữa hai vị trí trên bản chuyển sang chế độ thực hiện+ Học sinh chú ý quan sátđồ việc đo khoảng cách. bản đồ các đường biên giới. * Chú ý: Khoảng cách đo được là+ Học sinh thực hiện đo khoảng cách tính theo đường chim baykhoảng cách theo yêu cầu và chỉ là khoảng cách tương đối. => ghi nhớ kiến thức * Di chuyển đến vị trí thứ nhất trên bản đồ.Trên bản đồ địa hình chúng ta a) Thông tin chi tiết bản có thể xem các thông tin như tên đồ quốc gia. . các bờ biển. 8p 4.Học bài kết hợp SGK ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 71/134 . Chúng ta cũng có+ Học sinh chú ý lắng nghe thể đặt các chế độ thể hiện trên=> ghi nhớ kiến thức. Dặn dò: (2 phút) .Giới thiệu học sinh thao tác để. * Dịch chuyển bản đồ đến vùng.Đường biên giới các nước được trên bản đồ. ? Nêu các thông tin ta có thể biết .

phóng to. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. Mục tiêu: 1.Học sinh hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm. tượng trên màn hình nền. đọc trước bài thực hành . + Nháy đúp chuột vào biểu tượng màn hình nền. Khởi động phần . 2. Phương pháp: GV: SGK.Thái độ học tập nghiêm túc. nhận xét công việc của từng nhóm. . Kĩ năng: . . 1. hướng dẫn các nóm thực hành. Ổn định lớp 2. giáo án.Yêu cầu học sinh nghiên cứu+ Nháy đúp chuột vào biểu mềm: SGK => cách thực hiện để khởi động phần mềm. trên SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 72/134 . tài liệu tham khảo – Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt HS: Học kỹ lý thuyết. Phân việc cho từng nhóm thực hành.Phân nhóm Hs thực hành. thu nhỏ. IV. II. yêu thích môn học.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 21 Tiết: 39 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành: HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER I. 3. Chuẩn bị: – III. 3. Kiến thức: .Đặt vấn đề.Gv quan sát. Thái độ: . Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 13p + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách khởi động phần mềm.Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác: xem. Tiến trình dạy và học: 1. di chuyển bản đồ.

Xoay từ dưới lên trên. quay theo các hướng qui định. * Hình ảnh trái đất với bản đồ địa hình chi tiết nằm giữa màn hình. Tìm hiểu quan sát bản đồ bằng cách cho cho trái đất tự quay. Giáo án Tin Học 7 * Bảng thông tin các quốc gia trên thế giới.Xoay từ trái sang phải.Học bài kết hợp SGK ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 73/134 . Dặn dò: (2 phút) .Xoay từ trên xuống dưới. 4. sinh với các nút lệnh để điều khiển trái đất trong phần mềm. trái đất tự quay: . * Thanh công cụ.Giới thiệu và hướng dẫn học.Trên màn hình chúng ta sẽ thấy: + Học sinh thực hành. nút lệnh. . + Học sinh chú ý lắng nghe và + Hoạt động 2: Tìm hiểu quan sát. ? Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK => Ý nghĩa của các.Truờng ĐH Đồng Tháp . .Dừng xoay.Xoay từ phải sang trái. 30p quan sát bản đồ bằng cách + Thực hành 2. * Thanh trạng thái. * Thanh bảng chọn.

thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 15p + Hoạt động 1: Tim hiểu cách phóng to. hướng dẫn các nhóm thực hành. Phóng to.Dịch chuyển bản đồ: 15p + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách SV:Trần Thị Ngọc Suơng Nội dung 3. .Đặt vấn đề. . Tiến trình dạy và học: 1. 3.Thu nhỏ bản đồ: . thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ: a) Phóng to.Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác: xem. IV.Gv quan sát. Phân việc cho từng nhóm thực hành.Phân nhóm Hs thực hành. phóng to.Phóng to bản đồ: .Giới thiệu và hướng dẫn học sinh với các nút lệnh để phóng to. Kiến thức: . yêu thích môn học. Phương pháp: GV: SGK. tài liệu tham khảo – Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt HS: Học kỹ lý thuyết. di chuyển bản đồ. 2. đọc trước bài thực hành . . thu nhỏ.+ Học sinh thực hành thu nhỏ và di chuyển bản đồ trong phần mềm. Kĩ năng: . 3. thu nhỏ.Thái độ học tập nghiêm túc. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. b) Dịch chuyển bản đồ trên màn hình. Thái độ: . Ổn định lớp 2. 4. Chuẩn bị: – III. nhận xét công việc của từng nhóm. giáo án. II. Xem thông tin trên Trang 74/134 . . Mục tiêu: 1.Học sinh hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 21 Tiết: 40 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành (tt) HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER I.

.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 thực hiện các thao tác để xem bản đồ thông tin trên bản đồ.Tên các nước và thủ đô thao tác để tính khoảng cách giữa . khoảng cách theo yêu cầu . máy với việc đo khoảng cách từ Quảng Ninh đến Hà Nội. ? Nêu các thông tin ta có thể biết .Cho học sinh làm ví dụ trêncủa giáo viên. * Dịch chuyển bản đồ đến vùng. các bờ biển.… 8p có hai vị trí muốn đo khoảng b) Tính khoảng cách cách.Thực hành giới thiệu học sinh. + Học sinh chú ý quan sátgiữa hai vị trí trên bản * Nháy chuột vào nút lệnh để=> thực hành đồ chuyển sang chế độ thực hiện việc đo khoảng cách. * Di chuyển đến vị trí thứ nhất trên bản đồ. . * Kéo thả chuột đến vị trí thứ hai+ Học sinh thực hiện đo cần tính khoảng cách. Chúng ta cũng có+ Học sinh thực hành thể đặt các chế độ thể hiện trên bản đồ các đường biên giới. Dặn dò: (2 phút) . . các thành phố và các đồ đảo trên biển. các con sông.Tên các thành phố và hải đảo hai vị trí trên bản đồ.Học bài kết hợp SGK.Chuẩn bị trước bài: Học toán với Toolkit Math ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 75/134 .Trên bản đồ địa hình chúng ta có thể xem các thông tin như tên a) Thông tin chi tiết bản quốc gia. 4.Tên các sông.Đường biên giới các nước được trên bản đồ.

Chuẩn bị: – - GV: SGK.HS chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức tập. . Ổn định lớp 2.Là phần mềm SGK => nêu ý nghĩalớp cấp THCS. Tiến trình dạy và học: T/g Hoạt động của GV Hoạt động của trò Nội dung 8p + Hoạt động 1: Giới 1. hướng dẫn các nhóm thảo luận. Phần mềm được thiết kế nhưđơn giản nhưng và tác dụng của phầnmột công cụ hỗ trợ giải bài tập. .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 22 Tiết: 41 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH I.Rèn luyện kĩ năng khởi động và nhận biết các thành phần chính trên màn hình làm việc. . Thái độ: . 3. Phương pháp: . giáo án.Biết cách khởi động phần mềm. nhận xét công việc của từng nhóm. II. Giới thiệu thiệu phần mềm phần mềm: toolkit math. cụ hổ trợ giải bài .Biết được ý nghĩa và tác dụng của phần mềm . III. 3. tính toán và vẽ đồ thị. .Tookit math là một phần mềm toán học .Tên đầy đủ của phần mềm là: Toolkit for Interactive SV:Trần Thị Ngọc Suơng 2. Bài mới: IV. Kiểm tra bài cũ. 1. Khởi động phần mềm: Trang 76/134 . là công mềm vẽ đồ thị.Gv quan sát. Kiến thức: .Học sinh nghiên cứuđơn giản nhưng rất hữu ích cho học sinh các.Đặt vấn đề. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận. tính toán vàhửu ích.Nhận biết được các thành phần có trên màn hình chính 2. tài liệu tham khảo HS: Học kỹ lý thuyết.Thái độ học tập nghiêm túc. Mục tiêu: 1. yêu thích môn học. Kĩ năng: . đọc trước bài ở nhà.

Nháy đúp vào biểu tượng + Hoạt động 2: Tìm 15p hiểu cách khởi động hình nền để khởi động phần mềm. trên màn hình ? Nêu cách khởi động nền để khởi động phần mềm.Cửa sổ làm việc + Hoạt động 3: Giới chính: là nơi thể 15p thiệu màn hình làm hiện tất cả các việc của phần mềm. việc gồm: .Cửa sổ dòng * Thanh bảng chọn.Cửa sổ vẽ đồ thị thành phần chính của hàm số màn hình làm việc. nhập các dòng * Cửa sổ làm việc chính.Nháy đúp chuột vào ô lệnh đại số (Algebra math Tools) để bắt đầu làm việc với phần mềm.Học bài kết hợp SGK. SGK và nêu các . 3.Truờng ĐH Đồng Tháp Mathematics . phần mềm Toolkit . Tiết sau học tiếp SV:Trần Thị Ngọc Suơng ----------˜˜˜˜˜---------Trang 77/134 . . lệnh: Dùng để * Cửa sổ dòng lệnh. * Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số. Màn hình làm việc của phần mềm: .Học sinh nghiên cứu thực hiện. lệnh.Nháy đúp vào biểu tượng 4.Thanh bảng chọn: là nơi thực hiện các lệnh . Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu các thành phần chính của màn hình làm việc 5. Giáo án Tin Học 7 trên màn . phần mềm. Dặn dò: (2 phút) . lệnh đã được .Các thành phần chính của màn hình làmchính của phần mềm.

Kĩ năng: .Rèn luyện kĩ năng tính các biểu thức đơn giản trong phần mềm. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung + Hoạt động 1: Tìm hiểu . 2. Kiến thức: . . Tiến trình dạy và học: Cách 2 : Nhập phép toán từ thanh bảng chọn: Algebra  Simplify  Gõ BT tại Expression to simplify  OK.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 22 Tiết: 42 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tt) I. đơn giản: thức đơn giản. thức đơn giản: Vì dụ : Yêu cầu học sinh nghiên. Các lệnh tính toán cách tính toán các biểu kiến thức.Nhấn phím Enter : sẽ xuất hiện kết quả ở cửa sổ làm việc chính: IV. nhận xét công việc của từng nhóm. Chuẩn bị: – GV: SGK.Nhập vào câu lệnh sau ở cửa sổ câu lệnh: Simplify <biểu thức cứu SGK => đưa ra các toán> cách tính toán ? . Ổn định lớp 2. hướng dẫn các nhóm thảo luận. yêu thích môn học. .Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ4. . Mục tiêu: 1. II.Có hai cách tính toán: Simplify <biểu thứcCách 1 :Nhập phép toán từ cửa sổ dònga) Tính toán các biểu toán> lệnh.Thái độ học tập nghiêm túc. giáo án. đọc trước bài ở nhà. Kiểm tra bài cũ. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận.Biết cách vẽ đồ thị đơn giản. III. Thái độ: . SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 78/134 . 3.Đặt vấn đề. 3. Phương pháp: 1.Biết cách tính toán các biểu thức đơn giản .Gv quan sát. tài liệu tham khảo HS: Học kỹ lý thuyết.

Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 kết quả cũng xuất hiện ở cửa sổ làm việc chính: Kết quả ở cửa sổ làm việc chính và vùng vẽ đồ + Tìm hiểu cách vẽ đồ thị: a) Vẽ đồ thị đơn giản: . kiến thức. Plot <phương trình hàm số> Vd: Plot y=3x+1 .Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ lệnh trên. Plot <phương trình hàm số> Yêu cầu HS nghiên cứu SGK => cho biết kết quả sau khi thực hiện dòng.Học sinh chú ý lắng nghe và quan sát => ghi nhớ kiến thức. Các lệnh tính toán cách tính các biểu thức . Cú pháp: Simplify <biểu thức toán> Vd: Simplify (3/2+4/5)/(2/3-1/5)+17/20 .HS chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.Từ cửa sổ dòng lệnh. Cách 1 : Nhập vào câu lệnh sau ở cửa sổ câu lệnh: + Hoạt động 2: Tìm hiểu 5.Nhấn phím Enter : sẽ xuất hiện kết quả ởnâng cao: cửa sổ làm việc chính: đại số SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 79/134 . thị đơn giản.

<Biểu thức toán> .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 .GV củng cố lệnh Simplify và giải thích a) Biểu thức đại số: thêm cho hs biết lệnh Simplify không những Kết luận: Ta có thể cho phép tính toán vớiCách 2 : Nhập phép toán từ thanh bảng thực hiện được mọi các phép tính đơn giảnchọn: tính toán trên các biểu mà còn có thể thực hiện. + Tìm hiểu cách giải Kết quả sẽ xuất hiện ở cửa sổ làm việc chính: phương trình đại số. Dặn dò: (2 phút) .GV Giới thiệu lệnh c) Giải phương trình Expand đại số: Cú pháp: Expand <Biểu thức toán> .Học bài kết hợp SGK ----------˜˜˜˜˜---------Trang 80/134 SV:Trần Thị Ngọc Suơng .HS chú ý lắng nghe Vd: Solve 3*x+1=0x .Algebra  Expand  Nhập BT tại thức đại số với độ nhiều phép tính phức tạpExpression to expand  OK. phức tạp bất kỳ. .Nhập vào câu lệnh sau ở cửa sổ câu lệnh: -Nhấn phím Enter : sẽ xuất hiện kết quả ở cửa sổ làm việc chính: 4. với các loại biểu thức đại số khác nhau.Cú pháp: Solve <Phương trình> <Tên biến>. b) Tính toán với đa + Hoạt động 2: Tìm hiểu thức: cách tính toán với đa Cú pháp: Expand thức. Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu cách tính toán các biểu thức đơn giản 5. .Cú pháp: Solve Yêu cầu HS nghiên cứu <Phương trình> SGK => cách thực hiện <Tên biến>. lệnh.

giải phương trình đại số.Học sinh nghiên cứu việc của phần SGK và nêu các thành mềm: phần chính của màn SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 81/134 . .Nháy đúp vào biểu tượng trên mànbiểu tượng phần mềm. nhận xét công việc của từng nhóm.Rèn luyện kĩ năng thực hiện các lệnh tính toán nâng cao.Nháy đúp chuột vào ô lệnh đại sốđể khởi động 30p + Hoạt động 2: Tìm (Algebra Tools) để bắt đầu làm việc vớiphần mềm. Phân việc cho từng nhóm thực hành. 3. . 2. Phương pháp: GV: SGK. Chuẩn bị: – III. Kĩ năng: . hướng dẫn các nhóm thực hành. việc của phần mềm. tính toán với đa thức. II. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. Kiến thức: . yêu thích môn học. Ổn định lớp 2.Gv quan sát. hiểu màn hình làm phần mềm. 3. Tiến trình dạy và học: 1.Thái độ học tập nghiêm túc. 2. hình nền để khởi động phần mềm. Thái độ: .Biết cách thực hiện các lệnh tính toán nâng cao như: tính toán các biểu thức đại số. Mục tiêu: 1. Bài mới: T/g Hoạt động của GV Hoạt động của trò Nội dung 8p + Hoạt động 1: Tìm 1. IV. Màn hình làm . đọc trước bài thực hành .Nháy đúp vào ? Nêu cách khởi động. Khởi động hiểu cách khởi động phần mềm: phần mềm Toolkit math .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 23 Tiết: 43 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành: HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH I.HS thực hiện theo hướng dẫn của GV .Đặt vấn đề. giáo án. trên màn hình nền .Phân nhóm Hs thực hành. tài liệu tham khảo – Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt HS: Học kỹ lý thuyết.

hiện. 4. Dặn dò: (2 phút) .Các thành phần chính của màn hình làm. .Truờng ĐH Đồng Tháp hình làm việc.Học bài kết hợp SGK.Cửa sổ làm việc chính: là nơi thể việc gồm: hiện tất cả các lệnh đã được thực * Thanh bảng chọn.Cửa sổ dòng lệnh: Dùng để nhập các dòng lệnh.Hs quan sát. Chuẩn bị tiếp cho bài thực hành.Thanh bảng chọn: là nơi thực hiện các lệnh chính của phần mềm. Nhận xét: (5phút) GV: Đánh giá tiết thực hành. hàm số * Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số. . ghi nhớ. * Cửa sổ dòng lệnh. . Giáo án Tin Học 7 . . ----------˜˜˜˜˜---------SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 82/134 .Cửa sổ vẽ đồ thị * Cửa sổ làm việc chính. .Tích cực: .Tồn tại: 5.

đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 18p + Hoạt động 1: Tìm hiểu 3. Phân việc cho từng nhóm thực hành. Ổn định lớp 2. Tiến trình dạy và học: 1.Đặt vấn đề.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 23 Tiết: 44 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành: HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tt) I.Phân nhóm Hs thực hành. . Ta có thể dùng ký hiệu để *) Tìm hiểu định nghĩa đa định nghĩa cho đa thức vàHS chú ý lắng nghe => ghithức và vẽ đồ thị hàm số: sau đó dùng ký hiệu để gọinhớ kiến thức.Rèn luyện kĩ năng sử dụng một số chức năng khác của phần mềm 3. II. Chuẩn bị: – III. 2.Sau đó thực hiện tính toán với ký hiệu: Expand (x^2+1)*P(x) = SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 83/134 . Kiến thức: . yêu thích môn học. Các lệnh tính toán định nghĩa đa thức và vẽ đồ nâng cao: thị hàm số. giáo án. Xoá thông tin trên cửa sổ vẽ đồ thị. hướng dẫn các nhóm thực hành.Biết cách định nghĩa đa thức và đồ thị hàm số. IV. Kĩ năng: . nhận xét công việc của từng nhóm. 3. Phương pháp: GV: SGK. các lệnh đặt nét vẽ và màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị.Biết cách thực hiện các chức năng khác: làm việc trên cửa sổ dòng lệnh. đọc trước bài thực hành . lại đa thức đó 1 cách nhanh Cú pháp: Make <Tên mà không cần gõ lại đa thức hàm> <Đa thức> Cú pháp: Make <Tên hàm>Vd: Make P(x) 3*x-2 đó <Đa thức> Vd: Make P(x) 3*x-2 .Thái độ học tập nghiêm túc. . Thái độ: . Mục tiêu: 1.Gv quan sát. . tài liệu tham khảo – Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt HS: Học kỹ lý thuyết.

Để đặt nét vẽ đồ thị ta ? Cho ví dụ kiến thức. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 84/134 .Học bài kết hợp SGK.Để đặt màu thể hiện đồ day là 3 ta gõ lệnh:thị ta dùng lệnh Pencolor Để đặt màu thể hiện đồ thị taPenwidth 3. a) Làm việc trên cửa sổ * Làm việc trên cửa sổ dòng dòng lệnh: lệnh: cửa sổ dòng lệnh củaHS chú ý lắng nghe => ghi phần mềm chỉ có một dòngnhớ kiến thức. cửa sổ vẽ đồ thị: Lệnh Clear để xoá toàn bộHS chú ý lắng nghe. là nơi gõ và thực hiện các lệnh.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 Expand (x^2+1)*(3*x-2) . * Lệnh xoá thông tin trên b) Lệnh xoá thông tin trên cửa sổ vẽ đồ thị. dùng lệnh Penwidth Vd: Để đặt nét bút vẽ có độ. Dặn dò: (2 phút) . màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ Để đặt nét vẽ đồ thị ta dùng thị: lệnh Penwidth Chú ý lắng nghe => ghi nhớ. dùng lệnh Pencolor Vd: Để đặt màu đỏ ta gõ lệnh: Pencolor red 3 HS chú ý lắng nghe. dùng lệnh Clear * Các lệnh đặt nét vẽ và màu c) Các lệnh đặt nét vẽ và sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị. 4. Để xoá toàn bộ thông tin thông tin hiện có trên cửa sổ trên cửa sổ vẽ đồ thị ta vẽ đồ thị. Các chức năng khác: các chức năng khác của phần mềm. Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu các chức năng khác của phần mềm 5.Hay dùng lệnh Graph với ký hiệu để vẽ đồ thị: Graph P hay vừa tính toán và vẽ đồ thị : Graph (x+1)*P 20p + Hoạt động 2: Tìm hiểu 4.

đường 2. + Phần mềm Geogebra dùng để vẽ các hình học đơn giản + Hoạt động 2: Tìm hiểu như điểm. . Kĩ năng: . Việt: ? Hãy nêu cách để khởi a) Khởi động động phần mềm. Em đã biết gì về Geogebra? . 3. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận. Geogebra tiếng Việt. đọc trước bài ở nhà.Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm Geogebra.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 24 Tiết: 45 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC VẼ HÌNH HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA I. Geogebra gồm những b) Giới thiệu màn hình thành phần nào. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 85/134 + Hoạt động 1: Tìm hiểu phần mềm Geogebra. Nháy đúp vào biểu Để khởi động phần mêm ta tượng ở trên màn nháy đúp vào biểu tượng + Hoạt động 3: Tìm hiểu ở trên màn hình nền. giáo án. II. yêu thích môn học. III. Tiến trình dạy và học: 1. Ổn định lớp 2. Làm quen với phần phần thẳng. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5p ? Hãy nêu mục đích của phần mềm. Nội dung 1. màn hình làm việc của 10p Geogebra tiếng Việt. . Chuẩn bị: – GV: SGK. hình nền để khởi động ? Màn hình làm việc của phần mềm.Thái độ học tập nghiêm túc. Mục tiêu: 1. 10p cách khởi động mềm Geogebra tiếng mềm.Biết cách khởi động và biết được màn hình làm việc của phần mềm. Kiến thức: .Gv quan sát.Đặt vấn đề. tài liệu tham khảo . 2.HS: Học kỹ lý thuyết. đoạn thẳng. 3. Thái độ: . nhận xét công việc của từng nhóm. Kiểm tra bài cũ. hướng dẫn các nhóm thảo luận. .Tìm hiểu phần mềm Geogebra. Phương pháp: IV.

4. đường thẳng. đường thẳng. nghĩa của các công cụ * Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm.Công cụ .Khu vực thể hiện các 13p các công cụ làm việc chính . . nghĩa đặc biệt là không dùng Yêu cầu học sinh nghiênđể vẽ hoặc khởi tạo hình mà cứu SGK và cho biết ýdùng để di chuyển hình. tia đi qua hai điểm đến đoạn. . * Các công cụ liên quan đoạn..Công cụ : dùng để tạo ra * Các công cụ liên quan điểm là giao của hai đối tượng đến đoạn. 5. dùng để tạo đường.Về nhà học bài. * Công cụ di chuyển: c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính.Bảng chọn + Hoạt động 4: Tìm hiểu . . .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 + Màn hình làm việc của + Màn hình làm việc củaGeogebra gồm: Geogebra gồm: .Công cụ ? . ? Công cụ di chuyển có ý nghĩa như thế nào? * Công cụ di chuyển: dùng để di chuyển hình * Các công cụ liên quan+ Công cụ di chuyển có ý đến đối tượng điểm. . ----------˜˜˜˜˜---------SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 86/134 . cho trước.Công cụ ? ? .Khu vực thể hiện các đốiđối tượng.Thanh công cụ.Thanh công cụ của phần mềm. Củng cố: (5phút) ? Hãy nêu các thành phần chính của màn hình làm việc Geogebra. kết hợp SGK. + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.Các công cụ .Bảng chọn: .Công cụ một điểm mới : dùng để tạo . đã có trên mặt phẳng. Dặn dò: (2 phút) .Công cụ : dùng để tạo trung điểm của đoạn thẳng. tượng.

các công cụ – Công cụ tạo ra hình làm tròn bằng cách xác định tâm và việc một điểm trên hình tròn.HS: Học kỹ lý thuyết. Phương pháp: IV. Kĩ năng: . chọn lần lượt hai điểm. III. hướng dẫn các nhóm thảo luận. Chuẩn bị: – GV: SGK. Tiến trình dạy và học: 1. II. đọc trước bài ở nhà. 3.Đặt vấn đề. – Công cụ dùng để tạo ra * Công hình tròn bằng cách xác định tâm – Thao tác: chọn công cụ. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận. giáo án. 3. yêu thích môn học. Nửa hình tròn được tạo sẽ là SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 87/134 Hoạt động của trò . tròn đó lần lượt chọn ba điểm.Rèn luyện kĩ năng sử dụng các công cụ làm việc chính của phần mềm.Biết được các công cụ làm việc chính của phần mềm: Các công cụ liên quan đến hình tròn. Ổn định lớp 2. nhận xét công việc của từng nhóm. sau đó nhậpquan đến giá trị bán kính trong hộp thoại – Công cụ dùng để vẽ – Thao tác: chọn công cụ.Gv quan sát. . chọn tâm hình tròn.cụ liên và bán kính.Tìm hiểu các đối tượng hình học 2. tài liệu tham khảo . Kiểm tra bài cũ. các công cụ biến đổi hình học. sauhình hình tròn đi qua ba điểm cho trước. Thái độ: . – Công cụ dùng để tạo một nửa hình tròn đi qua hai điểmThao tác: chọn công cụ. Kiến thức: . . . Bài mới: Hoạt động của thầy Nội dung + Hoạt động 1: Tìm hiểu các công cụ c) Giới làm việc chính của phần mềm.Thái độ học tập nghiêm túc. chọn tâm hìnhchính. Mục tiêu: 1.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 24 Tiết: 46 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (tt) I.Thao tác: chọn công cụ. thiệu * Công cụ liên quan đến hình tròn. . tròn và điểm thứ hai nằm trên hình tròn.

đổi .Đối tượng hình học gồm đối tượng tự hình do và đối tượng phụ thuộc.Một hình hình học bao gồm nhiều đối tượng SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 88/134 . – 3. Công cụ dùng để tạo ra một đối tượng đối xứng với mộtHọc sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ đối tượng cho trước qua một trụckiến thức là đường hoặc đoạn thẳng.Truờng ĐH Đồng Tháp đối xứng tâm. công cụ . hình tròn. đường thẳng. Giáo án Tin Học 7 phần hình tròn theo chiều ngược kim đồng hồ từ điểm thứ nhất đến điểm thứ – Công cụ sẽ tạo ra mộthai. thứ hai theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.Một hình hình học bao gồm nhiều đối biến tượng cơ bản. + Hoạt động 2: Tìm hiểu các đối tượng * Các hình học. Để thoát khỏi phần mềm ta nháy chuột – Công cụ dùng để tạo rachọn hồ sơ => đóng hoặc nhấn tổ hợp một đối tượng đối xứng với mộtphím Alt + F4 đối tượng cho trước qua một điểm cho trước (điểm này gọi là tâm đối+ Các đối tượng hình hoc cơ bản gồm: điểm. tia. cung xứng). học. – Công cụ sẽ xác định một cung tròn đi qua ba điểm cho – Thao tác: chọn công cụ sau trước. cung tròn là một phần của hìnhThao tác: Chọn công cụ. tròn ? Nêu cách thoát khỏi phần mềm. Đối tượng hình học: . Cung tròn tròn và hai điểm trên cung trònsẽ xuất phát từ điểm thứ nhất đến điểm này. đó lần lượt chọn ba điểm trên mặt * Các công cụ biến đổi hình học phẳng. chọn tâm hình tròn nếu xác định trước tâm hìnhtròn và lần lượt chọn hai điểm.

5. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 89/134 . tiết sau thực hành. 4. kết hợp SGK. Dặn dò: (2 phút) .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 cơ bản.Đối tượng hình học gồm đối tượng tự do và đối tượng phụ thuộc. . Củng cố: (5phút) ? Nêu ý nghĩa và các thao tác của các công cụ liên quan đến hình tròn.Về nhà học bài.

Chuẩn bị: GV: SGK. 3.Yêu cầu học sinh khởi động phầnyêu cầu của giáo viên. Mục tiêu: 1. đọc trước bài thực hành – III. trên màn hình nền để khởi động phần . Nhận biết làm việc của phần mềm Geogebra. Khởi động Geogebra phần mềm . + Học sinh kết thúc phần mềm theo . Tiến trình dạy và học: 1. Dặn dò: (2 phút) ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 90/134 .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 25 Tiết: 47 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành: HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA I.Yêu cầu học sinh kết thúc phầnmềm theo yêu cầu của giáo viên.Khởi động phần mềm Geogebra ở trên máy tính.Biết cách khởi động phần mềm Geogebra ở trên máy tính. + Nháy chuột vào menu Start \ All + Hoạt động 2: Nhận biết màn hình Programs\ GeoGebra \ GeoGebra 2. Kĩ năng: . mềm. giáo án. Ổn định lớp 2. (5 phút) 3. II. yêu thích môn học.Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm Geogebra. Thái độ: . 2. 5. Phân việc cho từng nhóm thực hành.Thái độ học tập nghiêm túc. để khởi động phần mềm. Nhận xét: (5phút) Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung + Hoạt động 1: Khởi động phần mềm + Kích đúp vào biểu tượng ở 1. tài liệu tham khảo – Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt HS: Học kỹ lý thuyết. mềm theo cách khác. màn hình làm Yêu cầu học sinh nhận biết các thành+ Học sinh thực hiện theo sự hướngviệc của phần phần màn hình làm việc của phầndẫn của giáo viên mềm. mềm ở trên máy tính 4. Kiến thức: .

ở trên màn hình nền để 35p + Hoạt động 2: Sử dụng phần khởi động phần mềm theo yêu 2. Tiến trình dạy và học: 1.Phân nhóm Hs thực hành.Thái độ học tập nghiêm túc. Khởi động phần mềm. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 5p + Hoạt động : Khởi động phần 1.Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm vẽ hình Geogebra. giáo án. 2. tài liệu tham khảo – Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt HS: Học kỹ lý thuyết. Mục tiêu: 1. hướng dẫn các nhóm thực hành. mềm: Yêu cầu học sinh khởi động+ Kích đúp vào biểu tượng phần mềm Geogebra. Sử dụng phần mềm để vẽ một hình hình học: số hình sau: . 3. . Sử dụng phần mềm để làm một số bài tập mềm để vẽ một số cầu của giáo viên. Phân việc cho từng nhóm thực hành. nhận xét công việc của từng nhóm.Gv quan sát. Kĩ năng: . . II. yêu thích môn học. 3. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. IV.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 25 Tiết: 48 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (tt) I.Đặt vấn đề.Vẽ hình tam giác Bài Thực Hành: + Dùng công cụ vẽ đoạn thẳng SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 91/134 . Chuẩn bị: – GV: SGK. Phương pháp: . Ổn định lớp 2. Thái độ: . Kiến thức: .Biết sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ một số hình hình học. đọc trước bài thực hành III.

Vẽ hình thang cân. C.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh.Chuaån bò tieát sau kieåm tra 1 tieát thöïc haønh.C . Dùng các công cụ đường phân giác. đường trung trực và phép biến đổi đối xứng qua trục. B. . + Cho trước tam giác A. C. đường thẳng.Truờng ĐH Đồng Tháp để vẽ các cạnh của tam giác. B. C. + Cho trước 3 đỉnh A.Vẽ đường tròn nội tiếp tam giác. C. Dựng đỉnh D của hình thang cân ABCD dựa trên các công cụ đoạn thẳng. Dựng đỉnh D của hình than ABCD dựa trên các công cụ đoạn thẳng và đường song song.B. .Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác. + Cho trước tam giác A. .Vẽ hình thang + Cho trước 3 đỉnh A. B. đường vuông góc và đường tròn vẽ đường tròn nội tiếp tam giác ABC 4. Nhận xét: (5phút) . ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 92/134 . B. Giáo án Tin Học 7 . Dùng công cụ đường tròn vẽ đường tròn đi qua 3 điểm A.

Đề 6: Tính giá trị các biểu thức sau: a) 0. Nội dung: 1. Đề bài: Đề 1: Vẽ tam giác ABC với trọng tâm G và 3 đường trung tuyến MNH.24(-15)/4. b) 23+12-30+58/4 Đề 7: Vẽ đồ thị các hàm số sau: a) y = 4x + 1: b) y = 3/x.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 26 Tiết: 49 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: KIỂM TRA THỰC HÀNH 1 TIẾT I. Cách thực hiện và đáp án * Cách thực hiện: • Gv cho HS bốc thăm đề và thực hành trên máy trong thời gian 8 phút. Đề 4: Vẽ hình bình hành ABCD. Đề 9: Tính các đa thức sau: a) (2x2y)(9x3y2) b) (x+1)2(x-1)2 III. Đề 3: Vẽ tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại điểm I. Đề 2: Vẽ tam giác ABC với ba đường cao và trực tâm H. b) y = 3x. • Hs nào làm bài xong sớm sẽ được cộng thêm điểm. • Hs thực hành nghiêm túc theo đúng quy chế kiểm tra thực hành. Đề 8: Vẽ đồ thị hàm số sau: a) y = 3 – 5x. • HS làm bài xong GV chấm bài trực tiếp trên máy SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 93/134 .Củng cố lại một số kiến thức đã học II. Đề 5: Vẽ hình tròn tâm A bán kính R. Mục tiêu: .

Truờng ĐH Đồng Tháp F G E D C A Giáo án Tin Học 7 * Đáp án Đề 1: Vẽ tam giác ABC với trọng tâm G và 3 đường trung tuyến MNH. H C B A Đề 2: Vẽ tam giác ABC với ba đường cao và trực tâm H. I C B A SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 94/134 .

24*(-15)/4. b) PLOT y = 3*x.Truờng ĐH Đồng Tháp Đề 3: Vẽ tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại điểm I. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 95/134 . Giáo án Tin Học 7 D C B A Đề 4: Vẽ hình bình hành ABCD. Đề 8: Vẽ đồ thị hàm số sau: a) PLOT y = 3 – 5*x. Nhận xét: .Chuaån bò tieát sau bài 7: Trình bày và in trang tính. b) SIMPLIFY 23+12-30+58/4 Đề 7: Vẽ đồ thị các hàm số sau: a) PLOT y = 4*x + 1: b) PLOT y = 3/x. b) EXPAND (x+1)^2*(x-1)^2 Đề 9: Tính các đa thức sau: a) EXPAND (2*x^2*y)*(9*x^3*y^2) IV. .Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết kiểm tra của học sinh. Đề 6: Tính giá trị các biểu thức sau: a) SIMPLIFY 0. R A * Đề 5: Vẽ hình tròn tâm A bán kính R.

Tìm hiểu SGK => thao tác thực+ Nghiên cứu sgk và trả lời Để xem trước khi in ta hiện để xem trước khi in. Biết cách xem trước khi in .Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. IV. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15p + Hoạt động 1: Tìm hiểu cách 1. 3.Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in. công cụ chuẩn C2. .Rèn luyện kĩ năng điều chỉnh ngắt trang.Học sinh đọc SGK. Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ. . quan sát và tổng kết 1. máy tính điện tử (nếu có). Nhấn File / PrintStandard. Phương pháp: .Nhận xét và bổ sung: có thể Preview dùng bảng chọn -> Xuất hiện cửa sổ + Học sinh quan sát và ghi bài. Tiến trình dạy và học: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 96/134 . Mục tiêu: 1. HS: Nghiên cứu SGK. Kĩ năng: . Xem trước khi in: xem trước khi in.Thái độ học tập nghiêm túc. yêu thích môn học. vở ghi III. sách giáo khoa. 2. – – II. Nháy vào nút Printnháy vào nút Print Preview trên thanh công cụPreview trên thanh chuẩn Standard.Biết điều chỉnh trang in bằng cách điều chỉnh ngắt trang 2. 3. Chuẩn bị: GV: Giáo án. Kiến thức: .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 26 Tiết: 50 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH I. . Thái độ: .

Chương trình bảng tính tự độngnhớ kiến thức.Đưa con trỏ chuột vào đường kẽ xanh. Dặn dò: (2 phút) .Tiết sau học tiếp bài:”Trình bày và in trang tính” ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 97/134 . đến vị trí mà ta muốn. + Các thao tác thực hiện: .Giới thiệu từng phần 23p Giáo án Tin Học 7 2. Nháy vào View / Pagengang hoặc đường kẻ ? Tìm hiểu và nêu thao tác thựcBreak Preview đứng. hiện ngắt trang. Con trỏ chuột chuyển thành dạng đường kẻ ngang hoặc đường kẻ đứng. . Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu cách thực hiện để điều chỉnh ngắt trang. ? Nêu các thao tác thực hiện điều. + Chú ý lắng nghe => ghi. .Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview . Điều chỉnh ngắt trang: + Các thao tác thực + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách hiện: điều chỉnh ngắt trang. 5.Kéo thả đường kẻ xanh chỉnh lại dấu ngắt trang.Đưa con trỏ chuột tính. 4.Truờng ĐH Đồng Tháp . trong chế độ Page phân chia trang tính thanh các Break Preview trang in tuỳ theo kích cỡ cửa trang . vào đường kẽ xanh.Hiển thị trang tính .Kéo thả đường kẻ .Nhận xét và bổ sung giới thiệu xanh đến vị trí mà ta hộp thoại muốn.Học bài kết hợp SGK .Tuy nhiên ta cần điều chỉnh lại+ Nghiên cứu SGK và trảCon trỏ chuột chuyển cho phù hợp giới thiệu hình vẽlời câu hỏi thành dạng đường kẻ trong sgk.

Ổn định lớp: 2. Đặt lề và hướng giấy đặt lề và hướng giấy in.Trước khi in trang tính ta phải làm gì? Nêu cách điều chỉnh ngắt trang? (5 phút) 3. Xuất hiện hộp Xuất hiện hộp thoại Pagethoại Page Setup Setup B2: Chọn thẻ Margins B2: Chọn thẻ Margins B3: Thay đổi thông số B3: Thay đổi thông số trongtrong các ô: Top. . vở ghi III. HS: Nghiên cứu SGK. Left để Left để thiết đặt lề.Nhận xét và bổ sung: các ô: Top.Rèn luyện kĩ năng điều chỉnh ngắt trang. B1: Chọn File ˜ Page Setup. Right. Mục tiêu: 1. Thái độ: . Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. thiết đặt lề. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 13p + Hoạt động 1: Tìm hiểu cách 3. II. Biết cách xem trước khi in . . quan sát và tổng kết IV. Bottom.Bottom.Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in.Học sinh đọc SGK. Right.Thái độ học tập nghiêm túc.Tìm hiểu SGK => thao tác B1: Từ hộp thoại Page thực hiện để thay đổi hướng Setup. + Học sinh quan sát và ghib) Thay đổi hướng giấy bài. Kĩ năng: .Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. yêu thích môn học. sách giáo khoa. in: . Kiểm tra bài cũ. Tiến trình dạy và học: 1.Biết điều chỉnh trang in bằng cách điều chỉnh ngắt trang 2. máy tính điện tử (nếu có). in: . Phương pháp: .Tìm hiểu SGK => thao tác a) Thay đổi lề trang in: thực hiện để thay đổi lề trang+ Nghiên cứu sgk và trả lời B1: Chọn File ˜ Page in. Kiến thức: . .Setup. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 98/134 . 3.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 27 Tiết: 51 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH (tt) I.

4. ? Nêu các thao tác thực hiệnC2: Chọn File ˜ Print điều chỉnh lại dấu ngắt trang.Học bài kết hợp SGK . nhớ kiến thức. 5. In trang tính C1: Nháy nút Print trên 20p + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách + Chú ý lắng nghe => ghithanh công cụ.Tiết sau học tiếp bài thực hành 7:”In danh sách lớp em” ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 99/134 . Dặn dò: (2 phút) . in trang tính. C2: Chọn File ˜ Print . Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu cách thực hiện để điều chỉnh ngắt trang. 4. Giáo án Tin Học 7 B2: Chọn thẻ Page B3: Chọn Portrait (giấy đứng) hoặc Landscape (giấy nằm ngang) B4: Nhấn OK. C1: Nháy nút Print trên thanh công cụ.Truờng ĐH Đồng Tháp giấy in.Chương trình bảng tính tự động phân chia trang tính thanh+ Nghiên cứu SGK và trả các trang in tuỳ theo kích cỡlời câu hỏi cửa trang tính.

? Tìm hiêủ các nút lệnh trên TCC: Thực hành theo nhóm . IV. . Chuẩn bị: – Nội dung bài thực hành – Máy tính điện tử III.Thái độ học tập nghiêm túc. thiết đặt lề và hướng giấy cho trang in . 2. thống nhất để có kết quả chung.Nhận xét. 3. 3. hướng giấy vànghiệm điều chỉnh các dấu ngắt trang: .Biết kiểm tra trang tính trước khi in. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. Mục tiêu: 1. Kiểm tra bài cũ.Mở tệp bảng tính Bang diem lop em (đã lưu trong bài 6) + Thực hiện thao tác ? hãy nêu thao tác mở tệp.Tiếp tục sử dụng bảng tính Bang diem lop em SV:Trần Thị Ngọc Suơng rút kinh Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in. Tiến trình bài thực hành: 1.Phân nhóm Hs thực hành. Kiến thức: .Đặt vấn đề. tuyên dương nhóm có kết quả đúng và nhanh. .Rèn luyện kĩ năng in trang tính.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 27 Tiết: 52 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM I. Kĩ năng: . Ổn định lớp: 2. Nghe và Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in. mở bảng tính theo yêuBài tập 1: Kiểm Bài tập 1: Kiểm tra trang tính trước khi in: cầu của giáo viên. tra trang tính . Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung .Chia nhóm và thực hiện thao tác xem nội dung trước khi in: trang tính. Trang 100/134 .Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in.Tổng hợp kết quả của nhóm và điều chỉnh. Phương pháp: . Thái độ: -. tích cực học tập II.

điều chỉnh nội dung trong trang giấy. ngang. căn chỉnh lề: giữa theo chiều ngang.5. 2) Giáo án Tin Học 7 hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang: + Thực hiện thao tác trên bảng tính Thực hiện thao tác đặt lề: File / Page setup Hoặc sử dụng nút lệnh Hướng dẫn điều chỉnh giá trị trong mỗi lề. c) Sao chép số hàng thêm vào bảng tính Thực hiện ngắt trang sao cho các cột in trên một trang. co+ Thực hiện thao tác giãn tỷ lệ hiển thị nội dung cho phù hợp. 1. setup / Marginb) ? Thực hiện thao tác chọn hướng giấy. Right: (2. chỉnh lề + Thực hiện: File \ Page setup \ Page-> + Quan sát và thực hiện chọn hướng và điều chỉnh nội dung.Truờng ĐH Đồng Tháp ? Thực hiện thao tác đặt lề trang in a) ? Thao tác đặt lề Top. giữa theo chiềuThực hiện: File / Page đứng.Thực hiện thao tác lưu nội dung Hướng dẫn thực hiện chọn hướng dọc. ? Thực hiện thao tác lưu nội dung vào máy theo: C:\Tin THCS\ tên-lớp-bài TH7 ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 101/134 . Thực hiện theo hướng dẫn + Thực hiện ngắt trang . 1. Left. Bottom.5.

3.Tìm hiểu tác dụng của các nút trên TCC Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 102/134 . Chuẩn bị: – Nội dung bài thực hành – Máy tính điện tử III. IV.Gv quan sát. 2. Kĩ năng: . . Kiểm tra bài cũ. gộp ô.Phân nhóm Hs thực hành. thiết đặt lề và hướng giấy cho trang in . đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. . nhận xét công việc của từng nhóm. hướng dẫn các nhóm thực hành.Rèn luyện kĩ năng in trang tính. tích cực học tập II.Thái độ học tập nghiêm túc. Kiến thức: . Tiến trình bài thực hành: 1. Phương pháp: .Biết kiểm tra trang tính trước khi in. 3.Đặt vấn đề.Mở tệp bảng tính So theo doi the Thực hiện thao tác mở luc(đã lưu trong bài 5) 38p Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính: . Thái độ: -. Ổn định lớp: 2.Chia nhóm và thực hiện thao tác định dạng trang tính.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 28 Tiết: 53 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 7 (tt) IN DANH SÁCH LỚP EM I. định dạng đường viền ô tính Thực hiện thao tác định ? Thao tác thực hiện dạng .Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in. Thực hành theo nhóm a) Thực hiện các định dạng: phông chữ. Mục tiêu: 1. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung .

Truờng ĐH Đồng Tháp Quan sát

Giáo án Tin Học 7

Thực hiện định dạng tiêu đề (hàng 3): căn giữa, nét chữ đậm và to hơn ? Tìm hiểu tiêu đề; kiểu dữ liệu trong các cột ? Thực hiện thao tác tô màu nền b) ? Thực hiện xem trước khi in; điều- Thực hiện theo yêu cầu chỉnh ngắt trang, căn lề và chọn hướngtrong sgk giấy. ? Thực hiện thao tác lưu nội dung vào máy theo: C:\Tin THCS\ tên-lớp-bài- thực hiện thao tác lưu nội dung TH7 - Quan sát quá trình thực hiện các thao tác của học sinh xem có nhanh và chính xác không? - Sửa lỗi cho học sinh hay mắc phải. Nghe và rút kinh nghiệm - Uốn nắn kịp thời những học sinh yếu * Nhận xét và đánh giá Chuẩn bị bài tập tiếp theo - Nêu gương 1 số bài làm tốt và giải đáp 1 số thắc mắc của học sinh. - Nhận xét, đánh giá tiết học và rútThực hiện theo hướng dẫn kinh nghiệm. - Thông báo về nhà chuẩn bị bài học 8 và hoàn thành các bài tập bài 7 - Nhắc học sinh tắt máy đúng quy định, sắp xếp bàn ghế - Quét dọn phòng máy 4. Nhận xét: (5 phút) - Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. Dặn dò: (2 phút) - Về nhà ôn tập chuẩn bị tiết sau kiểm”tra 1 tiết thực hành”.

----------˜˜˜˜˜----------

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 103/134

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần 28 : Tiết: 54 I - MỤC TIÊU 1. Kiến thức

Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng:

Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
- Học sinh được trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính. . 2. Kỹ Năng - Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính. - Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu cô thể. - Từ việc sắp xếp dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính. 3. Thái độ - Nghiêm túc ghi chép, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy. II - CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, tranh vẽ. 2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà. III - PHƯƠNG PHÁP Thuyết trình - vấn đáp - Thực hành. IV - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
A - ỔN ĐỊNH (1’) B - KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)

? Mở một bảng tính bất kỳ. Thực hiện thao tác thay đổi hướng của giấy in? TL: HS thực hiện trên máy tính cá nhân  Giáo viên quan sát, nhận xét và cho điểm.
C - BÀI MỚI (35’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG

1. Sắp xếp dữ liệu GV: Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong HS: Quan sát trên tranh vẽ và thực hiện - Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu Trang 104/134

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Truờng ĐH Đồng Tháp một hay nhiều cột được trên máy tính cá nhân. - Nháy nút sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. GV: Đưa ví dô vẽ bằng tranh và cho HS quan sát. GV: Để sắp xếp thứ hạng của HS theo điểm Trung bình ta thực hiện như sau: 1. Nháy chuột chọn một ô trong cột điểm trung bình 2. Nháy nút trên thanh công cô Ta sẽ nhận được kết quả tương tự như hình minh hoạ.
D - CỦNG CỐ (3’)

Giáo án Tin Học 7 hay trên thanh

công cô để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Ví dô: Trang tính dưới đây là kết quả học tập của một số HS lớp 7a.

Sau khi sắp xếp được kết quả:

- Yêu cầu: Tự lập bảng tính tương tự như bảng tính trên và thực hiện sắp xếp theo thứ tự tăng dần và giảm dần.
E - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1’)

- Xem lại các thao tác để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính. - Thực hành nếu có điều kiện.

----------˜˜˜˜˜----------

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 105/134

Ví dô: Lọc ra các học sinh có điểm trung bình tà 8. IV . III .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần 29 : Tiết: 55 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU I . vùng có dữ liệu cần lọc.ỔN ĐỊNH (1’) B .Học sinh được trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính. sẽ xuất hiện các mũi tên như bảng sau: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 106/134 .KIỂM TRA BÀI CŨ (5’) ? Mở bảng tính Bảng điểm lớp em. Thái độ .Nháy chuột chọn 1 một ô trong máy tính cá nhân. .TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A .Thực hành. Lọc dữ liệu Thực hiện các thao tác sau: HS: Quan sát trên màn Bước 1.Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính. Kiến thức . 3. Thực hiện thao tác sắp xếp dữ liệu tăng dần theo Điểm trung bình. 2. 2. Giáo viên: Giáo trình. .Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu cô thể.PHƯƠNG PHÁP Thuyết trình . GV quan sát học sinh thực hiện trên máy  nhận xét và cho điểm. Phòng máy. Kỹ năng .MỤC TIÊU 1. .Từ việc sắp xếp dữ liệu. học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính. . Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà. Chuẩn bị: chiếu và thực hiện trên .Mở bảng chọn Data -> Filter AutoFilter.BÀI MỚI (35 ‘) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG GV: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.Nghiêm túc ghi chép. cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy. C .CHUẨN BỊ 1. 8 trở lên (hình minh hoạ) 2.vấn đáp . II . .

hành. .Chọn tiêu đề để lọc .Khi nháy chuột ở mũi tên trên tiêu đề cột có các lựa chọn sau: + Top 10: Lọc các hàng có giá trị GV: Hướng dẫn học sinh dữ liệu thuộc mộ số giá trị. E .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1’) . Trả lời câu hỏi 2.CỦNG CỐ (3’) 1.3. GV: Hướng dẫn học sinh thao tác trên máy tính. (hình vẽ).4 sgk 2. nhất: Chọn Top 10  Chọn ô thứ 2 có giá trị là 3  OK.Thực hành nếu có điều kiện ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 107/134 . D .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 Bước 2. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất .Xem lại các thao tác để sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liẹu trong bảng tính .Kết thúc lọc: Chọn Data  Filter  Show All (Hiển thị tất cả). cách lọc hàng có giá trị HS: Quan sát và thực VD: Chọn 3 học sinh có ĐTB lớn lớn nhất hay nhỏ nhất.Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột. Lọc: . Yêu cầu: Tự lập bảng tính tương tự như bảng tính trên và thực hiện lọc dữ liệu. 3. HS: Quan sát và thực hiện trên máy tính cá nhân.

Data/sort XHHT Sort Gv: làm mẫu + Sort by: Điểm trung bình + Then By: Toán + Then By: Ngữ văn + Hearder row + Descending.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 29 Tiết: 56 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI? I. Đồ dùng và thiết bị dạy học .Nháy chuột chọn ô C5 . Gv: nhận xét và cho điểm. . Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu Bài tập 1: Gv: yêu cầu hs mở bảng tính Bảng điểm lớp em Hs: Thực hiện. II. nếu điểm toán củng bằng.Data/Filter/AutoFilter xuất hiện mũi tên ở hàng tiêu đề cột. Kiểm tra bài cũ: ? Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng nút lệnh nào và có mấy cách để thực hiện sắp xếp mà em đã được học? ? Nêu các thực hiện sắp xếp bằng hộp thoại Sort? Hs: lên bảng trình bày. nhau thì căn cứ vào điểm Ngữ văn? .Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu . Mục tiêu: Giúp GuiGghhG học sinh . ? Sắp xếp điểm trung bình của các theo thứ tự giảm dần.Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu. ở bài thực hành 6. 3. Hoạt động dạy học 1.Máy tính III. ? Lọc ra những bạn có điểm Tin Học là 10? + Ok Gv: làm mẫu Hs: quan sát và thực hiện tậi máy mình.Bảng phụ . SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 108/134 .Chọn ô C6. . căn cứ vào điểm Toán. Tổ chức ổn định lớp: 2. nếu có điểm trung bình bằng nhau thìHs: quan sát và thực hiện tậi máy mình.Bài tập mẫu đã có nội dung dùng cho máy tính hoặc đèn chiếu.

+ Mật độ tăng dần hay giảm dần + Tỉ lệ dân số tăng dần hay giảm dần ? Sử dụng công cụ để lọc: Hs: thực hiện + Lọc ra các nước có diện tích là năm diện tích lớn nhất. Hs: Không soạn thảo và ngồi tại chổ để giáo viên đi kiểm tra. Dặn dò: .Kết quả thực hành. ý thức. + Dân số tăng dần hay giảm dần. Hệ thống củng cố bài. + Lọc ra các nước có dân số là 3 số dân ít nhất. 2 của bài thực hành 8 .Giáo án Tin Học 7 Hoạt động của học sinh .Thái độ. + Lọc ra các nước có mật độ dân số thuộc 3 mật độ dân số cao nhất.Sự chuẩn bị kiến thức của học sinh Gv: Cho điểm và cho hs vệ sinh phòng máy.Nháy chuột chọn tiêu đề cột Tin Học xuất hiện menu chọn 10 ? Lọc ra 3 bạn có điểm trung bình cao nhất và 2Hs: quan sát và thực hiện. 2). . Gv: ra hiệu lệnh kết thúc tiết thực hành. 5.Làm lại bài thực hành bài tập 1. Gv: nhận xét về tiết thực hành về: . bạn có điểm trung bình thấp nhất? Nháy chuột vào mũi tên trên hành tiêu Gv: làm mẫu đề cột Điểm trung bình xuất hiện mune dọc chọn Top 10 xuất hiện hộpp thoại Top 10 Auto Filter chọn Top.Xem trước bài tập 3: Bài thực hành 8 Truờng ĐH Đồng Tháp Hoạt động của giáo viên ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 109/134 . 3 (hoặc Bottom. sắp xếp và lọc dữ liệu Bài tập 2: ? Mở bảng tính Cac nuoc DNA đã được lưu ở bàiHs: thực hiện thực hành 6? ? Hãy sắp xếp các nước theo: Hs: thực hiện + Diện tích tăng dần hoặc giảm dần. 4. . OK Hoạt động 2: Tìm hiểu Lập trang tính.

Hs: Nếu nháy vào một ô bất kì ngoài ? Từ 2 thao tác trên em có thể rút ra kết luận gì? danh sách dữ liệu. Hoạt động dạy học 1. Đồ dùng và thiết bị dạy học . Mục tiêu: Giúp GuiGghhG học sinh Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu II. I. thực hiện sắp xếp và lọc dữ liệu kếtHs: Máy thông báo lỗi và không thực quả như thế nào? hiện được sắp xếp và lọc dữ liệu.Máy tính III.Bảng phụ .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 30 Tiết: 57 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI NHẤT (tt). những lại là sát với ô dữ liệu thì việc thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu vẫn thành công. thực hiện sắp xếp và lọc dữ liệu kếtHs: Kết quả là vẫn thực hiện được sắp quả như thế nào? xếp và lọc dữ liệu ? Chọn ô B 20. những nếu cách xa vùng dữ liệu một ô thi máy sẽ thong bao lỗi và thao tác thực hiện không thực hiện được. Tổ chức ổn định lớp: 2. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu thêm về lọc và sắp xếp dữ liệu Gv: yêu cầu học sinh mở trang tính của bài tập 2? Hs: thực hiện mở ? Chọn ô A17.Bài tập mẫu đã có nội dung dùng cho máy tính hoặc đèn chiếu. . SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 110/134 .

trang dữ liệu. lọc như 2 bảng dữ liệu riêng biệt. cho biết kết quả của thao tác? tính sẽ được chia thành 2 bảng và việc thực hiện sao chép và lọc dữ liệu ngầm định chỉ tiến hành sắp xếp. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 111/134 . Insert/Row. Gv: ra hiệu lệnh kết thúc tiết thực hành. Hs: Không soạn thảo và ngồi tại chổ để giáo viên đi kiểm tra. 2. Dặn dò: . khi đó trang tính được coi như là có 2 bảng dữ liệu khác nhau. 3. ý thức. Giáo án Tin Học 7 Hoạt động của học sinh Hoạt động 2: Chèn thêm 1 hàng trống vào bảng của bài tập 2 ? Chèn thêm ít nhất một hàng trống vào giữa 2 nướcHs: . 4. Hệ thống củng cố bài. Sự chuẩn bị kiến thức của học sinh Gv: Cho điểm và cho hs vệ sinh phòng máy. Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma? ? Nháy chuột chọn C3 và thực hiện sao chép và lọcHs: Thực hiện và nhận xét dữ liệu.Chọn B7. Gv: nhận xét về tiết thực hành về: Kết quả thực hành. cho biết kết quả của thao tác? Nếu chèn thêm một hàng trống giữa 2 nước Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma. Do vậy. lọc dữ liệu ngầm định chỉ thực hiện với bảng dữ liệu phía trên gồm các nước từ Bru-nây đến Ma-la-xi-a Gv: nhận xét Hoạt động 3: Chèn thêm 1 cột trống vào bảng của bài tập 2 ? Chèn thêm ít nhất một cột trống vào giữa 2 cột DHs: thực hiện và cột E? ? Nháy chuột chọn C3 và thực hiện sao chép và lọcHs: Kết quả tương như câu b.Truờng ĐH Đồng Tháp Hoạt động của giáo viên Gv: nhận xét. Thái độ. thao tác chọn ô C3 rồi thực hiện sắp xếp. 3 của bài thực hành 8 .Xem trước phần mềm: Học toán với Toolkit Math.Làm lại bài thực hành bài tập 1.

sách giáo khoa.Với chương trình bảng tính ta có thểdiễn dữ SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 112/134 . . Thái độ: . máy tính điện tử (nếu có).Thực hiện thành thạo các thao tác với biểu đồ. Kĩ năng: . Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. yêu thích môn học. Mục tiêu: 1.Thái độ học tập nghiêm túc. Kiến thức: . Minh họa số liệu bằng biểu đồ. II. . .Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. vở ghi III.Học sinh đọc SGK. 2. 2. Ổn định lớp: Kiểm tra sự chuẩn bị của hs: Bài mới: Hoạt động của thầy IV. HS: Nghiên cứu SGK. 3.Theo em tại sao một số loại dữ liệu lại+ Suy được biểu diễn dưới dạng biểu đồ? nghĩ trả lời: Tại vì khi biểu ? Trong chương trình phổ thông em đãdiễn dữ được học các loại biểu đồ nào? Em cóliệu biết tác dụng riêng của mỗi loại biểu đồbằng ấy không? biểu đồ dữ liệu + Hoạt động 2: Tìm hiểu một số dạng được biểu đồ biểu 2.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 30 Tiết: 58 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ I. biểu đồ. Phương pháp: . quan sát và tổng kết 1.Biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ. Một số dạng biểu đồ: 20p . 3. Tiến trình dạy và học: T/g 18 Hoạt động của trò Nội dung + Hoạt động 1: Minh họa số liệu bằng 1.Một số dạng biểu đồ thông thường.

+ Biểu đồ cột: Rất thích hợp để sotăngsánh dữ liệu có trong nhiều cột. . quan. hay giảm của dữ liệu. trực ? Em hãy nêu một số dạng biểu đồ. giảm + Biểu đồ đường gấp khúc: dùng đểcủa dữ so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăngliệu. hay giảm của dữ liệu.Giáo viên giải thích tác dụng của từngdự + Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để dạng biểu đồ. + Học sinh suy SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 113/134 . sinh trả lời theo yêu cầu của giáo viên + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. + Biểu đồ cột: Rất thích hợp để so dễ sánh dữ liệu có trong nhiều cột. đoán mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng xu thế thể. + Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng+ Học thể.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 tạo các biểu đồ có hình dạng khác nhauliệu để biểu diễn dữ liệu. hiểu. + Biểu đồ đường gấp khúc: dùng để dễ so so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng sánh.

----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 114/134 .Truờng ĐH Đồng Tháp nghĩ và trả lời. Dặn dò: (2 phút) . Đọc trước phần 3 và 4. Giáo án Tin Học 7 + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. Có ba dạng biểu đồ cơ bàn: . 4.Học bài kết hợp SGK.Biểu đồ hình tròn.Biểu đồ cột .Biểu đồ đường gấp khúc . Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu một số dạng biểu đồ cơ bản 5.

Thái độ học tập nghiêm túc. * Các thông tin giải thích biểu đồ . 3.Giáo viên giới thiệu các thông tin giảiChọn dạng biểu đồ thích biểu đồ và vị trí đặt biểu đồ. II. sách giáo khoa.Theo em tại sao một số loại dữ liệu lại được biểu diễn dưới dạng biểu đồ? (5p) 3. + Học sinh nghiên* Nháy nút Next . Xuất hộp hội thoại Chart Wizard. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. trong nhóm. Phương pháp: . 3. Ổn định lớp: 2.Chart title: Tiêu đề. bước 2. Tạo biểu đồ: . quan sát và tổng kết 1.Học sinh đọc SGK. Xuất hiệnthao tác thực hiện củaChart Wizard.Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK =>cứu SGK và trả lờitrên các hộp thoại Cách chọn dạng biểu đồ và xác định miềntheo yêu cầu của giáovà nháy nút Finish dữ liệu. .Biết cách chỉnh sửa biểu đồ.Rèn luyện kĩ năng tạo biểu đồ. máy tính điện tử (nếu có). đồ SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 115/134 IV. viên. yêu thích môn học. Thái độ: . 2.Chart Types: Chọn nhóm biểu đồ.Nháy Next để sanga) Chọn dạng biểu .Chart Sub-types: . giáo viên => ghi nhớhiện hộp hội thoại * Nháy nút Next trên các hộp thoại và nháykiến thức. nghe và quan sát các* Nháy nút lệnh * Nháy nút lệnh Chart Wizard. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 16p + Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tạo biểu đồ.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 31 Tiết: 59 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (tt) I.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. HS: Nghiên cứu SGK. Tiến trình dạy và học: . .Giúp học sinh biết cách tạo biểu đồ . Kiểm tra bài cũ. Kiến thức: .Giới thiệu cách tạo biểu đồ trên chương+ Học sinh chú ý lắng trình bảng tính Excel. vở ghi III. Mục tiêu: 1. Chart Wizard. Kĩ năng: . nút Finish để kết thúc. a) Chọn dạng biểu đồ . để kết thúc. .

. dữ liệu cần minh hoạc) Các thông tin + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chỉnh sửa theo hàng hay cột. Dặn dò: (2 phút) . .Nháy chuột trênvào văn bản biểu đồ và nhấn phím Delete. của biểu đồ 17p b) Thay đổi dạng biểu đồ b) Thay đổi dạng . liệu . giải thích biểu đồ. Nháy Next để • Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK =>chuyển sang bước 3. + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến4.Series in: Chọn dãy . sửa đổi nếu cần. c) Xoá biểu đồ d) Sao chép biểu đồ . Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu một số dạng biểu đồ cơ bản 5.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 . 4. Chỉnh sửa biểu thức. . b) Xác định miền dữ .Thực hiện thao táca) Thay đổi vị trí kéo thả chuột. d) Sao chép biểu đồ vào văn bản .Học bài kết hợp SGK ----------˜˜˜˜˜---------SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 116/134 .As object in: Trên trang chứa DL.As a new sheet: Trên trang tính mới. . liệu . d) Vị trí đặt biểu đưa ra các thao tác thực hiện để chỉnh sửa đồ: biểu đồ.Ctegory (X) axis: Chú giải trục ngang.Nháy chọn biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.Mở văn bản Word và nháy chuột nút lệnh Paste.Chọn kiểu biểu đồc) Xoá biểu đồ thích hợp.Data Range: Kiểm * Vị trí đặt biểu đồ tra miền dữ liệu vàb) Xác định miền dữ .Nháy Finish để kết thúc.Nháy mũi tên để ởbiểu đồ bảng chọn BĐ.Value (Y) axis: Chú giải trục đứng.Nháy Next để sang bước 4. đồ: a) Thay đổi vị trí của biểu đồ . biểu đồ.

có trang tính như hình 114 HS: Tạo mới biểu đồ đường gấp khúc.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 31 Tiết: 60 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 9: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HOẠ I . ? Tính cột Tổng cộng ta làm ntn? GV: Yêu cầu HS thực hiện tạo biểu đồ với khối dữ liệu A4:D9. ? Để có được dữ liệu như hình 114 ta làm ntn? GV: Yêu cầu HS xoá cột Nam trong bảng dữ liệu. nhập dữ liệu vào trang tính như hình 113. 3.Đổi biểu đồ môc d khối A4:C9 Trang 117/134 .Ôn lại cách nhập các công thức và hàm vào ô tính. III . .PHƯƠNG PHÁP . các cách tính toán trong ô tính. HS: Thực hiện thao c) Thực hiện các thao tác để tác xoá cột.C5) =SUM(B5. ỔN ĐỊNH (1’) B. C. =SUM(B5. a) Nhập dữ liệu khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính. IV . 2. Kiến thức . . BÀI MỚI (40’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG GV: Yêu cầu HS mở máy.Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản. Giáo viên: Giáo trình. Phòng máy. II .C5) HS: Thực hành theo b) Tạo biểu đồ với dữ liệu yêu cầu của giáo viên.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A. KIỂM RA BÀI CŨ . . .Yêu cầu HS tạo mới biểu đồ đường gấp khúc với khối dữ liệu A4:C9.Thực hiện thành thạo thao tác vẽ biểu đồ.CHUẨN BỊ 1. khởi động chương trình bảng tính Excel.Yêu cầu HS đổi biểu đồ môc d SV:Trần Thị Ngọc Suơng 1.MỤC TIÊU 1.Yêu cầu từng HS tạo biểu đồ với dữ liệukhối A4:A9 với các thông tin giải thích trên biểu đồ. 2. Thái độ . Kỹ Năng . khối A:D9 HS: Trả lời. .Có ý thức bảo vệ của công. d) Tạo biểu đồ với dữ liệu . Học sinh: Nghiên cứu trước bài học ở nhà.Thuyết trình và thực hành trên máy. chú ý trong thực hành.Kết hợp trong giờ thực hành.Hình thành thái độ nghiêm túc. Bài tập 1 HS: Mở máy tính.

Bài tập 2 và nhận xét. liệu b) Tạo biểu đồ hình cột HS: Trả lời.Yêu cầu HS so sánh kết quả nhận được ở môc a. GV: Yêu cầu HS tạo biểu đồ hình tròn trên cơ sở dữ liệu của khối A4:B9.Yêu cầu HS thực hiện thao tác sao chép sang Word. ? Để sao chép biểu đồ trên trang tính vào Word ta làm ntn? . kết quả của mỗi máy.Yêu cầu HS thực hiện thao tác xoá cột để có trang tính như hình 117. a) Tạo biểu đồ đường gấp HS: Trả lời. đọc trước bài học vẽ hình học động với Geogebra.Hướng dẫn HS về ôn bài. . GV: Yêu cầu HS tính điểm trung bình theo từng môn. Bài tập 3 a) Tính ĐTB theo từng môn HS: Làm theo yêu học của cả lớp vào hàng cầu. d) Xoá cột HS: Thực hiện thao tác đổi biểu đồ. e) Tạo biểu đồ hình tròn g) Lưu bảng tính HS: Trả lời. 3. HS: Quan sát so sánh 2. E .HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1’) . D .Yêu cầu HS tạo biẻu đồ cột để minh hoạ ĐTB của các môn học. HS: Làm theo yêu cầu của GV. sửa lỗi và nhận xét ý thức thực hành. c) Thay đổi dạng biểu đồ . khúc với dữ liệu khối A 4:C9 HS: Thực hiện theo yêu cầu. c) Sao chép biểu đồ được tạo trên trang tính vào văn bản Word HS: Thực hành theo yêu cầu của GV. ? Để xoá cột ta làm ntn? . ? Để lưu bảng tính ta làm ntn? GV: Yêu cầu HS mở bảng tính “Bảng điểm lớp em” đã lưu trong bài thực hành 7. b) Thay đổi dạng biểu đồ HS: Trả lời. .Giáo viên kiểm tra việc làm bài của từng máy.Truờng ĐH Đồng Tháp của BT1 thành biểu đồ đường gấp khúc. ? Để thay đổi dạng biểu đồ ta làm ntn? . dưới cùng của danh sách dữ HS: Trả lời. .Yêu cầu HS thay đổi dạg biểu đồ như hình 116.Yêu cầu HS đổi biểu đồ nhận được thành biểu đ đường gấp khúc và biểu đồ cột.CỦNG CỐ (3’) Giáo án Tin Học 7 bài tập 1 thành biểu đồ đường gấp khúc. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 118/134 .

Mục tiêu: 1.Yêu cầu HS đổi biểu đồ mục dtập 1 thành biểu đồ của BT1 thành biểu đồ đường gấpđường gấp khúc.Đổi biểu đồ mục d bài . Chuẩn bị: – Nội dung bài thực hành – Máy tính điện tử III.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 32 Tiết: 61 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 9 (tt) TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA I.Yêu cầu HS tạo mới biểu đồHS: Tạo mới biểu đồkhúc với dữ liệu khối A đường gấp khúc với khối dữ liệuđường gấp khúc. . đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. ? Để thay đổi dạng biểu đồ ta làmHS: Trả lời. tích cực học tập II. cầu. hướng dẫn các nhóm thực hành.Thực hiện thành thạo thao tác vẽ biểu đồ.Yêu cầu HS so sánh kết quảvà nhận xét. Tiến trình bài thực hành: 1.Yêu cầu HS thay đổi dạg biểuHS: Thực hiện theo yêu đồ như hình 116. Bài tập 2 tập ở SGK a) Tạo biểu đồ đường gấp . nhận xét công việc của từng nhóm. .Đặt vấn đề.Thực hiện được các tao tác biểu đồ đơn giản.Thái độ học tập nghiêm túc. các cách tính toán trong ô tính. c) Thay đổi dạng biểu đồ ? Để xoá cột ta làm ntn? SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 119/134 . . Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 20p + Hoạt động 1: Thực hành bài 2. Kiểm tra bài cũ. ntn? . Ổn định lớp: 2. HS: Quan sát so sánh . .Phân nhóm Hs thực hành. 2. Kiến thức: .Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính. nhận được ở mục a. Kĩ năng: . 3. IV. Thái độ: . b) Thay đổi dạng biểu đồ khúc. 3. 4:C9 A4:C9. Phương pháp: .Gv quan sát.

. c) Sao chép biểu đồ được tạo trên trang tính vào văn bản 4.Yêu cầu HS thực hiện thao tác xoá cột để có trang tính như hìnhHS: Trả lời. khối A4:B9.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 . hàng dưới cùng của danh ? Để sao chép biểu đồ trên trang sách dữ liệu tính vào Word ta làm ntn? . 18p bình theo từng môn. tiết sau bài thực hành 10 ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 120/134 . ? Để lưu bảng tính ta làm ntn? GV: Yêu cầu HS mở bảngHS: Trả lời. 3.Về nhà ôn tập.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. HS: Trả lời. 117. Bài tập 3 a) Tính ĐTB theo từng . d) Xoá cột GV : Yêu cầu HS tạo biểu đồ hình tròn trên cơ sở dữ liệu củaHS: Làm theo yêu cầu của GV. tính”Bảng điểm lớp em”đã lưu g) Lưu bảng tính trong bài thực hành 7. e) Tạo biểu đồ hình tròn khúc và biểu đồ cột. GV: Yêu cầu HS tính điểm trungHS: Làm theo yêu cầu. Nhận xét: (5 phút) .Yêu cầu HS đổi biểu đồ nhận được thành biểu đồ đường gấpHS: Thực hiện thao tác đổi biểu đồ. b) Tạo biểu đồ hình cột sao chép sang Word.Yêu cầu HS thực hiện thao tác HS: Trả lời. Dặn dò: (2 phút) .Yêu cầu HS tạo biẻu đồ cột để môn học của cả lớp vào minh hoạ ĐTB của các môn học.

II .TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A.CHUẨN BỊ 1. 2. III .Bảo vệ của công. Kỹ Năng . Phòng máy. liệu. làm ntn? HS: Suy nghĩ trả lời. nháy nút Merge and Center.Hình thành thái độ học tập nghiêm túc.Căn chỉnh tiêu đề + Chọn các ô cần căn chỉnh. định dạng. SV:Trần Thị Ngọc Suơng b) Điều chỉnh hàng.PHƯƠNG PHÁP . hăng say học hỏi.MỤC TIÊU 1. C. + Nháy nút Border chọn kiểu vẽ đường Trang 121/134 . KIỂM RA BÀI CŨ . Bài tập 1 Excel và nhập dữ liệu vàođộng Excel và nhập dữa) Khởi động chương trình bảng tính trang tính như hình 119. IV . .Điều chỉnh hàng. . sử dụng công thức. Excel và nhập dữ liệu vào trang tính ? Để điều chỉnh độ rộngHS: Suy nghĩ trả lời. . BÀI MỚI (40’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG GV: Yêu cầu HS khởi độngHS: Mở máy. ? Nêu các thao tác để kẻ khong cho ô tính? ? Nhắc lại các thao tác saoHS: Suy nghĩ trả lời. cột. Giáo viên: Giáo trình.Thực hiện thành thạo các thao tác trong trang tính. 3. độ cao hàng ta làm ntn? HS: Suy nghĩ trả lời.Củng cố lại cho HS cách lập trang tính.Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trước khi in. 2. các hàm và trình bày trang in.Kết hợp trong giờ thực hành. Thái độ . . ? Để căn chỉnh tiêu đề taHS: Suy nghĩ trả lời.Thuyết trình và thực hành trên máy.Kẻ khung + Chọn các ô cần kẻ khung. cột: + Đưa con trỏ vào vạch phân cách giữa hàng hay cột và thực hiện thao tác kéo thả chuột để tăng hay giảm độ rộng cột. khởi1. yêu thích môn học. Học sinh: Nghiên cứu trước bài học ở nhà. cột và định dạng .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: Tiết: 32 62 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành số 10: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP I . độ cao hàng. ỔN ĐỊNH (1’) B. Kiến thức .

Dùng công thức: GV: Yêu cầu HS nhập dữ lưu lại trang tính theo=D5+D14 liệu vào trang tính. . HS: Suy nghĩ trả lời. E .Nhận xét giờ học.Tổng thu nhập trung bình của vùng. .Sao chép ? Để tạo màu nền cho ôHS: Thực hiện theo+ Chọn ô cần sao chép. Bài tập 2 bình theo từng ngành ta Xem trước trang in làm ntn? GV: Yêu cầu HS lưu lại a) Khởi động Excel và nhập dữ liệu bảng tính với tên Baitap2.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1’) . HS: Trả lời.Tạo màu nền và màu chữ tính Bài tập 1 đã lưu.Truờng ĐH Đồng Tháp chép và chỉnh sửa dữ liệu trong ô tính. vào trang tính GV: Giám sát việc thực b) Sử dụng các hàm để tính toán hành của HS. tính ta làm ntn? yêu cầu của GV và trả+ Nháy nút lệnh Copy. HS: Trả lời. ? Để tính cột tổng cộng tayêu cầu GV. ? Để tính cột tổng cộng taHS: Nhập dữ liệu. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 122/134 .Tính trung bình cộng. ? Để xem trước khi in ta + Nháy nút Font Color.Dùng hàm: làm ntn? =SUM(D5. tính ta làm ntn? HS: Trả lời. Giáo án Tin Học 7 biên. + Nháy nút lệnh Paste. + Trỏ tới vị trí mới.Hướng dẫn HS về nhà ôn tập và đọc trước các phần tiếp theo. ? Để tạo màu chữ cho ôlời câu hỏi. hướng dẫn HS khi cần. + Chọn ô hoặc các ô cần tạo màu nền.D14) ? Để tính thu nhập trung 2. làm ntn? + Nháy nút Fill Colors. ? Tại sao cần xem trang Màu chữ tính trước khi in? + Chọn ô hoặc các ô cần tạo màu chữ. Màu nền tác. . làm ntn? d) Lập công thức để rính tổgn số hiện vật HS: Thực hiện thao tác. .CỦNG CỐ (3’) . D . GV: Yêu cầu HS mở bảngHS: Thực hiện thao. c) Sao chép và chỉnh sửa dữ liệu .Giáo viên đến từng máy kiểm tra kết quả thực hành của HS. ý thức làm bài và kết quả bài làm của HS.

BÀI MỚI (40’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG GV: Yêu cầu HS mở máy tính.Củng cố cách tạo biểu đồ. KIỂM RA BÀI CŨ . Thái độ . định dạng văn bản. Giáo viên: Giáo trình. c ta làm ntn? ? Để sắp xếp thu nhập bình quân về nông nghiệp với thứ tự giảm dần taHS: Suy nghĩ trảd) Sắp xếp các xã làm ntn? lời. trình bày trang in.Thuyết trình và thực hành trên máy. ? Em hãy thực hiện thao tác lọc dữHS: Thực hành theo yêu cầu của SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 123/134 . ? Để cho tiêu đề của bảng “ThuHS: Trả lời.Củng cố lại cho HS cách chỉnh sửa. khởi động Excel và mở bảng tínhđộng Excel và mởc) Chỉnh sửa và chèn thêm hàng Baitap2. khởiHS: Mở máy. bảng tính Baitap2. làm ntn? .CHUẨN BỊ 1.Chỉnh sửa nhập bình quân theo đầu người” ra giữa ta làm ntn? ? Để chọn màu cho chữ ta làm ntn? ? Nêu thao tác chèn thêm 1 hàng. sao chép vùng dữ liệu và di chuyển biểu đồ. thức lý thuyết và ? Để sắp xếp tên xã với thứ tự a. Học sinh: Nghiên cứu trước bài học ở nhà. ỔN ĐỊNH (1’) B. HS: Trả lời. . b.PHƯƠNG PHÁP . hăng say học hỏi. Kỹ Năng .trả lời. . Phòng máy.MỤC TIÊU 1. II . 2. 2.Hình thành thái độ học tập nghiêm túc. sắp xếp và lọc dữ liệu. c.Kết hợp trong giờ thực hành.Sắp xếp giảm dần. 3.Thực hành thành thạo các thao tác.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A. IV . III . C.Theo tên xã với thứ tự a. .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: Tiết: 33 63+64 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành số 10: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP I . ? Để lọc dữ liệu trong trang tính taHS: Trả lời.Chèn hàng GV: Yêu cầu HS trình bày giốngHS: Nhớ lại kiếm mẫu hình 123. . b. chén thêm hàng. Kiến thức .

Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 liệu lấy 3 xã thu nhập bình quân vềGV. e) Lọc dữ liệu nông nghiệp cao nhất. Data -> Filter -> AutoFilter -> ? Để thoát khỏi chế độ lọc ta làmHS: Trả lời. Chọn Top 10. XHHT, chọn Top 3 HS: Thực hiện-> OK. ntn? GV: Yêu cầu HS lưu lại trang tínhthao tác lưu trang tính. với tên Thongke. HS: Mở bảng tính GV: Yêu cầu HS mở Baitap2 đãBaitap2. HS: Trả lời. lưu trong máy. ? Để sao chép cột B và cột D sang HS: Trả lời. vùng khác ta làm ntn? ? Để vẽ biểu đồ ta sử dụng nút lệnh(Chart Wizard). 3. Bài tập 3 HS: Thực hiệnTạo biểu đồ và trình bày trang in. nào ? ? Em hãy thực hiện thao tác saothao tác. a) Sao chép cột và vẽ biểu đồ HS: Thực hiện chép hàng dữ liệu sang vùng khác. GV: yêu cầu HS vẽ biểu đồ nhưthao tác vẽ biểu đồ. HS: Trả lời. mẫu hình 125. ? Để di chuyển biểu đồ ta làm ntn? HS: Thực hiện dib) Sao chép hàng và vẽ biểu đồ GV: Yêu cầu HS di chuyển biểu đồ. chuyển biểu đồ theo ? Để xem trước khi in ta làm ntn ? yêu cầu. c) Di chuyển biểu đồ và trình bày GV: Giám sát việc thực hành củaHS: Sử dụng Printtrang in HS, hướng dẫn các em khi cầnPreview. thiết. HS: Thực hành. d) Xem trước khi in
D - CỦNG CỐ (3’)

- Giáo viên đến từng máy kiểm tra kết quả thực hành của HS. - Nhận xét giờ học, ý thức làm bài và kết quả bài làm của HS.
E - HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1’)

- Hướng dẫn HS về nhà ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra thực hành.

----------˜˜˜˜˜----------

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 124/134

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 34 Tiết: 65

Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng:

Bài thực hành 10 (tt) THỰC HÀNH TỔNG HỢP

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thực hành tổng hợp các kiến thức đã học 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng sử dụng thành thạo bảng tính. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập II. Chuẩn bị: – Nội dung bài thực hành – Máy tính điện tử III. Tiến trình bài thực hành: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của HS Nội dung + Bài tập 3: Tạo biểu đồ và trình bày trang in. - Sử dụng trang tính Thong ke được tạo và lưu trong bài + Bài tập 3: tập 2. + Học sinh mở trangTạo biểu đồ a) Sao chép cột B và cột G sang vùng khác của trang tínhtính thong ke đã đượcvà trình bày và tạo biểu đồ cột minh họa tổng thu nhập bình quân theo lưu ở tiết thực hànhtrang in. đầu người của từng xã trong vùng trên cơ sở dữ liệu đã trước. được sao chép. + Học sinh thực hành b) Sao chép hàng 4 và hàng 13 sang vùng khác của trangtrên máy tính theo tính và tạo biểu đồ hình tròn minh họa tổng thu nhậpyêu cầu của giáo viên. trung bình của cả vùng theo từng ngành. Kết quả tương tự như hình 125. c) Di chuyển các biểu đồ xuống dưới vùng có dữ liệu. Xem trước khi in trang tính, thiết đặt lề, điều chỉnh nếu cần, để có thể in hết vùng dữ liệu và các biểu đồ trên một trang giấy. 4. Nhận xét: (5 phút) - Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. Dặn dò: (2 phút) - Về nhà xem trước bài. Tiết sau làm bài kiểm tra thực hành 1 tiết.

----------˜ ˜ ˜˜ ˜---------SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 125/134

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 34 Tiết: 66

Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng:

KIỂM TRA THỰC HÀNH
I - MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Kiểm tr việc nắm bắt kiến thức thực hành của học sinh về trình bày, định dạng, s dụng công thức tính toán, vẽ biểu dồ, sắp xếp và lọc dữ liệu. 2. Kỹ Năng - Có kĩ năng tư duy, vận dụng kiến thức vào thực hành. 3. Thái độ - Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, trung thực khi làm bài. II - CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Đề bài kiểm tra, Phòng máy. 2. Học sinh: Kiến thức đã học. III - PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động cá nhân. IV - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
A. ỔN ĐỊNH (1’) B. KIỂM RA BÀI CŨ (KIỂM TRA THỰC HÀNH) C. BÀI MỚI (40’)

Cho bảng tính Stt A B C D 1 Lớp Gỏi Khá T. bình 2 6A 5 15 9 3 6B 4 11 5 4 6C 6 16 5 5 6D 9 20 4 6 6E 5 16 8 7 7A 4 19 8 8 7B 2 18 10 9 7C 1 14 15 10 7D 10 20 4 11 7E 15 21 6 Yêu cầu 1. Khởi động Excel, nhập dữ liệu và trình bày theo mẫu trên. 2. Sử dụng hàm để tính cột Tổng cộng. 3. Tạo biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối A2:E12. 4. Lọc ra lớp có số học sinh giái nhiều nhất.

E Yếu 0 0 0 0 0 3 5 1 0 0

F Kém ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 126/134

nhanh Biểu điểm 2 5 0. 5 0. 5 0. trôc ngang) .Trình bày đẹp. ý thức làm bài. E . 5 0.Hướng dẫn HS về nhà chuẩn bị cho bài ôn tập cuối năm. kết quả bài làm và cho điểm. ----------˜ ˜ ˜˜ ˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 127/134 . 5 0. 5 0.Giáo viên đến từng máy kiểm tra kết quả kiểm tra của HS. 5 0. 5 0. chính xác. 5 0.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 Đáp án + Biểu điểm Câu 1 2 Đáp án Khởi động Excel. . 5 0. 5 1 1 1 3 4 D . nhập dữ liệu và trình bày theo mẫu Trong cột F nhập công thức =SUM(B2:E2) =SUM(B3:E3) =SUM(B4:E4) =SUM(B5:E5) =SUM(B6:E6) =SUM(B7:E7) =SUM(B8:E8) =SUM(B9:E9) =SUM(B10:E10) =SUM(B11:E11) Tạo biểu đồ đúng (Có giải thích trôc đứng.Lọc được lớp có số học sinh giái nhiều nhất .CỦNG CỐ (3’) .Nhận xét giờ kiểm tra.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1’) .

2. ? Để thay đổi cỡ chữ ta làm ntn? HS: Trả lời. I.CHUẨN BỊ 1.Đánh dấu ô. Phòng máy. 3. giảm số chữ số thập phân .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: Tiết: 35 67 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: ÔN TẬP I .Đánh dấu ô. f) Tăng. ỔN ĐỊNH (1’) B.MỤC TIÊU 1. thành thạo các thao tác. BÀI MỚI (40’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV . II . .Đánh dấu ô.Nháy chọn ô. . giảm số chữ sốHS: Trả lời. Trang 128/134 .Nháy mũi tên ở ô Font và chọn phông thích hợp. SV:Trần Thị Ngọc Suơng 1. trình bày và in trang tính.Nháy mũi tên ở ô cỡ chữ và chọn cỡ thích hợp. làm ntn? HS: Trả lời.Nháy mũi tên ở nút chữ A e) Căn lề trong ô tính .Nháy vào B. Các kiến thức đã học. Kiến thức . Giáo viên: Giáo trình. . .Hình thành kĩ năng tư duy tổng hợp.Đánh dấu ô. Định dạng trang tính a) Thay đổi phông chữ . Kỹ Năng . ? Nêu cách chọn màu cho phông? HS: Trả lời. b) Thay đổi cỡ chữ .Tổng hợp kiến thức về định dạng trang tính.Củng cố cách sắp xếp và lọc dữ liệu. U d) Chọn màu phông . hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.Hình thành thái độ học tập nghiêm túc. cách tạo biểu đồ minh hoạ dữ liệu. HĐ CỦA HS GHI BẢNG ? Để thay đổi phông chữ taHS: Trả lời.Nháy chọn các nút lệnh căn lề. ? Cách căn lề trong ô tính? ? Để tăng. IV .PHƯƠNG PHÁP . Học sinh. c) Thay đổi kiểu chữ . KIỂM RA BÀI CŨ C.Kết hợp trong giờ ôn tập.Thuyết trình và thực hành trên máy. 2. . ntn? HS: Trả lời. III .Đánh dấu ô.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A. ? Để thay đổi kiêu chữ ta làmHS: Trả lời. . Thái độ .

Nháy nút lệnh sắp xếp tăng (hoặc giảm).Nháy chọn ô.Chọn ô trong cột cần sắp xếp.Data -> Filter -> Show All Thoát khỏi chế độ lọc . HS: Trả lời. Kẻ đường biên .Hướng dẫn HS về nhà ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối năm. XHHT.Nháy nút Chart Wizard.CỦNG CỐ (3’) . ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 129/134 .Chọn ô trong vùng cần lọc. 5. . g) Tô màu nền và kẻ đường biên Tô màu nền . E . 2.Sử dụng nút lệnh Fill Color.Chọn ô trong vùng dữ liệu .Sử dụng hai nút lệnh tăng. Luyện tập (Ôn tập các thao tác đã học) D . ? Trình bày cách đặt lề hướng giấy in. . Sắp xếp và lọc dữ liệu a) Sắp xếp dữ liệu .In trang tính File -> Print. .Data -> Filter -> AutoFilter. giảm chữ số thập phân. . ? Để in trang tính ta làm ntn? ? Trình bày cách sắp xếp dữ liệu trong trang tính? ? Để lọc dữ liệu trong trang tính ta làm ntn? ? Sau khi lọc để hiển thị lại dữ liệu ta làm ntn? ? Nêu cách thoát khỏi chế đọ lọc? ? Em hãy trình bày cách vẽ biểu đồ biểu diễn dữ liệu trên trang tính ? GV: Cho HS thực hành lại tất cả các thao tác đã học. b) Lọc dữ liệu . 4.Truờng ĐH Đồng Tháp thập phân ta làm ntn? ? Trình bày cách tô màu nền và ket đường biên trong trang tính. . . HS: Trả lời.Nháy Next liên tiếp.Nhắc lại tất cả các thao tác đã học.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1’) . Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ .Nháy Finish khi Next mờ đi. Trình bày và in trang tính . lựa chọn hướng giấy và lề giấy -> Ok.Data -> Filter -> AutoFilter Hiển thị lại dữ liệu . . Giáo án Tin Học 7 .Đặt lề hướng giấy in File -> Page Setup.Chọn ô.Sử dụng nút Border. 3.

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: Tiết: 36 68 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: ÔN TẬP (tt) SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 130/134 .

Giáo viên: Đề bài.PHẦN THỰC HÀNH I . ỔN ĐỊNH (1’) B. sắp xếp và lọc dữ liệu.Thành thạo các thao tác trên. 0. Sắp xếp lại cột ĐTB theo thứ tự điểm tăng dần. Dùng hàm Max tìm ra học sinh có ĐTB cao nhất. vẽ biểu đồ. III . 3. BÀI MỚI Đề bài Cho bảng điểm học sinh: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) b) c) d) e) BẢNG ĐIỂM LỚP 7A Họ và tên Nguyễn Hoà An Lê Thái Anh Trần Quốc Bình Phạm Ngọc Mai Bùi Thu Hà Chu Thị Hương Bùi Mỹ Linh Vũ Thị Mai Lê Văn Quang Trần Thu Phương Hà Thanh Thư Phạm Hải Yến Toán 8 8 8 9 7 8 8 7 3 5 8 10 Ngữ Văn 7 5 9 9 6 8 9 5 4 6 7 8 Tin Học 8 7 9 10 8 6 8 5 6 7 6 10 Vật Lí 7 8 8 8 5 8 7 7 5 7 8 9 ĐTB ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Khởi động chương trình bảng tính Excel và Vietkey rồi nhập đúng nội dung bảng trên. 2. IV . 2. KIỂM RA BÀI CŨ C. Học sinh. Kỹ Năng . Lọc ra học sinh có ĐTB là 8. Tính các ô trong cột ĐTB bằng điểm trung bình của các môn học. (1 điểm) (2 điểm) (1 điểm) (2 điểm) (2 điểm) SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 131/134 . hoạt động cá nhân.MỤC TIÊU 1.Kiểm ta việc nắm bắt kiến thức thực hành của HS về định dạng trang tính.Hình thành thái độ nghiêm túc. Các kiến thức đã học.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: Tiết: 37 69 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: KIỂM TRA HỌC KỲ II .PHƯƠNG PHÁP .Thực hành. trung thực trong giờ kiểm tra. Phòng máy.CHUẨN BỊ 1.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A. Thái độ . trình bày trang in. Kiến thức . II .

25 1 1 1 1 . 25 0. 25 0. 0 f Vẽ đúng biểu đồ thích hợp D . 25 0. 25 0. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 132/134 .Hướng dẫn HS ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra lý thuyết cuối năm. sửa sai cho các em. Data -> Filter -> AutoFilter. 25 0.Nhận xét về ý thức làm bài của học sinh và cho điểm. E .HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ . Chọn 8.Đến từng máy nhận xét ư. (2 điểm) Đáp án + Biểu điểm Câu Đáp án a Khởi động Excel và Vietkey. 25 0. . nhập đúng dữ liệu b Tính các ô trong cột ĐTB G2 = AVERAGE(C2:F2) G3 = AVERAGE(C3:F3) G4 = AVERAGE(C4:F4) G5 = AVERAGE(C5:F5) G6 = AVERAGE(C6:F6) G7 = AVERAGE(C7:F7) G8 = AVERAGE(C8:F8) G9 = AVERAGE(C9:F9) G10 = AVERAGE(C10:F10) G11 = AVERAGE(C11:F11) G12 = AVERAGE(C12:F12) G13 = AVERAGE(C13:F13) c Nháy 1 ô trong cột ĐTB và nháy nút sắp xếp tăng dần d =MAX(G2:G13) e Chọn ô. 25 0.Truờng ĐH Đồng Tháp LỰC HỌC Giái Khá Trung bình Yếu TỔNG CỘNG 4 5 2 1 Giáo án Tin Học 7 f) Nhập lại bảng hệ thống dưới và vẽ đồ thị thích hợp để mô tả tỉ lệ lực học của từng loại học sinh so với tổng thể. 25 0. 25 0. 25 0. nhược điểm.CỦNG CỐ Biểu điểm 2 0. 25 0.

Data -> Sort d. File -> Exit c. Cả a. File -> New b. Giáo viên: Đề bài. tư duy. d.Kiểm ta việc nắm bắt kiến thức lý thuyết của HS về tất cả các phần đã học của học kỳ II. b. Print d. Học sinh. Thanh tiêu đề b. cả a.PHẦN LÝ THUYẾT I . b. So Sánh dữ liệu và dự đoán xu thế của tăng hay giảm của dữ liệu. Right Câu 5: Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tô tăng dần ? a. 3. Thanh trạnh thái Câu 2: Để lưu trang tính ta phải sử dụng lệnh a. Mô tả tỉ lệ của dữ liệu so với tổng tổng thể. Kỹ Năng . Frint PreView b.Hình thành thái độ nghiêm túc. BÀI MỚI Đề bài Phần I: Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây: Câu 1: các nút lệnh nằm trên thanh nào ? a. Left c. Fle -> Open d. III .TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A. c đều sai SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 133/134 .Rèn cho học sinh kỹ năng trong suy nghĩ. b.MỤC TIÊU 1. c. c đều sai Câu 4: Muốn đặt lề trên của trang tính thì trong hộp thoại PageSetup chọn ô a. trung thực trong giờ kiển tra.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: Tiết: 37 70 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: KIỂM TRA HỌC KỲ II . Cả a. Thanh công cô d. So sánh dữ liệu trong nhiều cột. c đều sai Câu 6: Để giảm chữ số thập phânta sử dụng lệnh: a. b. b. File -> Save Câu 3: Để ngắt trang tinh ta sử dung lệnh a. b. Thanh thực đơn c. 2. Câu 8: để lọc dữ liệu ta sử dụng lệnh a. 2. c đều sai Câu 7: Biểu đồ cột dùng để: a. c đều sai. cả a. Page Break Preview c. ỔN ĐỊNH B. II . Data -> Filter -> Show All c. b. c. Top b. Kiến thức . d. Các kiến thức đã học. KIỂM RA BÀI CŨ C.CHUẨN BỊ 1. b. c. Cả a. Bottom d. d. Data -> Filter -> AutoFilter b. làm chủ tình huống. Thái độ .

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ . sửa sai cho các em. . em hãy nêu cách sao chép nội dung ô A1 vào iô A3 và thử dự đoán xem sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì ? Câu 2 (2.5 0. b.5 0.Sử dụng 2 nút lệnh Copy và Paste .5 0. cỡ chữ và kiểu chữ ˜ Chon màu phông ˜ Căn lề trong ô tính ˜ Tăng hoặc giảm số chữ sô thập phân ˜ Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính Đáp án Trắc nghiệm Biểu điểm 0.5 0.5 điểm). c.5 0.5 0.Đến từng máy nhận xét ưu.Truờng ĐH Đồng Tháp Câu 9: để vẽ biểu đồ ta dùng nút lệnh: Giáo án Tin Học 7 a. Giả Sử ô A1 có nền màu xanh và chữ màu đỏ.5 D . b. Em hãy nêu các thao tác định dạng trang tính? Đáp án + Biểu điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 C D B A C B C A D B Tự luận . Câu 10: Để in trang tính ta sử dụng nút lệnh a. nhược điểm. Phần II: Tự Luận (5 điểm) Câu 1(2. 5 điểm).5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.CỦNG CỐ E . d.5 0.Hướng dẫn HS ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra lý thuyết cuối năm.Ô A3 có nền xanh.5 0. chữ đỏ ˜ Định dạng phông chữ.5 0. d. c. . Ô A3 có nền màu trắng và chữ màu đen.Nhận xét về ý thức làm bài của học sinh và cho điểm. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 134/134 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful