You are on page 1of 2

Metodika fizičkog vaspitanja

10. Higijenski uslovi

Misli se na:
- ličnu
- opremu
- čistoću rekvizita i sprava
- čistoća sale i vežbališta

Materijalna sredstva:
To su :
1. Prostorni uslovi
2. sprave
3. uređaji
4. rekviziti za telesno vežbanje

1.Prostorni uslovi – Sala za vežbanje treba da je u sastavu vrtića, ali ipak malo izdvojena zbog buke.
Sala treba da je prostrana i svetla (prirodna i veštačka svetlost), treba da ima prozore sa 2 suprotne
strane i da se lako vetri, treba da omogućuje i druge aktivnosti sem fizičkog vežbanja (priredbe,
filmovi). Najbolje je da se prozori nalaze visoko (zbog vazduha i zbog mogućnosti lomljenja). Mora da
postoji dobar mehanizam. Mogu biti i niže postavljeni ali ih treba zaštiti. Grejna tela treba takođe da
su zaštićena ripstolovima. Pod ne sme biti klizav, a zidovi treba da su okrečeni u svetlim bojama.
Veštačko osvetljenje treba da je zaštićeno mrežom. Sala treba da je dobro snabdevena. Treba da
bude temperatura od 18-25 C.
Dvorište- uz zgradu vrtića, ali obavezno da bude ograđeno udaljeno od ulične buke i prašine. Treba
da ima sunčani deo kao i jedan deo u hladovini. Dobar deo dvorišta treba da je travnat, jedan deo
asfaltiran. Da je asfaltirana staza široka, da ima na kraju proširenje.
Na travnatom delu treba da je breg za trčanje, kotrljanja a zimi za sankanje i osnovne elemente
skijanja. Treba da je opremljeno sa raznim spravama od drveta, plastike a ako ne i od gvožđa,
sprave treba da budu obojene jarkim bojama, treba da budu sigurne.
U dvorištu treba da postoji jama sa peskom npr. 50 cm debljine peska, malo vlažan pesak.

2. Sprave,uređaji i rekviziti – ukoliko se pravilno koriste mogu da povećaju efekat telesnog vežbanja,
treba da su prilagođeni deci.
Najznačajnije sprave:
- STRUNJAČA (SUNĐER+GUMA)
- ŠVEDSKA KLUPA SA ILI BEZ KUKE ZA KAČENJE
- RIPSTOL
- ŠVEDSKI SANDUK (VELIKI I MALI)
- GIMNASTIČKE LESTVE JEDNOSTRUKE KOJE MOGU BITI SA ILI BEZ KUKE;
DVOSTRUKE LESTVE, MALE I VELIKE LESTVE
- NISKA GREDA
- TOBOGAN
- TABLE ILI CILJEVI ZA GAĐANJE
- GIMNASTIČKA DASKA ZA HODANJE PO TLU SA ILI BEZ KUKE

Najznačajniji rekviziti:
- gumene lopte velike i male
- punjene lopte velike (medicinke) i male
- obruč (plastični, drveni)
- vijače (kratke i duge)
- palice za vežbanje
- čunjevi
- punjene vrećice za obeležavanje i vežbanje
- trake

TRAJANJE - 3. 2. INTENZITET – podrazumevamo jačinu nervno mišićnog naprezanja zbog odabira vežbe prema uzrastu. sunđerasti elementi (valjak. Intenzitet je veći kada je nervnomišićno naprezanje veće.. zastave za obeležavanje .. za obeležavanje) 11. Osnovne karakteristike telesne vežbe ENERGETSKE PROSTORNE VREMENSKE RITAM 12... kupa. Kod dece bolje da radi veći broj mišića. KARAKTER .. Intenzitet jedne vežbe zavisi od broja mišića koji su uključeni u vežbu. Energetske karakteristike telesnog vežbanja 1. Ukoliko je broj mišića koji su uključeni u vežbu veći tada i vežba ima veći intenzitet na organizam.