You are on page 1of 3

Educatia intelectuala

:

Educatia intelectuala reprezinta dimensiunea cognitiva a activitatii de formare-
dezvoltare a personalitatii umane, deschisa in plan psihologic si metodologic,
proiectata si realizata la nivel logic superior, pe baza valorilor adevarului stiintific.

Prin resursele sale formative- rigurozitate, esentialitate, obiectivitate, legitate,
stabilitate epistemica, deschidere metodologica, etc. Aceste valori confera continutului
general proiectat, continuturilor specifice realizate si dezvoltate in diferite context si
forme de actiune, dimensiunea unei “educatii prin stiinta si pentru stiinta”. Autorul se
pronunta, ca in aceasta perspective poate fi avansata chiar ipoteza echivalarii
termenului de educatie intelectuala cu cel de educatie stiintifica.

Dimensiunea intelectuala a personalitatii apare astfel ca fiind legata de cantitatea si
calitatea experientei de cunoastere si de actiune acumulata de o persoana, precum si de
posibilitatile sale de a opera mental cu aceste continuturi,, pentru a raspunde
satisfacator la cerintele ce ii sint adresate de mediul natural si social in care traiesc.

Definirea educatiei intelectuale la nivelul unui concept pedagogic fundamental
presupune activitatea de formare – dezvoltare permanenta a personalitatii prin
intermediul valorilor specific stiintei, reflectate in cunostinte, capacitate, atitudini
stiintifice integrate intra-inter-trans-disciplinar, care pot fi dobindite prin strategii
pedagogice graduale, angajate la nivel didactic si extradidactic, in plan general,
particular si individual “asigurind adaptarea omului la realitatea obiectiva”

Obiectivele pedagogice ale educatiei intelectuale:

1. Obiectivul general: formarea-dezvoltarea constiintei stiintifice. Reflecta
interdependent dintre latura informativa si latura formative a cunoasterii logice,
rationale, bazata pe de o parte pe dobindirea de concept, judecati, rationamente,
principia, teorii etc, iar pe de alta parte pe dobindirea de deprinderi, strategii,
atitudini stiintifice.

2.Obiectivele specifice:

in esentalor. deprinderilor si strategiilor intelectuale fundamentale. organizate formal sau nonformal. extradidactice.Dobindirea cunostintelor stiintifice. didactice. Continutul educatiei intelectuale este realizabil.Formarea capacitatilor cognitive de maxima eficienta pedagogica si sociala.Formarea capacitatii de integrare a cunostintelor. valorificarea inteligentei la un nivel care “il invata pe elev sa o dezvolte atita timp cit e capabil de progress. metodele bazate pe actiune stimuleaza realizarea continuturilor educatiei intelectuale .cercetare0 actiune practica. . Metodele educatiei intelectuale sint. . pentru dezvoltarea unor procese de socializare.Formarea capacitatilor intelectuale cu valoare de aplicabilitate pedagogica si sociala: competente de cunoastere. chiar dupa incheiera vietii scolare”. ci in primul rind obisnuinta de a gindi sanatos”. 3. comunicare. . proiectare. tehnologic. sustinuta atitudinal prin “dorinta de a sti intodeauna mai mult si mai bine”. Asemenea metode sint grupate in jurul unor strategii de invatare care viseaza formarea- dezvoltarea deprinderilor intelectuale a capacitatilor intelectuale de rezolvare a problemelor so a situatiilor-problema in conditii de comunicare. deprinderilor. metode active care formeaza “nu doar capacitatea de achizitionare a cunostintelor. strategiilor si atitudinilor intelectuale dobindite anterior. . in opinia lui S. Obiectivele concrete ale educatiei intelectuale. . Cristea indeosebi prin activitatile didactice organizate la nivelul procesului de invatamint. Metodologia educatiei intelectuale este evidenta in contradictia dintre abordarea fixata de pedagogia traditional sic ea promovata de pedagogia moderna/ postmoderna. insa in perspective formarii-dezvoltarii permanente a personalitatii prin intermediul activitatilor de informal si nonformala. realizabile in cadrul unor activitati educative. in plan moral. de creatie. In acest context.

b) Competitia operatorie. . Insusirea metodelor si tehnicilor de munca intelectuale presupune dobindirea a trei tipuri de competitive: a)Competitia informational se dobindeste prin stapinirea metodelor si tehnicilor de obtinere. de la cele care tin de organizarea unui raspuns bine structurat pina la cele care privesc realizarea unor referate si care pregatesc elaborarea si redactarea unor comunicari sau referate stiintifice.presupune stapinirea unei game largi de priceperi si deprinderi intelectuale. consemnare si stocare a informatiilor.se cultiva prin variate tehnici. c)Competitia de comunicare ( orala sau scrisa).