SURAT-SURAT PEKELILING IKHTISAS Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

9/1975 - Perkara-Perkara Tatatertib Dianggap Yang Kandungan: Berat. Menyatakan tentang 17 perkara tatatertib yang dianggap berat Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1976: Potongan Rambut Kandungan: Murid. Menyatakan tentang potongan rambut murid yang dibenarkan dan semua guru dan kakitangan yang lain menjadi contoh kepada mengharapkan murid. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1981 - Ketetapan Masa Di SekolahKandungan: Sekolah. Menyatakan tentang ingatan kepada Pengetua / Guru Besar agar menyedarkan guru, kakitangan, dan murid-murid mengenai pentingnya amalan ketetapan gurumasa. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1981 - Penggunaan Waktu Luang Oleh Guru , GuruKandungan: Menyatakan tentang waktu tidak mengajar/waktu luang (free period) adalah bekerja dan masa / Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru untuk membuat kerja-kerja Pengetua memberi kebaikan kepada murid dan yang sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1981 - Kebersihan Di SekolahKandungan: Sekolah. Menyatakan tentang tanggungjawab Pengetua / Guru besar supaya kebersihan sekolah mereka dan memberikan cadangan-cadangan menjaga kebersihan sekolah dapat bagaimana dipertingkatkan, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 - Penubuhan Jawatankuasa Sebagai institusi Sekolah Kandungan: Masyarakat. Menyatakan tentang langkah-langkah yang dijalankan untuk melibatkan guru, dan pelajar dengan sepenuhnya dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat, sekolah demi kebaikan pelajar dan sesebuah masyarakat

22/1990 .Peraturan Pakaian Maktab dan Kakitangan Perkhidmatan Guru/Pensyarah Kandungan: Pelajaran Menyatakan tentang penetapan peraturan pakaian sewaktu bertugas di bilik kuliah. di makmal/bengkel. 2/1986 . praktik sains pertanian. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Penggunaan Buku Kerja Di Kandungan: Sekolah Menyatakan tentang larangan menggunakan buku kerja sewaktu mengajar kelas.Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985 .Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Rasmi.Rekod Kedatangan Dan Laporan Gerak Surat Kokurikulum Kerja Pelajar Kandungan: Menyatakan tentang gerak kerja kokurikulum akan diambil kira dalam pelajar-pelajar ke Tingkatan Enam dan Maktab – Maktab pemilihan Perguruan. Surat Pekeliling Kewangan Kementerian Pendidikan Bil. tujuan mata panitia pelajaran dan peranan panitia mata pelajaran. 5/1985 . darjah/ di luar bilik darjah. di dan sewaktu menghadiri Majlis Upacara pejabat. larangan (menyenaraikan buku kerja dalam senarai buku di sekolahdalam dan larangan segala bentuk promosi buku kerja dalam kawasan sekolah sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Menyatakan tentang peraturan-peraturan yang perlu diikuti dalam Pekeliling Bil melaksanakan Perbendaharaan 2/1992.17/1995 Penginapan dan Makanan Bagi Guru-Guru Yang Membawa Elaun Menyertai Kegiatan Pelajar Kandungan: Kokurikulum. 4/1986 –Panitia Mata Kandungan: Pelajaran. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. . Menyatakan tentang struktur dan organisasi panitia mata pelajaran.Rancangan Mencantikkan Mengindahkan Sekolah Dan Kawasannya Dan Kandungan: (Landscaping) Menyatakan tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolah untuk mencantikkan dan mengindahkan sekolah dan pengurusan kawasannya.

.Pengajaran dan Pembelajaran Arab di Sekolah Bahasa Kandungan: Kebangsaan. 16/1998 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Di Kandungan: . Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Bagi Kandungan: Swasta. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1998 .Panduan Tentang Umur Masuk Rendah dan Sekolah Menengah Serta Umur Menduduki Peperiksaan Sekolah Sekolah Kerajaan. Menyatakan tentang pelaksanaan Program Membina Tabiat Membaca terancang dan berterusan di sekolahsecara sekolah. 1/1998 . Di Kandungan: Menyatakan tentang pakej penerapan nilai-nilai murni di sekolah kerana perlakuan didapati pelajar tidak menunjukkan nilai-nilai yang diajar telah diserapkan secara sesetengah di berkesan kalangan mereka.Program Tabiat Kandungan: Membaca. Menyatakan tentang pelaksanaan kohot umur sekolah rendah berasaskan Pendidikan 1996 yang berkuat kuasa pada 31 Disember Akta 1997. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Pakej Penerapan Nilai Murni Sekolah. Menyatakan tentang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab sekolah di rendah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1998 .Menangani Kegiatan Gangster Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1998 .Menjaga Kesihatan Pelajar di Kandungan: Sekolah Menyatakan tentang lapan langkah untuk menjaga kesihatan pelajar di untuk mewujudkan sekolah sihat iaitu sesuai dengan konsep dan matlamat sekolah Bersepadu Sekolah Program Sihat. 6/1998 .1998 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

18/1998 . Dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan semua Pengetua dan Guru Besar memaklumkan dan mendapatkan kelulusan Pengarah Pendidikan Negeri supaya dahulu. Menyatakan tentang penggunaan budi bicara pihak pentadbiran sekolah mengambil sesuatu ketika Terhadap tindakan pelajar.Persediaan Menghadapi Bencana Kandungan: Alam. Menyatakan langkah-langkah yang patut diambil sebagai persediaan bencana alam dan strategi mengatasi kesan bencana alam seperti menghadapi banjir. 24/1998 .Penggunaan Budi Bicara Mengambil Ketika Kandungan: Tindakan. dan sekolah supaya segera Negeri.Menyatakan tentang langkah-langkah tindakan pemulihan dan pencegahan kegiatan gangster di Sekolah. 20/1998 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Tindakan Segera Terhadap Awam. Tahun . Aduan Kandungan: Dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan semua Jabatan Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 21/1998 . 25/1998 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan perlaksanaan mata pelajaran Jasmani dan Pendidikan Kesihatan berkuat kuasa mulai sesi persekolahan Pendidikan 1999. sebelum gum dan murid dibenarkan menyertai aktiviti-aktiviti anjuran terlebih kerajaan dan pertubuhan bukan agensi kerajaan.Pelaksanaan Mata Pelajaran Jasmani Pendidikan Pendidikan dan Kandungan: Kesihatan.Penglibatan Guru dan Murid Aktiviti Pasukan Seragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Dalam Kerajaan Bukan Kandungan: . tindakan terhadap semua aduan awam yang mengambil diterima.

guru-guru dari sekolah lain atau dari kalangan di Perkhidmatan Pendidikan. Staf Sokongan dan Murid Sekolah Dalam Pegawai Politik Anti Kegiatan Kandungan: kerajaan. apabila menganjurkan program motivasi muridPegawai murid. untuk melindungi murid daripada menjadi mangsa kepada perlu jenayah yang tidak diingini. Dikeluarkan dengan tujuan menegaskan kepentingan mewujudkan peraturan peraturan. di Kandungan: Dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan pihak pentadbiran sekolah mengutamakan kepakaran yang terdapat di kalangan guru. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1999 . bertarikh 1 Julai Pendidikan 1963. sama ada guru-guru sentiasa sekolah sendiri. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1999 . Dikeluarkan dengan tujuan memansuhkan Surat Pekeliling Kementerian 256: "Buku Rekod & Mengajar Guru". atau murid Besar didapati bersalah mengingkari larangan melibatkan diri dalam kegiatan politik yang kerajaan anti .Larangan Terhadap Penglibatan Perkhidmatan Pendidikan.1999 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Dikeluarkan dengan tujuan supaya semua Ketua Jabatan. 5/1999 . Pengetua. 3/1999 – Penyediaan Rekod Pengajaran Pembelajaran dan Kandungan: .Keselamatan Diri Murid Perjalanan Pergi Dan Dalam Kandungan: Balik. kawasan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Penganjuran Program Motivasi Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. sama ada di dalam atau di luar perbuatan sekolah.Mencegah Kebakaran di Sekolah.mengenai keselamatan dan langkah-langkah pencegahan yang diamalkan. 7/2000 . . dan Gum mengambil tindakan / tegas terhadap mana-mana pegawai. staf.

11/2000 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Peringkat Kandungan: .Membanteras Jenayah di Murid Sekolah.Sambutan Hari Kemerdekaan Sekolah.Lawatan Pendidikan Murid di Persekolahan Hari Kandungan: . Dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan keputusan Kementerian membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan Pelajaran semasa waktu persekolahan secara terancang. 9/2000-Panduan Keselamatan Diri Pelajar Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Semasa dan Sukan Kokurikulum di Dalam dan di Luar Kawasan Kandungan: Sekolah. Dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan kepada semua Pengetua dan Guru supaya Besar sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini ke atas murid serta boleh langkah-langkah proaktif untuk mengambil mengelakkannya.Kandungan: Dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan semua Pengetua dan Gum supaya mengambil langkah-langkah proaktif yang sewajarnya bagi Besar masalah kes kebakaran daripada berlaku di menangani sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2000 . 8/2000 –Panduan Penubuhan dan Kelab Komputer Teknologi Maklumat Pengurusan Kandungan: Sekolah. 12/2000 . Menyatakan tentang panduan penubuhan dan pengurusan Kelab Teknologi /Maklumat Sekolah dan membatalkan Surat Pekeliling Ikhtisas Komputer 5/1986. murid . Bil. Kalangan Kandungan: Dikeluarkan dengan tujuan mempergiatkan usaha membanteras kegiatan jenayah kalangan murid-murid sekolah dan mengembalikan imej Kementerian di dalam melahirkan warganegara yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Pelajaran Negara. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

dan Besar Guru serta guru-guru agar mematuhi semua arahan yang telah dikeluarkan Kementerian Pelajaran tentang salah laku berunsur oleh politik. Dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan persetujuan kerajaan supaya dibuat secara pentadbiran dengan menyediakan dalam borang-borang tertentu peraturan membolehkan ibu selain dari bapa dan penjaga anak menandatangani borang yang yang rasmi tidak melibatkan hak penjagaan anak. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. dan kerjasama dari pihak luar dalam Program menerima Maklumat dan Komunikasi di Teknologi sekolah. Pengetua. Dikeluarkan dengan tujuan mengingatkan semua Ketua Jabatan.Panduan Penubuhan Persatuan Islam di SekolahBukan Kandungan: Sekolah. 15/2000—Peraturan Secara Pentadbiran Ibu/Bapa/ Penjaga Di benar Menandatangani Borang Supaya Kandungan: Rasmi. . merancang dan melaksanakan program-program sempena sambutan dalam Kemerdekaan setiap Hari tahun. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Salah Laku Memasukkan Unsur Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Politik Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Perbuatan Kandungan: Kerajaan. 19/2000 . tajaan.Panduan Menggalakkan Kerjasama Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan dan di Sekolah. 20/2000 .Dikeluarkan dengan tujuan memberi garis panduan kepada semua sekolah. sumbangan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Dikeluarkan dengan tujuan memberi penjelasan tentang kekeliruan mengenai dalam dasar penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam di sekolahsekolah. 16/2000 . Komunikasi Kandungan: Dikeluarkan dengan tujuan memberikan panduan kepada Jabatan Pelajaran Pejabat Pelajaran Daerah dan Bahagian. dan sekolah dalam urusan Negeri.

Garis Panduan Pakaian Guru Bertugas di Ketika Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pekeliling 10/ 1998 . Kandungan: Dikeluarkan dengan tujuan untuk memberitahu bahawa pakaian jubah dianggap sebagai pakaian pada masa bekerja bagi pegawai-pegawai bukanlah awam. kelayakan meminjam buku syarat teks Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2001 . 4/2001 Pindaan Syarat Kelayakan Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Meminjam Kandungan:Dikeluarkan dengan tujuan untuk memaklumkan pindaan terbaru Pendidikan. 3/2001 . .Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah Sekolah Menengah Serta Umur Menduduki Peperiksaan Bagi dan Kerajaan. 7/2001 .2001 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan semua Pengetua dan Guru supaya mengambil langkah-langkah yang berkesan bagi memastikan muridBesar sekolah tidak terlibat dengan gejala murid negatif.Pindaan Bagi Para 2 Surat Ikhtisas Bil. sekolah bantuan kerajaan.Peringatan Mengenai Pengaruh Cybercafe dan / Pusat Permainan Video Terhadap Murid-Murid Negatif Kandungan: Sekolah.Batasan Kuasa Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG)di dan Kandungan: Sekolah. Dikeluarkan dengan tujuan meminda tarikh perlaksanaan tentang umur sekolah rendah dan sekolah menengah serta umur menduduki peperiksaan masuk sekolah kerajaan. Sekolah Bantuan KerajaanSwasta dan Sekolah Kandungan: Sekolah .dan sekolah bagi swasta. Dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan batasan kuasa Persatuan Ibu Bapa Guru-Guru di dan sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2001 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Pemantapan Pengurusan Sekolah. Disiplin Kandungan: Dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan Jabatan Pendidikan Negeri Pejabat Pendidikan Bahagian dan Daerah (PPB/PPD). semua Pengetua.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. dan (JPN) Besar supaya mengambil langkah-langkah yang berkesan untuk Guru pengurusan memantapkan disiplin di sekolahsekolah. 8/2001 . .

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan Jabatan Negeri (JPN) Pejabat Pendidikan Bahagian dan Daerah (PPB/PPD). 12/2001 . Dikeluarkan dengan tujuan menyatakan bahawa semua guru bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan disiplin adalah pelajar.Pindaan Syarat Meminjam Buku Teks (^ Skim Pinjaman Buku Teks Kelayakan Kementerian (SPBT) Kandungan: Pendidikan. dan Guru Besar supaya mengambil langkah-langkah semua berkesan untuk menangani penglibatan pelajar dengan kegiatan yang negatif. Dikeluarkan dengan tujuan untuk mempergiatkan gerakan membaca aktiviti-aktiviti perpustakaan/ pusat sumber sekolah dan mengarahkan melalui Jabatan Pendidikan Negeri menubuhkan Persatuan Perpustakaan setiap Peringkat Sekolah Negeri jika persatuan yang seumpama itu belum diwujudkan negeri masingdi masing. 10/2001 . Dikeluarkan dengan tujuan untuk memaklumkan pindaan terbaru kelayakan meminjam buku teks SPBT di Sekolah Jenis Kebangsaan syarat dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) (Tamil). . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Gerakan Membaca di Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat SekolahKandungan: Negeri.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2001 . 11/2001 . Pendidikan Pengetua.Semua Guru Adalah Disiplin Guru Kandungan: .Penglibatan Pelajar Kegiatan Dengan Kandungan: Negatif.

Ke Arah Membudayakan Berterima Nilai Kandungan: Kasih. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Dikeluarkan dengan tujuan untuk memberi panduan pelaksanaan pembudayaan nilai berterima kasih di aktiviti sekolah. MuridKandungan: Dikeluarkan dengan tujuan mengarahkan penggunaan 'buku log musnah' untuk memantau gejala salah laku dan data-data yang laku boleh terkumpuldijadikan sumber untuk membuat perancangan bagi perbuatan membasmi vandalisme. . 7/2003 . 5/2002 .Kuasa Guru Merotan Kandungan: Murid.Penggunaan Buku Log Tujuan Memantau Laku Musnah (Vandalisme) Di Kalangan Bagi Murid Sekolah.Lawatan Sekolah Pada Persekolaha Hari Kandungan: n Dikeluarkan dengan tujuan untuk memperincikan beberapa panduan perlu yang diikuti oleh setiap sekolah semasa merancang sebarang sekolah pada hari lawatan 2003 persekolahan. melaksanakan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2003 . 8/2003 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Dikeluarkan dengan tujuan untuk memberi panduan kepada Pengetua Guru Besar dan guru-guru yang diberikan kuasa ketika atau hukuman rotan.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.(3K) yang mana di bawah program ini terdapat tiga Sekolah Keceriaan berasingan iaitu Program Sekolah program Program Kesihatan dan Kebersihan.Inisiatif Keselamatan. 17/2003 . dan Program Keceriaan Selamat. .Masalah Salah Murid Dijadikan Agenda laku Tetap Mesyuarat Agung dan Mesyuarat Jawatankuasa Persatuan Bapa dan Guru Ibu Kandungan: (PIBG) Dikeluarkan dengan tujuan mencadangkan supaya semua Ibu bapa dan Guru Persatuan menjadikan masalah salah laku murid sebagai agenda tetap Mesyuarat dan Mesyuarat Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Agung Guru. 25/2003 . Dan Keceriaan Sekolah Meningkatkan Kandungan: (3K) Dikeluarkan dengan tujuan untuk memaklumkan bahawa mulai 2004. Kesihatan. hanya terdapat satu program sahaja yang dikenali tahun Inisiatif Meningkatkan Keselamatan. Dan sebagai . Kesihatan. Keindahan dan Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful