You are on page 1of 5

Bereik AT5 - bron Stichting KijkOnderzoek

Uitzendgebied Groot Amsterdam_(GA)


Potentieel bereik: 954.000 personen van 13 jaar en ouder
Bereikt worden:
Dagbereik: 135.000 personen 13+
Weekbereik: 375.000 personen 13+
Maandbereik: 618.000 personen 13+

Uitzendgebied Amsterdam_(Adam)
Potentieel bereik: 554.000 personen van 13 jaar en ouder
Bereikt worden:
Dagbereik: 101.000 personen 13+
Weekbereik: 266.000 personen 13+
Maandbereik: 406.000 personen 13+

Uitzendgebied Nederland_(Ned)
Potentieel bereik: 13.752.000 personen van 13 jaar en ouder
Bereikt worden:
Dagbereik: 252.000 personen 13+
Weekbereik: 912.000 personen 13+
Maandbereik: 2.085.000 personen 13+

Bereik AT5 per uitzendgebied in %


80
73,25

70
64,72

60

48,03
50
39,18
40

30

18,18
20 15,16
13,98
10 6,63
1,83
0
Dagbereik Weekbereik Maandbereik

Ned GA Adam

Het bereik van AT5 in absoluten ligt in Groot Amsterdam hoger dan in Amsterdam (meer inwoners).
Als je kijkt naar het percentage van de bereikte personen in Groot Amsterdam en Amsterdam dan is dit in
Amsterdam op dag-/ week-/ en maandniveau aanmerkelijk hoger
De Amsterdammer is dus een frequentere AT5 kijker dan de Groot Amsterdammer.
Ivm de digitalisering, UPC/Ziggo digitaal, digitenne, Tele2, is AT5 inmiddels in grote delen van Nederland te ontvangen. De interesse
in AT5 zie je terug in het maandbereik. Gemiddeld kijken er ruim 2 miljoen Nederlanders naar de uitzendingen van AT5.
Dit bereik is inclusief het bereik van Groot Amsterdam. Het toegevoegd bereik in de rest van Nederland bedraagt 1,5 miljoen

Periode: jan.t/m okt.2010


Bron: Stichting KijkOnderzoek
Profiel AT5 - bron Stichting KijkOnderzoek

Uitzendgebied Groot Amsterdam_GA


Potentieel bereik: 954.000 personen van 13 jaar en ouder

In de 3 onderstaande overzichten is het profiel op basis van geslacht, leeftijd en sociale klasse weergegeven.
In de linker kolom staat het profiel van de inwoner van Groot Amsterdam in de rechter kolom het profiel van
de AT5 kijker in Groot Amsterdam.
De profielen van de AT5 kijkers in de regio Groot Amsterdam zijn berekend over de uitzendingen in het tijdvak:
18:00 t/m 24:00 uur, periode januari t/m oktober 2010.

Profiel naar geslacht


Geslacht Regio - Groot Amsterdam Kijker AT5 - Groot Amsterdam
Man 50% 44%
Vrouw 50% 56%

Profiel naar leeftijd


Leeftijd Regio - Groot Amsterdam Kijker AT5 - Groot Amsterdam
13-19 7% 1%
20-34 27% 21%
35-49 23% 27%
50-64 22% 18%
65+ 21% 32%

Profiel naar sociale klasse


Sociale klasse Regio - Groot Amsterdam Kijker AT5 - Groot Amsterdam
A 19% 26%
B1B2 58% 41%
CD 23% 34%

Sociale klasse - opleidingsniveau, inkomen en mate van leidinggeven.

Periode: jan.t/m okt.2010


Bron: Stichting KijkOnderzoek
Amsterdammers over informatievoorziening - bron A'damse Burgermonitor
Dit onderzoek wordt jaarlijks onder de Amsterdammers uitgevoerd door O+S in opdracht van de gemeente Amsterdam
Onderstaande gegevens hebben betrekking op de Amsterdamse Burgermonitor van 2009.
Eind november komt O+S met de resultaten over 2010.

Amsterdammer kijkt regelmatig naar onderstaande Amsterdamse zenders:


AT5 67%
TV N-H 18%
Mtnl 3%
Salto 1%

Kijkt regelmatig naar AT5 (naar etniciteit)


Surinamers 77%
Turken 73%
Marokkanen 67%
Autochtonen 66%
Ov.niet westerse allochtonen 65%
Westerse allochtonen 61%

Amsterdammer informeert zich via onderstaande media over Amsterdamse zaken:

60 55
50

40

30
23 21
17
20 14 13 9 9 8 8 7
10 5 5 5 5 4 4 4 3
0

55% van de Amsterdammers blijft via AT5 op de hoogte over Amsterdamse zaken. Daarbij kan nog opgeteld worden
dat 7% van de Amsterdammers zich over Amsterdamse zaken informeert via het programma Amsterdam.nl/tv dat op AT5 wordt
uitgezonden. AT5 is voor de A'dammer dus het belangrijkste medium om op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen in de stad.

Amsterdammer volgt via onderstaande zenders het algemene nieuws- en/of actualiteitenprogramma's
76
80
70
60 50
50 43 41
40
31
30
20 12 11 10 10 8 5 5
10 4 3 3 3 2 1 1
0

Naast het Amsterdamse nieuws schakelt de Amsterdammer AT5 ook in om op de hoogte te blijven van het algemene nieuws- en/of
actualiteitenprogramma's (NOS Journaal). Met 31% staat AT5 hier op een mooie 5e plaats achter de publieke zenders en RTL4.
AT5.nl - bron Google analytics (op basis van browser-/cookiegegevens)

Gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand in 2010 705.000


Gemiddeld aantal pageviews per maand in 2010 4.800.000

Profiel bezoeker - AT5.nl


80
65 70 70
70
60
50
37
40 35 34
29 30
30
23
20
7
10
0

Bron Profiel AT5.nl: Stir jan.t/m okt.2010

Het profiel van de bezoeker van AT5.nl in vergelijking met de kijker van AT5
Meer mannen: AT5.nl 65% de zender AT5 44%
Jonger: AT5.nl scoort in de doelgroep 13-34 jaar 37%, de zender AT5 22%. Het profiel in de leeftijdsklasse 35-49 jaar
ligt voor AT5.nl en de zender nagenoeg gelijk. De zender heeft echter weer meer kijkers in de doelgroep 50+
Sociale klasse: de zender AT5 heeft een hoog opgeleide kijker. De bezoeker van AT5.nl is nog hoger opgeleid en heeft een
hoog inkomensniveau

De bezoeker van AT5.nl komt uit - top 10:


Amsterdam 53%
Utrecht 4%
Amstelveen 3%
Diemen 2%
Rotterdam 2%
Almere 2%
Haarlem 1%
Den Haag 1%
Purmerend 1%
AT5.nl - bron Google analytics (op basis van browser-/cookiegegevens)

Sinds eind vorig jaar heeft AT5 ook een mobiele site. Werd deze site in januari nog bezocht door 23.500 unieke bezoekers
inmiddels is dit in de maand oktober gegroeid naar ruim 63.000 unieke bezoekers
De groei is ook terug te zien in het aantal pageviews. In januari was dit 129.000 in oktober lag dit op 650.000.

Gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand in 2010 40.500


Gemiddeld aantal pageviews per maand in 2010 317.500

AT5.nl - mobiele site - ontwikkeling over 2010

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000 Unieke bezoekers

10.000
0

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000 Pageviews

100.000
0

De bovenstaande resultaten zijn op basis van browser-/cookiegegevens (Google analytics)