You are on page 1of 6

1-19-2020

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Refleksje duszpasterskie
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Co niedzielę przychodzimy do ks. Andrzej Maślejak
Kościoła, bo wierzymy, bo Boga proboszcz
kochamy, bo czujemy, że Ks. Robert Wojsław
wszystko w naszym życiu od wikariusz
Niego zależy. Św. Jan Chrzciciel Ks. Siarhei Anhur
wikariusz
powiedział w dzisiejszej
Ewangelii, że Jezus jest
Barankiem Bożym, który gładzi SIOSTRY MISJONARKI
grzech świata, a kto z nas nie CHRYSTUSA KRÓLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
chce, żeby Jezus zgładził nasz s. Aleksandra Antonik
grzech? przełożona
(J 1,29-34) s. Małgorzata Polańska
Jaki jest proces naszej wiary?
Wierząc w Ciebie Boże troszczymy się o odnalezienie Cię w naszej codzienności. NIEDZIELNE MSZE ŚW.
sobota - 4:00pm
Kolejna nasza troska to modlitwa. Za apostołami ciągle powtarzamy: "Panie
Saturday - 5:30pm
naucz nas modlić się", bo czujemy jak nam modlitwa słabo idzie. Chcielibyśmy in English
się jej nauczyć tak jak gry na fortepianie. Ale czy można nauczyć się modlitwy? niedziela - 8:00, 9:30,
Sumienie ciągle nam podpowiada, że modlitwa wypływa z życia. Oddaj więc życie 11:15 (z udziałem dzieci),
swoje Panu, a będzie łatwiej ci rozmawiać z Bogiem. I koniecznie idź do 1:00, 7:00
spowiedzi, aby Jezus zgładził twój grzech. (z udziałem młodzieży)

Zaryzykuj i poznaj w swoim życiu Bożego Syna, którego przepowiadał prorok Codzienne Msze Św.
Izajasz, Jan Chrzciciel i św. Paweł. Oni wszyscy w dzisiejszej Liturgii Słowa dają od poniedziałku do soboty
świadectwo, że Jezus jest Synem Bożym zbawiającym człowieka. Zaryzykuj, i idź o 9:00am;
w życiu za Jezusem. Staraj się razem z twoją rodziną podążać na szczyt, gdzie od poniedziałku do piątku
mieszka najdoskonalsza Miłość. Wtedy zaczniesz przeżywać swoją codzienność z o 7:00pm
Bogiem. Wtedy w twojej rodzinie i wokół ciebie będzie więcej dobra. Czy nie po
Biuro Parafialne czynne:
to Chrystus przyszedł na świat? Czyż nie dlatego zgładził grzech świata? Czyż nie od poniedziałku do piątku
za uratowanie dobra w twojej duszy oddał życie na krzyżu? Co byśmy uczynili bez 10:00am -12:00pm
ciebie Panie? Nie może przecież być tak, by ostatnie słowo należało do zła. 1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NIEDZIELA - 26 STYCZNIA
8:00 +Franciszek Bujak
NIEDZIELA - 19 STYCZNIA 9:30 +Wanda Maleszyk (22)
8:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Pawła z ok. urodzin 11:15 +Julian Wodniak w rocznicę - od syna z rodziną
9:30 +Wanda Maleszyk (15) 1:00 - O Boże bł. dla Marysi i Tomka z ok. urodzin
11:15 +Zofia i Mirosław Pieńkos 1:00 - O zdrowie i Boże bł. dla rodziny Królczyk
1:00 - O Boże bł. dla dzieci: Julii, Józefa i Tamasza 1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Teresy i Jerzego
1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Ryszarda i Krystyny Surmiak z ok 25-lecia małżeństwa
1:00 - O szczęśliwe rozwiązanie dla Kasi 1:00 +Andrzej Zuchowicz
1:00 +Matylda Pietrzak (3 rocz. śmierci) - od córki z 1:00 +Jerzy Tadajewski
rodziną, +Józef Pietrzak (1 rocz. śmierci) - od siostry z 1:00 +Monika, Tomasz i Kamil Pelak
rodziną 1:00 +Franciszek, Franciszka Mrukowicz, Mieczysław
1:00 +Danuta i Józef Pryszczewscy Jandzio
1:00 +Henryk Malesa 1:00 +Michael Pietraszko
1:00 +Helena Lachowicz 1:00 +Helena Lachowicz
1:00 +Kazimierz Mucha (2 rocz. śmierci) 7:00 +Stanisława Dyrcz (30 rocz. śmierci) i za zmarłych
1:00 +Marek Szczepańczyk z rodziny
1:00 +Anna i Ryszard Ryczek
1:00 +Henryk, Anna Kwiatkowski - rodz. Kwiatkowskich
1:00 +za zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kabatów SPOTKANIE MŁODZIEŻY
7:00 +Janina Milewska (20 rocz. śmierci), Włądysław Zapraszamy młodzież w wieku
Milewski (48 rocz. śmierci) od 14 do 18 lat na spotkania
PONIEDZIAŁEK - 20 STYCZNIA
formacyjne. Spotkania odby-
wają się w każdy drugi i trzeci
9:00 +Damian, Elżbieta, Florian, Krystyna, Zbigniew, piątek miesiąca o godz. 7:00
Irena p.m. w salce pod plebanią.
9:00 +Katarzyna Chryczyk
7:00 +Wanda Msleszyk (16)
POSŁUGA W KOŚCIELE
WTOREK 21 STYCZNIA LEKTORZY
9:00 - O szczęśliwą operację dla Wojciecha i łaski dla Sobota/Niedziela 1 - 25
rodziny 4:00 - H. Jagłowska
9:00 - O dary Ducha Św. i zdrowie dla Justyny Dadura z 5:30 - J. Lewczuk
ok. 20 urodzin 8:00 - M. Mikołajczyk, M. Kaniuch
7:00 +Wanda Maleszyk (17) 9:30 - M. Grot, M.Z. Purzyccy
11:15 - Kl. 5
ŚRODA 22 STYCZNIA 1:00 - J. Majcher, K. Grzesiak, M. Grot
9:00 + Benedykt Knach 7:00 - P. Skwarek
9:00 - O Boże bł. dla Wioli i Darka Zawada z ok. rocznicy KOLEKTORZY
ślubu
Sobota/Niedziela 1 - 25
7:00 +Wanda Maleszyk
4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
CZWARTEK - 23 STYCZNIA 8:00 - Z. Sznitka, I. Szklarski
9:30 - J. Ryzner, Z. Skorupa, J. Szwakopf,
9:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla rodziny M. Wach
Bartłomiejczuk, za dzieci, aby zachowały wiarę oraz o 11:15 - M. Bieciuk, J. Sokołowski, Z. Wolan, K. Zadrozny
pomoc w życiu i pracy 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
9:00 - O zdrowie dla Wojciecha po operacji 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
7:00 +Wanda Msleszyk (19)
PIĄTEK - 24 STYCZNIA
Ofiary z niedzieli 1.12.20
9:00 +Wanda Maleszyk (20) $7.041.00
9:00 +Alicja Kebetz Serdeczne Bóg zapłać
7:00 - O uzdrowienie i uwolnienie dla dzieci i Adama
7:00 +Cecylia Szuińska (8 rocz. śmierci) za troskę o Kościół

SOBOTA - 25 STYCZNIA SKŁADKA CSA - 12 STYCZNIA 2020


9:00 +Władysław Smoliński
4:00 +Ilona Krzyżowska DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
5:30 +Wanda Maleszyk (21)
CSA $51,224.00 41,703.00 9,521.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA STYCZEŃ 20’


Intencja za ewangelizację: Módlmy się, aby
REKOLEKCJE WYJAZDOWE DLA PARAFIAN chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie
14 - 16 LUTY, 2020 dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.
Prowadzi: Adam Kubiś - biblista
Początek - piątek wieczorem;
zakończenie - niedziela po południu.
Jezus spojrzał na Piotra zaraz potem, jak ten go
Dom Rekolekcyjny zdradził. Ileż w tym spojrzeniu miłości i miłosierdzia, ale
Sióstr Felicjanek też wyrzutu i sprawiedliwości. Piotr gorzko zapłakał, umi-
18307 Taylor Lake Rd ał poprosić o przebaczenie.
Holly, Michigan,
Czy zgodzimy się, by nasz wzrok skrzyżował się ze
Koszt rekolekcji: $155.00 - spojrzeniem Chrystusa. Myśle, że współczesny człowiek
dwa noclegi i posiłki odwraca spojrzenie: boi się. Nie chce oglądać swojego
Zapisy w biurze parafialnym obrazu odbitego w jakże łagodnych oczach Jezusa.
i po Mszy św. w zakrystii. Zamyka się w sobie. Jesli jednak odrzuci to spojrzenie,
Tel. 586 - 977 - 2074. skończy w rozpaczy jak Judasz. Oto sens dzisiejszego
Bliższe szczegóły kryzysu wiary. Nie chcemy patrzeć na Tego, którego
w najbliższych biuletynach ukrzyżowaliśmy. Pędzimy więc ku samobójstwu.

CO MÓWI SIĘ O NASZEJ CYWILIZAJI:


MYŚLI Z KSIĄŻKI:
Arnold Toynbee napisał książkę "Cywilizacja w czasie
"Wieczór się zbliża i dzień już się chyli" próby" - Robi w niej taką uwagę: Cywilizacja nie umiera z
Kard. Robert Sarah i Nicholas Diat rąk mordercy, ale śmiercią samobójczą. To człowiek swoi-
Czy zdaniem ks. Kardynała nasza epoka przeżywa mi bezmyślnymi działaniami, utratą wiary, sprawia, że
kryzys wiary? coś się kończy w świecie, tak jak w życiu. Tracimy wiarę,
Sadzę, że postawę współczesnego świata obrazuje zapał i wypala się w nas dawny ogień.
tchórzostwo św. Piotra podczas Męki. Jezusa właśnie
pojmano, a Piotr, który szedł za Nim z daleka, wchodzi na PODZIĘKOWANIE ZA OPŁATEK
dziedziniec pałacu najwyższego kapłana z pewnością
W imieniu organizatorów Opłatka Parafialnego, który
głęboko wstrząśnięty. Kiedy Piotr był na dole na odbył się w ubiegłą niedzielę pragnę złożyć serdeczne Bóg
dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego zapłać na ręce Pani Elżbiety Skorupy za ciężką pracę oraz
kapłana, przypatrzyła mu sie i rzekła: I ty byłeś z tym przygotowanie smacznego i tradycyjnego polskiego
Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył mówiąc: nie obiadu opłatkowego. Dziękujemy Państwu Jabłeckim z
wiem i nie rozumiem co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do „Środek Deli” za ufundowanie ciasta na deser. Ogromne
przedsionka i kogut zapiał. Służąca ujrzawszy go znowu podziękowania dla wszystkich Pań i Panów, którzy
pomagali w kuchni przed, w trakcie i po obiedzie.
zaczęła mówić do tych, którzy tam stali, to jest jeden z
Dziękujemy również chórowi „Filaretów”, Dziecięcemu
nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam Zespołowi Hosanna oraz naszemu Zespołowi
stali mówili znowu do Piotra: Na pewno jesteś jednym z Parafialnemu „Amicis Dei” pod przewodnictwem Justyny
nich. Jesteś Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i Pal za wspólne kolędowanie. Dziękujemy Pani Stasi
przysięgać: Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. Ledzinskiej za przygotowanie pięknej części artystycznej.
(Mk 14,66-71) Dziękujemy również młodzieży za obsługę i kelnerowanie
w trakcie obiadu oraz pomoc przy sprzątaniu.
Współczesny świat zaparł się Chrystusa tak jak Piotr.
Słowa podziękowania kieruję do członków Rady
Współczesny człowiek przestraszył się Boga, bał się zostać Parafialnej za przygotowanie sali, sprzątanie, koordynację
jego uczniem. Powiedział: "Nie chce znać Boga". Obawiał sprzedaży biletów. Nad całością zorganizowania Opłatka
się spojrzenia innych. Zapytano go czy zna Chrystusa, a on Parafialnego czuwał Mariusz Szrek, przewodniczący Rady
odpowiedział "Nie znam tego człowieka". Wstydził się Parafialnej wraz z członkami Rady.
samego siebie i przysiągł, że nie wie kto to taki. W szczególności pragnę podziękować Wam Drodzy
Chcieliśmy zabłysnąć w oczach świata i trzykrotnie Parafianie i Przyjaciele, że zechcieliście przyjść,
zaparliśmy się naszego Boga. Stwierdziliśmy, że nie mamy świętować w miłej atmosferze i wspólnie cieszyć się z
pewności co do Boga, Ewangelii, dogmatów, moralności narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy
chrześcijańskiej. Wstydziliśmy się świętych i Wam za waszą ofiarę i wsparcie, jednocześnie życzymy
szczęśliwego i błogosławionego 2020 roku.
męczenników, rumieniliśmy się z powodu Boga, Jego
Kościoła, Jego liturgii. Zadrżeliśmy przed światem i jego Ks. Andrzej Maślejak, SChr, proboszcz
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ZAWIERZENIE MATCE NAJŚWIĘTSZEJ MODLITWOM POLECAMY


W NASZEJ PARAFII CHORYCH I CIERPIĄCYCH
W piątek, 14 lutego 2020 po Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski,
Mszy wieczornej odbędzie się Anna Celińska, Maria Rożek, Eleonora,
spotkanie organizacyjne w Teresa Szymański, Anna Rusinowski,
sprawie przygotowania do Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
zawierzenia się Sercu Maryi. Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna,
Zawierzenie odbędzie się 25 Łukasz Siedlaczek, Stanisława Mandziuk, Morgan
marca. Zapraszamy osoby Czerwiński, Lidia Krzyształowicz, Halina Bazarewska,
zainteresowane i te, które chcą Mieczysław Basak, Dorota Kuniec, Roma Muszyńska,
odnowić swoje zeszłoroczne Zawierzenie oraz całe Izabella, Maria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir,
rodziny do udziału w tych przygotowaniach. Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik,
Janina Pienkowska, Siery, Bronisława Macek, Marian B.,
Będziemy korzystać z książki księdza M. Gaitley pt.”33 Sohayla Babbie, Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik,
dni Chwały Poranka”. Jest to krótka, łatwa i bardzo Bolesław Leśniak, Fran Gun, Ryszard Nytko, Izydor
piękna książka. Kto się zawierzy Maryi tego Ona nigdy Szklarski, Adam Tobiasz; Danuta, Elżbieta i Urszula
nie zawiedzie! Św Jan Paweł II bedzie nam patronował i Stasiak, Beata Dulak, Danuta, Kasia Bajwolska, Michalina
towarzyszył w tym zawierzeniu. Sliwinski.
Można zapisywać się na Zawierzenie w zakrystii po Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
Mszy Świętej lub w biurze parafialnym. 586-977-7267 nazwisk bliskich chorych i cierpiących.

OPŁATEK HARCERZY
KONFERENCJA APOLOGETYCZNA
W KOŚCIELE ŚW. CYRYLA I METODEGO W dzisiejszą niedzielę Harcerze
zapraszają na Opłatek.
W sobotę, 22 lutego w kościele św. Cryla i Metodego Spotkanie rozpocznie się Mszą św.
odbędzie się konferencja apologetyczna: W obronie o godz. 1:00, a po niej spotkanie w
wiary”. Konferencje wygłoszą: O. Frank A. Pavone i sali Jana Pawła II. Wstęp wolny.
Trevor Pollo. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 9:00. Młodzież harcerska, rodziny i sympatycy harcerstwa są
Rejestracja w biurze parafialnym św. Cyryla i Metodego. mile widziani. Wszystkie donacje są przeznaczone na
Więcej informacji: midwestapologetics@hotmail.com rozwój Harcerstwa i można odpisać od podatków.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WYWIADÓWKA W POLSKIEJ SZKOLE
OPŁATEK RODZINY
Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza przypomina o
„RADIA MARYJA”
wywiadówkach, które odbędą się po Mszach Św. o godz.
9.30 am oraz 11.30 am w dniach: Zapraszamy członków Rodziny
-19 stycznia klasy: V, VI,VII, VIII, IX, X, XI. „Radia Maryja” w następną
-26 stycznia klasy: O-sześciolatki, I, II, III, IV. niedzielę, 26 stycznia na Mszę
św. godz. 1:00pm i o godz.
Serdecznie zapraszamy!!!
2:30pm na Opłatek do sali Jana
Pawła II. Bilety dostępne po Mszach św. w niedzielę w
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE lobby kościoła. Elżbieta Bieciuk tel: 586-677-9385
Parafianie, którzy używają kopertki i potrzebują
zaświadczenie w celach podatkowych za ofiary złożone w KOPERTY PARAFIALNE
ubiegłym roku na kościół i cele charytatywne, proszeni W holu kościoła są wyłożone koperty
są o wypełnienie poniższego formularza i zwrócenie do na roczne składki. Prosimy o ich odbiór.
biura parafialnego lub zakrystii. Zaświadczenia będą
do odebrania w zakrystii.
GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH

Zaświadczenie Alkohol potrafi zawładnąć naszym życiem i życiem


za ofiary złożone w roku 2019 naszych bliskich bez względu na wiek, płeć czy status
społeczny. Jeżeli myślisz że pijesz za dużo lub bliska ci
Imię i nazwisko_____________________________ osoba pije za dużo możesz przyjść na spotkanie. Razem
jest nam łatwiej powiedzieć: dość. W grupie jesteśmy
Adres_____________________________ silniejsi i wsparci naszą wiarą przerywamy ten stary tryb
__________________________ życia. Jesteśmy tacy sami. Przyjdź, a twoje życie zmieni
się na lepsze. Wtorek, 6:00pm w sali pod plebanią.
Nr koperty ____________ Grupa prowadzona jest przez moderatorów i skupia się na
aspekcie duchowym, psychologicznym i medycznym.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka
Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
s. Małgorzata Polańska (248) 224-8946 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA: Koło Seniorów „Złota Róża”
Przewodniczący: Mariusz Szrek Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
(248) 909-9119 Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Zastępca: Marek Bieciuk
Sekretarz: Katarzyna Berry
GRUPY NIE PARAFIALNE
Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkiewicz
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Joanna Przybylska, Lech Olszak Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Wojciech Orlik, Paweł Rakowiecki Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Maria Szaflarska, Mateusz Wasiołek Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -
0706
Zbigniew Ziarnowski, Daniel Myzia Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
RADA FINANSOWA: stanu Michigen.
Przewodnicząca: Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Margaret Parker (248) 980 - 2797
Zastępca: Jola Lewczuk (586) 484-2657 ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Jerzy Ryzner
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy Zespół Młodzieżowy „Credo”
Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
Kontakt: Kordynator czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Barbara Słomińska (248) 467-6778 Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Przedszkole parafialne Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
ANGEL’S CORNER CENTER
Justyna Pal - (586) 258-9586 Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Sala Jana Pawła II Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
Rezerwacje - biuro parafialne Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.