You are on page 1of 7

Uniwersytet Imię i nazwisko: Grupa Nr ćwicz.

Ocena
Zielonogórski Paweł Drewniak 206 IDM 1
Paweł Bury a

Laboratorium Technik eksperymentu

Temat ćwiczenia: Pomiar mocy dwójników Data wyk. Data odd. Podpis
pasywnych. 14.05.2007 24.05.2007

Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami rezystancyjnych, indukcyjnych i
pojemnościowych dwójników elementarnych.

1. Wykaz aparatury:
- transformator
- amperomierz
- watomierz
- woltomierz
- R - rezystor 600 Ω , 70 W
- L – cewka
- C – kondensator

2.1 Wzory użyte do obliczenia mocy biernej (Q) i mocy pozornej (S):

S = U * I [VA]
Q = sqrt(S2 - P2) [var]

2.2 Obliczenie maksymalnego napięcia dozwolonego dla urządzeń w laboratorium.

P = 70 [W]
R = 600 [Ώ]
U
R= => U = RI
I

P = U⋅I
70 = R⋅I 2
70 = 600⋅I 2

I=
70
600
I=~ 0,35 [A]

694 65. Pomiar napięcia.1 Schemat układu pomiarowego 4.1 Schemat układu pomiarowego 3.16 15.3 49. 3.2 Tabele wyników pomiarów i obliczeń U I P Q S cos ϕ [V] [A] [W] [var] [VA] 74. amperomierza i watomierza 4.995 4.2 Tabele wyników pomiarów i obliczeń U I P Q S cos ϕ [V] [A] [W] [var] [VA] 96. prądu i mocy na cewce L metodą woltomierza.7 0.9 0.4 1.491 15.88 43. prądu i mocy na rezystorze R metodą woltomierza. amperomierza i watomierza 3.472 0.912 0. Pomiar napięcia.65694 .

148 14.1 Schemat układu pomiarowego 5. prądu i mocy. na dwójniku złożonym z szeregowo połączonych rezystora R i cewki L. Pomiar napięcia.2 Tabele wyników pomiarów i obliczeń U I P Q S cos ϕ [V] [A] [W] [var] [VA] 97. metodą woltomierza.99834 .888 42.2 Tabele wyników pomiarów i obliczeń U I P Q S cos ϕ [V] [A] [W] [var] [VA] 82.474 0. amperomierza i watomierza 5.9 0.1 Schemat układu pomiarowego 6. Pomiar napięcia. prądu i mocy na kondensatorze C metodą woltomierza.833 14.5 0.45 0. amperomierza i watomierza 6.02331 6.8 0.52 1 42. 5.

amperomierza i watomierza 8. 7.1 Schemat układu pomiarowego 8. prądu i mocy.339 0.921 0.7 0.2 Tabele wyników pomiarów i obliczeń U I P Q S cos ϕ [V] [A] [W] [var] [VA] 98.75 4. metodą woltomierza. metodą woltomierza.2 Tabele wyników pomiarów i obliczeń U I P Q S cos ϕ [V] [A] [W] [var] [VA] 97. prądu i mocy.157 14.547 81. Pomiar napięcia.21 15. na dwójniku złożonym z szeregowo połączonych cewki L i kondensatora C.9 71. na dwójniku złożonym z szeregowo połączonych rezystora R i kondensatora C.48705 . amperomierza i watomierza 7.1 Schemat układu pomiarowego 7. Pomiar napięcia.9616 8.83 39.7 0.

2 Tabele wyników pomiarów i obliczeń U I P Q S cos ϕ [V] [A] [W] [var] [VA] 97. metodą woltomierza.148 14.9835 10.25 2.621 14.1 Schemat układu pomiarowego 10. na dwójniku złożonym z równolegle połączonych cewki L i kondensatora C.2 Tabele wyników pomiarów i obliczeń U I P Q S cos ϕ [V] [A] [W] [var] [VA] 98.92445 . amperomierza i watomierza 10.9 0.489 0.827 75 30. na dwójniku złożonym z szeregowo połączonych cewki L.1 Schemat układu pomiarowego 9.1 0. metodą woltomierza. amperomierza i watomierza 9. prądu i mocy. Pomiar napięcia. rezystora R i kondensatora C. Pomiar napięcia. prądu i mocy.129 0. 9.934 81.

metodą woltomierza. prądu i mocy.1 Schemat układu pomiarowego 12. Pomiar napięcia.1 6.955 17.1 Schemat układu pomiarowego 11.644 0.334 6.70569 12.649 0. amperomierza i watomierza 11.9 16.2 Tabele wyników pomiarów i obliczeń U I P Q S cos ϕ [V] [A] [W] [var] [VA] 25.2 Tabele wyników pomiarów i obliczeń U I P Q S cos ϕ [V] [A] [W] [var] [VA] 53 0. amperomierza i watomierza 12. 11. na dwójniku złożonym z równolegle połączonych kondensatora C i rezystorze R. Pomiar napięcia. metodą woltomierza.88 0. prądu i mocy.27764 .124 8.333 4. na dwójniku złożonym z równolegle połączonych cewki L i rezystorze R.

Układy były zasilane z transformatora napięciem przemiennym. aby pomiary wyszły jak najdokładniejsze. duży wpływ rezystora R. prądu i mocy. cewki L i rezystorze R. prądu i mocy. Z pomiarów i obliczeń można zaobserwować.96035 14.1 Schemat układu pomiarowego 13.336 10.9 3. Ustawiane były takie zakresy urządzeń pomiarowych. co oznacza. że kondensator nie pobiera mocy czynnej. zbliżonych do parametrów granicznych elementów badanych lub mierników. Nie badaliśmy obwodów zasilanych ze źródła napięcia stałego.78 0. Pomiary były robione przy wartościach napięcia. Moc pobierana przez kondensator jest bliska 0. a więc cos ϕ jest bliski 0. Wnioski: W pierwszej kolejności zostały odczytane i obliczone parametry graniczne mierników i dwójników dostępnych w laboratorium. Przy połączeniach równoległych wpływ rezystora na współczynnik mocy nie jest już taki duży. Dwójniki dostępne w ćwiczeniu to wszystkie kombinacje połączeń szeregowych i równoległych elementów R. Wyniki pomiarów zostały zapisane w tabelach pomiarowych. 13. który przy tych połączeniach jest bliski 1. L i C. metodą woltomierza. napięcia i mocy czynnej na dwójnikach. na współczynnik mocy cos ϕ.164 11. Ćwiczenie polegało na pomiarze prądu. Na poprawność pomiarów miała wpływ także klasa oraz zakres pomiarowy mierników. na dwójniku złożonym z równolegle połączonych kondensatora C. .35 0. połączonego szeregowo z innym dwójnikiem.2 Tabele wyników pomiarów i obliczeń U I P Q S cos ϕ [V] [A] [W] [var] [VA] 33. amperomierza i watomierza 13. Pomiar napięcia.