You are on page 1of 4

AE Comerţ şi globalizare

DEZVOLTAREA COMERŢULUI ELECTRONIC ÎN CONDIŢIILE
GLOBALIZĂRII
(E-commerce Development in the Conditions of the Globalization)

Lector univ. drd. Mihai Felea
Academia de Studii Economice din Bucureşti
mihai.felea@com.ase.ro

Rezumat
Abstract
Dezvoltarea comerţului electronic
impulsionează procesul de globalizare prin E-commerce development gives
depăşirea barierelor comerţului tradiţional. Un impulse to the process of globalization by
site de comerţ electronic poate fi accesat de exceeding the barriers of the traditional
către firmele sau consumatorii finali interesaţi commerce. An E-commerce site can be used
din orice ţară a lumii unde există un calculator by the firms and consumers having an Internet
conectat la Internet. connection from all over the world.
Comerţul electronic are două E-commerce has two main
componente principale: comerţul de tip components: the Business-to-Business
Business-to-Business, în cadrul căruia component, within there are transactions
tranzacţiile se desfăşoară între firme, şi among firms, and Business-to-Consumer
comerţul de tip Business-to-Consumer, care se commerce with transactions between traders
referă la relaţiile dintre comercianţi şi and final consumers.
consumatorul final. Specialists estimate that in the
Analiştii apreciază că în anii următori following years the Business-to-Business
comerţul Business-to-Business va cunoaşte o commerce will have a greater development
dezvoltare mai puternică decât cel Business- than the Business-to-Consumer commerce.
to-Consumer. Instituţia de cercetare a pieţei Market analysis office Forrester Research
Forrester Research apreciază că în 2006 estimates that in 2006 the online transactions
tranzacţiile online dintre firmele din Uniunea among the Eu firms will represent 22% out of
Europeană vor reprezenta 22% din volumul the total volume of the commerce in this area.
total al comerţului desfăşurat în această zonă. In Romania, the level of the online
În România, nivelul vânzărilor şi sales and services keeps growing, even if it is
serviciilor on-line creşte zilnic, chiar dacă se under the EU average level. The development
află sub media celui din Uniunea Europeană. possibilities of the Romanian E-commerce is
Potenţialul de dezvoltare al comerţului very high, taking into consideration the
electronic românesc este foarte mare, fapt volume and the dynamic of the transactions in
demonstrat de volumul şi de dinamica 2004.
tranzacţiilor realizate în anul 2004.

Cuvinte cheie Keywords

• Comerţ electronic; • E-commerce;
• Bussines-To-Bussines; • Bussines-To-Bussines;
• Bussines-To-Consumer; • Bussines-To-Consumer;
• Internet; • Internet;
• World Wide Web. • World Wide Web.

Nr. 17 ● Aprilie 2005

potrivit studiului „The încât este imposibil de prevăzut unde se Future Of Europe's Online B2B Trade”. documente. La fiecare jumătate comerţului din Uniunea Europeană a de an apar schimbări atât de importante anului 2006.7% din comerţul cu face. al produselor de uz casnic. la nivel european se ▪ B-2-C se referă la relaţiile dintre va simţi o explozie a comerţului comerciant şi consumatorul final. diversificarea manifesta însă în statele din sudul celor existente şi. se va produce ceea ce înseamnă că partenerii de afaceri în 2005. tendinţă care nu se va crearea de noi întreprinderi. textil şi bazează. manifesta diferă foarte mult de la o ţară la Evenimentele care au avut loc în alta. comerţul codurilor de bare. pe sisteme extranet. de miliarde de euro. în indicatorii de creştere aferenţi unui număr accepţiunea tradiţională. studiului. în special. potenţialului pieţei forţei de muncă şi a În Suedia şi Danemarca. fiind electronic. se poate întocmit de instituţia de cercetare a pieţei vorbi de o adevărată revoluţie care are loc Forrester Research. în ceea ce priveşte Marea Britanie. Volumul comerţului online va Această evoluţie are un impact major creşte puternic şi în Franţa. Forrester Research a analizat Comerţul electronic înseamnă. care să apeleze . companiilor de a folosi acest mediu în Tranzacţiile cu echipamente comerţ. De asemenea. va ajunge în viitor. proprii. a comunicaţiilor fax. produse chimice şi cele din servicii amintite . cunoaşte o dezvoltare puternică.200 Internetului. în toate segmentele societăţii. Dezvoltarea ajunge până în 2006 la valoarea de 2. dezvoltat într-un ritm foarte rapid având Tranzacţiile online desfăşurate între firme un impact major în toate aspectele vieţii vor contribui cu 22% la volumul total al economice şi sociale. 17% din Amfiteatru Economic . asupra Europei. AE În ultimul deceniu. Internetul s-a gradului de ocupare a acesteia în viitor. Industria comerţului electronic Aproximativ 11.şi altele noi.pe lângă vechile electrice. ce se efectuează între doi sau mai mulţi Dezvoltarea comerţului electronic parteneri de afaceri. în general. Între 2004 şi 2006. Dacă. Aceste tranzacţii se în sectoare precum cel alimentar. În prezent. ratele de creştere şi perioada considerat comerţ electronic cu de timp în care această evoluţie se va amănuntul. de obicei. specifice cadrul activităţilor de logistică vor tehnologiilor world wide web. utilizarea unor de 13 sectoare industriale în cele 15 ţări aplicaţii de tipul transferului electronic de ale Uniunii Europene din anul 2003. peste 7% din sau BTB) şi tranzacţiile Business-to. Germania şi asupra economiilor. a Potrivit autorilor studiului. tranzacţiile cu produse chimice şi cu cele Consumer (B-2-C sau BTC): din activităţile logistice se vor realiza prin ▪ B-2-B cuprinde toate tranzacţiile Internet. în ansamblu. a transferului de fişiere electronic la nivelul Uniunii Europene va şi a poştei electronice. distincţia între echipamente electrice se va realiza on- tranzacţiile Business-to-Business (B-2-B line. comerţul on- acţionează pe Internet prin utilizarea de line din industria alimentară şi a nume şi parole pentru paginile de web băuturilor non-alcoolice se va tripla. Pentru realizarea în comerţ şi în telecomunicaţii. deşi în 2001 nu s-a a condus la o tendinţă tot mai evidentă a ridicat decât la 77 de miliarde de euro. dezvoltat. ultimii ani în lumea tehnologiei Cea mai rapidă evoluţie va fi informaţiei au avut un impact major înregistrată în comerţul online din statele asupra tuturor actorilor de pe această piaţă scandinave unde şi sectorul IT este mai şi au influenţat economia mondială.

Austria şi crescând cu 193%. a înregistrat în anul 2004 portalul www. comerţul electronic căutărilor pe motoarele de căutare precum derulat prin intermediul cardurilor Visa a Google. firma Spot Digital. respectiv cu 226%.trafic. Volumul total al tranzacţii fiind de 135 USD. în România. În România. valoarea Contextul evoluţiei comerţului online este totală a vânzărilor realizate online în marcat însă şi de câteva blocaje de natură decembrie a atins peste un sfert (28%) din psihologică – neîncrederea şi suma totală cheltuită online în tot anul conservatorismul cumpărătorilor. cifra www. cele trei pieţe majore ale cumpăra bunuri şi servicii prin Internet. care euro. Germania şi magazinele virtuale din România şi din Franţa . fie direct de cei care ştiau de ele depăşit 5. puţin 1. datele corespunzătoare anului 2003. iar cele două ţări au Datele făcute publice de Visa contribuit cu 10% la volumul total al International arată că.trafic. iar în Spania la 46%.7 milioane USD. din cumpere tot mai mult prin intermediul cauza investiţiilor reduse în IT. oricare altă lună a anului. Irlanda în direcţia accelerării procesului Americanii au fost cei care au cheltuit cel de migrare către Internet.000 de tranzacţii de cumpărare librăriile.Marea Britanie.6 milioane USD pentru a În 2006.ro fiind înregistrate o creştere a vânzărilor de aproximativ peste 70 de site-uri care realizează această 20% faţă de anul 2003. italiene şi a celei spaniole. 17 ● Aprilie 2005 .000 de persoane. Statisticile furnizate de ianuarie 2005 de Visa International. spectaculoasă creştere înregistrată în anul Creşterea competiţiei pentru 2004 s-a produs în luna decembrie. ori cumpărături online. se mai arată în mai mult în magazinele virtuale studiu. au cheltuit 4. comerţul electronic specializate în vânzarea produselor s-a dezvoltat puternic în anul 2004. Spre la 57% din media europeană de 588 de exemplu. aici comerţul Faptul că românii au început să electronic se va dezvolta mai lent. Cea mai electronice şi electrocasnice. româneşti. Magazinele virtuale care se carduri Visa români şi străini efectuând bucură de cel mai mare succes sunt peste 41. pe electronice şi IT. valoarea medie a unei vânzările online. reprezentând 75% din cifra În ciuda dimensiunilor economiei totală a cheltuielilor. mai mult decât în chiar schimbarea caracterului site-ului. deţinătorii de dinainte. Astfel. În Italia Internetului se vede şi din vânzările cheltuielile IT pe cap de locuitor se ridică realizate de magazinele online. în Europei .vor contribui cu cel puţin 23% la străinătate. comerţului electronic din UE. aparatele foto digitale sau cele audio- Conform datelor publicate în video. când câştigarea pieţei au determinat deţinătorii de carduri Visa au preferat să reorientarea a numeroase magazine către îşi utilizeze cardul pentru a face alte tipuri de servicii sau produse. dublându-şi deţinătorii de carduri Visa din România astfel „cota de piaţă”. prin intermediul Internetului. Evoluţia comerţului electronic din cele numărul şi valoarea tranzacţiilor pe trei ţări va produce o presiune asupra Internet prin intermediul cardurilor Visa statelor vecine precum Belgia. găzduieşte magazine online Digital Word. Internet în 2004.ro arată că site-urile de comerţ totală de vânzări pentru anul 2004 arată electronic sunt accesate fie în urma că. AE Comerţ şi globalizare tranzacţiile comerciale s-au realizat prin 2004. site-urile de calculatoare. în anul 2004. de Nr. Cel mai bine s-au activitate şi care sunt vizitate zilnic de cel vândut echipamentele multimedia. Aceste cifre comerţului electronic efectuat în cele trei reprezintă o creştere substanţială faţă de state va reprezenta 64% din cel al UE.

international.forrester. datorită lipsei unui organism urmând îndeaproape dezvoltarea rapidă a care să gireze şi să coordoneze plăţile tehnologiilor Internet şi World Wide online. operatorilor. http://www. deosebit. Pentru firme. comerţul acestui tip de comerţ.ro. cât şi ca cifră totală de Iniţiativele de comerţ electronic pot afaceri. Impactul comerţului electronic mic al utilizatorilor de Internet. iar succesele sunt Bibliografie 1.visa. proces de dezvoltare. de natură tehnică – numărul încă Web. Amfiteatru Economic . de redefinire a să crească atât în ceea ce priveşte numărul pieţelor sau de creare de noi pieţe. creşteri ale veniturilor şi eficienţă operaţională pentru Concluzii companiile care urmăresc să dobândească un avantaj în mediul economic competitiv Comerţul electronic se află în plin din zilele noastre. Hardcover. comerţul electronic va continua reorganizare a afacerilor. Foundations of E-Commerce. 2001 2.trafic. atât ca întindere cât şi ca promovarea insuficientă în mass-media a intensitate.com 3.com 4. http://www.internetmagazin. În ciuda tuturor electronic oferă ocazii unice de piedicilor.ro 5. comerţul electronic plată on-line. AE natură instituţională – nu este posibilă numeroase şi evidente. Tranzacţii online implementarea unei proceduri reale de au loc peste tot în lume. raportat la asupra firmelor şi asupra societăţii va fi numărul populaţiei. genera scăderi ale costurilor. Effy Oz. http://www. http://www. şi de natură media .