Kumasuki Gerbang AltarMu

1=E, 4/4
Melangkah, agung

Cipt. (& arsm. awal): L. Putut Pudyantoro
Modifikasi Arsm: A. Henri Yulianto

E

C#m E/B

B7

A6

E

INTRO : 5< 1_ _.=2= 3_ _5_ 3_ _1_ | 6<_ _2_ 7<_ _.=1= 1 0 !
~ 3

E

[S

5<

C#m E/B

1_ _.=2=

3

A

B

Esus E

A Am 6 E F#9

Bm

._ _3_ | 6_( -_4)_ 2_ _.=7<= 1 . | 5 5_ _.= 5= = 4

4 | 3 3_ _.=3=

2 . |

._ _3_ | 6

2 | 5 4/_ _.=4/=

5 . |

[A

5<

1_ _.=2=

3

._ _1_ | 1

7<_ _.=5<= 5< . | 2 2_ _.= 2= = 1

[B

5<

1_ _.=2=

3

._ _5<_ | 4<

5<_ _.=5<= 1 . | 7<\ 7<_\ _.= 7= =<\ 6<

[T

5<

1_ _.=2=

3

`

Ku - masuk - i

~ 7

E

[S

5<

5_ _.=4= 4( - -3) | 5 5_ _.= 5= = 6

ger - bang al-tar- Mu

C#m E/B

1_ _.=2= 3

A

B

1_ _.=7<= 1

1

[B

3_( _-2)_ 1_ _.=7<= 6<

5<

Sa - tu-kan lah

ka - mi ber-du- a

5_( _-4)_ 3_ _.=2= 1_( _-2)_ 3

`

7<_ _.=5<= 5< . | 2 2_ _.= 2= = 1

| 6

5_ _.=4= 4( - -3) | 5 5_ _.= 5= = 6

| 4<

5<_ _.=5<= 1 . | 7<\ 7<_\ _.= 7= =<\ 6<

G

D/F#

Em

Bm/D

C

G/B

3 3_ _.=4= 5 2 | 1 1_ _.=2= 3 7< | 6<_ _ _7<_ 1_ _ _2_ 3

[T

5 5_ _.=6= 5 5 | 3 3_ _.=4= 3_(2)_ 3 | 1_ _ _2_ 3_ _ _4_ 5

[B
`

~ 15
[S

5< . |

pi-lih-an - Mu.
B

4 | 3 4/_ _.=4/=

5 . !( =3
3)

2 | 5 6_ _.=6=

7 . !( =5/
5/ )

1 | 1 1_ _.=1=

5</ | 1 2_ _.=2=

2 . !( =7<
7< )

5< . !( =3<
3< )

da-lam sa-kra-men ma ha-mu -lia.

[S

[A

1( - -7<) |

Lebih ringan

1=G
~ 11

| 1

5</ | 1 2_ _.=2=

A Am6 E F#7

Bm

._ _3_ | 6_( -_4)_ 2_ _.=7<= 1 . | 5 5_ _.= 5= = 4

5<

1 | 1 6<_ _.=6<=

de-ngan ke-ka- sih

Esus E

[A
[T

Bsus B

A7/C#

A

D D7

1_ _ _5<_ | 6<_ _ _ 7_ <_ 1_ _ _ 6_ <_ 2 . |

1 1_ _.=1= 2 7< | 1 1_ _.=1= 7<_(6)<_ 5< | 6<_ _ _7<_ 1_ _ _7<_ 1

5<_ _ _5<_ | 4</_ _ _ 5_ <_ 6<_ _ _ 1_ _ 7< . |

1 1_ _.=1= 7< 7< | 6< 6<_ _.=6<= 5< 5< | 4<_ _ _5<_ 6<_ _ _7<_ 1

5<_ _ _3<_ | 6<_ _ _ 5_ <_ 4/<_ _ _ 4_ /<_ 5< . |

Jan- ji ber-bak ti
G

D/F#

du-a se- jo- li
Em

3 3_ _.=6= 5 2 | 1 1_ _ _.= 4= =

a-rung-i sa-mu-dra de- ngan pe-nuh ka -sih.

Bm/D

3

3_ _ _1_ | 2_ _ _ 3_ _ 2_ _ _ 2_ _ 2_(3-_ -4) |

C

G/B

C

Am

B4-3

7< | 6<_ _ _7<_ 1_ _ _2_ 3 1_ _ _5<_ | 6<_ _ _7<_ 1_ _2_ 3 . !( =5
5)

[A

1 1_ _.=3= 2 7< | 1 1_ _ _.= 1= =

7<_ _6<_ 5< | 6<_ _ _7<_ 1_ _ _7<_ 1 5<_ _ _5<_ | 6<_ _ _7<_ 1_ _6<_ 6(< -5)/< !( =7<
7< )

[B

1 1_ _.=1= 7< 7< | 6< 6<_ _ _.= 6= <=

5<

[T
`

5 5_ _.=6= 5 5 | 3 3_ _ _.= 4= =

3_( _-2)_ 3 | 1_ _ _2_ 3_ _ _4_ 5 3_ _ _1_ | 1_ _ _4_ 3_ _2_ 3( -2) !( =4
4)
5< | 4<_ _ _5<_ 6<_ _ _7<_ 1 5<_ _ _3<_ | 4_< _ _5<_ 6<_ _1_ 7< . !( =2
2)

Pa-bi- la ba-dai da-tang menggun-cang, hanya Dikau Tu-han a -rah dan tu ju -an.

Kumasuki Gerbang AltarMu (SATB)

1/2

Dengan gagah

1=E
~ 19

E

A/E

[ S1

1> 5_ _.=3= 4 .

[A

3 1_ _.=5<= 6< .

[ S2
[

5 3_ _.=1= 1 .
Te-ri-ma- lah

E

B

| 3 5_ _.=6= 5

| 1 3_ _.=3= 4

| 5< 1_ _.=1= 2

| se-rah se- tia,

[ T1

0 0

1> 6_ _.=6= | 5 .

[B

0 0

4 1_ _.=1= | 1 .

[ T2
`

~ 23

0 0

E

3 1_ _.=5<= 6< .

5 3_ _.=1= 1 .

Ber- kenan-lah

E

B

| 3

5_ _.=6= 5

| 1

3_ _.=3= 4

| 5<

1_ _.=1= 2

|men -dam ping-i

1> 1>_ _.=1>= | 1>_ _7(=6)= 5

[B

0 0

4 4_ _.=4= | 3_ _3=(2)= 1

[S

| ni- at su- ci mur - ni.

6 6_ _.=6= | 5_ _5=(4)= 3

E

C#m E/B

1_ _.=2=

3

A

E

.

.

.

A

| 3 1_ _.=5<= 4<_( -_5)<_ 6<_( -_ -_7)<_ | 1 . . 0 |
| cin-ta ka-sih

5(_ -_4)_ 3_ _.=2= | 3 ._ _ _0_ 6

B

men-dampingi
Esus E

Bm

Bsus B

4 | 3 3_ _.=3=

2 . |

._ _3_ | 6

2 | 5 4/_ _.=4/=

5 . |

5<

1_ _.=2=

3

._ _5<_ | 4<

5<_ _.=5<= 1 . | 7<\ 7<_\ _.= 7= =<\ 6<

E

5_ _.=4= | 3 4 3 0 |

._ _3_ | 6_( -_4)_ 2_ _.=7<= 1 . | 5 5_ _.= 5= = 4

[B

~ 31

7_ _.=6= | 5 6 5 0 |

A Am 6 E F#9

7<_ _.=5<= 5< . | 2 2_ _.= 2= = 1

Ku - masuk - i

|

- mi.

cin -ta ka - sih ka-mi.

._ _1_ | 1

`

ka

2_( -_1)_ 7<_ _.=5<= | 1 ._ _ _0_ 4(_ -_3)_ 2_ _.=5<= | 1 1 1 0 |

3

3

E A E

| 5 3_ _.=1= 4(_ -_3)_ 2(_ -_ -_7)<_ | 1 . . 0 |

1_ _.=2=

1_ _.=2=

B

| 1> 5_ _.=3= 6_( -_5)_ 4(_ -_ -_2)_ | 1 . . 0 |

5<

5<

|

ni- at su - ci mur ni.

[A
[T

| 5< . . 0 |

7(_ -_6)_ 5_ _.=4= | 5 ._ _ _0_ 1>

Ber-kenan- lah Tu- han

5<

| 3 1_ _.=5<= 6< 6<

2_( -_1)_ 7<_ _.=5<= | 1 ._ _ _0_ 1 1_ _.=1= | 7< 1 2 . |

0 0

~ 27

.

| 7< . . 0 |

7(_ -_6)_ 5_ _.=4= | 5 ._ _ _0_ 6 4/_ _.=4/= | 5 6 7 . |

[ T1

`

| 5 3_ _.=1= 1 2

se - rah se - tia,

A/E

0 0

.

| 2 . . 0 |

Te-ri-ma- lah

[A

[ T2

| 1> 5_ _.=3= 4 3

5(_ -_4)_ 3_ _.=2= | 3 ._ _ _0_ 4 3_ _.=3= | 2 3 4 . |

1> 5_ _.=3= 4 .

[

.

B

6 4_ _.=4= | 3 .

[ S1
[ S2

A F#9

E

5_ _.=4= 4( - -3) | 5 5_ _.= 5= = 6

ger - bang al-tar- Mu

C#m E/B A

B

Esus E

Bm

1 | 1 6<_ _.=6<=

5</ | 1 2_ _.=2=

de-ngan ke-ka- sih
A Am6 E/B

1( - -7<) |

5< . |

pi-lih-an - Mu.
B

E

[ S1

5<

1_ _.=2= 3

._3_ | 6_(4)_ 2_ _.=7<= 1 . | 5 5_ _.= =5= 4 4 | 5 . 6 7 | 1> . . . ]

[A

5<

1_ _.=7<= 1

1 | 1

[ S2

5<

1_ _.=2= 3

._3_ | 6_(4)_ 2_ _.=7<= 1 . | 5 5_ _.= =5= 4 4 | 5 . 4 5 | 5 . . . ]

7<_ _.=5<= 5< . | 2 2_ _.= =2= 1 2 | 3 . 2 3_(4)_ | 3 . . . ]

[

Ber -kat-i - lah ka - mi ber-du-a.

[B

3_(2)_ 1_ _.=7<= 6<

[T

`

5_(4)_ 3_ _.=2= 1_(2)_ 3 | 6
5< | 4<

la -ma- nya!

]

5_ _.=4= 4( - -3) | 5 5_ _.= =5= 6 1> | 1> 1> 1>( - -7) | 1> . . . ]
5<_ _.=5<= 1 . | 7<\ 7<_\ ._ = =7=<\ 6< 5</ | 5< 5< 5( - -5)< | 1 . . . ]

Ber -kat-i - lah ka - mi ber-du-a.

Kumasuki Gerbang AltarMu (SATB)

| Ke-kal-lah cin-ta se -

Ke-kal-lah cin-ta se -la -ma

-

nya!
2/2