You are on page 1of 29

“Fomentem i desenvolupem

la implementació d’un
model de propietat i gestió
en el CE Castelló que es
base en la participació, la
transparència i la cohesió
amb el seu entorn”.
ORDRE DEL DIA

1. Determinar el posicionament de l’Associació en la


Junta General Ordinària (JGO) del CE Castelló del
pròxim 26 de gener.

2. Presentació del nou servei “Acciona’t”.

3. Torn obert de precs i preguntes.


PUNT 1:
Ànima Castelló en la Junta General del
CE Castelló
El CE Castelló és una Societat Anònima Esportiva (SAE).
ESFERA JURÍDICA

Entitat constituïda mitjançant un capital social que es


divideix en accions.

El % de propietat de cada soci/a (accionista) depèn de les


seues aportacions al capital social.

La responsabilitat dels socis i sòcies es limita a l’aportació


que realitzen al capital social.

UNA PERSONA ABONADA NO ÉS SÒCIA DEL CE CASTELLÓ!!!


ESFERA ECONÒMICA
Què es decidirà en la Junta General?
En la Junta General del pròxim 26 de gener s’acordarà:

1) L’ aprovació dels Comptes Anuals i la gestió del Consell


d’Administració de la temporada 2018-2019.

2) L’aprovació del Pressupost de la temporada 2019-2020.

3) L‘aprovació d’una nova ampliació de capital (la quarta en


menys de 3 anys).

4) La modificació dels Estatuts: vot telemàtic i exigència d’un


nombre mínim d’accions per poder assistir a les Juntes
Generals.
1) Comptes Anuals i gestió
del Consell d’Administració
temporada 2018-2019
Temporada
2017-2018

Temporada
2018-2019
Aspectes rellevants

Pèrdues acumulades 3 últimes


temporades:
- 2 milions €

Fons de maniobra:
- 1,8 milions €
1) Proposta de posicionament

ABST NO
Comptes Anuals Gestió del Consell
2018-2019 d’Administració
2018-2019
2) Pressupost temporada
2019-2020
El Pressupost 2019-2020
2) Proposta de posicionament

ABST ?
Pressupost
2019-2020
3) Ampliació de capital
ESFERA ECONÒMICA
Capital Social:
• 1.897.767,40 €
• 18.977.674 accions

Valor Nominal:
1.897.767,40 € / 18.977.674 accions

0,10 €/acció
Ampliació de Capital

2.500.000 noves accions

Valor d’Emissió: 1 €/acció

Valor Nominal: 0,10 € Prima d’Emissió: 0,90 €

250.000 € 2.250.000 €
La Prima d’Emissió
(El preu de la riquesa generada)

Beneficis

Aportacions Aportacions
soci/es soci/es

Patrimoni Net Patrimoni Net


(N) (N + 1)
Valor Teòric Comptable (VTC):
Patrimoni Net / Número d’accions

VTC = - 3.165.696,24 € / 18.977.674 accions

- 0,17 € / acció
3) Proposta de posicionament

NO Ampliació de
capital
4) Modificacions estatutàries
Què es modificarà?
Article 15
• Adaptació a la legislació vigent per poder
introduir el vot telemàtic.

Article 16
• Mínim 100 accions per poder assistir a les
Juntes Generals.
• Vot telemàtic.
4) Proposta de posicionament

SÍ NO
Modificació Modificació
article 15 article 16
PUNT 2:
“Acciona’t”, un mecanisme
d’empoderament col·lectiu
Què és el servei “Acciona’t”?

Acciona’t és un mecanisme d’agrupació


d’accions que té com a objectiu associar als i les
accionistes del CE Castelló que vulguen impulsar
un model de Club participatiu, transparent i
cohesionat amb el seu entorn.
Com funciona “Acciona`t”

Mitjançant la cessió de les accions a Ànima


Castelló perquè siga l’Associació qui exercisca els
drets que les accions confereixen.
Característiques de la cessió
L’accionista manté la propietat de les seues
accions (cessió dels drets polítics).

Ànima Castelló respectarà en tot moment la


voluntat de l’accionista que cedeix les accions.

És un servei gratuït i flexible: la cessió finalitza


quan l’accionista vulga.
Moltes gràcies per la
vostra assistència.

COMENCEM EL TORN DE
PRECS I PREGUNTES!

You might also like