You are on page 1of 1

Kết quả thăm dò: Quan điểm văn hóa về khuyết tật phát triển

trong cộng đồng người Việt ở quận King, tiểu bang Washington

VFAAB trân trọng kính mời thành viên cộng đồng người Việt tham gia:

● Buổi hội thảo về những chia sẻ và ý kiến đóng góp từ ông, bà, phụ huynh,
các chuyên gia y tế và giáo dục trong buỗi thảo luận nhóm vừa qua về quan
điểm văn hoá và cách nhìn của cộng đồng người Việt đối với vấn đề khuyết
tật và phát triển
● Cùng đánh giá hai phiên bản câu hỏi MCHAT-R tiếng Việt được sử dụng để
sàng lọc chứng tự kỷ dành cho trẻ em Việt Nam

Ngày giờ: Chủ nhật, ngày 9 tháng 2 năm 2020 lúc 2:00 PM - 4:00 PM

Địa điểm: Kent Public Library, Thư viện Công cộng Kent (Phòng họp lớn)
212 2nd Avenue North, Kent WA 98032

Sẽ có thức ăn và giải khát, cùng với thẻ quà tặng để cảm ơn quý vị đến tham gia

Xin vui lòng ghi danh với chị Đặng Thanh Tâm tại số điện thoại 206.455.9848 trước ngày 31 tháng 1, 2020