You are on page 1of 6

De Wetenschappen

Filosofische kanttekeningen

Opdracht 1 – inleveren 9 maart

Opdracht 1 – 1000-1500 woorden – inleveren 9 maart

• Is(kan/moet) wetenschap waardevrij (zijn)? Besteed
ongeveer de helft van uw paper aan het thema
“epistemische deugden.”
• In ieder geval te verwerken stof: paragraaf 1.2, 2.3, 9.1.2,
9.3 en tenminste twee van de volgende: 7.2.2, 8.2.2, 9.2.3,
9.4; voorts tekstblokken 2-16, 3-19, 4-16, 7-3 en tenminste
twee van de volgende: 1-5, 2-8, 3-3, 4-15, 8-7, 9-2, 9-6.
• In ieder geval niet bespreken par. 2.4, 3.2-3.4; dit is
bekend veronderstelde achtergrond.

Hoofdstuk 1

Filosofie van de technologie
§ 1.2 hoort bij eerste opdracht.
§ 1.1 is om zelf te lezen en kan bij
opdracht vijf gebruikt worden.

Manifest en Wetenschappelijk
Wereldbeeld: rode draad doorheen alle
hoofdstukken.
§ 1.3.1 hoort bij opdracht vijf
.
§ 1.4: kort overzicht van de
wetenschapsfilosofie;
- meer: § 2.3
- meer: rest van het boek.

Bij de eerste opdracht horen in het bijzonder § 9.4 wordt bekend verondersteld of wordt behandeld bij het college Taalfilosofie of Anglo-Amerikaanse wijsbegeerte.2-3. Mag in opdrachten als bekend worden verondersteld.pdf.1.2 is “wat vooraf ging”. (!!!) § 2. .5 eerste kennismaking met het realismedebat (onderwerp van opdracht twee). maar ook § 9.5 (en in mindere mate §3.1) is van belang voor eerste opdracht.2.4 (kennistheorie) is “achtergrond” bij eerste opdracht. Hoofdstuk 3 Hierin staat logica (en semantiek) centraal (als een van de wetenschappen). § 2.3 en 9. Het thema is “wetenschap & waarden”. § 2.1 kan ook ter sprake komen bij vijfde opdracht. zie AB7A-3. Het gedetailleerde voorbeeld is “meten van armoede”. § 2. § 3.2. 9.2.3 en § 9.2. Hoofdstuk 9 Centraal staan economie en sociale wetenschappen.Hoofdstuk 2 In dit hoofdstuk staat (klassieke) natuurkunde centraal als ‘prototypische’ wetenschap. § 3.3 is een (zeer) belangrijk onderdeel van de eerste opdracht.4. Het meeste van § 3.1 en §2. voor het college wetenschapsfilosofie is het achtergrond.

3. Men kan zich eventueel beperken tot hetzij natuurwetenschappen hetzij sociale wetenschappen. Opdracht 2 – inleveren 23 maart Opdracht 2 – 1000-1500 woorden – inleveren 23 maart • Bespreek een aantal (bijvoorbeeld vijf.2. 4 hoort in zijn geheel bij het relativismedebat. 5-15.3.3 is ook van belang voor tweede opdracht.3. alsmede hetzij 5. alsmede hetzij 4-1 hetzij 5-19 en tenminste een van de volgende: 5-6. § 4. • In ieder geval te verwerken stof: paragraaf 2. 8-19. § 4.1. • In ieder geval te verwerken stof: paragraaf 5.3 is ook van belang voor eerste opdracht.2. 4.2.1.1.2. 5-14. Hoofdstuk 4 § 4.1.2.1 en tenminste twee van de volgende: 1.1. e. § 4.1).2. 5.2.5.3. 2-19. 5. alsmede hetzij 4-7.2. Opdracht 3 – inleveren 20 april Opdracht 3 – 750-1000 woorden – inleveren 20 april • Is schizofrenie een natuurlijke soort.d. hetzij 8. 8. 4.1 hoort als achtergrond bij derde opdracht (en met name bij § 5. 8.2. 5. Hfdst. een culturele universale. hetzij 7-9. 3. voorts tekstblokken 2-18.2.3. § 4. 5.2. .4. beide of geen van beide? Welke overwegingen pleiten voor en tegen de respectievelijke opties? Vergelijk schizofrenie met een vaak vermelde natuurlijke soort (bijvoorbeeld: water) en een (vermeende) culturele universale (bijvoorbeeld: boosheid of groen).3) en is een inleiding op § 4.3.3) is van belang voor de tweede opdracht.3.] die voor de wetenschapsfilosofie van belang zijn.1-2 (en in mindere mate § 4. 10-5.4.4. constructief empirisme. 10.1.3.2. 8-4. niet te veel) soorten realisme en/of anti-realisme [inclusief varianten van relativisme.1.2.1. 4. voorts tekstblokken 8- 2. hoort als achtergrond bij vijfde opdracht en is een toelichting bij “manifeste levensvormen” (§ 1. 8-3.

7.1 en § 5. 7.1.2.2.2. Welke interpretatie van het waarschijnlijkheidsbegrip zou u kiezen als van toepassing op ‘kans’ in “beperkt geloof in kans. 7.1. 7.3. alsmede vier tekstblokken uit hfdst.3. en eventueel ook § 5.2.4 zijn een verdere toelichting bij “manifeste levensvormen. § 5.3 hoort bij de tweede opdracht.3.2.3.1 en tenminste een van de volgende: 7. Hoofdstuk 7 Dit hoofdstuk hoort bij de vierde opdracht. 7.2.” • In ieder geval te verwerken stof: paragraaf 7.Hoofdstuk 5 § 5. met name § 5.2.2 en 7.1 worden behandeld.1.2.1.1. 7.4).2.1.1. Alleen § 7.1. § 5.3.1 en § 5. Opdracht 4 – inleveren 4 mei Opdracht 4 – 500-750 woorden – inleveren 4 mei • Leg uit wat bedoeld wordt met “beperkt geloof in kans”.3.3. 7 naar keuze.” Het gehele hoofdstuk 5 hoort bij het realisme/relativisme debat. gebruik uw eigen woorden.1.3 dienen gebruikt te worden bij opdracht drie (en eventueel ook § 5.1. .

6.2 is een belangrijk discussiepunt in het realismedebat (tweede opdracht). alsmede tenminste een van de volgende: 5-10. In dit laatste paper kunt u. lichaam-geest.1.3.2) horen bij opdracht drie. Opdracht 5 – inleveren 18 mei • Hoe past alles in één wereld? Besteed ongeveer de helft van uw paper aan de relevantie van de vraag voor de filosofie van de cognitiewetenschappen (i.4. 7-18.4.3. 8-13 en tenminste twee van de volgende: 1-7.4 horen bij de vijfde opdracht. § 8. Hoofdstuk 6 § 6.1.1 en § 6. waar relevant. 6-14. 8-15.1.1. 6. 6-15. • In ieder geval te verwerken stof: paragraaf 1.e. 8-6.3. 3-2. inzichten uit uw eerdere opdrachten verwerken (zonder in herhaling te vervallen). § 8. AI/robot-mens kwesties). 8.1 (en § 8. tekstblokken 1-5. Hoofdstuk 8 § 8.1 en § 6. .3 is een belangrijk deel van de vijfde opdracht.3. 10-13. met name § 6. De paragrafen over filosofie van de wiskunde en “meten” worden niet behandeld.4.

1 hoort bij het realismedebat. § 10. . De lange paragraaf 10.Hoofdstuk 10 Alleen § 10.3 hoort eerder bij taalfilosofie.2 zal ter sprake komen.