You are on page 1of 17

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:
DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR - informativ
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010
Nr. valoare totală fără T.V.A. T.V.A. valoare totală cu T.V.A.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obținerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 2.000 0.468 0.480 2.480 0.580
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială 5.900 1.379 1.416 7.316 1.711
TOTAL CAPITOL 1 7.900 1.847 1.896 9.796 2.290
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
TOTAL CAPITOL 2 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii 5.370 1.256 1.289 6.659 1.557
3.3 Proiectare şi inginerie 33.414 7.812 8.019 41.433 9.687
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 Consultanţă 80.000 18.705 19.200 99.200 23.194
3.6 Asistenţă tehnică 13.000 3.040 3.120 16.120 3.769
TOTAL CAPITOL 3 131.784 30.812 31.628 163.413 38.207
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 654.974 153.139 157.194 812.167 189.892
4.2 Montaj utilaje tehnologice 3.769 0.881 0.904 4.673 1.093
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 47.109 11.014 11.306 58.415 13.658
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 Dotări 218.912 51.184 52.539 271.451 63.468
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 924.763 216.218 221.943 1,146.707 268.110
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573
5.1.1 Lucrări de construcţii 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8.731 2.041 2.095 10.826 2.531
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 84.400 19.734 20.256 104.656 24.470
TOTAL CAPITOL 5 95.108 22.237 22.826 117.933 27.574
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice și teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 1,162.555 271.816 279.013 1,441.569 337.051
Din care C + M 671.619 157.030 161.188 832.807 194.718

826 2.000 TOTAL CAPITOL 4 912.720 0.188 832.256 1.619 157.000 0. taxe.000 0.194 812.109 11.000 3. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.020 59.900 1.370 1.451 0.400 19.000 0.000 0.870 TOTAL CAPITOL 2 3.379 1.138 333.658 4.000 0.711 TOTAL CAPITOL 1 7.1 Obținerea terenului 0.000 TOTAL CAPITOL 6 0.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.468 48.847 1.131.200 23.957 1.904 4.000 0.701 0. acorduri si autorizaţii 5.414 7. costul creditului 8. valoare totală cu T.000 1.000 5.000 0.731 2.274 49.207 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.906 276.474 2.881 0.COMPONENTA A privind cheltuielile necesare realizării: DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.V.720 3.433 9.120 3.000 0.769 TOTAL CAPITOL 3 131.000 18.1.826 117.A.1 Organizare de şantier 1.933 27.451 0.6 Asistenţă tehnică 13.000 0.014 11.319 213.308 218.000 0.807 194.784 30.000 0.194 3.705 19.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 Nr.000 3.769 0.474 2.000 0.000 4.580 1.574 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice.552 256.000 0.656 24. valoare totală fără T.468 0.108 22.000 0.000 0.289 6.470 TOTAL CAPITOL 5 95.V.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.480 0.796 2.030 161.2 Montaj utilaje tehnologice 3.000 0.041 2.000 0.2 Taxe pentru obţinerea de avize.095 10.2 Probe tehnologice și teste 0.000 0.040 3.896 9.000 0.111 268.167 189.000 0.628 163.000 TOTAL GENERAL 1.502 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.462 0.720 3.290 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2.027 1.000 0.415 13.531 5.701 0.237 22.000 0. echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 47.000 0.000 0.812 31.A.870 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 3.462 0.718 .3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială 5.687 3.000 0.000 0.3 Proiectare şi inginerie 33. T.1 Lucrări de construcţii 1.000 0.000 3. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 1 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.V.120 16.A.444 Din care C + M 671.000 0.256 104.000 0.673 1.976 0.1 Construcţii şi instalaţii 654.573 5.000 0. cote.413 38.200 99.734 20.5 Consultanţă 80.306 58.000 0.557 3.000 0.5 Dotări 206.2 Amenajarea terenului 2. teste și predare la beneficiar 6.276 264.019 41.000 0.1.000 0.000 6.812 8.900 1.000 0.000 0.6 Active necorporale 0.093 4.000 0.416 7.3 Utilaje.000 0.150.860 4.976 0.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 3.2 Comisioane.426.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 84.000 0. DEVIZ GENERAL .1 Studii de teren 0.974 153.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.316 1.659 1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.573 5.139 157.892 4.720 0.480 2.

093 III.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 3.014 11.284 518.5 Instalații sanitare 15. P.000 TOTAL III 47.029 24.583 4.827 0.650 49.849 4.V. PROCURARE 3.I.590 II.673 1.992 20.000 0.415 13.3 Izolații 85.000 0. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.613 170.673 1. ventilare.6 Instalații de încălzire.1 Utilaje și echipamente tehnologice 47.579 1.132 121.538 0.522 106.881 0.693 3.697 100.791 1.790 19.014 11.394 1.000 0.657 1.468 153.2 TOTAL II 3.215 729.275 149.000 1.658 3.207 9.000 0.000 0.904 4. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII 1.504 5.658 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 639.109 11.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.963 6.388 1. radio-tv.701 185.000 0.000 0. intranet 25.2 Utilaje și echipamente de transport 0.000 TOTAL I 588.415 13.904 4.4 Instalații electrice 40.093 2. structură) și arhitectură (finisaje) 417.A.881 0.573 141.000 0.000 0.109 11.V. valoare totală cu T.A. climatizare.401 9.398 137.1 Terasamente 3.000 0.2 Construcții: rezistență (fundații.3 Dotări 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 1 2 3 4 5 6 7 I.000 0.V.000 3.8 Instalații de telecomunicații 0.000 0. 0 DEVIZUL obiectului CONSTRUIRE CLĂDIRE DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.121 31.306 58.000 0.426 792.341 . T.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 Nr.857 11.S.306 58.026 1.000 0.624 7. MONTAJ 2.144 1.769 0. valoare totală fără T.000 0..769 0.A.793 3.000 0.848 97.508 19.

0 DEVIZUL obiectului AMENAJĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ADUCEREA LA STAREA INIȚIALĂ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.000 0.V.000 0.000 0.000 III. structură) și arhitectură (finisaje) 5.000 0.000 0.000 0.000 0.A.316 1.000 0.000 0.000 0.000 0.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0. radio-tv.000 0.000 0.000 0. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.028 0. valoare totală cu T.000 0.388 7.000 3.379 1. MONTAJ 2.000 0.3 Izolatii 0. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII 1.A.000 0.379 1.000 0.000 0.2 TOTAL II 0.2 Utilaje și echipamente de transport 0.I.118 0.000 0..8 Instalații de telecomunicații 0.000 0. T.000 0.000 0.000 0.000 0.711 II.000 1. ventilare.000 0.676 1.000 0.416 7.000 0.000 3.316 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.1 Terasamente 0.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 Nr.000 TOTAL III 0.900 1.028 0.V.A.000 2.900 1.4 Instalații electrice 0.000 0. valoare totală fără T. intranet 0.000 0.000 TOTAL I 5.S.352 1.000 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 5.000 0.5 Instalații sanitare 0.000 0.3 Dotări 0.000 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 1 2 3 4 5 6 7 I. PROCURARE 3.170 1.000 0.000 0.000 0. climatizare.000 0.000 0.000 0.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0.711 0 . P.146 0.2 Construcții: rezistență (fundații.000 0.000 0.000 0.416 7.V.000 0.034 1.000 1.000 1.6 Instalații de încălzire.782 1.

000 0.870 II.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0.000 TOTAL III 0. climatizare.000 0. T.000 0.4 Instalații electrice 2.060 0.2 Construcții: rezistență (fundații.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.S.000 0.000 0.000 2.000 1.000 0.000 0.000 0.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 Nr. ventilare.720 3.000 0.074 0.000 0.000 0.000 3.720 3.V.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.687 0. P.000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.1 Terasamente 0.I.017 1. 0 DEVIZUL obiectului UTILITĂȚI.000 1.646 0. intranet 0.000 0. structură) și arhitectură (finisaje) 0.000 0.A.000 3.706 3. valoare totală cu T. MONTAJ 2.000 0.A.000 0.000 TOTAL I 3.000 0.014 0.000 0.6 Instalații de încălzire.000 0.000 0.000 0.940 0.000 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 3. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII 1.000 0. valoare totală fără T.701 0. radio-tv.000 0.8 Instalații de telecomunicații 0.5 Instalații sanitare 0.000 1.3 Dotări 0.000 1. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt..000 0.000 0.000 0.000 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 1 2 3 4 5 6 7 I.000 0.000 0.720 0. PROCURARE 3.000 0.2 TOTAL II 0.701 0.000 0.3 Izolatii 0.V.000 0.V.000 1.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 III.720 0.000 0. BRANȘAMENTE DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.000 0.870 0 .000 0.000 0.000 0.000 0.2 Utilaje și echipamente de transport 0.A.852 1.000 0.

491 2.190 0.754 1.000 0.4 Instalații electrice 0.3 Izolații 0.000 0. structură) și arhitectură (finisaje) 7. T.6 Instalații de încălzire.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. ventilare.000 2.. radio-tv.000 0.000 0.000 0. MONTAJ 2.000 TOTAL I 7.000 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 7. 0 DEVIZUL obiectului ÎMPREJMUIRE DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4. valoare totală fără T.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0.037 0.000 0. intranet 0.1 Terasamente 0.036 0.153 0.V.000 0.501 1.000 1.2 Construcții: rezistență (fundații.000 0.000 0.000 1.A.5 Instalații sanitare 0.2 TOTAL II 0. climatizare.837 9. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII 1.044 1.175 1.000 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 1 2 3 4 5 6 7 I. valoare totală cu T. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt. P.000 0.2 Utilaje și echipamente de transport 0.000 0.000 3.000 0.A.000 0.000 0.654 1.8 Instalații de telecomunicații 0.654 1.000 0.219 .1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0.800 9.000 0. PROCURARE 3.000 0.I.000 0.A.000 0.837 9.000 0.491 2.000 0.000 1.000 0.S.000 0.000 0.V.302 2.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 Nr.000 0.V.000 1.000 0.790 1.3 Dotări 0.000 0.000 0.000 III.000 0.000 0.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 1.000 0.219 II.000 3.000 0.790 1.000 0.000 0.000 0.000 0.

000 0.A. P.187 3.2 Construcții: rezistență (fundații.000 0.000 0.000 0.631 3.000 0.3 Izolații 0.000 0.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.A.000 0.2 TOTAL II 0.064 0. radio-tv.187 3.000 0.000 0.000 0.000 3.000 0.A.000 0.000 1.000 0. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII 1.000 1.873 1.000 0. 0 DEVIZUL obiectului PAVAJE DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.206 16.065 0.359 3. MONTAJ 2.2 Utilaje și echipamente de transport 0.000 0.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 Nr.000 0.079 1.000 0.4 Instalații electrice 0.000 0.000 0.S. ventilare.000 0.123 3.903 3.952 .000 0.000 1. intranet 0. valoare totală fără T.8 Instalații de telecomunicații 0.6 Instalații de încălzire.952 II. structură) și arhitectură (finisaje) 13.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.I.903 3.000 0.V.000 0.000 0.000 0.565 3.3 Dotări 0. valoare totală cu T.000 0.000 3.000 0. climatizare.000 2.000 III..000 0. T.271 16.000 0.V.000 TOTAL I 13.V.5 Instalații sanitare 0.000 0.000 0.631 3.271 16. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.000 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 1 2 3 4 5 6 7 I.273 0.000 0.1 Terasamente 0. PROCURARE 3.000 0.000 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 13.000 1.000 1.000 0.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.338 0.000 TOTAL III 0.000 0.

000 0.8 Instalații de telecomunicații 0.5 Instalații sanitare 0.000 0.000 0.V.589 10.131 II.000 III.000 0.000 1.000 1.870 56.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.A. ventilare.000 0.2 Utilaje și echipamente de transport 0.652 55.000 0.000 0.000 0.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 0. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.000 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 1 2 3 4 5 6 7 I. structură) și arhitectură (finisaje) 44.A.217 1.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0.2 TOTAL II 0.000 TOTAL I 45. 0 DEVIZUL obiectului CIRCULAȚII AUTO.000 2.160 13. PROCURARE 3.000 0.A.000 0.V.000 0.I.000 0.870 56.000 0.4 Instalații electrice 0. PARCĂRI DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.000 0.000 0. radio-tv.378 10.000 0.000 0. valoare totală fără T.000 0.000 0.S.000 0.131 .000 3.2 Construcții: rezistență (fundații.000 0.000 0. climatizare.906 0.3 Dotări 0.589 10.000 TOTAL III 0.000 1.000 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 45.263 1.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 Nr.000 0. P.212 0.868 1.V.291 10.000 0.000 0.000 0.385 10.000 0.000 0.000 0.000 0.123 0.000 1.037 12.000 0..6 Instalații de încălzire.160 13.000 0.1 Terasamente 0.291 10.3 Izolații 0. valoare totală cu T.000 1. MONTAJ 2.000 0.000 0. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. intranet 0.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0.000 0. T.

6 Instalații de încălzire.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0. PROCURARE 3.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 Nr.000 0.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0.020 59. climatizare.000 II.000 0.000 0.4 Instalații electrice 0.000 0.A.000 0.468 48.000 3.000 0.000 0.V.000 0.000 0.000 1.000 III.274 49.000 0.000 0.000 0..000 0.S.000 0.000 0. MONTAJ 2. T.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.V.000 0.000 0.000 0.2 Utilaje și echipamente de transport 0.000 0. P. 0 DEVIZUL obiectului DOTĂRI DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.8 Instalații de telecomunicații 0.000 0.000 0.552 256.000 0.000 0.000 3.274 49.000 1. radio-tv.I.552 256. valoare totală cu T.000 0.000 2.000 0.020 59.000 0.000 0. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII 1.000 0.860 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 206.000 0. intranet 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 1 2 3 4 5 6 7 I.5 Instalații sanitare 0.000 0.000 1.000 0.2 TOTAL II 0.000 0.860 .000 0.3 Dotări 206.000 0.274 49.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0. valoare totală fără T.552 256.V.000 1. ventilare. structură) și arhitectură (finisaje) 0.1 Terasamente 0.000 0.860 TOTAL III 206.000 0.000 0.468 48.000 0.A.3 Izolații 0.000 0.000 0.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.468 48.000 1.020 59.2 Construcții: rezistență (fundații.000 TOTAL I 0.000 0.000 0.A.

000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.431 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.5 Consultanţă 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială 0.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 Nr.000 3.000 0.000 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.2 Probe tehnologice și teste 0.000 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.431 3.000 0. cote.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 0.000 0.000 0.A.000 0.2 Comisioane.000 0.000 TOTAL CAPITOL 3 0.608 4. valoare totală cu T.1 Studii de teren 0.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice.000 0.000 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2.000 0.910 2.000 5.000 4.608 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.000 0.V.000 0.000 5. teste și predare la beneficiar 6.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.000 0.000 0.000 0. T.000 0.6 Active necorporale 0.3 Proiectare şi inginerie 0.000 0.000 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 1 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.2 Taxe pentru obţinerea de avize.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1 Lucrări de construcţii 0.000 5.000 0.PROIECT MĂSURA 313 FEADR .000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.5 Dotări 12.000 0.000 0.000 0.000 0.1 Construcţii şi instalaţii 0.000 0.000 4.431 3.V.000 0.910 2.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.987 15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.000 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.987 15.987 15.000 .000 TOTAL GENERAL 12.A.000 0.2 Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.informativ în mii lei / mii euro la cursul 4. valoare totală fără T.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.1.910 2.000 TOTAL CAPITOL 2 0.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 3.000 TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.A.3 Utilaje.444 2.1 Organizare de şantier 0.000 0.000 0.000 3.000 6. echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.608 Din care C + M 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 4 12.1.000 3.000 0.000 0.000 0.000 1.000 4.000 0.000 0.V.000 0.444 2.000 0.000 0.000 0.000 0.444 2.000 0.000 5. DEVIZ GENERAL .COMPONENTA B privind cheltuielile necesare realizării: DENUMIRE OBIECTIV . acorduri si autorizaţii 0. taxe.6 Asistenţă tehnică 0. costul creditului 0.000 0.1 Obținerea terenului 0.000 TOTAL CAPITOL 5 0.

MONTAJ 2.000 0.000 0.000 0.000 0.1 Terasamente 0.000 1.000 0.000 0.000 0.987 15.1 Montaj utilaje și echipamente tehnologice 0.000 TOTAL I 0.000 0.informativ în mii lei / mii euro la cursul 4.910 2.000 0.000 0. ventilare.000 0.000 0.000 0.444 2.1 Utilaje și echipamente tehnologice 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 1 2 3 4 5 6 7 I.608 TOTAL III 12.000 0.A.A.000 0.431 3.000 0.000 0. intranet 0.8 Instalații de telecomunicații 0.000 0.000 0.V.5 Instalații sanitare 0.000 0.444 2.608 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 12.2 Construcții: rezistență (fundații.000 0.000 0.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 Nr.000 0.2 Utilaje și echipamente de transport 0.431 3.7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.2 TOTAL II 0.000 0.000 1.000 0.000 1. climatizare.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 III.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.444 2.3 Dotări 12.I.000 0. P.910 2.V.000 0.000 0.S. valoare totală fără T.3 Izolații 0.000 2.000 0. T.000 0.V.000 0.000 0.000 0.431 3.987 15. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.000 3.000 1.000 0. radio-tv.000 1.910 2. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII 1. structură) și arhitectură (finisaje) 0. PROCURARE 3..608 0 .987 15.000 3.4 Instalații electrice 0.PROIECT MĂSURA 313 FEADR .000 0.A.000 0.000 0.000 0. valoare totală cu T.000 0.000 0.6 Instalații de încălzire.000 0. 0 DEVIZUL obiectului LOC DE JOACĂ DENUMIRE OBIECTIV .000 II.000 1.

demolări.290 4 4 .000 0.000 0.000 0.959 0.900 1.100 0. dezafectări.000 4 cumpărare teren 0.000 0.A.800 0.847 1.000 0.000 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 4 1 2 3 4 5 6 7 4 CAPITOLUL 1 4 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.000 0.000 4 1.2 Amenajarea terenului 2.000 0.000 0. valoare totală cu T.000 0.000 0. valoare totală fără T.189 4 reîntroducerea în circuit agricol a suprafețelor scoase temporar 0.000 0.000 0.000 0.796 2.000 0.480 0.000 4 1.1 Obținerea terenului 0.V.000 0.A.000 0.000 0.232 0.468 0.000 4 scoaterea temporar/definitiv din circuitul agricol 0.000 0.900 1.316 1.000 0.000 0. 4 Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.000 0.000 0.000 0.480 0. demontări.416 7.000 0.480 2.000 0. 4 PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.480 2.000 0.000 4 plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor 0.capitolul 1 4 privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realizării obiectivului: DENUMIRE OBIECTIV .000 0.711 4 plantare de copaci 1.000 4 strămutări de localități sau monumente instorice 0.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 4 Nr.000 4 alte cheltuieli 0.000 0.000 0.379 1.000 0.432 2. despăgubiri.896 9.984 5.000 0. evacuări materiale rezultate 0.580 4 drenaje.000 0. T.000 4 exproprieri.000 0.000 0.000 0.084 1.000 4 TOTAL CAPITOL 1 7. epuismente 0.V. schimbarea regimului juridic al terenului 0.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială 5.V.000 0.000 0.000 0.000 4 devieri de cursuri de apă 0.000 4 sistematizări pe verticală 2.522 4 reamenajare spaţii verzi 4.000 0.000 0.000 0.580 4 cheltuieli cu pregătirea amplasamentului .000 0.000 4 devieri rețele de utilități din amplasament 0.000 0.421 0.000 0.A.000 0. DEVIZ FINANCIAR .468 0.000 0.000 0.000 0.000 0. defrișări.

720 3.000 4 cheltuieli aferente racordării la reţele de utilităţi 0.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 4 Nr.000 0.720 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 4 1 2 3 4 5 6 7 4 CAPITOLUL 2 4 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2.000 0.000 0.000 0.701 0.000 4 alte tipuri de rețele exterioare 0. 4 PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.000 0. T. 4 Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.000 4 telecomunicatii (telefonie.000 4 alimentare cu energie electrica 0.000 0. radio .000 4 canalizare 3.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 3.000 0.A.000 0.000 0.000 0.000 0. DEVIZ FINANCIAR .000 0.000 0.V.000 0.000 0.000 0.000 4 alimentare cu agent termic 0.000 0.000 4 drumuri de acces 0.000 4 cai ferate industriale 0.000 0.720 3.V.000 0.701 0. valoare totală cu T.000 0.000 0.870 4 alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0. valoare totală fără T.000 0.000 0.720 3.000 0.000 0.000 0.720 0.tv) 0.V.000 0.000 0.000 0.701 0.870 4 4 .A.000 0.870 4 alimentare cu apă 0.000 0.720 0.000 0.capitolul 2 4 privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realizării obiectivului: DENUMIRE OBIECTIV .000 4 TOTAL CAPITOL 2 3.000 0.000 0.000 0.A.000 0.

000 4 studii hidrogeotehnice 0.479 4 TOTAL CAPITOL 3 131.5 Consultanţă 80.000 4 obținere aviz rețele publice de termoficare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.597 4 plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție 40.047 0.canalizare 0.000 0.240 1.100 0. sanitar .600 49.000 4 studiu de fezabilitate 11.947 0.455 4 obținere aviz rețele publice de apă .000 0.248 0.000 0.000 4 studii fotogrammetrice 0.290 4 alte avize.234 0.024 0.600 49.240 0.000 0.995 2.000 0. T.023 0.300 0.687 4 studiu de prefezabilitate 0.478 4 proiect tehnic 16.240 0. consolidări) 1.000 0.000 0. transportului.659 1.880 14.000 4 studii hidrologice 0.000 0.000 0.200 99.000 0.769 4 asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectării) 1.433 9.705 19.000 0.597 4 3.000 0.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000 0.000 0.372 0.000 0.370 1.000 0.377 1.000 0. evaluărilor 40.000 9.870 4 elaborare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire 0.352 9.234 0. avizelor 0.000 4 corespondență.124 0.353 1.000 0.000 4 studii de stabilitate a terenului 0.000 0.000 0.426 4 elaborare audit energetic pentru lucrările de creștere a performanței energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor sau reabilitărilor 0.019 41.000 0.879 14.240 0.068 21.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 4 Nr.000 0.V.963 4.A.290 4 plata diriginților de şantier desemnați de autoritatea contractantă 12.000 0.029 4 obținere aviz rețele publice de telefonie 0.6 Asistenţă tehnică 13. DEVIZ FINANCIAR .000 0.784 30.023 0.000 0.000 0.470 0.124 0.000 4 3.000 0.1 Studii de teren 0. 4 Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.029 4 obținere certificat de nomenclatură stradală și adresă 0. 4 PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.200 0.029 4 obținere aviz sanitar.000 0.000 0.352 9.3 Proiectare şi inginerie 33.914 4 detalii de execuție 0.087 4 întocmire documentației.000 0.207 4 4 .017 4.V.048 0. studiilor de piață.000 4 elaborare expertiză tehnică pentru construcții începute și neterminate sau care urmează a fi modificate prin proiect (modernizări.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.701 0.000 0.000 0.234 0.000 0.000 4 studii geologice 0.100 0.289 6.600 11.I.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. obținere număr cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară 1.880 3.344 0.000 0.000 0.874 3.000 4 cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți) 0.413 38.256 1. 0.234 0.capitolul 3 4 privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realizării obiectivului: DENUMIRE OBIECTIV . cazării și diurnei membrilor desemnați în comisiile de evaluare 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 4 cheltuieli aferente onorariilor.290 4 3.000 4 3.000 0.000 0.000 0.V.072 0.000 0.000 0.000 4 obținere aviz rețele publice de gaze 0.000 0.600 11.805 2.240 1.000 0.000 0.628 163.000 0.240 0.720 0.000 0.240 1.000 2.812 31.000 0.000 4 verificarea tehnică a proiectării 3.000 4 3.000 0.000 0.023 0.000 0.000 0.240 1.100 0.000 0.000 0.194 4 plata serviciilor de consultanță la întocmirea cererii de finanțare.000 3.058 4 obținere acord de mediu 1.000 0.120 16.000 0.000 4 studii topografice 0. memoriului justificativ.570 0.200 23.veterinar si fitosanitar 0.000 0.000 0.414 7.367 0.A.000 0.000 0.000 0.949 3.S. acorduri si autorizaţii 5.823 0.000 0.120 3.000 0.000 4 studii geotehnice 0.000 18.000 0.000 0.557 4 obținere / prelungire valabilitate certificat de urbanism 0.040 3.070 0. valoare totală fără T.A.2 Taxe pentru obţinerea de avize.000 0. acorduri și autorizații solicitate 1. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 4 1 2 3 4 5 6 7 4 CAPITOLUL 3 4 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 3.000 0.000 4 elaborare documentații necasare pentru obținerea acordurilor.000 0.290 4 obținere aviz P.812 8.000 0.024 0.000 0.000 9.000 4 obținere / prelungire valabilitate autorizație de construire / desființare 1.000 0.806 2.000 0.720 3.124 0. anunțuri 0.000 0.000 0.000 4 elaborare certificat de performanță energetică a clădirii 0.000 0.000 4 obținere aviz rețele publice de energie electrică 0.000 0. valoare totală cu T.000 0.

583 4. inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora 3. structură) și arhitectură (finisaje) 483.401 9.000 0.992 20.306 58.658 4 4.000 0.S.793 3. intranet 25.624 7.000 0.468 48.V. echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 47.000 4 Cheltuieli aferente achiziționării drepturilor referitoare la brevete. ventilare.121 31.904 4.000 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 4 1 2 3 4 5 6 7 4 CAPITOLUL 4 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.167 189. T. precum și a echipamentelor de transport tehnologic 0.000 0.394 4 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0.769 0.000 4 4.000 0. DEVIZ FINANCIAR .415 13.673 1.I.274 49.A.502 4 4 .892 4 Terasamente 4.000 0.2 Montaj utilaje tehnologice 3.468 48.000 0.870 1. 4 PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.769 0.552 256.194 812.093 112.306 58.3 Utilaje.109 11.790 19.000 0.693 3. radio-tv. licențe.000 4 Cheltuieli aferente achiziționării utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj.109 11.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.060 4 Izolații 85.963 6.000 0. climatizare.504 5. know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate 0.860 4 Cheltuieli aferente achiziționării bunurilor ce intră.000 0.029 24. conform legii.000 0.857 11.000 4 Instalații de telecomunicații 0.881 0.957 1.508 19.658 4 Cheltuieli aferente achiziționării utilajelor și echipamentelor tehnologice. 4 Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.650 49..000 0.000 0.5 Dotări 206.274 49.000 0.904 4.139 1.951 115.000 0.000 0. precum și a celor incluse în instalațiile funcționale 47.039 1.000 4 4.673 1. P.000 0.020 59.000 0.000 0.093 4 4.000 0.000 0.791 4 Instalații electrice 40.035 140.974 153.000 4 TOTAL CAPITOL 4 912.657 4 Instalații sanitare 15.V.093 4 Cheltuieli aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale.881 0. în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar 206. valoare totală cu T.415 13.014 11.552 256.276 264.1 Construcţii şi instalaţii 654.131.A.579 4 Instalații de încălzire.319 213.A.139 157.522 106.000 0.412 4 Construcții: rezistență (fundații.020 59.014 11.207 9.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 4 Nr.308 218.capitolul 4 4 privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realizării obiectivului: DENUMIRE OBIECTIV .V.6 Active necorporale 0. valoare totală fără T.942 599.169 6.000 0.860 4 4.

806 4.000 0.731 2.188 832.000 0. sau a circulației rutiere.000 0.1.000 4 contract temporar cu furnizorul de energie electrică sau unități de salubrizare 0.656 24.000 0.000 0.000 0. canalizare.000 0.000 0.826 2.000 0.000 0.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 4 Nr.095 10.000 0.976 0.000 0.V.000 4 asigurarea pompierului autorizat 0.462 0.474 2.000 0.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 84.000 0. costul creditului 8. 4 Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.976 0.474 2.256 104.000 4 taxe de amplasament 0.000 0.000 0.826 117.000 0.000 0.000 0.000 4 navale sau aeriene contract de asistență cu poliția rutieră 0.000 0.000 0.833 0.000 0.000 0.400 19.734 20.164 0.000 0.000 0.A.000 0.000 4 împrejmuiri 0.470 4 TOTAL CAPITOL 5 95.933 27.1 % x C+M) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0. agent termic.000 4 branşamente și racorduri la utilităţi 0.000 0.000 0.000 0.462 0.000 0.157 0.2 + 1.701 1. DEVIZ FINANCIAR . taxe.000 0.V.000 0.000 0.000 4 cheltuieli de desfiinţare de şantier 0.000 0.000 0.000 4 cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții.000 0.3 + 2 + 3 + 4) x 8.000 0.000 0.000 4 fundaţii pentru macarale 0.000 0.000 0.000 4 5.030 161.619 157.000 0. valoare totală cu T.000 4 rampe de spălare auto 0.573 4 grupuri sanitare 0.000 0.000 0.573 4 5. cote.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 taxe locale 0.807 194.000 0.976 0.000 0.000 0.capitolul 5 4 privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realizării obiectivului: DENUMIRE OBIECTIV .128 5.000 4 căi de acces auto și căi ferate 0.400 19.000 0.358 0.000 0.000 4 alte cheltuieli 0.000 0. conform Legii 453/2001 (0.974 4 5.000 0.000 0.000 0.363 4 cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții.000 0.2 Comisioane.A.000 0. energie electrică.451 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 4 1 2 3 4 5 6 7 4 CAPITOLUL 5 4 Alte cheltuieli 5.5 % x C+M) 3. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 depozite pentru materiale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.656 24.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 costul transportului muncitorilor nelocalnici și / sau cazarea acestora 0.000 0.000 4 reţele electrice de iluminat și forță 0.000 0.000 0.000 0.237 22.00% 84.718 4 4 .000 4 pichete de incendiu 0.000 0.830 1.000 0.000 0.000 4 panouri de prezentare 0.000 0.000 0. 4 PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.000 0. feroviare.470 4 cheltuieli neprevăzute - maxim 10% (1.672 0.1.000 0.000 0.108 22.531 4 comisionul băncii finanţatoare 0.000 4 închirieri semne de circulație 0.1 Lucrări de construcţii 1.041 2.V.000 0.000 0.161 0.000 0.000 0.474 2.1 Organizare de şantier 1.000 4 taxe de depozit ecologic 0. conform Legii 50/1991 (0.000 0.000 0.000 0.000 0.A.000 4 întrerupere temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă. valoare totală fără T.451 0.000 0.000 0.574 4 C+M 671.785 0.7 % x C+M) 4.000 0.000 4 obținere autorizație de construire / desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier 0.000 4 cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0.462 0.000 0.000 0. gaze naturale.256 104.573 4 construcţii provizorii sau amenajări la construcții existente pentru vestiare pentru muncitori 1.000 0.000 0.000 0.451 0.195 4 valoare prime de asigurare din sarcina autorității contractante 0.000 0.734 20. T.000 4 paza șantierului 0.000 0.099 1.000 0.000 0.000 4 chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public 0.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 4 5.000 4 comisioane și dobânzi aferente creditului pe durata execuției obiectivului 0.000 0.

000 0. expertize la recepție.000 0.2 Probe tehnologice și teste 0.capitolul 6 4 privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realizării obiectivului: DENUMIRE OBIECTIV .000 0.000 0.000 0.000 4 6.000 0.000 0.000 0.A. omologări 0.000 0. valoare totală fără T.V.1 Pregătirea personalului de exploatare 0. DEVIZ FINANCIAR .000 0. rodaje.000 4 cheltuieli pentru instruire / școlarizare personal în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor 0.000 0. 4 Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli crt.A.A.000 4 4 .000 0. 4 PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.V.000 0.000 4 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4 cheltuieli pentru execuția probelor prevăzute în proiect.V.000 0.000 0. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 4 1 2 3 4 5 6 7 4 CAPITOLUL 6 4 Cheltuieli pentru probe tehnologice.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 4 Nr. valoare totală cu T. teste și predare la beneficiar 6. T.000 0.