You are on page 1of 10

WËLL SAI

NEWS

Redaktioun Siège
Nummer 18/ Januar 2020
Swagata Home Well Sai
GRUPP WELL SAI

Inhalt
Editorial S. 3
BV Trimester Programm S. 4
LX Trimester Programm S. 5
SC Trimester Programm S. 6
EX Trimester Programm S. 7
Inviatioun Wëll Sau Owend S. 8
Schlittschongs Sortie S. 9
1. Bréif Mowglica 2020 S. 10

2
GRUPP WELL SAI

Editorial

Moie léiwe Member,

Als Alleréischt wënschen ech dir an denger Famill e gutt neit Joer
2020!

An dëser Editioun fënns du den Trimesterprogramm vum 2.


Trimester.

Ech hoffen och, dass du dech gutt konnts erhuelen no dem flotte
Camp zu Miersch, mir hunn och nach eng Box an e Puer Schong
fonnt (des kanns de bei eis an den “objets trouvés” ofhuele wanns
de se vermëss).

Déng Eltere wollt ech nach emol op eist flott Well Sau Iessen
invitéieren, de 25. Januar bei eis am Chalet.

Vill Spaass beim Liese vun dëser Newsletter a lénks Patt,

Pit

3
BEAVER
Programm 2.Trimester

11/01/20 Keng Versammlung

18/01/20 Versammlung

Well Sau Iessen


25/01/20 (keng Versammlung)

01/02/20 Schlittschongs Sortie

08/02/20 Versammlung

15/02/20 Vakanz

22/02/20 Vakanz

29/02/20 Buergbrennen

07/03/20 Versammlung

14/03/20 Sortie

21/03/20 Keng Versammlung

28/03/20 Grouss Botz

04/04/20 Vakanz

11/04/20 Vakanz

18/04/20 Vakanz

4
WËLLEFCHER
Programm 2.Trimester

11/01/20 Versammlung

18/01/20 Keng Versammlung

Well Sau Iessen


25/01/20 (keng Versammlung)

01/02/20 Schlittschongs Sortie

08/02/20 Versammlung

15/02/20 Vakanz

22/02/20 Vakanz

29/02/20 Buergbrennen

07/03/20 Versammlung

14/03/20 Sortie

21/03/20 Keng Versammlung

28/03/20 Grouss Botz

29/03/20 Sixerdag

06/04-08/04/20 Ouschtercamp

11/04/20 Vakanz

18/04/20 Vakanz
5
SCOUTEN A GUIDEN
Programm 2.Trimester

11/01/20 Versammlung

18/01/20 Versammlung

Well Sau Iessen


25/01/20 (keng Versammlung)

01/02/20 Schlittschongs Sortie

08/02/20 Versammlung

15/02/20 Vakanz

22/02/20 Vakanz

29/02/20 Buergbrennen

07/03/20 Versammlung

14/03/20 Sortie

21/03/20 Versammlung

28/03/20 Grouss Botz

04/02/20 Vakanz

11/04/20 Vakanz

18/04/20 Vakanz

6
Explorer
Programm 2.Trimester

12/01/20 Explorer Sportsdag

18/01/20 Versammlung

Well Sau Iessen


25/01/20 (keng Versammlung)

01/02/20 Schlittschongs Sortie

08/02/20 Versammlung

15/02/20 Vakanz

22/02/20 Vakanz

29/02/20 Buergbrennen

07/03/20 Versammlung

14/03/20 Sortie

21/03/20 Versammlung

28/03/20 Grouss Botz

04/02/20 Vakanz

11/04/20 Vakanz

18/04/20 Vakanz

7
GRUPP WELL SAI

De Scout Grupp Wëll Sai invitéiert Iech ganz häerzlech op säin


WELL SAU OWEND
( Adults only )

Den 25. Januar 2020 um 19.30 Auer am

Scoutschalet um Steeselerbierg

Menu 1 à 28 € Menu 2 à 15 €
Assiette pâté Salade mixte
Ragoût de marcassin et sa Spätzle au fromage
garniture
Buffet à desserts
Buffet à desserts
Café
Café

Reservatioun per e-mail op wellsai@pt.lu oder op


tél : 621373701 (Jungblut Guy) bis den 20. Januar 2020
Gäre liewere mir Iech äre Menu ab 21.00 Auer och Heem.

8
GRUPP WELL SAI
Léif Beaver, Wëllefcher, Scouten
an Explorer,
Samschdeg den 1. Februar 2020 ass et erëm sou weit: mir
ginn alleguerten erëm op d’Kockelscheier Schlittschong
fueren! Den Rendez-vous ass wei gewinnt op der
Kockelscheier um Parking um 09:45 an eriwwer ass et um
12:30 och um Parking. Wat dir onbedéngt braucht:

 ären Foulard,
 deck Händchen,
 waarm Kleeder,
 en Bidon Waasser

D'Schlittschong léinen mir do aus, mee wann dir natierlech eegen Schlittschong hutt
kennt dir déi gären mathuelen. Et kann een och en Helm mathuelen.
Fir dech unzemellen:
https://forms.gle/gk1Zmy3ExwyTYbdaA

D'Sortie kascht 5 Euro pro Persoun, d’Suen sollt dir w.e.g. mat op de Rendez-vous
bréngen.

Lenks Patt
Äer cheffen
9
WËLLEFCHER
1 Bréif: Mowglica 2020
Wëllefchen,

Den nächste Summer feieren d’Wëllefcher vun der FNEL 100 Joer.

Dofir fënnt en grousse Camp fir alleguerten d’ Wëllefcher vun der FNEL statt. Hei hues du
d’Geleeënheet wärend 7 Deeg mat alle denge Kollegen aus de Wëllefcher flott Deeg ze
verbréngen. Mir wäerte spillen, fuerschen, entdecken an natierlech zesummen de grousse
Gebuertsdag feieren.

Looss dir d’ Chance net entgoe fir dobäi ze sinn:

Wéini : vum 18-24. Juli 2020

Wou : an der Woiwer Schoul zu Déifferdéng

Präis: +-250€

Mell dech sou séier wei méiglech bei dengem Meute Chef un per email
(erik.mathieu@outlook.com) an iwwerweis den 1. Acompte vu 50€ (net remboursabel) op de
Kont vun dengem Grupp bis den 10. Januar 2020.

IBAN: LU49 0019 5155 1434 9000 mam Kommend: „Mowglica Accompte 1+ den Numm vum
Kand“

NB: Nëmmen no der Iwwerweisung gëllt d‘Umellung

Lénks Patt, Deng Wëllefchers Cheffen

 Déi nächst 10
EDitioun kënnt
ënn MäErz