You are on page 1of 6

_'

y

.. .

F'tI I"" "b~j~. m It d,,·t'l'tllo .... ;: Tururr..ol1 ),;' a!'t. _" },.. _ "y el I u del d Ln{"::'"u,

" I~ ,~ ,I tu' •• IO 'e "UG

1"" I rr,. .... " ... " d" ~!.,ul1e--

res, Lflut' ... ,,,~ "'.I dn. ,...._, JC' IIIth~ .:!~ ~ \ ~ ~DL"", ~ ~"I.l~LJ ~ d!!dll~' I.n.l_ p ..-n ~11 L.. :1 de J ~k "I cn.' de l!.t";;~ , ~, JID I.Ll1LJ,rru I5h~ del a .. lul" Co:' f uc~ ~ •

~" qucd..l cU)o.cLd ~n U n~,.,ubh¢' .. sm tu (" r::\.1 J GC' ~ "m,_~ dt1l:l~C' d C'I1ruu de .!'u.!! ". ,m"",,:Lo r nt' ... .Ii t':o rumpJJ';.!b'co ~I-dl!!' bs ~. ,~unn. 11"';:":-0 h~ ,del ·\r1(:..1 l'n IDJ

on de Q!' "" :iJ.,J1I .. In,d1.,.jol

Jr Ih;.C1'I \Uri en -('I'lrnLcl nom·

1l"'.!\Il."n,!n,I:;' :m ~ OJI Uti IJ' !.1·

~lreUo. \ 1m r.I:Q"m

~! - un , ,,"~ 1:1.1 ' •• .-! .... LIIII Lu ro.

I :li ft':l>1d~ c ~ics. douJ .lJ~1a 10'S -co- I nn;'fih"' hmc; l'o.I.lfl ullimJD b 'd'P. t.I del p.u~ ) d d", Il!~ ~imf'l'C" CJ.b! • !n.'1~m, ~1f:R.i.'. de' ~ml:a ... dl'

,c:,..."C:C'

E;r; r'YJ b;b ':0' ell eJa!" e'n.~

,... .. ~ IHlnottohmd,lmal!

:0. ~ Ilsr.I. qlle pl.

--

l

c

~ 1;e Jucon,.. cnlr, ,~ m}co.! d I p:.!Il'i Oil

'h aOft,t" .. h ,'ft.

UG .. 1 mu

fc;' 'IJ l~ c-D dC'~

.I,' I.. .. ~'r":m L 11>'_ J~ ["I, K'h.:t .... ,1

JUII 'lJ '':::-. 1", ·!.Ibr .ull\::. fU '1<1' ~

Ie ~~ In.lHcu~·r I' ' ~ II''''II'''~ !n""

I.Ot"-'l.lJ~, "II. ICI .. i . (" .. [Ill 1m U-II ~ .. ~ , ll_'III~,n,b, q~"'UW!"11 lu",;u u IQ~ ~.('\nh.~r..~, lh.'1l . .II;JU ~I, l:'1 .. -dlb,L' .I lO'" t ~Llil1.HI'I .. ) ~1,LlC' 'II IJUI. 'I\;:) dr;!;IIIIlHI ~I;):h ,1.1JI.'U .Ie l'll; 11., d~ b.w :win ....

"~mJln~ "'U~ o!l C'.l<I,),ll.l.1 r l tra"'r ,1':'':I\;.'Il.t! lut;n.a!) ,,,,\ olLlI I"J do en lU .. Ih, 'piucrw') \, $."rTlfll.::lu.

L~[,t· ~ ~ I \o:w":dch! I"U!>'U'U de b I l>~ "'111 n:: "', d", b IIbt;l; 1:1l~1"C""~J .• III" I L.J ~hcul ,I~I f .. ~:)rnlt."11 Pl" en· .. III de IIUR":> dn"i$u;m.t;~ entr,e ·11 ..... '.,IUUll,u· '. -1ib..,I .. ,"~. tm.'".Jlp;l' ~ (Ie u,;;liIhul' I..l! fc.;.jnJ.;ui d,C' II(JJoo~ ~lUt." ~ Jo.. lUIJoo;:"Oli 11:'i.! ~IIJ'L-.dcr,

bll." I. "'e. dC' I~ t1HJWJpoliw: 'JUt:' "''1! \l1L,.i m,m ~.,n Ll.:b;! be c~lpr~' .,n ..... nlJi n .. drnJ~ .. It'oJIlI Lt ylm, ,LDle'· I ~ ~. lb. .. -r(lIpr..; "-I!~ d,tl :E-~tQdo dO~ de l! rd~ IOIY.h~ lall I1G t"!Il 11 j,. fill!! d 'pruloi!,Q de b l-":iIII't:rr~~ y ;PH,!!) lo~ .ultunO!.. 1.J.l'Q~ d[" IJ dl-pend~nclil 1- 1.~II':'ld·.t. E.\ .::' F~'ndD' ~'lo.nl:laI'"IO :In'~'I..J 1"f1J. I d Illle :hj:.. dprCSIJ )~I."'l' 10" del '[lUI.) l dl"ddr ~j hu.otn ~» p,.,I..J 'C ~ulJL.I (,) 11 • U~ lo~ rnat':ld~ lllh;n;I..I.l:IUIUI.o. I::.l cl 6<11l«J1 !'> I lin· duJeI LIU~ l,lmihf'".J Iludl~ Lm:lw., tl"14"d .. \I1. ..... E:~ I B..lOCQ 1''Ilier.1me-tK',HI(l UC D{"":'IIT~,1I1j1 q IJ I.lldi':tl

~ "II, q,ilJe 1l.J.1 ~,~ pcd,etll Ii ~lnl?l";I:r. I

III t .... , t; llltu1il.l) 11" - l>t ''Ii~. que .. u.uJrnaJltn d It'TritllriO n.u:iorwl '~ "U' m,:m .. "S J,1.wlI"~ ('on d mJP:!1 d:,~ , U" IUIC'lLl,"' I.: '1\'1. ~1"11C"'fl. lEI jlIlVC' U d!: C'l.lllC -OII .. f.:1 'II 11"'~lopol:!<'~I~I. d,~-

I.JQo!?"lr L I ~('Ib! .mIl (10. I rd(llhlrl:l un lO'n n W'I '11 ue 1.1, .tl ivitLd IY' .. "IOn.:! I.P .; II ,. : snlu. l:Jiltu.! dif!'S- 1I .. '!!;,!OfU ~Ibt It IJ.Hll~!Oll ~cntlIQ ~ _U'~ musros_

L..! pU1ld[Ut"io~1 qlle Sit no: , p,idC' c" .• UI(·IIl. 1 d I", !!'\lUI..! de lill '1;lJ.~I:' "lu~·I".!!. e'l C'.H'~ 'nUl]ll~llu dt ~'I:l. It :'t:...1- l' (;"'0 [lOe-I.1[J)O'i. dl~lJ'~1(!1 .I tLrlo Itb lll"oiIrul ~(Ior,a, ;l!rl:tt:Dlino _

J"" 'hi"!uri3 d,,1 mo'11'llrr'T1I:~ ob,l'c N. IIU- If" .l'U,",~un eo'lJ..:f(l.IJ OufllQ d,ue ~ ~ ~!lI,UClon ·("-::1' p.1IU nos lie".tfl :::Ii e'1J I io 11.t:!" -I 'I U IIIj .ml'" 1'1'10 [11 il>- 11'10 de' ~loiI'~ I(d rII [.I CllJrnpwu~ ml.! de-I Ur"IJ~1'JJ ,. II pr,U!'I' d.u! -pri ~ d .. Oil" 10\ ~ hno;, de: pnlo'.:hl(X'I fl

,1\,'nm,IIIlOS )!Jetl hnmbrll' \ill!e PO)I n Ilu"ma 1lMl. p..·tldi;:flt~m .. l1li;' dll' u rC'lodiml;:'I1l~" ;\1'1 .~~IIfHH-d-

~iI' 1m III1 II 'lUI!' nnd 1~IlLIlIe.~~. I c;nml, 1(:IIJ1'J!.. e"ml un.l ~- !""fI:.!cllr~l&. ~r .Inor n '11lJp-'l;f~" dtmtrr~i al" I:;,., li~ h.r. f~... hbr 'l!'mJlf·~uhJ!. EI I::n!!b.a,io rol'1~I!'Iu,\ I; IUhjprololiliU~t'I.;m d '1.1 ~n.:1 Ilu.lflUru quI' flji) d'(~C()!'m' fir.!..",!:' 11I~ e"l1tl..-rte. 00 (,;-ornpriJ <0 "O:-l1l", d I' u-"II(I 1(9: UA.!, fo!'rlJ'U de

I .. ,mud!

IL..i c.1l'W;; UN 1;.I.pil"li,sti!! !:lei poll",. 1'!llid.1W 'I:"n l..! "b>o.IIIL IlJupi~d pn· .... db Ot" I m._-d.im eI._· produ-· tltn,. Qt) 'lo.!!wboc 'ino Ique fro 'In !,Ji,I; nf~~ilibdt." Icnl'l."C'u\",i$, 'flO pm. mue\ r JIUO q IIC b"OI:h~~1 d('<~"(lII~ IJldI\ IdlJ..l t .D _eJII,; 1110 pill m HIl("U

YI ~ j.,.Q .. d IIJ~I fi'l ~Ii fL!Il_

EI 1"1, In-to, die 1010 'hlr"lltl~ ~ ~nir L Io.m~r"tti ,dr' 1.1~\ h 'C -,iQ d s ell I _.I'M: I' ~ I;r..fllbt~ U. b ~c:t'wIlj.. d..td pr. fbrnnl;mm 11'1' bif'nes ... lui· _0 .. prado. ~r,n no 1:«I'm 1m oomm:aptl.rtien 501ltisf CQ 51113 Il~~~idold": ,el pan U;I'!fI!e du,.:i7Io. pc~ N un d:lJmo \m :lumhlr't. He aqw al d~u bim" hi oMIIU;lquc: ·~flII I.,II!, '1lt'C &dn Illlm",OO3 de- 1D!l D! • IIlO dt:.l!~dOli ill Qiluiollouiu: d de~

'l"""(~ ,d'l" I" lu~bJ (iJll Cfll1l'0 1l{J~' t'~ I.' 1'1:1 llo.

l..!.,s lr.!.1 j.nlll!'IL' dr- nu('~lnol! 'F"]. • C'I.'llllll1'llt"tJ ~Io) (1...'1 111('11"-.1'11" ,.I,I" .. 'ltHl de "u'· lu, ~iI Ill:''' IlIl pI] wr\, .... b~1 ~it' !It.,.; l\"'lnbr~·'II.,iR 1 Qtt~ 11\ ti~l!lI~lfl" rld~n .. dlumL,"I(j:II.dnj; r.l '1l1C'!i-J J.', n I ..... L «'0. idhrlM OR1U1lf" rn I_ m.ll1It15 I 'nl-C .... k!I"d, .1, ... I,-II""\~; 101, IL.ndo .lIilU!."!'!'Ji'; ~truchINJi.

1:'.lN 'f-' rOJ.'h'ln UIlr.;i Pi1'lllllJlld'd' UUl."lItU< ".1 nl"h'lt ,,", de' I.Jd.h.;!,lht'l ,I" '111111 I .1).11 T'

'. L~ 1''''[1'' (I.. 110 dl'bt: ~"b. ill' ~ 11 I Ullt' 1':>11 , i·1

'. L 0 ~ l'f"lh.lI·,'h~!~ cl!IU·Jl1hC'l.H. 1'1"Jd II _ rid ; 1I1IIInl\W l1.ltiOlul

• ·I\'t'm d, It'd.-f'I " IIlh· .... lilllf ue :'0- o .;"111 Ii 11.f'I .... luc 11.111 smn 1:'11 b •• Jmi.

IL)~T.J. ,I d." I.!, • II~P!"·..l; r 1J lh~· ,

nbllCIL\11 d~1 I, 011("<;".

• t"O; "" I 'I') I\.~, OI~ u L ,t"C"', 11.11 P t'. '. ~I II I. '\:':11,,'011 EI'

I ! I 1 In. I. ,II r¢-

1.1\J ! ,lorrur;:t.1 II '" In, WI ,I'

'-,''" ,d~ ... , •

• ... I :1 111.1 pI I !I" f (1 r III 1

• ~I II I , 11 I"" •• "\ lUI ,U. .." "Ill~ 1I.i1 n II.J.~ f.I 1~1l\.!~ I ~I\ I ; •• r .-1, I <I~hl1.1l1'J d ... IIUII." b til IT"JI ~:. d", ~ IIH"n 1:.1 II'".tb.II .. ~.

'. 1.<,., hlllJ" ur- hb 0 - rt: ra, I it:"ui"11 I h tm'lI1Ct~ d I~b'l<! d " I, I oi· H·I~:lo de I.J, OOU ....... 1111 dC' q~t'" I~,}y ~u:2:..t1l ~UI1 nIl I(T~ nll~·llIbru~ U;.:

Lt,. !!'J.I."'" PfI\ II. ;"'1Jd.J!l..

r\ 10) ~Irut" J!liru '.!!11 '111,;1;' I(I~ r. 1- .. r;u:h::Il:T.·' d,·b..'fI p.: n n .. u ,I (:0;./ IUd! if,,_. fl·nl .... .II' d ..... twl) IlS~ I pJJ" \" p.r",b trI {1.:''Il "IUI: II " ul""'u~'" "'!.I.I:iIIt·o'le .. k I3lV>hll_'IIU~ "llIIlit.d~ I"" Ir1:iJ" no ml11 COlli I, ... ~ j1JI bl'7~ de 11111 il,oh 1- cbi'b.e col'up,m"ru .• \ULtUr. Ol'l11o. II'U~I"II dia~ .antiC5 d( ilIum UUl"nlT.1 .-,115 'r~r.l .. h:;!I1Pk~l .(~.

EI (lh'rrri"o flQ tlui!:fl; t~ "0 lucid m! pin ,:.mi~. 'porqu~ OOC'l;' fl'oC'v niin, que La S'o,fre ~. 1m)1 .. j!F\I('. EI In.I"'H·' nDr qllie~e' cI '-ludicali-'1l1'IO' lIlt!>,- :11 ql~c . c pm\ l."1:fu 'h. cb il."1 cot,I'lrol th:'1 :podcr. '(Ilue .!.'~ .. ~11"'4 ,.:n IIlIII j'un de I. I ,ell hicHI:' t.11' del l'u.;:t.lilI "'tdo. Ln (1111'0 ~ d $indm{";],lh-rlllo, i1<'I1l{lfil1o,. im· pcnnlul:l .• 'l1Ji'': fluil':Tt" 'f]I]!." nno O('IU' '[xmI'J'C SQI<t~1W!:!tr: de lo~ ,~ in,\1.;nios ) l":I, ,rolon.t,·u de "!I;:":!.(::io~w· •

Lu pa .lhl'::15 de O'wi); 'ltell'l u~~~o il~ ',n:-IN de dlnl!:,C"nl~ qut:

I·~-.j I .. lfi de ! r.dt'ilHl.Cif :tI pill bl.., y ~-_ p;:ir.1T"C llo.~ 'l\.'mpn: dl I '111{n ImICl'"1· III obf~·TO. enn 'nl ~l U" Cl1t"., qu~ ,,-;1 ern "'lbulul'lLJl IlmfJIlc:l. r.'lplico 10) m()li,,~'~ de "";A, d ... f'l"C'\':I(J1\.

'UUI diri~rlli'L'" -(111'- que h;m ;dolll':I.do 1.1." fnr'lIL15 dt' ", L.. 1m iilU' IOIOO\·ill:'l, 1..1' I:" • I.~ lin 'l'iOR""'(, 'j!lo~ I!.uslolt d{' U 'OIi'!.l!I'!ll UI..! ;!; b qur' di~ '0 C'!!lll1>;lhr r~·'c'l... lu~o ('ji)IJ un.!! ,,('I~llId ~i ... , ., '1lJVIIll'l IIlI'" dell IIK:'.j~ ro .... 1r oW 'II d I;' (lhfl'l':l"

SIlII t""(h I 1\1 " 'dirl:::' I I'~

{1,Ul' Up"tlrl" IIi 'c' fin ,·1 C'f' ":::fl ~l nl'Jr' 'fit11 i1.-ldnr di'l _ d~ IIt.~n("i t"l"l1I\ ~.Idl1 pi1T "It(\> IIU'<fTtfl' \1 hJt.J rita mel MIt' fl.'lllllldl'l. qU{' d~ .,J., l·1 IU'UII I mi'HIII'nl(!1 \1."'" 'fll~ con I" '111 THIIII'I 11£'· C~'$Ino, hl .1~'I;m,dl'Jn..l.nll1l I' ...... r IV' I,. ... d,j!'li" cmnin1.rrl ... I;'OnldU I"nr! 111''':::';0

, Nl r l'l'lnm ~1IiI -'fr';1.-d~ nl.... ton I(I~ '1It:I.IC"~ t1'el "ndk'.Ili~l1n rl,' (It' nln· C1Jlf - \II~. II,' I'Iln 'tnll;' 1.1 'tt;('Ll, ri.! fI Tr.l.1 ,111' '.

Son II?II'O' 10" llu'" 1,0,,' '-"t:11,P.IH lin et.:bf it""l·rl \ "CiLo ". n!.ul1~11 un.. "ICoL, " Ipc.'ro kin .i ~,u;,ilIY .11 i III "II s .• p.·1 (1.[' ~Q,~'lll'n dl' 'IJII 'C,1,Jbl; III • 1'1, 1111

f)ho;:, UII,lIi ,. tEl" UtI Imp" i h'r> I 1'W'l.

.. QIH~ rt., 1.1: C'.II ':, \ ~.I .. Il~l(' 01· men. ~iI;' H·rnl.1 oJ •• ~ dllr'~' III ..... 'llll!' '\i" ;,lIItocaJ,llic.I'rI twnlQ -t'n! d~lr.JI.·I'1- n~ ... I.I\" y p.n, II, .• ("1011''''(1' -f [lll. ,t; III.: m..i~ dO' uu III-.Im c •• d.1 PIlI'fIILtV~ ni" 1_t"'1 'Ii." 11)":.1-'1) ~I~, ldo!, II''~IIf1l!'li,lo n\' '"ill} Imll..... .J.l. cd"j , rul l:h .... ~~. IL'IJ .. n,,,. IIIhfuqu.. IfiO 'eI.l\l~, fll> ('1 p.tI\ I::f'n~" I.m ("'Ot1l'01l11' pid,_ tfl!'tfll .11iZ;uh ct.li":r'lLt ... ~'IIIrti ,t,,,I,,,,,, C., .... I.1I,.,1 n ..... rln. ~ I n. ,.,,,, elrT' 10. t~fi I cl,el'li'i (lilt" n'" 11 ..... 11 I~ ell d hlja in.nl'"nh Ii ~U5 .IIUlulllCiI/lo ,I.·, ". ,d· tJIIrUr'iot1l ,d('" ~n .. ~ IlIillll' de hn tf~ ~i'm.Ullli. '111",. "'lld"lb~ll fl(;h.n HI I , . im d~ In ..... 111£1 .. \' II" 1 .. 1'1 11...,1[11 ~ lin \'nIlllrulh\. dr' I .. IlIp.Nh·o. mn~, qll~ jl;llC'.11m p"'rr rl e lin 7,d etII ~,. 'eTposidtmL's mlrtli'l.l.dnlll~ln.

• '<J .. h\r.IIX!OIl I 11 J .• MU ., II", enlmd;,Q'~ odd IlwlJI\ IlJ'LItLlLo olnc:ro,.

'Ii' itlfnrgurJi 1I1)~1~. F'l':m!'1l ILIl:!I "u("rt~· rl)nHllr,JlrI J. t fill I !1dm 1l!U,!(il1< -illri~\'I1I~" f'~l~ <:Iucillunn Iluttlil'rl;'l.ll lU.lf"r 1'" iii t1f1:'ndl'[ hill ;.\,1" I't ~ 11l;,11 'I"I'~ --, !hili in lI.mn.~, ~. 'l'\(}m]l11 -, dt' '1111 $,!Jhltnl I IIIH"~ til· tl: IL:un..ul.l .. mnl .. IiMr. y. _ ,."d 1!.Jr.i lIrnll'h' dco 1.1 I;:bst' abi~ru,

( (II< If''Ill'IIi,. qU!l' \ 1~lu",ldlblrnC'nlC' hJU .... ,mill )11' \' 'I 10 I'Illlr, • de 11001.11_ r.1 Illn~SII .. , l'IIUi" '1t:;:I.IIFI .l ,·mr,~ .... n fl"""i I~ll !!'11,·n~u.aJ inl{'"n ... ,e-iIln,,1 dry dl"'ooIl'r'ilkul. ne 11..,\' CI .. ~'nll'irH·IHO

Ipr~.ih 1'(' I.'u 1"' 11..1 ... 1(' iii cen ' ~, .111 i, IlI'Lll('~, .~u ~'L ~('I", ". ~Ih .Illh)n1 l d," 'lll~ \;nD'iurulTlt:nl(,\~. rJiI'iri~,1I11'\ ,I 1"\:11 .. I (h.~ 111m!! '1110 t'Q "111(" !I'II rM .. !'loJ tll1' 1'1['("(""1"11" ~ 10\ "lfIt.IH'lIJe 111,1 11IIII1HlI (JUun v dt l.u 11·lhlJ'l1.i..~ reo rrOfnl. '1:111111."1' IrJ ICI runoll.ll.

~r"'H Ht I~ .'11 ... ,

II' rl I ~ 'II (" ILl' t1\."u ~I. ; "itT I ,1

-I.: I a vm (I I <!~e

d.l I" d~ ,1.1 hI'

('I't rnol'~ i.nu 111 rI \~d I!.r.i t'n m.1r ~ I . I; umtu~,1 ","un fut'"r '.1:1 ;L;~.l. J r,1 PI'lI- 100 ~ 1,,<; r.ullil1os ~Ifi "~ r. t:j\I'lb li ... .J,

.'\t:h I.dlll;'O'" ,In • 'I "'.1.1";: ... "In" !.I. 'I)

~·I'erid €I dO!' f" lI!' PI', l"ll Jq~lltli!' !'!'I 11I'IIiN Gil;' Is '1."I'~.rl."'" I,.noo;, "e¢"

I f~ "fllel" IUllO;> II. ~ '1.Ullit - 0 ,,10 ~i tIn [1'1:" !ladl,' Ill) ".,;;Illln .Ili,. t"!lll~n ."',,, c.C' T. (,'l~.":1111 1l" r t .. " 11...11. ,utili IlUI" 1 .. I "I-i 'ui'I ro" D·.nl:.. jl. diri::l!1'nt('~ \," ... ~itI' \S \' rl~lTIen- - I If' II,] Seen'! : d ... Tr.a :J'j'tr; 111. .. 1 !'i"1 rJ:·

I F.\ di h:n f III'''' rm:~"'''''' 'I ' c Inc

, h 'I!!m. rni"lll'l":l.... l'e nm~lnn.m 'I.u "WI'.I!;, fin.lles J (' t:\ t'tllh',,",,~.1..

i n~ limil.",,1 t('I,~ :lJI l'nSnmu· 1ti~ nla cn!"! I"O~ tli '':l."nlM" . .lun "i , :!i, d,,~lul.Jr.HI Th J' "l.lL~ ill,!iruJ.S po- 0160nl.."$. S.c'"J'tOlffl ,tl, I'if .'1..1,1 S ;:11\11· I" 'CD ('I momrn'o del tnllnlr,O !,'",.I'I.C' r 11'1 "ODJ'i1! 110"0 11'0' las s:r.n{<iollC'i (11lC' J'che.-n(l'i C"ifIrru P~IVI fl,1l trm [".

EI mo\-ilflim'o ODnm flO i.'S un rdUido Ili (iell t",hrlcios, Ot1 I''). uru p!,;I')O'Il~J m cjL'U perwn 'riJ': hQ 0. un s~lIn de ~c'mJ ni un ~mil~~ flO ,C$ IJIfr:!l C1'fIIl "<iOIlI rl Ii' 1~J,d.l 1101 ,N. un s.('C'r\':'· OIriJ.d.., E l l11(I"i'1lII'R'1l t I} .~ibrf' ' ~. h \-ohllll .. d \I~"IRIZi.-nl.l d.·!

-ut'b!,o, y - C'OnlI'J 1'.~In.o 'lil!' pu~dc d..,wuro ,i Wi T.,\ IU!I".

Perf !;'n'icolL'll1d D II:.!.1I \'0 hmilldi Mr.' ro ~ Dr i ,0 n:.J ~Jnbacic:m deb£,. 'DIM oomb;)li, ('(III mi", h.! r1i,) qLle iOiJfiC::'I IlIJf lJ lib ·f1.uJ d· EIIJ..iQujl) ,. (III~. 1,1'1:"0\ .II:-U)U de 10' c:tJn'L e .. , fJig.<;. l.a \ i~l,;'lll::kl dl: W C\'I11tlu6 !; ~ QI~.).1 achuliL.l('ion de I s ~. Ilnut, 1'.1 d'nO"'-!>ll:i..m d<:' 'Ie) I,"", L",.nlj) iJ.1 17.!:! I ~i 1 .. - r::. Til , III ,"Olp"rt II 1"..1 it· t"h".I!;'lc)rn, dC" Uue\':J~ hn'nln: d", 1m" 'boalll i'l relln1 (It·, 1.ls mlt'A 1:'I!:IOI1N ). I" .J1I'llt.lcoiow de: I,p, I~·~ .... r ['r'~,I' ;';.l' flllelll'll or~"'Ild·n ;} b ci"I1]':}· t:i6n qlJ~' ("Ollm('1l1O ,I I~ dm::'C'br.lcl '111 ~- I qereu;l~ d~ Ill), dL'T1I'CllQS hun'l.I,' Ilr~".

.\iU~ ~ 110 e< 31iri~i~·I"l·. L\ hl:dlol ~lIlr,' 1.'1 ,1M."lt-r de 10 ... IIIIJfiGI")',)' lio, •. ~·.rmdl.1 ,tocL Imllli.l, lip p .. He-trrJl' "iu t.\lr.tlljcfi!!':-' m"~II,m 'lJ.ltlf'.!I1 nL' I. ,1:1.1'" oUre'tn. IIUI( ell.. no pu Ie (I. -Jin f. t,,, dC-II II II 'j.!: d,~ C"-II ,,,,,,., "'i!U;J.~.iOf) \ 1..1 ~C"1L"h" IltW 011 I..~, I\:"lr.·~ C"I d'l' 1.1'" ~""I'1' ;'1\ II.n~ion.III' de

~I\il,;ll flm ~{In g ~ ~hll.11 ~I'I h ~. I.., .. 1 Olfl 11..1:5 0' IH~ hoi .I'~ dd fllfr,·oh,. mirJllu I~i!lnlll~ 1..1 ,'\r,:l'lIIUU ~. I _ ~~~"fi'limA '11.n II III ~ Imllo 001'1, b rc', nluc 1(.'11 lIIur.11 \. d· e'Ie»";.Ulurlllo d I .. , .. Inn,,\ 1111I~l.Inas. 'H' .u::ljj\llls

I". Ol>! t::o ru."f!.l. ... }' III) tit-r(' I "'ht.lih....... I'll <I ml,,"~.1 Co. li"enu!' 'I .II (I'u,: lT701Jh~,-

IJl'II1..i .. ,I 1'11111,.,11)1 Y ~ lIl~ll1'l(l('i I'"Y ;\ l!. IUJlmi\ 1.1' lui.

"1' I 1!I1'l IK(' 11;.1 \ ,.-r.tll '0 tn 'II J'"" diU!' 1m .. rtUr _, d~ pc IIf'rl.l. 1.1' mtclr\'i'n!lim ~ I, ~, 1;1.1 1 Nt,.. .. ',. ,"r.i, i'l pl!Oml'lI til at" 'r! ;urdu- IQ 'lIlt" dIll. 111"11\ enl ,·1 tul'ig_II.... Oorfl'l..1I1i1.U,IQf. liliC ~ '1.1 IUL 0 m I~ Lbn(k~hmtl,! • d I1ITO d,e' I", I~\' II 1"fI I.. ..II .... 1I1n ~'" e'\(1(" ~""rd!ln;;Ldro 10 ~ l( ooU" I , du.I.'ClI.\1.t '0; fI I. 11111 .. ,. IJl.1'< I .1 I, ~ k:1:ilJ1rnu de: 11lI'" .b.~,,"1!ilf " 1::'1'11' tmoil. hou.bI qur podi n~'h r«'DlV,ul~' 10111' I'. hbrl'hd ). b I~L\I II \{ 111 v I't , " dc, iii ltv ..II pucblo d !~ J

ID uel rod~~.

~ 1

7

1.::1 C. r:. T. dr lo~ ~entinrMI 1'10 U' ,mll"lll U imk ~ .I Hill'oIl1hd pm-' Cl:SIl flJU' ~ I' .-r'I' p I",. PO PIJ,.,.I~ .. 1tK. h'll",,!:' ,lor r~("ollC'l' tJ., o!L~pl:tllG;"'ll ., IMllhnl.l' .d~ 1m O~lIlJ srdll'r"li'· dt b C'!'IlIIltll'lidltd IIi di' ,lNIll.\"OI;ailru <11 wu 1:1'""1.1" l mprl :m~.ul'il. ni:! I'HUrd, ~~. '1'lIilrl'olJ!'I;lIl1lwl.Jlr <1" il.1 eernunle, d6n C'l.11l s. cl(lr, '11.1 e (",.1' Itn. ~ "Ollt <! i n- 1,·11~C'1I 1.1, d,e .HI p.1Jrlcl '~.ldcrCII .Jp.I,r~'C;Ii 1I l·ll£rl!nl.ul'~..s 3, nU('11f)JK ill" h;h "'" '~\l ·1.1I1~tp\l' ~:

• .\ 10,\ t.m5"r!ll~ri!)~ r'.!!I,"ioll;;)I\~ ....

P.tr.1 'Ilue .d'l;lndnn~ III b. S'tuciru (!<IIi· hC'JII" "uml;iqn .1 1111 "hlen!.> ~'I)~.ll l~nUl ,,,,~~, i Inlil,.!) JtI.':iIjJ.ltllili ('II~, mi;... ma s, Lo;. ml,lf:lI1poh~ll> no ;.wrUon;)ll . Ips, b.IIII.·~~ ,!.~tr"Jll,l'l'1 , nq fk'nlcnlOll1, 1 .. 1t-IUI::l!!l 110 .Idmlt~ ~clu5ioofi. mi I.IUll'\:';'o k 1'lI.'r"<oll .. ll~ .lr • .illmCI'I'I~ I~ ~ t!~ rmo ... IJI.I,nc.J ~II Ij,bri a 1~1' In", 11 "h til.' ~mllJ 1111 ell dtt. Ihl Ull. "',~ I'I.,~ I,;, II 1"1,1 '" .1\ oJ "'IILnLi' ref. I CVII ~ I Im~1I1 I '1".:.'" .1,. ,', .lril,;1H " C' .J.I ~ mltll -.,I u,u JlIII"t! ~'I!I ro IIl.nl .. 1:011 IlIl.i • IHlllt. J .. '"I'!.III'I' r.l. l )Lc" ;!. ~ I -illl 'lillh .~ I Wl.J' IJlue nu IIm~ m 'I"~' llor.u 1k:I' ~II,l","

• . \ 1o, 11<"llll'" ill> \·un\,,·rr~~i.m! " t,

Illdtl~lfi d,l."'\ •• 11111 II I Ju" I "1' ~ 11.1("'j. .1111, l " I I " I to;. ~ I.!t· ~,.u .. tr ... 111111 \;0 III .If!....:. ~ 1111 I If eI. III ;IL'INlj, ,dl.~ I Into" .II h., -If I d I,j<, 1."111 II' I Ju 1;"11 11 IIIdu, n.1 '" II III ,t !":O

1111 1111' ':. '.lilL I" I L III.pr.lr t r lU ," I J '11l.,; \.~". ~I • .', I hUU;f 11.~<t1.1 L' 1'1

I • 11I_'l"ILl~'1 .. el ("'ll1li~ ;IJ' dt' 1,,1- mill .. ;[I b •. III !1t:'!I)'U -I ,>UfJ'I.'TiIl (lrc- .. do II"'~ 11: .... 111 ~~ nc-..1 IIU. ~ll~' (!ls ~I flicfiCUdo lllll(:\,o -"III '(;)mp 1.01.(.'1.1 'I 5:lb! ..... Ln, II U!iIT 0:., ~.~ 11il'~.f ~ci ('If! la Iud

I,t"'. LlDJm, I;'i~,", I,D'oelCiu(1 I.... I.i .J ud""1 II ... lite .. lUI gu 1 .. ~ru,13 It[,r-_; '('1,(11 pol ~udle llu.c I.u inl('J"\. ~'ru,Ju. Ils

1111111,;1,"' \ ~LI s 111.1" 1II.J tI 'J hi r; ~.,

I IIUIL .. I., I ~III~ III.Uu,:;r.dl<l [mcio-

n ... l. ~ -I.U • du ,el hi: .. tN 1!!I"~l~!.~ ~,o d, "u:tll.:. ~ noord;Hn~: ,eI -_U·'fI11'101

clt·t m(d\. lu .. 1 'l;".$ por J.clILUIi'IOn m

'C\lI!l.'icn l'n 'U1l.:IC',,~u!l qu.£' 1'101

eollll"'f~ldt' 10 "IU~ :p..!i.<iOi ell! f!.l tio.!'lll~ po ,. 1;)1 :sll r,MLs 0 ufl.:.I. oontf';l.uic~ L'"I(I" Jlllll::lJllfC, :~. el "IIlW cQlI1prCll.d!.ICri .. d ItO J.C;O.lI, lemir.!, un hr'·.~r Ul La .I.nllll"'~1.I,dt'1 Il.ml.o Ikl '",II I", hj.sto-, n., "H\ J d .. • WI tlo:rm.

• .\ 'Itlt." millihln . .,., '11J~ ti.:tl~nl)()I:' (I heio \,' '0, <C".Jcion I"" t!1:'f Iffi."-' d.: L:I p.l;;n:'!~ ':\Jdll:' I,t;) 1\;'1. U1CnOI]'Uc d~" ben )n k,s gUJlrd~e\ !.ll" Un..l ,~. 101i \·,.;-rd,1:I 'l~ dll nlrd. ,d "n~h.trn ,di,r,: nil ~obit::rn'() ililC ~;J.Ji~ 'flU.i'Cfl.', ku: OOnl'" \ I ]llIdur'C"S de b. !'t n~~CM~m c.,;lm!ll,.. I¢'r.l. ,\unq,~~ :s~hrnl~ que 'w:tedes no sobi~.r6~'fI. ;'t 'Iv '''It] del mUI:WQ ~ II Hl piJ)1lS3 bt u:cl ,gob 11Cftl,Q. • ml I.t fr.mquG'.."\ qu~ Pl'lt'gOll. II. 1'-'$ de· c I'll \O~; tlUI!' IlriCfcl'"in.llTlOC> t ('11 erl.. 'di,e t:nJt.)'lfl} Lull.} r del !.WO de lit i~uti· '('1.1, vero qll(' 'flO lrf"u«ed(,I""m d I')," ~ic.iorh ,qu :llgUIlCK d.· 1~1e-Je:o I .u'I."Ci,elO'ln 1'I..II'b('r .Ihandou.:raQ pUII:~ t'I.nli~ rUl.'<lit nj ~'I~be unpOOir -·1 outlllr~lill'lJ"",I'II'o de b ~obc • .I.na .. ,... lull'l ... d (ld J,'lUcblr::,. utlkoo b.t"<~ de hi ULh:lfit!.tt], ddpodl·t publit"(l,.

• .\ 'lOt.. ~h.!di;.llihr.,: quen,;"nl S \'Ierlo\ 11IJIl.IO ~ ,I'IO).IJ'IIV. ct'mo de ,j]~. !;un milLl.) I.~IIU.\ inonjt!n'OI.I ,~ lad I.!I;'Cbtl ... .I.l'~ia1dN par IM,mi,'1TI1» \"'nhll~(l:i': ;JJlha 01 f\\'mp,l'loo r Fc~ hrv ",til '~', l..1 c~c:r, di!'II)~I'''

'1'111;111,,", '110 I,,~ ttl"'c lYlll~(Io 111 eornp'l.JcCI! 1';,.". 'Ie. (I'Ifr«1!: una tnlti· II.J (1C,... C'Q1ll"h·I,.. Il.Lnhil ~ ~w; b.\1l"llM· DO" ir-..tb.Jlj.ldon-s.

• .'\. IQ~ r('ligi(mJ~

."

,...

C'IlCl'11 in~: S!!.ll.~ l\,lbbras de gr;lti~\1 t~ 1I"'I11(1~ P.Jr.1 I~~ ll'l,l:, hl!1filild" t,'1ltrfl '.1)1 d . it Que hJiTl Ii hlill'll}.IS 1.1 ~'l.I,'Llbr.~, .'\, ngJIiI:.lc ... It~$ '1:1111' ".' brn (]II ,M ,I Hum lu "'1('ig(" e I r~~'n I}o ."'lTllo.lI!(J dl h cliu!m(hu ~lUrwrul f1J I 'II I)I~ lulu I, !d, 1'·~J,lId.ul ~Q('1.11 de I~ Lt. .. .:11."~ -. rol~ '>C

.II Ult"t.,ldl"1 I II ("I (l111:lli(ll. I .... lillie n:

L. '111'11:('1,1 'llII! -11'1 ~ItPll~.a" ~!I'n'LI"_ DI .. >' .11 dmIl!;N-" I", 'Q '1lh'lliU'rs de '.I("U'tliOI "''' lllJ1!' hom '".~ tJlWlp.1l1o :5'1' hrm,'! :!olpil.' ,,1.,:1 Ill.I.fliliC"\~o '!:lOll quo 'Iv 1.1!Ji. .. '(K'I" del T I."t\..~r Mtmdtll UC'\.111 1.1 ~'r:ic[lC'.J 1~l.'fI:l - Ii. Ili.lW de:: bl'opWQrnm hI:'! f,~i01 "1..:\ [Jl.1~ si.) ~hll'.mh; un j;it:1o k\ ~Dh'mdOI , ... t c.lpllolilm ••• , Tro, no pUiJ.~e ,n-..h '11)' H'C IJ.1T11<e ill 1 'lin IIIp.lJ1!'CW .~

, 1:1. hlrAI.;Jlud.u] nbo .. I.dcn-.a ~ 'I 11 1'"11(11\ .III" I.ltll, Ill' ,.,." Iniilif;ll!l... t:IJ I.:.I~ ... It 'I UII1 ,l"Ltull) ~ Ie .. ~ n.1 ,Ill", 11U~1I.IIU1J.n~ In~~ \ ,I, dUIJtilj!

I I, on"f nUl pt'rlill iI,.'1I" al din, n"j L~ '"11111 uln ('Illf': 1.11, nJ;;}fim de lUI ' I· .. \m," IIV;< "r~~l-ldaf~' ben~' " ~ Imp<"" i n()t\. -

l~~" f,;" d 1r"m::UJii~ qlJt ~ I~:m 11i:MIUD_ ,_ I:. JIll.. I,)

-- - - ---

- --- ---- --- .

. - ----- - . --- - -- - ... - - - ,

QUII,.

IS 'QUIIN

l.ot> .~nndes dW'lQll bJI.~ lkJ'Inado efi!l111LUft.:'; dc.p.iplttiS .1 ac.il.nddo ~Ua d~CI Bl iJl1Vl"«Ado ploi 111\ t",n:d.~.iiIDS dd Inlllumlllonllio B'il:Ddll:·h;. Sir. ~m~, IlIlfrn~o 1j3. :!I&'i!:iI!!!io tI~il C'''lliil~sl6i'I de 'I:"IH~ cuo I"Jo'IN dlil~O'A1U1' lu cD1C'1'ml;-dadl::ll If" b :!<Qardad IL'1i,rlltlnL

l'Ifl1ddl, fln'-jilml"",,J'I'l(! q,\l1! !1m dl'Wll'lo" j U :~.m!li. Ibtll ~, II prtnI"Ipl05 il~ 1l;1Q.Il:~JI almorir 'una tQJ'~ run. cuy!l. ~1.Qn ~M ~IH:!c !I. 10'.,000, mlllon5 de pe. ... ~\ ~'UI.~ <;lIiQ. II.I'!:Ulltdil en Ill. If!llllllcl.(ln r~ .. ' Ille liI;.~ propLtchdH dr ~m;nll. ('iI SIl; I!!IUd. 3 ,'C:(Q m~~E. p«'Q'!It'HI.Il;g1,l1"Ul. pro-I'ledldi 1n1r.obl:2b liB. 'Ii Ala Ia 'Q.W1 dll:'e' el R'-i:'o'. doo cmco \~ m.ll E.a bk, tU!:~~n. un t~Mrrd.'1lit) ual~BJll. sa, !liU! !:in 1M ~ dond~ tl Dtado ha ckpllr~'1;1 .. 11>DD4 VCOL be:lrpl"Opl2il!ttin de' la J:i~lrdJd Inn.\ol!l>Ii!', har. s40 10..1' PltlF1jl·;.ui(6 1m .p:nm~ntD "11 prgtc;gIU" qll~ ~ i.'IUOI" tr= dnro \'C(:M mllJ"8f I n!a:;lK1dmr!o. ·rI~ pull' .. ·ql.lo hlbl_ de. :Jl'I!tu({l;oo 11 JLKO durallt.c ml.ldmsliW. ~r I.iI! dl(M'eGd~i.

lEI I'lfi:;ut'D de Bi1ne1 tit J!U1! I" ,tlO"li.!!trut~ dlin de: VIoTi"jCII4a.:. ~. oDdnil.S -pan. I1qUl~ !'t'r Como pu.d n -.cu ntU.I-.r If!!" forLunOl, ~ ~11t dlmtnm'llr. ,flKdliiolll·t' CI~ Unc:lll'o I'L-.trm:r. ~ un loI!!'Illl q!.t~ n:;o:ul\lI. dWell ~r CQinpn:nlltf ptJ.1'iJ. 103 Illfil"CllltnCt" dt, j l!G!I. pem ell! lIli.s SiC'llf1llO pilI'lL lot. qu~ ~.", I.:!cnii:1l 1II1~I(I§ a.ii(JS.. U .i'MtIln.I. de lkl1~lcl'\ tlte ;lma..~d!!l C'li las Uemp.tlS de :In!; r.~ ·';ifq,ull.u~J; hbM···. los" m~ 11lI~.$ liiU.!" .ailler II a n '"lid10 eon 10, fit. .tormA del ~Im'n de Ill<Cilfk:IJl .. e.~ IHN~ dJel.:.tdu p.:If cJ EOl:i!CJlTIO de Ong.J~ ll.ll!. En ~iI. epoo":Ji. 1«" Ilrqull'~ tcpfc" ~I!JU!Hin 'una 1UJ'iI-: Ul.ll Ditn de·1 '11~!:R",;sc ill", rr;l!fa, IILmlll:l.. (jut" lI.unql.lol! ~OOIl~-r... IlCo hll)"w. CleunldD II'l(,XIlrm.l~ Ln;I'IIj;NIg.I!'I", I ~~f;111l filcla .B'II'CJI(I:; I!. 1 fa. 11\111t1.rnIi de frtmiLlAts' ro Ill'il.lt.n =, ~ !fl.IIl!;!. I'tJj de I OS~;;LO ,.'t1J;m IIlJUJj!'1I l .. 'Ii ocupa. To.!.. lOr; de:;lIlo.!'C:l, aiab .... n II. la c.l'lf~1 l'IeI ll.Na. Y' IlnL ~i'T1;!! RIc 'er H. UIlil ~u:lilnnllJ ,~r.;J,nc:lo ;lOr I!!i;S ~~l'Illlnru leG muebD It! I~ ell'rm'nt.c& de Lr3.lnl.lO de! II!! IlOlllUa ,.1:1111,(0 0 LIn Imlll.rtfilll. ·u.ta ,,11Y.!!.cl6o hIm. p:Iblhloe el f\!JIQ-:nmo lkn~. r l~ Iool.llw. IlltmllJm~n~. b!. ilOlillcLiidOr. dt ms, DJlqulkrrs poi;Di('rl~r. llu.·tH"nt~ la ~ c' 1WN!ll.I."fM In'lUl"11II1111e tt ~lJnl'tlleel~ JliI('I,Lfi IllirJt.MIn de tf<~ ~lIos de. tiM l5od«l4D "nl.fUildPlIDeUUl InJ1l.'l.tlL

U FtIll!e1a de' BtncldlllU(' IA. Cfll~ C\l~I;C;!!) d·~1 ri-::1mC'11 ,£It IUqW!cr,e; ~e III 1l11prquiQ,. eaml:.~n do m.S.e; 't n.r d t C!'llic. I~G .nc.;~~adl de CIIi!'l11.Ui1v. I ~ III bId ..... Ii.na.. Ii~r. B!!'ne.ch \'o~al IHUrIlT.'I!m~nu= -~ pari!!, de:' 14 uUlIltadi:ll, " 10 que pmHlI. por ra. l.,... dt ,Blql.II~ Ie- rm:u. PBi6 mllld~ n':II'flle r:spIDl:amio ,It! IrtJRJo

fi lM!!ItlMJlo _

~mat:..uo 'co 1111 mul,uJ)lIl:II:r!'cm dC'. dlJ.l!.!'~ l"h,.b J murll'.! 4t'J,tAdo ~r(' UI1 ~(lIt!iJ:l tic ClxLfd.1Jl, CM;ido Ii Iici ill lI.fiOiS! ,am ~rut. muls lit 20, au f~h:a es,. ~~ Ian pu'<liJI'b.ild~ pU 1a p;W!m del dluuu, ormo d ~unIll.d'Ot. NaIl.1 IJ~ d.e Wm.fiI;l QUC ~ ~,I.lir!l:)lu l&rull~ :BenE clrh t;;jral:".1 rilIbr,;: I. Jlm,ldlli "rt!eIiUna, dcc I ml·mo Tn .-e~ l'[Ue c:J .Ir~ rom IW mc-..aI~ Id~ '<1J- r.iL!d .. d~ hi JusL.c.1Iii !i,,"u.~h~. l!IIll til ':PIICG'I.& .CDII!!,t::JJiIIl" II Eulb~lJ 0 1'01 u. ~ ·UltIdO"" III ~r.14c. [Q (IOn lilt:. In} Its dt Tlll1lbr.~ 1:!C .Den. d~h .. ~!I" M 61110 d DoDli'l'Q del IllIlU. dUo ~~b.Cll!O .!l:~ li,t.!i 1.I'lUmQ!l, m=es:

JUe=e.I eQl'l"cto;::>.d!lll, It~dOll IlIiQt'If:(6~ tUJ-C:lnru!rl~' Cl.I:ltiS. 1111 1111!1~!fO momdlm~ "Ul'lo:.o...m~J.ll:;. 1.111.& tll.'ln,t[a dGn.ch~ La PUIU,·t .. Q;;!(.o _ d~1 dlnem m!lflll cvm'O ,I fu·~ •• Ulli m.l,~nlhll. 'friiLJ a,I:il. balllla. en ~(:.lcUin nu b ;:>to\O~ d:» qwr..1:1 • ",,"1j<:;>:.01 c. n :Ioro dlurla:l rn.lJ"llAJJ.tA3 11;1 I!. ,ittI. tI.f(:UQ ad mau:,En. .... till 1>C.uJUht.l liD l.I~ .. ~ n 'o.;mllltol' " r ~ nu:u:l rdl;,1 en! ~C(l.cl1o. )'a qUI! ", .1;10 1.00) d" la 11l1l~m'u p;ohQIt';.U:.l. ti·j~~k i1 IJl!..io ~~ IlwdLc..J)' ~., 1 .!Uil!!J1 dur.1 Hi Jl:Jr tlenw llIJUa),. QLlI!' ...,.JI _1'.0 'Nllcll ~ C>~ pco.81, Il.I u oJ :11.-0 ~ 'iii 12 mLll~ 't...o • mttdlO mrnllU~Ii.s". 'v ... r~MIII" 1 ,I \,Lud •• ;>l1lr -'C;r""IUwG.~ IOU Uemp..t IClllI-e UlllD'11;<'·('b. O::uUrm I;., ... nl~, e..l.llU~ 7 f",lIrtI~. !l:m, tM, .~

~ _Lt! c:. til t. II«I:" d'e 19 A.rIilC'nllni1'~ 1" IIC,,,lDICJI en: 1", ...P~.flkd:ld que peli'nll'~ .:.\1 .1,1It:':·I'III" d~ ~I ru.:l40 q\U1 Uhl!l llir. IW'· ... II .1:,t..rOO •• ~UClOlII !!tWflull.& C.n las H~ .. (lj! 1i,1 HLu rittmbtc, til .~ JI.", t:I UcmllO ~¢ 4lI ud _; er ,ool~l! Ol 1& vr'II'I.-lIJ. QUI" j'i~mifillh Undl4C 1.:1 UlDlm)' I).1i I"B. ,.;I, : .de. tJ,! nmta: .flUra ~ jh.. .. : ,;Ii. L<.Ilh"':ntJl1!1'"-'Oll d"e 1..&, ,r,.qu!:..... ""111: III Jw.. I ..... , I'd dtul'" 1Jt'lJl.'ral: (I" ~UJll,,"1:; qur d~r.ciellli. ~e. ~.r"nw,. ~.jl:ne .11:. ILod~ lu, ilr .. ~~UDalIi.

,Il;I ~ &lIe,cll rs un if;l!).1l!!t:YlllIc d!: 1,0, ··UbR~t~Il'~ .. Y !1M IIII,ICll.tt'mle.,OI P,J"II,· LI ~ U"4;JfWur.; 6610 e'l~ po.pr.lo ompOOl,r I.E!.! 1:11 lib .m.iJl{I& c:I~ to:. uuc" .l; ~uldl ~ !L.cuII1Uk ri¢ul!%a. 1I'11~ 110

•• IiOUIIW: ,el Pftldilic~1) ,del UolV".JO ~~dc.ri J11l Ila:nlmilli y m;Q,~ U 'CUI

Tueuman: arltarie y Corruption Pelidal

I I

"Uo ~P" vlo!ento. de Ilomble, Il'm.~' Ito5 de qWl!I1£3 bILl' qUt cm.r~ pot 1.15 4ud.,. k! llliia U:}O.! 'jlG:I)bt~·.

Dt ,me .modo. d:!l:n.lO .1.1 ~'lIi d.I' TUwmdQ, III pol.eta d1,~,I·1. pl:'O\"o~llI. l..I1, d:eilalctOll n ~eu.J, pm:! ~. Il.\locl:lll. c:orLii.

Denim drI p;mommII. di! mlwtj[1 poUcla1 !l,Ut eS ullQ ~UtUcJ1ltR eo C'I p:i,ls. 'Tucl3mJ.l~ 6610 IlS WJlCtMil III al;'t.oS de bUbuf, I' mrru__pdtl!l po~ 1.11 pl"lilrlndA

ck ButDlU~. .

nu '"u blJtG (jU(' III ~nl" II: C(K;cidd Ii c:n ~a::.:sl nl)A ). CJ; ~1lmI en Dlt411;!! de I I." kJalun plal.C!11$p qUe b~CiI,," 1~ .lue·. .Nn .. eollb«u ~l. liil de l"UC'!!!lliD. .In .• tnxl,I!Je'r\!I! I ·"maq,uJr.!!.M)" ~rQ3 refilm·. m.C:IlUl.5 tdt' Is aC:W I!I r. ('1\ Geneml" hl~ d~!'Iln. escuel1l.. NO)! J~~ lp:llJd\5 ~ucuma* ~ f.e b:in:m mll.I".

CiO:n:<I es. nOifUl.D. (!'I.fro), til. III: ~~Idll " !tClOmrwiacll! (J'o! '" I'T"YPd{)n.. Un \or~ turul!or. ~J USJ .)l1:.l1:PJ'ir' !lin !1Ii!ron '",11- UE otrQ ~): 1- _IJ,I:;UI q~~ C~ el 'mOil de 1.3 'l"1dIm1. l' cun I!.I dloolo qUe rneQiitll!.rR t'iD. 4w. I)",:.,.fllor ..

Ii'LIIldc ,dfir:tlll.lliSe_ II Lie III!! II I5tJluli:ll:!ot:l ,l;lQ1ie. ... C'i ,wulI'I!I lilA ,<1.11: !;it; ~~, Hli!!!~'Ur LIWlI~ro' '-'I): IOi:I1\!I,CllI,.5 \.I .. III_ !,if ... ~ tru ~.un .11.: ~ ", .. t n&_I'UU ~n 1>1Ia, n~ ITIoi.Hlt lIW11':;u CI;!l:Lriq.Uf~!l!n_ Ll!:;;. .. bIIL~ LQUVjI·Cl'cia t:JIl ... t:ilJleur;U Iit3 11 biilrucJuJlD ~IT"'~ .1::'"

llna. tc~t'" ~.'1 Qe 1.0 ... dolilw. 1~ ~~_ .. """..,. q.ie ""'Io:L(,'t!o:U ,tm.. !oil ~ itU"Ullll.ntu. C!o •• IJU ~."'i~,,,Ulll:ut:lQi par pgo.. .ut!l~. lbsy' CJc.rt.!II. tmmudfJ", :J;lCrpbl'te Gel S'1I::It.. uuo i:lc CU~~ "leUtu a.me .. Uu d v,dI.ru1U;1 m4J< !Uwfu. c!C tWo tilll Go "".&:roO ~'d "0', ~. (lolA iI~ c~~ a.w~ ',,"-$illP-!f.CC 10:11 1:1 .~.il.~'Or CIlIjUmu::ull:!o do uI-n3iro oe t',s.c rUlO ... , .. r~ ~ ~mlJ<l!liell~ cl>I. •. dcstt.o·,. c:w I Ue!.llUJll.L. 110 1WqLl.lc;.. til, :111 ~~ mC'Il:~' ilL ! .. PlUQ,Il.

PALOS, 'llItUS If '"IULt\.ClONE$

J..Q !~Ii tic .~ I:'~.o.. &!r:I.II. IMUmlnabh:,. !.:IrmcLUI1It(1:.m~ 1M su IlQtodoll ttiCUfflO'05 ren 1.1.. 1!!I'11tmbl. I!I~

SrI .~Illo de l!i1d1 ClIO d~M!nIGG )' lle'li'll. ilia, .1 ~e:nIO dl: Polklii !!.1 c,:w .. df.!Ul~. boUwuuf!09Ii'zill.et Cfioque. que Imd,U.:I ue llll"bl:!a ,hili 10 fil.LlII,"lVn a. pa:1oii dC~ ':~rll~ , J:Qs em.Pll!lll.. 1l.f6 P~. EI"WlU" NIi\!."I'JI1'u ~. M&CIIQ. Co. mo lei I.Ort~d~J .::0 ailil ........ mpre IJU LwlI"'bu. ~;,WI dlilrllN Ie Rllr.Uiaill d~ez mll~

£I com.~no Nl!lLI: ~I"~ Ifflll tte ~. Ulr~~c,r:u I.nlpHQ.lI!.:!o !I1'lo 01 ~Jato d~1 "lJ:Inp I.liiiul~. b.lb·(· tl·~~~. )" mmlL

Poom d~ litis Wrde el Idlflliitnlc pt~ ~nlsUi. }i,utllmn J.JzII rT'B~ c.r-.. !D1~·.J!e. ~II~ ~oIl)H.i!ll) P\I rill C'ilTUl:I;:u10 [liS •. p.::cLor· 411.11 Cii:rkb, OoUWL"I;. .lkl.lma.i1' m_1 c.;:: 1~m'bI'C.

Eu.cl rm'll de junit .m I»Ilclwo Q!,~,ua !lIo y: Mimms i!!D11'l'41.,IOIQ II. Ull -~~.I'O c;M1.llso'·· I!!! 10.5 !On.~Wc, Ell 1"1lPllI Y 1Im.~ do. a.1 'ltal p1dlo C'Ill;Iot.m al'lo.! 4l(l pn. IJIlri JjN\hI. ,1:iUI." UIID·,

£1l:hl.stno me!!- ...... "~.II rlla. 'EQPI.iI ~ Ooru:aJ'a " tGlllb..ul, • ~lll. mc:t.u >do 'QuJ!Lcc 1..1'10& en lUI. &,r, C!1.l COI"~ EI Ib.fOl ptdl6 din y d~ Ull..a, iI1a 11J1~ sI!1o.

En oel~bTe el m:!'II\I!i \rllJ£!U de I." pnl"Ml1l, hll!:.!I.ba I. n1!LJLUI'lil III Jr;rrm Gn:larto ,8n:~·,o, n.l.e,'lIado UUIIi :';I~ dc~·('TttIIti. ,que no 'C':n.UO por w, UlStfr ifllQ,qUi!.

En 1lO'Il:ernbm clp;.";l!:l!!l aUR~ iJUnLD,k ~ ~Imll'ul.tp bcrt:lli. de Uu 'ba~ lII.w ell t. ·er;},IaId.i III menor 1iI.IlI,11<! Bem.I!.o 00~~kZ. like .pa:.ab:a 'PDT 1:.1 Ju!lilt.

ElmlSlM ml!$ ,;;1 Oildi!J Flot~ y .~ ,eabo ~~ de SBJ.l;r. Ana ,etlnN. mllt!I:1!illlban )'. ~tliI1 .l pc:ngd1.5t:a c!~ .1£ O:ILeeb~ 1I:ar.._u C".el;tMII. gal DlU ~ .~,a:nlC' mll:1nbro, de Ili mbllJ.O, Mm:.. .u. \:oJllfltt: doe .S3uU Ana dlllA& Ull. ,ltr~ patlim Ii los IP-I'J1Dn:e; fJ'Llio, Fer .. , nMrdl"Z. ". km6uS(Q.I~. !!J 'itulena; Itlilbo !llii: IlltarD Ill' ()11 I!I hlJ!llIl:a1 OOD fjTOIldlUco l"UUVII dll.

MAria dd YllMle OrDt'Illllo aCW4bll por ~ ml~ I!J)OeQ ~~ ,eOm1m:r1o AQ);!W. jele dll' Lc)"Clj ~.~'~ ('iii. (Ie ·fdOille,I.Olll de domlC'Jllo. .INMJ de Lltondld ~ .. ~u:.o *nn~ &:I 'Ot;N,

ED .rebll't'R1 lie ~c .no cL po'I]cll1 cuIQ.J ZelIi),II"el1r1o., hll'n pllive PM mll- 1l~'D!l p;W.DmJ).Iu. .1 ~n.l '~IlfIQ!l ,JUD ~JlJ1.tnez, lell \~UI!II J ~r Jullg.

!:nn:Ulo II a~e:.tl Vfle:z: bll ...... l.ol!J &1 h1"'-r .iE~pnlo G;.ri.t'I'J\C'z;, U JerDtU:n! DQI1eJ.1 )U!iIJtrc.tu 1'1 bl'cJ1o .L~3ilodC! ~ .~~rtlUlI,C!oo de 1m OrUl:o I~.~e no e.lUo Ud, &eliin ~11"~J~ lucSJdal.

Lu I.I"U dt" .. ~ II;Ji"lIPCi 'I11o,li:nlQ ~~ 1'!Io1D~.ra ~ N~ \·l'n,UI.TII • Jr~ r-1I1.r~ tUQII ~1&mO'5 E1 116, 1iI'~ mU~l) de .. ~\ .. l~t) .. I .'~.ntf: Iof6J'.fIO d'e Les ·RiII.

... ~flQr.1< mn ... ~trrl.u1i1iQ V:IILII' •. lIl: )" k Pf;6 flU ~D!i"

i\f JERTE EN LOS C-\[ .. oUJOI'OS

Tod.3S !:as 1ru.!.:ll1c:1ll5 colK!GI;.Id'1,5 de ~!!"'~. l31!clltd ~' pu\~6f! '\1(\1011 ~1J,ilj,;m el tAl'4 et~1 obl"U'D RamOn /ip;v.a. Dele,. illrl.o ~ n~ d~1. 2(; ,de oet..mll! de IK'J', mb!.Dlra ~mba Wl '!.U!l con ID!.lIJfiljjO V jrtor A;utlHa. 011 til 'E:!iqU mil de ~4 CIt:. SeLlcmbl1l' J! Momoo, [ill!: il~'",ad·o a 111 conl.!sl t'lil pl"lme:ra ]}Urca~1' doe docum~lHQ5 dllJ IdlM!..!diMI.. CI.!!!!,nd;a k! c!eJ;o' poJi.U\'l1l d~ 11113 dC'C"us I;ICnollli.1~ Jl alll 1.3G0 ~Jlm., Il'Om~t.l6 leI ICJTW de DOO.lJ' Wlrrdbo.. lEt ollc!.:. • .J05t On.majo Ie clIo d prtl!l~: J1d~·~~o. d .pole WUI"' Cl."'..Y1O ~,pez Iill :primcr& P!"Ilado. 'UlI .1rmstrn.fili)n a IJ'ompada pol' cl pil.Ul) d..:· lI\ ~.om~ h .. ~!~ q\le ~ des,pll::lom6. }:f1.c:1 ",ue~ 10 ~j~ poliCIIllll.o., LI!: d1~rvl'l I.ntIiJ.uilL&m,o) co IiI. tiMe dd ~D~.I~ leI!OJl.u.ou fo.s j)ulmone& ~ JiIlDII(;:I. ,1(0 l"Il¥eut,r."l~ II!! \llJUGu- :tda· .• • do all!Q;!;pllO L qo::!.tm h.n.st.D. .;1 '2 do lIon~ltIb,C'. A las dla dr: bi' r.o('hc muntl

Eln:lJmtQ, f 11.. ~oo dt .l.;r.(l;!lRta, III Jt(ot.un. da.bl1, .. 011 ~\lln~ i;!Ju da ft~ b mnlelil. Idc q-m c-n un ca~ llllKflo etC Iii, Gua.nib Oc hlll'l!!l.dol'H!S" imblJl. n1UU~ d 1~leroi4dtliO l'ed1'O Alcirll\,;l.ra. El ,,·I.IdI~ po~'clal d\~ l:tea Ull ~h}eoPt> ~a .~ 10 qlJCSlimlU Ii:a \In Dt'OiiIC en 1m aJabom. )! d P!lfXll que Il~ duen~dD b m.I!41c:o.l pollc;ll.l= lUll liI. bl5torta de b. IiOlII:W'Ia IlIl nlll!c~lI'D P3 a.. \·"nhuk· 1f.1l~1 ~.J b~ AUn OIl :.e bl. ~tO.

..

Ilue:rra la, (,omenlado

Qu:c .1::0. cmntI)Cltn l!.Q:lm~ Sl.emJ)l"e a ID. lortul"II ,cD \IDa! ,nstltlJ~6D IJ(IUdal. IG dcrnu":!U70J[\i w~ 1.;CIOi;It CO!M:!!S tOmolJo d4i III .1IomI" ,da lI. ..: mtl.ll:1I1 'I.~Cum:IJII'"

&t! JYn~ (Ie 1m "1I~n:lAb 'till. ~:!!Jion 1P~'iiC;fltllo,"'Ili QC'] nm!uu:lo de 1.1 a-, A1licl lure1!'OriD CiOlUil'C'll, par mahU!!8'~ aidn ~ .. ~lld4Q th: 1:..5 debU9. de:! 1\11'1- do:rul.rftJ publl W-

ED JuJi!o ell1if4~~"l!!k 'iiI (l, .. omlAno ,de l'MJ "'1ejO. JIJI.III":o Ii I I) eMlIUo. 'POl' ~dQn>i!:ill~

En lIg«.tfl. WldA "~I-..q,u ... iIll Jeft ~ 8).1!Ji)eJe d:c: .~ ). Hmi.Gs. mm;t!U1Q i::lilei. A ,Galmile:r. 'I lIJbmm1om'1~ Valle;, c:ran d~U!nld~ po.r i'McdDl.1~ .. ~8~ c1nrHcs.

1r1i:!l~1'e It f'Il'mcJlllfl:l tlCtnllb. KtUI. "I),. surdo rterilmlllal' -.1 "Bente D:Pin-n ~1.i~' Nil ~1l'lflt,nbR C'zlr:;:to, dJIl~m " In tle~iL· M de: un d~tc'HI.dO • .., IU • enl.c Coronel qUi!! Rib.lb .. U6: molO. No l:mcJw ~ QIko ~~utr tI o!Jem,: ~ III:. ~u::. Il.Ipcrl~. OOfno al eo~~:ano ~fl! iIIe S!!~~

I Polldlild;_ pnIDdpal Valle, ~llqdoDO:r ~1G fit! I:. 'rom Ul:bn:Lti. (I i!.1 ldc _ d·~· la. CLlCII'W::'i:Il Dmlllda d r Ia. 11111011 nOll. p]'~adQ .P:lJ' dfll'l.\ill.ldIJnt$ ,1'fC!'!.er!!;dM: a1mhllM h~tu JUtlti Olitla! Oo,nml'l:'L

SI, cl rnbmD, que tlll:'bID Jalp:.ado iii Andl.ltL E5Lt ·.dIar. mn UN.. (it!!. jU. bll.ndOn en.,. .1 &$le:dQ UI, 61:1:.000 Pi> .l4J 'Y d'emag~ .wu! II'cz mil. que Ul!! tor;,. tumdQr ~~ rosI. rtlW1J:1l'C Un WJr!l1!. En g~nl ill! jl.ltz, Ie Illlh:~6 In 1l1)~1"I'~1.'1J Pllf .~p:nlm~1J.'I 11cgDla.

QUI:" LnJl, !JUtIJU ClAulmllk,o no fie pIef" d ~II. 10 c1l!mmllnlb.1 1:'1' D.DVI ·de· ,ru:le ,._Jll.o ell tX: ~cnto Flu~lrbclQ UI:l1'rrA. C:IliJ ~IJ.'I. hltJlI;5 dt D., .n I .11 I!Jfl«i ItalilD. tDrmtld" j'j'", I:r1lJvt ,qlil~ ~!Iii~~·iII1::1. u:AS m.o.. men JI ttl m,:.l'l~ dee,~'''lllAdaa.,.

R'st&.'l. &WI 1Qt, m.(Pll.I.J£Ii qlle !ll.lulll\"eD A. l""t~11l8 l1Ii1,;""HP'lik!t'~olla o'bl!'e'~ tn&., b 1JtC'.\ (1(6 d'l' !l)II4RJ OIJt'!Tie'70. !OJ 'Cl1le' lLir.1J"'"1I1I -n> ~i ·!:"mc:lrlf.d I:!.I I)IIIIO~ ri!ltlA de Iilmli,,1!' J! l:I~~tljll (mIN'mD~ UI ,Ill J'lIIidItl l'I'b '" n~p~tllI .... hOI' J.lu'llliu >:ill hi Mistrtn.,

USA: I

~. UlmpIJ~lnUi"II;IIl19l1e;llUfr:tClIIM dl. ,l:" • .,-n WIlli ~d~ J.a. vel'dlla., ~ rc .. f>1JlI.Qdos Ira d~M,",l.m '!:lei ~lllIto de .Mut!u Lulht!l" kin; ~lfl'U5r 111 !m&nafu.rIiClII I~JlI.cl:II;

'. r..l17 InbC'lld1O!l.

'. lS!!B l~iIl'~ Ji.m:!!:i"DII"C~ ) Ir:omCl\cJ~

1i~H:ad·n.~ -

.' 2ll -'87 P!' 1"j,(J!'Ib dt'l"'lldlll.!

• i2£:;Q -Klldil.df,& 1II~'Ulll .. ufo.s,. rilL!'!:" 1Jl1fmbf~, d~ la OUIl rdJJl ,N'llcl.f.llillJ y irollO,:l. PmlalOllu\11!3..

• ~J mu·cnQ.~.

• DIdI,.." III ~~dD.dI: 40 millooe, ,de dOI",,'I:- ...

$Ql.Jml!bl.t' ell 111. tJlllil!ll lit IQ'o ~ .. tli:!5: U'III(lfll -Wublu.a;LjJn- ~ lOO"ill~ urolil 1i112f):] r-oHbi.i;!OS IPfo[r:alonlllu "f;II:I~ n. (OMtJ:\lllr ,cl Cildl:'n"'. SlOt Uj·.iU»

mldlll£!113 Alm~n m.U dill do'tile de Iii ~ (It'1'tII(lfI ~nl 1[1 base d:e Kl:I.e Sanb., po:r 10) DGC't'ie!l1lJ1l.ilU.. B!::.. WMMDgtoll . .. I,u Ii! 1lOJ'U, del ~_.to dd PIIG\Of' paensllll. blin!l.l5trn IIlI5 ltllmas IS.: 'HI lrmeI1dJ.'os. .Num:1 l'Illoo 'kmIQfi'Cltom W,IISIlLn~n dI~~e 1114 fl,Ult11do 1111 tro· po_~ \lllilC'Zi1tS d«ldltroR qllemar Ill. du'dI!d.

EnLrc: IhJmll<~ •. !WIIIG."; r el ru~o dc los fm.l'lDl' Unu~oru l:'l!;IOnlS. ei ~iildl)J Robert K£llucdy dl'o:

-Oil mlcmbr>a, fI.t iITol fQ ... ·11 , tue lCUDJ .. rnaLU~. mama. )' prl.!' p,mJ]t;l d'lI bOmb!'e hlAnt:O..

stoduilll' Cumlc'tUi!.l. Jdc deli Pod:c:r tre.ltrG., wJl6 II In polld!t): 9 IR~I·t~·: -No. Ih~ 1"10" Eillw U~ncn Qm~ J! fiQr,O~zm ne- V'YCI;'I"U is su;j ,~, y b~l!.n r&nl'IIl!s..

la~f Me K1rnle:!1'" dln£l'r.ll! oe!llno' de lOlL G:lnJjlIil!!I [ttl'!!, 1I~'t&1lJ n, carmlc.blid, :poL!.tiUi; ll1 moerte del fPKUI.IIJI,~: -£tt~ IS el nm~C!1TW III!) Diad!) .rO- 1t.I$(1I. l\10rtea:nl¢llC,ano.

01. WltlD.I1t1. ill lDcI!o Gil SUI Fmncl!cG. 1it.!!H;tl;C!Illd! de lOIS· hIppies, tllo, R'ente del Srupo PtlIi!~l:t1lI ~I!gft fO:I'GIWI.UI!;16!l flq;l.fil,do I.ut«icfeusal' «DnUt:U6 !I'll, pu de diu ~UI COmb:!,t~ amtpr. In. pallcill. C\!A_III:!o tN'TfIln6 lD" luctM\ --COl! un Pan.II~ u:rtbWAdo II. ~etlllf!dQ iMC'~ I.&ba, QI remltllel6u,. ~. ~"l!flas Id:e~ II!! cwtll:ltW6I; del e::O~Q/dc lib PiJll"

~1'iU hie 1;!:re'l1c: •

_,If C1dJL. .iU!.q;UI: mpan.c!crC:nHIG .. on ~ II~~U~.M)CIl!.r0:5· l~nortc.arne.t'lCMlN mdblan Infcl'i'lIIU:U;:lol'l:CS dl: ~. Y d!lroml'u.~ !llti(l:l':l!S, JM c:at:o_n eJll II!! CiUi1I olt'IU pre~ KllhW:

- =EL bll:P.om. l'OfiUca, del PIlt"i:f~LQ N"Jlrtiln LuU\UKlng .LIlN, ~n. I~ ~~O del rmwlmf'tmJ'Lo 1rI~~nb- 10. nepo7'

L!quldd._dO 1:1 1llt1:.I.nstli. n.esfO pili Un mn!lJw blanco tK penlfun 'Ie 'posLWLd!!.dcs ~ eJilWldJmle:nlO, ItlOUI' Ill. 1:tUI):ona Iblam:a llOi1:C!il.mwa.:na. l' lUiS :12

mlU!1IllU II!!i!i!l:T'O!S. .csg. C!r.orme )' mCQ,uea~ ,da mlnorr.. ~l'I~l'Iftnd

£I I1lp&SO 1ft' ~!!. '!i'!!J~ de!' C MIlrUnLul.hl!!l" KlIl,J 1I,Jo"Ud1'l II 5I.'Umm ~ Y POltIl .. t'II.mmU.Bf 11il:e:r nlZil'O cr& on ".~I, .. ~cm modUlo ;r. 1m '~lC~leDte orp,ll:lfJi.I:IDf. Da&m:lJ16 e]p::"LnclD'~' de la no Ifglen~ C(l<mo formn dt ludm. TUl1D II.U prilrmr 1~l!11tJ fu:U.ab'le en DLI""Il:lntb~, Ic!U!lI,i! iilIc3 ,ulAdo de 1!l!Lkma. CUJ.DdO IlWvmr6 I. LadDi lea b~ PI\!.!'II bolllO. t~r 1I.!U\l1ll ODI'QD~ de omlllbl.l.l de Ill. dudnd tUnn 1lIi:mJ~ lII~rpu rue pmm l' m\lll.a:dlil 'por nD ,llHlu _.... 1!.~~n'l.O ill. un I;IaS8Jero tllMliCQ _;"'m.e: dQlI!l1'l! ~ pI"j~'. i!'Qlllflllbil ilL n~ WtQ, IJml'U.rc:-n~).E!I bolmi (Ut gU~: b comJU. till d~ t~ntJ It' IlL' le~ IITliItle. 1nY! dJeroR U n ~ 1IJ~ru. j' dCJd.c 'ALII 1:~1I:Ind MHUn KJnl • .vI PODe ell ar. dIIn :!1L! I'Dfltci:(U de \ll II~FW.~. 7 f!!!1l:fie ;tOOl.ot'O pen:onglj !\Uf' 11C1iRn II. Wil!S~ t.ln~lI tel' II!, o6I.tlbre Mudl 'i):lr Lm D~1'KJl1IS ChiliMo.

LIl. Iqt .. Jad.1!1fl liOlh"!l de:'ttlms tr~'~'11M t.5 fue I""i em tllt,c. opo}'ltC!l !)OT.I pU<SldC'll~ lle Johll Krllr1.l:!d.r. 81,1 ~RlmulbJlddn ~ d:l:Udl.

El:InJt\ muchp dll'lcorD. Il'l-1.ntla In'lJero. &lone&. T.unbl~n It!l'lnta n::!l'hmclgs: !lfin p~ tllInm:l: '1J.IiI;l"oSC C'~I!r>JD p~~ lIl.!tu: ~~L6'n llUtft 11!,RXQi5. que hi.DI .ll~D fIlJ ·"Un. bucnl!! li:ruocUm~:.la.ID~' "I~n I:nm .~[ldlmU.~1nIi. Pc.1'q)!lC m\a0 n~ cp.Iltrtu ~ 1~leI II Ifill otJ;'OO Ill.ORtnrrtel"lCllohQ1l. ~ tl.l!l no~.nl~rlt'IIInM bl lin ttt!I: Qulc,lIen 11D ml.!m!l~- ~'. [M nl~mcu alm4!Qo!l.. loll mL'U11Q \mbfl.los til. mbl1l:l!, '~'UI:3cl611 paN WI' 1:11.10&.. So~ 10.& ~h!n IIt"!jildlO:t· '/mn I. (I(IrnP'"~dorlliil., Sern 1m "p:;!bfff. qo:c II;!!J I ,I) .r eo m.i\':". 60n I'os ~ <Ii! 1m _be~11Jii." I:I.lC'I~N.I BJill~OUQ.CS i:l~' 1fX5,

rEI ~ldel1te Johnson ~rna oomolnll.~ don'> propill. In! .rtltlmul_ddn de loa - dll~ ree:t1m, dvJlu. M~m.'" de los Prol.!lt~ mIlS Inl.em03 U.elll' "'lrIJrul 1ft peHn del \·I~'ullm. QUI:!' til m'illl) 111 IIIRplllldo b .~"W. itn~1 SSO.MQ norL~G.ml!I1~Oo'I 113 .• elm n(f.p Itil 100& La ,l!Uu:nrl6l1 ~('(ililoml ~ .:J 1l0iUM!Itru:i1I._~, dlll'i.l~ ".luna de P\1jm. dJdII;:11:;ui'a. pf'il!:l,UpUI!:SHi !XIn d~ .• licit. Y 1'1 \rl!l:hlllc"l ... UWI MOlra.\lm3 QUe> m1~ "h)IP,"'iI~· 1f!6lom:. No hay '''a.-. smdo .MlCal'· nl hnv plit:A p(!lQI. 1Ia.'Il1L1' a,drl'Rnle tfl~ d~~o;s eI'l'fI·Cl'.

Elll IPc.I Martin l.u!.Iler KIn:;: r,:mllle! (lRmInNobt'1 dt-In. PM. Trcot' :!S I!iIds: l:1 rl prtm10 Nebd Iwt~ .fnillm drl mundo, m tmln oHII,UJ IIkIHlJ'oo ~ 'lUmg l'f! acl'lJl.b qUiIl..tlTl emb:ugQl, Ii\! enMI milmenta u: !t' ' ..... de Ina I'mlnoo.SI ~o 11."" demdlOll. II:h1!l!.s. !>I DO luiy- ~IUWI mlle.~t. D .J!,;!'UI!lM cnt~ ib~nCO!l, 7 n~ I!.'U ~ III:6I!ttlll:.'I8. su pad.fll.l'ng,. M Yf'JIdnig,b~ilo. No ~ (''1lll.VOft. 8u mOo",lm'tlUt€l "III.er.ta motdldo IOr'dO:J! Ui&l.ti. d~-

NO~II'9 ·irtt!·[;liS

Por' HI'nclo hn aUl1:1do ~bJltorm X. el lmumlm(.Q .n·e;sro. Y de.!iJdc >liill rm," p,leu: II IllanlQJ!'!Ie Ql1. P'!Ifd~ hailer 'l1lS na.dQiDeli oon,cglmll'nCllIJU: 1.I1~ IIqn )l O~I''' bl~l)cM!.. PnlB~<I' l" ,ccnsUtu}'C ~ p,ader N"i11O.. \' Iiou..~ ~~l1dtnl:ba. e."(\:Nm(lUi5 lli1lUfII IIln ~l:4do; .. 'Dfildo,s. II B:ld,d,n ~ ffi:1li del IlUmdO. ~i $1oJ1lQ d'~' 'Cli!II ~14U~ lI!\vtltl:cI6liArlw:

-E!I pJder PDlli\co 9111 deJ aqldor de un .nuL

£n~R las cn1"m114W I!~ CSlGn Rilp Bro)'fi. Stoclcelyc: .. rlPlch&el, RGo KolYnpi. IEiIIk: lll'timD DItIfIORIl 1::1 W(I dOl -IaJIlU" ceq· IUI~ Cl~l hdtr He ...I~' LA nt_una can C'I p:u:m.s~ 1& no II1ali1l''IldA. i! 1.0 JnLr'Ui.C:U~11 del p:utor LUlhu lllil.~ es D'b::ioI\11:li}.

PoriA OlEa VJlrLe (11)5 a..."'IXhlCrgnK ae.-· ~r.:u 1~I~n :;.t) .~IQn. de Ktn~: .~$j!:[11.a;1lI 110 1m n~ d'e tlPe 'mldl:ii~ A 101 tWill 'UeIlCQ !,! n LUulg pwfe41Qml.1" 11- ~Itln 1lf1jtlcl1J. LIl:! q~C -Uell,IJ'Q:", ~p:r, rm- oJ C,dlllil.c, ntJI~II'JlD;n 1I,[,\iU\« Jallg: par",.. ~lloo es p!!lIJ1mO: pan. cllos e.s un Ilgilador, .~1I1';u!£!1 q'lfllI:! I.JIW'!!l I~'I. ~ quI! IIIlmlli D1Inlr~QlleJ. !!Jut 1.P"lN. iI!o m ncgres poblM.

,m ~toJ paeLti!brI qu't'u el1i!1 1m::. dlo. Vletfilllrtil ~:P el pl"lt.ll'l:l ptJ.e51o.L:!. milrofla de [01 comb.'lUentn: .mueJ'l(l& J' hcl1do$ !tTl. YllllU!lm :lOll IpropDr~oMl'. m~I·I;c)· rolda:dm J' &U'bg[ldlllr.5 'nepos. NQ CoS ex~mtill: tl ilrma c.an mu bll~. C' .. 1. lnliUlIU'fIt, Jr rrill la InflJ:lterln. Ilu;J 'mY DeJnMli POntU~ InI'ant.td... I~ ill itt" . m.a. Que neeWla roC'neg emlodmltmtm, temlOOl., 1fl.MO;i :~mmll] ~~l:alWdo. Los ,n.~ lo~ melllO.!i IM[ruldos. PIi'Od.ucrn m&; mldall'Ci15 )"' 'm~ d't: ltl.~ tl.ntMB.

Mortln KIa; ~ Rmtlltnd. COnln lili ,I!:ucrm del \l1ctnnm. LcIis hlXbu Iig an ,£mpuJ.U1do. F'iIIIAlfill::n~. Pnw~ oklo m.l.fdill Mlbre WuJ~Il.~Gn.~I" m~de t.Gs .P'oobru. E1l ~f".mp.i l!:s. ~tu dt .m,O. nr. ,g,PQ)" l!D.Sr>t:i~'mIUcD1l;Ia'~N ~ un :>I n.d I o:al:.o. OtTo ~JtllIll;\II.~ d'epolil·re:, de IW rc:II.HfI~ IIIl!nl!-gros: el!i5irdloal\b de ib~f":mide .M:em,phrs. Hap d~tl,!r~ iD~. tlJo:)' IJ"reSto:s. Y Uc:;li~1 liM· l!n!!il. d tlllliUGde alt.. ~OOD mJh t~ lr~h:a ..

Stoekiclii' QlqnJ'eJ1g,c'1 \W. el1C'aml:3do o,dli"C:l'aU'.'O poUUC:O.lU:l.Jme till ~_

1(0.: -

-M,lllJ'(l1l J ... 11nI~ I!1;p('RlI2a nm. ltIablc.,

Poco I.llICs de r. murnd:e!le 1li:JII:i. twlii oomLdolil pa.;"IQ~Iumlm:'ln. estlldlAbil ua Il-l"£Stlpue&tQ p;LQI. mi'j'Onlr 100 Ibe~w.s Qrof,iOS. Iu '?;illu. miSOriB!i d~ !'O;.'!l lIe~ ~. Dim pa:r1.tda tm ~. eztumJ.CIlf

1:15 bLIL:Ii: -

~~ Its ml!!.l'Hic.n CUIJ:rI'--- dl.lo b~· l4ndlm' \1.11 Sl:MdQr rrurwo.

&100 1l.5 C!1. u:l.ftrn:bmoblln!;!),

En Oaldl»d. 'i' o\n:s cludllliftl .$I!' N'" ~n 1M PO<lll:e;rg N~, WI dl!' Iu o.r~iI1tI1lgdotim del ':'!.a.i!rNCl'Bnl. :Ell Ie. ma: an unn p4nU'r.l l~ciD ~Qd,D de ,llJl:liq,w •. Ellt!1fi3:. b.l 1"l'lD'blado; Wio1'&, IS Ull.!!! 1P1t~ utlif'l,J ". un rlfte..

Ell ,10 p:!IsOOo. wl-nd'D ~ Rl1lnde5 ,dJIP Itcul'blcq :raC:III~ts. d Imia No: lB:um. btib7. l\g.m (qtle..mL. pfbc:., qlirtJ!:1:l~. Ad e~ que.., I~nc)' el 'mCero 11!~D Ill. n:$I)uuLli. DrsI'll lI1 1iX'1«11ll!m 0 blnn IXI~

Ii. ntTiel ~!illfM. 1m1l. mm~h ~A ta. norteD1:rLe ntlloo U:;PldJ,d1 5U Uifumu::

I:elmila II IComo t"vi'Laf' l'i!JI; idm6:nfl!DdI

n,cJia.ltll. .

~ t~ltQr "~I"id"l1es c:l\1Jt:s de-bcltKG D!0'4r5.501OO I,upres de IJ:::r.bIl)o d;unm~ t:'I~e'~ilo. Y all!edHGr Id.~ ! ml,.. lila rlU bD.!Ita 19110.

,tpuedt'fII lid noitl':dl!UleM'!m UlfDn .. m,r b .mlld.ll padnn pun Wo!I. 2!il mIU%!!lIe:I tic OO:~nDCM! n~ aD vei'daci!tto, CIlDblo lIQilltlJOi:I:, mUy ImJfim~, ~11.a eJI 1tCIDllli:t:tW d~ 10. _Ivdd:a ID~~donl5ll1.

Pen! como R p!'leIunLGil:l" ~:uatll Lu: ..

Ul~'t K:ltur;. "l.'l'odD:rl!I U:n.e_rIlQ!, l1=po ~ ,em tI:1li.tl3I'Omtm611"~ 91 111 [!ISo 1l1lilU't& IUG;ilI. nepllm ·el c:.;;~ 1ll!:£l'IIiI ~ Ui::I:a ralld'a4 D<);J::l..Iigte e4 1110 '¥lila DDneam~:neum , D!:Dr::J;J)IGdnil eu tcI!!I:.G eI p3J1!11li~ ~Ullm tnila:nJ.tlDl1aJ: 1_ eWdlilllHn a~c mnQllu,que l!.Cill.ban ,tI. lll:en~!l' II! ]!tub c:an1U Illanl.faU!!>i.i(lJu:I. 8" r I ~ I. b:111 roo' ~;:L§ •. mJMI.nI.s ~MI v.4liI,rrg:

-iB'Um. baby" bum-. 'Era ta. ordel3 de 1I1C!endlo. lI!! cm:Icn ll.C)1 Fbde,r N~. ell 11)1 OIlnzthl de otn 11< lIZ; I::dr. rtas dlttl!a(J~ lUI mWldo.

AmadiO -Olmos

QU'E, BARBA.RO,S

~ Red6n['!t'Im'JdUI:& lattt::l.lime'l!Ite. lin IIl'ftP.,di'DS Ed kl"ll",~d\l'n~. DQ.t.I· .. Ic:(fts. aJmrllWios y 'dec:J:illl.cIolK1i a~ ·recldhl!.n 4.IuiIQI\I J' 1"C~1~ Clcl :p;rlS. ~M ii:SUI. IdCllU!l61'1 PlI'$!C! 1\ ~ ~,d ~r:ali'tim de 1m, I:l,e.ch~ quI ft'pm€lu~ p:Hi!m IJIlCfE" pe-!l5I4' Q!'!'O ~'IW ~ I. ctI~ CIiIIJ llI ... esI~ lin~ne5.. :~nQ: Jc.s t.j,i: .. , Il:Ja.n:DmD ~ COtOO l'ie \-mlJ. .

;.Br'OJnD?

-Perdont. s~llml. ,Cd:. 6Ii~ ~ II I.n.pnbg, "Ian ~ll<!:iJI~h Ilu4. ofldaJ !:I'e lAo :R.AP"? ~I'ed eano \"OlQnW"kJ m til !fUe;. frill. IJI ~e:n1d;) dl; ~u maJ·I2;;I.d! b:I'Iunl .. , ca?

'G'cfla-ah lNo. •.• rm' 10 .labla. Pero. q!lE: time G!9:iI' de milo11

-NIlIi. ~ m.:b :a.d01. Pm!! si1 mdal'ltmi~ q.ut' Ulmllr Lu Mkl'\in.&:\!,d mJ:nb,", dt DtfeIlGiN .. ElonallL.de a:u' .!:ado e1uia:"

GmCl:iill! Elst4 Q ~ !m:Ima. mLW cnt~L

, (:Rrli!~ hi:!J-P"b. dlrl;l:.fdl. f,ltirBu ..

l3M'do .NomIllad,; 11 de &brU de ~I.

LONDRES (EfT!') -:1:4 10i'1~", Iondtnensa· ,de' san. Edmundo dedlc6 bolo' una. Jo.mld. ~al deoro.clOnes ~ - I;). l>ueJ1ji de lCI5 I:fUlqjI.l~ I.iIi ~.lJlA do sa:c Blmimdo" que ~ enCU!m:D"a s! •. lillau,ren e1 IlIlnt~ ,d.o, '13 C!.t;, de Lon .. dru.. ll'IJi!O II; ta I:KI~ CII.f'"kolI:SIilUJu" d~ pl~rlu ji.~cI'1I1es p.,;rn 1M bBA" qurros.,. de. .lI2 1& ~ de I. .. mI!.il!ma,

,mlDirio fa IkI(ig.. ItS ik ~I 1I:s31\!

loUchilo

I.D! I!.mp!ealkiS dl'l cgrne:rdD 'tIenm _ sua1Q del m.ootmdGl' IIK1P:O. ~ • wdeMTtd ~ llIl(lln ,d I.a. II- tUla- ~ -pt'. ql.lUU kllI6Ilto de· dJJlllq:uJl:r :J'ILrmJ, .. Rr d:u-e1»S. FIll' 'C!D !'Ii1iL~ 'll~6l1L 1[I!De QUe 1lJd00pIar:te !I n.o )RIede funddiIl.lH" @'Q;! a~m de Iad:iL

{.Al:tMndo MiUcl:i;. ~A \in ~i'tiTe C' I'I!. :n::v1sI.I. Co.:DJ~o. ;I, do ~Ill .& .Ieal.

Ga:r;au tf PIS

No p;!dRllll. ~ miI:. ~ 1& :puU .. d~ eo eJ Aib ~ deb!! S!;;" ~ I'C'" lIlI.dJrd.EID 1m PrDner UtmfO. CD :forum ~ m diSblti'lii.. l.laiDuI:' .. 11.:> empJi'Oo Ab 1I.i)~Dt:S qU(! den m~1 pra.aUU all ~~.,

~ld:m~ Onp.ri.IA. dta40 ~. DIna,.., .~ ~ Iafldi!L del Sjnd!.!:!l.to de! Lilli , Pu~ 0 1& aapl~. F!C'd.m!J. JIW'iii!!

CI.el'9GJ,.. _

EI 6ecl'!!'tu1o de, I~to d'e 'I. 14W!ifG:lp.a1idled I(de B'IWlUi .MIDlI ~doe;

tor B&:tcr ~ QIl$&I\I! MlWld6 ct4e b.ilila .];Ift;5ClU~ QHnlI1I. ~ 1.Iljudu OOlltnL Ia 'C6m.Idh dIreCt!."", ,dlt h. ~clb. ~ ~ dd ~.n:B" d(, del P:il.1Ii.. W~el ®c!t« G~ .. iii ,~ 1& lQT.lueDa UU R:lIi.GliDnlld .. croo elm~ mtI.db.d&s .~~. eo dlQ11!!1 IIllC8le:l dmlde la m.emdDmHl'ae'nU.d:d. h.1l 1mpukdo ~ .. 'un luftd,QDfilO 4Ii II. ,MuD.lcl~ 1P'!t',. Rbt-6 ""DO e3" btl! 1& d:wIa. lae qWil IliQli' JV'". EI llune1~ nMkI·mWUclpll ~1lIIt6 QljC oS!!! m;t .. , blfeRlll!:a l!iim4&s 5OUc:IbI:ctD rer. kII (118.. !!10!! La 21:-..:16:0 7: w Bad:n I!m I:&:!i am, .. 11:15 $t &I'lrmaw q ... ' llMna 'fKJd~ .. ~ntc lD. a:tc.nc:I4D ~e !m ana 1UPdDWLf'io Ife b :MunJd~ndad. am dhlcct& :J ~~ l.c~udt'm! 1(1..11 C&t.o I)R!U .. , !:a & 11d1.l>;J0P del Mm:ada d,tl· Pl.li:14 b""M ~kI::Il40, h.u_ d m.om.mtDm:ls_ a:ro 1!!I'e KI' d'~dof.U'l;tlti ~C'UlO;l .-nall"h1l.lludim:tii de Upa 1I'apU'n! c:ft::I.Q quo pod.Aaa, l!.nikfmJ:l1iq,. IiQ' IIVIdaIlDll'1MiI1l;I de' la, Udtaa:l6n. .",~. III d octOt ClUCY!P'e, que wJ OOma, ta, ~J1r'LI!! 1ft .9 J!25m(adb ,1U]te: lit. J'bnIcI~ coNldl;r'lIig Ide'UmtG!!:a la amductla de :Jos quc~dM. <lw;me~ -clI(Io>- "lIU) luuimlD.a.o !QUill por la ~mbWtb d6 b*~ uta do rel8.clm:l.1.do can a.nIl.Cili:QQ." lllme'Jlin 'cQm~rd41. J)ui:da cLlu4h:ar .~ mil prll'lc'lpl.:Oai Ji' :rm1b.u IIIdm dc' f.1ip.o mW;mo ell cfem:t!dm de I.ai.!I vII'Ulcles (i.1l J1W:IClIti 1eqo.ldm ~ debto. reK1J' I~ dLrecUv!!.S del RoblSno Se'll.ulliiWlente eld«tor a IJ.I:VIU"I. 1"eJ1l1ld CilUe: ~ 11I1Jb!!! deRmpellado C'Q1l1O gllldleo tltlllar dll' Sl.!p!MD~ ~ 1:Oll~ alma O!;'i&!n~, CiLf;O .1 itlJ.1I I:1a.l:!t!l! ft:DWlclIrid!) el ll'1'de l:itlkmb~ de l~. JCebll 111.'1 quI: frae d.I;tWI.o, ~ d~ 111,. lb~e:me:IL

allMo ... 1'remL ~ b IlbtU de 1968) ..

:!tI de ~ doll INS, lOt Cotl;n'f'D

~u OlmCl lu.ulu euJ3\u!oIl Alms

I.IO'Jn.d:4 ma &.11 In.I:I im lIlue R lwmb

III Clmlrd roclQU OI:LUIII dd ''lE:r'dbaJo, :.m:ib,(:n 1.1',rm~D -:!:in ilabdrulQ :PI"O-

-to Ucl;_e~ etO un WU,IlI'~

~ de' lr1ieJll!I~ 'II~ 1'I11J1;Inn e&;"t ,\'lftdo .:u L'I um.lJiJO W. I) emt;. l'Ul' elil!t(ld lI!J ! ~ CUe eG' llilbL ~ LID !l;tJlJlT ..... IC!Ow~

, Ilk' 0!mS_ nuodd, 'Q! VOCJ.IlIt0 plr I m.lJD Q Ul' lm.'SO kI LdlIIIl:fo.nrurun• e u !.ill mtenoo dt' Qut'bmr b Ifrt'I.!oI II: "h: I claU11b dam. I'! .:1l1..l.n!1 de d~r (' Oil Jjlcsad.O 1!!U\L"l:!@,.

n 1e~G- quI!' rcn I JJu!ld stlO !mpe:nJ el; ifl e5p1ri'u 111:: .!' dl.rl:enu:a ~ s· ~ 1& rmu" brn. pdIl1. .. :u. ~ledanll [) I) 'il en "e'Z: e \''O.e!Y' !.':'Ii!' IilJIJ.mto

gUt lum o::Il!JtlCi>.Lhdl!! ~r. m III QIIP. niUc.OR de t: '~ por Ior»i dencllOOli tit!! IUIi Imrn:rm~ l.num~ dord Em))i!2l!i;MU It1nCJ~o 1;'tf'll'UI\'WiQ po!' w& rap:q d~ Oll~ ,t.UOtI 'd~ 11Or.(;hD II 1io1l0 oon 1 .. de'\1lKD • IN m~JIIJA!s '1' lI!lCDII ~ de Ii"~I'l~ '1I1er;, IiDobrt'- 11'1'Dtc 1.1 podr.l ... emmlrtiuan ~n

"",._ .. rruwLCI del [ltd!" mllte A IIOS -vliiirn'l;'ilP'"~_ax'I:Hl, 0l~m'ilrtt1JQll'i"' 10-'

4D aaJ d~pt'DbJ!ml1I>.

B-e ~It!nm. I:dQurll:!l"OD hlbltO:l, ., 1.l1eOmJQ 1b:1!.'i UoD t'~ de GH'I' 11 !!IS m.r.!Il~. I;:llrDmll.lmJlOo liLlll .iDdJ.tiiJ loS "·>m:rI.UDb en n:l4QmflllIrfM .lD: c:w1eJlldo, 1lI:l1ltl11'DIl-I:I 'e1 mcjor de kIa ~ II. lao tied6n !Ochit. 1 KUVld.Q!l W !.f'1I£11iIea. eJ uwto JI!Dl' altJ'l10' de &um.m.to t:11 Il1I.dll IIUIl\'O 'COIlIItnlo,. IDS -hou,l!T d i.W'!mnQ. tIi5 eo-. J.DnJ.tu. de aelOlleJ.

'Ohiliovoll Q1IC' m ~bGJIla;o. 110 IWc-.

cleu ddl!l'!ll manu:!'''.e I r:r~,1 if.,

1 - p..~'tIIM\U fund aiL'll Ide tl! 'I1d

:lIlClClDIl. 0 Jf!1luuIl a LIe 1.11 po Itl r del

obJ.enio, cc:m rnl'iA lOll JJlI~m:et'IS dl! lilt (: uabaj • .dora. T..lIr:muoJ:il ~ awnrc:fl ~11!Itc. ~ k:I mfitlplLos lm~In.,,''''- ..... que. "IJlm] rl:cmomflll dI~J Ptlii.

.ftl'iU!n:Ml,¢o "- "'mP*!!.M n:a.f!'J€IIDles.

ulando tDD. d~", cl4n QUO

Iltu.nlt:a J D:IIWO ~ .. no. eawU~o

Iilr1

Dunull.e CHIt dU'fit!Dts 51: DPU~-

~on fUllrll! !d: e'loC.airl.IIftll II ct.Itucl

lta D.I:lte fa!r pRlbI naclonaJ,e;s.

indUJ:I!fil' It eamtm.,Ue:rcmJ ~Ug rdurtD!. ~

JemJlj) bill boulldo 1'!!.15 ~l ces, b_n qu,- 1.&dD 1'0:;; ro~{l& QI:oIJlionah:a y tOil hn drJJlIW de.uttldos. fYrl"le ~u quo ,pa" recn .mu.:!ho. QnIZl l' uU'OI!L Ptu" uo 1I.bo-

como jXIf' gri¢ de ,mB . _ CIt'n t.p(fOl5

j ElUiS. i'tI1~nWlo Iq. .mbaJado:n:&

EJ ::IS Ifi!_ maao d.e It'al Q~roll detlJllLl\i3.lltllll1e at' :L.o. CGT nanrlGH~ ~~ 1IUIi ~dp'ru qa~ 1l111l11 arlQoo .~I .. tin rfu " IIIJ D:lz;a ICOI} I)lr~

J!Jl'II. coml!1lL'\l" wJ.Q. mmYIII iI!oJApa. c: _ de ludall ~. _ulIjllU:l. perD ~ ~~.m en ,ti!lm~dM • eDIlJdu del PI;Illblo,

Antecedentes

ED 19M cllliltlla:a de Ia c;QiIt Uid1-

,cdw:I QUo 1~.D09 "lJttI'~ DD tr-, Ii I.MI 1d'ab&}Oo SI!rIlw ".-mI!!D&~"'" baD I1l.1etU fIIlbn.caa. Be ~~ II. llU1 i!JCI&olUc::IOQ I1~CJ~e:I, .mua OM ~UL\1Ad1 aI ... .,.\'UDJl!n'l.O dI! la

que a: ~ ~..I~Ii1l,

£lEI d iDeS de J!.IlIo .11* &omo. c:n~

~t.rto !l'c- do ,eGT .. j,JII~ en; PlIircb3_!!l pl'M! It ' Iw:.na. t.m]P-Un1ia JIIOf 'Un.. JI~ rl'lapl. W, ~ml.m ".,.. ~QllII" CiOn :iI O!:.1JPIlC!l6u IIJ'IJIIITQ. ,dl' _ lf~rlt:U. P'lIIftJ. 1& niaa:tdn }d.,

&tea COMn d datel11U'1D cr:Rdern.e d1e IA

lXI~ .. c::Ln::Gf. dto da. 111 ,~

6CUjl&d6ni. 1:11 ~m.I£D~.o ~. ''0 4J1M! CIIbr& &I UIa UltbJaIU'_ C1ImrpUeron i1(1lI'~!1i:e ICG!n reI 111- p"~ d~ IiWi dJnpmc.: evmJIWII'" dl&a ~ ~'!'I"'" ~-pu.

19V ,.~ de a:mu. F~ JIlII

dlirll nj,a Ju~hD m W'I11;1lO JIlrI!tr. ~ QllDpll:l'nlmlll" dto deblUtu • rofUt'Qio J*I'. 1&.' ::d' loa planu lDtler\'~ncloI'lJ&Uu If _: ,Of. O'IlU~ m~

~ .un cm~Aada en all l!l1-

"l'n UlLG P'lI' 11'1 • ftI lH2 :J un. !:O-

m4 'to an:eD

nu lit; bIDden!!" G"I 1& r v1ll.cJk:l.dita, IIfCmla M awll&bln"Wad AI!I!MPe-

iU,OLU£)IUl.lIUJ ..:.11m II!,J&.:~ iail:t!1: • cfll;'ILI'l!II~1IlI rI l:'IlJ1h:'llcJa,- El ftI.I>lC) d;:

EW!mqula 'l~Dl~ ~flll!IJ1D Cle m 'Nl IQ !JuO cuat ... : p.i.lo5;.num; JJIII: punWl.fUal 110 ~eo opoJlfiiJJ ~ (Lseu modlU~do),C!:; Iq - ,Il!'!rM"llotru1U) los DrOC~ ,ciWUOm,CI:!S. "'0 alru' n roll.UltAT 'T.enr~' ,II dI* kJ M JJro]»lllllil ~ludo~II~"- T'olOllU lIego a InLre\'isll rs.e cO!i!I t.!1 IQ dPlIU" 'OUIIIIlWn. UILI:l'illIlerd~ &QlleUJI ;i tl qUJlt IIIQI ~ ~U5lIl. 1'"01. ~'Il 1ge1lelll, Ulllhllc'meflt~, un neg JJlWID de 'l:nd .. 10 ~'Cl'iIIlI:Iuto:iiD, Que MIllin "leoJa! CiOllQU1...:m c:. ImpolJle oouc1J· Coones de;sp[lidJldas Ul bn1e.r~cJ!!1 de ~ luru !'mJlI~1Q ~C5 1)(l,1'll1!be1l1' nw Cfiln ~~ l.tl~ ;!,lcs oj., :illnlStro ,de-

E.c<I1n,l,n:ll. Sal1lml:l. J\11.Q, ..... ~U:r '11l!J, C'WI!OS. ~j.m[JIRI'" eI fl'Ul'lI't-O .:J··~l'a dl!l:lr UlTlllDUl!l'. f~O!lD.CIO!l ue II.!3 1mbQJ'MlI'Jr'~: em d 1o pnIL~ro, ql ... n Ie... DCW"n!' " tcrdQ5r 0:1" cJwl"UUdpn:$"

'OI~J~ 1e.tl1l1J eIl'O " 'IoJOla 1 DC d IX! nma qu~ 1llll!l! J)I;!C'D ~ tn, ISD ~JmI~Iu.s.;! U!l& em.rmn IdeQ:lld 51! flpllr:n!XI 1lI. 1l~~'I'1.- M!\:IAIlll"nt:ul61i1: o.ll&il! 'd of~mJClllkl i"ru~ ~ 105 U'IliI:I ,jado-

'; de! a~ de.I$ -q !,Ecb;iniir III

tuncIOQlllH!.QlIIO d~1 "Llfr"" 2~1:ld1a rcolll una PIVYDAC'li..rl. O~ walli:Q quo \-0111<'16 lJ,pJ'cute 0 dil. 'CD que ltB por~ Lwu1m e LI,p.[e!lkiDlI.h .. L!\' rUill' ,el plt,m; CS!! rue oJ mcm~ntol d.ey1dOl pam dl!. leMlr 10 'Toloeo!!, em ,,'lila de I. g,gm'tllt , POl UUIl ~I!U :!udlCQl qUI! PUOOI kalkne C.lec'UtJUiIl ntLII 0 d~1.I" LeI q.u ~ pE"qI)Dr.II!lfr! c,ra dl!5l'1\!l1ltl!l::u- III IlI'I:U-qJ~ lI1elun 4 .1lUla.1, lJu·:l;ur!a. " .UdaB de.\~'dlUi ,qu,a Ill, II:m!:l~ta.mn eD un &1·, t«UIUJ\'JII 'do J,jl'liI'\o~ ~Uclml .. m,arlc "

pl'LU!DJcIOD wtal.

Qua eJ gobl«!l710 ~'q:dter:. de (lSll, 1DllIllem, IllS JIO&Ibl.e en1~J1rh:rlo'. Puo I,D' lOi!4- rondD, 10 dolorom lUll m rtlllt'd60 do ftlIUD~ de !m: que dJrfg1nn C!!It.oIlC.t'. 111 ccnlml olJl:ii!l'D,. 1"'l':fI .. ~ld hi!!!> de d enun~ ('1M poll .. CiilU1r.l ,lor; I.liKlnJudlQl'9 dill ]t!Jm(l Ill!.! oc:upru:trn el ICCIlI de Azopru-· do, ~tido S1nudlr' l.a mndlfetendill CI!:I~I q!W R ~d! ~:5U 51~1J,d6lJ,.

UnO kII.S IQ 1'0., 5fIIJ. 11'1 tenlenldCII II) R: retlni In. ~~.rrili 1':'C'e:m.!nJ 0 ~, ton~ In'IM loS fondOi! I liR &1!ll:!IrAtos qua no nceprln CXliUtmDdfm. oV14t1lCe:l'U, QUi!mJ!,COlI" C'AIlUllt.DA, pre.1l!a, ,rerm\!larfl).'ll, J ~ I' t6nleOs ~uelll en 1:1) fls IBJo:IJldi) poT laspo:rru I,rios;

r. 'erro~LarlWl tmlbl&:i mU(M,ij eon P eeJlJl!6D qu6 bu,ull cl lIloblt .. mo: dl::llmn'idnr ramnlas,. dupe<Ur o~ "re~ pI1mr I!t I.t:m!no fru quo kg J'Ji.btll!Gi:OI.IJ';1 eiJ!lrlmJel'Ol de ,c&mlm:1e8 pUHlMl btl. N!~ m"'Jor m rie~, r.:a Ie tnt!'!111 d~ ru:~;ur Iu bo'ndlUl e;a ,d_p aM ~~, Ifill 'h"~rte& ul ,de GnomeI'M ,ilil fruado dill nUlt'\o'M 'ruw, ,rllillea, pus cl dClOJUTOllo. P~. como IMljlf\e:, ,II: ,emrdea POI' at - eM ft, 105 I.rRb,dllidcira, y pm d.ub81'ft,[.ftr de un Jlhmmw mo Que FIll. n!ste V'I e.l ~ • CD III!Iblo de ·kI Q I.IlItod4:".loilXl I5I!l

I 11& connnrldo.,

!J d8DmDte'IJlmtl!'n·.o die 1M erflJU\!!lI.& 1'l!1t')gnl!ltc .... WI'U!!rt;!,. 'O,lena !:lUn, 105 mOIlGpallM Q,UJ: COf(l!(' 11 .. SUlI, boml)~es

(,IJ to5 mil, !I[;e<~. 'g. poJIlIm pi! wil!ra QUO ~.ln: 10 an~ II! eSlrrmj'ems III !fur ~l1nO, l& dp&:Na:llm ~,,,,. I del III'Ii5knm p. 'on.' -Igul~ eno(:OLd!! am w DD1I1I:!~ At ofJ:cblldL

~a C'Of'Ic!lua1u.u m '-<"01 ~ 10.0 lllro~ '1:Iltr dQ,S' 'ue~: e!: J\b 0 dorldl.tlo:; , -p.lI'tlrlpa ..... mwro P1lI'I\ C&a nee~llIbn.lil ~J:,lJlr malleJ;llIdu' llliUI OJ lI.ulmclw;lct.. porft_IJ'C iJ IILnItUI.I IIJHl1.irmnno, utn!JUn hill I :1'. bllIIg il P IlQll~tu I 2nlcl

!II lap.r ton uu rU.l"l~Ii!'nu! 'Qua na Uene podar wbr~ IiU.S dl wfl," P'Ilm eonx:r- I I'u,f IMe domUl1o de'n.in rnspondru- itl ~ tl.ruTtCi doe 1M! ~~ )' rut IiIlldti eJ pilla dl!' nee 6n d IJrllII:lpltilj de 11m:, Vlt1ndo dusde l. ~ DQr I !. Ita. j~ t'Of'lVI«:ldn du qu!m 101 W"./!lirj!mfI!J 1 :Prmd ~n linn r~.lLIt.a QUC-f,I(!lItil sl.mullU MD 1,n.eeDfUl) I letmlnn.ron uUx11ldQ!! pDr e.I bumo. ~ 131110 de I'IrrlCln I1ropp~1 ~lmnr

III Illlsh:dad Ic!~ rlllJ~ 11<';1- v~, ,fli ~rca:

tiuln "n ml't cl p Nftl1lJli poem' P'In llenf IJiA 'i!'ObII dl!'nuL!O!l'!cfu "J~: lin poco

,If.. rullto, llfU_ilMl I.' llli':l>I.u.dollQt en b!.s enllo }' de l/Ue1to a ~ ~UJ mllcJ'lllS r;ie~ Cont bll.n &.'1m W~ call ra comg!lIr.el\d dr 1il,J.5 ,klil,lu1M oiU ll1JQblrl"lla.

~ • .:>~ lti~j,'1UV11 un chQ&.'\I! eftil! T~ 106 mllIun!1I 110' QliIl5!cm~1 ,;J,'r lu.blnl" III II b..a-

m. de o!;,tIc~ '1)11 pjt dl" 'Iuctla. DO ncrpbn)fI e~OUt'lIitj!l11 mDlJ\.a!!'Ul1 un QfJl"If:I1r"vQ de Illlprew.ml it 1r.lil'lltllll'adlU' que Ifl'Wll l(:i"l'IIlIw't:ttIJ f, IJ t .. .,. Jl1I16" de Iltl1rcr!~n1L'i6n Gttnl!r'11 CI I TmhuJo..

4. .. tl' ""lUI Dllnt'~, Uc;,., f1l'P!l1jO<l Q'lJt" OI'I}[.1J!. 1Jm:1lll:nD;du eomllllllll. de rl'bi'IU'1l tiOrnrw1 rolll e.1 rod", todi'A l.! JiDiil-11lbrM \' dle.1'ol1 'PIit ~nnll1lldo el pI n, '[.0 ~"I" rUr.'Tt)'Il J;q tJUi: ~ rtue 'PC'IDJI'f)l1: Llil Irnlt II.' espfrltiJ ctImb/)Ilwo d I 'IJr.IlbnIndDlJllS,. E&a le:!i unl! mr:ntl fll '1:I1l'" OOfU rail

blmda : 1_ ~nll"'ladOf' IllI n dl&~u.sM .IO\Mf,JulCKI.w; UlglI:tl!~ ~n 1",lu" ell&. PtmJ ~bkll ~11 I'Du"'Ilclios lI:"'l que It!> .to tl.'111m co n IlRlpcs IIDJL:I'll:ll.d!e, MJ,. '1('05 de trn tin} dOflU n~ id.. lJlU"1U' l\ Ill. cl\J.lbom. h 11 fifrnlc!c. 111.10 I.rlJ Im-j 1;'3, ha,D ,ddG nb. ndanlldl) &In ~1r.unlt:l!t_ IiKl1" eSO:!l ~ta 'il'4' ifUI!Ulll1 tilf COEl~ ",h:lern.clQ~ "fudorr dl! PDEll',r'" ""nlp;tlI (Ie l;lresldn" srm dm'!' I:'tJe:nLI -CUliiJlIl"J) !oG.II l;I(ell1ntfllll.hUlhJllf - r:u,c\l Q .,1 PI!-del' qUI! Inte~n to Ill! C!lUd'DtI O1e ~ fneililon:a

5lK:J;l!l'Jldido el I'll', 0", ""On d~ ,1Ju', rer gol)lemo Jo.tJ1lJ de IiU podu, de,! cl~ ,'" QUII' Ilublru) ,"urU_ lUll WJIl\gi!lb r b"U d@lJ!ler.'U1C ,do • Ili'liltl.. l!Iubk!rll do d mom~lnj] dC! l"\:iI.h'xl.oul.lo_ IJrm, 1Z6O& d~' .. I:.liIitC$ d ,inIOn ~ tt.. oportuwd ~

I Y IIlC'tU!m:IJl ~ 10rtD.a, Call1"ll'''b~ con 10 I qUI! \j,elLif:m e1cnG.1 dcslil muwo .. II.

ILau Iwnlc:rUll III MllllltO QIm 100, Illib gll.lpeado.r li~ron t;1 In W 0 P;11'lI. rL~~ IIUdn.. ,el dli 101,1.0 .io,lU I UJ.lQQl:IilLi"Li:lO quo

AI! ne eblllD JI.. rocl'bm,.,. I.JQICa$ dUJ.i. de I

in tJ.i!ilWl _ 1l~'1I11U I'T 1101 P JiJI !!lit u~~ ~61:i1 "'-SJ!lil:Ip.rc 000 "" pmentJO d~ DQ

. ertl« las lilndl.Cll·OS I'JU le;s ~ 1i1u1oo quc il- cllw filii ~ u.aJ1I!.- l' CNIII! }' C:U'V ~

R ln~iI&ll !o::! claj:pndl~ .waierlllll:l!. 6I!ll1:ittbt1.1l J tr~ del 001000 1- dl).l~ • .Ralrr£n~ mrultB _rca «1- tenderloJ: I~J!I 1!1'UllmtLt tic YbJ'll do q:ll:le $dlo ~i'lS ~pl'" n nmdldm IrtcOll~ dldQUUneW!. IlJlbllUl b:.ewo loclD 20, [I ~1!~!Il"ID Jl)1U'1l. _~nlll" f 1111 Sea1!w,1"!O de Trilbu,}CI pc.sel .·'1" I «d1inml.l.ll, Po ~d~ modos Irmtl!cfIlll. l'OnlO blJos !llll! .1 or. y dmpllt,s 4t ~o.o; primilro.J ro- 1i'e.'le.J \"Oh'jl!l'I!n II. bu,· Lur ltl foe UJJd utJ ~ I.!l. C11'ro que los re'~ 1)(" lea rl!:dbco enOl -!J.IUI 105 IJ'rtb " crQ~

Ml:rrudDlt leon 1-c:mcldAd Uol pcQYklllu WIIIU de pOdol' que la ,eg:i!ill!ll~jJ, uo ~tl dian ,cumta QUt'. I)MI.) ~I poueu, an emIIJUiJAdos III III;Ui:1 l' que IlQidJe IQ \;J!I. ~~r un SQJ~~lIldru. "J din qUe IJlleniinu p e.. lEI PJ:'IlUmenlO' ~'\le m(ll'ldo cOfl.wrvar las atn'dJeD:~ jM loc e!i IndJealt:S; II dlteren, qUa IIiO lro Il !pOd endo d'i:! uuO'. 1111. Il!l IoJ QlIi!' .m~. PQUlUI1 0' ~ I~ q'uttam 1"1 oblemo -que 11(1, N Dll'luli!tn lpal" paijur COlI bUj!J1Jl monA:cill II. CSCiI buetl~ 1W1' " lDII Pl!1l!lI:Ji'U.U

po: 1!Ii 1'l!~11611 de. 1.115 ~, dispW!;lolUS II!, ~r .prol lIonU,LlLIi v 1:0 ~Jl1l1;os' mudo:i de. PI'MC50.

till 1!ez; Illl'g;nlA~ III plllJlil de 1l~6u

y COIl!:)yjdD cJl Q!!4l'!1T" Iperlado de It do:, 1I'e. Jt)IJm~~ I'll nrce.&rJo1d do um r<LIrti6!(1II !IIue permlu,UIi cm~Unw I!" 1m OOh ·tlll!! C'dI e1 "obluno J qlt~. l' In. tit. 110 rrt!'!l~ I'IUfi a 1Q5 Jr~'i!I'l''' rfa prLmeJl"u UI1~ du~ nrnl~ un palot.Io que ~\·e1M illf~ll. As! 5U~e 1a1 ComWn [leJt',Iflldlll de 3J nr1cmb$J. e.on b. 1 dlli i1RVWW' 111i \,ml1lsli:JOTI hill£:!n U~)'l,pC1:5 IrAJarRl; ,elitn:lRlI1tn, plllr(It"J.fI .:t~ y colflhorn-

c 01'11.i<.r.m; ~~~II 11![' I'!olldo con 1M ou.lcu:1dndu. conflll.dm ~n la lu.oeUidadi do

10.!1 ZOe

IAI4 n~or,:lucJones tltmw Ql1.n fln&lJdad ,llrIJnorcl.1al: O'tltl:~lIl" II! tcconDdmll!l1ta del ~oblt'mo, Uto J PI\'DCYJ),aI m-u.chG 'n~ qUi! (II I1Omlloclmlc:nlo Ill! JCJI lJil1J.a ... , d!:lS. Ell 'fi!!!1 d (' Ill'I-1 riCl!t3, clnlall mJcmbrdS 11.1:111:1)(101 II ell l1DCO ttempo b n-

m I ~16n drulJ"gftdlL Paollil rc:l :Zi3. :!'l Y 28 dli ~UcnJ ,de- lDM. cl 0i1inIt.e' 0eD~ C.enJedmJ.1 IlIi b dl::ci d id 'J In, nmlJ..r.ad:6ai de 11D

CaugJrCG NorrmJLr.ad:it. COD a.rJ;Clde ...:

LuUiJi~ 10! nmllDa del ~I!%WI\ COn ..

I kuell p;:I;.\l~to 1oD.'!t.a mIII'ZD. Son SU4 wilwOll d1il.!i !'lit Ib.. que dedl£l!diD I!I, ,!:ftI1!onas C!nd ~'C2I ~m. df~ ,an .. IJl un wU>tJoquw:r 'lila lI~de '1I\'D11:I pe;ro na rlv-/Il d'l! ilflIO:~ICIISi.

POI' 0'1.1111 P '.1;(1 10'J1 ,U1tt'cILI oohtbonl- 1c1!lII~Ld.iS Jltocumn i5endea:r '1£ IIcUWd q;u MU1tilr:ImI IQ rn.."tJllIitos ;remlll\! en cl COll~ Nomuillt.lJd.ar de ma.rw y pl!ll.fleru1I IIUn I'l1IUJ116!a !!Il Iodoo 1lM .. cm~ t.oo'l ca ' :el1ualu ReP lI.rlW ciUAlIltC II u C

Lu!.n:r.lnmenl'l! aum reunliln 110 am. ri.;JlE (\lra!ezn .!I! cou:nJ(ura eo O~1I0' dJ! con ~tn. ClU? opinion 1'1' puc..:!!, au d~. ~!!Itd1dIll, 14 IOh!c1~ V ~]os elll dOlI b,lldH$

A9 tIiC -num;:;o ..... lIUIIbo:. l,e~ePl. l.o. prfmC!r'II 'lnndi!! !1.:epi6 JIOS!AU~"r III (.'011 ~ WI' r 0 00 d.(m,I; In ~dll i ~ Iii NlI.lImdolil UldCllal1l jr - );Kl-' III .0110 ~l dl:'dDJ rrll I ,:IIga.- ~~U'iO que d '))111.11 11ilttlCllp r' ~ oqJl,D!mc;!,Qne1l Je[I1I"'\'enldn;. JlO'1" d ~'b uno Y I.n$ que

IcneD Cilfu::(!.hU:lni W '1leI'WIleri'a pemtat ..l.o Mnl1"llrlo ~'J ran.- Cl'lul Jd:dao n l'CIn tid r In ~mlon !lp~cD.dll ~ ~ anmlll.'!l, ' d po: 5l.I AciltIld COlDboth I-

17ru:Jle • I dti[I:mdadi tit. oplnl.oru!JL I'll C'A'nltJrll'in 'Dt!1~1!t~ a.pelO 11 un [luew nrd1d: dtO un nlndllo st'cuto' IS Rc.nHDl1os Seneru.leJi, B 10 quo' Iilllreo' tiIMn.!lJJ'I£t,"~ entre ~IIDI \'aodo'r (met·" hlrgtdJl, Alonso iVc:shdo), ,pa~ (Lu Y ,F'Uf:rm), Bono, !:..IIi PmtemJ:d dl'" UDal IComl'MIQ ; DC! l..~ tNa\~e:S,). 'Bom''B~ ATE'. ~ fJn16n FCU'Kll~)' en reunloJlC!lc celcb:rudu am ]os UI, \ CGmIlif..m11 ,[)el:eg dApropUld rJo., \"Drlun·, ,es ~ lIlUl lI"~ mMllobm que II,. lI"In1IlI1I~ fl'll~: ra~r !llrQ(:mmen·, te el Con CIa D CORlloeru'lo y, UIlJl \12 ['Onl!lJllJ~dD, t:i I' ou~r10 IlItCJ'filedlo por 'I'ros w,tIiCG. lIIi £;5 "'U C 100.mt1l.rL COil· trohulo.

LiDJ m ,JIlob ..... ~d:bgrnd(l per eJ SacrcuuiQ di! 'Tmbi\Jo. 1I="lI1Ilnbl\ B din fron· I Por II U.l D;JlI"U!<' FU.lbc!lu Srul !lie'bas.-

16.0 JlQdthi eollQW"'~- ~~ npnmsloDC3 gJ IQ:n .. nlJ.il Ill! !JI Ol"g[lIllzudtm II1tPlll:I.Clon L1 tfd 'l'Nbn.lo. en OlroolmL. ompan!.do tm fill il!flSlclMl de nonm.lldlU1 que a'-"eeru. cl I'I\Ov,lmlem1a obrcro ~nthlO. S' rl ~bMtidn I1ronu~Un. C(l1'fJa rdrlliru.IIlrdq "normrllJUJr" ruguntUI ~nlm" GLou(!S In CI1:m.ldM: Unl!!!! flenoll'ln" r , FOnA. PIiI! j 'Qu£l:I.1ICiOlF, lifom1:e sa mamolmu"kl, IPm: L o;Iomr dlr1ql'nte!l QU~ rvpelnnnJ .~ ''p!lC:~ d~ cabllJlerOll" J' stmlO1"lU! ~ I d~ 100 \'QtoI e~ ID'~ta c:IQnltot.as nJ CoI1.\l:fl'flO, quI.! re-dm umdr:lc _JUliai' ~lIld'll n S but-11m t'StU\'I~nt 0(' n'srem de G'IncIJlm. Do Ml:lF.t, III "'fIC!mUl~Il-'1f.l1l'1n" pr'IDJ'!Ue6t1l .,at t'l &cn:'timo de TmbDjOl I1Ubll:'i"iJ elLIIJIl2- Qnda aJ 111'1 :u:r.unl=: dlrlJn!1:I1A:!5 d!!' 1O! _11!m1D3 m!Ufl\d0ll. un p!a Ha\liU[1I. ell Fllllldu qua mole:E~6 ml)(:lm iii I (10- bluno; ~ dlnsmw que tliio 'lI~o 1l'llMallndCIII, 1'I'U3 t;1I!dh:ni~, Q1&i I'D Q ,dubldD JmSru' II l!t u:c1a rCOJRl'lnl-

j'tit!! !th'l mmlc."! -t«!l1o;mlcos 10$ pPJ.mEal Illren·t.nJdos, h"l;lm IO!! 1!),l!emf os fruit; £CVl:~ dr: los P~lIill~~ ,ofJriales ili.OIilY· !.atlliil por 1I1! col I.lomdGnll~ ~

Sc mbl! qlJ,e d !l,~~tnJZ OJ un filmru Lj(mto IlU ~lIclf' Lt I'ri'l~ 1l9Jll no Vel' fl. pt!lIgrG. E1 .oblrnlt t!lt mMblo, plro~

da cemo Ull p'~',eStl'1JJ: vU"CI. que I.JrD.tn de

(lculW B mL!I ~C!mJ~ PM'O 0]1(\ 110

105 VI!'III, IlWll'Jue I'IDJ :enG"ii- d pJd!er' 4l!.JI~ I['len[,j!, pe:nl bneel"h'l dl!Mp ~r dd ~ 110.., IloTlJ.5 [lulD11dlld,t!ll'B '''' Idndlmli:ta ItUI!.I"I'wld'm. eIr=1DffiI: de t'1Ii,t.!Rlo eJu-

rOf!l'!,IIEllld&s ('<!iii 1Ii!Xll'1!lIlCIIi de 11\'-

I til lldfld, lrIUIJJr-r·.lIJ dJ11:Ullinrio R lQ.1 Im'terl(!~A dlril:lcJIt"!II rt!rl)J"ilU]~O J \!2 el lilt-nil!' Jl rtldpaCJonl5bi!.. 'llldLL"OL\'JJ!. un

I PftJ'Drulo , po d I: rr rlpn I C!I CO.IIiIlUIiJO

t;."lr~ n I re&1lh:tlCI~ JJfesl!l~ncJnl dD OllYt» l<f It'fI liD cI~1llfI mQ.v ItPl'dlJlJl liD ~ llZiiIJ;g11l r'OIl 011 lUll 10 ItIIfIIlltulJUU4 qUi!' l""nor! 1(1 IiiIlIIl\"'1 CO,):; l!! 'dlfcmm(!I eliLJ:1botm £I saber 51111 ulltrlll obn;rg tirbw.t:'OIWI!dlrz.;c :'Oltl1,II'mC3ILc! 'n un npliudlm ere IJI S~ t4Uto d !I'l'llba)o ., II ~c bCrln pennlU!.JI clc~ lIQII.'tIw dill

13.5,1" 1010 ,do In (0:(' C,md .• ;"11 Dcli'lJllliu lN1ie ,rll CQJ1UJ' flUOR ;1I((up'r,n'O'n p-l CQng"l'A~ .N,or".wli.:2Jrlnr. lflgil'li.RIIIUZlpnh" conro· Mdt) y tl'ldM,icnm(!pte "op,.(i~t!n/,(lr;rlQ

au t.onmnliL ,E&o ~ e,1 I'ixIkO JIU:Qto ell el Q,U~ mc:lu.:dmem.o 'duc~lt LD 103 OC:ilJ_l~tt!i!J del edl/lclo d~ La r.:II1Ifo .uoPsMa: Dp4- ~J]t:ltLs. form ldat' , 1Ac ICIli. »1 em rondo. 1l!Li:lla 1M ~~p;u:n: cmQ1 IDIOilIS d., fl!J"i a. liC pl'epl!lCl n l)iIII'III b:llI I' el 111111'1 D que Ia ~~I"i. l'el'G au~ JllIul'" fuuc.1l dt\barntrulO$ y dam \'i1B II teMf Quo btilliltJ" e:ouno.

di~ AU k1 ViUlcior' C'<Ih~e-n( ma IDs InlroJ'lC!;\ lu hl),' !:!CI ot~uCilclI ,d'ir 1M r.tl ,nla.~, rod!! U1Irtl'J l'lTlii con ~H!JI-' dC1i!1~ U1iJllquJJld a pt.-I( ] d;Ii!Ull~i:lIimO, tte mn nydLdll ,fdjlplrllJit L.g ba,t III o1;l~ra n uUII:.ada ~, I1tl'tmtmllta pollUt'o, p!l)r \'lU'![lDI' y AJomo, en['- I3Lfld~5 rllHe ~. nllJ 1m dllffen _ do ',4;lcIO,IICII r~.J.lfn~'Ie ,rlll:'O'Il!.r.nlg, I. L, ~'I to UJ:lillU[.!Ii P"''' I COuLfOl d:u mil ·w to ..... ' I· lII!t'W"i para IlfiIocl.niT 'I:(lll 1:tIJIII Ic,f ~ nn~l.D.rct6 q\lC 1 ,nlt'lllJlbWJ 1'"111' .. Inntc'u~ l.;J" U"&b, - JIIul!!&RiI fflUIIU'lm l\!l ,!I; .. :r::~, 1.11 1J"l:n~· qtJlIIKcI de IUS ~I,m. n&. .IJ!, "ldu; 'CUI ·.t:rdo1d UIUl J~ I!Jl unb D'A3IDj~I1IJ

l,iolpll ,

II, Co,ngrese 'N'ormalizf),dor

DUrIWLe 0.1 COnm111l! de ~ 'Ui _dmo 1l1~ IP g,mb- .. (>Q11~d.o por 111 comlll:tl~ d~ndlll !l. uiiWr de ICOIl!_~ !SuiI' IlJUl nue .... a PQ-.":Cf'I\urtGO Iitl lC'auiTa) N'ormalmdar- lOll riliP ta,pUJii 1d4 1.11 Ast~1 d,6~ 1'r.I\mJn.do~ eo) &" t:. do, ~ \. I l' tI QJ do 1"~ rovU».r1rt se' n.ep,ron am 'C:lWntia. La 001' - ~u'· 'villftlll- no podJa. 1U1I1,. eJ pq • de \,('rC:lUij;O y biilllr el' I1Ich smull. 1l! ~bezg de 1M ~"lf~IOJIi!s :uu:'lOlllld .... jpOr' I!I iObl.~C1ID. JUe~' ml:!Irt IXIT prBru ~ AI" Ill. 1l'oIl111klrlda.d l'.-n nl!Uot'I!l'05. pcI:rUl:a.riO$. MJn;m,am1l t mbl n Que Q) pt'li-' bl.l!tnR deblll lief' :n!:!;I,III'JIIO f.IM' el C'G:t\~OJO NoT'lmill1.ador.

E1 :!3 di! n:al'Zi)~::I I J~I oti!! UTA tJl la .calle MQfCl10 ::!!Itl3 UJml.e1 _ 0- ilLW' cl CODJ;l"eIO 1\1;:):'11)411 dol'. bill.a 10., :Ild,I'oood6n d. AmCUlO OllDOi. t:lllt'Crcfo I!.ll I.rl.!.'te .ccldr!llio:' h:;;:c un par de m~ S13 ebJrrllo;:o; ilU~ ClIir :I I mmln!lD del!.' d~ por un E2Ill 170 I!ccnlLlU'ladiQ. ,elc· ~!:!o !!.!l COD[rnSO m.3]"m IIno )' npn:.-

.se.flI:.~ti 0 de lOllr,a.b.n} dOl ~] uorobr

de I~ CQB"Il.5E6n D:!:~fII 'br1b 1.1:0 di!lIw

I'Col!lll1rrru.. n ~p ~.-II

nrloo!~ de La: I!3I:'O ,n

hOiblado en Tacwrendi, CD Tucul~ m{m. n las l.iI~ miscrias .... 'Sle>r~as suJCetcllllcs arg ',jUm,il~. }' lJlIe l.os lrubai·ador 'IUbi'~m.'m~:i OlE m loc:WS ~ jcmrqu!a:s. -

8

.La C.C,To COIH'OC:a en .!iUlJiila. a: fcc>dos las ector, coo In UIli eepclon de lI'1morin.'!; enlTl.'g U]LI~ ,dirigC.l1Les o1JlTOl'flpid'Q:S. 11. IfIQ\riflzarse cm..lUS' 'cu tr'OI ntlwnc:. dcl pai' pa • tlOlnoow de ITim c tl ilnpcrtJ,lisrllo. lio' mI:JlLo[K!lfos y el 1,.LNllhrc:. :£ .. 1" ll'S I '\ hmmd indtidnb.~ d tUl Pl.!ltl-bmo Imdol do C.'l:plt)I~r.:ilJll hipO(.]'J.(.. ... , ~llL,.llwuo L'H !ifJ tlbt:.rlad. IlIHl!1.lda "n ;us d I'CChas. oCwdillu U !Jus

clUliulllcm I os. pei-o Wspuo; til, !>el' cJ: IlnJco l1t()~gonlSI~ d S'IJ d1i'51lnO. nbenlQ' qll • I~Or dJcmf~r lu di[ c<;1lci ,..,do:; lo~ i1,1l11lnmlt'" l"lgmim m'll1pllii.~ p~U'll t!;e:sbmrum,

CuulpiicllIw'nros ClU • lXU' f m l1HnmJUJ clntl. fl1stid y l(.!uJ1Il.'lirnIL'lllll, de Iii. \'u'lunlld soLemn cit.: los IIJ' '.,.11-, Lino", nos iuycnlun:_i ., 10 10 rutufl • iocluso el d u!lw ~n.Ii~ -. v [lr~tI!HLll:r.\n ns"dH'IIOS !L "'1'ct('IU:S uon ~ir:;l(.liun ' llUC de: til: }. r

~ :zam li.

D' 1 Ol1IhUtrlO~ 'lime prjr J • .Ill Ii" .Im f1ulodCl.crmiIJl'willm uru:ion II ~d unin'.u los ':\ploUIJor~ d'[' Cltl 1 td'r 'l.alilut.l pam .Ium:: •• r I~ rOIl. Dl itt , que Jcs pcrmltn.u d.U§lJfllf' Jll.1 1m, \ ~ 11~1 S'lm pcn. ,miClJlto y nU 'tnt

Il1,l.

.-\lcort,1I1m (Jill! pilII' Ju hat [Imlll fa pc.,bres. pon::I1JCQnI ~ 1QS II jut!. I:os lXlbr~ con mml.llJLr.l. 1u~i 11 bundlem nztd )' 1,l'ltl1m, Ju." iejos .'I Due,ros iuguill uord Ie\!, nt, Til'" OlirdS Cli'lI.W -. COIJIIO lo \'k'1l'1o.!'nl .Iw.dendoll. Jo J.u:r'go tie IIJ~ Iii 10.0:"

Pe'.I"O nndA! (I It bl'li d II ·m, cr, ni In dn:d IIi la run Me. Porq Ie I1C1i $11 IHIl--cIIc ,enc'im:lt·lnr r.i Dmt.v oS 10.~Io cd .[)Ileblo, 'po.tquo. I mm~· S( h1 '~Iori I d J - ~!lLI flO" in :Pftctos ,eJeclor:aJes., sin a\'ent:u.ms col bo:r:acianL~tn.s ni ~ oIpi$hu. be Clue 0110 d pueblo .sru .:ni :.J pile. b]o.

l.~ de iii! )'0 de ]9 ;8

Par 01 Cansejo Dirt'CD 01 d 1.

CGT; Rninnmdo, OI1~aro. .Jlm: Ill"iol ,ruundi. Enrique Comnel. 'Pedro AvciliU!edn. J!ulin Cui '0.. 13ellllit B,oll'Ullllo. Bic:9Jl"C:lo DB Lu , \n-, IQnia Sci,Pione, nQnrui~ GuU "tri:'z., , ))1 ael'll Imrp.narn. Euriqll Ur.lIido. HIpOlito CfOt'le'o. J u:;,inloPn.,Uor. Eduuroo Arnmsi. AlfrNIl'I L t-- 11i.'i, L\ntoilln MlU'd'i '"S.o">C, mOrll!.!d Len .. cfmu y Feli]- IBnnc1;-,ti.

- -

- -- - - - - - - -

- - - -- - --- - --

Las grandes m,aniob,ras

C'uanlfo eJ olpe 'l JmMIt.!Jo los JfllJl re ~Ltuoll «.cAl' S1D ~1\\lrJ.e.Qd!llr.'l, UflII ll;'I~ IDllltnr), Ulnt piltlelruna,

~u~riel!i. o!I5I:JLron ~ 1U'1lU1os. EP

todQ:s kd cImJ1cw, ,,,. 31 not1.d«~

mwmn.ron 1115 m!cu ,..nnn'lrlld mienU"II5 11 ~ rr..ctrQS '~~tlJb .. Ull nlile'llo I1fiC'" ~'!ll;flte; habllJJll .:i=qd.(. , 11\ C' Q de OQblulIQI $C I~ Pl"".~ aphrl6L , 110 re.i 'CCliliI:l.!.1I dccla'rDcL1Jl.rtJ' ~l1tJre1,st_ '~ nesta ~nnhll'i I)lOf1tQ y t!im 1l:flOu QLle lAil como 10 qu.:, eran.: a \J')JlllUQfir .III! uUJ) h'l:l~ nl6b aJe,6G.

Ya 'flWdw IUblJi 1n.·1lI CUJ~O Gr.iIJ·l - ZIU It A!cm50 ,. d)10Qlr 1:,1.1 III dlli'NlcJPD d l& eO'll D U!n 4fCk. Frun,e ., PJ"iIl-' d~, E)1!.re ~1lI!! ell ... t~rm1nAiln1 de deaor r-.nl r, tOn sus' CI!'(Jl.tt~ aJXlrl.un~ II ~II leom ~}JJlC:I'Ilh J~ U.nll d I'llul ClOt. ca~ t:el!'4r1rn dc au db'tl"..ntu- H Irb:la II B Pn!JlIildo' un lengulljla UI','O. l~hul !JInes ,id'.)

Maolor,:tn, ~ nnUdll Ided'l,~ de \In

CD ell ~el(Jn QUe ..KIl'!l"J'I'IfC SUp1l!!'IIll1 \'ullr eoo Qp.:..nem::I.u n!Oblft.!>, bUtlqUC U'a~ 1m lo!JIldJilI iii" 11m,,,,,,. II!Jl ~ctcl con (!l dUbIo. T~ I "IUD'.'; te ''1111- ren, 7 i!ejjd ~l ~DU "'lile. II'I~ que e'l IdlB~!Q \1JIJia. 1\ !:XI iJ',~ ,e;m 111m III IQ I.u: It MAD hi pc:ILl!Cti,d 0,. 7''CIlm-o OM ck Iii IIll" en .. )let. m 1l1l,I, f,ml:U!!!l' que. ouas It} Fem· LDbim .)f q~ ;£10:; ".,;et:f4n, prereftAn no dar ];lOT eliilwrul(ill ftue .riD IiliIlY 1:iQHQ1· 111 ~16'1'1 J)!)!)ble con f,Jufelle;.'! 'etAbomti .W r~liI&nl!.t Nibre I. Ib!!i.-.t! de III UJ)lolaCl611, de ki5 to'b3JIldo,["Ill,~. !a mlM rd La In~ dlUltl1.n. nai!iIGrull. cJ anpobrm:ill;d«:1l1D dt" I .. clue m tdlL

,stnlUcunOl!!. Ptr~~ Arm!ld I' Em~

~QJ. U'iI. 1.111 IIH<!.nm. q~ I pro,po· n:IJI.n.

L:a.a ta~ndJIIS i'l1l'b lID eMI'Ibla.do. [.Q5 t.:nmJadililR!l JllllDIU',1JJ rw~nC,illroll II. 0 vo.IWIi~1 de< ~Jg almilil ~l!Iln Dt.nIlI ~IU Mii;lOlW .; 'pG-ro l!II l!mjI~ IlI".lC!liiJD ('" d lmJJI POT eJ tilPU.a, liTllB'fJll_IS 1tlI' allnlr II. dcrmdwze $ lu tuer;rns rmnd !Ul'ldi!dWI o DO. pa~D IUIIl ,d~ntD.dtl-fi tall que liI!Ii bmphll: _~ Qll!ntla pcilr MudD

IUJd:Il 1e:J. lI!fle~.

.No ~~ .ent..p.Ila'i r. volunCd de r:aIld1lac~do. J1C1J1IJUD b mn.uUu:d611 PO'J''Ill! 1:1 UtDf:m" p. • .IOI<J jJC!nU40 ctmlO I_ IUdi. POI'QIiJI! ... &Ii ,~ wmez: d'atIH L01A ObJ~I"CiIi m:,. neculdllld=. kI\! u,~rr.o,ee; b 1& d - UIIbllitlldom~ eDQ!I: lIl.~eJII)tI d C\lmJ:no d [I; ~cd1JloCl6n ~ ", .i.ad0I 1Ilmfo11l!l ,mrddip cUImdo l:lt.1l1D. u. ~lbll ,. tllmbltn ,. pre,bddu pmm.l V logruon 1& tOP elHamdu. '~1O d'l!Ilaldilendo tibJe.. "VOl§. que 110 erab loa lit ~ trDblliu10llQ IU l_ 'dt!~ pJI.

La ,espada y la pared

La poDUCI del ~f(i. Itt piw por un 1'.110 l' ~~,. J.cm hul!nlI' j;IIOJ' 11.1 !':I~. hll. " M a. 'InnIIQ~ en UlJ &I1:e re~ lin do, h.l1O n.o &610 lIJ.S JP"&Ddrll' ~iI.t"~n ... nullo;raIlv _ U!D JOIl1('rno,; tanilil.t'n I&Ii J]eq1ll!',IIg mHlld'u de:r~1!!1l .en .df w:& IA. "I.e IdI5n d II IlL eel lid J1I. bll.tmta ell! !Ii a. I!O ados I!!'.!II 1L.D1l- mllibUIi del "~clo ouer .. ifII .. ",Iunted d dar II~ mlJll~ otra, ~ta. .q ~. Ifll I!.J~' C.,d. ~ru, 1nAI1II1 .p, ,qUe cI.& ~m eu~tlll de 101 tn1laJA~on!i1. LPG" qlm DOl ~r ,ID .mM, r1 i.rpc:7 S1 • rJ!J ... ~1iiI 11 d~ d P1'O:bfeftl6 c!I!! los Jubliladd"'PJI~r(a tce.l!lmgte. d.ua~WJ ~ ,ub~. JIIIJWI 1ft' m. dPl1CltQ1.

lIII era crIllliI,!J1m lEt ~ ~ do. .. Jun!c de ~ _1er6, b1co Que eJ c.lMitJI' J)OJI'I1lar ~ a. _ B~

II p:re£io de 18 tra.ltiin

4 Pt,Jlll'Js I!mn~lca dtJ f1ut\'D 10"b le:mo terltr:a.dJjrlI rfblt1lJll'iunl.e 1p b.r:J'Irn-.a: paJAbn. d.e l.at ~ lnlal'llIPI, dCNtd UTIlI qfnmu plO!ul1llla III 1!!i'Jl1I~ c:ab1i'. pl • .uUl'udlll, r.::IQlnI! tm ~ndlcakl1 'IIII!' no pf.(l! _0 '- lu jp:IIldldone!l d'efl I~. t.M lPo!1d~d'irl8MteJI. ~ealu:mbrMb DOt' iJ& SlMXfmlllli4 del JIOdu"

• •

. - - -_. - -- :. '.. • ' '" . • . .......... ' •. ~-.~.\\~~~,.jI.I

"Ii"'! 0"/""1 :-i' ,:; ... ~~.:... _ - --- - -- - -- -- --------- - - --- - - - ---- ----

1\ 1~'l!I.t dr 14 ~11:". 31

IJrl'u.r1[1t1M d ,'-1 d.l ~rllt~ S:O~" !r~lIIi~ I., l~l!~ Ii", n-m@ quI" a;.lllut .. • f .... m"l11~ -"-11_. ''':IIII:..n r~ ooI'IdkJo.., I" '"" :I r, ;Jl1.,zrn1' el ~ ~1F:iffi'

L.l.o prill tF.\.1 r...: Llbro::o:; tlll .... 'mmn lam-

ibllll: 1 pn~"'m rn.'D~~' St"UTI es.! \lJ'" 1.... , btl' . '; t!"I~ ,d , I'll I»n<!lr.o~" for r r~lr. l\lif, ',610 h ll.;l .. 1)l·r!ol/rll~S~ _11). j:<I:' 'I.l ClIlliJ r ,Ul!tu .. Um" ~ pa.r:a :n1l,.,..r Q: .. -:'rum. en n·.,·.lI:.~ll !'>,III;ILl mIL<'~ dt' :ll D !k'~<'i..' I~rt "1<'.. Pl'r,o 10 1iUe. ,600 jlmr,{m!.Jn r-n c... ,,' mente c.r.J, d~ l\<W;lo:;- " llitU."Ui:l, dr1t I<IIflru ~ue :e!,ru~ll~ fllbl'ln ~ i:7{'InIr::.'!' mtU1.·trud<:ilS o I"JTI ijU p"'~lcrL' UlU.t<:!c.dil.. Plrln\C1!l' ~ ~ Ii .. entr ,dn en >e."," I ~rmlt165- hub!~1l!! (;.1,dD 1.111 \1nll:'J:1lt. a"''' no l'Cb1m..m11 ;Ii "f<l'ln ._ nlM ntlbll~lIlo' ",.(I papCl qllc c[1:' <f!e 1I.!.~ murt:~ ~ etu lI.IfI r n 1'11'-1\ nto, l" II i;l1l].n.r;Qn a 1m w_b~rru;::~O: e:"111ICi1!.ffl1l flU" no [QI:II. n p..utlcp1l.-r rn ,,'I eGIlF-' 0t> iw. d.~lt~ <1<e qll.~'!~ ~mjtl'> .... ~' :lnNHIAI";1 n "1>115 1;110'1.;1 .. "0 '" 11;1. Ca.J~ C~nf....v r;! I 111\·t~~ron {'l3ffi P;!;iJ el UI:!c:uID

till tl~! ~u,t_l(l r.S1 .~ C{iT

,\ c..l.., In.:.'d:r~.~ ~r-':l\HT"'l'1lD('j.,lI1.. 'IU" d'e p~~ nuh'tn lm~[lo qU.Q &'5.10- •• ,f1 d C(lIc:~"" Nt. ,,, OP-\1d~l.d ell! QU~ l~ cc!!~1::;c.;1ln:!>!. ..... ~. ~J!l1.IC1pa~tJ~-' t ..... ILl'I'lr!"Ul qU~ d"lI'n~'~,. IT.!.~ pondl->l- .'1 du'll.'"' >It., ~l d JrutO .hl.1J1! Gul· lLi .. !.,· .. ndl;>l .. l dl~ 'Q ..nll!ulo 00: "'Tod(\1 IJ" nr,.I~·"":'It "II' > 'I ~ :uwru:il'n Mil GlU,,~ J.~"·l.Irle~rJ.:I .:r:il.-s. ..:;.., CU.1.tro n~"'" !I. III '('njl!< C(I.rIIHir;:'11. .;.!'r .. n. ('OMU'l~;rw:l~ Ilft"lJ:l li.o'!lk1l" on. COhlO dlmllNIU! 'J en I-I (" .. ~., (!is mlrmb~~ 1l.'.:1 CcmU.e ern-· l- 4' C nl r-::H n.l ",,~ ,~r:"rI£«Jl :!; In OJ"" ,plililDClOn dl'udoJr", 1:. Rr'1n l'OUIlImJ.~· r.a.m1ml..- d .. {"ol"ml_r I"'nn~ d~1 ~~. Clln IMIl J1l. ·1~1.1. C;ullL!ln ~In"O !lim ~ nO Cl5 L'l r:l."(I dr .~"'" ~LmfJ~i'ot.J 0,1.1' i'slAD IflI..-r.-.·llldc. ... (') UlI'1UD W5 I'QC.~' dell rr.nIi~llldoo 71t qu,' ~ ... tlrrlln..<U1Id[l.'!, !<On Dn". nm~ J~.lIl"ir;J,d.it rr-am ,,1 ,l'itru.. I'" (,11 1"", t"uot.;!., 'En ~ru;c-cU~Ilc.!1I jl"!lili'! ~" Ie;. ~nnlllNI\ In'' l"To"!nlll' ron Ii'tIZ 'lI' ~'o;.o rn pu rl~ l,.. dcm.1.:\ OJ';:lI!.IDUl~onc

DcrjdlrilL" Inll!:i"i~~,r.J.lma: dl! 1'1'6 TJ!pre• "r<:Il!ltu d .. :"<: mlrli'.~l,·~ -QUe o1l"1:ttD. p::Il:'~~ rn l'f,1! mL.~ J[lOme u.<Q' tIL .. "'Jl'itll:! de !>'~ 1>1'l"l'71I_ Q~ro~, NII'~wlC$, FO'"nil! V F('f1V.i .J', .a"'I!~n '" In. 00;n1- ~16 n del r-:a d r. ;, lie ~ 11l.:i: I:" ~r: Idpllcl.6ti ci~ l¢~ 'n'::'Iiw, q\liJ.: lI!1t1l!dg.1l f{lMQ5 ,o;cn il:II.Wll!. jU.~IIIIOllc'l1!;· =<1' 11!!~ -ti'l.toila!s e1 or"titn d,.t d1l!J. T ~ In"" .... '" ,I:~~ !A Co~ ~ de' Podc~ om~da..;l~ ~~ I Clill' I...... ~i:1'Icl.:!.I'· J d~ 10:; dplc;BdlJ5,. }'1l:W!d Pulh lJOI!PtJ'[lr Wi: se Incl~Q,IlI,kI. Uln,lfip TOlrm tiM; ~n it::-.=.. 1lIIlT!.~16n'l poe/o tcn:n.... E'~ne diS;lIOil d ~11't',triilfm!-o p ... ~,I. fIQ- du ~n rrl."1r.1:tO qUi: peorn1lUi.

d,,-'>(:qll~ r 111 l~ltl.."n\oI5ll1d d~1 Congrl!!·

HI D!SU , d~' lJ'N. h (I.a.' ,4,1: eI,!:UlQ

Ir:;(lrmpll~ f','lr.l q\.:~ ~ 1U1;gJ1"on !mI U!'~nl!l1l1~. cl Co::D.~ nI~l'1'e a. f-elil un;.r 1.\ I.v. ::':::.J~ wn 3~3 dek ;j.11:!OO 'CI~ hacN'i :ill 1)llf;il&~G M I>~""'!:lo (!:'Q .bOo n,"-I1.'1 ~ II AmK!" Olm.~~ u:n:Ib'lt:n f!e .,CU11"! IJn t~lcm:nIll .. 1 Pl:;'~II'Ie-V!C d:e lD ~~t1Dn "-CIltdUJ:!i1o ~" Ilbntad !!Ie 'Eu!/'1~,'1U'p T ,!tl'n, \. IllID- cUr" Ill!::! preexlil' T,.1I1oo p;l:r: .k", l:'""fnL TtJ3h_i QU~ !Of:: pre- 1"'_'l~MI l?~ .,~ .. t.!l do'- dt:'ima) U'l'dI!Dr')a.]es_ .IId·:\c:;"!I'I 011 CGn~tl'-.3 :lC"rca €II!. 1a.~ (lrll~ Ii"OI! - e,"" ~ r~ .. JTol-f~ 'MCI"I'!O 1m,. rll'U,

C llm(lo, ,.~ cll$n .J1f'.Gl'lliaQC:!l dd OlD~I'_;'~. 13 fli· ... ldeno: b l'_~ IlCUptldll. p!li j~ TlV'I1o Ciu!.:t!l'T.;'1 I'l ~ t,iT II. P,I1lLln'5., d!l ;nc~u:Jt., 11Ifor:nD qu C'_~ mIJIn:-o dl ... la flO!!.:!!! d 0!\1-'), linl' F·rlm.~I\IC' II, J.!h !. ... :a~ b 'Jmd(rr:;, 01' III t b;1~ Alb!! "(fUII' no ,f,::;.ab;m cell Iltlod (I 18. ll'lUIfIIi. slno reunl~ d~ ~n ~;nnbl~ 1" 1..1 C"~J1\I:.!1I6'D I:IpqS'Q. WlI I'ulld~ IUr b. I bt n.,c:f 0:11: les dCI,mf.Qos III.. .tUb • ~r:~p:'!:I;:I Il l ~;ru;:>lt Bun", ,. :e;.,:-p .Ql:I~ d c'JJiI.l P'l1«!O: 1~:'Se mill; umJ1l1n lnte 1':1IlJ:1 .tn .. 11 Ill; p ... oq.ln a IG dt' ~!.IlI. mL- m1II • d f I:l l' a:m':tl~n ~.c: ereptllf una In" l~ ~. C' '!.lr:-;h1 .. u e-qntrD b. ~a~e~ db J). 01!1" on ~m' 1~t1 1(;5 oon:r(a doc I.! Iii f!Q d:r:. !!Z:.Il~.A 5"'TI Lo~_".

illjGS de bre,s

lnIT.i';"'llL""!L:.:nen1.~ ~u. tUn, pldt, que ~I' COII_re () IJi.r~ lUi I: 'IJIDmle!l;1lI pllblloo 'j "'0:" :!.nr.tl~.!.nft 'qu tl~ htil ~QnCU~ CO) f "t" .!i'JUl' n Do L" dl' .~·m.e!4nl!~, de i~::I a .... , ~] j: 3U f"ll ,r"l I ~m~,1!11 ,,," 11» dj. 1" ;, r. t!-. C17'. ~. 'Il~, a.~ I>ClO, ·prupo.. 1". qll'rf',")} IIU:' ··~·N'21)j~ II;. d~tlr I' 110. e!1. d "~Q ~ II!. CGT. IlLS dUOIf![b,'el~~. quo: ;. .fl:Iiln I, I'~ Ion ~l'c Com. -I""'U ('J -L,:U.'::O !'It! 5010 lcgltllrno mo c:"' -l.t.:~'H~~!:Il<'·.

Zn " Ii: mO't:l!'Il~ If ITO III J!il1oli>m :por' T'">mtf.j. ,. i" . TIl J.nlloOIij:3.rO, de ]110 F, d~'~i)ll C~L:,;a ulnl mul,tlmll ifij; dO!OI fl!l:\'" I . 0:'"' 11.,' ,>>'l.-lfJll($ B'URnlt'.5 '5' 1''-1 'II'I>""l 1)0: 13, 'Il111I II"...-pJrac-16n CQII.Sl..-tl'·.,.. 1111" ;!.l!em~ 'IJ: C(itI,f"1i':l. Or;it!Il.fco re ri"JI"J'ta VI! prIm~ .U~I' !\ 1&5 d"ll!';'3~ & dt! L!1:! l' F'u rz.J. 'CfilL~Lnm;:l6"n. Vl~ 1. II'lnl.KlIn."i. strPE, Cl"'!1lef;:ki l' Mr!.D.hl.~:~'I"111Z en nln~1'I ~m~l1lo ~ );U'C', .. ~l "(1'1 :ll.l Con.rrr.r"l .. ~"'!:IC:ncl&J1do Pl'U InI~ncl·n. ~Il hllll'~I1'l tt\J~D.\3r Tanibli!-n :II. ' ... -d .. , 'Vc:·tldo, GD£'J(j1l6m!~ A~IImm~l.lm. Vldr'o. S .. U.a=ca y Ba.m:"nQa. ~'ll1::. Ill'! ~U~.o JIlIe~~ (If! IA ctecddn dill 11. Il"'",," • 'II d· POOe.J"!:'1,. .... Jl'l'I.j1~ ,·1 al_~ .. lll~ ~kI. AJff? (t On~Q; ''''l'odtiel d:1a llft.l1. ~o mcu:";,,;:I:'l '1Wa cl~ d~ 'L"'I':"Jono.a· No r.'! 9 Loloft\lrl1l..l!b. 0 d~-, ~1P.:\_fIok'. IJ'I ~)"(r.b rI~ !!1la.Iii r.on 0 'ta:l ...• !1t \'l!I",Q'I1!!;:;Q.l; !JjUlJ!UI deddo Ad,. r.JlI = !illume ,'1 IIr:=1P' I 'J I lil'Inl'li'ilClut:Ii nl Ii. los 1!II.l.""!lI1:li:'I: ~rq! m.!foUria, (;!lInd!)

Qa, 1;'", bs I"I:11:PObn>a, Iais .~ bu~ ~~ 1m' m:io(! ~. hn:Io:. pedldQ Mid!!. _ MB)S CfI lin.. ~dn. q~ a nn ~ ~I ~ a~..;!~ntll m b. T'I~

"lII'p~~~~N~ a.~~~- ~ M~ ~~

~fI '~l4m05 1-00 -I.~e.nh::"'j d~ 101> IlU~ clilm Y los ~1l;W-~ D.e1.1I:td~ ~

a ('>'lllLlo...... '1lU.~ r d", 1m ol'iJ'~rm.. Nun~. -dLJIIl'Q! IlMI3., H".::Io 10 .,""WI.~ltlloWflS pn tl pUeblO\ por IJi.PolrtA Y F"l' !GJ uabllJ ,doro& Todo, I.D' ~~1IBlW pc:' unllll.~d. wll-dMIDl!id y~U .. ,;-l.c;i!!. lba~' mn~ OOI~ ;un.'!.~ Inlu.,!:!~m de' ,!,U,stLnt;nrlrc., tooo II. !lNU d~nl>4!,.s ~U~ 1\0)'

se bnn ldo.. A 0.00-'1, i1Il'~~lOts Q,1.I(I OOy, t:URlJdo en ~1101, ''O~a.r..l:cn Rl1c1i.1;a. 1 po.r~ ~lLl ~f>M 10i!: bljoll ~(llo).pobru iii lim IltlOjBdo. I.i:!Ii VIJ.'rT.GS a ,.bM 1~ il,",~ I~<; ,-g,mOl n a.bru- ,I.c.s brL-. pth:I quI.era qll!:: en 1.0, 1m'l:J.6.DOD:.'t!i~ Il.S'to: qua esLa frJrr,ls.!~ dc, p:id~ IJI!e ~o d ,cangru-oWnt>lcn Ii>V cll g!6 ron ~~. Ins .alJ1bu~ &: 1M que, :sin UlIU [Mtclo II! 'peli:!rT ln, \~d .... ilng l"I)Ed(!o • ,dCSld'IIIi.I'

l' ill lied!" hi ~fi~d que otrC4 Uano:n ~o

In. pld ~ adcutv'Q, pH'O' nl .~ ftydl.t1. (>t,: [i.~~11 ,II, (ltdr. ac" !lSt4mos .~, "tnlVlIWCI3, ron n'!lM~ dig:rIMlald, pL<i:ilCl!d0:5 Nt ~ !llu~1l& ae'lpl1l'blo. (!esMJ~ ,fie nUi:5.U,~ CC.1lQUbt3li, to.. dm !lG:s 1\11<1 !:Iumm::ldo r WC),i\\1.:!;por"lU~ ~"etllmoo II, :!;f1ll.r 4 \:ttd.nd, ~. 'Ciilll: flO Lmkmllll a res que bW e.stJl.D iolp.;:'lIll,l!o ~ ~n.!ml!ltti que e .. !.I~IU" 0 ~tli t>a (!!lldJ1"tt.mos ,""1](' l!I!l'par\ld~lo-' ,t!<;u'5 0 N·IJI,I>Q\"!O!::~!m~ ~,~" lie-~ ruo.~ dlcbo QU.;'! ~l1lrQr.mQ5 ta bonn 5l!n !il.ndlcnla~ S no ltd s.IndJeIl'I~ f)l.II hanrn. y mll:l\clI::UI-, DC!'6 P!lOOIl"IlI l:nh:~. No, tcne~ IiIlU{ nlm;ullll pl~bl!ndl pen&Il.-;.I all~ d.~'f,UI!Lu, 'PL!'~ p~ dcJ'llnd'u

1'1 n\i~U'w COmD~t:m:'l no bKD f~lt::J. ~. ('..miln n1 .rl cdJJklOi. 'Lo 11~l:lI!mo.:I lIONiWl

1.0 lkvam«> en 1'1- ·Miltnl· ,deEd!! Que l\e~' fnOI;. n ili'jd:o. Va .ach1~no !!.S1.a Iklc;be:. !d

"i! Q'Ue .me ~li.!'! CKuClul.:n,<lO que 10 _ PlU1.. que lu lill~' un Il:am.ado toc:hurJI\. D~annas que flO c"Un de IlCUC;n::!o. qu~ pie D Ir> II n dl!t'llltG.:nruJ,[ennru" esl:Wn~ ;lj!cfWO.1l, Jl('17iO no ~rlbJ.[l 'c:truId ktsl.e!i

'1 nt'~ ~'I.S" que J)O.l:ql.Ig un r;o-. tIolUno !r un rrun1s;-enol lUI ~ ii.W_n.

n IropUI,m.mos-, ~cn~:lnq~1I Bel' COIJl'Pli~ lleliN ~ qUe .5(: IlIlill'l'lelill!. I~'r ~ d.oJ._u c.."-Uito. Q'UC C!{lm In\"il.llon 1l1111!i' ~l1los oompal!I!B-'\ !.1'1I!:l'''B!lIOR~'',.

0\'1. l~~ ILl!. pa;:IItI~ dll! O~p4'o, Lo!11'Dl.O Pr~ PrDPw,o Ull t:;ua..r-tQ In.ter~, ITIl:dlo h~ el ella 2D y 1a.!!lcrnt'6 q,1l1 F'" e-stuvlt!m ,m m;ll"l"h!l, ~WlQ. !ilIPUts.UI. dh1516n d~1 rno'i'tml~nto, ,obnlro,' Koo~ o!rM no Ilemos dlYkJdOIl!IHu:Ue..e!l.e.l! I>a ball dlVldldo wl.o,,~ .. EI ::19 11':1 ICQnve~ Iii) MUll.l46 sus, ~-c.nee eo~ m ·dii:l.i:~ ~1lI5, 1j7 InS ~ 01 ~liol'\lm nccearlo.,

Con un CIiDI~~ que ~O!I ~~ .r1WtJl, .110 OOllfl.~. ·f; d.l!1epdo dl! M!ml'c!~lu l~ -":al.3.5," l lOiS m1cm.IJ.I'OS de]jJi ~1Qfi Dc!C'~EJ, q~ItDbIUlM donUlln d Conireso, An"lIlIl, de PUVA. ~6 tntOl1CU,. que el 1~Ilra;enLanLe de ~ ~do:t en Ili C:Om1sJfuII. De:I.I!~ 110 Ie hab:h!. ~!.Irodo EI~w qlIt e-StallQ Iell .:! DOlUUltorlo dJ! L:D m~ PQT; ptali!eDlll.S (I~ Wl.!d._ En, ~ Il.lOtne.uto' U:l~ Grabill l1;c:lnto h1ATt'QII .-'I..ll:M:Znl, ~Q ,,·erull. d.l!l m~dJro y fu.~ IIl16u,dldo. -

MM.Mo. dt IIlI 'Fnlilll:mI<llut, fCPud.lO ., qwe= limI.I.zan mBOlobrna t_la'blM )' pl. dioq_ue .$C ma:nhll~l~iII. I.a. Im~ !k la. clJ!.<.tl (lbn:1U .tl.cr11 t.n-WIil" WI. ~Igqw 1ft. i'JtP~ab]~ i:On.~ UI'Demlgo eo:!Il1»i. lI!! QU;:~1.I1B :I' lJ» c.1:pa..)·OS pi 6UTtmo de ltll.pl~.1 romneo. ~ C!(I.~~~ !til 1M palll.lH"aa c!t.l dfo'r'S.Bd.o mi1n1t1p.a1 hK' DIlce.."41iO Q!;'IMi!.f Q1:o~'. lId:tmib do ,JilminDl laml:ilm . .s¢ tll;fiWLraban praen~ WOl::~ micmb [QS ~Il la Coml:$.\.C B Delc:&;iLdllo qUI: :DQ a.b.u:.llonaw.a d IConJP"l=Ml; COron p!1 I Slu1Jd..:d I. 0 t t Q Cala.eee. ,~tlo. CUel'iQ \FOEl"'RAI •. A.malldo 'I'D"" hm.dl (~J .. ~a G1!.da l~naoo d!); R~n!AJ l' ft'ri'KJ;O BiWclL

LU1::;o ~ om I] ta: ~laDr .... ,el PQ.rtu.arlo, M.ulo Lope:z: ~ ~Jdliq, .do$ ~ ~ ,c~tc' mlmiCl fcclDto -4j]o.- SUPJL M6II~ 1~1l.:l. 11i> ~ negn '!IIUI! .me-b; ... IlUI!''''lra p;'I.lriIL. No :1Amos e:;c.u cll.lu:l.o&. Na.dll!: .nos tR)iI,. OIJ.m.m ~ .oou.u&~ ~ en CO.llt"rlI., de III. r~a;IJ:J)U, .. d¢.ll ,por·' WIII1A iIIUIO foo conuilli d:1! qlU ~ COlI. Cljlll!Man JM- ~1]q,t,!~ww;-w::guJ.du. IL tr!!,",<:5 de: ~l) ~ Q~ IU(I'!a:f a ~. de c:JLI~' duU .. p,1)r 1011 obler. dt'! -pu.l!-ftQ, ~Crol ~q Ill: J;i-a.!.a:l:m? Al C!la c!l.l col)!er Do d.~' Will IZ.OOI('II com~rt!l!! St pn'<!Il.UlI~ ,fUrl ell II! CaM. ~~ NC30i.ms~, porL\IOO1Q,.' no 000lI prfe;5li:lJ~ porquo U , CI; d/.lOll ~ CQl~fQnn&1:a e:t ,pbweweeoll

han:Lbres q\!.e hlCl'Oo ·~mmJo d!! lo!i!. UQ_ 1J!l.I ... dDU~ r»nUJU"lI»I:!J,Il1Das fl.\IlI: lbamas Q ~peh!J:r bM\& q:u!!IiIo~_ Per t£O ~ C(lIlWl't..>Ii '110-:1. IlOlq!lO Jp, OJ;>a.AIQ.(!O.ilt1l p:!bim hm di,ldw b~!4 i!. [os e11!.fa:ni.es bla.Mo,s. ""qUI DO' ~ ~ g-ntMo un '11m II. IlJn~ poJJ !.:I CQ, dna D lo. c:1~ Inlb;iJa(J·)r". La lutho cgmjeD~ hQl'ell ~!;.t - rceln lDf'.

Qu- cH.a. !!\ 1JQ 10 fie ~m~ In.

JUflta !!IEctllinlL pr,,~d 14m l)OT Rodolf" Dla.z:. d! tn'A. ~ Ircl1 1M, DOI1'!b~cl"'l.e WI mI .. m'Oft.!;! (t" Ln IWa 11M y B1ILn~ 11n1- en pj;C:~DLO.dI1I. y s.e pm;.a: rntllc16:0 ~ .:z7~ li'Oto::! .Il I'. ¥til' :ic e!IU:am, bi,UleQ m=-gran .!!, 1a& mu:~ tl.utoridadl!~ de: iA OOT, mtI, mM1.d .. ~o ~Il uno.

En Lril tJ:,!itli). d ~~lI.tlo de ~"'Jo, &n 8eJ:i:u.Ui.n. r:e ,I nlfleli1:st.a, con el Pre~cntr QDgo:l'iI~ 'i !l.dl'l~ ot!d.!Ilmrnt<:q"lU no ~ n!Wooce:d nI CWlJio!IiQ dt.nocU~ -00 qu~ IlUtJa ddC~!!N). "por esw u~~'1tlfiUllJIC'1Jt.e c.!IMIIU .. ldo :r 110 r-.ef il.1,!l!!nu~~ lTD:r~f:I!J\"O". VIII. wremo., 'I1\Udn EJI. I:\eJJr~t1t't1'1'o: II ClStg, CGT (Ie 1m ~lIUflOl Q cl ~~O dll!! un g,ob!i'"mo clcjfilt!:o 1)0;' :I .. dk!.

E.!<L!- tI ~I CQ~jo Di~!ro de I. CImledua.;l-6.I'I. 0eEW'a1 .:111'), Tn.b.&JD il!l~ildo

,en !lIC'on;re.50 Notr.:li1l,lU!(fo,r; .

~t.ruit.! Gt.nt'm.l: Jtalm~e ~";I.J)Q fF!&1"!i'l·

~W'Io Gfllem.! .... dlJ~ntQ: Amlndo

f'alWld! ~tlPQN I. -

Sccrtl4r1o dt Uad".Ildl!!.: 'EIU1tl.ue Cotcroru:l tFra~! dlld I.

PIl'IXUfttAQQ dlllllllrJ.rnda~ Pedro A,lie ..

D.nedll MTEt_

&.actar!o Gremlal tI. InfmClr'.:JlIllI:I Gwl1l\n ITOE:I K,U.

PnuCfll!taJ1o Of'eI'll:1".l \! lnk'rlor. Be~

ItItt:I· RonuID-oii'J'Ol']A.l. I

~ • ~ <QIlb:l:q, , f7o,. .

plI.;:Dlml",; Rl{,Ardo De I..UJ!.\ (:-;,Ii~"'ilJlS·).

S«n:ltulo d~ I"n.\ •• ..,~ Sodlll~ I\lltoJ'i!O &ipl!)IIC fUFl.

''''OCai.('!>: i·j,ollano Glltl~IT'1)?) (llT~): 6fi1~'"IL40T MJIIISMlI100 ('(oM. (lei D1~iLo:!O): ~Ull lk1lL1:IO ~':C~I:l.Ii),: HI~Ut.o C 1,0':';:0 IE:tnPI~II<1OJ ~~ll"-5);, J~tQ Pi!idln lSO'!'EM..EP): E ella f d 0 arr-<Ju:rt IFlf\IM,~ AlffTi'dn ~It~, ,:.~ M~f'~ dUlte}; .Ml!.t!u~1 Vt-a;;o. IlERJ: ,i\Jll.on.J.o ""trad:!~ ICII.!~dg ~ ,!",IOl"'eilJ Lcncl!l8.5 (.!Iabo!Jcl:1lI.i" ;l"tIl" Bond.m..l ICtLrlxulI:rw)·

A 1.:\10 Ii.lCl OOlM. ,de !a. mlLdruc;!,dn ad 3(11 de ma.:n.o. \IliIl CWl;n:~,tili cla iaW7'.r.IHB 1& ~11buD.tJ:m.lil-.&. Cl!lCll"llLllIio .cj .Illm-GO l'Il.danIllAr'lo~Ll.I:tO.

,PR

RIMOS BOMBA

Y NO SINDICA TOS

SIN BOMRA

-- ------ -- ---- - - -- ----

- ' .... . .. '_ - _~ • - -, ""1-:. .' -

no ... 1)10 IiO' d" cl luJ,;I III' ~ml'W'~f" COn 1M 011 !r.lrUo-; ~IIJ Ir.::. !..\'].1)ottoICI onl'~ de P"" n"ll:i<, 1"l110 (lu.c h~u I!:\ &il.n!!. II. 1m !lJ1I~ GM<'n5~.

par rru pC.T'U!. ID) mlcmbros ,do In -ex OoItfW¢n O"t.iI"iJlda Q.uc bflblllD 8wnl!oI'~ III ~, liQ. fIlYn!ef'O;l ~ dedlrlda de A:ilIPa.mo (cucsw<:U,IldQ .po.r I.iJ, 1lO~ ilC:l, que: no rUe l!'"lif~~O 0.; !)Dt'Y'D Con. ... J;;:> D1n c;:J\' 0) (1l.n ,,"' II, r .I a II de 103 ;::mn~Cl> ooncl.C!i coIIJ,l;oruelotW.tQ;:S: Vlln~' dOt', AI man ~o r.t ,IH e II, eox:la, C3111.~1. 1~~18, FelT:' C-o~ u.nl'ta ,fO)"1'UOOtll ~ 1(1$ llan:am:l:'n 10.'\, ~r~"'e~n Idocja;rn.x· nUlo ,dOonSI'Wl'. p:~ eI m:e..n.d.,ta, de hi Comld6m Delllglld ... 'J ~m:'1r·r eli

IlL' rcprUl'l1 tldOt)I:'~ d.. f'OE"I"1tit. l\~\-:n.

Ie. ... ATE, UPCN, Cilr.JndO, Ju.bOntml. Ce .. , tum!..!itM, FOVA Y Gr.HIOO-\. !lJ]jte'1:.1 eemU~ OI!Jl'i.m I Cen.l'edeml:F I ~nZ3~C' Ii I.In~ 'dc;afuMld~ QIIm~", de comUlJlalJdo" dill p~I1S.Il, Impu;1Umdo el Con!;rC50. DH.1C~ tonto. "I 'nUIf\" Coil!\.! Jc .DlrlCeU\'c tI:~ b {i.Qti!",Um CGT despd;!!6 un .. In.um.sa. ,&.0- t Ivldllll,; 601 doo!d 10 eOI fc ot!'ll.li cQ.Sa$ Q:UC w::I~ to:!! !lIle~ del ~~Utruu:!.Q Y de.l eo~Jo Dlr .. dl\"Q bJ~I!Cnm 11111£ 'liD C.S,.. cr:I Ila!:I0 ,c[E:elnm 1;'16n JI1n1dn de m.~ ble~ DC£.!)3::Q, QlU~ ~~ n;:rtmJntlorei rnloono ,:-ttlfl,m' fill(> C-I'I I!.'>ta COl' Cle 1Q5:IU'!lICI'! .. t Inc.., n iull ~ ~ (!ru"I ~ de 1.111 Iloc.he ~ b. m~, pam rompra.r I'"ll,~ h' IgJo. oolecdOTll'lS de! pmUU'll, ptlTOS de rnm.,

Db B dIg c;an:nlQ,lr;:u;loo "Il pre.nro h!.C~' ron IIll'OJ'Tr\:I.Ii.d DD las ILrab::l.j~Gfiil1li !J ~ put'blo, 8e d~6 !a, un;,enci1l de 1a rc:~ !lP!'j'hH'Ilo de I~ fUfnu'" do U;1,b3.Jo pal'3- !lmd~; I .... dcm~II.'J:1I dl1 In tlly li.1'2I: ~ CI:'I:~ la Co:n'JiN5n z,i(l;dQJ:]!I1 de oolld~,.., rl'dD.d! d", T'ur:u.mlm: ~. \1511.0 ~n to. c&rCol de VUla Ol!vlllO ~1 oompMHo Eu.!i~ tllqULQ ''irol~ -d.c.9g:ll:U:lo ~CNl.a.rIo ~~ ncr:al bNlCM:n1,0 de l£l, 00'1- .y M I~ hl:z,:o, Ilei!1lf Ii!. mIld iIl1d ed do tOOos IW! ,tom~iie:ros: IElil l.nJcrm6 !l;. 1;(1, ~!,_ melOn Jnkmac1o:n:M d.~l 1'r-a:bl3,jo d.e I<!. r"ru1l2-1'.iiR] ad Congn.m .N~En'I .. l,Im~r y de In e1tcc'll!n d~ n~ern:o. IlUtorld!lcll!ll.

&r·Qdbl.eli'OJ'!, dQ5 .:utM cn~lIdas C'c-.a.. de lti. dJ1::~1 !>;:lr cl tOmpMl::rQ T:O!o.!>&. En L\ :pnm.il.m de el.lJl5 ~ Iltln!'rte mtrro l~ Ilecc&ldlld de oIueer unrremtc _ m!ln Il 105 cn~mj\lU'l d!:!1 Pll~!.Q. )' r,Q d~tll!l:Ii\Q m, fllnUWa eolwtonKlllO,bu.. 'lI1m"l:!:Di!.Urma cl C'cmpU'lero Tolo:!-11.. que c:rftl'4 I.'i! Irui ,~ue!l~ lJ]lI!ll.GiOIJt!:I do 1.1. ell: 'COml!l161l,Oe].~,;ado., II 1m c;ull..I 'et.'tA 1l.l..'l.PY.e.iilo I!. n:el~lr~ !>IclJIPre !l.uc' :I4!a !i,COlRp;1..w.W1 po:r mlfmllM del Cawc.lo Dbr>c;!.)I-o die 10. COT NOm1MIItldol'3 ICI.ll~ dlrlge 1::.1 I::wnpde."D OI"Iii:W'"O' .. En k&l.:I!' II n, di lD. ~t:o. I1.H:'!"ofle rn~nileo(iw~ !J1JI l!8'fl!,dtd,m2I:Ilitq, Il'Qr !l:lOO ~dtl Ilambrlli.lo SI>lett~4l'I:o Oil n C'm 1 ,ROllll'!'-lfIO de 1a 'CUi', Toll;t~"I ~!llihlnesi4 qtle III no l'J!.clz bill Ii ~ ~~ro3 dll.M~dOll 1mI' el C"O~ SQIllUl.llr.!.dor. fill' unlt:m1I!Dle 'pDrqU.(1 t!'! lilI, c:1~cd Ie 'o~lIl!4nlll ,u:I" \',I~ .!IlEa. ~. Hn e.i ~m IlJ~Ilt.Jmd'o 11 In. CgT .DCU'~ ml1llmdono. II. cQnUmmr I'll ludllL

. P.!UU!! 1; d~ 1'>14];0, b. COT 11.] pl'o,. n~lIdo IlI.r~llitl.m,,-ltln de IlctQOl en oodo Ilil I'iJib, E:a Butmo.~ il.lllM" tl (lcto tcndl'l1 I~r' eo 1.11 PIIIZII S"II .rU3-i<t), de M~= tG Rtas. a 1!L:i I ~ h.Gm.1; pm ldid", por 1'::1 ~~1.rUr-I" 'Oe~e .. l .!dJWlLo. Amo.nclo Pa!~ldL Ell ~f1o. C6mo'tI;L )" TU¢u~ man: 10SIl~LQ!; 5e.mn, 'IlIt'S1(1ldQS PD"!' lil5 dl!11laS, m:lem"'ms .001 ICoIl.'iC!I'O' DIm::.I'o'O:

Oni'nr(ll !!II C6rdol);l;. ("j,ml1iI'l' en, nosarlG Rom!i-DO ell ncllmJl:.Q_ . •

RebelioD

e,n las Bases

L~ rt.~ pru·\"l)Cildoo.> e!li In C.G.T. In 1lQ(il;o del J\lC\'~ :!8 d~ Mnl pot 1;11 d'llcp'ao de Ill! I..bta, lC'elCi51t d~ Dli;plcados dr. Oll.mrnrdb tU.HOIl Qul .. A e.1. Iinlco ~U!~o do:- h.umor I'n I", ~UllI01J d.e .a.g;nlJ:):lido~ CUl'OJ dijrl~nU!.s mla.bGfll.cl~l1Il5W r.;e b-!tll ~1.mJdQl de W C~· Inl o1ciI1l"I'U •.

No hllblilo mUle'ho de ~u15 film. La& B~. j')ar:!of!e'5 q.ull ~w.npOl:rn coo11dtnoz 113 mballil1l de 14\ bL~ q~ MCiude n 111. 1000 ,el ~ l1cb!crOIl e'cucl:!.o.r 1.10,::1 ;s:lmbrlDi ",.xpo~1c!611.

"ElCi1TlO5 dQnundac!a tm )ClLro;::ll'IlO (I;:) m43 df! .nol'cde:n'kI-i mllloneh de ~~ -11;ft~ilo LlIB"~ Otl~~~. COmo .co 00<i blde10D !:MO, ",c.~a !II JU!tlda.

f\1!.I'Qno ~ntllVi$ dC"mJl..!;II~d3i5 e![)CmUl~ r.lS; ktl: gobl'l~ 1'e~.na.r1~ DHIO~~ dlrigl1JJl,('f, conullpldw.~'.

Eu III J'el.! .. IOll no a! dler-on 1W~1:lb~" d;c onldo.res. :lli1n. 1i1.M!lLD prreauclirll U!niI1 ~ .. hi.lm.Amllnloo. NQ ,:oc(f~n~ ItUii (lulenes hUll 1!!lIi.RIS~do gRml.o5 CD'lBGS puedmn delalar :wt.:> l.n5. C~l1f~ III s1mptr ... mW'IlQIl:a.

Mit. .. d'e dOlldeD\Q;S 'dii!(!~clo ... de 'w-rI\b!.onc.<; Inlerlm3 11 ,llgnlJl.leklnes flrtuvleron preli~lltci 1'l!))J\CR:fllmul'o n co-

, mC'!WQ!. 'D~iIlI~lC!Q$. oonstruccldn" meC!I.~ hj~ llJ.filld'!~ lflun!dpal'!S!, ,hu: !,' fuel"~ ~ Are eardlU~ l'eslld.o, mlt;jl~r.!. UTA. 3a:100lt(G .t('ztllc... IDI-5U-on<laillro.. ... binenrlm, ~])il'lN'tIJ .. blOqlJJml.o:a. In «u'. lIC ~ :I:l ~~]JiI'Iclo!l!:'l> dn m'l:l:!!I~~o..L.

·'A no5tl~' mJo (!! dGI~do d~ lDlCl.l1Uf'110l1i:51..1!IL.l G!'l!l "IlM~tnml1 'Ui W ultlmtL~ "'1l'('dOnc:~ d~l '~nmJo IXi'l'"!iIll~ lbaffiw, tiL durotllf lQ, I»lEU..,"L do VllIl;;to r 'l dcl eolp,b;I,roc:lolli'i 1110". SOb rn dlil~ C'QeIlW, Inntro!.lc.1ooores mti..GlllriJro& d~. 10. tAlIl'h.,1 ;:'1 M!~r "MldI]E l.9c6 ~1!Lmmi.. dM mJl '\"Qtnf,. Lil rualJ.d.ll.d dl:!l ,-l1!mlG na '!IIi In. ~1lC' ~ IlfCL-I'n-EIll. Pui!do 1Ii.:itiUI'ilJ:' Que 1CiiI m>!t.<lllugl,~ en mili.~..!,m~pondtl) 0. '1~ .!I<lIt'\~'" d.iM!Celiill de hi, -eOT'.

M.kml~ (11 dcoIC:fado dill MQdmlc~1.p de ~l(mdA Slndlool d~ LUll Y f\r!:1U 'f":qIlualIl1 r;u ilPO}\O II.~II CGT. b dtll!~ Il:~eliin d'rl re:;Udo f1mI~6 In dt'.YL.II'1.I~dOTl ,de Ill, chii.<.e obi'll! roo ]' rl:!'r 111. lnd'ustl1ll1 ruL~ dOmlil. qUI! Il.a. d.~J~,o IN'I La Q.'lU'!: IJ, mla le~ de Lm't)!;~hd.ol't;): I.M mul~~1> !lcm ,1J1l\S del. 'i~ por clCflto dcl Jlem:1o. ..

·';En!rt"nLllmQ.S Unlii conduc.eUm .tunut a". dJjI) ~ta OI!I~ Y lI\g.ll.eQI d ~1 ,st:TPE ..• ,p'~ Wi e_~ lL ,pl'lml:rti cru%4d:l. '1:IY(, !nI~l'imDl5. L.'l, "llISe U"nltmjn,dof';) nr~ 0=lW!l. )!11 .m'lX! 10 q,IoU:' e.~ reeuJ!o!:rn r GTC>mlos. En :10 QIl:~ hiite Il:l pelr6lco. Ill:!! b~.eII h_CI!.!! I'l1SU('Ho 1et'1T1.lllu COl1I !il.!; l?=l'la.5 folkl~r'I~ 'I 1M i:Ullflrnnd~~ i.o~ qUIl e:.t.1n tnf!'l! ntel-'lbcn ql.l e' m!l.$ que IIMlG 111,11" po:r un pmbll:!D:qI 1I!ilIU"laI, e!:;.. 10 cCir. ViI. 11 :JI1Qi!uclr "I FQQ l'li!li",ml1mto de l!~cIOn floclllnnl. TeIl,emM HIm. m'Ol'l!!nllattltill ftUlIlp.ti!U"oBI DJl 10 Instll'Ud~!iJlIl. ~r-o ytlenn(t reel:., )! du~ III p;r,m Im.lii'CllCl' 1M OOl1dlt'!Q'!'I~iS. TodD:

C,QlldLH:CJ6c q_ue no ~!r;'1I1 ili p:rocc.m do lloomeiOn uclon fll , drbe 5e..I' .l'ot.:l.

DilIIlRUd'O.\I del MOl:'!mlerJ'lo d!: R.t.:llowg .... cillo ~' RceflC~RttO de Mc-cdmem, Mali,.

n'n;,rmrncl'o ORga~o. lift' In f,eJertflt:idn A,.,e:nliTl:rr ne' T.r(flj'ojl'l" dora de lmprent . .a lorna l.a ,pnlabra. l.'U'''~fl juR. eJ.egi,do ,eCI\e. ,mriQ' general de ,M CCr.

mlonkl, OllJlWtIo Tr.J;Ul. L.!...'lt3. Verde (III 131 M:ltdtr~. Inillcrllc'cOl.5 dc Trnll~ U!tc .B.1anta de l\CCil411U!., Va:n{;lianll a. 'Mct.alilrRlc.o. y Q[!'05 ml!illH~n 5U, !'tJ);J)'l) !), In. C'Gl" y 1'1.1 .'cto II:! el .Prl-wero de Ma~'o, ell M.aum~

filcrurdo do L,u.-.:I, IMormO, quo ,la, COT_ il&LlLba. .a!®u~b • collm£morar cl g!a, d'c 'W5 LmbIl.ladQ~ !!. ~r de!o!:l:u 1m; dllltultooCi .'Ipm"OCAr;lQl1.~ CODlO j:lal.ll 1l11fjt~Mablo iIM'EI lI.-C'elilt'U OJ!' 18 ft:bellOn d~ ru ~ que ha d~conCl'et.J.r-, riC " wno plllZD t'n Il.JlB Oo.mlSltm Na.- 1;:!on~ d·c AlONpaclone~.

''La ~o. CWl.iliI~a de CJ;tc monmnl.Q" d::IJo R:nlm'M1do 'ODgU'Q W!m lnl:i1!i.iar i Gftll. n 1m 1:&'.. Serla muyfDctl '01),1 \'cr ,II:. repcUr 10" ,-kJoo ,~ del ComltC Ccn'lrr.tl Q:rw'ooitnl.l 1l!~,ucllO!i 111nru).5 dQ luehiLqUii u:nnmribJlfl DCj;Oi:lll.dQJl ~ Io:!i mlll1l'l.te:r1!lo.5. !HI "1.00 emp:re.sas '0 ~~ 19 tmba:!iLd.M,Lm MGO un ~I IJ.iimluio

:1 1& rupn.o.mbllldo.d, !lor' -!iLe'e.loo 0 ~l' omJ:s.l6n ~" m lich.o.:. dc' ,IlCl.5(il.ro:s. 005 fl:J,-

!>3 .10 fI~ nes ]lasa. 81 hubo Iollcs;, )' hu,~ b~ tlpm; Ii' bubo 0.!QlI ,qua IlC comJ'MJI'D. l!U &plmdont&de im trabaJndcm.5, C:!O POlqlll"l Dll~tm YnlUlltad 00 (Ie IJudlJljo ell Md:I!»' .... qui c.l 211 de JJ,U'I!o 000, aJ~lro grlUladas de ~5, be '!.IrQ un I:;oblcr. nil- qu~ !t no ""p~l'I13bil. tJj.lltl!U.l!eiI;~ 1'1f1t'1l1.e ... In m,a.~na d~1 IlU~blC\ pc:r 10 mellM te'rU!) W1l!. p;:!.tI:o de oolu:mUmllln~ lQ. Y !:.odDS no:;, ,qUl:dlilDG.> lllimocI.Q:. Aq,u..I 1\8)' qW: 50ilX'nmc la. C'OueU!1,.:!JI,. !r.~ :;c tm ,i"u.\lIJl.do }' mu~lWs millS rnul1mm:. Vl.no e1 i'it'llior' Krt~"Ger' 'V~I1!l ,II; Ilberutr

el, .1lfI1& h-'i«' ~I~ 0, 1:'Ioc.e: a'I'ru d~dr: ~I ml:!mo D111llru!do (lUi: DCV~tI. hoy y ~

lu ... ·lm().'O Tllut:hw; cAl]!lulQ:L. JU:I !XI;r lutllO In[ujm.(l5sul1le'ndo lGdcs,. .pa;r ~o 1(1. I t~m03 ml.rtuJ(lo. !lOi tUrT'>iI' ("rl~IeamCIS 1m !:lOIlX' if prnnll!m.os «:1. etro. .Hu:!t.Jt. Cjua el ~ d~ lLWIQ noo gulpzO II tOOCIIS..

H!'>P i'jllt Ilprendcr' II 1~6n, conl);lMlc- 1:"0.:.. Aqui ~ :p!'den :r J!eMi!l:1Mos 'JA unlcla:d dl! !:n, d~c' LI"!I.bQ.j.adDra, Pt'1I'Q "C~ ma.<. pg<rtlPGdoues OposllGr.I.S que ~l-l!ll!;cellJ III 'un !Dl.5f!W, gremiO. ElltonC'ell em~ ~li-emM c:!esdc estill !lOme II, d~ COOl," p3tlcm:"~. un e!il.e Gl't'mJo bllY tn::dll4ro~ ~c:iOiles oJl«'!lioms: QW HAYA. UNA..

~ l> pUlu !jQlI,I'. Un.QmQ5 ('4hll:n-.o", de' Jemoo ~.M mc;1arl"m(I,J, de IbUl!;. de C01OR£. de ~Idos. de.ldf01~ de Rlhll.QTlC!: qUI! ('~ 1iQ!i..:]S 1M dl5C'Uum'101l c:llanc!!o MYa,,~ m.M ~C!U:!o Q 1M en.urr.lsos de trxIos-.

E1 I!-Cl!i'C:to.l'I:o I~n.~ru.l d~ 1a ,OOT m ",1Ir1~ hl;tgo Ii I.~ 'ccLt'b~6J] de'l dm. de 10Ii Im'b"'JadllW;5.

"QJ911 cn\~z, d, ~n'llf iI:U~ hlftJ' un II.I::to d ~ J)-fekrta. ~J prime ro ele mDl'o. l'udl~mmD6. esta,r ~k'bmndQ )'U 'ID. Vlcklm del mll.Vlmlento otr!iC;m y W~r 0.1 pue:hlo, .~ 1:'1 'eJl!rodo del ~cr, 'En e&Le m~p:l. de !!1lendo, Io.s Dc~14s: Q.ue '""I:lffia!J 110 reall.m:r S(I1:i un d~tlo' s. ta, .se~d;um, n to. aUgQrqu.ll!. y IIlIJ Imperto.llsm.c, . .Em. peccmoo I!. IlKC'!' 10 1"WlliMfldl14 'a_ G"r~ gllnLmrnoo, .En 1m 'lrn))1L I ~'c_'I't!.5 D.rWIIIl ~ Uif'..Q..S ddMl ~IRr _ d'~NrD.QUeIl.o. "Ie- I ~ ~'c:. lD., :fe m. e.t mo"~rn!fJlto Oiltc;I'!)".

Co mu,me ad.

La Co.mW.6n N':!I~d dl! Agru.pgclcrles f'uw\"ilrl~ y F'etriJponWLTIs:. pel'!ll~ n15w tIO!l 1m. 1l~1) !:l:~8U" ·este a)m~nlendo (II! pm~ ro Ii. III. ,Ilrn:m.d~ fiU Se. c;re\.u1o Gf.D'IlraJi Ed.~Q fuslcQ!:

A:nlo W'l~ c.:r:'tnWa .mu1'!.16:o 1I-C'1lo.da II: en!» en A2cPli-.rIf.o an, MJo 10. p~l~b:n. dB. d.CI la Ci (;o~D. Dcl~SQd.Jl y co.n hlll.!.l5lA!nc.l.!!. do: 105 "ooIll!bon:a:Jrln!st.~ ,011 lA, WtUPo"el.1cl6n ml11la.r ~n. lQ tHUcm hHo\Tial1,a, WlC2,IJIl;:':I'(ICIrG DoOr At.l'lDn!lldo C .. ntzo. I~LrDdDlt c!:~ dlehll 1fi!..c;I"\·m~ ,~ mee PRldell~ Cl'iUi1M qu~ 1&1 ~o taJr..aba p3.l1!; 1,!b.1~HJi' defIDIU\~llte III Ir.f'UJIO CSI~Dn 15[11. y £':nln:;EI\I.1:!i t!), de; 1110 clll:SC oj)mn. j ~U!i 1"1.1 neslJ.:5 m.['l!tll:looH. !I'm. e~ !letha d.~, ~;mta.1'!.O 11 C"Ol'!\'IIlI.,dIU' pllbllcr.wle:nle cl ,.'lSn~lIo mllltmiI1lfl"ldo roor" I.a UNlO:oI PERRQ'~ bnndlW¢o 1[!,t:::WCl'E-lI'I7I!.tI :L,m~~te ai;i 0 'S' 0 pub!loo 0.1 tlTUlJO dll tT!I1ltlOl1'e!i c!i1;1 ~_ miD ~Ue -oolll,ilQm" 00II: 'Ill mronc~ lilt!. T.Il1i)n NMiI.\ en In !.I Q'(IldB rJ6n Ide lAs c:ooqUl:>l.il.!. :Ii' d~s Iltl amrmo.

p~ autefldlll.d ttllIl'a! p:.;rn. dtf'lat~ ~_ 1Jl ~ ~Ta Urmm aqlli!lloa que, CO'IU:l C'a.ni;:D, 5-Uh ty:D~oruu1G! • ~U~ldo dill lilob!.IlI1lo uUI1i!.arcu I"" l),Inc:d~n Ge~, .M.ml ~ M.._u:tel\!:~ Soe.I.!Il p,Eira, Ferm\"UIrtaJ , et re;,:!,o ill!! IIII!I IIr~tu ~U!!l u~rud\l.u.D ("xClllun~~ fl'lJ!.nto,J mcnsua,res camQ produ.-:Iio de n "'desll:tI:c~~ colabMad6:i:rt toD ta '1n'~~". . ..

'l'Bl d!UI.!:Io d.ed~hdm. elre¢h.zMlfll I:"ME(ItII1almlln1Jfl POI' Ill. 'l'Gh:m.1:I!d d~ la..~, 11t6c:!11I11I ·ibll:fe f~ .tlOI.

Adhesiomes

,1. p;o_j'~'tr dt'l mOlllCnt. een que Ie dlll.u~u:r,j d C .. _g~ Xll=lh~dor. lfilflu" mC'Rbl,c::i c.rl;:1nlm.cl(i.t\.... ~}"ICQr1D1l /I ,M·ter· JI.ti(iP :!iUS .adbe!lJo~;

C"' .. h<!.....,U~ LaIJ~Q.l::lfnl;.i!JU ~!~~I Crt- 1l1.1I" I~t. c:<tn.h:11· ... clon 1.I:a"'fn~=d dE ~~!"_ O'InlU41 ~Ctsel, a..~~I" ~, 8I.D1& h I~ Jf.clll1l. 5.]1_. :..!"J.t.~d ,~ LUIJi).R"fmll, ~ ""<TO", • .,.",,;> ""~n C.I~.! e olio !:mplH'1lo' ~. Cac..-:c I~, A.I G<:l.> .... o)~ d~ O!l;!iIQC!e-r, d.< f'~.,,!.o, S4Mb:. •• ;,:o 1I~-J dr 'c..~I:Il:tI!_ Cl'lrIlC01. D~~""""ll":l1. ':-ml~ Pl. I.or, _.Bordo:P~·", B~fJ.lI':'O Ck~j.o.l 1l<I.~, l:~. II. 'r..... TIII<I_ b!U!I IUm \~u.. I"~ O'l~ ~U~ JIJ;o;l"fe~ R.1~J.. !:Icr.'".., p.,,~~.o. O'fq,~lB., C:~!:I> <:. "'=.0, "one.. [l ""',;-a.! O'Dlhn, Tk,,-il;II. :t..~ ... ~ 00= •• :<011 COC<''''I' aUi01l1. ~r Wji""'W!~ ~e Cz:>r:~IQ: !,:u "'!l;I~I, '!lrd~"""",~ r;!~ --r",-d4_ Orinoco.. V(..lJ~IN. 1.:I,I .. C!i:qkaJ. JoIIU':I:DIClIIW, .!.!:.&~.~, 1-,,~iU>' LnIi, ~ I. L,ecb~. ~ , l'1I.,u_ :lI!' :-CU" J ~~t: fUtt.1n dCI a~mlt> IluUI .~ _01 .. J 1;I"1lUd:lo, C"li.lI'~ a l:m1:lIc::o~ ... ~ C.,"' .... , d.~ ~ JO"i" r!l s.z.t.. 1''', lI>C;"""l:I~ ~~l>-i~ "'- I::.~rnk.l '~L.l~,,"~; "'",~'__'14l:1 'I". hl"'d,o ,~~ 11.<' u.. SM!.l~ IlIi. "'lIl;I:I:IUIU . ~. 'I'~ .. ..,.c ..... \n .... ..:>10:1 ~. :':CDdOD~ M\n, Orli1"l: .... \1,iUl~'Ui>:Cnc.:1.II. I';:nOiiU d. (J,~,. !l.d. I> All", OIP'!:u>. l>'a:= .. "".I'UI. ,O:c! :'Jo1.1L tIU d. ~fl~:I.t 1I"n1lilif-,Obni..,., ,- I:m~lH.r:.u "1 .... 'ln~~cLI3J !I!'" :.\bJ~!l .. pC, • .c-.aa! C:I: h 1r'"..dlllLr~a ~~Im""'. (»;.""'ru :r !,."" ~ I".~"" h 1,"111 ~""!;<;:~ 11. G",1l117 Our. ~I;u, S;m1ad. FOt'!T:!'_ \"~I"II;""I.Ii.o 7 jIol1l:l .... Il'l' L"IIIII. .ll~:l:'l( ~" C'IlI'Q: litl Dop"-'h:!1'''''~ d'~ n ~ ~J~r ,;. III co 7: 6.i~puI6:l1 ,~" C.!IUUJlla.o ::: d.<: ilh ... l: e_l. !.I~:I> P_Ekro:fl.1J i!" h 1.0:,- Il:"~' d~ O"""~JI ~ ~ Q=,...,_. • .::ldl:l! ll'.cJ.IIn. e"o:.~...,. 1 t....~ ~!H..I!Ol lohlfOlc!p'!.r; SlM'~lo ll~ I.. c .. .,...-

'"1 ...... 1:1 ~ ~I.<. ~"'" .:.._ ,~ ClI.

UCl:liD'Illi Alirull F'~~l'.t~.o.D .: .. ~~IJ.... ~~ l.'l::1 r!!< ~~.!::;:u. AGr.I:oe!~J> do. ~ .. 1>",~a,' ~r I~ al"'«I!l'D Imp»!·ITIo. EC,,~\c~la d. O~.l',~"",~ I:;n.. HEOJ i:d pa.l'II:J:Il.', !;- O'nQlc.::.;.~l> .. tfr .. ~~ ~~R<I.I .. no.

j\~lml5nlft. ,,~ tiHJJn 5um",jJ·o "zr-gpulo.n1!!:ll d~' ,~ml05. cuJUli. (,onduedoll!:ll C'Qli!lkr.Lr. fo 0 lib." ,If! ball!! IWI rJ<ilp~d!l1 ~r III Cc.n .. b'::Il 0 I'J:n!:n.:

:n;.,'~a.l~~I~ S1n~l~kl .: .. 1.Jr1i' f I' ~.r-,. C".I:I~ UO die 'FIIJ"I:!:I.le~1I 'F\:!~r::._-, ~ill"-II .lJ!C' M!!:ri!5:.1"i,

C~i:::1iIi BIA~ or Ct!r~"~_ ~·~ .:d.~ L .:I~:Ii

1'l':-rC"I, ~<nI=Ut!rot.> Q "Til~I1",I LhU i't~~

'1.3. .. fti~fI'OiiCr6f1 )!I"- Qre C-~! c".. !;;lj C-I'PLL11 ?~~ ~u~.m jI_LJ·~. '01"111.. ;j!~H""Lt-nt~ !;! =1 o.li.I' _I.Ii::!! lUi''''' B£ul ~- s- ~.~,I~ ~~a.h.rl;l"~· r .• L .. '5j ... lml"c'~-" f'II.dori !>1:W:t !~'["!"'':Plelc!i:I 1,;_ ~iIi.~.ti :I i!oIJilf"..c.i.. p~lL!.:G.II L&IIT"J~4.r.-o.tL ~-l'" '...:I •• :!!l! ..... lQr~~' ~;: F<toe.. ~. Ia;'~"",· Do.. bl'" U~lal. :'~t1. .. 1~til1"". Kt--~ ~_t;_'r.ta.: .. ~ I!p ~~'. Ik""~ ".ga.d.-;QO> "MI'II~~OD .\.;"'~ ., !)la.DQ." P:.oIUJ .... :u jl!!llUIl~~lQ rI~ }.l~'~ ". 1JllW.1~~l.l.n rL.lJto. i<:rgll. L.:Iz ;; t'", ... ", .~ .-L:n.II!oIlbl d. n'Jblel!<clal NU: 1.'I..-nlEOUHIIL :: .daD~II. Cl.!IlhlL... • AF"II»-dll'.. 11 d"' .• Lq,I, M,·blllr.lcOoi tl..iJ;:.. I;Ht~I. M.ha .... -~. ,llllo.blftlmolo<!I>'CoI lPou;r'I, ~nU~l.."ilr:ol 1'" l~bl ... lr.:oJctlIOI \"1.&:4.:101" ~1.>ohINI~. I • I· ~«l.alm!... ~lItI::IC~I •. lli~~~ 1lJ'z:~. 11"o"~ l>!oI-d~!r.ll1.o:l 11-II&IllI::::>I, \"r:liJ~1I !L.a'. ~., m6aIM;i.d.f& l'lJfu ~,.m." UTA 1:ilc·,,;tmI. D~ "" l~i<o:rIlDNoII, ,"'fE ; ...... 1 .,. m ... u'. rD' 1l1t-i-daJ <'l.r CCl~po::Ja I~"'U ,C"I00''''", •• "'C"I: ... u "lU.U. 01,,,,,.: .. 1, TenUtl f:ol.l"""""l1lo IlDl· ... 1ii1G,. n..~ik::i, (COmK.do RI,,::u 0< ,o.tn46nI. Out_'cleQ. fIlII. i"-"U\. "OU::>-noo .:'1_' -n1:::l1~14 Uot.io "I. ~cdtn SIo"'':'.-...:!.'''I'. 1'~U:.q iI' ... nl~LSI. 1':!;1)t1."I:II, i!ubtc.. ~~ ~n.~, BKu»On..;lh !DM,TA l'lime .,. Ct-o hOl;<:'I.

Sc ba. recl'bldo t:am!JI~1'I1 b ;u1hc:sldn rd,. I:!i# dpimta- mqrimJJ!fI~OI ~ !)['~I_· udD:n.n:

~"ii'.lm1orl:r.1a !!e I~ J1:IU1:illlJll n.&.:!1c.~ !I.!n-1.

J::I"'n.i~ !!fac1~1I1l1 ~Ulll ... ~ .:h .. ..,:lIn I)~~ ilUI~t~ crl.i.~ t..:... I C"-,"",,,d!I !l &o:!.i:o.. .... .t). PIo ""' llCo &xb.t!Jl" M;·tl!Wl!ll 10l0:::i1l~ :;."'" .... U. P·.nllfo 6io;c1e.U,mi.. .:!~ l.l!. ~YI"".U :"~~e:!:d,. MoY!mI'11!o is. ~r.(ltt" :':~".u.I. t'n~1l CI. ~Iea. Rii..dI~~1 d'~1 I"ural~ 1~::r.Jl~ ho"''::~ III O"'l'I~ I\U'1'1I. ~4~" . \"",1 J lI.u>l1O'. M. cl~~ 1I'-"M-c: .. 1 .uco1lU.n. IC=IU '''.l'Miil-o }l •.• ~~od~ " d'~.,,"c~QIlu 1'"" nM, r s....: .. P- !::I o.ff'''I:II~e~GjI. Uol=u. d.~ n";JI."~":\ '5,;f'pl.t ~I"'r'" U;i%"; (So;" .1.'Jbl '1'il_.~ r~~.~1l "':::ll,. ~tliAn:i, d~ ~ P.I.£Lb DAlrQ ~I: &t~~::~.fI'CiC"; ~., o..~ .d., ~1.J.1"r-. l\rnr,l>,d6.a 1I1'J'i".- 1,10.101, d. I).'r<b:. c:. B.IDt>. 1". Cr.aJ;il .. ~. Do 1<I~lml'-:; ". Qmn.... J.lIK!lh. , ~. l<! • ..,I'· . C:I !i'1l1a ~. As;n.i'&d6n 'Ul;::r.3 !:!.~ Eo, \l. ~I.I'I' U .~""b.lu. :'10"=1',,'-0 ["oIIn!a"el~~'I,~' hml1ln:~ ~I~ J'~<'f.lW", do U~.ololl. II:CiIlJ"""~~1ll AVlII1""-"'-::rs ~""'n 1":'11_ !:Il, ..... "lI .. 1J1~4, ·Lull...,. Pr.1lro~tl I!~ Ia ~: , ~~~~t> RU'lll!:<:IDllYID C, bt. J:l.\rn~l.Jl !,' •.•

S,em,anario ~.G.TI.

Es'a edieilin de' CGl' I(ega n la, ,ca,li ~ .11I::_ch.lil si n diner-oJ sin ti I!!mp o. l1J pu1mom• Dl:sdc 110!-' cs c1 6.rguno delfiis lNibaj:ul'ol'cs. ('olle!. que ~Q$ fmbajndores dcbc:o t.'(lluboror, en'dnndo sus 'n!!lnC'ifi.~, m.o; !}lJcjns y ru_j dCllU:nc:fn.~, colnbommlo plU 0 qUD ,lll;lgJllt\ 11::011'11) 5'~ nJiUJitimli ril:U:OIl. de 1111 llcpil·b1icn..

Ac),araciiin

D~~!r .I! Hna mlJnLU~ een d~trtll:) '~Im'lada j)O, t~ f't~ .. ldr.l'le Ii" lIl. NM'lOn n:~"C l'J'i~l blell lot Indole !'Ie ~Jl1 Gcnli.'rJla 1:0('1"103 1l1I.1I1dilr Injl('nlru d.rJliflrlo . g, 100 1 mb310li.lvf"!' c" '.1111 It .!I.pr- Iltr ~ooro .10;:, lonllHt* )Un; Mt' .. rlr I'll I)Uet\!O Ihl<lL.i ('I '1.111111'0 ~. COli C'" GatHu"l11) <J: p:>r:. \(,l!c:!~ QU~ .:olillJ<lf"'I'I")., p,arJJ que drt.·· ]):.l.M nO! ~gu"f.I ,oomo (:[;0.' Rlrlen " .. - Ecr.

lEn ~I . .JlQ!t'lln !.T~I Dl ". Inl!:'t\:.lol.ntt J)!lItllk;).clc.n d~ In r.Kr-~IMI3 de SRlud !"ubIlOl .. !\'jilMne' al !h'Cl"dO .1.a!S dcl 5 il~ , \In I quP p(.f :'lJ .re!c: •• wtl" !mport.m· .. Ht m!'l"l t>~ Iii ruma del pl't'~ldwt~ de LR HlI",JUIl.

~ decRtQ c,.l:IbIIX~ III t"=l1tfn d .. una mUt..> 11.1' ffrl JJ ... U~"III~ s.~ II Mflr~Hl ".:'011 mt;!i\'D Ill' h..lb"", 1I.!;;TC~ldl) de ~Inb~ T dr ,~""cho Ii; un ""15'~fbr luitr(' "e'.J ~B" In ~n ntlOrUlm l».f Inrumpll' I IIC'IIIO d~l Iltll',HIO dt laoor c.nablee10!lI:, I ~u p'l.n~ f('!<)luUVIl t':E"llfC;llo'" II!. I:J'tm- .1' Olf r ..... .,)~~:"rI.

'-Poo tod,) .. 110 1."1 P",,·lric 1I1e: eli '~C\"'~l ... r~,·ullllo!. decn:t"~

.\rl.l~UIO !' ~ D~durn~~ ('~~~ "Ie C"1J W t;. :r.w~l.a. d~ l'>udo, d~ 9~\u.d PilIlU",.1 ,~ plfLir I.!el :-1 d .. :.t:..nullr,· d' 19M, ]: ,r 10. m~th'O, eXj)1JC;HO!- j:I~~:n:l~IlI.·n;~1I1r d L., ~mot EI\"tr.o J-. I ... ~! .J ~cj'!l." fl'!!'11 r~'1H... H'll tH~.! 11111 I"l \'~~~i!'nl"'" p<!.. ..... ' IS 10!'OO "I".' 11111- ~· ... 'I' 1'1,1 d j>1l11:1I111r--' IIr 5"-11 ~1 ... r4111o. Jln;WlJnfOl'l dr Bueno:. .1.Ire.:.-

Par dlr.E run PC'O:: de- .".:Id~." ~·T;"1dc'ltc· no',II·;-. tod., ci Id~{mlKI. u~nc rl drb~f'

. II';'" ~ lCUlI'I".,,>Q Y ~.~ r 1:.~1!J'l ,Oil

" .. jl 1".iJ •••

r

s~ml1 .. I.~ cohll1lknd~ dt; 11~lildQS

!% 111' nclol'll'S tuclln1 tll't01ltnn1c >rJ'1 l.os 14:"'11'1.'1 miJ:.. IUC>el!lIL>I!;'!, rnm.!I' ~Ie Q1)lIn- I eh) IlJi.ilrvo=ltl:Q ~ "Lio Pa'I~'l!' del 28·

d .... bril·

PO~ C UE '~T \ 't. OP.t:l~N OS LA Ctnlr'.~~v. AZ\JCARER.'lI TUCli;..ti\·

'IS: '\ S .. ~ relll';!:I'r lII.r ID~ rlt:melllQ' f.r ..>t~mC3 c IU.':I1I~d'~ toll ."_' In~r"!".'1 'L' . l I'n 1.1. "::':~~':I !1il'~"!"" REMATE: rlOE7;lO ~ STE"'iI.\ )0,. "'U'~ Ill> 111 ,:0 ' .. ~ U1!l~" .. !M 8.:ro I ~ l.b H ho3.rn,. nOI."U:; r;.;;G~I~ :,>WEY.\ !l:\VfIER"Ie) ,diM ::!L r. ~ ;:;; d~ m~l'o a lm,..e.3~

l' .1 I.-u, I" I':O~

nC'!n.l~~darQ; O:-:OAN~A ..• 'i DO!llI. 1r.\.Zl

~ !'i"~!rl!lru tTll"ht~ flU"JI~11 ~ I&~ C.l~ll.rna~ d~1 1~1II.!!"""'\! PJf !i\I Inll""hu.'nl'll r:A Ii, III Qllr ~J'.peron $Ura \"oliltr que ~. ~w ",I I;fJnlI, 1t .. 1 1IIC'\~l.CuLc "~!"Q. J)' .. r:o. r!"b rull <til 10 ~I«JJ,"'C' 'pa;1l1" lei rI~llt.:.. ~ p:.!.:lJ. ~m:r del ··tlHCcho JI"'i'oullI ~ h.tmn~f~"ole (>Or 00 tll~. 'p~r .. ~·U13 . .r I.Jl... CtllanlfOO. d'.:1 IS;U;:qy",

E.s unt!! hIUoII;elll~ !l'..·"IU'CHili de 1:1 D r~(".dul] de: !";>fqJ:;l.'".. """"dOIM!~". ~"c HI! I:II,U:I,I c(,OtI~l"'IblJlr.t cn mutUa kI H:I~,~ ~O;-: hi PJIFlptl"lll;"l~ qll~ brll.>.llcilJl.> ~. p:!.. ~"'fIJ~~"O_ I."" h"'t:"cn ~[ pj U1!1l"C1.ldo lu,li·til:l;J> Ol! !.Cd ..... m"utULS. l~' 10. teninn F'" ila<l 1'. P,cro pcl~jbal1l1lli <Ill ~"m!.lq Wcr :"I~~r.HlnljJ teAm. ~I ,h,rffim "p;!J""!'iOllotl !' 1I11n.~":ftl'1lJl~- dt' trAI1AILllr !lbr,r!:lll'll~e p~t' cl kr'nU)'I";o r"l.donliJ.

D rol1!wrol':llu1L,nlO t):I:,~ mlR!t 'E;'l va..b'l-nJO pal"'- rn~ II!i 10.:: ~Gk!.boro,~tlf.nQA. nu::Jcr dlthc-. l"ruelD:i III C'l.nl.o:

D. !«Ib.1Nl'ie' W~'o til LW' ri' f\ltna. (QIIIQ el!:>Jnplo Ik-t~rru Cil\lra I;mmltll. III nru 0 m!!\l.O DPQ;"O. De.lidl;> (lltf, ('Ill",rt'l. cw~cl!)nLt.mo "i' d ... 1f'ndC! ~a.,""lumll 1". ,. qlJ~ d ~b!1!1"!!IG P'Jdh .. .ro tnlb tllf • II p;JJ. A 1= t)C11I.. d.t··a~·111 :(l 1M "ml;;:-0.,,'. I...IJ:l. t 1"Y!!1'ZiI. >e. cI ~~1UIC!l~'" ~ ~"~I_t·.!Itm d~c It>!- medlos ol.lr.ll1es La I :I' ~ ,If' ""!.t.on:J lll:3eldn J;i9! II' !iIU '~'"n. r,,.,, >~"I'I" I .. ~f"!'i: de "tacmn~·. l~lI:l' Ou :;.c: UlII.ll!oi:Irnn

11l~ ."U~ol. .1:':!!.1-li.-.r.II •• u ~eli.brll ltl.3).

T E 'L

.~ IlHlirctlll~ mHlt .. r~5 olIUIoL.o.Il, ~t to:::J.. I~" ell!,,.,ro£.!> .,.". :PJ!I~. lru ltc lO· r ~ Ltlll .\.t,U. 'F31."C Ul·,u".wb.l ,,;,. :.'" ... I.'~IIJII !1c UII I:lol)! .. n!o r(~ ... ~ue-.O!l(lI'IO I,j"" do >('1I1'-1<ba ~·IJ I'_ucr "LI ~.... Lf" .. ~ ..... Ill,.,. Q,!lll • .s ~11 J~.,~.

J- u.~' ,J! jJ. _11 .. !..I .... I '.l" llIe )\llll" de ·I~£ii.

1'IIc.l(i1.U'L.!ILI Ihl .~ I...!;b u.tb,.J~dPi~ ~1·

lud··~~. 1:'-I!IUI·J..r .......... ."t. Il-ur .... p_JJ .l~.J'l.1:r~n .';~. LUI1!l("IU~d I c,~p.l\lll IMI"A, IHIOr~ml~: .:.:,t\.Jc..llllnW :t ... 'uculu. ur~!.O!Cllm 61.1 lei - H U <i L r ~llhQ. !.} U>J I. '·,ti.C-> dl!!r..a:. IJLJI;Ii idl " ... t..;J •• ,~ .;.thp 111.',,~OJh.::~. ~lht'r J r"'t-.; q ....... - I'L~ ~F.III. O~ dOIlc,1! nll."III, !~ • .:Ir!tf"'·".! r-",JtI"" _, .1.~llIle:I~·'- de I.e:. 11 ... ~11"," !"" ...... wu ~>1-.

.hJJI ~UJ" ~.,v ~u 1,."'.0. ~ ~l!:W;,;t,~b· ''M ),11. IJ~ ,;ALbl( .... ~1.1\:;.lt .. 1I I", ... 0.0:. ~(ln· t;~C""":; ~~ c:..,J..!;1 0.10"' &<'H~~ I:I\: fj .. i.u .. ruo 11\1- IhIU·. UJI J, 11 ... 1 S ,'~ ,.,~r " .1 .. 1.!lJ l,IlrJO:O UI.",oIUI.' ) •• LI )own I~."'~ c.".,.1 ;u IL.II_, J....,., lld:lILl.> ~.1IH...... rau .:1, JIJ.r.IL", .:I,; • ..,1 ml;~I'1."" pl~.,r., r .. 11 'Ll~I;'( 1M." II .. r. "~!it'ir~,· ~ .... ;"'" 11111 -1'.'" Ju> qUe cr~I,.l[j.

toll I.~"" ...... '.,! Ill IJiJl Iollnio,l;:ll.t: " 'IU!CII

!~ .~_" fOhlP_ f lL .. ,;-. .I ... Il~r .'1 I~·

~.u _'" .:t01..:.. ..Jl ~ ,_t C...Jlt ."'11

q ... " pur.:da IlIJ.Ol:r NunCn ::II alIiUJ.~ !..IIIlI"""lJ:,.1..:L~ lIl'! plln~erd tl,,~iJ.,. ,··ot>IIU

- lw ~~ ,,~ 1J.u- l' o.Llz:.n..wr ~ 10-5 tr,i,bl\Jlldam;;. d.: !I.UG ~ tr.Ibb.a,; o;."Ii.p~l~

C....ttll!'B ck. qu~ ~ !n.ll41;1 tl •. S;Iil:t-!aro

mlJlt.:u 1 n.sw.l:!dO' Un Jj\C!l IJL~ !'UC una.

dw"A ,bll'l"ll1L 4.Ui: Ubr\.l ~II £D~i1ltl(l. C~tlll.O ~Ul-LIJf,J'!II" To II)S;.I.

EI 11l.!6n d" "filL!.,. QI. IUOO .,o!:llrruo :1'1, rn4 WLJ <!I IlJ.!!.r " :; 100 ~~, f'J<.:.H1"IL~"'. IOb.(l.c: 4.1Il! IUC·.tll ... , ~lIf w. Ji'U"Sl'1I l.l~ m"tlrlllu, ~ I' lrcIC,!I. l" '.!. .'\1 ;;~IIUUIl " ~'/,l.r de 11'\J,1L! ot.>p~c.Ld1 rlll.'~b "II .,1 prO!lIr .. lIliil. dl !Ol ,il.~J ~\.." QUi;' dll;!4IH,,1111 las IJ\ol,!r...u; " .u, fcr,OCilln!~~, ·d OIl:II ... jl;' nlj!.IOIJ,,1'UI .~!.I' ~t:.:"Il,o.U'IL:1l i!I PICo\,U"UO>5IU l..,( UII!II :,:'11.1 ~erum! [1,. III~· i:hll;!;.,. 4.UIl 100. 1.I!III,rt;r .. I.;L!I c"mJlII:t'~311 Coon OU"a ,.j.IJrm.~dull ~I" n"IlOl> ell 1Jorrj.G: ~ Ul:. ... ;;. fIt:.c.IC1..1J cn 11~' , •• ill'Il"!.I ~I,l J~ ~ Ilo:. (ll~l!Ds. Sol I'I!I I ~1I "La.: 'IL" pob-- • .", ClllJln3t~ UCIICll IijU" wp:J<li\.f.

;-'~o ,~ dCD1".L".:l" e"'cll. Un.idlU ll.L!i'l""'" p:l!'U u.u ;;.obla:rllo lill J'!.I'!10 1'.11 II;Li PIOblemllS fOJl:!mlcs de hi demu:: .. I.I::W IIIN· ;~I; C!;JUl" gCllle Jj b QUe ,!;Ulipclld~r irnb.'I."Il_'~fC!l. ~"'III.II"," WI' J", C:"III'IU~I'~' :oC'("l!lI.;:.. m~fJll u"r 10.. I:lIk!.LillA;~ ~ lJll.b.l .. u. rd .. a!Llr 'c.:. =11..:.1110. 0 J" qu.: eo 111.,1111. 1: .. 11 dol': Ill> .\'oaI.'Ulro. ~.iJ :.0.: j!lI;O C'II JIJUU (J.: i\1~, CJ!df!IlQ '·I.J{)"",- Utle Ii. lil t:ru1~~m.I! dl!mlm(l~:llo,. II:U!lJjIl~ L'I ~n:. mIG parlu;ll"w til: mal ... ...;4 >l'U ,u~.I~J~ .. ell! klA ""OIl(iu1:;~lI:o .~Ccl .ur;ht.'. II Ll.j:Jq·u~ (,I"''' P_e.iiW ,d d~LJtk ... n Itt IIIl'OI d~ 1..13 111.' .... • C.o1O(1l1c.!1., I) I'll. nO d~ M5 "jjmJlfm"L!~~ L • .l.dar-. IWI "Ic.I,lI.'JI iI" I~ ~L,lC !;~UV~rtI(!roll d j;lt:~r!.O C.t! B\n""~ Alr~ ... tJl UIIU .. ·,I.~. n \~ cw"oo !.I,~I Inulldu; cl dfil~.":I(I 11'1:.1.1 L~lcnIC. Ill. !lC'1'U-=' ·'i".;J.cu~r!th: IJU>I'II~ AII""ii COmu. pw:rtlJ .:lIhv. cJ !iI~ IId~ de InrroclrU~lW1l, ·t\!l ~.·dr. ;as m1il:dl .. "" J ns.ta.lB.c.lo.tI!~ y dep-.: n-J cndl:ll. pD.f~l1ltl" I:~. qUI! ~I! 00541IH."ll'I )' q u.: 'L-Oll~ !.l.l.uJ' ~ " lu.! punl:lpnll::. ). ,·c.l'dl(:lfHtlI c.~ d.: Ill. t>ell.or ,; ell 1U,5r.tl1£'1 h } L1t_c.;.fb:u.~ th: us In;:,~c .. ~·d nil •. Al ~;otlle,lTIIiI 'l 10.> In~ -;-':"'-I!,'j 'en .Jye~'O It's !nLc:Rnb~ O't.rn ~. 1'oloo3. P.I.Z"c:"Jo 1!;I! !II Cc IIll 0, 'JI.I.!I. :lIIUal~~dl\d lIDI ~·Ie-.llI ~J1I0 cl I'!;\ i:o.. ',uc Jlr·c!:(' udJ (., .. Ill>' "ytJr (Om I JC$ rn9CI!!l'mZ: .j!,l!'. :.c: h.IJIlLHI 111"!.JI.lI!.Q'.o ;:'" Bll.lti!!'I:'r :;0 1.."'u3Hdo 10 ~,",prom d.~d. ,~l (lIJ '" ;., ~etlll,~ ill ~ I!tdudl:nll Ilatumlnll dl:l ;l'~ que nclt!.ll ~ Inlda.b,- •.• l:~IIITI'J i .. mll!~!1 '" UII !Sui- 1.I!!1.5. ULti ImtJ!liuo C>JlW, 1,11". ·'.il:l1u.~ t=~ I e6. Io.~ tm 1lo.J(I doro;; fI UllC.. con...:lIlUlo:'f013 lI!ul II. t.I n h.1I:h:i., ... ! n lTIo~'lI ~w.nc 1.6- !:los JUlllo:!, I:!It!"t'.cl;olldo rIl"-l. l~lll:l5 .Lll!l:O .1:.5 {lItQtol'i~O !I'lleJlMtl.mCII~ nJ U' bh::1cro n R"l1X'~ r p;::t' la~ palOl.bnLl'i. \' dt~d!1 (,:1>11 ~clOII I.",'P:(!(J· r;;.!.rll 1~!1;1I. oon'·CAII.I' 0011 Io.! J»d~ publJc!);' Mil ~1IL1I";t!i!U"".e: cllImnL.lr tt I.lrrOPi"IIQ W.D '!odQ cI pc~ de. iii. OlglJt~tltllClirfi :;In!lm;,al.

I I'm I'I~~ !II dl6.i&,l.!): l'1!C'Umr- a. la Cot\ftd!:taelOn O'll fl~.rgJ del Trntujo JlIIln gcmulIll1:n.:r I!I 'C(lIIl1lcLI).

FCC(! 11: poco 1!1 u-ntll=kl porHHllio ~m(. C'.!.T.II;t~r1StliI!:'''' cle(l!n!dM:el en:· mlo M1I6 & 111 c.un~ it! po~.iJJ. rnpr.111I16 • u.~ Q:!,:IImbl~ illtr(lll pllb!!r.d 0 C"II lu;o.r CI?fT\ltlQ" loo Dc' •.•• !!,;;}... ern n de le n I,·· ~ :.1 .cI. EuM.D.QWo TJ)'~. !ii.CnUMo -g~. l~r.81 d.., SUP,"", t:lOI IU' [IZlirwl II Uo~·e.rl~ lI!1.m.ndos LeTcl()nl""-S, .. ,,(l1!1imuo. qm "olen~l:;an :.u n!ICj;r.d:nl I~M y lIi. d~ a\l ~nrr.III!l. 1.11: dt· ~'J ffiulC'f Ii ,1,1.5 111105- .p.l.rcc£' Q~ Cit,lI t£ClUCol rl!'l.lV;S.h·,a Hl.m. Illin !oC hA I.\ad Hili ..... (>C '("I!AlI UJ \'0 Que ~~'91p.!ir;c>t':,.t. dll:"l~lr lu ~nu:lon ... , tic IU~l~ d ... 'IiCle :UOlllC"lld('Q" dr;lode: ruu .I)!I.do I'1:aImr 0 10 !DlldU"!d!Ldl I ntemD,·· t~ona I I:h:· I.~ ~ rn ~J I>dorC'il Jl(l fUI ~r'l0J:. Tolw..J IILI·t.m .... ~lallnllz~ cl OODI'UcW ]I' £oJ1.'JE;!l,lo 1~~lJd"f'~w:I rC'CwmadJ: un apoyO (j1lt' 110 podlQ. !'II'J!lr de ap.r~ com:ml n~'lItt i"ll1Ionetin~ 1M e.:,LI. bado."iI'_" <'It CU!U~:lJI~.r J:)lItrtli del mundo I. ~.r 0 dl\ I"lltenl" :mc'l'ud~'I146 cI~ ~u~ !;iUUI de butikliQ. lILr.:e.:.hru. Co.!!' ,C.K' I!.Pll.

:; 0, COil el kllliu '11':11 ·It r; .ll.lu y I ultrw.d.il. 'rQkLo •• reg" w '" flll'CllQ:, £L ~~!I1 r d/ludo III ~II :. CUI.L\·Cr'!::w.t ~n 1m. IlJilC.hlllMl..., 'll.t11 l'II.I.I~.t Inll!lU pam. ilt'!O.11" '" un.. -ol"cl~lI hul1r1. .. ~1 P:,,,1 103 1mb ... ] ri;1cr;:".' 1I.lbl;m trau-cu rrI~1l trcs 1IIe.!'1!.!> d('orl" Que ",e 1111<"1 He. tl U,I[lfiltlO' !:::rn glcll:wbr.: d Ifti,. C,"Llllcla. To!,,- 1\.01..11.: ~ 1.1 el 1<0 (;11 E I<'~'o.. .\~c~ JJ. pUllin d .. p rC'lI:!<r UII.:i IJIlj.l:' ,Ml nll.lllo WWJlii.bl'l:1l portUD.r~u f'OU\ ocnb '11 al LI.l!11oi P.u:t p.' ru o.(',,'I(lIr 1ft "~I'lt.lcl III ILdoVU r 'h.;I.lilill 1N,!,,:.mdh10 q,u~ .f' df(.ldJJ'olI In·dO. tar ('I pMi.I Poll',! I~ \ur.:o:cr Iu.~ II ~,_... ~ d",nl:' to", 111 Jl.1lroml1,csW.LI! '. '\;b ':N ~ IIlelO pJr L.l pJ11C"l ..

T .lfn Illf; I \ e~1 a hoi' VI IIlAl,_ nu au h Il~u ~ ; t ~ !!I.ud111!. 110 ~II L(Jlr. ~l{ !l •. h· uul_llllg", ~f IJM.'! ~"IIIIII~!I ~lu(' :«l Ir" -::Ie NI' WI! IT' j~..s 'nUl rd~ .. 'On d FOUll~ ~IoI lClRrI 0' '1IIl'!n, •• I'.on 11 pi I!L OGkiil .. , del CON,,·!=·e: eontru lw u·"b:.:J .. cLO'Nb. 111 cl O:IlI~Clll!1ul~111.o dc • .lI.tLrl, (I. I"", IIn"IJ~ ~.tlullt:!> a Diu, IW r .. :dt-lr, III ... dm·o.lc!oll del tl1~-dIlI~1'U d£l oW y.:renl.>rs de iCl.'l WMI" .... , DlIlJ!IUL~, rl]. I, ,",~lUl d,' ~"gl.ll'l I~d~n::t.o i:ntg~ !lIe 1.I1.llh:;:l.i n 10l. de,e,~J,cliO;:; onC'lnlc~ ~·L'!.<l 1:1.., [It>pU r 10 ~\4> t.1, '-'!U1C1,11 n:{:n 1 en: .. 00 >.,,11.1 r.o f'(rr ();>.O 10

Que haec 1111 • flo:, 1,·O'dlo ,11l:U('C.:I!ri L'O'J1110 .VII jlri"dt..IH ell cl d" leruJ IIr Ew[a,. Q,\.!IO Tolo5.J.lI0)··') G-' \I! IItdl,nuLl' ~c Inllc3 111' I~' t);II~d"r,·.5 Que ~ 111111 P'!Cli!O ell mll.T'Ch~ '" wn'r d.e 1.1 Hc"U~ 1X'!".uJon d~ II!. Cc:llra(:I.!I:.~DlI OeIlO!I".ll tid Tr..\;;>lo .. 'T:lrnl:Ii~.1 p:">1:" ~ 1I1\"'1T;O

TOIC1t..<.J. I .. i~a, d"5dc ~rCI: tm ,"I"'Ie. Y racel!) ~a n 13, ~tJrtl!l :;1.\ ~'ulp<~ c.t Il<ltKr ,LI,\Uo cl lil'ltl) !:II! .JI"~I.

.L.l. JU!.llWl 1.l0! .~ I~ \··,~Utll.:rll ,\t;:ell· III'.!I. IlI;"t\tM dt cou:t .. II:w.' a.I dlrl~CIIU~ u""Ct(l .. a ~1l)CI.' !.Ii.: prWIlLl: d 111]111· b:il' dr'l .l UfO: UO ,Ut<:1t lml:.:rnllllr,t)J c:on· Hl>UlH too. ",1 nn 'J "! I ULIJ." ~,,~ l u«:c.> ~.i:f m"Jor p~o.s '1:J:<! 1.1:: IUCro'L-' d)ml.·· mU;14- de iI] pn)l:h""d~l w. d~.dlfl !]c ~r .1!o:iliJn~.do:. ~m.J eu .. lqulC! 1J.1$~ de \·CclllG. fI,lrl:'i;c .1.1:1" q\l;" I:.U!iJll"l Ll.JoO '.[0- In' ~ hll: «11"1 d ~ 11",.-10 .I'" ~Imbcl nn:JPl'· CI~t> &mdQIlC~ .::011':.1, " E::il4dQ' ,\r·· .. ~n; .• no .

H.:! ~m~ ~IJ.II D.tI·~a-d~ .. U;III. a~"J.~IIIu.:. .In k~!>I: de ~IJ ~":Om •. ~lo l""lrllr~eOt:l9.I.,

.. 1\ IO!.' •• hl' de QWt;.llt:.> !.Oil 1&:1 JLll'~ . ql.;~ lu ((JIIV!"llllh \. ~..JeL c.. \'!cUm3! _ ••. 1.:Ll;lJ;r _. l~rarUCld!lo ~ ~:i\.\Ic!i.,>IJc.! ~

,,101111 - c! I:.:> •• ulo ~ ,H.l:~m.ll1oJ:" - ii' ... l ul,lqul<::r:1 It !e 11(1. lJlhl I!~'L~I~;!III~

E::;;; IIlL~~1I 1'110.0. IIwB;I .. "'I)"~ 1'1.'-

I'D \:lll',,~nQlo HI t- ...... -.u CUI r_lo. f1'C1""'" m~ 1m I,u fcuaI1o..n,.. d~ ,t,h "ro ... 1· ~..nI.y, em\.E;i}l1d~r <>:'l:Cntlnoli ii'n USA. WU Ws ~,'1JJIlIUel'lb IlUrl ... um~rlc"lIl1<.., n~- ,

• CI}I'~rm Q;; 100 DC.loX! I.tuJ ~ II (U>:: Ilt ().5 dr ],cu. oornl!!llilwl~.. ulUlt.I re!i d.: liltlli~~ ;lllu!;nC!i" U 1m. q'l" 11.111 tcfIcu..-nth" 1.0:;; )d~ 'ILI1l'W~!lIi, .. d~· \14"10 113rl p!.l!.lliH-

i el-l'rcJlrl!~m.1I1lS il. 105 >Q\a: M .. u b ~e~:<!n . conl.ri\ el I:m.mbr(; pel~It1{1;l; (,I los DC' IilXud:1lo:I d~ In.. : uj)!nllcrr.lldoo.. I'll Ill! mll!om.: .. ' gilC ~"II~U c 11 ::! I HOl'll< ~i.aCIlCll t'Su.u ul ·Ul.lIW Il~ !~ tln·.lluadull Llc! !li".;:.I. ''''n,cnl :. en I~ b.~ml.u dc ..:tllelI'.t'!'~d IIU~ ~ ~ I\!U Iltll J).il"d Co!.'iug.u II ;11. 1:\111 ]J.,L~ Qllelltl .... pbe;!. !{.'. '·JJur ... ·' de .:1Ic;;". cn )Jl.5 b"l.da.~ de "Oo')L.'1Lb .. nfJl<~,L' CUll .IC~"'::s.o .... >!l~DO.:o jj~,:,paulO em· ; _~ I ~~ }' flUi! t lJefOn lodos j'I ,tru. c~l .. 11l:11· qU!lIlloI'1l1 Illrcl'ru:l1 III 'II"'" co~cl .. n6 .. .E~U\Q I!~U 'l"1l,lu~.I. Efitolll.'"C:I. w.·~!e~d u IIIIU;CIIW. pcl~mdl) qll!l'IlU ~C)l) I~ \~:du,,~s que' 103 Ol:"'-":'r. t qulcll C1i cJ otnG.c:rJlc obrcro f:J1"Jo'''~\(.lo. hi IIT".puLU.::.LII" :;U~!\I~ ~crl..~t,~ .:umo Mil crutl Iruull!i Qua ~~ '\ u!:I"~ eontta s.u.' ~cu· "",don::s.

Sln b' L:m IrJc,s. ., ~ ei}!J 1."\I1i!~~-nllr I!lli jm~I"I1[LC:\Cn~le:. q,I'. V' fi('\iIl~11 pUl· IJl.le,jw'l~me. c%>m.o 'l".:H H~u:' dc LOO~ 1t1!~ rc:lIl>lun~ rum u ,mll.CI.1 h'l "cel"n

.1 (!~ rrnllar ell Ius dJl,tlnl.«. 'p'l""!. 0 I~ co!tchlWJ cit' IfIt :-"Jlql..~m< prjo.'I!d~ mil!. IrHPQrHHHC.> ·l.!'1 mun,l .. !JJ. Q,Ll" U 1l!~IG\lil . JUtz be !~ •. ~ un-.. comJC!llll"lo:>., ' aIn'", p.:;.roipoll~r ~u e-1;uQ que ju, I'llli~ d'l!D ~ d ~ Tolu.'ioa roy n.~.$tl cl m Q nor .m 611 I!J.!. , qUt ,'n toaa r.~ jj~ m rc-prLmlo !"On hI (i,.'~·1 C"'~J dll1~cnlc ~ ... Illilr1(11 cl hatrot Ilm!T' ... ·.II.lo JiOr c,1 SUP". lIllio (lUI:' en I)! .... J fC qulf,(l. dnr lUI ~'ic"::ll'"ml.cl\to 11 wd.. II' elYll~ Lr.1bJJ3- dom.

$>: c~!Jgo un .. rdn'ldl" ~. ~ .ltl\"lfth)

3. 1D!i. otitis ;;-ttmlOl;. l-II III,Nlcitl:ofl dee I'e:!. IldUlIl,,,, lCC;lL.r.o~ df tJ:l cl'IlIl' .\;[(1" pLl:l'do IIc,;u I ~'c .. ,·(,$" "~IUu.r rom." s.1 cr!!~·cl'!i II qur I!:!CJ~IU 11 M:.!t :I 'fOtJ)5ol I.e ~al.nu:um .. tIN;. ~., .salmn"" ","1.i:!l J",."'wl<J;<. POr (':;.00 13 -oTetJru1 (I, 1'ul«.;; ]1 cit'! IlH'~ m Ie; pe"t un 1"\1,.. q U = J') .j ~OI.l:PH " 0 r ~iI c.'bi Ineo:t. I~H'UI."' tl1,lIIlIo \Q5 ~~lIb.lIi· 11!lrt'_ -::!lI~:J.:rol1 I ... ~ 1';1<,,111;01 fll' In IM:U· !;"III I'II~dru d(' W~ I.Nblli~'lClo~ ·csn ·CGT Il() ~'Illilir ·U' 1:'1 I1dlH.,do. !l:ullrd6 :..!~ l~IlC'l!,1. IllllUimo QU~ hl~ rom~lIlr.h1u.l!l. CC>""Ilpll('lJ",f!i IflC dl-;!:'IH!n) IIUtJtcll~ ~IIm~nt<!- C'II ~" p:Ic!.:<lT!o de !:'U ... dro~ I'm:dlt.~ ~. blll.i:lo gbrcrns, II en 11~'!:ool!lne.s.!cl{m nUnl de lUI. dlrlI>CII~~ dc' pl"lllilcm Ill10U ~. 110 ""'~ propl!!; (;0,1' qll.{' queftn.n cUld~r l"1!!1'10 ulln ",lIqula !.II no comQ of~3111z.'("16'1 (oEl mO\'.ImI.:!IIII1·. OOI~loc,~jM 'f !llenUl, q ~n cll~. F .. ·ro en 11,1('1"1.;1, c~)U 13 MUi "C;; 11] vld~ .I!.J.' II» lrnb'lJ~.:lure&

I<hOld 1M n:.r:Lllid!ltl l'C !l:l;modIUCg,do, 1"-'l'QUO !lUIlIlU~ &~Uiflill.. Talum $I. li:'ll pre'[(l }" .hu ~Wo cvndell:uLo u e.mto ttl'll'.>S. h~.y myth!:'.' Tli;I'~ qw: e;>Un dJ5f!'Jl:S[o.> ;J; I~"~ COlli!;! (·t i!OmO 1.0 ~"1U",wroIJO;I,,~I!C. !oiIl..t que I~n~. du~ p.g r lo~ f,lrollll.rH,l':Gt, d r I ~ :51110- IJt5 l.Hrl ~C'nlIlCtl>, At d.11'I~"l:DI.'" 0(' ~m. lI·liR l'llJadotu d~J IHlcrLO Ii! QW c; 011111110 y t'l hOlwt dl) II~br; 'Ido e.1 IlrlITll/1' d· tltllm.r1u.. q\le no;> r:\ poOO. ,DOt den.a.

Ltl f':Jihl 'II '1'01.0 .. 11

Ik.<de Jt! ~L durnlt >.<e ¢ul:ycntru ffelUWo pal' lQ~ IlIlt\r~'Jeb nnLl,rIlICLOtlll.le~. Emwqutc T(!lQ;m dJrlIilm a IQS mLtlu· ~m), dt" la tlC· C~n1ld~fI Dt.lc81!rlIl.IlIY.e 110\' IL"II~ n ton l'dlfl('lo d,' Jt,.m~'I"d~ Un ull!lnll;l IIII.HlJl.di) " I.. n:nr~lOI!. ':I 1m:!; fi LlI.filld Ull '" alfil.~ I)ldh! IIdoll,Q.~ quC' 'IXIII~ LI"I b 1I)"Cl1ILma.s mwf todc.\ Ie me rt 1111 ,. l>~ dlfu!iJOu. &tfr C51!1 leJCt0:

A los CUlnp.:ll1~M!i DlrlCC'"nLo"s liu 1'1 (:oi)ml!.IGI1 'Del~d:l de 11\ C.(i~'l'.:

Nym.m lJl!trlll )1. Iln o..,-pti!C!III. ~i "ll;j!~ 1:110 lJ1!.b:iJOOul'. ... hai mllIldQ a!llmondo ,Jlotlr dl":"gN.CIDif!~ de"cularu.Um.lrm:_ ~IUJ'C dlrl ('nl~ ~'TII'ml.n.le .... ?or lln I dn.

, lin ~ckilr (On I"bol!L !IL!I DillHiI,,1'!I.!l (l.~ 1:Ii.5

rC'I"UldlmctonQ. IIIUc!U' '.C'C":.:' .P.M'~",",·· I'i~; 1)'").1' cl o~ro. 1"- CXmllslulI Dth'·,; . .uI.~ .-11 I:IJ C.'uT. l& nlC';c .. ~ 1I.~J)l...lr I ... , COD-

!:hl'!Qu~ dill CGJlgrero se d!c,~ o',Jl!e hA tCXlt.! Ide> \I~ill de llIullr;lad. POI' euunto 00 :p'JCt1c'" 'l.~n~,.lpD.r. ~II ~'I rntsme, IDS cll.· rlo:t" nl('. d to !;1'C1111(Ll III I CJ'II;'clll dI il&.

iEll to QlIt' ~ ml cQllell!r1ll!, .mf;' 111'1:111110 D p<:'u:~r (JtJr' 1o~ cOmp.niN·O.!i de lao Co- 11\1=>1011 D, .. If'~nrln IIQ pLAdell Il~lllr em",· ,'ell' !(lij).S_ ,~ eeucteueru, de hilobtr I:le;ldQ cl '~I~wm flU" d irl;:11 )' AII'! 'ptt'lfol.l:lC!"d u.Ih'iJII!!J p;lr"IJ hI. 1i",1l'II!'.l'I"'i' 10.:. Ir<lbaj",.~ dore:!.

!,..co. ."UII ,p_.1lA!11JI;! i\ II}I USU. !,Iu.ndor ..

M3r>rh. C~n"'CO, ,C;u,.lLlli, 'Conn!!. 1~"1u.. P('.r:llW_ p,ctel., f'omil,rl5, PocclJ!l1o. RD.c~ elllfli. Rodli,"l!le~ ZOnlli. lJClilliLO. L(tP<.!l:. LU}IUt .... !lYUIil. Rllnlp"'lb~rt. rlOQul!. U'rru- 1.1, NuIDI'U ). 11!Q.("I~ ddkl, n:C1IPii'l:lt~ t.oll mu clcmO,rLl, pu("~ bOO dui,gl!m~lO 'Q'n: •. millIe" :Ii' Ill:) O~r~ Ct.iI3.1.. la fU!XI riO<lll Ill··

dad QU>Ct Uc·neu anl·~ lIiU!. Prc-p!D5 0.110:11:1- I

de.. ... v ll'ri'lJ;: 1:1; p:nl1~. tri]!;rmIJ. losQbli;;lI. II "" de.-.;,ri.[U'· Y II pa,n IC'!IPilf roll SCI! or:~ ganu:JlCWIU:5 C~I Ull:!J ~!.tl. e.G:r.

S,I hor. ccrmo :rc.qJlLndo de: una ('((UI~ \".Q1:dd:t: tOl,dytl:-1 "J! lfillL .. r:h' ·,'J.olltm. !:Q~InbllJul. w 111I1'e'r dN C.O.T~ mlti't"lIllJ1J olr'O.li, alii tol rnl~mQ derechc. ydl.5tlAt~ !lIi(:ndcr\a., Ilnn;n un ... lGrec.r,llI.

51 la. c..nd .. ~ bien cllI.elldl!lll. C'Omlcnl!.g; PH ,r:..:l.ll. no h~~· e;ltoll~cS aIm. allt£o. Ql:e 110' u.a III d~ d1lro'~cc:hlll' rI pl(!:()arlo de Scerr~l!lno-) GE'n~l'iiIl~ oom"Otn.dn p:I.r ... eel dltl. \':1 dc' fllll}"Q .prOl:'IIfl(!. f re.'i.(ll· ·,'cr """l" 1.llmnlmldJlId d !fCOJlloclrnknlo, d;> 111: oomil\IOII e,1i'tU. ell el CoI1~ ~ue d~.~!.!II"U1 S(ct"l!tlllrio Ol!uem.l III QJm~ P'!m·<'Q OnSIln..-

E;,13 (lcJHul!l de b. (;0'111.1.1011 Ocu·;o:!Jd!! -~I ;L~I !o I1h::l~r;ln-r.!;:lbirli litl ~plllUbO tIl!! wdll3 10.. U1ltlLlJ:Ildoln.l~ .'i hilbrillJ 111· c.Jlll.!<ltl ~I n1!:L5 .aJto :~l"Ddo de m:ul'urrz ~mil~~1 ~' III dl';'lld .. t! !' \-;oilC!lll.11i '11.11::

Ilt'"l~('a " 10, II0fllbl"'t':. de bl~ll •

EIIUe.ndJ:I qua ml :p;:>j;!ldQ piLri!cern 1l.i':J Lil.1I11l t'i1,l.!"Q. d~.!oI)U~ (10: ia C".II1IJMi'ln pe+ I I'lodllltl(';J1 ron !'.!~t' .~ .1.1"·~1 obM'q1Jli!.do ft·dprocGl'l1emr 1M dt»5eC~Ore,,: pero. bC''r.. lIIurl1" rim'" durn l' ·Jolo~ ... oI.C1:PU.

d t4lmbr1o p~uunHmL QU~ l!:l!> c,pctu,

I.u:> ll1Jb.'Jodi)l~t'3. :!I:I cl)UllnlllilJ t1hrJdld06

E'I Cun.~lto II 1.0 ~XiG"nclil d~1 Culll.r-· uo. de UQ flCroJi~ Ii!! C.G.T, .!il I~ dlIl'cddn coli lilt6Tilda eon dHij\fllles 111- 1.en-'CI1! do>s. no dCbel!f~GalP<'.""Q:;· mu eh p. L" C.O:'I". eJ!id;: m f r ... bilJw:1on::..

E'lO, clJtldiitl !it;!cdr~ nO pucde nl de· QC- ;;,Inr 1:'.xpu~I!I. III 100II ",,,\\·":IL(:)I t'Q1I· 11c~, nl' a I~ buell:L a m:.llli t·oluUl·lll:i del Oc1Jlrmo No C;OO Que lodllda I!XiHo. al· "un dll1l\:C ril<l quI!' ~II" ClCj'Clldo en In ~·'nla, mi\~Ii'I1_ Pncb~ ;U C.l3nt.g: Dec!04e el :!a d!;'. JlJnlo d.~ 1~&Il' lllI.Sta la ltdl1\,. ·,-Qull dlrl&J:.lll~ 1111 hl:(h.o wIer o!lll .IJO(1'1"1101 l Q!J dUIISC:1:I1:c (I.e m.D..ncm alsl,·~ dn. c\:.itO. qUf. .~'\15 a:t.lilados 1~~Bn. <!~

~ j:!Icd!!i@. !!QUd.:o.r41.do:l 01 Ilambn: OJ ml.l~ chM "1!,~5 nurlrnnl!dl»? Nln·l;"lmo, ~twJ.... , 1l1.o1mc IJ I.e !].I1!3!J!lO.

Ol~UIlIo !'em !; I etllltri bll jt""~ roll nll~~lrn blJ·em~ \-oIUIJ':ad1 )' rtl1:')or ImCJi' d(m. parn ·que i)ue.~m ellUdll.d m!idrc ~o 10 que debe H~I". :NoCile delie- Il"'I1..1.II.r' que :.1 1M C::US'.l .. ~ M r~Rllmj"1 como Ie or~ d~nlli e I Qob!e'n1o. ~e lUI r:6. 111 (u. L'1J'd(l I¥comJ)i: ""-""... ::..Ig\lUJi; p,~ ".om 1l1:.1 1"3. b [U,~~ 1I1.l bOWl]

1:1 Goblcmo b:o nl:''-" .... ) .~lIulm h,,· Cll'f~do. «I,ll ltt<; trob.,j,ldore.. 10 iIIl~mO Qllf hari.ilI. i.ai cidolll.(' en uu bl\ur; n:1I r.:;llm 105 ]»rtllilrlw.. Drn~bj} Mm~Il:;nte I dil III. Cl!D'lIr:-ldllri dC'IrlIO!o:d.Ql'3 y la !nerel· blc 1lb."C',UslbIlWn.d Jl:'i.m COli 10" Irobo.J~. I'lQf(A COI1i1'lll't!dJ:l:!! hOi· F.n IlIIQ 1'~~l611 til!' lum"ri~I'It(lLl;.

.La, In!&IJ\.C ,;.;m d en Que .1)e.41 l\otl·re inl. p!,Ir eJ. dfllto de !,!M~lUli('r H ml !;l'I:mio de I", ~·iI:lr::!d(jlld de 11:; •. :rrmn~QmL. £Np~nm!o~.9 II: IIHl:l"J'f1cdlmo.s. ~ otm pl'IIlcb!t ;u::nbru::l:l; de II!. ~"·Q;lU1.lmld"'d Y el g~.tr1.61:4J11O dl'1 Gclbltr'lIo.

EslO:i 1!o~[I0ri'.s. qlla l!cuen I:1!mbt(oll su IlII'Jnorli\ ,orn:llnlz;.!.da. e!i~!1 L;no.ron allom 1,11 ma.llcrn de n~n.;M"6I! po. h~ber1il'lc tooldo ell :,u.e.rt>t !J!!r 1!1 ~t(ll"!d~H'I(!f ~11 nombre d~ A."":IlI\t1I~- de \lIla. mocl6n que !ucrn ... pr~bedlJ. POl' 11'15 cH:II't::~d05. 'Nnpn:.nl1os. !mbll!JIl(!ores Y Q,obl~.ntlJ!! dr [,000 ~I mllnd~. ell ('I COYl~rw Mllr!' dlul [~R1Iia1dp 11f1 SUI1Jl. 1.91Jl!. cura 'vi· ~e!lCH'I deb!6 «I:menznl" >C11J .IDITi. I...£j. lIWdan !1 ~ rc l'cr;::II'~w. C'Q.I1,1Ii~ C 11 bdO,V a lloml.m1:l y m\!ilel"!t..!l. 1U1I)·~J"tlS I1q 18 0,i'l05 de ~diHl. de 1:1 ccmilc.ll!in de bUmlIl tlD tr;rg,i., n !;;M tmlJol~dor(!5, de wt!o Id I[1Ulld·o: }"n. QIJr Ilvrdo. por eOII\'~III01 proliJbld"Q ImruDll[ln.r mUOlu.l'er1.D 1i"'I· :;Ibli'!!. de nuJ.5 1'1.: 50 ~·Iv.;.f'IImQ;, 105 h.omI!m!." JI ~ 1Cl3 ~lIuJl!ro. runtll de otl'(lS b",nclltlOJ Que In:H~' rofl.!ilbC ~I.a. 'Inl~ ;U!llabl., ~nQ:ul:!.W_

;'1.11 !IC~lI!llln' e'1! r.rl'p'-'1r III inJu.. .. tictu. ];I.L"', ~ru; pol'l.u~no.,;. y. eM. ~ntre!i1d.H" mo· "Wrltm. bO(~ I~ llnl~ nw:me;s d~ !III '"o.IU~ h1':crtO'.

No eli· C!>~b lIIl lIor.!. II c: I fl:' proehl'! ell tre I>GID[I"O..~. ii., ~~e ."':-111100. qu~er(l da.r til DJt:rr'p~o; nQ rc.proc!iilJi"C' nll.i'lR .. fl!UCUU o.mlJp:,;i"~imll dlrll:e:~t~; p;l1"O rnl d~ro -b.u:"do II!II 1r.L rc~ri!lul!l- c::> de 'Que

$I! UOlll'l ~u un;\ !!lOIn C.O.T. por" d.elcl1·· cd!!! I) IWI~.I~!:r liIered!03 I)l.Ect~do.;. Pill'

Itt Il'Ieo:!'1~~:rN!.OI".' .!i 121 b{trbM1c:. Por ~:.ro :Pii.r!:!I!. tllOL".'l 111:;.10>0 ~ UIIICll rlIw.lil de

:,ef d'c II'i ConfcdCi"iu;lllII G"II~I:l1 del Tr.lbaJo? !E: ... jl.!l'nh':fI'Icl'I~C :0.1. Ell ~u de:feeto. I". C,O.T •. ~rA U1li1 l)f!tJu .. d Ga- I blemo. 'par mud'lMo ). Ilnd~ pl!.labr>1.i que j)1H~d:.ln !o;~korll;."l'~ .. \ lOOo lrobLlJil.dorw no illS Ill.Ieril!.!-a hi que: ~\h Il.lrl~ Sell te.~ ~II !;~n: ~Io '1~ IntlU"Cl'lJl 10 q IJe

lSlM dln.l!e.ntC1'l lm~n, En !:or'l.liO!lElI.encJL!.. q~e nu ~'(\If:1!o L @r<!iCOI! del (ll'!l:!ltfilO dr .• · t"OlIllClrndo [OIl clIl'lIgenll" hllfI'lle~lldQ.'l. ell lacolldUtcllln de liLC.o:r •

HOy. par ·ell~; nUljl'ulIID.. po. u"ie'dc~ Qui::! (!I~Tldo ~I '«J:!1P1'J1"fO Ol\iiUO eqUJIroqU(l:"ll n~roild~1'll mlslon. ~l: In ~~ pt ,rlJle c.cn t:!l mbmo !l~~tus:l~tlW r rlr~ (lu::z..... I;On .que:. Ilihora. d ~"Q(,11 rnNJjUld a..r1o .•

Que In;_~ dlrl;:cnr~ lZ,re~Jlll!Jles i!O~ \ID!l1.1, sIn dl:ith'IJ:OO oolJUeo" OOIlU1'! In ¢Jq)~I •• clon ·:.tInpall1llli • ~ l!n"lLL~lontA POUIICIl.\ ~II UIlU Ofllioll.lll.:.a.doll cbroro. ,no Urnl1 ~n de .:>(':r; .sJ ea..clo uoo e~Ul ftJIIl· mc~1ie !j!'Q!Wi!.Il~ld() 11~ La. d~lrLl.l4 'Que pro(ba,. no l>t!:. ~~uUfitA cI I.emol!'"

'<LQ;I h!lrT:!'l9.!l(t;. ~11 Uifll.do.; •. pi:!~u!' I! ,e..> 111 ICEpnmc·r.I" t~II.!li!U UIJiun \-eroD.den ~ n. C'.::rnlq 111~r 1I1!.1T1.00 QI,l.a ,\eLI., Iklr~ (Ill!' &I ent'r>!! elbs Pi!le!l.'1 IIiIS d.l!\"Ql'Uu ~

;:Ie a.:I~e,t"'~. .

Lo Il:liloo qu~ iI La. C.o:r. ,debt 'p.~. l).~l'lc. ZW'1l, :;('r ¥e;dg,dl:riime'1:\1e t~.P'~lit'l:Itll.i.h~~. M q~. 106 qw.~C1lI'I. ... ~ Mil.Q 14

flel exp~31Cif1 d t' •• ~ b:lsn; ::c· do.n:t.JIL. ~ Uil. llU(t1,:!.J1 ~mo odlo..lJ.

81 lo:Jm!WI<I' UOO (;,(1.1", Ptde~ po.. dft'fflO.'I h!lJ:C'l'le CIlI\.endl'l" III O(lblimo q 110 IClG I.nIO],j3 dD~ U\1rl'blc m 50!] ~~rl:tl humJulQ.!I.. Los G·oblcl"JIG.1 .1NeM'lJ:"1l ,17 de,bc:IlI 11 ~pa.rler· (I~, La e.O.T, !OIO' en lie .. fe!"" (Ill to-. ~!lI~ IIIU!~. dt' h!! p". [,'1,1, Y i 10. torn>! ~I'lorn. pam ccm:pt!ll.u.r a~ 1ruac.1J.b~c 1ll>"'IIIO de ICbm~HUlpoIlCil. en IdJ nlll.]"orll!. I!X~nuIIJl!rW",.

P"f ulllmo. reltl!nJ ml :!lnC'A!lO d'e:.m (It' qUI" tl ti1la n de I"n-OIJO, UA ~~ dliIJ de RlI\I[ldamlcl!to en IIJ"Il,S de 1rr relk~dl.d del pueblo Irn!l;)'J.lldol'". ill llcmllO ~tJe ~ ~t';o..! rlTIl tiL I'.j. Ideu. d e ~1J C ill m:ii.lll d.lrI· ~~ntc j!rcmlul ~tHdfr:.. 61J Q~m.. parD. U.,.I<rJGIHll '" Iii ~hl.-":: tnDaJ;!Ido!'!l.

All'Ctu()!o;luMlltC. s. TOm..OSA rClUed ue 'i,'!11J:! !)i:\'"oto, n~·GiU.

P/IJ'. SI 10, I:Omp~:l .. m~ de III. C«1'C11· ~Ijm Dc.I~illI!!!U ca.e.s:tletm! !I,ll!: tr';,Imo 0003- trlbua.: 6 In .01 u cJoll II I!I prabl~m.J. IlJU~ r;:~, pr«ll:lIp:I. 100 r>tclbiro! ~w<!. S1em~ po!'!!! !lUi!' ~'fl!~ UlI.tL C'OI1l1.s16n Inl!.!;mda co ,I ml·embrob d~ ID C.O.T. fj'Y,e prt.:!il.d..e On>:aw. (E. '1"J ..

MARCH:

E,N IL

LDJO

Tlt'll~ ~·I (lJ.1.CIIf,. 1M lillU .. uJltJ. '1I~,Lk;a" do. EDtl!!lId~ de PlrHtmL. d(! 1'lllWca~ 00- J~cdoull. C1Judno-, )o!fiQ!; dt ram. .~ W) kll,~ cJeG"Utll'O: fllU'!t¢ un, Imnoo. F!inlw tJrncncs dti ,p:!t;o. IlUlOnm. 'crtQ!W;5. eml-· te ehcc{j \I ('So

M.II.:m~J.R bIC.I'i. c:Ci1J! "'I-;!.!l',a!lc. .. ..tlill mo· dcmL.l Rtl'ru :PJ..!COII, color hwd.6. En ·cl1l1 lIt',IIC mldaa..!!)!J un .p'.aa1O' p:tnL ~1.\I.:dllltr m~(c:i' r.cl'ra::!ollBdll. e.D clntM D111Olllel.le;;u. !i;Llm.cJ~ ~- eo ~l:i:.l:1'llI,. prc!Jer(! flU;: lQ 1L3I,1'oI. unwGrcr.

. T.le.ne wtccm Ill!)." II 1m I1')rtaJI t~ de:,JJBdlU'l onJ.:.ll:lle~ ctlLnl' Q1s a.rnj~ dl~ led-o:<i ~ clil!iJ~ ~'t~~ de DllJlIdo. ilJlmr fUIl.cJQJ:w,rlo;:;. (I.!.:dIlJe. •. mWWR~ CD ;cW,.lt:lI:l.d y eli .~i.Itro. JJ£lIlU..m. el'll~l'csa:r1a!., Qllro.:!on!.:.w de .~ ~jc,rl_ muebal. ,que SU~h:Cl DbcUW call o.droJ.nt~ ClOD de 50s CW;I~

SI:: ·eu.ulu.; .:l!l.iJ(l ':1llr 1:I!~fl.nlinblna. !lOu. p.reclIlll:1n1 lOS cG!1)~ 11 e;illdade;a de I>U& WTbaLa.1; fJ t:mJes. cll.lOc wlTl!c:LII~ 1nJ:GU! c:I. ,,'!.Do que ((I!~Il!l:!l D aura c;OmJdill.. u £m;piItle.,., d~ "",~diO.b!c CO!J~ nrslt('JOD.

\ILnlO mllcho; C\llit.>CO ~iJ. D,lacdo=. Ulitda.~ fut', p.;It ~;UPL.l.:.sto. ~ de UII;_. ,·u U [i"LLl3 Ill .. 1'. S:ltmJ!r~ U!.3 ell ..... Icoo'. fillS \"C.:i~,m('lU_ ~ Impeca.o)CL Es Iru t·,] 'Ct>u~~d.a[ cll!' ri::.1iI.i1W'!Ll.Il~ loa mlnm .10 w!u!iil.ll d.d~:rcntaDr.Dte.

~ullca Ui:1>J! dt1ll~d'o 'h:mpfanD :t!

IDJ un (;l.1lQ! D. rI.'tl'd!3 m~1Lllo!. (,"!!lIcr.a!mCLI'le, !llg\lUOS d·I!I!I d.~pu6 dcl ru.'lPi.U:r,· r.o Siu li'cc:re[,;t,!'l.a t>. d·e Will, 'p~0&il eflckllcJrJ. :S~tlc qui!' mellAJe:1l wD ,Lm~ port.mI<:.!.,c;Il..Ic.s !1'Uf~€D 6£1 t1lU.dQ:!,;I.!i .:e!tlc. qu·~ pcJ'5OD8Ies debito 2l' lrunetJl.l!!! ~Icme 1).1·!'rrdJdw. .GIIJ.ik;!1 debeli'l, 111L~ C""J ln~. nllt~. quI! ~[i~ tI~·· lIell oon.w> !le~tU1i) JII1 e..<JX!Q t~rn~

es d.bcR: kJ. O:-'1wc.. I.lCi[ll Po. nenana n '111 ... , (:I~'s: d<: U!'Ul!OOO 8 t;! ll:r;iJj'Ona.u~ cia de! \·I.S!lado • .&:l but;) c5~ c.l..t!.oo mllluWS_ () u::cdJa. b..ra... :SnbQ 1Q' (lI.IC QU I ere. "J b [II,.'!!: I#.!i"li~:.t.!i tlJeo :~l"Il. gj. e4inuu:h:t

P~l101!U"t·.c.~IIi:~ .ltllO j;ll)Qliltm.ll$ ~rio:... dJ!bido ,~ ta ·:tImla HI que .tUICC , In.~ ~ ~ 1e .j."l.rCQC:ll,p&lI .• Sa 9"" lID- 1-'1.1.1 n nl.e , ~ saba ¢li<fendklo, ~b~ con qllt! nnllg . .., dcI:H: ttmtD.r· CJ] ·Ci!da !!li!.IiO.,

IlJ qUltl1 debe ,,~d.1r ,iW~ a\,ds proble,mb.. Sw; IUII1!:0:5 'o~i blJriD~ ,~roo:

IIUl1C,,- Ie llla"'ll.

51= U."nlU AnTHI.I1oo :Olul".:il.: empol:;:.O lIU ('!1.1"11! ra. ulldJcul 1m ]9.:16, pefQ ~ ~ C"len d~];HIe.:. dol ;::rIP' d~ e!.!ndo ,de 1(~5 lllJ:,w.lZO e 11 d ~rernl4l1o;;m (I :&rge.n t.IflU el lw:(i.1' qU¢! 1i!! 113.bIDI i'Q..uil.do IXIr &1.:1 Ineriloo.

AU~11U~ :it! d~:se:n~oll :OOfn\i;p;m!:le .1Ii un dln~II~(' (IPP;;C$P!l1o. 1>1.1lJ!"{"11 Il'!5 pc~.: .. ciIo 11110 ae lc.:I 10 gre;nlllllW..-,;:; IJlCKo.r ubl('",do.:., d~llIlliL Tan bl~ ubi· cild~ !:I.UC Ill.lI:1tl retlmr de !A Conti:(kn;,· de E.mpll.'~C>h d!!. COrtifX!<i) min nrmll. ~up;.TKlr <I Io.~ !O mlj1ill:lt's de ])t~. d~J;Jjol)d.i'> :;.lmplcm!!I"lc ooHlprebMlc:. ck C;:),.Joi. ell )U !II]:I1-. ). 110 Ie ~ niUlill.

N"g, I.e p a:..t.O flll d a par 1UI"io!> ,mou.vm,. pelO ,.:'1 mtlS Importn.ille fueroD ~ Ini~-

, ~l1O.5, ;:uui",O!.. Uri" de dlo5 ~ eD~1)ccs .no 10 ~ tlllHiI-. IIG..madO Rub"'....ns san S~I;I~lltJll. ~n:10JJ'1o de awo ~iII Trnll.'VO. on:li!IW 'ol'11O WPl.~!!)n c:out~-· !Jlc :.obnll los :u oros de III. CQIlJ ~ c.rr.r:clon Gtll.rF.C1 d'e Clllplu.dlXl q~ ,CQ,mt!tda. Cueliodo Ilc!>1I:nHi 1m lI~p:.:LOrC':.s. I\.utl'dl Iw. ,",I>I\;UG .unu.bl~l\-rp~e. ..~O wn;io I1I11~UIl f'l:ro]jll!ill,u, tel! b. 11l'~~~O!l' -dIJU---. i!.~'U~'lI~1l 10 Ql)~ quJe-rnw"'.

~'QUcremQS w!{ .us •. ,bn!ll- hIe lIg, ffi:~'

p~£l!3!Ul ..

-L.nmtnlablcml:llv., flO 101) tcillitil IlCoJ.. ~ 1010 pre~~ n UI) Itmlgo. ~ro ~I:ledeo, ~"'\1I!J.!.!It • .rIQS en ~u oi:IEln.l.~·Lo.i LnS'!pl:,"~ 10~5. C\l.Wldo ~~ 'cntemroJ1 del nom\l.fc! del' II 111!;0. 'O.IlI!U"l.I ,'I [aoaI" (;OI\!iU ltu Il Still SebW.l;iliu. ~l~ pnHrl6 dl!mitlr cle. 11\ !mW>LlsueJon: -I {mile:. de ·~rdl 5tl cit ~ utlr \l:.IJllo·rru ~ .::GIGI' .. erd C olL\'iJ" \. Utile Ul105 In I:I.re!". dllnldoo; eo blS ~ol~lll1!S- &lbJ;e tQ!l. ~..o:.'lll:lI:~·'. !l~ t.r>u ~!e.'s de 'Dro,. -..ubI:!: .rondo, roJIll.

Sit embDr;o. et ICWO de S3 lnllloll.d t;!c J)l'.!iOS. het;ILO ~lnl~. do 111.11,)"0 del ~ I p>Uf1(J,o. hiib·!1I; Jm!,~mf.lj !:~ Ct.1 ,el ' S,('Jl)lo' Gc MW\Ch I.UJ de ~'Wi 'oonM:~ 'C1Jeflcll1!~: lill ~nl!Hlc:ill dl! .iUJUI!!d pere.i(':II.!!:1 ~~'ID.n(!l ,nmLal C1c Ia Cios~ .. nlUCIOil.

Las Ro.!:h1c:l.l1dcs. do:: !.larch .00, sill) 10' ,enfn:llta Il eon ~~ 1l'1.l1l5'la::.: ~M'I!!I tn 'tlr-~~ tllem~ ~nmunch,>s, un dUcftn. !:O fflmQ ef d:e 1m c.ri.GIdon-~ C'e I)tmn. (I eI de !.oil coleco!onlSa,ii. de. IIJ~_

W jX:l"r~ i:;!4! ~bn:b ;~I111.1J. en ~-

1:!a;Li, Iar. Cti.m'pe!CI'~·"'1 en qu. "-l: IH£seruau, :e.o kl)1r1 _lmcl"l.o ~ .... "DJ cnndOfl:'l. i:K'.l'!ll!e.. '''''.1.1.11 r.l10!'., los pe~ UCIJ d~ :"IJ.!.n:h DO ~.tM ·Ollii~i,lJ~ 0':1. CUll!]do llL5 p.!1'r.lS q;1.i.~fJ :gnil:l.d!.!.. :,llIrrl:l Lu m,l fa. a Lond.'·<_; 9Jllla;:l tl<~;Jr La d mUIl~ ~elc: ,dfC:if a .su.s 1l'1llrM""'" dond~ "jJutdo re:st41' ~tUft. Q:ue ml& .1ll6- d;uc La!; 1l'11 d:r ... n IU'I ;.1 .. n.o 1 dn '.

~ ai~a'l;dol'u5t 5 "'e D.l'ILC~ ~r.rubJtll Ie tltllcn ~~!I;f;. HIi)' poc:u pto,·.,. en I:! ma'.-.:;.wdo. ~ plll"~ !:!.Q ~-cnd!!!J t::c:!l1.l.!.ln ~o. ''1' ~U E! 'Ud..! .I!:'ilo WI 001«£.10-· ullila ,tOU bilk:.!.;; ~.D Ia. rnan.o. k.!. liln· toR':! son C'(IPlcttl :!,e ti!:r.c!!!rifo ba ~a el ellb;JJI~LI:". C1;OIl 1..11 Q~"",Jr;!1 el dlfll:TO ~lJ: 1l~1 t"a,I\I. M 1I'"CZIO, rlltoncc; I;UJT.a tli;;'JI'I! 1m bnJCIt:'l 1:11 i!! ma.IlIG--"1!~·i!, IUIO il .5JI.lit'r g~ do.oode ~'~I'!'n- ro::.tu.r.iJ.['.l co:nIlr;U' todo 1'0 ... u~ nils >f.1'I ios t.'I.lIae~ de !:os artl..!l14S. \' b ,OOJl'HI.rn mu::, b .. - rlllkl. Pan!. dl".'IP'Jt:. veudcrte caro Un, oc::cc.lo, ll'loil

Ttcllc mu~hG:i I:'la(a~ 11'1D't(j;b 111!!:l .00 pllil'tl!:. ool;:urJ:ot. .. lo-!..Q.. UJ ru ~. po:yqul!: Ie .fw!:a Ill:i:'lI!.: ~ ~"tI..l. UIIIl Junto a Qtrg., 'l),D~rt~d¢i3 En lln cuano. ~l!cI.Le. .I:!J ~qlJ.le-a &. oW O";<!'C!J "I:'I" U"JII:;> pl~e£'t!e;,1. ."plaotns.

0181'0' qu~ DO "'os. Mtl.roIl ~ «l!llpl" ... r 103 rulld~ ell l<le '~l1tm lD'tfJllll'tan~ EI pau M it!! PCI' l8 Ii :r.!tI'Ia ell q 1.1 C ~ e~. eU;."'C: _ .. t!J...."t: DU.Il- ~fell d Eh· d~' (II !lJ.~ ,mk-ooU:G5-. 'Y I!tcd"1: b_.s.cu::!lllg iSd Id!!opuato' n p;:IgIU. De.sJ;rut$ .... J n:~, Ta. UIJ ~wt'rm. .. oompro., 1..0:1 d!: !11aft:b 1lt:e"de::J pr.~ eu t-t~c'U'I"o.

El 110 ... ~ fl ~J$iLl'I\>! IX-f.UUJ.· m~DI.e po,Que tcm e .(:6 il.Uq Ill'&. A •. ~ ~ ~ !I!Jn<lue em cuJ&n. UDct !i d.lsUniU-'do. (liiUHi I.e cl'WO~ f,( I.e 'II. I~ 1J1!lJ].D '1 IN J~~o ~u.i'do. ,II!JI (!~!ulo_ .En 1m dlmm Nolleb..", 'I ~ Oatt'Q d.c Tu(;'.l· min dC'1 ... .t:Iia.l;!Q 13, d~ litlnl ~c:!o q~O ·tl:'~nm.o.l1itLd. ~["3. :!.I~mp«!, .ru l,nr~. La me.JQr 'ar~l!;cu" t¢lI;-. tUllrr.L'J'lle 1iIi"iLilnO::. !lJ1T\I1Q-; POTi1la~ 10, h~ oon mlb CI!lD~Wtc::- qUI: ':"I!&~ qu!.t. obJtli~o\ Eo t:Kd dl.U1rll'1 ~I" m·· ,ro.~1I. d'e la ~Qa (I.E \lelL E:lI:.I:IGajdon .lntemadD.1D.1 cw,lna:

"n," 1i'i"'ilrd.~I.o. hi ~i1~" d~1 HL"'I!1- mlMI.o II) de lll:far:l~ que li:~d~n • (ot ~ iI-IIl!.lrt~ ~~ ;!!I;'IIII fIlLiI':T1lnl~ r'l .I!.J.lmM N'.Ii.eh'lI41 Aj"~lll.in.<.I· 'i,!!:~ fIJi:. ,e _ I'i!l!"do, pc;r' 1.a ,con.cr.n-eAc.b J' .;t.lcunu 'Cllrofu de 111 eanrjcin I!~trb. die I!III .~~ 'l.J.if0:3 l!n:i'~:~ ,dN:. K;:I'r1 e:;U!!1i!ri e:t.. I'll Ill!! 1iI;Ibo;:l !I!: bo: ma:rcb:u mJUb.r" .:JecoII'1ad~1 pot· ,b, .bUIII!iL. mHlt!lI~~ cliarl. IDtlli :Jj,,, ·cJ~~pi.1lol"n ~D~ft en 1I. ,wUi"lIlTlo. '~.Ild ... dd"". 'po:!' ~ ~i~ C!J;pcsi:\.O:r(!.II,. :1,. U:;J.,To!:t de y Ilhb IJ1rind:PAi. aCiC!mjb~~ de Io:!;; !tpl1~ lI'e b CoQlDturro.c:b. ~lO .. d .. jUg inl~_ m.iI, &bcn Kuns, dJr'kl'o ,;d;;U1:l..lL<; pt\1.!.~ ~Qge ruu,,," 'lndlliIq 1l'lll'i!1 iMCr .. '11,"1:11: Tel:5Cil.o:r ,\T~d'o br~j'\tJ:;. p.riU,pil:tu'ilo ~1l1 ab.de,;) Cod!u'p;!orU~1 :>'h 11.lV!<. . c !Irl"I'14Jb ,.;It:! p.r~ld~n.~ C""1~.Il1!J t; hlr;.o ~ll{ln!p d~ ~ -iN'~ (,bU'il!1i! COfl~ !lias :II orl"alrnl.in Lot.i.ro ,£Ie l'uo!lImA.1l. C:!J~ boe H1Mi(UJlr' 11."'" d ,~.ni;ir 'hT;::1;o cI 5~crela,fi!g ~I d" b. '['4M!!.'dIT.cJ6n d" Emple:i.d.~ ,all! ())~rdQ~.

La, Illl()T;IDW6o uun~! CJ.~ C(!UltliJ ~UI!I 'I e en Ia. ~!.COfOrla b, AauJtO m~OIi,an:L,'I dt: '" m~ obi,u~ tl pnl1~r premJI) cl -rUlmao, I:J, Excclell~ Lo!Je~J1>"" /\ j_·I~un. ~Ii.or AnIo.ndo :UzrC]I. dle Ila,.,ilOlil AJln:s. La 1JI,".fR. ~.b dill b.E~po:floli6.D t1mblen pzrlencdu ;d uposai'lQ1l" ~!li~ :>01'IU"'eh~

[)e:,<;pu~. q 1.lJ C'::5.'JllI,.dd6n. ~ NI d!lo .:!I mujo, de liIec.:!er Il~ W: rom pc .• :r:I"OS.; ~ '!n1UOD~ ~ ~ rc.::.bio. C'.ul mexs d'e ~o' I:k- un 1ruhilJlllW mt'IlImano. .3.OCQ d 1 ..... 0; dt! :me! 01". .3,) wL Cia· .. 11'0. tIC tr:LIJI,bll. de tt."l pt'rr . .l I(J n d1J>.~~.

Duo 4c los nmi,;.oe. de ",In.:;cl! 1ut. du.n!JJ,k' ali una> m'!.Oc!lo, conc.:idD iIlU:.I ... de ~le'l$lon.. .ln~1) un cbbr..e ~n I,JOco 3mar:!iC, ~ Tl!!::doJd -flU" d~l: -.1:11)1' ~ ~ cl lr:\~ •. ElI:D.!;"~crDO de J5Li&1J. 'WL!I 1I::\..:~.!ou >Eli !a qCi: btm WUUlQ !nQ eD '..I ~ •• 'JliI Ia;. bOl!,Uloa Of m ).00 ~~ de: I{IS l.."1iI.b!fl~ JI!lIO~ C!aro, com" ~ch 110 U UII inI~1ado:,. ell !Il ""'~ 110 him ""tmu· sLiU!.O !I"IQ: 0 IgunO:! C1J",d~ In,,~."jJ IlL ~~ colccelo-o. !MIl' .wo, .!oW pC~ • e ft'Prody.J't'rtl!l Il.~nl(', .tWv.(Ui!0 t.u\"o moquillo, 1M ~ e5:n.b.Dl b~ell abl1o"tr.drn; ,t'OJOO 10:"'-41 .ei Illll!l.dO' !;llw. pOP lID Cock.'!"J:" .slXlm~': Gil) :!~, nll1'iC M puede n::dtilr ~~1.0 !'Ilnero a.mo ,rl ffli!e ~& UP (I!inll'O tueum,M.;" It, ;!'])Ud. t:tL tr.!bat-u' 3..0.00 dliI1 \', II:U;r u'D buc1'I ~!.C. ei pl'dcrlble ;J"fI~ p.:;~ I1'Q!; '; DQ ob~

.~ Pl1&;O dQ !\!'l~c.D. 1I •• m .. Je> 11.1\ .... 10· .~}'., e.s otto .;r.~Ql" !d1l:I~IUCo. I!I.II· 10. d't]J.OO c:I&- '011 1l")".At '1:On:l1ltt. liom!l.'i,. ~Sc o.::~Plik n:'Pre$~·.tIIir '" b; Arr;:cnll- 1m. e!I'~ Uo!d:!l:.. un er,'p!L"{l qtlt:'" HC'll!: dude hllU peru i\1JI1~~ ttlJ·l"t"!..en~ ta.b:a. II :~:t.<l.da. (lmdoil..' .tOle 1 .. Ar~.~l.lIlI.i.L CO'mQ mtJ:l:b .. -o !!Ir 1Xo11om~ 1J til CW'U!)!D de I1L!I'IliOi, 110 otno ~ Em: e~ ~o de W 1ru~c.;;;1:5 :lInl..:;Q, Cile M ........ lt uno iite IO.a QU() lo1! !1!alIll W ~

de! 1'uc!OG

Boy. 1m Zn'!JIO d: rlln;;co~s otIfUO;< ~ IU'C. ,a.ndlU" del b~ ~. pa:~ I." C'&II~ con, UIl ccb>~n!.O '~ue ~ tOQlue h~"i) blSt3 8.ilaro e:5 ~\L-n.rlllU· ~ PlL~['I'1 ... 1:'11: "r 1M 1:J,C'r-"-S !k dNGc1.olpl.do!l. Iii! 1lI,iJMlcU a1 :p1.l ~~..(I ra. b3J 1oI~(!:". CQITI(I .e.1 5Y toStmcbl'C. Mil rc:.h au II" f.SI:' l~"'.

,

l" iQue es un m,on,opolio!

EI t';l,~r:o mJ<J """",et('ristlco dt!, b ~"t!Il!'="'" e.:-n';m, CJ. C"D nil J!tn fpi;ia es la I us-

mOaD d~' 11 ~\I(,- ~ ~.mPJC~ mpl~li:.,t1 j)c~ b :::ran ,tcmJU> 'i:l.. M Eu:ml .I~ s I'n,.. JU"~ ll'I1l1tJll5 I . hJ.~ Ia =F~I"'..ei.l ;p1J ,r .... h t;r.lfI ... nlprc,,<iQ. buSCI. kl de:!.-

'~cJ"!! r! li'I~ dO:-'I'Lu v, rodll!lilQ 10 colU'l .. gu~. t!'t h ... C\: Ul'l '!'rom;n 0 C>I)ITlp NO) rob Eado !I m rC.l<i!u. ~hl d'omitucl~n Je 11J. ...... n:)D~opoH(i.

I?\o.r-a n .. g..u >I C:flilbl .. ee;r uo moropolio, ~D fI"~jljl 1l:wn~(I!I.l)1 con~~~IM .. ' rom .. blnJd~, lmlo en cI nmm IntNlll.~ d~ 110 1'-1- ... como crdi'o:- ;rupos d .. p;I~ EI Qbi"l'.I\m es. JilN" un lulo,. Olotr(llar ~DS p.e'OM Y. par d oue,. C'Ontmlu b prrollcOoll W U:J IIlrt1culQ dd~nnrruul.o. Eo m. mi.s· ma I:!'Iedfda. ~ qu~ d 1D!I1~1.io ~d'lwue u,=u rlll!tlUfOIl i'n:I)"tlI', 113 ('ll'll~Lullll1vlO M" .lGap!,:!, 'nw 11 urn. ill~mIiC:II::l~!'.I mlc!rNcom Por o"jcmplo.ei ~o maooP>' I~o puecle !elX!:l' IDleris en abUT petr&leQ r"U un ·p.l.1 Y fiI DO eJ.:lnlUlo dd 01:1(1 I'llede p:eoc;,rp;rr~ poe II ~IObo.lm d~1 hil'TTo ~ cl Il~ J e unpeodir I.J nplolillcioll d~ hIcr.fo _ b ~enlm~. ,~Ic. 1.0 qUI! se debe:: ft I~.,..· en (Ii 11:IICmCri. e:I qUQ ~I· J>cSocio de 1m 'IDIlDOpolio IJ;O !:s. n~ ri~en'le. ptQdntit .. 1110\' .1mml.Kh)1 em :;III' .. J::.0cI0 CICm~tft ai, no product y.a. que La ~ .1.)'U.tL1 :I. 'IlUnlrOU' ,011101 ~1lIS pr~ cIos. )' 1:1 .. bw:d.Jnci3 lin C'ChiIt gmjll> ED cn_Olcna.1., ~:m::lD l1IIlJ rn€lDOJXilio de IdlJnrlUicln m~bll vide 'e~bble(WE 11m '1.11 N,e.tlhl3.1i, In l'm"ImelI"O q It!! .W!'_ d d~ Pn'~ J:WIbr 1':J ~ rse pt~~ produdr aim •. pcd1r que 'rrtid8'l.c:a. L\I~fo. s:i rn infr~ ~ prOOludt. d~be 3\ui~ b3Jo q...., ooll<i!t:~~ Conm b pot~ de u!:! mOI"llJ;l<'lio mundlal (S ~OOniIe. 1m p;iis c0- mo Lot Ari:::('(I!ilU. flO!" rj;tm:p!o. 00 !lUcCI, nsisUr tJU! reHcs Iti. Imp;InI;'L'D.m II!JI' d DO ('51' :;cobcl'C';l_d'o par UD Esbdo tya( l! J~~ :1ble. lor e.~ b "~Mer.l activ'ida.ss ,eI ... _ la, grlIJiOlI mooopoli.sU.s Intftll:Atlns ,m ~l'Inimr i1 Ufl1l melon, t'll debllihu DI Esmdo. ro.1.ndo ~ I('~ Opolll".e, 0 f't"£Ili!I'Z>IItID, D :<c rnul'l1:r.l1 b ''1Ir.lb Ie.. .,;Cu!l 000 eom!d!!ll iJDI lo~ monof.Olj~ que IItO- £ .. t;II~O ll'l!l E~ ~rtII1e. co? Cy~ odD tO~lnbu)"C ,.] ~ de w emPks;J.:I) d,!!!1 Ut:Jdo. a. dlt-hf"d manopolias. y cuamo 10m:. 'medldu £i5aiJes" ;If":ILJ.DrT1UJ' aroilJda -~ quo col .. honn a b QblOl'dOn C I,u p,:qu~lh.~ \r mo;iIhn; I 'emJ'IUl'-ror !as m.b ~cS. E&~: tn!OI). . C"'~ •. ..,1;01'11 S'll ~",Ino ,..11'11 In''p!~1 ha,c·.~ I,~ tomp:z:i'J, 5U~r.gi~a.p!e-i' Ie .moIlQpoIIO.

,.

para):so

de _051

.~~ 0' opollos

EJ ntod 10 de! m~pllio, e1J b Aq;'eoit '. "_ lc d:.do prind ... I_me- !:ill t:f a. to de l~ ~rodU«ioIl [lllllUri .... 'f ~g dill m:utvd d' uob.s. l.o! flXlfbei6n de IrlS:" \. C rcall.,. r:D :,::"ncro1~ In lido UDI ne~ I<! . L(I IrICll'K)poliD-do pot UIl.1 C1'JI;II~. l3unI1,e £: ior», 'Y 13 eEl: C".UUe5 por 1m. .,,'_Mcl6n do: frl;;:Ql"ifi~os ncri .... m"IIc;l1lO.$ ql I~ U It:lw' do, pri.n. -palm~Tlle ~ ret rn u::Ldo log E!la mooopolias (:ij. 'il31ti11iDIII dur~u a,j. II)S pi.ccios de 1", "mdu~~ 1Ill'!:'PIi In.o •• t'SCiblederDn e:olll~'I!'niWi PMII 5u

rwb don. accn:l.l.rOIll Iu pr.!.li!!W P1~ r-J. JIJ Ilrn:olPOrtcy d~ttitllllil'QroI.l Ia 'll3clon/idnd de I~ rburo:s "lUI:: b trn.nfp!llft_ mn y .. I prKIo de 1o, rrd~.s. CoIlIO b li..oo .. ncia d~ k.J moO!l:)pollim C1 b de ~1I'

, ro~a.r !.\l!l dirr ... ns nDe$ 11llcil, arrihl ., h&,. c.u I eo~!adoo, 'Un .mc:mopollo ~ knnln I~J d~ t,,'u:r )' eX .~ • lUI dl'll'llhuo ~ttl~~.h". '\Iue Ifn::pO CI.~. 'V'U. l'nn ru ~(J(.'f(l pl'l!>ell)3l EI Il'K)~PQlla ,d ~ In etC""~, por rrl!m'pl4, dd!le (Jel,ado~Ir<o rm;mlo COD In CQmpo:fiil Q_li.tJ traM. pr>rb .'n "'" !mq1ir"1 d!chu amH, 'CImDdll t e bUi se 'I';!' blece. no1U lli1. O-'Jlll~ r;;,1 lillie I1hlice ted .. SI.IS ~~bl, pol" e<\ 1m qu su, ~o M\iero Ie: \"1:11 PI".rtuJb..,do.!!<It .,ne, cotI1J)l"~Clr. T~ I'll!., ecl, IJ. coM. det mc;d0,!' de opo r.tJI' I rI C 1 :litn.b !erno f'\ lin IInt"~"', "nocmlT.ui Ud1mi1!£[t! 'b nl..1I'":1tl de dllUl\dl:r .. I CQm~nd(ll'. Sf ,el !,!"bkI"110 'M -r:xml"o", IJ'!!lm de- am. 'bu.t oJ !.1obll!rllO. EI cam edre:mo del gohl .. mo u~ml~o" el <I!!'qurl que lUI'::! j!!.lfOlDli~ ~ m<rlm d dom.lnlo cOUIplcl.o da los nlOru:rpolJ os, d~~P.l II :ntI I'CJlreRtlt,1 1'1'1 n .. n Los CI!J'c;:as de mIn11ttc;n ')' I! n Ia &ecilm do h politia '1!'CDn6mlca. El e:uIl! e:r • • , .. Il10 d .. 1 Roblemtl "I!nemjgo" j aquf'l qu," pro~n;o guc It";l ~II mbmo E:$tldo .1 campel!idgr dl1l MOMfl'QIiQ, cut! ~II ctI 1M -p.liw, dande I!'JQIO d .. .nJ'l'\'lla de 10 C'I! pita I I'll Inll'lillO' "_'l~e dlflCllItCio .. ,04:0. !'o~,~ com~~

E1 ImOi'Mo de gobll"rI'IO -runlgo:- cle kII mooopoJ:[m rue el!!l h Argl"IlliID., c-I dtls:Jia- 1I~1 Ju ,ClirrQ _~'eJ"O l'C'lnimo ~o ~ m lut dmre de B~lc ,a 110m.; Sr_ Rodolfo Hilld1.

Ell mod';o]!o, de,) ~ -Immll o~ fu <tl dd SI!'QI'QI P: .. r6n, qUo!' 01 niH I r!~o~. d pu ... r I Ihmp & Born el' drl DICf&d.O de ~

E1 'pTI dpJ! oonP"ip,o d~1 g(,m'~ld IOn. gJlJDCI. eJ tl .T. 1I1~rl- HiT!t"h, ctmID "'11 ~dn:. prP id' n!1! de Buft &: Iktnl. iE.I po: FUO tJUr m'ld,o' p'r!',"'D 'IIU~ I~ rnll~ aapo!ios ~~Ijll I!.hom en cI 1'!olIf3~

i~~J. \1t'rd.),J,?

rtdor d,. SO,,"UNAR .S.A.. al mhmo tic:'ro po. l.h:s;JIt'DIO il I , mln!!roJ '1 n:~1't16 101 uCdiloo. lfidultrul~.s III Iu ,com.~Iib,Ii. -leII"bsB• ~ hfi!!lO de Glce b "kri~!!Id~ esIIl\·I~r.1 ,m go:n\llllli r;:I~n3.a:. COD I.:. CQIJ.. dhc;on rio ~p!loll el~I'';!nJe1o de l.u Q)ml);!,. iiiilS fn\·oJC'd.d~J cmJ, em ,crklilo. )' que ,eI Jl'r"sid':-Ille del Bl coo I ndu'I'trial fuenl lia_DIhi:n di"edar de 8 ecmfW:'~:U: d'e ;;;Jpl· 1311 ~tr ... lI,,"ro. e um rnera e:oiod'dencia..

Los :Jmj&os dl'J "r. Hlf iii Sit fnlDlrI"OlI r rr;.C1h·itrtln pr .. -milu ;II prl"sltlrnle d'el &I.~ Indu!-trial COli uo Ilirrecido "seeD$0. E.(M·~-:!Imo I prlmera ixll::a eD ~1: '!pbinr'., \' d.: nm~~hai') 10 'r=ropLI!IiI!'T~ .aJ1 ·\,,11'0 :-':ro. I 1],.1 -r. 111Im:}l. E:s1' a~p. 16 d .. Imm'(h,,!a F'Jf' 1;01110 .,1 dlreeI r de lei co01p-II'il ... SO~UNA.n S.A...

merdo Q1:e!' en 19S5 Ikj uic!l6 111 I A Pl m bb. ridlo h3.5b tie miJTTlO moml!'lIto el !I~' IXllU!i.dlo:r d.., Ihmga& 10m. ,emp' '" I~ Q'Il!~ \'Qtv16 <=II.dlll \'I~'% 'lUI" dt'J6 dt eju, eel" LA jful"ldlm p(JbJica.. .. Par UIU \i'C1"d:rden. aoinddmd1l, a'1ue'i mlulmo Iiu slldo Ilhon, destgn2do, ~ .WJ'Z ell el lilIIblnde nJdo lIl.d. pmiblemt1ll~ pOf lecom~ndDdil," de'll Sr. E:liodi. d~ gui~lI no podd<1l dWFl"!!' '11 u es un emtll~d a it C' e:o tf'!I'ot! , r!l:oO ,mb bl ... l'l l!o l~, pUI!:-S ~I iI~lIrdo U e] m4roo de b I[:irma.'os reJerlmo:J 111.

M I"lIltI,-;;n eEL\IA) M. sidn eDb'eg:Id~ " ua ,ronl~HiC! de ,emplniidos. de uo monrJo. ,IG 110 pri,.;uIo '001(:1:'1'1 m. er:Io no. "ii1.1!! co dIM lilO! 1l:LD pr~p'llladl) la liqwdllcl6n .:!Id ,urpnl. me ~Ld.

V_ III e5!'e _.!P'UlfO _, dl!'bll'e,_ ,toll CmmrilJ;: ElllcL COmlill)'. omtnilslll de tt!!Jnspo!1e de peUMeu de' b 1XmTIp:t6ia 1D00r· 1.t11.f" .. ric:u"C!, Tr.nMs~e. em 1059, N'liIIIluls.. IlII CItro co.lllrill(O, il,sl~ YH, COD 'rff' .9 ::Io:m'br>e d! \'P.F ftJJC11~ eJ ~uerdQ el Clph'liD de itlvlo Aldo PutiD., que '~ desDU~ ~m:J1'!clQ b e:mI:lTr.sa ~staHtI a IngTlI'~ ., J;J tni~ c.qn~iifllJ d'e ·Cr. CODY;·11<Y. £1, miuno fo!'l'iOT CoDWIlY !lOT.Iocr· pol nil oe;:zodm 1\11 qertnle cI'e EU.'I" , ... n N~ 'l'CI,1t, C:tpltio de N~vI(i Ui~dc Bu. I oda M', qo~ poco d~s;pu& q Im~ IhlJlIIbr~n a b compaii'la de !'.k <nP~)' liIt:k":l' ,d,. 8ntmaoo Ilt'm! lUI eufl.:ul.n,. ritro opitlin d .. N.'lvlo. de oamiu .. ' Cumenno Fb\l,'Yi[l,- !'i.IlC a,hom Ii: ~tra en uro ('a,'Omb'e poosicilin para Ill"'II"u I. dlrtiCtr b emPT~s:II m::Lli!l:m.'IJ tst.t1I1.I. 'p\~mn, qut: 10 IVC'IMtt:, i!~ II'I'Irmnptllln Ml"lJooiIml"rieaM 'I'fl~

flflTPO"'" dt'i'tnlirb. A~I .'ttI","",. PJ eaI:'ll~n d" N"vio Oui1l!"fiT1\!"J 'bv.~ t'Ji d~ <I'~nad'o prMid""Ue de 'EL~r A. _, 'CiH!qI de wr YICIO di!' ~\Ir_ CO"' .. ..,,_lI~

PI'", es no es 1'0010. M Cnn"',"Q'\I, cwu JilcinM mBrmd,\'1Li' 42. N~ York. 11ll' m~ ~!Us :r.ml:;0!1 m'lIT'r:In~ ol,. ,.......1 liltl "'" 1::1 Ar.';:on'Illm f'l·e d ,\.:;: .. nl1 "". S - En ""'.1 ....... 1,... .. 11 .. ......,nl "",,~ :. I"~ .1 .. f\rrt!'K1.'l.no •. R2~ 0:1 ". Pll'ltin I:!dlt c M. Cnn~'lIyj y 1~IiIIO n n;11'~ prcm'ln -nit' 11. ~Il" Q,~'" 1:10'" otro Ol!!c,

.,

3. E1 cas' los mine a' es

de

E:\idrn tlI.mbi~f1 /1lOD"poloQ.$ de otTo I,~ (110; W' '1ue d!ilnjjr~1n -cbr .. UrL~ J~UV rill d p.l.C. lm~l:I Y.';(, u~~u .. Q d~san(.JII ... ~ No cs un rampeOlbl"ZU. I b Ait;.,,,Uru, {lOng~;IlIOS p.l- 'C::.50. i . oJ 1 ~II>W> ',,:. rnmento: SIllS )'ac.lmicliIl..d ll'Iir:tCtul'111, h .11.:i'cnlim dC') ui;l .:II CJoo .de' u~ IiClnpo J'c imporUr dltIJI:o.~ ffI'D~r"Ies. uto ifc:po:rl,.'I.. 0'1 ",0.0 c\~dcol ullhJ=d p.'\IIl el ;'LIII. ). QIle el dilX'1o tJUl: :Ie !JuLIa,. :'I t;tmIIpf'i).r ;II· GO que ex~~le i:Q el flQb". se dt'sUllillru a crnnpru ::tl:go que !lO· ~te I'n su t'cmi. lodD!. SiD, em'b:up. ... el que ,,"'Codllll ~ [ft •• DemI ,dcj4l'D de hila-do.. p.mr l.e.! oq;odo de los .:Ul::rnl!~. $Cdll un m::Il nq; u do: b.l!Xu perd aio u 0 dle.nl e. Pam 00 PUClc~T c:llenl.CJ, J<;IS sundcs mooo:P<ll:o.s m'~ ,e:onslitu)vn :M);::iediJd.e's 'IIUC' 8 J1n· mua ...uu se pr'opaDen dUUTolbr b rot. Mrn [lUQ' q\!~, C.IIJ rnlid:ld. penn';lltc~1) !mn6\1!es, 'IXImq liiIunt..u. 1:1 tml:n'~UI .obme1it<G CD lIQucllQSl [engll)De:S que IMI m~(j compel.l!DCi:l II .ru pr.indpal proouctiOn c:W.~.

UD:I <de 1\0,. IlaU :gm.nd", mnl1O'JlClllos n .1.

"RfiIi dd mllndo es The K •• hilrull L.",- .. d Ccu'pcDlIlion. LU~ glgUittsco con~:IOl'JlCr.!.do de ,cnmpafil:.s DOfleameric:.mn q~c. se ~ ~eudrda pol' d til:~O el .. l mmxlo. imn bl':~!iitl' I!ccm~nLJ"1Ii eCi la A:1gll'lltilll:l., d~1! I 9 I,'. SID pct'u;n.:ooa." 50n eo(lITl'lcs:, pt"l\O b A~mtiOli. filii cIibUJ;:Oi, nQ ,~ 10 que ~ dl~ UP rno:h·!c de" f!Qb mJueto. L:. oomp3J,iili, dO! tooaJ Diodes. bmpor:o h:J ,,-md!do sw po.s:e:done.s. Ia qu podria'Rf uru fe$pl:t$tll. n:ttur.d ,I sc hubltro efll!iI'i'lPa.lOO Y. ~lmelU:r. len mhim';:rJ6 JuJ"'o ran i.tw::d~~oliC'5. Sus D'!gOOI)S 1"10 !lO~ ~In~:nud m nl<ll brl.larol~. 10 qu,e PO d"l~ d~ ~ T'ilrtl, ·1ni1lii.D!.l " de um cmpora. dan donde ha rcunfdo ~l laknlc de RochfClllH r de MOl'Itoln. 'Prm 3.UNJjLlC 101 rrulM no SOn ~C!rdjnatio~. lampoco ab<indmml'l In plam. tSc-ri quI!' e$I;)mOJ. ul vC2., IInl~ 'IIlJD I;3SO dislco dl! monopolio p."Irll !DO trn ooiru"f

Omtfnlli'mo$ C'QH nw ~lJlion:J1 :l...c:1d Corp. Su Ilc'tlvhl:u:ll h.'L ,d3do l'i.Jg:n II II Or.lcWD de· ot1';I.l' ~l'd..1dC5 tr~il.d:u: ron b.prJrnm!. Um ~ IWn:i. Meb1mII'll' S_A. }' h ~r~ Minern ~I"iio Vi.-la, .A. SI un;:) sc lorna d tmbl!io de: lm;smr en 14 guill d., Irl,o:ronm, ~m qu. L:!1J IiI(>J ti~'jpnM oficiM eo" d [I'ILrnIIJ IU1:'ILI'rr DiI:a~nrul Roque s;.~nl. .Pf'm 561. Y 51 Ie-\";\ h bl;·VJu". d~ mis fonda. podri. (I~""'-'lf til! d,t'· t:il~ ewio,<o: 1:1.1 3 rolJ'lpariii;u qll" H!!n "" b mi1:ma diro:-oo6n. ticmm !ambIto, eI misOlD diredon

El doctor A.clolbel!"t K f"it!l{('" "uena, Inin~tr,a de ECOfW" m;a en el ftobif'rn.o d'cl am;gv del .!enor llir:u:Jt.

4. . ,pareceotro aDlelito

L1. fu.DcJOn ae: 'WI' I!.'IDeo Irdud.r:ll " pl'O\~ dlt c:RdilM oJ 1.1 ,udU1Ul:l. ED IllS [[uMS 'I!'~a, por '" I.lOIJ. des.:m.;ilbt um nmi!, de> ID nd;W.'IJdi 1ndU)tri;!.l, SOf:IJ!ITe.r. d$I' mor.lr )!' l~o1 trnlJi dir qu.. o;l'~ anlquis.a otra.. En C:OI6l'(\J<:nclli. ,t.5 d.e h IMlo"OJr Ins~ndl'ti;:D b d~r:ma6D del pl'c.sidcnrc dcl Banco Industrial en 110 p:;b donW! I~ aclhidnd Imwllbll P1pcrl.:l 'c::ro. ",fc::!.rrlrrue gr;I\"eS !;N"!IIbleIUJ UlWICierm. La 100 uttri DfC(), »~I\:I, IXca~IJj '0"£1:1.. it al nUl q'UC mo;:utt:J. 'OUQ 'cil·",IWd,·o til .1!!Z COD '1.1 uniilQ. lua'pc~6t:1 de 1.1 mlnrrlll., ClWl 1101 ducb lll'\lC IIOO;WU m.h UJ')l:~n!:'i;\ de 1I..wnlui. TocI'm. I'os mlDUOS ~er'hfO!i luI] t:iedam.1do dool\: hact lirmj'iOl hi cr'!!':l.;;:O!!1 all n.n ihl1co de Comenlo m'n.:To. rJ:i1 \.flI:a, dl!' que III c:lrl-:n dell B:J nco I It,i!lIsbul wUIlILd a. ;I I~r:nbelh ~ I~OI..:l dcmprc dClIJ'IlJ.lim;!o llipido.

EI IDIIlgo drl Sr. Hirsch dol~n6 uo ludfd rll dl!l' S:sno:o h1dl.l...mt .. l. C!J 19\)6 qiJtl ,",pld; flWnte d ItlmlJoo a 1m ml~. 11'1:!>5 ar~ llio~. U]' dJfo rn iliA d.bcuno ql:l(' I~ minr'rilll aI'I~;rIlUm. II,D 1W'C:'I'1 i In 00 ('(NiIj • lOS', pg;rqlJ:1'i dl~l~ d~ 'tu£lcil:ll'la c:upltlb I"~ l-os mhvtos SC i}urd 'Ien ntudO:$. pe. fQ en R];lIiw ODmllf\!ool$f'l)IIfi; d pfI'n· dentO!' del BaDW lOO1JlUiM em, 1~~lbi~D, dir«tor dr U~ fiJ.iIDOJl")l1!l mSDI"f'O nm1.e. IfiknClOO "~dlicu!o, eoJl .. I [Ills. S'O\lINAR. S.A. Nlltun,1mlii'll~ eugklur~ifatdll'a ,I 1m mlll!"1M Afif!t'nl'ho.'Q db"l1lml"1' C1P"M~"rII dI" ,!tOM fUlr ... 1 m<Z[~4do ~I"e .~ SO~UfilAR S ••

.El pn~ cW B:I.DClDhJdiW.r~. cU.

Dodor .EmiUo lion PeborB'h ,Pol ',0Y rtl;Jli.~~·r'lJi o'c .Del,cn.If.CI dC!1 gnbicr,nD del ami:go del senor IUr cit.

,5,. Llelan otros ,amigo,s •••

H~ 'lisloq,tte el: mW_o, de ~ ~(~ e$ 1;:llIlrbll!-ml ~ dlrmllJ' da 3 ,~ rulU mme:, .. , del !I"iilll(ipclIo D(lrt~CI· 00 The iNalLlQ!Q1 I...e.adL

Uem:os "bID que d minllstro de D'e(cnw I!;S L:IIJlb~ftliel direCilor de un moD!). pol~ m'uero DOI1~.meriCiUIO 1.IAm:a.ria, so. ~1JN'lfl S. A-

PHD ~d3 ':Inn por ru bao pcJi1~ l;unolm a una ,rorulcl.ciOaI ie otru enpjd;liS I.!:dU~:IIF5. mmems. t.a .... _ 't !ie. - Que. ,to I'll CQi'iJuill:o, oonf~unln0i1 (ormh:l.1ble 1[1UlU! ~e -t:,odll5.. EI h.ec:MI m,b Dc:cpdon~1 ,~" !;iuc Ii! trona dc: ('(1m.. IPl'DtliU lII'u~, '1Im1 :ru m.ynri&, iOD 5U!:mUIC;Ii de tIlr~ situlIda.s IIu:cl'::! de QUfitJ<O pllu" ~H:ral_nl'e nonUD'lf:ri'o. •• u, )' qDe' '!4j CftCaJrglal1l d~ :bombe:lilr b~ aJul!TlIl 11II !"'1UFm 'qlJC 1(1 ptoduwql:l~a.dmn

i:£tl!! eli un puma ell q~e ~'ODI7Iellil!' d& Iltlle'(5C • .:E.l$st~ atl!:ulllI dII,erem:b eDIT.,; lm hom1n~ C1.e: lllif";;oclw alaMO OC:VJ;!';lD hi l£urrct6n pu.blfrn? 51. ~~ CUlludo 2' trot;; de IIlD l!·mp ..... S<lI.rio Mgl'tltlno, QII mavor I n'& OM dl~Der _ d~J OIlLyor aidilo po.

II Ie' • p:lnI 10 ewtJI Ib riQ U!!Zi: Dfgt'fJtl!'!Q dd:'rrillJ 'p<:m'IlIl'ftft'. ~ ~ maya ITIft!.lda posib " III' /l1c:L~ de nl. !'MDO.. E3, f'I). tnlla'J;. poslbl que u.n c:mpr;e.Qrlo IIrg.l'n. !lno [lfdll.'!':1 UR.l "rnIUm, fiM~ que' llmHe el derecho d.· uportnr Olflilales, llCHI'Uc 10 'lUll eJ dr'SCil es ~itse de ~im; c..1pital('-_ For el ronbario" uo r;:-P1Hlm nlc d~. lin mooopomro. rJ:baml!'fo d~ I'od~ _I.~ bCl.li!hdrJ! _PlU~ e.opa. liIlr I.u g:ln:lm'l'I-o;, ya qUI!! l!S1e e1 d ~ goci'll d<l: m p,lIrnn

Vt'ruUos, en <lQ,'oO. En twns Itli JI3&~ dordo: sc pre"alu. 111e Na.tlQlUI .Ufl.d. <lp.ur~ f3mbirn Ii:. L d·u Pool de' Ne·· moun, 110 n1lJOOpolit) quimico ,m'lrebmde por ~uhlpl~ OOlni'c:llias. y ~ClJen!!!'i! £imo.. !loU'!» en cI pals de orl.Em d'! runba em. P'lmclO~DO:-'" 10'5 ~dm lJ'o.idos. E. 1. du POll! ,d_r Nl:1llOiilf3 Ue~ I!n b ~nUIl;1! eJ "~~I"o! de DUciio SA.. puo sus p~OCi!' dUlJlefllos petTa. dOfujmf d ml"lCldo roll los. pUsmos IJI.!C t'DI lod I»rt~ t. illd'uWY qluim;ci)j ~f::"ntlm ~$U nhor:!! 'en 111'1 1'1'0('1; S(J d~ oon" nir.:ldoll lI~hmu:II ... , dl:' m:I_nl!I'Q !'Jill! ptI!lC:cr c.l aJlItnll del BOiJICO Indll~ II, ,I!\S 1'('1liI!!' !<lmbien lal lb¥e rn.'lU 1m (lell prott3'O de Oi'JOO!flb-J.d6n

Dij mm qoe el mJnbtfo V;3:n PeborJ;h 1'IIl b~ d~~nl'riclo II h'H mi.M~ (jjW!' pe. dlalil 1.11'1 BaDC'I') de' f:om"_olo )' I"JI'U; ;:n .. wl ~j'j~.e pel1en~d.li, .g h pbn.a mlll"Of d(l to mnnopolio m{l'I~o., Cr.JUI<ilO ¥alii P~bon:l'J, dlli6 k. prt1fdci'idldel Imea Indumi:J, d ""DI"lm Kr"'i!'i"if V ..... lIlt hnmhl't: d .. I Nationd Le:td bu<cO fnlT las tU~mim. d!i t ,~mpclini:n ruin- mtI!1.a 1Uy.a"poig r:lp:1lml"llj~ ~n b JlloUgulI:mi'nle asodllCln ~ I. (I~! font (!~. N!:MO .. !'1i. F~ ad como ~I ~iC:C:l1rl"rid('IIl1" de Dodlo So A.. E. 1 dill Poml de Nmlour1 I'll Iii! .Argmt:inm

DoclO'1'" Rodo'l/,o Guido ],tar· ,leW, lUll (le~itpJOJ.o prelllide1l1' te del Bllnco Ind"U.8,tria! ,de tQ Republica Ar;genlino'.

6. £), c:aso de un especia ''''5Ita

II eomp!!te.fK'\l1l • iii nOi8 del Ed.ado. i!tl YD' blJ~1Jj cjC'liiDplo del. modo de opc·tcu:

D:loaopalh.!II,pclrquD Do dboeo dud.a I] III!' '1m ne,::odo l;uJ IICldo 'COt) 1m 1;l1obltflll!ioU inle-mucoolilea., como ,u el de I~ .., , .. _

,;:aC'U'in. . se ~cue:nln Inml'jGnb1PJIlI"n'ft ddt'ndido .g t!I p:ropio mlniJlJ'o de R .. !J. dO):l~, Etteno,~ perlen.ece ~ ,dh~C'tCtfl~

,8. Pina

Dodo,. Ci'aT 1J,J.Rge. lli4!cre" to".-" fie fladcnda dd ,ob,;,.,.... no mW.ar.

'7',. II negocio del netle

El' dO("lor NiCOli ar IC05ttll Mendez, nrir,;.stro de R,(!la i(l. ncs Ext.eriores d'l'l Ill:'nllil.'r.f!'tI del' mni~o del lienor "ir~d(.,

lm mooopolios WI !l~ 1111 lI:;oJ-; DlI!mo 1U~1:lno. Irc-, min~; la1< ;cprf"'tel'itllll, m lUi cmnpler YMj~ 00' PQ ~ ·"aiLdana.lbt1-. ow pm ·C'W00 pl!btll .". e] Itcreero PQT -P;D 'vmqui-. SiD I!mb.1l~(j los lJ:u ymC'D _ l.u p~;::rn :1:1 del I)ju'CtOry' of A"mrn¢.ll.O Bu;dllnl ill A,r;:el'ltiml (Dirl'Clol'I!.'l d~ las Nt;I1:0ci0J

"n r1'I".1ffii"T"!nrl...... m I ~I ~r:t::e olin<l,. aDll! tevI~1:I 'I')U<C' no M! "" M'" e:i 'los lcil><km" 1u$ln.m"rrle potiQhe o..seubl'll 1'0 "'ldm:.. 'kM5 d' .. mu .. lu·l~ IPOc(:T6 'II lISpinn:e3 • onxf:rc

I...:i !:Imilla, Bu'n~1! ,~ Born" el P;.b l.mptrM ante IilHlDo;polio Q <.entad" en I.a "'rt:~n\ln:ll. ~ sMo ~ptilRru toIll 'In::. ~rt'brladc E.~II:LIno. 10 qtle cit 1'''-'''11' l1"\,rllII qUI! 11!.1' I:J e!CIb de .. ~ oru monOJ'l'OIi~hlJ lQ3 DO'C'llmmem~ redbc:::J, minl.I'f'rin\ iI' 10' demb !'«'I'Et;Jn.u. [,ta, rli.tr!1:lIIci"1'I d~' p£ld!!,1 ecoi'ii'!mlta; k' ~ Fm~J:iI ~nctj'lme.nl<l! en dOl pb.nM d]rtlo:-, len; ~p-o .. s 6.0 ,[I Ilcuerdo ~n 1IJ'N1!"i~ II b mlJ7reo,a nncilY,13) ~i~n~ " ~ D,cn'- lind'), JI's'n d;; 11C'!l~(I ~ O!::i:_ pI ... :tr b. cliI5e tr::In;,t-;d!1T:l! PC'I'(,! H I'od,..~ ~t;1n, de II.tmMUo I!'O 11I~ mf'dlil:q I"C't'n6m(~1. POIl'1ll to' m«1flDollo, 111mbl~n Illeh:m fOnt]'... d. Ert.o I~ 'Ii'C.WID01

~m"I 11M Tlf'm:rm~ f:L

1..0 qu~ el EAfl ha ndg JUt.!! b 1":tpO!

IllId6n. 10, d Ila nob m'l't"C'julle lr n,!,,;rtJ. p;ua IOJ 9'lPl'M'lrios mvi~os. Oc-stmlr In. 'nobi e1l Uti ob~ttIVIJ d R'rlnwma 1mpm(:I11" • :p::!n '"' al'l!'t.:Il1ms a'i tJ3n..rpofte pal' -,!iIRI. ob'a adMd"d que m cI muooo ~ Ir1"iO ~ 'eo~'trindMO ada til:! ·tll fM>. ~ :liYlros. La Em pr"-1 Lloea ~'I rui~

W p'r~!~n;;i d~1 'e"'OIl'Id"lle, I!D tJllll ~ocl:dad CLIiIi\"O 'praldcnllC: e.s V m01Gl de'

Dcttml:.e:, 31. 1 !l6$:

Total- in~cslmen!: S, 1.500,000.

Tol:.ll mnu,)1 fla,vroU: mSn 30,000. Total "nnuIII !:JI~=mSnl IJOO.OOO •. OOl"ll.

'-1 Orr.ci..a~ • b·. Hury'T. GrMi1m, • 'Pfe~i, I: •

Mr. :l'Ib.ceio, A_ .AUIld'n - 'Vi~.p ." ent. tifr. turt ilion Si'm~ll· DcJl:;;lIl Direc.lot·, M:r •. Joh!1 F .. H.,f!·hom . Dircdor •

Mr. FI"iIIl1I£ J. 'Ketnan, • DirtCdor.

:Mr. Conlon C F'OIiY • Director'.

1\'lr. j'\(blbmo Kri5_er VI!-eml - n;"ect{lT. --';Ir. Itobmo ~'. ;Pi tre.lli . 5jMie.,

Mr. A.mluJor A~ nia,1 • i\ltem"E~ S,n~i.c. ~rr. han G. RothscbiM, ,- SecI'diU\* tD Bom'rd nl lli.rcd'OTa.

~fr;. A1h:ed'o E... Hoe.d • Sal~ MilD :u.

1'1.' .. 11=" ........ ,.. t::'r_ .. 1i. .... ..; • VI' .... "

Q!ic RrRldory 'bricks GREFMt, (;ar-FCI). . RITa. S1U~lIi FE1lRox~ Daic lmni~g Rlh!: .~b.CNEIU.~T. chrome ora I'amminl; .mis' CR<l~.o ~CQ reo: lime fcUlin: mix Dc\~o)fIl.G' buio 'epl;,1lyilllS mix K'nor.n:s:~v ....

RA'i'l mft'lmlils. pt:n:::Q!la,je ~v "",luilli

~IAhli~hro: October 9, 1882. .A:!~i,at«1 ",,~h;

Comillig GJlI~'" Wafr .. S~ Coming. N.Y. -Sub.imlt.ial' ~3r.,ehoMeT;!,

-Tradi: mInk. Ind ~echnical IWI,iJIJ<i!J C'¢.

si 1l:iC'C 19412.

Wheaton iGIU3 Co .• : l'lill,,'imle, NJ. - Tedmielll msie.lam:c 'lIiot:e 1952

fa,y a,I,,. ~uis.

CiQtn.ll Office: PI'1IroJ (;010l1li1 BOO: Slieno

Cdtle A.ddrm!: Tm.'ltAh'l'i

eolill\p ny OUieial :

.Mr. Roberl Sdmon • PtMident.

IIlr. Eduardol M.,H~r:s:o • V1et!~'f6iden1:..

Mr .. F.milin F, \'~1It PehlJl;h ~ Mamq;in;

'-U:m:clor -

D.r. Hor>!!;i!) ~, Vareb -

t\'fr. ]'ua" IliDnehel.li ~ i

~h. Em~!o :\11. Tilrrlllul~

:\tr, .• Pau'l J. W.,II;,u I

Lui:! Diu Nieola,l1 • Syndic:. Huga L. Bu~io • A11~mi!l:i!II S _ (I

FlNA,.,Y(- 'ATA for lhe..h

ovember 30, 19&):: olill iovatmml: mSn 20.000 .. 000:. • T()I~I annual ~: IlISn 22U62,~n.

Texas Instrumen'_~elh lane-'1 •. 1957. CqitaJl: '1IimI4.L:ntd

Subs,l!cii:d.I'J'· ofl Tex.11.5 J~ Inc.; tNorth Ccntnl ~lQg'ayi Dalla. ()pe:r.Qw: ?lLnnrl'iaduRI, .aM marke' -·of ,e1IcctriJiiJ!Oitlianicai m*ol dmioesi , ,eentII6~ of 'TQ:., InstNJnm'tJ, ~·nc..i

Co

Entrletenimie,nto B,ara,t.Pa!'a Fines d.e ISema.,1 ,CUi,Dtl'S Mi.sler hay en e Gabinete Neien,.l?